Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder"

Transkript

1 Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse fra januar 2012, som viste en udtalt skepsis overfor den bebudede obligatoriske barselsfond. Der er stadig en stor skepsis overfor barselsfonden, men der ses dog en vis opblødning. Hovedresultater I det følgende opridses nogle af analysens hovedresultater i punktform. Alle punkter gengives i flere detaljer på de efterfølgende sider. 46 procent af de selvstændige mener ikke, en obligatorisk barselsfond er en god idé, mens 35 procent mener, fonden er en god idé Der er modstand blandt begge køn, men hvor der er en overvægt af skeptikere blandt mænd er der en ligelig fordeling af kvinder, der er henholdsvis skeptiske og positive overfor barselsfonden Selvstændige under 40 år er mere positivt stemte end ældre selvstændige Blot 1 ud af 10 mener, at en barselsfond vil få flere unge til at stifte virksomhed 11 procent mænd og 16 procent kvinder mener, at en barselsfond løser de største vanskeligheder selvstændige oplever i forbindelse med barsel/børn [Det største problem er] at man sjældent kan holde 100 % fri fra virksomheden i så lang tid uanset økonomisk kompensation - Bogholder, Sjælland 1

2 Obligatorisk barselsfond ja eller nej? I det følgende vises graferne vedrørende holdningen til, om en barselsfond er en god idé eller ej. Respondenterne er opdelt, så holdningsforskelle som følge af køn og alder fremgår. Der er overordnet set flest skeptikere, men blandt kvinder er 3 procent flere for end mod barselsfonden. Der er lige mange tvivlere blandt begge køn. I forhold til alder er der en tendens til større åbenhed blandt yngre selvstændige. Figur 1 Synes du, at en obligatorisk barselsordning for selvstændige er en god ide? 31% 50% 42% 39% 35% 46% 18% 19% 19% Mand Kvinde I alt Figur 1 viser, at i alt 46 procent af de selvstændige ikke mener, at en obligatorisk barselsordning for selvstændige er en god idé. Der er relativt stor spredning på køn, og det fremgår, at hvor et flertal af mændene ikke mener, at en barselsfond er en god idé, er kvinderne delt mellem omtrent lige mange skeptikere og tilhængere. Spørgsmålet blev i spørgeskemaet bragt under følgende hjælpetekst: Til foråret fremsættes et lovforslag omkring en obligatorisk barselsordning for selvstændige. Alle selvstændige skal betale til ordningen, som vil omfatte både mænd og kvinder. Prisen bliver angiveligt omkring 400 kr. om året. Med ordningen bliver det muligt for selvstændige på barsel at få en indtægtskompensation oven i barselsdagpengene. 2

3 Figur 2 Synes du, at en obligatorisk barselsordning for selvstændige er en god ide? 10% 19% 18% 26% 19% 44% 51% 43% 44% 46% 45% 30% 39% 30% 35% Op til 39 år år år 60 år eller over I alt Figur 2 viser, at selvstændige under 40 år er delte i holdningen til en obligatorisk barselsordning med 45 procent for og 44 procent i mod. Gruppen af årige er den mest skeptiske. Den største indifference, altså respondenter, der svarer Ved ikke, finder man i gruppen af selvstændige over 60 år. Barselsreglerne er lavet for lønmodtagere. Man kan ikke trække stikket ud som selvstændig og tro der er et firma når du kommer tilbage! - Dyrlæge, Syddanmark 3

4 Løser en barselsfond problemerne? I det følgende fremgår det, at meget få selvstændige vurderer, at en barselsfond løser de største problemer, der er forbundet med at få børn, mens man driver egen virksomhed. Grafen er opdelt på selvstændige, der har fået børn samtidig med virksomhedsdriften og selvstændige, der ikke har fået børn samtidig med virksomhedsdriften. Det fremgår, at de, der har fået børn samtidig med, at de har drevet selvstændig virksomhed, er de mest skeptiske overfor, om en obligatorisk barselsfond løser de største problemer. Figur 3 Løser en obligatorisk barselsfond, som vil give et ekstra beløb oven i de eksisterende barselsdagpenge, de største problemer, der er forbundet med at få børn som selvstændig? 62% 24% 47% 40% 54% 32% 13% 13% 13% Har fået børn som selvstændig Har ikke fået børn som selvstændig I alt Figur 3 viser, at et fåtal af de selvstændige mener, at en obligatorisk barselsfond løser de største problemer, der er forbundet med at få børn som selvstændig. I grafikken er svarene delt op mellem hhv. selvstændige, der har prøvet at drive virksomhed, samtidig med, at de har fået børn og selvstændige, der ikke har prøvet at drive virksomhed samtidig med, at de har fået børn. Gruppen af selvstændige, der svarer ja til, at barselsfonden løser de største problemer, er lige stor i de to kategorier (13 procent), mens gruppen af selvstændige, der svarer nej, er markant større i kategorien af selvstændige, der har prøvet at få børn samtidig med virksomhedsdriften. 4

5 Barselsfond og iværksætteri Flere stemmer i den debat, der har været om en obligatorisk barselsfond for selvstændige, har hævdet, at en fond vil skabe flere unge, kvindelige iværksættere. Den tese anfægtes af ASEs analyser både blandt selvstændige og blandt yngre kvinder på landets universiteter. Det fremgår således, at kun få mener, at en obligatorisk barselsordning for selvstændige vil få flere unge mænd og kvinder til at starte egen virksomhed. I figur 6 (side 7) refereres en analyse gennemført foråret 2012 om iværksætteri blandt studerende på videregående uddannelser. Her fremgår i tråd med resultaterne fra analysen blandt etablerede selvstændige, at barselsforhold udgør en meget begrænset barriere i forhold til at stifte virksomhed. Figur 4 Mener du, at en obligatorisk barselsordning for selvstændige vil få flere unge mænd og kvinder til at starte egen virksomhed? 69% 54% 64% 11% 20% 18% 28% 13% 23% Mand Kvinde I alt Figur 4 viser, at lidt flere kvinder end mænd tror på, at en obligatorisk barselsordning for selvstændige vil få flere unge mænd og kvinder til at starte egen virksomhed. Der er dog markant flere i begge køn, der ikke tror, at den obligatoriske barselsordning vil påvirke iværksætteriet positivt. 5

6 Figur 5 Mener du, at en obligatorisk barselsordning for selvstændige vil få flere unge mænd og kvinder til at starte egen virksomhed? 20% 22% 26% 22% 23% 54% 68% 62% 65% 64% 26% 10% 12% 14% 13% Op til 39 år år år 60 år eller over I alt Figur 5 viser, at troen på, at en barselsordning for selvstændige får flere unge mænd og kvinder til at starte egen virksomhed, er størst blandt de under 40 år. Herefter stiger skepsissen med alderen. Skepsis overfor tesen om, at ordningen vil have betydning for iværksætteriet er dog udtalt i alle grupper. I en mindre nystartet virksomhed vil indehaveren vanskeligt kunne undværes i forbindelse med barselsorlov - Grafisk produktion, Nordjylland 6

7 Figur 6 Hvad kan bremse dig i at stifte virksomhed efter studiet? (Max 3 kryds) Trives bedst med en chef / bundne opgaver 5% Selvstændige har ringere barselsvilkår end lønmodtagere For mange administrative byrder Stort arbejdspres Manglende kollegialt fællesskab 9% 11% 12% 14% Risikoen for fiasko 18% Tør ikke løbe den økonomiske risiko 26% Ved ikke, hvad jeg skal leve af indtil virksomheden skaber omsætning Mangler forretningsidé Svært at finde opstartskapital 30% 33% 36% Usikker indtægt som selvstændig Manglende viden om at stifte egen virksomhed 40% 43% Figur 6 viser hvilke barrierer kvinder, der læser på universitetet, mener, er størst i forhold til at stifte egen virksomhed. Det fremgår, at spørgsmålet omkring barselsforhold rangerer langt nede på listen over barrierer.* * Resultaterne stammer fra ASEs analyse Fra studerende til iværksætter fra foråret Analysen kan findes på ASEs hjemmeside 7

8 Barselsfond for både mænd og kvinder? En stor overvægt af selvstændige mener, at en evt. barselsfond skal komme både mænd og kvinder til gode. Således mener over halvdelen uanset køn, at der skal udbetales midler fra den obligatoriske barselsordning til både mænd og kvinder. Figur 7 Skal der udbetales midler fra den obligatoriske barselsordning til både mænd og kvinder? 56% 55% 56% 21% 23% 26% 24% 19% 20% Mand Kvinde I alt Figur 7 viser, at over halvdelen af de selvstændige mener, at der skal udbetales midler fra den obligatoriske barselsordning til både mænd og kvinder. Svarene er stort set identiske blandt mænd og kvinder. i og med, at man vælger at blive selvstændig, så skal der vel ikke til at være noget med "kollektiv betaling" for at sikre andre. Det er vel en af grundpillerne i at være selvstændig. HR-virksomhed, Sjælland 8

9 Fordelingen af selvstændige i Danmark Langt flere mænd end kvinder driver selvstændig virksomhed. Den store forskel kan meget vel tænkes at udjævnes over tid, men også i dag spores en større iværksætterlyst blandt unge mænd end blandt unge kvinder. Figur 8 Procentfordeling selvstændige i Danmark 73% 27% Mænd Kvinder Figur 8 viser en stor afvigelse i antallet af selvstændige mænd og kvinder. 73 procent af de selvstændige er mænd, mens 27 procent er kvinder. 9

10 Fakta om analysen 791 selvstændige har besvaret spørgeskemaet Respondenterne er omtrent repræsentativt fordelt på køn, geografi og alder Data indsamlet uge 51/ blandt selvstændige medlemmer af ASE Analysen blandt studerende er foretaget blandt knap danske universitetsstuderende. Grafen er baseret på svar fra kvinder. Data er indsamlet i juni Graferne om antal og fordeling af selvstændige i Danmark er baseret på tal fra Danmarks Statistik / 2010 Redaktion: Thomas Telving, Rasmus Gregers Pedersen og Mogens Folkmann Andersen. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 10

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere