RYHAVENS FREMTID DIT VALG #01 RENOVERINGSPROJEKT I ØSTJYSK BOLIG RYHAVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYHAVENS FREMTID DIT VALG #01 RENOVERINGSPROJEKT I ØSTJYSK BOLIG RYHAVEN"

Transkript

1 PRIL 2014 ORVIS RYHVN RNOVRINGSPROJKT I ØSTJYSK OLIG RYHVN RYHVNS FRMTI IT VLG et er anden gang, vi renoverer i Ryhaven. Vi gjorde det tilbage i 1991, og denne gang skal gerne være den sidste. erfor er det vigtigt, at vi vælger rigtigt! Når vi om lidt giver boligerne et tiltrængt løft, er det nemlig ikke kun for Ryhaven i dag, men også for fremtiden. Nuværende og kommende beboere skal også om mange år have glæde af det pragtfulde område, Ryhaven er, med gård miljø og græs, stisystemer og skole tæt på, et unikt fællesskab og kort afstand til byen som om få år vil føles endnu kortere, når letbanen åbner. Vi vil gøre det, vi gør, ordentligt, og derfor har renoveringsprojektet været un dervejs længe. Hovedbestyrelsen og jeg er både glade og imponerede over det store engagement, I som beboere har udvist ved at deltage i afdelingsmøder, workshops, beboergruppe og i snakke over hækken. et beviser, at Ryhaven betyder noget. Nu bliver det konkret, og vi skal til at vælge, hvilken vej, vi skal gå. Og første skridt er, at I som beboere skal beslutte, om vi går efter en gennemgribende reno vering, eller vi i stedet river husene ned til soklerne og bygger nye. visen her beskriver, hvorfor en reno vering er påtrængende nødvendig, og så går den i dybden med de to løsningsmo deller: Henholdsvis renovering og nye huse på soklerne inklusiv 50 nye ungdomsboli ger. Hvad de hver især indebærer, og hvad de kommer til at koste. Vi har tilstræbt at udvikle en avis, der giver dig et solidt grundlag for at tage stilling ved afdelings mødet. For dit kryds er med til at forme Ryhavens fremtid. llan Søstrøm, direktør for Østjysk olig #01

2 02 ORVIS RYHVN ORVIS RYHVN 03 N GNNMGRIN RNOVRING R TILTRÆNGT OM OR- PROSSN I gårdrummene samtaler beboerne med andre beboere Åbenhed mellem stue og køkken, og vi ønsker mere fleksibilitet, da der er forskellige behov blandt beboerne Flere borde og bænke Smuldrende tage, fugt og i værste fald astmadiagnoser på grund af skimmelsvamp er hverdags betingelserne for beboerne i Ryhaven. n grundig renovering er tiltrængt og lige om hjørnet. Østjysk olig har nemlig endelig modtaget det økonomiske tilsagn, der skal fremtidssikre Ryhaven. Tre hostende børn, der senere udviklede astma, fik Mervat aniel til at flytte fra Ryhaven i februar sidste år. Selvom hun kunne lide afdelingen og holdt af de hyggelige omgivelser og husets have, så ville hun ikke fortsætte med at bo i et hus med for små værelser, der tilmed var direkte skadeligt for familiens helbred. - er var meget skimmelsvamp i mit hjem. erudover var der mus i væggene, som kradsede og peb og forstyrrede os om natten, siger Mervat aniel, der flyttede efter at have boet i Ryhaven i halvandet år. NØVNIG RNOVRING et er ingen hemmelighed, at Ryhaven længe har trængt til mere end en kærlig hånd. eboerne lever med utidssvarende køkkener og badeværelser og lytter til trægulve, der knirker, fordi opklodsningerne under gulvet forsvinder. Ikke nok med det mangler boligerne sokkelpap, hvilket har medført, at Ryhaven er præget af skimmelsvamp og meget store fugtproblemer. - t par gange inden for de sidste tre år har vi sammen med tilsynet været indkaldt af mbedslægen til gennemgang af boligerne. Gennemgangen afslørede tydeligt, at de er mættet af fugt og skimmel. mbedslægen valgte dog ikke at erklære Ryhaven uegnet til beboelse, da renoveringssagen var undervejs, bemærker teknisk chef i Østjysk olig, Kristian Wind Jensen. Sidst Ryhaven blev renoveret var i 1991, hvor tagene blev udskiftet og asbesten indkapslet i loftkonstruktionen, men de smuldrer nu og er misfarvede af alger, lav og mos. Renoveringen havde dengang også til mål at komme af med fugten. Men man fik ikke ordentlig bugt med problemet, og mange af boligernes vægge, gulve, døre og vinduer er i dag tydeligt mærkede af skimmelvækst. - er er et åbenlyst behov for renovering. fdelingen har et meget højt energiforbrug, og fugtproblemerne skaber betydelige vedligeholdelsesudgifter, siger llan Søstrøm, der er direktør i Østjysk olig. T NLIG ØKONOMISK TILSGN Vejen mod renoveringen har dog været langstrakt og krævet tålmodighed fra alle. Sagen har været hele 10 år undervejs, og det skyldes blandt andet, at Østjysk olig har foretaget grundige undersøgelser af afdelingens tilstand for at kunne sikre det bedste og mest holdbare renoveringsresultat. erudover har boligforeningen også ventet på de nødvendige støttemidler fra Landsbyggefonden. - Renoveringsforløbet i Ryhaven har været en noget længere proces, end vi normalt ser, blandt andet fordi landsbyggefonden har en lang kø af renoveringssager, de skal afvikle. Men nu har vi langt om længe fået det økonomiske tilsagn fra Landsbyggefonden og kommunen. Vi har endelig ressourcer til at påbegynde en renovering, der ikke efterlader uløste problemer ligesom sidst, og derfor er det nu, vi skal i gang, siger llan Søstrøm. FKT Fra Landsbyggefonden har Østjysk olig modtaget et støttet lån på 82 millioner kroner. Renoveringsprojektet kan forvente en støtte på yderligere 14 millioner kroner fra bolig foreningen selv. Hertil kommer diverse lån og tilskud. Renoveringen skal i modsætning til den i 1991 ikke blot løse presserende bygningsmæssige problemer, men også sørge for at Ryhaven fremtidssikres og lever op til de kommende årtiers boligstandarder. Skal Ryhaven bare renoveres eller rives ned til soklerne? et er et stort spørgsmål, som i høj grad ligger i hænderne på beboerne. n grundig beboerproces har været med til at sikre, at alles mening er blevet hørt, og at I som beboere er klædt på til at tage den vigtige beslutning. Læs her om noget af det givende output, der kom ud af processen. For at få alle synspunkter med og sikre, at beboerne har følt sig informeret i den indledende proces, valgte Østjysk olig tidligt i forløbet at iværksatte en beboerproces. et er sket med løbende afdelingsmøder og nedsættelse af en beboergruppe, som har fungeret som beboernes talerør. entralt for processen var de to workshops, styret af proceskonsulenter fra ascon, hvor deltagerne fik mulighed for at mødes i et forum med plads til at diskutere og tilkendegive ønsker for fremtidens Ryhaven. RYHVN SKL FORTST VÆR T GRØNT, SOILT OG TRYGT OMRÅ T O I Workshop blev afholdt i december 2013 og havde overskriften et fælles der hvor vi er sammen. e 75 fremmødte heraf 13 børn deltog aktivt ved at sætte ord og billeder på tankerne om afdelingens udearealer og det, der ellers vedrører fællesskabet. ørnene tegnede og byggede skatte af legoklodser, som de byggede ind i sprækker i murene og på stierne i Ryhaven. Imens var de voksne på en guidet vandretur. ved hver af de seks stop drøftede de et tema så som letbanen, de grønne områder, bebyggelsen og gårdrum. Vandringen var grundlag for en efterfølgende dialog i fælleshuset. Om end alle naturligvis ikke deler holdning om alt, var der enighed om, at der er kvaliteter ved fdeling 3, som er vigtige at værne om og forhold, der trænger til forbedring. Ryhavens grønne områder, naboskabet og at her er fred, ro og trygt for alle aldre står på positivlisten. Til gengæld glæder de fleste sig til huse, der er tidssvarende og har et sundt indeklima, så man ikke behøver bekymre sig om at blive syg på grund af boligens tilstand. ndelig er det vigtigt at bevare det gode naboskab og den familiemæssige tryghed i området. RØMM OM FLKSIL OLIGR OG R PLSUNYTTLS a beboerne mødtes igen i januar til workshop, var det med fokus på det nære selve boligen. Her stod det igen klart, at fugtproblemet bekymrer, men også at husenes indretning og tilstand generelt lader meget tilbage at ønske. et handler blandt andet om for få stikkontakter, dårlig lydisolering og for store radiatorer. dspurgt til drømmene om fremtidens bolig, ytres der for eksempel ønske om integrerede skabe, varme i gulvet og vægge, der kan holde til ophæng. et er et stort ønske, at de forskellige boligbehov tilgodeses, når renoveringen nu faktisk giver mulighed for at gentænke indretningen. et gælder i forhold til de varierende behov, der findes blandt nuværende beboere, men også med tanke på at få fleksible boliger, der kan ændre indretning over tid for eksempel når børnene flytter hjemmefra. edre udnyttelse af kvadratmetrene, fleksibilitet i forhold til både indretning og opbevaringsløsninger er altså noget af det, Ryhave-beboerne ser mest frem til. Foruden selvfølgelig, at Ryhaven skal komme ud på den anden side af en gennemgribende renovering med en boligafdeling, der fungerer, er moderne og tidssvarende også om 15 år. SYN FOR SGN ÅN LLR LUKK HVR? NSLIT TG. Mosvækst og overfladeafskalninger kræver nye tagplader. SKIMMLSVMP. Fugtskaderne i en stor del af boligerne taler for sig selv. MØRT MURVÆRK. Nedslidt murværk og sokler, algevækst og defekte fuger er ikke et særsyn tværtimod. MNGLN ISOLRING. Under bagmuren mangler der mange steder isolering eller den eksisterende er drivvåd. For at få en fornemmelse for, hvad lavere hegn gør for Ryhavens udeliv, fællesskab og privathed, inviterede afdelingsbestyrelsen til hegnssyn og havehygge hos Ole og Lene fra nummer 93. Hyggefaktoren var høj, men beboerne er stadig overvejende skeptiske over for åbne haver. Ole stod og tog imod ved havesiden af nummer 93, mens Lene havde godt gang i den store pandekagebagning over bålfadet i haven. t sejl var spændt op hen over havebordet med øl, vand og chips og andre lækkerier for at give læ for det ustadige april-vejr. irka 10 beboere lagde vejen forbi nummer 93 lørdag d. 5. april, nysgerrige på at se det lave hegn og få sig en snak om haverne, hegnene og livet generelt i Ryhaven. ørnene nød også godt af gæstfriheden og de sprøde pandekager. Imens kunne de løbe frem og tilbage mellem haven og den lille legeplads, som Lene og Ole nu har fået udsyn til både fra haven og fra huset. Og parret kan lide det mere åbne indog udsyn. Vi nyder det. Nu føler jeg ikke længere, at jeg bor i en hundegård, siger Lene. FÅ FORTRÆKKR LVR HGN et skal dog ikke være nogen hemmelighed, at de fremmødte ikke var tilhængere af en åben have. Hverken i forhold til at have det selv eller til at kunne kigge ind i naboens have. et handler for de fleste om privathed at man skal kunne være sig selv og ikke tænke på, om nogen kan kigge ind. erfor er der enighed om, at der bør være en grænse for, hvor åben haven må være. Hvis man fremadrettet overvejer mere åbne haver, er det fra beboernes synspunkt vigtigt at tage højde for, hvordan de enkelte huse er placeret i forhold til tæthed og terrænforskelle, da der nogle steder sandsynligvis vil komme for meget indsyn. HØVR IKK VÆR NTN-LLR Holdningerne til hegnene er blandt beboerne meget bundet op på, om man er for eller imod lave hegn. Men det er værd at huske på, at der er mange muligheder for at anvende hegn og beplantning, som Trine licher Folmer fra ascon gav eksempler på: en bedste inspiration er at gå en tur i kvarteret. For eksempel er St. lichers Vej et godt billede på variation, for her kan alle typer at haveskel ses raftehegn, hvide hegn, murstensmurer, stendiger, hække, buske og meget andet. VI SKL IKK NØVNIGVIS VÆR FÆLLS OM LT, SLVOM VI HR ORMOKRTI er blev også talt meget om forskellighed blandt beboerne både i forhold til alder, familieforhold, holdninger, idéer og behov og at det er vigtigt, at der er plads til denne forskellighed, også set i et fremtidigt perspektiv. rrangementet fik måske ikke mange til at ændre syn på hegnshøjden. Men beboerne fik tilføjet nuancer til den vigtige diskussion om Ryhavens hegn, haver og udearealer. For mange var det også sjovt og inspirerende at få et nærmere kig ind i en anden Ryhaven-have og se den variation, der kan være i terrassestørrelser, belægninger og bede.

3 04 ORVIS RYHVN ORVIS RYHVN 05 1 T KOSTR T RNOVRING F KSISTRN HUS enne løsning indebærer en gennemgribende renovering, hvor udtjente bygningsdele udskiftes eller repareres alt efter behov. et er forskelligt fra hus til hus, hvor store problemer der er med for eksempel fugt, men der vil blive udført det samme renoveringsarbejde i alle boliger, så vi er sikre på, at de alle bliver renoveret til samme stand. ebyggelsen bevarer sin nuværende arkitektur, lige som haver, hegn og fællesarealer blot får en nødvendig opdatering. HV M HUSNS PLRING? ebyggelsesplanen ændres ikke. ntallet af huse, placeringen af dem og størrelsen på den enkelte bolig forbliver det samme som nu. HV SKR R M URLRN? Vi udskifter alle nedslidte fliser og lægger ny asfalt, der hvor det trænger. n del af de udvendige trapper vil også blive udskiftet, og det samme sker med udtjente plankeværk og lignende. Haverne genetableres efter renoveringen til det nuværende i videst muligt omfang. er ændres ikke ved fællesarealerne dvs. stisystemer og lignende beholder den placering, de har nu. Fælleshuset er ikke omfattet af renoveringen ved løsning 1. HVORN KOMMR HUSN TIL T S U? Selve bygningsarkitekturen ændres der ikke på. Formen på huset er den samme, lige som de nye døre og vinduer placereres der, hvor de nu sidder. Men det er klart, at husets udtryk vil ændres en smule i kraft af de delvis nye facader og de nye vinduer, yderdøre og tagplader. HVORN M INRTNINGN? oligarkitekturen kan der ikke ændres ved, da væggene er blivende - dvs. rumstørrelser og -fordeling forbliver som før. HVILK YGNINGSL ÆNRS OG HV M INSTLLTIONRN? Tagbelægningen, der nu er helt nedslidt, vil blive udskiftet med nye plader. Murstensfacaderne (skalmuren) mures op på ny, mens facadeplader vil få en grundig afrensning. er kommer nye vinduer og yderdøre i alle boliger. Indvendigt vil alle gulve blive udskiftet, men ikke lofterne. er er ikke i budgettet sat penge af til maling af indvendige vægge, lofter og træværk bortset fra til lapninger i forbindelse med, at rør udskiftes mv. Ønsker den enkelte beboer at male, kan man bruge af vedligeholdelseskontoen. I løsningen er der prioriteret at installere nye vandrør, da de nuværende er udtjente. Varmerørsinstallation og radiatorer skiftes ikke, og det samme er gældende for afløbsrør. linstallationer skiftes som udgangspunkt ikke, men vi opdaterer dem naturligvis, hvis vi finder sikkerhedsmæssigt uforsvarlige installationer. I såvel denne løsning som ved løsning 2 etablerer vi mekanisk ventilation med varmegenvinding. Med anlægget bliver det nemmere at opretholde et optimalt indeklima, hvilket er afgørende for forebyggelsen af nye fugtskader. adeværelser og køkkener renoveres og moderniseres. et betyder, at slidte facader og elementer som for eksempel klinker og skabe udskiftes med nye, mere tidssvarende. Renoveringen indbefatter til gengæld ikke nye hvidevarer. Vægge, køkkenelementer mv. beholder samme placering som nu. et har været et stort ønske at få gulvniveauet på badeværelset hævet, og derfor skal gulvene i denne løsning brækkes op og hæves op i normalt niveau. 1: RNOVRING F KSISTRN HUS Samlet økonomisk ramme kr Finansering: Støttet lån kr. Ustøttet lån kr. Tilskud: Landsbyggefonden fællespulje kr. Landsbyggefonden trækningsret kr. ÅRLIG OMKOSTNINGR FORLT PÅ KVRTMTR Nuværende gennemsnitsleje 745 kr. Låneydelser støttet lån ( kr.) 293 kr. Låneydelser ustøttet lån ( kr.) 191 kr. Ny gennemsnitsleje pr. m 2 før støtte og besparelser kr. Huslejestøtte -200 kr. Kapitaltilførsel (femkantsdepot) -22 kr. esparelse på udamortiserede lån -13 kr. esparelse på henlæggelser til planlagt vedligeholdelse -80 kr. esparelse på løbende vedligeholdelse -21 kr. Ny gennemsnitsleje pr. m 2 pr. år 893 kr. HUSLJSTØTT I Ryhaven er der bevilliget den maksimale sats på 200 kr. pr. m 2 pr. år i de første 4 år. Herefter aftrappes støtten med 9 kr. pr. m 2 pr. år. KPITLTILFØRSL (FMKNTSORNING) Kapitaltilførslen placeres typisk i obligationer og udbetales løbende til afdelingen som løbende støtte. et årlige beløb, som udbetales, er maksimalt kr., og det forventes, at depotet er tomt omkring 2033, hvor det så erstattes af udamortiserede lån. e fem parter bag tilførslen: Realkreditforeningen (lån) arhus Kommune (lån) Landsbyggefondens ene andel (lån) Landsbyggefondens anden andel (tilskud) Østjysk olig (tilskud) UMORTISR LÅN Udamortisede lån er lån, som er indfriet. Når dette sker for anskaffelseslån i en almen boligafdelingen, fortsætter betalingen af ydelsen til den lokale dispositionsfond med 1/3 og til Landsbyggefonden med 2/3 af ydelsen. I forbindelse med renoveringer er der søgt fritagelse for indbetalinger til den lokaledispositionsfond og derved opnåede en besparelse som kan være med til at finansiere ydelser på de nye lån. Ryhaven indbetaler pt. ca kr. årligt til den lokale dispositionsfond. Ved en fritagelse udgør dette beløb en årlig besparelse på 13 kr. pr. m 2. SPRLS PÅ HNLÆGGLSR TIL PLNLGT OG LØN VLIGHOLLS I forbindelse med renovering vil der være besparelser på de fremtidige udgifter til vedligeholdelse af bygninger. er er udarbejdet nye 30-årige vedligeholdelsesplaner og skøn over fremtidige daglige vedligeholdelsesudgifter. KSMPLR PÅ, HV RNOVRIN- GN GIVR: Nye tagplader Nye vinduer og døre ele af facader samt gavle ommures HV LIVR MIN HUSLJ? ÆNRS MIT NRGIFORRUG FTR RNOVRINGN? Ny vandrørsinstallation LÆS MR I OVRSIGTN SI 10. Leje i kr. pr Stigning Ny leje Ja, som følge af mere/bedre isolering, nye vinduer m.m. kan du forvente at få lavere forbrugsregninger efter renoveringen. Østjysk olig har i samarbejde med ascon /S foretaget beregninger og forventer, at besparelserne på varmeforbrug i forhold til i dag vil være op til 190 kr. pr. måned pr. lejemål. 12 lejemål på 31 m lejemål på 69 m Vær opmærksom på, at varmebesparelsen vil variere meget fra bolig til bolig, da der er store forskelle i varmebehov mv. 100 lejemål på 97 m

4 06 ORVIS RYHVN ORVIS RYHVN 2 07 UNGOMSOLIGR OMRÅ 3 UNGOMSOLIGR OMRÅ 1 J V V H RY NY HUS PÅ KSISTRN SOKLR OG 50 UNGOMSOLIGR UNGOMSOLIGR OMRÅ 2 MULIG PLRING F FÆLLSHUS Med denne løsning river vi husene ned til soklerne og bygger nye, tidssvarende boliger. yggeriet sendes i konkurrence, hvor vi vil stille krav til, at byggeriet udformes med respekt for den nuværende arkitektur og i tråd med beboernes ønsker. eboerne får også indflydelse på, hvordan husene skal indrettes. fdelingen udvides samtidig med 50 ungdomsboliger. HV SKR R M HUSNS PLRING? Grundlæggende laves der ikke om på bebyggelsesplanen, da byggeriet opføres på de eksisterende sokler, hus for hus. fdelingen tilføres 50 ungdomsboliger, som giver liv til området og desuden bidrager positivt til byggeregnskabet. e 50 ungdomsboliger erstatter ikke eksisterende boliger eller sokler, men placeres på friarealerne langs Ryhavevej i tre grupperinger (læs mere om ungdomsboligerne på næste side). Når vi bygger nyt fra soklerne og op, vil der, hvad angår de nuværende boliger, være mulighed for at orientere boligerne anderledes. et betyder, at din hoveddør måske kan få en ny placering, at flere vinduer vender mod syd frem for mod nord og lignende ændringer. Fordelen ved denne fleksibilitet er, at vi kan orientere boligerne mere hensigtsmæssigt i forhold til ankomst, dagslys og sammenhængen med udearealerne. et vil indgå i konkurrenceoplægget, at tilbudsgiverne skal indtænke disse forhold i planløsningen. HV SKR R M URLRN? Udearealerne renoveres med nye ankomstløsninger (stier m.m.), beplantning samt tilpasning af terrasser og haver. er er også i budgettet afsat penge til at etablere nye hegn og hække. Her har vi mulighed for at skabe variation i forhold til hegnstyper og materialer og på den måde tilgodese beboernes forskellige behov og ønsker. er vil i et vist omfang være mulighed for at vælge individuelle løsninger. NY FR NY MULIGHR Her ses et udpluk af materialer, der kan komme i spil. HVORN KOMMR HUSN TIL T S U? Idet vi bygger husene op fra de bare sokler, er arkitekturen ikke styret af eksisterende forhold så som højde, hældning og bærende vægge. et er derfor muligt at gentænke husenes udformning såvel som materialevalg, så vi får boliger, der er tilpasset moderne byggestil og lever op til tidens krav om funktionalitet og komfort. Ryhaven har i manges optik en arkitektonisk kvalitet, som det er værd at værne om. erfor vil vi stille som krav, at byggeriet uanset valg af form og farve udformes med respekt for den oprindelige arkitektoniske idé. HVORN LIVR RKITKTURN INVNIG? Lige som med det udvendige er der ved denne løsning rig mulighed for indendørs at gentænke og modernisere boligernes udtryk, indretning og materialer. a hele soklen udnyttes, og det nuværende fyrrum integreres som boligareal, vil løsning 2 indeholde flere m2 for hele afdelingen samlet set 748 m2. er er lagt op til, at beboerne skal have indflydelse på væsentlige indretnings detaljer, for eksempel omkring køkken og bad. Og generelt vil de mange input om jeres ønsker og forventninger blandt andet indsamlet under den seneste tids beboerworkshops og afdelingsmøder væg- te højt, når udbudsmaterialet skal skrives. Når vi taler fleksibilitet, er rumfordelingen central, da der især for de første lejere (nuværende beboere) vil være stor mulighed for at få skillevægge placeret, som man ønsker det. Læs mere om dette side 8. HVILK YGNINGSL ÆNRS OG HV M INSTLLTIONRN? Idet vi taler om huse bygget op fra soklerne, får vi både nye installationer og nye bygningsdele fra gulv til loft. På det udvendige plan gælder det blandt andet ny tagkonstruktion, nye facader (materiale afhængig af det tilbud, vi vælger) samt nye vinduer og yderdøre. Indvendigt vil boligerne få nye vægge både de bærende og de fleksible skillerumsvægge foruden nye døre, gulve og lofter. lle boliger får nye installationer hele vejen rundt, det vil sige: Nye afløbsrør, varmerør, vandrør og elinstallationer. Vi skal undgå, at Ryhaven igen plages af indeklima- og fugtproblemer. erfor vil der, uanset valg af løsning, blive etableret mekanisk ventilation med varmegenvinding. ndelig får vi med denne løsning nye, moderne badeværelser og køkkener, inklusiv sanitet og nyt køle-fryseskab. UNGOMSOLIGR I RYHVN Væsentligt for løsning 2 er, at vi ved renoveringens afslutning kan byde velkommen til nye, unge beboere. Udover at bidrage til mangfoldigheden i Ryhaven er ungdomsboligerne medvirkende til, at vi kan realisere et byggeri af høj standard og holde huslejen nede. Løsningen rummer 50 to-værelses ungdomsboliger på hver 50 kvadratmeter, hvilket udgør et samlet areal på 2500 kvadratmeter. a en del bygninger opføres i to plan, overskrider vi ikke den maksimale bebyggelsesprocent. rkitekturen vil naturligvis blive samtænkt med omgivelserne og den øvrige arkitektur i Ryhaven. PLRING I forhold til placering af ungdomsboligerne har forskellige muligheder været i spil, og de enkelte forslag er blevet grundigt diskuteret. På baggrund af denne proces og de placeringsstudier, rådgivere fra ascon har foretaget, er Østjysk olig nået frem til den viste placering som den bedste. et er dog ikke mere fastlåst, end at det kan ændres, hvis der i det vindende tilbud foreligger en endnu bedre løsning. Placerer vi ungdomsboligerne i tre klynger frem for i en samlet gruppe, skaber det en god sammenhængskraft, hvor de unge kan etablere fællesskaber uden dog at blive isoleret fra det øvrige Ryhaven. Med den viste placering kan boligerne opføres, så de ligger mest hensigtsmæssigt i forhold til tæthed i bebyggelsen, og sådan at vi i størst mulig omfang undgår indkig i nabohuse, og at bygningerne medfører skygge i andres haver. NYT OG STØRR FÆLLSHUS Vælger vi renovering med nye huse og ungdomsboliger og en placering som vist på tegningen får vi mulighed for at bygge et nyt, større og mere funktionelt fælleshus. et vil blive udstyret med varmemesterkontor, gæsteværelser og et rummeligt selskabslokale. Vaskehuset forsvinder, til gengæld kommer der vaskesøjle i de nye huse. FKT HR FORVNTR VI T PLR UNGOMSOLIGRN Område 1: et nordvestlige hjørne af Ryhaven langs støjvolden til Åby Ringvej. Område 2: entralt i Ryhaven ved det nuværende fælles- og vaskehus. Område 3: et nordøstlige ende af Ryhaven ved den eksisterende parkeringsplads og i serviceområdet bag daginstitutionen. oligerne opføres i en variation af et- og toplansbygninger.

5 08 ORVIS RYHVN ORVIS RYHVN 09 T KOSTR T HVOR FLKSIL LIVR INRTNINGN? 2: NY HUS PÅ KSISTRN SOKLR (TILLGT 748M 2 FYRRUM) OG 50 UNGOMSOLIGR Samlet økonomisk ramme kr. Salg af byggeret til ungdomsboliger kr. Rest til finansering kr. Finansering: Støttet lån kr. Ustøttet lån kr. Tilskud: Landsbyggefonden fællespulje kr. HUSLJSTØTT I Ryhaven er der bevilliget den maksimale sats på 200 kr. pr. m 2 pr. år i de første 4 år. Herefter aftrappes støtten med 9 kr. pr. m 2 pr. år. KPITLTILFØRSL (FMKNTSORNING) Kapitaltilførslen placeres typisk i obligationer og udbetales løbende til afdelingen som løbende støtte. et årlige beløb, som udbetales, er maksimalt kr., og det forventes, at depotet er tomt omkring 2033, hvor det så erstattes af udamortiserede lån. e fem parter bag tilførslen: Realkreditforeningen (lån) arhus Kommune (lån) Landsbyggefondens ene andel (lån) Landsbyggefondens anden andel (tilskud) Østjysk olig (tilskud) et er en del af grundprincippet, at beboerne skal have en høj grad af indflydelse på boligernes indretning og udseende, hvis vi renoverer fra soklen. Og især i forhold til hvor skillevæggene skal placeres, har de nuværende beboere mulighed for at indrette boligen alt efter, om man f.eks. foretrækker en stor stue eller flere små værelser. Selvom der er meget store muligheder for indretningsmæssig fleksibilitet, er det ikke hensigtsmæssigt for processen, hvis alle muligheder står åbne lige som det kan blive uoverskueligt overhovedet at vælge. yggeudvalget vil derfor, på baggrund af input fra beboerne og i samråd med byggerådgivere fra ascon, komme med en KSMPL PÅ OLIGN I G række bud på nogle gode varianter for hver boligstørrelse. Herefter kan beboerne så vælge den løsning, der bedst matcher behov og ønsker. På tegningerne kan du se, at det er muligt at indrette husene ganske forskelligt, både hvad angår antallet af rum og den indbyrdes placering af dem. Husk illustrationerne her er kun for at give en idé om fleksibiliteten. KSMPLR PÅ, HVORN RUMFORLINGN KN S U F G Landsbyggefonden trækningsret kr. I LT kr. ÅRLIG OMKOSTNINGR FORLT PÅ KVRTMTR Nuværende gennemsnitsleje tillagt 748 m 2 fyrrum 698 kr. Låneydelser støttet lån (hovedstol kr.) 274 kr. Låneydelser ustøttet lån (hovedstol kr.) 342 kr. Ny gennemsnitsleje pr. m 2 før støtte og besparelser kr. Huslejestøtte -200 kr. Kapitaltilførsel (femkantsdepot) -21 kr. esparelse på udamortiserede lån -12 kr. esparelse på henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse -75 kr. esparelse på almindelig vedligeholdelse -20 kr. Tilskud fra dispositionsfond/trækningsret -86 kr. Årlig besparelse på driftsomkostninger -47 kr. Ny gennemsnitsleje pr. m 2 pr. år 853 kr. F G UMORTISR LÅN Udamortisede lån er lån, som er indfriet. Når dette sker for anskaffelseslån i en almen boligafdelingen, fortsætter betalingen af ydelsen til den lokale dispositionsfond med 1/3 og til Landsbyggefonden med 2/3 af ydelsen. I forbindelse med renoveringer er der søgt fritagelse for indbetalinger til den lokaledispositionsfond og derved opnåede en besparelse som kan være med til at finansiere ydelser på de nye lån. Ryhaven indbetaler pt. ca kr. årligt til den lokale dispositionsfond. Ved en fritagelse udgør dette beløb en årlig besparelse på 13 kr. pr. m 2. SPRLS PÅ HNLÆGGLSR TIL PLNLGT OG LØN VLIGHOLLS I forbindelse med renovering vil der være besparelser på de fremtidige udgifter til vedligeholdelse af bygninger. er er udarbejdet nye 30-årige vedligeholdelsesplaner og skøn over fremtidige daglige vedligeholdelsesudgifter. TILSKU ISPOSITIONSFON/TRÆKNINGSRT I forbindelse med løsning 2 har selskabets bestyrelse valgt at bevillige et tilskud fra den lokale dispositionsfond/trækningsret på 14,0 mio. kr. eløbet forvaltes på samme måde som femkantsordningen og forventer at bidrage årligt med ca. 1,0 mio. kr. svarende til årligt et løbende tilskud på 92 kr. pr. m 2. epotet forventes at være tomt i 2035, hvor tilskuddet erstattes af udamortiserede forbedringsarbejdslån. ÅRLIG SPRLSR RIFTSOMKOSTNINGR Ved etablering af 50 ungdomsboliger er det muligt at opnå besparelser på driftsomkostninger som renholdelse og beboerdemokrati HV LIVR MIN HUSLJ? ÆNRS MIT NRGIFORRUG FTR RNOVRINGN? OSV. Leje i kr. pr Stigning Ny leje Ja, som følge af mere/bedre isolering, nye vinduer, solceller m.m. kan du forvente at få lavere forbrugsregninger efter renoveringen. 12 lejemål på 31 m lejemål på 73 m lejemål på 104 m Østjysk olig har i samarbejde med ascon /S foretaget beregninger og forventer, at besparelserne på varmeforbrug i forhold til i dag vil være op til 620 kr. pr. måned pr. lejemål. Vær opmærksom på, at varmebesparelsen vil variere meget fra bolig til bolig, da der er store forskelle i varmebehov mv. I forhold til elforbruget kan der forventes en besparelse på op til 480 kr. pr. måned som følge af solcellerne, der indgår i denne løsning. Vær opmærksom på, at besparelsen på el vil variere meget fra bolig til bolig, da der er store forskelle i forbrug mv.

6 10 ORVIS RYHVN ORVIS RYHVN 11 OM YGGGNR OG GNHUSNING VLGT R IT 1 RNOVRING F KSISTRN HUS 2 NY HUS PÅ KSISTRN SOKLR OG 50 UNGOMSOLIGR Når håndværkerne rykker ind Støv, støj, maskiner og mudder bliver uundgåeligt en del af hverdagen under byggearbejdet. esuden vil der være færre p-pladser til rådighed. Økonomi Husleje: Mellem og pr. måned esparelse på varmeforbrug: Op til 190 kr. pr. måned Husleje: Mellem og pr. måned esparelse på varmeforbrug: Op til 620 kr. pr. måned esparelse på elforbrug: Op til 480 kr. pr. måned Genhusning a. 6 måneder a. 4-6 måneder (afhængig af byggeprincip) ebyggelsesplan ebyggelsesplan ændres ikke er placeres ungdomsbolig-byggeri på friarealerne langs Ryhavevej Udearealet ygningsarkitektur arkitektur udvendigt oligarkitektur indvendigt boligfleksibilitet oligfleksibilitet ygningsdele og installationer Udearealet renoveres med udskiftning af fliser, nedslidte trapper, hegn m.m. et er muligt at orientere nye boliger anderledes på eksisterende sokler i forhold til ankomst, dagslys/sol og udeophold Udearealet renoveres med udskiftning af fliser, nedslidte trapper, hegn m.m. ygningsarkitektur ændres ikke et er muligt at gentænke eller modernisere nuværende arkitektur med respekt for den daværende arkitektoniske idé oligarkitekturen kan ikke ændres, da arkitekturen er styret af eksisterende forhold er er ingen indretningsmæssig fleksibilitet, da eksisterende vægge m.v. er styrende Ny tagbelægning Nye udvendige murede facader Facadeplader afrenses Nye vinduer og yderdøre Mindre reparationer af indvendige vægge Placeringen af indvendige skillevægge ændres ikke øre genanvendes egrænset malearbejde Nye gulve og nye vandrør ksisterende lofter Indvendige afløbsrør skiftes ikke Varmeinstallation og radiatorer skiftes ikke linstallation opdateres efter behov Mekanisk ventilation med varmegenvinding adeværelse og køkken renoveres og moderniseres Hårde hvidevarer genanvendes (udskiftes i 2015/16) Varmeisoleringstykkelsen øges ikke oligarkitekturen kan gentænkes og moderniseres med baggrund i beboervalg fx på indretning af køkken og bad er er store muligheder for indretningsmæssig fleksibilitet, især for de første lejere Ny tagkonstruktion Nye facader Nye facader Nye vinduer og yderdøre Nye indvendige vægge Fleksibel placering af skillevægge Nye døre Nye overflader Nye gulve og nye vandrør Nye lofter Nye afløbsrør Ny varmeinstallation Ny elinstallation Mekanisk ventilation med varmegenvinding Nye badeværelser og køkkener (inkl. sanitet) Nye hårde hvidevarer (køle-fryseskabe) Varmeisoleringstykkelsen hæves til standarden for lavenergibyggeri Solcelleanlæg t det skal være skidt, før det bliver godt, er en passende vending at bruge om det kommende byggeri i Ryhaven. et kan ganske enkelt ikke udgås, at arbejdet bliver til gene for alle beboere også selvom du bliver genhuset, som du kan læse andetsteds på denne side. Maskiner vil køre rundt på hele arealet og efterlade sig mudder og støv. Håndværkerne vil støje. esuden vil både håndværkerbiler og byggematerialer komme til at optage en del af afdelingens p-pladser og fællesarealer.! U LIVR INFORMRT I god tid inden du skal genhuses, vil du modtage nærmere information. et kan heller ikke undgås, at maskinerne efterlader skader på de udendørs arealer. lt bliver naturligvis reetableret, når byggeriet er overstået, så Ryhavens udendørs rammer lever op til de nye, flotte boliger. flytter du ud lle beboere bliver genhuset, mens byggeriet står på i deres bolig. nten i en anden af Ryhavens boliger eller i en møbleret pavillon på græsplænen. Uanset om boligerne i Ryhaven skal renoveres efter model 1 eller 2, bliver arbejdet så omfattende, at du ikke kan bo i din bolig, mens håndværkerne er i gang. u skal regne med en genhusningsperiode på op til seks måneder. Hvis der inden byggefasen er beboere, der opsiger deres lejemål, vil disse boliger blive brugt til at genhuse andre beboere. esuden etablerer vi en pavillon-by på græsplænen, hvor alle andre kan bo, mens deres bolig er under ombygning, siger llan Søstrøm, direktør i Østjysk olig. Vi møblerer alle pavilloner og sørger for, at der er bad, køkkenudstyr, fjernsyn, internet og andre nødvendigheder. et skal være sådan, at man kan bo der på normal vis og invitere gæster til middag, uddyber han og tilføjer, at afdelingens kørestolsbrugere vil få samme muligheder under genhusningen, som de har i deres hjem i dag. OVRVJ, HV U SKL HV M Inden du flytter midlertidigt ud af din bolig, skal du gøre op med dig selv, hvilke af dine ting du ikke kan undvære under genhusningen. et er dig selv, der pakker tingene ned, og her er det rigtig vigtigt, at du nøje overvejer, hvad der skal med. Når du har gjort det, opmagasinerer flyttefolkene dine øvrige ejendele. Når byggeriet er overstået, bliver dine ejendele flyttet tilbage i din nye bolig, inden du selv flytter ind. Og har du kastet din kærlighed på noget af det udstyr og inventar, som Østjysk olig har indkøbt til din genhusning, får du chancen for at overtage det. Når byggesagen er færdig, sætter vi et stort telt op, hvor vi holder auktion over alt det, vi har købt ind: sofaer, borde, stole, fjernsyn, potter og pander, siger llan Søstrøm.

7 12 ORVIS RYHVN SÅN FORGÅR FSTMNINGN OM VLIG HOLLSSKONTON Hvis én af deltagerne på afdelingsmødet foreslår en urafstemning, skal forsamlin gen som det første stemme om, hvorvidt en urafstemning skal iværksættes. Hvis mindst 25 procent af de deltagende stemmer for, afgøres valget af renove ringsløsning ved en urafstemning. Mange har spurgt til, hvad der sker med vedligeholdelseskontoen efter renoverin gen. et korte svar er: et kommer an på, om vi vælger renovering eller nybyggeri. et vil så betyde, at alle husstande modtager et brev med en stemmeseddel, som de returner til Østjysk olig inden en fastsat dato. en løsning, som får flest stemmer, bliver den gældende. r udfaldet derimod, at mindre end en fjerdedel ønsker en urafstemning, afgøres valget på selve mødet med simpelt flertal. liver det en renoveringsløsning 1, går vedlige holdelses kontoen blot videre, og beboeren kan som før bruge af det op sparede beløb til maler arbejde og anden indvendig vedligeholdelse. Vælger vi derimod løsning 2, nulstilles vedligeholdelseskontoen, og beløbet føres over i byggesagen. Med de nye huse vil der gå lang tid, før vedligeholdelse er påkrævet. er vil således være god tid til at spare op, før behovet opstår. Vil du sikre dig, at din stemme bliver talt med, er det derfor nødvendigt at møde op til selve afdelingsmødet. Man kan ikke brevstemme, lige som man ikke kan over drage sin stemme til en anden. Hver husstand har to stemmer. TISPLNN 30. april 2014 fdelingsmøde, hvor beboerne stemmer om løsning Maj/juni 2014 Konkurrence planlægges og udbudsmateriale udarbejdes Juni 2014 Renoveringen sendes i konkurrence September 2014 Konkurrencedeltagerne afgiver tilbud på opgaven September/oktober 2014 edømmelsesudvalget vælger tilbud, og entreprise kontrakter indgås med den vindende entreprenør Ultimo 2014 Opstart projektering Primo 2015 til medio/ultimo 2016 Renovering VIL U VI MR? På finder du alle referater og øvrigt materiale om renoveringen. Skriv Renovering i søgefeltet for at få genvejen til den relevante side.

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 23. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel SAS Radisson

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 23. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel SAS Radisson Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 23. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel SAS Radisson Fremmødt: ca. 150 mennesker (fra 124 husstande) Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) byder velkommen.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

RÅDIGHEDSRETSKATALOG

RÅDIGHEDSRETSKATALOG RÅDIGHEDSRETSKATALOG for Seniorbofællesskabet Frejas Have Domea afdeling 1668 Hjemmeside: www.frejashave.dk/ Hvad må jeg?????? Vedtaget på det ekstraordinære Afdelingsmøde den 11. September 2011 RÅDERETSKATALOG

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere