Serviceoperationer Puls

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceoperationer Puls"

Transkript

1 Serviceoperationer Puls Udtraek Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 UDTRAEK.ISALIVE 3 UDTRAEK. HENTUDTRAEK 5 UDTRAEK. GEMUDVALGSLISTE 6 UDTRAEK. FINDUDVALGSLISTE 9 UDTRAEK. DEAKTIVERUDVALGSLISTE 11

2 Generelt for alle metoder i webservicen Revisionshistorik Dato Rev. af Version Revision MHF 0.2 Opdateringer af endpoints mv BC-HRJ 0.1 Dokument oprettet Alle metoder i Stamdata Webservicen er pakket ind i en struktur som ses nedenfor: Det vil sige at alle metoder, beskrevet i dette dokument, er pakket ind i denne struktur, og de kald og tjek der er beskrevet her, udføres alle før og efter metoderne der er beskrevet senere. Service Operation Definition WSDL Service NemID-service Prod: Demo: Prod: Demo: Prod: Demo: B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 2

3 Udtraek.IsAlive Indenfor Udtraek Service beskrives et antal operationer, hver med sin definition herunder. Revisionshistorik Dato Rev. af Version Revision SMu 0.4 Opdateret versions-info Christian Kullmann Morten Høybye Frederiksen 0.3 Diverse tilretninger. 0.2 Diverse tilretninger Søren Munk 0.1 Dokument oprettet Styringsdata Navn Version Status Dato for frigivelse Udtraek.svc#IsAlive Forretningsmæssig kontekst Formål /beskrivelse Service operations diagram Operationen tester forbindelse til servicen og den bagvedliggende database. Data som udveksles (input/output) Operationen tager som input en dmp:messagetype-struktur (jf. idet de indsendte parametre dog ignoreres. Som output leveres en dmp:resultmessagetype (jf. idet indholdet afhænger af, om svaret er positivt eller negativt: Et positivt svar kan give et svar som følgende: <s:envelope xmlns:s=" <s:header> <ActivityId CorrelationId="6cdd5732-f4c ba492f1c7ac" xmlns=" 2e7cdafc-450f-40c8-aaad-11881bf190ff </ActivityId> </s:header> <s:body xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <IsAliveResponse xmlns="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <ResultCode xmlns=" <ResultReason xmlns=" Completed successfully </ResultReason> <ResultDetail xmlns=" T08:12:13Z </ResultDetail> </IsAliveResponse> Fejlhåndteringsreturdata I tilfælde af fejl returneres en besked i samme struktur som et positivt resultat jf. ovenfor, men eksempelvis med følgende indhold: <s:envelope xmlns:s=" B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 3

4 <s:header> <ActivityId CorrelationId="6cdd5732-f4c ba492f1c7ac" xmlns=" 2e7cdafc-450f-40c8-aaad-11881bf190ff </ActivityId> </s:header> <s:body xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <IsAliveResponse xmlns="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <ResultCode xmlns=" 1</ResultCode> <ResultReason xmlns=" Repository check failed </ResultReason> <ResultDetail xmlns=" [Stack Trace] </ResultDetail> </IsAliveResponse> Følgende fejltyper er defineret: -1: Repository check failed (Der kunne ikke opnås forbindelse til databasen) Fejlhåndtering Sikkerhed Anvendt / udbudt Servicekvalitet Responstid Kalde-effekt kategori Noter Use Cases Forretningsobjekter TBD: Roller Operationen er udviklet for DMP og påtænkes anvendt til intern monitorering. Afsendt besked vil som regel nå modtageren én gang. Under 10 sekunder. Servicen kan kaldes efter behov. Der henvises til beskrivelse af udarbejdede user stories for PULS-projektet. B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 4

5 Udtraek. HentUdtraek Revisionshistorik Dato Rev. af Version Revision SMu 0.7 Opdateret versions-info MHF 0.6 Opdateret udtrækstype-liste SMu 0.5 Opdateret udtrækstype-liste SMu 0.4 Opdateret request/response BC-HRJ 0.3 Diverse tilretninger Christian Kullmann 0.2 Diverse tilretninger Søren Munk 0.1 Dokument oprettet Styringsdata Navn Version Status Dato for frigivelse Udtraek.svc#HentUdtraek Forretningsmæssig kontekst Formål /beskrivelse Service operations diagram Operationen henter data fra tabeller i den bagvedliggende database på baggrund af søgeparametre. Foresørgsel valid? Ja Dan søgekriterier for punktkilder Udfør søgning Tilrettelæg resultat Data som udveksles (input / output) Inputdata: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:urn="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <soap:header/> <soap:body> <urn:hentudtraekrequest> <urn:udtraektype></urn:udtraektype> <!--Optional:--> <urn:aar></urn:aar> <!--1 or more repetitions:--> <urn:punktkildeidentifikator></urn:punktkildeidentifikator> </urn:hentudtraekrequest> </soap:body> </soap:envelope> Elementet <urn:udtraektype> skal indeholde en af følgende værdier (øvrige udtræk er erstattet af bruger-rapporter): dublettervedlaasning Outputdata: <s:envelope xmlns:s=" <s:header> <ActivityId CorrelationId="20b58cc1-0fde-470b-bf48-115e7cea2b0b" xmlns=" 471a d d</ActivityId> </s:header> <s:body xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <HentUdtraekResponse xmlns="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <UdtraeksraekkeStruktur> <UdtraeksfeltStruktur> <Navn></Navn> <VaerdiTekst></VaerdiTekst> B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 5

6 </UdtraeksfeltStruktur> </UdtraeksraekkeStruktur> </HentUdtraekResponse> Fejlhåndteringsreturdata Fejlhåndtering Sikkerhed Anvendt / udbudt Servicekvalitet Responstid Kalde-effekt kategori Noter Use Cases Forretningsobjekter I tilfælde af fejl returneres en besked i en struktur som angivet nedenfor, eksempelvis med følgende indhold: <s:envelope xmlns:s=" <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:receiver</s:value> <s:subcode> <s:value xmlns:a=" er">a:internalservicefault</s:value> </s:subcode> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="en-us">hentudtraek er fejlet</s:text> </s:reason> <s:detail> <ExceptionDetail xmlns=" xmlns:i=" <InnerException> <InnerException i:nil="true"/> <Message>'ukendt udtraek' er ikke en gyldig udtrækstype</message> at UdtraekBackend.Udtraek.Danudtraek(FindPunktkildeGruppe findpunktkilde- Gruppe, String udtraektype)... <Type>System.Exception</Type> </InnerException> <Message>HentUdtraek er fejlet</message> at WebserviceWebrolle.UdtraekService.Udtraek.HentUdtraek(HentUdtraekRequest request) in... <Type>System.Exception</Type> </ExceptionDetail> </s:detail> </s:fault> Fejl bliver returneret som SOAP-fault med information om fejlen TBD: Roller Operationen er udviklet for DMP og påtænkes anvendt til udtræk af data. Afsendt besked vil som regel nå modtageren én gang. Under 20 sekunder. Servicen er idempotent. Der henvises til beskrivelse af udarbejdede user stories for PULS-projektet. Alle kald af operationen returnerer data i en generaliseret struktur, som er målrettet visning i tabelform eller eksport til for eksempel Excel. Udtraek. GemUdvalgsliste Revisionshistorik Dato Rev. af Version Revision SMu 0.3 Opdateret versions-info SMu 0.2 Opdateret request/response Søren Munk 0.1 Dokument oprettet B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 6

7 Styringsdata Navn Version Status Dato for frigivelse Udtraek.svc#GemUdvalgsliste Forretningsmæssig kontekst Formål /beskrivelse Service operations diagram Operationen indsætter og opdaterer data fra tabeller i den bagvedliggende database på baggrund af parametre. Gentag for hver udvalgsliste Forespørgsel valid? Findes liste i forvejen? Nej Opret liste Ja Nej Opdater liste Gentag for hvert punktkildeudvalg Deaktiver tidligere Fejl Gentag for hvert punktkildeudvalg Opret punktkildeudvalg Alle lister behandlet Tilrettelæg resultat Data som udveksles (input / output) Inputdata: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:urn="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <soap:header/> <soap:body> <urn:gemudvalgslisterequest> <!--1 or more repetitions:--> <urn:udvalgslistestruktur> <urn:navn></urn:navn> <!--Optional:--> <urn:bemaerkningtekst></urn:bemaerkningtekst> <!--Optional:--> <urn:udvalgslisteidentifikator></urn:udvalgslisteidentifikator> <!--Optional:--> <urn:opdateretdatotid></urn:opdateretdatotid> B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 7

8 <!--Zero or more repetitions:--> <urn:punktkildeidentifikator></urn:punktkildeidentifikator> </urn:udvalgslistestruktur> </urn:gemudvalgslisterequest> </soap:body> </soap:envelope> Outputdata: Samme struktur som inputdata. Fejlhåndteringsreturdata I tilfælde af fejl returneres en besked i en struktur som angivet nedenfor, eksempelvis med følgende indhold: <s:envelope xmlns:s=" <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:receiver</s:value> <s:subcode> <s:value xmlns:a=" foundation/dispatcher">a:internalservicefault</s:value> </s:subcode> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="da-dk">guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).</s:text> </s:reason> <s:detail> <ExceptionDetail xmlns=" xmlns:i=" <InnerException> <InnerException i:nil="true"/> <Message>Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx).</message> at System.Guid.GuidResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failu remessage- ID, Object failuremessageformatargument, String failureargumentname, Exception innerexcep tion) at System.Guid.TryParseGuidWithDashes(String guidstring, GuidResult& re sult) at System.Guid.TryParseGuid(String g, GuidStyles flags, GuidResult& res ult) at System.Guid.Parse(String input) at WebserviceWebrolle.UdtraekService.UdtraekMapping.FraXMLTilDatabase(Udval gslistestrukturtype ny) in C:\MainNew\Backend\WebserviceWebrolle\miljoeportal.surfacewater.pointsources \UdtraekMapping.cs:line 36 at WebserviceWebrolle.UdtraekService.Udtraek.GemUdvalgsliste(GemUdvalgslist erequest request) in C:\MainNew\Backend\WebserviceWebrolle\miljoeportal.surfacewater.poin tsources.1.0.0\udtraek.svc.cs:line 166 <Type>System.FormatException</Type> </InnerException> <Message>Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx).</message> <![CDATA[at Ekstra.Webservicewrapper.Epilog(Boolean throwexception, String& R esultcode, String& ResultReason, String& ResultDetail, String& ResultActor, String metode ) in C:\MainNew\Backend\Ekstra\Webservicewrapper.cs:line 115 at Ekstra.Webservicewrapper.Epilog() in C:\MainNew\Backend\Ekstra\Webservicewrapper.cs :line 57 at WebserviceWebrolle.UdtraekService.Udtraek.GemUdvalgsliste(GemUdvalgslisteRequest re quest) in C:\MainNew\Backend\WebserviceWebrolle\miljoeportal.surfacewater.pointsources \Udtraek.svc.cs:line 182 at SyncInvokeGemUdvalgsliste(Object, Object[], Object[] ) at System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] i nputs, Object[]& outputs) at System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc ) at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc) at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage31(MessageRpc & rpc) at System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.Process(Boolean isoperationcontextset)]]> <Type>System.Exception</Type> </ExceptionDetail> </s:detail> </s:fault> B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 8

9 Fejlhåndtering Sikkerhed Anvendt / udbudt Servicekvalitet Responstid Kalde-effekt kategori Noter Use Cases Forretningsobjekter Fejl bliver returneret som SOAP-fault med information om fejlen TBD: Roller Operationen er udviklet for DMP og påtænkes anvendt til indsættelse og opdatering af data. Afsendt besked vil som regel nå modtageren én gang. Under 20 sekunder. Afsendt besked vil som regel nå modtageren én gang. Der henvises til beskrivelse af udarbejdede user stories for PULS-projektet. Udtraek. FindUdvalgsliste Revisionshistorik Dato Rev. af Version Revision SMu 0.3 Opdateret versions-info SMu 0.2 Opdateret request/response Søren Munk 0.1 Dokument oprettet Styringsdata Navn Version Status Dato for frigivelse Udtraek.svc#FindUdvalgsliste Forretningsmæssig kontekst Formål /beskrivelse Service operations diagram Operationen henter data fra tabeller i den bagvedliggende database på baggrund af søgeparametre. Foresørgsel valid? Ja Dan søgekriterier for punktkilder Udfør søgning Tilrettelæg resultat Data som udveksles (input / output) Inputdata: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:urn="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <soap:header/> <soap:body> <urn:findudvalgslisterequest> <!--Zero or more repetitions:--> <urn:navn></urn:navn> <!--Zero or more repetitions:--> <urn:udvalgslisteidentifikator></urn:udvalgslisteidentifikator> </urn:findudvalgslisterequest> </soap:body> </soap:envelope> Outputdata (eksempel): <s:envelope xmlns:s=" <s:header> <ActivityId CorrelationId="97269be1-598d-4842-b7a2-b5008d3bc07c" xmlns=" B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 9

10 4401-b4cd-9f8cf72a8421</ActivityId> </s:header> <s:body xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <FindUdvalgslisteResponse xmlns="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <UdvalgslisteStruktur> <Navn>Tom liste</navn> <BemaerkningTekst>soap UI, gem tom liste</bemaerkningtekst> <UdvalgslisteIdentifikator>7c10ac53-7d3b-41f0-a2cba710321dc6c1</UdvalgslisteIdentifikator> <OpdateretDatoTid> T11:00:46Z</OpdateretDatoTid> </UdvalgslisteStruktur> <UdvalgslisteStruktur> <Navn>Liste med id</navn> <BemaerkningTekst>soap UI, gem liste med id</bemaerkningtekst> <UdvalgslisteIdentifikator>9defd a-46cf-ade2-3789d6d3087d</UdvalgslisteIdentifikator> <OpdateretDatoTid> T13:18:45Z</OpdateretDatoTid> <PunktkildeIdentifikator>763fdc17-7c5c-4f3c-b403- c1adc330705a</punktkildeidentifikator> </UdvalgslisteStruktur> <UdvalgslisteStruktur> <Navn>Tom liste</navn> <BemaerkningTekst>soap UI, gem tom liste</bemaerkningtekst> <UdvalgslisteIdentifikator>3a2e1bc5-d a7- a25d163bb2a8</udvalgslisteidentifikator> <OpdateretDatoTid> T13:18:44Z</OpdateretDatoTid> </UdvalgslisteStruktur> </FindUdvalgslisteResponse> Fejlhåndteringsreturdata I tilfælde af fejl returneres en besked i en struktur som angivet nedenfor, eksempelvis med følgende indhold: <s:envelope xmlns:s=" <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:receiver</s:value> <s:subcode> <s:value xmlns:a=" ion/dispatcher">a:internalservicefault</s:value> </s:subcode> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="da-dk">guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).</s:text> </s:reason> <s:detail> <ExceptionDetail xmlns= xmlns:i=" <InnerException> <InnerException i:nil="true"/> <Message>Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx).</message> at System.Guid.GuidResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failu remessage- ID, Object failuremessageformatargument, String failureargumentname, Exception innerexcep tion) at System.Guid.TryParseGuidWithNoStyle(String guidstring, GuidResult& r esult) at System.Guid.TryParseGuid(String g, GuidStyles flags, GuidResult& res ult) at System.Guid.Parse(String input) at WebserviceWebrolle.UdtraekService.Udtraek.FindUdvalgsliste(FindUdvalgsli sterequest request) in C:\MainNew\Backend\WebserviceWebrolle\miljoeportal.surfacewater.po intsources.1.0.0\udtraek.svc.cs:line 121 <Type>System.FormatException</Type> </InnerException> <Message>Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx).</message> <![CDATA[at Ekstra.Webservicewrapper.Epilog(Boolean throwexception, String& R esultcode, String& ResultReason, String& ResultDetail, String& ResultActor, String metode ) in C:\MainNew\Backend\Ekstra\Webservicewrapper.cs:line 115 B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 10

11 at Ekstra.Webservicewrapper.Epilog() in C:\MainNew\Backend\Ekstra\Webservicewrapper.cs :line 57 at WebserviceWebrolle.UdtraekService.Udtraek.FindUdvalgsliste(FindUdvalgslisteRequest request) in C:\MainNew\Backend\WebserviceWebrolle\miljoeportal.surfacewater.pointsources \Udtraek.svc.cs:line 146 at SyncInvokeFindUdvalgsliste(Object, Object[], Object[] ) at System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] i nputs, Object[]& outputs) at System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc ) at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc) at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage31(MessageRpc & rpc) at System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.Process(Boolean isoperationcontextset)]]> <Type>System.Exception</Type> </ExceptionDetail> </s:detail> </s:fault> Fejlhåndtering Sikkerhed Anvendt / udbudt Servicekvalitet Responstid Kalde-effekt kategori Noter Use Cases Forretningsobjekter Fejl bliver returneret som SOAP-fault med information om fejlen TBD: Roller Operationen er udviklet for DMP og påtænkes anvendt til indsættelse og opdatering af data. Afsendt besked vil som regel nå modtageren én gang. Under 20 sekunder. Operationen er idempotent. Der henvises til beskrivelse af udarbejdede user stories for PULS-projektet. Udtraek. DeaktiverUdvalgsliste Revisionshistorik Dato Rev. af Version Revision SMu 0.3 Opdateret versions-info SMu 0.2 Opdateret request/response Søren Munk 0.1 Dokument oprettet Styringsdata Navn Version Status Dato for frigivelse Udtraek.svc#DeaktiverUdvalgsliste B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 11

12 Forretningsmæssig kontekst Formål /beskrivelse Service operations diagram Operationen opdaterer data fra tabeller i den bagvedliggende database på baggrund af parametre. Gentag for hver udvalgsliste Forespørgsel valid? Gentag for hvert punktkildeudvalg Nej Deaktiver tidligere Fejl Deaktiver liste Alle lister behandlet Tilrettelæg resultat Data som udveksles (input / output) Inputdata: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:urn="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <soap:header/> <soap:body> <urn:deaktiverudvalgslisterequest> <!--Zero or more repetitions:--> <urn:udvalgslisteidentifikator></urn:udvalgslisteidentifikator> </urn:deaktiverudvalgslisterequest> </soap:body> </soap:envelope> Outputdata: <s:envelope xmlns:s=" <s:header> <ActivityId CorrelationId="bf4c88f e9b-b9fa-0d72338ed63b" xmlns=" 4ebf b9b602bdb</ActivityId> </s:header> <s:body xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <DeaktiverUdvalgslisteResponse xmlns="urn:oio:miljoeportal:surfacewater:pointsources:1.0.0"> <UdvalgslisteStruktur> <Navn>Liste med id</navn> <BemaerkningTekst>soap UI, gem liste med id</bemaerkningtekst> <UdvalgslisteIdentifikator>9defd a-46cf-ade2-3789d6d3087d</UdvalgslisteIdentifikator> <OpdateretDatoTid> T13:27:24Z</OpdateretDatoTid> </UdvalgslisteStruktur> </DeaktiverUdvalgslisteResponse> Bemærk, at det kun er udvalgslistens data, der returneres, ikke evt. punktkildereferencer. B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 12

13 Fejlhåndteringsreturdata I tilfælde af fejl returneres en besked i en struktur som angivet nedenfor, eksempelvis med følgende indhold: <s:envelope xmlns:s=" <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:receiver</s:value> <s:subcode> <s:value xmlns:a=" ion/dispatcher">a:internalservicefault</s:value> </s:subcode> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="da-dk">udvalgsliste findes og er deaktiveret.</s:text> </s:reason> <s:detail> <ExceptionDetail xmlns= xmlns:i=" <InnerException> <InnerException i:nil="true"/> <Message>Udvalgsliste findes og er deaktiveret.</message> at DatabaseMapping.Repository.DeaktiverUdvalgsliste(Guid udvalgslisteidenti fikator) in C:\MainNew\Backend\DatabaseMapping\Repository.cs:line 6222 at UdtraekBackend.Udtraek.DeaktiverUdvalgsliste(UdvalgslisteGruppe[] deakti ver) in C:\MainNew\Backend\UdtraekBackend\Udtraek.cs:line 224 at WebserviceWebrolle.UdtraekService.Udtraek.DeaktiverUdvalgsliste(Deaktive rudvalgsliste- Request request) in C:\MainNew\Backend\WebserviceWebrolle\miljoeportal.surfacewater.point sources.1.0.0\udtraek.svc.cs:line 203 <Type>System.ArgumentException</Type> </InnerException> <Message>Udvalgsliste findes og er deaktiveret.</message> <![CDATA[at Ekstra.Webservicewrapper.Epilog(Boolean throwexception, String& R esultcode, String& ResultReason, String& ResultDetail, String& ResultActor, String metode ) in C:\MainNew\Backend\Ekstra\Webservicewrapper.cs:line 115 at Ekstra.Webservicewrapper.Epilog() in C:\MainNew\Backend\Ekstra\Webservicewrapper.cs :line 57 at WebserviceWebrolle.UdtraekService.Udtraek.DeaktiverUdvalgsliste(DeaktiverUdvalgslis tere- Request request) in C:\MainNew\Backend\WebserviceWebrolle\miljoeportal.surfacewater.pointso urces.1.0.0\udtraek.svc.cs:line 214 at SyncInvokeDeaktiverUdvalgsliste(Object, Object[], Object[] ) at System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] i nputs, Object[]& outputs) at System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc ) at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc) at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage31(MessageRpc & rpc) at System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.Process(Boolean isoperationcontextset)]]> <Type>System.Exception</Type> </ExceptionDetail> </s:detail> </s:fault> Herover har man forsøgt at deaktivere den samme liste to gange; det resulterer i en fejl. Fejlhåndtering Sikkerhed Anvendt / udbudt Servicekvalitet Responstid Kalde-effekt kategori Noter Fejl bliver returneret som SOAP-fault med information om fejlen TBD: Roller Operationen er udviklet for DMP og påtænkes anvendt til opdatering af data. Afsendt besked vil som regel nå modtageren én gang. Under 20 sekunder. Afsendt besked vil som regel nå modtageren én gang. Man kan kun deaktivere en liste med evt. tilhørende punktkildereferencer én gang. B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 13

14 Use Cases Forretningsobjekter Der henvises til beskrivelse af udarbejdede user stories for PULS-projektet. B 3.1a PULS Serviceoperationer - Udtraek.docx 14

Serviceoperationer Puls

Serviceoperationer Puls Serviceoperationer Puls Stanlab Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 17. februar 2014 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 STANLAB.ISALIVE 3 STANLAB.SAVERESULTS 5 STANLAB.FINDRESULTS

Læs mere

Serviceoperationer Puls

Serviceoperationer Puls Serviceoperationer Puls Pointsample Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 POINTSAMPLE.ISALIVE 3 POINTSAMPLE.GEMPOINTSAMPLE

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock System 10 Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock eksport til Nortec vaskerisystem anvendes til automatisk at vedligeholde beboerdata i

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Notat. Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 9. december 2011

Notat. Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 9. december 2011 Notat Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 9. december 2011 Indhold Webservicedefinitioner... 6 Genereller metoder til webservices... 7 IsAlive Metode... 7 Fault Metode... 7 Punktkilde... 7

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService sfortegnelse Forretningsbeskrivelse... 2 Metoder... 3 CreateEvents... 3 UpdateEvents... 3 DeleteEvents... 4 GetEvents... 5 GetResources...

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Økonomi 17. maj 2016

AARHUS UNIVERSITET. Økonomi 17. maj 2016 Vejledning til opdatering af excel ark i forbindelse med overgang til ny LDV AU skal overgå til en ny version af LDV, så AU er på niveau med resten af staten mht. til versionen af LDV. Excel ark som er

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Eksport Portalen. Vejledning til API. Christian Holm 30. June Progressive A/S. Lyskær 3B DK-2730 Herlev Tel

Eksport Portalen. Vejledning til API. Christian Holm 30. June Progressive A/S. Lyskær 3B DK-2730 Herlev Tel Eksport Portalen Vejledning til API Christian Holm 30. June 2017 Progressive A/S Lyskær 3B DK-2730 Herlev Tel. +45 3525 5070 Tangen 6 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 3525 5070 www.progressive.dk info@progressive.dk

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Nintex Workflow UK/DK

Nintex Workflow UK/DK Nintex Workflow UK/DK Når Nintex Workflows anvendes i et Dansk sproget SharePoint miljø, er der lidt forskel på hvad de forskellige elementer kaldes, såvel som rækkefølgen på disse. Noget er oversat, noget

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004 Overvågningssystem Beskrivelse Bagagesorteringssystemet består af et antal skranker (check-in) til modtagelse og registrering af bagage, et automatiseret sorteringsanlæg samt et antal terminaler (gates),

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer

RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer Installationsprogram o Ved ny installation gives mulighed for at vælge placering af databaser og systemindstillingsfiler. Vigtigt ved installation på

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04 UNI Login UNI Login webservice ws-04 UNI Login UNI Login webservice 1.4 Indhold 1 UNI Login webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Person... 2 1.2.2 Funktion...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Oversigt over operationer og input- og output-parametre i borger.dk's artikeleksport

Oversigt over operationer og input- og output-parametre i borger.dk's artikeleksport Oversigt over operationer og input- og output-parametre i borger.dk's artikeleksport 1 Indholdsfortegnelse Historik...2 1. Indledning...3 2. Operationer...4 2.1 GetAllArticles...4...4...4 2.2 GetMunicipalityList...5...5...5

Læs mere

SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT)

SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT) SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT) Indholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE 2 1.1 Begrænsning 2 1.2 Input 2 1.3 Output 2 1.4 Tidsstempler 3 2 COMMANDS 4 2.1 Hent aktuel placering af trackere 4 2.2 Hent ressourcer

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Klubmedlemskab. Online-portalen hvor medlemmerne kan bestille medlemskab til din DMU-klub - nemt og uden at skulle involvere klubben.

Klubmedlemskab. Online-portalen hvor medlemmerne kan bestille medlemskab til din DMU-klub - nemt og uden at skulle involvere klubben. DMU Vejledning: Til klubben Klubmedlemskab Online-portalen hvor medlemmerne kan bestille medlemskab til din DMU-klub - nemt og uden at skulle involvere klubben. Find den på: http://klubmedlemskab.dmusport.dk

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Skærmbilled 1: 2 Når man vil oprettet et emne kan man ikke uploade et billed. Skærmbilled 1:

Skærmbilled 1: 2 Når man vil oprettet et emne kan man ikke uploade et billed. Skærmbilled 1: 1 Log ind med da1@forum.dk Pass=1711Dahl Beskeder, gå ind på Bruger=DA3 Andersen Klik på Dokumentarkiv ( 1 ) og downloade PDF så fremkommer følgende fejl: Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Controller_Action_Exception'

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Opdatering af oplysninger på eksisterende køretøjer og registrering af nye køretøjer. Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om køretøjer.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt

Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt knmefr5 Mettemarie From mette@byfrom.com http://byfrom.com/survey/survey.html Portfolio: http://byfrom.com/ Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...s.1 Introduktion...s.2

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

JAR Øvelse nr. 0. JAR-Manual, Version 1.0. Hvordan startes JAR? Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 0. JAR-Manual, Version 1.0. Hvordan startes JAR? Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 0 JAR-Manual, Version 1.0 Hvordan startes JAR? Regionsvejledning Øvelse ID: 0 Øvelsesemne: Opstart af JAR Øvelsesbeskrivelse: Giver dig hjælp til opstart af JAR, samt en beskrivelse af Min

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Brugermanual DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Side 2 Indholdsfortegnelse Introduktion og adgang side 4 Ret kluboplysninger Redigering af klubdata side 6 Redigering af formandsoplysninger side 7

Læs mere

HåndOffice Dobbelt oprettelser

HåndOffice Dobbelt oprettelser HåndOffice Dobbelt oprettelser Opret af person... 2 Mulige dobbelte oprettelser... 4 Spiller udmelding... 7 Opret af person I HåndOffice (HO) kan man oprette personer på flere måder. Den manuelle måde

Læs mere

HåndOffice Dobbelt oprettelser

HåndOffice Dobbelt oprettelser HåndOffice Dobbelt oprettelser Opret af person... 2 Mulige dobbelte oprettelser... 4 Opret af person I HåndOffice (HO) kan man oprette personer på flere måder. Den manuelle måde i HO sker ved at benytte

Læs mere

JEM1 LAB14. Journal. Jonas Lange, Martin Funding Fisker og Torben Porsgaard 11/4/2009

JEM1 LAB14. Journal. Jonas Lange, Martin Funding Fisker og Torben Porsgaard 11/4/2009 JEM1 LAB14 Journal Jonas Lange, Martin Funding Fisker og Torben Porsgaard 11/4/2009 Denne journal er fremstillet i forbindelse med udarbejdelsen af en J2ME applikation der holder og persisterer links og

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Introduktion til versionsstyring

Introduktion til versionsstyring make connections share ideas be inspired Introduktion til versionsstyring Thomas Damgaard Technical Architect, SAS Institute Agenda Hvad er versionsstyring? Hvorfor benytte versionsstyring? Historisk gennemgang

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA Tid: Onsdag d. 6. maj Sted: Geologisk Institut, Aarhus Universitet. C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Ulrich Jacobsen, Orbicon Søren Bjørn, Alectia

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Grænsefladebeskrivelse for EFI

Grænsefladebeskrivelse for EFI Ver.: 1.0 Dato 28-06-2010 Grænsefladebeskrivelse for EFI Digitalt Motorregister (DMR) 2010-2011 Grænsefladebeskrivelse for EFI side 1/7 Denne interessentpakke indeholder en detaljeret beskrivelse af de

Læs mere