Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk"

Transkript

1 Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse A: Vandværk B: Grundejerforening 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og opkrævningsgebyr. A: Vandværk B: Grundejerforening 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Ole Møller modtager ikke genvalg Niels Sommer modtager genvalg Kurt Hansen modtager genvalg Et bestyrelsesmedlem (For et år) 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er Sonja Pedersen & Betina Møller 8. Valg af 2 interne revisorer På valg er Heidi Haurholm-Larsen & Steen Winstrup Rasmussen. 9. Eventuelt.

2 Fremmødt: Bjarne Hørlykke: Formand (valgt på generalforsamlingen 2010) Kurt J Hansen: Næst Formand (valgt på generalforsamlingen 2009) Niels Sommer Pedersen: Sekretær (valgt på generalforsamlingen 2009) Afbud fra Ole Møller: Kasserer (valgt på generalforsamlingen 2009) Betina Møller: 1.ste Suppleant (valgt på Ekstra Ordinær GF. 2010) Sonja Pedersen: 2. Suppleant (valgt på Ekstra Ordinær GF. 2010) Referat Fremmødt: 16 grundejerforenings medlemmer 17 medlemmer af vandværket (1 fuldmagt) 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Kurt Povlsen. Ingen af de fremmødte stillede med en kandidat. Hvorfor Kurt blev valgt enstemmigt. Kurt, erklærede herefter generalforsamlingen som lovligt indkaldt, idet materiale var omdelt og på hjemmeside mere end 10 dage før Generalforsamlingen. Baseret på det begrænsede fremmøde, var der ikke behov for stemmetællere. Generalforsamlingen er fortsat opdelt i 2: - første del er for vandværket og dets brugere - anden del for grundejerforeningen Vandværkets del startede med beretningen. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden supplerede beretningen med informationer om udskiftningen af vandmålere der er i fuld gang. Brønd dækslet i indkørsler bliver justeret. Hvorimod brønddæksler i fortov er kommunens anliggende. Der har været udfordringer med enkelte brønde hvor vandet har stået højt, eller hvor bunden af brønden undermineres. Beretningen blev herefter godkendt.

3 3A. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Underskrift fra de Interne revisorer er på hjemmesiden. Bemærk der med brug af ekstern administrator, reelt er tale om bilagskontrol. Antallet af restanter er faldet betydeligt, der har været en massiv indsats for inddrivelse i efteråret Der er kun ,- i restance. 2 fogedsager og én yderligere på vej. Formanden informerede om udskiftning af administrator var forløbet tilfredsstillende, og foreningerne nu blev kørt hos den nye. Der kommer nye udgifter, idet der skal udføres følgende arbejder: a nyt iltningstårn b rensning af rentvandsbeholder c ringforbindelse, etablering af forsynings fællesskab med Englerup og Sonnerup. d måler udskiftning I 2019 skal de stillede krav fra offentlige myndigheder være opfyldt i sin helhed. Vi har haft coli (én enkelt) bakterier et par gange i det sidste år. Vandværket har betalt kommunen for retten til maksimal indvielses ret (80.000m3) men idet der kun i årtier har været oppumpet m3 er det på tide at justere dette. I 2012 skal der igen betales hvorfor vi sænker (søger om) - betalings retten til ca m3 i stedet. Spørgsmål til ringforbindelse: Forbindelsen bliver etableret for at sikre forsyningssikkerhed ved nedbrud. Eksempelvis, kan Kirke Sonnerup få vand selvom vi renser tank. Betaling kan arrangeres kontant eller i princippet ved at lade måleren på forbindelsen løbe baglæns. Vandforsyningsplan er i høring, og den vedtages med stor sandsynlighed. Afstemning om Årsrapport Årsrapporten for vandværket godkendt. 4A. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og opkrævningsgebyr. Bestyrelsen stiller forslag om implementering af et vandbehandlingssystem, der har til formål at forhindre kalk I rørene ved at ændre på hårdheden. Vi har idag en hårdhedsgrad på ca. 22. hvilket modsvarer Hårdt vand Der er til alt held PVC rør nedgravet ikke beton. Dermed ingen risiko I tilfælde af der skulle løsne sig noget kalk. Afstemning om Vandbehandlingsanlæg For: 17 Godkendelse af Vandbehandlingsanlæg Bestyrelsen vil informere om fremdrift på hjemmesiden Takstbladet er ændret baseret på en stigning af prisindeks Formanden orienterede om vi i samråd med FVD har ændret procedurer for opkrævning.

4 Der udsendes 1 een rykker hvorefter der lukkes for vandet iflg. varsel. Afstemning om Takstbladet For: 17 Takstbladet herefter Godkendt (fremsendes herefter til kommunen) Der skal betales ca ,- i vand skat senere på året. Afstemning om Budget for Vandværket Budget for Vandværket herefter godkendt. 5. Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag modtaget fra vandværkets brugere. 9. Eventuelt Koordiner Generalforsamlingsdatoer med Antennen for de ikke rammer sammen fremadrettet. VV skal ændres fra IS til AMBA. I princippet hæfter bestyrelsesmedlemmerne alene for vandværkets. Hvorfor det er vigtigt at gennemføre de nødvendige ændringer. Generalforsamling for Vandværket afsluttet P A U S E P A U S E P A U S E Generalforsamling for Grundejerforeningen Dirigenten spurgte formanden om supplerende kommentarer til beretningen. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden startede med information om den succes han havde med at få refunderet ,- fra kommunens årelange fejlopkrævning. De fremmødte gav samtykke til at bruge tid på at undersøge muligheden for at gå længere tilbage. Beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 3B. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Der har været brugt en del tid på at finde ud af årsagen til den mellemregning der har været ført igennem siden Den konto er nu langt om længe i 0. Fremover kan foreningerne ikke bare

5 låne fra hinanden. Et lån skal igennem generalforsamlingen. Snerydning har været dyr i år. Bjarne havde succes med at ringe til kommunen, hvorefter Møllegaardsvej og Bygmarken (Skolebussen) blev ryddet. Og forblev ryddet. Der vil blive informeret mere tydeligt på hjemmesiden, da nye tilflyttere ikke har en ide om de skal rydde sne på stierne eller ej. Husejeren skal holde halvdelen af de stier der er placeret ifbm huset. Der blev diskuteret livligt om hunde efterladenskaber, og den manglende opsamling. Sidste år, var der en stærkt utilfredsstillende holdning til grønne haver og planter i vækst. Der blev bedt om at kigge på muligheden for at sikre sanktioner kan gennemføres som beskrevet i vedtægter. Det er i dag sådan, ringes der efter en gartner på husejerens regning ender betaling hos grundejerforeningen, hvilket er uacceptabelt. Bestyrelsen blev bedt om at prioritere dette arbejde. Afstemning om Årsrapport Ingen imod Årsrapporten for Grundejerforeningen godkendt. Ingen kommentarer til budgettet. Afstemning om Budget for grundejerforeningen Budget for Grundejerforeningen godkendt. 4B. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og opkrævningsgebyr. Formanden informerede om der konsekvent ved henvendeler til ejendomsmægler, blev opkrævet 500 kr. Det har fungeret godt og pengene kommer ind. Der er afsat ,- til brug for opretning af stisystemer v/bygmarken mellem 49 og 53. Tænd sluk ur på eksempelvis hver 3. lampe, er ikke aktuelt selvom det er teknisk muligt. Kommunen har vedtaget og gennemført en belysningspolitik der slukker alt lys kl (midnat) mod 01:00 i dag. Der har været lys på Stikvejene grundet udskiftning (nedgravning af luftledninger) er i fuld gang. 5. Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag modtaget fra vandværkets brugere. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Ole Møller modtager ikke genvalg Niels Sommer Kurt Hansen modtager genvalg modtager genvalg

6 Et bestyrelsesmedlem (For et år) Der var ingen der meldte sig til kasserer rollen, hvorfor afstemning gik videre til valg af bestyrelsesmedlemmer. Niels og Kurt blev enstemmigt genvalgt. Paw Silberg, blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Jannie Slorup blev valgt som 1.ste suppleant Mogens Rimm, blev valgt som anden suppleant 8. Valg af 2 interne revisorer Freddy Christensen, og Jørgen Egholm blev valgt til interne revisorer. 9. Eventuelt Der blev informeret om den manglende Kasserer (der skal vælges på Generalforsamlingen), medfører at der hurtigst muligt skal indkaldes til en Ekstra Ordinær Generalforsamling. Lykkedes det ikke at finde en kasserer, kan det i yderste konsekvens betyde foreningerne i sin helhed flyttes eksternt. Dette vil naturligt afstedkomme øget kontingent. Administrator vil derefter mod betaling, sikrer foreningernes virke. Dette er ikke særligt givtigt hvorfor vi fra bestyrelsens side igen opfordre til at stille op eller stille kandidater op. Hjemmesiden blev med rette kritiseret. Bestyrelsen vil prioritere dette op. Det er vigtigt der er opdateringer på hjemmesiden og informationen giver mening i sin helhed. Der skal kigges på evt. andre mulige færdige løsninger. General forsamlingen for 2011 blev herefter afsluttet. Bestyrelsen den 28. april 2011 Dirigent Kurt Povlsen Formand Bjarne Hørlykke Næstformand Kurt Hansen Sekretær Niels Sommer Pedersen

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere