Model for nyt bibliotekssystem?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for nyt bibliotekssystem?"

Transkript

1 Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de enkelte dele af systemet. På basis af de diskussioner har vi på et heldagsmøde forsøgt at beskrive systemet, sådan som vi kunne tænke os det, uden at skele ret meget til eventuelle omkostninger. Vi tog udgangspunkt i brugerens møde med systemet, og arbejdede os baglæns derfra, dvs. først udlånsforhold, derefter databaseforhold og til sidst systemdrift og -administration. Procesopgaverne er med vilje nedtonet, da de i høj grad bygger på beslutninger og knap så meget på systemer. Som uddybning er udkastene til kravspecifikation vedr. Katalogisering og Udlån vedlagt, fordi det forhåbentlig bidrager til at nuancere billedet af mulighederne i det kommende system. Spørgsmålet om grænseflade er heller ikke nævnt, da kommissoriet sætter visse begrænsninger. Der er p.t. følgende muligheder: - Professionel grænseflade (personaleklient, beskrives via kravspecifikationerne til de enkelte moduler) - Standardwebgrænseflade, som leveres med systemet (slutbrugerrettet) - "Summa" i stedet for eller som supplement til standardwebgrænsefladen På gruppens vegne skal jeg igen understrege, at der er tale om et oplæg. Det er derfor vigtigt at følgegruppen tager stilling og kommer med alternative forslag og idéer, både før, under og efter mødet den 2. april. Af hensyn til det videre forløb er deadline fredag den 11. april for input efter mødet. Brugerens møde med systemet Målet er, at "Århus Universitets Biblioteker" fremstår som ét system, hvor det klart og enkelt fremgår, hvem der har ret til hvad. Fælles lånerregistrering Alle lånere registreres i ét fælles lånerregister, med forskellige rettigheder afhængig af hvilken type låner de er. Jo færre lånertyper, jo nemmere er det at forklare hvilke rettigheder den enkelte har. Registrering: - via fælles stabs- og studentermatrikel (endnu ikke oprettet, også problemer på AU med at definere "ansat"): AU-studerende og -ansatte bør registreres som biblioteksbrugere ved immatrikulation/ansættelse (ikke muligt i dag). Gæsteforskere/-lærere: Der skal findes en løsning, fx i form af krav til systemet om mulighed for proxylånere (at biblioteket kan oprette lokale lånere, hvor biblioteket er ansvarlig på vegne af låneren) - via fælles studentermatrikel (endnu ikke oprettet) - selvbetjening via webgrænseflade - ved personligt fremmøde 1

2 Lånertyper: - AU-studerende - AU-ansatte - Andre lånere Adgang til materialer Som udgangspunkt mener vi, at alle AU-studerende og AU-ansatte har adgang til alle materialer i det fælles system. Vi forudsætter dog, at de enkelte biblioteker lokalt kan begrænse adgang til udvalgte materialer og at der altid skal være dispensationsmuligheder i skranken: - permanent begrænsning: typisk referencemateriale, kostbare materialer o.l. - midlertidig begrænsning: typisk nye titler, materiale til kurser/forskningsprojekter, semesterhylder o.l. AU-studerende: - adgang til alle materialer på alle biblioteker, bortset fra lokalt klausuleret materiale - mulighed for at vælge Favoritbibliotek som foretrukket afhentningssted - frit valg af afhentningssted - frit valg af afleveringssted (forudsætter transitmulighed i systemet) - forsendelse til døren mod betaling AU-ansatte: - adgang til alle materialer på alle biblioteker, bortset fra lokalt klausuleret materiale - frit valg mellem levering eller afhentning, samt valg af afhentningssted - mulighed for at vælge Favoritbibliotek som foretrukket afhentningssted - frit valg af afleveringssted (forudsætter transitmulighed i systemet) - forsendelse til døren gratis Andre lånere: Forslag om særlige krav til låner: minimumsalder?, CPR-nr eller pas? Dansk garant (kautionist), hvis låner er udenlandsk statsborger? - på SB: fri adgang til lån efter nuværende regler - på AU-bibliotek: mulighed for afhentning på stedet (lokal beslutning) - alle biblioteker: forsendelse mod betaling (lokal beslutning) Rammer for udlån Kommunikation via systemet: - hjemkaldelser og andre meddelelser fra systemet til slutbrugeren skal være ensartede; hver type tænkes opdelt i blokke, hvor visse dele er standardiserede og andre kan tilpasses lokalt til meddelelser af lokal interesse, fx. vedrørende ekstraordinær lukning o.l. - samlet visning af alle lån/bestillinger, uanset placering, skal være mulig - kommunikation via SMS og skal (som minimum?) være mulig - fremfindingssedler (til interne processer) skal kunne skræddersys til lokale forhold Lånetid og betalinger: - grundlæggende ens lånetid (som der kan dispenseres fra i særlige tilfælde) - gebyrer skal være ensartede og håndteres systemmæssigt i henhold til Styrelsens retningslinier - AU-ansatte bør være gebyrfri, men skal betale erstatninger - erstatninger skal håndteres ensartet, som gebyrerne. Mulighed for at de lokale administrationsafdelinger følger op over for skyldnerne. 2

3 - betalinger skal kunne håndteres elektronisk, da beløbene skal sendes i de rigtige kasser. Overgang til e-betaling anbefales generelt i det offentlige. Mulighed for koordination med printbetalingssystemer ville være idéelt. Konsekvenser Fordele: Bibliotekstilbuddet bliver generelt nemmere at forstå for slutbrugeren Bedre formidling og udnyttelse af ressourcer Lån via systemet erstatter fjernlån Ulemper: Behov for flere ressourcer til fremfinding og transport af materiale. Uafklaret: At alle AU-biblioteker sikres tilstrækkelige midler til at dække lokale behov og ikke er nødt til at trække uforholdsmæssigt hårdt på andres samlinger. Præsensbibliotek : skal begrebet præsensbibliotek afskaffes og erstattes af ovenstående muligheder for målrettede begrænsninger i udlån af bestemte materiale? Økonomiske muligheder for udvidelse af nuværende transportordninger Én eller flere bibliografiske databaser? Da målet er, at slutbrugeren skal have mulighed for at nøjes med at slå op ét sted, vil det være nødvendigt med en eller anden form for fælles opslagsmulighed, enten som én bibliografisk base eller flere separate databaser, der fremstår samlet som en fysisk "union catalogue" eller virtuelt som et "union view". Én fælles database Fordele 1. Bedre overblik over den samlede beholdning, da alle eksemplarer af samme titel er tilknyttet én bibliografisk post (fungerer bedre, jo færre dubletposter basen indeholder) 2. Styring af reservationer pga pkt. 1 (systemet kan selv vælge første ledige eksemplar, fungerer bedre, jo færre dubletposter basen indeholder) 3. Mulighed for samlet forbedring af datakvaliteten, enklere vedligehold (kollektiv berigelse med fx emnedata, mulighed for batchrettelser) 4. Accession: Andres eksemplarer er synlige (færre dubletanskaffelser) Ulemper 1. Problemer ved import af poster (matchproblemer) 3

4 2. Store dataomkørsler påvirker systemets hastighed, evt. behov for lukketid. (Fx har Aleph et kendt nedetidsproblem ved store registeromkørsler) 3. Håndtering af tidsskrifter: - Definition af tss (kan også behandles som flerbindsværk eller serie) - Titelændringer (behandles forskelligt, influerer også på opstilling) - Opstilling (tidsskrifter opstilles de fleste steder efter titel) Usikkerhedsmomenter 1. Sikring af at lokale data kan defineres entydigt og håndteres lokalt? Kommentar: Kravet er en af de 7 showstoppere (jvf. notat fra SB om 7 hovedkrav, er vedlagt som bilag) og SB har gode erfaringer med konvertering af disse data. 2. Overskuelig fremvisning af større flerbindsværker Kommentar: samlet fremvisning er p.t. et problem uanset én eller flere baser og kræver fortsat udvikling af grænseflader 3. Autoritetsdata skal kunne håndteres på en eller anden måde Kommentar: For SB er dette højt prioriteret, da der er opbygget et meget omfattende henvisningsapparat allerede. Benyttelse af autoritetsdata tænkes som et tilbud, men ikke et krav. Mulighed for at vedligehold af autoritetsdata kan foretages centralt, fx. af SB? 4. Systemnumre: uanset hvilket system der vælges, vil nogen skulle opgive deres systemnumre. 5. Øgede krav til katalogiseringsniveau og dermed ressourceforbrug? Kommentar: DanBib's minimumskrav skal overholdes, men ellers er det op til fællesskabet at beslutte niveau, evt. en arbejdsdeling. 6. Ejerskab til de fælles bibliografiske data? Kommentar: Især et problem for tidsskrifterne. Det skal være muligt at oprette alternative katalogiseringer, hvis det er umuligt at genbruge de eksisterende. Flere bibliografiske baser? Af tidshensyn valgte vi at fokusere på én bibliografisk base, da ulemper og usikkerhedsmomenterne til en vis grad afspejler de fordele, som flere bibliografiske baser kunne medføre. DPB kommer med et oplæg vedr. dette. 4

5 Systemadministration og -drift Central drift (på SB): Server, IT-systemdrift, opgraderinger, back-up, brugerdatabase Driftenheder Projektgruppen ønsker en fleksibel driftsorganisation til den daglige drift og foreslår derfor at der oprettes 3 driftenheder: ASB, SB og DPB Hver driftenhed har et antal biblioteker tilknyttet, således at hvert bibliotek har en primær samarbejdspartner, men kan gå videre til en af de andre i tilfælde af ferie og andet fravær. Opgaver: - helpdesk - driftforstyrrelser/overvågning - printeradministration/udskriftstyring - større datarettelsesopgaver - m.m. Lokal administration: Adgang til låneroprettelse, oprettelse af personalebrugere o.l. Superbrugere uddannes i brug af de enkelte moduler (udlån, katalogisering, tidsskrift, accession). Forslag om superbrugere til systemdriftopgaver skal afklares yderligere. Som det fremgår, er opgavefordelingen langt fra fastlagt, og vil til sin tid også afhænge af det valgte system. Projektgruppen arbejder p.t. videre med spørgsmålet og har sandsynligvis mere input til mødet den 2. april. 5

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL Indholdsfortegnelse Porteføljestyring og Projektmodel... 2 Programmer, projekter og opgaver... 4 Projekttyper... 6 Prioritering... 8 Overblik over faserne... 11 Porteføljeindgang...

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral 2 Indhold 0. Rammerne for samarbejdet... 3 1. Programredaktionen i SFC... 6 2. Arbejdsfunktioner der skal understøttes i Programredaktionen...

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere