Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Skjern Teknologi A Helle Rangstrup Clausen, Tina Rosendahl, Rasmus Mørk og Vibeke Berg Hold Htx 310 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1. semester Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Introduktion til faget (4 uger) Projekt pizza (proces- og kemilaboratorium) (4 uger) Projekt ungdomsmøbler (træ-værksted) (4 uger) Introduktion til Teknologilinien (4 uger) 2. semester Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Projekt Affald (9 uger) Inventor (2 uger) Projekt Lampe (el-værksted) (6 uger) Det lille kørekort (maskinværksted) (1 uge) 3. semester Titel 9 Titel 10 Titel 11 Miljøvurdering (4 uger) Innovation og design projekt (12 uger) Ølprojekt (2 uger) Side 1 af 23

2 4. semester Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Ølprojekt (2 uger) Forretningsplan (5 uger) Opsamling på miljøvurdering og teknologianalyse (2 uger) Teknologi B eksamensprojekt 4. semester (5 uger) 5. semester (1 uge til SRP og 1 uge til studietur) Titel 15 Titel 16 Titel 17 Ide og projektbeskrivelse (5 uger) Produktudvikling (5 uger) Miljøvurdering 5 (6 uger) 6. semester Titel 18 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Produktion (7 uger) Økonomi 6 (3 uger) Perspektivering (teknologi- og samfundsvurdering) ( 3 uger) Dokumentation og eksamen 6 (3 uger) Side 2 af 23

3 Titel 1 Introduktion til faget Problemer og teknologi, Peter Larsen side 8-38 (2. udgave side 10-19, og ) Gyldendals Studiehåndbog, Steen Beck side Kernestof: Teknologibegrebet; genskabelse/udvikling af livsbetingelser med udgangspunkt i et problem Teknologianalyse; teknik, viden, organisation og produkt Metoder til idé udvikling; brainstorm, mindmap og problemtræ Projektbeskrivelse; problemanalyse, problemafgrænsning, problemformulering og projektplanlægning Projektarbejde; taksonomi og logbog Gruppearbejde; samarbejdsrelationer/-former De fire læringsrum Afleveringer: Kaffebrygningsteknologi (teknologianalyse) Hjemmets energiforbrug (projektbeskrivelse) 20 lektioner 9 elev timer Analyse og dokumentation af en samfundsmæssig problemstilling Anvende metoder til at lokalisere, beskrive (årsager og virkninger) og sluttelig vælge aktuelt problem Arbejde sammen med andre i mindre problembaserede projektforløb Metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet Skriftlig dokumentation, særlig fokus på projektbeskrivelse Klasseundervisning Gruppearbejde Projektarbejde Hjemmets energiforbrug Skriftligt arbejde Side 3 af 23

4 Titel 2 fokuspun kter Væsentlig ste arbejdsfo rmer Projekt pizza (proces- og kemilaboratorium) Isis C: side 74-79: Kemikaliemærkning og Kemikalieaffald Tegneprogrammet Chemsketch Sensorik: Sensorik smag_og_behag_2005.pdf Der bages to pizzaer en mager og en fed udgave og efterfølgende vurderes pizzaerne på baggrund af en sensorisk undersøgelse samt analyseres for vand/tørstofindhold samt fedtindhold ved Soxhlet. Kernestof: Råvarer til kemi- og levnedsmiddelindustri, herunder opløsningsmidlers egenskaber. Enhedsoperationer, processer og bearbejdningsmetoder. Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i proces- og kemilaboratorium. Projekt med given roblemstilling, indsamling af kvantitative informationer og bearbejdning af disse. Samarbejdsrelationer mellem elever og mellem elev og vejleder. Dokumentation, skriftlig formidling Aflevering: 1 journal over vand/tørstofbestemmelse og 1 journal over fedtbestemmelse 20 lektioner 9 elev timer Gennemføre mindre empiriske undersøgelser, der dokumenterer en problemstilling Anvende professionelle værktøjer og metoder samt arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling/analyse af produkter i skolens proces-/kemilaboratorium Fremstille produkter af god kvalitet samt vurdere og dokumentere kvaliteten af produkterne Anvende og redegøre for relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng og i forbindelse med fremstillingsproces og produktundersøgelse Dokumentere og præsentere projektforløb skriftligt og visuelt Samarbejde med andre i problemgivne projektforløb Skriftlig/visuel dokumentation og præsentation af projekt elementer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt og eksperimentelt arbejde Side 4 af 23

5 Titel 3 Projekt ungdomsmøbler (træ-værksted) Problemer og teknologi s (2. udg. s ), (2. udg. side 62-73) 20 lektioner 9 elev timer Systematisk produktudvikling til udvikling af et produkt, som bidrager til løsning af en konkret problemstilling. Faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning og produktionsforberedelse Ideudvikling ifm. udvikling af produkter Projektarbejdsform med problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information Form og funktion i forbindelse med design af udvalgte produkter Teknisk tegning, arbejdstegninger, samlingstegninger og styklister Anvendelse af professionelle værktøjer og metoder, arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i træværksted Fremstilling af produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet Samarbejde med andre i problembaserede projektforløb Skriftlig dokumentation og præsentation af projektforløb (rapport incl. skritser og tegninger) Materialet træ, træs egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge. Træs bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder. Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i træværksted Opbygning af teknisk rapport Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/værkstedsarbejde Side 5 af 23

6 Titel 4 Introduktion til Teknologi-linien Notat: Fri Brainstorming - Ideudvikling (fri brainstorming, idekatalog, omvendt brainstorm, kædeteknik/associationsteknik, ideudvælgelse) Problemer og teknologi side (2. udgave side ): Markeds- og samfundsanalyse Problemer og teknologi s (2. udgave side ): Problemformulering Problemer og teknologi side (2. udgave side 49-74): Design og konstruktion Notat: Virksomhedsøkonomi (etableringsbudget og driftbudget, prototype og masseproduktion) Problemer og teknologi side (2. udgave side 79-82): Miljøpåvirkninger Ovenstående er gennemgået forholdsvis hurtigt og med uddragelse af overskrifter / konklusioner for at nå mest muligt projektarbejde 20 lektioner 9 elev timer Metoder til ideudvikling Problemformulering Produktudvikling (excl. fremstillingsproces) Væsentlige miljøeffekters årsager og virkninger Virksomhedens samspil med samfundet Omkostningsberegninger Dokumentation og præsentation af projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde / mundtlig fremlæggelse Side 6 af 23

7 Titel 5 Projekt Affald Problemer og teknologi side 7-104, 1. udgave (2. udgave side 10-14, 29-74, ): Problemer og teknologi, produktudvikling, rapportopbygning. Projektet er opstartet som SO-projekt i samarbejde med dansk og engelsk. 36 lektioner 13 elev timer Analyse og dokumentation af en samfundsmæssig problemstilling. Ideudvikling ifm. udvikling af produkter. Demonstration af praktisk indsigt i metoder til idegenerering. Systematisk produktudvikling til udvikling af et produkt, som bidrager til løsning af en konkret problemstilling. Behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning og produktionsforberedelse Projektarbejdsform med problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information Anvendelse af professionelle værktøjer og metoder, arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens værksteder Fremstilling af produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet Samarbejde med andre i problembaserede projektforløb Skriftlig dokumentation og præsentation af projektforløb (rapport incl. skritser og tegninger) Skrivning som redskab til læring og planlægning. Skriveprocesser og skriveværktøjer Metoder til informationssøgning, vurderingsværktøjer og anvendelse af kilder Udvalgte materialers egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge. Enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder for de valgte materialer Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i værksted Form og funktion i forbindelse med design af udvalgte produkter Teknisk tegning, arbejdstegninger, samlingstegninger og styklister Opbygning af teknisk rapport Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/praktisk arbejde Side 7 af 23

8 Titel 6 Inventor Inventor 11 Del 1 og evt. 2, Bo Hansen (inspiration og træning) Kernestof stof: Teknisk tegning Arbejdstegninger, samlingstegninger og stykliste Visuelle værktøjer til præsentation af produkt Supplerende stof: Afleveringer: Individuel Inventor opgave 8 lektioner 5 elev timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Anvende professionelt tegneprogram i forbindelse produktudvikling Dokumentere produkter skriftligt og visuelt, formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig Arbejde selvstændigt Autodesk Inventor Proffesional 2011 (tegneprogram) Gæstelærer: Svend Erik Lembke (4 lektioner) Klasseundervisning Individuelt arbejde Side 8 af 23

9 Titel 7 Projekt Lampe (el-værksted) Kompendium, uddrag af Fysik AB bogen 2, Finn Elvekjær side 9-52 Kernestof: Grundlæggende el-lære; Kirchoffs 1. lov, Ohms lov Udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse; modstande (potentiometre), variable modstande, dioder, lysdioder, kondensator (batteri) og solcellepanel. Elektriske komponenters karakteristikker Simple elektriske kredsløb og eldiagrammer (teknisk tegning, arbejdstegning og styklister) Sammenføjningsmetoder, lodning, i tilknytning til de udvalgte materialer og komponenter Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i el-værkstedet Systematisk produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning, produktionsforberedelse og realisering Form og funktion i forbindelse med design af udvalgte produkter Projektarbejdsform med problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information Opbygning af teknisk rapport Afleveringer: Projekt lampe (design og fremstilling af en lampe som er energi neutral) 24 lektioner 6 elev timer Præsentation og anvendelse af professionelle værktøjer og metoder Arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens el-værksted Idé udvikling i forbindelse med udvikling af produkter Systematisk produktudvikling til udvikling af et produkt, som bidrager til løsning af en konkret problemstilling Fremstilling af produkter med fokus på god kvalitet Afprøve, vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet Særlig fokus på den el-tekniske del Samarbejde med andre i problembaserede projektforløb Skriftlig dokumentation og præsentation af projektforløb, rapport inkl. skitser og tegninger Gruppearbejde (opgaver) Projektarbejde (produktudvikling og dokumentation) Praktisk arbejde Side 9 af 23

10 Titel 8 Det lille kørekort (maskinværksted) Kernestof: Udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge Bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer I praksis arbejdes med stål Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i værkstedet 4 lektioner 0 elev timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Præsentation og anvendelse af professionelle værktøjer og metoder Arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens maskinværksted Fremstille produkter af god kvalitet Basale færdigheder: klippe, bukke, valse, bore og gevindskære Mulighed for udvidelse mht. svejsning, fræsning, skæring og drejning efter behov Praktisk arbejde Gæstelærer: John Hummersgaard Side 10 af 23

11 Titel 9 Miljøvurdering Problemer og teknologi af Peter Larsen side Undervisningsmateriale til UMIP-metoden: pdf Miljøvurdering af produkter af Wenzel, Hauscild og Rasmussen. (1996) Baggrund for miljøvurdering af produkter af Hauscild. Opgaverne: Fokus på miljøet, Miljøvurdering af produkter - Hvad vil det sige herunder produktets ydelse, Produktets livsforløb samt MEKA-princippet. 15 lektioner 5 elevtimer Mål: Redegøre for de væsentligste miljøeffekters årsag og virkning og for miljømæssige overvejelser i forbindelse med produktudvikling Kernestof: globale, regionale og lokale miljøeffekters årsager og virkninger miljøvurdering, vurdering af materialer og produkters påvirkning af miljøet. Klasseundervisning, gruppearbejde og skriftligt arbejde Side 11 af 23

12 Titel 10 Innovation og design projekt Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 12 uger a 3 timer 13 elevtimer Produktudvikling, produktion og markedsføring ideudvikling, herunder brainstorm, mind-map og associationsteknik systematisk produktudvikling med faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning, vurdering og realisering integreret produktudvikling, systematisk produktudvikling i samarbejde mellem virksomhedens markedsførings-, konstruktions- og produktionsafdeling fremstillingsprocessen teknik, viden og organisation og ændringer heri form og funktion i forbindelse med design af udvalgte produkter udvikling af produkter produktions-, montage- og distributionsrigtigt logistik, herunder produktionsformer, produktionsplanlægning og produktionslayout markedsføring af produkter virksomhedens produktionsforhold: regional, national, international påvirkning. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 12 af 23

13 Titel 11 Ølprojekt (6 uger) SO-projekt i samarbejde med samfundsfag og dansk Teknologi: Vi undersøger, hvordan ølbrygning gennemføres i praksis og vurderer de metoder/opskrifter vi kommer frem til i forhold til det udstyr vi har, og den tid vi har til rådighed. Vi undersøger, hvilke råvarer vi skal bruge og bestiller materialer. Tidsmæssige overvejelser omkring tidsforbrug inddrages ifm. valg af fremstillingsform. Klasseundervisning samt projektarbejdsform i grupper med produkt (delvis eksperimenterende). Kvalitativ / kvantitativ vurdering af eget arbejde ifm. prøvesmagning Litteratur: Div. hjemmesider og opskrifter, som findes af eleverne. Der skal afleveres en beskrivelse af, hvordan ølfremstillingen er gennemført, herunder beskrivelse af råvarer og processer. Gruppeinddeling efter egne valg: hvilken indflydelse har det haft på jeres arbejde? Gennemfør vurdering af gruppens sammensætning iht. Belbins grupperoller. 6 uger a 4 timer 6 elevtimer Anvende professionelle værktøjer og metoder, arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier, fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet Anvende og redegøre for relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng og i forbindelse med produktudvikling og fremstillingsproces Projektplanlægning Samarbejde i grupper Projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 13 af 23

14 Titel 12 Forretningsplan (5 uger) YE og SO projekt i samarbejde med innovation 5 uger a 4 timer 10 elevtimer Analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling og anvende metode til systematisk produktudvikling, hvor samspillet mellem konstruktion, produktion og markedsføring integreres til udvikling af et produkt, der bidrager til problemets løsning Gennemføre mindre empiriske undersøgelser, der dokumenterer en problemstilling Redegøre for sammenhængen mellem teknologivalg, produktionsform og konkurrencestrategi i en virksomhed og forstå samspillet mellem virksomheden og samfundet på nationalt og internationalt niveau arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet Dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt Formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig og mundtlig form. omkostningsberegninger og markedsføring af produkter kvalitativ og kvantitativ metode til indsamling af oplysninger Projektplanlægning Samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde Side 14 af 23

15 Titel 13 Opsamling (2 uger) Opsamling på miljøvurdering, teknologianalyse og SO-projekter Gennemgang af løste miljø-opgaver samt rep. af begreber og metoder indenfor miljøvurdering Rep. af teknologianalyse med gennemgang af eksempel Opsamling på SO-kernestof, udarbejdelse af resumeer, samling af materialer, herunder reflektionspapirer i portefolio. Afsluttes med test indenfor miljø- og teknologivurdering 2 uger a 4 timer 2 elevtimer Teknologi som teknik, viden, organisation og produkt Teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling Teknologivurdering som konsekvensvurdering, helhedsvurdering og konstruktiv vurdering Globale, regionale og lokale miljøeffekters årsager og virkninger Miljøvurdering, vurdering af materialers og produkters påvirkning af miljøet Kvalitets- og miljøledelse: virksomhedens sikring af ensartede produkter, virksomhedens styring af ressourceforbrug og miljøpåvirkninger. Klasseundervisning/individuelt arbejde/skriftligt arbejde Side 15 af 23

16 Titel 14 Teknologi B eksamensprojekt Teknologi grundbog. Udarbejdelse af komplet teknologiprojekt med baggrund i eksamensprojekt B 2012 eller egen ide. Afsluttes med mundtlig prøve (årsprøve) 5 uger a 4 timer 8 elevtimer Dokumentation og præsentation teknisk tegning arbejdstegninger, diagrammer, flow-diagrammer, samlingstegninger og stykliste omkostningsberegninger opbygning af en teknisk rapport visuelle værktøjer til præsentation af et projekt mundtlig formidling anvendelse og angivelse af kilder. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 16 af 23

17 Titel 15 Ideudvikling og projektbeskrivelse Produktudvikling, produktion og markedsføring ideudvikling, herunder brainstorm, mind-map og associationsteknik Projektarbejdsform problemformulering problemanalyseværktøjer dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse, bearbejdning af information projektplanlægning i form af aktivitets-/tidsplan samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere. 5 uger a 4 timer 7 elevtimer Du/I skal udarbejde projektbeskrivelse. Start med ide udvikling og med udgangspunkt i valgte ide, laves projektbeskrivelse Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 17 af 23

18 Titel 16 Produktudvikling Produktudvikling, produktion og markedsføring - systematisk produktudvikling med faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning, vurdering og realisering integreret produktudvikling, systematisk produktudvikling i samarbejde mellem virksomhedens markedsførings-, konstruktions- og produktionsafdeling fremstillingsprocessen teknik, viden og organisation og ændringer heri 5 uger a 4 timer 7 elevtimer Du/I skal udarbejde beskrivelse af produktudviklingen. Tag udgangspunkt i projektbeskrivelsen. Lav så en beskrivelse af hvorledes udviklingsforløbet har formet sig. Beskriv gerne hvilke overvejelser man bør / kan have omkring produkt udviklingen Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 18 af 23

19 Titel 17 Miljøvurdering Miljøvurdering - globale, regionale og lokale miljøeffekters årsager og virkninger miljøvurdering og dens anvendelsesperspektiver produktets miljøpåvirkning baseret på tabelopslag om energiforbrug til fremstilling af materialer, anbefalet bortskaffelsesmetode, materialers brændværdi og materialers forsyningshorisont 6 uger a 4 timer 7 elevtimer Du/I skal udarbejde beskrivelse af miljøvurdering. Tag udgangspunkt i jeres produkt. Lav så en beskrivelse af hvorledes miljøet belastes såvel lokal som global i hele produktets livscyklus Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 19 af 23

20 Titel 18 Produktion Materialer og bearbejdningsprocesser udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse teorien bag forskellige enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer. Produktudvikling, produktion og markedsføring systematisk produktudvikling med faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning, vurdering og realisering integreret produktudvikling, systematisk produktudvikling i samarbejde mellem virksomhedens markedsførings-, konstruktions- og produktionsafdeling fremstillingsprocessen teknik, viden og organisation og ændringer heri form og funktion i forbindelse med design af udvalgte produkter udvikling af produkter produktions-, montage- og distributionsrigtigt logistik, herunder produktionsformer, produktionsplanlægning og produktionslayout - virksomhedens produktionsforhold: regional, national, international påvirkning. Dokumentation og præsentation teknisk tegning arbejdstegninger, diagrammer, flow-diagrammer, samlingstegninger og stykliste 8 uger a 4 timer 4 elevtimer Du/I skal udarbejde beskrivelse af jeres produkt/virksomhed med forudsætning om serie - masseproduktion. Lav så en beskrivelse af hvorledes produktet er udviklet med hensynstagen til produktion apparatet og distribution. Skal der produceres lokalt, eller andet sted? Hvorledes er flowet i fremstillingsprocessen. For at få en relevant beskrivelse tager vi udgangspunkt i minimum en serie produktion. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 20 af 23

21 Titel 19 Økonomi Dokumentation og præsentation omkostningsberegninger 3 uger a 4 timer 6 elevtimer Du/I skal udarbejde regnskab for virksomheden. Se forslag til opbygning i opbygning på YE hjemmeside (Findes under afvikling af virksomheden). Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 21 af 23

22 Titel 20 Perspektivering (teknologi- og samfundsvurdering) Perspektivering, hvor der redegøres for den udviklede teknologis samspil med samfundet, fx teknologivurdering, hvordan forskellige aktører er inddraget i udviklingen og hvordan teknologien implementeres. Hvis det er et projekt med opbygning af en virksomhed, beskrives sammenhængen mellem konkurrencestrategi, produktionsform og fremstillingsteknologi, og virksom-hedens produktionsforhold. 3 uger a 4 timer 6 elevtimer Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 22 af 23

23 Titel 21 Dokumentation og eksamen Arbejdsformer Gennem hele forløbet dokumenterer eleven sine færdigheder og viden ved skriftligt arbejde. Det skriftlige arbejde kan, hvor det er hensigtsmæssigt, erstattes af en elektronisk præsentation. Skriftligheden indgår som en integreret og løbende proces i den daglige undervisning, så eleven oplever skriftligheden som en meningsfuld og nødvendig disciplin. Skriftligheden skal medvirke til formidling af teknisk viden, arbejde og dokumentation (tegninger, tabeller, skitser, diagrammer osv.) i større rapporter. Undervisningen omfatter en række arbejder, der tilrettelægges og afgrænses af læreren. Arbejderne skal omhandle de faglige emner, som indgår i kernestof og supplerende stof. Igennem hele forløbet samler eleven sine dokumentationer over de udførte arbejder. Samlingen danner basis for en rapport, som anvendes ved den afsluttende prøve. Rapporten består af udvalgte dokumentationer svarende til ca. 50 timers uddannelsestid, en fortegnelse over de udførte arbejder og et kort resume af disse. Eleven udvælger og redigerer dokumentationerne efter aftale med læreren. Afleveringstidspunktet for rapporten er normalt senest en uge før eksamensperiodens begyndelse. 6 uger a 4 timer 9 elevtimer Du/I skal som afslutning på teknologi A, sammenfatte en rapport og resume iht. kravet fra bekendtgørelsen. Rapporten og resumeret tilsendes censor. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 23 af 23

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj/juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2018 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Udarbejdet: august 2015 Revideret sidst: April. 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2015 Institution Viden Djurs GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi B Lærere Jane Harbo,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 December 2016 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Termin August 2014 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi A Peter Iversen Hold 2.C Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere HTX Teknologi B Thomas Nygaard Hold 1.A Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Teknologi august 2009- maj 2011 Institution HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi B Astrid Olldag Hold 209 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj, 2016 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Faglig Udvikling i Praksis Teknologi. Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition..

Faglig Udvikling i Praksis Teknologi. Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition.. Faglig Udvikling i Praksis Teknologi Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition.. Hvad bygger faget på? Faget teknologi er et engineering -fag Produktudvikling Samspillet mellem teknologiudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2011 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Teknologi B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 HTX Sukkertoppen, Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Teknologi B Svend Hansen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted Htx Teknologi A Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi A Lærer(e) Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 Jul. 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi A+B Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 BEG. HTX Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- juni 2016 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Udarbejdet: august 2014 Revideret sidst: april 2017 Termin August 2014 juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A?

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Produktudvikling i teknologi A Produktudvikling som en systematisk og iterativ proces danner rammen om hovedparten af kernestoffet i fagets projektforløb: Problemidentifikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2016.09.05 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-september, 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX - GameIT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Teknologi B htx, august 2017

Teknologi B htx, august 2017 Bilag 81 Teknologi B htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Teknologi A htx, august 2017

Teknologi A htx, august 2017 Bilag 80 Teknologi A htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Teknologifagets videnskabsteori. FIP teknologi 2015 Valby 2/12 og Holstebro 8/12 Pernille Kaltoft

Teknologifagets videnskabsteori. FIP teknologi 2015 Valby 2/12 og Holstebro 8/12 Pernille Kaltoft Teknologifagets videnskabsteori FIP teknologi 2015 Valby 2/12 og Holstebro 8/12 Pernille Kaltoft To (eller fire) fremmedartede fag i gymnasieverdenen Teknologi som fag og de tre teknikfag adskiller sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Arktisk teknologi B Vejledning / Råd og vink

Arktisk teknologi B Vejledning / Råd og vink Arktisk teknologi B Vejledning / Råd og vink Vejledning / Råd og vink Teknologi B 1 1. Fagets rolle Faget arktisk teknologi B omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juli 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa, viden djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 11 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z.

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z. STUDIEPLAN Teknologi B, 2. htx 2Y og 2Z 2006 2007 (3. og 4. semester) Undervisere: Lene Gregersen, Anne Kirstine Friis Teknologi B, 2. htx, inddrager, udvikler og bygger videre på de særfaglige og overfaglige

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 Januar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium; HTX - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2012 Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2017 Institution HTX Gasto-science, HRS Hotel og restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2012 juni 2013 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse 2016.09.09 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016- juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug.-juni. 14/15 Institution VUC Vest, Esbjerg afd. Eksamensnr. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe.

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

UDKAST AF 13. JUNI 2013. Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser

UDKAST AF 13. JUNI 2013. Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser UDKAST AF 13. JUNI 2013 Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser I medfør af 4, 6, stk. 2, og 7, stk. 3, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Jørn Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2010 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Sukkertoppen, Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj - 2015 Grenå Tekniske

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 Jul. 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juli 2013 Institution Videndjurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Teknologi B Birte Haugaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Navn Kevin Blaaberg Petersen adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan.

Navn Kevin Blaaberg Petersen  adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

0. Projektbeskrivelse

0. Projektbeskrivelse 12 Håndbog i teknologi Indledning 13 Dokumentation Kildeangivelse Nøgleproblem Projekt Projektbeskrivelse Projektoplæg Tidsplan Virkninger Årsager Når det nye projekt skal skabes, er det vigtigt at få

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 08/09 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologi B Kamran

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere