Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland"

Transkript

1 Rytmeboxen juni 2012, nr. 92 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Fra bladudvalget Ny suppleant Seminar Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Fagre nye verden side side side side side side side

2 Redaktør: Henning Nielsen Novrupvej 24, 1.tv 6705 Esbjerg Ø Tlf.: Bladudvalgsformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Tryk: ABC print Tlf.: Redaktionelt Antal: eksemplarer Udkommer: Februar, april, juni, oktober, december Medlemskab: For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Ole Drensgaard Randersvej Hobro Tlf Fra bestyrelsen Der har været afholdt et bestyrelsesmøde d. 1. maj Der var ikke på mødet de store afgørende sager, men det var et møde, hvis hovedindhold var klubbens løbende forretninger altså, hvad jeg vil kalde et rigtigt rugbrødsmøde. Kassereren lagde ud med at meddele, at klubbens regnskab for 2011 var blevet godkendt af Hjerteforeningen. Endvidere blev der givet en række oplysninger og vurderinger af de økonomiske konsekvenser af de arrangementer, som vi har besluttet for Som allerede fortalt, har vi jo fået et lidt mindre beløb end tidligere stillet til rådighed af Hjerteforeningen. Som en følge af den nys afholdte generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig. Til næstformand blev Svenn Erik Kristensen valgt, Palle Møller Nielsen blev valgt til kasserer og Annelise Hattesen til sekretær. 2

3 Under et senere punkt blev det besluttet, at suppleanterne, i den udstrækning de selv vil, skal inddrages i bestyrelsens arbejde og således også deltage i bestyrelsens møder. Det sker først og fremmest for at inddrage så mange af klubbens medlemmer i bestyrelsesarbejdet som muligt. Derved kan der forhåbentlig hentes inspiration til yderligere aktiviteter i klubben til gavn og fornøjelse for medlemmerne. Det kommende seminar i Rebild blev gennemgået og program m.m. blev finpudset. Det tegner til at blive et virkelig godt seminar og det er bestyrelsen ønske, at så mange medlemmer som overhovedet muligt beslutter at deltage. Her er der en mulighed for at tilbringe et døgn sammen med ligestillede og samtidig forhåbentlig få nogle gode oplevelser. Som et fast punkt på bestyrelsens dagsorden drøftes vort umiddelbare kontaktled til medlemmerne: Rytmeboxen. Endvidere tog vi den drøftelse op, der havde været på generalforsamlingen om en elektronisk udsendelse af bladet. Forskellige muligheder var blevet undersøgt, men der kunne dog ikke lægges en endelig indstilling frem. Bladudvalgets formand blev bemyndiget til at arbejde videre med dette spørgsmål. Som en følge af den begrænsning i vort budget, der er sket, traf bestyrelsen den endelige beslutning om, at nummeret i august fremover udgår. Det betyder, at vi ind til videre udsender 5 numre om året. På mødet drøftede vi også vor hjemmeside. Vi var enige om, at den trænger til at blive piftet lidt op. For at styrke dette arbejde blev 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Rasmussen og Jan Gottschalk bedt om at engagere sig her /sek Der blev her redegjort for økonomien omkring trykning og udsendelse af bladet. 3

4 RYTMEBOXEN Som nævnt på vor generalforsamling samt i referatet fra det sidste bestyrelsesmøde er vi nødt til at se på vor økonomi. Det har bl.a. medført, at vi også har overvejet i hvilken udstrækning, vi kan fortsætte udsendelsen af Rytmeboxen med samme hyppighed som hidtil. Det er endt med, at vi forsøgsvis ikke udsender et nummer i august måned Begrundelse er ud over den økonomisk, at der ofte til lige det nummer har været vanskeligt at finde stof. Vi har gennemført vor generalforsamling og vintermøde og vi har klaret tilmeldingen til vort seminar. Vi er i bladudvalget såvel som i bestyrelsen godt klar, at nogle medlemmer nødigt vil undvære denne kontakt, men vi håber, I vil vise forståelse for denne beslutning. Det næste nummer af Rytmeboxen vil derfor først udkomme til oktober. Som altid er I som medlemmer velkommen til at sende materiale til bladet. 4 Fra bladudvalget Fra bladudvalget Ny suppleant Mit navn er Judy Johansen og jeg er blevet valgt som suppleant på den sidste generalfoersamling. Jeg er 58 år og har været hjertesyg i næsten 20 år. Jeg fik en ICD indopereret i år 2000 dels pga ventrikkelflimmer og dels stærk nedsat pumpeeffekt. De var på dette tidspunkt lige startet med at indopererer den bivaskulære ICD (den med tre ledninger) og jeg må sige at det har hjulpet mig utrolig meget. Jeg er født og opvokset i Thy, men bor i dag i Skive. Jeg er fraskilt og har en søn på 32 der bor på Amager sammen med sin kæreste. Jeg har haft frivilligt arbejde siden jeg var ganske ung (det var ligesom en tradition i vores familie) og jeg glæder mig til af yde en indsats for ICD-klubben

5 SEMINAR august 2012 Hotel Comwell Rebild Bakker Rebildvej Skørping Så er der en mulighed for, at vi kan ses igen. For mange af klubbens medlemmer er det efterhånden blevet en fast tradition at deltage i det årlige seminar. Vi håber, at rigtig mange medlemmer også i år vil fortsætte denne tradition samt, at mange nye vil komme til. Seminaret holdes i år på Hotel Comwell Rebild Bakker. Vel et af landets skønneste skovområder, der besøges af over turister hvert år. Årets program er søgt lavet, så der er et par spændende foredrag af både faglig og kulturel karakter. Der bliver også tid til hyggeligt samvær med dem, som du har mødt tidligere. Endelig har vi besluttet, at der også skal være tid til at lære lidt om den egn af Danmark, som vi besøger. Bestyrelsen 5

6 Lørdag, d. 18. august PROGRAM Ankomst / værelserne er tilgængelige efter kl :00 Frokost incl. en øl / vand 13:30 Økonomichef Christian Møller, Vejle. Christian Møller er formand for Hospice i Vejle. Han vil på en levende og spændende måde fortælle om Hospice i almindelighed Kaffepause herunder salg af amerikansk lotteri 15:15 Forfatteren og tidligere højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst kommer med et livsbekræftende foredrag om Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst. 18:30 Festmiddag 21:30 Rebild Spillemændene spiller op til dans. Søndag, d. 19. august 08:00 Morgenbuffet 09:30 Busserne står parat til at tage os på en tur i lokalområdet. Vi skal se og høre lidt om Rebild Bakker og vi slutter med en guidet tur i Tingbæk Kalkminer. Husk praktisk fodtøj. 12:30 Let frokost (sandwich) og udtrækning af det amerikanske lotteri 6

7 Alt dette til en pris af: Medlemmer af ICD-klubben og Hjerteforeningen. Du bedes selv undersøge hvilket medlemsskab, du har af Hjerteforeningen. Du kan ændre dit medlemsskab fra individuel til par ved at ringe til Hjerteforeningen. ( ) Medlemskab af Hjerteforeningen 2012: Individuelt medlemskab: kr. 195 Parmedlemsskab: kr. 310 Vi tillader os, at kontrollere dit medlemskab. Kr. 550 pr. person i delt dobbeltværelse Kr. 650 pr. person for enkeltværelse For deltagere, der ikke er medlem af Hjerteforeningen For medlemmer, der deltager uden overnatning For ekstra overnatning fra fredag til lørdag (incl. morgenmad) HUSK ved tilmeldingen at fortælle, at du vil have denne ekstra nat. Kr. 900 i delt dobbeltværelse Kr i enkeltværelse Kr. 400 pr. person Dobbeltværelse: 700 kr. (2 personer) Enkeltværelse: 500 kr. Afregnes med hotellet ved afrejse. Tilmelding: Sekretær Annelise Hattesen. Tlf.: / mobil: (Du bedes oplyse: - se ramme på næste side) 7

8 Sidste frist for tilmelding er: 20. juli 2012 Tilmelding er bindende og kun ved alvorlig sygdom kan tilbagebetaling komme på tale. (se omtale af klubbens afbestillingspolitik andet sted i bladet) Betaling: Til klubbens konto: Reg. Nr.: 0624 konto nr.: senest d. 20. juli Oplys venligst dit navn i feltet: oplysning til modtageren. Togforbindelse: Vi tilbyder transport fra Skørping station og til hotellet. Hvis du vil gøre brug af dette tilbud, skal det oplyses ved tilmeldingen. Der vil være transport til følgende forbindelse fra Sjælland:(Køreplan for maj 2012) København H afg. 07:00 Randers afg. 10:55 Odense afg. 08:33 Hobro afg. 11:12 Vejle afg. 09:27 Skørping ank. 11:29 Aarhus afg. 10:21 Tog IC 121 Du opfordres til selv at gå ind på REJSEPLANEN eller få fat i den aktuelle køreplan (august 2012) for at kontrollere rejsen på den aktuelle dag. Husk, du kan bestille billet op til 2 måneder før rejsedagen. Følgende oplysninger skal gives ved tilmelding: Navn: Adresse: Telefonnummer: Antal personer: Ønsker overnatning fredaglørdag: Transport fra stationen: Deltager ikke i programmet søndag formiddag 8

9 Afbestilling til seminar og andre arrangementer. Alt for ofte er vi udsat for, at medlemmer melder sig til vore arrangementer og så umiddelbart før sender afbud eller bliver helt væk. Vi har enkelte gange måtte betale for de udeblevne, og det har vi ikke råd til. Derfor har vi følgende regler for afbud eller udeblivelse: Afbud inden: 45 dage før betales 15% pr. deltager 30 dage før betales 50% pr. deltager 8 dage før betales 75% pr. deltager Ved udeblivelse eller afbud senere end 8 dage tilbageholdes hele det indbetalte beløb. Dette gælder dog ikke ved personlig, pludselig opstået sygdom. Bestyrelsen 9

10 FREMTIDENS HJERTER Under denne titel havde Hjerteforeningen d. 18. april 2012 indbudt til et dialogmøde. 120 medlemmer havde taget imod indbydelsen og mødte op på Axelborg i København spændte på, hvad de havde indladt sig på. Inden mødet var der blevet udsendt et inspirationshæfte, der tog en række relevante problemstillinger op. Hæftet indeholdt dels en samling fakta om hjertekarsygdomme i Danmark, om overlevelsesmuligheder, om geografiske forskelle selv i vort lille land og ikke mindst en kort beskrivelse af problemstillinger, som vi alle står overfor i de kommende år begrænsede ressourcer og flere der har behov for behandling. Efter gennemlæsning hjemme af dette lille hefte var den første tanke, at her har du da vist blandet dig i noget, som du ikke har den store forstand på. En tanke som man hurtigt opdagede, man ikke var ene om, da først man kom i gang. Vi blev placeret ved runde borde - 8 ved hver og skulle så efter et kort oplæg drøfte følgende hovedemner: Hvor ligger de største udfordringer i forhold til behandlingen? At leve med en hjertesygdom? At være pårørende til en hjertesyg? Denne drøftelse skulle i hver gruppe munde ud i de to udfordringer, som det enkelte bord vurderede som de væsentligste. Med 12 borde ville det altså i heldigste tilfælde give 24 emner. Vore svar blev hængt op på væggene og det endelige resultat var 14 emner, som vi så alle gennem en afstemning skulle prioritere. De 5, der fik flest stemmer, skulle så om eftermiddagen drøftes i grupper, hvor der skulle peges på løsninger. 10

11 De fem, der fik flest stemmer var: Kommunikation og information er mangelfuld sundhedspersonale imellem og til patienter og pårørende Rehabilitering: mangler bedre tilbud om samtale med psykolog, diætist, socialrådgiver og sexolog. Den medicinske behandling opfølgning hvem har ansvaret. Manglende forpligtende samarbejde og koordinering om rehabilitering mellem sygehus, kommune, almen praksis. Mere forskning i medicin, specielt bivirkninger samt interaktioner. Hver gruppe fik så i anden debatrunde et af disse spørgsmål til drøftelse. I hver gruppe var der en medarbejder fra Hjerteforeningen, der løbende tog referat af, hvad der skete i gruppen. Dette materiale vil senere danne grundlag for en rapport samt ikke mindst være et kraftigt input til Hjerteforeningens fremtidige politik. Hele processen blev forbilledligt inspireret og styret af Jens Gaardbo /sek 11

12 12

13 13

14 Fisketur til Grønland juni 2011 Min svigersøn Michael og jeg fik muligheden for at tage til Grønland på fisketur i Lige som da vi var i Alaska i 2007, havde vi købt turen hos GetAway Tours, og målet var en teltlejr lige syd for polarcirklen på Grønlands vestkyst hvor floden Erflavik løber ud i havet. Beretningen her er udpluk af rejsedagbogen. Min bror kørte os til Kastrup Lufthavn til kl Vi tog fra Kastrup til Sdr. Strømfjord med 15 minutters forsinkelse, kl , og efter en rolig flyvetur med varme og dårlig plads, landede vi i Sdr. Strømfjord kl , og 1½ time senere fløj vi til Sisimiut (Holsteinsborg), hvor vi landede kl , lokal tid. (kl DK tid). Vi 4 svenskere og 8 danske i alderen år - er indlogeret på Hotel Sisimiut, hvor vi har fået aftensmad bestående af Reje Cocktail og Moskusoksesteg m. gemüse, rigtig dejligt. Morgenmad på hotellet kl Kl. ca 9.00 kørte vi til havnen, det var tåget, efter ca. 4 timers sejlads i tåge, men med små bølger, kom vi til bestemmelsesstedet. Skipperen inviterede mig til at være sammen med ham i styrehuset, så jeg lærte lidt om radar og selvstyrer, sammen med søkortplotteren, og mens han lige skulle lidt under dæk, kunne jeg styre båden, dvs. holde udkik og scanne radar og søkortplotter, mens autopiloten holdt kursen. Da vi kom til bestemmelsesstedet, ankrede båden op nogle hundrede meter fra kysten, idet lavvande kunne hindre båden i at komme hjem, da et rev, mellem land og båden, ikke kunne forceres ved lavvande. Vi sejlede ind i en lille landgangsbåd fra det svenske forsvar, forsynet med en 60 hk. påhængsmotor. Mens hold 1 blev sejlet ind, fiskede vi andre fra den opankrede båd, vi fangede 3 ulke, 1 torsk og 1 ørred, som desværre slog linen over og løb med et blink. 14

15 Da vi havde okkuperet hvert vort telt ( Michael havde taget et telt til mig ved siden af hans ud mod fjorden ) drog vi i samlet flok op ad elven til søen, hvor vi blev sejlet over i to hold, igen i en svensk landgangsbåd med en 6 hk. Påhængsmotor, til automaten en lille elv mellem to søer, hvor alle skulle kunne få fisk, vi var dog en del der ikke fangede noget. (Den tog ikke Dankort). Efter aftensmaden gik vi ned til Elven / mundingen med spin. Michael fik to ørred, jeg fangede 6 ulke og en ørred på ca. 2 kg. og 60 cm. den slog sig løs ved nettet, meget stærke fisk, der kan få musikken frem i hjulene. Næste dag underviste jeg tre mand i fluekast, en der havde prøvet det før, og to der var meget nybegyndere, og ikke havde fanget fisk på flue før, de fik det mest elementære, og klarede sig godt, sol og megen blæst, Jeg holdt en slap af dag i lejren, mens Michael og andre tog med båden og fik en lang tur. Jeg fiskede sammen med Peter, den ældste på holdet ( 71 år ). Hans søn og dennes kammerat var ude med båden og fiskede sammen med Michael og de andre. Jeg fangede 2 små og 2 større ørreder på flue i den nærmeste Pool. Efter middag gik tiden, med at efterse fluegrejet og slappe af. Ved 17 tiden gik jeg op på et fjeld og kiggede ud over søen, bådene kom godt ind. Vi havde ikke fået alle varerne med da vi sejlede fra Sisimuit, over satellittelefonen havde rejselederen og kokken snakket med firmaet, som sørger for disse ting, og nu kom båden med de manglende ting, bl. a. også med en generator, da solfangersystemet ikke virkede. Det blæste godt, og en af ejerne, kom ind med en lille gummibåd og en 4 hk. Motor, med konen, to børn, en hund og de manglende varer. Det er en lidt anden måde at sejle og leve på. Vi spiste aftensmad og fiskede lidt i højvandet, dog uden resultat. Der var to der kom med en flaske whisky, som Michael og jeg fik lidt af sammen med dem, det er ikke så let at drikke whisky af flasken, med myggenet for ansigtet! Da vi kom op til fælleshuset, havde den ældste deltager lavet røget ørred ved hjælp af røgsyre, det er vist en form for træsyre, som han havde smurt dem med i går aftes, efter det og en kop kaffe, gik turen til teltene, og så god nat. 15

16 Næste dag fiskede vi ved Automaten, Michael sejlede landgangsbåden ud. Jeg fangede en ørred på 61 cm, som tre gange tog et udløb, hvor 5 10 m bagline kom ud, den blev fanget på Alaska maner, med synkende flue helt nede ved bunden, som til Kongelaksene. En begynder fik sin anden fisk på flue, en stærk fisk på 66 cm., som blev behørigt fejret. Michael og jeg gik hjem over fjeldet, en tur på 2,5 km, hvor vi bl. a. gik i sne, jeg fik god hjælp af Michael. Vi spiste aftensmad kl.19.30, der var en, der ikke var ikke kommet, og da han stadig ikke var kommet ¾ time senere, og hans kammerat påstod, At han fan eme ikke var i teltet begyndte vi en eftersøgning, som dog hurtigt blev afblæst, da det viste sig, at han alligevel lå i teltet, men havde sovet tungt i 4 ½ time. Aftenen gik nede ved Pool 1 sammen med Michael og to begyndere i fluefiskeriet, her lærte de at rullekaste og også at skyde line med rullekastet. En af dem har store problemer med den stride vind der kommer fra venstre, og han er venstrehåndskaster. Efter morgenmaden ville Michael og jeg blive i lejren for at træne tohåndskast med hans nye 13 fods tohånds fluestang. Kokken brokker sig over at hans honningthe smager forfærdeligt, det viser sig at de to, der hentede vand sidst, havde fyldt hele tønden med saltvand, de var ikke kommet op i elven, over højvandspunktet. Michael fik rigget 2 håndsstangen til og fandt hurtigt kasterytmen, vi fiskede lige neden for lejren i overgangen mellem salt- og ferskt vand. Jeg fiskede med den røde klasse 5 fluestang og fangede en ørred på ca. 60 cm i første kast, den tog straks et udløb så baglinen kom frem. Senere fik jeg 4 mere på mellem 45 og 50 cm. mistede 2 og yderligere 2 hug. Michael fiskede med synkende forfang og fangede ikke noget, så skiftede han til flydende forfang og mistede straks 2 fisk, hvorefter han tog spinnestangen og fangede en ørred på 58 cm. og 1,95 kg. Denne fisk gik til køkkenet. 16

17 Vi spiste rest lasagne sammen med kokken og rejselederen, fik filetteret fisken og tog så en god lang middagssøvn. Efter morgenmaden næste dag, gik jeg ned til elven foran teltene og fangede straks en ørred på 45 cm. kokken kom forbi og ville se mig fange endnu en, det blev dog kun til en ulk. Formiddagens fangst blev 4 ørred på land 2 mistet og 2 hug. Jeg tog en 45 cm ørred med op i lejren, efter frokost røg jeg den på en helt ny fladryger, som der var flere af i lejren. Ørreden blev ok, men lidt lys i skindet, da rygeovnen endnu ikke var tilrøget. Jeg gik nu op til Pool 1 og fik en ørred i første kast, den smuttede dog ved landingen, lidt senere blev det dog til en på 48 cm, som også blev røget, og nu var farven ok. Aftenmåltidet bestod af svinemørbrad med baconsvøb og stegt på tørrede urter, salat, stegte kar-tofler og rødløgskompost. Jeg lavede forret med ristet sandwichbrød, smør, salatblad og røget ørred toppet med en tomatrytter. Vi vågnede til en rigtig smuk dag, stille, sol og myriader af myg. Efter morgenmaden tog vi til automaten, og andre gik over til den nærmeste elv ca. 6 km. væk, og 4 tog den lille gummibåd til den anden sø. Michael fangede en 63 cm. fisk i første kast med spin, mistede de næste, han har fået ca 20 ørreder og 1 torsk lige neden for lejren til aften. Fluefiskeriet har ikke været godt i dag, jeg har ikke fået en fisk. Motoren til dynamoen har været i udu, den gik ud hele tiden, men Michael har repareret den. Nu til aften ved tiden begynder det at blæse, så må vi se vejret i morgen, som er sidste hele dag i lejren. Sidste hele dag i lejren, efter morgenmaden tog flere op til elven på den anden side af søen ved vandfaldet, der har vi aldrig været. Michael tog med to andre til Automaten, og skulle hente de andre kl , men 6 hk motoren lavede knuder, så det var kun med nød og næppe de fik den til at trække hjem. 17

18 To af de svenske deltagere blev kaldt via Walkie Talkie, og de sejlede så resten hjem i gummibåden af to omgange. Jeg tog en rigtig slap af dag, med en lang middagssøvn og lidt fiskeri neden for lejren, det gav for øvrigt ikke noget. Aftensmaden bestod af Grønlandsk lammekølle med diverse tilbehør og rødvin, det var meget lækkert. Efter maden gik vi til vandet, og her fangede jeg en ørred på 48 cm. som var meget velproportioneret, efter at have tabt en anden under fighten. Michael fik ca. 20 på spin. Store afrejsedag, vi skal være klar til at forlade lejren senest kl , så den står på sammenpakning, oprydning, rengøring af teltene, nedbringning af affald m.m. til bredden. Det er højvande så vi kan komme i landgangsbådene tæt på lejren. Alt sammen efter et solidt morgenmåltid. Kl kommer båden, og så går det i pendulfart, ind med det nye hold = 9 polakker + 3 Svenskere, som er kokken, dennes kæreste og turlederen. Holdet medbringer mange flasker, og det er ikke den store lyst, til at flytte sin egen bagage, der plager de nyankomne. Efter tre ture er alle klar, også den grønlandske mekanikerlærling, der har fikset 6 hk. Motoren oppe ved søen, det var noget med tændingen, som også styrer benzinen, der var løs. Der står lidt hård sø udenskærs, så vi går indenom i roligt vand og et vidunderligt vejr. Undervejs søger skipper Michael efter hvaler, men desværre så vi ingen. Han fortalte, at han dagen i forvejen kom helt tæt ind på en sovende kaskelothval. Ved ankomsten til Sisimiut er det lavvande, så der er højt op til kajen, men alt går vel og uden uheld. På hotellet får vi et længe tiltrængt bad, og så skal vi spise. Der er bestilt en 3 retters menu: Skaldyrs suppe, Rensdyr fillet og Grønlandsk kaffe til. Det var vældig godt. Opskriften på Grønlandsk Kaffe er som følger: 3 dele Whisky Det symboliserer den stærke grønlandske fanger 2 dele kaluha Hans blide kone 18

19 Disse varmes i glasset over en gasflamme til spiritussen lige slår en blå flamme, det er den varme kærlighed mellem dem. Så varm kaffe Det er polarnatten Flødeskum Det er indlandsisen 1 del Grand Marnier som opvarmes i en sovseske over gassen indtil den antænder, den hældes så i en blå brændende stråle ned i glasset, det er nordlyset. Vi skal afsted senest kl og flyve kl Vi ankommer til lufthavnen i Sisimuit inden kl Jeg var med på første biltur, vi checkede ind og den venlige dame ordnede det sådan, at jeg fik vejet rygsækken ind, og så ville stangrøret blive lagt til senere. Michaels rygsæk vejede lige ud 20 kg. Da vi kom til Sdr. Strømfjord havde jeg en knibtang i håndbagagen og Michael havde et par rentakker i hans, det måtte vi ikke have i håndbagagen. Det lykkedes os at få tingene samlet i Michaels håndtaske, og en venlig dame fra Air Greenland sørgede for, at det kom gratis med som rejsegods. Vi blev ca. 1 ½ time forsinket p.g.a tåge på en anden destination, så vi ankom til Kastrup kl , og vi havde togbillet til kl Det tog lang tid at få bagagen og især stangrøret ud, så vi kunne først komme med at andet tog kl , men vi fik at vide i en information, at der gik et tog fra Kastrup til Århus H. kl , vi fik omdannet vore pladsbilletter til dette tog, og var i Århus kl hvor vi blev hentet. Da vi ankom til Kastrup lufthavn, viste TV at der var begået bombeangreb på Oslo, og dagen efter hørte vi også om den store massakre på Utøya i Norge. Bendt Ørskov Larsen 19

20 En historie fra den fagre nye verden I min præsentation som nyt bestyrelsesmedlem i det forrige nummer af Rytmeboxen skrev jeg, at jeg for øvrigt lige skulle have skiftet min ICD til en biventrikulær, altså med en elektrode også i venstre ventrikel. De som var med til det lægefaglige foredrag på seminaret i Kolding i fjor, husker måske et spørgsmål fra salen om man ikke kunne få sin egen skræddersyede ICD, og svaret var lidt overbærende smilende: Jo måske hvis man er en Bill Gates el lign. som lige kan undvære 1 milliard af lommepengene. Nu står jeg så her mindre end et år senere med min nye St. Jude Medical Quadra CRT-D, som ved hjælp af den specielle 3. elektrode kan pace dynamisk i ti forskellige konfigurationer efter mit umiddelbare behov, også kaldet Tailored Therapy, (altså på dansk skræddersyet terapi.) Hov! Quadra er da vist noget med fire, men der er da kun tre elektroder. Og ganske rigtigt, det er den nye 3. elektrode som i sig selv er 4 polet og som i kombination med den gamle RV-elektrode (i højre hjertekammer) kan re-synkronisere de to hjertekamre og forbedre EF (pumpeeffekten) Om det virker? Ja det ved gud da det gør, min EF lå før ikke helt ringe omkring 40, men er nu ved første kontrol mærkbart forbedret, og en særlig tak til hjerteteamet på Skejby som, før jeg selv registerede noget problem, ved check af sendingerne fra min hjemmemonitor på en god måde kunne fortælle mig, at den 3 år gamle ICD ikke mere var optimal, men at de havde et tilbud om en bedre behandling. Søren Rasmussen 20

21 Årets velgørenhedsfrimærke går til Hjerteforeningen Post Danmark har valgt Hjerteforeningen som modtager af overskuddet fra årets velgørenhedsfrimærke. Motivet afsløres af Kronprinsesse Mary ved et pressemøde den 10. juni, 2012 Hjerteforeningen har fået en unik gave i anledning af foreningens 50 års-jubilæum. Post Danmarks årlige velgørenhedsfrimærke støtter nemlig foreningen, der repræsenterer hjertekarpatienter. - Vi har valgt, at det i år er Hjerteforeningen, der skal have glæde af overprisen på velgørenhedsfrimærket. På den måde støtter alle danskere, der køber velgørenhedsfrimærker, op om foreningens vigtige arbejde med at forebygge og redde liv. Motivet på årets velgørenhedsfrimærke er foreløbig en hemmelighed, men jeg kan allerede nu fortælle, at det er helt unikt og vil blive afsløret af Kronprinsesse Mary 10. juni, fortæller Lene Reipuert, chef for Post Danmark Frimærker. Årets velgørenhedsfrimærker kan købes på landets posthuse, postbutikker og på fra 11. juni 2012 og frem til 1. juli De sælges med en overpris på 50 øre pr. frimærke, som går ubeskåret til Hjerteforeningens arbejde inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte. - Vi er både beærede og stolte over, at Post Danmark har valgt Hjerteforeningen som modtager af overskuddet fra årets velgørenhedsfrimærke. Donationen hjælper os med at indfri vores vision om et Danmark, hvor ingen dør unødvendigt af hjertekarsygdom, siger Inge Vestbo, adm. direktør i Hjerteforeningen. Frimærkets motiv offentliggøres 10. juni af Hjerteforeningens protektor Kronprinsesse Mary på et pressemøde på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens. Om velgørenhedsfrimærket Post Danmarks velgørenhedsfrimærke blev første gang uddelt i 1921, og den lille merpris på frimærket har lige siden gjort en stor forskel. Af Lars Hübertz. 21

22 ICD-møde i København Er du hjertepatient, ung/ældre med en ICD enhed, kunne du måske have glæde af, at mødes med andre ICD bærere for at snakke og udveksle erfaringer. Pårørende er også velkommen til at deltage. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til hjertesygeplejersker. Tid: 14/ kl Sted: Rådgivningscenter Kbh. Hauser Plads 20, 1127 Kbh. K Tilmelding nødvendigt på ! Venlig hilsen Charlotte Andersen A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 21 august 18:30-20:00 23 oktober 15-16:30 ICD-møder i 2012 Rådgivningscenter Næstved Apotekerstræde 4A 4700 Næstved Tilmelding nødvendig til eller Tlf juni 2012 ICD-møde i København Se øverst på siden august 2012 Seminar i Rebild 22

23 Bestyrelsen 2011 Formand: Thorbjørn Neve Rappendam Have Slangerup Tlf.: Morten Drejer, Bredgade 18A, 8600 Silkeborg Tlf.: Næstformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Søren Rasmussen Rude Skovvej Odder Tlf.: Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

24 24

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

December 2015, nr. 109. ICD-klubbens blad

December 2015, nr. 109. ICD-klubbens blad December 2015, nr. 109 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Generalforsamling side 4 Vintermøde side 5 TV-Kugler side 7 Seminar 2016 side 8 Risengrød på den nemme måde side 14 Ladywalk

Læs mere

April 2014, nr. 101. ICD-klubbens blad

April 2014, nr. 101. ICD-klubbens blad April 2014, nr. 101 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Referat af generalforsamling side 8 Ny direktør side 11 Vi mødes i Korsør side 12 Aktivitetskalender side 14 Redaktionelt

Læs mere

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2015, nr. 107 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Seminar side 5 Red nu liv for fanden side 12 Rabarberkage side 14 Aktivitetskalender side 15 Bestyrelsen side 16

Læs mere

Oktober 2014, nr ICD-klubbens blad

Oktober 2014, nr ICD-klubbens blad Oktober 2014, nr. 103 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 2 Hjemmesiden side 4 Hjerteforeningen på Facebook side 5 Billeder fra Seminar side 6-9 Græskarsuppe side 12 Informanter søges

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg

Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg Rytmeboxen September 2016, nr. 112 Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg Foto: Bendt Ørskov Larsen Læs blandt andet Formandens side side 03 Berlinturen side 04 Foredrag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kære Deltager i 10 Timer i Rebild Danmarks måske fedeste MTB Race.

Kære Deltager i 10 Timer i Rebild Danmarks måske fedeste MTB Race. Kære Deltager i 10 Timer i Rebild Danmarks måske fedeste MTB Race. Nu nærmere dagen sig for 10 Timer i Rebild skydes i gang. I MTB Rebild Bakker glæder vi os meget til løbet, og vi har knoklet hårdt for

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

December 2012, nr. 94. ICD-klubbens blad

December 2012, nr. 94. ICD-klubbens blad Rytmeboxen December 2012, nr. 94 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Vintermøde/generalforsamling side 6 Hjertegalla side 8 Røgen siver på danske arbejdspladser side 14 Et ikke-helte

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97 Rytmeboxen Juni 2013, nr. 97 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Seminar side 4 Flemmings historie side 12 Danskerne mangler viden side 16 Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby 28.-30. oktober 2016 Du er inviteret 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby Pårørende weekend 28.-30. oktober 2016 En weekend for dig, som er ægtefælle

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

December 2013, nr. 99. ICD-klubbens blad

December 2013, nr. 99. ICD-klubbens blad Rytmeboxen December 2013, nr. 99 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Rytmeboxen. De nye tider side 3 Generalforsamling side 6 Vintermøde side 7 App en Red liv side 10 5:2 kuren

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 En weekend for dig, hvor vi sætter fokus på

Læs mere

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK NR.4 2015 CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK BREAK 19 Formand Convoy 315 Mr Keis Næstformand: Flemming Fomsgaard Henning V Olsen 40833453 50430511 Convoy 148 Kasser.: Convoy 850 Fynboen Best. Convoy

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER FÆLLESSKAB, & FREMTID FAGLIGHED PRAKTISKE OPLYSNINGER HK STAT KONGRES 2016 PROGRAM 7. JUNI 2016 Ankomst 10:00 Kongressalen og registreringen - åbner 10:30 12:30 Åbning af kongressen Faneindmarch Formalia

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dagsorden 1. Godkendelse af referat (JP) 2. Regnskab LA2015 (AGL) Bilag 1 3. Medlemshenvendelse omkring Trafikstyrelsen (PS) 4. Rabatudvalg (PS) 5.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. April 2015, nr. 106

Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. April 2015, nr. 106 April 2015, nr. 106 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Så skal vi til Silkeborg side 12 58 år som orienteringsløber side 14 Kalenderen side 18 Redaktionelt Redaktør: Henning

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Grønland lige om lidt

Grønland lige om lidt Grønland lige om lidt Program Flyveturen Mødetid Bagage / pakning Hvor skal vi bo Forplejning I Sdr. Strømfjord I Nuuk På vandreturen Vandretur Niveaudeling Fortræning Kontakt Økonomi Lejrbank/lommepenge

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 SEX OG SAMLIV Et godt sexliv - også med hjertekarsygdom TO MÅ MAN VÆRE Har man været indlagt med en hjertekarsygdom, melder

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Et par stykker kastede sig ud i lystfiskeriets glæder og sorger! Tim og Maja lærte af Kasper, hvordan man sætter madding på en fiskekrog og får

Et par stykker kastede sig ud i lystfiskeriets glæder og sorger! Tim og Maja lærte af Kasper, hvordan man sætter madding på en fiskekrog og får Lejrskole i Ribe september 2012 Onsdag Vi kørte af sted fra Horsens ved halv 10 tiden, efter vi havde pakket den grå bus og den sorte Citroen, med bagage, mad, Uno og Vildkatten(spil), brænde m.m. Det

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad Februar 2015, nr. 105 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra Formanden side 3 Vintermøde/generalforsamling side 4 Skriv til RYTMEBOXEN side 7 Ny hjemmeside side 8 ICD og angst side 12 Hjerterådgivning

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere