Modelleverancespecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modelleverancespecifikation"

Transkript

1 Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil omhandle en gruppe af bygningsdele, der behandles på samme måde. For hvert relevant informationsniveau i.f.t. ccs informationsniveauer 1-7 angives følgende for objektet / objekterne: : Grafisk visning af typisk modelleringsniveau for objektet (detaljering af geometri) : af detaljeringsniveauet i prosatekst : af hvilke egenskaber, der skal være til stede på objektet i de enkelte informationsniveauer. Form og placering er i CCS Egenskaber angivet i egenskabsklasse F og G, men er i denne sammenhæng behandlet samlet som beskrivelse af geometrisk præcision. Egenskabsnavne er p.t. angivet i "klar tekst", men bliver løbende navngivet iht. CCS modellen når disse er færdig definerede af bips. : af hvilke øvrige egenskabsdata, der skal være til stede og korrekte på det enkelte informationsniveau (CCS Egenskaber, egenskabsklasse A-E og H-R). Egenskabsnavne er p.t. angivet i "klar tekst", men bliver løbende navngivet iht. CCS modellen når disse er færdig definerede af bips. : Yderligere egenskaber der kan være relevante på det givne informationsniveau, men som ikke er med standardleverancen. Det skal eksplicit angives hvis disse egenskaber er påkrævet på et projekt i leverancespecifikationen. Det har vist sig hensigtsmæssigt inden for installationer i definitionen af informationsniveauer at arbejde med to installationskategorier pr. disciplin, føringer og komponenter. For arkitekt og konstruktion er der en specifikation for hver bygningsdel. For yderligere information om Dikons Leverancespecifikation for Bygningsmodeller henvises til den samlede publikation, der findes på Indhold Side Fane Revideret 2 Væg Gælder for alle udvendige og indvendige vægge 3 Dør Gælder for alle udvendige og indvendige døre og porte 4 Vindue Gælder for alle vinduer samt ruder og blændfelter 5 Etageadskillelse Gælder for alle etageadskillelser, der danner horisontal adskillelse 6 Trapper Ramper Værn Gælder for alle pladsstøbte og præfabrikerede trapper og ramper samt hertil monteret værn 7 Tag Gælder for alle tagkonstruktioner, der afslutter bygningen opadtil 8 Inventar Gælder for løst og fast inventar 9 Rum Gælder for alle rumobjekter der afgrænses af 3D konstruktioner 10 er Gælder for alle arealer, der afgrænses af 3D konstruktioner 11 Stålsøjle Gælder for stålsøjler 12 Stålbjælke Gælder for stålbjælker 13 Betonsøjle Gælder for pladsstøbt og præfabrikeret betonsøjler 14 Betonbjælke Gælder for pladsstøbt og præfabrikeret betonbjælker 15 Betonvæg Gælder for pladsstøbte og præfabrikerede betonvægge 16 Betondæk Gælder for pladsstøbte og præfabrikerede betondæk 17 Fundament Gælder for linje- og punktfundamenter 18 El-føringsveje Gælder for kabelbakker, kabelstiger, installationskanaler, kabelrør mv. 19 El-komponenter Gælder for alle typer af komponenter til el-installationer (tavler, centraler, rackskabe, belysningsaarmaturer, stikkontakter, arbejdsstationer mv.) 20 Vent. føringsveje Gælder for kanaler og kanalfittings 21 Vent. komponenter Gælder for alle typer af komponenter til ventilation (ventilationsaggregat, ventilator, diffusor, spjæld, lyddæmper mv.) 22 VVS føringsveje Gælder for rør og rørfittings 23 VVS komponenter Gælder for alle typer af komponenter til VVS (veksler, beholder, filter, pumpe, ventil, radiator mv.) Side 1 af 23

2 Væg Gælder for alle udvendige og indvendige vægge Vægge modelleres med generiske objekter i max. ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet dimension og Åbninger med forventet dimension og Vægge modelleres i konstruktionslag med angivelse af materialer. Fastlagt hoveddimension og Åbninger med fastlagt dimension og Vægge modelleres i konstruktionslag med angivelse af materialer. Endelig dimension og Åbninger med endelig dimension og r ned til 5 mm. Vægge modelleres i konstruktionslag med angivelse af materialer. Endelig opbygning, dimension og Åbninger med endelig dimension og r ned til 5 mm. Komponenter, samlinger, huller m.m. Lydklasse Lydklasse ] Side 2 af 23

3 Dør Gælder for alle udvendige og indvendige døre og porte Døre modelleres med generiske objekter i max. ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet dimension og Døre modelleres i simpel geometri. Døre modelleres med dørslag, karm, gerigt, bundstykke/-skinne. Fastlagt dimension og på dørplade modelleres som glas eller massiv. Døre modelleres med dørslag, karm, gerigt, bundstykke/-skinne. Endelig dimension og på dørplade modelleres som glas eller massiv. Synlig markant beslåning modelleres. Døre modelleres med dørslag, karm, gerigt, bundstykke/-skinne. Endelig opbygning, dimension og på dørplade modelleres. Synlig markant beslåning modelleres. Lydklasse Lydklasse Teknik Beslåning Lydklasse Teknik Beslåning Orientering Orientering Vægbredde Teknik Orientering Vægbredde Orientering Vægbredde Side 3 af 23

4 Vindue Gælder for alle vinduer samt ruder og blændfelter Vinduer modelleres med generiske objekter i max. ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet dimension og Vinduer modelleres med karm og gerigt. Fastlagt dimension og Vinduer modelleres med karm og gerigt. Endelig dimension og Vinduer modelleres med karm og gerigt. Endelig opbygning, dimension og Placeirng Lydklasse Lydklasse Lydklasse Teknik Beslåning Orientering Orientering Vægbredde Teknik Beslåning Orientering Vægbredde Teknik Beslåning Orientering Vægbredde Overfalde Side 4 af 23

5 Etageadskillelse Gælder for alle etageadskillelser, der danner horisontal adskillelse Etageadskillelser modelleres som et samlet generisk objekt (gulv, dæk og loft) opdelt på overordnede typer. Etageadskillelser er en sammenhængende flade over hele den pågældende etage Forventet dimension og Etageadskillelser modelleres i konstruktionslag opdelt i gulve, dæk og lofter. Gulv og loft kan være en sammenhængende flade over hele den pågældende etage Fastlagt hoveddimension og Større udsparinger modelleres. Etageadskillelser modelleres i konstruktionslag opdelt i gulve, dæk og lofter. Lofter og gulve adskilles af væggennembrydninger mv. Endelig dimension og placering inkl. evt. loftfriser mv. Pladeinddeling illustreres med skravering. Større udsparinger modelleres. Etageadskillelser modelleres i konstruktionslag opdelt i gulve, dæk og lofter. Lofter og gulve adskilles af væggennembrydninger mv. Endelig opbygning, dimension og placering inkl. evt. loftfriser mv. Pladeinddeling illustreres med skravering. Større udsparinger modelleres. Lydklasse Lydklasse Lydklasse Side 5 af 23

6 Trapper, ramper og værn Gælder for alle pladsstøbte og præfabrikerede trapper og ramper samt hertil monteret værn Trappeløb modelleres. Forventet dimension og Fastlagt dimension og Trappeløb og værn modelleres. Trappeløb, værn, ballustre og håndlister modelleres. Endelig dimension og Trappeløb, værn, håndlister og ballustre modelleres. Endelig dimension og placering (elementlængde/opdeling), antal, form og Endelig iht. konsoller, huller, samlinger. Rampehældning Rampehældning Rampehældning Side 6 af 23

7 Tag Gælder for alle tagkonstruktioner, der afslutter bygningen opadtil Revisionsdato Tage modelleres som et samlet generisk objekt uden delkonstruktioner og opdelt på overordnede typer. Forventet dimension og Tage modelleres i konstruktionslag opdelt i tagdæk, tagkonstruktion, isolering og membram. Projekteret dimension og Tage modelleres i konstruktionslag opdelt i tagdækning, tagkonstruktion, isolering og membran. Endelig dimension og Komplettering, tagfald og materialer indarbejdes.tagrender og nedløb modelleres. Tage modelleres i konstruktionslag opdelt i tagdækning, tagkonstruktion, isolering og membran. Endelig dimension og Komplettering, tagfald, huller, elementer, spær, komponenter og materialer indarbejdes. Side 7 af 23

8 Inventar Gælder for løst og fast inventar Modelleres med generiske objekter i max. ydre kontur. Modelleres med generiske objekter i max. ydre kontur. Modelleres med endelig geometri og kategori. Modelleres med endelig geometri og kategori. Antal Antal Antal Side 8 af 23

9 Objekt Rum Gælder for alle rumobjekter der afgrænses af 3D konstruktioner Grafik / objekt Rumobjekter indsættes og afgrænses af 3D konstruktioner. Modelleres til UK. loft. Rumobjekter indsættes og afgrænses af 3D konstruktioner. Modelleres til UK. loft. Rumobjekter indsættes og afgrænses af 3D konstruktioner. Modelleres til UK. loft. Rumobjekter indsættes og afgrænses af 3D konstruktioner. Modelleres til UK. loft. Volumen Volumen Volumen Volumen Rumnavn Rumnavn Rumnummer Rumnavn Rumnummer Rumnavn Rumnummer Gulvoverflade Loftoverflade Programmeret areal Gulvoverflade Loftoverflade Vægoverflade Programmeret areal Programmeret areal Programmeret areal Side 9 af 23

10 Objekt Gælder for alle arealer, der afgrænses af 3D konstruktioner Grafik / objekt Ved areal forstås arealer hvori f. eks bygningens samlede og/eller delarealer opgøres. er kan opdeles i delarealer (bygning, etage, afdeling, lejlighed) Ved areal forstås arealer hvori f. eks bygningens samlede og/eller delarealer opgøres. er kan opdeles i delarealer (bygning, etage, afdeling, lejlighed) Ved areal forstås arealer hvori f. eks bygningens samlede og/eller delarealer opgøres. er kan opdeles i delarealer (bygning, etage, afdeling, lejlighed) Ved areal forstås arealer hvori f. eks bygningens samlede og/eller delarealer opgøres. er kan opdeles i delarealer (bygning, etage, afdeling, lejlighed) Bruttoareal Delarealer Bruttoareal Delarealer Bruttoareal Delarealer Bruttoareal Delarealer navn navn navn navn Side 10 af 23

11 Stålsøjle Gælder for stålsøjler Revisionsdato Søjler modelleres som generiske objekter i maksimal ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet hovedgeometri, orientering og Søjler modelleres i fastlagt hoveddimension, orientering og Større huller til hovedgennemføringer med fastlagt størrelse og Søjler modelleres i endelig dimension, profillængde, orientering og Endelige konsoller og huller for gennemføringer. Brandisolering modelleres hvor det er afgørende i forhold til tværfaglig koordinering. Søjler modelleres i endelig dimension, orientering, placering og profillængde for produktion. Endelige konsoller, huller for gennemføringer, bolte, samlingsplader, svejsesømme og brandisolering. (f.eks. Bygningsnummer (f.eks. Bygningsnummer Klassifkation Klassifkation Klassifkation Stålkvallitet Løbnummer Stålkvallitet behandling Isoleringstype Isoleringstype Korrosionsklasse Stålkvallitet behandling Side 11 af 23

12 Stålbjælke Gælder for stålbjælker Revisionsdato Bjælker modelleres som generiske objekter i maksimal ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet hovedgeometri, orientering og Bjælker modelleres i fastlagt hoveddimension, orientering og Større huller til hovedgennemføringer med fastlagt størrelse og Bjælker modelleres i endelig dimension, profillængde, orientering og Endelige konsoller og huller for gennemføringer. Brandisolering modelleres på undersiden af bjælker, hvor det er afgørende i forhold til tværfaglig koordinering. Bjælker modelleres i endelig dimension, orientering, placering og profillængde for produktion. Endelige konsoller, huller for gennemføringer, bolte, samlingsplader, svejsesømme og brandisolering. (f.eks. Bygningsnummer (f.eks. Bygningsnummer Isoleringstype Korrosionsklasse Stålkvallitet behandling Stålkvallitet behandling Korrosionsklasse Isoleringstype Side 12 af 23

13 Betonsøjle Gælder for pladsstøbt og præfabrikeret betonsøjler Revisionsdato Søjler modelleres som generiske objekter i maksimal ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet hovedgeometri, orientering og Bjælker modelleres i fastlagt hoveddimension, orientering og Større huller til hovedgennemføringer med fastlagt størrelse og Søjler modelleres i endelig dimension, elementlængde, orientering og Endelige konsoller, korrugerede rør og huller for gennemføringer. Søjler modelleres i endelig dimension, produktionslængde, orientering og Endelige konsoller, huller for gennemføringer, samlinger, armering inkl. stød, monteringsjern, affasninger, og insert plader. (f.eks. Bygningsnummer (f.eks. Bygningsnummer behandling krav behandling Side 13 af 23

14 Betonbjælke Gælder for pladsstøbt og præfabrikeret betonbjælker Revisionsdato Bjælker modelleres som generiske objekter i maksimal ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet hovedgeometri, orientering og Bjælker modelleres i fastlagt hoveddimension, orientering og Større huller til hovedgennemføringer med fastlagt størrelse og Bjælker modelleres i endelig dimension, elementlængde, orientering og Endelige konsoller og huller for gennemføringer. Bjælker modelleres i endelig dimension, produktionslængde, orientering og Endelige konsoller, huller for gennemføringer, samlinger, armering inkl. stød, monteringsjern, affasninger, og insert plader. (f.eks. Bygningsnummer (f.eks. Bygningsnummer behandling krav behandling Side 14 af 23

15 Betonvæg Gælder for pladsstøbte og præfabrikerede betonvægge Revisionsdato Vægge modelleres som generiske objekter i maksimal ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet hovedgeometri, orientering og Vægge modelleres i fastlagt hoveddimension, orientering og Større åbninger samt huller til hovedgennemføringer med fastlagt størrelse og Vægge modelleres i endelig dimension, elementinddeling, orientering og Endelige åbninger, huller for hovedgennemføringer med en diameter eller kantlængde over 150 mm. Endelige konsoller, skørter, false og korrugerede rør. Vægge modelleres i endelig dimension, orientering, placering og elementopdeling for produktion. Endelige åbninger, huller for gennemføringer. Endelige konsoller, samlinger, fugelåse, armering inkl. stød, monteringsjern, affasninger, inserts, og plader. (f.eks. Bygningsnummer (f.eks. Bygningsnummer krav behandling behandling Side 15 af 23

16 Betondæk Gælder for pladsstøbte og præfabrikerede betondæk Revisionsdato Dæk modelleres som generiske objekter i maksimal ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet hovedgeometri, orientering og Dæk modelleres i fastlagt hoveddimension, orientering og Større åbninger samt huller til hovedgennemføringer med fastlagt størrelse og Dæk modelleres i endelig dimension, orientering og placering, med spændretning elementinddeling og større pladsstøbte felter. Endelige åbninger, huller for hovedgennemføringer med en diameter eller kantlængde over 150 mm. Dæk modelleres i endelig dimension, orientering, placering og elementopdeling for produktion. Endelige åbninger, huller for gennemføringer. Endelige konsoller, samlinger, fugelåse, armering inkl. stød, monteringsjern, affasninger, inserts, og plader konstruktive fuger og afretningslag. (f.eks. Bygningsnummer (f.eks. Bygningsnummer behandling krav behandling Side 16 af 23

17 Fundament Gælder for linje- og punktfundamenter Revisionsdato Fundamenter modelleres som generiske objekter i maksimal ydre kontur opdelt på overordnede typer. Forventet hovedgeometri, orientering og Fundamenter modelleres i fastlagt hoveddimension, orientering og Større huller til hovedgennemføringer med fastlagt størrelse og Fundamenter modelleres i endelig dimension, orientering og Endelige aftrapninger, plinte og huller for gennemføringer. Fundamenter modelleres i endelig dimension, orientering og Endelige aftrapninger, plinte, konsoller og huller for gennemføringer. Endelig armering inkl. stød, monteringsjern, affastningerm inserts og plader. (f.eks. Bygningsnummer eller niveau) (f.eks. Bygningsnummer eller niveau) Placeirng Konstuktionstype behandling krav behandling Side 17 af 23

18 El-føringsveje Gælder for kabelbakker, kabelstiger, installationskanaler, kabelrør mv. Føringsveje modelleres som fælles generiske volumenobjekter for alle installationer i forventet max. ydre kontur. Forventet placering og orientring. Føringsveje modelleres i fastlagte max. ydre dimensioner. Fastlagt placering og orientering af kabelføringsveje og fittings. Føringsveje modelleres i endelige ydre dimensioner. af kabelføringsveje og fittings. Føringsveje modelleres i endelige dimensioner baseret på faktiske produktvalg. af kabelføringsveje og fittings. Ingen egenskaber (absolut) (f.eks. (f.eks. Produktionslængde Delesporsindeling Delesporsindeling Fabrikatspecifik type Producent Hulkrav Hulkrav Side 18 af 23

19 El-komponenter Gælder for alle typer af komponenter til el-installationer (tavler, centraler, rackskabe, belysningsaarmaturer, stikkontakter, arbejdsstationer mv.) Komponenter modelleres som generiske volumenobjekter i forventet max. ydre kontur. Forventet placering og orientering af komponenter. Komponenter modelleres i fastlagte max. ydre dimensioner. Fastlagt placering og orientering af komponenter. Komponenter modelleres i endelige ydre dimensioner. af komponenter. Komponenter modelleres i endelige dimensioner baseret på faktiske produktvalg. af komponenter. Ingen egenskaber Dybde Dybde (f.eks. Dybde (f.eks. Fabrikatspecifik type Producent selection.shaperange.left El-indstøbningsdata (Definering af El-indstøbningsdata (Definering af rør og dåser) rør og dåser) ID-numre (Gruppenumre, ID-numre (Gruppenumre, komponent-id mv.) komponent-id mv.) Side 19 af 23

20 Ventilations føringsveje Gælder for kanaler og kanalfittings Føringsveje modelleres som fælles generiske volumenobjekter for alle installationer i forventet max. ydre kontur. Forventet placering og orientring. Føringsveje modelleres i fastlagte max. ydre kanaldimensioner suppleret med evt. isolering. Fastlagt placering og orientering af kanaler, fittings og evt. isolering. Føringsveje modelleres i endelige ydre kanaldimensioner suppleret med evt. isolering. af kanaler, fittings og evt. isolering. Føringsveje modelleres i endelige kanaldimensioner baseret på faktiske produktvalg og med evt. isolering. af kanaler, fittings og evt. isolering. Ingen egenskaber (f.eks. (f.eks. Produktionslængde Isoleringstype Isoleringstype Fabrikatspecifik type Producent Hulkrav Luftmængde Hulkrav Luftmængde Side 20 af 23

21 Ventilationskomponenter Gælder for alle typer af komponenter til ventilation (ventilationsaggregat, ventilator, diffusor, spjæld, lyddæmper mv.) Komponenter modelleres som generiske volumenobjekter i forventet max. ydre kontur. Forventet placering og orientering af komponenter. Komponenter modelleres i fastlagte max. ydre dimensioner. Fastlagt placering og orientering af komponenter. Komponenter modelleres i endelige ydre dimensioner. af komponenter. Komponenter modelleres i endelige dimensioner baseret på faktiske produktvalg. af komponenter. Ingen egenskaber Dybde Dybde (f.eks. Dybde (f.eks. Fabrikatspecifik type Producent Aggregattype Aggregattype Side 21 af 23

22 VVS føringsveje Gælder for rør og rørfittings Føringsveje modelleres som fælles generiske volumenobjekter for alle installationer i forventet max. ydre kontur. Forventet placering og orientring. Føringsveje modelleres i fastlagte max. ydre rørdimensioner suppleret med evt. isolering. Fastlagt placering og orientering af rør, fittings og evt. isolering. Føringsveje modelleres i endelige ydre rørdimensioner suppleret med evt. isolering. af rør, fittings og evt. isolering. Føringsveje modelleres i endelige rørdimensioner baseret på faktiske produktvalg og suppleret med evt. isolering. af rør, fittings og evt. isolering. Ingen egenskaber (f.eks. (f.eks. Produktionslængde Isoleringstype Hulkrav Fabrikatspecifik type Producent Isoleringstype Hulkrav Side 22 af 23

23 VVS komponenter Gælder for alle typer af komponenter til VVS (veksler, beholder, filter, pumpe, ventil, radiator mv.) Komponenter modelleres som generiske volumenobjekter i forventet max. ydre kontur. Forventet placering og orientering af komponenter. Komponenter modelleres i fastlagte max. ydre dimensioner inkl. Fastlagt placering og orientering af komponenter. Komponenter modelleres i endelig ydre dimensioner. af komponenter. Komponenter modelleres i endelige dimensioner baseret på faktiske produktvalg. af komponenter. Ingen egenskaber (f.eks. (f.eks. Produktionslængde Isoleringstype Fabrikatspecifik type Producent Isoleringstype Hulkrav Hulkrav Side 23 af 23

DiKon. Leverancespecifikation for Bygningsmodeller. DigitalKonvergens. Baseret på informationsniveauer for udvalgte bygningsdele

DiKon. Leverancespecifikation for Bygningsmodeller. DigitalKonvergens. Baseret på informationsniveauer for udvalgte bygningsdele DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 1 DEC 2015 Leverancespecifikation for Bygningsmodeller Baseret på informationsniveauer for udvalgte bygningsdele Leverancespecifikation Indhold Side Fane Revideret 3

Læs mere

Indhold Side Fane Revideret Beskrivelse

Indhold Side Fane Revideret Beskrivelse Indhold Side Fane Revideret 2 Indledning 4 Væg 10-09-2016 Gælder for alle udvendige og indvendige vægge 5 Dør 10-09-2016 Gælder for alle udvendige og indvendige døre og porte 6 Vindue 10-09-2016 Gælder

Læs mere

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 3.0 / Marts 2016

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 3.0 / Marts 2016 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer () Version 3.0 / Marts 2016 Forord Dette er version 3.0 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Bygningsdelkataloget har været anvendt på

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele cuneco projekt 14 041 CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele bips konference Mandag den 16. september 2013 Michael Blom Søefeldt (ALECTIA) cuneco en del af bips Introduktion Hvorfor CCS Måle- og Mængderegler?

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation Januar 2016 a 102-1 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 1 klassifikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse Januar 2016 a 102-6 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 6 mængdefortegnelse Kolofon 2016-01-08

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2 ÅB 5.tv. Fordør, udvendig: : Trekantsliste (monteres ikke) ÅB 5.th. Fordør, udvendig: 2 : Trekantsliste (monteres) 2: Udbedres (pletmales) : Afslutning af vinyl på dørtrin 2: Fuge ved kabelkasse mod loft

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol Høringsudgave Marts 2016 a xxx publikation aftale og kommunikation konsistenskontrol Kolofon Høringsudgave 2016-03-18 Konsistenskontrol Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Standarder danner grundlag for automatisk energiberegning.

Standarder danner grundlag for automatisk energiberegning. Standarder danner grundlag for automatisk energiberegning. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Marianne Thorbøll, Arkitekt projektleder Bips konference 2014 1 2 Erfaring med BIM i konkurrencer

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76.

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76. 81 N 80.5 Gåsebakken 44, Ugelbølle, 8 Rønde 80 Matrikel: 10cr Grund 773 m² Kælder (ekskl. trapperum 5m²) 84 m² Heraf garage 43 m² 78.94 79.13 79.22 79.5 Stueetage 103 m² 1. sal 90 m² 77.68 Adgang til entré

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Energimærket er gældende for Trøjborgvej 8E, G, K og Niels Juels Gade 23-29.

Energikonsulentens kommentarer Energimærket er gældende for Trøjborgvej 8E, G, K og Niels Juels Gade 23-29. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Trøjborgvej 8D 8200 Århus N BBR-nr.: 751-516452-001 Energikonsulent: Casper Høgh Sønnichsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 5 Bygningsdelstavle Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltning Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.5 Tavlen og dens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vejledning om vurdering af kolonihavehuse

Vejledning om vurdering af kolonihavehuse Vejledning om vurdering af kolonihavehuse Til sælgere og købere af kolonihavehuse Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder at et kolonihavehus

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Forord Efter den store succes med Bygningsdelkataloget med informationsniveauer (LOD) for byggeri, blev det besluttet

Læs mere

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38 Orientering Entreprenøren skal levere og montere samt nedrive og aflukke alle de på tegningerne viste installationer. Samt aflukning og bortskaffelse af evt. skjulte installationer. Entreprenøren skal

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Bygningsdelkatalog (byggeri) med informationsniveauer (LOD) Version 1.4 / Februar 2015

Bygningsdelkatalog (byggeri) med informationsniveauer (LOD) Version 1.4 / Februar 2015 Bygningsdelkatalog (byggeri) med informationsniveauer (LOD) Version 1.4 / Februar 2015 Forord Dette er version 1.4 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vollsmose Alle 12 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-544983 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsdel/ materiale U-værdi Tykkelse af isolering Ydervægge og kældervæg mod jord 0,1 300 mm lamda 32

Bygningsdel/ materiale U-værdi Tykkelse af isolering Ydervægge og kældervæg mod jord 0,1 300 mm lamda 32 Energi og U-værdier U-værdier Bygningsdel/ materiale U-værdi Tykkelse af isolering Ydervægge og kældervæg mod jord 0,1 300 mm lamda 32 I01_A4_C10.1_N06 - Granskning af enrgi & u-værdier Skillevægge mod

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Niels Bjerres Vænge 33 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-606873-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere