Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt sep :3. Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning"

Transkript

1 Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt sep Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober september 2011 steget med 5.292, det svarer til en stigning med 7,3 pct. i forhold til samme sæson året tidligere. Antallet af overnattende gæster er i sæsonen 1. okt sep faldet til gæster, det er et fald med 881 gæster, svarende til et fald med 1,2 pct. i forhold til samme sæson året tidligere. Antallet af overnatninger i sæsonen 1. oktober september 2011, var på , svarende til et fald med 2,4 pct. i forhold til samme sæson året tidligere, hvor antallet var på overnatninger. Figur 1. Antal overnatninger, fordelt på kvartaler i perioden 1. okt sep Antal overnatninger kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Krydstogtspassagerer Tabel 1. Antallet af krydstogtspassagerer er i sæsonen 1. oktober september 2011 steget med 2.962, svarende til en stigning med 9,8 pct. i forhold til samme sæson året tidligere. Krydstogtspassagerer, 4. kvartal kvartal / / / / /2011 Antal passagerer

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Kap. 1 Indledning... 3 Kap. 2 Flypassagerstatistik 4. kvartal kvartal Turister... 5 Turister efter nationalitet og køn... 6 Turister efter alder og formål med rejsen... 7 Kap. 3 Overnatningsstatistik... 8 Overnattende gæster, overnatninger og gennemsnitlig overnatning pr. gæst... 9 Nationaliteter Kap. 4 Krydstogtturisme 4. kvartal kvartal Kap. 5 Datagrundlag og opgørelsesmetode Flypassagerer Overnatninger Krydstogtspassagerer Side 2 Turismestatistik

3 Kapitel 1 Indledning Hensigten med nærværende publikation er at samle de forskellige statistikker, der kan medvirke til at belyse antallet og sammensætningen af turister i Grønland. Publikationen omhandler antallet af flypassagerer til Grønland, antallet af overnatninger på overnatningssteder og antallet af krydstogtspassagerer. Publikationen træder i stedet for de særpublikationer, der tidligere er udsendt på ovennævnte områder. Tidspunktet for udgivelsen af publikationen er fastsat således, at den udkommer få måneder efter afslutningen af turistsæsonen. I stedet for at følge kalenderåret, sættes turistsæsonen således til at strække sig fra 1.- oktober til 30. september i det efterfølgende år. Definition af turisme En turist defineres af World Tourism Organisation (WTO) som en person, der bevæger sig i tid og rum udover sit sædvanlige miljø; ikke oppebærer løn fra det sted, som personen rejser til; overnatter i det pågældende land, og ikke opholder sig i det pågældende land i mere end et år. WTO s definition omfatter ikke kun rejsende på ferie, men også personer, der besøger et land i forbindelse med studier eller forretning. Turister er dermed også besøgende, der gæster et land med det formål at deltage i konferencer, kursus- og studieaktiviteter. Endvidere omfatter definitionen rejsende, der ankommer med det formål at besøge venner og/eller familie. En person som er bosat uden for Grønland, men ansat af en grønlandsk arbejdsgiver betragtes ikke som en turist. I nærværende publikation benævnes denne gruppe af rejsende som ansatte. Krydstogtpassagerer defineres ikke som turister, da de ikke overnatter i Grønland De generelle konklusioner er baseret på estimater Datagrundlaget giver basis for generelle konklusioner om antallet og sammensætningen af de turister, der rejste med rutefly fra Grønland i Konklusionerne er baseret på estimater. Det understreges, at estimaterne er forbundet med usikkerhed og derfor skal tages med et vist forbehold. Der er redegjort nærmere for disse forbehold i Kapitel 5 Datagrundlag og opgørelsesmetode. Turismestatistik Side 3

4 Kapitel 2 Flypassagerstatistik 4. kvartal kvartal 2011 En stikprøveundersøgelse Grønlands Statistik har siden 2008 foretaget en stikprøveundersøgelse i Kastrup Lufthavn, hvor afrejsende passagerer til Grønland bliver spurgt om følgende spørgsmål: Hvilke flynummer rejsende tager (Kangerlussuaq eller Narsarsuaq) Hvilken nationalitet de rejsende har Hvilke formål rejsende har Stikprøveundersøgelsen har gjort det muligt at lave et estimat over forholdet mellem hjemmehørende og udenlandske passagerer, der har betalt en lufthavnsafgift til Landskassen. Se mere i kapitel 5 omkring metoden til beregning af antallet af turister. Stigning i udenrigspax Figur 2. Grønlands Lufthavnsvæsen, GLV, indberetter kvartalsvis lufthavnsafgifter betalte af passagerer, der rejser ud af Grønland. Disse tal kaldes for udenrigspax og er opgjort i antal afgiftsbetalinger (personer). Nedenstående figur viser udviklingen i betalte lufthavnsafgifter i perioden 4. kvartal kvartal Antal udenrigspax i perioden 1. okt sep Antal passagerer Udenrigspax okt sep okt sep okt sep okt sep okt sep Anm.: Udenrigspax er et udtryk for antal betalte lufthavnsafgifter, foretaget af flyrejsende passagerer ud af Grønland. Side 4 Turismestatistik

5 Flest udenlandske gæster i 3. Figur 3. Figur 3 viser estimatet over antallet af flypassagerer for perioden 1. oktober 2006 til 30. september Antal udenrigspax i perioden 1. okt sep. 2011, fordelt på kvartaler Udenrigspax Anm.: Det samlede udenrigspax er indhentet fra GLV. Turister turisters andel af udenrigspax Tabel 2. Der er estimeret, at turister udgør 48,5 pct. af udenrigspax en. Fordelingen er estimeret ved hjælp af det spørgeskema, som check-in personalet ved lufthavnene siden 2006, har udleveret til udenlandske gæster, der rejser ud af Grønland samt fra stikprøveundersøgelserne i Kastrup Lufthavn i perioden Antal udenrigspax, 4. kvartal kvartal / / / / /2011 Udenrigspax Anm.: Det samlede udenrigspax er indhentet fra GLV. Turismestatistik Side 5

6 Nationaliteter Nationalitetsfordeling blandt udenrigspax fremgår af figur 4. Figur 4. Den gennemsnitlige fordeling af nationaliteter fra udenrigspax, Udenrigspax i Pct. 11,2% 1,7% 1,4% Grønland Danmark 49,6% Øvrige udland 36,1% Uoplyst Ansatte Anm.: Andelen af turisternes nationaliteter er Grønlands Statistiks egne estimater. Ansatte medregnes ikke som turister. I figur 5 vises turisterne fordelt på køn. Figur 5. Fordeling af turisternes køn, Køn i pct. 2% Mænd 46,1% 51,9% Kvinder Uoplyst Anm.: Andelen af turisternes køn er Grønlands Statistiks egne estimater. Side 6 Turismestatistik

7 I figur 6 vises turisternes fordeling på alder. Figur 6. Turisterne fordelt på alder, Alder i pct. 21,1% 0,4% 3,1% 8,7% 0-9 årige årige 12,8% årige årige årige 22,3% 14,1% årige 60+ årige 17,4% Uoplyst Anm.: Andelen af turisternes alder er Grønlands Statistiks egne estimater. Formål med rejsen til Grønland Figur 7 viser turisternes formål med rejsen til Grønland. Figur 7. Turisterne fordelt efter deres formål med rejsen i pct., Formål i pct. 14,4% Ferie 18,2% Besøge venner og/eller familie 53,6% Forretnings- eller tjenesterejse Andre formål 13,8% Anm.: Studieophold, Konference eller kursus, andet og uoplyst er sammenlagt i andre formål. Andelen af turister er Grønlands Statistiks egne estimater. Turismestatistik Side 7

8 Kapitel 3 Overnatningsstatistik 4. kvartal kvartal 2011 Antallet af overnattende gæster er i sæsonen 1. okt sep faldet til gæster. Det er et fald med 881 gæster, svarende til et fald med 1,2 pct. i forhold til samme sæson året tidligere. Nedenfor vises en oversigt over de overnatningssteder, der indgår i overnatningsstatistikken. Kommuneopdeling Regionerne er opdelt i Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia. Oversigt 1. Kommuneopdeling for overnatningsstatistikken Kommuner Byer Overnatningssteder Kujalleq Nanortalik Hotel Tupilak, Hotel Kap Farvel, Vandrehjem Nanortalik, Camping Nanortalik, NTS Vandrehjem, Qaannivik & Sea Side Hotel Hostel Vandrehjem, NI Kollegiet - Qaqortoq Hotel Qaqortoq, Sulisartut Højskoliat og Sømandshjemmet - Narsaq Hotel Narsarsuaq, Hotel Perlen, Hotel Niviarsiaq, Hotel Narsaq, Hotel Inuili og Hotel Gedebakken Sermersooq Nuuk Sømandshjemmet, Hotel Hans Egede og Hotel Nuuk (de to hoteller er slået sammen pr. 01. marts 2003) - Ivittuut Hotellet i Ivittuut, Humlebo Ivittuut, B-126 Ivittuut og Jægerhytten Ivittuut - Ammassalik Hotel Angmagssalik og Hotel Kulusuk - Ittoqqortoormiit Simonsen & Holtz ApS Qeqqata Maniitsoq Hotel Maniitsoq og Hotel Heilmann Lyberth - Sisimiut / Kangerlussuaq Hotel Sisimiut, Knud Rasmussenip Højskolia, Sømandshjemmet, Hotel Kangerlussuaq, Kangerlussuaq International Science Center (KISS), Vandrehjemmet Old Camp og Polar Lodge Qaasuitsup Aasiaat Sømandshjemmet, Hotel Nanoq, Egedesminde Gæstehjem og Hotellejlighederne - Qasigiannguit Hotel Disko Bay - Ilulissat Hotel Arctic, Hotel Hvide Falk, Cab Inn Hotel, Hotel Avannaa Hotel Ice Fiord, Rodebay Hytter, Illu B-682 og Ilulissat Vandrehjem - Qeqertarsuaq Hotel Disko, Vandrehjem Napasunnguit, Discobay House, Vandrehjem Siorarsuit og Island Hostel - Uummannaq Hotel Uummannaq - Qaanaaq Hotel Qaanaaq, Indkvartering B-137 og Cafe Anaukaq B-324 Tabel 4 viser udviklingen i antallet af overnattende gæster, antal overnatninger samt det gennemsnitlige antal overnatninger i perioden til Det ses, at antallet af overnattende gæster i 2010/2011 er faldet til Det svarer til et fald på 1,1 pct. i forhold til sæsonen før. Det gennemsnitlige antal overnatninger pr. gæst er ligeledes faldet i sæsonen 2010/2011 i forhold til 2009/2010 og er på 2,9 dage. Side 8 Turismestatistik

9 Tabel 3. Antallet af overnattende gæster, overnatninger samt det gennemsnitlige antal overnatninger fordelt på regioner, Overnattende gæster Overnatninger Gennemsnitlig overnatning pr. gæst 2006/ / / / / / / / / / / / / / / 2011 I alt ,9 2,9 2,9 3,0 2,9 Grønland ,8 2,8 2,9 3,0 3,0 Danmark ,1 3,0 3,0 2,8 2,7 Øvrige udland ,6 3,0 3,1 3,0 2,9 Ukendt , ,5 2,8 Kujalleq ,8 3,1 3,0 2,8 3,0 Grønland ,0 2,8 3,1 3,1 3,3 Danmark ,6 3,6 3,3 2,6 2,7 Øvrige udland ,5 3,3 2,2 1,8 1,8 Ukendt , Sermersooq ,1 3,1 3,1 3,3 3,2 Grønland ,1 3,2 3,2 3,5 3,2 Danmark ,6 3,6 3,6 3,6 3,4 Øvrige udland ,4 2,5 2,5 2,7 3,0 Ukendt Qeqqa ,8 2,9 2,9 2,7 2,7 Grønland ,5 2,7 2,8 2,6 2,6 Danmark ,2 2,7 2,8 2,5 2,6 Øvrige udland ,8 3,7 3,8 3,9 3,1 Ukendt Qaasuitsoq ,9 2,7 2,8 2,9 2,9 Grønland ,7 2,5 2,7 2,9 3,0 Danmark ,0 2,8 2,8 2,8 2,6 Øvrige udland ,8 2,8 3,2 3,1 3,2 Ukendt , ,0 I tabel 5 vises udviklingen i antallet af overnatninger i fordelt efter kvartaler og kommuner. Kommuni Kujalleq er den eneste kommune, hvor der er en stigning i antal registrerede overnatninger. I sæsonen var der overnatninger, hvor der i sæsonen før var overnatninger. Andelen af de samlede overnatninger i Grønland udgjorde i Qaasuitsup Kommunia 33,7 pct. af alle overnatningerne, mod 35,7 pct. sæsonen før. Turismestatistik Side 9

10 Tabel 4. Regional fordeling af registrerede overnatninger, 2006/ /2011 Overnatninger Relativ fordeling I alt Kujalleq Sermersooq Qeqqata Qaasuitsoq I alt Kujalleq Sermersooq Qeqqata Qaasuitsoq 2006/ ,0 14,6 23,1 29,9 32, ,9 2,9 4,8 4,9 4, ,9 2,2 5,0 6,4 5, ,2 3,2 6,1 8,0 8, ,0 6,3 7,1 10,5 14,1 2007/ ,0 16,4 24,7 28,1 30, ,7 3,1 5,6 4,7 4, ,6 2,8 5,3 5,7 4, ,2 3,5 6,7 8,6 8, ,5 7,0 7,1 9,1 13,2 2008/ ,0 13,0 26,3 28,3 32, ,0 2,3 6,3 5,5 4, ,7 2,2 6,0 6,0 6, ,6 2,8 6,5 8,2 8, ,7 5,6 7,4 8,7 13,0 2009/ ,0 13,2 26,6 24,5 35, ,6 2,7 6,0 5,2 5, ,3 1,9 5,2 4,8 6, ,0 3,0 7,1 7,0 9, ,0 5,7 8,4 7,4 14,5 2010/ ,0 15,4 27,2 23,7 33, ,8 3,6 5,1 3,7 5, ,8 3,6 5,5 5,1 5, ,9 3,0 7,7 7,3 8, ,4 5,2 8,8 7,6 13,7 I tabel 6 vises et indeks over antallet af registrerede overnatninger i sæsonen Basisåret er 2006, hvor indekset er lig 100. Indekstallene illustrerer udviklingen i antallet af registrerede overnatninger. Tabel 5. Indeks over antal af registrerede overnatninger, (2006/2007=100) Regioner i alt Kujalleq Sermersooq Qeqqa Qaasuitsoq 2010/ / / / / Nationaliteter Fordeling af gæster på lande På figur 2 ses fordelingen af overnatninger fordelt på gæster fra henholdsvis Grønland, Danmark samt Øvrige udland. I 2010/2011 er 54,4 pct. af alle overnatninger foretaget af hjemmehørende gæster. Danske gæster står for 26,5 pct. af de registrerede overnatninger, mens gæster fra det øvrige udland står for 19,0 pct. af overnatningerne. I enkelte tilfælde mangler der en registrering af gæsternes bopælsland. Antallet af denne gruppe gæster optræder derfor i 2010/2011 med 14 overnatninger. Det svarer til, at 0,01 pct. af alle overnatningerne i 2010/2011 er foretaget af gæster med et ukendt land. Side 10 Turismestatistik

11 Antallet af registrerede overnatninger foretaget af gæster fra Danmark steg fra 2009/2010 til 2010/2011 med 5,6 pct. Antallet af registrerede overnatninger foretaget af gæster fra det Øvrige Udland faldt med 0,8 pct., mens antallet af registrerede overnatninger foretaget af hjemmehørende gæster er faldet med 6,2 pct. Figur 8. Overnatninger foretaget af gæster fra Grønland, Danmark, det Øvrige Udland, 2006/ / Antal overnatninger Grønland Danmark Øvrige udland / / / / /2011 Belægningen varierer fra 24,6 pct. til 45,4 pct. Tabel 6. I tabel 7 vises antallet af udlejede værelser, kapaciteten af værelser samt belægningsprocenten i de forskellige kommuner. Den samlede værelseskapacitet var i 2010/2011 på værelser. I 2009/2010 var der værelser. Den samlede belægningsprocent steg fra 36,6 pct. I 2009/2010 til 37,6 pct. i 2010/2011. I tabellen kan det ses, at værelseskapaciteten er faldet med værelser i forhold til sæsonen før. Værelseskapacitet samt udlejning af værelser fordelt på regioner og kvartaler, 2006/ /2011 I alt Kujalleq Sermersooq Qeqqa Qaasuitsoq Antal udlejede værelser I alt Antal kapacitet Pct. Kapacitet i procent ,1 22,7 23,9 32, ,5 23,0 24,3 31, ,8 22,6 25,9 30, ,7 21,4 30,5 27, ,2 22,6 31,4 24,8 Pct. Belægningsprocent ,6 27,5 47,6 36,8 37, ,6 22,5 45,6 35,2 40, ,3 23,7 45,3 38,1 36, ,1 28,7 45,9 33,7 40, ,1 26,1 41,4 35,0 45,2 Turismestatistik Side 11

12 Kapitel 4 Krydstogtturisme 4. kvartal kvartal 2011 Flere krydstogtturister i 2010/2011 Figur 9. Antallet af krydstogtturister steg i 2010/2011 med personer i forhold til 2009/2010. Antallet af krydstogtturister var i 2010/2011 mod i 2009/2010, det svarer til en stigning på 9,8 pct. Antal krydstogtpassagerer i perioden 4. kvartal kvartal Antal passagerer / / / / /2011 Anm.: Tallene er fra Skattestyrelsen Der er flere passagerer i sæsonen i forhold til sæsonen før, men samtidig er antallet af skibe faldet med 16,7 pct. Figur 10. Udviklingen af antal forskellige skibe, 2006/ / Antal forskellige skibe / / / / /2011 Side 12 Turismestatistik

13 Kapitel 5 Datagrundlag og opgørelsesmetode I dette kapitel præsenteres de metoder som denne publikation er udarbejdet ud fra, samt de kilder, der er brugt. Flypassagerer Udenrigspax Grønlands Statistik indhenter kvartalsvise udenrigspaxtal fra Grønlands Lufthavnsvæsen (GLV). Disse tal er et udtryk for antal betalte lufthavnsafgifter for afrejsende personer med rutefly fra Grønland til udlandet. Tallene er ikke fordelt på herboende eller udefrakommende passagerer. I opgørelserne fra Grønlands lufthavnsvæsen indgår der foruden rejsende til København også rejsende til andre lufthavne i udlandet. Antallet af udefrakommende passagerer Kastrup-undersøgelse For at undersøge fordelingen mellem herboende og udefrakommende passagerer, besluttede baggrundsgruppen for turismestatistikken i 2008, at gennemføre en række stikprøveundersøgelser i Kastrup Lufthavn i forskellige sæsoner. Her blev passagererne spurgt om 1. hvilket flynummer de flyver med til Grønland (Kangerlussuaq eller Narsarsuaq), 2. hvilken nationalitet de har, 3. deres formål med rejsen til Grønland. Undersøgelsen er ligeledes gennemført i 2009 og Med undersøgelsen er det muligt at estimere, hvor stor en andel af passagererne, der kommer fra andre lande end Grønland. Der blev gennemført stikprøveundersøgelser i Kastrup lufthavn hhv. 4 gange i 2008, 6 gange i 2009 og 3 gange i Tabel 13. Resultater af interviews i Kastrup lufthavn Pax i interview-perioden Antal spurgte Heraf turister Heraf hjemmehørende Svarprocent... 87,0 94,8 89,1 Turismestatistik Side 13

14 Der er ikke gennemført interviews i andre lufthavne end Kastrup, som har eller har haft rutefly til Grønland. Det forudsættes at de interviewede i Kastrup er repræsentative for alle rejsende til Grønland. Oplysninger om turisterne Spørgeskemaer i grønlandske lufthavne Fordelingen af udenlandske gæster på turister og ansatte foregår ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, som Grønlands Statistik løbende gennemfører i Grønlandske lufthavne. Ansatte er udefrakommende passagerer, der ikke falder ind under definitionen på en turist. De afrejsende passagerer med bopæl i udlandet bliver i spørgeskemaet desuden bedt om at besvare 11 spørgsmål om deres baggrund og ophold i Grønland. Besvarelserne tilvejebringer følgende oplysninger om de rejsende: Afrejsemåned Bopæl / Land Om de rejsende har en grønlandsk arbejdsgiver. Køn. Alder. Hvilke byer eller bygder de har besøgt under deres ophold i Grønland og i hvor lang tid besøget har varet for hvert sted. Hvilke overnatningsfaciliteter der er anvendt og i hvor lang tid. Formål med rejsen. Forbrug fordelt på en række kategorier. Evaluering af oplevelser fordelt på en række kategorier. Ønsker til et evt. nyt besøg fordelt på en række kategorier. Spørgeskemaerne er udgangspunkt Spørgeskemaerne uddeles af Air Greenlands personale ved check-in i grønlandske lufthavne. Personalet laver daglige optællinger over hvor mange spørgeskemaer der udleveres til afrejsende i hver lufthavn. Det foregår sådan, at personalet, dagen før, tæller hvor mange personer der skal rejse ud af landet. Derefter stiller de antal spørgeskemaer svarende til antal afrejsende i check-in klar til udlevering. Når alle dagens passagerer er rejst, tæller personalet hvor mange de har udleveret til afrejsende ud af Grønland. Indsamlingen foregår i opstillede indsamlingsbokse. Grønlands Statistik stoppede udleveringen af spørgeskemaer i starten af 2011 Tabel 13. Svarprocenten fra sidste spørgeskemaundersøgelse, Udlevering Udfyldte skemaer Svarprocent... 52,7 48,2 39,1 53,0 46,7 I nogle tilfælde er spørgeskemaerne mangelfuldt udfyldt. I de tilfælde suppleres oplysningerne fra spørgeskemaerne om bopæl og formål med rejsen med oplysninger fra interviewundersøgelsen i Kastrup. Side 14 Turismestatistik

15 Overnatninger Grønlands Statistik har siden januar 1994 systematisk indsamlet data om overnatninger på hoteller og udlejning af værelser over hele kysten. Før blev Overnatningsstatistikken offentliggjort hvert halve år og er udgivet siden Tallene for overnatningsstatistikken for perioden 4. kvartal kvartal 2011 er baseret på indberetninger fra 59 hoteller, sømandshjem, vandrehjem, højskoler og en levnedsmiddelskole, der indgår i statistikken. Tallene for 2009/2010 i overnatningsstatistikken er baseret på indberetninger fra 55 forskellige overnatningssteder. Der medtages udelukkende overnattende gæster, mens elever på højskoler og lignende ikke indgår i statistikken. Grønlands Statistik skal gøre opmærksom på, at højskolerne i Qaqortoq og Sisimiut igen er medtaget i statistikken, da de igen har haft overnattende gæster i sommerperioden. Grønlands Statistik har ikke modtaget indberetninger for 7 overnatningssteder for i alt 60 måneder. Antallet af overnatninger og gæster i disse overnatningssteder er estimeret på baggrund af udviklingen for de øvrige overnatningssteder i regionen. Krydstogtspassagerer Tallene får Grønlands Statistik fra Skattestyrelsen. Krydstogtskibe betaler en afgift til landskassen på 525 kr. pr. passager. Turismestatistik Side 15

16 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Gitte Lynge Rosing Turisme 2011:3 30. november 2011 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet - Barrierer og potentialer for udvikling af turisme i Grønland Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 2014 1 Indhold Executive summary...

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Arbejdsmarked 18. december 2014

Arbejdsmarked 18. december 2014 Arbejdsmarked 18. december 2014 Beskæftigelsen 2013 I kapitel 1 præsenteres nogle af de mest centrale opgørelser, der er frembragt ud fra beskæftigelsesregistret. Alle figurer og tabeller er dannet på

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Børnefattigdom i Grønland

Børnefattigdom i Grønland Børnefattigdom i Grønland en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Børns Levestandard i Grønland del 2 Af Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff MIPI Videnscenter om Børn

Læs mere

NATIONAL TURISMESTRATEGI 2012-2015

NATIONAL TURISMESTRATEGI 2012-2015 NATIONAL TURISMESTRATEGI 2012-2015 1 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord... 3 2.0 Sammendrag... 4 3.0 Indledning... 6 4.0 Udvikling, vækstpotentialer og indsatsområder... 8 5.0 Indsatser i den enkelte region...12

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder.

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder. Folkeskolens afgangsprove (Gronland): Problemregning - 4 timer Som bilag til dette opgaves@t vedlegges et svarark. Se opgave 2, 3 og 6. Maj-juni2003 Pilersuisoq-butikker Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk April - 200 Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk ide 1 31. august 2007 Indholdsfortegnelse 1. Storkommunen Nordgrønland 2009 2. Lufthavnsforhold nu og i fremtiden

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse

Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Nuuk, forår 2012 Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Baggrund for undersøgelsen Arktisk Råd arbejder med emner, som er relevante for både ICC Grønland og KNAPK. Især arbejdsgruppen

Læs mere

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND airgreenland.dk DINE RETTIGHEDER VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND Denne folder har til formål at skitsere, hvad du som passager har af rettigheder og kan forvente af service fra Air Greenland. Du kan læse mere

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement

Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement Jesper Kragh Svend Svendsen Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement D A N M A R KS T E K N I S K E UNIVERSITET BYGDTU Oktober 2002 Analyser til det kommende grønlandske bygningsreglement. 17-10-2006

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq Piareersarfik Kujalleq Unge projekter i Kommune Kujalleq Unge projekter i Piareersarfik Kujalleq Beskæftigelsesindsats Økonomiske midler fra beskæftigelsesindsats, via IASN 2012 2013 2014 Målgruppe, registrerede

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Inuussutissarsiornermut Aatitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Evaluering af Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Evalueringen viser: Hvor mange af de kursister, som gennemførte

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Turismen Regionalt, nationalt og internationalt Turismen Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2008 Oplag: 700 Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere