Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner"

Transkript

1 Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner

2 Mjukisvovve SE Garnåtgång (ca-vikt): 100 g ljusblått Orinoco-garn (323147), 100 g gråblått Bambana-garn (323160), 2 g svart Orinoco-garn (323140) Övrigt material: ca 50 g fiberfilt eller tygrester Verktyg: Quick Knit Large (021756), Quick Knit Extra Small (021758) Kropp Sticka vanlig stickning med 1 tråd Orinoco och 1 tråd Bambana på Quick Knit L. Sticka runt tills arbetet mäter ca 22 cm. Se till så att du bara har 1 rad maskor på pinnarna. Klipp av garnet ca 60 cm ut från arbetet och trä garnet på nålen. Stick nålen genom öglan som är längst från garnändan (den som du skulle ha börjat på vid ett nytt varv) och lyft av öglan. Gör samma sak på alla öglor hela varvet runt, tills hela arbetet har lyfts av pinnarna. Dra ihop och fäst garnet på insidan. Detta blir hundens bakdel. Klipp av 60 cm garn från vardera Bambana och Orinoco. Trä garnet på nålen och stick igenom de yttersta öglorna hela vägen runt på kroppens andra sida (halsen). Dra inte ihop, utan låt garntrådarna hänga ut på båda sidor, så att du lätt kan reglera öppningens storlek senare. Huvud Sticka dubbelstickning med enkel tråd Orinoco fram och tillbaka på 24 pinnar på Quick Knit L. Tänk på att de 2 yttersta öglorna bara stickas vartannat varv. Sticka ca 7 cm. Maska av en maska i arbetets båda sidor. Nu har arbetet 22 maskor. Sticka vidare 3 varv. Maska av de 2 yttersta maskorna i vardera sida igen. Sticka 3 varv, maska av i sidorna o.s.v. tills arbetet har 14 maskor kvar på pinnarna. Sticka vidare utan att maska av tills arbetet mäter ca 17 cm. Se till så att du bara har 1 varv garn kvar på pinnarna. Klipp av garntråden ca 40 cm ut från arbetet. Maska av. Trä ca 60 cm av Orinoco-garnet på nålen. Stick nålen genom de yttersta öglorna hela vägen runt på huvudets breda sida (nosen). Dra ihop och fäst garnet utan att klippa av. Vänd arbetet till avigsidan och sy ihop huvudet med resten av garnet, men låt halsen vara öppen. Öra Sticka dubbelstickning med enkelt Bambanagarn på 5 pinnar på Quick Knit L. Tänk på att de 2 yttersta öglorna bara stickas vartannat varv. Sticka 6 varv. Öka 2 maskor genom att vira 1 varv runt de yttersta pinnarna i vardera sida på arbetet när du stickar ett vanligt varv. De yttersta pinnarna ska ha 3 öglor på sig innan du lyfter av den understa öglan över de 2 övre. Sticka 3 varv. Öka ytterligare 2 maskor. Nu har arbetet 9 maskor. Fortsätt att sticka utan att öka mer, tills arbetet mäter ca 15 cm. Se till så att du bara har 1 varv garn kvar på pinnarna. Maska av. Gör ett till likadant öra. Ben Sticka dubbelstickning med 1 tråd Orinoco på Quick Knit XS. Sticka tills arbetet mäter ca 10 cm. Se till så att du bara har 1 varv garn kvar på pinnarna. Klipp av garnet ca 60 cm ut från arbetet. Maska av. Klipp av ca 40 cm av Orinoco-garnet. Trä garnet på nålen och trä det igenom de yttersta öglorna hela vägen runt benets andra sida. Dra ihop och fäst garnet på insidan av benet. Gör ytterligare tre ben. Svans Sticka vanlig stickning fram och tillbaka över 5 pinnar på Quick Knit L med enkelt Bambana-garn. Efter ca 10 cm maskar du av de yttersta maskorna i arbetets båda sidor. Sticka vidare på 3 pinnar tills svansen mäter ca 20 cm. Klipp av garnet ca 30 cm ut från arbetet och trä på nålen. Stick nålen genom alla 3 garnöglorna och lyft av dem från pinnarna. Dra åt och fäst tråden. Fäst den breda delen av svansen med lite Bambana-garn en bit upp på hundens bakdel. Montering Riv av små bitar av fiberfilt eller använd tygrester, och fyll kroppen och huvudet ganska löst. Forma dem till rätt form. Dra ihop öppningen på kroppen så att den har samma storlek som huvudets öppning. Sy ihop de två öppningarna med varandra. Fyll benen löst och sy ihop öppningarna. Fäst trådarna men klipp inte av dem. Lägg hundkroppen på rygg. Använd garntrådarna på benen och sy fast frambenen ca 4 cm från halsen, med ca 10 cm mellan frambenen. Sy fast bakbenen ca 6 cm från frambenen, med ca 10 cm mellan bakbenen. Fäst alla lösa trådar. Sy fast öronen på huvudet med ca 8 cm mellan dem och ca 2 cm från halsen. Sy ögon av svart Orinoco-garn och fäst trådarna. Vira svart garn runt fingrarna och knyt ihop till en liten nos. Sy fast den ordentligt längst fram på nosen, där garnet är ihopdraget. TIPS! Om du stickar med mörkt garn och inte vill att fyllningen ska lysa igenom, lägg fyllningen i en mörk strumpa innan du placerar den i kroppen/ huvudet på hunden. Blød vovse DK Garnforbrug (ca. vægt): 100 g lyseblåt Orinocogarn (323147), 100 g gråblåt Bambana-garn (323160), 2 g sort Orinoco-garn (323140). Øvrigt materiale: ca. 50 g fiberfilt eller stofrester. Værktøj: Quick Knit Large (021756) og Quick Knit Extra Small (021758). Krop Strik almindelig strikning med 1 tråd Orinoco og 1 tråd Bambana på Quick Knit Large. Strik rundt til arbejdet måler ca. 22 cm. Sørg for at du kun har 1 række masker på pindene. Klip garnet af ca. 60 cm fra arbejdet og tråd nålen med garnet. Stik nålen gennem løkken som er længst væk fra garnenden (den som du skulle have begyndt på ved en ny omgang) og løft løkken af. Gør det samme med alle løkker på hele omgangen indtil hele arbejdet er løftet af pindene. Træk sammen og fæst garnet på indersiden. Dette bliver hundens bagdel. Klip

3 60 cm Bambanagarn og 60 cm Orinocogarn af. Tråd nålen med garnet og træk den gennem de yderste løkker hele vejen rundt på kroppens anden side (halsen). Træk ikke sammen men lad garnenderne hænge på begge sider således at du let kan regulere åbningens størrelse senere. Hoved Strik dobbeltstrikning med en enkel tråd Orinoco frem og tilbage på 24 pinde på Quick Knit Large. De 2 yderste løkker strikkes kun på hveranden omgang. Strik ca. 7 cm. Luk en maske af i begge sider af arbejdet. Nu har arbejdet 22 masker. Strik yderligere 3 omgange. Luk de 2 yderste masker af i hver side igen. Strik 3 omgange, luk af i siderne o.s.v. indtil der er 14 masker tilbage på pindene. Strik videre uden at lukke af indtil arbejdet måler ca. 17 cm. Sørg for at du kun har 1 omgang garn tilbage på pindene. Klip garnet af ca. 40 cm fra arbejdet. Luk af. Tråd nålen med ca. 60 cm Orinocogarn og stik nålen gennem de yderste løkker hele vejen rundt på hovedets brede side (snuden). Træk sammen og fæst garnet uden at klippe af. Vend vrangen ud på arbejdet og sy hovedet sammen med resten af garnet men lad halsen være åben. Øre Strik dobbeltstrikning med enkelt Bambana-garn på 5 pinde på Quick Knit Large. De 2 yderste løkker skal kun strikkes på hveranden omgang. Strik 6 omgange. Tag 2 masker ud ved at vikle 1 gang rundt om de yderste pinde i hver side af arbejdet når du strikker en almindelig omgang. De yderste pinde skal have 3 løkker på sig før du løfter den underste løkke over de 2 øverste. Strik 3 omgange. Tag yderligere 2 masker ud. Nu har arbejdet 9 masker. Fortsæt med at strikke uden at tage ud indtil arbejdet måler ca. 15 cm. Nu skal du kun have en omgang garn tilbage på pindene. Luk af og lav et øre magen til. Ben Strik dobbeltstrikning med 1 tråd Orinoco på Quick Knit XS. Strik til arbejdet måler ca. 10 cm. Nu skal der kun være en omgang garn tilbage på pindene. Klip garnet af ca. 60 cm fra arbejdet og luk af. Klip ca. 40 cm Orinoco-garn af. Tråd nålen og træk den gennem de yderste løkker hele vejen rundt på benets anden side. Træk sammen og fæst garnet på benets inderside. Lav 3 ben til. Hale Strik almindelig strikning frem og tilbage over 5 pinde på Quick Knit Large med enkelt Bambana-garn. Efter ca. 10 cm lukker du de yderste masker af i begge sider. Strik videre på 3 pinde til halen måler ca. 20 cm. Klip garnet af ca. 30 cm fra arbejdet og tråd nålen med det. Stik nålen gennem alle 3 garnløkker og løft dem af pindene. Træk til og fæst tråden. Sy halens brede del fast med Bambana-garn et stykke oppe på hundens bagdel. Montering Riv fiberfilten i mindre stykker og fyld kroppen og hovedet ganske løst. Du kan også fylde løst med stofrester. Tryk delene til den rette form. Træk åbningen på kroppen sammen så den har samme størrelse som hovedets åbning. Sy de to åbninger sammen med hinanden. Fyld også benene løst og sy åbningerne sammen. Fæst trådene men klip dem ikke af. Læg hunden på ryggen. Brug trådene på benene til at sy benene fast med ca. 4 cm fra halsen med ca. 10 cm mellem forbenene. Sy bagbenene fast ca. 6 cm fra forbenene med ca.10 cm mellem bagbenene. Fæst alle løse garnender. Sy ørerne fast på hovedet med ca. 8 cm mellem dem og ca. 2 cm fra halsen. Sy øjne med sort Orinoco-garn og fæst trådene. Vikl garnet rundt om fingrene og bind det sammen til en lille snude. Sy den godt fast på snuden der hvor garnet er trukket sammen. TIPS! Hvis du strikker med mørkt garn og ikke vil have at fyldet ses, så kan du putte det ind i en mørk strømpe før du kommer det ind i hundens krop og hoved. Kosehund NO Garnforbruk (ca.-vekt): 100 g lysblått Orinocogarn (323147), 100 g gråblått Bambana-garn (323160), 2 g sort Orinoco-garn (323140) Øvrige materialer: ca 50 g fiberfilt eller stoffrester Verktøy: Quick Knit Large (021756), Quick Knit Extra Small (021758) Kropp Strikk vanlig strikking med 1 tråd Orinoco og 1 tråd Bambana på Quick Knit L. Strikk rundt til arbeidet måler ca. 22 cm. Pass på at du bare har 1 rad masker på pinnene. Klipp av garnet ca. 60 cm fra arbeidet og træ gar net på nålen. Stikk nålen gjennom masken som er lengst fra garnenden (den som du skulle ha startet med på neste omgang) og løft av masken. Gjør på samme måte med alle masker hele omgangen rundt, til hele arbeidet er løftet av pinnene. Dra sammen og fest garnet på innsiden. Dette blir hundens bakdel. Klipp av 60 cm garn fra hver av Bambana og Orinoco. Træ garnet på nålen og stikk gjennom de ytterste maskene hele veien rundt på den andre siden av kroppen (halsen). Dra ikke sammen, men la garntrådene henge ut på begge sider, slik at du lett kan regulere åpningens størrelse senere. Hode Strikk dobbeltstrikk med enkel tråd Orinoco fram og tilbake på 24 pinner på Quick Knit L. Husk at de 2 ytterste maskene bare strikkes annenhver omgang. Strikk ca. 7 cm. Fell av en maske på begge sider av arbeidet. Nå har arbeidet 22 masker. Strikk videre 3 omganger. Fell av de 2 ytterste maskene på hver side igjen. Strikk 3 omganger, fall av i sidene o.s.v. til arbeidet har 14 masker igjen på pinnene. Strikk videre uten å felle av til arbeidet måler ca. 17 cm. Sørg for at du bare har 1 maske garn igjen på pinnene. Klipp av garnet ca. 40 cm fra arbeidet. Fell av. Træ ca. 60 cm av Orinoco-garnet på nålen. Stikk nålen gjennom de ytterste maskene hele veien rundt på hodets brede side (nesen). Dra sammen og fest garnet uten å klippe av. Snu arbeidet til vrangen og sy sammen hodet med resten av garnet, men la halsen være åpen. Ører Strikk dobbeltstrikk med enkelt Bambana-garn på 5 pinner på Quick Knit L. Husk at de 2 ytterste maskene bare strikkes annenhver omgang. Strikk 6 omganger. Øk 2 masker ved å vikle garnet 1gang rundt de ytterste pinnene i hver side av arbeidet når du strikker en vanlig omgang. De ytterste pinnene skal ha 3 løkker på seg før du løfter den underste masken over de 2 øvre. Strikk 3 omganger. Øk ytterligere 2 masker. Nå har arbeidet 9 masker. Fortsett å strikke uten å øke mer, til arbeidet måler ca. 15 cm. Sørg for at du bare har 1 maske garn igjen på pinnene. Fell av. Lag et øre til på samme måte. Bein Strikk dobbeltstrikk med 1 tråd Orinoco på Quick Knit XS. Strikk til arbeidet måler ca. 10 cm. Sørg for at du bare har 1 maske garn igjen på pinnene. Klipp av garnet ca. 60 cm fra arbeidet. Fell av. Klipp av ca. 40 cm av Orinoco-garnet. Træ garnet på nålen og træ det gjennom de ytterste maskene hele veien rundt beinets andre side. Dra sammen og fest garnet på innsiden av beinet. Lag et bein til på samme måte. Hale Strikk vanlig strikk fram og tilbake over 5 pinner på Quick Knit L med enkelt Bambana-garn. Etter ca. 10 cm feller du av de ytterste maskene i begge sider av arbeidet. Strikk videre på 3 pinner til halen måler ca. 20 cm. Klipp av garnet ca. 30 cm fra arbeidet og træ på nålen. Stikk nålen gjennom alle de 3 maskene og løft de av fra pinnene. Dra til og fest tråden. Fest den brede delen av halen med litt Bambana-garn et stykke opp på hundens bakdel. Montering Riv av små biter av fiberfilt eller bruk stoffrester, og fyll kroppen og hodet ganske løst. Form dem til. Dra sammen åpningen på kroppen slik at den har samme størrelse som hodets åpning. Sy sammen de to åpningene med hverandre. Fyll beina og sy sammen åpningene. Fest trådene, men klipp dem ikke av. Legg hundekroppen på ryggen. Bruk garntrådene på beina og sy fast frambeina ca. 4 cm fra halsen, med ca 10 cm mellom frambeina. Sy fast bakbeina ca. 6 cm fra frambeina, med ca. 10 cm mellom bakbeina. Fest alle løse tråder. Sy fast ørene på hodet med ca. 8 cm mellom dem og ca. 2 cm fra halsen. Sy øyne av sort Orinoco-garn og fest trådene. Surr sort garn rundt fingrene og knyt sammen til en liten nese. Sy den godt fast lengst fremme på nesen, der garnet er dratt sammen. TIPS! Hvis du strikker med mørkt garn og ikke vil at fyllet skal lyse gjennom, legg fyllet i en mørk strømpe før du plasserer det i kroppen/hodet på hunden.

4 Stickad väska SE Garnåtgång: Garnsats i svart, grått och vitt (323000). Övrigt material: Fodertyg 54x30 cm Verktyg: Quick Knit rektangulär (021754). Väskan passar till väskbyglarna , , , Väskans färdiga höjd ca. 24 cm. Sticka dubbelstickning med enkel tråd på de 12 mittersta pinnarna på ena sidan av Quick Knit. OBS! Dubbelstickning enligt beskrivning i detta häfte. (Istället för att sticka i 8 mönster tvärs över verktyget, så viras garnet runt varje pinne, motsols. Vira på detta sätt 3 varv, innan du lyfter av de nedersta öglorna från pinnarna.) Sticka 6 cm. Öka arbetet med en maska på varje sida så här: Vira garnet 1 varv runt de yttersta pinnarna i varje sida av arbetet, när du gör ett varv. Vänta med att lyfta av den nedersta öglan på de nya pinnarna, tills de har fått 3 varv med garn. Övriga pinnar stickas som tidigare den nedersta öglan lyfts över de 2 övre efter varje nytt varv. Nu stickar du på 14 pinnar. När de 2 yttre pinnarna har sina 3 garnvarv ökas arbetet igen med 2 pinnar på sidorna. Sticka tills de 2 yttre pinnarna har sina 3 garnvarv, och fortsätt öka, tills alla 18 pinnarna på den ena sidan av Quick Knit är fyllda. Byt ev. till ett annat garn och sticka på alla 18 pinnarna tills hela väskan är 33 cm lång. Byt ev. tillbaka till det första garnet. Sticka 3 varv. Minska en maska var på de 2 yttersta pinnarna vart 3:e varv. Sticka och maska av tills arbetet sitter på 12 pinnar igen. Sticka 6 cm och klipp av garnet ca 30 cm ut från arbetet. Maska av arbetet. Sy foder till väskan: Måtten är inklusive 1 cm sömsmån. Klipp ut 2 foderdelar enligt fodermönstret. Sy ihop de 2 delarna hela vägen runt, utom de delar à 6x18 cm som ska sys fast för hand i väskbygeln. Pressa kanterna och sy fast fodertyget med små stygn på väskbygelns insida. Sy fast den stickade delen i bygeln med små stygn genom hålen på bygelns utsida. Du kan själv bestämma hur väskan ska se ut genom att byta mellan de olika garnen i garnsatsen under arbetets gång. Vi har stickat enligt följande mått med början uppifrån: Orinoco 9 cm > Missisippi 2 cm > Tigris 7 cm > Orinoco 6 cm > Tigris 7 cm > Missisippi 2 cm > Orinoco 9 cm Strikket taske DK Garnforbrug: Garnsæt i sort, gråt og hvidt (323000). Øvrigt materiale: Forstof 54x30 cm. Værktøj: Quick Knit rektangulær (021754). Tasken passer til metalbøjlerne , , og Taskens færdige højde ca. 24 cm. Strik dobbeltstrikning med enkel tråd på de 12 midterste pinde på den ene side af Quick Knit. OBS! Dobbeltstrikning som det er beskrevet i dette hæfte. (Istedet for at strikke 8 mønstre tværs over værktøjet så vikles garnet rundt om hver pind, mod solen. Vikl 3 omgange på denne måde før du løfter de nederste løkker af pindene). Strik 6 cm. Tag 1 maske ud på hver side på denne måde: Vikl garnet 1 omgang rundt om de yderste pinde på hver side af arbejdet når du laver en omgang. Vent med at løfte den nederste løkke af på de nye pinde til de har fået 3 omgange med garn. Øvrige pinde strikkes som tidligere den nederste løkke løftes over de 2 øverste efter hver ny omgang. Nu strikker du på 14 pinde. Når de 2 yderste pinde har fået sine 3 garnomgange så øges arbejdet igen med 2 pinde på siderne. Strik til de 2 yderste pinde har sine 3 garnomgange og fortsæt med at tage ud til alle 18 pinde på den ene side af Quick Knit er fyldt. Skift evt. til andet garn og strik på alle 18 pinde til hele tasken er 33 cm lang. Skift evt. til det første garn og strik 3 omgange. Luk 1 maske af på de 2 yderste pinde på hver 3. omgang. Strik og luk af til arbejdet sidder på 12 pinde igen. Strik 6 cm og klip garnet af ca. 30 cm fra arbejdet. Luk af. Sy for til tasken: Målene er inkl. 1 cm sømmerum. Klip 2 fordele ud efter mønstret. Sy de 2 dele sammen hele vejen rundt bortset fra de dele på 6x18 cm som skal sys fast i metalbøjlen. Disse sys fast i hånden. Pres kanterne og sy forstoffet fast med små sting på metalbøjlens inderside. Sy den strikkede del fast i bøjlen med små sting gennem hullerne på bøjlens yderside. Du kan selv bestemme, hvordan tasken skal se ud ved at skifte mellem de forskellige garner i sættet. Vi har strikket efter følgende mål med start oppefra (Missisippi i parantes gælder for den korte, sort/ hvide taske): Orinoco 9 cm > Missisippi 2 cm > Tigris 7 cm > Orinoco 6 cm > Tigris 7 cm > Missisippi 2 cm > Orinoco 9 cm Strikket veske NO Garnforbruk: Garnsett i sort, grått og hvitt (323000). Øvrige materialer: Fôrstoff 54x30 cm. Verktøy: Quick Knit rektangulær (021754) Vesken passer til veskebøylene , , , Veskens ferdige høyde ca. 24 cm. Strikk dobbeltstrikk med enkel tråd på de 12 midterste pinnene på den ene siden av Quick Knit. OBS! Dobbeltstrikk som i beskrivelsen i dette heftet. (Isteden for å strikke i 8 mønster tvers over verktøyet, så vikles garnet rundt hver pinne, mot klokkeretningen. Vikle på denne måten 3 omganger, før du løfter av de nederste maskene fra pinnene.) Strikk 6 cm. Øk arbeidet med en maske på hver side slik: Vikle garnet 1 omgang rundt hver pinne utenfor arbeidet, i hver side, når du strikker en omgang. Vent med å løft av den nederste masken på de nye pinnene, til de har fått 3 omganger med garn. Øvrige pinner strikkes som tidligere den nederste masken løftes over de 2 øverste etter hver ny omgang. Nå strikker du på 14 pinner. Når de 2 ytre pinnene har sine 3 omganger, økes arbeidet igjen med 2 pinner i sidene. Strikk til disse 2 ytre pinnene har sine 3 omganger og fortsett å øke, til alle 18 pinnene på den ene siden av Quick Knit er fylt. Bytt evt. til et annet garn og strikk på alle 18 pinnene til hele vesken er 33 cm lang. Bytt evt. tilbake til det første garnet. Strikk 3 omganger. Fell av en maske på hver av de 2 ytterste pinnene hver 3:e omgang. Strikk og fell av til arbeidet går over 12 pinner igjen. Strikk 6 cm og klipp av garnet ca. 30 cm fra arbeidet. Fell av arbeidet. Sy fôr til vesken: Målene er inklusive 1 cm sømmonn. Klipp ut 2 fôrdeler etter fôrmønsteret. Sy sammen de 2 delene hele veien rundt, untatt de delene à 6x18 cm som skal sys fast for hånd i veskebøylen. Press kantene og sy fast fôrstoffet med små sting på veskebøylens innside. Sy fast den strikkede delen i bøylen med små sting gjennom hullene på bøylens utside. Du kan selv bestemme hvordan vesken skal se ut ved å bytte mellom de ulike garnene i garnsettene underveis i arbeidet. Vi har strikket etter følgende mål med begynnelse ovenfra (Missisippi i parentes angir den korte, svarthvite vesken): Orinoco 9 cm > Missisippi 2 cm > Tigris 7 cm > Orinoco 6 cm > Tigris 7 cm > Missisippi 2 cm > Orinoco 9 cm 18 cm 6 cm 27 cm SKALA 1:4 SV Mönster till fodertyg, stickad väska DK Mønster til forstof, strikket taske NO Mønster til fôrstoff, strikket veske 17 cm 30 cm

5

6

7 Stickad väska SE Garnåtgång: Garnsats garnsats i rosa och vinrött (323003). Övrigt material: Fodertyg 76x30 cm Verktyg: Quick Knit rektangulär (021754). Väskan passar till väskbyglarna , , , Väskans färdiga höjd ca. 35 cm. Sticka dubbelstickning med enkel tråd på de 12 mittersta pinnarna på ena sidan av Quick Knit. OBS! Dubbelstickning enligt beskrivning i detta häfte. (Istället för att sticka i 8 mönster tvärs över verktyget, så viras garnet runt varje pinne, motsols. Vira på detta sätt 3 varv, innan du lyfter av de nedersta öglorna från pinnarna.) Sticka 6 cm. Öka arbetet med en maska på varje sida så här: Vira garnet 1 varv runt de yttersta pinnarna i varje sida av arbetet, när du gör ett varv. Vänta med att lyfta av den nedersta öglan på de nya pinnarna, tills de har fått 3 varv med garn. Övriga pinnar stickas som tidigare den nedersta öglan lyfts över de 2 övre efter varje nytt varv. Nu stickar du på 14 pinnar. När de 2 yttre pinnarna har sina 3 garnvarv ökas arbetet igen med 2 pinnar på sidorna. Sticka tills de 2 yttre pinnarna har sina 3 garnvarv, och fortsätt öka, tills alla 18 pinnarna på den ena sidan av Quick Knit är fyllda. Byt ev. till ett annat garn och sticka på alla 18 pinnarna tills hela väskan är 53 cm lång. Byt ev. tillbaka till det första garnet. Sticka 3 varv. Minska en maska var på de 2 yttersta pinnarna vart 3:e varv. Sticka och maska av tills arbetet sitter på 12 pinnar igen. Sticka 6 cm och klipp av garnet ca 30 cm ut från arbetet. Maska av arbetet. Sy foder till väskan: Måtten är inklusive 1 cm sömsmån. Klipp ut 2 foderdelar enligt fodermönstret. Sy ihop de 2 delarna hela vägen runt, utom de delar à 6x18 cm som ska sys fast för hand i väskbygeln. Pressa kanterna och sy fast fodertyget med små stygn på väskbygelns insida. Sy fast den stickade delen i bygeln med små stygn genom hålen på bygelns utsida. Når de 2 yderste pinde har fået sine 3 garnomgange så øges arbejdet igen med 2 pinde på siderne. Strik til de 2 yderste pinde har sine 3 garnomgange og fortsæt med at tage ud til alle 18 pinde på den ene side af Quick Knit er fyldt. Skift evt. til andet garn og strik på alle 18 pinde til hele tasken er 53 cm lang. Skift evt. til det første garn og strik 3 omgange. Luk 1 maske af på de 2 yderste pinde på hver 3. omgang. Strik og luk af til arbejdet sidder på 12 pinde igen. Strik 6 cm og klip garnet af ca. 30 cm fra arbejdet. Luk af. Sy for til tasken: Målene er inkl. 1 cm sømmerum. Klip 2 fordele ud efter mønstret. Sy de 2 dele sammen hele vejen rundt bortset fra de dele på 6x18 cm som skal sys fast i metalbøjlen. Disse sys fast i hånden. Pres kanterne og sy forstoffet fast med små sting på metalbøjlens inderside. Sy den strikkede del fast i bøjlen med små sting gennem hullerne på bøjlens yderside. Du kan selv bestemme, hvordan tasken skal se ud ved at skifte mellem de forskellige garner i sættet. Vi har strikket efter følgende mål med start oppefra: Orinoco 9 cm > Kasai 2 cm > Tigris 7 cm > Orinoco 6 cm > Kasai 2 cm > Tigris 10 cm > Kasai 2 cm > Orinoco 6 cm > Tigris 7 cm > Kasai 2 cm > Orinoco 9 cm Strikket veske NO Garnforbruk: Garnsett i rosa og vinrødt (323003). Øvrige materialer: Fôrstoff 76x30 cm. Verktøy: Quick Knit rektangulær (021754) Vesken passer til veskebøylene , , , Veskens ferdige høyde ca. 35 cm. Strikk dobbeltstrikk med enkel tråd på de 12 midterste pinnene på den ene siden av Quick Knit. OBS! Dobbeltstrikk som i beskrivelsen i dette heftet. (Isteden for å strikke i 8 mønster tvers over verktøyet, så vikles garnet rundt hver pinne, mot klokkeretningen. Vikle på denne måten 3 omganger, før du løfter av de nederste maskene fra pinnene.) Strikk 6 cm. Øk arbeidet med en maske på hver side slik: Vikle garnet 1 omgang rundt hver pinne utenfor arbeidet, i hver side, når du strikker en omgang. Vent med å løft av den nederste masken på de nye pinnene, til de har fått 3 omganger med garn. Øvrige pinner strikkes som tidligere den nederste masken løftes over de 2 øverste etter hver ny omgang. Nå strikker du på 14 pinner. Når de 2 ytre pinnene har sine 3 omganger, økes arbeidet igjen med 2 pinner i sidene. Strikk til disse 2 ytre pinnene har sine 3 omganger og fortsett å øke, til alle 18 pinnene på den ene siden av Quick Knit er fylt. Bytt evt. til et annet garn og strikk på alle 18 pinnene til hele vesken er 53 cm lang. Bytt evt. tilbake til det første garnet. Strikk 3 omganger. Fell av en maske på hver av de 2 ytterste pinnene hver 3:e omgang. Strikk og fell av til arbeidet går over 12 pinner igjen. Strikk 6 cm og klipp av garnet ca. 30 cm fra arbeidet. Fell av arbeidet. Sy fôr til vesken: Målene er inklusive 1 cm sømmonn. Klipp ut 2 fôrdeler etter fôrmønsteret. Sy sammen de 2 delene hele veien rundt, untatt de delene à 6x18 cm som skal sys fast for hånd i veskebøylen. Press kantene og sy fast fôrstoffet med små sting på veskebøylens innside. Sy fast den strikkede delen i bøylen med små sting gjennom hullene på bøylens utside. Du kan selv bestemme hvordan vesken skal se ut ved å bytte mellom de ulike garnene i garnsettene underveis i arbeidet. Vi har strikket etter følgende mål med begynnelse ovenfra: Orinoco 9 cm > Kasai 2 cm > Tigris 7 cm > Orinoco 6 cm > Kasai 2 cm > Tigris 10 cm > Kasai 2 cm > Orinoco 6 cm > Tigris 7 cm > Kasai 2 cm > Orinoco 9 cm Du kan själv bestämma hur väskan ska se ut genom att byta mellan de olika garnen i garnsatsen under arbetets gång. Vi har stickat enligt följande mått med början uppifrån: Orinoco 9 cm > Kasai 2 cm > Tigris 7 cm > Orinoco 6 cm > Kasai 2 cm > Tigris 10 cm > Kasai 2 cm > Orinoco 6 cm > Tigris 7 cm > Kasai 2 cm > Orinoco 9 cm 18 cm 6 cm Strikket taske DK Garnforbrug: Garnsæt i rosa og vinrødt (323003). Øvrigt materiale: Forstof 76x30 cm. Værktøj: Quick Knit rektangulær (021754). Tasken passer til metalbøjlerne , , og Taskens færdige højde ca. 35 cm. Strik dobbeltstrikning med enkel tråd på de 12 midterste pinde på den ene side af Quick Knit. OBS! Dobbeltstrikning som det er beskrevet i dette hæfte. (Istedet for at strikke 8 mønstre tværs over værktøjet så vikles garnet rundt om hver pind, mod solen. Vikl 3 omgange på denne måde før du løfter de nederste løkker af pindene). Strik 6 cm. Tag 1 maske ud på hver side på denne måde: Vikl garnet 1 omgang rundt om de yderste pinde på hver side af arbejdet når du laver en omgang. Vent med at løfte den nederste løkke af på de nye pinde til de har fået 3 omgange med garn. Øvrige pinde strikkes som tidligere den nederste løkke løftes over de 2 øverste efter hver ny omgang. Nu strikker du på 14 pinde. 38 cm SKALA 1:4 SV Mönster till fodertyg, stickad väska DK Mønster til forstof, strikket taske NO Mønster til fôrstoff, strikket veske 30 cm 28 cm

8 & 2 Romantiska kuddar SE Garnåtgång (ca-vikt): 100 g mörkgrått Orinoco-garn (323144), 155 g ljuslila Orinoco-garn (323145) Övrigt material: 130 cm ljusrosa sammetsband (025242), 150 cm grått sammetsband (025262), 200 g fyllnadsvadd (712719), bomullstyg (till liten kudde 80x20 cm, till stor kudde 100x23 cm) Verktyg: Quick Knit Large (021756), Quick Knit Extra Large (021755) Mått inom parentes avser den stora kudden som stickas med Quick Knit Extra Large. Sticka vanlig stickning med dubbel tråd Orinocogarn. Lämna ca 50 cm garn hängande vid arbetets början. Sticka tills arbetet mäter ca 35 (45) cm. Klipp av garnet ca 60 cm ut från arbetet och trä garnet på nålen. Trä nålen genom den första öglan på varvet (den som du skulle ha börjat på vid ett nytt varv) och lyft av öglan. Gör samma sak på alla öglor hela varvet runt tills hela arbetet har lyfts av pinnarna. Dra ihop och fäst garntråden på insidan av kudden. Trä nålen på de 50 cm garn som hänger löst i början på arbetet. Trä garnet genom alla maskor längst ute i kanten, men vänta med att dra ihop. Klipp ut 2 tygbitar à 40x20 (50x23) cm. Sy ett innerfoder till kudden, så att fyllnadsvadden inte kryper ut mellan stickningen. Fyll fodret till kudden och sy ihop. Lägg innerkudden i det stickade fodralet. Dra ihop öppningen och fäst garnet på insidan. Forma kudden. Klipp av sammetsbandet (rosa till liten kudde, grått till stor kudde) på mitten och trä det på nålen. Trä det löst upp och ner mellan stickningen i kudden, ca 10 cm från ena kortsidan. Avsluta med en liten rosett. Gör likadant på den andra kortsidan. Romantiske puder DK Garnforbrug (ca. vægt): 100 g mørkegråt Orinoco-garn (323144) og 155 g lyslilla Orinoco-garn (323145). Øvrige materialer: 130 cm lys rosa fløjlsbånd (025242), 150 cm gråt fløjlsbånd (025262) 200 g fyldevat (712719), bomuldsstof (til lille pude 80x20 cm og til stor pude 100x23 cm). Værktøj: Quick Knit Large (021756) og Quick Knit Large (021755). Mål som står i parantes gælder til den store pude, som strikkes med Quick Knit Extra Large. Strik almindelig strikning med en dobbel tråd Orinoco-garn. Lad ca. 50 cm garn hænge ved begyndelsen af arbejdet. Strik til arbejdet måler ca. 35 (45) cm. Klip garnet af ca. 60 cm fra arbejdet og tråd nålen. Stik nålen gennem den første løkke på omgangen (den som du skulle have startet med ved en ny omgang) og løft løkken af. Gør på samme måde med alle løkker hele vejen rundt til hele arbejdet er løftet af pindene. Træk sammen og fæst garnet på pudens inderside. Tråd nålen med de 50 cm garn, som hænger i begyndelsen af arbejdet. Træk garnet gennem alle masker i den yderste kant men vent med at trække sammen. Klip 2 stykker stof på 40x20 cm (50x23 cm) og sy en inderpude så fyldevattet ikke kommer til at stikke ud gennem det strikkede. Fyld inderpuden og sy den sammen. Læg inderpuden ind i det strikkede stykke. Træk åbningen sammen og fæst garnet på indersiden. Form puden. Klip fløjlsbåndet over midt på. Brug rosa til den lille pude og gråt til den store. Tråd nålen med det og træk det løst op og ned i det strikkede ca. 10 cm fra den ene kortside. Afslut med en lille sløjfe. Gør det samme på den anden kortside. Romantiske puter NO Garnforbruk (ca.-vekt): 100 g mørkgrått Orinoco-garn (323144), 155 g lyslilla Orinoco-garn (323145) Øvrige materialer: 130 cm lysrosa fløyelsbånd (025242), 150 cm grått fløyelsbånd (025262), 200 g fyllvatt (712719), bomullstoff (til liten pute 80x20 cm, til stor pute 100x23 cm) Verktøy: Quick Knit Large (021756), Quick Knit Extra Large (021755) Mål i parentes er til den store puten som strikkes med Quick Knit Extra Large. Strikk vanlig med dobbel tråd Orinoco-garn. La ca. 50 cm garn bli hengende ved begynnelsen av arbeidet. Strikk til arbeidet måler ca. 35 (45) cm. Klipp av garnet ca. 60 cm ut fra arbeidet og træ garnet på nålen. Træ nålen gjennom den første masken på omgangen (den som du skulle ha begynt med på en ny omgang) og løft av masken. Gjør på samme måte med alle maskene hele omgangen rundt til hele arbeidet er løftet av pinnene. Dra sammen og fest tråden på innsiden av puten. Træ nålen på den 50 cm garnbiten som henger løst i begynnelsen av arbeidet. Træ garnet gjennom alle maskene lengst ute i kanten, men vent med å dra sammen. Klipp ut 2 stoffbiter à 40x20 (50x23) cm. Sy et innerfôr til puten, slik at fyllvatten ikke stikker ut mellom maskene. Fyll fôret og sy sammen. Legg innerputen i det strikkede futteralet. Dra sammen åpningen og fest garnet på innsiden. Form puten. Klipp av fløyelsbåndet (rosa til liten pute, grått til stor pute) på midten og træ det på nålen. Træ det løst opp og ned mellom maskene i puten, ca. 10 cm fra den ene kortsiden. Avslutt med en liten sløyfe. Gjør på samme måte på den andre kortsiden.

9 4 3 Rutig kudde SE Garnåtgång (ca-vikt): 80 g grå Eco-ull (323200), 80 g cremevit Eco-ull (323201), 2 g naturvitt Tirana-garn (021726), 6 g grått Tirana-garn (021744) Övrigt material: Vintervit ullfilt 100x40 cm (025970), 400 g fyllnadsvadd (712719), ljusgrått Moulinégarn (ur sats ) Verktyg: Quick Knit rektangulär (021754), Flower Loom (021767) Gör 6 grå och 2 vita blommor med Tirana-garnet på Flower Loom (cirkel C på verktyget). Beskrivning följer med verktyget. Sticka 10 rutor av vardera grå och vit Eco-ull. Gör en ruta så här: Sticka fram och tillbaka över 10 pinnar (5 på varje sida) med enkel garntråd Eco-ull på Quick Knit (se beskrivning som följer med verktyget). Sticka 9 varv. Klipp av tråden ca 15 cm från arbetet. Maska av. Lägg ut rutorna i ett mönster med varannan ruta vit och varannan grå. Sy samman dem med ljusgrått moulinégarn till ett stycke på 6x4 rutor. Lägg ut blommorna på olika rutor på kudden och sy fast dem. Klipp ut 2 delar à 50x40 cm av ullfilten. Sy ihop delarna till en kudde och vänd till rätsidan. Fyll kudden med fyllnadsvadd och sy ihop den. Lägg stycket med de stickade rutorna på ena sidan kudden och sy fast det med små stygn moulinégarn längst ytterkanterna. Ternet pude DK Garnforbrug (ca. vægt): 80 g grå Ecould (323200), 80 g cremehvid Eco-uld (323201), 2 g naturhvidt Tirana-garn (021744). Øvrige materialer: Vinterhvid uldfilt 100x40 cm (025970), 400 g fyldevat (712719), lysegråt Moulinégarn (fra sæt ). Værktøj: Quick Knit rektangulær (021754) og Flower Loom (021767) Lav 6 grå og 2 hvide blomster af Tiranagarnet på Flower Loom (cirkel C på værktøjet). Vejledning følger med værktøjet. Strik 10 firkanter i grå og 10 i hvid Ecould. Sådan laver du en firkant: Strik frem og tilbage over 10 pinde (5 på hver side) med en enkel garntråd af Eco-uld på Quick Knit (se vejledningen som følger med værktøjet). Strik 9 omgange. Klip tråden af ca. 15 cm fra arbejdet og luk af. Læg ternene i et mønster hvor hveranden tern er hvid og hveranden er grå. Sy dem sammen med lysegråt moulinégarn til et stykke med 6x4 tern. Læg blomsterne på forskellige tern på puden og sy dem fast. Klip 2 stykker uldfilt på 50x40 cm. Sy delene sammen til en pude og vend retsiden ud. Fyld puden med fyldevat og sy den sammen. Læg stykket med de strikkede tern på pudens ene side og sy det fast med små sting og moulinégarn langs de yderste kanter. Rutete pute NO Garnforbruk (ca.-vekt): 80 g grå Eco-ull (323200), 80 g cremehvit Eco-ull (323201), 2 g naturhvitt Tirana-garn (021726), 6 g grått Tirana-garn (021744) Øvrig materiale: Vinterhvit ullfilt 100x40 cm (025970), 400 g fyllvatt (712719), lysgrått Moulinégarn (fra sett ) Verktøy: Quick Knit rektangulær (021754), Flower Loom (021767) Lag 6 grå og 2 hvite blomster med Tirana-garnet på Flower Loom (sirkel C på verktøyet). Beskrivelse følger med verktøyet. Strikk 10 ruter av hver av grå og hvit Ecoull. Lag en rute slik: Strikk fram og tilbake over 10 pinner (5 på hver side) med enkel garntråd Eco-ull på Quick Knit (se beskrivelse som følger med verktøyet). Strikk 9 omganger. Klipp av tråden ca. 15 cm fra arbeidet. Fell av. Legg rutene ut i et mønster med annenhver rute hvit og grå. Sy dem sammen med lysgrått moulinégarn til et stykke på 6x4 ruter. Legg blomstene ut på ulike ruter på puten og sy dem fast. Klipp ut 2 deler à 50x40 cm av ullfilten. Sy sammen delene til en pute og vend til rettsiden. Fyll puten med fyllvatt og sy den sammen. Legg stykket med de strikkede rutene på den ene siden av puten og sy det fast med små sting av moulinégarn langs ytterkantene. 4 Prinsesskudde SE Garnåtgång (ca-vikt): 140 g benvitt Orinoco-garn (323142), 3 g rosa Bambana-garn (323155), 1 g silverfärgat Anchor Arista-garn (323704) Verktyg: Quick Knit rektangulär (021754), tofsverktyg (021753) Passar till innerkudde 35x35 cm (300165) Sticka dubbelstickning med Orinocogarn hela varvet runt på Quick Knit. OBS! Dubbelstickning enligt beskrivning i detta häfte. (Istället för att sticka i 8 mönster tvärs över verktyget, så viras garnet runt varje pinne, motsols, hela vägen runt verktyget. Vira på detta sätt 3 varv, innan du lyfter av de nedersta öglorna från pinnarna.) Sticka tills arbetet mäter ca 40 cm. Se till så att du bara har 1 varv garn på pinnarna. Maska av så löst du kan. Trä Bambana-garnet på nålen och sy en krona med 3 spetsar (bredd 15 cm, höjd 19 cm) med konturstygn på ena sidan av kudden. Sy korsstygn med silvergarnet på 2 rader med 1 cm mellanrum, 2 cm upp från nedre kanten av kronan. Fäst alla trådar. Gör 3 små pom-pom-bollar, diam. ca 2,5 cm, med silvergarnet. Sy fast pom-pombollarna på kronans spetsar. Vänd arbetet ut och in och sy ihop kuddens ena sida med ca 60 cm Orinocogarn. Vänd tillbaka till rätsidan, stoppa in foderkudden och sy igen öppningen med 60 cm Orinoco-garn. Gör 4 stora pom-pom-bollar, diam. ca 5 cm, av Orinoco-garn. Fäst dem i kuddens 4 hörn. Prinsessepude DK Garnforbrug (ca. vægt): 140 g benhvidt Orinoco-garn (323142), 3 g rosa Bambana-garn (323155) og 1 g sølvfarvet Anchor Arista-garn (323704). Værktøj: Quick Knit rektangulær (021754) og kvast-værktøj (021753). Passer til en inderpude på 35x35 cm (300165) Strik dobbeltstrikning med Orinocogarn hele omgangen rundt på Quick Knit. OBS! dobbeltstrikning som det er beskrevet i dette hæfte. (Istedet for at strikke i 8 mønstre tværs over værktøjet så vikles garnet rundt om hver pind, mod solen, hele vejen rundt om værktøjet. Vikl 3 omgange på denne måde før du løfter de nederste løkker af pindene). Strik til arbejdet måler ca. 40 cm. Sørg for at du kun har 1 omgang garn på pindene. Luk så løst af som muligt. Tråd nålen med Bambana-garn og sy en krone med 3 spidser (bredde 15 cm, højde 19 cm). Sy med kontursting og sølvgarn på 2 rækker med 1 cm s mellemrum og 2 cm op fra kronens kant. Fæst alle tråde. Lav 3 små pomponer med en diameter på ca. 2,5 cm af sølvgarnet og sy dem fast på kronens spidser. Vend vrangen ud og sy pudens ene side sammen med ca. 60 cm Orinoco-garn. Vend så retsiden ud, stop inderpuden ind og sy åbningen sammen med 60 cm Orinoco-garn. Lav 4 store pomponer med en diameter på ca. 5 cm af Orinoco-garn. Sy dem fast i pudens 4 hjørner. Prinsessepute NO Garnforbruk (ca.-vekt): 140 g benhvitt Orinoco-garn (323142), 3 g rosa Bambana-garn (323155), 1 g sølvfarget Anchor Arista-garn (323704) Verktøy: Quick Knit rektangulær (021754), duskeverktøy (021753) Passer til innerpute 35x35 cm (300165) Strikk dobbeltstrikk med Orinoco-garn hele omgangen rundt på Quick Knit. OBS! Dobbeltstrikk som i beskrivelsen i dette heftet. (Isteden for å strikke i 8 mønster tvers over verktøyet, vikles garnet rundt hver pinne, mot klokkeretningen hele veien rundt verktøyet. Vikle på denne måten 3 omganger, før du løfter av de nederste maskene fra pinnene.) Strikk til arbeidet måler ca. 40 cm. Pass på at du bare har 1 omgang garn på pinnene. Fell av så løst du kan. Træ Bambana-garnet på nålen og sy en krone med 3 spisser (bredde 15 cm, høyde 19 cm) med kontursting på den ene siden av puten. Sy korssting med sølvgarnet på 2 rader med 1 cm mellomrom, 2 cm opp fra den nederste kanten av kronen. Fest alle tråder. Lag 3 små pomponger, diam ca. 2,5 cm, med sølvgarnet. Sy fast pompongene på kronens spisser. Vreng arbeidet og sy sammen den ene siden av puten med ca. 60 cm Orinocogarn. Vend tilbake til rettsiden, putt inn fôrputen og sy igjen åpningen med 60 cm Orinoco-garn. Lag 4 store pomponger, diam ca. 5 cm, av Orinoco-garn. Fest dem i putens 4 hjørner.

10 Billede 6: Lukke af: Klip garnet af et stykke fra arbejdet eller som anvist. Løft den første og den anden garnløkke af, som sidder længst væk fra den afklippede garntråd (når du lukker en hel, rund omgang af på Quick Knit så løfter du de første 2 løkker af, som du skulle være begyndt på ved en ny omgang). Nu har du 2 løkker på krogen. Træk den anden løkke gennem den første. Løft den tredie løkke af og træk den gennem den anden. Fortsæt således indtil du trækker den løse garnende gennem den sidste løkke. Fæst garnet. Tekniker SE Grundläggande tekniker finns beskrivna i vägledningen som följer med Quick Knit. OBS! Dubbelstickning som beskrivs i detta häfte är inte samma teknik som beskrivs i Quick Knit rektangulär (021754). Följ beskrivningen av dubbelstickning i detta häfte när du stickar väskorna och prinsesskudden. Bild 1-2: Vanlig stickning: Garnet viras 2 varv runt eller fram och tillbaka på Quick Knit, så att varje pinne har 2 garnöglor. Lyft den nedersta öglan, med hjälp av kroken, över den översta öglan och av pinnen. Fortsätt så hela varvet runt. Ett nytt varv viras innan den nedersta ögleraden lyfts över igen. Bild 3-4: Dubbelstickning: Vira garnet 3 varv runt eller fram och tillbaka på Quick Knit, istället för 2 som vid vanlig stickning. Var extra noga med att sticka med löst garn, så att resultatet blir mjukt och elastiskt. Lyft över den nedersta garnöglan över de andra 2 garnöglorna och av pinnen. Vira ett nytt varv så att du återigen har 3 garnöglor på pinnarna. Fortsätt att sticka på detta sätt. Bild 5: Minska maskantal När du vill minska arbetet i sidorna så lyfter du av de 2 yttersta garnöglorna med kroken. Dra den andra öglan genom den första. Sätt tillbaka den andra öglan på sin pinne. Minska likadant på andra sidan arbetet, innan du stickar vidare. Bild 6: Avmaska: Klipp av garnet en bit från arbetet eller enligt anvisning. Lyft av första och andra garnöglan som sitter längst ifrån den avklippta garnändan (när du avmaskar ett helt runt varv på Quick Knit så lyfter du av de 2 första öglorna som du skulle börjat på vid ett nytt varv). Nu har du 2 öglor på kroken. Dra den andra öglan genom den första. Lyft av den tredje öglan och dra den genom den andra. Fortsätt så tills du drar den lösa garnändan genom den sista öglan. Fäst garnet. Teknikker DK Grundlæggende teknikker er beskrevet i vejledningen som følger med Quick Knit. OBS! Dobbeltstrikning som beskrives i dette hæfte er ikke samme teknik som beskrives i Quick Knit rektangulær (021754). Følg vejledningen til dobbeltstrikning i dette hæfte når du strikker taskerne og prinsessepuden. Billede 1-2: Almindelig strikning: Garnet vikles 2 gange rundt eller frem og tilbage på Quick Knit, således at hver pind har 2 garnløkker. Løft den nederste løkke over den øverste løkke og af pinden ved hjælp af krogen. Fortsæt på samme måde hele omgangen rundt. Der vikles en ny omgang før den nederste række med løkker løftes over igen. Billede 3-4: Dobbeltstrikning: Vikl garnet 3 gange rundt eller frem og tilbage på Quick Knit istedet for 2 som ved almindelig strikning. Sørg for at strikke med løst garn således at resultatet bliver blødt og elastisk. Løft den nederste løkke over de andre 2 garnløkker og af pinden. Vikl en ny omgang så du atter har 3 løkker på pindene. Fortsæt med at strikke på denne måde. Billede 5: Mindske maskeantallet: Når du vil mindske arbejdet i siderne så løfter du de to yderste garnløkker af med krogen. Træk den anden løkke gennem den første og sæt den anden løkke tilbage på sin pind. Gør det samme på den anden side af arbejdet før du strikker videre. Teknikker NO Grunnleggende teknikker finner du beskrevet i veiledningen som følger med Quick Knit. OBS! Dobbeltstrikk som beskrives i dette heftet er ikke den samme teknikken som beskrives i Quick Knit rektangulær (021754). Følg beskrivelsen av dobbeltstrikk i dette heftet når du strikker veskene og prinsesseputen. Bilde 1-2: Vanlig strikk: Garnet vikles 2 omganger rundt eller fram og tilbake på Quick Knit, slik at hver pinne har 2 masker. Løft den nederste masken, med hjelp av kroken, over den øverste masken og av pinnen. Fortsett slik hele omgangen. En ny omgang vikles før den nederste maskeraden løftes over igjen. Bilde 3-4: Dobbeltstrikk: Vikle garnet 3 omganger rundt eller fram og tilbake på Quick Knit, istedet for 2 som ved vanlig strikk. Vær ekstra nøye med å strikke med løst garn, slik at resultatet blir mykt og elastisk. Løft den nederste masken over de andre 2 maskene og av pinnen. Vikle en ny omgang slik at du igjen har 3 masker på pinnene. Fortsett å strikk på denne måten. Bilde 5: Redusere maskeantall: Når du vil redusere arbeidet i sidene, løfter du av de 2 ytterste maskene med kroken. Dra den andre masken gjennom den første. Sett den andre masken tilbake på pinnen sin. Reduser på samme måte på den andre siden av arbeidet, før du strikker videre. Bilde 6: Felling: Klipp av garnet et stykke fra arbeidet eller som angitt i oppskriften. Løft av den første og andre masken som sitter lengst fra den avklipte garnenden (når du feller en hel omgang på Quick Knit, løfter du av de 2 første maskene som du skulle begynt med på en ny omgang). Nå har du 2 masker på kroken. Dra den andre masken gjennom den første. Løft av den tredje masken og dra den gjennom den andre. Fortsett slik til du drar den løse garnenden gjennom den siste masken. Fest garnet

11

12

Läs igenom hela vägledningen innan du börjar. Se sista uppslaget för beskrivning av olika sticktekniker.

Läs igenom hela vägledningen innan du börjar. Se sista uppslaget för beskrivning av olika sticktekniker. Fint med Quick Knit SV Söt docka och mjukt gosedjur Här utgår du från en grundmodell som du sedan kompletterar med armar och ben, beroende på vad du vill göra. Du kan t.ex. göra en docka, nalle, kanin,

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Läs igenom hela vägledningen innan du börjar. Se sista uppslaget för beskrivning av olika sticktekniker.

Läs igenom hela vägledningen innan du börjar. Se sista uppslaget för beskrivning av olika sticktekniker. Fint med Quick Knit SV Söt docka och mjukt gosedjur Här utgår du från en grundmodell som du sedan kompletterar med armar och ben, beroende på vad du vill göra. Du kan t.ex. göra en docka, nalle, kanin,

Læs mere

Så här gör du en kudde med gröna blad:

Så här gör du en kudde med gröna blad: indret med puder inred med kuddar innred med puter SV Rosa rosor Tygåtgång: Vintervit ullfilt, 30x110 cm, art.nr. 025970 Bomullstyg till innerkudde, 30x100 cm, art.nr. 027602 Övrigt material: Gammelrosa

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

91077 RAGGI SOFT COTTON

91077 RAGGI SOFT COTTON 91077 RAGGI SOFT COTTON A B D C Version 1 91077 DØRSTOPPER ELLER KÆLEDYR GARNKVALITET (A,C,D) Raggi (70% Uld Superwash, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m) GARNALTERNATIV (A,C,D) Gästrike 4 tr, Vinga

Læs mere

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle Tips & Idéer Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle 600402 SE Väska med metallbygel med bågar Väskans färdiga mått inklusive bygel: bredd 27 cm och höjd 27 cm. Tygåtgång

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

Lek med tyg! Tips och idéer med inspiration från Panduro Design. Leg med stof! Tips og idéer med inspiration fra Panduro Design

Lek med tyg! Tips och idéer med inspiration från Panduro Design. Leg med stof! Tips og idéer med inspiration fra Panduro Design Lek med tyg! Tips och idéer med inspiration från Panduro Design Leg med stof! Tips og idéer med inspiration fra Panduro Design Lek med stoff! Tips og idéer med inspirasjon fra Panduro Design lime 028253,

Læs mere

instructions vägledning vejledning veiledning anleitung Quick Knit

instructions vägledning vejledning veiledning anleitung Quick Knit instructions vägledning vejledning veiledning anleitung Quick Knit UK Quick Knit (Knifty Knitter) is a fun, clever knitting loom which allows you make beautiful scarves, hats, bags and much more without

Læs mere

Tips & Idéer. Kedjor av silvertråd/kæder af sølvtråd/kjeder av sølvtråd

Tips & Idéer. Kedjor av silvertråd/kæder af sølvtråd/kjeder av sølvtråd Tips & Idéer Kedjor av silvertråd/kæder af sølvtråd/kjeder av sølvtråd 600226 SE Kedjor av silvertråd Silvertråd i silver 935 finns i olika tjocklekar. Alla kedjor i detta häftet är gjorda av silvertråd,

Læs mere

Mysiga favoriter med Quick Knit Skønne favoritter med Quick Knit Myke favoritter med Quick Knit

Mysiga favoriter med Quick Knit Skønne favoritter med Quick Knit Myke favoritter med Quick Knit Mysiga favoriter med Quick Knit Skønne favoritter med Quick Knit Myke favoritter med Quick Knit 1 2 SE Poncho till stor och liten Fina ponchos, stickade i mjukt garn. poncho till vuxen Ponchons mått utan

Læs mere

hurtige juleideer ı dekoration

hurtige juleideer ı dekoration hobby ı dekoration 10 hurtige juleideer Står du og mangler en hurtig venindegave? En dekoration til første søndag i advent? Eller har du glemt at købe kalenderlys? Læn dig tilbage, og lad dig inspirere

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

j u l i v å r t h u s

j u l i v å r t h u s j u l i v å r t h u s j u l i v o r e s h u s j u l i v å r t h u s 1 SE Med det här häftet vill vi inspirera dig och ge dig tips på olika typer av julpynt att göra själv. Idéerna är så pass enkla att

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Lykke til! Lycka till! Held og lykke!

Lykke til! Lycka till! Held og lykke! SE Traditionen med adventskalender fram till jul sträcker sig långt tillbaka i tiden. Kanske du är en av dem, som har planer på att göra din egen i år? De flesta gör kanske adventskalendrar till barnen,

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull Tips & Idéer Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull 600308 SE Det är lätt och roligt att göra smycken av merinoull och det blir fint att kombinera ullsmyckena med smyckepärlor,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

NOVA Basismodeller: Baby 38-86 cl 18-05

NOVA Basismodeller: Baby 38-86 cl 18-05 NOVA Basismodeller: Baby 38-86 cl 18-05 Version 3 18-05 BASISMODELLER MED RAGLAN I NOVA TIL BABY GARNKVALITET Nova (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m) GARNOPLYSNING STØRRELSE 38(44)50(56-62)68-74(80-86)

Læs mere

Mayflower Cotton 8/4 Merceriseret. 100 % Bomuld Merceriseret.

Mayflower Cotton 8/4 Merceriseret. 100 % Bomuld Merceriseret. 514: Mayflower Pigekjole i Cotton 8/4 Merceriseret. Størrelse mdr./år: 6 9 12 15 18 21 Jakkens Overvidde cm: 39 44 50 54 59 64 Længde cm: 26 27 29 30 32 33 Kjolens Overvidde cm: 36 41 47 52 57 62 Længde:

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

STRØMPEOPSKRIFT Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer

STRØMPEOPSKRIFT Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer STRØMPEOPSKRIFT Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer Mandsstrømper har overvejende været strikket af ufarvet garn, men der findes også mørkeblå og grå eksempler. Da de har været brugt til knæbukser,er de

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Strik uden strikkepinde. Sticka utan stickor. Strikk uten pinner

Strik uden strikkepinde. Sticka utan stickor. Strikk uten pinner Strik uden strikkepinde Sticka utan stickor Strikk uten pinner Mjukt babyset SE Till minstingen stickar du lätt detta söta, mjuka set med matchande tossor, vantar och mössa med tofs. Garnåtgång (ca-vikt):

Læs mere

Ca 54(58)62(64)66(70) cm. Modellens mål over bryst. Ca 19(21)25(29)33(37) cm. Ærmelængde under arm inkl. ombuk. Ca 17½(22)26½(26½)31(31) cm

Ca 54(58)62(64)66(70) cm. Modellens mål over bryst. Ca 19(21)25(29)33(37) cm. Ærmelængde under arm inkl. ombuk. Ca 17½(22)26½(26½)31(31) cm 91360 nova Version 1 91360 Jakke og kjole med hæklede firkanter GARNKVALITET Nova (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m) GARNALTERNATIV Mio, Baby Pascal, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Skrållan, Mini Bomull STØRRELSE

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

planet halvmaske, sølv

planet halvmaske, sølv a n s i k t s m a s k e r a n s i g t s m a s k e r SE planet halvmask, guld Använd: Halvmask 312796. Tavelfärg, svart 247904. Dekorgummi 179114. Metallicfärg, guld 243903. Metallicfärg, antikguld 243905.

Læs mere

Montering. Pres arb fra vrangen, Sy og pres sømmene. Søm bukserne op forneden og i taljen. Træk elastik i taljesømmen.

Montering. Pres arb fra vrangen, Sy og pres sømmene. Søm bukserne op forneden og i taljen. Træk elastik i taljesømmen. 184 Drenge- og pigetøj i Mayflower Cotton 8/4. Str. år: 6 (8) Barnets højde i cm: 120 (130) Lange bukser. 7 (7) Bukserne har søm på indersiden af benene samt midt for og bag og der begyndes forneden på

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK

HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK MATERIALER OG UDTRYK Materialer Hæklenål: 4,5 mm Synål Saks Vat til fyld Forkortelser omg.: omgang lm: luftmaske fm: fastmaske 2i1 fm: 2 fastmasker i næste maske Garn:

Læs mere

Sweater med kanin Sværhedsgrad:

Sweater med kanin Sværhedsgrad: Sweater med kanin Sweater med kanin Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50 % bambus, 50 % bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde: ca.

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2) JABO LUSTHUS 10 (Svenska 2014-01-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, plywood skivor 12 mm, reglar 45 x 95, nockbeslag, takfotsbrädor 22 x 120. Taklutning ca 19 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Babycardigan med mønster

Babycardigan med mønster Babycardigan med mønster Babycardigan med mønster Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50% bambus, 50% bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde:

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST freelance.designer.maja@jarbo.se OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST freelance.designer.maja@jarbo.se OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen 91380 SOFT COTTON Version 1 91380 HÆKLEDE BOGSTAVER GARNKVALITET Soft Cotton (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m) HÆKLEFASTHED Ca 15 fm og 18 omg på hæklenål nr. 4 = 10 cm GARNALTERNATIV Super Soft Cotton

Læs mere

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering:

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering: Trine Materiale til dukken: Dukken: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Orange garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til brodering af ansigtet. Til fyld er der brugt

Læs mere

BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl

BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl 91014 D F C B G H A E B D BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl 91014 BASISOPSKRIFT BABY GARNKVALITET Baby Pascal (100% Akryl. Nøgle ca 50 g = 225 m) GARNALTERNATIV Gästrike 2 tr, Plädgarn, Järbo

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Hæklet dukke - Sus. Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch. Sådan hækles Sus:

Hæklet dukke - Sus. Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch. Sådan hækles Sus: Hæklet dukke - Sus Sådan hækles Sus: Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch Tyndt hudfarvet garn, som passer til hæklenål nr. 3. Gult garn til hår. Nogle rester

Læs mere

metallicfärger metallicfarver metallicfarger

metallicfärger metallicfarver metallicfarger c o l o u r t h i s! 8 x 20 ml Titanium white 011, Yellow naples 024, Primary lemon 048, Cadmium red 033, Cadmium green imit. 043, Cobalt blue 014, Gold 352 och Mars black 026 SE Sats med Studio Acrylic

Læs mere

Hækleopskrift på Diddl

Hækleopskrift på Diddl Af Emilie Sakitha Johansen Opskrift inspireret af Italienske L`angolo di Criss Materialer: Akryl 1 nøgle hvid 1 nøgle lyserød - rest sort til hår, næse, prikker under foden sorte perler til øjne Hæklenål

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG 444 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller psykiska färdigheter,

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side Af Emilie Sakitha Johansen Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side http://www.li.ru/interface/pda/?jid=3900865&pid=314227782&redirected=1&page=0&backurl=/users/390

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Vejledninger vedrørende den etniske stil

Vejledninger vedrørende den etniske stil Vejledninger vedrørende den etniske stil www.mybernette.com Vejledninger vedrørende den etniske stil Etnisk kjole Størrelse one size Du skal bruge: - 2,10 m taftstof rosa (stofbredde mindst 0,9 m) - stofrester

Læs mere

Tips & Idéer. Vägledning till tyllkjol Vejledning til tylskørt / Veiledning til tyllskjørt. 2 modeller

Tips & Idéer. Vägledning till tyllkjol Vejledning til tylskørt / Veiledning til tyllskjørt. 2 modeller Tips & Idéer Vägledning till tyllkjol Vejledning til tylskørt / Veiledning til tyllskjørt 600714 2 modeller SE Tyllkjol till små flickor 5 m tyll, 130 cm bred 60 cm resårband, 32 mm brett 1 m satinband,

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

OPSKRIFT SWEATER #04 / 02. Strikkefasthed 15 m og 20 p i glatstrikning = 10 10 cm.

OPSKRIFT SWEATER #04 / 02. Strikkefasthed 15 m og 20 p i glatstrikning = 10 10 cm. Størrelse S (M) L Materialer Lamana Puno (60 % alpaka, 40 % merino, ca. 60 m pr. 50 g), 200 (250) 250 g chili fv 015, 200 (250) 250 g sort fv 01, 200 (250) 250 g råhvid fv 00, Jumperpinde 6 og 7 mm, Rundpind

Læs mere

PENGEKAT. Se mønsterark B, rød streg

PENGEKAT. Se mønsterark B, rød streg PENGEKAT Når man rejser, er en pengekat helt uundværlig til pas, penge, billetter, boardingpas osv. Den kan selvfølgelig også bruges som en lille taske, når man er i byen. 17 cm et langt stykke skind 20

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

lav dit eget minijuletræ

lav dit eget minijuletræ Af Pia Buusmann. Foto: Jes Buusmann lav dit eget minijuletræ miniature overdådig jul i Hvis du ikke har plads til et stort og flot juletræ, men gerne vil have den hyggelige stemning, er der heldigvis andre

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

Omgang 9: 4 fm * 2 fm i næste fm, 8 fm * gentag fra * til * Omgang 10 og 11: 62 fm Omgang 12: * 9 fm, 2 fm i næste fm, * gentag fra * til * Omgang 13

Omgang 9: 4 fm * 2 fm i næste fm, 8 fm * gentag fra * til * Omgang 10 og 11: 62 fm Omgang 12: * 9 fm, 2 fm i næste fm, * gentag fra * til * Omgang 13 Hest i sort og hvid Garnforbrug: 200 gr. Sort 100 gr. Hvid, restgarn til halstørklæde Længde: Ca. 55 cm Hæklenål: nr. 4 Tilbehør: Syntetisk vat til udstopning Hoved: Slå 6 lm op med dobbelt sort garn,

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

"Krabbe Kurt" Hækleopskrift. frk.sorensen

Krabbe Kurt Hækleopskrift. frk.sorensen "Krabbe Kurt" Hækleopskrift Materialer: Ved en farve til hele kroppen skal der beregnes ca 1 nøgle af 50 g. Dette er dog afhængigt af hvor stramt man hækler. Bomuldsgarn i valgfri farver (her er der brugt

Læs mere

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt Lars Petter Røed John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2013 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? 3 Husker du i fjor? 4 To gode nyheter fra MET: #1

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Rødhætte. Sød, blød og charmerende Strikket i uld og filtet i maskinen

Rødhætte. Sød, blød og charmerende Strikket i uld og filtet i maskinen Rødhætte Fritidsgarn et nøgle i hver farve: Hudfarve, sort, brun, lys rød, mørk rød Strømpepinde 5 mm Strikket oppefra og ned. Altså: Hoved, hals, krop og ben Derefter arme og andet tilbehør Sød, blød

Læs mere

Artikelnummer: 9850100-D8239 S8239-DK. Hue, abe, kanin, jakke og tunika

Artikelnummer: 9850100-D8239 S8239-DK. Hue, abe, kanin, jakke og tunika Artikelnummer: 9850100-D8239 -DK Hue, abe, kanin, jakke og tunika i BRAVO/BRAVO COLOR Hue, abe, kanin, jakke og tunika i BRAVO/BRAVO COLOR Garn: SMC Bravo/Bravo Color, 100 % akryl, 1 ngl = 50 g = ca 133

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Opskrift til 4. Smarte strømper. www.mayflower.dk. 1022 Strømper Mayflower strømpegarn

Opskrift til 4. Smarte strømper. www.mayflower.dk. 1022 Strømper Mayflower strømpegarn Opskrift til 4 Smarte strømper www.mayflower.dk 1022 Strømper Mayflower strømpegarn Strømper med hulmønster Str: 36/37 (38/39) 40/41 Materiale: Mayflower strømpegarn. 100 (150) 150 gr. Pinde: Strømpepinde

Læs mere

Strik Bornholm 2016. Workshopkatalog

Strik Bornholm 2016. Workshopkatalog Strik Bornholm 2016 Workshopkatalog Priser Workshops Sidste tilmeldingsfrist er 1. august Praktiske Informationer Prisen for workshops er følgende * 3-timers workshop: DKK 350,- * 6-timers workshop: DKK

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Crédits Game design by Alan R. Moon

Crédits Game design by Alan R. Moon Spil Online Her er din Days of Wonder adgangskode. Brug koden på hjemmesiden www.ticket2ridegame.com - klik bare på New Player Signup og følg instruktionerne på siden! Vær med i vores fantastiske spillerforum,

Læs mere

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch Olivia Af Ilse Charlotte Funch Dukken: Materiale til dukken: Tyndt beige garn, som passer til pinde nr. 2,5. Jeg har brugt Strømpegarn. Råhvidt og lyseblåt garn til undertøj og rustrødt garn til hår. Nogle

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Babytrøje med hætte Sværhedsgrad:

Babytrøje med hætte Sværhedsgrad: Babytrøje med hætte Babytrøje med hætte Sværhedsgrad: Garn: Baby Cashmere, 72% Merino uld, 15% Nylon, 13% Cashmere, 50 g = 100 m. Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Trøjens mål:

Læs mere

Strikket dukke Pernille Design Ilse Funch

Strikket dukke Pernille Design Ilse Funch Strikket dukke Pernille Design Ilse Funch Sådan strikkes Pernille: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Rødbrunt uldgarn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til brodering

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

Anna - Cardigan. Artikel: Størrelser: Øvet Design: Kirsten Nyboe Modellen på fotoet er strikket i Str. M.

Anna - Cardigan. Artikel: Størrelser: Øvet Design: Kirsten Nyboe Modellen på fotoet er strikket i Str. M. Anna - Cardigan Artikel: 511410 Størrelser: XS S M L XL 2XL Overvidde: 92 100 108 116 124 132 cm Ryglængde: 61 62 62 63 63 64 cm Garn & forbrug: 7 7 8 8 9 10 nøgler i Farve 1, Rosemary farve Asfalt 170

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere