Fælles Modulplan Aalborg Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår Tema: Viden og Etik Professionsbegrebet og professionsopfattelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Modulplan Aalborg Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2011 08.08.11. Tema: Viden og Etik Professionsbegrebet og professionsopfattelser"

Transkript

1 Uge 7 Dato Timer Lokaler Underviser Tema/Fagområde / fag Kl Jørgen Bruun Merethe J. Hollen Helle T. Andersen Pia Bak Inge Lange Modulplan Aalborg Undervisnings aktivitet Introduktion til modulet Modulplan og Modulbeskrivelse Litteratur Man dag 1.09 Kl Kl lokaler Se fordeling på ITSL Under gruppeindd elingen Hans Jørgen Staugaard Jørgen Bruun Merethe J. Hollen Ann L. Sørensen Marie B. Bang Inge Lange Nanna Hauberg Brigitte Sørensen Karin Lindholm Louise Bach Jensen Tema: Viden og Etik Professionsbegrebet og professionsopfattelser Tema: Tværfagligt samarbejde Velkomst og præsentation i basis- og projektgrupperne. Hvordan kan vi bruge modulplaner og modulbeskrivelse som rammer for modulet? Formål med basis- og projektgrupper. Spørgsmål til rammerne for modulet (modulbeskrivelse og modulplan) Studerende kontakter vejleder med henblik på aftaler om vejledning enten 15.09, eller Basisgrupper Laursen, P F et. al. 005, Professionalisering. En grundbog. Roskilde. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, s (kopi) Lauvås, K. & Lauvås, P., 006, Tværfagligt samarbejde.. udgave. Århus: Klim, s Modulplan og Modulbeskrivelse Modul 5 fra under find dit hold Oversigt over gruppedeling til projekt -og basis-grupper, studiebesøg samt vejledertilknytning findes på ITSL under gruppeinddeling Side 1

2 Tirs Dag Jens Roesdal Pia Bak Modulplan Aalborg Tema: Tværfagligt samarbejde Begrebsafklaring samt muligheder og barrierer i det tværfaglige samarbejde i teori og praksis. Tema: Tværfagligt samarbejde Introduktion til studiebesøg, projektarbejde og intern prøve. Lauvås, K. & Lauvås, P., 006, Tværfagligt samarbejde.. udgave. Århus: Klim, s Bredland, E. L. & Linge, O. A., Vik, K., 00. Det handler om verdighet. Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid. Samarbeide. Oslo: Gyldendal Akademisk, s (kopi) Modulbeskrivelsen: Se rammere for studiebesøg og intern prøve. Oversigt over studiebesøg findes på ITSL under mappe af samme navn Side

3 Modulplan Aalborg lokaler Se fordeling på ITSL Under gruppeindd elingen Jørgen Bruun Merethe J. Hollen Ann L. Sørensen Marie B. Bang Inge Lange Nanna Hauberg Brigitte Sørensen Karin Lindholm Louise Bach Jensen Tema: Tværfagligt samarbejde Kernefaglighed og forskelle i kernefagligheder Introduktion i basisgrupper til monofagligt gruppearbejde. Efter gruppearbejde (1 lektion) præsenteres de respektive faggruppers monofaglige kerneområder i basisgruppen ( lektioner) Gruppearbejde og præsentationer tager udgangspunkt i artikler med fokus på monofaglige kerneområder for de 5 professioner. Basisgrupper Ergoterapeutstuderende: Ergoterapeutforeningen, 008. Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om: Mission, visioner, værdier, faglig etik og samarbejde [Online]. Tilgængelig fra: ORSKNING/Professionen/Prof.grundlag_08_08_web.pdf [lokaliseret ] Fysioterapeutstuderende: World Confederation for Physical Therapy. Position Statement. [Online]. Tilgængelig fra: _of_physical_therapy-sep07-rev_.pdf [lokaliseret ] Radiografstuderende: Decker, S., 006. On Being a Radiographer: Identity Construction and Radiografer. In Narrativ, Memory & Knowledge: Reprecentations, Aesthetics, Contekxts. University of Huddersfield, Hoddersfild, pp , [Online]. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Sygeplejestuderende: Ilkjær, I., 006, Shared care fra et patientperspektiv. Klinisk sygepleje nr. 4, s (kopi) Jordemoderstuderende: Choucri, L., 00. Care by midwives:women s experience. In S. Moore (red) Understanding pain and it s Relief in Labour. London, Churchill Livingstone. P Side

4 Modulplan Aalborg Onsdag Se plan for basisgrupperne på ITSL Tema: Tværfagligt samarbejde Praktisk udøvelse af kernefaglighed Basisgrupperne fordeler sig i færdighedslaboratorier / øvelseslokaler / fødestue / træningslejlighed / billeddiagnostisk uv.rum Se fordelingsoversigt på ITSL under gruppeinddelinger. Basisgrupper Se formål og beskrivelse af aktiviteterne på ITSL under tema: Tværfagligt samarbejde Kl Anders Halling Vicedirektør Tema: Tværfagligt samarbejde Hvordan kan der arbejdes konstruktivt med samarbejdsaftaler, gruppeprocesser samt konflikthåndtering? Pettersen, R. 001, Problembaseret læring for elever, studerende og lærere. Frederikshavn: Dafolo, s : Gruppestruktur, roller, normer og udvikling og s.7-7: Gruppens kontrakter (kopi) Hammerich, E. & Frydensberg, K., 006. Konflikt og kontakt. Om at forstå og håndtere konflikter Hovedland, s og s (kopi) Tors dag Tema: Tværfagligt samarbejde kl Se plan for basisgrupperne på ITSL Fortsat: Praktisk udøvelse af kernefaglighed i øvelseslokaler og /eller udarbejdelse af samarbejdsaftaler samt forberedelse til 1. Studiebesøg. ne udarbejder samarbejdsaftale som lægges under projektgruppens mappe på ITLS. Basisgrupper og/eller Rammer for besøgene se i modulbeskrivelsen Vedr. forberedelse til studiebesøg: Det forventes at projektgrupperne er opsøgende med litteratur og hjemmesider, som er relevante for studiebesøgene Kl Første vejledning efter aftale med vejleder den 15.09, eller Samarbejdsaftale skal tages op med vejleder Side 4

5 Modulplan Aalborg Tema: Tværfagligt samarbejde Rammer for besøgene se i modulbeskrivelsen Fre dag kl Se plan for basisgrupperne på It s Learning Fortsat: Praktisk udøvelse af kernefaglighed i øvelseslokaler og /eller Udarbejdelse af samarbejdsaftaler samt forberedelse til 1. Studiebesøg. Se plan for fordeling på It s Learning. ne udarbejder samarbejdsaftale som lægges under projektgruppens mappe på IT s Learning. Rammer for besøgene se modulbeskrivelsen Basisgrupper og/eller Vedr. forberedelse til studiebesøg: Det forventes at projektgrupperne er opsøgende med litteratur og hjemmesider, som er relevante for studiebesøgene Kl. Første vejledning efter aftale med vejleder den , eller Samarbejdsaftale skal tages op med vejleder Side 5

6 Uge 8 Dato Timer Lokaler Underviser Tema/Fagområde / fag Modulplan Aalborg Undervisningsaktivitet Litteratur Kl Lone Meldgaard Tema: Sundhedsvæsenet Samfund og velfærdsstat relateret til det danske sundhedsvæsen herunder kultur og globalisering repræsenteret ved sociologiske teorier og begreber. Der relateres til case med Familien Danmark Juul, S., Velfærdsstat, velfærdssamfund og solidaritet. I G. Niklasson, red.,006. Samfund og kultur i sundhedsarbejdet; Frydenlund, s Case om Familien Danmark findes på ITSL under Tema: Sundhedsvæsenet. Forventes læst inden lektionerne. Studiespørgsmål tages op i basisgrupper den.09 Mandag Kl Ingrid Jepsen Tema: Tværfagligt samarbejde Forberedelse til første studiebesøg - indsamling af data - beskrivelse /refleksioner Malterud, K., Kvalitative studier om forebyggelse. I F. Kamper Jørgensen, G. Almind, & B. B. Jensen, red., 009. Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s (kopi) Ellingsen, S. & Drageset, S., 008. Kvalitativ tilnærmning i sygeplejeforskning - en introduktion og oversigt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, nr. Årgang 10. P. -9. (kopi) Projektarbejde: Fortsat forberedelse til studiebesøg. Det forventes at projektgrupperne er opsøgende med litteratur og hjemmesider, som er relevante for studiebesøgene Kl Første vejledning efter aftale med vejleder den 15.09, eller Tirsdag 0.09 Afhænger af aftaler med praktiksteder Se oversigt over projektgruppernes tildelte studiebesøg på ITSL under gruppeinddeling. 1. Studiebesøg Besøgene er forhåndsaftalt med praksis. ne er selv ansvarlige for at meddele navne og kontaktperson til praksis.. Se rammer for studiebesøg i modulbeskrivelsen Side 6

7 Modulplan Aalborg Projektarbejde: Onsdag 1.09 Kl ne udarbejder skriftlige refleksioner på baggrund af studiebesøg. Se rammer for studiebesøg i modulbeskrivelsen. ne lægger dokumentet med refleksioner i projektgruppernes respektive mapper på ITSL inden kl Torsdag.09 Kl lokaler Se lokalefordeling på ITSL Under gruppeind delingen Jørgen Bruun Merethe J. Hollen Ann L. Sørensen Marie B. Bang Inge Lange Nanna Hauberg Brigitte Sørensen Karin Lindholm Louise Bach Jensen Tema: Tværfagligt samarbejde ne fremlægger og diskuterer på baggrund af studiebesøg samt skriftlige refleksioner. ( lektioner) Basisgrupper Kl Projektarbejde Fredag.09 Kl Henrik Vardinghus- Nielsen Ekstern lektor Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets overordnede styring og organisation. Statslige, regionale og kommunale opgaver. Sammenhængende patientforløb. Der relateres til Case Familien Danmark Vallgårda, S. & Krasnik, A., 010. Sundhedsvæsen og politik.. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s.11-5 Case Familien Danmark Side 7

8 Modulplan Aalborg Fredag.09 Kl lokaler 5 pers Se lokalefordeling på ITSL Under gruppeind delingen Jørgen Bruun Merethe J. Hollen Ann L. Sørensen Marie B. Bang Inge Lange Nanna Hauberg Brigitte Sørensen Karin Lindholm Louise Bach Jensen Tema: Sundhedsvæsenet Opfølgning vedr. Velfærdsstat og sundhedsvæsnets organisation og funktion med diskussion på baggrund af studiespørgsmål relateret til velfærdsstaten og det danske sundhedsvæsen. Relateres om muligt til studiebesøg samt til Familien DK. Basisgrupper Side 8

9 Uge 9 Dato Timer Lokaler Underviser Tema/Fagområde / fag Modulplan Aalborg Undervisningsaktivitet Litteratur Kl Per Carøe Torben Knudsen Tema: Kommunikation Introduktion til emnet - Sundhedsformidling - Sundhedsinformatik - Introduktion til netjagt Litteratur og opgaver samt vejledning til netjagten findes på ITSL under Tema: Kommunikation. Mandag 6.09 KL Per Carøe Torben Knudsen Vejleder efter aftale Projektarbejde med Tema Kommunikation: Netjagt på sundhedsformidling og sundhedsinformatik Det forventes at projektgrupperne arbejder med netjagten i fællesskab og har kendskab til netjagtens anvendelsesmuligheder for søgning af data. Litteratur og opgaver samt vejledning til netjagten findes på ITSL under Tema: Kommunikation Frist for aftaler / aflysning vedr.. studiebesøg kl Kontakt studiekoordinator Pia Bak ved tvivl og ved aflysning. Se rammer for studiebesøg i modulbeskrivelsen. Side 9

10 Modulplan Aalborg Tirsdag Kl Kent Kristensen Ekstern Lektor, Ph.d.ved Syddansk Universitet Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsloven - Formålet med sundhedsloven - Tavshedspligt - Patientsikkerhed - Patientrettigheder Autorisationsloven dag med studerende fra Hjørring Kristensen, K., 011. Sundhedsjura. 4.udgave. Kbh.: Gads Forlag. ISBN: , Eller hvis 4. udgave ikke er udkommet ultimo sept. 011: Kristensen, K., 008. Sundhedsjura..udgave. Kbh.: Gads Forlag. ISBN-1: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 010. Sundhedsloven. LBK nr 91 af 1/07/010. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 008. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. LBK nr 150 af 17/1/008. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] 1 Kl Per Carøe Intro til fastlagt studieaktivitet for sygeplejestuderende Sygepl.studerende Onsdag 8.09 Studiedag Side 10

11 Modulplan Aalborg Kl Brigitte Sørensen Tema: Viden og Etik Sundheds- og sygdomsopfattelser relateret til sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering i et tværfagligt perspektiv. Relateres til Familien Danmark Brandt, Å., Centrale begreber og definitioner. I C. V. Nielsen, red Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Kbh.: Gads Forlag, s Scocozza L., Folkesundhed eller moralsk oprustning. I S. Glasdam, red., Folkesund- i et kritisk perspektiv. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s Valgårda S, Forebyggelse og sundhedsfremme definitioner, historie og magtudøvelse. I S. Glasdam, red., Folkesund- i et kritisk perspektiv. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s Torsdag 9.09 Projektarbejde Tema: Viden og Etik 5 Kl Diskussioner i projektgrupperne - opfattelser og anvendelse af begreberne (fra formiddagens undervisning) i den tværfaglige praksis relateret til Familien Danmark samt til projektarbejdet/ studiebesøget. ne udarbejder og afleverer max spørgsmål til paneldebat senest 0.09 kl på ITSL under Paneldebat. Husk at skrive projektgruppens nr. på dokumentet. Tema: Viden og etik Birkler, J., 005. Videnskabsteori en grundbog. Kbh.: Munksgaard, Kap. og 8 Fredag 0.09 Kl Lene Duus og Merethe J. Hollen - Vidensformer i sundhedsfagene - Videnskabsteori - Etik i sundhedsvæsenet Birkler, J., 006, Etik i sundhedsvæsenet. 1. udgave, Munksgaard Danmark. Kap, 4 og 5 Aaland, E. 00. Etik dilemma og valg, Kbh., Dansk psykologisk Forlag 00, s (kopi) Side 11

12 Modulplan Aalborg Ingrid Jepsen Tema: Tværfagligt samarbejde Monofagligt og tværfagligt samarbejde Forberedelse til andet studiebesøg - indsamling af data - dokumentation - beskrivelse Malterud, K., Kvalitative studier om forebyggelse. I F.Kamper Jørgensen, G. Almind, & B. B. Jensen, red., 009. Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s (kopi) Ellingsen S. & Drageset S., 008. Kvalitativ tilnærmning i sygeplejeforskning - en introduktion og oversigt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, nr. årg. 10, s. -9. (kopi) Kl Aflevering af projektgruppernes spørgsmål til paneldebat senest kl på ITSL under mappen Paneldebat. Husk at skrive projektgruppens nr. på dokumentet Side 1

13 Uge 40 Dato Timer Lokaler Underviser Tema/Fagområde / fag Modulplan Aalborg Undervisningsaktivitet Litteratur Mandag.10 Kl Brigitte Sørensen Tema: Viden og Etik Sundhed, individ og samfund kroppen i et sociologisk perspektiv - kropsopfattelser - ulighed i sundhed og sygdom Brønnum-Hansen, H., 007. Social ulighed i sygdomsbyrde. Ugeskrift for Læger. 169/ 6-, s (kopi) Larsen, K., Kroppe sundhed og social ulighed. I S. Glasdam S., red Folkesundhed i et kritisk perspektiv. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s Projektarbejde Forberedelse til andet studiebesøg Evt vejledning efter aftale. ne Kl Mette Braad Tema: Viden og Etik Epidemiologi med fokus på centrale begreber og metoder dag med studerende fra Hjørring Grønbæk, M., Forebyggelse og epidemiologisk analyse. I F. Kamper Jørgensen, G. Almind, & B. B. Jensen, red., 009. Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s (kopi) Tirsdag 4.10 Kl. 1.0 Lok 94 (1) Lok 09() Lok 95() Lok 60+61(4) Lok 6(5) Tal i parentes henviser til de respektive 1. Ole Mygind. Jette Bangshaa b. Hans Jørgen Staugaard 4. Jeanne Debess 5. Britta Magnusse Tema: Kommunikation 1. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedsvæsenet. Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering. Videncenter for professionsudvikling 4. Videncenter for radiografi 5. Videncenter for reproduktiv sundhed og familiedannelse dag med studerende fra Hjørring Link til videncentrene: Tilgængelig fra: er_for_kommunikation_og_læring_i_sundhedssektoren.aspx er_for_radiografi,_vira.aspx er_for_udvikling_i_professioner_og_professionsuddannelser.as px er_for_reproduktiv_sundhed_og_familiedannelse.aspx Side 1

14 videncentre Modulplan Aalborg Hver projektgruppe fordeler sig på så mange workshop som muligt, dog anbefales det at radiografstuderende vælger Videncenter for Radiografi. [Alle link er lokaliseret ] Se evt oplæg fra Workshop på ITSL Projektarbejde Forberedelse til studiebesøg/vejledning Onsdag 5.10 Efter aftale med studiested. Studiebesøg ne er selv ansvarlige for aftalerne vedr. mødetid og indhold for studiebesøg. Kan efter aftale med studested ligge på en anden dag. Se rammer for. studiebesøg i modulbeskrivelsen Torsdag 6.10 Kl Kl Brigitte Sørensen Annegrethe Nielsen Tema: Kommunikation Sundhedspædagogik Tema: Kommunikation Introduktion til kommunikationsøvelse Jensen, T K. & Johnsen, T J. 000, Sundhedsfremme i teori og praksis.. udgave. Århus, Forlaget Philosophia, s (kopi) Jensen, B.B, Sundhedspædagogiske kernebegreber. I F. Kamper Jørgensen, G. Almind, & B. B. Jensen, red., 009. Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s.0 8 (kopi) Oplæg til øvelserne se ITSL under mappen med tema: Kommunikation. 1 Kl Jan Jensen og Pia Bak Tema: Kommunikation Information om kamera til optagelser ved kommunikationsøvelsen i næste uge. Side 14

15 Modulplan Aalborg Torsdag Projektarbejde Kl Søren Riemann Kvalitetskonsulent Psykiatrien Nordjylland Tema: Sundhedsvæsenet Kvalitet og dokumentation i sundhedsvæsenet Den danske kvalitetsmodel I undervisningen vil der også blive henvist til: Patientsikkerhed jævnfør kap. 61 i Sundhedsloven Mainz, J. et al. red., 011. Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh., Munksgaard Danmark, s. 0-8 og s (kopi) Indenrigs og - sundhedsministeriet. 010, Sundhedsloven. LBK nr 91 af 1/07/010. Kapitel 61. Patientsikkerhed [Online] Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Fredag 7.10 dag med studerende fra Hjørring Tema: Kommunikation Litteratur oplyses på IT s L under Tema: Kommunikation. Kl Rikke Kjær (T&B) Introduktion til posterfremstilling Efterfølgende er der efter behov vejledning efter aftale med Kristian Vejle, Torben Krog Knudsen og Per Carøe dag med studerende fra Hjørring Side 15

16 Uge 41 Dato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Modulplan Aalborg Undervisningsaktivitet Litteratur Kl Sigve Wilhelm Christensen Overlæge Arbejdsmed. Klinik Aalborg Tema: Viden og Etik Miljømedicin / arbejdsmiljø dag med studerende fra Hjørring Bonde J.P., Miljø- og arbejdsmedicinens grundlag. I J.P. Bonde, K. Rasmussen,og T. Sigsgaard, red., 010. Miljø- og arbejdsmedicin,. udgave, Kbh., FADL's forlag, s Rasmussen K., Bonde J.P., & Sigsgaard T., Forebyggelse. I J.P. Bonde, K. Rasmussen & T. Sigsgaard, red Miljø- og arbejdsmedicin,. udgave, Kbh., FADL's forlag, s Man Dag Kl Politiker, ledere og professionelle fra sekundær og primær sektor, patientforening Moderatorer: Betina Ringby Ann L. Sørensen Brigitte Sørensen Tema: Sundhedsvæsenet Paneldebat: Sundhed i Danmark i et tværprofessionelt perspektiv. ne har senest 0.09 kl udarbejdet spørgsmål til ITSL. Disse er tematiseret og videresendt til paneldeltagerne inden debatten. Se information og program for eftermiddagen på ITSL i Mappen Paneldebat dag med studerende fra Hjørring Side 16

17 Modulplan Aalborg Tirs dag lokaler lukkede gr.rum Se lokalefordeling på ITSL Gruppearbejde enten med 1) Tema: Kommunikation - Kommunikationsøvelse og / eller ) Projektarbejde Se i fordelingsoversigt på ITSL hvilke grupper der har kommunikationsøvelser og hvor I skal være Reservationer af kamera mv. til øvelserne se vejledning på ITSL/ undervisning/ Tema Kommunikation Ons dag 1.10 Projektarbejde og eller studiedag Torsdag lukkede gr.rum Se lokalefordeling på ITSL Gruppearbejde enten med 1) Tema: Kommunikation - Kommunikationsøvelse og / eller ) Projektarbejde Se i fordelingsoversigt på ITSL hvilke grupper der har kommunikationsøvelser og hvor I skal være Reservationer af kamera mv. til øvelserne se vejledning på ITSL / undervisning/ Tema Kommunikation Fre dag Kl I samme lokale som basisgruppemødet ne forbereder og gør klar til fremvisning af videoklip i lokalerne så alt er klar til basisgruppemødet. / Basisgrupper Side 17

18 Modulplan Aalborg Kl lokaler Se lokalefordeling på ITSL Jørgen Bruun Merethe J. Hollen Ann L. Sørensen Marie B. Bang Inge Lange Nanna Hauberg Brigitte Sørensen Karin Lindholm Louise Bach Jensen Tema: Kommunikation ne fremlægger og viser klip fra Tema: Kommunikation ne fremlægger med klip fra optagelser fra kommunikationsøvelserne, som efterfølgende diskuteres. Basisgrupper Uge 4 Dato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Undervisningsaktivitet Litteratur Mandag lokaler Med ca 5 i hver Se fordeling på IT s Learning Jørgen Bruun Nanna Hauberg Merethe Hollen Lisbeth V. Madsen Inge Lange Karin Lindholm Helle Andersen Ann L. Sørensen Karin Haugaard Brigitte Sørensen Projektarbejde i monofagligt perspektiv Monofaglig fokusering i lyset af de respektive uddannelsers læringsudbytte. De studerende præsenterer og diskuterer de respektive projektgruppers problemformuleringer i et monofagligt perspektiv i grupper på 0-5 studerende fra samme uddannelse. Se oversigt over fordeling og lokale tildeling på IT s Learning under gruppeinddeling Monofagligt Grundlaget er de respektive uddannelsers læringsudbytter som findes i Modulbeskrivelsens bilag. Side 18

19 4 Kl Line Tang Andersen Socialrådgiver Aalborg Sygehus Modulplan Aalborg Tema: Sundhedsvæsenet Den sociale lovgivning og forvaltning i sekundær og primær sektor dag med studerende fra Hjørring for Ergo terapeut -, fysioterapeuter - og Sygeplejestuderende Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 010. Sundhedsloven. LBK nr 91 af 1/07/010 [Online]. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 006. Cirkulær om begrænsning af behandlingsredskaber CIR nr /1/006 [Online]. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Socialministeriet, 011. Serviceloven, LBK nr 81 af 04/0/011. Se spec. Kap 1 [Online]. Tilgængeligt fra: [Lokaliseret ] Socialministeriet 011.Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. BEK nr 74 af 7/06/011 [Online]. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Nyttige link: Sundhedsaftaler og Casekatalog 4 Kl Grit Niklasson Tema: Sundhedsvæsenet Jura- sociallovgivning Relateret til Jordemoderfaglig praksis Monofagligt Jordemoderstuderende Litteratur opgives i jordemoderstuderendes monofaglige mappe på IT s Learning 4 Kl Kristian Vejle Tema: Sundhedsvæsenet Radiografstuderende: Jura med fokus på det radiograffaglige område. Monofagligt Radiografstuderende Litteratur opgives i radiografstuderendes monofaglige mappe på IT s Learning Tirs- Dag Projektarbejde Side 19

20 Modulplan Aalborg Onsdag Studiedag Torsdag 0.10 Projektarbejde Fredag 1.10 Projektarbejde Uge 4 Dato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Undervisningsaktivitet Mandag 4.10 Projektarbejde Tirsdag 5.10 Projektarbejde Onsdag 6.10 Projektarbejde Torsdag 8.10 Aflevering af synopsis og poster kl 9.00 Se rammer og vejledning i Modulbeskrivelsen. Side 0

21 Modulplan Aalborg Fredag 9.10 Forberedelse til modulprøve Uge 44 Dato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag undervisningsaktivitet Mandag 1.10 Forberedelse til modulprøve Tirsdag 1.11 Forberedelse til modulprøve Onsdag.11 Torsdag.11 Intern mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projektgruppernes fælles synopsis og poster Fredag 4.11 Side 1

22 Modulplan Aalborg Undervisere/vejledere på modul 5 fra UCN - sundhedsuddannelserne og videncentre. AEP: Annette Pedersen AIA: Anni Andersen ALS: Ann Lykkegaard Sørensen ANN: Annegrethe Nielsen BOG: Bo Grarup BRS: Brigitte Sørensen BRI: Betina Ring EMP: Eva Marie Høgh Poulsen GRN: Grit Niklasson HTA: Helle Tvorup Andersen HJS: Hans Jørgen Staugaard IRJ: Ingrid Jepsen JBR: Jørgen Bruun JED: Jeanne Debess JEB: Jette Bangshaab KLC: Karin Lindholm Christensen KNH: Karin Haugaard LVM: Lisbeth Vinding Madsen LBJ: Louise Bach Jensen LED: Lene Duus Sygeplejerskeuddannelsen, Projektvejleder Sygeplejerskeuddannelsen, Projektvejleder Sygeplejerskeuddannelsen,, Basisgruppe og Projektvejleder Jordemoderuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Projektvejleder Sygeplejerskeuddannelsen, Basisgruppe og Projektvejleder Fysioterapeutuddannelse Sygeplejerskeuddannelsen, Projektvejleder Jordemoderuddannelsen Jordemoderuddannelsen Videncenter for professioner og professionsuddannelser Jordemoderuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen, Basisgruppe og Projektvejleder Videncenter for Radiografi Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering Jordemoderuddannelsen, Basisgruppe og Projektvejleder Sygeplejerskeuddannelsen, Projektvejleder Ergoterapeutuddannelsen, Studieleder Radiografuddannelsen, Basisgruppe og Projektvejleder Fysioterapeutuddannelsen, Projektvejleder Side

23 Modulplan Aalborg Undervisere/vejledere på modul 5 fra UCN - sundhedsuddannelserne og videncentre: LOM: Lone Meldgaard MBB: Marie B. Bang MEB: Mette Braad MJH: Merete Juhl Hollen NAH: Nanna Hauberg OLM: Ole Mygind PEC: Per Carøe PIB: Pia Bak RK: Rikke Kjær SBO: Stinne Bruhn Olsen TOK: Torben Knudsen Sygeplejerskeuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, Basisgruppe og Projektvejleder Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen, Basisgruppe og Projektvejleder Fysioterapeutuddannelse, Basisgruppe og Projektvejleder Videncenter for læring og kommunikation i sundhedsvæsenet Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Teknologi og Business UCN, Grafisk Designteknolog Ergoterapeutuddannelsen, Projektvejleder Ergoterapeutuddannelsen Side

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring Sundhedsuddannelserne Aalborg og Hjørring Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Ergoterapeutuddannelsen Hold E11V Fysioterapeutuddannelsen Hold

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Professionshøjskolen UCN sundhed modul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Jordemoderuddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund 1. Det tværprofessionelle samarbejde Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler 25.08.14 Introduktion til

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Monofaglig Modulplan Aalborg Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen S12V Aalborg Forår 2013

Monofaglig Modulplan Aalborg Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen S12V Aalborg Forår 2013 Uge 06 Monofaglige undervisning Dato Timer Lokaler Underviser Tema/Fagområde / fag Undervisningsaktivitet Litteratur Man 04.02 Kl. 10.10 11.45 3 lek Kl.12.30 15.05 Sanni Kofoed- Dam Introduktion til modul

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Det er centralt, at informationssøgningsundervisningen bygger på et tæt samarbejde mellem biblioteket

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler Dag 1 24.08.15 Introduktion til forløbet inkl. Tværprofessionel

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Studieplan modul 10 Teori og metode Efterår 2013

Studieplan modul 10 Teori og metode Efterår 2013 Efterår 013 46 47 Uge/dato Lek. Emne Litteratur Uv. 1 Modul introduktion Modul 10 beskrivelsen PIJO 13 / 11 3 Introduktion til projekt 18 / 11 Arbejdsmiljø arbejde 19 / 11 Arbejdsmiljøarbejde 0 /11 /11

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Undervisere: Tine Bieber Lunn (TBL), Tanja Lundholm Jensen (TLJ), Stinne Bruhn (SBO), Stine Lindsten (kliniskunderviser)

Undervisere: Tine Bieber Lunn (TBL), Tanja Lundholm Jensen (TLJ), Stinne Bruhn (SBO), Stine Lindsten (kliniskunderviser) Modul 5 Monofaglige uger i Ergoterapeutuddannelsen E1V Undervisere: Tine Bieber Lunn (), Tanja Lundholm Jensen (), Stinne Bruhn (SBO), Stine Lindsten (kliniskunderviser) Uge Dato Timetal Indhold Litteratur

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Studieplan modul 10 Teori og metode Forår 2015

Studieplan modul 10 Teori og metode Forår 2015 Uge/dato Lek. Emne Litteratur Uv. 17 1 Modul introduktion Modul 10 beskrivelsen Vigr 0/4 15 Introduktion til projektorienteret arbejde i modul 10 Pjecen at arbejde i projekt (Fronter) Pijo Fordeling af

Læs mere

Sundhedsuddannelserne i UCL Odense. Studieplan

Sundhedsuddannelserne i UCL Odense. Studieplan Sundhedsuddannelserne i UCL Odense Studieplan MODUL 5 Tvær-Sund Efterår 2016 University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse TværSund... 3 Studieaktivitetsmodellen for modul 5 Tvær-sund... 4 Intro

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Studieplan modul 10 Teori og metode Efterår 2014

Studieplan modul 10 Teori og metode Efterår 2014 Efterår 014 Uge/dato Lek. Emne Litteratur Uv. 46 1 Modul introduktion Modul 10 beskrivelsen PIJO 10.11.14 Introduktion til projektorienteret arbejde i modul 10 Pjecen at arbejde i projekt (Fronter) PIJO

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Pensumliste Modul 4. Pensumlisten medsendes i velkomstbrevet pr. mail, så det bliver lettere at følge links.

Pensumliste Modul 4. Pensumlisten medsendes i velkomstbrevet pr. mail, så det bliver lettere at følge links. Pensumliste Modul 4 Pensum forefindes som bøger i Afdelings G s bibliotek eller som master-kopier i en mappe, som vil være til rådighed i afsnit G2 og er til fri afbenyttelse. Udlån af bøger fra biblioteket

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Studieplan modul 10 Teori og metode Forår 2014

Studieplan modul 10 Teori og metode Forår 2014 Uge/dato Lek. Emne Litteratur Uv. 17 /4 1 Modul introduktion Modul 10 beskrivelsen PIJO 4/ 1 Introduktion til projekt Pjecen at arbejde i projekt (Fronter) Pijo 4/ 3 Introduktion til projekt 5 /4 Arbejdsmiljøarbejde

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2014 Hold Februar 2013 og September 2013. Revideret 09-07-2014 1 Indhold Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dato Uge 44 27.10 Tidspunkt Emne Underviser Litteratur Kl. 9.15 15.00

Læs mere

Studieplan modul 10 Teori og metode Foråret 2016

Studieplan modul 10 Teori og metode Foråret 2016 Foråret Uge/dato Lek. Emne Litteratur Uv. 5. april Fys. 114 Modul introduktion & Stud puls intro Uge 17 Modulbeskrivelsen 5. april Fys. 14 1 Holdmøde -Hold Dofr 6. april Fys. 114 6. april Fys. 114 6. april

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik... 3 Modul 1... 4 Velkomst

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014 Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 1, uge 8-9, forår 014 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 7-8, 014 Læringsudbytte: Redegøre for særlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 41 5.10 Ergoterapi Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi - Sundhedsfremme og forbyggelse Andersen, I.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Indhold. Illustrationer af Steen Greve Schak.

Indhold. Illustrationer af Steen Greve Schak. Etik for radiografer i Danmark -- etiiske retniingslliinjjer,, der sætter mennesket ii centrum Dett enkeltte menneske harr aldrri ig med ett andett menneske att gørre uden han holderr nogett aff detts

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Tema 1: Introduktion formål og mål

Tema 1: Introduktion formål og mål Tema 1: Introduktion formål og mål Tema 1: Introduktion til studiets formål, indhold og Fronter Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 19.30 20.30 on line 1 time Mandag d. 6. februar 2017 kl. 9.15 12.00-3 lektioner.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Undervisningsplan for modul 5 - Tværprofessionel virksomhed

Undervisningsplan for modul 5 - Tværprofessionel virksomhed 1 Den Sundhedsfaglige Højskole Ergoterapeut-, fysiterapeut- og sygeplejerske-uddannelsen i Holstebro Gl. Struervej 1 7500 Holstebro Undervisningsplan for modul 5 - Tværprofessionel virksomhed Undervisningsområder:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen November 2015 Professionshøjskolen UCC Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen i Nordsjælland Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 2 2. Opgavens tekniske

Læs mere

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Du inviteres til konference om udvikling af den kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere