Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov"

Transkript

1 Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN

2 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode 3 Områdets beliggenhed 4 Landskab 5 Undersøgelsens omfang 6 Undersøgelsens resultater 7 Borejournal 8 Profilbeskrivelser 1 Arbejdets gennemførelse Jordbundsundersøgelsen i Bolderslev Skov er udført af geolog Henrik J. Granat fra Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. Feltarbejde blev gennemført den 11. og 12. marts Undersøgelsen omfatter beskrivelse af borekerner fra 25 jordboringer og beskrivelse af jordbundsprofiler i 2 gravede jordbundshuller. Fra det ene jordbundshul er der udtaget jordbundsprøver, der er sendt til laboratorieanalyse. Analysetal foreligger endnu ikke. Nærværende rapport er udarbejdet i maj Undersøgelsen er koncentreret omkring Sletten afd. 927, der er et åbent areal omgivet af skov. Området har ligget brak og oplever nu at skovtræer langsomt koloniserer arealet. Den fri succesion følges i et permanent referencenet, der består af 69 felter a 20x20 meter. Af disse felter er der udvalgt 25 til særlige undersøgelser. Der er gennemført én jordboring i hver af disse særlige felter. 2 Undersøgelsesmetode Jordboringerne er foretaget til 2 meters dybde og beskrivelse af jordbundens horisonter er sket efter Vejledning i borebeskrivelse af M.H. Greve og P. Sørensen. Beskrivelse af jordbundsprofiler er sket efter Vejledning i jordprofilbeskrivelse ligeledes af M.H. Greve og P. Sørensen. Jordprøver fra det ene jordbundsprofil er sendt til analyse på laboratorie i Foulum hos Danmarks JordbrugsForskning. Til venstre: Boring til 2 meters dybde i felt nr. 49. Ovenfor: Udsigt over jordbundsprofil BOL-001 med arealet til naturlig succesion i baggrunden. 1

3 3 Områdets beliggenhed 4 Landskab Bolderslev Skov ligger 5 km nordøst for Bolderslev og 5 km sydvest for Aabenraa centrum. Forsøgsarealet kaldet Sletten ligger centralt i skoven omgivet af bevoksninger med lind, bøg, ask, birk og eg. Det er en del af afdeling 927, og Sletten ligger 600 af skovspor fra P-pladsen ved Bolderslev Skovvej. Bolderslev Skov ligger i et morænelandskab tæt på både den Østjyske Israndslinie og Hovedstilstandslinien. Det småkuperede morænelandskab, hvorpå Bolderslev Skov ligger, rager ud mod sydvest som en halvø i den flade lavereliggende Tinglev Hedeslette. Netop på dette sted som det eneste sted i Danmark har Sydøstisen overskredet Hovedstilstandslinien, og den Østjyske Israndslinie ligger her længere mod vest end Hovedstilstandslinien. Dette afspejler sig i sammensætningen af den moræneler, der er registreret i de fleste boringer og profilhuller i området. De er meget lerholdige og kalkholdige, hvilket er karakteristisk for sydøstisens moræneaflejringer. Bolderslev Skov ligger mellem Bolderslev og Åbenrå på en halvø af morænelandskab, der stikker ud i Linglev hedeslette. Området er dannet af sydøstisen, der også kaldes den ungbaltiske is. Kortet er fra Israndslinier i Norden. 5 Undersøgelsens omfang Der blev lavet 25 jordboringer en i hver af felterne 5, 6, 8, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 58, 62, 64 og 65. Desuden er der gravet 2 jordbundshuller nord og syd for forsøgsareal. Beliggenheden af forsøgsfelterne i afdeling 927. Felterne, hvor der er lavet jordboringer er markeret med feltets nummer. Store kvadrater viser viser hvor de 2 gravede huller ligger. dfghfghfghfghgfhfghgh egrhfghfgh 2

4 6 Undersøgelsens resultater Beskrivelserne af de 25 jordboringer er samlet i et skema nedenfor, og de 2 profilbeskrivelser fra de gravede huller findes derefter. Langt de fleste boringer ligner til forveksling jordbundsprofilet BOL-001 fra et gravet hul nord for forsøgsfelterne. Jordbundsprofilet og boringerne viser en moræneaflejring med mere end 30% ler. Kalken er i gennemsnit over feltet udvasket til 1 meters dybde og pløjelaget er mellem 20 og 30 cm tykt. Profiler og boringer viser undtagen et enkelt tilfælde tegn på temporær vandstuvning i form af pletninger i røde og orange farver. Pletterne er jernudfældninger. Mange steder er der tillige observeret sorte manganudfældninger. De boringer, der afviger fra det generelle billede, er 3 og 15 i felt 8 og 48, der begge indeholder et vandførende lag af smeltevandssand i ca. 90 cm s dybde. I boring 18 (felt 49) er teksturen grovere i den øverste meter af profilet end de fleste andre boringer, og boring 18 ligner dermed mere jordbundsprofil BOL-002 end de øvrige boringer og BOL-001. I boring 13 (felt 64) er kalken udvasket til større dybde end 200 cm. Boring 12 i felt 65 afviger drastisk fra det generelle billede. Boring 12 er en cementeret podsol udviklet i smeltevandssand. Boringen i felt nr. 65 afveg drastisk de øvrige. Det er forsøgt illustreret med et foto af jordmateriale trukket op med et sneglebor. Felterne på målestokken er 10 cm lange. Man kan se det hvide blegsand øverst i profilet. Derunder findes et næsten sort lag af humus-al. Rødbrun jern-al findes i den nederste halve meter af profilet. 7 Borejournal Nr. Felt Horisont Dybde Beskrivelse 1 26 Ap 0-32 Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen. B(g) Lys oliven grå (5Y 6/2 f); 20-30% grå jerudfældningspletter; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; intet kalk,. C(g) Brun (10YR 5/3 f); 30-40% grå jern- og sten; svagt kalkholdig. C(g) Grålig brun (2.5Y 5/2 f); <10% grå reducerede; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen Ap 0-22 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 30-40% grå jern- og manganudfældningspletter. C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; 10-20% grå reducerede farver 3 8 Ap 0-30 Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; intet kalk B(g) Gullig brun (10YR 5/4 f); 10-20% grå ; jern- og manganudfældningspletter; ler; moræneaflejring; humusfattig; intet kalk. 3

5 B(g) Mørk grålig brun (2.5Y 4/2 f); våde afblegede farver; manganudfældningspletter; leret siltet sand; moræneaflejring; humusfattig; sten og grus; intet kalk B(g) Lys oliven grå (5Y 6/2 f); 80-90% grå jernudfældningspletter; leret siltet sand; moræneaflejring; humusfattig; intet kalk. Bg Grålig brun (2.5Y 5/2 v); % grå grovsand; smeltevandsaflejring; humusfattig; intet kalk BC Grålig brun (2.5Y 5/3 f); lerholdigt siltet sand; moræneaflejring; humusfattig; intet kalk Ap 0-22 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 10-20% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; 40-50% grå jern- og manganudfældningspletter. C Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig Ap 0-35 Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); 30-40% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen C(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); 40-50% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig C(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); <10% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig Ap 0-29 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 70-80% grå reducerede farver C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; 40-50% grå jern- og manganudfældningspletter. C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; <10% grå Ap 0-28 Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f); svær ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); 30-40% grå jern- og. C(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); 30-40% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig Ap 0-28 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 30-40% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; 30-40% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; <10% grå reducerede farver Ap 0-30 Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen C(g) Lys oliven grå (5Y 6/2 f); 20-30% grå jernfældningspletter; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig C(g) Grålig brun (2.5Y 5/2 f); <10% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig Ap 0-23 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 30-40% grå B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 20-30% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; 10-20% grå reducerede farver 4

6 C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; <10% grå reducerede farver Ap 0-25 Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); 20-30% grå jernudfældningspletter; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; intet kalk B(g) Oliven grå (5Y 5/2 f); 40-50% grå C(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); <10% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig Ap 0-20 Meget mørk grå (10YR 3/1 f); svagt lerholdigt groft mellemsand; smeltevandsaflejring; humusrig; ingen E Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f); svagt lerholdigt groft mellemsand; smeltevandsaflejring; humusholdig; ingen Bhsm Mørk rødlig brun (5YR 3/2 f); svagt lerholdigt groft mellemsand; smeltevandsaflejring; humusrig; ingen ; cementeret Bsm Mørk brun (7.5YR 4/3 f); svagt lerholdigt groft mellemsand; smeltevandsaflejring; humusfattig; ingen ; cementeret Ap 0-20 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 30-40% grå B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 20-30% grå manganudfældningspletter B(g) ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; <10% grå reducerede farver Ap 0-21 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 20-30% grå manganudfældningspletter B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 30-40% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; <10% grå Ap 0-24 Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); leret siltet sand; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Gullig brun (10YR 5/4 f); 20-30% grå jernudfældningspletter; ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; intet kalk 2BCg Lys brunlig grå (2.5Y 6/2 v); % grå svagt lerholdigt groft mellemsand; smeltevandsaflejring; humusfattig; ingen sten; intet kalk 3Cg Grå (5Y 5/1 f); % grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig Ap 0-23 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 10-20% grå B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 60-70% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; 10-20% grå Ap 0-25 Mørk grålig brun (2.5Y 4/1 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Lys oliven grå (5Y 6/2 f); 30-40% grå jern- og B(g) Oliven (5Y 5/3 f); 10-20% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen C(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); <10% grå ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig 5

7 Ap 0-32 Lerholdigt siltet sand; moræneaflejring; humusholdig; ingen sten; intet kalk; B(g) Lerholdigt siltet sand; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 20-30% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; 30-40% grå Ap 0-29 Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f) ; jern- og manganudfældningspletter; ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Lys oliven grå (5Y 6/2 f); 30-40% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen B(g) Grålig brun (2.5Y 5/2 f); <10% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen C(g) Grålig brun (2.5Y 5/2 f); <10% grå ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig Ap 0-20 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 60-70% grå jern- og manganudfældningspletter. B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 30-40% grå jernudfældningspletter; C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; 50-60% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; kalkholdig; <10% grå Ap 0-24 Mørk grålig brun (2.5Y 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Lys oliven grå (5Y 6/2 f); 60-70% grå ; C(g) Lys grå (5Y 6/1 f); 70-80% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; C(g) Grålig brun (2.5Y 5/2 f); 20-30% grå ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig Ap 0-37 Svær ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 70-80% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; 50-60% grå jern- og manganudfældningspletter. C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; <10% grå Ap 0-30 Mørk grålig brun (2.5Y 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Gullig brun (10YR 5/4 f); 40-50% grå jern- og C(g) Grålig brun (2.5Y 5/2 f); 10-20% grå jernudfældningspletter; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig Ap 0-30 Meget mørk grålig brun (2.5Y 3/3 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen B(g) Gullig brun (10YR 5/4 f); 20-30% grå jernudfældningspletter; ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; intet kalk C(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); <10% grå ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig Ap 0-28 Ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 20-30% grå B(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; 40-50% grå manganudfældningspletter. 6

8 BOL- 001 BOL- 002 C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; 60-70% grå C(g) Svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; <10% grå Ap 0-16 Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; ingen ; B(g) Brunlig gul (10YR 6/6 f); 10-20% grå jern- og ; B(g) Grålig brun (2.5YR 5/3 f); 20-30% grå ; C(g) Bleg brun (10YR 6/3 f); 40-50% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig; A 0-10 Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f); lerholdigt siltet sand; moræneaflejring; humusholdig; ingen. EBw Gullig brun (10YR 5/4 f); leret siltet sand; moræneaflejring; humusfattig; ingen ; Bt(g) Lys gullig brun (10YR 6/4 f); 30-40% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen. C(g) Grålig brun (2.5Y 5/3 f); 20-30% grå ler; moræneaflejring; humusfattig; ingen sten; svagt kalkholdig;. 7

9 PROFIL BOL-001 Jordtype: Vandstyvende svær lerjord Jordbundskode: 76 Udgangsmateriale: Moræneler Statsskovdistrikt: Åbenrå Lokalitet: Bolderslev Skov Kortblad: 1212 III SØ Åbenrå UTM: Landskabstype: Morænelandskab Kote: 57 m.o.h. Beliggenhed: Flade Hældning: 2-4% Profildybde: 130 cm Grundvandsdybde: 120 cm Dræningsklasse: Dårligt drænet Vegetation: Eng Beskrevet af: Henrik J. Granat Dato: A (0-16 cm): Mørk grålig brun (10YR 4/2 f); ler; moræneaflejring; humusholdig; intet kalk; rødder. B(g)1 (16-30 cm): Brunlig gul (10YR 6/6 f), indblandet med lys gullig brun (2.5Y 6/3 f); 10-20% grå få mangan- og jernudfældninger; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; intet kalk; rødder. B(g)2 (30-55 cm): Grålig brun (2.5Y 5/3 f), indblandet med olivengrå (5Y 5/2 f); 20-30% grå mange manganudfældninger; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; intet kalk; rødder. C(g) ( cm): Bleg brun (10YR 6/3 f), indblandet med oliven grå (5Y 5/2 f); 40-50% grå svær ler; moræneaflejring; humusfattig; svagt kalkholdig; rødder. A Bemærkninger: Der er rødder til 130 cm. Træartsvalg: 8

10 PROFIL BOL-002 Jordtype: Vandstyvende svær lerjord Jordbundskode: 76 Udgangsmateriale: Moræneler Statsskovdistrikt: Åbenrå Lokalitet: Bolderslev Skov Kortblad: 1212 III SØ Åbenrå UTM: Landskabstype: Morænelandskab Kote: 57 m.o.h. Beliggenhed: Flade Hældning: 2-4% Profildybde: 125 cm Grundvandsdybde: 120 cm Dræningsklasse: Dårligt drænet Vegetation: Bøg Beskrevet af: Henrik J. Granat Dato: A (0-10 cm): Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f); lerholdigt siltet sand; moræneaflejring; humusholdig; intet kalk; rødder. EBw (10-30 cm): Gullig brun (10YR 5/4 f); 10-20% pletter på brunlig bund; få mangan- og jernudfældninger; leret siltet sand; moræneaflejring; humusfattig; intet kalk; rødder. Bt(g) (30-80 cm): Lys gullig brun (10YR 6/4 f), indblandet med lys olivengrå (5Y 6/2 f); 20-30% grå mange manganudfældninger; svær ler; moræneaflejring; humusfattig; intet kalk; rødder. C(g) ( cm): Grålig brun (2.5Y 5/3 f), indblandet med lys oliven grå (5Y 6/2 f); 40-50% grå ler; moræneaflejring; humusfattig; svagt kalkholdig; rødder. B Bemærkninger: Der er rødder til 125 cm. Træartsvalg: 9

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen I forbindelse med feltarbejdet på de udvalgte KUPA lokaliteter blev der indsamlet jordog sedimentprøver til analyse i

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Her på siden er en oversigt over de 2 rapporter og 4 opgaver, I skal aflevere efter kurset. Rapporterne og opgaverne er nærmere beskrevet i dette kompendium.

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

1.2 Geologi, jordbund og grundvand

1.2 Geologi, jordbund og grundvand 1.2 Geologi, jordbund og grundvand De geologiske og jordbundsmæssige beskrivelser i denne driftsplan opdeles i en generel beskrivelse, der dækker hele distriktet, og specielle beskrivelser for de enkelte

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

2. Skovens sundhedstilstand

2. Skovens sundhedstilstand 2. Skovens sundhedstilstand 56 - Sundhed 2. Indledning Naturgivne og menneskeskabte påvirkninger Data om bladog nåletab De danske skoves sundhedstilstand påvirkes af en række naturgivne såvel som menneskeskabte

Læs mere

De kolde jorde 3.04 AF BO ELBERLING

De kolde jorde 3.04 AF BO ELBERLING 3.04 De kolde jorde AF BO ELBERLING Kulden, mørket og vinden får det meste af året jordbunden på Disko til at fremstå gold og livløs. Men hver sommer får Solen magt, og sneen smelter. Hvor jorden ikke

Læs mere

Bemærkninger : Type 4 (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet) Substrat: 0 0 0 100 Nej LBN. Bemærkninger : Fauna: Flora:

Bemærkninger : Type 4 (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet) Substrat: 0 0 0 100 Nej LBN. Bemærkninger : Fauna: Flora: Opgave: Dong Energy Dato / tid: 8. april 2010 Område: Frederikshavn Møller 17-05-2010 12:52 Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Video + / - Punktnummer 57 27,340 10 34,655 7,3 0,3 Dyk Ja Boblerev

Læs mere

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle.

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle. Regionale og lokale geologiske interesseområder i Allerød Kommune Litra Navn Baggrund for udpegning samt A. B. Tippen i Lynge Grusgrav Tipperne i Klevads Mose Lokale geologiske interesseområder for information

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN INDHOLD Prøvebeskrivelsen Prøvetyper Mejseltyper, lufthæveboring Prøvekvalitet Farvebedømmelse Fotografering af prøver Udtagning af prøver til GEUS PRØVEBESKRIVELSE

Læs mere

Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark.

Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark. 1 Trinity Fredericia 19. September Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark. Lagdelt sand med rustudfældninger Stensbæk Plantage 2010 Geologi 2 Geologi i Danmark, kort oversigt Hvad kan jeg

Læs mere

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter Jordbundsrapport (jordbundsprofil og laboratorieforsøg) Klimarapport (Det globale klima - hydrotermfigurer og klimamålinger) Opgaver Stenbestemmelse

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ.

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ. Bilag Detaljer i sammenligningen af 3 beskyttet natur og FOT i Vordingborg og Holstebro kommuner Udarbejdet af Åge Nielsen, Miljøministeriet, september 2012. Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B.

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp Teksturdata fra de otte landskabselementtyper er blevet sammenholdt

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF:

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Udgravningsberetning SJM 187 K3 SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Beretning for forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. nordvest

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Indhold Teori - klima- og plantebælter... 2 Klimazoner og plantebælter... 2 Hydrotermfigurer... 4 Vejledning Klimamålinger... 7 Teori jordbund...

Læs mere

Erfaringer fra praksis på problemjord Jens Richter Jungersen JSJ AGRO I/S

Erfaringer fra praksis på problemjord Jens Richter Jungersen JSJ AGRO I/S Erfaringer fra praksis på problemjord Jens Richter Jungersen JSJ AGRO I/S Footer Text 1/30/2013 1 Footer Text 1/30/2013 2 JSJ AGRO I/S Driftsfællesskab 2350 ha fordelt med ca. 800 ha vinterhvede 300 ha

Læs mere

Erfaringer fra praksis på problemjord. Jens Richter Jungersen JSJ AGRO I/S

Erfaringer fra praksis på problemjord. Jens Richter Jungersen JSJ AGRO I/S Erfaringer fra praksis på problemjord Jens Richter Jungersen JSJ AGRO I/S Footer Text 11/4/2013 1 JSJ AGRO I/S Driftsfællesskab 2300 ha fordelt med ca. 750 ha vinterhvede 300 ha brødrug 300 ha raps 425

Læs mere

-* Ingen radius når beregningsmetode er Iterativ eller BNBO er samlet med andre

-* Ingen radius når beregningsmetode er Iterativ eller BNBO er samlet med andre BILAG 1 Ans 61807 77. 1087 77. 1157 6.00 10.00-16.75-16.45-22.75-26.45 Glacial smeltevandssand Sand mest fint Bunden af magasinet er 10 m under filteret. Iterativ Iterativ 2.24 29.5 19.5 Glacial smeltevandssand

Læs mere

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland Skitse til projekt Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland KORTLÆGNING AF JORDEN ANVENDELSE I MARKEN DATABEHANDLING Indhold 1. Baggrund 2. Generel beskrivelse

Læs mere

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Gør tanke til handling VIA University College Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Jette Sørensen 28. november 2014 Prøvekvalitet Prøvekvaliteten for jordprøver fra boringer

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c)

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) marts 2016 Esplanaden 8C, 4. tv DK 1263 København K Tlf. +45 3318 6180 www.schonherr.dk HVISSINGE ØST - OMRÅDET Side 2 Glostrup Kommune, Bebyggelse i Hvissinge

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser

Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser 4. Jordbundskortlægningen Erfaringer fra DJF s jordbundskortlægninger andre steder i landet har hidtil været, at der findes en betydelig jordbundsmæssig variation,

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor distale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette

Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor distale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette KUPA rapport nr. 7 Undersøgelse af smeltevandsaflejringer indenfor distale smeltevandssletter: Basisdata fra undersøgelser på Karup og Tinglev hedeslette 3 Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Udpegning

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Naturgassens afløser. Bilag 1

Naturgassens afløser. Bilag 1 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 0403 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Naturgassens afløser Lars Bøgeskov Hyttel Nordjylland Tel. +45 9682 0405 Mobil +45 2940 7245 lbh@planenergi.dk

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser

Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser Status - 10 år efter etablering af Krinsen på Kongens Nytorv Morten Ingerslev Indhold Jordbundsforhold Komprimering Hulrum Iltforhold Jordbundsanalyse

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Glyphosat effekter på træer og miljø. Klima og juletræsdyrkning. Gødskning biomasse og anbefalinger. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Glyphosat - baggrund Få miljøvurdering af Glyphosat

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

Anlægsrapport nr. 598 Forsøgsnummer 1507

Anlægsrapport nr. 598 Forsøgsnummer 1507 Bilag 3. Anlægsrapport nummer 598, forsøgsnummer 1507, Udbringning af flisaske i dansk skovbrug Økologiske konsekvenser. Thy Statsskovdistrikt, Stenbjerg Klitplantage, Afd. 259c Ingerslev, M., 2001. Anlægsrapport

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

Boringsdato : 9/ Boringsdybde : 132 meter Terrænkote : 32,62 meter o. DNN

Boringsdato : 9/ Boringsdybde : 132 meter Terrænkote : 32,62 meter o. DNN Udskrevet 2/5 2005 Side 1 Borested : Hjerm Vandværk 7560 Hjerm Kommune : Struer Amt : Ringkøbing Boringsdato : 9/4 2001 Boringsdybde : 132 meter Terrænkote : 32,62 meter o. DNN Brøndborer : Poul Christiansen,Højslev

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Frøslev Plantage er på ca.1042 ha og er beliggende få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Mod øst afgrænses plantagen af motorvej E45. Området kaldet Frøslev Sand blev indtil

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Natur- og kulturformidling, 1. semester. Jordbundsrapport 29. oktober 2014 Gruppe 4

Natur- og kulturformidling, 1. semester. Jordbundsrapport 29. oktober 2014 Gruppe 4 Natur- og kulturformidling, 1. semester. Jordbundsrapport 29. oktober 2014 Gruppe 4 Carl Gustav Hansen Cathrine Kongslev Mai Haugaard Westhoff Michaela Gorosch Kviat Pernille Ungermann Jordbundsrapport

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8.

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8. 26. februar 2016 LIFE14 NAT/DK/000012 Tønder Kommune Sags id.: 01.05.00-P20-23-15 Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato:

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Sortiment Varenummer Produkt 230010 Oldebjerg regnvandstunnel 300 l. 231004 Endeplade 2 stk. 19181280 Samlepinde til regnvandstunnel 6 stk. Udluftning ø110mm Inspektionslåg

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM3031 Aalevej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10fx Sted-SBnr.: 160607-107 KUAS: -7.24.02/HOM-0007 Forud

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Langt størstedelen af plantagerne under Thy Statsskovdistrikt ligger i klitlandskabet i den kystnære bræmme af flyvesand.

Langt størstedelen af plantagerne under Thy Statsskovdistrikt ligger i klitlandskabet i den kystnære bræmme af flyvesand. 1.3 Geologi, jordbund og grundvand 1.3.1 Landskabet Landskabet i Thy veksler markant mellem lavtliggende flader og højtliggende kuperet landskab. De store flader er hævet havbund, der siden Stenalderen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Mortensen Gl Skovvej 26 4470 Svebølle DATO 20. november 2014 SAGS NR. 326-2014-107797 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010 Vester Skerninge sogn, Sallinge hrd., Svendborg amt., Stednr. 09.04.26 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Notat og tilstandsrapport er udarbejdet af: Mads Kappel Jensen, Civilingeniør, miljø Kvalitetssikring og udvikling:

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

herred, tidl. Aabenraa amt, Aabenraa kommune. Sted nr , sb. 89.

herred, tidl. Aabenraa amt, Aabenraa kommune. Sted nr , sb. 89. HAM5648 Hønkys Nørremark, Egvad sogn, Sønder Rangstrup herred, tidl. Aabenraa amt, Aabenraa kommune. Sted nr. 22.03.02, sb. 89. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med grusindvinding vest for Rødekro.

Læs mere