Læreplan for Abildgård børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Abildgård børnehave"

Transkript

1 Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse være: At vi i samspil med hjemmet kan være med til at skabe et pædagogisk miljø, hvor børnene kan udvikle deres selvværd, tilegne sig viden og kompetencer med henblik på at blive kompetente aktører i det fællesskab de er en del af og ud fra de ressourcer hver enkelte barn har, og at vi dermed er med til at give barnet redskaber til at finde et godt og lykkeligt liv. 1

2 Abildgård børnehave er en børnehave med to grupper. En børnehavegruppe med 33 børn og en specialgruppe 32, med 7 børn mellem 0-7 år med varig nedsat funktionsevne. Specialgruppen kaldes Mariehønsestuen, og den anden stue Blomsterstuen. Ud over de to stuer har vi et fælles alrum. Det enkelte barn og gruppens behov skaber vores struktur. Alle daginstitutioner skal uarbejde en pædagogisk læreplan. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. 1 Ud fra et utal af muligheder har vi valgt, hvad vi allerhelst vil lægge vægt på for at skabe et godt og lærerigt børnehaveliv i Abildgård børnehave. Vores overordnede vision er: Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse være: At vi i samspil med hjemmet kan være med til at skabe et pædagogisk miljø, hvor børnene kan udvikle deres selvværd, tilegne sig viden og kompetencer med henblik på at blive kompetente aktører i det fællesskab de er en del af og ud fra de ressourcer hver enkelte barn har, og at vi dermed er med til at give barnet redskaber til at finde et godt og lykkeligt liv. Med afsæt i vores vision har vi følgende værdier, som kendetegner vores pædagogiske praksis. Vores værdiord er: Åbenhed, anerkendelse og respekt. Vi ønsker, at møde hinanden, børn og forældre med åbenhed, anerkendelse og respekt. Ordene kan opfattes som store og svære begreber, men vi forsøger at bruge dem som redskaber i vores daglige arbejde. Værdierne giver mening når de er en integreret del af vores pædagogisk praksis, og for os styrker værdierne al læring og al samvær. For os er læring at tilegne sig viden og kompetencer med henblik på at blive kompetente aktører i det fællesskab børnene er en del af og ud fra de ressourcer hver enkelt barn har. Grundlæggende mener vi, at alle børn uanset forudsætninger har de samme behov for udvikling og læring, så det pædagogiske udgangspunkt derfor er ens, men metoderne kan være forskellige. Indsatsen for børn med særlige behov er således tænkt ind i alle temaerne. I alle daginstitutioner skal der udarbejdes pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig og kommunikativ udvikling. Krop, bevægelse og sundhed Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Vi har overordnet valgt at strukturere læreplanen efter de 6 temaer, vel vidende at de forskellige indsatsområder vi beskriver, ikke kan holdes klart adskilte, eks. er sansemotoriske oplevelser en forudsætning for sproglig udvikling. 1 Bilag: Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner. 2

3 Tema 1: Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlige udvikling ser vi som barnets dannelsesproces. Dannelse er når barnet udvikler sine specifikke personlige kompetencer ud fra egne ressourcer og miljø, dannelse er at være og bevare sin integritet i relation til andre. For at styrke barnets alsidige personlighedsudvikling møder vi det enkelte barn med respekt, åbenhed og anerkendelse, hvor barnets fokus danner udgangspunkt. Barnets alsidige personlighedsudvikling skal ses som et overordnet fokusområde, der samler de øvrige. Tema 2: Sociale kompetencer Sociale kompetencer udvikles i fællesskabet med andre. Vi bestræber os på, at det enkelte barn skal føle sig værdifuld og nødvendig for fællesskabet. Værdien ligger i, at det enkelte individ i fællesskabet har plads til at udvikle sin personlighed og til at påvirke fællesskabet. Vi skaber et inkluderende miljø med fælles spilleregler, hvor vi tager udgangspunkt i og styrker barnets udvikling. Det gør vi i børnehaven ved at.. o Morgenstund/modtagelse i børnehaven. Vi skaber en morgen, hvor børnene føler sig velkommen og hvor de mærker, at de er en værdifuld del af fællesskabet. En morgen, hvor det er legalt at have forskellige behov med hensyn til farvelritualer, morgenmadsspisning, lyst til at være social osv. o Måltidet. Vi vil tage hensyn til det enkelte barns behov, samt give dem mulighed for at opleve glæden ved at være en del af et fællesskab. Vi vil gerne give børnene mulighed for at udvikle færdigheder, de får brug for i det fællesskab vi har, når vi spiser sammen. Vi vil gerne vise respekt for det enkelte barns integritet og dermed styrke dets selvværd. o Mad temaer i børnehaven. Vi giver børnene mulighed for at deltage i et tema som er af stor betydning for hele børnehaven. 3

4 Er afhængig af den enkeltes indsats. Er afhængig af, at man samarbejder og løser opgaven i fællesskab. Giver børnene en følelse af at være en vigtig del af fællesskabet og glæden ved at være en del af et team. o Vi støtter barnet i at udvikle venskaber. o Vi støtter barnet i at tilegne sig færdigheder og kompetencer, som de får brug for i sociale sammenhænge vente på egen tur tale i store forsamlinger lytte til andre og tage hensyn til andre lære de andre at kende. (f.eks. rundkreds) o Vi støtter barnet i legen, vi hjælper barnet med at få øje på og lytte til andre børns initiativer. Herunder følger eksempel på, hvordan vi helt konkret arbejder med hvert enkelt indsatsområde. Indsatsområde Morgenstund/modtagelse i børnehaven Vejledende handleplan Succeskriterium Vi dækker et hyggeligt morgenbord, der hvor børn og forældre kommer ind i børnehaven, og der spises morgenmad indtil kl Vi skaber en rolig stemning med stille musik og stearinlys. Centrum i morgenstunden er morgenbordet, hvor der skal sidde en voksen for at tage imod børn og forældre. Børn og forældre er glade for at komme her om morgenen. Børnene viser forståelse og accept af hinandens forskellige vaner og behov. Kan skabe ro, og vi bestræber os på at bevare roen indtil kl Indsatsområde Madpakke spisning Vejledende handleplan Succeskriterium En voksen dækker bord og deler alle børnene op i grupper under hensynstagen til venskaber/interesser/alder. Nogle gange er børnene med til at dække bord. Børnene pakker al maden ud på Rolige måltider, hvor børnene sidder ned og deltager aktivt i det sociale samvær samtidig med at de spiser deres mad. Børn der ikke har problemer med at spise deres mad. 4

5 tallerkenerne og madkasserne samles ind. Når alle er klar siges der værsgo og så spiser man. Børnene får hjælp efter behov til at hælde vand op og til at pakke ud. Vi varmer børnenes mad efter behov. Som udgangspunkt må børnene gerne gemme mad og vi har ingen regler om, hvilken slags mad, der skal spises først. Ved bordet udviser vi bordskik, så som at sidde ned på sin stol, spise en mad ad gangen, ikke kun spise pålæg, ikke tale med mad i munden osv. De voksne spiser sammen med børnene. Børnene skal ikke vente på alle er færdige før de må gå fra bordet. Tema 3: Sproglig og kommunikativ udvikling I Abildgård børnehave har vi overordnet fokus på kommunikation, hvor talesproget er en af flere kommunikationsformer. Af andre kommunikationsformer bruger vi f.eks. Tegn til Tale. (Tegn til tale (også kaldet TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn), piktogrammer (et symbolsystem bestående af klare, sorte tegninger på hvid baggrund), digitale billeder og talemaskiner (Talemaskiner er samlet set maskiner, der kan afspille ord eller sætninger, når man trykker på bestemte knapper). Kommunikation har værdi, når det giver mennesker mulighed for at udtrykke ønsker, følelser og behov. Kommunikation giver mulighed for at skabe relationer og derigennem danne sig som menneske. Vi støtter og udvikler det enkelte barns mulighed for at kommunikere og understøtter den sproglige udvikling. Vi har fokus på, at anerkende barnets non-verbale sprog og støtter barnet i at sætte ord på, f.eks. jeg kan se du bliver ked af det? Det gør vi i børnehaven ved at.. o Rundkreds, hvor vi sammen med børnene gør brug af forskellige kommunikationsformer for at understøtte den sproglige udvikling. Vi støtter og udvikler det enkelte barns mulighed for at kommunikere. o Lærer barnet at lytte. o Vi gør brug af sang og musik, højtlæsning og rim og remser o Vi arbejder med mundstimulering for at udvikle barnets mundmotorik. 5

6 o Vi bruger Tegn til tale, digitale billeder, piktogrammer, tech talk, pc og andre kommunikative hjælpemidler. o Samarbejde med talepædagog o Hvert barn får sin egen bog med fotos, tegninger m.m. (barnets bog). Herunder følger eksempel på, hvordan vi helt konkret arbejder med hvert enkelt indsatsområde. Indsatsområde Rundkreds Vejledende handleplan Succeskriterium Vi bruger Tegn til Tale, billeder, konkreter (f.eks. en bestemt bamse er lig en bestemt sang) og kropssprog. Vi samler børnene til rundkreds. P.t har vi 3 rundkredse, en med de største børn en med de mindste børn og en med børnene i specialgruppen. Der er mulighed for at børnene tager del i hinandens rundkreds. Vi tager aktuelle emner op og taler om det. Vi råber alle børnene op. Vi opfordrer børnene til at fortælle i rundkredsen, være den der bestemmer en sang, leg eller historie. At alle børn finder en kommunikationsform. At de fleste børn kender hinandens kommunikationsformer. At de fleste kan gøre brug af hinandens kommunikationsformer. At vi holder rundkredse de fleste dage. En rundkreds er en succes, når der bliver ventet og lyttet. det er en succes når alle børn siger ja eller reagerer på sit navn. At børnene er deltagende, enten ved at fortælle, synge med, lytte og/eller være opmærksom. Vi taler med børnene om nære ting, hvor de bor, alder m.m. 6

7 Tema 4: Krop, bevægelse og sundhed Vi arbejder med krop og bevægelse med det mål, at børnene føler glæde ved at røre sig og spise sundt, hvilket vi mener, forøger barnets livskvalitet. Vi har fokus på at skabe fysiske og sociale rammer, hvor alle børn har mulighed for udfoldelse svarende til barnets sansemotoriske udvikling. Børnene udvikles og udfordres i forhold til dets nærmeste udviklingsniveau, og således bevidstgøres om kroppen, både sundhedsmæssigt og fysisk. Det gør vi i børnehaven ved at.. o Gør brug af gymnastiksalen. o Samarbejde med fysioterapeut om særlig tilrettelagte motoriske forløb med enkelte børn eller børnegrupper. o Barnet har mulighed for at bruge, motorikrum med trampolin, ribbe, fys bold, balancebom. o Vi gør brug af rytme, musik og dans. o Leg ved skov og strand og gåture. o Vi har rammer som indbyder til at gøre brug af og udvikle motoriske kompetencer, f.eks. puderum, legeplads og sportsplads. o Vi arbejder med barnets sansemotoriske udvikling, bl.a. ved massage, sansebaner, mundstimulering(mundmotorikken styrkes), finmotoriske aktiviteter o.s.v. o Vi lærer barnet om sundhed, bl.a. ved snak omkring middagsbordet, under vores mad temaer og vi tilbyder dagligt sund morgenmad. o Vi gør bevægelse til en integreret del af barnets hverdag. 7

8 Herunder følger eksempel på, hvordan vi helt konkret arbejder med hvert enkelt indsatsområde Indsatsområde Gymnastiksal Vejledende handleplan Børnene øver sig i at gå to og to på række til gymnastiksalen. I gymnastiksalen, laver vi forhindringsbaner, leger, spiller bold, balancerer og bruger rullebræt. Børnene hjælper med at rydde op: skubbe, løfte og trække. For enkelte børn laves sansemotoriske programmer og leg af fysioterapeut. Succeskriterium Når børnene går to og to til gymnastiksalen og holder hinanden i hånden og går i rækken. Der er en succes når alle børn bliver optaget af en aktivitet og mestrer en ny aktivitet. Det er en succes, når der er børn der hjælper, enten af sig selv eller på opfordring. Det er en succes når barnet accepterer leg hos fysioterapeut. 8

9 Tema 5: Naturen og naturfænomener I Abildgård børnehave bruger vi naturen som et ekstra rum. Vi oplever og opdager naturen sammen, naturen stimulerer barnets nysgerrighed, fantasi og udforsketrang. Vi lærer børnene glæde og respekt for naturen, at det er noget fælles vi skal værne om. Vi ønsker at bruge naturen, så barnet udvikles sansemæssigt, socialt og læringsmæssigt (kognitivt) præcist på sit udviklingsniveau. Samvær, tid, nærvær og anerkendelse, værdier som vi vægter højt i Abildgård børnehave, udvikles i naturen. Det gør vi i børnehaven ved at... o Skovprojekt, vi tager i Uglereden to uger i træk, hvor vi er ude i al slags vejr. o Vi tager på ture i naturen til skov, strand og sø. o Bruger naturen i forhold til årstiderne, f.eks. stranden, hente juletræ o.s.v. o Vi er ude i al slags vejr, både på legepladsen og i naturen. o Vi finder dyr og insekter og forundres over dem. o Vi henter ting i naturen (træ, sten o.s.v) som vi bruger til forskellige formål i børnehaven. 9

10 Herunder følger eksempel på, hvordan vi helt konkret arbejder med hvert enkelt indsatsområde Indsatsområde Skovprojekt Vejledende handleplan Succeskriterium Hele børnehaven tager i skoven 14 dage i træk. (Uglereden) Vi er ude hele dagen i al slags vejr. Vi fortæller børnene om det, de finder i naturen Skovsnegle, reder, rævehuler, planter m.m. Vi finder uddybende information i bøger. Vi bruger lup, terrarier og spande. Vi får besøg af naturvejleder, som underviser børnene om naturen og laver mad sammen med børnene og voksne med planter fra naturen. Vi laver mad over bål, børnene finder brænde. Vi lærer dem, hvor de skal finde brænde og omgang med bål. Vi viser børnene hvordan naturen behandles i forhold til affald, rengøring m.m. Legepladsen er naturen - bakker, slynger, klatretræer, rutscher o.s.v. Børnene udfordres konstant motorisk i naturen. Vi gør et bestemt sted (Uglereden) i naturen til et kendt sted ved helt konkret hver dag i 14 dage og hvert år at tage samme sted hen. Børnenes sanser stimuleres med skovbunden, naturens dufte og lyde. Alle børnene deltager i projektet i de fleste dage. Når vi oplever børnene føler glæde ved at være i naturen. Når vi oplever mere ro og færre konflikter mellem børnene. Når de praktiske rammer fungerer. Når naturen bliver et supplement til enkelte børns hjælpemidler. Personalet får øje på nye lege og samværsmuligheder, når den daglige rutine bliver brudt. Når børnene opdager nye kammerater og nye lege. Når børnene uopfordret samler affald op. Det er en succes, når børnene løsriver sig for voksne i skoven. Når børnene udforsker naturen på egen hånd. Når vi ser og hører børnene genkender steder i skoven huler, træer m.m. Når vi laver mad fra skovens planter og de fleste børn vil smage det. Vi gør brug af naturvejleder og det fanger børnenes opmærksomhed. Når børnene viderefører oplevelser fra skoven til børnehaven. F.eks. nye venskaber holdes. Kender reglerne for bål og overholder dem og kender reglerne for deres færden i naturen. Når børnene mestrer nye udfordringer i skoven. 10

11 Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier Kultur er noget vi alle vokser op med, noget vi lærer om fra barn. Kultur er den fælles hverdagsforståelse vi har af Abildgård børnehave. Vi er alle med til at præge børnehavens særlige kultur, som bygger på vores fælles visioner, værdier og normer. Vi bevidstgør børnene om, at man kan tænke og handle forskelligt, og at vi alle er med til at præge kulturen. Vi ønsker med vores kultur og vores værdier: åbenhed, anerkendelse og respekt, at formidle kulturforståelse for, med og af børn. Kulturforståelse for børn definerer vi ved det, vi fysisk gør muligt for børnene, f.eks. bøger, musik o.s.v. Kulturforståelse med børn, er det vi gør sammen med barnet, f.eks. taler med barnet om kost, familiestrukturer, omsorg og kulturforståelse af børn er det børnene skaber sammen, f.eks. i legen og videregivelse af lege fra store børn til små børn. Det gør vi i børnehaven ved at... o Have årstidsbestemte traditioner, og ved at bevare børnehavens traditioner Skovprojekt, tivolidag, Lucia dag, besøg af gamle børn og fernisering af malerier. o Vi har højtlæsning og børnehavebibliotek. o Vi giver barnet mulighed for at lytte til musik, danse og synge. o Vi laver mad sammen med børnene og skaber en hyggelig stemning omkring bordet. o Vi viser børnene forskellige værkstedsaktiviteter, hvor de får mulighed for kunstnerisk udfoldelse med forskellige materialer. o Vi holder børnehavens fødselsdag og fejrer hinanden til fødselsdage. o Vi har en anerkendende omgangstone. o Give børnene mulighed for samvær på tværs af stuerne. o Gør brug af mange kommunikationsformer. 11

12 Herunder følger eksempler på, hvordan vi helt konkret arbejder med hvert enkelt indsatsområde Indsatsområde Højtlæsning Vejledende handleplan Succeskriterium Vi har et synligt og tilgængeligt børnebibliotek på alrummet, hvor børnene kan låne bøger med hjem. Børnehaven har bøger i forskellige genrer. Vi læser forskellige genrer højt, og finder fagbøger til børnene efter interesse, f.eks. insektbøger. Vi udvælger emnebøger, f.eks. om håndvask. Vi læser højtlæsning i rundkreds. Noget af det vi læser videreføres til teater, f.eks. de tre bukkebruse. Vi laver bøger, som tilgodeser enkelte børns behov, f.eks. billeder på træplader, bøger med Tegn til Tale, bøger med lyde. Vi tilbyder barnet nærvær, tryghed og højtlæsning. At børn og forældre benytter sig af børnehavebiblioteket. At der dagligt bliver læst historier for børn. Når børnene beder om at få læst højt og få gentaget en bog. At de fleste børn er opmærksomme ved højtlæsning både i små og store grupper. At vi for alle børn finder en bog, der fanger barnets opmærksomhed. Det er en succes, når nogle børn får mod til at deltage i teater efter højtlæsning. At børnene selv tager en bog, som de læser selv eller for hinanden. Dokumentation 12

13 Der findes mange forskellige dokumentationsformer, såsom iagttagelse, interviews, videooptagelser, digitale fotos, bog mellem hjem og børnehaven, tavle, børnetegninger og fortællinger fra hverdagen. Dokumentation er i forhold til forældre, samarbejdspartnere osv. at kunne underbygge og dokumentere vores arbejde. Dokumentation er også et pædagogisk redskab til læring og kompetenceudvikling. Vi dokumenterer vores arbejde ved at: o Vi dokumenterer ved at tage digitale billeder og ved at hænge dem op. o Vi skriver på tavlen og/eller i børnenes kontaktbøger. o Fra første dag i børnehave indsamles billeder, tegninger, sange m.m. vedr. det enkelte barn. Barnet får bogen, når barnet stopper i børnehaven. o Vi tager videofilm og viser det for børn og forældre. o I temauger, f.eks. skovprojekt, skriver vi dagligt om projektet og viser billeder. o Vi evaluerer vores daglige pædagogiske arbejde og særlige arrangementer på stuemøder og på personalemøder. o Vi sætter pædagogiske mål og indsatsområder, som evalueres årligt på personalets pædagogiske dag. o Vi sender nyhedsbreve m.v. hjem. o Vi opfordrer forældre, til at deltage i børnehavens dagligdag. o Daglig dialog, feedback og refleksion i forhold til samarbejdspartnere, forældre og hinanden. 13

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå.

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Disse værdier og vores praksis evalueres en gang årligt i oktober måned NÆRVÆR Vi anser det for overordentligt vigtigt at vi voksne er

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere