Uanmeldt tilsyn. Kvindekrisecenter Røntofte Bøgebakken Helsingør. 8. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn. Kvindekrisecenter Røntofte Bøgebakken 18 3000 Helsingør. 8. april 2013"

Transkript

1 Uanmeldt tilsyn Kvindekrisecenter Røntofte Bøgebakken Helsingør 8. april 2013 Tina Knop og Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen Fredensborg TLF FAX CVR

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning af tilsynets vurderinger og anbefalinger Formalia Observationer under tilsynet Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Den pædagogiske praksis Rammer for indsatsen med fokus på børnedelen Visitation Organisatoriske og personalemæssige forhold Beskrivelse af fysiske rammer Ledelsens bemærkninger til tilsynsrapporten Side 2

3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger og anbefalinger Vurderinger Tilsynet vurderer, at Røntofte Kvindekrisecenter lever op til lovgivningen på området ud fra følgende punkter: Tilsynet interviewer i alt 4 kvinder og møder ligeledes en kvinde, der nyder sin morgenkaffe i solskinnet på trappen udenfor under rundvisningen. Alle kvinder roser stedet for dets beliggenhed og den støtte og omsorg, de oplever at få fra både fastansatte og de frivillige. Tilsynet oplyser, at der har været fokus på børnedelen under opholdet, og kvinderne roser pædagogen for at respektere barnets grænser. Kvinderne oplever, at de kan få vejledning og støtte omkring deres børn og ønsker at benytte sig af tilbud om psykologhjælp til børnene. Tilsynet vurderer, at tilbuddet efterlever kvindernes behov og forventninger omkring støtte, vejledning og omsorg. Tilbuddet arbejder fagligt velfunderet i forhold til den enkelte kvindes situation og inddrager andre samarbejdspartnere som skole, kommune, politi mv. Tilsynet vurderer, at indsatsen sigter et helhedsorienteret perspektiv. Tilsynet vurderer, at børnene også er i fokus under opholdet i forhold til, hvad det betyder for et barn at vokse op med vold. Tilsynet anerkender pædagogen for at have fokus på, hvordan børnene kan klædes på, hvis vold opstår i familien igen. De fysiske rammer sikrer, at kvinderne kan føle sig beskyttet og trygge under opholdet. Husets indretning og beliggenhed skaber ro og en oplevelse af en hjemlig atmosfære. Kvinderne i interviewet giver udtryk for, at huset har en positiv betydning for opholdet, fordi rammerne gør, at de ikke oplever at blive institutionaliseret. Tilsynet møder engagerede personaler, såvel frivillige som fastansatte. Tilsynet oplever solid faglighed hos det fastansatte personale og har især været optaget af fagligheden og erfaringen omkring den pædagogisk ansatte, der har særligt blik for børnene. Tilsynet vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø og dermed også fagligheden fortsat er i en positiv udvikling i kraft af ansættelsen af en krisecenterkonsulent, som bla. også fungerer som efterværnsmedarbejder. Tilsynet mærker tydeligt et større overskud hos leder, der har fået uddelegeret opgaver. Side 3

4 Anbefalinger Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes på at fastholde en ansættelse af efterværnsrådgiver, da tilsynet kan se, at opnormeringen reducerer stresspåvirkninger og højner faglighed og fordybelse for de ansatte i tilbuddet og derved styrker deres arbejde med den enkelte kvinde. Formalia Tilbuddets navn: Adresse: Telefonnummer: Leder: Antal beboere: Antal boliger: Målgruppe: Kvindekrisecenter Røntofte Bøgebakken 18, 3000 Helsingør Marianne Kierkegaard Der er plads til 6 kvinder og deres børn. I alt 15 børn i alderen 0-18 år. Kvindekrisecenteret er et stort hus, hvor der i stueetagen er kontorer, dagligstue, køkken og legestue. På første sal er der 6 værelser og bad og toilet. Truede og voldsramte kvinder med eller uden børn. Behandlingsmetode: At være anerkendende og støttende i kvindernes aktuelle situation. Fokus er på den individuelle tilgang til den enkelte kvinde og hendes behov. Lovgrundlag 109 i Lov om Social Service. Program Rundvisning med frivillig Interview med leder Interview med børnepædagog Interview med kvinderne Tilsynets varighed Start kl.: 8.45 Slut kl.: Side 4

5 Deltagere Ledelsen Medarbejdere Beboere Marianne Kierkegaard Pædagog 4 kvinder Tilsynets formål Det uanmeldte tilsyn sker på baggrund af aftale imellem Helsingør Kommune og FFA Familie, Forebyggelse og Anbringelse om at udføre et uanmeldt tilsyn i henhold til 16 i lov om Retssikkerhed og Administration. Det uanmeldte tilsyn har til formål dels at følge op på de fokuspunkter, det seneste tilsyn har udpeget og dels at sikre, at de rammer og forhold, der vises frem ved det anmeldte tilsyn, også er de, der ses ved det uanmeldte. Tilsynet gør opmærksom på, at denne rapport er udarbejdet på baggrund af et øjebliksbillede. Observationer under tilsynet Beskrivelse Tilsynet ankommer om morgenen den 8. april. Husets beboere er ved at stå op, og en medarbejder er ved at lave morgenmad. Der er dækket bord i køkkenet. Der er en rar, hjemlig og rolig atmosfære i huset. I stuen er en kvinde i gang med et puslespil, terrassedøren er åben, og en kvinder nyder at kunne sidde på trappen udenfor og drikke sin morgenkaffe. Vi bliver mødt af en frivillig vagt, der er behjælpelig med de praktiske ting vedrørende tilsynet. En fastansat medarbejder hilser på tilsynet og ringer til leder i forhold til at afklare, om leder vil tale med tilsynet, inden tilsynet taler med medarbejdere. Leder vil gerne tale med tilsynet først, og den frivillige vagt viser derfor tilsynet rundt på tilbuddet. Den frivillige har telefonvagt, og efter en opringning fortæller den frivillige, at det var en overlevering fra den frivillige, der havde kig-ind-vagt i weekenden. Under rundvisningen tilbyder en kvinde at fremvise sit værelse, og tilsynet får lejlighed til at tale kort med kvinden. Efter rundvisningen passer det med, at leder er kommet. Leder oplyser, at det er mødedag om mandagen, og da tilsynet ønsker at tale med børnepædagogen, planlægges det, at tilsynet først taler med leder, derefter med børnepædagogen og afslutningsvis med kvinderne, der måtte have lyst til at deltage. Tilsynet oplever, at alle er imødekommende og behjælpelige Side 5

6 med at svare på spørgsmål. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Leder Indskrivninger Leder oplyser, at der pt. er indskrevet 7 kvinder. Der er endvidere 6 børn og en ung mand indskrevet på 20 år. Leder har drøftet med bestyrelsen, hvad det kunne betyde at indskrive en kvinde med sin 20 årige søn, men ud fra en vurdering af sønnens behov for skærmning og aflastning, har leder bestemt, at det ikke kan skabe et dilemma i forhold til de andre kvinder. Adspurgt fortæller leder, at indskrivningen er drøftet på møde med kvinderne, og kvinderne har ud fra sagen anerkendt indskrivningen. Det psykiske arbejdsmiljø Der har ved det anmeldte tilsyn den 12. december 2010 været fokus på det arbejdspres, der i perioder har ligget på både leder og medarbejdere og derfor haft negativ indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet har derfor haft punktet som en del af opfølgningen på anbefalinger fra sidste anmeldte og uanmeldte tilsyn i Leder fortæller, at der pt. er en overbelægning på 1 kvinde. Det mærkes dog ikke som et yderligere pres for medarbejderne og leder, da der stadig er ansat en efterværnsrådgiver på 37 timer, der aflaster henholdsvis både leder og socialrådgiver. Leder giver udtryk for, at efterværnsrådgiveren samtidig har udviklingsopgaver, hvilket har betydet, at der er implementeret et bo-stedssystem, så alle fastansatte har adgang til sagsakter og notater omkring de enkelte kvinder. Leder oplever dette som en effektivisering af arbejdsgangene, fordi man som medarbejder ikke er afhængig af at opsøge oplysninger hos andre medarbejdere, men kan indhente dem direkte på systemet. Leder giver samtidig udtryk for, at der stadig skal være fokus på dialogen mellem medarbejderne omkring den enkelte kvinde og hendes eventuelle børn. Opgaver omkring kvindernes udslusning Tilsynet spørger leder, hvordan anbefalingen er omkring, hvilke opgaver hhv. kommunen og Røntofte skal løse i forbindelse med kvindernes udslusning. Leder giver udtryk for, at Røntofte i ca. 1 år har haft Side 6

7 Pædagog rådighed over en lejlighed gennem kommunen (Lejligheden er en 25% lejlighed, som kommunen har til rådighed i boligselskaberne). Lejligheden bruges som efterværn og udslusning for kvinden, hvor efterværnsrådgiveren kobles på som rådgiver. Leder fortæller, at et forløb netop er afsluttet med succes, hvor efterværnsrådgiveren har haft medvirket til, at kvinden kunne flytte ind i en ny lejlighed i en ny kommune. Leder giver udtryk for, at forløbet også har været en succes, fordi kvinden fik rådgivning og støtte til sin økonomi omkring indskud på lejligheden, og der er tilknyttet en familierådgiver omkring børnenes udvikling og trivsel. Efterværnslejligheden kaldes knasten, og leder oplyser, at Røntofte har lejligheden til rådighed frem til Psykologsamtaler til børnene Medarbejderen giver udtryk for, at muligheden for at psykologen kunne komme til Røntofte er afsøgt, men at psykologen har svaret nej. Medarbejderen supplerer, at medarbejderen derfor kører og følger børnene dertil. Tilsynets bemærkninger og opmærksomhedspunkter Vurderinger Det psykiske arbejdsmiljø Tilsynet vurderer, at der stadig er fokus på arbejdsmiljøet. Tilsynet vurderer, at det er vigtigt at kunne fastholde en ansættelse af en efterværnsrådgiver, der også kan være en sparring for leder og derved overtage nogle af leders opgaver. Opgaver omkring kvindernes udslusning Tilsynet vurderer, at efterværnsindsatsen kan have en forebyggende effekt i forhold til, hvorvidt kvinderne vender tilbage til det voldelige forhold. Tilsynet vurderer, at det kan være nødvendigt med en rådgiver, der kender til kvinden og hendes eventuelle børns situation for derved at støtte kvinden til at få den rette hjælp og støtte fra kommunen ud fra de ressourcer og behov, der er i forbindelse med at starte et nyt familieliv. Rammer for indsatsen med fokus på Børnedelen Leder Tilbuddets fokus på børnene Leder fortæller, at der ved en indskrivning bliver observeret på både kvinde og barn. Pædagogens opgave er at have fokus på, hvordan mor er opmærksom på sit barn, og hvordan moren ser på sit barn. Side 7

8 Pædagog Leder giver udtryk for, at der er mulighed for at tilbyde børnene psykologsamtaler, og der samarbejdes gerne med barnets skole og dagtilbud. Leder roser den pædagogiske medarbejder for at være tilbagetrukken i sin tilgang til børnene, så de har mulighed for at nærme sig ham i sit eget tempo. Tilbuddets fokus på børnene Medarbejderen giver udtryk for, at det pædagogiske tilbud ikke er en pasningsordning, men et tilbud til kvinderne og deres børn. Det betyder bl.a. at medarbejderen arrangerer aktiviteter for børnene, hvor mor har mulighed for at lave noget sammen med dem. Medarbejderen fortæller, at aktiviteterne også er ment som en inspiration til familieaktiviteter generelt. Under aktiviteterne kan medarbejderen tale med mor og barn om de udfordringer, der kan være og har været i familien. Medarbejderne justerer deres vagtplan og indhold alt efter børnegruppens behov. Adspurgt fortæller medarbejderen, at når en mor har vigtige aftaler eller møder udenfor Røntofte, tilbyder medarbejderen at passe barnet imens. Medarbejderen giver udtryk for, at der også kan være behov for, at medarbejderen foretager sig noget med barnet enten for at aflaste mor eller for at give barnet et pusterum fra sin mor. Medarbejderen giver udtryk for at bruge den narrative tilgang i sit arbejde, hvormed det pædagogiske arbejde er centreret omkring barnets følelser. Det betyder, at under aktiviteter med børnene, og hvor mor er til stede, kan mødrene komme til at overhøre, hvad barnet tænker og føler omkring det at leve i vold. Medarbejderen fortæller, at dette kan være en øjenåbner for mange af kvinderne, men samtidig svært at håndtere. Medarbejderen mener, at en vigtig del af arbejdet med børnene er at lære børnene strategier i forhold til de udfordringer, de vil kunne møde i en hverdag uden for krisecenteret især hvis mor vender tilbage til det voldelige forhold eller kommer i et nyt voldeligt forhold. Medarbejderen fortæller, at børnene skal lære at orientere sig om andre mennesker i nærmiljøet (naboer f.eks.), således barnet kan hente hjælp, hvis volden gentager sig, eller barnet på andre måder føler utryghed og ensomhed. Medarbejderen arbejder med at styrke denne evne hos barnet ved at tale og tegne med barnet omkring det, barnet ser i sit nærmiljø og omgivelser. Mor-barn samspillet Medarbejderen fortæller, at der altid ved en indskrivning Side 8

9 bruges tid på at observere, hvordan kvinderne har fokus på deres børn. Efterfølgende italesættes observationerne gennem samtaler med mor. Medarbejderen har løbende ansvar for at give vejledning til mor omkring barnet og gå i dialog om, hvad er planerne for weekenden: Spiller i spil sammen osv.? Det betyder, at medarbejderen i samarbejde med mor kan støtte op omkring opdragelsen, og hvordan moren positivt og emotionelt kan involvere sig i sit barn. Adspurgt fortæller medarbejderen, at hvis der er grund til en bekymring omkring et barn, indberettes det skriftligt. Medarbejderen fortæller, at det er naturlig proceduregang, at kommunen får en mundtlig underretning på, at mor og barn opholder sig på Røntofte. Ved både mundtlig og skriftlig indberetning informeres kvinden, og medarbejderen har sjældent oplevet, at en mor har modsat sig en skriftlig indberetning, men kan se, at hun har brug for støtte og vejledning. Samtale under rundvisning Interview med tre kvinder Aktiviteter, skole og dagtilbud udenfor Røntofte Medarbejderen fortæller, at der arrangeres ture ud af huset en dag om ugen, men der er ikke faste fritidsaktiviteter. Der afholdes børnemøder, hvor børnene får mulighed for at få indflydelse på, hvad de gerne vil og ønsker at opleve. Medarbejderen supplerer, at graden af børnemøder afhænger af, hvordan børnegruppen er på nærværende tidspunkt. Medarbejderen fortæller, at bor børnene længe på krisecenteret, så er der aftalt gæstepladser på en af kommunes skoler, hvor personalet er klædt særligt på til denne rolle. Medarbejderen fortæller, at der er enkelte børn, der har et dagtilbud. Det aftales fra familie til familie, hvilke børn der kunne have behov for det. Samtale med en beboer under rundvisningen En kvinde inviterer tilsynet til at se hendes værelse, hvor hun bor med sin søn. Kvinden er lige flyttet ind og vil gerne dele sin historie og bekymringer for fremtiden. Kvinden oplever at være taget godt imod på Røntofte. Værelsets størrelse er fin, giver kvinden udtryk for: Det er lyst, og der er mulighed for at lægge sit tøj i skabe og skuffer. Ankomst Alle tre kvinder fortæller, at de har fået en god modtagelse. Der er en venlig og varm atmosfære blandt medarbejderne. Kvinderne giver samstemmigt udtryk for, at de mødte omsorg, hvor alt ansvar blev taget fra dem i forhold til, at de kunne få ro på, og lande der. Side 9

10 Kvinderne er enige om, at det var lidt svært den første uge at skulle slappe af, men set tilbage var det, hvad de havde brug for på det tidspunkt. Kvinderne havde alle nogle negative tanker omkring det at bo på et krisecenter før indflytning, og særlig en kvinde havde forbehold i forhold til at bo på krisecenter med sine børn. Kvinderne er enige om, at Røntofte har afkræftet deres forestillinger om, at et krisecenter er som et fængsel. Fællesskab Kvinderne føler, at de lever som en stor familie, hvor de har en fælles forståelse for hinanden, men der er plads og rum for, at de er private og ikke er forpligtet til at dele deres historie med de andre beboere. Pligter Kvinderne giver udtryk for, at de skiftes til at lave mad til hinanden. Derudover er der daglige opgaver som rengøring mm. Opgaverne uddelegeres hver mandag på et fællesmøde. Kvinderne oplever, at ordningen fungerer. Adspurgt fortæller kvinderne, at hvis man har det skidt i en periode, så er der ingen, der bliver sure over, at man bliver frataget at være en del af pligterne. Besøg Kvinderne fortæller, at børnene ikke kan have venner på besøg, og hvis der er familiebesøg, foregår dette i cafeen i kælderen. Kvinderne fortæller, at man godt kan tage ud selv og besøge nogen. Tilbud omkring børnene; herunder skole og dagtilbud Kvinderne roser pædagogen for at være dygtig til at læse børnene. De oplever, at pædagogen er afventende i starten overfor børnene, hvilket betyder at børnene oplever sig respekteret. Adspurgt fortæller kvinderne, at der i tilbuddet omkring børnene kan gives pauser til både dem selv og til børnene bl.a. ved at der er forskellige aktiviteter. Kvinderne fortæller, at deres børn har mulighed for at blive gæsteelever på Snekkersten Skole. Kvinderne er glade for tilbuddet og synes, det er godt, at skolen har prøvet det før, så de har indsigt i, hvad det betyder for et barn at bo på krisecenter. Om dette siger en kvinde: De er gode til at tackle det En af kvinderne har sine børn i børnehave i Helsingør. Side 10

11 Personale Tilsynet spørger ind til, hvordan det er, at der nu er ansat endnu en mandlig medarbejder. Alle tre kvinder er enige om, at det giver god mening, idet de ofte som kvinder i deres situation ikke har megen tillid til mænd, og at det derfor er godt indenfor denne ramme. Kvinderne oplever også, at det er godt for børnene, at de bliver præsenteret for noget andet i forhold til det mandlige køn. Kvinderne roser de frivillige for altid at spørge til, hvordan de har det. En af kvinderne roser leder for evnen til at rekruttere de rette frivillige. Kvinderne føler, at de kan snakke med alle de ansatte og frivillige på stedet: De har altid tid til at lytte. En kvinde supplerer, at hun har lagt mærke til, at alle kvinder samtidig foretrækker at tale med en bestemt, og det er helt legalt. Adspurgt fortæller kvinderne, at hver af de fastansatte har en bestemt rolle, f.eks. socialrådgiver tager sig af sagen, økonomi mv., en har med udflytning at gøre, men i forhold til bare at lytte, kan man bruge den, man har bedst kemi med. Kvinderne er enige om, at personalesammensætningen fungerer dynamisk i forhold til faglighed og personlighed. Reklame til offentligheden En af kvinderne giver udtryk for, at hvis Røntofte skulle arbejde med noget, så kunne det være de forestillinger, som offentligheden har i forhold til et krisecenter og naturligvis med kvinders billeder og forestillinger, da det kan tilbageholde nogen fra at takke ja til et ophold. Kvinden supplerer, at hun er i gang med at fortælle sin historie omkring opholdet, således at det kan komme på Røntoftes hjemmeside. Kvinderne mener endvidere, at leder gør et godt stykke arbejde i forhold til at samarbejde med politiet, således at de kan arbejde med deres normer og holdninger til kvinder, der lever i voldelige forhold. Tilsynets bemærkninger og opmærksomhedspunkter Vurderinger Tilsynet vurderer, at tilbuddet efterlever kvindernes behov og forventninger omkring støtte, vejledning og omsorg. Tilbuddet arbejder fagligt velfunderet i forhold til den enkelte kvindes situation, bl.a. ved at inddrage andre samarbejdspartnere som skole, kommune, politi mv. Tilsynet vurderer, at indsatsen sigter et helhedsorienteret perspektiv. Tilsynet vurderer, at børnene også er i fokus under opholdet i forhold til, hvad det betyder for et barn at Side 11

12 vokse op med vold. Tilsynet anerkender pædagogen for at have fokus på, hvordan børnene kan klædes på, hvis vold opstår i familien igen. Visitation Ledelsen Visitation Lederen fortæller, at hun træffer individuelle afgørelser fra sag til sag i forhold til problemstillingerne. Lederen fortæller, at der er overordnede retningslinjer, men samtidig tager hun forskellige forholdsregler: F.eks. er der en kvinde lige nu, som bor der med sin 20 årige søn. Leder har drøftet indskrivningen med bestyrelsen. Organisatoriske og personalemæssige forhold Ledelsen Personale Leder fortæller, at der stadig er ansat en efterværnsrådgiver. Leder er meget glad for samarbejdet, som aflaster hende og socialrådgiverens arbejde, men som samtidig skaber mulighed for udvikling i huset og tilbuddet generelt. Som nævnt synes leder, at tilbuddet fagligt og særligt skriftligt har fået et løft. Leder giver udtryk for, at det skriftlige i form af et dagbogssystem ikke tidligere har været et område, der har været fokus på i dagligdagen. Som tidligere nævnt oplever leder, at dagbogssystemet skaber værdi for tilbuddet i forhold til, at man som medarbejder kan indhente alle data og notater omkring den enkelte kvinde fra systemet frem for at bruge tid på det mundtligt hele tiden. Omvendt giver leder udtryk for, at dagbogssystemet ikke kan erstatte face to face møder. Leder giver udtryk for, at det er under disse møder, at fagligheden udspiller og udvikler sig. F.eks. er medarbejderne nødt til at tale meget sammen ved kvinder med en diagnose som borderline. Frivillige medarbejdere Lederen fortæller, at hun arbejder aktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø for de frivillige medarbejdere, bl.a. ved at invitere dem på fælles kursusdage og fejre vigtige dage i deres liv. Leder fortæller, at de frivillige er meget vigtige for husets dagligdag og for kvindernes tryghed. F.eks. er det udelukkende frivillige, der kommer i huset hver anden weekend og på kig ind vagter. Side 12

13 Lederen mener dog, at det kunne være udbytterigt, at hun havde mulighed for at ansætte flere uddannede medarbejdere. Medarbejdere Ansvars områder Lederen fortæller, at der er et klart skel imellem de arbejdsopgaver, der er for fastansatte og de frivillige vagter. De frivillige er omsorgspersoner for kvinderne og børnene under deres ophold, mens fagpersoner/fastansatte medarbejdere er rådgivere. Supervision og sparring Medarbejderen fortæller, at personalet modtager supervision. Medarbejderen supplerer, at medarbejderen har mulighed for at spare med psykologen i BUR, der har samtaler med nogle af børnene. Tilsynet får indtryk af, at sparringen og supervisionen er værdifuld for medarbejderens arbejde og dermed for børnene. Tilsynets bemærkninger til de fysiske rammer Vurderinger Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er egnet til målgruppens behov. Der er værelser til alle kvinder, der er adgang til toiletter og bad flere steder, og den gamle stil i huset bidrager til en hjemlig atmosfære og ro. Under rundvisningen bemærker tilsynet, at kvinderne har gang i aktiviteter, f.eks. puslespil og læsning. Udenfor på legepladsen er der etableret en rygepavillon, og der er derudover mulighed for for børnene at lege i sandkasse, rutsje, gynge, cykle mv. I børnerummet lægger tilsynet mærke til, at der både er plads til leg og aktiviteter for små og større børn. Der er både mulighed for, at mindre børn kan lege med dukker og spille spil. Der er et børnekøkken, man kan lege i, dukkesenge og legoklodser. For de større børn er der tv og computer. Vinduerne er dekoreret af børn med vinduesmaling. Tilsynet er ikke i tvivl om, at børnenes tryghed og trivsel prioriteres højt under deres ophold sammen med mor. Under rundvisningen fortæller den frivillige, at børnerummet er til fri afbenyttelse; børnene må lege der under opsyn af deres mor. På børnepædagogens kontor er der plads til at sidde med stille aktiviteter, f.eks. maling mv. Medarbejderen gemmer alle ting her, der skal bruges til aktiviteter, og som ikke skal stå fremme til fri afbenyttelse. Tilsynet oplever, at der er sammenhæng i, at børnepædagogen har fået kontor i forlængelse af børnenes opholdsrum. Side 13

14 En kvinde viser sit værelse frem, hvor hun bor med sin ældre søn. Værelset fremstår lyst, og der er skabe, seng og kommode til opbevaring. Ledelsens bemærkninger til tilsynsrapporten Side 14

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde 19. juni Tilsynet er udført af: Peter Ege og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Opholds- og Aflastningsstedet. VILLA MAGNOLIA Nørremosevej 5 3300 Frederiksværk. Den 6. juni 2012

Uanmeldt tilsyn hos. Opholds- og Aflastningsstedet. VILLA MAGNOLIA Nørremosevej 5 3300 Frederiksværk. Den 6. juni 2012 Uanmeldt tilsyn hos Opholds- og Aflastningsstedet VILLA MAGNOLIA Nørremosevej 5 3300 Frederiksværk Den 6. juni 2012 Tilsynet er udført af: Tina Knop og Sarah C. Storgaard FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Kvindekrisecenteret Røntofte Bøgebakken Helsingør

Uanmeldt tilsyn. Kvindekrisecenteret Røntofte Bøgebakken Helsingør Uanmeldt tilsyn Kvindekrisecenteret Røntofte Bøgebakken 18 3000 Helsingør 6. september 2011 og 12. september 2011 Tilsynet er udført af: Tina Knop Sarah Catarina Storgaard FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet Slettebjerggård Torupvejen 19 3390 Hundested. den 9. maj 2012

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet Slettebjerggård Torupvejen 19 3390 Hundested. den 9. maj 2012 Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet Slettebjerggård Torupvejen 19 3390 Hundested den 9. maj 2012 Tilsynet er udført af: Sarah Storgaard og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

Flerfamiliegruppe i Svendborg

Flerfamiliegruppe i Svendborg Flerfamiliegruppe i Svendborg Hvad er flerfamiliegruppen? Flerfamiliegruppen er et tilbud til familier med børn på 4-6 år. Der kan deltage max 8 familier i hvert forløb. Forløbet strækker sig i alt over

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

GRANBOHUS VILLEKULLA. For skolebørn med vidtgående handicap

GRANBOHUS VILLEKULLA. For skolebørn med vidtgående handicap GRANBOHUS VILLEKULLA For skolebørn med vidtgående handicap Tryg aflastning for skolebørn med vidtgående handicap Villekulla er for børn mellem 7 og 15 år Villekulla er Granbohus tilbud til børn i alderen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn i dagplejen er et af indsatsområderne i Sorø Kommunes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Fonden Opholdsstedet Home Nørregade Hundested. 30. marts 2012

Uanmeldt tilsyn. Fonden Opholdsstedet Home Nørregade Hundested. 30. marts 2012 Uanmeldt tilsyn Fonden Opholdsstedet Home Nørregade 79 3390 Hundested 30. marts 2012 Tilsynet er udført af: Peter Ege & Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Anmeldt tilsyn hos. Børnecentret Fjordhøj C. A. Nielsens vej 44 3310 Ølsted

Anmeldt tilsyn hos. Børnecentret Fjordhøj C. A. Nielsens vej 44 3310 Ølsted Anmeldt tilsyn hos Børnecentret Fjordhøj C. A. Nielsens vej 44 3310 Ølsted 28.10.2013 Tilsynet er udført af: Helle Høier Anette Fabricius FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond)

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset,

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia 10. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Stigtebo Stigtehaven

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet Weekendskolen i Hellebæk Ndr. Strandvej 95 A 3150 Hellebæk. 14. september 2012

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet Weekendskolen i Hellebæk Ndr. Strandvej 95 A 3150 Hellebæk. 14. september 2012 Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet Weekendskolen i Hellebæk Ndr. Strandvej 95 A 3150 Hellebæk 14. september 2012 Tilsyn udført af: Tina Knop og Anne Marie Klit FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Det er sjovere at fejre små sejre end at fordybe sig i store nederlag! Løsningen ligger ofte i hjemmet vi skal bare have

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720, Aakirkeby Telefon: Leder: Steen Noer Tilsynsdato: 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Schouholm Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 2 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere