NYHEDSBREV. Side 1. Landsformandens sommerbrev Erik Fage-Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Side 1. Landsformandens sommerbrev Erik Fage-Pedersen"

Transkript

1 Side 1 Storkøbenhavn Nummer Lokalformandens hilsen Kære medlemmer Det er mig herved en glæde at kunne udsende dette nyhedsbrev fra bestyrelsen for Danmarks- Samfundet i Storkøbenhavn. Nyhedsbrevet indeholder bl.a. landsformandens sommerbrev, mindetalen afholdt af den svenske præst i København i forbindelse med mindehøjtideligheden ved Møens Contregarde, takketalen for modtagelsen af Årets Valdemar afholdt af FDF's lejrchef samt en artikel om flagning om natten. Vi har i år som noget nyt holdt valdemarsfest i Rådhushallen på Københavns Rådhus, hvor den nye kulturborgmester holdt talen for Dannebrog. Det var en meget stor oplevelse, og kommunen skal have stor ros og tak for udvist gæstfrihed. Det er meget tænkeligt, at vi senere vender tilbage til Rådhushallen, men indtil videre vender vi i 2016 tilbage til Livgardens Kaserne, hvor vi ligeledes altid har mødt stor gæstfrihed. Vore medlemmers fortsatte støtte er meget vigtig for os, ikke mindst i disse tider, hvor en lovændring snart vil gøre det meget sværere for os at sælge valdemarsflag. Jeg håber derfor, at alle medlemmer vil hjælpe med til at skaffe nye medlemmer, så Danmarks-Samfundet fortsat hvert år vil få mulighed for at uddele mange flag og faner. God fornøjelse med nyhedsbrevet. Med venlig hilsen Chr. Ankerstjerne Rønneberg Landsformandens sommerbrev Erik Fage-Pedersen Kære Lokalforening, jeg har kaldt denne mail for Sommerbrev, selv om det ikke er meget, vi har set til sommeren endnu. Overskriften er vel ikke uventet Sparetider. Det har selvfølgelig været Landledelsens hovedpine /opgave i de sidste par måneder, men vi er dog langt fra ved at fortvivle. Ved at omlægge visse procedurer og ved at tænke kreativt, skal vi nok klare os gennem også disse problemer. Vi vil blandt andet henvende os til det nye kulturudvalg og eventuelt søge foretræde hos Kulturministeren for at tale vor sag. Den arbejdsgruppe, vi har nedsat, er i fuld gang med at se på mulighederne for at øge offentlighedens kendskab til Danmarks- Samfundet, og på hvordan vi kan supplere vore indtægter. Resultatet af gruppens arbejde, forelægges Landsledelsen primo september. Dragør gamle bydel Vi er dog også nødt til at se på vore udgifter: Det er jo vedtaget på vore repræsentantskabsmøder, at lokalforeningerne under normale forhold må bruge op til 20 % af lokalforeningens indsamlede midler ved salg og medlemskaber til administration mv. Det skal dog betragtes som et absolut maksimum. Det er et punkt, hvor vi formodentligt ved en ekstra indsats kan komme meget længere ned fx ved at kontakte lokale fonde og erhvervsdrivende og/eller ved at ansøge om støtte fra kommunernes forskellige kulturudvalg. Der er helt givet muligheder for at få støtte til at afholde flagfester m.v. Udnyt dem, så vi kan skære ned på disse udgifter. Der er selvfølgelig stadig mulighed for at søge forretningsføreren eller mig om ekstra midler i ekstraordinære tilfælde, men tilladelse vil på grund af omstændighederne kun blive givet i ganske særlige situationer. Hidtil har alle lokalforeninger automatisk fået tildelt en fane og et flag til udlevering, uanset om foreningen har indsamlet mid-

2 Side 2 ler. Dette ser jeg mig desværre nødsaget til at stoppe. Kvindeløbet Frederiksberg 2014 Man kan kun udlevere flaggaver, såfremt man også støtter vor økonomi ved at sælge Valdemarsflag og hverve nye medlemmer. - Vi skal være bedre til at sørge for, at modtagerne af flaggaver vitterligt også efterfølgende støtter os. Ansøgere, der ikke melder sig ind i Danmarks- Samfundet, vil komme nederst i ansøgerbunken, og da vi i de kommende år må forudse, at ikke alle ansøgere kan blive tilgodesete, skal lokalforeningerne virkelig presse på, for at få dem til at melde sig ind. Det skal også pointeres kraftigt over for ansøgerne, at de skriver under på, at de vil hjælpe os med at sælge Valdemarsflag og at de skal møde op til flagfesterne i en passende årrække bagefter. Når nogle spørger om, hvad de skal gøre med gamle faner, fordi foreningen er blevet nedlagt eller slået sammen med en anden forening, og de pågældende ikke ønsker at beholde fanen, så tag imod den, og lad dem gå videre til enten forretningsføreren eller til Hedensted Lokalforening, som så vil sørge for renovering af fanen, så den kan udleveres igen. Her er mange penge at spare. På grund af det manglende tilskud fra Tips- og lottomidlerne kommer vi i likviditetsproblemer medio september, når vi skal betale regningen fra Aalborg Flagfabrik. Jeg skal derfor anmode lokalforeningerne om at indsende allerede modtagne penge fra flagsalget senest 1. september, så vi undgår at skulle trække på den dyre kassekredit. Husk at årets endelige afregning skal være forretningsføreren i hænde senest 15. oktober, så han kan overholde de lovbestemte tidsfrister. Som sagt ser Landsledelsen positivt på fremtiden. Hvervningen af nye medlemmer går pænt fremad, og med de mange nye tiltag, der er i gang, ser fremtiden ikke helt så mørk ud, som den gjorde, lige da vi havde fået at vide, at tilskuddet fra Tipsog lottomidlerne var strøget. Ved fælles hjælp og lidt ekstra fodarbejde er jeg sikker på, at vi både når vort mål på 2000 medlemmer i 2017, og at vi kommer godt gennem denne sparerunde, så vi fortsat kan leve op til vort formål. Alle ønskes en god fremtid for Danmarks- Samfundet og en god arbejdslyst til at gå på med krum hals efter ferieperioden. Danmarks Samfundets medlemmer inviteres til rundvisning, i et af de gamle grevelige palæer i Fredriksstaden. ODD Fellow Palæet. Lørdag den 21. november kl Bredgade 28, København. Rundvisningen starter kl. 11 og varer ca. 1½ time, afsluttes med et glas kølige bobler i Palæets havestuer. Prisen er 100 kr. og der betales (kontant) ved ankomst. Max deltagerantal 50. Efter først til mølle. Tilmelding til næstformand Jørgen Falkenberg, senest den 19. nov. På

3 Side juni 2015 Kastellet Monumentet på Kastellet Ved monumentet ved Møns Contregarde på Kastellets Smedelinie, var repræsentanter for Danmarks-Samfundet, to soldater fra Den Kongelige Livgarde, Kastellets kommandant, indbudte gæster og besøgende samt 1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings Sangkor, klar til at synger mindesang over de faldne, nedlægge kranse mv. Årets mindetale blev afholdt af Per Lidbeck, præst ved Gustafskirken. Mitt namn är Per Lidbeck. Jag är den svenska församlingens präst från Gustafskyrkan här bredvid. Men jag representerar även idag den svenska försvarsmakten då jag är här också i egenskap av squadronspastor vid Kronprinsens husarregemente och Kungliga Skånska Kavalleriskvadronen. Det är en stor ära för mig att vara inbjuden som talare i detta viktiga minnes-sammanhang! Sverige och Danmark har ju sedan medeltiden och framåt kämpat om den politiska makten i norden. Och det slutar inte med den mycket hårda freden i Roskilde i februari År 1659 ger sig den svenske kungen Karl X på att storma Köpenhamn med 8000 man för att helt erövra det danska riket. Det är gott att han inte lyckas i sitt angrepp! Danskarna bjuder tappert motstånd speciellt här vid Kastellet vid Gyldenlöves bastion och Danmark överlever. Nästa stora krig är Skånska kriget där Danmark vill återta de skånska landskapen men Sverige segrar och behåller Skåne, Blekinge och Halland. Under 1700-talet rasar krigen på nytt, där Danmark vid någon tidpunkt är långt uppe i Blekinge. Det sista krig där de nordiska brödrafolken i Sverige och Danmark kämpar mot varandra är slutet av Napoleonkrigen Danmark kämpar på Napoleons sida och Sverige med de allierade. Bland annat hålls ett fältslag mellan enbart danskt infanteri och svenskt lätt kavalleri där bl. a. mitt regemente var med vid Bornhöved i norra Tyskland 7 december Færgen til Bornholm Medan man på ett politiskt plan var fiender började samtidigt ett närmande mellan skandinaver främst på ett kulturellt och litterärt plan. Det sker i begynnelsen här i Köpenhamn. Redan 1761 började man här i Byen att tala om varaktig vänskap mellan danskar och svenskar. Och när den svenske kungen Gustaf III besökte Köpenhamn 1787 började man även att tala om skandinavism och ett aktivt närmande mellan de skandinaviska broderfolken. Realpolitiken kommer i vägen men på 1840-talet sätter den skandinavistiska rörelsen igång på allvar. Studenter från Lund i Sverige besöker Köpenhamn 1842 och imponeras djupt av de tal som hålls om Nordens enhet och Nordens frihet. Året därpå 1843 hålls ett mäktigt studenttåg från Köpenhamn och Lund i Skåne upp till Uppsala i Uppland där många tal hålls om Nordens enhet och t.o.m. om Det gemensamma

4 Side 4 fäderneslandet. Det är mot denna bakgrund som man får förstå att Danmark har all sympati från Sverige och Norge när det Schleswig-Holsteinska upproret kommer 1848 och Danmark drivs in i krig mot Tyskland. Man talar i Sverige om att Schlesvig måste räddas till de skandinaviska folken. 243 svenskar och 114 norrmän anmäler sig frivilliga och kommer att ingå i den danske haer. Det kanske inte är så många soldater, men bemärk att det är 24 norska och ca. 60 svenska professionella officerare ingår i denna grupp. Danmark får även officiellt stöd av Sverige man från den svenska hären ligger som reserv åt Danmark på Fyn i I princip samma anda råder i Sverige-Norge under det olycksaliga, olyckliga kriget Sverige- Norge deltar aldrig i detta krig officiellt av rädsla för Preussen. Men situationen liknar den i relation till Finland under andra världskriget. Kungen och folket i Sverige visar en oreserverad sympati för Danmark. Kungen, Karl XV lovade t.o.m. att sända man till Danmarks hjälp. Men regeringen stoppade detta. 434 svenskar anmäler sig frivilliga till den danske haer av dem är 68 befäl som får permission för att delta i kriget på Danmarks sida. Bland de frivilliga är även 28 läkare och 9 sjuksystrar som är diakonissor från den Svenska kyrkan. Skandinavismen fortsätter under slutet av talet och början av 1900-talet. Man börjar samverka mellan de skandinaviska länderna på en rad civila områden t. ex. postförening, myntkonvention, handelsförening, sjölagar och lagar om äktenskap, m.m. Skandinavisk konst blir ett begrepp vid denna tid och kulturutbytet blomstrar. Svenska Gustafskyrkan från 1911 är ett utmärkt exempel på Dansk-Svenskt samarbete i skandinavistisk anda under denna tid! Första världskriget förstärker samhörighetskänsan. Det välkända trekungamötet hålls 1914 i Malmö mellan Danmarks, Sveriges, och Norges regenter. Under kriget hjälper man varandra bevara neutraliteten och med ömsesidigt bistånd. På 1920-talet kommer även Island och Finland med i det nordiska samarbetet. Andra världskriget kan det sägas mycket om. Det skandinaviska samarbetet då förtjänar ett eget tal som jag gärna håller en annan gång. Jag är själv son till en finsk flicka som fick komma till Sverige I Gustafskyrkan är vi också stolta över det samarbete vi haft med den danska motstandsbevegelsen under besättelsen. Vi fick halva kyrkoorgeln som gåve av den danske motstandsbevegelse 1947 som tack. Efter krigen bildas som ni vet Nordiska Rådet 1952 och Nordiska Ministerrådet Så visst kan man säga att den skandinavistiska tanken lever och frodas även i vår tid. På denna plats får vi idag minnas dem som gett det yttersta offret för idén om ett nordiskt samarbete. Vi minns i denna stund de soldater från nordiska länder som gett sitt liv i försvaret av Danmark! 15. juni 2015 Program Holmens Kirke Holmens Kirke Festligholdelsen i Holmens Kirke blev skudt i gang med spil af Kvindelige Mariners Musikkorps. Efter et Præludium blev faner og flag ført ind og I al sin glans nu stråler solen af N.F.S Grundvig blev sunget inden prædiken. Efter prædiken lød tonerne fra I Danmark er jeg født melodien er skrevet af Henrik Rung i Koret fulgte musikken og sang Hvor smiler fager den danske kyst med tekst af Johannes V. Jensen fra 1925 og melodi af Oluf Ring fra 1935.

5 Side 5 Alle deltagere i kirken sang Kærlighed til fædrelandet af Oluf Ring inden Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth uddeler flag og faner. Efter uddeling var der musik, Danmark nu blunder den lyse nat melodien er skrevet af Oluf Ring i Efter musikken synger alle igen, denne gang Vift stolt på Codans bølge af B.S Ingemann. Efter Bøn, fadervor og velsignelse synges Kongernes konge med tekst af Adolph Recke og melodi af Emil Horneman fra Den sidste sang, Altid frejdig, når du går af Christian Richardt synges inden præludium og faner og flag føres ud af kirken. Efter musiceren af Tivoligarden, sang alle Der er ingenting, der maner, med tekst af Axel Juel 1916 og melodi af Georg Rygaard Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune Carl Christian Ebbesen holdt talen for Dannebrog. Efter talen blev Let there be Peace on Earth med tekst af Jill Jackson Miller og Sy Miller fra 1955 og musikalsk arrangeret af Margrethe Trenckner, sunget. Så talte formanden for Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Foran kirken dannes et faneoptog, der, anført af Søværnets Tambourkorps marcherer til Københavns Rådhus. 15. juni 2015 Københavns Rådhus Årets Valdemar 2015 blev tildelt FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund. FDF s lejrchef Morten Krogsgaard Holmriis Takketale for modtagelse af årets Valdemar 2015 Nu smælder du lystigt i sol og i regn Og følger os vidt om i verden. Dannebrog, du er et frihedstegn, Og korset velsigner vor færden. Københavns Rådhus Anført af Søværnets Tambourkorps ankom faneoptoget til Københavns Rådhusplads. Inde i rådhushallen modtog Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth faner og flag. Aase Dammeyer (1985) Sådan lyder de sidste strofer af en sang med en særlig betydning for mig. En sang jeg har sunget siden jeg var barn - hver dag i hvert fald én uge om året. Den er begyndelsen på en dag på årets FDFhøjdepunkt: Sommerlejren.

6 forundring, store ord og et godt fællesskab i rygsækken, som gør at de har et godt udgangspunkt at møde livet med. Side 6 FDF F5 Hald Sø lejren ved Gammel Almind Solen er stået op for længst. Klokken er to minutter i otte. Med søvn i øjnene og uglet hår vælter de sidste børn ud af soveposen og ud af teltet. På vejen ud af teltet slipper nattens drømme sit sidste tag og giver plads til en ny dag. Nye oplevelser. Det går med hastige skidt over plænen, for vi mangler kun de sidste, inden vi alle er samlet. Samlet, ligesom vi var i går morges. Ligesom vi er det hver morgen på en sommerlejr. Alle dage på en sommerlejr begynder nemlig ved flaget. Et par af de store børn står klar ved flagstangen. I dag er det dem, der har fået lov til at hejse flaget til tops i mens vi andre synger. En holder flaget. En har fat i snoren. To børn med en fælles opgave, de er stolte af. Og nu går flaget op. Vi følger det med blikket, mens det langsom glider op mod en lyseblå morgenhimmel. Et øjeblik hvor fokus rettes i samme retning. Imod noget, som vi alle kan mærke går forud for i dag. Som på ingen måde er dagens nyeste påfund eller en overraskelse. Som ikke handler om fornyelse, innovation eller fremdrift. Vi samles om et flag, der på overfladen synes at ligne et stykke stof i to farver, men som i hver en tråd indeholder tradition, historie og forankring, og en fortælling om et folk, en nation og et fællesskab. En begyndelse. Et udgangspunkt. Et ståsted. I FDF har vi en ambition: I FDF vil vi gerne give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Vi vil bidrage til, at børn og unge får fyldt oplevelser, Flaget har en plads i dette ståsted og det har en særlig plads i FDF, og det har det haft det siden FDF så dagens lys i Dannebrog var med fra begyndelsen. FDFs stifter Holger Tornøe fortæller i 1909 i et brev til alle ledere i FDF om, hvordan han ærgrede sig over, som han skriver de små smudsige dannebrogsflag der hang uden for en hver beværtning og Snask, der ofte bar navne som Lykkens Kilde, Glædens Hjem eller Den syvende Himmel. At flaget hang der dag og nat og i al slags vejr. Om hvordan Dannebrog blot var pynt og reklame. Tornøe ville, at vi i FDF skulle lære danske drenge og senere blev det også danske piger om flaget betydning for os som nation og som folk. At Dannebrog ikke blot er et stykke stof, men Nationens mærke, som han skrev. Et mærke som var værd at passe på og værd at bære med stolthed. Det mærke har vi nu båret på vores FDF-skjorte i 113 år. I dag er verden en anden end den var i starten af 1900-tallet, da FDF blev stiftet. Om Tornøe havde ret i sin betragtning dengang ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, om hans harme ville høre hjemme i dag. Men jeg tror, at hans ærinde om, at vi skal minde os selv og hinanden om, at flaget er andet end stof, ja det ærinde det består i dag. At flaget er en fortælling om os og et samlingsmærke for os. Et symbol på det, vi kommer fra og det og det vi møder verden med. Og at den som møder verden med Dannebrog på brystet eller i hjertet er forpligtet af denne fortælling, og at man samtidig er med til at skrive videre på fortællingen, med det man gør, og det man siger. Det ærinde det består. Det skal vi stadig huske hinanden på. En hverdag på sommerlejr i FDF begynder ved flaget. Det gjorde den for 100 år siden og det gør den i dag bl.a. for at give børn og unge og os

7 Side 7 selv oplevelsen af et flag som samler, forbinder os og følger os vidt om i verden. Jeg vil gerne på vegne af landsforbundet FDF, takke Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn for Årets Valdemar. Morten Krogsgaard Holmriis Landslejrchef, FDF Søværnets Tambourkorps musicerede inden I skovens dybe, stille ro med tekst af Frits Andersen fra 1864 og musikalsk arrangeret af Mette Nordahl Bang, blev sunget. Den omtalte flagknop er uden tvivl fin til belysning af reklameflag, men Danmarks-Samfundet kan under ingen omstændigheder støtte, at den benyttes til belysning af vort nationale symbol. Selv om der ikke er lovgivet om brugen af Dannebrog, har det altid været en fast regel, at Dannebrog hejses klokken 08.00; hvis solen står op senere, da først ved solopgang. Så var det tid til at afslutte programmet i Københavns rådhushal med at blæse Retræten. Fanerne blev rullet sammen under instruktion af Jørgen Falkenberg mens trommerne blev rørt. Tak for i aften og på gensyn i Flagning om natten Søren Ib Cruys-Bagger Pressemeddelelsen er blevet udsendt til over 100 blade og aviser. Her kan I få syn for sagen. På baggrund af et udredningsarbejde som Videncenteret har lavet, har landsledelsen gennem landsformanden udsendt en præcisering af regler for flagning med Dannebrog om natten. Regler for flagning om natten I den seneste tid har man i adskillige blade, ugeaviser og forskellige fag- og reklameblade kunnet se reklamer for en flagknop med LED-lys, ofte ledsaget af en artikel om at Dannebrog nu kan blive hængende om natten. På Bolius hjemmeside kan man se flaghejsning mv, eller tryk på billedet Nedhalingen sker senest ved solnedgang. Der er indført en undtagelse fra denne regel, hvor flaget kan forblive oppe efter solnedgang, såfremt det er belyst af en projektør. Denne undtagelse er indført for at give mulighed for at vise flaget ved særlige lejligheder, som f. eks. ved sportsstævner om aftenen. Det har aldrig været tanken, at denne undtagelse skulle bruges for at undgå besværet med at huske at få Dannebrog ned til tiden. Det annoncerede solbatteridrevet LED-lys giver en dæmpet belysning af Dannebrog, men er efter Danmarks-Samfundets opfattelse ikke stærkt nok til fuldt ud at belyse flaget. Fra andre former for

8 solbatteridrevne lys er det yderligere erfaringen, at lyset med tiden bliver svagere og i øvrigt næppe vil kunne klare lange vinternætter. Side 8 Vi finder ideen med at lade Dannebrog vaje døgnet rundt i strid med god dansk flagtradition, og kan absolut ikke anbefales. Det glæder Danmarks-Samfundet, at så mange gerne vil flage med Dannebrog både til fest og ved sørgelige begivenheder, men vi skal varmt anbefale, at hvis man vil flage med Dannebrog, skal man følge de regler, der er en følge af ældgamle traditioner, og som er almindeligt accepteret af den danske befolkning. Generalforsamling 2016 Allerede nu, kan det med fordel skrives ind i kalenderen, at næste års generalforsamling afholdes mandag den 29. februar. Tid og sted følger. Det berømte maleri af Christian August Lorentzen fra 1809 af begivenhederne i Officielle flagdage september Danmarks udsendte 25. december Juledag Andre mærkedage august HH Prins Nicolai 30. august HM Dronning Anne-Marie 4. oktober Storm på Frederiksstad oktober HKH Prins Christian 24. oktober FN dag 26. december 2. juledag

NYHEDSBREV. Landsformandens sommerbrev Erik Fage-Pedersen. Side 1. flagfester m.v. Udnyt dem, så vi kan skære ned på disse udgifter.

NYHEDSBREV. Landsformandens sommerbrev Erik Fage-Pedersen. Side 1. flagfester m.v. Udnyt dem, så vi kan skære ned på disse udgifter. Side 1 Storkøbenhavn Nummer 2 2015 Landsformandens sommerbrev Erik Fage-Pedersen Kære Lokalforening, jeg har kaldt denne mail for Sommerbrev, selv om det ikke er meget, vi har set til sommeren endnu. Overskriften

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Side 1

Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Side 1 Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2016 Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg Københavns Lufthavne, Kastrup Beretning ved generalforsamling i DS, Storkøbenhavn den 29. februar 2016. Også 2015 blev

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter.

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter. Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2012 Beslutningsreferat fra generalforsamlingen Lokalforeningen for Storkøbenhavn 2012 Generalforsamlingen onsdag den 15. februar 2012 fra kl. 19.30 hos Trafikselskabet Movia

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Kære allesammen velkommen til denne ordinære generalforsamling anno 2014 og dette er anden gang jeg beretter til generalforsamlingen. Det betyder også at min formandsperiode udløber

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN

Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN Nytår 2014, Hurup Mattæus 6, 5-13 Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN Der er næppe noget tidspunkt på året, hvor traditionerne lever som

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 Se ned, vor Herre, og hør vort kald! Du lære os ret af nåde At tænke

Læs mere

November måneds nyhedsbrev til forældre

November måneds nyhedsbrev til forældre November måneds nyhedsbrev til forældre Avisen i Undervisningen Kære forældre. 8. årgang på Lindebjergskolen deltager hvert år i en landsdækkende konkurrence om at producere en avis med et bestemt tema.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Landsforeningen LandboSenior.dk

Landsforeningen LandboSenior.dk Nyhedsbrev nr. 72 december 2015 Indhold: 1. Formanden har ordet. 2. Tips- og Lottomidler. 3. Årsmøde 2016. 4. Indkaldelse til generalforsamling. 5. Medlemsopgørelse. 6. Kontingent 2016. 7. Rejse til Sydamerika.

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2016

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2016 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2016 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Af Mine Sørensen. Holger Storgaard Sørensen - forfatterindens søn - som fastelavnskonge i 1956.

Af Mine Sørensen. Holger Storgaard Sørensen - forfatterindens søn - som fastelavnskonge i 1956. En gammel fastelavnstradition Af Mine Sørensen Landsbysamfundet er i støbeskeen i disse år. Sammenlægning af kommuner, pastorater, skoler og meget andet har bevirket, at mange af den gamle landsbys faciliteter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Opgaver til lugtene du kan opleve på Fredericia Vold:

Opgaver til lugtene du kan opleve på Fredericia Vold: Opgaver til lugtene du kan opleve på Fredericia Vold: 1) Lugten kom til byen for cirka 50 år siden, og kan lugtes over hele verden. Den er blevet en fast del af vores hverdag, og vi lægger ikke så meget

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09

NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 ÅBNING AF KLØVERSTIER I UBBY/JERSLEV Indvielse lørdag den 24. MAJ 2014 kl. 11:00 ved Hvidebækhallen

Læs mere

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland.

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Sjælland Rundt d. 2. juli 2011. En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Det var noget af en prøvelse ca. 700 ryttere blev sat på til dette års udgave af Sjælland

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde.

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. 1 Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. Dato: Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30 til 21.00. Sted: Lærerværelset, Vindinge Skole, indgang i hjørnet ved lærerværelset/kontoret Referent:

Læs mere

14. Danske Barbershop Festival

14. Danske Barbershop Festival Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til 14. Danske Barbershop Festival Barbershop og Showsang Lørdag-søndag den 24.-25. marts 2007 i Hillerød Fællesbillede 2006 Mød de mange talentfulde

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

navnet kan f.eks. fortælle om indianerens særlige egenskaber. Hvad tror du indianeren Syngende Stemme er god til?

navnet kan f.eks. fortælle om indianerens særlige egenskaber. Hvad tror du indianeren Syngende Stemme er god til? Indianernavne Indianerne har oftest flere navne. De har et officielt navn, ligesom du har dit fornavn. Og ligesom du måske også har kælenavne, så har indianerne også flere navne, som kun de nærmeste kender.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2006 Krigen er slut. Hvad skal vi med Hjemmeværnet? Spørg i Seest! René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde i hænderne og hjalp med at begrænse

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Velkomst ved Jette Nyt fra de forskellige foreninger: Borgerforening ved Anna og Birthe: Har det sidste år arrangeret Fælles foredrag,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO oktober 2012. Sy og filte værksted

Nyhedsbrev fra SFO oktober 2012. Sy og filte værksted Nyhedsbrev fra SFO oktober 2012 Kære forældre Reserver allerede nu torsdag i næste uge klokken 14-16, da vi holder forældrekaffe. Vi laver en cafe, børnene har bagt og der vil være udstillinger fra nogle

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Figur 1 Volleyball konkurrencen

Figur 1 Volleyball konkurrencen Jätte bra Rix 12 Rix er Sveriges årlige landslejr, hvor der i år deltog ca. 200, deriblandt mig, fordelt på forskellige camps. Hver lejr svarede til Sveriges regioner, og så var der en international lejr,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere