RONDA Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG."

Transkript

1 Original V. BRØNDUM A/S Item No.: A RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.

2 DK BRUGSANVISNING Siden er tom RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 2 V. BRØNDUM A/S

3 DK BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af RONDA Tekniske data... 4 Standard tilbehør med artikelnumre... 5 Maskinopbygning og beskrivelse... 6 Motortop med sugemotor og HEPA-filter... 6 Adapterring med vakuummeter og trykudligningsventil... 6 Opsamlingsbeholder... 7 Kanalfilter... 7 Kørestel... 7 Frontmundstykke... 7 Anvendelsesområde... 8 Sikkerhedsforskrifter... 9 Virkemåde Afladning af statisk elektricitet Ibrugtagning og montering af frontmundstykke Sikkerhedscheck inden ibrugtagning Igangsætning og opsugning af tørt støv Vakuummeter og filterrens under drift Tømning Rengøring og vedligehold Vedligehold af motortop Udskiftning af filtre Generelt Kontrol og udskiftning af kanalfilter Udskiftning af HEPA-filter Bortskaffelse af brugte filtre Fejlfinding Service og reparation RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 3 V. BRØNDUM A/S

4 DK BRUGSANVISNING RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 4 V. BRØNDUM A/S

5 DK BRUGSANVISNING RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsugeren RONDA 2600 er en dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv på større arealer såsom lagerhaller, produktionshaller, kontorområder mm. med hårde gulve. RONDA 2600 er udstyret med et meget fleksibelt og bredt frontmundstykke, som er ophængt, så der er fuld kontakt til gulvet hele tiden. 2 kraftige 1100 W sugemotorer sikrer en høj sugeevne, og afledning for statisk elektricitet er garant for et godt arbejdsmiljø. Høj opsamlingskapacitet Bundtømning Teflonbelagt kanalfilter Kontinuerlig filterensning under drift Robust letvægtskørestativ Letløbskørehjul Lavt støjniveau Afledt for statisk elektricitet Højkapacitets-frontmundstykke Specialophængt frontmundstykke med tæt gulvkontakt for optimeret opsugning Udvendig filterrensning med trykudligningsventil HEPA-filtrering Tekniske data Sugemotor, blow through 2*1100 Watt Sugemotor, spænding 230 Volt Sugeevne 2550 mmvs Luftmængde, max. (pr. motor) 54 l/sek 194 m 3 /t Luftmængde, max (målt, maskine) 227 m³/t Sugeeffekt, max. 580 W Støjniveau <70 db(a) Opsamlingskapacitet (bundtømningsbeholder) 35 l Filter areal, kanalfilter 1,0 m² Filter areal, HEPA 1,1 m² Højde 1070 mm Længde 770 mm Bredde 670 mm Vægt uden tilbehør 39 kg Ledningslængde 15 m RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 5 V. BRØNDUM A/S

6 Standardtilbehør RONDA 2600 leveres med komplet tilbehørssæt omfattende rør, slange og alle nødvendige mundstykker Tilbehør kan genbestilles på nedenstående varenumre: mm Håndværkersæt (antistatisk) Plastslange, antistatisk 4 m Fugemundstykke Rund børste Børstemundstykke B Rør, to lige og et buet rørstykke RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 6 V. BRØNDUM A/S

7 Maskinopbygning og beskrivelse RONDA 2600 er opbygget af følgende hoveddele: 1) Motortop 2) Adapterring 3) Opsamlingsbeholder 4) Mellemring med kanalfilter 5) Kørestel 6) Frontmundstykke Motortop De to kraftige sugemotorer i motortoppen tændes individuelt på de to kontakter på motortoppen Motortoppen er forsynet med et integreret bærehåndtag. Bærehåndtaget må ikke anvendes til at løfte selve maskinen i. Motortoppen er forsynet med et HEPA-filter ( ). HEPA-filteret er fastgjort på motortoppens underside og filtrerer de helt fine partikler fra. HEPA-filteret tilbageholder 99,997% af alle partikler, der er større end 0,3 µm. Adapterring Motortoppen er monteret på en adapterring, som fastholder kanalfilteret i mellemringen. Adapterringen er forsynet med et vakuummeter (1) og en trykudligningsventil (2). Vakuummeteret viser undertrykket i rummet over kanalfilteret. Det kan således aflæses på vakuummeteret, om kanalfilteret er tilstoppet og behøver rensning. Rensning sker ved hjælp af trykudligningsventilen. Se også afsnittet om filterrens under drift. 1 2 RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 7 V. BRØNDUM A/S

8 Opsamlingsbeholder Opsamlingsbeholderen kan nemt tages af ved at frigøre beholderen med bøjlen (bundtømning). Den samlede opsamlingskapacitet er på 35 l (volumen). Kanalfilter Det fine støv tilbageholdes i opsamlingsbeholderen, hvor et stort teflonbelagt kanalfilter renser luften. Kanalfilteret er et Støvklasse M -filter og godkendt af det tyske prøvningsinstitut BIA. Kanalfilteret har en filteroverflade på cm 2, og det er udspændt over fjedre, hvilket giver en selvrensende effekt under drift. Kørestel Opsamlingsbeholder og mellemring er placeret i et solidt kørestel med drejbare forhjul og store baghjul. Maskinen styres under kørsel ved hjælp af den store kørebøjle. Frontmundstykke Det brede frontmundstykke er ophængt, så det kan justeres. Den præcise afstand over gulvoverfladen indstilles ved hjælp af justerskruerne, hvorpå mundstykkets kørehjul er monteret. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 8 V. BRØNDUM A/S

9 Anvendelsesområde RONDA 2600 er en støvsuger i henhold til DS/EN og CEI/IEC og må kun anvendes som sådan. RONDA 2600 må ikke anvendes til opsugning af væsker eller fugtigt støv. RONDA 2600 er ikke godkendt og må ikke anvendes til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. RONDA 2600 må kun anvendes under tørre forhold og må ikke anvendes eller opbevares under fugtige eller våde forhold ude eller inde. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 9 V. BRØNDUM A/S

10 Brugsanvisningen skal sikre, at støvsugeren bliver betjent på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at brugeren på ingen måde er usikker på brugen, og skal opbevares ved støvsugeren. Opstår der usikkerhed om brugen eller det opsugede materiale bør arbejdet indstilles indtil alle spørgsmål er afklaret. Billeder og tegninger er til illustrativt brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Sikkerhedsforskrifter Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med maskinen. Maskinen er IKKE godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væskeeller luftarter. BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne støvsuger er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen må IKKE fjernes. Maskinen skal tømmes efter brug. Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes. Ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes filterpose, bortskaffelse skal ske i henhold til gældende krav for materiale (lukket container, plastiksæk etc.). Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel (Se reservedelslisten). Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug. Før evt. reparations- eller vedligeholdsarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden. Strømudtaget på maskinen må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Denne maskine er beregnet til kommercielt brug, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder. Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af maskinen og de stoffer, som maskinen skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale. Hvis brugeren foretager service, skal maskinen adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning før maskinen adskilles, drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, hvor maskinen skal adskilles, rengøring af serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 10 V. BRØNDUM A/S

11 Producenten eller en uddannet person skal mindst en gang om året gennemføre en teknisk kontrolgennemgang, der f.eks. omfatter gennemgang af filtrene for beskadigelser, af maskinens lufttæthed og af, om kontroludstyret fungerer rigtigt. H-støvsugeres effektivitet skal yderligere kontrolleres mindst en gang om året eller oftere, som det kan være fastlagt i nationale krav. Den testmetode, der kan anvendes til påvisning af maskinens effektivitet, er fastlagt i AA Hvis testen ikke bestås, skal den gentages med et nyt hovedfilter. Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald. Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at løsne de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger. VIGTIGT! Støvsugeren må ikke startes med afdækningerne afmonterede. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 11 V. BRØNDUM A/S

12 Generelle sikkerhedsinstruktioner Under brug af elektrisk materiel skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at undgå fare for brand, elektrisk stød og personskade. Nedenstående sikkerhedsinstruktioner skal læses og følges, når støvsugeren anvendes. 1. Hold arbejdsområdet rent. Glatte og fedtede flader øger risikoen for uheld. 2. Vær opmærksom på omgivelserne. Udsæt ikke støvsugeren for regn. Brug ikke støvsugeren i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke støvsugeren i nærheden af brandbare gasser eller væsker. 3. Beskyt mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordforbundne bygningsdele såsom radiatorer, vandrør og lign. samt elmaskinener med egen jordforbindelse. 4. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsstedet. Lad ikke uvedkommende berøre støvsugeren eller el-ledningen. Alle uvedkommende bør holdes på afstand. 5. Sæt støvsugeren på plads, eller klargør den til transport efter brug. Støvsugeren bør opbevares et tørt sted og utilgængeligt for børn. 6. Brug ikke magt. Brug ikke magt under betjening af støvsugeren. Træk ikke i slangen, eller ledningen. 7. Vælg det rette værktøj, tilbehør til opgaven. Brug ikke underdimensionerede eller lette værktøjer til tunge opgaver. Anvend ikke værktøjer til noget, som de ikke er beregnet til. 8. Vælg passende arbejdstøj. 9. Personlige værnemidler. Anlæg øjen- og/eller øreværn om nødvendigt. I støvede miljøer anlægges åndedrætsværn. 10. Beskyt el-kablet. Bær aldrig støvsugeren i el-kablet. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at hive i el-kablet. Hold el-kablet fri af varmekilder, olie og skarpe kanter. 11. Vælg sikker arbejdsstilling, således slange og ledning ikke udgør nogen faldrisici. 12. Vedligehold maskine og udstyr. Hold støvsugeren ren og tør og følg instruktionerne i kapitlet om vedligehold. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 12 V. BRØNDUM A/S

13 13. Afbryd elektrisk forbindelse, når støvsugeren ikke er i brug. Før vedligehold, reparation og når støvsugeren ikke er i brug tages el-stikket ud. 14. Anvendes forlængerledninger til udendørs brug, skal disse være godkendt hertil. Anvendes forlængerledning skal følgende regningslinier overholdes. Ledningslængde i Tværsnit meter <16A <25A Op til 20 m Ø1,5mm² Ø2,5mm² m Ø2,5mm² Ø4,0mm² 15. Udvis opmærksomhed og vær udhvilet. Støvsugeren må ikke anvendes, hvis brugeren er træt, søvning eller syg eller under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer / medicin. 16. Kontroller for beskadigelser. Kontroller støvsugeren for beskadigelser og skader. Kontroller at afskærmninger mv. sidder forsvarligt fast. Kontroller elektriske kontakter og lad dem udskifte af autoriseret reparatør, hvis de er beskadigede. Anvend ikke støvsugeren, hvis den ikke kan startes og/eller stoppes ved kontakten/stikket. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 13 V. BRØNDUM A/S

14 Virkemåde Når maskinens sugemotorer er tændte, trækkes luften gennem maskinen og indsamler støvpartiklerne i nærheden af frontmundstykket. Støvpartiklerne opsuges gennem frontmundstykket ved hjælp af den kraftige luftstrøm og transporteres gennem sugeslangen til opsamlingsbeholderen. I opsamlingsbeholderen ledes luften ned mod bunden af beholderen, hvor de tungere partikler falder til ro. De meget lette partikler føres af luftstrømmen op mod kanalfilteret, som er monteret i mellemringen. Luften trækkes gennem filteret, som tilbageholder støvpartiklerne. Luftstrømmen trækkes gennem HEPA-filter, som tilbageholder de allerfineste støvpartikler. Til slut filtreres udblæsningsluften af støjdæmpningsskummet i motortoppen, hvorefter den rensede luft forlader maskinen gennem spalten under den gule motorskærm. VIGTIGT: Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. Afledning af statisk elektricitet Ved opsugning af tørre materialer og støv kan der dannes statisk elektricitet i blandt andet sugeslanger og -rør. RONDA 2600 er afledt til jord gennem strømkablets jordforbindelse. Det er derfor vigtigt, at maskinen tilkobles netspænding med pålideligt virkende jordforbindelse (Virksom beskyttelse mod indirekte berøring). RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 14 V. BRØNDUM A/S

15 Ibrugtagning og montering af frontmundstykke Pak RONDA 2600 ud og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med. Frontmundstykket monteres på holderen forrest på det gule kørestel. Frontmundstykket er på bagsiden udstyret med en montageprofil, der passer ind over holderen på kørestellet Løsn fingerskruen (1). Lad guidepinden (2) glide ind i rørenden. Skub mundstykket i position (på plads). Frontmundstykket fastspændes med fingerskruen (1). Juster frontmundstykket til den korrekte højde over gulvet ved at dreje på fingerskruerne (3). For at sikre en optimal opsugning er det vigtigt, at frontmundstykkets børster eller gummilæber justeres til de netop rører gulvfladen. Frontmundstykkets højde over gulvoverfladen kan finjusteres med mundstykkehjulenes stilleskruer (3). Fastgør sugeslangen på frontmundstykket 3 Sæt slangens kobling i beholderkoblingen forrest på maskinen RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 15 V. BRØNDUM A/S

16 Sikkerhedscheck inden ibrugtagning Inden stikket tilsluttes en strømkilde, skal det kontrolleres, at stik og ledning ikke er beskadigede. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal delene udskiftes af en fagmand. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt. Før evt. reparations- eller vedligeholdsarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden. Inden støvsugning påbegyndes skal man sikre sig, at maskinen er forsynet med de rigtige filtre til den pågældende opgave. I tilfælde af tvivl bør forhandleren kontaktes. Maskinen tilkobles netspænding med pålideligt virkende jordforbindelse. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. HUSK: altid at orienter dig om bortskaffelse af affald og hvilke regler der gælder for det pågældende materiale. RONDA 2600 kan nu anvendes. Opsugning og brug er nærmere beskrevet på de følgende sider. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 16 V. BRØNDUM A/S

17 Igangsætning og opsugning af tørt støv Når maskinen er korrekt samlet og tilsluttet, kan maskinen startes på motortoppens kontakter. Maskinens 2 kraftige sugemotorer startes på hver sin kontakt. Støvsugeren kan under drift køres på de store hjul. De forreste drejbare hjul letter manøvreringen med maskinen. Tilbehørssættet med slange, rør og mundstykker kan anvendes til svært tilgængelige steder, hvor frontmundstykket ikke kan nå. Slangen tilkobles beholderkoblingen på maskinens forside og samles med rør og det valgte mundstykke. Børstemundstykket er velegnet til opsugning af støv og materialer fra større plane flader. Mundstykket er forsynet med børster og hjul, der sikrer at mundstykket føres optimalt over den plane flade. Med tiden vil børsterne blive slidt, hvorved mundstykket ikke længere opsuger optimalt. Juster hjul-højden på mundstykkets drejehåndtag således, at børsterne netop berører gulvet. Vakuummeter og filterrens under drift Vakuummeteret, som sidder på motortoppens adapterring, måler lufttrykket inde i maskinen under drift. Vakuummeteret er placeret bag på maskinen, så det er synligt for operatøren under brug. Hvis kanalfilteret tilstoppes af fine partikler, vil lufttrykket falde i maskinen. Dette kan aflæses på manometeret. Går vakuummeterets viser ind i det røde aflæsningsfelt, er det tegn på, at lufthastigheden i slangen og i røret er for lav, og at kanalfilteret derfor skal renses. Kanalfilteret kan renses under drift, mens maskinen er i gang. BEMÆRK: Vakuummeteret på RONDA 2600 er kalibreret til korrekt visning, når maskinen anvendes med sit standardtilbehør (40 mm). Anvendes slange eller andet tilbehør med mindre lysning, vil vakuummeteret vise for meget. Ønskes fuld sikkerhed for tilstrækkelig lufthastighed i rør og slanger, bør filteret renses og maskinen om nødvendigt tømmes, hvis vakuummeterets viser går ind i det røde aflæsningsfelt. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 17 V. BRØNDUM A/S

18 Kanalfilteret kan renses mens maskinen kører. Fjern slangen fra frontmundstykket eller tilsluttet udstyr Bloker indsugningen (Blokering af sugeslangen kan udføres med et stykke pap, eller ved at lade maskinen suge an på en plan overflade f.eks. gulv ol.). Der bliver nu opbygget fuldt vakuum inde i maskinen. Herved vil fjedrene på kanalfilteret trække sig lidt sammen Træk i låget til klapventilen. (træk med et ensartet træk, ryk ikke i låget) Når fjederkraften overvinder vakuummet vil ventilen åbne med et Purf For at udligne trykforskellen i støvsugeren og trykket uden for støvsugeren vil der skylle luft baglæns gennem kanalfilteret og afstøde eventuelle ansamlinger. (Back flush) Herved bliver kanalfilteret effektivt renset. Effekten af afrensningen skal kunne aflæses på vakuummeteret ellers kan det være HEPA filteret der er stoppet. Gentag processen hvis nødvendigt. (2-3 gange skulle kunne rense selv det mest genstridige skidt af). RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 18 V. BRØNDUM A/S

19 Tømning RONDA 2600 opsamler materialet direkte i opsamlingsbeholderen. Det anbefales at foretage en filterrens inden tømning (se afsnit om filterrens). Har maskinen umiddelbart før været i brug, anbefales det at vente et par minutter med tømning, så det finere støv kan falde til bunds i opsamlingsbeholderen. Opsamlingsbeholderen frigøres ved at løfte op i den sorte bøjle nederst på maskinen. Dette frigør opsamlingsbeholderen fra pakningen og sænker den ned til gulvet. Beholderen kan herefter trilles ud. For at montere beholderen trilles denne ind under maskinen til den fanges af styrekanten forrest på maskinen. Bøjlen trykkes ned, hvorved gribearmene griber fat i beholderen og løfter den op på plads. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 19 V. BRØNDUM A/S

20 Rengøring og vedligehold Maskinen må ikke være tilsluttet el-nettet ved service og rengøring. Maskinen skal altid tømmes og gøres ren efter brug, og den må ikke henstå med støv i beholderen. (Fare for selvantændelse). VIGTIGT! Maskinen må ikke være tilsluttet elnettet ved service og rengøring. Maskinen rengøres nemmest på følgende måde: Kanalfilteret rengøres efter behov. Se beskrivelsen af filterrensning under drift. Aftør maskinens ydre med en tør eller let fugtet klud. Vedligehold af motortop Motortoppen er fremstillet af vedligeholdsfrie dele, og behøver derfor ingen daglig vedligehold, ud over udvendig rengøring og kontrol af, at elektriske ledninger og stik er ubeskadigede. Motortoppen rengøres nemmest med en fugtig klud. Der må ikke rettes vandstråler direkte på motortoppen. For at undgå driftsstop, anbefales det, at en servicetekniker giver de elektriske dele et årligt eftersyn. Det anbefales at lade autoriseret værksted efterse sugemotorens kul efter ca. 800 driftstimer og om nødvendigt udskifte dem. Herved forlænges sugemotorens levetid. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 20 V. BRØNDUM A/S

21 Udskiftning af filtre Generelt Ved udskiftning af filteret, skal der træffes de nødvendige forholdsregler for beskyttelse af omgivelserne og beskyttelse af operatørens luftveje. Denne beskyttelse skal foretages på baggrund af de opgaver, som støvsugeren har været anvendt til, og hvilken farlighed det pågældende støv, som sidder på filterets overflade, har. Kontrol og udskiftning af kanalfilter Kanalfilteret er fremstillet af robust filtermateriale og har meget lang levetid. Filteret vil dog med tiden blive slidt af de mange store og små partikler, som tilbageholdes. Det skal derfor jævnligt kontrolleres, om kanalfilteret er ubeskadiget og uden huller. Slides der huller i filtermaterialet, kan kanalfilteret ikke tilbageholde støvpartiklerne, som vil fortsætte gennem filteret og motoren, med mindre maskinen er udstyret med HEPA-filteret. Frigør motortoppen ved at løsne motortoppens beholderclips. Sæt motortoppen på et tørt, rent og plant underlag. Inspicer kanalfilterets hulplade for støvpartikler. Ligger der synlige støvpartikler på kanalfilterets hulplade er det tegn på, at kanalfilteret er beskadiget, og at der er slidt hul i filtermaterialet. Er kanalfilteret beskadiget, eller er der huller i filteroverfladen, skal kanalfilteret udskiftes. Udskiftes kanalfilteret bør HEPA-filteret udskiftes samtidigt. Se næste afsnit. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 21 V. BRØNDUM A/S

22 Udskiftning af HEPA-filter ( ) Afmonter sugeenhedens motortop, og læg den således, at HEPAfilteret vender opad. Bolten (1), som fastholder HEPA-filteret løsnes. Filteret kan nu løftes fri og bortskaffes. Det nye HEPA-filter monteres på motortoppen, idet man sikrer sig, at filterets anlægsflade er ubeskadiget og ren. Spænd nænsomt bolten således, at filteret slutter tæt op til anlægsfladen i motortoppen. Bortskaffelse af filtre 1 Når de brugte filtre bortskaffes, skal man sikre sig, at dette sker i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav. Har maskinen være anvendt til opsugning af materiale der kræver sikkerhedsudstyr skal sikkerhedsudstyr anvendes ved filterskift. Det anbefales altid at anvende handsker og maske ved tømning og vedligehold. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 22 V. BRØNDUM A/S

23 Fejlfinding Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende kan det skyldes at: Sugeslange, rør eller mundstykke kan være blokeret. Stop maskinen, og fjern blokeringen. Opsamlingsbeholderen kan være overfyldt. Stop maskinen, og tøm beholderen. Se afsnittet om tømning. Der kan være skabt en utæthed i forbindelse med montage af motortop. Start maskinen, og bloker sugeslangen. En eventuel utæthed vil normalt kunne høres. Beholderclipsene til motortop løsnes, motortop sættes på plads, og clipsene låses igen. Kanalfilteret kan være tilstoppet. Rens kanalfilteret som beskrevet i afsnittet rensning af filter under drift. HEPA-filteret kan være tilstoppet. Udskift filteret som beskrevet i afsnittet om udskiftning af filtre. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 23 V. BRØNDUM A/S

24 Service og reparation Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger: Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil). Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK Silkeborg Tlf. (+45) Fax (+45) Der tages forbehold for ændringer. RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger 24 V. BRØNDUM A/S

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800020 DANSK BRUGSANVISNING RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA 2000 2 V.

Læs mere

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best.nr.: A0.80.0051 RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800115 RONDA C120 Adapter til 120 Ltr-Container VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA C120 2 V. BRØNDUM A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning AO.80.0028 ORIGINAL! DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE DK Brugsanvisning Støvsuger VIGTIGT GHIBLI støv- og vandsugere, der helt lever op til tidens krav! Specialmodeller Filterløsninger til alle opgaver Før

Læs mere

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Normen EN 60335-2-2-1995 einschl. A1: 1998 sowie für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem einschl.

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. BRØNDUM A/S RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

Velkommen. til vort store produktkatalog. Indholdsfortegnelse. Programmet består af 4 hovedgrupper af maskiner:

Velkommen. til vort store produktkatalog. Indholdsfortegnelse. Programmet består af 4 hovedgrupper af maskiner: Velkommen til vort store produktkatalog Programmet består af 4 hovedgrupper af maskiner: Easy Clean støvsugere - til professionel, erhvervsmæssig og privat rengøring. Ghibli støv- og vandsugere - allround

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Blæse være med støv - det klarer Bravo

Blæse være med støv - det klarer Bravo Sugeevnen er unik ved. Drej over på max og du vil kunne støvsuge støvpartikler effektivt ved 1550 watt. Støvsugeren suger lige suverænt om det er tæpper, vinyl eller trægulv. leveres med en speciel adapter

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere