Kreative Stemmer! - Vokalimprovisation i et skabende værksted! Et KULT projekt i samarbejde med Kristian Skårhøj"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreative Stemmer! - Vokalimprovisation i et skabende værksted! Et KULT projekt i samarbejde med Kristian Skårhøj""

Transkript

1 Kreative Stemmer - Vokalimprovisation i et skabende værksted Et KULT projekt i samarbejde med Kristian Skårhøj" Modul 1 HVORI VI SKABER VARIATIONER, FÅR REDSKABER & LYN-ARRANGERER EN KENDT SANG Formål: Modul 1 giver eleverne grundlæggende arbejdsmetoder og værktøjer og giver svar på spørgsmålet: Hvordan kan vi forholde os til at skabe (vokal)musik sammen? I modul 1 arbejder vi med at give eleverne en fortrolighed med genreuniverset og bryde musikken ned i fonetiske elementer som vi kan bruge til at lave motiviske variationer. Der bliver også introduceret værktøjer til komposition af ostinater og afslutningsvis en opgave, hvor eleverne i grupper skal komponere et akkompagnement til Icebreaker-sangen (A går a tur ve a hav). Program (3 timer inkl. pause) 1. AFDELING: KROP, FONEMER OG VARIATIONER Entrainment klap Entrainment er det fænomen, at når to eller flere individuelle systemer sættes i forbindelse med hinanden, vil de automatisk synkronisere sig. (Se f.eks. 32 metronomer, som sat i forbindelse med hinanden gennem et fleksibelt underlag i løbet af 2 minutter synkroniserer sig ind i samme puls. https://www.youtube.com/watch?v=kqfc4wribve ) Entrainment er et naturfænomen, som findes i mange aspekter af livet. I vores musikalske samarbejde er entrainment et delmål på vejen mod optimalt musikalsk produkt. Hvert enkel musiker/sanger som indgår i det musikalske samarbejde må være tilpas fleksibel og overgive sig til det fælles musikalske produkt. Ved at fokusere vores opmærksomhed og energi på det fælles produkt opstår det bedste resultat. Fleksibilitet sker bedst og naturligst gennem kropsligt fokus og oplevelse af musikken. Øvelsen går ud på, at 1) En lang klapsalve samler sig som regel til én puls, som alle klapper. 2) Gruppen klapper en puls, som langsomt skal stige. side 1 af 6

2 Her er godt at være Sang af Leif Falk. Vi bruger sangen til at kropsliggøre musikken, og vi arbejder med at skifte tempo - hel/halv. Det styrker vores rytmiske fornemmelse og sætter kroppen i gang. A går a tur ve a hav Udover at danne et link mellem semantisk lyrik og volapyk tekst (den vestjyske dialekt hjælper os på vej) introduceres eleverne for kanonisering og 3-2 claven samt frit tempo. Dvs. der arbejdes både med entrainment i mere komplekse miljøer, elevens egen tolkning af melodi samt en vekslende fokus mellem musikkens helhed og det individuelle bidrag. Sangen bliver brugt igen i slutningen af modulet. Sangen er oprindeligt en brasiliansk sang med navnet Hermorio med en dansk tekst af ukendt forfatter. Akasnakka Sniksnak Lille sjov call-response leg hvor man skal være parat og tilstede. Legen præsentere en meget rammesat improvisation - valget mellem 3 forskellige lyde. Altering The Phrase Variationer af tema, brug af del-elementer, melodik, rytmik. Altering The Phrase tager udgangspunkt i et lille volapyk ostinat (=tema) som bruges som omkvæd. Ostinatet skal være 1-2 takter langt, afhængigt af gruppens størrelse og niveau. Gruppen synger ostinatet hver anden gang (response) og en forsanger varierer,temaet i mellem (calls). Pointen er at få eleverne til at tage udgangspunkt i temaets fonemer (mikromotiver). Ved at tage fat i de fonetiske muligheder kan der skabes en uendelig rækker af variationer. Det bliver en konkret opgave for eleven samt at variationen hænger sammen med det oprindelige tema. En mere narrativ tilgang til øvelsen er, at vi er ved at lave en folkesang med mange vers. Alle synger med på melodien mens hver enkelt i rundkredsen digter videre på sangen. Cirkelbattle / circlesong Man kan opdigte sine egne volapyk-lag og sætte dem sammen on the fly. Kristian giver en demonstration. 2. AFDELING: KOMPOSITION / ARRANGEMENT Opvarmning til impuls - tyngdekraft og bevægelse Når man leder, dirigerer eller på anden måde indgår i et musikalsk samarbejde er det nødvendig at være tydelig i sine intentioner. Vi kommunikerer ved hjælp af impulser. En impuls er et signal, en bevægelse, som sætter gang i endnu en bevægelse. Rent fysisk er tyngdekraftens 9,82m/s 2 et meget stabilt mål, som vi alle intuitivt kan aflæse. A) Kast en lighter (e.l.) op i luften. Lad gruppen omsætte impulsen til et tempo, som er betinget af højden. B) Gør det samme med vejrtrækning. Impulsen i vejrtrækningen skal være organisk og aflæselig. C) Kropsøvelser hvor man parvis skubber til hinanden. 1) Stå stille, trods impuls. 2) Gå med impulsen. 3) Gå med impulsen + lad kroppen fortsætte i en forlængende bevægelse. Arbejde med ostinater A) Impulsbaserede lag En måde at sammensætte ostinat-lag på er at lytte til 1. lags musikalske impuls, og lade 2. lag svare denne. Vi sætter bevægelse på ostinaterne, så vi kan se og mærke hvor impulsen ligger. side 2 af 6

3 B) Balanceostinater Balanceostinater er en tilføjelse til første-lags-ostinatet. Balanceostinatet er et rytmisk ostinat med en cirkulær fornemmelse og som komplimentere første-lags-ostinatet. Det finder hullerne så at sige. Typisk betyder det at hvis første lags ostinatet ligger meget på beatet, så er balanceostinatet orienteret omkring off-beatet og omvendt. Balanceostinater kan være svære at finde, og kræver ofte lidt øvelse. C) Repetitionslængde Repetitionslængden er det antal beats/takter som et givent ostinat udfylder før det gentager sig selv. Når man komponerer ostinatbaseret musik er det en fordel at overveje repetitionslængderne. For korte repetitionslængder bliver hurtigt enerverende at høre på eller synge. For lange repetitionslængder bliver måske for komplekse (og ødelægger flowet hvis de skal videregives i en improviseret circlesong sammenhæng). Den optimale repetitionslængde er ofte 2-4 takter. Men i nogle tilfælde giver det dybde at arbejde med lag i forskellige repetitionslængder - det kan skabe en slags dybe. Det er nemt at fordoble repetitionslængden. Lav blot en rytmisk eller melodisk ændring i begyndelsen eller slutningen af frasen. Andre måder kan være at lade 2. ostinat-lag skabe en akkordprogression under 1. lag. Dvs. 1. lag bliver tonalt omfortolket i hver takt. Gruppearbejde: Arrangement af A går a tur ve a hav Gruppeopgave til Modul 1 Lav et lyn vokal arrangement af A går a tur ve a hav Arrangementet skal indeholde: 1 akkompagnementsostinat 1 balanceostinat (eller impulsbaseret lag) Start Slutning Evt jeres egen kreative idé NB: Overvej repetitionslængderne side 3 af 6

4 Modul 2 HVORI VI HUGGER STATUER UD AF KAOS, SKABER MUSIK I NUET OG LYN-KOMPONERER EN SANG. Formål: Eleverne arbejder med at skabe deres egen musik fra bunden. Dels ved at lade munden løbe i et frit flow (bruser øvelsen) dels ved at bruge forskellige teksturer som udgangspunkt. Ud fra dette skaber de egne motiver som kan behandles på samme måde som vi behandlede motiver i første modul. Improspillet bliver præsenteret og brugt til at lave et akkompagnement og en tekst. Program (3 timer inkl. pause) 1. AFDELING: RESUME AF FØRSTE MODUL & MUSIKALSKE BRUSERE Icebreaker: Her er godt at være 4 Directions - en slags overtone entrainment 4 Directions er en meditativ og klang fokuserende øvelse hvor der tillægges en intention med hver enkel tone. Efter introduktion af hver enkel retning foregår øvelsen ved at man starter sammen på hjerte -retningen. Derefter bevæger alle sig frit mellem de 4 retninger. Man kan sætte en afsluttende ramme (f.eks. vi slutter når alle synger Æ på en gang). Eller man kan lade øvelsen afslutte sig selv - dvs. at gruppen intuitivt finder en ende. (Typisk bedst hvis folk allerede kender øvelsen). Det kan også være fint at bryde den faste struktur (de 4 toner) og synger mere frit henover sangen, men lad strukturen etablere sig grundigt først. Retning Intention Stilling Vokal Skalatrin Åbenhed Åbenhed for - og accept af for det som er og det som kommer. Armene op over hovedet U 5 Dele Vi er forbundet i et fællesskab, hvor vi vil hinanden det bedste og deler (vores musik). Den tone jeg synger forbinder sig i rummet til dem de andre synger og bliver til en helhed. Hænder frem med håndflader opad i give position. Æ 2 Hjerte Kærlighed. Kærlighed til sin stemme, kærlighed til sig selv. Kærlighed til andre. Begge hænder på hjertet (brystet). Ah 1 Grounding Kontakt med din indre kerne. Den inderste del af dig som følger dig hele livet, men ikke kender alder. Resume af modul 1 - Musik i kroppen - Variationer af et tema - Balanceostinater * - Impulsbaseret lag * - Repetitionslængder * - * Circlesong eksempel med brug af disse principper. Sætte sig på hug. Alternativt bøje sig ned og tage fat om anklerne. Ä (som i ordet årsag ) 5 side 4 af 6

5 Gruppeopgave til Modul 2 Råd: Undgå at starte med at snakke. Jam jer istedet frem til noget konkret materiale som I kan bruge. Start med små ambitioner, udvid dem undervejs. Opskrift: 1. Vælg en tekstur og skab et ostinat (statue) 2. Skab et balanceostinat til det første ostinat. Komponér en sang med Improspillet" 3. Skab en sætning som skal danne rammen om sangens hook-line. Det kan være gavnligt at sætte en kontekst omkring sætningen f.eks. A. Love is B. on a Monday C. on the dance floor D. Never [UDSAGNSORD] on a [TILLÆGSORD] [NAVNEORD] E. I am a [TILLÆGSORD] [NAVNEORD] on a [TILLÆGSORD] [NAVNEORD] F. Ooh, Baby - må altid lægges til :-) 4. Melodi på jeres hookline. 5. Arranger jeres sang. Overvej følgende: - Repetitionslængderne - Harmonisering af ostinater/hookline - Opbygning af sangen. - Hvordan vil I starte sangen? - Hvordan vil I slutte sangen? - Evt. jeres eget touch - gimmicks, breaks el.l. I har ca. 20min til opgaven og skal derefter fremføre den for de andre. Optag den evt på en telefon, så den ikke glemmes. God fornøjelse side 6 af 6

6 A & bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ 4 & bb b A går a tur ve' a hav det gør a næs - ten hver daw a går a œ œ œ œ œ A går a tur ve' a hav œ j œ œ œ Musik:??? Dansk tekst:??? Nedskrevet af Kristian Skårhøj Œ e j e e tur ve' a hav å sam - ler rav A går a B & bb b Ė 6 10 & bb b Åh a Ves - ter - hav Åh a Ves - ter - hav Ė Åh e œ e œ eœ e œ e œ eœ eœ eœ n Ė n Ė Ó Ó b Ė b Ė e œ e œ e œ e œ e œ e œ a ves - ter -hav Åh a Ves -ter hav eœ Ė eœ Ė Ó e j e e - A går a 1: Sangen kan synges som kanon, hvor grupperne starter på henholdsvis A og B stykket. 2: Sangen kan også kanonifiseres forskudt 2 slag i 4 grupper. 3: Sangen er bygget over en 3-2 clave. Klap evt med. 4: Prøv evt. at synge sangen i frit tempo - hver enkelt sanger i sit eget tempo.

7 Akasnakka Snik-snak Person 1 Begge Person 2 / > > > > > A - ka-chak- ka, A - ka-wak- ka, A - ka-snak-ka Snik snak - Djo Hver person finder på en lyd på slaget. Kristian Skårhøj 2014 Ti Boung Go 3 / Begge personer gentager sammen de 4 lyde som skete i forrige takt De samme lyde i dobbelt tempo X2 fod klap fod klap > e e Djo Ti Boung Go Djo Ti Boung Go Djo Ti Boung Go A-ka-snak-ka Snik- snak Formål At øve 2. cirkel. Være nærværende med én anden person og opbygge noget sammen. De to personer får et aktivt samarbejde hvor begges input bliver brugt. Start evt med at begrænse udvalget til "Snik", "Snak", "Snuk". Kan også laves i en gruppe (rundkreds, 4 personer ad gangen) Træner også underdelingsfornemmelse.

8 Altering The Phrase Just an example - make up your own theme :-) Group stand in circle Everyone sing chorus line. Each singer makes variation in turn Kristian Skårhøj 2014 Concept inspired by Rhiannon snap œ œ œ. j r œ œ œ œ œ œ œ œ. j r œ œ œ Œ Go go mak æ - ja ah - de go go mak æ - ja Chorus 5 Caller 3 Variation example 1: motif / phonetic: go-go-mak œ œ œ. j œ œ. œ œ r œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ Go go mak go go go mak Go go mak-e - de mak-go go go go œ œ œ. j r œ œ œ œ œ œ œ œ. j r œ œ œ e e Go go mak æ - ja ah -de go go mak æ - ja ah - æ - Chorus 9 Caller 7 Variation example 2: motif / phonetic: æ-ja ah-de åh æ Caller may start before the one beat & bb b œ œ œ R œ œ œ - œ œ œ œ œ j - ja a æ æ - ja ah - æ - ah œ œ œ. j r œ œ œ œ œ œ œ œ. j r œ œ œ Œ Go go mak æ - ja ah - de go go mak æ - ja Caller 11 Variation example 3: melodic & bb b œ œ j œ. œ œ œ R œ œ œ œ j œ. Go œ r œ go mak æ - ja ah-de go go mak æ - ja œ Œ Chorus œ œ œ. j r œ œ œ œ œ œ œ œ. j r œ œ œ Œ Go go mak æ - ja ah - de go go mak æ - ja

9

kom i gang skriv en sang

kom i gang skriv en sang kom i gang skriv en sang for børn og unge Kom i gang Skriv en sang - for børn og unge er redigeret af: Jens Hartmann og Birgitte Theresia Henriksen Information om KODA Skolekontakt: www.koda.dk/aktiviteter

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Involverede

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere