HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr. 2/2014. Støt Hospice-sagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr. 2/2014. Støt Hospice-sagen"

Transkript

1 Redskaber til brug under og efter dødsfaldet Læse bøger: man kan nærme sig et svært emne på en nænsom måde og invitere til samtale. Billeder: lave en lille billedbog til barnet, eller sammen med barnet, af mor eller far. Tegne: samle tegningerne skriv evt. bagpå hvad det forestiller hvilke tanker barnet har gjort sig. Breve: skrive breve til den, man har mistet. Samle det, andre mennesker har sagt om personen. Mindekasser: ting fra syge mor eller far lægges i en kasse, som barnet senere i livet kan tage frem. Det kan være billeder, breve, dufte eller små ting. Lege: rollelege, teater eller mikrofonleg, hvor man laver interview. Dagbog: skrive ting, man har lavet sammen, udsagn børnene kommer med, ting man gerne vil huske. Besøg kirkegården og kirken: tag evt. venner med for at se, hvor far/mor nu er være der på mærkedage og helt almindelige dage. Sætte lys, blomster, lægge tegninger, breve eller plante løg. Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V CVR nr.: www. hosjstf.dk Bestyrelsen 2014/15: Nr. 2/2014 Rolf Birger Petersen, Lejre, (formand), tlf Karen Margrethe Lund, Roskilde, (næstformand), tlf , Anker Axelsen, Roskilde (kasserer), tlf , Bodil Baltzer, Roskilde, (sekretær), tlf Ingelise Møller, Roskilde, tlf Hannelore Reisz, Greve, tlf Lissie Madvig, Roskilde, tlf Kontingent ,- kr. for enlige. 175,- kr. for ægtefæller/samboende Bankkonto: Reg.nr konto nr Husk navn og adresse Så er du én af os! Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

2 Indhold: side: 1. Formandens klumme 2 2. Indvielse af nyt hospiceafsnit 4 3. Kommende aktiviteter 5 4. Hvad betyder Støtteforeningen for Hospice Sjælland 6 5. Tak for fondsmidler år - og elsker Hospice Sjælland 8 7. At længes hjem 9 8. Hvordan hjælper vi bedst børn og unge Adresser mm. 12 Formandens klumme I foråret 2012 stiftede jeg første gang bekendtskab med Hospice Sjælland. Min hustrus helbredstilstand var af en sådan karakter, at vi var enige om den afleverede ansøgning om et ophold. Bekymring i forbindelse med den situation, vi var i, blev formindsket allerede efter at have passeret indgangsdøren. Den venlige modtagelse og en fyldestgørende information om det, der gik forud for en indflytning skabte gode forventninger. Heldigvis viste der sig mulighed for at få en bolig efter få dages forløb. Min hustru restitueredes i den første del af opholdet, men kræfterne svandt ind efter 3½ uge. Den ro, der havde været på Hospice, havde sat sine spor, og jeg benyttede lejligheden til på nogle efterfølgende mærkedage at komme og sætte mig i Orangeriet for at mindes og reflektere over fortid og fremtid. Min tilstedeværelse resulterede i samtaler med personalet og medlemmer af Støtteforeningen. Det udviklede sig i en opfordring til at deltage i Støtteforeningens arbejde. Efter no- 2 gen betænkningstid valgte jeg at stille mig til rådighed for et arbejde i Støtteforeningens bestyrelse. På årsmødet i 2013 blev jeg indvalgt i bestyrelsen. Det har været et interessant læreår i en bestyrelse bestående af dejlige mennesker, der brænder for opgaven, er engagerede og rede til at hjælpe mig med at betræde nye stier. Arbejdet har også givet mig mulighed for at fastholde en vis kontakt til ansatte, administration og frivillige, der var omkring min hustru i hendes sidste tid på Hospice. Den gensidige tillid har bevirket, at jeg accepterede at kandidere som bestyrelsens emne til formand på årsmødet i Den opgave er jeg ydmyg for, og jeg vil bestræbe mig på at gøre en indsats til gavn for Støtteforeningens virke i relation til Hospice Sjælland. Som en del af den indføring, jeg mener at have behov for, har jeg fundet megen visdom i det nogle af vore kvindelige præster præsenterer i tale og i skrift. Jeg har haft glæde og inspiration af det, bl.a. Liselotte Horneman Krag og Kathrine Lilleør, præsterer. Som evt. inspiration for andre fordeler jeg Små skridt ad gangen vær tålmodig.se og lyt til barnets signaler. Omstændighederne er, som de er. Opgaven er at være ved barnets side, at lytte, at rumme og støtte efter bedste evne. Sår heles langt bedre med opmærksomhed, ro og varme end store gaver og masser af aktiviteter. Det store tomrum fyldes indefra. Tænk over, om sorggrupper kan være en hjælp for barnet (sorggruppen kan være et frirum for barnet). Og husk, at der for barnet skal være plads til alle slags følelser!!!! Hjælpen til de voksne Mød forældrene i afmagten i forhold til børnene. Vær opmærksom på, at forældre vil det bedste for deres børn, men måske magter de ikke. Nogle mister deres drømme/virkelighed. Hjælpe forældrene med at flytte fokus hvad kan de gøre her og nu til gavn for dem selv og deres børn? Fortæl, hvad børnene har behov for / sorgreaktioner. At være til stede være med få frikvarter. At de måske selv får brug for hjælp til deres sorg. Vigtigt at guide forældrene. Hvordan reagerer børn og hvordan kan de gå ind og støtte børnene? Husk det er forældrene, der kender deres børn bedst og derfor skal meget gå gennem dem. Samarbejd med skolen. Redskaber på Hospice Sjælland (når familien befinder sig i huset) Farver og papir: børnene kan gennem tegninger udtrykke nogle følelser. Benytte Wii: barnet kan få et lille frikvarter fra sorgen. Spille brætspil. Se dvd-film. Læse bøger: bøger inviterer til samtale. Historier kan også stå alene, og så kommer barnet, når det er klart til det. Vi er i gang med at indrette et lille hjørne/rum til børn og unge, så de kan trække sig lidt tilbage. Engleslottet: vi har et lille eventyr, der har til hensigt, at barnet kan drage paralleller fra eventyret til eget liv med en syg forælder. Børnene må gerne være synlige på Hospice og vi kan bl.a. tilbyde popcorn og is. Lad barnet være med til at tænde lys på stuen ved udsyngningen, samt lægge billeder eller små ting i kisten. 11

3 Når man som sygeplejerske på Hospice Sjælland er i berøring med familier, hvor der er børn og unge som pårørende, står vi overfor nogle særlige udfordringer. Hvordan kan vi som sygeplejersker skabe omstændigheder, der gør det bare lidt lettere og lidt mere tåleligt at bære, når følelserne bliver svære for barnet? Det er nok en af de sværeste opgaver, vi står i på Hospice Sjælland. Der er mange hensyn at tage og det er det, jeg har prøvet at skitsere i det følgende. Hjælpen til barnet 10 Hvordan hjælper vi bedst børn og unge? Af Karen Margrethe Jørgensen Lad barnet mærke, at det er SET, HØRT og FORSTÅET. Vær dig selv, så der skabes tryghed og tillid. Vær nærværende og vis medfølelse i sorgen. Vær ærlig og oprigtig, børn kan godt forholde sig til sandheden (de behøver dog ikke at blive inddraget i alle detaljer). Lyt til det, som barnet reelt siger (de kan stille mange spørgsmål giv derfor ex. stabilitet og kendte rutiner). Vis, at du gerne vil barnet. Svar enkelt, kort og præcist. Vi ønsker måske at skåne børnene, men de er jo kede af det. Så derfor undvig ikke. Informér alderssvarende. Børns reaktioner afhænger af alder. Tænk derfor på ordvalg. Vær opmærksom på, at det er nemmere for barnet at tale om oplevelser end følelser. Tænk på det som noget naturligt, at børn går ind og ud af sorgen. Stil ikke for mange spørgsmål. Kom selv med udsagn. Jeg ved, at din mor er død og at du må have det svært. Giv fysisk kontakt og omsorg. Skab ro og trygge rammer omkring barnet. Tilbyd rolige stunder, fordi børnene ofte er meget trætte. Vis interesse for andre ting end mors eller fars sygdom/død. God tid til natteputteri..så længe vi handler, føler vi ikke. Giv barnet frikvarter. Lad det lege og være sammen med andre. Ikke presse børnene, men gerne puffe dem. Lad barnet bestemme farten lad dem føre an. Fortæl når du tager over. Italesæt det, der sker sæt ord på sprog danner vores virkelighed (barnet har brug for at sætte ord på sorgen igen og igen). gerne kopier til mine samarbejdspartnere. På det seneste har vi også i bestyrelsen måttet forholde os til emnet aktiv dødshjælp. Et emne, der blev aktuelt efter en avisartikel, der omhandlede forfatterinden Jane Aamund og hendes ønske om hjælp dertil. De fremkaldte indlæg i dagspressen af næsten enhver observans og holdning, afdækker dybest set, at deltagerne i debatten næppe nogensinde når til mere end en vis enighed og forståelse af synspunkter. For egen part har nogle af tilkendegivelserne lagt så meget i vægtskålen, at jeg føler trang til her at delagtiggøre læserne af klummen heri: Livets sidste fase. Det betyder, at der skal lægges stor vægt på, at også livets sidste fase bliver indholdsrig, og at smerter lindres. Det er denne livsbekræftende forståelse af menneskets værdighed, som benyttes, når man inden for hospicebevægelsen og den palliative behandling taler om en værdig død. Det hører naturligvis også med i billedet, at det vil være krænkende i forhold til en menneskelig værdighed, hvis man kunstigt forlænger dødsprocessen. Derfor er det godt, at dansk lov giver mulighed for, at man kan afslutte en behandling, som skønnes at være udsigtsløs. I det hele taget bør vi fremme mulighederne for en værdig død ved at udvikle og styrke indsatsen med hospices og palliative teams. Aktiv dødshjælp er ikke løsningen. Det er nok urealistisk at tro, at alle mennesker kan undgå lidelse i forbindelse med døden. Det gælder i øvrigt både i forhold til døden og i forhold til livet, idet lidelse må anses som en uundgåelig del af livet. Men vort samfund bør byde ind med det bedst mulige alternativ til aktiv dødshjælp, nemlig den mest lindrende pleje og behandling. Derfor må der afsættes ressourcer til at prioritere det og forske i det, så der kan tilbydes det bedste til mennesker, som skal dø. Det kan ske med for eksempel hospice, palliative eksperter og den viden som forskning vil generere i fremtiden. I begge uddrag fremdrages Hospice som et værdifuldt element i den palliative behandling. Velkommen til læsningen af nyhedsbrev nr. 2/2014, og noter venligst, at årsmødet i 2015 afholdes tirsdag den 3. februar 2015, kl. 19:00 Rolf Birger Petersen 3

4 Indvielse af nyt hospiceafsnit Den 24. februar 2014 blev et nyt afsnit af Hospice Sjælland indviet. Det drejer sig om 4 boliger, så der nu er 16 i alt eller en forøgelse på 33%. I den forbindelse lykønskede Støtteforeningens formand, Rolf Birger Petersen, Hospicet og sagde bl.a.: Det nye afsnit har givet udfordringer til ledelsen, til personalet og de frivillige i byggeperioden. Udfordringer, der er mødt med respekt, og en vilje til at imødegå disse og nå i mål, som vi ser i dag. Tak til Jer alle. Det lover godt for fremtiden, for udfordringerne vil fortsat ligge i at fastholde det høje stade som Hospice Sjælland har i beboernes og de pårørendes erindring. Hospice Sjællands støtteforening er med sine 676 medlemmer på sidelinjen fortsat til rådighed for at informere om hospice-sagen, til rådighed for støtteopgaver, samt i samarbejde at medvirke omkring aktiviteter på hospice. I dagens anledning har bestyrelsen besluttet at lykønske Hospice Sjælland med tilbygningen i form af en gave på ,- kr. til en passende kunstudsmykning i den nye tilbygning. Vi benytter lejligheden til at fortælle, at denne gave er muliggjort af 2 af Støtteforeningens medlemmers entusiastiske indsats med seneste arrangement i Kirke Saaby i september Tak til Inge og Erling Møllehave. Må jeg bede bestyrelsesformanden for Hospice Sjælland om at modtage dette gavebrev. jeg mere selv - bl.a. ved hjælp af You- Tube. Nu ønsker jeg at lære flere teknikker og er derfor begyndt at få klaverundervisning igen på Roskilde Musiske Skole. Tiden på Hospice har betydet rigtig meget for mig både det at opleve at miste min morfar - men også det, at døden ikke behøver være uhyggelig og kun trist. Kontakten med Hospice har direkte betydet, at jeg ved, at jeg vil være sygeplejerske selvfølgelig med musikken ved siden af. Jeg nævner jævnligt Hospice Sj. over for mine venner og bekendte, for jeg vil rigtig gerne have, at andre unge også lærer stedet at kende. I min verden er det en menneskeret at få lov til at leve den sidste tid på et hospice hvis man ønsker det. Kærlig hilsen Stine Jørgensen og Lene Jørgensen (mor) At længes hjem Uddrag af Nils-Peter Holm m.fl. Det sidste 4 Mon ikke, at prøvelser og sorger er vejen til en større erkendelse af livets mening, dybde og vilkår? Jeg husker fra min barndom, at der i en bøn blev takket for netop prøvelser og strabadser. Guds veje var uransagelige. Hans vilje overskyggede alt, blev der sagt. Det forstod jeg intet af. At give sig magtesløs hen til at sige Gud tak for modgang? I dag forstår jeg det lidt bedre, fordi jeg forstår livets grundvilkår. De vilkår, der blev bragt med ind i mit barndomsliv, har jeg brugt mange år på at gøre op med. Jeg lod min livsglæde vokse og brede sig uden at lægge bånd på den. Ærligt talt, kunne jeg ikke holde det dystre mørke i den fædrene tro ud. Som ung følte jeg, at troen tugtede min slægt ind i et kristent mørke. I dag er mit liv fyldt med lys. For mig er Gud både kærlighed, det er prøvelse på min tro og en mulighed. Jeg kan vælge til eller fra, og troen består på trods. Omvendt håber jeg, at også jeg er set og accepteret som det menneske, jeg er og derfor vil møde et kærligt lys, der indlemmer mig i de levendes land. Karen Blixen har sagt; når du længes, er det fordi du engang levede i en lys verden, hvor der ingen skygger var, og den verden længes du tilbage til. Så forstår jeg bedre ordene hos de gamle, jeg har kendt og passet, og hvad det dybest set betyder at længes hjem. 9

5 8 17 år og elsker Hospice Sjælland. Vi ELSKER Hospice Sjælland! Hva be har, er der mange, der siger. Hvordan kan man elske et sted, der handler om sygdom og død? - spørger folk. Til det siger jeg: har man først besøgt Hospice Sj., så skifter man omgående opfattelse af, hvad det er. Præsten på Hospice har så smukt udtalt: man mærker, at der midt i det tunge og svære er en stille glæde ved livet. Det er netop det, jeg mener! Man mærker selvfølgelig, at mennesker her har det svært, men man mærker også i dén grad livsglæden. Alle mennesker burde besøge Hospice, så de stopper op i ræset og virkelig mærker, hvad de vil med livet. Derfor er Hospices slogan også så rigtigt: Hospice Sjælland hvor livet leves. Min mor og jeg er kommet på Hospice Sjælland med jævne mellemrum, fordi vi holder så meget af stedet. Min morfar, Kurt Olsen, var beboer på Hospice i 3 uger i sommeren Han var lykkelig, da han blev visiteret til en plads. Han nød opholdet med al den forkælelse og sagde mange gange, at han følte sig som en opvartet baron Her mødte vi de to frivillige, Inge og Erling Møllehave, som vi hurtigt kom til at holde meget af. Vi har siden 2012 besøgt Hospice flere gange og hilst på dem og jeg er gået ind i Orangeriet og har spillet på det fantastiske flygel, så beboerne fra deres stuer har kunnet lytte med. Det har bare været sådan lidt impulsivt. Det var en svær tid for Sundhedsdagen 2014 mig i den periode både Læg vejen forbi Hestetorvet lørdag d. 30. august fra kl , hvor fordi min morfar var syg Støtteforeningen sammen med de mange patientforeninger, Roskilde kommune og Region Sjælland er repræsenteret med informationer, råd og vejledning. og fordi jeg selv lige havde været igennem et langt Kom forbi og få en lille snak. Du kan også deltage i debatten i det Store Telt, mobbe-helvede på min hvor temaet i år er Stress og depression den nye skole. Her på Hospice moderne sygdom Her har du mulighed for at møde tidl. håndboldspiller Lars Christiansen, borg- kunne jeg glemme alt og bare besøge morfar og mester Joy Mogensen, regionrådsformand Jens spille på flygelet. Jeg kunne føle mig godt tilpas, an Wedell-Neergaard (C), Annemarie Knig- Stenbæk samt regionsrådsmedlemmerne Christi- når jeg var her og det ge (A) og Tina Boel (SF). var selvfølgelig også pga. Debatten finder sted fra det søde personale og de Ordstyrer: Tv-journalist og Studievært Michelle søde frivillige, der var klar Bellaiche. til at støtte. Et udførligt program for dagen, vil kunne læses i Fredag d. 23. maj 2014 Sundhedsavisen, som omdeles med lokalavisen i var jeg så klar til at holde en rigtig Roskilde en uges tid før afholdelsen. Avisen vil endvidere blive lagt på Dom apotekets hjemmeside koncert på Hospice. Det gik simpelthen så godt! Ca beboere, pårørende og et par frivillige havde taget samt på Roskilde Avis Ingelise Møller plads i Orangeriet. Der var selvfølgelig også nogle beboere, der lyttede med fra deres stuer. Jeg spillede 12 numre - blandet moderne pop og ældre klassikere. Folk var meget begejstrede og Underholdningsaften i Kirke Såby jeg fik rigtig meget ros og flotte positive tilkendegivelser bagefter samt Program for underholdningsaften til fordel for skønne blomster. Der var en dejlig beboerne på Hospice Sjælland stemning (og flere var ligefrem rørte). En dejlig oplevelse for os alle - helt i Kirke Såby kirke, den 27. september 2014, kl. 19,00 22,30 sikkert! Jeg kommer selvfølgelig tilbage på Hospice og spiller en anden gang gerne mange gange. Jeg hedder Stine, er 17 år og går på musisk linje på Roskilde Gymnasium. Det er pga. min morfar, at jeg begyndte at interessere mig for klaveret. Jeg så som lille hans glæde med klaveret og begyndte derfor som 9-årig at gå til klaverundervisning. Jeg gik til klaverundervisning i 3 år, og derefter lærte 5

6 Hvad betyder Støtteforeningen for Hospice Sjælland? Støtteforeningen blev stiftet den 15. marts 2002 med det formål at oprette et Hospice i det daværende Roskilde Amt. I dag har vi et smukt og velfungerende Hospice, der åbnede den 19. juni 2006, og som i år har taget en udvidelse i brug, der føjer sig smukt til den eksisterende del. Støtteforeningen er med sine 676 medlemmer i dag medvirkende til, at vi på mange måder kan gøre livet på Hospice smukt nærværende og rig på nogle af de oplevelser, vi andre kan vælge at gå til. Ligesom Støtteforeningen nærmest er uundværlig for det frivillige arbejde på Hospice. Der er nu 59 frivillige, der på forskellig vis yder en stor indsats i forhold til vore beboere og deres pårørende. I det daglige arbejde er det Støtteforeningens bestyrelse, der understøtter aktiviteter, underholdning og de frivillige. Aktivitetsudvalget, der består af både medlemmer af Støtteforeningens bestyrelse og af frivillige, tager initiativ til de aktiviteter og den underholdning, der hen over et år tilbydes beboere og deres pårørende på Hospice. Inspiration hertil får de fra deres kendskab til både lokale musikkere, sangere, dansere, kor; men også fra et landsdækkende katalog over alle typer kunstnere, der har indgået en aftale med Foreningen af Frivillige ved Hospice om at optræde på et Hospice to gange om året uden deres sædvanlige honorar, en helt fantastisk gestus, som vi sætter stor pris på. I 2013 har aktivitetsudvalget haft 19 arrangementer på Hospice spændende over oplæsning, tryllekunst med Rune Klan, udvandrerhistorie og folkesagn, operettesange, folkedans, musikunderholdning på tværfløjte og klaver, noget så specielt som en tenor, der sang akkompagneret på flygel og spillede på Valdhorn. Der har været et herrekor, som sang gospel og danske sange. Kirsten Vaupel og Anne Marie Max Hansen med guitarist og pianist har besøgt Hospice, ligesom vi har haft besøg af kor som f.eks. et børne- og ungdomskor og Roskilde Gospel Singers. Det er netop underholdning af den art, Støtteforeningen kan bringe ind til beboere og deres pårørende, der er et sted i livet, hvor de ikke kan vælge at gå til et eller andet arrangement, men hvor de med underholdningen på Hospice for en stund kan føle sig beriget og løftet lidt ud af den hverdag, de har. Aktiviteter. Man kan sagtens sidde i sin seng eller være med i kørestol evt. sammen med børn eller børnebørn og male, klippe eller klistre, så til fastelavn males der masker og klippes pynt til fastelavnstønde medens der er frivillige, der hygger om alle med kaffe, saft og fastelavnsboller. Til påske males der påskeæg og klippes påskepynt, som hele Hospice dekoreres med. Til jul har medlemmer af Støtteforeningens bestyrelse og nogle frivillige de sidste par år syet juletræstæppe og store julehjerter til dekoration i de store vinduer. At vi kan gøre alt det og mere til, skyldes kontingent fra Støtteforeningens medlemmer, pengegaver og donationer, som vi er meget taknemlige for. Desuden har der de sidste par år været afholdt en støttekoncert arrangeret af et par frivillige ildsjæle på Hospice Sjælland. Overskuddet herfra går til Støtteforeningen, der bruger pengene Tak for fondsmidler til fordel for beboere og pårørende på Hospice. Desuden søger og får Støtteforeningen midler fra Kommunens Frivilligpulje. De frivillige. Én af Støtteforeningens opgaver er også at bakke op omkring de 59 frivillige. Der ydes tilskud til uddannelse, så de frivillige kan fungere bedst muligt inden for rammerne af det at være frivillig på et Hospice. Desuden ydes tilskud til relevant mødedeltagelse, til en julefrokost og ikke mindst til dækning af transportudgifter efter Statens laveste takst for op til 30 km fra bopælen. Et medlemskab af Støtteforeningen er et bidrag til, at der på mange måder kan gøres noget særligt for, at Hospice Sjælland er stedet, hvor livet leves intenst, hvor der skabes liv og glæde, hvor der med sang og musik bidrages til, at minderne får plads og at man som menneske for en stund løftes ud af hverdagen. Karen Margrethe Lund Støtteforeningen har ansøgt Fonden for Sjællandske Medier om midler til kulturelle aktiviteter. Fonden har imødekommet ansøgningen og givet ,- kr. til fortsatte aktiviteter som skildret foroven. Redaktør Steen Østbjerg skrev bl.a. Der skal også adspredelse og livsglæde til, selv om der ikke er så langt til livets ende Bestyrelsesmedlemmerne Anker Axelsen, Karen Margrethe Lund og Ingelise Møller modtog fondsmidlerne på foreningens vegne. Tak til Fonden! 6 7

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV OKTOBER 2013 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark. Ladies' Midnight Walk 31.05. 2013

HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV OKTOBER 2013 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark. Ladies' Midnight Walk 31.05. 2013 HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV OKTOBER 2013 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Ladies' Midnight Walk 31.05. 2013 Den 31.05.2013 var der Ladies Midnight Walk i Roskilde for andet år i træk. Det første år

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Hospice Sjælland Støtteforening

Hospice Sjælland Støtteforening Hospice Sjælland Støtteforening Referat af årsmødet 2015 afholdt den 3. februar 2015 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120, Roskilde. Med deltagelse af ca. 26 medlemmer. Rolf Birger Petersen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2015 Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2015 Så er det blevet hue vejr, her sidst i januar fik vi lige en bunke sne igen. Herligt der ikke har været mere, jeg er ikke vild med

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital Jeg håndterer min sorg i små bidder. I denne folder vil vi i Det Palliative Team i Aarhus gerne informere dig, om de reaktioner du kan opleve i forbindelse med at have mistet din pårørende. Her beskriver

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Nr. 2/2015 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning Formandens klumme I et kig i Hospice

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Din tro har frelst dig!

Din tro har frelst dig! Din tro har frelst dig! Luk 17,11-19 14. søndag efter Trinitatis Salmer: 15-750-448-325-439/477-375 Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans Ånd. I Jesu navn, amen! Sognepræst Tine Aarup Illum

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Hovedformålet er, at børnene Ved, at giversind er en måde at tilbede på. Føler glæde over at give Viser det, ved at give glad og velvilligt

Hovedformålet er, at børnene Ved, at giversind er en måde at tilbede på. Føler glæde over at give Viser det, ved at give glad og velvilligt LEKTIE År B 3. kvartal Lektie 9 Den fattige enkes gave Ugens tekst og referencer: Luk 21,1-4. Mark 12,41-44. Den Store Mester, s. 418-420. Huskevers: Gud elsker en glad giver. (2 Kor 9,7) Hovedformålet

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Når udviklingshæmmede sørger

Når udviklingshæmmede sørger Når udviklingshæmmede sørger Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund Det kan for mange medarbejdere være svært at vide, hvordan de skal hjælpe deres udviklingshæmmede

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn Støtteforeningen for Hospice Sydfyn NYHEDSBREV NR 4 MARTS 2013 Hospice Sydfyn er i gang Pressen skrev Klip her på siden fra: Ugeavisen Svendborg den 17. oktober 1 2012 Klumme fra Nanna Drejer den 1. november

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie.

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie. Vi er en familie -1 Bed Jesus om at hjælpe din familie. Mål: Børn lærer om familiens værdi. De lærer, at familiemedlemmer står sammen, er der for hinanden, elsker hinanden og hjælper hinanden. Børn opmuntres

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup, den 23. januar 2014

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup, den 23. januar 2014 Nyhedsbrev nr. 5 Ollerup, den 23. januar 2014 Det går godt på Ollerup Efterskole, vi har det godt, sådan siger vi oftest, når vi snakker om det, der sker på skolen. Lige nu har vi det måske knapt så godt.

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Nyhedsbrev Februar 2015

Nyhedsbrev Februar 2015 Nyhedsbrev Februar 2015 Efter den gode, lange juleferie er vi godt i gang igen og endda snart klar til en lille vinterferie I skrivende stund er det dejligt mildt udenfor, sneen er smeltet for denne gang,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Uddrag fra talerne ved indvielsen: Dorthe Jensen Lundqvist, rektor:

Uddrag fra talerne ved indvielsen: Dorthe Jensen Lundqvist, rektor: Uddrag fra talerne ved indvielsen: Dorthe Jensen Lundqvist, rektor: Da vi for mere end et år siden besluttede at ombygge vores gamle og ærværdige hus på Læderstræde, så var det med jer kursister for øje.

Læs mere

Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning. Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse

Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning. Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse Sorggrupper for børn - Tilbuddet eksisterende ikke før 1991 - Første gruppe etableret i Aalborg af Jes Dige - TV-Dok:

Læs mere

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn Gud er min far -1 Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn Mål: Børnene ser Guds egenskaber som far: kærlig, tilgivende, givende og omsorgsfuld og børnene lærer nye måder at prise Gud på

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 1 Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 Åbningshilsen 8. søndag før påske. Søndag Seksagesima, 60 dage cirka til påske, to måneder til

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen 2014.

Prædiken til Alle Helgen 2014. Prædiken til Alle Helgen 2014. Indledning før gudstjenesten: Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed, hvad er det, der sker? Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed, hvad er det, du ser? Hvad

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune BAGGRUND 128 Sorgkassen Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune Systematik og overblik Sorgkassen BAGGRUND Kort

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015 Kære alle, Så er de fleste af os tilbage igen efter sommerferien. Her er et smukt sommeraften foto fra lystbådehavnen ved Dyvig Badehotel på Als.

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Frivillig på Hospice Søholm

Frivillig på Hospice Søholm Frivillig på Hospice Søholm -kunne det være noget for dig? Har du lyst til at blive en del af Hospice Søholm s team af frivillige? Lidt om Hospice Søholm: På Hospice Søholm kan mennesker, med en uhelbredelig

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER Nyhedsbrev Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER fra bestyrelsen Vi er kommet forbi de mørke og kolde vintermåneder og går en lysere og varmere tid i møde. Foråret har givet sig tidligt til kende og der

Læs mere

Introduktion og implementering af. Englepakken. Til dig, som skal videregive Englepakken. Landsforeningen Støtte før Afskeden. www.stfa.

Introduktion og implementering af. Englepakken. Til dig, som skal videregive Englepakken. Landsforeningen Støtte før Afskeden. www.stfa. Introduktion og implementering af Englepakken Til dig, som skal videregive Englepakken Landsforeningen Støtte før Afskeden www.stfa.dk Indholdsfortegnelse Baggrund for Englepakken Baggrund for Englepakken

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Kære afgangselever I skal vide, at vi her på skolen er stolte af jer! Gennem jeres skoleforløb har I bidraget til skolens udvikling. Til hverdag

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

fra bestyrelsen Kære Forældre,

fra bestyrelsen Kære Forældre, Nyhedsbrev januar 2015 fra bestyrelsen Kære Forældre, Det er nu et år siden, vi åbnede Ærtebjerghave børnecenter som privat institution. Og det er med stor glæde, at vi kan sætte punktum efter det første

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere