Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12

2 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter. Mejeristatistik har en lang historie, og siden 1900-tallet er det muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene. Der er dog sket en forbedring af statistikken sidst i 1920'erne, og siden 2. verdenskrig har der været en fyldestgørende statistik på området. 2 Indhold Statistikken viser den samlede produktion af mælk og den indvejede mængde mælk på mejerierne. Indholdet af mælkefedt og protein i den indvejede mælk. Foruden mejeriernes primære anvendelse af den indvejede mælk og produktion af en lang række friske (konsummælk, kærnemælk, fløde, syrnet mælk, mælkebaserede drikkevarer mv.) og forarbejde mejeriprodukter (kondenseret mælk, mælkepulver, smør, ost, smelteost, kasein, valle mv.). Statistikken indeholder data for den økologiske mælkeproduktion ab landmand, foruden produktionen af økologisk konsummælk, smør og ost. Data er angivet i mængde (kg) for alle produkterne, mens der for hovedprodukterne er priser (øre pr. kg) og udregnet værdier for den totale produktion (mio. kr.). Der leveres data til Eurostat hver måned. 2.1 Indholdsbeskrivelse Statistikken viser den samlede produktion af mælk (naturmælk, som er den ubehandlede mælk hos landmændene) og den indvejede mængde mælk på mejerierne. Indholdet af mælkefedt og protein i den indvejede mælk. Foruden mejeriernes primære anvendelse af den indvejede mælk og produktion af en lang række friske (konsummælk, kærnemælk, fløde, syrnet mælk, mælkebaserede drikkevarer mv.) og forarbejde mejeriprodukter (kondenseret mælk, mælkepulver, smør, ost, smelteost, kasein, valle mv.). Statistikken indeholder data for den økologiske mælkeproduktion ab landmand, foruden produktionen af økologisk konsummælk, smør og ost. Data er angivet i mængde (kg) for alle produkterne, mens der for hovedprodukterne er priser (øre pr. kg) og udregnet værdier for den totale produktion (mio. kr.). 2.2 Grupperinger og klassifikationer Under udarbejdelse. 2.3 Sektordækning Alle mælkeproducenter og mejerier. 2.4 Begreber og definitioner Forbrug hos producenterne : Efter samråd med Mejeriforeningen har fastsat forbrug til konsum hos producenterne til 4,32 mio. kg og forbrug til foder til 75 mio. kg mælk. Før 1. januar 2012 var forbuget til konsum 5 mio. kg og forbrug til foder 75 mio. kg. Før 1. januar 2009 var forbruget til konsum hos producenter fastsat til 10 mio. kg og forbrug til foder var 125 mio. kg mælk. Før 2001 var forbruget til konsum 75 mio. kg mælk. Gennemsnitlig fedtprocent i indvejet mælk: Den gennemsnitlige fedtprocent i den indvejet mælk, dvs, fedtprocenten i naturmælken. 2 / 12

3 Gennemsnitlig mælkeydelse pr malkeko: Den gennemsnitlige mælkeydelse pr malkeko er beregnet af, som den totale mælkeproduktion divideret med det gennemsnitlige antal malkekøer. Det gennemsnitlige antal malkekøer er beregnet som summen af antallet af malkekøer i de 4 kvartalstællinger af kvægbestanden divideret med 4. Gennemsnitlig proteinprocent i indvejet mælk: Den gennemsnitlige proteinprocent i den indvejet mælk, dvs, proteinprocenten i naturmælken. Indvejet mælk på mejerierne: Totale mængde mælk (naturmælk), som er indvejet på mejerierne i millioner kg. Malkekobesætninger, antal: Antal besætninger med malkekøer opgjort i den årlige landbrugs- og gartneritællingen i ma/junij måned. Malkekøer, antal: Det totale antal malkekøer opgjort i den årlige landbrugs- og gartneritælling i maj/juni måned. Mælk ab landmand i alt (mio. kg): Mælk ab landmand i alt i mio. kg er lig den samlede mælkeproduktion (inklusiv økologisk mælk). Den samlede mælkeproduktion opgøres som den indvejede mængde mælk på mejerierne plus forbrug hos producenterne (der omfatter producenternes eget forbrug og salget direkte til forbrugere) og mælk anvendt som foder på bedriften (det er kun malket mælk, dvs. ekskl. mælk diet af kalve). Mælk anvendt til fløde: Mængdene af mælk i millioner kg anvendt til produtkion af fløde. Mælk anvendt til konserves: Mængden af mælk i mio. kg anvendt til produktion af mælkekonserves. Mælk anvendt til konsummælk mv.: Mælk anvendt til konsunmælk i mio. kg. Mælk anvendt til ost: Mængden af mælk i mio. kg anvendt til produktion af ost. Mælk anvendt til smør: Mængden af mælk i mio kg anvendt til produktion af smør. Mælkekonserves og pulver: Mælkekonserves er opdelt i to hovedgrupper, nemlig fedtholdigt mælkepulver (der omfatter mælkepulver og flødepulver), og skummetmælkspulver. Mælkekvote: Mælkeproduktionen reguleres af en EU-kvoteordning, baseret på historiske data med en række korrektioner. Der har siden aprilåret 1984/85 været gennemført årlige mælkekvoteringsordninger med henblik på at stabilisere og regulere markedet for mejeriprodukter inden for EU. I hovedtræk går disse ordninger ud på, at der for hvert medlemsland fastsættes en produktionsmængde (garantimængden), for hvilken der garanteres en rentabel salgspris, medens der for de mængder, der produceres ud over denne basismængde, opkræves en afgift (superafgift) af en sådan størrelse, at denne produktion bliver urentabel. De enkelte lande kan vælge mellem to kvoteringstyper, nemlig individuelle producentkvoter og mejerikvoter. Danmark har i hele perioden anvendt mejerikvoteringssystemet og har ved dannelsen af mælkeopkøbsselskabet, Danske Mejeriers Mælkeudvalg, med tilslutning af samtlige mejerier udviklet systemet. Selskabet opkøber producenternes samlede salgsproduktion af mælk og sælger denne til mejerierne, hvorved der opnås, at samtlige mælkeproducenter indgår i en fælles pulje, således at den tildelte landekvote af mælk kan udnyttes optimalt. Udover Danske Mejeriers Mælkeudvalgs køb og salg af kvoter er handel med kvoter ikke tilladt i Danmark. I øvrigt henvises til Danske Mejeriers Mælkeudvalg. 3 / 12

4 Mælkepris ab landmand med faktisk fedt - og proteinprocent: Mælkeprisen er beregnet for mælk med den faktiske (varierende) fedtprocent og proteinprocent. Mælkpris ab land med 4,2% fedt og 3,4 % protein: Mælkeprisen er beregnet for mælk med standard fedtprocent (4,20 pct.) og proteinprocent (3,40 pct.). Naturmælk: Naturmælk er den ubehandlede mælk fra koen hos landmændene, som bliver leveret til mejeriet eller anvendt til foder eller eget forbrug hos landmændene. Prisrelationa af mælk/kvægfoderblanding (relationstal): Beregnes som mælkeprisen (mælkeprisen uden sæsontillæg, men minus fradrag) sat i forhold til prisen for kvægfoderblanding med højt proteinindhold i forholdet 10 til 1. Produktion af fedtholdigt mælkepulver i alt: Produktion af fedtholdigt mælkepulver i alt op mejeriene i millioner kg. Produktion af fløde: Produktion af fløde på mejeriet i millioner kg. Produktion af konsummælk mv.: Produktionen af konsummælk på mejerierne i millioner kg. Produktion af ost: Mejeriernes produktion af ost i mio kilo. Produktion af smør: Produktion af smør på mejerierne i millioner kg. Produktion af økologisk ost: Produktion af økologisk ost på mejerierne i millioner kg. Produktion af økologisk smør: Produktion af økologisk smør på mejeriene i millioner kg. Produktionen af smør: Mejeriernes produktion af smør i mio kilo. Produtkion af mælkekonserves: Produtkion af mælkekonserves på mejerine i millioner af kg. Proudktion af skummemtmælkspulver, eksporteret i alt: Proudktion af skummemtmælkspulver, eksporteret i alt. Proudktion af skummetmælkspulver : Proudktion af skummetmælkspulver på mejerierne i millioner kg. Økologisk mælk ab landmand: Den samlede produktion af økologisk mælk, som indvejes på mejerierne. 2.5 Enheder Der offentliggøres for den totale produktion i Danmark. 2.6 Population Statistikken dækker mælkeproduktionen og dens anvendelse. 2.7 Geografisk dækning Danmark. 4 / 12

5 2.8 Tidsperiode Mejeriestatsitikken har en lang historie, og siden 1900-tallet er det muligt at sammenligne tidsserien for hovedtallene. Der er dog sket en forbedring af statistikken sidste i 1920'erne, og siden 2. verdenskrig har der været en fyldestgørende statistik på området. 2.9 Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Alle mængde tal offentliggøres i mio. kg. og priserne offentliggøres i øre pr. kg Referencetid Måneder, kvartaler og år Hyppighed Månedlig, kvartalsvis og årligt Indsamlingshjemmel og EU regulering Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om 8. Stastikken falder ind under EU-direktiv 96/16/EF og Kommissionsbeslutning 97/80/EF Indberetningsbyrde Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til. 3 Statistisk behandling Data indsamles fra register. Data kontrolleres og behandles dernæst i excelregneark, hvorefter data offentliggøres. 5 / 12

6 3.1 Kilder Det statistiske grundmateriale er modtaget fra en række forskellige kilder, hvor den væsentligste kilde er Mejeriforeningen (der indsamler oplysninger fra de enkelte mejerier) samt offentlige, administrative og kontrollerende institutioner, erhvervs- og brancheorganisationer samt visse enkeltvirksomheder. 3.2 Indsamlingshyppighed Månedligt. 3.3 Indsamlingsmetode Register. 3.4 Datavalidering Under udarbejdelse. 3.5 Databehandling Mælkepriser Mælkeprisen er beregnet både for mælk med standard fedtprocent (4,20 pct.) og proteinprocent (3,40 pct.) og for mælk med den faktiske (varierende) fedtprocent og proteinprocent. Der foreligger ikke direkte opgørelser af den gennemsnitlige opnåede mælkepris ab landmand, derfor er den beregnet af. Årsprisen på mælk beregnes med støtte bl.a. i den af Mejeriforeningen årligt udarbejdede statistik over mejeriernes driftsresultater. De månedlige priser beregnes på grundlag af a conto priser til producenten og et skøn over den forventede efterbetaling. Den gennemsnitlige efterbetaling til leverandørerne for mælk med 4,20 pct. fedt har udgjort følgende siden 1994/95: Oktoberåret 1996/97: 18,51 øre pr. kg 1997/98: 15,80 øre pr. kg 1998/99: 12,33 øre pr. kg 1999/00: 17,07 øre pr. kg 2000/01: 18,72 øre pr. kg 2001/02: 15,38 øre pr. kg 2002/03: 14,08 øre pr. kg 2003/04: 12,84 øre pr. kg 2004/05: 9,98 øre pr. kg Hele år 2006: 7,47 øre pr. kg 2007: 10,50 øre pr. kg 6 / 12

7 2008: 2,00 øre pr. kg 2009: 11,00 øre pr. kg I de beregnede priser ab producent indgår alle udbetalte tillæg, herunder efterbetaling og sæsontillæg (der er udjævnet på årsbasis) samt producenternes udbytte af suspensionsordningerne i henhold til mælkekvoteringsordningerne, medens kvalitetsfradrag o.l. samt de af producenterne betalte afgifter (produktionsafgift, medansvarsafgift o.l.) er fratrukket, herunder også de beløb, der tilbageholdes på mejerierne til konsolidering mv. De anførte priser for mælk med faktisk fedtprocent og proteinprocent er endvidere korrigeret for opkrævningen af eventuelle superafgifter efter udjævning på årsbasis. Den samlede salgsværdi for mælk ud af landbruget er lig den samlede salgsmængde (dvs. den på mejerierne indvejede mælkemængde plus producenternes forbrug i husholdningen) multipliceret med den gennemsnitlige salgspris ab producent, der er lig med den tidligere definerede salgspris for mælk med faktisk fedtprocent og proteinprocent. Som kompensation for den faldende mælkepris (indbygget i EU s landbrugsreform), blev der for 2004 udbetalt en samlet mælkepræmie på 389,1 mio. kr. Mælkepræmien bortfaldt i 2005 og blev erstattet af et mælketillæg, der indregnes som et tillæg til landmandens betalingsrettigheder under den nye enkeltbetalingsordning. Forbrug hos producenterne Efter samråd med Mejeriforeningen har fastsat forbrug til konsum hos producenterne til 4,32 mio. kg og forbrug til foder til 75 mio. kg mælk. Før 1. januar 2012 var forbuget til konsum 5 mio. kg og forbrug til foder 75 mio. kg. Før 1. januar 2009 var forbruget til konsum hos producenter fastsat til 10 mio. kg og forbrug til foder var 125 mio. kg mælk. Før 2001 var forbruget til konsum 75 mio. kg mælk. Mælk ab landmand i alt (mio. kr.) Den samlede salgsværdi for mælk er lig mælk ab landmand i alt (mio. kr.). Den samlede salgsværdi beregnes som værdien af den indvejede mælk på mejerierne (inklusiv økologisk mælk) og forbruget af mælk til konsum hos producenterne. Prisen på mælken er den gennemsnitlige mælkepris, som udregnes af. Eventuelle superafgifter opkrævet i henhold til mælkekvoteringsordningerne er fratrukket. 3.6 Korrektion Der laves ingen korrektioner. 4 Relevans Undersøgelsen er af stor interesse for landbrugets organisationer, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU. Data anvendes internt som grundlag til opgørelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst, Pris- og mængdeudviklingen i landbruget, Fødevareforbruget. 4.1 Brugerbehov Undersøgelsen er af stor interesse for landbrugets organisationer, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU. Data anvendes internt som grundlag til opgørelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst, Pris- og mængdeudviklingen i landbruget, Fødevareforbruget. 7 / 12

8 4.2 Brugertilfredshed Ingen kommentar. 4.3 Fuldstændighed af data Under udarbejdelse. 5 Præcision og pålidelighed Opgørelsen af mængden af mælk er meget pålideligt. Beregningen af priser og værdier baseres dels på faktiske a conto priser og dels på skøn over den forventede efterbetaling, der udbetales af andelsselskaberne og først udmøntes efter mejeriårets afslutning og dermed kan forårsage usikkerheder ved periodiseringen. 5.1 Samlet præcision Der er for mængderne tale om totalopgørelser på et meget højt niveau. Pris - og værdiberegningerne kan være behæftet med en mindre periodisk forskydning. 5.2 Stikprøveusikkerhed Ikke relevant for denne statistik. 5.3 Anden usikkerhed Under udarbejdelse. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en styregruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til styregruppen for kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 8 / 12

9 5.6 Kvalitetsvurdering Generelt vurderes kvalieteten af statistikken til at være høj, da oplysningerne kommer fra administrativ registrer. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik Link: s revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Ubetydelig forskel på foreløbige og endelige tal - under ½ pct. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikken opgøres månedligt, kvartalsvis og årligt og indenfor en uge efter sidst modtagne tal. 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 7 Sammenlignelighed Der er mulighed for lange tidsserier uden problemer. Mange data kan sammenlignes med andre EU land, da data er udarbejdet i overensstemmelse med Eu forordningen vedr. mælk. På adressen kan findes tilsvarende data for nogle af variablerne fra medlemslandene i EU for mælkeproduktion. 7.1 International sammenlignelighed Der leveres hver måned data til EU's statistikbureau, Eurostat. Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostats hjemmeside. Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper. 9 / 12

10 7.2 Sammenlignelighed over tid Der er mulighed for lange tidsserier. Fra 1. januar 2012 er forbruget af mælk til konsum hos producenter 4,32 mio.kg. og forbrug til foder 75 mio.kg. mælk.. Fra 1. januar 2009 til 31. december 2011 var forbruget af mælk til konsum hos producenter 5 mio. kg og forbrug til foder 75 mio. kg mælk. Før 1. januar 2009 var mælk til forbrug til konsum hos producenterne 10 mio. kg og forbrug til foder 125 mio. kg. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Mejeriforeningen publicerer en omfattende statistik og en del statistik publiceres fra enkeltvirksomhederne. 7.4 Intern konsistens Intet at bemærke. 8 Tilgængelighed Hver måned offentliggøres tal i statistikbanken og årligt årtals. Data offentliggøres hvert kvartal i Nytterne "Animalsk produktion" og "Jordbruget priser". Se emnesiden Animalskproduktion og emnesiden Priser og prisindeks for jordbrug. Årlige data findes i Årbogen og Tiårs oversigten. 8.1 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen. 8.2 Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik. 10 / 12

11 8.5 Publikationer Årlige data findes i Årbogen og Tiårs oversigten. I publikationen Jordbrugets prisforhold se emnesiden Priser og prisindeks for jordbrug. 8.6 Statistikbanken Hver måned offentliggøres tal i statistikbanken ANI71:Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed (måned). Årtal offentliggøres i statistikbanken ANI7:Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed (år). 8.7 Adgang til mikrodata Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata. 8.8 Anden tilgængelighed Under udarbejdelse. 8.9 Diskretioneringspolitik I udarbejdelsen af statistikken følges s Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik Diskretionering og databehandling I udarbejdelsen af data følges s Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik Reference til metodedokumenter Intet at bemærke Dokumentation af kvalitetssikring Rapporter fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer vil for udvalgte statistikker foreligge i detaljeret form samt i summarisk i rapporter til styregruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Fødevareerhverv. Den statistikansvarlige er Mona Larsen, tlf , Organisation 11 / 12

12 9.2 Kontor, afdeling Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Mona Larsen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 12

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2016 Måned 12

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2016 Måned 12 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2016 Måned 12 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2017 Måned 11 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 1 / 13 1 Indledning Formålet med Voksne i Uddannelse er at belyse befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over det offentlige kulturbudget. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Animalske landbrugsprodukter kvartal

Statistikdokumentation for Animalske landbrugsprodukter kvartal Statistikdokumentation for Animalske landbrugsprodukter 2015 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse størrelsen af produktionen af animalske produkter samt dennes anvendelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014 Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014 1 / 14 1 Indledning Formålet med sygehusbenyttelsesstatistikken er at belyse sammenhængen mellem sociale forhold og indlæggelser mv. på sygehuse. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse biografstrukturen, antallet af foreviste biograffilm ved forestillinger for publikum samt antallet

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2015 1. kvartal 1 / 13 1 Indledning Kvægbestanden viser antallet af kvæg (hornkvæg) fordel på køn og alder i Danmark. Bestanden opgøres altid den sidste dag i hvert

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Forsyningen og forbruget af korn og foder 2014

Statistikdokumentation for Forsyningen og forbruget af korn og foder 2014 Statistikdokumentation for Forsyningen og forbruget af korn og foder 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med at lave statistikken er at opgøre landbrugets årlige forbrug af foderstoffer samt anvendelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2016 4. kvartal 1 / 12 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere