Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen"

Transkript

1 Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Sådan bruger du NemKonto Log på NemKonto Signering og kvittering Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed Skift enhed Anvis NemKonto Udenlandsk konto som NemKonto Anvis specifik konto Udenlandsk konto eller FI-nummer som specifik konto Ret eller slet NemKonto Ret eller slet specifik konto Se historik Søg på betalinger Enkeltbetalinger Bundt af betalinger Stands Betalinger Stands enkelt betalinger Stands bundt af betalinger Ydelsesarter Sådan får du hjælp NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 1

3 1 Introduktion Fra november 2005 skal alle borgere og virksomheder have eventuelle udbetalinger fra det offentlige sat ind på en konto. Det vil sige, at man herefter som udgangspunkt ikke længere kan få offentlige ydelser udbetalt kontant eller på en check. NemKonto er bl.a. oprettet for at gøre det både lettere og billigere for myndighederne at håndtere de mange millioner udbetalinger, der foretages hvert år. De betalinger, som myndighederne afsender, skal ikke længere indeholde modtagerens kontonummer, men kun modtagerens CPRnummer eller CVR-nummer. For virksomheder gælder endvidere, at disse kan identificeres ved P-nummer og SE-nummer. Når NemKonto modtager en betaling fra en offentlig myndighed, påfører systemet modtagerens NemKonto- nummer og sender betalingen videre til afvikling i den udbetalende myndigheds pengeinstitut. Som hovedregel bliver alle betalinger fra det offentlige udbetalt til borgerens eller virksomhedens NemKonto. Som supplement til NemKontoen bliver der desuden mulighed for at anvise en eller flere specifikke konti til udbetaling af bestemte ydelser til borgeren/virksomheden. Hvad er Nem Konto? Billigere og lettere for myndighederne Kun CPR-/CVR-/SE-/Pnummer på betalingerne Mulighed for specifik konto Denne Kom godt i gang-vejledning henvender sig til dig, der som sagsbehandler skal i gang med at arbejde med NemKonto. Vejledningen fortæller dig, hvordan du anvender Vær opmærksom på, at der fortsat skal foreligge dokumentation for kontoændringer og evt. sletninger for borgere og virksomheder, og at denne dokumentation skal opbevares i din myndighed. Vær også opmærksom på, at systemet danner kontrollister over alle de foretagne ændringer og at de interne sikkerhedsforskrifter for opdatering af kontonumre fortsat er gældende NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 2

4 2 Sådan bruger du NemKonto 2.1 Log på NemKonto For at logge på NemKonto skal du have en digital signatur (medarbejdersignatur). Du kan læse mere på Kræver digital signatur Den digitale signatur indeholder oplysninger om dig som medarbejder og om den myndighed, du arbejder for. Sådan logger du på NemKonto Log på 1. Gå til 2. Klik på linket Log på med digital signatur på den side, du nu får vist. 3. Er der flere forskellige digitale signaturer installeret på din pc, vil du blive bedt om at vælge den digitale signatur, du vil logge på med. Markér din signatur i listen og vælg knappen OK. 4. Indtast herefter adgangskoden til din digitale signatur og vælg knappen OK. Du er nu logget på Når du er logget på, bliver alle oplysninger sendt med en sikker forbindelse. Du kan se, at du er inde på en sikker forbindelse, ved at der fremkommer en lille hængelås nederst i browservinduet. Sikker forbindelse 2.2 Signering og kvittering Hver gang du har anvist eller ændret en NemKonto eller en specifik konto, bliver du bedt om at signere ændringen med din digitale signatur. Du får vist dette vindue: NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 3

5 1. Vælg knappen OK for at signere ændringen. Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden til din digitale signatur. 2. Indtast adgangskoden og vælg knappen OK. NemKontosystemet gemmer nu oplysninger om ændringen sammen med en kopi af den digitale signatur, du har anvendt til at logge på med. På denne måde opfylder NemKonto kravene om sporbarhed af ændringer. Du vil herefter få vist en kvittering. På kvitteringen kan du se, hvilken ændring du har foretaget, og på hvilken borger/virksomhed: Kvittering 3. Klik på linket Udskriv kvittering, hvis du vil udskrive kvitteringssiden. Udskriv kvittering NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 4

6 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed Sådan åbner du kontooversigten Når du har logget på, får du vist siden Borger/virksomhed : 1. Indtast borgerens eller virksomhedens CPR- nummer eller CVR- /SE-nummer i feltet CPR-/CVR-/SE-nr.:. 2. Vælg knappen Åbn. Du får vist en kontooversigt for den pågældende borger/virksomhed: Drejer det sig om en borger eller virksomhed, som allerede har en NemKonto, og eventuelt også en eller flere specifikke konti, kan du se disse konti i oversigten (dog forbliver de sidste 4 cifre skjult). Hvis borgeren eller virksomheden endnu ikke har fået anvist en NemKonto, får du derimod at vide, at der ikke blev fundet nogle konti. 2.4 Skift enhed Hvis virksomheden har flere forskellige P-numre eller SE-numre under sit CVR- nummer (det kan fx være forskellige produktionsenheder), kan du anvise en NemKonto for hver enkelt enhed. Dette understøtter, at virksom heden nok allerede har forskellige konti til de forskellige afdelinger eller lokalkontorer i virksomheden. Flere enheder i en virksomhed På kontooversigten for en virksomhed, får du øverst på siden oplyst, hvilket CVR-nummer du arbejder på. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 5

7 Hvis du også får vist linket Skift enhed, betyder det, at virksomheden har flere enheder. Sådan skifter du enhed Skift enhed 1. Klik på linket Skift enhed for at vælge en anden enhed. Du får vist dette vindue, med en liste over enheder under det valgte CVR-nummer (oplysningerne henter NemKonto-systemet automatisk fra CVR-registret): 2. Klik på det ønskede nummer i listen for at skifte enhed. Vinduet lukker automatisk, og du kommer tilbage til kontooversigten. Du arbejder nu på den valgte enhed i stedet for på virksomhedens CVR-nummer. 2.5 Anvis NemKonto For at kunne anvise en NemKonto for en borger eller virksomhed, skal du kende CPR-nummeret eller CVR-/SE-nummeret samt det kontonummer, borgeren/virksomheden vil anvende som sin Nem- Konto. Borgeren/virksomheden har også mulighed for at anvende en udenlandsk konto som NemKonto. Læs mere om udenlandsk konto i afsnit Udenlandsk konto som NemKonto. Når du anviser eller ændrer en NemKonto, bliver den ikke aktiv med det samme. Borgeren/virksomheden modtager et brev om din ændring og skal selv aktivere ændringen, før den træder i kraft. CPR-/CVR-/SE-nummer og kontonummer Udenlandsk konto Aktivering af ændring Sådan anviser du NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 6

8 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. 2. Vælg knappen Anvis NemKonto. Du får vist denne side, hvor du kan indberette kontonummeret: 3. Indtast kontonummeret i feltet og vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Du har nu anvist en NemKonto og efter borgerens/virksomhedens aktivering af kontoen, vil alle udbetalinger fra det offentlige til borgeren/virksomheden gå ind på denne konto Udenlandsk konto som NemKonto Hvis borgeren eller virksomheden ønsker at få oprettet en udenlandsk konto som NemKonto, er arbejdsgangen lidt anderledes, og du har brug for andre oplysninger end kontonummeret. For at kunne oprette en udenlandsk NemKonto, skal borgeren/ virksomheden enten give dig den pågældende kontos IBAN-kode eller bankkode, kontonummer og BIC- kode. Desuden skal du bruge navnet og adressen på den udenlandske bank. Sådan anviser du en udenlandsk NemKonto Udenlandsk konto Anvis udenlandsk 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. 2. Du skal ikke udfylde feltet Kontonummer. Klik i stedet på linket Udenlandsk NemKonto under Andre muligheder. Du får vist denne side: NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 7

9 3. Udfyld felterne på siden. Du skal udfylde alle felter markeret med *. Hvis borgeren/virksomheden ikke kender den udenlandske kontos IBAN-kode, skal du klikke på linket Modtager har ikke en IBAN-kode lige under feltet. Herved får du vist felterne Bankkode, Kontonummer og BIC-kode, som du kan udfylde i stedet for IBAN-koden. IBAN- kode eller bankkode, kontonr. og BICkode 4. Vælg knappen Gem, når du har udfyldt felterne. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. 2.6 Anvis specifik konto Konto til bestemte ydelser NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 8

10 Hvis borgeren eller virksomheden ønsker at bruge en anden konto end sin NemKonto til bestemte ydelser, kan du anvise en specifik konto. Det kan fx være en borger, som ikke ønsker overskydende skat udbetalt på sin NemKonto, men gerne vil have disse penge sat direkte ind på sin opsparingskonto i stedet for. Der kan også være tilfælde, hvor en bestemt ydelse ikke må gå ind på den aktuelle NemKonto, fordi denne er en lønkonto - dette gælder fx indbetaling til kapitalpension. I sådan et tilfælde skal du anvise en specifik konto til denne ydelse. Borgeren/virksomheden har ikke mulighed for selv at oprette en specifik konto. Når den specifikke konto først er anvist, kan borgeren/virksomheden derimod godt selv slette kontoen eller ændre kontonummeret, så den pågældende ydelse går ind på en anden konto. Hvis borgeren/virksomheden ikke skal have mulighed for dette, kan du låse kontoen for ændringer, når du anviser den. Når der er anvist en specifik konto, kan det ske, at denne specifikke konto automatisk bliver ophøjet til ny NemKonto i forbindelse med at borgeren/virksomheden sletter sin NemKonto. Hvis den specifikke konto er låst for ændringen, vil dette dog ikke ske, da en låst specifik konto ikke kan ophøjes til NemKonto. Kan kun oprettes af myndigheden Ophøjelse til NemKonto Sådan anviser du en specifik konto 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. 2. Vælg knappen Anvis specifik konto. Du får vist denne side: NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 9

11 3. Udfyld alle felter markeret med *. Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det lille spørgsmålstegn ud for feltet. Vær opmærksom på, at hvis du sætter flueben i feltet Lås for ændringer, sikrer du, at kontoen kun kan ændres af en sagsbehandler i din egen myndighed og at den ikke kan ophøjes til ny NemKonto. Lås for ændringer 4. Vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering Udenlandsk konto eller FI- nummer som specifik konto På samme måde som borgeren eller virksomheden har mulighed for at anvende en udenlandsk konto som NemKonto, kan du oprette en udenlandsk konto som specifik konto. Desuden kan du oprette et FI-nummer som specifik konto. Sådan anviser du udenlandsk konto eller FI-nummer som specifik konto 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. 2. Vælg knappen Anvis specifik konto. Du får vist siden Anvis specifik konto for [CPR/CVR]. 3. Du skal ikke indtaste noget i feltet Kontonummer. Klik i stedet på linket Udenlandsk specifik konto. Du får vist siden Udenlandsk specifik konto. Ikke implementeret 4. Udfyld alle felter markeret med *. Du kan få hjælp til de enkelte felter ved at klikke på det lille spørgsmålstegn. Felterne er en kombination af de felter, du skal udfylde, hvis du opretter en almindelig specifik konto og en udenlandsk NemKonto. Se evt. afsnit Udenlandsk konto som NemKonto og afsnit 2.6 Anvis specifik konto. 5. Vælg knappen Gem, når du har udfyldt felterne. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. 2.7 Ret eller slet NemKonto Fra borgerens/virksomhedens kontooversigt har du adgang til at rette eller slette både NemKonto og specifikke konti. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 10

12 I forbindelse med sletning af borgerens/virksomhedens NemKonto skal du være opmærksom på, at en specifik konto kan blive ophøjet til ny NemKonto, når den aktuelle NemKonto slettes. Vil du undgå, at en specifik konto bliver ophøjet til NemKonto, kan du inden sletningen kontrollere, om den specifikke konto er låst for ændringer. Sådan retter du NemKonto Ophøjelse af specifik konto til ny NemKonto Ret NemKonto 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. 2. Klik på linket Detaljer ud for den aktuelle Nemkonto i kontooversigten. Du får vist denne side: Bemærk! Hvis borgeren/virksomheden fremover vil anvende en udenlandsk konto som NemKonto, skal du ikke udfylde feltet Nyt kontonummer men i stedet klikke på et af linkene under Andre muligheder. Du vil herved få mulighed for at ændre den aktuelle NemKonto til en udenlandsk konto. Bemærk! 3. Indtast det nye kontonummer i feltet Nyt kontonummer og indtast evt. også en ny dato i feltet Gælder fra, hvis datoen skal være en anden end dags dato. 4. Vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Sådan sletter du en NemKonto Slet NemKonto 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 11

13 2. Klik på linket Detaljer ud for den aktuelle NemKonto i kontooversigten. Du får vist denne side: 3. Klik på linket Slet NemKonto under Andre muligheder. Du får vist siden Slet NemKonto. 4. Vælg knappen Slet NemKonto. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Bemærk, at NemKonto-systemet ikke kan vise kontonummeret på en NemKonto, du lige har slettet. I kvitteringen får du derfor blot oplyst, at du har slettet borgerens/virksomhedens NemKonto men ikke hvilket kontonummer, det drejer sig om. Kontonummer kan ikke vises i kvittering NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 12

14 2.8 Ret eller slet specifik konto Sådan retter du en specifik konto 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. 2. Klik på linket Ret ud for den specifikke konto, du vil ændre. Du får vist siden Detaljer for specifik konto : Bemærk! Hvis borgeren/virksomheden fremover vil anvende en udenlandsk konto eller et FI-nummer som specifik konto, skal du ikke udfylde felterne på siden, men i stedet klikke på et af de to link under Andre muligheder. Bemærk! 3. Indtast det nye kontonummer i feltet Nyt kontonummer og indtast evt. også en ny dato i feltet Gælder til, hvis datoen skal være end anden. 4. Vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Sådan sletter du en specifik konto Slet specifik konto 1. Åbn borgerens/virksomhedens kontooversigt som beskrevet i afsnit 2.3 Åbn kontooversigt for borger eller virksomhed. 2. Klik på linket Ret ud for den specifikke konto, du vil ændre. Du får vist siden Detaljer for specifik konto : NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 13

15 3. Vælg knappen Slet konto. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Bemærk, at NemKonto-systemet ikke kan vise kontonummeret på den specifikke konto, du lige har slettet. I kvitteringen får du derfor ikke oplyst kontonummeret, men blot at du har slettet specifik konto for den pågældende ydelsesart. Kontonummer kan ikke vises 2.9 Se historik I historikken kan du få overblik over de ændringer, din myndighed har foretaget på borgernes og virksomhedernes NemKonto og specifikke konti. Historikken indeholder ændringer vedrørende NemKonto og specifikke konti. Du kan derfor ikke se ændringer af ydelsesarter. I afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. kan du læse om, hvordan du ser historik for ydelsesarter. Du skal være opmærksom på, at du ikke i historikken kan se detaljerede oplysninger om de enkelte ændringer, der er foretaget. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis du fx vil se, hvilken konto en bestemt udbetaling er gået ind på, kan du i stedet foretage en søgning under menupunktet Betalinger. Sådan ser du historik Ikke ændringer af ydelsesarter Ikke detaljerede oplysninger Se historik NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 14

16 1. Vælg Historik i menuen. På siden Historik får du vist denne tabel: Som udgangspunkt får du vist ændringer for det seneste år. Tabellen er sorteret efter dato, så du får vist de nyeste ændringer øverst. Er der mange ændringer, kan historikken fylde flere sider. Du kan bladre til næste side med knappen Næste. I tabellen kan du se følgende oplysninger om hver enkelt ændring: Hvad viser tabellen? Ændringsdato Hvilken sagsbehandler, der har foretaget ændringen Ydelsesart Kontonummer Beløbsmodtager Fra- og til-dato. 2. Hvis du vil begrænse søgeresultatet, kan du angive en periode ved at udfylde datofelterne Fra og Til øverst på siden. Du kan selv indtaste datoerne i felterne eller du kan vælge datoerne ved at klikke på kalender ikonet : Se ændringer for bestemt periode NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 15

17 3. Vælg herefter knappen Søg for at få vist ændringer for den angivne periode Søg på betalinger Under betalinger har du mulighed for at søge på de betalinger, som NemKonto har modtaget, både enkeltbetalinger og bundter af betalinger. Bemærk! Du kan kun se de betalinger fra din egen myndighed, som du via din autorisation har adgang til. Du kan have brug for at søge på betalinger, hvis du fx skal kontrollere om en bestemt betaling eller et bundt af betalinger er kompletteret (gennemført), eller hvis du vil se status på en betaling. Når du har søgt på en betaling, får du desuden mulighed for at standse betalinger, som endnu ikke er kompletteret. Kontrol af betaling Ventende betalinger kan standses Enkeltbetalinger Sådan søger du på enkeltbetalinger Søg på enkeltbetalinger 1. Vælg Betalinger i menuen. Du får vist siden Betalinger. 2. Klik på linket Søg enkeltbetalinger. Du får nu vist denne side: NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 16

18 3. Afgræns søgningen ved at udfylde et eller flere af felterne. Du kan få hjælp til de enkelte felter ved at klikke på spørgsmålstegnet. Hvis du ikke udfylder nogle felter, søger du automatisk på alle betalinger, hvilket kan resultere i rigtig mange søgeresultater Bemærk, at hvis du ikke kan søge på en bestemt borger og en bestemt virksomhed på samme tid. Når du indtaster et CPRnummer i feltet Borger, bliver feltet Virksomhed automatisk lukket for indtastning og omvendt. Afgræns søgningen Enten borger eller virksomhed Bemærk også, at du ikke kan søge på betalinger fra en bestemt periode, men kun på en bestemt udbetalingsdato. 4. Vælg knappen Søg, når du har angivet de ønskede søgekriterier. Du får herefter vist søgeresultatet sammen med en række oplysninger om betalingen: NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 17

19 5. Klik på linket Detaljer ud for en betaling, hvis du vil se flere oplysninger om betalingen eller hvis du vil forsøge at standse en ventende betaling. Du får vist siden Detaljer for betaling : Detaljer 6. Klik på linket Vis alle ud for Beløbsmodtager, hvis du vil se yderligere oplysninger om beløbsmodtageren. 7. Hvis betalingen stadig er ventende, kan du standse den med knappen Stands. Er betalingen kompletteret, får du ikke vist Oplysninger om beløbsmodtager Stands betaling NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 18

20 knappen Stands. Vælger du at standse betalingen, vil du blive bedt om at signere ændringen, hvorefter du vil få vist en kvittering. På kvitteringen kan du se, om det lykkedes at standse betalingen Bundt af betalinger Sådan søger du et bundt af betalinger Søg bundt af betalinger 1. Vælg Betalinger i menuen. Du får vist siden Betalinger. 2. Klik på linket Søg bundt af betalinger. Du får vist denne side: 3. Indtast bundtreferencen på det bundt, du vil se, i feltet Bundtreference. Du kan finde bundtreferencen i din myndigheds eget udbetalingssystem. 4. Vælg evt. en ydelsesart i feltet Ydelsesart. Du behøver ikke at udfylde dette felt, men kan gøre det, hvis du kun vil se betalinger vedrørende bestemte ydelser. Bundtreference Ydelsesart 5. Vælg knappen Åbn. Du får vist det det bundt, du har søgt på: NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 19

21 På siden får du oplyst, hvor mange betalinger bundtet indeholder, hvor mange betalinger der stadig venter, og hvor mange der er videresendt fra NemKonto. 6. Vælg knappen Stands ventende, hvis der er ventende betalinger, som du ønsker at standse. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Bemærk! Selv om du forsøger at standse ventende betalinger, kan du ikke være sikker på, at alle de ventende betalinger faktisk bliver standset. Dette skyldes, at en eller flere af de ventende betalinger kan være sendt af sted i den periode der er gået fra du foretog søgningen og til du valgte at standse de ventende betalinger. Bemærk! På den kvittering du får, vil du få oplyst, hvor mange betalinger du forsøgte at standse og hvor mange det faktisk lykkedes at standse Stands Betalinger Under betalinger har du mulighed for at standse de betalinger, som NemKonto har modtaget, både enkeltbetalinger og bundter af betalinger. Bemærk! Du kan kun se de betalinger fra din egen myndighed, som du via din autorisation har adgang til Stands enkelt betalinger Sådan standser du enkelte betalinger NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 20

22 1. Start med at fremsøge de enkelt betalinger der skal standses.anvend menuen Betalinger. Klik på linket Søg enkeltbetalinger 2. Indberet søgekriterier, til at finde den/de pågældende betalinger. F.eks. CPR-nr. betalingsdato, ydelsesart mv. 3. Svarbillede på søgning af enkelt betalinger. Via svarbilledet kan du se detaljer om den enkelte betaling. Når en betaling skal standses, skal du klikke på linktet "Vis Detalje". NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 21

23 4. Når en betaling har status = Afventer betaling kan du standse betalingen. For at standse betalingen, således at den ikke bliver kompletteret og videresendt til BFC skal du klikke på knappen Stands. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 22

24 5. Bemærk, at der øverste på skærmbilledet vises en kvittering for standsningen. Du har mulighed for at få udskrevet en kvittering på papir. Benyt i givet fald linket Udskriv kvittering. Når du efterfølgende søger betalingen frem, kan du se at status på betalingen har ændret sig. Status er nu = Betaling standset Stands bundt af betalinger Sådan standser du et bundt af betalinger 1. Start med at fremsøge bundtet af betalinger, der skal standses. Anvend menuen Betalinger. Klik på linket "Søg Bundt af betalinger". 2. Angiv søgekrieterier. Indberet navnet på bundtreferancen evt. med angivelse af ydelsesarten. 3. For at standsebundtet af betalinger, således at det ikke bliver kompletteret og videresendt til BFC skal du klikke på knappen Stands ventende. Hvis et bundt allerede er ble- NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 23

25 vet kompletteret, vises knappen ikke på dette skærmbillede, og du kan derfor ikke standse bundtet. 4. Kvittering for standsning. Bemærk, at der øverste på skærmbilledet vises en kvittering for standsningen.du har mulighed for at få udskrevet en kvittering på papir. Benyt i givet fald linket Udskriv kvittering Ydelsesarter Efter aftale med det pågældende udbetalende system, kan du oprette nye ydelsesarter for din myndighed. Du kan desuden rette eller slette din myndigheds eksisterende ydelsesarter, samt se historik for ændrede ydelsesarter. Sådan opretter du en ny ydelsesart Opret ny ydelsesart NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 24

26 1. Vælg Ydelsesarter i menuen. Du får vist siden Ydelsesarter med en oversigt over din myndigheds egne ydelsesarter og en oversigt over de centralt vedligeholdte ydelsesarter. 2. Vælg knappen Opret Ny. Du får vist siden Opret ydelsesart: 3. Udfyld felterne Korttekst og Ydelsesartstekst med henholdsvis ydelsesartens korttekst og navnet på ydelsesarten. Sæt eventuelt flueben i feltet Lås for kontoændringer. Når en ydelsesart er låst for kontoændringer, vil alle de specifikke konti, som er oprettet med den pågældende ydelsesart, også automatisk blive låst. Borgeren/virksomheden kan altså ikke selv ændre eller slette sin specifikke konto, når ydelsesarten er låst. Hvis du låser ydelsesarten, kan den kun låses op af en sagsbehandler i din egen myndighed. Lås for kontoændringer 4. Vælg knappen Gem. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Sådan retter eller sletter du en ydelsesart Ret eller slet ydelsesart 1. Vælg Ydelsesarter i menuen. Du får vist en oversigt over din myndigheds egne ydelsesarter. 2. Klik på linket Detaljer til højre for den ydelsesart, du vil se. Du får vist siden Ret ydelsesart : NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 25

27 3. Indtast dine ændringer i felterne og vælg derefter knappen Gem. 4. Hvis du ønsker at slette ydelsesarten, skal du i stedet vælge knappen Slet. Du bliver bedt om at signere ændringen og får herefter vist en kvittering. Se historik for ændrede ydelsesarter Ret ydelsesart Slet ydelsesart Se historik I historikken for ydelsesarter kan du se en oversigt over alle de ændringer, din myndighed har foretaget på egne ydelsesarter, herunder også oprettelse af nye ydelsesarter. Disse ændringer fremgår nemlig ikke af den generelle historik over ændringer på borgeres og virksomheders NemKonto og specifikke konti. 1. Vælg Ydelsesarter i menuen. 2. Vælg linket Vis historik for ændringer af ydelsesarter. 3. Du får vist en liste over ændrede ydelsesarter: NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 26

28 NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 27

29 3 Sådan får du hjælp Du kan få hjælp til NemKonto på flere måder: I denne Kom godt i gang-vejledning kan du finde trin-for-trin beskrivelser af de opgaver, du skal løse på NemKonto. Når du ser dette ikon ud for et felt, betyder det, at du kan få hjælp til at udfylde feltet. Klik på ikonet for at få vist felthjælpen. Ved at klikke på et Mere info-link kan du få en uddybende forklaring vedrørende den handling, du er i gang med at udføre. I FAQ en, som du finder på kan du læse en række spørgsmål og svar vedrørende NemKonto. Her kan du muligvis finde hjælp til dét problem, du selv sidder med. Hvis du har spørgsmål til NemKonto-systemet, kan du sende en e- mail til eller ringe på alle dage mellem kl og kl Denne vejledning Felthjælp Mere info FAQ Spørgsmål NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 28

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Sidst redigeret 5. december 2005 Version 2.0 Formål Afklaring af proceduren for indberetning, ændring og sletning af NemKonti og specifikke konti Dette kapitel

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken? Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) Når en medarbejder i folkekirken skal tilmeldes en uddannelse (AMU), skal der skal anvendes en digital signatur til erhverv, Tilmeldingen kan foretages

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Du skal bruge dit kodebrev og dit nøglekort, som er på dit nøglebrev. På www.sydbank.dk, vælger du [Log på] dernæst NetBank. Indtast brugernummer og kodeord fra kodebrevet.

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser kan åbnes via genvejen: eller menuen: Du kan også vælge Kontobevægelser for

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

SKOLEPENGE. - Skolepenge er en elektronisk virtuel pung hvor der tilknyttes kreditkort og derved giver mulighed for at lave handel bla. i skoleboden.

SKOLEPENGE. - Skolepenge er en elektronisk virtuel pung hvor der tilknyttes kreditkort og derved giver mulighed for at lave handel bla. i skoleboden. VELKOMMEN TIL SKOLEPENGE Skolepenge er et komplet system til kontantløs betaling på skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et skolepenge kort hvor der kan indsættes penge via tilknyttet kreditkort.

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk Manual til Indbetalingsportal HVORDAN LOGGER JEG IND FØRSTE GANG?... 3 HVORDAN TILFØJER JEG

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.01 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder.

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder. Næste møde. Marts-mødet er desværre ikke helt på plads, pga. manglende mødelokaler. Men det forventes at møderne bliver afholdt i uge 11 På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere