Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder"

Transkript

1 Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Postmenopausal blødning 1.1. Iværksættelse af udredning af postmenopausal blødning, Det blev undersøgt, om kvinder med postmenopausal blødning havde fået iværksat udredning i pakkeforløb senest den syvende kalenderdag, efter at den praktiserende læge eller kvinden havde kontaktet behandlingsstedet. (Det drejer sig ikke om elektroniske henvisninger, der er placeret i Henvisningshotellet, men om kontakter direkte fra henvisende læge eller patient). Vedr. tidspunktet for iværksættelse af udredning: Sundhedsstyrelsens pakkeforløb indeholder generelt krav om hurtig indkaldelse af patienter, der er henvist på mistanke om en kræftlidelse. Som hovedregel skal patienterne være indkaldt indenfor tre til seks kalenderdage. Evt. kan en kvinde have ønsket en senere tid. hvilket er acceptabelt, hvis det fremgår af journalen, at hun var informeret om den mulige konsekvens for hendes prognose. Vedr. mistanke om cancer corporis uteri: Postmenopausal blødning skal give mistanke om cancer corporis uteri. (Postmenopausal blødning defineres som vaginal blødning mere end 1 år efter menopausen, der ikke skyldes en kendt godartet lidelse, for eksempel atrofi af vaginale slimhinder, polyp i cervix eller blødning fra urinvejene eller analkanalen.) Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning, hvor egen læge eller evt. kvinden havde kontaktet behandlingsstedet mhp. undersøgelse og udredning på baggrund af en begrundet mistanke om cancer corporis uteri, viste, at kvinden havde fået iværksat udredning i pakkeforløb senest den syvende kalenderdag efter kontakten til behandlingsstedet. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning viste, at mindst en af kvinderne ikke havde fået iværksat udredning i pakkeforløb senest den syvende kalenderdag, uden at dette skyldtes kvindens ønske efter information om den mulige konsekvens for prognosen. Ikke relevant: Der bliver ikke undersøgt og udredt for postmenopausal blødning på behandlingsstedet, eller der var ikke undersøgt og udredt kvinder for postmenopausal blødning det sidste år på behandlingsstedet. Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for livmoderkræft S i d e

2 1.2 Undersøgelse og udredning af postmenopausal blødning Det blev undersøgt, om kvinder med postmenopausal blødning, hvor der var begrundet mistanke om cancer, blev undersøgt og udredt i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb af 2012 for livmoderkræft. Ved endometrietykkelse over 4 mm skal der tilbydes udredning for cancer corporis uteri. (Har lægen efter en konkret vurdering besluttet, at en kvinde i hormonbehandling ikke skal tilbydes undersøgelse og udredning for livmoderkræft, skal begrundelsen herfor være omhyggeligt journalført). Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning viste, at kvinderne var blevet undersøgt og udredt i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for livmoderkræft, dvs. der var blevet foretaget endometriebiopsi ved begrundet mistanke om cancer, præparatet var afsendt samme dag til mikroskopi, og det var aftalt med kvinden, om der skulle gives telefonisk svar. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med postmenopausal blødning viste, at mindst en af kvinderne ikke var blevet blev undersøgt og udredt i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for livmoderkræft. Ikke relevant: Der bliver ikke undersøgt og udredt for postmenopausal blødning på behandlingsstedet, eller der var ikke undersøgt og udredt kvinder for postmenopausal blødning det sidste år på behandlingsstedet. Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for livmoderkræft Dysplasi / cancer colli uteri 2.1 Kontrol af kvinder med moderat dysplasi, hvor der var afstået fra at foretage konisatio Det blev undersøgt, om fertile kvinder med moderat dysplasi og muligt graviditetsønske, hvor der var afstået fra konisatio, blev fulgt i henhold til DSOG s retningslinjer. Kvinderne skal tilbydes kontrol mindst hver 6. måned. Ved kontrollerne skal der foretages en sufficient kolposkopi, hvor transformationszonen overskues. Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med moderat dysplasi, hvor der var afstået fra konisatio grundet graviditetsønske, viste, at alle var blevet undersøgt og fulgt i overensstemmelse med DSOG s retningslinjer. 2 S i d e

3 Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder med moderat dysplasi og graviditetsønske viste, at mindst en ikke var blevet undersøgt i overensstemmelse med DSOG s retningslinjer. Ikke relevant: Der bliver ikke behandlet kvinder med moderat dysplasi og graviditetsønske på behandlingsstedet, eller der var ikke behandlet kvinder med moderat dysplasi og graviditetsønske det sidste år på behandlingsstedet. DSOG 2008 Kliniske Guidelines gynækologi 2.2 Kontrol efter konisatio Det blev undersøgt, om der var udarbejdet en plan for kontrol af patienten i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 3 S i d e

4 4 S i d e

5 ASCUS : Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (Atypiske pladeepitelceller af ukendt betydning) LSIL: Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (Let grad af pladeepitelforandring) ASC-H+: Atypical Squamous Cells - cannot rule out High grade lesion (Atypiske pladeepitelceller, muligt af svær grad) AGC+: Atypical glandular cells or worse (Atypiske cylinderepitelceller) Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der havde fået udført konisatio, viste, at alle havde fået lagt plan for opfølgning og kontrol. Planen omfattede som minimum klinisk kontrol som anført i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder viste, at der hos mindst en ikke var lagt plan for opfølgning og kontrol, eller planen opfyldte ikke kravene i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ikke relevant: Der bliver ikke foretaget konisatio på behandlingsstedet, eller der havde ikke været foretaget konisatio det sidste år på behandlingsstedet. Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft anbefalinger Figur Flowdiagram for opfølgning efter kegleoperation. 3. Peri- og postmenopausal hormonterapi 3.1. Det blev undersøgt, om der inden ordination af peroral peri- eller postmenopausal hormonterapi med kombinationspræparater var indhentet oplysninger om risikofaktorer for bivirkninger til behandlingen. Det blev også undersøgt, om kvinder blev informeret om øget risiko for cancer mammae ved postmenopausal hormonterapi med kombinationspræparater i mere end 5 år. Risikofaktorer ved hormonterapi omfatter: Tidligere venøs tromboemboli er absolut kontraindikation. Behandlingen er relativt kontraindiceret ved tidligere AMI, cerebrovaskulær tromboemboli og cardiovaskulære risikofaktorer (rygning, hypertension (>140/90)), tidligere cancer mammae og begrundet mistanke om familiær cancer mammae Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der var i peroral hormonterapi med kombinationspræparater viste, at der både var indhentet oplysninger om risikofaktorer og ved langvarig behandling var informeret om risikoen for cancer mammae. 5 S i d e

6 Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der var i peroral hormonterapi med kombinationspræparater viste, at der ikke var indhentet oplysninger om risikofaktorer og/eller ved langvarig behandling ikke var informeret om risikoen for cancer mammae. Ikke relevant: Der bliver ikke ordineret peroral hormonterapi med kombinationspræparater på behandlingsstedet, eller der var ikke ordineret peroral hormonterapi med kombinationspræparater det sidste år på behandlingsstedet. DSOG. Peri- og postmenopausal hormonterapi: Kardiovaskulære lidelser Gynækologiske infektioner 4.1. Undersøgelse for Chlamydia trachomatis forud for kirurgisk abortus provocatus Det blev undersøgt, om kvinder var blevet undersøgt og eventuelt behandlet for Chlamydia trachomatis inden gennemførelse af kirurgisk abortus provocatus. Det skal tilstræbes, at der foreligger et svar fra podningen inden kirurgisk abortus provocatus, og at antibiotika-behandling er iværksat, såfremt podningen er positiv. Er det ikke muligt at afvente svar på podningen, skal der som hovedregel gives antibiotika-profylakse. Men for at undgå unødig antibiotika-behandling, skal det være undtagelsen, at der gives antibiotika uden podesvar. Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder henvist til kirurgisk abortus provocatus viste, at alle var undersøgt for Chlamydia trachomatis forud for indgrebet. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder henvist til kirurgisk abortus provocatus viste, at mindst én ikke var undersøgt for Chlamydia trachomatis forud for indgrebet. Ikke relevant: Der bliver ikke foretaget kirurgisk abortus provocatus på behandlingsstedet, eller der var ikke foretaget kirurgisk abortus provocatus det sidste år på behandlingsstedet. DSOG Gynækologiske infektioner DSOG 2003 Kirurgisk abort 5. Labiareduktion 5.1. Det blev undersøgt, om der var medicinsk indikation for indgrebet (fysiske gener), og om kvinden var 18 år eller derover. Anamnesen skal omfatte en uddybning af kvindens gener fra vulva, hendes forventningerne til operationen, sexuelle erfaringer og eventuelle sexuelle overgreb. Kvinden må ikke lide af en kronisk sygdom i vulva. 6 S i d e

7 Det fremgår af straffelovens 245a, at hel eller delvis fjernelse af kvindelige ydre kønsorganer med eller uden samtykke og uden terapeutisk formål er forbudt og straffes med fængsel op til 6 år. Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der havde fået foretaget labiareduktion, viste, at der var optaget en grundig anamnese om de fysiske gener fra vulva og dermed fundet medicinsk indikation for indgrebet. Kvinderne var informeret mundtligt og skriftligt om operationen, eventuelle komplikationer og bivirkninger til denne. Kvinderne var 18 år eller derover. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der havde fået foretaget labiareduktion, viste, at der i mindst et tilfælde ikke var optaget en grundig anamnese om de fysiske gener fra vulva, så der ikke forelå en medicinsk indikation for indgrebet eller kvinden var ikke informeret mundtligt og skriftligt om operationen, eventuelle komplikationer og bivirkninger til denne eller kvinden var under 18 år. Ikke relevant: Der bliver ikke foretaget labiareduktion på behandlingsstedet, eller der var ikke foretaget labiareduktion det sidste år på behandlingsstedet. DSOG 2012 Labiareduktion. 6. Undersøgelse af mammae 6.1. Det blev undersøgt, om kvinder, der ved en klinisk brystundersøgelse og/eller ved en ultralydsscanning fik påvist en knude i brystet, blev tilbudt viderehenvisning i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for brystkræft og kliniske retningslinjer fra DBCG. Kvinder med begrundet mistanke om brystkræft skal tilbydes en tripletest (klinisk undersøgelse, klinisk mammografi og nålebiopsi samt evt røntgen af thorax) på et behandlingssted udpeget af regionen til at foretage pakkeforløb for brystkræft. Der er begrundet mistanke om cancer mammae hos kvinder mellem 30 og 75 år ved en palpatorisk suspekt tumor i mamma, nytilkommen papilretraktion, nytilkommen hudindtrækning, papil-areolaeksem/ ulceration (obs. Mb. Paget), klinisk suspekt aksillær lymfeknude eller billeddiagnostisk suspekt forandringer. Enhver nyopdaget tumor hos kvinder over 50 år er suspekt for malignitet, undtagen ved kendt forekomst af multiple cyster. Kvinder med ikke-suspekte tumorer i brystet (prioritering II og III i de kliniske retningslinjer for diagnostik af brystkræft fra DBCG) skal tilbydes henvisning til mammografi, hvis kvinden er over 30 år. Giver undersøgelserne begrundet mistanke om cancer mammae skal kvinderne straks tilbydes henvisning til et behandlingssted, der er udpeget af regionen til at foretage pakkeforløb for brystkræft. (Prioritering II: Kvinder med en palpatorisk benign tumor, med blodigt, klart eller serøs sekretion fra mælkegangen og/eller med hævede aksillymfeknuder uden kendt årsag. Prioritering III: Kvinder med familær disposition, kontrol efter mastitits/abscess (ikke puerperal), ved start af hormonbehandling i klimakteriet, ved nytilkommen vedvarende, ikke cyklisk mastalgi, ved kankrofobi, ved postoperativ kontrol, ved planlagt kosmetisk operation og ved gråzonescreening.) 7 S i d e

8 Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der havde fået påvist en suspekt knude i brystet ved klinisk undersøgelse og/eller ultralydsscanning viste, at kvinderne blev tilbudt viderehenvisning til udredning og behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for brystkræft og de kliniske retningslinjer fra DBCG. Gennemgangen viste også, at kvinder, der havde fået påvist en ikke suspekt tumor, blev tilbudt viderehenvisning til mammografi, når kvinden var over 30 år. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på kvinder, der havde fået påvist en suspekt knude i brystet ved klinisk undersøgelse og/eller ultralydsscanning viste, at mindst en kvinde ikke var blevet tilbudt viderehenvisning til udredning og behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for brystkræft og de kliniske retningslinjer fra DBCG. Eller gennemgangen viste, at mindst en kvinde over 30 år, der havde fået påvist en ikke suspekt tumor, ikke var blevet tilbudt viderehenvisning til mammografi. Ikke relevant: Der bliver ikke foretaget klinisk undersøgelse og/eller ultralydsscanning af mammae på behandlingsstedet, eller der er ikke foretaget klinisk undersøgelse og/eller ultralydsscanning af mammae det sidste år på behandlingsstedet. Reference Sundhedsstyrelsen pakkeforløb af 2012 for brystkræft DBCG. Retningslinjer for diagnostik af brystkræft, revideret april S i d e

9 Bilag: Generiske målepunkter De generiske målepunkter omfatter de målepunkter, Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt uanset speciale vurderer ved alle tilsyn med private sygehuse, klinikker og praksis, hvor der udføres lægefaglig patientbehandling. Målepunkterne har været i høring i På gynækologiske behandlingssteder er de tilsynsgående særligt opmærksomme på følgende ved vurderingen af de generiske målepunkter: 1.6 Instruks (skriftlig) for visitation Det blev undersøgt, om der forelå instruks (skriftlig) for visitation af henvisninger fra læger og henvendelser fra patienter til behandlingsstedet, særligt af akutte og af uklare henvisninger / henvendelser. (Det drejer sig ikke om elektroniske henvisninger, der er placeret i Henvisningshotellet, men om kontakter direkte fra henvisende læge eller patient). Instruksen skal som minimum omfatte følgende punkter (der kan for de enkelte specialer være supplerende krav til instruksen dette vil i givet fald fremgå af supplement til målepunktet): Hvilke akutte eller alvorlige tilstande, der ikke blot kan sættes til første ledige tid, men som kræver, at lægen involveres umiddelbart, eller at patienten får en tid indenfor en nærmere defineret tidshorisont Hvordan personalet skal forholde sig, hvis årsagen til henvendelsen er uklar, men oplysningerne fra patienten giver mistanke om akut eller alvorlig tilstand På gynækologiske behandlingssteder fokuserer de tilsynsgående særligt på, om det fremgår af instruksen, at den behandlende læge skal involveres mhp. en behandlingsplan, når en patient kontakter behandlingsstedet med oplysninger om komplikationer den første uge efter et operativt indgreb foretaget på behandlingsstedet. Evt. kommentarer: Opfyldt: Der forelå instruks til personalet om visitation, særligt af akutte henvendelser / henvisninger og af uklare henvendelser / henvisninger. Ikke opfyldt: Instruksen manglede eller havde væsentlige mangler. Ikke relevant: Det var udelukkende læger og højst én person herudover, der visiterede henvendelser / henvisninger til behandlingsstedet. 1.7 Procedurer for visitation 9 S i d e

10 Lægen / lægerne (og evt. andre relevante ansatte) blev interviewet mhp., om henvisninger fra læger og henvendelser fra patienter til behandlingsstedet blev visiteret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. (Det drejer sig ikke om elektroniske henvisninger, der er placeret i Henvisningshotellet, men om kontakter direkte fra henvisende læge eller patient). Ved interviews skal det fremgå, at ovennævnte er bekendt med følgende: Hvilke akutte eller alvorlige tilstande, der ikke blot kan sættes til første ledige tid, men som kræver, at lægen involveres umiddelbart, eller at patienten får en tid indenfor en nærmere defineret tidshorisont Hvordan personalet skal forholde sig, hvis årsagen til henvendelsen er uklar, men oplysningerne fra patienten giver mistanke om akut eller alvorlig tilstand På gynækologiske behandlingssteder fokuserer de tilsynsgående særligt på, om det fremgår at der er procedurer for, at den behandlende læge skal involveres mhp. en behandlingsplan, når en patient kontakter behandlingsstedet med oplysninger om komplikationer den første uge efter et operativt indgreb foretaget på behandlingsstedet. Evt. kommentarer: Opfyldt: Alle henvendelser og henvisninger til behandlingsstedet blev, jf. oplysninger fra de interviewede personer, visiteret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ikke opfyldt: Ikke alle henvendelser og henvisninger til behandlingsstedet blev visiteret forsvarligt. Ikke relevant: Det var udelukkende læger, der visiterede henvendelser / henvisninger til behandlingsstedet. 4.3 Journalføring af indikation Der blev gennemgået et antal journaler mhp., om der var angivet indikation for undersøgelser / behandlinger Indikationen for undersøgelsen / behandlingen, f.eks. ved røntgenundersøgelser, operative indgreb og lægemiddelordinationer, skal fremgå. Jo mere indgribende undersøgelsen / behandlingen er, jo mere udførligt skal indikationen beskrives. Indikationen skal ligeledes beskrives særligt udførligt, hvis der er tale om en udviklingsfunktion, eller behandlingen hviler på et spinkelt videnskabeligt grundlag. Ved simple tilstande, hvor den valgte undersøgelse / behandling er indlysende, er det tilstrækkeligt med et ganske kort notat, f.eks. halsbetændelse podes. På gynækologiske behandlingssteder fokuserer de tilsynsgående særligt på, at der er angivet en fyldestgørende indikation ved følgende behandlinger: Fertilitetsbehandling: Det er ikke et krav, at lægen anvender ordet forældreevne men det skal fremgå, at lægen har overvejet, om der er tvivl om kvinden/parrets evnet til at drage omsorg for barnet efter fødslen. 10 S i d e

11 Lægen skal derfor forud for en fertilitetsbehandling indhente en anamnese, der omfatter væsentlige tidligere sygdomme (også psykiatriske), eventuelle aktuelle sygdomme, oplysninger om misbrug (aktuelt eller tidligere) og medicinforbrug. Oplysningerne skal journalføres. Det er ikke et krav, at punktet socialt fremgår af journalen. Opfyldt Ikke opfyldt Evt. kommentarer: Opfyldt: Indikationen for undersøgelser / behandlinger fremgik i alle tilfælde. Ikke opfyldt: Der var tilfælde, hvor indikationen for undersøgelser / behandlinger manglede eller var mangelfuldt beskrevet. 4.4 Journalføring af samtykke til behandling Der blev gennemgået et antal journaler med henblik på, om det fremgik, at patienten forud for behandlingen havde givet samtykke hertil efter at have modtaget tilstrækkelig information. Informationen omfatter patientens helbredstilstand og relevante behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Det skal skrives i journalen hvilken mundtlig og skriftlig information, der er givet til patienten, og hvad patienten har tilkendegivet med hensyn til behandling, herunder om patienten giver samtykke til en konkret behandling. Det stiltiende samtykke, der omfatter delelementer af almindelig karakter i et undersøgelses og behandlingsforløb, eks. rensning af sår, undersøgelse af ben og armes funktionsevne, stetoskopi osv.) skal ikke journalføres. Der skal altid som minimum fremgå af journalen, at patienten forinden en udført behandling, har fået information om evt. risici for komplikationer mv. og givet samtykke til behandlingen. Det er eksempelvis ikke nok, at der foreligger en samtykkeerklæring i journalen, om at patienten er informeret om indgrebets art og direkte følger, hvis det intet sted i journalen fremgår, at patienten er informeret om mulige komplikationer til indgrebet. Ved mindre indgribende og ukomplicerede operative indgreb vil det som udgangspunkt være tilstrækkeligt, at det er noteret i journalen, at patienten er informeret om indgrebet, og risici uden at det specificeres nærmere. Ved et relativt simpelt elektivt indgreb i lokalbedøvelse vil det almindeligvis være tilstrækkeligt, at det er journalført, at patienten forud for indgrebet blev informeret om dette og gav sit samtykke hertil. Ved en vaccination vil det typisk være tilstrækkeligt, at det står i journalen, at patienten er informeret om behandlingen og risici for eventuelle bivirkninger. Kravet til journalføringen af indholdet /detaljeringsgrad af den givne information øges jo mere alvorlig eller jo større den mulige komplikation er. Journalføringen skal i øvrigt være mere omfattende, når der udføres større indgreb, herunder hvis der indhentes samtykke til foretage væsentlige ændringer af indgrebet eller foretage supplerende behandling, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Kravene til detaljeringsgraden af det indhentede informerede samtykke i journalen med hensyn til komplikationer og bivirkninger vil til en vis grad kunne lettes, hvis det tydeligt fremgår, at der samtidig er udleveret skriftligt informationsmateriale, og hvori dette består. 11 S i d e

12 Det er vigtigt at være opmærksom på en eventuelt skærpet informationspligt, da den vil stille større krav til dokumentation af information. Skærpet informationspligt vil kunne foreligge, hvor der foretages en behandling, hvor faglige retningslinjer fraviges eller behandlingen sker forsøgsvis (f.eks. udviklingsfunktioner), fordi det fagligt konkret findes indiceret, men hvor der er tale om en indgribende behandling med samtidig risiko for alvorlige komplikationer og/eller bivirkninger. På gynækologiske behandlingssteder har de tilsynsgående særligt fokus på, at det fremgår af journalerne, at patienter, der har fået foretaget et operativt indgreb; blev informeret om at henvende sig til læge ved tegn på infektion eller blødning. Opfyldt Ikke opfyldt Evt. kommentarer: Opfyldt: I alle tilfælde fremgik det af journalen, at patienten forud for undersøgelse/behandling havde givet sit samtykke til dette ud fra information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger. Ikke opfyldt: Der var situationer, hvor det ikke fremgik af journalen, at patienten forud for undersøgelser/behandling havde givet sit samtykke til dette ud fra information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger. 6.5 Kirurgisk håndvask inden større operative indgreb Det blev undersøgt, om der på behandlingsstedet kunne udføres kirurgisk håndvask med desinfektion og omklædning i forbindelse med større operative indgreb. På gynækologiske behandlingssteder har de tilsynsgående særligt fokus på, at der kan udføres kirurgisk håndvask inden større invasive indgreb som fx operation for cystocele og prolaps, TVT-operation, laparotomi og laparoskopi. Opfyldt: Der var mulighed for kirurgisk håndvask med desinfektion og omklædning i forbindelse med større operative indgreb. Ikke opfyldt: Der var ikke mulighed for kirurgisk håndvask med desinfektion og omklædning i forbindelse med større operative indgreb. Ikke relevant: Der blev ikke foretaget større operationer på behandlingsstedet. Version: juli S i d e

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Marianne Aamann

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Bjerring Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Polmann Dyreby Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Målepunkter vedr. thoraxkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. thoraxkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. thoraxkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Sympatectomi 1.1 Det blev undersøgt ved journalgennemgang og interview af personalet, om sympatectomi blev

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Christoffersen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Per Billesbølle Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Morten Ludvig Kraft Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Sven Trautner FALCK HEALTH CARE

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Sven Trautner Falck Healthcare

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Karale Hermann Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Stoustrup Aarslev Flytlie

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Børge Sejersen Sommer Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Hans Bredsted Lomholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Ole Hedeager Momsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: MR SCANNING AALBORG A/S John F. Kennedys Plads 1F 9000 Aalborg Danmark Firas Hamid Mahdi Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bent Castensøe-Seidenfaden Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed. tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerhed. tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret læge: Jesper

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport 10. september 2014 Registreret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bent Jakobsen Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. maj 2014 1. Endoskopi 1.1 Journal: Det blev ved gennemgang af et antal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig læge: Ole Jørgensen Behandlingssted: Psykiatri-klinikken

Læs mere

Målepunkter vedr. karkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. karkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. karkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Varicer 1.1 Det blev undersøgt ved journalgennemgang, om varicer blev udredt fagligt forsvarligt. Klinisk undersøgelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Foreløbig tilsynsrapport Registreret læge: Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Vilmann Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Qvist Barrett Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Øre- næse- og halslæge Inga Sigsgaard Sct. Ibs Gade 37A 8800 Viborg Danmark Inga Sigsgaard Besøgsdato:

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret læge: Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: DERMATOLOGISK SELSKAB CSM ApS Bredgade 13, 2. sal 9700 Brønderslev Danmark Carsten Sauer Mikkelsen Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret læge: Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Grethe Harbo Andersen Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Gitte Blichfeldt Ørsnes Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Annette Nørgaard

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Mads Bundgaard Linses Lounge Adresse: Reykjaviksgade 5, 2300 København S Telefon: 32320692 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Axelsen Embedslæge

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Karen Tilma Behandlingssted: Tilma

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Axel Gustav Lerche Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristian Guldbæk Bundgaard Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 5-2411-216/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Thomas Bo Jensen Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik: Aarhus Privathospital

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jesper Trillingsgaard Behandlingssted:

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vlasios Kontogiannis Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Speciallæge Frank H Pedersen Østervangsvej 23 8900 Randers C Danmark Frank Henning Pedersen Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vibeke Ulrich Speciallæge i Neurologi

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: MEDICINSK SPECIALLÆGEKLINIK V/TORBEN SEEFELDT Jens Baggesens Vej 90B 8200 Aarhus N Danmark Overordnet ansvarlig læge: Torben Seefeldt

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere