USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade"

Transkript

1 USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet som (højstsandsynligt) indeholder skade eller er skadeligt (må ikke fortages). Hvorfor skade i sig selv ikke er omfattet af lovgiverens tale hvad angår befaling, afholdelse fra eller om man er fristillet i. Idet den er skadelig er beviset på at den er forbudt ifølge reglen. Fordi Shari har forbudt al skade og reglen siger, udgangspunktet i skade er at det er Haram. Den anden ting: Lovgiveren (Allah (swt)) har tilladt den generelle genstand såsom vand, men der var et element i den Mubah genstand som er skadeligt eller kan føre til skade, så blev den element (shayi ) forbudt. Dette uddybes også af reglen der siger: At for ethvert element (enhver part) af en mubah ting gælder det, at hvis den skader eller fører til skade så bliver den part af mubah forbudt, og selve den mubah ting beholder sin realitet, hvilket er at den er mubah. Beviset for den første del af reglen er følgende: Profeten (saaws) sagde: (Hverken skade eller at skade er tilladt i Islam) berettet af Imam Iben Majjah og Imam Malik. Og sagde (saaws): (Den der skader (folk), Allah vil skade ham, og den der gør det besværligt for folk, Allah vil gøre det besværligt for ham) berettet af Imam Bukhari og Abu Dawud. Beviset for den første part af anden del af reglen, det der er skadeligt er, Profetens (saaws) hadith idet han sagde: (Lad være med at drikke noget af dens (Brøndens) vand eller lav heller ikke Wudu for Salah af den, og hvad I har brugt af dens vand for at lave brød, så giv det til Kamelerne og lad være med at spise det. Og ingen skal gå ud i nat medmindre han har sin følgesvend med). Berettet af Imam Iben Hisham i Bogen Seerah annabawiyyah af Iben Hisham bind 4 side 164. Profeten indså at der ville være skade i Thamuds brønde, derfor forbød han muslimerne dens vand, men selve vandet er stadigvæk mubah generelt. Det samme gjaldt Profetens forbud (mod at gå ud alene) denne specifikke nat og stedet i at gå ud alene uden en følgesvend, fordi det er skadeligt. Men at gå ude om natten, og at gå ud alene om natten er stadigvæk generelt tilladt andre steder. Dette er hvad der angår den første del for reglen. - Hvis et element af mubah realitet er skadeligt. Beviset for den anden part af den anden del af reglen, idet der ville føre til skade er følgende: Der blev berettet af Imam Iben Hisham i Bogen Seerah an-nabawiyyah af Ibn Hisham at efter en ti nætters ophold af Profeten (saaws) i Tabuk vendte han tilbage til Madinah (Yathrib). Der på vejen til Madinah var en (Washil) vandkilde der kom vand fra, hvor dens vand er nok til den ene rejse eller to rejsende og tre rejsende, som kunne drikke fra den på et sted der kaldes dale (Wadi Al-Mashaqqaq). Herom, Profeten (saaws) sagde: ( Den der når først til dalen, skal ikke drikke af den indtil Vi ankommer). Han tilføjede (Iben Hisham): Så ankom dertil nogle hyklere som drak det hele. Og da Profeten (saaws) ankom (sammen med muslimerne) og stod over vandkilden (Washil) så fandt han (saaws) at der ikke var noget vand tilbage. Han (saaws) sagde: ( Hvem er den der er kommet før os til den?) Han blev svaret med: O Profeten det er Ham og Ham. Så Profeten sagde: ( Har Jeg ikke forbudt Jer (muslimerne) at drikke fra den indtil min ankomst? Iben Hisham tilføjede: Profeten (saaws) forbandede dem og lav du ah imod dem. I denne hadith forbød Profeten (saaws) muslimerne at drikke den lille mængde vand der var i Washil vandkilden, da dette ville føre til at hæren ville tørste dvs dens skade. Med andre ord, at drikke af den er der ikke noget skade i, men at drikke af den uden Profetens tilstedeværelse førte til at han ikke kunne fordele vandet over hele hæren. Dette var skaden, og beviserne for denne regel. Nu, vil jeg give et par eksempler på denne regel insha Allah (swt).

2 1- Der forhindres (forbudnes) bebyggelse af kemikaliefabriker i de tæt bebyggede områder for at ikke skade beboerne, idet sådanne fabrikker afføder gas og røg. 2- Der forhindres (forbudnes) at privateje tungindustrielle våben, Kemikalie og Atom fabriker, idet disse indeholder skade. 3- Der tillades for Dommeren at forhindre eller forbyde Al-Madein/skyldneren i at rejse ifølge anmodning af udlåneren indtil han sikrer sine penge ved at udpege (skyldneren) en Wakeel/afløser i gæld sagen. Og det er ikke tilladt for skyldneren at afsætte afløseren mens han ude at rejse for at ikke skade udlåneren i at miste hans penge.

3 De Formodede Beviser: De Forrige Profeternes Shari ah Vi har nævnt før at beviskilder skal være absolutte. Grunden til at vi sagde dette var fordi disse er Islams fundamenter og at der ikke er nogen forskel mellem Islams fundamenter og dens beviskilder. Dette er for at udelukke mulighed for fejl eller enhver form for tvivl sniger sig ind. Vi har også bekræftet denne konklusion rationelt imod enhver der påstår det modsatte. Nu vil vi inshaa Allah behandle de emner som en del muslimer går og tror fungerer som Shari ah referencer på den måde at man kan udlede Ahkam fra disse, hvilket er ikke tilfældet. Shari manqablana er ikke et Daleel Shar i man kan referere til for at udøve istinbat, udledning eller bruge som et argument (Hujjah) for ens sag. Beviset for dette, er, Koran og Sunnah. Allah (swt) sagde: Sandelig Deen hos Allah er Islam surah Al-Imran ayah 19 og siger (swt): Søger nogen en anden Deen end Islam, skal den ikke modtages af ham, og han skal i det kommende (liv) være blandt taberne surah Al-Imran ayah 85 og siger (swt): For enhver af Jer har Vi foreskrevet en Shari ah / love og Menhaja / en klare vej surah Al-Ma idah ayah 48 Og i det samme ayah Allah (swt) siger: Og Vi har åbenbaret dig Bogen med sandheden, som bekræftelse (musaddiqan) af det, der var før den af Skriften og som dominerer (muhayminan) over den. Denne ayah understreger uden tvivl at man ikke må referere til andet end Muhammads Shari ah (saaws). Samt ordene Muhayyminan Aleih i ayahen betyder dominerende dvs., at Islam har ophævet alt hvad der blev nedsendt eller åbenbaret til de forrige Sendebuder og Profeter (saaws) af deres skrifter (Sharae ). Der blev berettet af Abu Hurarriah hos Muslim (ra) at da Profeten (saaws) så at Omar Ibn Al-Khattab kiggede i al-tawrat (Toraen) blev han meget vred på Omar og sagde: (Er Jeg ikke kommet med den (Islam) på ren og klar vis? Hvis min bror Musa levede i min tid, så han ville ikke kunne gøre andet end at følge mig ).

4 Sahabis Skoleretning Sahabis madh-hab og ijtihad er heller ikke et bevis eller argument man kan bruge for at udlede Ahkam fra, og kan heller ikke bruges til at støtte en adopteret holdning, men hvis tilgængelig så man kan adoptere en sahabis ijtihad nøjagtigt som Hanafi og Ja fari eller Imam An-Nabhani. Beviset på at det ikke er tilladt at referere til Sahabis Madh-hab og at man derimod udelukkende og alene skal referere til Koran og Sunnah er fra Koranen. Allah (swt) siger: Hvis I strides om noget så skal I referere til Allah og hans Sendebud surah Al-Nisaa ayah 59. I dette ayah forpligtede Allah (swt) os til, at når vi strides om noget, at kun referere til Hans Bog og Sendebuddets Sunnah. Yderligere har vi også selve sahabas konsensus (som værende et bevis) på at deres madh-hab er ikke en lovgivningskilde og at den ej heller kan bruges som et argument for vores eller deres holdning som værende lovgivningskilde og ikke mindst der er ikke ét eneste absolut bevis der støtter dette. Man kan tilføje og sige at Sahabah tillod (ifølge deres (sahabas) Ijmaa) at være uenige med hinanden og hver én af dem havde sin egen holdning og ijtihad. For hvis tilfældet var at deres madh-hab er et bevis man skal følge ligesom Koran og Sunnah så skulle enhver sahabi følger den anden sahabis madh-hab. Dette er naturligvis hverken tilfældet eller muligt.

5 De medsendte Interesser Masaleh er flertal af mas-lahah og betyder nytte (interesse). Al-MurSalah betyder, det medsendte. Al-Maslahah al-mursalah er den maslaha der ikke har et specifikt bevis eller en specifik tekst (et ayah eller hadith) der anerkender eller afviser den. De Ulama som støtter denne forståelse forklarede maslahah ved at sige, at man kan iværksætte maslahahprincippet - som ikke har en direkte reference fra koran og Sunnah - med betingelse at denne maslahah, når man tager imod og betragter den der skal man kunne forhindre en dårlig hændelse i at indtræffe. De Ulama som støttede denne forståelse forklarede deres holdning ved at sige, i tilfælde af at en person påstod at en anden person skylder ham penge men (den der påstod dette) kunne ikke komme med et bevis på dette, der støtter hans udsagn (Edde aa ). Herom, kræves der af den der blev påkrævet at betale til den der påstod, at lave give ed (Yameen) på at han ikke skylder ham. Og de bruger denne hadith idet Profeten siger: (Beviset (Al-Bayyinah) pålægger den der opkræver sin ret, og ed skal pålægges over den der benægtede) berettet af imam Al-Tarmidhi. De tilføjede med at sige at det ikke er wajib at kræve ed fra den person hvorom der blev påstået at skylde en anden medmindre der beviset at de kender til hinanden. De sagde dette for at lukke muligheden for de ikke uanstændige personer at trække de anstændig til retten med falske påstand. Yderligere vi kan sige at udfra dens definition, at den ikke er et Shari ahbevis, ikke mindst at afvige fra et klar tekst fra koran og Sunnah og at handle ifølge maslahah mursalah er illegal og ugyldig. Beviset på dette er tredelt. 1-Allah siger: Og hvad end I strides om så henvender Jer til Allahs Hukm surah Al-Shura ayah 10. Allah siger: Hvis I strides om noget så henvend Jer til Allah og Hans Sendebud surah Al-Nisaa ayah 59. Og Allah siger: I dag har Jeg fuldkommengjort Jeres Deen og fuldført min (Ni mah) gave over Jer surah Al-Ma idah ayah 3. Og når alt er klart i Koran og Sunnah hvordan kan man så sige at der er noget som ikke er? 2- Maslahah er kun hvor Shari ah peger på og siger den er der, og det er ikke selve maslahahprincippet eller individets interesser nedfælder den. Derfor er maslahah ikke et argument og fungerer heller ikke som en lovgivningskilde. 3- At bygge Hukm på basis af maslahah er i realiteten at lade forstanden fungere som reference og ikke Shari ah, og dette er heller ikke accepteret i Islam. Hvad angår de Ahkam som de forrige Ulama har udledt på basis af maslahah, der forholder det sig i realiteten sådan at De (Ulama ) har det man i Fiqh kalder Shubhat Daleel modsat til de nuværende såkaldte imamer som kun refererer til deres forstand og interesser.

6 Forstandens behagelse 1- Sprogligt: Istihsan er affødt fra ordet Al-Hasan som betyder, at betragte en ting for at være pæn (modsat grimt). 2- Terminologisk, et Daleel der pludseligt åbenbares i (mujtahid)s retsforkynderens forstand uden at han selv kan argumentere for dette bevis begrundet manglende evne til at forklare sig om dette bevis. Andre Ulama forklarede Istihsan med følgende: At man tager i favør en stærk analogislutning frem for tekstens obligatoriske analogislutning (som man skulle rette sig efter). Såsom Allahs Hukm i det følgende ayah. Allah siger: 3- Og (de fraskilte) mødre skal amme deres børn to fulde år (sådan skal det være) for den, der ønsker, at amningen fuldendes surah Al-Baqarah ayah 233. I dette ayah der understregers at alle mødre skal amme deres børn helt op til to år (eller så længe der er mulighed for det). Disse ulama (som går ind for denne type formodet bevis) mener at man kan specificere denne Hukm ved at undlade de fine mødre (med den høje status) fra at fuldende deres amning i to år. Her siger vi, at i tilfælde af at der er et stærkere bevis end selve tekstens argument, medfører det at denne slags argumentering hører under et andet Shari ahprincip som er Al-Tarjeeh (at veje mellem beviser) og har ikke noget med istihsan at gøre, udover at der ikke et eneste absolut bevis fra hverken Koran eller Sunnah der argumenterer for denne som værende en selvstændig lovgivningskilde som Ijmaa Al-Sahabah. Ikke desto mindre, kan man ikke engang argumentere for istihsan, rationelt set, for at være en del af lovgivningskilderne for hele diskussionen om lovgivningskilder baserer sig på - som vi understregede før - er det Skaberen eller mennesket der har ret til at udstede love? Dog er denne specificering også uden et bevis fra hverken Koran eller Sunnah. Dette skyldes, denne Hukm er generel og omfatter alle mødre. Allah siger: Hvis I strides om noget så skal I referere til Allah og hans Sendebud surah Al-Nisaa ayah 59. Der står ikke noget om at man kan eller skal referere til forstanden. Vi kan endda tilføje og sige, at der ikke er en eneste beretning om Sahabah hvor de refererede til forstanden via istihsan men udelukkende til Koran, Sunnah, deres Ijma og analogislutning via Qiyas. Dette er hvad angår den anden definition. Den første forholder sig som følgende: Det er indlysende at dette ikke er et bevis (hujjah) en mujtahid kan tage som bevis. Specielt, at han selv ifølge definitionen er klar over hvad det er for åbenbaring han får. Så hvordan skulle man argumentere med et argument man ikke engang selv ved hvad den er? Men blot en formodning fra hans side om at man kan konkludere denne forståelse, bare fordi man mente at der et stærkere bevis end selv tekstens argument. Derfor, er det på ingen måde er det tilladt at benytte sig af Istihsan.

7 Skikke Al- Orf sprogligt: At have kendskab - Ma rifah på arabisk. Med andre ord, det er det som i forvejen er en kendt ting (handling) dvs., de handlinger som folk er vant til og er tilbøjelige til at foretage. Fx Allah siger: Læg dig efter tilgivelse og påbyd (andre) godhed surah al-a raf ayah 199. Dvs. befal dem de gode pæne handlinger. Dog al- orf er den udbredte gentagne handling iblandt en bestemt gruppe mennesker og eller det gentagne handling hos nogle individer fra en bestemt gruppe mennesker. Al- aadah (vanen) er den handling som individdet gentager og er afslappet med, hvori i de øjeblikke denne vane spreder sig blandt en gruppe mennesker og praktisereres (hos en del af gruppen eller hel gruppen) bliver den automatisk til en skik, altså orf. Så, al- orf er i realiteten en gruppe menneskers vaner. Bedømmelsen på en realitet udfra hvad folk har vænnet sig til, er, heri det vi kalder al- orf. Al- orf kan kun være i handlinger og ikke i termer eller vurderinger af tingene, hvilket er en anden sag. Al- orf er en problemstilling af menneskets handlinger eller er løsning på folks problemer. Med andre ord, er en bedømmelse på handling og ikke genstand. Derfor vi ser de vestlige jurakyndige og lovgiver betragtede den for at være en lovgivningskilde og bevis for deres forfatning og love samt et argument for deres dom og bekendtgørelser. Og også i den grad de muslimer de mener at orf er en kilde bruger den for at argumentere for deres såkaldte Shari ah love. Dette er udelukkende fordi al- orf anses for at være (og er) en løsning på folks problemer eller hvad den skulle forstille sig at være. Da den bliver en lovgivning for en bestemt handling frem for en anden Shari ahlov som refererer til en direkte tekst fra selve åbenbaringen. Ligeledes al- orf eller folks vaner grundløsse og afviste også som værende reference eller kilde for lovgivning ifølge Islam, og er heller ikke betragtet når en muslim eller retsforkynder sætter sig i gang med at udlede en lov for en bestemt handling med formålet at løse en problemstilling hos mennesket. Og dermed må heller ikke dette være tilfældet da det ifølge islam er at følge andet end det islam er kommet med - og dette er entydigt gjort klart - at denne slags handlinger er forbudt og bærer stor konsekvenser. Endvidere må jeg konstatere at Islam er kommet for at erstatte hvad folk har vænnet sig til af vaner, skikke og traditioner. Ikke desto mindre, vi har Profetens levnedskildring som levende eksempel på den intellektuelle og politiske kamp Han (saaws) indledte for at iværksætte islam istedet for kufrlove og regler repræsenteret i folks traditioner, skikke og vaner. Grunden til dette var at disse var netop deres (kuffars) referencer for deres lovgivning samt løsningsmodeller på deres problemer før og nu. Dette er hvad angår al- orfs realitet. Herfra, er der er to punkter som skal opklares for at forstå hvorfor der er nogle muslimer som støtter sig til denne type uislamiske reference der ødlægger den sunde og sande forståelse af islams kilder og jura. Først vil jeg nævnte det hovedargument de (pro- orf) anvender for at støtte op om deres holdning, og derefter jeg vil klargøre samt diskutere deres argumenter udfra deres standspunkter. For dette har stor betydning i muslimens liv og ikke desto mindre for den islamiske nation i det hele taget. Da muslimer desværre stadigvæk i nogle emner refererer til denne type falske uislamiske kilde med troen på at den har rødder i islam. Det første argument er dette ayah. Allah siger: Læg dig efter tilgivelse og påbyd (andre) godhed og vend dig fra de uvidende surah Al-A raf ayah 199. Det andet er, hvad der blev berettet fra Abdullah Iben Mas ood (ra) at Profeten (saaws) sagde: (Det, hvad muslimer synes er godt, er heri hos Allah også godt). Det tredje hvad de troede var en anerkendelse fra Profetens (saaws) side af hvad der dengang var kendt af skikke og traditioner hos kuffar.

8 1- Der er intet grundlag for hvad de gik til i deres forståelse hvad angår dette ayah. For ayahen er Makkiyyah og den ligger i surah Al-A raf og den betyder, O Muhammad tag til dig af folks handlinger og moral og det de gav fra sig hvad Allah (swt) har tilladt dig, og vær imodkommende og udmygende overfor dem, og lad være med at kræve fra dem anstregnelse sådan så de ikke flygter fra islam. Såsom, Hans (saaws) beretning hvor han sagde: (letgør over for folk og lad være med at gøre (tingene) sværere (end de er)) berettet af Imam Al-Bukhari. Og befal dem med al- orf, dvs., med det pæne af gerning. Al- orf er kendt som udgangpunkt at være det der er kendt for folk at være en god gerning. Hvad angår Iben Mas ouds beretning er ikke andet end at være hans egen mening og er ikke en beretning fra sendebudet (saaws). Udover dette, den har heller ikke noget med al- orf at gøre. Den understreger bar hvad muslimerne så og syntes var godt for dem og ikke hvad de i forvejen havde vænnet sig til af handlinger samt havde været enige om det. Da beretningen taler om holdninger og ikke handlinger. Hvad angår Profetens (saaws) handling er det meget indlysende at han handlede udfra Allahs (swt) åbenbaring og ikke udfra folks traditioner og skikke. Fordi Profetens handling er ren åbenbaring, således, at han (saaws) i det øjeblik han giver samtykke til noget nødvendiggør at man skal forstå dette i lyset af åbenbaring. Fordi, det, der tog stilling til den pågældene handling var Allahs (swt) åbenbarede tekst som afgjorde hvad der skal fastlægges og hvad skal der afvises. Ligesom det er tilfældet med deres ti punkter som de troede skulle være et argument til deres holdninger, men dette var heller ikke tilfældet. For en del af disse punkter havde relation til Al-Istelah (terminologi, sprogkonventioner) og Al-Taqdeer (vurdering, fastsættelse af priser). Med denne forklaring er det gjort klart at der stadigvæk ikke er andet end de fire lovgivningskilder i Islam der skal tages i betragtning. 1- Kor an 2- Sunnah 3- Ijmaa Al-Sahabah 4- Al-Qiyas. Alene disse og ikke andet kan tages i betragning, da alene disse er bekræftet gennem absolutte beviser. Derfor at al- orf skulle være en hukm sharii er ikke tilfældet. Hvad angår at al- orf skulle også være en Shari ah regel er det helt absurd, da reglen er enten en generel lov eller omfattende, hvilke er også ikke tilfældet. Dermed kritierne er ikke opfyldt i orf walhamdulillahi rabbi al alameen. Af yousef abu adam

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah i TAIBA MOSKEEN Intro I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam kan ikke understreges nok. Det arabiske sprog er vejen til at forstå den Åbenbarede Tekst. Det er værktøjet, de retslærde bruger

Læs mere

Den Islamiske Børneopdragelse

Den Islamiske Børneopdragelse Den Islamiske Børneopdragelse Børneopdragelse har en central plads i islam. Allah (swt) siger i koranen: "I, der har Iman: Beskyt jer selv og jeres familie fra ild" (Surah al-tahrim, 66:6) Det betyder,

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Islam og det arabiske sprog Bismillahir Rahmanir Raheem Sprog spiller en central rolle i ethvert givent samfund. Det er ikke kun et middel, hvormed individer kan kommunikere med hinanden, men det er det

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islam og den islamistiske ideologi. En kort introduktion. DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-261-4 9

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

KAMPEN OM VANDET. Rollespil til aktivitetsdag i Røde Kors emneuge 2013 om RESPEKT, fordomme og forskelle

KAMPEN OM VANDET. Rollespil til aktivitetsdag i Røde Kors emneuge 2013 om RESPEKT, fordomme og forskelle KAMPEN OM VANDET Rollespil til aktivitetsdag i Røde Kors emneuge 2013 om RESPEKT, fordomme og forskelle 1 INTRODUKTION Hændelse 1 Det har altid været svært at finde vand i M bitu, men inden for de sidste

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Khabr ul-ahad. Dawah Studiecenter Publikationer

Khabr ul-ahad. Dawah Studiecenter Publikationer Khabr ul-ahad Dawah Studiecenter Publikationer Dawah Studiecenter Publikationer http://www.al-dawah.dk info@al-dawah.dk www.dawahblog.blogspot.com 2 1.Udgave Ophavesret har ingen eksistensberettigelse,

Læs mere

Sujoodus-Sahw Forglemmelsens Prostration

Sujoodus-Sahw Forglemmelsens Prostration سجود السهو Sujoodus-Sahw Forglemmelsens Prostration Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Indholdsfortegnelse Indledning Az-Ziyaadah Tasalim før bønnen er slut An-Naqs Undladelse af forpligtelser (Waajibaat)

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trinitatis

Prædiken til 1. s. e. trinitatis Prædiken til 1. s. e. trinitatis Salmer 745 Vågn op og slå på dine strenge 292 Kærligheds og sandheds ånd 41 Lille Guds barn, hvad skader dig 411 Hyggelig rolig Nadver: 725 det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Islams Holdning til Valg i det Sekulære Demokratiske System Islams holdning til valg i

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21 1 8. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 26. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 392/434/436/292//390/439/341/391 Åbningshilsen Med denne søndag begynder en række søndage med temaet: De To Veje. I dag

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 2. påskedag 408 Nu ringer alle klokker 222 Opstanden er den Herre Krist 234 Som forårssolen 241 Tag det sorte kors fra graven Nadververs 478 v. 4 af Han står

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere