Kunsten på Møns Klint

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten på Møns Klint"

Transkript

1 Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter var mere end tilfældige punktnedslag for guldalderkunstnerne; ofte havde stederne en særlig ånd, genius loci, der satte sit præg på motiverne og var med til at danne danskernes idealbillede. Et af de steder, der øvede den største tiltrækningskræft på kunstnere før som nu var Møns Klint, hvis dramatiske og storslåede kridtklinter blev beskrevet geologisk i netop disse år. Kunstneren bliver således på én gang en naturvidenskabelig opdagelsesrejsende i den vilde natur, og samtidig kan man, med udgangspunkt i C.W. Eckersbergs Udsigt til Sommerspiret, 1809, se, hvordan konturerne af den moderne turist tegner sig. Her iagttages den vældige natur, nærmere bestemt Møns Klint, gennem en kikkert. Den vældige udsigt og Sommerspiret iagttages, men på sikker afstand. C.W. Eckersberg, Udsigt til sommerspiret, Privateje

2 Romantikken P.C. Skovgaard levede midt i en romantisk litterær og kunstnerisk strømning, hvor naturen afspejlede menneskets inderste følelsesliv. Med Romantikken kommer fantasi og følelse i første række, hvor følelsesudbrud i den grad skaber en febertilstand i det enkelte menneske. Det er disse nye følelsesfulde tilstande, der virker ekstrem ved sin fremkomst, fordi verden nu betrædes indefra. Den er et opgør med oplysningstidens rationelle tankegang, og medfører, at de irrationelle kræfter får råderum. For Romantikkens kunstnere rummede naturen spor af en guddommelig eksistens, der kun glimtvis kunne anes af mennesket. Naturen var et ufatteligt storslået værk. Med romantikken blev det sublime den højeste kvalitet for naturoplevelsen. Men det er kun få steder, at Danmarks natur har de vældige former og dramatiske kontraster, der, som i Norge, kan give den gysende og næsten skrækindjagende oplevelse, der forbindes med det sublime. På Møns Klint fandt Guldalderens kunstnere, en flig af den storhed, der med sine farefulde højder og dramatiske dybder på romantisk vis kunne afspejle sindets stemninger. For romantikkens kunstnere der fulgte C.W. Eckersbergs generation, var det særligt Casper David Friedrich og norske J.C. Dahl, der påvirkede de unge malere. Begge kunstnere havde opholdt sig en årrække i København, hvor de inspirerede de yngre landskabskunstnere som netop P.C. Skovgaard, J. Th. Lundbye og Dankvart Dreyer med et helt anderledes syn på landskabet, end den Eckersberg stod for. P.C. Skovgaard, Udsigt over havet fra Taleren på Møens Klint, 1851

3 På Rügen havde C.D. Friedrich fundet et motiv meget lig Møns Klint, men resultatet blev et ganske andet end det, P.C. Skovgaard endte med at gengive. P.C. Skovgaard har også malet klinten set fra denne vinkel, hvor netop det faretruende og slugtens dybde er meget nærværende. C.D. Friedrich ( ), Kridtklinter på Rügen, ca Stiftung Oskar Reinhart, Wintherthur Den norske maler J.C. Dahls landskaber, særligt de sydsjællandske, var vigtige forbilleder for Skovgaard og hans samtidige. Under Dahls ophold i Danmark skildrede han dem med en monumentalitet og stemning, der var ganske ulig Eckersbergs skole og kravet om naturtroskab. Dahl forholdte sig mere frit til motiverne, på en måde som de yngre kunstnere anvendte i deres egne billeder.

4 Naturromantikken og naturvidenskaben Med Møns Klint forenes den naturvidenskabelige interesse for den danske natur med den tyske naturromantik eller Naturphilosophie, som kom til Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. Herhjemme blev særligt videnskabsmanden H.C. Ørsteds teorier toneangivende. Han havde en holistisk, organisk opfattelse af naturen, der skulle erkendes i sin helhed, før man kunne få indblik i dele af den. Det vigtige var ikke den sansede natur, men ideen om naturen. Ørsted antog ligesom andre naturromantikere, at der er en grundlæggende enhed mellem idé og natur, sådan at den ene ikke kan bestå uden den anden. Landskabsmaleriet kunne således være et billede på den synlige verden, men også på menneskets indre følelsesliv eller på den gudskabte verden. Møns Klint, nær Jydelejet, Foto: Erik Pontoppidan

5 Udsigt over havet fra Møens Klint P.C. Skovgaard, Udsigt over havet fra Møns Klint, 1850, Olie på lærred, 124 x 185 cm. Da P.C. Skovgaard malede dette billede, 33 år gammel, var han endelig blevet forlovet med sit livs kærlighed, Georgia Schouw. Møns Klint lå ikke langt fra herregården Nysø, hvor hun boede om sommeren hos sin fader botanikeren L.A. Schouw. Klinten var noget af det mest fantastiske og storslåede natur i Danmark, som de danske malere valfartede til med staffeli og farver. Den lignede lidt Alperne og de norske fjelde. Guldalderens landskabsmalerier skulle ikke kun være kønne og smukke, men også højstemte og dramatiske. De skulle afspejle menneskets indre følelser og landets storhed. Man kan forestille sig, at Møns Klint set fra denne vinkel var et godt motiv for P. C. Skovgaard, at klippens tilbagetrukne skønhed og en lykkelig kærlighed passede godt sammen. I dette maleri er selve klippen rammet ind af forgrundens grønne løv: buskenes og træernes tætte blade og det grønne græs. Træerne står som søjler rundt om klippen og danner herved en ramme om det egentlige motiv: den kridhvide Klint, der står som en lysende åbenbaring mod det blå hav og den lige så blå himmel. Maleriet viser det højdedrag på Klinten, der går under navnet Sommerspiret. P.C. Skovgaard har malet klippen ovenfra, han står på et højere punkt og ser ned på sit motiv. Det grønne er

6 arrangeret så harmonisk, at dramatikken og det faretruende forsvinder. I stedet er klippen udstillet som en fin genstand. Måske som et symbol på den elskede. Umiddelbart virker scenen helt mennesketom, men ser man nøje efter, kan man i maleriets yderste venstre side ane tre bittesmå mennesker, der står og skuer ud over klinten og havet. Men det er kun, hvis man ser godt efter, at man lægger mærke til dem. P.C. Skovgaards første møde med Møns Klint var i 1841, og de følgende somre vendte han gentagne gange tilbage til klinten indtil Det tog ham nogen tid at komme overens med motivet, men i 1850 kendte han stedet godt. I P.C. Skovgaards tolkning gik motivet også fra det storslåede og faretruende, som også C.D. Friedrich havde set det næsten samme motiv i Rügen, til det bløde og den i høj grad danske nationalromantiske måde at se motivet på. Synspunktet er trukket tilbage fra skræntens kant, for derved at indsætte selve klinten og Sommerspiret som noget ganske enestående, omkranset og indrammet af den bøgeskov, der hos ham blev indbegrebet af den danske natur. En natur, der ikke er dramatisk og farlig som i nogle af hans ungdomsværker, men som her er en materialisering af det skønne. Den enestående klint er blevet en museumsgenstand i sig selv, højstemt og kridhvid på den blå baggrund. Maleriet har med sin storslåede skildring af den danske natur indtaget en central rolle i det danske landskabsmaleri og nationalromantikken. Som landskabsmaler havde P.C. Skovgaard kysten og skoven som hovedmotiver, der som en rød tråd løber gennem hans samlede livsværk. Herunder indtager motiver fra Møns Klint en meget betydelig position, som han tilbagevendende afbildede. P.C. Skovgaards landskaber har en romantisk kraft, der svulmer op gennem malerierne. Der er altid noget skjult og noget på færde i de mange naturscenerier.

7 Kridtformationen på Møn For ca. 70 mio. år siden var der hav, hvor Danmark er i dag. Havet var lunt, og der levede mange forskellige dyr og mikroskopiske alger. Algerne havde en skal af kalk. Skallerne blev gennem årene aflejret til et tykt lag kridt på havets bund. De næste mange år ebbede livet i kridthavet ud, dinosaurerne uddøde, kontinenterne hævede sig og bjerge blev skabt og borteroderet igen. Den gamle kridthavbund blev hævet op over havet, og kridtet blev blotlagt inden den sidste istid nåede Danmark. Isen, der i sidste istid trængte ned over Danmark, skrællede enorme flager af den gamle kridthavbund. Flagerne var 50 meter tykke og blev bukket, foldet og skubbet sammen som ved et kæmpemæssigt harmonikasammenstød og dannede Høje Møn. De sidste 4000 år har havet gnavet sig ind i Møns østkyst og dannet klinten, som vi kender den i dag. I gennemsnit forsvinder der ca cm. af klinten om året, så om ca år er hele Høje Møn blevet ædt af havet. Illustration til J.G Forchhammers Danmarks Geognostiske forhold, 1835 Generationer har oplevet Møns Klint, og selvom Klinten og landskabet er under konstant forandring, så har vi gennem P.C. Skovgaards maleri bevaret det ideale billede i erindringen, af hvordan den tog sig ud i 1850 gennem et følsomt kunstnerblik.

8 Store Taler er styrtet i havet Natten mellem den januar 2007 styrtede Store Taler med voldsom kraft i havet. Store Taler var et af de smukkeste klintepartier, som gennem mere end 200 år har draget folk til den nordlige del af Møns Klint. Det vådeste efterår i mands minde og den vådeste januar DMI nogensinde har registreret betyd, at Taleren måtte give op. Regnen har blødgjort kridt og moræneaflejringer og store vand-mængder har presset på bagfra. Fra sine knejsende 100 meters højde er Store Taler skredet i havet. I faldet har den revet store træer med sig, masser af kridt og moræneaflejringer. Skredet har skabt en helt ny halvø, der strækker sig næsten 300 meter ud i havet. Møn er for en kort periode blevet 4,5 hektar større. I løbet af de næste år vil kridtet langsomt blive opløst. Kraftige efterårs- og vinterstorme, vil gøre de største indhug i den nye halvø. Og havet vil antage de smukkeste farver, spændene fra mørkeblåt over turkist til grønt og hvidt. Klinteskred er normalt på denne årstid - men ikke siden 1952 da området nord for Forchammers Pynt styrtede i havet, har der været et så voldsomt og dramatisk skred. Store Taler er forsvundet - naturens kræfter har slået til med stor styrke. P.C. Skovgaard, Taleren set fra stranden, Storstrøms Kunstmuseum.

9 Store Taler før den faldt i havet. Et af kunstnernes mest yndende motiver. Foto: Geocenter Møns Klint

10 Store Taler morgenen efter faldet. Foto: Geocenter Møns Klint

11 Møns Klint Foto Lars A. Clark

12 Fra P. C. Skovgaard til Georgia Schouw Uddrag af breve om arbejdet med Møns Klint, sommeren Skovgaard Museets brevarkiv Møn 4. Aug Hvorledes har Du det min egen kære G! Det er saa længe siden vi sad og talede sammen. Jeg er da lykkelig og vel ankommen hertil. Det var ingen smuk Turistreise, Vejret var farligt, Møns Klint og Jungshoved saa dog godt ud alligevel, jeg morede mig godt på Skibet, jeg gjorde et Par Bekendtskaber, deriblandt Advokat Bunzens, som fortalte mig meget om Jungshoved, der maa være ualmindelig malerisk, besynderlige Rester af gammel stor Skov og store Flokke af Kreaturer, som i deres Ensomhed er bleven saa besynderlig tamme og nysgerrige, at naar der kommer Mennesker, saa løber de efter dem for at se paa dem. Jeg havde stor Lyst til at se disse dejlige Kør og Omgivelser, som Lundbye saa ypperlig vidste at opfatte dem,[j.th. Lundbye døde året før ved et vågeskud, han havde stået begge meget nær] de dejlige Dyr og de dejlige Træer og de dejlige Blomster o.s.v., og det dejlige Kridt og det ti Gange dejlige Hav, som der findes. I Gaar kom jeg saa til Klinten. Jeg var hele Juli Eftermiddagen ude for at se paa alt dette, jeg er nær ved at blive lidt klein til Mode, for hvor skal jeg tage fat? Her? der? Eller? I Eftermiddag vil jeg tage fat, at skabe og male, ikke som jeg var gal, det har Høyen [N.L. Høyen, Danmarks første kunsthistoriker med stor indflydelse på samtidens kunstnere] ganske ret i, det ville ikke være klogt, men jeg vil male af alle Kræfter, og ikke spilde Tiden med at lede, hvorfor lede? Hvor alt det største, det bedste er ypperligt. Naar jeg faar malet meget, maa jeg jo deraf lede det bedste ud. Skyerne er mig egentlig ikke rigtig tilpas. De er ikke som jeg fandt Skyer skulle være, jeg vil alligevel male dem som de er, lykkes det for mig, vil jeg dog alligevel blive tilfreds med dem. Det tegner til at blive meget smukt Vejr i Dag. Jeg har saa et Skyggeproblem i Skoven, der antager nu en meget smuk violetblaa Farve. Jeg kan dog ikke nægte, at jeg savner de Skyer jeg saa paa Hoptrup og i København, og som jeg saa gerne ønskede at se her ogsaa, de er saa ganske Sommer. Jeg har faaet mit gamle Logi, hos Peder Ladefogeds Søn: Hans Peder, og har det meget godt, de blev ordentlig ganske fornøiede ved at se mig igen. De sagde at de havde ventet mig hvert Aar. Jeg maa en lille Tur ud og se mig om, naar jeg kommer tilbage, vil jeg skrive dette færdigt, lev vel saa længe! Goddag igen! Det er ærgerligt, for lidt siden fik jeg at vide, at Winthers først i Morges forlod Klinten. Jeg kunne altsaa have været sammen med dem hele eftermiddagen igaar. Der blev ingen Malen af i Eftermiddag, hverken Vejret eller jeg var rigtig tilpas. Havde jeg taget malerkassen med i formiddag da jeg gik ud, havde jeg maaske alligevel faaet noget, som duede. Vejret var da henrivende, jeg gik ned ved Taleren, Havet var blankt, med en ganske lille Bevægelse og overordentlig klart, jeg fandt en udmærket Sandbund og badede mig. Jeg fandt et dejligt Parti, som jeg vil male saaledes som jeg her har tegnet det, ser det ikke ud, der var som sagt dejligt derude, jeg ville nu skynde mig hjem for at spise til Middag og saa ud igen, men da faar jeg det dumme Indfald at ville gaa op ved Klinten paa et Sted, hvor der ingen Opgang er. Der var et udtørret Vandløb, og det forekom mig at det maatte kunne gaa an. Halvvejen gik ganske godt, men saa blev det stejlere og stejlere, og mine Kræfter svandt, da jeg ikke havde ret langt tilbage, blev det saa stejlt og jeg saa udmattet, at jeg maatte opgive det.

13 Jeg saa mig tilbage! Huh! Jeg tog Øjnene til mig og krøb paa alle fire ned, hvor jeg krøbet op, men det var meget besværligere. Jeg var nærmest hele Eftermiddagen om det, men nu er det forbi. Paa Hjemvejen saa jeg et smukt motiv til at Billede, en Flok Faar var krøbet ind under en stor Ellebusk for den brændende Sol, de som stod yderst havde et stærkere blaaligt Dagslys, de inderste havde et helt grønligt Skær (dejlige Overgange i Farverne). Jeg saa længe paa det. Til sidst tog jeg Bogen for at tegne Gruppen. Da kom Drengen, som skulle flytte dem. Da de saa ham, tog Pokker ved dem, den rene Vanvittighed slog dem, de havde revet dem løse. Du skriver mig da snart til, min G! Brevet adresseres til Provst Ingerslev på Liselund naturligvis pr. Stege. (herefter er der klippet et stykke af brevet)

14 Torsdagen den 9. Aug I Gaar forlod Du mig da, min egen kære G. Det er nu 50 Timer siden, da Du saa mageløs overraskede mig. Det faldt lidt vanskeligt af komme Gang igen. Det gik dog godt nok. Jeg har i formiddags begyndt at tegne paa det Parti, jeg viste dig nede under Stolene, jeg vil begynde i Aften at male det, naar Solens sidste Straaler glimrende oplyser Toppen Taleren saaledes som vi saa det. Jeg haaber det skal blive kønt. Jeg synes det der allerede er kommet på Papiret ser ret godt ud. Den 10nde Aften. Hverken i Aftes eller i Aften fik jeg malet på mit Parti. Vejret ville ikke føje mig. I Dag har jeg intet faaet bestilt, jeg var ikke belavet paa at tage fat paa, hvad der bød sig. Det har været et underligt Vejr i Dag, en besynderlig disig Luft, men meget malerisk. Havet smeltede i Horisonten ganske sammen med Himlen, og de fjerne Partier af Klinten og Skoven laa i en stærk blegblaa Tone, inde over Land i nordvest stod dejlige Tordenskyer i fjerne bjergelige Former. Den tykke Luft farvede dem stærkt gulagtige, som indad mod Horisonten gik over i det røde, en dejlig Modsætning til de hvide, solbelyste Stolsgavle og Havet, hvilken Tone dog, idet en temmelig stor Dønning væltede ind mod Strandbredden, det saa festligt ud oppe fra. Det er dog de dejligste Linjer Bølgerne danne, naar de rulle op paa Sandet. Jeg gad ogsaa have seet det nede fra. Det var en ganske vidunderlig Stemning, som var over Landskabet i Dag. Firbenene solede sig overalt, og naar man kom i Nærheden, smuttede de raslende ud i Græsset. Hvad jeg har optegnet ville jeg gerne faa paa Lærredet, men selv om jeg havde været beredt, saa havde det vist været for meget paa én Gang. Det er det vanskelige ved Møn at der er ingen Simpelhed i Partierne, man kan ikke gribe det hele paa engang og maaske dog, man kunne vel, men saa maatte man beskæftige sig i flere Aar i Træk dermed, det kan jeg ikke, denne Natur er mig dog noget fremmed, jeg aander ikke rigtig frit her, nei Skoven og maaske Strandbredden, der føler jeg mig hjemme. Stranden har noget uendelig tiltrækkende for mig, jeg længes efter engang at komme til at male den. Det maa jeg kunne. Papiret er nu blevet fult af denne vidtløftige Beskrivelse, og dog langt fra udførlig nok, jeg har ikke nær faaet berørt alt, hvad jeg saa. Den kan dog nok maaske minde os om noget vi have seet. Lev vel min egen kjære G. Tak for sidst og hils og tak og hils igen fra Din egen inderlig hengivne P. C. Skovgaard

15 Møn 19. August 1849 Jeg er her da nu igen, min egen kære, velsignede G! og Vejret driller mig som før, jeg har dog faaet et Billede endnu færdig, og er vel fornøjet med det, men det som skulle være mit Hovedbillede, med det gaar det kun maadeligt, jeg har dog ikke opgivet at faa noget ud af det, Du ved vel det er det Partie, som vi saa sammen Taleren med den glødende Aftensol på Toppen. Det var dog dejligt at besøge Dig min velsignede G. Tak for al Din Kærlighed, også Tak for det rare lille Brev, som ventede mig her, hvor det gjorde godt, saadan paa en maade at mødes med Dig igen. Dette lille Brev er saa indholdsrigt, at jeg hver gang jeg læser det, bliver forundret over hvor meget, som kan være der, det var ganske nyt, der staar saa meget deri som slet ikke blev omtalt, da vi saas. Det maa dog have være en rædsom Uge i Hollænderkroen. At jeg har Dig endnu helt og holden, min egen! at jeg i det hele taget har Dig derfor være Gud lovet og takket, som for al hans uendelige Godhed, o G! Den inderlige Glæde og Fryd, jeg føler i min Sjæl over Dig, Du velsignede, Du min Egen! Jeg ved ikke om jeg faar skrevet mere, for jeg er saa ganske overvældet af Følelse, at Tanker nu er ganske borte, jeg vil vente lidt Og! havde jeg Dig her, jeg ville sidde ganske stille, og slutte Dig fast i mine Arme og se Dig ind i Øjnene og stille glæde mig over at have Dig at det er muligt at være så glad som jeg er, det har jeg aldrig faaet nogen Forestilling om før, Du ser det, G! Vi er lykkelige! Jeg vil være rigtig glad! Jeg vil ikke pine mig med at jeg mangler Kræfter, jeg vil male med Kærlighed, Glæde og Uskyldighed. Det vil nok kunne ses på Lærredet, og glæde Andre, om også det aldrig bliver mig muligt at opnaa den Farve i mine Skyer, som jeg saa på Himlen i Aftes. Jeg har seet Dig i Din Ensomhed, min G. Da Du havde holdt op at see efter mig, saa jeg Dig endnu engang i lang Afstand, Din gang var meget udtryksfuld, jeg saa ganske, hvorledes Du havde det. Om min Tour er intet videre at fortælle, end at den var ret behagelig. Jeg gik hele Vejen hertil på et ganske lille Stykke nær, jeg overnattede i Stege hos Provst Smith, og fandt det der, som altid meget behagelig. Naar Du skriver mig til, glem da ikke at fortælle mig hvorledes Din Fader har det. Lev vel min G og hils alle denne gang Fru Krebs i Særdeleshed, om du er saa heldig at Du træffer hende fra Din egen Ven P.C. S.

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution.

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Sam Nik og Michael Svennevig: er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Det er en fortælling, der giver indblik i livet i skyggen af den religiøse revolution i Iran i 1979, og er begyndelsen

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere