Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift"

Transkript

1 Lokalaftale nr. 4.A.1 (revideret aftale) Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift 1. Formål Denne aftale er indgået for at sikre en høj kundetilfredshed med korte leverancetider og 0- tolerance med hensyn til svigt. Aftalen indebærer, at TDC stiller outsourcingen af on-site teknikere i Drift i bero i 24 mdr. fra aftalens indgåelse. Aftalen gælder for on-site teknikere i de 2 regioner i Drift i Operations. Fleksibilitet på dagen skal sikre, at variationerne i ordremixet udlignes på dagen. Fleksibilitet på perioder skal sikre, at servicemålene overholdes ved udsving i ordremængden eller ekstrabehov for ressourcer til fejlretningsopgaver. Med henblik på at sikre forståelsen af denne aftale og dens konsekvenser har parterne udarbejdet de som bilag 1 anførte tasteeksempler. 2. Fleksibilitet på dagen Af hensyn til ordreafslutningen på dagen etableres der fleksibel afslutning på dagen (+- 60 min.) for alle medarbejdere. Ved Plustid forstås ekstra tid ud over vagtplanen, som afvikles time for time (1:1). Ordrer udlagt senest 1½ time før vagtplan slut, færdiggøres af teknikeren. Såfremt der udgives ordrer med forventet sluttid efter vagtplan slut, skal det aftales mellem Planlægningen og teknikeren. Plustiden (+60 min) optjenes som 1:1 tid (afvikles time for time). Overtid optjenes tidligst ved merarbejde over 60 min. efter vagtplan slut. Hvis merarbejdet er på mere end 60 minutter, betragtes alt merarbejdet som overarbejde og honoreres som sådan. I kombination med kørepakken (lokalaftale nr. 11.C) betyder det: Hjemkørsel < 15 min: Plustid fra vagtplan slut til hjemkørselstidspunktet (se tasteeksempler) Hjemkørsel > 15 min: Plustid fra vagtplan slut til log-off tidspunktet minus 15 min. (se tasteeksempler) Ved Minustid forstås den tid, der afvikles inden vagtplan slut, når der efter dialog med Planlægningen, ikke er flere relevante ordrer for den enkelte tekniker. Minustiden regnes fra log-off tidspunktet til vagtplan slut (se tasteeksempler) Såvel plus- som minustid opgøres og afregnes minutbaseret. Saldoen for plus-minustid må maksimalt udgøre 25 timer pr. tekniker. Ved overskridelse af maksimalgrænsen overføres enten såvel plus- som minustid til saldoen for den oparbejdede

2 2 overtid eller udbetaling finder sted. (1 til 2 for plustid og 1 til 1 ved minustid). Ved overførelse eller udbetaling sker dette ned til henholdsvis 15 timer plus-minustid. I tilfælde af at den oparbejdede overtid ikke kan kompensere for den overførte minustid, foretages fradrag i lønnen dette sker dog ikke uden forudgående dialog med den enkelte. For at sikre effekten af specielt minustiden, er der enighed om, at ansvaret for at data opsamles korrekt og i overensstemmelse med udførelsen af arbejdet (jf. tastevejledning mm.) påhviler den enkelte tekniker. For at sikre entydighed om tasteadfærd afskaffes passus i lokalaftale 11.C vedr. afslutning på dagen: Medarbejderen kan efter afslutningen af sidste arbejdsopgave logge sig af den i servicevognen installerede computer (p.t. MSOS). Alle teknikere skal have MSOS-PC en åben under hjemkørsel. 3. Fleksibilitet på perioder 3.1. Anvendelse af overarbejde Der er i perioder behov for overarbejde for at sikre for at sikre høj kundetilfredshed specielt i forbindelse med udsving i fejlmængder. Anvendelsen af overtid kan ske med kort varsel, sådan at Planlægningen kan reagere på disse udsving. Ved overtid forstås arbejde ud over den mertid, der er beskrevet under Fleksibilitet på dagen Længerevarende ændringer i den daglige arbejdstid Ved behov for længerevarende ændringer i den daglige arbejdstid (f.eks. 45 timers arbejdsuge) anvendes overenskomstens bestemmelser, jf. Lokalaftale nr. 4.A, pkt. 2. De i lokalaftale nr. 4.A, pkt. 2 beskrevne varslingsregler kan elimineres mod betaling af overtid frem til varslingsperioden er opfyldt. Varsling af perioder med længere/kortere arbejdstid kan foretages uafhængigt. Perioder med meget længere eller meget kortere arbejdstid kan makimalt strække sig over 6 uger. Der kan ikke iværksættes en ny periode med udvidet arbejdstid, før afviklingen af en tidligere periode har fundet sted. Afviklingen af de optjente/manglende timer skal ske inden for en periode på 9 mdr Afvikling af overtid mv. Der er enighed om, at ledelsen - efter perioder med merarbejde - kan iværksætte udbetaling af optjent overtid, såfremt omfanget overstiger 100 timer for den enkelte tekniker, og der ikke er aftalt en konkret afviklingsplan. Udbetalingen aftales med den enkelte og kan ske ned til, at saldoen for overtid er 100 timer. Overenskomstens bestemmelser vedr. afvikling af optjent overtid (lokalaftale nr. 4.H, pkt. 3) indenfor 3 måneder udvides til 12 måneder i aftalens varighed. Dette er også gældende for plus-/minustid. Ved afvikling af overtid kan ledelsen initiere en afviklingsplan ned til 40 timer. Ved afvikling af afspadsering skal der tages størst muligt hensyn til medarbejderens ønske dages uge Af hensyn til muligheden for at etablere en egentlig frivillig 4-dags arbejdsuge, er der enighed om, at den daglige arbejdstid (ved etablering af 4-dags arbejdsuge) kan være op til 9,5 timer.

3 3 4. Evaluering, ikrafttræden og opsigelse mv. Der er enighed om, at denne aftale i forbindelse med den løbende evaluering kan justeres i mindre omfang ud fra de erfaringer, der er indhentes. Næste evaluering sker i januar/februar Denne aftale træder i stedet for den hidtidige lokalaftale nr. 4.A.1. denne ændrede aftale har virkning fra 1.oktober Aftalen kan opsiges i overensstemmelse med Funktionæroverenskomstens 23, stk. 2, med 2 måneders varsel, dog tidligst efter 6 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet. Ved eventuel opsigelse af aftalen bortfalder aftalens tilsagn vedr. outsourcing af arbejdsopgaver som helhed. København, den 1. oktober 2012 For TDC A/S For Dansk Metal, Virksomhedsklubben Drift

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere