Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016"

Transkript

1 Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016

2 FORORD...7 LOVGRUNDLAG....7 FORMÅL MED SYGEPLEJE ER....7 SUNDHEDSSTYRELSENS 12 SYGEPLEJEFAGLIGE OMRÅDER...7 SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING...8 SUNDHEDSPÆDAGOGISK INDSATS....9 BEHANDLING...9 OPFØLGNING / EVALUERING...9 KOORDINERING....9 INDSATSKATALOG NÆSTVED KOMMUNE...11 INDSATS UDREDNING OG OPFØLGNING...11 INDSATSER I RELATION TIL SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING, OPFØLGNING OG KOORDINERING INDSATS SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING...11 INDSATS OPFØLGNING...12 INDSATS KOORDINERING...13 INDSATS OPFØLGENDE HJEMMEBESØG...14 INDSATS 1 FUNKTIONSNIVEAU...15 INDSATSER HVOR HOVEDFORMÅLET ER, AT ØGE EVNE TIL AT KLARE SIG BEDST MULIGT I DET DAGLIGE LIV, HERUNDER AKTIVITETER I DAGLIG LIVSFØRELSE...15 INDSATS ADL...15 INDSATS REHABILITERING...16 INDSATS 2 BEVÆGEAPPARAT...17 INDSATSER DER RELATERER SIG TIL BEHOV FOR TRÆNING, BALANCEPROBLEMER OG EVT. FALDTENDENS...17 INDSATS FORFLYTNING OG MOBILISERING...17 INDSATS 3 ERNÆRING...18 INDSATSER RELATERET TIL BORGERENS ERNÆRINGSTILSTAND, ERNÆRINGSBEHOV OG ERNÆRINGSPROBLEMER...18 INDSATS SONDEERNÆRING...18 INDSATS SKIFT AF SONDE...19 INDSATS BALLONTJEK AF MIC KEY SONDE...20 INDSATS PARENTERAL ERNÆRING...21 INDSATS INTRAVENØS (I. V.) VÆSKEBEHANDLING

3 INDSATS SUBCUTAN (S.C.) VÆSKEBEHANDLING...23 INDSATS VÆSKE PER OS (P. O)...24 INDSATS ERNÆRINGSINDSATS...25 INDSATS BLODSUKKERMÅLING...26 INDSATS 4A...27 HUD OG SLIMHINDER - SÅR...27 INDSATSER I RELATION TIL FORANDRINGER OG GENER I HUD, SLIMHINDER OG VÆV, SÆRLIGT MED FOKUS PÅ SÅRBEHANDLING...27 INDSATS 4A KIRURGISK SÅR...27 INDSATS 4A DIABETISK SÅR...28 INDSATS 4A CANCER SÅR...29 INDSATS 4A TRYKSÅR...30 INDSATS 4A ARTERIELT SÅR...31 INDSATS 4A VENØST / BLANDINGSSÅR...32 INDSATS 4A TRAUME SÅR...33 INDSATS 4A INDSATSER FOR HUDPROBLEMER...34 INDSATS 4.A TELEMEDICINSK SÅRBEHANDLING AF KOMPLEKSE SÅR / DIABETES SÅR...35 INDSATS 4B...36 HUD OG SLIMHINDER PERSONLIG PLEJE...36 INDSATSER RELATERET TIL PLEJE AF KROPPEN OG SLIMHINDERNE HOS BORGERE.36 INDSATS 4B PERSONLIG PLEJE...36 INDSATS KOMMUNIKATION...37 INDSATSER RELATERET TIL BORGERENS EVNE TIL AT GØRE SIG FORSTÅELIG, OG FORSTÅ ANDRES KOMMUNIKATION, F. EKS I RELATION TIL FORVENTNINGSAFSTEMNING, ETNICITET, HØRELSE, SYN ELLER TALE...37 INDSATS SAMARBEJDE MED NETVÆRK...37 INDSATS KOMMUNIKATION MED BORGEREN...38 INDSATS PSYKOSOCIALE FORHOLD...39 INDSATSER RELATERET TIL PSYKISK PLEJE OG OMSORG, SOCIAL STØTTE, MESTRINGSEVNE, MISBRUG SAMT STØTTE TIL ANDRE FØLELSESMÆSSIGE SITUATIONER OG SYGDOMSOPLEVELSER, SOM F. EKS SORG, UTRYGHED, URO, AGGRESSIVITET, ARBEJDSEVNE OG FØLELSER I FAMILIEN...39 INDSATS

4 MISBRUGSINDSATS...39 INDSATS PSYKIATRISK SYGEPLEJE...40 INDSATS PSYKISK PLEJE OG STØTTE...41 INDSATS RESPIRATION OG CIRKULATION...42 INDSATSER RELATERET TIL BORGERENS RESPIRATIONS OG CIRKULATIONSPROBLEMER...42 INDSATS RESPIRATIONSBEHANDLING...42 INDSATS KOMPRESSIONSBEHANDLING...43 INDSATS CIRKULATIONSBEHANDLING...44 INDSATS BLODTRYKS- OG PULSMÅLING...45 INDSATS SEKSUALITET...46 INDSATSER RELATERET TIL F. EKS SAMLIVSPROBLEMER SOM FØLGE AF SYGDOM ELLER LÆGEMIDLER...46 INDSATS SMERTE OG SANSEINDTRYK...47 INDSATSER RELATERET TIL SMERTE OG SANSER...47 INDSATS SMERTEUDREDNING OG -LINDRING...47 INDSATS INDSATSER I FORHOLD TIL SANSER...48 INDSATS INDSATSER I FORHOLD TIL ØRESKYLDNING...49 INDSATS SØVN OG HVILE...50 INDSATSER RELATERET TIL SØVN- OG HVILEPROBLEMER...50 INDSATS INDSATS I FORHOLD TIL. SØVN OG HVILE...50 INDSATS 11 VIDEN OG UDVIKLING...51 INDSATSER RELATERET TIL F. EKS BEHOV FOR INFORMATION ELLER UNDERVISNING, HELBREDSOPFATTELSE, SYGDOMSINDSIGT, HUKOMMELSE, KOGNITIVE PROBLEMER, FOREBYGGELSE, EGENOMSORG...51 INDSATS PALLIATION...51 INDSATS INDSATS TIL HUKOMMELSESSVÆKKEDE...52 INDSATS KOGNITIV KOMPENSATION...53 INDSATS SUNDHEDSPÆDAGOGISK INDSATS...54 INDSATS SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE...55 INDSATS

5 UDSKILLELSE AF AFFALDSSTOFFER...56 INDSATSER RELATERET TIL UDSKILLELSE AF AFFALDSSTOFFER...56 INDSATS STOMI...56 INDSATS PLADESKIFT VED STOMI...56 INDSATS POSESKIFT VED STOMI...57 INDSATS FORBINDSSKIFT VED NEFROSTOMIKATETER...58 INDSATS URINVEJSINFEKTION...59 INDSATS KONTINENSBEHANDLING...60 INDSATS INDSATS SIK / OPLÆGNING AF KATETER...61 INDSATS OBSERVATION OG PLEJE AF KATETER...62 INDSATS OBSERVATION OG PLEJE AF DRÆN...63 INDSATS DIALYSE...64 INDSATS BEHANDLING AF MAVETARMPROBLEMER...65 INDSATS 13 MEDICINHÅNDTERING...66 INDSATSER RELATERET TIL MEDICINHÅNDTERING, HERUNDER OBSERVATION, BIVIRKNING,...66 MEDICINALADMINISTRATION OG MEDICINDOSERING...66 INDSATS DOSISDISPENSERING...66 INDSATS ETABLERING AF DOSISDISPENSERING...66 INDSATS AJOURFØRING AF MEDICINSKEMA / LISTE...67 INDSATS DISPENSERING...68 INDSATS DISPENSERING / MEDICINDOSERING...68 INDSATS SIDEDISPENSERING / SIDEDOSERING / LILLE DOSERING...69 INDSATS INTRAVENØS (I. V.) MEDICIN...70 INDSATS MEDICINADMINISTRATION...71 INDSATS UDLEVERING AF DOSERET MEDICIN. (DOSERINGSÆSKE / DOSISPOSE)...71 INDSATS INHALATION - PORTA-NEB...72 INDSATS INDSATS INSULIN GIVNING...74 INDSATS INJEKTION...75 INDSATS MEDICIN I SUBCUTAN KANYLE

6 INDSATS MEDICINERING MED PUMPE...77 INDSATS MEDICINERING I SONDE...78 INDSATS MEDICINERING MED PLASTER...79 INDSATS RECEPTPLIGTIG HUDPLEJE...80 INDSATS SUPPOSITORIER...81 INDSATS VAGITORIER...82 INDSATS KLYX...83 INDSATS ØJENDRYPNING...84 INDSATS ØREDRYPNING

7 Forord. I KL regi er der i 2 partnerskabs forløb, hvor hovedparten af landets 98 kommuner har deltaget, udarbejdet et fælles indsatskatalog for sygepleje. Næstved Kommune er deltager i Partnerskab 2 og har derved forpligtet sig til, at udarbejde et indsatskatalog, som tager udgangspunkt i de rammer, der er besluttet i partnerskab 1. Indsatskataloget er et væsentligt element i at sikre, at kommunerne får nogle fælles overordnede rammer for dokumentation af sygeplejeindsatser, så der kan trækkes systematiske data på både nationalt og lokalt niveau. Lovgrundlag. Kvalitetsstandarderne for sygeplejen er udarbejdet med udgangspunkt i lovgrundlaget for hjemmesygepleje. 138 Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Formål med sygepleje er. At forebygge sygdom At fremme sundhed At yde sygeplejefaglig pleje og behandling At yde rehabilitering At yde palliativ indsats At skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløb Et af formålene i Sundhedsloven er at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af region og kommune. Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige områder. Indsatskataloget er kategoriseret efter Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige områder med henblik på fælles overordnede rammer for dokumentationen af sygeplejen. Udredning og opfølgning (indsatser besluttet i partnerskab 1) Funktionsniveau Bevægeapparat Ernæring Hud og slimhinder Kommunikation Psykosociale forhold Respiration og cirkulation Seksualitet Smerter og sanseindtryk 7

8 Søvn og hvile Viden og udvikling Udskillelse af affaldsstoffer Medicinhåndtering Indsatskataloget indeholder udelukkende borger rettede indsatser. Med det nye indsatskatalog lægges op til, at der i højere grad tænkes i forløb frem for enkelt indsatser. I forløbene bør stiles efter større fokus på: Sygeplejefaglig udredning, sundhedspædagogisk indsats, opfølgning og koordinering. Indsatserne bør systematisk tænkes ind i tilrettelæggelsen og udførelsen af hvert enkelte forløb. Nedenfor er opstillet et eksempel på forløb, som med inspiration fra sygeplejeprocessen indeholder disse indsatser: 6.opfølgning på igangsat indsats 1. Ny patient eller ændret behov 5. behandling og pleje af paitenten 2. Udredning at patient 4. Sundhedspædagogisk indsats - styrkelse af egenomsorg 3. planlægning af indsats Sygeplejefaglig udredning. Når der iværksættes en ny indsats, bør forløbet begynde med en struktureret afdækning og undersøgelse af borgerens helbredsproblemer og deres indbyrdes relationer. Det vil sige, at udredningen ikke kun skal foretages første gang medarbejderne i kommunen møder borgeren, men også ved ændrede behov. Undersøgelsen skal klarlægge helbredsforhold og sammenhænge, der danner baggrund for en forståelse af borgerens problemstilling. Disse oplysninger skaber grundlag for at planlægge og 8

9 værksætte en målrettet indsats. Udredningen kan derved anskues som en proces fra borgeren mål. Sundhedspædagogisk indsats. Borgerne skal i det omfang, det er muligt, oplæres og vejledes med henblik på at sætte borgeren i stand til selv at løse konkrete sygeplejeopgaver. For eksempel kan nogle borgere oplæres i at dryppe deres egne øjne, eller tage insulin. Her har medarbejderne kun til opgave at følge op på, mens borgerne selv klarer den daglige behandling. En sundhedspædagogisk indsats bør tænkes ind i ethvert forløb. Indsatsen kan også vælges som en selvstændig indsats, når den sundhedspædagogiske indsats er selve hovedformålet med eller udgør en væsentlig del af. Behandling. Henviser til selve den kliniske udførelse af indsatserne i forhold til den enkelte borger, så som undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Opfølgning / evaluering. Når der igangsættes en indsats, bør der fastsættes, hvornår der skal følges op. Systematisk opfølgning af indsatser og opstillede mål, omfatter en vurdering af, i hvilket omfang målsætninger fortsat er relevante for borgernes situation og evt. justering af indsatserne. Dette skaber et fundament for at lave mere målrettede og effektive forløb. Hvis målet er opfyldt, skal afsluttes. Opfølgning / status kan både anskues som en selvstændig og overordnet indsats, og som et element der løbende tænkes ind og foretages ved hver enkelt indsats. Evaluering under hver indsats er en proces, hvor s hensigt (målet / det forventede resultat) sammenlignes med det faktisk opnåede resultat, dvs. en vurdering af resultat i forhold til den ydede sygeplejeindsats. En evaluering er således en cirkulær proces, som foretages kontinuerligt i kontakten med borgeren. Koordinering. Når en borger modtager flere indsatser fra kommunen eller fra flere sektorer, er det afgørende at borgeren oplever kontinuitet, og at de forskellige indsatser er koordineret, så de passer sammen. Alle borgerforløb skal koordineres, så borgeren i videst muligt omfang oplever at få en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af faggrupper, forvaltnings-områder og sektorer. De forskellige aktører samarbejder for at opnå den bedst mulige effekt af indsatserne. Dette kræver både koordinering med sygehusene, hvis borgeren er indlagt, koordinering internt i kommunen mellem de forskellige faggrupper, der kommer i borgerens hjem samt koordinering med borgerens praktiserende læge. Koordinering bør tænkes ind i alle borgerforløb. Koordinering kan anskues som en selvstændig og overordnet indsats i 9

10 indsatskataloget, når koordineringen er selve hovedformålet med, eller udgør en væsentlig del. 10

11 Indsatskatalog Næstved Kommune Indsats 0 Udredning og opfølgning Indsatser i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. Indsats 0.1 Sygeplejefaglig udredning At afdække de forhold der har betydning for sygepleje. At de nødvendige indsatser iværksættes. Sygeplejefaglig udredning Planlægning af målrettet indsats / indsatser Iværksættelse af indsats / indsatser Plan for opfølgning af indsats / indsatser Nye borgere der har behov for indsats efter Sundhedslovens 138 Ved større ændringer i kendte borgeres sundhedssituation, der medfører ændret behov for indsatser 45 min. Engangsindsats til alle nye borgere eller ved nye indsatser. Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 11

12 Indsats 0.2 Opfølgning At sikre systematisk opfølgning på diverse indsatser Samlet vurdering af, om opsatte mål fra den sygeplejefaglige udredning er opnået / fortsat er relevant. Evt. justering af indsats / mål. Status sendes til visitationen hvis det medfører ændringer i sygepleje. Anvendes i komplekse sygeplejeforløb, hvor der foreligger flere sygeplejeindsatser og hvor f. eks både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere er involveret. 20 min. Engangsindsats Må ikke forveksles med den løbende evaluering, der foretages i forhold til konkrete indsatser. Sygeplejersker - kan videredelegeres til relevant specialist Det komplekse niveau 12

13 Indsats 0.3 Koordinering At borgeren oplever kontinuitet i de forskellige sygeplejefaglige indsatser. At de forskellige indsatser er koordinerede og sammenhængende Koordinering mellem interne og eksterne samarbejdspartnere hvor der er et særligt koordineringsbehov - f. eks tværfaglige samarbejdsmøder. Flere forskellige (kroniske) sygdomme Skal som minimum opfylde 2 af nedenstående kriterier: 30 min. Flere indlæggelser Hyppig kontakt med almen praksis / andre sundhedsaktører Nedsat eller ofte svingende funktionsniveau Nedsat egenomsorg og motivation Engangsindsats Indsats til komplicerede situationer, hvor mange samarbejdspartnere er involverede og hvor den almindelige koordinering, der ligger implicit i alle indsatser, skal suppleres med en særlig koordineringsindsats. Sygeplejersker - kan videredelegeres til relevant specialist Det komplekse niveau 13

14 Indsats 0.4 Opfølgende hjemmebesøg At sikre opfølgning efter sygehusindlæggelse i de situationer, hvor der er behov for koordineret opfølgning mellem den praktiserende læge og kommunen - med henblik på forebyggelse af genindlæggelser. Fælles hjemmebesøg med praktiserende læge og hjemmesygeplejen - med henblik på medicingennemgang og evt. iværksættelse af indsatser. Forbeholdt borgere der er screenet fra sygehus iht. Region Sjællands aftale om Følge op ordning til sårbare ældre patienter 60 min. Engangsindsats Forbeholdt borgere der er screenet fra sygehus iht. Region Sjællands aftale om Følge op ordning til sårbare ældre patienter Sygeplejersker Det komplekse niveau 14

15 Indsats 1 Funktionsniveau Indsatser hvor hovedformålet er, at øge evne til at klare sig bedst muligt i det daglige liv, herunder aktiviteter i daglig livsførelse Indsats 1.1 ADL At forbedre livskvalitet og funktionsevne Gives som en sygeplejefaglig indsats i de tilfælde, hvor sygdom bevirker, at der er særlige komplekse opgaver forbundet med ADL - f. eks smerter. 30 min. Sygeplejersker i samarbejde med terapeut Det komplekse niveau 15

16 Indsats 1.2 Rehabilitering Øge borgerens evne til at klare sig selv ved at forbedre/fastholde borgerens funktionsniveau Deltage i tværfaglige målsamtaler vedrørende rehabilitering TOBS tidlig opsporing af begyndende sygdom Gives som en sygeplejefaglig indsats i de tilfælde hvor sygdom bevirker, at der er komplekse opgaver forbundet med den rehabiliterende indsats og hvor der er behov for et helhedssyn på borgerens helbredssituation fx ved sygdom, infektioner, smerter. 60 min. Engangs indsats Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 16

17 Indsats 2 Bevægeapparat Indsatser der relaterer sig til behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens Indsats 2.1 Forflytning og mobilisering At sikre at mobilisering af borger foregår på den mest hensigtsmæssige og skånsomme måde i forhold til borgerens helbredsproblem Støtte og hjælp til forflytning i særlige komplekse situationer f. eks: borgere i den terminale fase, hvor der er særlige problematikker ift. mobilisering KOL- borgere hvor der kan være behov for medicinsk behandling ift. mobiliseringen Gives udelukkende som indsats med behov for to personer til forflytning. Når forflytning varetages af social- og sundhedsassistenter og socialog sundhedshjælpere er det en servicelovsydelse. 15 min. Sygeplejersker evt. i samarbejde med forflytningsvejleder Det komplekse niveau 17

18 Indsats 3 Ernæring Indsatser relateret til borgerens ernæringstilstand, ernæringsbehov og ernæringsproblemer Indsats 3.1 Sondeernæring At borgeren får sufficient ernæring. At borgeren får den nødvendige hjælp til at oprette en sufficient ernæringstilstand Opstart med sondeernæring Give sondeernæring Observationer Rengøring af sonde efter forskrifter Oplære borgeren i at tage sondeernæring. Oplære pårørende i at give sondeernæring Pleje og soignering af sonde og indstikssted Bestille sondeernæring. Plan for skift af sonde Lægeordination 20 min. Sygeplejersker varetager altid opstarten af sondeernæring og oplæring af borgere og pårørende. Sygeplejersker Det komplekse og det grundliggende niveau 18

19 Indsats Skift af sonde At borgeren får sufficient ernæring ved at sikre korrekt anlæggelse og skift af sonde. Sondeskift Lægeordination 15 min. Sygeplejersker Det komplekse niveau 19

20 Indsats Ballontjek af mic key sonde At borgeren får sufficient ernæring ved at sikre at sonden ligger korrekt Ballontjek Lægeordination 5 min. Sygeplejersker Det komplekse og det grundliggende niveau 20

21 Indsats 3.2 Parenteral ernæring At borgeren får sufficient ernæring. Blande ernæring Til og frakobling af ernæringsposer Observation af indstik steder Pleje og forbindsskift ved indstik steder Observation af virkning og bivirkning af behandlingen Lægeordination 30 min. Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 21

22 Indsats 3.3 Intravenøs (i. v.) væskebehandling At borgeren opretholder væskebalance Til og frakobling af tynde infusionsvæsker Observationer, pleje og forbindsskift omkring indstik steder Lægeordination 15 min. Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 22

23 Indsats 3.4 Subcutan (s.c.) væskebehandling At borgeren opretholder væskebalance Anlæggelse af subkutan kanyle Til og frakobling af tynde infusionsvæsker Observationer, pleje og forbindsskift omkring indstik steder Lægeordination 15 min. Sygeplejersker Det komplekse niveau 23

24 Indsats 3.5 Væske per os (p. o) Forebygge dehydrering Hjælp til indtagelse af væske Registrering i væskeskema Observationer af væskebalance Udregning af væskebalancen (både ind- og udgift) Der skal foreligge en udredning der viser, at borgeren er i risiko for eller er dehydreret. 5 min. Sygeplejersker varetager altid opstart af Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere Det komplekse og det grundliggende niveau 24

25 Indsats 3.6. Ernæringsindsats At borgeren får sufficient ernæring / opretholder sufficient ernæring Afdækning af problemer og appetit - ernæringsscreening for at identificere de borgere, for hvem sygdomsforløbet bliver forværret, hvis der ikke gøres en målrettet ernæringsindsats. Kostvejledning Vurdering af diæt evt. i samarbejde med egen læge få tilkoblet kostvejleder. Borger der har uhensigtsmæssigt vægttab, er underernæret eller har lille appetit. Borger hvis sundhed er truet pga. overvægt. Hvor det fysiske, psykiske og sociale niveau er påvirket eller kan påvirkes, hvis ikke vægten eller appetitten stabiliseres eller forbedres. 30 min. Engangsindsats Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter i samarbejde med kostvejleder Det komplekse niveau 25

26 Indsats Blodsukkermåling At borgeren opretholder sufficient ernæring At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats i forb. med. ændringer af borgerens sundhedstilstand Blodsukkermåling Lægeordination 5 min. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 26

27 Indsats 4A Hud og slimhinder - SÅR Indsatser i relation til forandringer og gener i hud, slimhinder og væv, særligt med fokus på sårbehandling Indsats 4A.1 Kirurgisk sår Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Pindpleje Fjernelse af suturer og agraffer Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter VAC-behandling Lægeordination 20 min. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme Sygeplejersker Det komplekse niveau 27

28 Indsats 4A.2 Diabetisk sår Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Lægeordination 20 min. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme Sygeplejersker Det komplekse niveau 28

29 Indsats 4A.3 Cancer sår Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling med særlig fokus på lugtgener og blødningsrisiko Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Lægeordination 20 min. Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt, at sygeplejersken rengør instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme. Sygeplejersker Det komplekse niveau 29

30 Indsats 4A.4 Tryksår Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Tryksårs-score Trykaflastning og forebyggende tiltag Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Efter sygeplejefaglig udredning eller lægeordination 20 min. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme Sygeplejersker Det komplekse niveau 30

31 Indsats 4A.5 Arterielt sår Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgeren i hensigtsmæssig livsstil Lægeordination 20 min. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme Sygeplejersker Det komplekse niveau 31

32 Indsats 4A.6 Venøst / blandingssår Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Kompressionsbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Lægeordination 25 min. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme Sygeplejersker Det komplekse niveau 32

33 Indsats 4A.7 Traume sår Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 20 min. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme Sygeplejersker Det komplekse niveau 33

34 Indsats 4A.8 Indsatser for hudproblemer Sikre korrekt behandling og forebyggelse af hudproblemer Vejlede borgere/pårørende i selvstændigt at varetage behandlingen Påføring af diverse cremer Observation Lægeordination 5 min. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere Det komplekse og det grundliggende niveau 34

35 Indsats 4.A.9 Telemedicinsk sårbehandling af komplekse sår / diabetes sår At borgeren diagnosticeres hurtigere, får den korrekte behandling og dermed opnår hurtigere sårheling. At borgeren / pårørende forstår betydningen af livsstilens betydning for sårhelingsprocessen. 2 ud af 3 ambulante kontroller på sygehuset erstattes med Telemidicinsk behandling og kontrol af den kommunale sårsygeplejerske. Fotografering før og efter soignering sendes til sår journalen. Sårbehandling. Beskæring af hyperkeratoser. Sår-vurdering ift. Wagners klassifikation. Vurdering af fodpuls og perifer neuropati. Telemedicinsk konference med aktuelt sygehus Vejlede borger / pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borger / pårørende i rengøring af instrumenter Dokumentere i sår journal Lægeordination 45 min. pr. besøg. Basissygeplejersken inddrages evt. Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt, at sygeplejersken rengør instrumenter. Sår sygeplejersker kan videredelegeres til basissygeplejersker Det komplekse niveau. 35

36 Indsats 4B Hud og slimhinder personlig pleje Indsatser relateret til pleje af kroppen og slimhinderne hos borgere Indsats 4B.1 Personlig pleje Borgere og pårørende oplever at få den nødvendige omsorg og tryghed i plejesituationen Kompleks personlig pleje Støtte, råde og vejlede de faggrupper der kommer hos borgeren og yder personlig pleje. Eller støtte, rådgive og vejlede borgeren og pårørende således at hverdagen kan fungere bedst muligt Gives som en sygeplejefaglig indsats hvor der er meget komplekse opgaver forbundet med plejen, f. eks ved borgere i den terminale fase. Oftest i situationer hvor der er behov for 2 personer til at varetage plejen. 30 min. Sygeplejersker Det komplekse niveau 36

37 Indsats 5 Kommunikation Indsatser relateret til borgerens evne til at gøre sig forståelig, og forstå andres kommunikation, f. eks i relation til forventningsafstemning, etnicitet, hørelse, syn eller tale Indsats 5.1 Samarbejde med netværk Inddragelse af pårørende/netværk, så hverdagen fungerer bedst muligt Inddragelse af pårørende/netværk Bevilges i helt særlige situationer, hvor der er behov for en speciel og selvstændig indsats. Bevilges ikke som daglig indsats 15 min. Engangsindsats Ligger implicit i øvrige indsatser Sygeplejersker Det komplekse niveau 37

38 Indsats 5.2 Kommunikation med borgeren Sikre kommunikationen med borgeren omkring de sundhedsfaglige indsatser F. eks. Tolkning og opstarte brug af specielle kommunikationsredskaber Bevilges i helt særlige situationer, hvor kommunikationen kræver noget ud over det sædvanlige. Bevilges ikke som daglig indsats 15 min. Engangsindsats Kommunikation indgår i alle indsatser Sygeplejersker Det komplekse niveau 38

39 Indsats 6 Psykosociale forhold Indsatser relateret til psykisk pleje og omsorg, social støtte, mestringsevne, misbrug samt støtte til andre følelsesmæssige situationer og sygdomsoplevelser, som f. eks sorg, utryghed, uro, aggressivitet, arbejdsevne og følelser i familien Indsats 6.1 Misbrugsindsats Opnå stabilitet og struktur i hverdagen samt fastholde evt. behandling Støtte ift. medicinsk misbrugsbehandling Støtte til at mestre hverdagen i forhold til aktuel misbrugsbehandling (afrusning, vurdering af medicinsk behandling, observation) Råd og vejledning ift. mulige sociale indsatser. Borgere der har potentiale til at fastholde funktionsevne og egenomsorg ved psykisk støtte Forebyggelse af indlæggelser 15 min. pr. dag evt. fordelt på flere besøg Handler det om at strukturere hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 39

40 Indsats 6.2 Psykiatrisk sygepleje At opnå stabilitet og struktur i hverdagen ved at fastholde og følge op på evt. behandling At borgeren og pårørende oplever at får den nødvendige støtte, råd og vejledning omkring behandling Støtte, råde og vejlede borgere / pårørende så hverdagen kan fungere Støtte, råde og vejlede de faggrupper der i øvrigt kommer i hjemmet Samarbejde med andre instanser, f. eks læge, distriktspsykiatri Borgere der har potentiale til at fastholde funktionsevne og egenomsorg ved psykisk støtte Max 15 min. Handler det om at strukturere hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Specialist i demens og psykiatri, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter Det komplekse niveau 40

41 Indsats 6.3 Psykisk pleje og støtte Borgeren og pårørende oplever at få den nødvendige støtte, råd og vejledning Bevare livskvalitet hos borgere og pårørende Støtte med henblik på at genvinde egenomsorgsevne. Akut sorg eller krise Tildeles borgere som i forbindelse med livskriser eller særlige sociale problemer har vanskeligt ved eller er ude af stand til at fastholde funktionsevne og egenomsorgsevne. 30 min pr. dag evt. fordelt på flere besøg kan ikke være en permanent indsats. Kompetencebeskrivels e Palliations specialist, sygeplejersker Det komplekse niveau 41

42 Indsats 7 Respiration og cirkulation Indsatser relateret til borgerens respirations og cirkulationsproblemer Indsats 7.1 Respirationsbehandling At borgeren får den ordinerede behandling. At borgeren har frie luftveje. Hjælp til C-PAP og PEP-maske. Sikre den rette iltbehandling Sat. måling Tracheostomi pleje Foretage sugning af trachea, mund og svælg Observationer i f. m. behandlingen Rengøring af apparatur og tilbehør Sikre at apparatur og tilbehør fungerer. Lægeordination 20 min. Sug samt tilbehør udleveres af sygehuset. Der følger en vejledning med borgeren hjem ved tracheostomibehandling. Øre-, næse- og halsafdelingen på kan kontaktes ved problemer. Respirationscenteret varetager oplæring vedr. C-PAP Sygeplejersker Det komplekse og det grundliggende niveau 42

43 Indsats 7.2 Kompressionsbehandling til udføreren At borgeren får den ordinerede behandling. At ødemer begrænses. At borgeren / pårørende forstår betydningen af behandlingen Anlæggelse af kompressionsbind / behandlerstrømper Hudpleje Råde og vejlede borger / pårørende i betydningen af behandlingen. Sikre at kompressionsbind vaskes 2 gange ugentligt Lægeordination 15 min. Lægeordination og indtil borgeren kan overgå til kompressionsstrømper Sygeplejersken varetager altid opstart af Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 43

44 Indsats 7.3 Cirkulationsbehandling At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats i forb. med. ændringer af borgerens sundhedstilstand TOBS tidlig opsporing af begyndende sygdom Udføre målinger / undersøgelser ift. borgere med cirkulationsproblemers f.eks. blodtryk, puls, temperatur vægt, venepumpeøvelser samt anlæggelse af stumpforbinding. Handle på resultatet af målingen / undersøgelsen. Vejlede borgeren / pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen / undersøgelsen. Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering. 15 min. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 44

45 Indsats Blodtryks- og pulsmåling At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats i forb. med ændringer af borgerens sundhedstilstand Udføre målingen / undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen / undersøgelsen. Borgeren, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget. Vejlede borgeren / pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen / undersøgelsen. Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering. 5 min. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 45

46 Indsats 8 Seksualitet Indsatser relateret til f. eks samlivsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler 46

47 Indsats 9 Smerte og sanseindtryk Indsatser relateret til smerte og sanser Indsats 9.1 Smerteudredning og -lindring At borgeren opnår smertelindring. At borgeren / pårørende gennem råd og vejledning selvstændigt kan varetage smertebehandling/lindring Smerteudredning Smertebehandling herunder medicinindsatserne Råd og vejledning af borgere/pårørende i smertebehandling/lindring. Råde og vejlede øvrige faggrupper i at varetage smertebehandling/lindring Indsatsen gives ved komplekse smerteforløb, hvor der er behov for en nærmere udredning f.eks. ved amputation og borgere i terminale forløb 20 min. Medicinindsatserne gives som selvstændige indsatser Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 47

48 Indsats 9.2 Indsatser i forhold til sanser Soignering af glasøjne og øjenomgivelser Indsatsen kan bl.a. omfatte, pleje af glasøjne Indsatsen gives til borgere med syns- og / eller, føleforstyrrelser 10 min. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 48

49 Indsats Indsatser i forhold til Øreskyldning At borgeren får den ordinere behandling Dryppe med voksopløsende olie samt skylle øre Lægeordination 10 min Se instruks i Elektronisk håndbog Sygeplejersker Det komplekse og det grundliggende niveau 49

50 Indsats 10 Søvn og hvile Indsatser relateret til søvn- og hvileproblemer Indsats 10.1 Indsats i forhold til. søvn og hvile At borger opnår en stabil døgn og søvnrytme Søvnudredning: observation og vurdering af døgnrytme Regulering af medicin Borgere der har funktionstab/nedsat mestringsevne som følge af uhensigtsmæssig søvnmønster. 15 min. Engangsindsats Kompetencebeskrivels e Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 50

51 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til f. eks behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indsats 11.1 Palliation At fremme livskvaliteten At borgere der ønsker palliativ behandling i eget hjem får mulighed herfor. At borgere med alvorlig, livstruende, uhelbredeligsygdom med forventet kort levetid, samt palliative problemstillinger oplever sammenhæng i forløbet. At borgeren opnår bedst mulig lindring, og at borgere og pårørende oplever livskvalitet gennem hele forløbet. At undgå unødig indlæggelse. At pårørende ydes praktisk og psykisk støtte under og efter det terminale forløb. Koordinere pleje- og behandlingsforløb mellem primær- og sekundærsektor, samt holde egen læge orienteret herom. Varetage den koordinerende indsats i pleje- og behandlingsforløbet i eget hjem, og sammen med egen læge udgøre behandlerteamet omkring borger og pårørende Vurdere ændringer i plejebehovet og videregive disse til visitationen Planlægge justeringer af den palliative behandling i samråd med egen læge og evt. i samarbejde med det regionale palliative team. Koordinere og iværksætte - i samarbejde med egen læge - den indsats og behandling, der er startet i sygehusregi Følge op på iværksatte indsatser. Rådgive borger/pårørende om mulighed for plejevederlag, hospice m.m. Indsatsen tildeles til alvorlig syge og døende borgere, der skal sikres mulighed for at dø i eget hjem under fagligt trygge rammer 30 min.. Sygeplejersken varetager, som tovholder for den sygeplejefaglige del af det palliative forløb, altid koordinationen. Palliations specialister, sygeplejersker, konkrete indsatser kan i særlige tilfælde delegeres til social- og Sundhedsassistenter. Det komplekse niveau. 51

52 Indsats 11.2 Indsats til hukommelsessvækkede At borgeren og pårørende oplever at få den nødvendige støtte, råd og vejledning, så hverdagen kan fungere. At opnå tryghed hos den demente borger og øge forståelsen hos de pårørende. Støtte, råde og vejlede borgere/pårørende eller øvrige faggrupper, således at hverdagen fungerer Formidle kontakt til læge og / eller andre samarbejdsparter Indsatsen tildeles til hukommelsessvækkede 30 min. Ydelsen er ikke nødvendigvis lægehenvist. Psykiatri og demens specialister, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 52

53 Indsats 11.3 Kognitiv kompensation Kompetencebeskrivels e At borger opnår en struktureret hverdag Støtte, råde og vejlede borger / pårørende ift. at skabe struktur i hverdagen (handleplan udarbejdes) Indsatsen tildeles borgere med hjerneskade 30 min. Engangsindsats Sygeplejersker i samarbejde med terapeut og evt. i samarbejde med relevant specialist kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 53

54 Indsats 11.4 Sundhedspædagogisk indsats Oplære og vejlede borgeren eller pårørende med henblik på at varetage konkrete sygeplejeopgaver selv. Instruktion, råd og vejledning til borgeren/pårørende. Opfølgning på Indsatsen tildeles borgere der har potentiale helt eller delvis evt med støtte fra pårørende at håndtere egen sygdom og skal oplæres i f. eks: Medicinhåndtering, øjendrypning, kompressionsstrømper, blodsukkermåling, RIK, påsætning af stomi-pose / plade, PEP-maske, iltbehandling og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ifm dette. 20 min. Tidsbegrænset Må ikke forveksles med den sundhedsfremmende og forebyggende indsats der ligger implicit i alle indsatser. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 54

55 Indsats 11.5 Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelse af funktionstab og iværksættelse af relevante sundhedsfremmende tiltag. Forebyggelse af indlæggelser Sygeplejefaglig sparring, rådgivning og bistand TOBS - tidlig opsporing af begyndende sygdom Faldforebyggende indsats Borgere med risiko for f. eks. at få en kronisk lidelse, blive genindlagt, fald med videre, hvor en intensiv forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats kan reducere risiko 20 min. Må ikke forveksles med den sundhedsfremmende og forebyggende indsats der ligger implicit i alle indsatser. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 55

56 Indsats 12 Udskillelse af affaldsstoffer Indsatser relateret til udskillelse af affaldsstoffer Indsats 12.1 Stomi Indsats Pladeskift ved stomi At borgeren får den ordinerede behandling. At huden omkring stomien holdes intakt. Skifte stomipose og plade. Soignere omkring stomi. Udføre hudpleje efter behov. Der skal inden bevilges være afdækket/forsøgt om borger selv kan varetage opgaven. 15 min. Det vil altid være en sygeplejerske, der iværksætter ydelsen. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 56

57 Indsats Poseskift ved stomi At borgeren får den ordinerede behandling. Skifte stomipose Der skal inden bevilges være afdækket/forsøgt om borger selv kan varetage opgaven. 5 min. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere Det komplekse og det grundliggende niveau 57

58 Indsats Forbindsskift ved nefrostomikateter At forbinding ved nefrostomikateter bliver skiftet korrekt. Steril forbindsskift i forbindelse med nefrostomikateter Observation af indstikssted og hud. Skylning af nefrostomikateter. Lægeordination 15 min. Kompetencebeskrivels e Sygeplejersker Det komplekse niveau. 58

59 Indsats 12.2 Urinvejsinfektion At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats i forb. med. ændringer af borgerens sundhedstilstand Urinprøver Urinstiks Lægeordination eller efter aftale med sygeplejersken. 5 min. Tidsbegrænset efter ordination Der indgår ikke transport af urinprøver i ydelsen Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 59

60 Indsats 12.3 Kontinensbehandling At fjerne eller afhjælpe grundlæggende årsag At forbedre/opretholde borgerens livskvalitet Udredning af inkontinens Oplæring og vejledning om blæretømning, bækkenbundstræning og toiletvaner. Vurdering af behov for inkontinenshjælpemidler Instruktion i korrekt brug af inkontinenshjælpemidler Lægeordination eller borgerhenvendelse 30 min. 3 gange Kompetencebeskrivels e Inkontinens specialist - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau og videreuddannelse indenfor inkontinens 60

61 Indsats 12.4 Indsats ift. kateter og dræn Indsats SIK / oplægning af kateter At borgeren får den ordinerede behandling. At borgeren udskiller affaldsstoffer. Oplægge kateter -tømme blæren - tage kateter ud. Oplægge urethralkateter. Skiftning af topkateter. Skylning af kateter / Uro-Tainer Lægeordination 20 min. Kompetencebeskrivels e Kvinder: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Mænd: sygeplejersker Skift af topkateter: sygeplejersker Skyldning af kateter / Uro-Tainer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 61

62 Indsats Observation og pleje af kateter Kompetencebeskrivels e At holde huden hel og tør rundt om kateter Plaster- / forbindsskift ved topkateter Ballontjek Skift af kateterventil / prop Observation Indsatsen tildeles hvor det er nødvendigt med forbindsskift for at holde huden hel og tør. 5 min. Skift og tømning af pose er en Servicelovs - indsats Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det grundliggende niveau 62

63 Indsats Observation og pleje af dræn At borgeren får den ordinerede behandling. At dræn fungerer efter hensigten Observation og pleje af dræn. Tømning af dræn. Skylning af dræn Forbind skift Lægeordination 20 min. Sygeplejersker Det komplekse niveau 63

64 Indsats 12.5 Dialyse At borgeren får den ordinerede behandling. At borgeren udskiller affaldsstoffer. Klargøre apparatur. Tilslutte apparatur. Koble apparatur fra. Afslutte dialysen. Råde og vejlede borger / pårørende i at udføre peritonealdialyse eller dele heraf. Lægeordination 30 min.. Den enkelte borger har en individuel vejledning med fra sygehus / ambulatoriet. Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau. 64

65 Indsats 12.6 Behandling af mavetarmproblemer Opnå optimal mave-tarm funktion a) Vejledning i kost og væskeindtag b) Indgivelse af lavement ( klyx ) c) Afføringsprøver d) Vejledning omkring laxantia kompliceret obstipation a) + d) efter sygeplejefaglig vurdering. b) + c) Lægeordination 15 min. Kompetencebeskrivels e Sygeplejersker Det komplekse niveau 65

66 Indsats 13 Medicinhåndtering Indsatser relateret til medicinhåndtering, herunder observation, bivirkning, medicinaladministration og medicindosering Indsats 13.1 Dosisdispensering Indsats Etablering af dosisdispensering At borgeren får den ordinerede medicin Forberede dosisdispensering Igangsætte borger i dosis Dokumentation af ordination i omsorgssystemet Opfølgning på medicinsk behandling Lægeordination Til borgere der får den samme medicin over længere tid, og hvor der ikke er hyppige ændringer Hvis størstedelen af den medicin borgeren får er stabil kan det der hyppigt ændres evt. sidedoseres f.eks. blodfortyndende behandling. 30 min. Ved opstart 2 besøg. Indsatsen varetages efter Retningslinje for medicinadministration Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 66

67 Indsats Ajourføring af medicinskema / liste Kompetencebeskrivels e At borgeren får den ordinerede medicin At medicinlisten er ajourført Dokumentation af ordination på medicinkort i omsorgssystem hos borgere med dosisdispensering Ajourført medicinkort udskrives og lægges i borgerbogen Opfølgning på medicinsk behandling Indsatsen tildeles udelukkende til borgere der får dosisdispenseret deres medicin og får hjælp til administration. 10 min. Så længe borger har hjælp til medicinadministration Indsatsen varetages efter Instruks for medicinhåndtering Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 67

68 Indsats 13.2 Dispensering Indsats Dispensering / medicindosering Kompetencebeskrivels e At borgeren får den ordinerede medicin Dosere medicin Bestille medicin Ajourføre medicinkort Observation af virkning og evt. bivirkninger Lægeordination Det skal altid først være afprøvet om borger selv kan varetage opgaven eller om dosisdispensering er en mulighed 20 min Indsatsen varetages efter Instruks for medicinhåndtering Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 68

69 Indsats Sidedispensering / sidedosering / lille dosering Kompetencebeskrivels e At borgeren får den ordinerede medicin Dosere medicin Bestille medicin Ajourføre medicinskema Observation af virkning og evt. bivirkninger Lægeordination Det skal altid først være afprøvet om borger selv kan varetage opgaven 10 min. Indsatsen varetages efter Instruks for medicinhåndtering Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 69

70 Indsats 13.3 Intravenøs (i. v.) medicin At borgeren får den ordinerede medicin Indgivelse af I.V. medicin gennem anlagt indgang Sikre at I.V. adgang fungerer. Observationer, pleje og forbindsskift omkring indstik steder Observere virkning og bivirkning Lægeordination 20 min. Indsatsen varetages efter Retningslinje for Medicinadministration Kan ikke videredelegeres Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Det komplekse niveau 70

71 Indsats 13.4 Medicinadministration Indsats Udlevering af doseret medicin. (Doseringsæske / dosispose) Kompetencebeskrivels e At borgeren får den ordinerede medicin Udlevering af doseret medicin Det skal altid først være fagligt vurderet, om borgeren selv kan administrere sin medicin eller gøre brug af hjælpemidler hertil. Indsatsen kan ikke bevilges hvis borger har hjælp til indtagelse af medicin eller daglig injektion. 5 min. Indsatsen varetages efter Instruks for medicinhåndtering Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere Det komplekse og det grundliggende niveau 71

72 Indsats Inhalation - Porta-Neb At borgeren får den ordinerede medicin Vejledning og hjælp Udpakning af medicin Rengøring af rekvisitter Obs. virkning bivirkning Evt. oplæring til selv at varetage Lægeordination 20 min. Vejledning / instruks i Elektronisk håndbog Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 72

73 Indsats Inhalation - Spacer At borgeren får den ordinerede medicin Vejledning og hjælp Udpakning af medicin Rengøring af rekvisitter Obs. virkning bivirkning Evt. oplæring til selv at varetage Lægeordination 10 min. Vejledning / instruks i Elektronisk håndbog Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 73

74 Indsats Insulin givning At borgeren får den ordinerede medicin Give injektion subcutan Notere indstikssted på skema Vejledning / oplæring Medicinbestilling Lægekontakt Lægeordination 5 min Indsatsen varetages iflg. Instruks i Elektronisk håndbog Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 74

75 Indsats Injektion At borgeren får den ordinerede medicin Subcutane og intramuskulære injektioner. Observation af virkning og bivirkning. Lægeordination 10 min. Indsatsen varetages efter Instruks for medicinhåndtering Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 75

76 Indsats Medicin i subcutan kanyle At borgeren får den ordinerede medicin Anlæggelse af subcutan kanyle Indgift af medicin i subcutan kanyle Obs virkning / bivirkning Obs omkring indstikssted Skift af plaster omkring kanyle Lægeordination 10 min Elektronisk håndbog Sygeplejersker Det komplekse niveau 76

77 Indsats Medicinering med pumpe At borgeren får den ordinerede medicin Opfyldning af kassette til pumpe Montering, indstilling og tilslutning af pumpe Obs virkning bivirkning Vejledning og oplæring Bestilling af medicin og remedier Lægeordination 10 min Efter instruks fra ordinerende enhed Sygeplejersker Det komplekse niveau 77

78 Indsats Medicinering i sonde At borgeren får den ordinerede medicin Forberede medicin til indgift Kontrollere sondens placering Obs for medicin rester Skylle sonde efter indgift med dansk vand Lægeordination 5 min. Sygeplejersker Det komplekse og det grundliggende niveau 78

79 Indsats Medicinering med plaster At borgeren får den ordinerede medicin Påsætning af plaster Fjerne gammelt plaster Obs. huden hvor plasteret er placeret Skriv dato for påsætning på plasteret Lægeordination 10 min Instruks i Elektronisk håndbog Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 79

80 Indsats Receptpligtig hudpleje At borgeren får den ordinerede behandling Det ordinerede præparat påføres de relevante steder Obs. virkning og bivirkning Lægeordination 10 min. Elektronisk håndbog Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 80

81 Indsats Suppositorier At borgeren får den ordinerede behandling Indgift i rectum Lægeordination 10 min. Elektronisk håndbog instruks i pakning Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 81

82 Indsats Vagitorier At borgeren får den ordinerede behandling Indgift i vagina Lægeordination 10 min. Se instruks i pakning Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 82

83 Indsats Klyx At borgeren får den ordinerede medicin Indgivelse af klyx i rectum Lægeordination 10 min. Instruks i pakning artikel i Elektronisk håndbog Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 83

84 Indsats Øjendrypning At borgeren får den ordinerede medicin Øjendrypning Observere virkning og bivirkning Lægeordination Ved op til 2 præparater 5 min. Ved 3 præparater gives 2 indsatser svarende til 10 min. Se Elektronisk håndbog. Sygeplejerske skal dryppe øjne mindst 1 gang dagligt de første 3 dage efter operation. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau 84

85 Indsats Øredrypning At borgeren får den ordinerede medicin. Dryppe medicin i øre Lægeordination 5 min. Se Elektronisk håndbog Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter Det komplekse og det grundliggende niveau. 85

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Sygeplejetildeling hvordan?

Sygeplejetildeling hvordan? Sygeplejetildeling hvordan? (Version 2, 9. juni 2016) Fra den 8. februar 2016 vil alt tildeling af sygepleje foregå centralt. Nedenstående beskriver arbejdsgangene og hvem der handler på hvad Ved udskrivning

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.11 (12.04.16) En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder Anlæggelse

Læs mere

Ansvars- og kompetencekatalog

Ansvars- og kompetencekatalog Ansvars- og kompetencekatalog Gældende for: Sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere, Pædagoger, Sygehjælpere, og ufaglærte. Center for Sundhed og omsorg Guldborgsund Kommune

Læs mere

Indsatskatalog - sygeplejen

Indsatskatalog - sygeplejen Indsatskatalog - sygeplejen (1) Indsatser m.h.p. at udvikle Sygepleje opgaver Fremme sundhed og forebygge sygdom 1.1.3 Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de kan handle i relation til borgeren

Læs mere

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Indhold Forord... 5 Begrebsafklaring...5 Formålet med et fælles indsatskatalog...5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten...6 Vejledning til brug i Varde Kommune...9

Læs mere

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen Indhold Indhold... 2 Forord... 5 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 5 Fokus på indsatser, der højner

Læs mere

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0. Udredning og opfølgning I denne hovedgruppe indgår er i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0.1 Sygeplejefaglig

Læs mere

Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015

Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015 Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015 Flere indsatser knytter sig til en helbredstilstand Helbredstilstande-områder Helbredstilstande Indsats Funktionsniveau Problem relateret til

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Finansiering af Sygeplejeartikler.

Finansiering af Sygeplejeartikler. Finansiering af Sygeplejeartikler. For Sygeplejen og Ældreområdet Dok 138980/14 Godkendt af 17.12.2014 på ledermøde. Indhold Indhold... 2 Indledning... 5 Fælles for alle indsatser hvor der er brug for

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold Baggrund og begrebsafklaring Indhold Baggrund... 1 Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Ansvar og arbejdsgang i Varde kommune... 3 Rehabiliterende og kompenserende indsatser... 3 Sygeplejefaglig udredning... 4

Læs mere

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang N OT AT Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang Kommunerne har gennem de senere år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Der er både tale om, at der kommer flere kendte

Læs mere

Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG

Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG Sygeplejersker Det komplekse niveau Indholdsfortegnelse Forord... 5 Begrebsafklaring:.... 5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten:... 7 Grundlæggende:... 8 Kompleks:...

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse

Ledelsens værktøjskasse 1 Præsentation af Ledelsens værktøjskasse Hvordan håndterer ledelsen delegation? KL- konference 10. november 2014 om delegation og kommunal praksis på området V/ Pernille Bechlund, Susanne Sejr og Margrete

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.21 (09.10.17) En indsats kan leveres til flere FSIII mapningerne er ikke udtømmende og ikke evidensbaseret. De er udarbejdet i projektet

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31

Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31 Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31 Indholdsfortegnelse Forord...3 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...4 Rettigheder og pligter i forhold til

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Indsats 7 Respiration og cirkulation... 1

Indsats 7 Respiration og cirkulation... 1 Indsats 7 Respiration og cirkulation Indsatser relateret til patientens respirations og cirkulationsproblemer Indhold Indsats 7 Respiration og cirkulation... 1 7.1.1 Indsatsbetegnelse: Respirationsbehandling...

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder ADL-aktivitet Problem relateret

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Helbredstilstande mappet til hjemmesygeplejeindsatser

Helbredstilstande mappet til hjemmesygeplejeindsatser Helbredstilstande mappet til hjemmesygeplejeindsatser version 1.11 (12.04.16) Flere indsatser knytter sig til en helbredstilstand Helbredstilstande-områder Helbredstilstande Indsats Funktionsniveau Problemer

Læs mere

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13.

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13. Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Team Møllecentret m. flere - Ældresektor. Adresse: Mølle Allé 5, 4900 Nakskov. Kommune: Lolland. Leder: Pia du Toit

Tilsynsrapport 2014. Team Møllecentret m. flere - Ældresektor. Adresse: Mølle Allé 5, 4900 Nakskov. Kommune: Lolland. Leder: Pia du Toit Tilsynsrapport 2014 Team Møllecentret m. flere - Ældresektor Adresse: Mølle Allé 5, 4900 Nakskov Kommune: Lolland Leder: Pia du Toit Telefon: 23239968 E-post: pidto@lolland.dk Dato for tilsynet: 08. september

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short.

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short. Tilsynsrapport 2014 Fortegårdens Plejecenter Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov Kommune: Århus Leder: Karin Short Telefon: 87178144 Høringsmail: ksh@aarhus.dk E-post: post@mso.aarhus.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning Tilsynsrapport 2015 Plejecentret Dybenskærhave Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre Kommune: Hvidovre Leder: Forstander Pernille Haaning Telefon: 36 34 41 10 E-post: pax@hvidovre.dk Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Valdemarsgade Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Lene Weibel Christiansen Telefon: 99 45 54 33 E-post: sikkerpost@99454545.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejeboliger afd 1, Holbækvej Røde Kors, Sorø. Adresse: Kirkevej 41, 4180 Sorø. Kommune: Sorø. Leder: Britta Kvist

Tilsynsrapport 2014. Plejeboliger afd 1, Holbækvej Røde Kors, Sorø. Adresse: Kirkevej 41, 4180 Sorø. Kommune: Sorø. Leder: Britta Kvist Tilsynsrapport 2014 Plejeboliger afd 1, Holbækvej Røde Kors, Sorø Adresse: Kirkevej 41, 4180 Sorø Kommune: Sorø Leder: Britta Kvist Telefon: 57820726 E-post: roedekors.hjemmet@soroe.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune

Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune Version 1 - pr. 1. januar 2015 Planlægning og synliggørelse af sygeplejefaglige indsatser og ressourceforbrug Fælles sprog og kommunikation

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Lions Park Søllerød Adresse: Lendemosevej 4, 2850 Nærum Kommune: Rudersdal Leder: Birte Jexen Telefon: 40 71 35 75 E-post: bjx@lionspark.dk Dato for tilsynet: 08. september

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50 Tilsynsrapport 2014 Svanelundsbakken Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj Telefon: 72 33 69 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 16. juni 2014

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft.

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft. Tilsynsrapport 2014 Strandcentret plejecenter Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Mai-Britt toft Telefon: 43959066 E-post: mvt@greve.dk Dato for tilsynet: 23. juni 2014 Sagsnr:

Læs mere

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016)

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Formålet med herværende tillæg til statusbeskrivelsen fra januar 2016 er, at beskrive de væsentligste ændringer der er foretaget i projektet fra januar til juli

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Ledere: Forstander Kirsten Staun Christiansen, afdelingssygeplejerske Maritta Eline

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2014 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 18.

Læs mere

Notat visitering af opgaveoverdragelse af sundhedslovsopgaver

Notat visitering af opgaveoverdragelse af sundhedslovsopgaver Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast Kopi til Indtast sagsnr. Ældre- og Sundhedssekretariat Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: 5. maj 2017 Notat visitering af opgaveoverdragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07 Kvalitetsstandard Uddelegerede sygeplejerskeydelser 04 den 29. juni 07 1 Indledning. Som et led i harmoniseringen har bestillerenheden fremsendt forslag til harmonisering for området Uddelegerede sygeplejerskeydelser.

Læs mere

Kvalitetsstandard Akutplads. Rehabiliteringscentret Hedebo. Greve Kommune

Kvalitetsstandard Akutplads. Rehabiliteringscentret Hedebo. Greve Kommune Kvalitetsstandard Akutplads Rehabiliteringscentret Hedebo Greve Kommune 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle informationer... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Akutplads... 3 1.3 Målgruppe til akutophold...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2010-2011 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Tilsynsrapport 2015 Sankt Lukas Stiftelsen Lindely Endelig tilsynsrapport Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Forstander Pia Thøgersen Telefon: 25 22 87 15 E-post: lindely@sanktlukas.dk

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere