Skolens organisations- og ledelsesplan pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14"

Transkript

1 Skolens organisations- og ledelsesplan pr Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling i ledelsen og at styrke ledelsesfunktionerne til gavn og støtte for skolens kerneområder. Skolens forskellige uddannelser er: STX Studentereksamen (det almene gymnasium), HHX Højere Handelseksamen (handelsstudentereksamen), HF Højere Forberedelseseksamen, IB International Baccalaureaute Diploma (den internationale studentereksamen), HG Handelsskolens Grunduddannelse (det merkantile grundforløb) og 10. klasse Det er i disse kerneområder for skolen, at skolen først og fremmest skal skabe og levere udvikling samt resultater i forhold til skolens strategi og opgaver. Kostskolen er ligeledes et kerneområde i skolens samlede portefølje. Ledelsesansvar og uddelegering. Rektor har det overordnede pædagogiske, administrative og økonomiske ledelsesansvar for skolen og kostskolen i forhold til skolens bestyrelse. Vicerektor er rektors stedfortræder i alle anliggender. Vicerektor er leder af skolens administration samt leder af skolens pædagogiske ledelsesgruppe. Skolens forskellige uddannelser og uddannelsesområder har hver en uddannelseschef. Vicerektor er uddannelseschef for de erhvervsfaglige uddannelser(hhx og HG) samt for 10. klasse. Endvidere har skolen en STX-uddannelseschef, en HF-uddannelseschef (der endvidere er uddannelsesleder i STX) og en IB-uddannelseschef (eller IBkoordinator). Rektor er chef for kostskolen. Skolens ledere i uddannelsesområderne indgår i forskellige tværgående ledelsesgrupper eller lederteams efter opgave og funktion, og hver leder har endvidere forskellige tværgående ledelsesopgaver. Til støtte for skolens og kostskolens drift findes Administrationen, som overordnet ledes af vicerektor. Administrationen har to afdelinger, dels økonomiafdelingen og dels elevadministrationen, herunder en pædagogisk sekretær. Økonomiafdelingens opgaver koordineres af regnskabschefen. Skolens Service- og IT-afdeling med bl.a. bygningsdrift ledes af skolens pedel. Endvidere er skolens Vejledningscentet en vigtig støttefunktion for skolens kerneydelser. UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er støttefunktion til 10. klasse. Side 1 af 7

2 Organisationsplan pr Bestyrelse Rektor Jens Elsig Service- og IT-afd Pedel Henning Andreæ Administration vicerektor Christian Donslund Økonomiafd., regnskabschef Bente Bang Thusgaard Elevadministration STX Søren Smith HF Majken Miller IB Morten Rødgaard Jensen HHX og HG Christian Donslund 10. klasse Christian Donslund Kostskole Rektor Jens Elsig SSGs Vejledningscenter UU Nordvestjylland Køkken og kantine Køkkenleder Kate Harbo STX Naturvidenskab Samfundsvidenskab Pre-IB IB Diploma HG HHX Elevtilsyn Leder, Kostskolepædagog Kirsten Krogh Sprog/humaniora Musik og sprog Afsætning Økonomi Business & Science Side 2 af 7

3 Overordnet opgavefordeling og tværgående ledelsesopgaver for rektor og skolens pædagogiske ledere/uddannelseschefer Rektor Jens Elsig (JEL) o Overordnet ansvar for den pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse på skolen og kostskolen o Leder af skolens teamledelse og kostskolens ledelsesteam o Chef for kostskolen o Overordnet personaleledelse o Strategisk ledelse i samarbejde med skolens bestyrelse og skolens øvrige ledere o Ekstern kontakt til Bestyrelsen, UVM, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler, Kostskoleforeningen, mv. o Ansættelser og afskedigelser o Forhandling af løn- og arbejdsvilkår o Formand for Samarbejdsudvalg og Sikkerhedsudvalg o Formand for Fællesudvalget (møder med elevrådet) o Klagesager o Nærmeste foresatte for: Vicerektor, Uddannelseschef for STX, Uddannelseschef for HF, IB-koordinator, Pedel, Leder af kostskolens køkken, Kostskolepædagog Side 3 af 7

4 Vicerektor Christian Donslund (CDO) o Leder af pædagogisk ledelsesgruppe o Uddannelseschef for HHX, HG og 10. klasse o Ledelse af skolens administration (elevadministrationen og økonomiafdelingen), herunder ansvarlig for indberetninger til UVM o Optagelse af elever til HHX, HG og 10. klasse o Ledelse af skolens Vejledningscenter, herunder elevcoach o Ledelseskoordinering af arbejdet med skemaændringer o Ledelse af arbejdet med mundtlig eksamen og årsprøver for HHX o Ledelse af arbejdet med eksamen for HG og 10. klasse o Kursusleder i pædagogikum o Ansvarlig for opdatering af elev- og lærerdata i Lectio, koordinerer det administrative arbejdet med Lectio o Brobygning og introduktionskurser for HHX og HG o Evaluering og kvalitetssikring i HHX, HG og 10. klasse o SpecialPædagogiskStøtte og dispensationer (SPS) o Ansvarlig for udvikling af skolens system til kvalitetssikring og evaluering i uddannelserne o Medlem af SU og formand for arbejdsmiljøgruppe 1 o Nærmeste foresatte for og dialogmøder med: Lærere i HHX og HG, studievejlederne, elevcoach samt kontorpersonalet, jf. bilag for skoleåret Side 4 af 7

5 Uddannelseschef for STX Søren Smith (SSM) o Uddannelsesleder for to STX-studieretningsområder (NAT of SAM) o Optagelse af elever til STX o Assisterende uddannelsesleder i HF o Baggrundsansvarlig for skemaændringer i STX-området i løbet af skoleåret o Ledelse af arbejdet med skriftlig eksamen og terminsprøver o Ledelse af arbejdet med mundtlig eksamen og årsprøver for STX og HF o Ledelse af arbejdet med koordinering af vagtpersonale ved de skriftlige prøver i alle skolens uddannelser o Ledelse af arbejdet med forældremødeplanlægningen og gennemførelsen o Ansvarlig for brobygning og introduktionskurser i forhold til UU og skolens overordnede plan o Ledelseskontakt til Elevaktivitetsudvalget vedr. koordinering af elevaktiviteter o Ledelseskoordinering af bogdepot, herunder udvikling af brug af bog-system samt bogafleveringen o Ansvarlig og kontaktperson for udvekslingsstuderende o Ledelseskontakt til biblioteket o Kursusleder i pædagogikum o Evaluering og kvalitetssikring i egne STX-studieretningsområder o Nærmeste foresatte for og dialogmøder med: Lærere i egne STX-studieretningsområder, jf. bilag for skoleåret Side 5 af 7

6 Uddannelseschef for HF Majken Miller (MMI) o Uddannelsesleder for HF-klasserne o Uddannelsesleder for STX-studieretningsområder (MUS og HUM) o Optagelse af elever til HF o Baggrundsansvarlig for skemaændringer i HF-området og egne STX-klasser i løbet af skoleåret o Koordinerer skolens årsplan o Koordinerer intro-aktiviteter o Informationsopgaver, herunder Lectio o Ansvarlig for orienteringsaften/-dag, herunder Åbent Hus og uddannelsesmesse mv. o Kursusleder i pædagogikum o Brobygning og introduktionskurser for STX og HF o Evaluering og kvalitetssikring i HF og egne STX-studieretningsområder o Nærmeste foresatte for og dialogmøder med: Lærere i HF og egne STX-studieretningsområder, jf. bilag for skoleåret Uddannelseschef for IB Morten Rødgaard Jensen (MRJ) o IB-koordinator o Uddannelsesleder for IB og pre-ib o Optagelse af elever til pre-ib og IB o Skriftlig og mundtlig eksamen samt årsprøver i IB o Kontakt til IBO (tilmelding af elever, eksamen mv.) o Informations- og oversættelsesopgaver vedr. pre-ib og IB o Markedsføring af IB o Baggrundsansvarlig for skemaændringer i IB-området i løbet af skoleåret o Brobygning og introduktionskurser for IB o Evaluering og kvalitetssikring i pre-ib og IB o Nærmeste foresatte for og dialogmøder med: Lærere i IB, jf. bilag for skoleåret Side 6 af 7

7 Pædagogisk sekretær - Murielle de Smedt (MDS), herunder elevændringer mht. valgfag mv. o Løbende skemaændringer o Kontakt til lærere og elever vedr. ændringer af skema, studieplaner, fravær, møder mv. o AT-vejledningsskema o Vagtplan for skriftlig eksamen og terminsprøver, herunder mock exams i IB o Mundtlig eksamensplanlægning udvikling af processen for den samlede planlægning og gennemførelse o Plan for forældremøder o Optagelsesprøver o Brobygning o Projekter (ej økonomien) - korrespondance, fx: 10+, talentklasser o Praktikpladskoordinator o Adm. af MUS-samtaler, herunder kompetenceoversigten o Evalueringer i Lectio (ledelsens) Regskabschef Bente Bang Thusgaard (BBT) o Ansættelseskontrakter o Lønspørgsmål og OK-spørgsmål o Kontakt til Silkeborg Data o Koordinering af økonomikontorets opgaver o Ajourføring af lærernes arbejdstid/beskæftigelsesgrad o Timebudget for lærerområdet i samarbejde med vicerektor og rektor o Timeregnskab og økonomistyring af lærerområdet i samarbejde med vicerektor og rektor o Projekter, økonomi- og regnskabsstyring /JEL Side 7 af 7

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Til alle nye undervisere

Til alle nye undervisere Til alle nye undervisere Velkommen på Mercantec. Som ny underviser på Mercantec er der mange nye informationer, systemer og procedurer, som du skal være bekendt med. For at give dig en god og kvalitetsmæssig

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere