Organistionsudvikling på spisesedlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organistionsudvikling på spisesedlen"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015 Organistionsudvikling på spisesedlen 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 5 Organisationsplan... 6 Hjemmets historie... 7 Fonden Mariehjemmenes historik... 7 Værdier... 8 Vision... 8 Mission... 8 Målgruppe... 8 Virksomhedsplan... 9 Procesbeskrivelse... 9 Procedure eller årets gang... 9 Metode... 9 Teamudviklingssamtale (TUS)... 9 Medarbejdeudviklingssamtale (MUS)... 9 Virksomhedsplan At være det gode eksempel Virksomhedsplanens indhold Medarbejderansvar Teamudviklingssamtaler Ressoucepersoner Spok Projekter Omverden banker på! Vagtplan EQUASS Formål Beskrivelse Opgaven Velfærdsteknologi Virksomhedsplanens opgave Målet med virksomhedsplansproceduren er Personalets opgave Mål Metode Resultat Succeskriterium Ansvarlige

4 4

5 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Louise Mariehjemmet Adresse Svenskelejren 1, 2700 Brønshøj Tlf Fax Hjemmeside Institutionstype Selvejende nonprofit friplejehjem, tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Louise Mariehjemmet har 39 boliger. Lovgrundlag Lov om friplejeboliger (lov nr. 90 af 31. januar 2007) Louise Mariehjemmet er certificeret at levere ydelser fra servicelovens 83, 85, 86, 87, 97 og 98. Normering 36 fuldtidsstillinger. Bestyrelsen Formand Mads Thyregod Næstformand Vakant Michael Müller Bestyrelsen mangler i skrivende stund 2 medlemmer. Najda Nielsen Vakant Forstander Personale repr. Maria Hedin Sussie Lysholm 5

6 Organisationsplan Fondsbestyrelse Bestyrelse Hoved kontor Stab Sygeplejerske Fysioterapeut Sekretær Forstander Teamleder/ coach Køkken Service Pleje Personalenormeringen svarer til 36 fuldtidsstillinger og består af: 1,0 Forstander / Sygeplejerske 2,73 Rengøring/vaskeri assistenter 0,81 Teamleder/coach 0,7 Gymnastikpædagog 0,86 Sygeplejerske 0,47 Aktivitetsmedarbejder 0,54 Fysioterapeut 0,95 Varmemester 7,14 Social- og sundheds-ass, dag & aften. 0,49 Sekretær 8,16 Social- og Sundhedshjælper, dag & aften 5,07 Faste afløser og vikar ved sygdom 1,16 Sygehjælpere, dag & aften og ferie 3,03 Assistenter nat 2,89 Køkkenassistenter Læge efter beboernes ønske og behov. Damefrisør og Fodterapeut er tilknyttet huset. Via Københavns kommune kan beboerne tilmeldes til Omsorgstandplejen, hvorefter man efter behov kan få tandbehandling på Louise Mariehjemmet. 1 gang om måneden og afholdes gudstjeneste i dagligstuen. 6

7 Hjemmets historie 1973 opførte Typografernes stiftelse i samarbejde med Københavns kommune Degnemosegård. I midten på år 2002 overtog Mariehjemmene drift af hjemmet og i september 2002 skiftede plejehjemmet navn til Louise Mariehjemmet. I perioden blev Louise Mariehjemmet totalt renoveret. Alle lejligheder er således 2 rums boliger med eget bad og toilet samt e mindre køkken. Lejlighederne er omkring 50 m 2. Louise Mariehjemmet er opkaldt efter Louise hullet, som er et lille mosehul øst for Frederikssundsvej, i Brønshøj parken. Den 1. januar 2012 blev Louise Mariehjemmet et friplejehjem efter Lov om friplejeboliger. Louise Mariehjemmet er beliggende i Københavns Kommune og er kommunens første friplejehjem. Hjemmet modtager beboere fra hele landet som skal være visiteret og godkendt af hjemkommunen. Huset har 39 boliger samt fælles arealer såsom spisestue, dagligstue og aktivitet. Samtlige boliger er godkendt til at ægtepar har mulighed for at bo sammen. Forudsætningen er dog at begge er godkendt til plejebolig. Louise Mariehjemmet har en bestyrelse, der overordnet fokuserer på strategisk udvikling og har det overordnede ansvar for, at hjemmet drives hensigtsmæssigt i administrativt og økonomisk henseende i forhold til målgruppe og formål. Til at varetage den daglige ledelse er ansat en forstander, der indgår i sparring og dialog med bestyrelsen. I bestyrelsesmøderne deltager, foruden bestyrelsens 5 medlemmer, repræsentant fra Fonden Mariehjemmene, Forstander og en personalerepræsentant. Fondens Mariehjemmenes hovedkontor står til rådighed med økonomistyring, lønudbetaling, faglig vejledning, udvikling samt IT-styring og support. Fonden Mariehjemmenes historik Rose Marie Rørdam Holm stiftede de første Mariehjem i Navnet Mariehjem er opkaldt efter stifterens kvindelige slægtninge som alle havde Marie som en fast del af deres navn. Rose Marie Rørdam Holm var hospitalssygeplejerske i København og mødte i sit daglige arbejde mange mennesker uden fast bopæl og uden familie. For at give disse mennesker en værdig tilværelse under hjemlige forhold, oprettede hun det første Mariehjem. Mariehjemmene er i dag en fond Fonden Mariehjemmene, og består af 17 hjem til forskellige målgrupper, herunder ældre mennesker og mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Fonden Mariehjemmene er non-profit organisation. Hvilket betyder at det ikke er organisationens primære formål at generere profit, hverken direkte eller indirekte, og organisationen er ikke primært styret af kommercielle mål og hensyn. 7

8 Værdier Louise Mariehjemmets værdier bruges i samarbejdet med beboere, pårørende, kollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartners. Louise Mariehjemmet arbejder ud fra følgende værdier: frihed, høj faglighed, fællesskab, respekt, engagement selvbestemmelse For os er friheden til at selv kunne bestemme, den vigtigste del af at drive et godt og trygt plejehjem. Vi ønsker at kunne tilbyde ældre i hele landet muligheden for at bo et sted hvor det er beboernes egne værdier, der fokuseres på. Dette stiller høje krav til medarbejderens faglighed, respekt og forståelse for det enkelte menneske. Vi er alle forskellige og har forskellige behov, dette gælder også når man bor på plejehjem. Vi ønsker, at Louise Mariehjemmet netop tager udgangspunkt i forskelligheden og de individuelle værdier den enkelte beboer har fra et langt liv. Vores vision er at være det gode eksempel i Danmark. Det er et højt sigtemål, men for os der arbejder på Louise Mariehjemmet betyder det at vi koncentreret arbejder hen imod dette mål. Vision Ordet vision kommer fra det latinske visio, som betyder drøm eller drømmesyn. Et idealbillede over, hvilke faktorer der skal kendetegne Louise Mariehjemmet i fremtiden. Visionen er ledelsens beskrivelse i forhold til, hvor vi skal hen. Louise Mariehjemmet vil være det gode eksempel Vi vil være med som Danmarks gode eksempel på, at livet på plejehjem giver muligheder for, fortsat at kunne leve sit eget liv selvom beboerne har brug for hjælp i dagligdagen. Mission Det er vores mission at du på Louise Mariehjemmet lever dit liv videre med dine egne værdier og med en høj grad af selvbestemmelse i trygge, tillids- og respektfulde rammer. Vi tilbyder et hus med høj faglig viden. Målgruppe Målgruppen er p.t. borgere i Danmark der er visiteret med et behov for pleje og omsorg. Der er ligeledes mulighed for at (visiteret) ægtefælle kan bo sammen på Louise Mariehjemmet. Louise Mariehjemmet er forpligtet til at løse opgaverne i overensstemmelse med formål og bestemmelse i Lov om Social Service. 8

9 Virksomhedsplan Virksomhedsplanen er et værktøj som skal medvirke til at sikre, at der arbejdes med de mål der fokuseres på. Procesbeskrivelse Louise Mariehjemmets arbejde med virksomhedsplaner havde sin opstart med en temadag i Temaet var Fra Københavns Kommune til Mariehjemmene. Alle de nye ideer og tiltag har til formål at sikre at beboerne får et endnu bedre liv på Louise Mariehjemmet. Procedure eller årets gang Virksomhedsplanen udarbejdes årligt. I 2014 er proceduren forandret i tråd med den strukturforandring huset har gennemgået. Fra at tidligere have fokuseret på den enkelte medarbejders personlige virksomhedsplan er opgaven overladt til de Teams som er i huset. Arbejdet begynder på et personale møde under efteråret, 1,5 år inden planen skal iværksættes. Det betyder at arbejdet med denne plan begyndte i efteråret På mødet drøftes de emner som man ønsker at arbejde med i det næste virksomheds år. Under foråret fortsætter processen med fortsatte drøftelser i personalegruppen. På personalemødet i maj måned besluttes, hvilke områder man ønsker at prioritere. I løbet af sommeren færdiggør forstanderen planen. På personalemødet i august godkender den samlede personalegruppe (med evt. ændringer) planen, som herefter bliver fremlagt til endelig godkendelse af bestyrelsen Metode Teamudviklingssamtale (TUS) Når virksomhedsplanen er godkendt forsætter arbejdet med selskabet i selskabet. Det indebærer at TEAMET skal se sig selv som en underleverandør til hjemmet. Medarbejderne afholder et TeamUdviklingsSamtale (TUS) og hvert medlem inviteres efterfølgende til en medarbejdersamtale (MUS). Mus samtalen tager afsæt i Teamets behov og planer for udvikling. Teamet skal altså beslutte sig for hvad man vil bidrage med under det kommende virksomheds år, dvs. Teamets egen virksomhedsplan. Hvad er der i den overgribende plan som man har størst brug for at udvikle? Hvor ligger ens personlige interesser? Hvor ligger ens styrker? Hvordan kan TEAMET / medarbejderen udvikle sig i forhold til planen? Medarbejdeudviklingssamtale (MUS) Når turen kommer til medarbejdersamtalen fortsættes samtalen med Teamets plan/behov som fundament. Medarbejderudviklingssamtalen forudsætter at teamet har en fælles plan hvor den enkelte har valgt de opgaver som interesserer mest. Under samtalen diskuteres både formål og hvad man har brug for, for at opnå sit mål. Det kan være tid, penge, kursus etc. Det er vigtigt, at det påtænkte projekt/uddannelser ikke bliver for omfattende, såfremt alle medarbejdere skal have succes med deres projekter. Det er et stort hus med en travl og levende hverdag. Hvis virksomhedsplanerne bliver for omfattende, øges muligheden for at det ikke bliver opfyldt. Ved samtalen gennemgås også den personlige stillingsbeskrivelse og kompetenceskema. Stillingsbeskrivelsen opdateres i forhold til de kurser man har gået under det sidste år, nye opgaver man har påtaget sig etc. Kompetenceskemaet som indeholder alle uddelegeringer som forefindes i huset gennemgås ligeledes med henblik på kompetenceudvikling 9

10 Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplanen består af 2 dele, dels gengangerne, dvs. den procedure som gentages hvert år. Det gælder teamets egen udvikling og ressourcepersonernes opgaver. Processen gentages og er kendt, hvorimod indholdet er teamstyret. Det betyder at den enkelte medarbejder har stor indflydelse på sin egen udvikling. Det er ikke frit valg på alle hylder, men de valgte områder dækker en bred vifte af muligheder. Den anden del er de projekter som gennemføres på tværs i huset. Projekter som er besluttede på ledelses og bestyrelsesniveau og som vil have betydning for fremtidig konkurrence og overlevelse. At være det gode eksempel I 2015 vil vi fortsat arbejde med visionen at være det gode eksempel. Beboernes ønsker er i centrum og selvbestemmelsen en selvfølge. Et par gange pr. år bruges spørgeskemaer for at planlægge hvilke aktiviteter som skal laves, hvilke busture som har interesse etc. Én til én tid skal planeres sammen med kontaktpersonen. Køkkenet fortsætter med at udvikle brugerindflydelsen gennem samtaler med beboerne. Bruger- og pårørende - rådet er et aktiv for at diskutere udvikling af hverdagen. Det er vigtigt at alle bliver hørt og vi spørger pårørende til dem der ikke selv magter at udtrykke sine ønsker. Virksomhedsplanens indhold 2015 Medarbejderansvar Udviklingen går i etaper. De sidste 2 år har ledelsens fokus været at støtte udviklingen i de forskellige teams. Virksomhedsplanen for 2015 vil ledelsens fokus være at se den enkelte medarbejders styrker og svagheder for at kunne støtte op omkring TEAM udviklingen. Så nu er vi kommet til fasen hvor medarbejderne er nødt til at stille krav til hinanden. Hvert enkelt team er ikke bedre end den medarbejder der præsterer det mindste resultat. Der findes i dag et indbygget mønster hvor medarbejderne beskytter en kollegas undermålspræstationer. Det kan alt fra sjusk med personlig pleje til at "glemme" aftaler. At stille krav til hinanden vil betyde en forbedring af det faglige niveau i hele huset. Når man ved at ens kollegaerne vil stille spørgsmålstegn ved de opgaver man ikke har lavet ifølge aftal og/eller procedurer, så vil man begynde at anstrenge sig for at levere et acceptabelt niveau. Det er ikke fair overfor hårdt arbejdende, dedikerede kollegaer at ikke gøre sit bedste. Teamudviklingssamtaler Som fortalt under metode så skal det enkelte team diskutere sig frem til sin egen virksomhedsplan, hvad man vil udvikle/forbedre under året. De af personalet udvalgte områder for 2015 er Kompetenceudvikling, Dokumentation, Pædagogik og Socialt fællesskab Teamet vælger det emne som de har lyst til at arbejde videre med. Desuden vil TUS-samtalerne handle om styrker og svagheder hos hinanden og måden at bevidstgøre og handle på disse. 10

11 Ressoucepersoner Kompetenceudviklingen ligger frem for alt hos ressourcepersonerne. Ressourcepersonerne skal lægge en plan hvor der bliver beskrevet hvordan de skal videns dele sit område for sine kollegaer. Også her skal planen for næste år ligge i linje med vision, mission og punkterne her oven. Ressourcepersonerne har en særlig rolle i huset og det er vigtig at de arbejder på at profilere sig så at det bliver naturlig at henvende sig til dem som eksperter. Det kan være problematisk at have ekspertrollen i forhold til kollegaer som har længere uddannelse, længere erfaring og viden. Men man kan se sin rolle som koordinator og videns samler. Udviklingen af konceptet har været meget positiv under Spok Spok (= særlig personlig områdekompetence) er et tværfagligt team med opgave at planlægge aktiviteter, fester og ture. Man er valgt af eget team for et år ad gangen. Man deltager uden stemmeret i bruger- og pårørenderådets alle møder. Teamets virksomhedsplan er en del af Brugerpårørenderrådets dagsorden hvergang. Teamet ses hver måned til planlæggelse. SPOK samler viden fra bruger- pårørenderåd og sin etage og videreformidler beslutninger og tiltag tilbage til teamet. Kontaktpersonerne informerer/spørger beboerne og afrapporterer til sin SPOK medlem. Under forudsætning at alle tager sin opgave seriøst medfører dette en flad struktur hvor informationer frem og tilbage ikke går tabt. Projekter Omverden banker på! I 2015 skal vi arbejde med 3 projekter. Kvalitetsmodel EQUASS, Velfærdsteknologi og at implementere en ny vagtplan. De 2 første er store projekter med omkostninger både for økonomien og personaleressourcerne. At deltage sammen med andre hjem betyder at vi kan lære og hjælpe hinanden. Det var også begrundelsen for at vove opgaven med 2 så store projekter samtidig. At gå med i fællesskabet eller tage opgaven alene (senere) var ikke et svært valg. Men den udefra kommende projektledelse er afgørende for at sikre en gennemførelse som ikke drukner i hverdagens drift. Vagtplan Under 2015 kommer et nyt vagtplansprogram at implementeres. Vagtplanen berører både vagternes tilrettelæggelse samt løn og ansættelse. Med skiftet får vi mulighed for en mobil løsning, hvor den enkelte medarbejder får adgang til programmet via smartphone eller sin computer derhjemme. Den mobile løsning vil gennemføres i løbet af det første halve år i Det vil give os mulighed for at planlægge, booke og godkende vagtplanen via mobiltelefonen. Skiftet til ny vagtplan vil kræve oplæring og implementering. Ressourcer som administrationen står før. 11

12 EQUASS Formål Når man arbejder med procedurer og kvalitetsprocesser oplever man ofte en usikkerhed i forhold til om man nu har fået alle parametre med. Vi oplever det f.eks. i forhold til tilsynet hvor usikkerheden om at man nu har været rundt i alle hjørne viser sig. Et andet fokus indfinder sig i forhold til personalegruppens vejledninger og procedurer. Er vi tydelige nok, og har vi fået beskrevet alle opgaver på en nøjagtig måde? Der findes i dag et flertal kvalitetsmodeller, men de henvender sig til den kommunale verden eller også mangler fokus på de bløde værdier. Valget af EQUASS, synes for os at være, det eneste mulige for privat aktør i det danske samfund. EQUASS vil foruden at hjælpe os med at få et overblik også give os en kvalitetsstempel på at vi er seriøse med den opgave som er os forelagt. Dette vil hjælpe os i markedsføring og i arbejdet med vores vision at være det gode eksempel. Beskrivelse "EQUASS er et europæisk kvalitetssystem for velfærdssektoren. Det er tilpasset for at fungere på europæisk niveau (EU), ud fra juridiske, socioøkonomiske og kulturelle forskelle. EQUASS certificering er baseret på universelle principper og nøgleværdier i modsætning til regelstyrte standarder. Den værdibaserede tilnærmelse sikrer at EQUASS certificeringsprogram er kompatibelt og komplementerer gjaldende nationale kvalitetssystem. Disse værdier kan tolkes til nationale kriterier og indikatorer i de nationale systemer, og dermed tilpasses en national kontekst." 1 EQUASS er således en europæisk model som måler kvalitet også i de bløde værdier. Dorthe Mariehjemmet er certificeret siden et par år, så erfaring og hjælp findes i organisationen. Opgaven Opgaven er at besvare et batteri af 150 spørgsmål. Disse spørgsmål skal besvares med et ja alle sammen for at blive godkendt. Hvis ja skal dokumentation vedlægges. His nej skal dokumentet udarbejdes. Det i sin tur betyder at hele huset bliver endevendt og gennemarbejdet i forhold til procedurer og arbejdsgange. Processen vil tage 1,5 til 2 år, hvorefter arbejdet begynder forfra. Det bliver således en måde at arbejde på, en udviklingsspiral, og ikke en engangsforeteelse. Min forventning er at personalegruppen får et ejerskab og bliver stolte over den kvalitet som de præsterer. Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi er et nyt paraplybegreb i Danmark. Velfærdsteknologi er de brugerorienterede teknologier som understøtter og forstærker f.eks. tryghed, daglige gøremål og mobilitet. Velfærdsteknologi retter sig i sær til ældre borgere, mennesker med kroniske lidelser og 1 Frit oversat fra: 12

13 handikappede. Formålet er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser og/eller at give en bedre kvalitet for brugerne. Projektet har 2 formål: 1. At gøre sig klar til fremtiden femtiden. De kommunale budgetter skal dække flere behov og økonomien er begrænset. Vi vil i fremtiden ikke få den samme betaling. Det betyder at vi indenfor en årrække risikerer at få mindre (og mindre) penge at gøre godt for. Vi skal beskytte os selv og være på forkant. Med hjælp af teknologien kan vi give en bedre pleje med mindre ressourcer. Velfærdsteknologi koster mange penge, men vil betale sig i det lange løb. 2. At skabe muligheder for den enkelte beboer at være så selvstændig som muligt er. En spiserobott skaber mulighed for at være uafhængig og selvhjulpen. Ligeså skaber automatiske toiletter selvstændighed i en intim og privat situation. Vi står indfør et paradigmeskift hvor vi må lære os at god pleje er at hjælpe borgerne til at være selvhjulpne. Den menneskelige kontakten skal bruges til samvær ikke til de plejeopgaver som kan overtages af teknologi. Med huset fuldt af teknologi kan vi beholde et godt arbejdsmiljø på trods af færre hænder. Det er en nødvendighed at gå fremtiden i møde. Hvis vi ikke bruger den teknologi som er til rådighed vil vi stå med store problemer indenfor kort tid. Projektet som gøre i samarbejde med Teknologisk institut og et par plejehjem i Mariehjemmene vil starte under efteråret 2014 og løbe under flere år. Virksomhedsplanens opgave Formålet med årets virksomhedsplan er at beskrive arbejdsopgaverne for det næste år at holde fast ved vision og mission at videreudvikle TEAMstruktur og udvikling at sørge for at personalet er bevidste om at give beboerne et liv med personlige valg at sørge for at personalet skaber aktivitet også for de svage beboere at udvikle medarbejderansvaret for at højne det faglige niveau at justere/effektivisere arbejdsgange med henblik på at få mere tid til beboerkontakt. at få et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde og entusiasme at skabe forståelse og sammenhold mellem fondens strategi og hjemmets vision/virksomhedsplan gennem at integrere begreben "kvalitet" og "kontakt" som en måde at arbejde på Målet med virksomhedsplansproceduren er at skabe ejerskab og engagement såvel i personalegruppen som blandt beboerne at Louise Mariehjemmet med hjælp fra den enkelte medarbejder udvikles i takt med samfundets krav og ønsker at Louise Mariehjemmet bliver en dynamisk, innovativ arbejdsplads, hvor hver enkel medarbejder ser sig selv som en ressource, der gør en forskel. At give TEAMene en mulighed for at videreudvikle de kompetencer, som har deres interesse 13

14 at Louise Mariehjemmet med hjælp fra den enkelte medarbejder bliver det gode eksempel på et plejehjem i Danmark, hvor beboerne beholder sin selvbestemmelse og fortsætter med at leve sit liv, som den enkelte beboer ønsker. At Louise Mariehjemmet videreudvikler og højner sin faglige viden i omsorg og pleje. Personalets opgave De aktiviteter / projekter som er startet op i foregående år fortsættes. Alle gør en aktiv indsats for at få sit TEAM til at fungere. Samarbejdet mellem TEAMene skal udvikles. Mål At integrere kvalitet og kontakt i det daglige arbejde, forstået som aktive valg. At alle medarbejdere oplever en udvikling og succes med de projekter som foregår. Metode Se beskrivelse på siden 9. Resultat At beboere, pårørende og medarbejdere er tilfredse. At blive set i lokalområdet. Velfungerende TEAM. En velfungerende arbejdsdag. Succeskriterium At beboerne oplever at blive hørt og at de ønsker som fremføres også bliver taget til efterretning og opfyldes i det omgang der er muligt. Dette sikres gennem 1. punkt på dagsorden for bruger- og pårørenderåd. 2. at kontaktpersonerne samtaler med beboerne, hvor de ønsker som fremføres videre gives til teamets SPOK person. Informationer udveksles under teammøderne. 3. at Spok teamet viderefører dem i praksis. 4. at kontaktpersonen sørger for at de spørgeskemaer som er i huset bliver gennemgået med den enkelte beboer. 5. Pårørendes tilfredsheds måles gennem fravær af klager/bekymringer. Pårørendes bekymringer prioriteres og skal løses til bedst mulig tilfredshed. Det er et krav til teamene at ledelsen informeres løbende om alle spørgsmål og undren fra beboere og pårørende. Bekymringerne kommer til personalets kendskab via: Bruger- pårørenderåd, hvor SPOK videreformidler de enkeltes ønsker til kontaktperson/team. Eller via Kontaktperson/Team hvor opgaveløsning sker. Forstander der videreformidler dette til Team/kontaktperson for udarbejdelse af løsning. 14

15 At 75 % af teamene har opfyldt det mål man selv har udarbejdet, dvs. 5 af de 7 teams. Evaluering udføres af ledelsen. At 90 % af alle vurderinger og evalueringer i journalen er gennemført inden deadline. Dette evalueres gennem journalgennemgang hvert kvartal af sygeplejerske. Evalueringen gælder, plejeplaner, handleplaner og pleje og omsorgsoversigt (=døgnplan og helhedsvurdering). Resultatet vil hæftes til teamet og ikke den enkelte medarbejder. Arbejdsglæde måles ud fra Teamudviklingsskemaer og Mus samtaler. Alle skemaer skal afspejle et godt arbejdsmiljø samt udviklingspunkter. Evaluering af skemaer er et ledelsesansvar og gøres løbende under året. Ansvarlige Det enkelte team for det enkelte projekt Forstander og Teamleder for processen "En dråbe dryppet i livets elv har ingen kraft til at flyde selv Der stilles et krav til hver eneste dråbe: Hjælp til at holde de andre oppe!" Tage Danielsson (frit oversat) Maria Hedin August

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Virksomhedsplan 2014-2016 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 03

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2008 - Forord Denne virksomhedsberetning udgør en status af de mål og indsatsområder, Louise Mariehjemmet satte sig for 2008. Forskellen på virksomhedsberetning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014 Sørupvej 29, 5700 Svendborg Tlf. 28 93 47 69 mariannepeter@micenterfyn.dk Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014 Tilbuddets navn: Tilbuddets type: Adresse: Telefon: 7253 0516 Lykkevalg Plejehjem

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fortegården hvem er vi

Fortegården hvem er vi Fortegården hvem er vi Fortegården er en selvejende institution med aftale med Århus Kommune om drift af 50 plejeboliger. Vi er en udlejningsvirksomhed med 192 lejligheder, hvor man skal være fyldt 62

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard Den økologiske omlægning i praksis Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kort Peder Lykke Centret Plejehjem m. 148 boliger (152 beboere) Produktionskøkken Café Peder Lykke Aktivitetscenter

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere