Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen. personale/institutionsbeskrivelse/årsberetningh/2012. / S.A. Side 1 af 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen. personale/institutionsbeskrivelse/årsberetningh/2012. / S.A. Side 1 af 11"

Transkript

1 Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse: Side 3. Indledning Side 3. Renovering Side 3. Ledelse og Administration Side 3. Daghjemmet 2. sal Side 3. Aktivitetsafdelingen 1. sal Side 5. Gudstjeneste Side 5. Husavisen Side 5. Fysioterapi 1. sal Side 5. Modtagekøkkenet i stueplan Side 5. Rengøringspersonale og varmemesterfunktionen Side 6. Normering/personale Side 6. Lovpligtige tilsyn fra Embedslægeinstitutionen, Tilsynsrapport 2012 konklusion Side 6. Rapport over uanmeldt tilsyn, 2012 konklusion Side 6. Dokumentation Side 6. CSC Elektroniske Omsorgsjournal Side 6. KMD elektroniske vagtplan Side 6. Beboerstatistik Side 7. Personale Side 7. Kompetenceudvikling Side 7. Virksomhedsplan Side 8. Ledere og ledelsesgrundlag Side 9. APV Side 9. Hygiejne Side 10. Konklusion Side 11. Indsatsområder 2013 Side 2 af 11

3 Indledning Både personale og beboere har igennem 2012 kunnet finde gensidig glæde i de mange aktiviteter. Den høje faglighed hos personalet afspejles i en kompetent tilgang i plejen og omsorgen af beboerne. Personalet har gennem hele året deltaget i de forskellige temadage, som har betydet et stort kompetenceløft til medarbejderne som igen afspejles i kvalitet og tilfredshed hos beboerne. Renoveringen. Renoveringen af E og A Fløjen er udsat på ubestemt tid. Når E Fløjen er renoveret vil der yderligere være 8 plejeboliger til disposition således, at det samlede antal plejeboliger vil være 114. Fordelingen af midlertidige pladser er 8 aflastningspladser, 2 akutpladser og 2 vurderingspladser. Det samlede antal permanente plejebolig pladser er pt. 94. Det samlede antal permanente og midlertidige pladser er pt Plejehjemmet ledes af: Plejehjemsleder Susan Andreasen Kontoret: Administrative medarbejdere Inger Poulsen, Gitte Andrup og Vibeke Jensen. Daghjemmet 2 sal: Daghjemmet har et ugentligt besøgstal på 34 gæster. I daghjemmet er der 12 pladser for hjemmeboende borgere (plus en merindskrivning på 25 %). Fremmødet for daghjemsgæster er mellem 12 og15 gæster pr. dag. Dvs. at der visse måneder er en belægnings % på 125. Daghjemsgæsterne tilbydes morgen- og middagsmad samt eftermiddagskaffe. Der er hygge og socialt samvær og mulighed for et middagshvil. En gang om måneden er der månedsmiddag med sang og musik. Der er ugentlige aktiviteter i daghjemmet: Herregruppe med 3-4 personer Damegruppe med 3-4 personer Billardgruppe i Rosengangen Små gåture ud af huset Wii spil og forskellige spil Aktivitetsafdelingen 1. sal: Beboere og daghjemsgæster tilbydes forskellige aktiviteter. Der er 96 beboere, daghjemsgæster og borgere i aflastnings forløb tilmeldt aktiviteten. Der er et dagligt fremmøde om formiddagen i aktiviteten på mellem beboere, daghjemsgæster og borgere i aflastningsforløb. I 2009 introducerede vi maddage, hvor vores beboere på skift laver mad, som i gamle dage. Side 3 af 11

4 På skift tilbydes beboere dagen før at komme med ud og handle til maddagen. Både maddagen og indkøbsdagen har været en stor succes og er derfor nu et fast tilbud. Der afholdes små julefrokoster i december måned, hvor nogle af beboerne deltager på skift. Aktiviteten sørger for alle husets fællesområder er pyntet til de forskellige højtider, til stor glæde for både beboere, pårørende og personale. Fælles pyntning af det store juletræ i festsalen er fast tradition hvert år. Aktiviteten arbejder sammen med demensgruppen med hyggeeftermiddage for demente Aktiviteter foregår i Aktiviteten, Festsalen, udenfor plejehjemmet, i Rosengangen/Rosenhaven eller på afdelingerne. I aktiviteten på 1. sal forgår der: Hobbyaktiviteter: stofmaling, silkemaling, strikning, hækling, højtlæsning, filmgruppe, sang, tegning og maling. Spil: quiz, ballonspil div. spil. Bevægelsesgruppe Madgruppe Hygge og socialt samvær Julebasar i november med salg af beboerarbejde Julebagning I Rosengangen / Rosenhaven foregår der: Cafeeftermiddage i juni og december for beboere og pårørende fra plejehjemmet og daghjemmet. Socialt samvær, hygge og spil Grillparty Cocktailparty Haloweenfest Pandekagedag Syng julen ind med kaffe og æbleskiver Nytårskur Fejring af diverse royale mærkedage Tøjsalg I Festsalen forgår der: Banko Gudstjeneste Pyntning af juletræ Fælles julefrokost med beboerne Dans / cafe Årligt OL Trivselsdag Temadag I afdelingerne foregår der: Hygge og socialt samvær Torsdag eftermiddage diverse tilbud som f.eks. spil, quiz, sang, bagning, klippe-klistre, dans, musik, film og video Månedsmiddage Lucia optog Side 4 af 11

5 Fastelavn Små sommerfester Udenfor huset: Når vejr og vind tillader det: Gå og indkøbsture Gudstjeneste Hver måned er der gudstjeneste ved sognepræst Ida Nielsen. Husavisen Husavisen Solstrålen udarbejdes af administrativ medarbejder Vibeke Jensen og medarbejderne i Aktiviteten. Den udkommer nu kun i begrænset oplag som beboerne kan låne 11 gange om året. Den kan hentes på hjemmesiden Såfremt enkelte pårørende gerne vil have et print af avisen, kan den printes mod betaling af et lille beløb til dækning af kopiering. Fysioterapi 1 sal: Har udarbejdet status på genoptræning og vedligeholdende træning som tilbydes beboere og borgere på midlertidige pladser. Fysioterapeuterne har høstet stor ros fra embedslægen, for deres store indsats med at udarbejde og dokumentere funktionsniveau og vedligeholdende træning for beboerne. Daghjemsgæsterne træner flittigt i fysioterapien. I slutningen af 2012 er der yderligere ansat en Ergoterapeut. Modtagekøkkenet i stueplan: Modtagekøkkenet producerer morgenmad og mellemmåltider. Den varme mad og aftensmaden kommer fra centralkøkkenet på Løjtegårdsvej. Modtagekøkkenet bager kager hver dag til kaffen. Der bages julesmåkager, og de bliver serveret til juletræspyntningen i festsalen. Køkkenet sørger derudover for: Forplejning til kurser og møder. at give beboerne ekstra hyggeguf ved højtider og særlige Tv-programmer i årets løb. Forberedelserne til aktivitetens arrangementer i festsalen og på afdelingerne. At julemiddagen serveres kl den 24. december. Køkkenpersonalet steger selv and og flæskesteg, så her dufter dejligt af jul i hele huset. tæt kontakt til nøglepersoner i afdelingerne angående ernæring til beboerne, så der er fokus på de småtspisende. Køkkenlederen sørger for kurser i fødevarehygiejne til plejepersonalet, samt at vi har fokus på egenkontrollen i afdelingskøkkenerne. Rengøringspersonale og varmemesterfunktionen: Hører organisatorisk under Teknisk Forvaltning. Side 5 af 11

6 Normering/personale: Januar ,259 FT = ca. 100 fastansatte på Plejehjemmet Irlandsvej, eksklusiv ca. 25 timelønnede afløsere. Lovpligtige Embedslæge tilsyn forefindes på hjemmesiden Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup Kommune: Tårnby Leder: Susan Andreasen Telefon: E-post: Dato for tilsynet: 17. juli 2012 SST-id: PHJSYN P-nr.: Tilsynet blev foretaget af: Sonja Aasted Konklusion på tilsynet Institutionen skal være mere opmærksom på helhedsperspektivet i dokumentationen. Alle 106 beboeres dokumentation blev gennemgået og der blev herefter iværksat undervisning således, at personalet taler samme sprog i forhold til dokumentation i CSC omsorgsjournalen. Tilsynet har foranlediget at det faglige niveau hos medarbejderne er løftet Konklusion på uanmeldt kommunalt tilsyn 2012 Ifølge tilsynet fremstår institutionen uden bemærkningen og det er vi stolte af. Dokumentation lokalt CSC Elektroniske Omsorgsjournal Der arbejdes fortsat med dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal. Vi er nu på PEM i 2012 og har stadig meget at lære. De 4 MEDCOM standarder over ind og udskrivningsforløb bevarer og giver større sikkerhed i dokumentationen på tværs af organisationerne. Plejepersonalet har i 2012 været på kursus i God adfærd i journalskrivning. De medarbejdere der mangler sættes på kursus i KMD elektroniske vagtplan I 2012 arbejdes videre med KMD vagtplanen. Vi er i øjeblikket ved at få styr på norm og afspadseringsregnskabet. Vores administrative medarbejdere Gitte Andrup og Vibeke Jensen er nøglepersoner indenfor dette område. Plejehjemmets Hjemmeside Vores administrative medarbejdere Gitte Andrup og Vibeke Jensen er nøglepersoner indenfor området. Beboer statistik 2012 Ca. 4-5 indflytninger pr. måned af borgere til permanent plejebolig. Ca. 4-5 dødsfald pr. måned. 2-7 indflytninger pr. måned af borgere på Aflastningspladserne. 1-2 indflytninger pr. måned af borgere på Akutpladserne Side 6 af 11

7 2-6 indflytninger pr. måned af borgere på Vurderingspladserne Varighed af aflastningsophold: mellem 14 og 20 dage Varighed af vurderingsophold: mellem 11 og 21 dage November er ventelisten på 0 for daghjemsgæster Vi har i 2012 haft 2 boliger ledig i henholdsvis 3 og 11 dage, da der ikke var visiteret borgere til dem. Mortalitetsraten er ca. 25,38 % hvilket svare til en stigning på 0,88 % fra sidste år Når en beboer flytter ind på plejehjemmet, afholdes der en indflytningssamtale ca. 14 dage efter indflytningen. I samtalen kan pårørende deltage efter aftale med den enkelte beboer. I samtalen aftales der bl.a. hvilken hjælp, behov og ønsker beboeren har. Man drøfter ligeledes de gensidige forventninger der er til opholdet. Personale I 2012 har vi haft ca ansøgere pr. ledige stilling. Normeringen i 2012 er 86,259 FT svarende til 100 stillinger. I 2012 har det rene sygefravær totalt været på 5,30 %, hvilket svarer til året før. Der er udviklet en plejetyngdemodel, som kan visualisere den enkelte medarbejders plejetyngde-opgaver på den daglige arbejdsseddel. Det giver mening i forhold til, hvem der kan bidrage med udenoms opgaverne, og dermed er der sat fokus på kvalitet, effektivitet og trivsel som tre faktorer, der bidrager til at give mening og fremme trivslen i arbejdsmiljøet. Der er sat fokus på arbejdsbelastende stillinger, som kan nedbringes ved at anvende den nye velfærdsteknologiske hæve og sænke stol til beboere og borgere med funktionsniveau 3 og 4 Kompetenceudvikling PC undervisning et begynder kursus i Word Office Lokal undervisning i afdelingerne ved demensressourcepersonerne i demens og ernæring. Fortsat udvikling indenfor demensområdet. Kursus i dans for demente Undervisning i ernæring af demente borgere Der afholdes Cafeeftermiddage for pårørende til demente beboere hver 2 måned. Kursus De 4 MEDCOM standarder Praktikvejlederuddannelse Sårpleje kursus og tryksårskonference. Temadag om basal hygiejne og sår Temadag om palliativ pleje Temadag om lyskrydsmodellen Dokumentationskursus Kursus i køkkenhygiejne for nøglepersoner Temadag om trivselskryds. Side 7 af 11

8 Trivselsdag der er nedsat et trivselsudvalg som arbejder sundhedsfremmende i forhold til personalet blandt andet er der indført gymnastik for alt personale hver tirsdag og torsdag og det er på SU besluttet, at der til møderne serveres frugt. Medicinprojektet med Plustid en farbar sti igennem skoven LEAN i medicinhåndtering arbejde med udvikling af prototypen. VISO psykolog temaeftermiddage for personalet. Plejetyngdemodellen Evaluering af ressourcetildelingsmodellen i Tårnby Egenkontrolkursus for køkkenpersonale Virksomhedsplan er et samarbejde med Jobcenteret Tårnby Kommune Afdelingslederne arbejder stadig med virksomhedsplanen i samarbejde med Jobcenteret. Institutionen har mere end 25 Jobtrænere igennem de forskellige afdelinger. Det er igennem dette samarbejde, at personalet har lært, at vi for de svage parter i samfundet, kan gøre en forskel. Vi kan være den hjælpende hånd, som en der ligger ned har brug for, til at komme op og sidde igen. Vi har en høj succesrate, når det handler om at få borgerne i jobtræning videre til en uddannelse og dermed en ny start på arbejdslivet. Dette er helt i tråd med regeringens og Tårnby Kommunes politik for uddannelse af unge voksne. Ledere Målet for 2012 for ledergruppen er, at styrke de ledelsesmæssige kompetencer. I 2011 udviklede Tårnby Kommune sit ledelses grundlag og for at styrke lederne i deres hverdag, har vi valgt at gøre grundlaget operationelt. Side 8 af 11

9 Krav til ledelsen Tårnby Kommune stiller krav til sine ledere om at de deltager i lederuddannelse og derfor er alle afdelingslederne i gang med akademiuddannelsen. Lederen skal have fokus på borgerne i forhold til kvalitet, tilfredshed og et højt professionelt og fagligt niveau på pleje og omsorgen, som tilbydes den enkelte borger. Være rollemodel. Lederen skal kunne kommunikere klart og tydeligt med vægt på kommunikation, adfærd og værdigrundlaget. Lederen skal skabe rammen for arbejdets udførelse. Lederen skal være økonomisk ansvarlig og kunne styre efter rammen. Lederen skal kunne styre efter vagtplanen, vakancen og normering. Lederen skal definere fastlagte mål for afdelingen, udpege retning og skabe kvalitet, effektivitet, trivsel og dermed mening i det daglige arbejde. Lederens Personlige profil er at vise: Deltagelse Involvering og menneskelig ordentlighed i alle sammenhænge Synlighed Etik Værdier APV I beskrivelse af problematiske forhold, er der flere medarbejdere der skriver: Dokumentationen fylder meget i Der er til stadighed brug for fokus og undervisning på dette område. Medarbejderne har brug for at der er ledelse tilstede i hverdagen Samarbejde og retfærdighed i det daglige arbejde samt fordeling af arbejdsopgaver. Afdelingerne har i samarbejde med Afdeling S fortsat udviklingen af lyskrydsmodellen til plejetyngde-måling af beboerne. Lyskrydsmodellen hvor de mest plejekrævende har rødt lys, den moderat plejekrævende har gult lys og de lettere plejekrævende har grønt lys. Dette visualiseres på arbejdsplanen, således at tyngde og fordeling af opgaver bliver mere retfærdig og synlig. Sygefraværet og sygefraværssamtaler i forhold til sygefraværsretningslinjerne Vold og chikane da vi har nogle meget udfordrende demente beboere i øjeblikket og derfor har opstartet samarbejde med Psykologer fra VISO. Afdeling C har på baggrund af kommunikation, adfærd og problematikker i forbindelse med arbejdstilrettelæggelse, udviklet trivselskrydset Hygiejne Vi har i indeværende år haft 2 tilfælde af MRSA og 8 tilfælde af Clostridium Difficile til en samlet pris på isolationsudstyr på kroner. Nøglepersoner fra afdelingerne har været på hygiejnekursus, så de kan videregive informationerne til andre personaler. Basispersonale er undervis i basalhygiejne af hygiejne sygeplejersken. Side 9 af 11

10 Konklusion på de områder institutionen har arbejdet med i 2012 Afdeling S har arbejdet videre i 2012 med udvikling af lyskrydsmodellen, hvilket har medført en artikelserie i Dansk Videncenter for Arbejdsmiljø og en artikel i FOA. Plejeafdelingerne er sammen med afdeling S i gang med at videreudvikle lyskrydsmodellen til et redskab, der skal skabe mening og retfærdighed i det daglige arbejde. Vi har som institution deltaget i Kommune Crawl og den store personalepolitiske event, hvor der deltog tusind af medarbejdere fra alle landets kommuner. Der er udarbejdet en pjece om plejetyngdemodellen Lederteamet arbejder med det operationelle ledelsesgrundlag for Irlandsvej. Der arbejdes med patientsikkerhed både i form af sagsbehandling af UTH, indrapportering, statistik og læring af utilsigtede hændelser indenfor alle områderne. Der arbejdes med at forøge patientsikkerheden ved dosering af medicin hvor vi i samarbejde med Plustid er i gang med at udvikle en prototype indenfor medicinhåndteringen som samtidig hænger sammen med et stillerum, hvor beboernes medicin skal doseres. Beboernes medicin er adskilt i små celler men stadig i samme aflåste rum. Projektet forventes færdigt i foråret Der arbejdes med arbejdsmiljø og arbejdsbelastende stillinger gennem Velfærdsteknologi projekt med RotoFlex og RotoCare sengene, hvor vi fik bevilget kroner til Plejehjemmet og sygeplejeklinikken Der er fokus på ernæring af den demente borger. Institutionen arbejder videre med dokumentation, belysning og vurdering af dokumentationen. Der er, som beskrevet i ressourcetildelingsmodellen, ansat flere social - og sundhedsassistenter med henblik på, at forbedre den sygeplejefaglige dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser ud fra Sundhedsstyrelsens 11 problemområder. I 2012 er der udarbejdet en gennemgang af samtlige 106 beboers medicin og dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal med henblik på at kvalitetssikre dokumentationen. Der er stadig mulighed for forbedringer indenfor dokumentationen i Der arbejdes fortsat på forståelse, anvendelse og dermed implementering i klinisk praksis af de interne instrukser. I 2012 er alle instrukserne revideret. I 2012 er medicinmodulet implementeret. Arbejdet med KMD elektroniske vagtplan fortsætter som styringsredskab for lederne. Side 10 af 11

11 Der er stadig fokus på institutionens fælles værdigrundlag, specielt i de perioder hvor personalet oplever at bladene falder af træet. Næste års satsningsområder er: Arbejdsmiljø Kompetencer, kompetenceudvikling og kompetenceniveau Basalt hjerte lunge redning Fortsat udvikling og implementering af Plejetyngde modellen Husets egne temadage Afslutning på LEAN af medicinhåndtering og færdigudvikling af prototype. Fortsat udvikling og implementering af trivselskrydset Plejehjemsleder Plejehjemmet Irlandsvej Susan Andreasen December 2012 Side 11 af 11

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde

Læs mere

Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011

Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011 Plejehjemmet Irlandsvej Projektansvarlig Susan Andreasen I samarbejde med ArjoHuntleigh Sundheds og Omsorgsafdelingen Forvaltningschef Kim A. Madsen Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv?

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere