Indhold. s. 1. s. 2-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. s. 1. s. 2-5"

Transkript

1 Indhold Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Intro til Mødrehjælpen Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Budget Butikken Butiksudvalg og ledelse Fællesmøder for butikken - personalemøder Vagtplan Den daglige drift af butikken -bemanding Kundebetjening Post Rengøring Tømning af affaldsspande med skrald og tøj Brugsanvisninger og vejledninger Vaskemaskine (vejledning til brug) Tørretumbler (vejledning til brug) Telefon Elmåler Ved fejl, mangler eller nedbrud på maskiner/elektronisk udstyr Butiksindretning Vinduesudsmykning Bag det gule skab - bagbutikken Lageret Åbning- og lukning af butikken - de faste rutiner Når butikken åbnes: Overlap fra formiddagshold-eftermiddagshold Når butikken lukkes Betjening af kasse og Dankortterminal Ved vagtens start Kassen i løbet af dagen Fejl ved indtastning på kasseapparatet Ved lukning Kasseapparat Dankortterminal s. 1 s. 2-5 s. 6 s. 7-8 Side 1

2 Tæl kassen op Indkøb i løbet af dagen Gavekort Tyveri Aflevering, modtagelse og sortering af indleveret tøj m.m. Aflevering af tøj m.m. Modtagelse af tøj og legetøj Generelle principper for sortering Specifikke retningslinjer for sortering Prismærkning Personale Telefonliste Sygdom/ferie Nøgler Kaffe/te og forplejning Personalekøb Forsikring Parkering Ophold i butikken uden for åbningstid Ophold i butikken inden for åbningstid Udgifter Mangler og opfyldning Indkøbsliste Kommunikation internt meddelelsesbog Uoverensstemmelser Rygning I ulykkestilfælde Brand og nødhjælp Ved ulykker og brand, ring 112 Nye frivillige og kommunikation Henvendelser vedr. at blive frivillig Ansættelsesprocedure Afsked Kommunikation og PR Pressekontakt Kommunikation internt meddelelsesbog Kontakt Kontaktoplysninger genbrugsbutikken: Bestyrelsen Mødrehjælpen Lokalforeningen Hillerød Mødrehjælpen Hovedorganisationen Rådgivningen i København Mødrehjælpen Frivilligafdelingen Relevante kontakter i Hillerød Samarbejdspartnere i Hillerød s s s. 13 s s Side 2

3 Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Kære frivillig, velkommen til vores praksishåndbog vedr. butikken. Den er tænkt som en støtte i den daglige drift af butikken og vi påtænker at arbejde løbende på at justere den, specielt her i opstarten. Vi håber, at du i en positiv ånd vil være med til at forbedre den med løbende kommentarer og input, så vi kan være så opdaterede som muligt. Al henvendelse vedr. input rettes indtil videre til Annemarie M eller Lone N. Tak for din opbakning og dit engagement uden dig var det ikke muligt Intro til Mødrehjælpen Med Mødrehjælpens genbrugsbutik støtter vi Mødrehjælpens landsdækkende arbejde, hvis hovedformål er fundraising til Mødrehjælpens rådgivningsarbejde på landsplan samt lokale aktiviteter for børn og deres familier i Hillerød og omegn. Mødrehjælpens genbrugsbutik arbejder med: - at sælge brugt, velholdt børnetøj til rimelige priser - at øge Mødrehjælpens synlighed lokalt Der henvises i øvrigt til Mødrehjælpens hjemmeside (se under kontakt) og Mødrehjælpens frivillighåndbog, som findes i skabet i butikken. Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen og der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Mødereferater m.m. findes i personaleskabet i bestyrelsesmappen. Alle frivillige opfordres til at holde sig ajour ift. Bestyrelsens drøftelser og beslutninger. Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden d Bestyrelsen har det fulde ansvar for butikken og det er bestyrelsen i lokalforeningen, der tager stilling til overskudsdisponering, driftsform, organisering, budget for driften, tilladelser og myndighedskontrakter samt fornyelser og udvikling. Budget Lokalforeningen har det overordnede ansvar for butikkens budget, som udarbejdes for perioden: Side 3

4 Butikken Butiksudvalg og ledelse Alle medarbejdere i butikken, udgør butiksgruppen. Butiksrådet består pt. af 5 personer Lisbeth Larsen, Annette Grønnemose, Tine Will-Nielsen, Tina Hansen og Lone Nielsen, med følgende poster: - Butikskoordinator med ansvar for de frivillige/personalet samt kontaktperson til bestyrelsen i lokalforeningen (Lone) - Økonomiansvarlig/bogholder (lokalforeningens kasserer i opstartsfasen) (Lone) - Vagtplanskoordinator: Lægger vagtplan (Tina) - ansvarlig for tøj herunder bortskaffelse af tøj (Tine) - ansvarlig for rengøring (Ikke defineret) - ansvarlig for vinduer og butiksudsmykning (Maren og Bettina, Bestyrelse) - ansvarlig for pr/synlighed i lokalområdet (Bestyrelse) - ansvarlig(e) for afholdelse af sociale arrangementer, der vedrører de frivillige, der er tilknyttet butikken (f.eks. julefest, udflugter, sommerfester mv.) (Ikke defineret) Butiksrådet er som hovedregel en del af den almindelige vagtplan, for på denne måde at sikre tilknytningen til butikken og samarbejde med øvrige frivillige. (Gælder ikke for Tine og Tina) Rekruttering og af frivillige foretages af min. to bestyrelsesmedlemmer, hen ad vejen kan opgaven overdrages til butiksrådet. Ved tvivlsspørgsmål/konflikter står bestyrelsen til rådighed. På butikkens personalemøder deltager altid en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen. Ændringer i den daglige drift, som f.eks. åbningstider, bemanding og større ændringer i indretningen, drøftes med lokalforeningens bestyrelse. Ligeledes inddrages lokalforeningens bestyrelse i forbindelse med større nyanskaffelser, annoncering og særlige events. Dette punkt er ikke lagt ud til butiksrådet endnu, men på længere sigt, er dette planen. Fællesmøder for butikken - personalemøder Vi holder personalemøder en gang hvert kvartal. Mødet vil blive holdt sen eftermiddagen eller aften. Meningen med møderne er, at vi kigger på den tid, der er gået siden vi sidst har holdt møde og danner os et billede af erfaringerne som vi har fået. Vi kan endvidere gøre status over her og nu og aftale evt. ændringer og så er der sidst, men ikke mindst, mulighed for at møde kollegaer. Det er også på personalemøderne, at vi vil introducere nye frivillige. Vi forventer i bestyrelsen, at alle prioriterer at deltage i møderne. Fremadrettet vil der efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blive fastlagt datoer for personale- og bestyrelsesmøder for det kommende år. Liste med datoer vil blive hængt op i butikken. Husk, at det er et fælles ansvar at medvirke til, at alle føler sig velkomne! Indkaldelse til personalemøde vil foregå pr. mail. Side 4

5 Vagtplan Vagtplanen hænger på opslagstavlen i køkkenet. Der udarbejdes nye vagtplaner hver anden-tredie måned. Ansvarlig for vagtplanen Tina Hansen. Den daglige drift af butikken -bemanding Der er altid mindst 2 personer på vagt og det forventes, at de udarbejdede vagtplaner/mødetider overholdes. En vagt er typisk af ca. 3,5 timers varighed pr. uge. Der kan dog aftales længere og/eller flere vagter på en uge. Kundebetjening Alle kunder, uanset alder, køn eller hudfarve, skal betjenes venligt og med imødekommenhed. Det skal være en rar og positiv oplevelse for alle at komme i vores butik. Vær synlig i butikken og spørg om du kan hjælpe med noget eller sig til kunden, at kunden er velkommen til at gå rundt og kigge på egen hånd. Post Postkassen sidder i porten. Nøglen bør hænge på opslagstavlen ved sorteringsbordet. Rengøring Generelt ønsker vi, at butikken inde og ude, såvel som bagbutik, lager, køkken og toilet fremstår ryddelig, ren og pæn. Almindelig oprydning og tøjhylder og kurve rettes løbende. Det er alles ansvar, når de er på arbejde i butikken. Vi anbefaler, at den første time af en vagt dedikeres til rengøring jf. oversigten over hvordan en vagt forløber. Derudover har vi lavet en turnusordning, hvor vi skelner mellem: - Daglig rengøring: (butikkens åbningsdage): skift af karklud, viskestykke og håndklæder, tømning af skraldespand, opvask af kopper m.m., udluftning, rengøring af disk, tørretumbler tømmes. - Ugentlig rengøring: aftørring af støv, gulvvask og støvsugning efter behov, toilet rengøres, vaskemaskine tørres af. - Månedlig rengøring: vinduespudsning, hylder aftørres, køleskab tørres af, vaskmaskine renses i rengøringsprogram, dvs. vask en kogevask til bomuld med vaskepulver uden tøj. Oversigt over opgaver hænger i butikken og der skal krydses af, når en opgave er udført. (Udarbejdes af Maren snarest) Tømning af affaldsspande med skrald og tøj Affaldsspanden i køkkenet/butikken tømmes hver aften i containeren, når butikken lukkes. Overskudstøj eller frasorteret tøj som vi ikke kan sælge i butikken samles sammen i sække og afhentes en gang om ugen af Røde Kors, som sender det til deres overskudslager, hvorfra det sælges videre. Røde Kors kommer og henter tøj i butikken onsdag formiddag. Brugsanvisninger og vejledninger Alle brugsanvisninger til diverse apparater/maskiner findes i en mappe i personaleskabet i butikken. Vaskemaskine (vejledning til brug) 1. Vaskemaskinen tændes på tænd/sluk knappen før tøjet kommes i 2. Vaskeprogram vælges og generelt bruges: a. Finvask I: grader eller b. 20 min. program: grader 3. Kom tøj i maskinen, som automatisk vejer, hvor meget tøj, der er i tromlen. Max 4 kg. ved finvask og 3 kg ved 20 min. programmet. 4. Der er andre specielvaskeprogrammer, som kan bruges til overtøj og tæpper (se kopieret oversigt). 5. Hvis pletter, sæt en almindelig vask over til næste vagthold eller til dagen efter. Husk at skrive det i meddelelsesbogen. Påfør opvaskemiddel på plet. Hvis pletten ikke er gået af i vask, kasseres tøjet. 6. Tøjet trænger måske til en ekstra centrifugering, så det går hurtigere i tørretumbler. Side 5

6 7. Vaskepulver dosering: Mål ca. en halv kop vaskepulver af og kom i skuffe I. 8. Efter endt vask, skal dør og skuffe efterlades åben, så lugt undgås. 9. Information om vedligeholdelse og fejlfinding findes i brugsanvisningen på side En gang om måneden køres en vedligeholdelsesvask på varmeste program for bomuld med sæbe, men uden tøj i tromlen. NB! Refresh programmet kan kun bruges, når vi ved, at tøjet er kommet ind vasket, og det blot trænger til en genopfriskning. Der skal IKKE bruges vaskemiddel til dette program. Tørretumbler (vejledning til brug) 1. Vi har en kondenstørretumbler, så efter HVER tørring, tømmes vandbeholderen, som sidder øverst i venstre og filteret nederst tømmes for tøjfibre. Bør støvsuges indimellem, også under filtret. 2. Brug programmet ekstra tørt og tjek tøjet efter min. Der kan max kommes 8 kg i. 3. Vedligeholdelse og fejlfinding, finde på side 19 i brugsanvisningen. Telefon Der er en mobiltelefon i butikken. Vi har abonnement hos Telia hvor der er begrænset taletid, sms og net. Mobile-Pay vil blive integreret snarest. Kode til telefonen ligger i skuffemøblet. Telefonen er til brug i forretningsøjemed, men du må gerne føre en kort privat samtale, hvis det er vigtigt. Telefonnumre på alle frivillige, bestyrelse og andre relevante numre vil blive kodet ind i telefonen. Brugsanvisning vil blive udarbejdet af Maren. Det er vigtigt og vores alles ansvar, at folk kan træffe os og eller bliver kontaktet hvis de retter telefonisk henvendelse til os enten med opkald eller en telefonbesked. Elmåler Elmåleren findes bag lågen i børnehjørnet og skal være til at komme til. HPFI relæet springer ind i mellem fra og det er her, at det slås til igen. Vær opmærksom på, at elkedel ikke må være i brug samtidig med vaskemaskine og tørretumbler, da det altid udløser, at relæet slår fra og det kan medføre skade på maskinerne. Ved fejl, mangler eller nedbrud på maskiner/elektronisk udstyr Hvis der opstår problemer med vaskemaskinen, tørretumbleren eller andre elektroniske apparater, så tjek brugsanvisningerne, som findes i en mappe i personaleskabet. Hvis problemet ikke kan løses med vejledningen i hånden eller i fejlfindingsmanualen for det pågældende produkt, så tag kontakt til én fra bestyrelsen, som tager stilling til om en evt. fagmand skal kontaktes. Butiksindretning Vi har principper for såvel butiksindretningen generelt, som vinduesudsmykning. Det er vigtigt, at butikken fremstår enkel, overskuelig og at man kan se, at vi tilstræber kvalitet i vores varer. Hvis for mange kommer ind over vil det være svært at holde fast i den røde tråd. Vi er endvidere underlagt nogle retningslinjer fra Mødrehjælpen og det bliver for rodet hvis alle ændrer på noget hver gang de er på vagt og det vil give anledning til unødige konflikter og skal derfor respekteres af alle. Vinduesudsmykning Bettina og Maren er pt. ansvarlige for vinduesudsmykningen og altså ingen andre end dem, skal lave vinduesdekorationer eller ændre på butiksindretningen. Dette skal respekteres. Hvis noget af tøjet fra vinduet sælges, så skal det imidlertid erstattes med en tilsvarende vare f.eks. en kjole erstattes af en kjole præcis som i resten af butikken. Har du forslag eller ideer er du meget velkommen til at kontakte Bettina eller Maren, men du må altså ikke ændre på noget uden videre. Det er alles ansvar at vinduerne ser pæne ud. Bag det gule skab - bagbutikken Side 6

7 Bagbutikken bruges til sortering af modtaget tøj og til strygning af rent tøj. Der er mulighed for at hænge tøj til tørre i begrænsede mængder af hensyn til fugtighed i butikken. Det gælder kun tøj, der ikke tåler tørretumbling. Her er endvidere en stol og et bord, som du kan sidde ved. Lageret Lageret øverst er til opbevaring af indleveret kvalitetstøj, der hører til andre sæsoner (årstider) end den vi er i f.eks. sommertøj, legetøj og udstyr i det omfang vi har plads til det. Der vil være plastkasser, som er markeret med sæson og str. Det legetøj, der er på lageret skal sorteres løbende og må gerne sættes i butikken, når der mangler eller er plads i butikken. På lageret er det vigtigt at holde orden og sørge for at følge de retningslinjer, der er omkring opbevaring m.v.. Side 7

8 Åbning- og lukning af butikken - de faste rutiner Butikken holder indtil videre åbent onsdag, torsdag og fredag kl. 11:00-17:00 og lørdag kl. 11:00-14:00. Mødetiden vil være 10:30-14:00 eller 13:45-17:15, det er vigtigt at være klar til at betjene kunder fra kl. 11:00 og helt til kl. 17:00, derfor rækker mødetiden ud over åbningstiden. Butikken holder ferielukket på almindelige helligdage og efter bemandingsmulighed. Når butikken åbnes - låser man sig ind - tænder for udsugningen og lys (vinduer, baglokale, det stre M og de fire lamper i butik. - aflytter telefonsvarer (se særskilt afsnit om telefon) - tjekker om telefonen skal lades op (lader sidder i stik ved kassen) - gør kassen klar (se særskilt afsnit om kasse) - læser i meddelelsesbogen - sætter tøjstativ, barnevogn, blomster-skilte-vogn, flag m.m. ud på Torvet. Stol, klapvogn el.lign uden for døren til butikken - skab overblik over dagens opgaver (sortering og klargøring af tøj, kundebetjening, rengøring etc.) Aftal med din makker hvordan I fordeler dagens opgaver - Hvem er synlig i butikken og ekspederer kunder og hvornår skifter I? - Hvem udfører praktiske opgaver i forbindelse med sortering og klargøring af tøj, rengøring m.m. - Prioriter at starte med rengøring, men prioriter altid kunderne fremfor praktiske opgaver - Aftal pauser med din makker Overlap fra formiddagshold-eftermiddagshold - Formiddagsholdet rydder pænt op inden eftermiddagsholdet møder - Formiddagsholdet referer til eftermiddagsholdet om dagens opgaver hvad har I nået og hvad har I ikke nået, så der bliver en rød tråd og opgaver kan videreføres eller afsluttes. - Når butikken lukkes - ryd op og gør klar til lukning ½ time før butikken lukkes. - skriv evt. beskeder i meddelelsesbogen - tag alt ind, der er placeret uden for butikken/på Torvet - lås døren præcis ved lukketid - gør kassen op og lav kasseopgørelsen og fjern byttepenge fra kassen(se afsnit om kassen) - kasse og dankortterminal slukkes og sidstnævnte lægges i skuffen - eftermiddagsholdet rydder pænt op til formiddagsholdet, hvis det ikke allerede er gjort - kaffemaskine, strygejern, udsugning, vaskemaskine, tørretumbler og alt lys skal slukkes i butikken, på lageret, toilettet og køkkenet inden butikken forlades. - lås døren og læg nøglen på aftalt plads - tak for din indsats Side 8

9 Betjening af kasse og Dankortterminal Nøgle forefindes til højre for indgangsdøren i nøgleboks. Koden er 2349 Ved vagtens start Lås yderdøren og tæl byttepengene i den grå kasse op: 400 kroner læg pengene i kasseapparatet og sæt den grå kasse tilbage i skabet. Drej nøglen på kassen til Reg. og kasseapparatet er klar. Kassen i løbet af dagen Alle varer skal slås ind i kassen under [DIVERSE] = rød plet. Når et salg er afsluttet trykkes altid på [KONTANT] også selvom det er en dankortbetaling. Ved køb med dankort, bruges den lille dankortterminal (se vejledning i skuffen ved tvivl), beløbet skal også altid tastes ind på kasseapparatet. Ved problemer med terminalen ring til DK online support på tlf , vi har en fuld serviceaftale. Fejl ved indtastning på kasseapparatet Slå kassen ud på [KONTANT]. Fejlbeløbet skal herefter tages retur: Tryk fejlbeløb + [RETUR] + [DIVERSE] + [KONTANT]. Så stemmer kassen igen. Skriv navn på både fejlbon og returbon, klips dem sammen og læg dem ned i kasseskuffen. Husk også at lave den rigtige ekspedition, så kunden kan få sin bon med og det rigtige beløb kommer ind i kassen. Ved lukning Lås yderdøren. Og gør herefter kassen op. Kasseapparat Drej nøglen i kasseapparatet til [Z1/X1]. Tryk på [.] og [KONTANT] så får du en bon med dagens samlede salg (står nederst på bonen). Kassen er nu også nulstillet, så den er klar til næste dag. HUSK at nøglen SKAL drejes til 0 position. Dankortterminal Dankort: Udfør punkt 5 afskrivning på dankortterminalen = dagens samlede dankortsalg. Tryk: [menu] 2 pile op [ok] afvent lille pause, bon kommer ud. HUSK at godkende med tryk på grøn knap, ellers nulstiller den ikke. Tag nu de udskrevne boner og hele kassen fra kasseapparatet (inkl. penge og hvad der ellers ligger i den) med op i køkkenet, og luk døren bag dig. Så er du klar til at tælle kassen op. Tæl kassen op Ryd disken, så kasseopgørelsen ikke blandes sammen med andet. Tæl 400 kr. op i blandede småpenge, og læg dem i den lille grå kasse fra skabet. Har der været indkøb i løbet af dagen? Find bonerne frem, de skal skrives ind i kasserapporten. Side 9

10 Tag kasserapporten i den øverste skuffe i det grå skuffedarium og notér: - dagens salg (fra kasseopgørelsen) - dankortopgørelse - kontanter - indkøb i løbet af dagen skriv, hvad der er købt og notér beløbet Se på de forrige opgørelser, hvis du er i tvivl. Husk dato! Alle boner, dankortudskrift og kasseudskrift fra dagen klipses bagpå kasserapporten Dagens omsætning lægges i en plastpose fra den grå kasse sammen med kasserapporten. Posen lægges tilbage i den grå kasse i rummet under byttepengene. Den grå kasse sættes på plads i skabet. Sørg for, at skuffen i kasseapparatet står åben. Indkøb i løbet af dagen Man tager kontanter fra kasseapparatet, noterer på en udgiftsseddel, hvor mange man har taget, skriver dato og underskrift, og lægger den i kassen. Når man kommer tilbage fra indkøb, lægges bon + byttepenge i kasseapparatet og den seddelen smides ud. Så stemmer kassen igen. Gavekort Vi ønsker på sigt at sælge gavekort til butikken, men vi er endnu ikke helt klar til det. Når det er muligt vil proceduren fremgå her. Tyveri En genbrugsbutik, kan også hjemsøges af butikstyve. Vær opmærksom på kunderne og sørg for, at de ikke lades alene i butikken, vær ligeledes opmærksom på ikke blive så optaget af indleveret tøj, oprydning (giv f.eks. altid din makker besked, når du skal på toilettet, på lageret) eller lignende, at de ikke bliver registrerede, men omvendt skal kunderne i vores butik heller ikke føle sig overvågede eller mistænkeliggjort. Husk også at låse dine personlige ejendele i de aflåselige skabe og tag nøglen med dig vær opmærksom hvis nogen spørger om at låne toilettet. Tyveri politianmeldes. Politiet kontaktes på tlf.: Side 10

11 Aflevering, modtagelse og sortering af indleveret tøj m.m. Aflevering af tøj m.m. Tøj, legetøj, sko og udstyr kan afleveres i butikkens åbningstid. Vi kan desværre ikke tilbyde at hente det. Vi tager gerne imod udstyr forudsat, at vi har plads på lageret. Modtagelse af tøj og legetøj Tøj modtages altid med stor glæde og giveren takkes. Vi må gerne afvise alt andet end tøj, fodtøj, legetøj og udstyr til børn, da vi ikke sælger dette, mens voksentøj samt møbler osv. henvises til de øvrige genbugsbutikker i byen f.eks.: - Røde Kors Genbrugsbutik: her modtager de tøj samt mindre møbler og brugsgenstande. - Lumi Genbrug, Helsingørgade: her modtager de tøj og møbler. - Blå kors, Helsingørgade - Hvis du selv har noget tøj, der skal afleveres kan du tage det med en dag, hvor du selv er på arbejde, så du ikke bebyrder dine kollegaer med ekstra arbejde. Generelle principper for sortering Alt tøj, der bliver afleveret i butikken, skal sorteres i bagbutikken (bag det gule skab). Butikken handler udelukkende med de bedste genbrugsprodukter og det er kun det bedste tøj, sko etc., der kommer ud i butikken. Vi modtager i gennemsnit 5-7 poser om ugen, og kan ikke sælge 5 poser i butikken på en uge. Derfor er det nødvendigt at sortere kraftigt og kun beholde det bedste tøj etc., som er tidsvarende, der har en hvis handelsværdi, og som vi med stor sandsynlighed kan sælge. Tøj med pletter og huller skal sorteres fra med det samme. Tøj, vi ikke bruger, bliver genbrugt til andre formål, så intet går til spilde. Specifikke retningslinjer for sortering Tøj og sko, der afleveres i butikken, skal sorteres bagerst i butikken dvs. bag det gule skab. Poser stables pænt, så det ikke ser rodet ud ude fra butikken. Legetøj bæres som udgangspunkt op på lageret, hvor det sorteres og sættes på hylder. Tøj og sko sorteres og vaskes efter følgende principper: 1) Mærketøj prioteres først (se ophængt liste) 2) Tøj etc. sorteres kritisk og kraftigt med det samme i to kategorier. a. forårstøj/sommertøj b. efterårstøj/vintertøj Tøj, som vedrører ex. jul, fastelavn, Halloween eller andre mærkedage sorteres fra og lægges i markerede plastic containere på lageret. Tøj med pletter, huller, slid kasseres. 3) Sorteret tøj etc. UDENFOR SÆSON sættes med det samme på lager i store poser med mærkat på f.eks. sommertøj 2015, sorteret. Da vi har begrænset plads, er det KUN det rigtigt gode mærketøj (se liste på opslagstavle) der skal gemmes Side 11

12 1) Sorteret tøj etc., I SÆSON, sorteres efter størrelse og lægges i markerede plastkurve efter størrelse, så der holdes et system i sorteringen, som kan overleveres til næste vagthold: a. Str , dvs. til og med 1 år b. Str , dvs. 1-3 år c. Str , dvs. 4-5 år d. Str , dvs. 6-8 år e. Str. 134+, dvs. 9+ år 2) Efter sortering af tøj etc. I SÆSON og efter størrelse, gennemgås tøj etc. allerede ophængt i butikken, for at vurdere om, der skal ske en udskiftning til et bedre stykke tøj. Det sker INDEN det sorterede tøj vaskes, stryges og prismærkes. Sko vaskes og gives evt. lidt sværte for at se pæne ud. Skal der ske en udskiftning? 3) Hvis JA: vaskes, stryges og prismærkes tøjet og hænges op. 4) Hvis NEJ: vurderes det om tøjet skal på korttidslager (stativ), for at hænges op senere, eller skal sorteres fra med det samme. 5) Tøj uden pletter og huller, som sorteres fra til et andet formål, kommes i en gennemsigtig plasticpose med et mærkat, f.eks. Røde Kors etc. 6) Alt legetøj vaskes af. Tøj der er frasorteret af en kollega skal respekteres. Der er altid en grund til at tøjet er kasseret. Sørg for løbende udskiftning af tøjet, der bør ikke hænge tøj som har hængt mere end 2-4 uger. Prismærkning I forhold til prismærkning følges Mødrehjælpens prispolitik og prisskema, som reguleres ca. en gang om året. Her findes grundpriserne men for hver vare kan der lægges et tillæg oven i prisen alt efter mærke og/eller hvis der er noget særligt. Dette tillæg og tøjmærker/brands kan du også se på skemaet i butikken. Ved tvivl justeres prisen til at være max 20 % af anslået nypris + evt. tillæg. Der gives ikke rabat, ligesom købte varer ikke byttes eller tages retur. Alle varer i butikken skal være prismærket og der kan ikke tinges om prisen, som altid er den der står på prismærket. Der forefindes prisvejledning i bagbutikken, bag det gule skab og på sorteringsbordet. Prismærkning foretages med et prismærke, som skydes i tøjet (skyderen er følsom, så vær ikke for hårdhændet med den). Vær opmærksom på, at prismærket placeres i søm eller mærke. På prismærket noteres måned øverst i højre hjørne, prisen i midten og str. nederst. Vi reserverer ikke tøj eller andre varer til kunder eller frivillige. Bytning og returnering er heller ikke muligt. Bøjler: Vi har anskaffet sorte bøjler til det store tøj og hvide til det mindre. Der må ikke hænges tøj ud i butikken på andre bøjler end disse. Når der ikke er flere bøjler er der så meget tøj i butikken at der ikke skal hænge mere. Man kan så gennemgå stængerne og se om noget kan skiftes ud med noget bedre.. Dog har vi 5 farvede træbøjler med prikker. Disse skal bruges til at hænge tøj ud i vinduerne på. Side 12

13 Personale Telefonliste Telefonliste er tilgængelig i butikken, den opdateres løbende og der vil altid være dato for opdatering på. Den vil, når den bliver opdateret også blive sendt per mail til alle frivillige. Husk, at vi ikke udleverer hinandens kontaktoplysninger, de er udelukkende til internt brug. Du skal også huske at give os besked, hvis der er ændringer i dine kontaktoplysninger. Sygdom/ferie Som frivillig i butikken er der brug for dig og du er naturligvis ventet, hvis du har sat dig på en vagt. Sker det imidlertid, at du på grund af sygdom/eller anden akut tilstand bliver forhindret i at møde til den aftalte vagt i butikken, vil vi bede dig om, selv at forsøge at finde en afløser. Alternativt kan du kontakte Tina eller Lone N. hurtigst muligt. Ved pludselig fridag eller ferie er du ansvarlig for at bytte vagten eller få en kollega til at afløse dig. Vi har en liste med frivillige man kan anmode om tilkalde. Vi ønsker og tilstræber som hovedregel to til at bemande butikken, men i akutte eller andre uopsættelige tilfælde, hvor man kan komme i en situation, hvor man kan stå alene, er det op til den frivillige, der evt. må stå alene, at beslutte om man vil være alene i butikken. Alles valg skal respekteres. Kaffe/te og forplejning Som engageret i butikken, har vi fri adgang til kaffe og te, som kan nydes i bagbutikken, hvortil der er indrettet en lille hyggekrog med et bord og to stole. Er du på vagt hen over frokost er du velkommen til at medbringe en madpakke, som ligeledes indtages i bagbutikken, køkkenet eller udenfor. Der forefindes et køleskab i køkkenet til din mad. Personalekøb Det er ikke muligt at købe varer, som ikke er prismærket og sat til salg i butikken. Dette gælder både for kunder og personale. Personalekøb kan kun foretages i åbningstiden og skal slås ind på kassen af en anden medarbejder. Det er heller ikke tilladt at låne tøj m.m. med hjem, eller at tage kasseret tøj med hjem kort sagt du er på lige fod med enhver anden kunde. Forsikring Man er som frivillig i Mødrehjælpens genbrugsbutik i udgangspunktet dækket af Mødrehjælpens forsikringer, hvis der sker skade på andre personer, andres ting, eller hvis man selv kommer til skade. Man er dækket, fordi man er ansat i Mødrehjælpen. Ved ansættelse forstås i praksis, at man er underlagt nogle andre nemlig arbejdsgiveren i dette tilfælde Mødrehjælpen, og at man er blevet instrueret i sit arbejde. Men forsikringsdækningen gælder kun, hvis skaden sker i den periode på dagen, hvor man udfører arbejde for Mødrehjælpen. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at man for så vidt angår de uheld, man måtte komme ud for i sin tid uden for arbejdet i Mødrehjælpen, har tegnet en familieforsikring og ulykkesforsikring. Medarbejdernes personlige ejendele er ikke tyveriforsikrede. Der forefindes et aflåst skab i baglokalet, som man kan benytte til personlige ejendele, når man er på arbejde. Side 13

14 Parkering Genbrugsbutikken råder over en fuldtidsparkeringsplads, som primært er til brug ved aflevering af tøj/legesager og som kan benyttes af de frivillige, som åbner og/eller lukker dvs. den som kommer først/går sidst. Derudover har vi mulighed for at udstede et gæsteparkeringskort, i meget begrænset omfang. Parkeringskortet hænger på opslagstavlen i køkkenet, hvor det skal hænges tilbage efter endt vagt. Der er en gratis grusparkeringsplads bag ved biblioteket (Åbrinken/Åtoften) ca. 7 min. Gang fra butikken. Ophold i butikken uden for åbningstid Noter i meddelelsesbogen hvis du er på besøg eller har været i butikken for at arbejde uden for åbningstid, så der ikke opstår myter/forvirring om dit besøg. Ophold i butikken indenfor åbningstid Du er altid velkommen i butikken også på de dage, hvor du ikke er på arbejde, men HUSK at respektere dine kollegaers arbejdsgang og husk at præsentere dig, så de ved hvem du er og husk at spørge om lov til at gå på lageret, i bagbutikken, køkkenet m.v. Udgifter Udgifter i forbindelse med din funktion i butikken dækkes ikke. Men transport eller forplejning i forbindelse med møder, kurser o.l. refunderes efter forudgående aftale med koordinator/bestyrelsen. Kørselsudgifter refunderes med offentligt transportmiddel og kørte km til statens officielle takst. Mangler og opfyldning Når man tager det sidste af noget, lige meget hvad, skal skrives det i meddelelsesbogen så vil den ansvarlige sørge for at det bliver købt/bestilt. Opstår der akutmangel, så gå evt. selv ud og køb det. Tag pengene i kassen og læg en udgiftsseddel i stedet, når du kommer tilbage lægges bonen og restbeløbet i kassen og sedlen fjernes. Om aftenen lægges bonen for det købte sammen med kasseopgørelsen. Eller skriv det i meddelelsesbogen, så køber fredagsholdet ind. Indkøbsliste eks. Kaffe/te Vaskepulver alt vores tøj skal vaskes i Neutral Rengøringsmidler Toiletpapir Håndsæbe Kommunikation internt meddelelsesbog Skriv gerne meddelelser, der er gavnlige for andre frivillige husk altid at skrive dato på din meddelelse. Bogen ligger i bagbutikken og det vil være en god idé at læse i bogen når du kommer på arbejde i butikken. Uoverensstemmelser I et hvert samarbejde kan og vil der opstå større eller mindre samarbejdsproblemer, som ofte minder om uoverensstemmelser/konflikter. Uanset konfliktens størrelse er det vigtigt at tage det op, da sådan noget sjældent går i sig selv. Konflikter er ikke nødvendigvis negative, men vi ønsker at få dem frem, så vi kan fokusere på at løse dem eller få dem vendt til noget positivt. Vi ønsker derfor i bestyrelsen, at evt. konflikter/uoverensstemmelser bliver taget op som hurtigt som muligt. Tal med den involverede først, hvis du synes det er svært, så tag kontakt til en fra bestyrelsen, som hjælper processen videre. Rygning Der er rygeforbud i butikken og vi henviser til at rygning ikke er lige ude foran butikken. Side 14

15 I ulykkestilfælde Brand og nødhjælp Der forefindes en pulverslukker og en nødhjælpstaske i butikken. Pulverslukkeren er at finde ved skuffedariet bagved disken. I køkkenet forefindes en nødhjælpstaske. Ved ulykker og brand, ring 112 Adressen til butikken er Torvet 7, 3400 Hillerød. Tal roligt og tydeligt og svar på alarmcentralens spørgsmål. Alarmcentralen har brug for at vide følgende: - Hvad er der sket? Giv en kort beskrivelse af ulykken. - Hvor er det sket? Oplys så nøjagtig en adresse som muligt (se ovenfor). - Hvor mange er der kommet til skade? Oplys så vidt det er muligt om der er livstruende skader, fastklemte og om der er andre farer. - Hvem ringer, og hvorfra ringer man? Oplys navn og telefonnummer som er: Kontakt pårørende (se personalemappen med kontaktoplysninger) og orienter formanden ved ulykkestilfælde eller alvorlige skader. Side 15

16 Nye frivillige og kommunikation Henvendelser vedr. at blive frivillig Jobbet er ulønnet og alle kan i princippet være med så længe man kan håndtere (nogle af) de funktioner og arbejdsopgaver, der ligger i at drive butikken. Der er åbent Hus i forhold til rekruttering af frivillige den første mandag i hver måned. Kontakt alternativt en fra bestyrelsen. Ansættelsesprocedure Efter henvendelse kontaktes den frivillige med henblik på en kort samtale, hvor vi hører mere om den frivillige og motivationen for at blive frivillig hos os. Vi fortæller kort om vores forening og om vores visioner. Vi vil indgå en aftale med den frivillige om at blive en del af lokalforeningen og udfylde diverse formularer og erklæringer. Vi vil introducere den frivillige på det næstkommende personalemøde og tildele vagter efter aftale. Har den nye medarbejder præferencer for tidspunktet for sit virke forsøges der at tages hensyn til dette. Hvis det er muligt vil vi aftale en mentorordning med en ansvarsperson, som den nye frivillige kan rette henvendelse til, ellers er det tanken, at nye medarbejdere indføres i den vante gænge gennem samarbejde med de frivillige, som kender butikken og praksis her. Det er væsentligt at minde om, at det er alles ansvar at tage godt imod nye og få dem til at føle sig velkomne. Er der lavet en aftale med en ny medarbejder om at indgå i butikken og i samarbejdet med de øvrige frivillige, indgår medarbejderen i det almindelige vagtskema. Er der ingen ledige pladser på de forskellige dage og tidspunkter kan den frivillige indgå som afløser på afløserlisten. Det forventes, at alle tager ansvar for at alle føler sig velkomne. Alle frivillige medarbejdere opfordres til at melde sig ind i Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød. Det er kun medlemmerne, der er valgbare til bestyrelsen på generalforsamlinger. Der vil blive udarbejdet et afkrydsningsskema for nye frivillige som skal benyttes ved oplæring i butiksdriften. Afsked Det er muligt at blive afskediget fra sit virke som frivillig i Lokalforeningen. Man kan blive afskediget hvis man ikke formår at handle ud fra brugernes/kundernes behov, foreningens arbejde. Bestyrelsen har endnu ikke udarbejdet konkrete retningslinjer for et sådant forløb, men vil blive afklaret med om det er en løsning i forhold til en sag, hvis vi kommer i en situation, hvor det kan være aktuelt. En afskedigelse vil dog altid være sidste udvej og den vil ikke stå alene, medmindre der ligger noget kriminelt til grund for den. Vi vil tilstræbe et forløb med samtaler, hvor man får mulighed for at forbedre sig inden en evt. afsked kommer på tale. Kommunikation og PR Vi er alle med til at sælge budskabet om Mødrehjælpens arbejde og vores butik. Alle kan markedsføre os via fortællinger om butikken og ved at udlevere materialer til de handlende i butikken. Vi vil som forening og butik bestræbe os på at være synlige i lokalmiljøet og deltager i events f.eks. Kulturnatten, Frivillig Fredag, Open by night, m.v. Derudover har vi en Facebookside (Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød), som vi opfordrer dig til at like og dele med dine venner. Det er pt. bestyrelsen, der administrerer siden. Side 16

17 Pressekontakt Alle henvendelser til og fra pressen aftales med bestyrelsesformanden i lokalforeningen. Kommunikation internt meddelelsesbog Skriv gerne meddelelser, der er gavnlige for andre frivillige. Husk altid at skrive dato på din meddelelse. Bogen ligger i bagbutikken og det vil være en god idé at læse i bogen, når du kommer på arbejde i butikken. Side 17

18 Kontakt Kontaktoplysninger genbrugsbutikken: Mødrehjælpens Genbrugsbutik, Torvet 7, 3400 Hillerød Tlf. : Åbningstider: onsdag, torsdag og fredag kl. 11:00-17:00 og lørdag kl. 11:00-14:00 Parkeringsplads: p-pladsen bag ved gården. Mail til lokalforeningen: Hjemmeside adresse: Find os på Facebook: Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød Bestyrelse/ressoursepersoner Mødrehjælpen Lokalforeningen Hillerød: Vibeke Selch Laursen Formand Tlf Ansvarlig: ledelse, presse, frivilligansvar og rekruttering Pia Olsen Næstformand Tlf Ansvarsområde: organisation, mail og frivilligansvarlig/rekruttering. Maren Holm Tlf Ansvarlig: handywoman maler, indretning og indkøber. Ansvarlig for Facebook mv. Lone Nielsen Kasserer Tlf Ansvarlig: økonomi og bogholderi. Butikskoordinator Bettina Elbæk Pedersen Tlf Ansvarlig: kreativ forstander, indretning og vindues udsmykning. Ansvarlig for hjemmesiden Tina Beck Hansen Tlf Ansvarlig for vagtplan Pernille Hesselby Tlf Ressourseperson Annemarie Melchiors Sekretær Tlf Ansvarlig: markedsføring og organisation. Tine Will-Nielsen Tlf Ansvarlig for oprydning/sortering I butik Mødrehjælpen Hovedorganisationen: Mødrehjælpen Nørre Voldgade København K Tlf.: Rådgivningen i København Nørre Voldgade 80, 2. sal 1358 København K Tlf.: Side 18

19 Mødrehjælpen Frivilligafdelingen: Birte Marie Henriksen Frivilligkonsulent Sjælland Tlf.: Relevante kontakter i Hillerød: Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12c Tlf.: Hjælp til organisationsudvikling, PR/synlighed, netværkssamarbejde, kopiering, kurser, m.v. Lokalebooking til personalemøder og andre møder skriv til: Tirsdagsrådgivningen i Frivilligcentret: Økonomisk råd og vejledning kl Familierådgivningen kl Advokathjælpen kl Fredensvej 12 c alle kan møde op og få hjælp. Vinduespudsning: Kim Suodenjoki tlf.: Røde Kors Genbrugsbutikken Slotsgade 53 Tlf Kontaktperson: Annelise Nielsen (Butikskoordinator) Lumi Genbrug Helsingørgade 19B Tlf Kontaktperson: Kirkens Korshær Slotsgade 38 Tlf Kontaktperson: Side 19

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Frivillighåndbog Butik

Frivillighåndbog Butik Frivillighåndbog Butik Indhold Butikskoncept for Mødrehjælpens butikker med genbrug til børn... 3 Valg af lokaler... 3 Fordeling af m²... 3 Husleje... 3 Beliggenhed... 3 Indretning af salgslokalet... 4

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Side 2 3 almen orientering Side 4 afhentning af varebil Side 5-6 ankomst Genbrugspladsen + vejning af bil!! Side 6 opdeling i vægtgrupper Side 7 liften på varebilen Side 8

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Paris FERIEBOLIGER SDC. Adresse: SDC A/S, 17 Rue de la Felicite, 75017 Paris

Paris FERIEBOLIGER SDC. Adresse: SDC A/S, 17 Rue de la Felicite, 75017 Paris Paris Adresse: SDC A/S, 17 Rue de la Felicite, 75017 Paris Lejligheden ligger i baghuset på 1. sal. Du skal over gården. På porten ud til gaden er installeret en dørkode. For at komme ind skal du taste

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

SIMPEL OFFLINE MANUAL

SIMPEL OFFLINE MANUAL SIMPEL OFFLINE MANUAL Hvis kassen mister internet forbindelsen, arbejder man videre på Simpel Offline. Nedenfor er forklaring på, hvordan man gør. Det er meget vigtigt, at flere i butikken ved hvordan

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere