Indhold. s. 1. s. 2-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. s. 1. s. 2-5"

Transkript

1 Indhold Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Intro til Mødrehjælpen Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Budget Butikken Butiksudvalg og ledelse Fællesmøder for butikken - personalemøder Vagtplan Den daglige drift af butikken -bemanding Kundebetjening Post Rengøring Tømning af affaldsspande med skrald og tøj Brugsanvisninger og vejledninger Vaskemaskine (vejledning til brug) Tørretumbler (vejledning til brug) Telefon Elmåler Ved fejl, mangler eller nedbrud på maskiner/elektronisk udstyr Butiksindretning Vinduesudsmykning Bag det gule skab - bagbutikken Lageret Åbning- og lukning af butikken - de faste rutiner Når butikken åbnes: Overlap fra formiddagshold-eftermiddagshold Når butikken lukkes Betjening af kasse og Dankortterminal Ved vagtens start Kassen i løbet af dagen Fejl ved indtastning på kasseapparatet Ved lukning Kasseapparat Dankortterminal s. 1 s. 2-5 s. 6 s. 7-8 Side 1

2 Tæl kassen op Indkøb i løbet af dagen Gavekort Tyveri Aflevering, modtagelse og sortering af indleveret tøj m.m. Aflevering af tøj m.m. Modtagelse af tøj og legetøj Generelle principper for sortering Specifikke retningslinjer for sortering Prismærkning Personale Telefonliste Sygdom/ferie Nøgler Kaffe/te og forplejning Personalekøb Forsikring Parkering Ophold i butikken uden for åbningstid Ophold i butikken inden for åbningstid Udgifter Mangler og opfyldning Indkøbsliste Kommunikation internt meddelelsesbog Uoverensstemmelser Rygning I ulykkestilfælde Brand og nødhjælp Ved ulykker og brand, ring 112 Nye frivillige og kommunikation Henvendelser vedr. at blive frivillig Ansættelsesprocedure Afsked Kommunikation og PR Pressekontakt Kommunikation internt meddelelsesbog Kontakt Kontaktoplysninger genbrugsbutikken: Bestyrelsen Mødrehjælpen Lokalforeningen Hillerød Mødrehjælpen Hovedorganisationen Rådgivningen i København Mødrehjælpen Frivilligafdelingen Relevante kontakter i Hillerød Samarbejdspartnere i Hillerød s s s. 13 s s Side 2

3 Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Kære frivillig, velkommen til vores praksishåndbog vedr. butikken. Den er tænkt som en støtte i den daglige drift af butikken og vi påtænker at arbejde løbende på at justere den, specielt her i opstarten. Vi håber, at du i en positiv ånd vil være med til at forbedre den med løbende kommentarer og input, så vi kan være så opdaterede som muligt. Al henvendelse vedr. input rettes indtil videre til Annemarie M eller Lone N. Tak for din opbakning og dit engagement uden dig var det ikke muligt Intro til Mødrehjælpen Med Mødrehjælpens genbrugsbutik støtter vi Mødrehjælpens landsdækkende arbejde, hvis hovedformål er fundraising til Mødrehjælpens rådgivningsarbejde på landsplan samt lokale aktiviteter for børn og deres familier i Hillerød og omegn. Mødrehjælpens genbrugsbutik arbejder med: - at sælge brugt, velholdt børnetøj til rimelige priser - at øge Mødrehjælpens synlighed lokalt Der henvises i øvrigt til Mødrehjælpens hjemmeside (se under kontakt) og Mødrehjælpens frivillighåndbog, som findes i skabet i butikken. Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen og der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Mødereferater m.m. findes i personaleskabet i bestyrelsesmappen. Alle frivillige opfordres til at holde sig ajour ift. Bestyrelsens drøftelser og beslutninger. Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden d Bestyrelsen har det fulde ansvar for butikken og det er bestyrelsen i lokalforeningen, der tager stilling til overskudsdisponering, driftsform, organisering, budget for driften, tilladelser og myndighedskontrakter samt fornyelser og udvikling. Budget Lokalforeningen har det overordnede ansvar for butikkens budget, som udarbejdes for perioden: Side 3

4 Butikken Butiksudvalg og ledelse Alle medarbejdere i butikken, udgør butiksgruppen. Butiksrådet består pt. af 5 personer Lisbeth Larsen, Annette Grønnemose, Tine Will-Nielsen, Tina Hansen og Lone Nielsen, med følgende poster: - Butikskoordinator med ansvar for de frivillige/personalet samt kontaktperson til bestyrelsen i lokalforeningen (Lone) - Økonomiansvarlig/bogholder (lokalforeningens kasserer i opstartsfasen) (Lone) - Vagtplanskoordinator: Lægger vagtplan (Tina) - ansvarlig for tøj herunder bortskaffelse af tøj (Tine) - ansvarlig for rengøring (Ikke defineret) - ansvarlig for vinduer og butiksudsmykning (Maren og Bettina, Bestyrelse) - ansvarlig for pr/synlighed i lokalområdet (Bestyrelse) - ansvarlig(e) for afholdelse af sociale arrangementer, der vedrører de frivillige, der er tilknyttet butikken (f.eks. julefest, udflugter, sommerfester mv.) (Ikke defineret) Butiksrådet er som hovedregel en del af den almindelige vagtplan, for på denne måde at sikre tilknytningen til butikken og samarbejde med øvrige frivillige. (Gælder ikke for Tine og Tina) Rekruttering og af frivillige foretages af min. to bestyrelsesmedlemmer, hen ad vejen kan opgaven overdrages til butiksrådet. Ved tvivlsspørgsmål/konflikter står bestyrelsen til rådighed. På butikkens personalemøder deltager altid en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen. Ændringer i den daglige drift, som f.eks. åbningstider, bemanding og større ændringer i indretningen, drøftes med lokalforeningens bestyrelse. Ligeledes inddrages lokalforeningens bestyrelse i forbindelse med større nyanskaffelser, annoncering og særlige events. Dette punkt er ikke lagt ud til butiksrådet endnu, men på længere sigt, er dette planen. Fællesmøder for butikken - personalemøder Vi holder personalemøder en gang hvert kvartal. Mødet vil blive holdt sen eftermiddagen eller aften. Meningen med møderne er, at vi kigger på den tid, der er gået siden vi sidst har holdt møde og danner os et billede af erfaringerne som vi har fået. Vi kan endvidere gøre status over her og nu og aftale evt. ændringer og så er der sidst, men ikke mindst, mulighed for at møde kollegaer. Det er også på personalemøderne, at vi vil introducere nye frivillige. Vi forventer i bestyrelsen, at alle prioriterer at deltage i møderne. Fremadrettet vil der efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blive fastlagt datoer for personale- og bestyrelsesmøder for det kommende år. Liste med datoer vil blive hængt op i butikken. Husk, at det er et fælles ansvar at medvirke til, at alle føler sig velkomne! Indkaldelse til personalemøde vil foregå pr. mail. Side 4

5 Vagtplan Vagtplanen hænger på opslagstavlen i køkkenet. Der udarbejdes nye vagtplaner hver anden-tredie måned. Ansvarlig for vagtplanen Tina Hansen. Den daglige drift af butikken -bemanding Der er altid mindst 2 personer på vagt og det forventes, at de udarbejdede vagtplaner/mødetider overholdes. En vagt er typisk af ca. 3,5 timers varighed pr. uge. Der kan dog aftales længere og/eller flere vagter på en uge. Kundebetjening Alle kunder, uanset alder, køn eller hudfarve, skal betjenes venligt og med imødekommenhed. Det skal være en rar og positiv oplevelse for alle at komme i vores butik. Vær synlig i butikken og spørg om du kan hjælpe med noget eller sig til kunden, at kunden er velkommen til at gå rundt og kigge på egen hånd. Post Postkassen sidder i porten. Nøglen bør hænge på opslagstavlen ved sorteringsbordet. Rengøring Generelt ønsker vi, at butikken inde og ude, såvel som bagbutik, lager, køkken og toilet fremstår ryddelig, ren og pæn. Almindelig oprydning og tøjhylder og kurve rettes løbende. Det er alles ansvar, når de er på arbejde i butikken. Vi anbefaler, at den første time af en vagt dedikeres til rengøring jf. oversigten over hvordan en vagt forløber. Derudover har vi lavet en turnusordning, hvor vi skelner mellem: - Daglig rengøring: (butikkens åbningsdage): skift af karklud, viskestykke og håndklæder, tømning af skraldespand, opvask af kopper m.m., udluftning, rengøring af disk, tørretumbler tømmes. - Ugentlig rengøring: aftørring af støv, gulvvask og støvsugning efter behov, toilet rengøres, vaskemaskine tørres af. - Månedlig rengøring: vinduespudsning, hylder aftørres, køleskab tørres af, vaskmaskine renses i rengøringsprogram, dvs. vask en kogevask til bomuld med vaskepulver uden tøj. Oversigt over opgaver hænger i butikken og der skal krydses af, når en opgave er udført. (Udarbejdes af Maren snarest) Tømning af affaldsspande med skrald og tøj Affaldsspanden i køkkenet/butikken tømmes hver aften i containeren, når butikken lukkes. Overskudstøj eller frasorteret tøj som vi ikke kan sælge i butikken samles sammen i sække og afhentes en gang om ugen af Røde Kors, som sender det til deres overskudslager, hvorfra det sælges videre. Røde Kors kommer og henter tøj i butikken onsdag formiddag. Brugsanvisninger og vejledninger Alle brugsanvisninger til diverse apparater/maskiner findes i en mappe i personaleskabet i butikken. Vaskemaskine (vejledning til brug) 1. Vaskemaskinen tændes på tænd/sluk knappen før tøjet kommes i 2. Vaskeprogram vælges og generelt bruges: a. Finvask I: grader eller b. 20 min. program: grader 3. Kom tøj i maskinen, som automatisk vejer, hvor meget tøj, der er i tromlen. Max 4 kg. ved finvask og 3 kg ved 20 min. programmet. 4. Der er andre specielvaskeprogrammer, som kan bruges til overtøj og tæpper (se kopieret oversigt). 5. Hvis pletter, sæt en almindelig vask over til næste vagthold eller til dagen efter. Husk at skrive det i meddelelsesbogen. Påfør opvaskemiddel på plet. Hvis pletten ikke er gået af i vask, kasseres tøjet. 6. Tøjet trænger måske til en ekstra centrifugering, så det går hurtigere i tørretumbler. Side 5

6 7. Vaskepulver dosering: Mål ca. en halv kop vaskepulver af og kom i skuffe I. 8. Efter endt vask, skal dør og skuffe efterlades åben, så lugt undgås. 9. Information om vedligeholdelse og fejlfinding findes i brugsanvisningen på side En gang om måneden køres en vedligeholdelsesvask på varmeste program for bomuld med sæbe, men uden tøj i tromlen. NB! Refresh programmet kan kun bruges, når vi ved, at tøjet er kommet ind vasket, og det blot trænger til en genopfriskning. Der skal IKKE bruges vaskemiddel til dette program. Tørretumbler (vejledning til brug) 1. Vi har en kondenstørretumbler, så efter HVER tørring, tømmes vandbeholderen, som sidder øverst i venstre og filteret nederst tømmes for tøjfibre. Bør støvsuges indimellem, også under filtret. 2. Brug programmet ekstra tørt og tjek tøjet efter min. Der kan max kommes 8 kg i. 3. Vedligeholdelse og fejlfinding, finde på side 19 i brugsanvisningen. Telefon Der er en mobiltelefon i butikken. Vi har abonnement hos Telia hvor der er begrænset taletid, sms og net. Mobile-Pay vil blive integreret snarest. Kode til telefonen ligger i skuffemøblet. Telefonen er til brug i forretningsøjemed, men du må gerne føre en kort privat samtale, hvis det er vigtigt. Telefonnumre på alle frivillige, bestyrelse og andre relevante numre vil blive kodet ind i telefonen. Brugsanvisning vil blive udarbejdet af Maren. Det er vigtigt og vores alles ansvar, at folk kan træffe os og eller bliver kontaktet hvis de retter telefonisk henvendelse til os enten med opkald eller en telefonbesked. Elmåler Elmåleren findes bag lågen i børnehjørnet og skal være til at komme til. HPFI relæet springer ind i mellem fra og det er her, at det slås til igen. Vær opmærksom på, at elkedel ikke må være i brug samtidig med vaskemaskine og tørretumbler, da det altid udløser, at relæet slår fra og det kan medføre skade på maskinerne. Ved fejl, mangler eller nedbrud på maskiner/elektronisk udstyr Hvis der opstår problemer med vaskemaskinen, tørretumbleren eller andre elektroniske apparater, så tjek brugsanvisningerne, som findes i en mappe i personaleskabet. Hvis problemet ikke kan løses med vejledningen i hånden eller i fejlfindingsmanualen for det pågældende produkt, så tag kontakt til én fra bestyrelsen, som tager stilling til om en evt. fagmand skal kontaktes. Butiksindretning Vi har principper for såvel butiksindretningen generelt, som vinduesudsmykning. Det er vigtigt, at butikken fremstår enkel, overskuelig og at man kan se, at vi tilstræber kvalitet i vores varer. Hvis for mange kommer ind over vil det være svært at holde fast i den røde tråd. Vi er endvidere underlagt nogle retningslinjer fra Mødrehjælpen og det bliver for rodet hvis alle ændrer på noget hver gang de er på vagt og det vil give anledning til unødige konflikter og skal derfor respekteres af alle. Vinduesudsmykning Bettina og Maren er pt. ansvarlige for vinduesudsmykningen og altså ingen andre end dem, skal lave vinduesdekorationer eller ændre på butiksindretningen. Dette skal respekteres. Hvis noget af tøjet fra vinduet sælges, så skal det imidlertid erstattes med en tilsvarende vare f.eks. en kjole erstattes af en kjole præcis som i resten af butikken. Har du forslag eller ideer er du meget velkommen til at kontakte Bettina eller Maren, men du må altså ikke ændre på noget uden videre. Det er alles ansvar at vinduerne ser pæne ud. Bag det gule skab - bagbutikken Side 6

7 Bagbutikken bruges til sortering af modtaget tøj og til strygning af rent tøj. Der er mulighed for at hænge tøj til tørre i begrænsede mængder af hensyn til fugtighed i butikken. Det gælder kun tøj, der ikke tåler tørretumbling. Her er endvidere en stol og et bord, som du kan sidde ved. Lageret Lageret øverst er til opbevaring af indleveret kvalitetstøj, der hører til andre sæsoner (årstider) end den vi er i f.eks. sommertøj, legetøj og udstyr i det omfang vi har plads til det. Der vil være plastkasser, som er markeret med sæson og str. Det legetøj, der er på lageret skal sorteres løbende og må gerne sættes i butikken, når der mangler eller er plads i butikken. På lageret er det vigtigt at holde orden og sørge for at følge de retningslinjer, der er omkring opbevaring m.v.. Side 7

8 Åbning- og lukning af butikken - de faste rutiner Butikken holder indtil videre åbent onsdag, torsdag og fredag kl. 11:00-17:00 og lørdag kl. 11:00-14:00. Mødetiden vil være 10:30-14:00 eller 13:45-17:15, det er vigtigt at være klar til at betjene kunder fra kl. 11:00 og helt til kl. 17:00, derfor rækker mødetiden ud over åbningstiden. Butikken holder ferielukket på almindelige helligdage og efter bemandingsmulighed. Når butikken åbnes - låser man sig ind - tænder for udsugningen og lys (vinduer, baglokale, det stre M og de fire lamper i butik. - aflytter telefonsvarer (se særskilt afsnit om telefon) - tjekker om telefonen skal lades op (lader sidder i stik ved kassen) - gør kassen klar (se særskilt afsnit om kasse) - læser i meddelelsesbogen - sætter tøjstativ, barnevogn, blomster-skilte-vogn, flag m.m. ud på Torvet. Stol, klapvogn el.lign uden for døren til butikken - skab overblik over dagens opgaver (sortering og klargøring af tøj, kundebetjening, rengøring etc.) Aftal med din makker hvordan I fordeler dagens opgaver - Hvem er synlig i butikken og ekspederer kunder og hvornår skifter I? - Hvem udfører praktiske opgaver i forbindelse med sortering og klargøring af tøj, rengøring m.m. - Prioriter at starte med rengøring, men prioriter altid kunderne fremfor praktiske opgaver - Aftal pauser med din makker Overlap fra formiddagshold-eftermiddagshold - Formiddagsholdet rydder pænt op inden eftermiddagsholdet møder - Formiddagsholdet referer til eftermiddagsholdet om dagens opgaver hvad har I nået og hvad har I ikke nået, så der bliver en rød tråd og opgaver kan videreføres eller afsluttes. - Når butikken lukkes - ryd op og gør klar til lukning ½ time før butikken lukkes. - skriv evt. beskeder i meddelelsesbogen - tag alt ind, der er placeret uden for butikken/på Torvet - lås døren præcis ved lukketid - gør kassen op og lav kasseopgørelsen og fjern byttepenge fra kassen(se afsnit om kassen) - kasse og dankortterminal slukkes og sidstnævnte lægges i skuffen - eftermiddagsholdet rydder pænt op til formiddagsholdet, hvis det ikke allerede er gjort - kaffemaskine, strygejern, udsugning, vaskemaskine, tørretumbler og alt lys skal slukkes i butikken, på lageret, toilettet og køkkenet inden butikken forlades. - lås døren og læg nøglen på aftalt plads - tak for din indsats Side 8

9 Betjening af kasse og Dankortterminal Nøgle forefindes til højre for indgangsdøren i nøgleboks. Koden er 2349 Ved vagtens start Lås yderdøren og tæl byttepengene i den grå kasse op: 400 kroner læg pengene i kasseapparatet og sæt den grå kasse tilbage i skabet. Drej nøglen på kassen til Reg. og kasseapparatet er klar. Kassen i løbet af dagen Alle varer skal slås ind i kassen under [DIVERSE] = rød plet. Når et salg er afsluttet trykkes altid på [KONTANT] også selvom det er en dankortbetaling. Ved køb med dankort, bruges den lille dankortterminal (se vejledning i skuffen ved tvivl), beløbet skal også altid tastes ind på kasseapparatet. Ved problemer med terminalen ring til DK online support på tlf , vi har en fuld serviceaftale. Fejl ved indtastning på kasseapparatet Slå kassen ud på [KONTANT]. Fejlbeløbet skal herefter tages retur: Tryk fejlbeløb + [RETUR] + [DIVERSE] + [KONTANT]. Så stemmer kassen igen. Skriv navn på både fejlbon og returbon, klips dem sammen og læg dem ned i kasseskuffen. Husk også at lave den rigtige ekspedition, så kunden kan få sin bon med og det rigtige beløb kommer ind i kassen. Ved lukning Lås yderdøren. Og gør herefter kassen op. Kasseapparat Drej nøglen i kasseapparatet til [Z1/X1]. Tryk på [.] og [KONTANT] så får du en bon med dagens samlede salg (står nederst på bonen). Kassen er nu også nulstillet, så den er klar til næste dag. HUSK at nøglen SKAL drejes til 0 position. Dankortterminal Dankort: Udfør punkt 5 afskrivning på dankortterminalen = dagens samlede dankortsalg. Tryk: [menu] 2 pile op [ok] afvent lille pause, bon kommer ud. HUSK at godkende med tryk på grøn knap, ellers nulstiller den ikke. Tag nu de udskrevne boner og hele kassen fra kasseapparatet (inkl. penge og hvad der ellers ligger i den) med op i køkkenet, og luk døren bag dig. Så er du klar til at tælle kassen op. Tæl kassen op Ryd disken, så kasseopgørelsen ikke blandes sammen med andet. Tæl 400 kr. op i blandede småpenge, og læg dem i den lille grå kasse fra skabet. Har der været indkøb i løbet af dagen? Find bonerne frem, de skal skrives ind i kasserapporten. Side 9

10 Tag kasserapporten i den øverste skuffe i det grå skuffedarium og notér: - dagens salg (fra kasseopgørelsen) - dankortopgørelse - kontanter - indkøb i løbet af dagen skriv, hvad der er købt og notér beløbet Se på de forrige opgørelser, hvis du er i tvivl. Husk dato! Alle boner, dankortudskrift og kasseudskrift fra dagen klipses bagpå kasserapporten Dagens omsætning lægges i en plastpose fra den grå kasse sammen med kasserapporten. Posen lægges tilbage i den grå kasse i rummet under byttepengene. Den grå kasse sættes på plads i skabet. Sørg for, at skuffen i kasseapparatet står åben. Indkøb i løbet af dagen Man tager kontanter fra kasseapparatet, noterer på en udgiftsseddel, hvor mange man har taget, skriver dato og underskrift, og lægger den i kassen. Når man kommer tilbage fra indkøb, lægges bon + byttepenge i kasseapparatet og den seddelen smides ud. Så stemmer kassen igen. Gavekort Vi ønsker på sigt at sælge gavekort til butikken, men vi er endnu ikke helt klar til det. Når det er muligt vil proceduren fremgå her. Tyveri En genbrugsbutik, kan også hjemsøges af butikstyve. Vær opmærksom på kunderne og sørg for, at de ikke lades alene i butikken, vær ligeledes opmærksom på ikke blive så optaget af indleveret tøj, oprydning (giv f.eks. altid din makker besked, når du skal på toilettet, på lageret) eller lignende, at de ikke bliver registrerede, men omvendt skal kunderne i vores butik heller ikke føle sig overvågede eller mistænkeliggjort. Husk også at låse dine personlige ejendele i de aflåselige skabe og tag nøglen med dig vær opmærksom hvis nogen spørger om at låne toilettet. Tyveri politianmeldes. Politiet kontaktes på tlf.: Side 10

11 Aflevering, modtagelse og sortering af indleveret tøj m.m. Aflevering af tøj m.m. Tøj, legetøj, sko og udstyr kan afleveres i butikkens åbningstid. Vi kan desværre ikke tilbyde at hente det. Vi tager gerne imod udstyr forudsat, at vi har plads på lageret. Modtagelse af tøj og legetøj Tøj modtages altid med stor glæde og giveren takkes. Vi må gerne afvise alt andet end tøj, fodtøj, legetøj og udstyr til børn, da vi ikke sælger dette, mens voksentøj samt møbler osv. henvises til de øvrige genbugsbutikker i byen f.eks.: - Røde Kors Genbrugsbutik: her modtager de tøj samt mindre møbler og brugsgenstande. - Lumi Genbrug, Helsingørgade: her modtager de tøj og møbler. - Blå kors, Helsingørgade - Hvis du selv har noget tøj, der skal afleveres kan du tage det med en dag, hvor du selv er på arbejde, så du ikke bebyrder dine kollegaer med ekstra arbejde. Generelle principper for sortering Alt tøj, der bliver afleveret i butikken, skal sorteres i bagbutikken (bag det gule skab). Butikken handler udelukkende med de bedste genbrugsprodukter og det er kun det bedste tøj, sko etc., der kommer ud i butikken. Vi modtager i gennemsnit 5-7 poser om ugen, og kan ikke sælge 5 poser i butikken på en uge. Derfor er det nødvendigt at sortere kraftigt og kun beholde det bedste tøj etc., som er tidsvarende, der har en hvis handelsværdi, og som vi med stor sandsynlighed kan sælge. Tøj med pletter og huller skal sorteres fra med det samme. Tøj, vi ikke bruger, bliver genbrugt til andre formål, så intet går til spilde. Specifikke retningslinjer for sortering Tøj og sko, der afleveres i butikken, skal sorteres bagerst i butikken dvs. bag det gule skab. Poser stables pænt, så det ikke ser rodet ud ude fra butikken. Legetøj bæres som udgangspunkt op på lageret, hvor det sorteres og sættes på hylder. Tøj og sko sorteres og vaskes efter følgende principper: 1) Mærketøj prioteres først (se ophængt liste) 2) Tøj etc. sorteres kritisk og kraftigt med det samme i to kategorier. a. forårstøj/sommertøj b. efterårstøj/vintertøj Tøj, som vedrører ex. jul, fastelavn, Halloween eller andre mærkedage sorteres fra og lægges i markerede plastic containere på lageret. Tøj med pletter, huller, slid kasseres. 3) Sorteret tøj etc. UDENFOR SÆSON sættes med det samme på lager i store poser med mærkat på f.eks. sommertøj 2015, sorteret. Da vi har begrænset plads, er det KUN det rigtigt gode mærketøj (se liste på opslagstavle) der skal gemmes Side 11

12 1) Sorteret tøj etc., I SÆSON, sorteres efter størrelse og lægges i markerede plastkurve efter størrelse, så der holdes et system i sorteringen, som kan overleveres til næste vagthold: a. Str , dvs. til og med 1 år b. Str , dvs. 1-3 år c. Str , dvs. 4-5 år d. Str , dvs. 6-8 år e. Str. 134+, dvs. 9+ år 2) Efter sortering af tøj etc. I SÆSON og efter størrelse, gennemgås tøj etc. allerede ophængt i butikken, for at vurdere om, der skal ske en udskiftning til et bedre stykke tøj. Det sker INDEN det sorterede tøj vaskes, stryges og prismærkes. Sko vaskes og gives evt. lidt sværte for at se pæne ud. Skal der ske en udskiftning? 3) Hvis JA: vaskes, stryges og prismærkes tøjet og hænges op. 4) Hvis NEJ: vurderes det om tøjet skal på korttidslager (stativ), for at hænges op senere, eller skal sorteres fra med det samme. 5) Tøj uden pletter og huller, som sorteres fra til et andet formål, kommes i en gennemsigtig plasticpose med et mærkat, f.eks. Røde Kors etc. 6) Alt legetøj vaskes af. Tøj der er frasorteret af en kollega skal respekteres. Der er altid en grund til at tøjet er kasseret. Sørg for løbende udskiftning af tøjet, der bør ikke hænge tøj som har hængt mere end 2-4 uger. Prismærkning I forhold til prismærkning følges Mødrehjælpens prispolitik og prisskema, som reguleres ca. en gang om året. Her findes grundpriserne men for hver vare kan der lægges et tillæg oven i prisen alt efter mærke og/eller hvis der er noget særligt. Dette tillæg og tøjmærker/brands kan du også se på skemaet i butikken. Ved tvivl justeres prisen til at være max 20 % af anslået nypris + evt. tillæg. Der gives ikke rabat, ligesom købte varer ikke byttes eller tages retur. Alle varer i butikken skal være prismærket og der kan ikke tinges om prisen, som altid er den der står på prismærket. Der forefindes prisvejledning i bagbutikken, bag det gule skab og på sorteringsbordet. Prismærkning foretages med et prismærke, som skydes i tøjet (skyderen er følsom, så vær ikke for hårdhændet med den). Vær opmærksom på, at prismærket placeres i søm eller mærke. På prismærket noteres måned øverst i højre hjørne, prisen i midten og str. nederst. Vi reserverer ikke tøj eller andre varer til kunder eller frivillige. Bytning og returnering er heller ikke muligt. Bøjler: Vi har anskaffet sorte bøjler til det store tøj og hvide til det mindre. Der må ikke hænges tøj ud i butikken på andre bøjler end disse. Når der ikke er flere bøjler er der så meget tøj i butikken at der ikke skal hænge mere. Man kan så gennemgå stængerne og se om noget kan skiftes ud med noget bedre.. Dog har vi 5 farvede træbøjler med prikker. Disse skal bruges til at hænge tøj ud i vinduerne på. Side 12

13 Personale Telefonliste Telefonliste er tilgængelig i butikken, den opdateres løbende og der vil altid være dato for opdatering på. Den vil, når den bliver opdateret også blive sendt per mail til alle frivillige. Husk, at vi ikke udleverer hinandens kontaktoplysninger, de er udelukkende til internt brug. Du skal også huske at give os besked, hvis der er ændringer i dine kontaktoplysninger. Sygdom/ferie Som frivillig i butikken er der brug for dig og du er naturligvis ventet, hvis du har sat dig på en vagt. Sker det imidlertid, at du på grund af sygdom/eller anden akut tilstand bliver forhindret i at møde til den aftalte vagt i butikken, vil vi bede dig om, selv at forsøge at finde en afløser. Alternativt kan du kontakte Tina eller Lone N. hurtigst muligt. Ved pludselig fridag eller ferie er du ansvarlig for at bytte vagten eller få en kollega til at afløse dig. Vi har en liste med frivillige man kan anmode om tilkalde. Vi ønsker og tilstræber som hovedregel to til at bemande butikken, men i akutte eller andre uopsættelige tilfælde, hvor man kan komme i en situation, hvor man kan stå alene, er det op til den frivillige, der evt. må stå alene, at beslutte om man vil være alene i butikken. Alles valg skal respekteres. Kaffe/te og forplejning Som engageret i butikken, har vi fri adgang til kaffe og te, som kan nydes i bagbutikken, hvortil der er indrettet en lille hyggekrog med et bord og to stole. Er du på vagt hen over frokost er du velkommen til at medbringe en madpakke, som ligeledes indtages i bagbutikken, køkkenet eller udenfor. Der forefindes et køleskab i køkkenet til din mad. Personalekøb Det er ikke muligt at købe varer, som ikke er prismærket og sat til salg i butikken. Dette gælder både for kunder og personale. Personalekøb kan kun foretages i åbningstiden og skal slås ind på kassen af en anden medarbejder. Det er heller ikke tilladt at låne tøj m.m. med hjem, eller at tage kasseret tøj med hjem kort sagt du er på lige fod med enhver anden kunde. Forsikring Man er som frivillig i Mødrehjælpens genbrugsbutik i udgangspunktet dækket af Mødrehjælpens forsikringer, hvis der sker skade på andre personer, andres ting, eller hvis man selv kommer til skade. Man er dækket, fordi man er ansat i Mødrehjælpen. Ved ansættelse forstås i praksis, at man er underlagt nogle andre nemlig arbejdsgiveren i dette tilfælde Mødrehjælpen, og at man er blevet instrueret i sit arbejde. Men forsikringsdækningen gælder kun, hvis skaden sker i den periode på dagen, hvor man udfører arbejde for Mødrehjælpen. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at man for så vidt angår de uheld, man måtte komme ud for i sin tid uden for arbejdet i Mødrehjælpen, har tegnet en familieforsikring og ulykkesforsikring. Medarbejdernes personlige ejendele er ikke tyveriforsikrede. Der forefindes et aflåst skab i baglokalet, som man kan benytte til personlige ejendele, når man er på arbejde. Side 13

14 Parkering Genbrugsbutikken råder over en fuldtidsparkeringsplads, som primært er til brug ved aflevering af tøj/legesager og som kan benyttes af de frivillige, som åbner og/eller lukker dvs. den som kommer først/går sidst. Derudover har vi mulighed for at udstede et gæsteparkeringskort, i meget begrænset omfang. Parkeringskortet hænger på opslagstavlen i køkkenet, hvor det skal hænges tilbage efter endt vagt. Der er en gratis grusparkeringsplads bag ved biblioteket (Åbrinken/Åtoften) ca. 7 min. Gang fra butikken. Ophold i butikken uden for åbningstid Noter i meddelelsesbogen hvis du er på besøg eller har været i butikken for at arbejde uden for åbningstid, så der ikke opstår myter/forvirring om dit besøg. Ophold i butikken indenfor åbningstid Du er altid velkommen i butikken også på de dage, hvor du ikke er på arbejde, men HUSK at respektere dine kollegaers arbejdsgang og husk at præsentere dig, så de ved hvem du er og husk at spørge om lov til at gå på lageret, i bagbutikken, køkkenet m.v. Udgifter Udgifter i forbindelse med din funktion i butikken dækkes ikke. Men transport eller forplejning i forbindelse med møder, kurser o.l. refunderes efter forudgående aftale med koordinator/bestyrelsen. Kørselsudgifter refunderes med offentligt transportmiddel og kørte km til statens officielle takst. Mangler og opfyldning Når man tager det sidste af noget, lige meget hvad, skal skrives det i meddelelsesbogen så vil den ansvarlige sørge for at det bliver købt/bestilt. Opstår der akutmangel, så gå evt. selv ud og køb det. Tag pengene i kassen og læg en udgiftsseddel i stedet, når du kommer tilbage lægges bonen og restbeløbet i kassen og sedlen fjernes. Om aftenen lægges bonen for det købte sammen med kasseopgørelsen. Eller skriv det i meddelelsesbogen, så køber fredagsholdet ind. Indkøbsliste eks. Kaffe/te Vaskepulver alt vores tøj skal vaskes i Neutral Rengøringsmidler Toiletpapir Håndsæbe Kommunikation internt meddelelsesbog Skriv gerne meddelelser, der er gavnlige for andre frivillige husk altid at skrive dato på din meddelelse. Bogen ligger i bagbutikken og det vil være en god idé at læse i bogen når du kommer på arbejde i butikken. Uoverensstemmelser I et hvert samarbejde kan og vil der opstå større eller mindre samarbejdsproblemer, som ofte minder om uoverensstemmelser/konflikter. Uanset konfliktens størrelse er det vigtigt at tage det op, da sådan noget sjældent går i sig selv. Konflikter er ikke nødvendigvis negative, men vi ønsker at få dem frem, så vi kan fokusere på at løse dem eller få dem vendt til noget positivt. Vi ønsker derfor i bestyrelsen, at evt. konflikter/uoverensstemmelser bliver taget op som hurtigt som muligt. Tal med den involverede først, hvis du synes det er svært, så tag kontakt til en fra bestyrelsen, som hjælper processen videre. Rygning Der er rygeforbud i butikken og vi henviser til at rygning ikke er lige ude foran butikken. Side 14

15 I ulykkestilfælde Brand og nødhjælp Der forefindes en pulverslukker og en nødhjælpstaske i butikken. Pulverslukkeren er at finde ved skuffedariet bagved disken. I køkkenet forefindes en nødhjælpstaske. Ved ulykker og brand, ring 112 Adressen til butikken er Torvet 7, 3400 Hillerød. Tal roligt og tydeligt og svar på alarmcentralens spørgsmål. Alarmcentralen har brug for at vide følgende: - Hvad er der sket? Giv en kort beskrivelse af ulykken. - Hvor er det sket? Oplys så nøjagtig en adresse som muligt (se ovenfor). - Hvor mange er der kommet til skade? Oplys så vidt det er muligt om der er livstruende skader, fastklemte og om der er andre farer. - Hvem ringer, og hvorfra ringer man? Oplys navn og telefonnummer som er: Kontakt pårørende (se personalemappen med kontaktoplysninger) og orienter formanden ved ulykkestilfælde eller alvorlige skader. Side 15

16 Nye frivillige og kommunikation Henvendelser vedr. at blive frivillig Jobbet er ulønnet og alle kan i princippet være med så længe man kan håndtere (nogle af) de funktioner og arbejdsopgaver, der ligger i at drive butikken. Der er åbent Hus i forhold til rekruttering af frivillige den første mandag i hver måned. Kontakt alternativt en fra bestyrelsen. Ansættelsesprocedure Efter henvendelse kontaktes den frivillige med henblik på en kort samtale, hvor vi hører mere om den frivillige og motivationen for at blive frivillig hos os. Vi fortæller kort om vores forening og om vores visioner. Vi vil indgå en aftale med den frivillige om at blive en del af lokalforeningen og udfylde diverse formularer og erklæringer. Vi vil introducere den frivillige på det næstkommende personalemøde og tildele vagter efter aftale. Har den nye medarbejder præferencer for tidspunktet for sit virke forsøges der at tages hensyn til dette. Hvis det er muligt vil vi aftale en mentorordning med en ansvarsperson, som den nye frivillige kan rette henvendelse til, ellers er det tanken, at nye medarbejdere indføres i den vante gænge gennem samarbejde med de frivillige, som kender butikken og praksis her. Det er væsentligt at minde om, at det er alles ansvar at tage godt imod nye og få dem til at føle sig velkomne. Er der lavet en aftale med en ny medarbejder om at indgå i butikken og i samarbejdet med de øvrige frivillige, indgår medarbejderen i det almindelige vagtskema. Er der ingen ledige pladser på de forskellige dage og tidspunkter kan den frivillige indgå som afløser på afløserlisten. Det forventes, at alle tager ansvar for at alle føler sig velkomne. Alle frivillige medarbejdere opfordres til at melde sig ind i Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød. Det er kun medlemmerne, der er valgbare til bestyrelsen på generalforsamlinger. Der vil blive udarbejdet et afkrydsningsskema for nye frivillige som skal benyttes ved oplæring i butiksdriften. Afsked Det er muligt at blive afskediget fra sit virke som frivillig i Lokalforeningen. Man kan blive afskediget hvis man ikke formår at handle ud fra brugernes/kundernes behov, foreningens arbejde. Bestyrelsen har endnu ikke udarbejdet konkrete retningslinjer for et sådant forløb, men vil blive afklaret med om det er en løsning i forhold til en sag, hvis vi kommer i en situation, hvor det kan være aktuelt. En afskedigelse vil dog altid være sidste udvej og den vil ikke stå alene, medmindre der ligger noget kriminelt til grund for den. Vi vil tilstræbe et forløb med samtaler, hvor man får mulighed for at forbedre sig inden en evt. afsked kommer på tale. Kommunikation og PR Vi er alle med til at sælge budskabet om Mødrehjælpens arbejde og vores butik. Alle kan markedsføre os via fortællinger om butikken og ved at udlevere materialer til de handlende i butikken. Vi vil som forening og butik bestræbe os på at være synlige i lokalmiljøet og deltager i events f.eks. Kulturnatten, Frivillig Fredag, Open by night, m.v. Derudover har vi en Facebookside (Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød), som vi opfordrer dig til at like og dele med dine venner. Det er pt. bestyrelsen, der administrerer siden. Side 16

17 Pressekontakt Alle henvendelser til og fra pressen aftales med bestyrelsesformanden i lokalforeningen. Kommunikation internt meddelelsesbog Skriv gerne meddelelser, der er gavnlige for andre frivillige. Husk altid at skrive dato på din meddelelse. Bogen ligger i bagbutikken og det vil være en god idé at læse i bogen, når du kommer på arbejde i butikken. Side 17

18 Kontakt Kontaktoplysninger genbrugsbutikken: Mødrehjælpens Genbrugsbutik, Torvet 7, 3400 Hillerød Tlf. : Åbningstider: onsdag, torsdag og fredag kl. 11:00-17:00 og lørdag kl. 11:00-14:00 Parkeringsplads: p-pladsen bag ved gården. Mail til lokalforeningen: Hjemmeside adresse: Find os på Facebook: Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød Bestyrelse/ressoursepersoner Mødrehjælpen Lokalforeningen Hillerød: Vibeke Selch Laursen Formand Tlf Ansvarlig: ledelse, presse, frivilligansvar og rekruttering Pia Olsen Næstformand Tlf Ansvarsområde: organisation, mail og frivilligansvarlig/rekruttering. Maren Holm Tlf Ansvarlig: handywoman maler, indretning og indkøber. Ansvarlig for Facebook mv. Lone Nielsen Kasserer Tlf Ansvarlig: økonomi og bogholderi. Butikskoordinator Bettina Elbæk Pedersen Tlf Ansvarlig: kreativ forstander, indretning og vindues udsmykning. Ansvarlig for hjemmesiden Tina Beck Hansen Tlf Ansvarlig for vagtplan Pernille Hesselby Tlf Ressourseperson Annemarie Melchiors Sekretær Tlf Ansvarlig: markedsføring og organisation. Tine Will-Nielsen Tlf Ansvarlig for oprydning/sortering I butik Mødrehjælpen Hovedorganisationen: Mødrehjælpen Nørre Voldgade København K Tlf.: Rådgivningen i København Nørre Voldgade 80, 2. sal 1358 København K Tlf.: Side 18

19 Mødrehjælpen Frivilligafdelingen: Birte Marie Henriksen Frivilligkonsulent Sjælland Tlf.: Relevante kontakter i Hillerød: Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12c Tlf.: Hjælp til organisationsudvikling, PR/synlighed, netværkssamarbejde, kopiering, kurser, m.v. Lokalebooking til personalemøder og andre møder skriv til: Tirsdagsrådgivningen i Frivilligcentret: Økonomisk råd og vejledning kl Familierådgivningen kl Advokathjælpen kl Fredensvej 12 c alle kan møde op og få hjælp. Vinduespudsning: Kim Suodenjoki tlf.: Røde Kors Genbrugsbutikken Slotsgade 53 Tlf Kontaktperson: Annelise Nielsen (Butikskoordinator) Lumi Genbrug Helsingørgade 19B Tlf Kontaktperson: Kirkens Korshær Slotsgade 38 Tlf Kontaktperson: Side 19

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere