Indhold. s. 1. s. 2-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. s. 1. s. 2-5"

Transkript

1 Indhold Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Intro til Mødrehjælpen Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Budget Butikken Butiksudvalg og ledelse Fællesmøder for butikken - personalemøder Vagtplan Den daglige drift af butikken -bemanding Kundebetjening Post Rengøring Tømning af affaldsspande med skrald og tøj Brugsanvisninger og vejledninger Vaskemaskine (vejledning til brug) Tørretumbler (vejledning til brug) Telefon Elmåler Ved fejl, mangler eller nedbrud på maskiner/elektronisk udstyr Butiksindretning Vinduesudsmykning Bag det gule skab - bagbutikken Lageret Åbning- og lukning af butikken - de faste rutiner Når butikken åbnes: Overlap fra formiddagshold-eftermiddagshold Når butikken lukkes Betjening af kasse og Dankortterminal Ved vagtens start Kassen i løbet af dagen Fejl ved indtastning på kasseapparatet Ved lukning Kasseapparat Dankortterminal s. 1 s. 2-5 s. 6 s. 7-8 Side 1

2 Tæl kassen op Indkøb i løbet af dagen Gavekort Tyveri Aflevering, modtagelse og sortering af indleveret tøj m.m. Aflevering af tøj m.m. Modtagelse af tøj og legetøj Generelle principper for sortering Specifikke retningslinjer for sortering Prismærkning Personale Telefonliste Sygdom/ferie Nøgler Kaffe/te og forplejning Personalekøb Forsikring Parkering Ophold i butikken uden for åbningstid Ophold i butikken inden for åbningstid Udgifter Mangler og opfyldning Indkøbsliste Kommunikation internt meddelelsesbog Uoverensstemmelser Rygning I ulykkestilfælde Brand og nødhjælp Ved ulykker og brand, ring 112 Nye frivillige og kommunikation Henvendelser vedr. at blive frivillig Ansættelsesprocedure Afsked Kommunikation og PR Pressekontakt Kommunikation internt meddelelsesbog Kontakt Kontaktoplysninger genbrugsbutikken: Bestyrelsen Mødrehjælpen Lokalforeningen Hillerød Mødrehjælpen Hovedorganisationen Rådgivningen i København Mødrehjælpen Frivilligafdelingen Relevante kontakter i Hillerød Samarbejdspartnere i Hillerød s s s. 13 s s Side 2

3 Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Kære frivillig, velkommen til vores praksishåndbog vedr. butikken. Den er tænkt som en støtte i den daglige drift af butikken og vi påtænker at arbejde løbende på at justere den, specielt her i opstarten. Vi håber, at du i en positiv ånd vil være med til at forbedre den med løbende kommentarer og input, så vi kan være så opdaterede som muligt. Al henvendelse vedr. input rettes indtil videre til Annemarie M eller Lone N. Tak for din opbakning og dit engagement uden dig var det ikke muligt Intro til Mødrehjælpen Med Mødrehjælpens genbrugsbutik støtter vi Mødrehjælpens landsdækkende arbejde, hvis hovedformål er fundraising til Mødrehjælpens rådgivningsarbejde på landsplan samt lokale aktiviteter for børn og deres familier i Hillerød og omegn. Mødrehjælpens genbrugsbutik arbejder med: - at sælge brugt, velholdt børnetøj til rimelige priser - at øge Mødrehjælpens synlighed lokalt Der henvises i øvrigt til Mødrehjælpens hjemmeside (se under kontakt) og Mødrehjælpens frivillighåndbog, som findes i skabet i butikken. Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen og der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Mødereferater m.m. findes i personaleskabet i bestyrelsesmappen. Alle frivillige opfordres til at holde sig ajour ift. Bestyrelsens drøftelser og beslutninger. Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden d Bestyrelsen har det fulde ansvar for butikken og det er bestyrelsen i lokalforeningen, der tager stilling til overskudsdisponering, driftsform, organisering, budget for driften, tilladelser og myndighedskontrakter samt fornyelser og udvikling. Budget Lokalforeningen har det overordnede ansvar for butikkens budget, som udarbejdes for perioden: Side 3

4 Butikken Butiksudvalg og ledelse Alle medarbejdere i butikken, udgør butiksgruppen. Butiksrådet består pt. af 5 personer Lisbeth Larsen, Annette Grønnemose, Tine Will-Nielsen, Tina Hansen og Lone Nielsen, med følgende poster: - Butikskoordinator med ansvar for de frivillige/personalet samt kontaktperson til bestyrelsen i lokalforeningen (Lone) - Økonomiansvarlig/bogholder (lokalforeningens kasserer i opstartsfasen) (Lone) - Vagtplanskoordinator: Lægger vagtplan (Tina) - ansvarlig for tøj herunder bortskaffelse af tøj (Tine) - ansvarlig for rengøring (Ikke defineret) - ansvarlig for vinduer og butiksudsmykning (Maren og Bettina, Bestyrelse) - ansvarlig for pr/synlighed i lokalområdet (Bestyrelse) - ansvarlig(e) for afholdelse af sociale arrangementer, der vedrører de frivillige, der er tilknyttet butikken (f.eks. julefest, udflugter, sommerfester mv.) (Ikke defineret) Butiksrådet er som hovedregel en del af den almindelige vagtplan, for på denne måde at sikre tilknytningen til butikken og samarbejde med øvrige frivillige. (Gælder ikke for Tine og Tina) Rekruttering og af frivillige foretages af min. to bestyrelsesmedlemmer, hen ad vejen kan opgaven overdrages til butiksrådet. Ved tvivlsspørgsmål/konflikter står bestyrelsen til rådighed. På butikkens personalemøder deltager altid en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen. Ændringer i den daglige drift, som f.eks. åbningstider, bemanding og større ændringer i indretningen, drøftes med lokalforeningens bestyrelse. Ligeledes inddrages lokalforeningens bestyrelse i forbindelse med større nyanskaffelser, annoncering og særlige events. Dette punkt er ikke lagt ud til butiksrådet endnu, men på længere sigt, er dette planen. Fællesmøder for butikken - personalemøder Vi holder personalemøder en gang hvert kvartal. Mødet vil blive holdt sen eftermiddagen eller aften. Meningen med møderne er, at vi kigger på den tid, der er gået siden vi sidst har holdt møde og danner os et billede af erfaringerne som vi har fået. Vi kan endvidere gøre status over her og nu og aftale evt. ændringer og så er der sidst, men ikke mindst, mulighed for at møde kollegaer. Det er også på personalemøderne, at vi vil introducere nye frivillige. Vi forventer i bestyrelsen, at alle prioriterer at deltage i møderne. Fremadrettet vil der efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blive fastlagt datoer for personale- og bestyrelsesmøder for det kommende år. Liste med datoer vil blive hængt op i butikken. Husk, at det er et fælles ansvar at medvirke til, at alle føler sig velkomne! Indkaldelse til personalemøde vil foregå pr. mail. Side 4

5 Vagtplan Vagtplanen hænger på opslagstavlen i køkkenet. Der udarbejdes nye vagtplaner hver anden-tredie måned. Ansvarlig for vagtplanen Tina Hansen. Den daglige drift af butikken -bemanding Der er altid mindst 2 personer på vagt og det forventes, at de udarbejdede vagtplaner/mødetider overholdes. En vagt er typisk af ca. 3,5 timers varighed pr. uge. Der kan dog aftales længere og/eller flere vagter på en uge. Kundebetjening Alle kunder, uanset alder, køn eller hudfarve, skal betjenes venligt og med imødekommenhed. Det skal være en rar og positiv oplevelse for alle at komme i vores butik. Vær synlig i butikken og spørg om du kan hjælpe med noget eller sig til kunden, at kunden er velkommen til at gå rundt og kigge på egen hånd. Post Postkassen sidder i porten. Nøglen bør hænge på opslagstavlen ved sorteringsbordet. Rengøring Generelt ønsker vi, at butikken inde og ude, såvel som bagbutik, lager, køkken og toilet fremstår ryddelig, ren og pæn. Almindelig oprydning og tøjhylder og kurve rettes løbende. Det er alles ansvar, når de er på arbejde i butikken. Vi anbefaler, at den første time af en vagt dedikeres til rengøring jf. oversigten over hvordan en vagt forløber. Derudover har vi lavet en turnusordning, hvor vi skelner mellem: - Daglig rengøring: (butikkens åbningsdage): skift af karklud, viskestykke og håndklæder, tømning af skraldespand, opvask af kopper m.m., udluftning, rengøring af disk, tørretumbler tømmes. - Ugentlig rengøring: aftørring af støv, gulvvask og støvsugning efter behov, toilet rengøres, vaskemaskine tørres af. - Månedlig rengøring: vinduespudsning, hylder aftørres, køleskab tørres af, vaskmaskine renses i rengøringsprogram, dvs. vask en kogevask til bomuld med vaskepulver uden tøj. Oversigt over opgaver hænger i butikken og der skal krydses af, når en opgave er udført. (Udarbejdes af Maren snarest) Tømning af affaldsspande med skrald og tøj Affaldsspanden i køkkenet/butikken tømmes hver aften i containeren, når butikken lukkes. Overskudstøj eller frasorteret tøj som vi ikke kan sælge i butikken samles sammen i sække og afhentes en gang om ugen af Røde Kors, som sender det til deres overskudslager, hvorfra det sælges videre. Røde Kors kommer og henter tøj i butikken onsdag formiddag. Brugsanvisninger og vejledninger Alle brugsanvisninger til diverse apparater/maskiner findes i en mappe i personaleskabet i butikken. Vaskemaskine (vejledning til brug) 1. Vaskemaskinen tændes på tænd/sluk knappen før tøjet kommes i 2. Vaskeprogram vælges og generelt bruges: a. Finvask I: grader eller b. 20 min. program: grader 3. Kom tøj i maskinen, som automatisk vejer, hvor meget tøj, der er i tromlen. Max 4 kg. ved finvask og 3 kg ved 20 min. programmet. 4. Der er andre specielvaskeprogrammer, som kan bruges til overtøj og tæpper (se kopieret oversigt). 5. Hvis pletter, sæt en almindelig vask over til næste vagthold eller til dagen efter. Husk at skrive det i meddelelsesbogen. Påfør opvaskemiddel på plet. Hvis pletten ikke er gået af i vask, kasseres tøjet. 6. Tøjet trænger måske til en ekstra centrifugering, så det går hurtigere i tørretumbler. Side 5

6 7. Vaskepulver dosering: Mål ca. en halv kop vaskepulver af og kom i skuffe I. 8. Efter endt vask, skal dør og skuffe efterlades åben, så lugt undgås. 9. Information om vedligeholdelse og fejlfinding findes i brugsanvisningen på side En gang om måneden køres en vedligeholdelsesvask på varmeste program for bomuld med sæbe, men uden tøj i tromlen. NB! Refresh programmet kan kun bruges, når vi ved, at tøjet er kommet ind vasket, og det blot trænger til en genopfriskning. Der skal IKKE bruges vaskemiddel til dette program. Tørretumbler (vejledning til brug) 1. Vi har en kondenstørretumbler, så efter HVER tørring, tømmes vandbeholderen, som sidder øverst i venstre og filteret nederst tømmes for tøjfibre. Bør støvsuges indimellem, også under filtret. 2. Brug programmet ekstra tørt og tjek tøjet efter min. Der kan max kommes 8 kg i. 3. Vedligeholdelse og fejlfinding, finde på side 19 i brugsanvisningen. Telefon Der er en mobiltelefon i butikken. Vi har abonnement hos Telia hvor der er begrænset taletid, sms og net. Mobile-Pay vil blive integreret snarest. Kode til telefonen ligger i skuffemøblet. Telefonen er til brug i forretningsøjemed, men du må gerne føre en kort privat samtale, hvis det er vigtigt. Telefonnumre på alle frivillige, bestyrelse og andre relevante numre vil blive kodet ind i telefonen. Brugsanvisning vil blive udarbejdet af Maren. Det er vigtigt og vores alles ansvar, at folk kan træffe os og eller bliver kontaktet hvis de retter telefonisk henvendelse til os enten med opkald eller en telefonbesked. Elmåler Elmåleren findes bag lågen i børnehjørnet og skal være til at komme til. HPFI relæet springer ind i mellem fra og det er her, at det slås til igen. Vær opmærksom på, at elkedel ikke må være i brug samtidig med vaskemaskine og tørretumbler, da det altid udløser, at relæet slår fra og det kan medføre skade på maskinerne. Ved fejl, mangler eller nedbrud på maskiner/elektronisk udstyr Hvis der opstår problemer med vaskemaskinen, tørretumbleren eller andre elektroniske apparater, så tjek brugsanvisningerne, som findes i en mappe i personaleskabet. Hvis problemet ikke kan løses med vejledningen i hånden eller i fejlfindingsmanualen for det pågældende produkt, så tag kontakt til én fra bestyrelsen, som tager stilling til om en evt. fagmand skal kontaktes. Butiksindretning Vi har principper for såvel butiksindretningen generelt, som vinduesudsmykning. Det er vigtigt, at butikken fremstår enkel, overskuelig og at man kan se, at vi tilstræber kvalitet i vores varer. Hvis for mange kommer ind over vil det være svært at holde fast i den røde tråd. Vi er endvidere underlagt nogle retningslinjer fra Mødrehjælpen og det bliver for rodet hvis alle ændrer på noget hver gang de er på vagt og det vil give anledning til unødige konflikter og skal derfor respekteres af alle. Vinduesudsmykning Bettina og Maren er pt. ansvarlige for vinduesudsmykningen og altså ingen andre end dem, skal lave vinduesdekorationer eller ændre på butiksindretningen. Dette skal respekteres. Hvis noget af tøjet fra vinduet sælges, så skal det imidlertid erstattes med en tilsvarende vare f.eks. en kjole erstattes af en kjole præcis som i resten af butikken. Har du forslag eller ideer er du meget velkommen til at kontakte Bettina eller Maren, men du må altså ikke ændre på noget uden videre. Det er alles ansvar at vinduerne ser pæne ud. Bag det gule skab - bagbutikken Side 6

7 Bagbutikken bruges til sortering af modtaget tøj og til strygning af rent tøj. Der er mulighed for at hænge tøj til tørre i begrænsede mængder af hensyn til fugtighed i butikken. Det gælder kun tøj, der ikke tåler tørretumbling. Her er endvidere en stol og et bord, som du kan sidde ved. Lageret Lageret øverst er til opbevaring af indleveret kvalitetstøj, der hører til andre sæsoner (årstider) end den vi er i f.eks. sommertøj, legetøj og udstyr i det omfang vi har plads til det. Der vil være plastkasser, som er markeret med sæson og str. Det legetøj, der er på lageret skal sorteres løbende og må gerne sættes i butikken, når der mangler eller er plads i butikken. På lageret er det vigtigt at holde orden og sørge for at følge de retningslinjer, der er omkring opbevaring m.v.. Side 7

8 Åbning- og lukning af butikken - de faste rutiner Butikken holder indtil videre åbent onsdag, torsdag og fredag kl. 11:00-17:00 og lørdag kl. 11:00-14:00. Mødetiden vil være 10:30-14:00 eller 13:45-17:15, det er vigtigt at være klar til at betjene kunder fra kl. 11:00 og helt til kl. 17:00, derfor rækker mødetiden ud over åbningstiden. Butikken holder ferielukket på almindelige helligdage og efter bemandingsmulighed. Når butikken åbnes - låser man sig ind - tænder for udsugningen og lys (vinduer, baglokale, det stre M og de fire lamper i butik. - aflytter telefonsvarer (se særskilt afsnit om telefon) - tjekker om telefonen skal lades op (lader sidder i stik ved kassen) - gør kassen klar (se særskilt afsnit om kasse) - læser i meddelelsesbogen - sætter tøjstativ, barnevogn, blomster-skilte-vogn, flag m.m. ud på Torvet. Stol, klapvogn el.lign uden for døren til butikken - skab overblik over dagens opgaver (sortering og klargøring af tøj, kundebetjening, rengøring etc.) Aftal med din makker hvordan I fordeler dagens opgaver - Hvem er synlig i butikken og ekspederer kunder og hvornår skifter I? - Hvem udfører praktiske opgaver i forbindelse med sortering og klargøring af tøj, rengøring m.m. - Prioriter at starte med rengøring, men prioriter altid kunderne fremfor praktiske opgaver - Aftal pauser med din makker Overlap fra formiddagshold-eftermiddagshold - Formiddagsholdet rydder pænt op inden eftermiddagsholdet møder - Formiddagsholdet referer til eftermiddagsholdet om dagens opgaver hvad har I nået og hvad har I ikke nået, så der bliver en rød tråd og opgaver kan videreføres eller afsluttes. - Når butikken lukkes - ryd op og gør klar til lukning ½ time før butikken lukkes. - skriv evt. beskeder i meddelelsesbogen - tag alt ind, der er placeret uden for butikken/på Torvet - lås døren præcis ved lukketid - gør kassen op og lav kasseopgørelsen og fjern byttepenge fra kassen(se afsnit om kassen) - kasse og dankortterminal slukkes og sidstnævnte lægges i skuffen - eftermiddagsholdet rydder pænt op til formiddagsholdet, hvis det ikke allerede er gjort - kaffemaskine, strygejern, udsugning, vaskemaskine, tørretumbler og alt lys skal slukkes i butikken, på lageret, toilettet og køkkenet inden butikken forlades. - lås døren og læg nøglen på aftalt plads - tak for din indsats Side 8

9 Betjening af kasse og Dankortterminal Nøgle forefindes til højre for indgangsdøren i nøgleboks. Koden er 2349 Ved vagtens start Lås yderdøren og tæl byttepengene i den grå kasse op: 400 kroner læg pengene i kasseapparatet og sæt den grå kasse tilbage i skabet. Drej nøglen på kassen til Reg. og kasseapparatet er klar. Kassen i løbet af dagen Alle varer skal slås ind i kassen under [DIVERSE] = rød plet. Når et salg er afsluttet trykkes altid på [KONTANT] også selvom det er en dankortbetaling. Ved køb med dankort, bruges den lille dankortterminal (se vejledning i skuffen ved tvivl), beløbet skal også altid tastes ind på kasseapparatet. Ved problemer med terminalen ring til DK online support på tlf , vi har en fuld serviceaftale. Fejl ved indtastning på kasseapparatet Slå kassen ud på [KONTANT]. Fejlbeløbet skal herefter tages retur: Tryk fejlbeløb + [RETUR] + [DIVERSE] + [KONTANT]. Så stemmer kassen igen. Skriv navn på både fejlbon og returbon, klips dem sammen og læg dem ned i kasseskuffen. Husk også at lave den rigtige ekspedition, så kunden kan få sin bon med og det rigtige beløb kommer ind i kassen. Ved lukning Lås yderdøren. Og gør herefter kassen op. Kasseapparat Drej nøglen i kasseapparatet til [Z1/X1]. Tryk på [.] og [KONTANT] så får du en bon med dagens samlede salg (står nederst på bonen). Kassen er nu også nulstillet, så den er klar til næste dag. HUSK at nøglen SKAL drejes til 0 position. Dankortterminal Dankort: Udfør punkt 5 afskrivning på dankortterminalen = dagens samlede dankortsalg. Tryk: [menu] 2 pile op [ok] afvent lille pause, bon kommer ud. HUSK at godkende med tryk på grøn knap, ellers nulstiller den ikke. Tag nu de udskrevne boner og hele kassen fra kasseapparatet (inkl. penge og hvad der ellers ligger i den) med op i køkkenet, og luk døren bag dig. Så er du klar til at tælle kassen op. Tæl kassen op Ryd disken, så kasseopgørelsen ikke blandes sammen med andet. Tæl 400 kr. op i blandede småpenge, og læg dem i den lille grå kasse fra skabet. Har der været indkøb i løbet af dagen? Find bonerne frem, de skal skrives ind i kasserapporten. Side 9

10 Tag kasserapporten i den øverste skuffe i det grå skuffedarium og notér: - dagens salg (fra kasseopgørelsen) - dankortopgørelse - kontanter - indkøb i løbet af dagen skriv, hvad der er købt og notér beløbet Se på de forrige opgørelser, hvis du er i tvivl. Husk dato! Alle boner, dankortudskrift og kasseudskrift fra dagen klipses bagpå kasserapporten Dagens omsætning lægges i en plastpose fra den grå kasse sammen med kasserapporten. Posen lægges tilbage i den grå kasse i rummet under byttepengene. Den grå kasse sættes på plads i skabet. Sørg for, at skuffen i kasseapparatet står åben. Indkøb i løbet af dagen Man tager kontanter fra kasseapparatet, noterer på en udgiftsseddel, hvor mange man har taget, skriver dato og underskrift, og lægger den i kassen. Når man kommer tilbage fra indkøb, lægges bon + byttepenge i kasseapparatet og den seddelen smides ud. Så stemmer kassen igen. Gavekort Vi ønsker på sigt at sælge gavekort til butikken, men vi er endnu ikke helt klar til det. Når det er muligt vil proceduren fremgå her. Tyveri En genbrugsbutik, kan også hjemsøges af butikstyve. Vær opmærksom på kunderne og sørg for, at de ikke lades alene i butikken, vær ligeledes opmærksom på ikke blive så optaget af indleveret tøj, oprydning (giv f.eks. altid din makker besked, når du skal på toilettet, på lageret) eller lignende, at de ikke bliver registrerede, men omvendt skal kunderne i vores butik heller ikke føle sig overvågede eller mistænkeliggjort. Husk også at låse dine personlige ejendele i de aflåselige skabe og tag nøglen med dig vær opmærksom hvis nogen spørger om at låne toilettet. Tyveri politianmeldes. Politiet kontaktes på tlf.: Side 10

11 Aflevering, modtagelse og sortering af indleveret tøj m.m. Aflevering af tøj m.m. Tøj, legetøj, sko og udstyr kan afleveres i butikkens åbningstid. Vi kan desværre ikke tilbyde at hente det. Vi tager gerne imod udstyr forudsat, at vi har plads på lageret. Modtagelse af tøj og legetøj Tøj modtages altid med stor glæde og giveren takkes. Vi må gerne afvise alt andet end tøj, fodtøj, legetøj og udstyr til børn, da vi ikke sælger dette, mens voksentøj samt møbler osv. henvises til de øvrige genbugsbutikker i byen f.eks.: - Røde Kors Genbrugsbutik: her modtager de tøj samt mindre møbler og brugsgenstande. - Lumi Genbrug, Helsingørgade: her modtager de tøj og møbler. - Blå kors, Helsingørgade - Hvis du selv har noget tøj, der skal afleveres kan du tage det med en dag, hvor du selv er på arbejde, så du ikke bebyrder dine kollegaer med ekstra arbejde. Generelle principper for sortering Alt tøj, der bliver afleveret i butikken, skal sorteres i bagbutikken (bag det gule skab). Butikken handler udelukkende med de bedste genbrugsprodukter og det er kun det bedste tøj, sko etc., der kommer ud i butikken. Vi modtager i gennemsnit 5-7 poser om ugen, og kan ikke sælge 5 poser i butikken på en uge. Derfor er det nødvendigt at sortere kraftigt og kun beholde det bedste tøj etc., som er tidsvarende, der har en hvis handelsværdi, og som vi med stor sandsynlighed kan sælge. Tøj med pletter og huller skal sorteres fra med det samme. Tøj, vi ikke bruger, bliver genbrugt til andre formål, så intet går til spilde. Specifikke retningslinjer for sortering Tøj og sko, der afleveres i butikken, skal sorteres bagerst i butikken dvs. bag det gule skab. Poser stables pænt, så det ikke ser rodet ud ude fra butikken. Legetøj bæres som udgangspunkt op på lageret, hvor det sorteres og sættes på hylder. Tøj og sko sorteres og vaskes efter følgende principper: 1) Mærketøj prioteres først (se ophængt liste) 2) Tøj etc. sorteres kritisk og kraftigt med det samme i to kategorier. a. forårstøj/sommertøj b. efterårstøj/vintertøj Tøj, som vedrører ex. jul, fastelavn, Halloween eller andre mærkedage sorteres fra og lægges i markerede plastic containere på lageret. Tøj med pletter, huller, slid kasseres. 3) Sorteret tøj etc. UDENFOR SÆSON sættes med det samme på lager i store poser med mærkat på f.eks. sommertøj 2015, sorteret. Da vi har begrænset plads, er det KUN det rigtigt gode mærketøj (se liste på opslagstavle) der skal gemmes Side 11

12 1) Sorteret tøj etc., I SÆSON, sorteres efter størrelse og lægges i markerede plastkurve efter størrelse, så der holdes et system i sorteringen, som kan overleveres til næste vagthold: a. Str , dvs. til og med 1 år b. Str , dvs. 1-3 år c. Str , dvs. 4-5 år d. Str , dvs. 6-8 år e. Str. 134+, dvs. 9+ år 2) Efter sortering af tøj etc. I SÆSON og efter størrelse, gennemgås tøj etc. allerede ophængt i butikken, for at vurdere om, der skal ske en udskiftning til et bedre stykke tøj. Det sker INDEN det sorterede tøj vaskes, stryges og prismærkes. Sko vaskes og gives evt. lidt sværte for at se pæne ud. Skal der ske en udskiftning? 3) Hvis JA: vaskes, stryges og prismærkes tøjet og hænges op. 4) Hvis NEJ: vurderes det om tøjet skal på korttidslager (stativ), for at hænges op senere, eller skal sorteres fra med det samme. 5) Tøj uden pletter og huller, som sorteres fra til et andet formål, kommes i en gennemsigtig plasticpose med et mærkat, f.eks. Røde Kors etc. 6) Alt legetøj vaskes af. Tøj der er frasorteret af en kollega skal respekteres. Der er altid en grund til at tøjet er kasseret. Sørg for løbende udskiftning af tøjet, der bør ikke hænge tøj som har hængt mere end 2-4 uger. Prismærkning I forhold til prismærkning følges Mødrehjælpens prispolitik og prisskema, som reguleres ca. en gang om året. Her findes grundpriserne men for hver vare kan der lægges et tillæg oven i prisen alt efter mærke og/eller hvis der er noget særligt. Dette tillæg og tøjmærker/brands kan du også se på skemaet i butikken. Ved tvivl justeres prisen til at være max 20 % af anslået nypris + evt. tillæg. Der gives ikke rabat, ligesom købte varer ikke byttes eller tages retur. Alle varer i butikken skal være prismærket og der kan ikke tinges om prisen, som altid er den der står på prismærket. Der forefindes prisvejledning i bagbutikken, bag det gule skab og på sorteringsbordet. Prismærkning foretages med et prismærke, som skydes i tøjet (skyderen er følsom, så vær ikke for hårdhændet med den). Vær opmærksom på, at prismærket placeres i søm eller mærke. På prismærket noteres måned øverst i højre hjørne, prisen i midten og str. nederst. Vi reserverer ikke tøj eller andre varer til kunder eller frivillige. Bytning og returnering er heller ikke muligt. Bøjler: Vi har anskaffet sorte bøjler til det store tøj og hvide til det mindre. Der må ikke hænges tøj ud i butikken på andre bøjler end disse. Når der ikke er flere bøjler er der så meget tøj i butikken at der ikke skal hænge mere. Man kan så gennemgå stængerne og se om noget kan skiftes ud med noget bedre.. Dog har vi 5 farvede træbøjler med prikker. Disse skal bruges til at hænge tøj ud i vinduerne på. Side 12

13 Personale Telefonliste Telefonliste er tilgængelig i butikken, den opdateres løbende og der vil altid være dato for opdatering på. Den vil, når den bliver opdateret også blive sendt per mail til alle frivillige. Husk, at vi ikke udleverer hinandens kontaktoplysninger, de er udelukkende til internt brug. Du skal også huske at give os besked, hvis der er ændringer i dine kontaktoplysninger. Sygdom/ferie Som frivillig i butikken er der brug for dig og du er naturligvis ventet, hvis du har sat dig på en vagt. Sker det imidlertid, at du på grund af sygdom/eller anden akut tilstand bliver forhindret i at møde til den aftalte vagt i butikken, vil vi bede dig om, selv at forsøge at finde en afløser. Alternativt kan du kontakte Tina eller Lone N. hurtigst muligt. Ved pludselig fridag eller ferie er du ansvarlig for at bytte vagten eller få en kollega til at afløse dig. Vi har en liste med frivillige man kan anmode om tilkalde. Vi ønsker og tilstræber som hovedregel to til at bemande butikken, men i akutte eller andre uopsættelige tilfælde, hvor man kan komme i en situation, hvor man kan stå alene, er det op til den frivillige, der evt. må stå alene, at beslutte om man vil være alene i butikken. Alles valg skal respekteres. Kaffe/te og forplejning Som engageret i butikken, har vi fri adgang til kaffe og te, som kan nydes i bagbutikken, hvortil der er indrettet en lille hyggekrog med et bord og to stole. Er du på vagt hen over frokost er du velkommen til at medbringe en madpakke, som ligeledes indtages i bagbutikken, køkkenet eller udenfor. Der forefindes et køleskab i køkkenet til din mad. Personalekøb Det er ikke muligt at købe varer, som ikke er prismærket og sat til salg i butikken. Dette gælder både for kunder og personale. Personalekøb kan kun foretages i åbningstiden og skal slås ind på kassen af en anden medarbejder. Det er heller ikke tilladt at låne tøj m.m. med hjem, eller at tage kasseret tøj med hjem kort sagt du er på lige fod med enhver anden kunde. Forsikring Man er som frivillig i Mødrehjælpens genbrugsbutik i udgangspunktet dækket af Mødrehjælpens forsikringer, hvis der sker skade på andre personer, andres ting, eller hvis man selv kommer til skade. Man er dækket, fordi man er ansat i Mødrehjælpen. Ved ansættelse forstås i praksis, at man er underlagt nogle andre nemlig arbejdsgiveren i dette tilfælde Mødrehjælpen, og at man er blevet instrueret i sit arbejde. Men forsikringsdækningen gælder kun, hvis skaden sker i den periode på dagen, hvor man udfører arbejde for Mødrehjælpen. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at man for så vidt angår de uheld, man måtte komme ud for i sin tid uden for arbejdet i Mødrehjælpen, har tegnet en familieforsikring og ulykkesforsikring. Medarbejdernes personlige ejendele er ikke tyveriforsikrede. Der forefindes et aflåst skab i baglokalet, som man kan benytte til personlige ejendele, når man er på arbejde. Side 13

14 Parkering Genbrugsbutikken råder over en fuldtidsparkeringsplads, som primært er til brug ved aflevering af tøj/legesager og som kan benyttes af de frivillige, som åbner og/eller lukker dvs. den som kommer først/går sidst. Derudover har vi mulighed for at udstede et gæsteparkeringskort, i meget begrænset omfang. Parkeringskortet hænger på opslagstavlen i køkkenet, hvor det skal hænges tilbage efter endt vagt. Der er en gratis grusparkeringsplads bag ved biblioteket (Åbrinken/Åtoften) ca. 7 min. Gang fra butikken. Ophold i butikken uden for åbningstid Noter i meddelelsesbogen hvis du er på besøg eller har været i butikken for at arbejde uden for åbningstid, så der ikke opstår myter/forvirring om dit besøg. Ophold i butikken indenfor åbningstid Du er altid velkommen i butikken også på de dage, hvor du ikke er på arbejde, men HUSK at respektere dine kollegaers arbejdsgang og husk at præsentere dig, så de ved hvem du er og husk at spørge om lov til at gå på lageret, i bagbutikken, køkkenet m.v. Udgifter Udgifter i forbindelse med din funktion i butikken dækkes ikke. Men transport eller forplejning i forbindelse med møder, kurser o.l. refunderes efter forudgående aftale med koordinator/bestyrelsen. Kørselsudgifter refunderes med offentligt transportmiddel og kørte km til statens officielle takst. Mangler og opfyldning Når man tager det sidste af noget, lige meget hvad, skal skrives det i meddelelsesbogen så vil den ansvarlige sørge for at det bliver købt/bestilt. Opstår der akutmangel, så gå evt. selv ud og køb det. Tag pengene i kassen og læg en udgiftsseddel i stedet, når du kommer tilbage lægges bonen og restbeløbet i kassen og sedlen fjernes. Om aftenen lægges bonen for det købte sammen med kasseopgørelsen. Eller skriv det i meddelelsesbogen, så køber fredagsholdet ind. Indkøbsliste eks. Kaffe/te Vaskepulver alt vores tøj skal vaskes i Neutral Rengøringsmidler Toiletpapir Håndsæbe Kommunikation internt meddelelsesbog Skriv gerne meddelelser, der er gavnlige for andre frivillige husk altid at skrive dato på din meddelelse. Bogen ligger i bagbutikken og det vil være en god idé at læse i bogen når du kommer på arbejde i butikken. Uoverensstemmelser I et hvert samarbejde kan og vil der opstå større eller mindre samarbejdsproblemer, som ofte minder om uoverensstemmelser/konflikter. Uanset konfliktens størrelse er det vigtigt at tage det op, da sådan noget sjældent går i sig selv. Konflikter er ikke nødvendigvis negative, men vi ønsker at få dem frem, så vi kan fokusere på at løse dem eller få dem vendt til noget positivt. Vi ønsker derfor i bestyrelsen, at evt. konflikter/uoverensstemmelser bliver taget op som hurtigt som muligt. Tal med den involverede først, hvis du synes det er svært, så tag kontakt til en fra bestyrelsen, som hjælper processen videre. Rygning Der er rygeforbud i butikken og vi henviser til at rygning ikke er lige ude foran butikken. Side 14

15 I ulykkestilfælde Brand og nødhjælp Der forefindes en pulverslukker og en nødhjælpstaske i butikken. Pulverslukkeren er at finde ved skuffedariet bagved disken. I køkkenet forefindes en nødhjælpstaske. Ved ulykker og brand, ring 112 Adressen til butikken er Torvet 7, 3400 Hillerød. Tal roligt og tydeligt og svar på alarmcentralens spørgsmål. Alarmcentralen har brug for at vide følgende: - Hvad er der sket? Giv en kort beskrivelse af ulykken. - Hvor er det sket? Oplys så nøjagtig en adresse som muligt (se ovenfor). - Hvor mange er der kommet til skade? Oplys så vidt det er muligt om der er livstruende skader, fastklemte og om der er andre farer. - Hvem ringer, og hvorfra ringer man? Oplys navn og telefonnummer som er: Kontakt pårørende (se personalemappen med kontaktoplysninger) og orienter formanden ved ulykkestilfælde eller alvorlige skader. Side 15

16 Nye frivillige og kommunikation Henvendelser vedr. at blive frivillig Jobbet er ulønnet og alle kan i princippet være med så længe man kan håndtere (nogle af) de funktioner og arbejdsopgaver, der ligger i at drive butikken. Der er åbent Hus i forhold til rekruttering af frivillige den første mandag i hver måned. Kontakt alternativt en fra bestyrelsen. Ansættelsesprocedure Efter henvendelse kontaktes den frivillige med henblik på en kort samtale, hvor vi hører mere om den frivillige og motivationen for at blive frivillig hos os. Vi fortæller kort om vores forening og om vores visioner. Vi vil indgå en aftale med den frivillige om at blive en del af lokalforeningen og udfylde diverse formularer og erklæringer. Vi vil introducere den frivillige på det næstkommende personalemøde og tildele vagter efter aftale. Har den nye medarbejder præferencer for tidspunktet for sit virke forsøges der at tages hensyn til dette. Hvis det er muligt vil vi aftale en mentorordning med en ansvarsperson, som den nye frivillige kan rette henvendelse til, ellers er det tanken, at nye medarbejdere indføres i den vante gænge gennem samarbejde med de frivillige, som kender butikken og praksis her. Det er væsentligt at minde om, at det er alles ansvar at tage godt imod nye og få dem til at føle sig velkomne. Er der lavet en aftale med en ny medarbejder om at indgå i butikken og i samarbejdet med de øvrige frivillige, indgår medarbejderen i det almindelige vagtskema. Er der ingen ledige pladser på de forskellige dage og tidspunkter kan den frivillige indgå som afløser på afløserlisten. Det forventes, at alle tager ansvar for at alle føler sig velkomne. Alle frivillige medarbejdere opfordres til at melde sig ind i Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød. Det er kun medlemmerne, der er valgbare til bestyrelsen på generalforsamlinger. Der vil blive udarbejdet et afkrydsningsskema for nye frivillige som skal benyttes ved oplæring i butiksdriften. Afsked Det er muligt at blive afskediget fra sit virke som frivillig i Lokalforeningen. Man kan blive afskediget hvis man ikke formår at handle ud fra brugernes/kundernes behov, foreningens arbejde. Bestyrelsen har endnu ikke udarbejdet konkrete retningslinjer for et sådant forløb, men vil blive afklaret med om det er en løsning i forhold til en sag, hvis vi kommer i en situation, hvor det kan være aktuelt. En afskedigelse vil dog altid være sidste udvej og den vil ikke stå alene, medmindre der ligger noget kriminelt til grund for den. Vi vil tilstræbe et forløb med samtaler, hvor man får mulighed for at forbedre sig inden en evt. afsked kommer på tale. Kommunikation og PR Vi er alle med til at sælge budskabet om Mødrehjælpens arbejde og vores butik. Alle kan markedsføre os via fortællinger om butikken og ved at udlevere materialer til de handlende i butikken. Vi vil som forening og butik bestræbe os på at være synlige i lokalmiljøet og deltager i events f.eks. Kulturnatten, Frivillig Fredag, Open by night, m.v. Derudover har vi en Facebookside (Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød), som vi opfordrer dig til at like og dele med dine venner. Det er pt. bestyrelsen, der administrerer siden. Side 16

17 Pressekontakt Alle henvendelser til og fra pressen aftales med bestyrelsesformanden i lokalforeningen. Kommunikation internt meddelelsesbog Skriv gerne meddelelser, der er gavnlige for andre frivillige. Husk altid at skrive dato på din meddelelse. Bogen ligger i bagbutikken og det vil være en god idé at læse i bogen, når du kommer på arbejde i butikken. Side 17

18 Kontakt Kontaktoplysninger genbrugsbutikken: Mødrehjælpens Genbrugsbutik, Torvet 7, 3400 Hillerød Tlf. : Åbningstider: onsdag, torsdag og fredag kl. 11:00-17:00 og lørdag kl. 11:00-14:00 Parkeringsplads: p-pladsen bag ved gården. Mail til lokalforeningen: Hjemmeside adresse: Find os på Facebook: Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød Bestyrelse/ressoursepersoner Mødrehjælpen Lokalforeningen Hillerød: Vibeke Selch Laursen Formand Tlf Ansvarlig: ledelse, presse, frivilligansvar og rekruttering Pia Olsen Næstformand Tlf Ansvarsområde: organisation, mail og frivilligansvarlig/rekruttering. Maren Holm Tlf Ansvarlig: handywoman maler, indretning og indkøber. Ansvarlig for Facebook mv. Lone Nielsen Kasserer Tlf Ansvarlig: økonomi og bogholderi. Butikskoordinator Bettina Elbæk Pedersen Tlf Ansvarlig: kreativ forstander, indretning og vindues udsmykning. Ansvarlig for hjemmesiden Tina Beck Hansen Tlf Ansvarlig for vagtplan Pernille Hesselby Tlf Ressourseperson Annemarie Melchiors Sekretær Tlf Ansvarlig: markedsføring og organisation. Tine Will-Nielsen Tlf Ansvarlig for oprydning/sortering I butik Mødrehjælpen Hovedorganisationen: Mødrehjælpen Nørre Voldgade København K Tlf.: Rådgivningen i København Nørre Voldgade 80, 2. sal 1358 København K Tlf.: Side 18

19 Mødrehjælpen Frivilligafdelingen: Birte Marie Henriksen Frivilligkonsulent Sjælland Tlf.: Relevante kontakter i Hillerød: Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12c Tlf.: Hjælp til organisationsudvikling, PR/synlighed, netværkssamarbejde, kopiering, kurser, m.v. Lokalebooking til personalemøder og andre møder skriv til: Tirsdagsrådgivningen i Frivilligcentret: Økonomisk råd og vejledning kl Familierådgivningen kl Advokathjælpen kl Fredensvej 12 c alle kan møde op og få hjælp. Vinduespudsning: Kim Suodenjoki tlf.: Røde Kors Genbrugsbutikken Slotsgade 53 Tlf Kontaktperson: Annelise Nielsen (Butikskoordinator) Lumi Genbrug Helsingørgade 19B Tlf Kontaktperson: Kirkens Korshær Slotsgade 38 Tlf Kontaktperson: Side 19

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriet passes af alle hold. Ingen undtagelse. Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Cafeteriemanual. Sådan gør du cafeteriet klar på din vagt

Cafeteriemanual. Sådan gør du cafeteriet klar på din vagt Cafeteriemanual Sådan gør du cafeteriet klar på din vagt 1. Lys Kontakterne findes på væggen under chips poserne samt i gangen til venstre for døren ind til selve cafeteriet. Husk at slukke igen når der

Læs mere

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det?

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det? 1 Møllelundgården 2017 Hvornår kan man leje og til hvad? Sognegården Møllelundgaard (salen) kan udlejes til følgende formål: Receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i og fra pastoratets tre

Læs mere

Frivillighåndbog Butik

Frivillighåndbog Butik Frivillighåndbog Butik Indhold Butikskoncept for Mødrehjælpens butikker med genbrug til børn... 3 Valg af lokaler... 3 Fordeling af m²... 3 Husleje... 3 Beliggenhed... 3 Indretning af salgslokalet... 4

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1 Senior Erhverv Sjælland Øst KONTORVAGT Hvad laver sådan en? 18-08-2014 Side 1 Som kontorvagt tager man sig af: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

GENBRUGSLOPPERNE SÅLEDES FUNGERER DET:

GENBRUGSLOPPERNE SÅLEDES FUNGERER DET: GENBRUGSLOPPERNE GENBRUGSLOPPERNE SÅLEDES FUNGERER DET: SORTERING AF INDLEVEREDE GENSTANDE PÅ GLADSAXE GENBRUGSSTATION SØNDAG KL. 12.00 15.00 og KL. 16.00 18.00 ONSDAG KL. 16.00 18.30 FREDAG KL. 16.00

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Vilkår og praktisk information for leje af fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej 19

Vilkår og praktisk information for leje af fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej 19 Vilkår og praktisk information for leje af fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej 19 Tak fordi du vil leje fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej. Vi håber, du vil passe godt på både lokaler og inventar. Inden

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed.

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. Velkommen til! Foreningen byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. I denne mappe kan du/i finde nyttige vejledninger og informationer vedrørende dit/jeres

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

information og vilkår

information og vilkår Ansøgning: Ansøgningsfrist for madboder er 1. februar 2016 (jo tidligere desto bedre). Ansøgningerne behandles og svar modtages senest 1. marts 2016. Ansøgning skal udfyldes direkte via ansøgningslinket

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer:

Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer: Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer: Brand : 112 - Politi : 114 Vand, varme og strøm problemer - Forsyning Ballerup på 4477 2900 Vagtnummer til private udlejninger - Proteck - 30919629-70206711

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg.

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. HUSET TRØJBORG PRAKTISKE OPLYSNINGER 2017 Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. Om Huset Trøjborg Huset Trøjborg er et frivillighus, som til daglig fungerer

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder 1Foreningens navn og adresse 1. Foreningens navn er Netværkshusets Kvinder. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. 2Foreningens formål 1. At fremme

Læs mere

Til beboerne i Frøgården

Til beboerne i Frøgården Til beboerne i Frøgården EJENDOMSKONTOR Vedrørende vaskerier ---------------------------------------------------------------------------- Den 1. maj blev det nye betalingssystem til vaskerierne opsat og

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Fremmødte: Theis Palm Julie Ottesen Lena Marie Hybschmann Line Søderberg Degn Kasper Klose Bak Siw Søby Rasmussen Mødets referent: Lena Marie Hybschmann

Læs mere

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød.

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. VIGTIGT: Udfyld venligst med let læselig skrift. Lejekontrakten skal sendes med posten til Anders Winthereik, Præstøgade 3,

Læs mere

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale Mosedamgaard Salen Beskrivelse af salen og omgivelser. Placering af service samt hvor dette skal stå efter brug. Forslag til gå tur rundt om foldene og ned til engen. Indhold Introduktion Omgivelser Borde

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Forretningsgang. - en guide til god kundeservice

Forretningsgang. - en guide til god kundeservice Forretningsgang - en guide til god kundeservice Alle Bestsellers mærker vil i fremtiden have ens retur-, bytte- og reklamationspolitik gældende for alle butikker i alle lande. Indholdsfortegnelse: Bontekst

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag.

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag. FOLKESTEDET PRAKTISKE OPLYSNINGER 2015 FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C Tlf: 87 13 54 15 Mail: folkestedet@folkestedet.dk Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook Åbningstider: Receptionen

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Praktiske oplysninger: Festsalen, Løkkekrogen 11C, 2625 Vallensbæk. Lokaleudlån: Center for Sundhed, Kultur og Fritid http://booking.vallensbaek.dk Besigtigelse af lokalet:

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe Velkommen til Børnehuset Lillelund I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe 2 Inden opstart Det er godt at ringe og aftale et lille forbesøg, hvor jeres barn får set

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer.

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer. Roskilde afdeling Sommerhuset på Møn Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby Udlejes til 6 personer. Huset er 71 kvm.: Stor stue i forbindelse med åbent køkken Stue med udgang til terrasse Køkken Soveværelse

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A)

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Udlejning sker i moduler af hele og halve dage. Udlejning er kun muligt på almindelige arbejdsdage mandag fredag. Udlejning

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Medbring selv lyskilder og evt. stikdåser/forlængerledninger. Kaffebrygning er muligt i Open Space medbring selv kaffe.

Medbring selv lyskilder og evt. stikdåser/forlængerledninger. Kaffebrygning er muligt i Open Space medbring selv kaffe. BRUG AF OPEN SPACE Parkering i Den Grå Kødby er privat. Det er muligt at parkere en time gratis i Den Hvide Kødby. Derudover er der parkeringsanlæg i DGI Byen, samt alm. billetparkering i områderne omkring

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Katalog over opgaver i centret

Katalog over opgaver i centret Katalog over opgaver i centret Heart Flow Healingscenter København August 2015 januar 2016 Orden Renhed Opmærksomhed Indhold: Plan for ugentlig rengøring (Ugefordelingsplan) Plan for praktiske opgaver

Læs mere

Lægevagt Sjælland - Slagelse vagtområde Adresse

Lægevagt Sjælland - Slagelse vagtområde Adresse Lægevagt Sjælland - Slagelse vagtområde Adresse Visitation og konsultation er beliggende ved siden af hinanden i Akuthuset, Slagelse sygehus. Ingemannsvej, indgang 25 4200 Slagelse Lokalerne findes ved

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Tillæg til beboermappen

Tillæg til beboermappen Tillæg til beboermappen Booking af fælleshus foregår på mail lokale.aeblelunden@gmail.com De næste sider skal sættes ind i den beboermappe i modtog ved indflytning i Æbleluden. Det omhandler leje og brug

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere