Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab"

Transkript

1 Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab

2 Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07 til 10. Denne folder sætter fokus på nøgletallene i redegørelsen og på, hvordan udviklingen på energi og miljøområdet har været på regionens tilbud i perioden. Der er fokus på forbruget af vand, varme og el. Energi og miljøredegørelsen for 10 blev vedtaget af Regionsrådet den 27. juni 11 og kan læses i sin fulde version på Region Syddanmark arbejder på flere fronter for at forbedre energi og miljøindsatsen. Det er dels national lovgivning på området, dels regionens egne politikker og retningslinjer, der sætter rammerne for arbejdet. Regionens fremtidige indsatsområder på energi og miljøområdet er: bæredygtigt byggeri, certificering af byggeri, energi og miljøstyring, energieffektivisering, energibesparelser, registrering af forbrug samt EDBcentraler. Side 2 af 16

3 Forbrug Regionsrådet sætter i sin overordnede energistrategi og retningslinjer særligt fokus på forbrug af el, vand og varme. Nedenfor ses en samlet status i forhold til de tre indsatsområder samt en oversigt over regionens bygningsareal. Oversigten dækker alle regionens forretningsområder Fordeling af elforbrug Fordeling af elforbruget 10 Institutioner Datacentraler Regionshuset 4% 3% 1% Psykiatri 3% Somatik 89% Region Syddanmark Arealfordeling Fordeling af arealer 10 Regionshuset 1,3% Institutioner 9,5% Psykiatri 7,9% Langt hovedparten af elforbruget ligger på de somatiske sygehuse, ca. 89 %. Institutionerne tegner sig for 4 % af elforbruget, datacentralerne i Odense/Esbjerg samt psykiatrien tegner sig hver for ca. 3 % medens Regionshuset tegner sig for 1 % af regionens samlede elforbrug. Figuren viser fordelingen af elforbruget på forretningsområder. Somatik 81,3% Region Syddanmark råder over et bygningsareal på ca m 2, heraf er ca m 2 opvarmet. Figuren viser fordelingen af arealer på regionens forretningsområder. Fordeling af varmekilder Naturgas 25% Fordeling mellem varmekilder 10 Olie 0% Fjernvarme 75% Fjernvarme dækker det meste af regionens varmeforbrug, ca. 75 %. Resten af forbruget, ca. 25 %, er baseret på naturgas. Forbrug af olie til opvarmning udgør mindre end 1 %. Det samlede forbrug af el i Region Syddanmark udgjorde i 10 ca MWh. Forbrugskurven knækkede i 09, idet der fra 07 til 08 skete en stigning på 2,18 %, medens der fra 08 til 09 blev konstateret et fald på 0,32 %, og fra 09 til 10 et fald på 1,14 % MWh el, svarende til 90 %, er indkøbt som såkaldt Grønt Strøm fra vandkraftanlæg i Norge. Grønt Strøm er tillagt en særlig afgift på 0,30 øre pr. kwh svarende til kr. i 09. Beløbet går til de pågældende vandkraftanlæg, uanset hvor den forbrugte strøm er produceret. Fordelingen af energikilder til produktion af el i 10 foreligger ikke. I 09 var fordelingen Kul og brunkul: 45 % Naturgas: % Vind vand og sol: 25 % Affald, biomasse og biogas: 9 % Olie: 1 % Forbruget af el medførte i 10 følgende emissioner: Ca tons CO 2 Ca kg SO 2 Ca kg NO x Side 3 af 16

4 Fordeling af varmeforbrug Region Syddanmarks samlede forbrug af vand er i 10 opgjort til ca m 3. Der er i perioden konstateret et fald i forbruget af vand på 13,2 %. Fordeling af varmeforbruget 10 Psykiatri 8,4% Regionshuset 0,6% Institutioner 7,1% Sygehuse og øvrige institutioner Men hvordan ser udviklingen ud på de enkelte forretningsområder? I de følgende oversigter kan man se forbrug af vand, varme og el fordelt på forretningsområder Psykiatri 4,7% Fordeling af vandforbruget 10 Regionshuset 0,5% Institutioner 7,8% Somatik 83,9% Region Syddanmarks samlede registrerede varmeforbrug var i 10 ca MWh, svarende til et klimakorrigeret (graddagekorrigeret) forbrug på ca MWh. Fra 07 til 08 steg det registrerede varmeforbrug med ca. 2,1 % fra ca MWh til ca MWh, hvorefter det fra 08 til 09 faldt med ca. 1,3 % til ca MWh. Stigningen i det registrerede varmeforbrug på 16,4 % fra 09 til 10 skyldes en meget kold fyringssæson. Forbrugskurven til opvarmning (graddagekorrigeret) knækkede i 09 og forbruget er fortsat faldende. Det graddagekorrigerede varmeforbrug steg fra 07 til 08 ca. 0,5 % fra MWh til MWh. Fra 08 til 09 faldt det korrigerede varmeforbrug med ca. 11 % til MWh og med yderligere godt 5 % i 10 til MWh. Udslip af klimagasser til atmosfæren beregnes på grundlag af det registrerede varmeforbrug. Forbruget medførte i 10 følgende udledninger: Ca tons CO 2 Ca kg SO 2 Ca kg NO x Fordeling af vandforbrug De somatiske sygehuse Energi kwh/år i millioner Energiforbrug somatikområdet forbrug Varmeforbrug Klima korrigeret varmeforbrug De somatiske sygehuse havde i 10 et samlet forbrug af el på ca MWh eller ca.. I forhold til 07 har der været et fald på ca. 2,4 %. Pr. arealenhed er der registreret et fald fra 07 til 10 på ca. 2,3 %. Fra 08 til 09 faldt de somatiske sygehuses samlede elforbrug med ca. 4,7 %, hvorefter forbruget igen steg fra 0910 med ca. 1 %. Det forventes dog, at en målrettet indsats på sygehusene vil kunne vende kurven igen og nedbringe elforbruget yderligere. Varme Det samlede, registrerede forbrug af varme udgjorde i 10 ca MWh. Korrigeret for klima (graddagekorrigeret) udgjorde varmeforbruget ca MWh, svarende til ca Fra 07 til 10 har der været et fald i det korrigerede varmeforbrug pr. m 2 på ca. 15,1 %. forbrug Somatikområdet Somatik 86,9% m 3 /år i tusinder Side 4 af 16

5 I 10 var der på de somatiske sygehuse et forbrug af rent vand på ca m 3, svarende til et forbrug pr. m 2 på 0,69 m 3. Forbruget var i 07 på 0,81 m 3 /m 2. I perioden har der således været et fald i forbruget af vand pr. m 2 på ca. 15,4 %. Psykiatri Opgørelsen nedenfor over forbrug af el, vand og varme omfatter psykiatriske sygehuse, der er beliggende på selvstændige matrikler. Forbruget i øvrige enheder er fortrinsvis medregnet i det somatiske sygehus, enheden fysisk er en del af. Energi kwh/år i millioner Energiforbrug psykiatriområdet forbrug Varmeforbrug Klima korrigeret varmeforbrug Psykiatrien havde i 10 et samlet elforbrug på ca MWh, svarende til,2. Forbruget var i 07 ca. 41,4. Forbruget pr. m 2 er således faldet med 2,8 % fra 07 til 10. Varme I 10 var det samlede varmeforbrug på ca MWh. Det graddagekorrigerede varmeforbrug var ca MWh, svarende til 163,2. Det graddagekorrigerede varmeforbrug var 211,3 i 07. Der har således været et fald i perioden på 22,8 %. m 3 /år i tusinder kwh/år i millioner forbrug psykiatriområdet Forbruget af vand var i 10 ca m 3. Forbruget pr. m 2 er faldet 0,51 m 3 til 0,39 m 3, svarende til et fald på ca. 24 %. Institutioner Energi Energiforbrug sociale og socialpsykiske institutioner forbrug Varmeforbrug Klima korrigeret varmeforbrug Institutionernes forbrug af el er fra 07 til 10 steget med 10,2 % fra ca MWh til ca kwh. Forbruget pr. m 2 steg i perioden med 13,1 % fra 35,6 til,3 Varme Det samlede varmeforbrug steg med 23,2 % fra MWh i 07 til MWh i 10. Det graddagekorrigerede varmeforbrug faldt med 15,5 % fra MWh i 07 til MWh i 10. Pr. m 2 faldt det korrigerede varmeforbrug med 13,3 % fra 135,2 i 07 til 117,3 i 10. Side 5 af 16

6 forbrug sociale og socialpsykiske institutioner forbrug Regionshuset 5,00 m 3 /år i tusinder m 3 /år i tusinder 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Institutionernes samlede forbrug af vand steg med 7,2 % fra ca m 3 i 07 til m 3 i 10. Forbruget pr. m 2 steg i perioden fra 0,48 m 3 /m 2 til 0,53 m 3 /m 2, svarende til 10,8 %. Regionshuset kwh/år i millioner 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Energi Energiforbrug Regionshuset forbrug Varmeforbrug Klima korrigeret varmeforbrug Regionshusets forbrug af el er faldet fra ca kwh, svarende til 74,7, i 07 til ca kwh, svarende til 70,5, i 10. Det samlede fald i perioden er på 5,6 % Varme Det korrigerede varmeforbrug i Regionshuset ligger nogenlunde fast omkring ca MWh. Pr. arealenhed er det korrigerede varmeforbrug i perioden 07 til 10 faldet med 6,1 % fra ca. 68 til ca. 63,9. Regionshusets forbrug af vand var i 07 ca m 3. Efter en stigning i 08 til ca m 3 er forbruget faldet til 3.0 m 3 i 10, svarende til ca. 0,26 m 3 /m 2, samme niveau som i 07 Satellitter Regionshusets satellitter består af Edbcentraler i Esbjerg og Odense samt Jordforureningafdelingens lokalkontorer i lejede lokaler i de tidligere amtsgårde i Ribe og Odense. Der foreligger kun data for forbruget af el i Edbcentralerne Edbcentraler Edbcentralerne har et meget højt elforbrug, dels til drift af serverne og dels til køling. kw h pr år i m illioner 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Datacentraler forbrug I 07 var det samlede forbrug af el i Edbcentralerne MWh. I 08 var forbruget steget med ca. 35 % til MWh. I 09 steg forbruget yderligere til MWh. Forbruget er fra 09 til 10 faldet med ca. 30 % MWh, svarende til en samlet forbrugsstigning i forhold til 07 på 85,6 % Side 6 af 16

7 Forbrugsudvikling 07 09, somatiske sygehusenheder Odense Universitetshospital Svendborg forbrug pr. m 2 Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Det samlede forbrug af el på Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus faldt fra ca MWh til MWh i perioden 07 til 10, svarende til 18,1 %. forbrug pr. m 2 faldt i periode fra 105,51 til 98,5. svarende til et fald på 6,6 %. Odense Universitetshospital har indgået kurveknækkeraftale med sparefonden og har opfyldt Region Syddanmarks mål for gennemførelse af energibesparelser på sygehusene på 4,5 % over årene 08 til 10 Varme Klimakorrigeret varmeforbrug pr. m 2 Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Efter en stigning fra 07 til 08 er det målte varmeforbrug på Odense Universitetshospital Svendborg faldet fra 08 til 09, men på grund af en kold vinter igen steget 10. Det korrigerede varmeforbrug pr. m 2 var i 07 på ca. 195,7, i 08 ca. 8,4, i 09 ca. 164,9, og i 10 ca. 152,5. Faldet i det korrigerede varmeforbrug har i perioden været på ca. 22,1 %. m 3 /m 2 0,90 0, 0,70 0, 0,50 0, 0,30 0, 0,10 1 forbrug pr. m 2 Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Forbruget af vand er faldet støt fra m 3 i 07 til m 3 i 10. Pr. m 2 er forbruget faldet med ca. 27,3 % fra 0,83 m 3 /m 2 til 0,69 m 3 /m 2. Sydvestjysk Sygehus forbrug pr. m 2 Sydvestjysk Sygehus Forbruget af el på Sydvestjysk Sygehus er i perioden 07 til 10 faldet fra MWh til MWh, svarende til 4,36 %. Pr. m 2 er forbruget faldet med 6,5 % fra 117,4 til 109,8. Sydvestjysk Sygehus har således opfyldt målsætningen i energieffektiviseringsprojekt om besparelse i elforbruget må minimum 4,5 % i perioden Side 7 af 16

8 Varme m 3 /m , 0,70 0, 0,50 0, 0,30 0, 0,10 Klimakorrigeret varmeforbrug pr. m 2 Sydvestjysk Sygehus Det graddagekorrigerede varmeforbrug pr. m 2 er faldet fra ca. 154,8 i 07 til ca. 146,5 i 10, svarende til ca. 5,4 %. Sydvestjysk Sygehus har således også vedrørende varmeforbruget opfyldt målsætningen i energieffektiviseringsprojekt om besparelse i forbruget på minimum 4,5 % forbrug pr. m 2 Sydvestjysk Sygehus Sygehusenhedens forbrug af vand er fra 07 til 10 faldet fra m 3 til m 3. Pr. arealenhed er forbruget faldet fra 0,71 m 3 /m 2 til 0,63 m 3 /m 2, svarende til ca. 10,1 %. Sygehus Lillebælt forbrug pr. m 2 Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælts samlede forbrug af el er steget fra.493 MWh i 07 til MWh i 10. Enhedens arealer er i perioden steget med 15,5 %. Pr. m 2 er forbruget i perioden 07 til 10 faldet med ca. 10,8 % fra 97,2 i 07 til 86,6 i 10. Det forøgede areal er årsagen til, at forbruget pr. m 2 er faldet på trods af et stigende samlet forbrug, og Sygehus Lillebælt har således opfyldt energieffektiviseringsprojektets mål om besparelse i forbruget af el på minimum 4,5 % i perioden Varme m 3 /m , 0,70 0, 0,50 0, 0,30 0, 0,10 Klimakorrigeret varmeforbrug pr. m 2 Sygehus Lillebælt Det korrigerede varmeforbrug pr. m 2 er faldet fra 1,6 i 07 til 139,0 i 10, svarende til et fald på 23,02 % Sygehus Lillebælt har således også vedrørende varmeforbruget opfyldt målsætningen i energieffektiviseringsprojektet om besparelse i energiforbruget på minimum 4,5 % forbrug pr. m 2 Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt havde i perioden et fald i forbruget af vand fra m 3 til m 3. Pr. m 2 er forbruget faldet fra 0,78 m 3 /m 2 i 07 til 0,54 m 3 /m 2 i 10, svarende til et fald på ca. 30,7 %. Sygehus Sønderjylland forbrug pr. m 2 Sygehus Sønderjylland Med udsving over årene er elforbruget på Sygehus Sønderjylland generelt steget. Forbruget steg fra MWh i 07 til i 10. Pr. m 2 steg sygehusenhedens elforbrug fra 88,77 MWh/m 2 i 07 til 95,08 MWh/m 2 i 10. Side 8 af 16

9 Varme forbrug pr. m 2 Sygehus Sønderjylland Det korrigerede varmeforbrug pr. m 2 er generelt faldende. Forbruget i 07 på 222,0 i 07 er faldet til 198,5 i 10, svarende til et fald på 10,6 %. Faldet i varmeforbruget skyldes øget fokus på energibesparelser samt renovering. forbrug pr. m 2 0, 0,50 m 3 /m 2 0, 0,30 0, 0,10 Sygehus Sønderjylland Sygehusenhedens vandforbrug steg fra 07 til 08, men faldt igen i 09 og i 10. I 07 var forbruget 0,54 m 3 /m 2, 0,59 m 3 /m 2 i 08, 0,51 m 3 /m 2 i 09 og 0,49 m 3 /m 2 i 10. Det samlede fald fra 07 til 10 var på ca. 9,0 %. Stigningen i forbruget skyldes, at Sygehus Sønderjylland, Haderslev & Aabenraa i 08 fik konstateret legionella i vandet og var nødt til at skylle alle vandledningerne igennem flere gange. Det efterfølgende fald skyldes øget fokus på energibesparelser samt renovering. Side 9 af 16

10 Nøgletal forbrug pr. Enhed OUH SVS SLB SHS Sengedag kwh Ambulante besøg kwh Fuldtidsmedarbejder kwh M 2 etageareal kwh Registreret varmeforbrug pr. Enhed OUH SVS SLB SHS Sengedag kwh Ambulante besøg kwh Fuldtidsmedarbejder kwh M 2 etageareal kwh M 2 opvarmet areal kwh Graddagekorrigeret varmeforbrug pr. Enhed OUH SVS SLB SHS Sengedag kwh Ambulante besøg kwh Fuldtidsmedarbejder kwh M 2 etageareal kwh M 2 opvarmet areal kwh forbrug pr. Enhed OUH SVS SLB SHS Sengedag m 3 0,54 0,48 0,58 0,71 Ambulante besøg m 3 0,21 0,25 0,29 0,36 Fuldtidsmedarbejder m 3 22,08 27,49 29,90 36,36 M 2 etageareal m 3 0, 0,64 0,54 0,49 Side 10 af 16

11 Beregningsgrundlag OUH SVS SLB SHS forbrug Registreret varmeforbrug i kwh Korrigeret Varmeforbrug i kwh Etageareal m Opvarmet areal m Sengedage Ambulante besøg Fuldtidsmedarbejder OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus SVS Sydvestjysk Sygehus SVS Sygehus Lillebælt SHS Sygehus Sønderjylland Side 11 af 16

12 Syddanske Vaskerier kwh/år i tusinder Syddanske Vaskerier forbrug Syddanske Vaskerier havde i 07 et forbrug af el på ca. 959 MWh. Forbruget steg i 08 med ca. 19 % til ca. 1.1 MWh, og steg med yderligere 4 % i 09 til ca MWh. Fra 09 til 10 er forbruget af el faldet med 14,3 % til MWh Varme Syddanske Vaskerier Flytning af produktion Vaskeriet i Brædstrup er nedlagt og produktionen er overflyttet til Svendborg. Det har givet besparelser i forbruget af såvel el som gas og vand. kwh/ton forbrug pr vasket ton Brædstrup Svendborg Forbruget af el er faldet med ca. 32 % fra 313,77 kwh til 214,03 kwh pr vasket ton. Procesenergi Procesenergi (gas) pr. vasket ton kwh/år i tusinde kwh/vasket ton Brædstrup Procesenergi (gas) Svendborg Varmeforbrug Varmeforbruget var i 07 ca MWh. Forbruget steg i 08 til ca MWh og i 09 til ca. 9. MWh. I 10 faldt forbruget med 6,8 % til ca MWh. Den overvejende del af varmeforbruget, %, er procesenergi i form af naturgas, og dermed direkte relateret til produktionen. Forbruget af gas er faldet med 18,5 % fra kwh til kwh pr vasket ton. liter/kilo forbrug pr. vasket kg m 3 /år i tusinder forbrug Syddanske Vaskerier 0 Brædstrup Svendborg Forbruget af vand er faldet med 46,5 % fra 17,2 l til 9,21 l vand pr. vasket kg Vaskeriernes forbrug af vand har frem til 09 været stigende, fra ca m 3 i 07 til ca m 3 i 09. Forbruget er fra 09 til 10 faldet med ca.,1 % til ca.57.0 m 3. Side 12 af 16

13 Øvrige fællesfunktioner Øvrige fællesfunktioner omfatter sygehuskøkkener, apoteker, kølerum, patienthotel samt visse processer, der ikke indgår i de kliniske aktiviteter. Opgørelsen af øvrige fællesfunktioner er resultatet af en omlægning af forbrugsopgørelserne og er derfor i denne sammenhæng alene opgjort for 09 og 10. Øvrige fællesfuktioner 5 kwh/år i millioner forbrug Fællesfunktionernes forbrug af el er i 09 og 10 opgjort til henholdsvis MWh og MWh, svarende til en stigning på 11,7 %. Varme Øvrige fællesfuktioner kwh/år i millioner Varmeforbrug I 09 og 10 er øvrige fællesfunktionernes registrerede varmeforbrug opgjort til henholdsvis MWh og MWh. Varmeforbruget er ikke korrigeret for udsving i udetemperaturen. Øvrige fællesfunktioner m 3 /år i tusinder forbrug Forbruget af vand er i 09 og 10 opgjort til henholdsvis m 3.og m 3. Side 13 af 16

14 Fremtidige indsatsområder I de kommende år vil der være fokus på en række indsatsområder indenfor energi og miljø. Indsatsområderne tager udgangspunkt i Rgionsrådets politik og mål på området. Energimærker For alle bygninger over m 2 skal der udsteds et energimærke, der beskriver den enkelte bygnings energimæssige tilstand. Energimærkerne udstedes af en godkendt energikonsulent. Energimærket indeholder forslag til investeringer, der medfører besparelser på forbruget af el, vand og varme. Aftalen mellem klima og energiministeren og Danske Regioner om energieffektivisering forpligter regionerne til at gennemføre investeringer i energispareforslag med en forventet tilbagebetalingstid på mindre end 5 år. Energimærkning af sociale og socialpsykiatriske institutioner samt Regionshuset forventes afsluttet ultimo 11, medens udstedelse af energimærker til sygehusene forventes afsluttet primo 12. Energimærkernes forslag til investeringer indarbejdes i fremtidige planer for bygningsvedligeholdelse og bygningsrenovering.. Det er Regionsrådets målsætning at støtte energibesparende projekter, renoveringer o. lign. med tilbagebetalingstid på 68 år for de bygninger, regionens fortsat skal bruge. Bæredygtigt byggeri Strategi for bæredygtig udvikling Når Region Syddanmark bygger nyt danner bæredygtighedsstrategien og bygherrepolitikken rammerne for det. Regionens bæredygtighedsstrategi fastlægger de overordnede rammer for bæredygtig planlægning med særlig fokus på byggeri, mens bygherrepolitikken fastlægger rammer for miljøbevidst projektering i forbindelse med nybyggeri samt om og tilbygninger. Regionsrådet har vedtaget, at der skal arbejdes videre med en "vækstpakke" til imødegåelse af den økonomiske krise. Denne vækstpakke omfatter et forslag om, at Region Syddanmark vil være positiv overfor at deltage i projekter, hvor regionens om og tilbygninger kan indgå til gavn for udvikling, afprøvning og demonstration af nye, energibesparende løsninger. Formålet er at fremme udvikling og implementering af nye, forbedrede løsninger og teknologier i samarbejde med erhvervslivet. Bæredygtighedsstrategien skal revideres inden udgangen af 11. Der vil i den forbindelse blive taget stilling til rammer for certificering af regionens bygninger. Byggehåndbogen I Byggehåndbogen er der indarbejdet værktøjer, der sikrer inddragelse af miljø og klimahensyn i forbindelse med opførelse, drift og vedligehold af regionens bygninger. Værktøjerne videreudvikles og tilpasses løbende indhøstede erfaringer samt den kommende danske certificeringsstandard for bæredygtigt byggeri. Nye hospitalsbyggerier Sygehusplanlægningen og gennemførelse af ny sygehusstruktur i Region Syddanmark medfører, at der skal opføres nyt Odense Universitetshospital, OUH, og foretages omfattende tilbygninger til eksisterende sygehuse. I sommeren 09 blev der afholdt en konference, der blev startskud til udvikling af nye løsninger og ny teknologi, der skal sikre, at energiforbruget reduceres mest muligt og at udsendelse af drivhusgasser begrænses mest muligt i såvel anlægsfasen som under drift. Klimavenlige løsninger og ny teknologi indarbejdes løbende i byggeprojekterne. Energirigtige byggepladser Forbruget af el, vand og varme på byggepladser er stort. Krav til indretning af energirigtige byggepladser er indarbejdet i Byggehåndbogen. Energi og miljøledelse Sygehuse I tilknytning til den fortsatte energieffektivisering påregnes opbygget af energiledelsessystem for sygehusene i Region Syddanmark med regionens Infonet som platform. Formålet med projektet er at etablere et system, der skaber ensartet grundlag for sygehusenes miljøarbejde, udarbejdelse af energiog miljøredegørelser, benchmarking mellem sygehusene og udvikling af energinøgletal. Projektet medvirker til at opfylde bæredygtighedstrategiens målsætning om at udarbejde en plan for, i hvilket omfang Region Syddan Side 14 af 16

15 marks sygehuse, institutioner m.m. skal gennemføre miljøledelse. Herudover skal projektet medvirke til, at Region Syddanmark opfylder energispareaftalen mellem Danske Regioner og energi og klimaministeren. Institutioner Der er ikke fastlagt initiativer for indførelse af energi og miljøledelse i institutionerne på det sociale og socialpsykiatriske område. Registrering af forbrug For fremover at kunne understøtte driftenhedernes energi og miljøstyring, skal der etableres elektronisk registrering af forbruget af el, vand og varme med mulighed for timeaflæsning. ektronisk registrering af forbruget gør det muligt for driftspersonalet at skride ind hurtigt i tilfælde af f. eks. spild på grund af driftsfejl eller utætheder. Driftspersonalet kan desuden registrere, om der er usædvanligt højt forbrug på tider af døgnet, hvor der som følge af ingen eller lav aktivitet kun bør være begrænset forbrug. Fjernregistrering vil desuden understøtte besparelsestiltag, idet effekten af sparetiltagene hurtigt kan konstateres. ektronisk fjernregistrering af forbrug efterspørges jævnligt af driftsenhederne, da det samtidig vil medføre en væsentlig lettelse for de decentrale enheder i forbindelse med forbrugsindberetningerne til de årlige energi og miljøredegørelser. Erfaringer viser, at udgifter til etablering af elektronisk forbrugsregistrering tjenes ind gennem nedsat forbrug over ganske få år, og systemet vil derfor i sig selv udgøre et effektivt besparelsestiltag. Der er påbegyndt udvikling af et webbaseret databasesystem til indberetning af forbrug på det sociale og socialpsykiatriske område. Side 15 af 16

16 Stamoplysninger Adresse Regionshuset Damhaven 12 7 Vejle Tlf.: Fax: Web: Områder; Driftsområder Sundhed Psykiatri Socialområdet Regional Udvikling Stabsområder Human Ressources (HR) IT Kommunikation Økonomi Statistik sværk: ca Etagearealer: ca. 9.0 m 2 Side 16 af 16

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Område: Økonomi Udarbejdet af: Bjarne Knudsen Afdeling: Bygningsafdelingen E-mail: Bjarne.Knudsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/16170 Telefon: 76631691 Dato: 13. juli 2011 Energi- og miljøredegørelse

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2011 Region Syddanmark

Energi- og miljøredegørelse 2011 Region Syddanmark Område: Økonomi Udarbejdet af: Bjarne Knudsen og Ejnar Nielsen Afdeling: Bygningsafdelingen E-mail: ejnar.nielsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 29201432 Dato: 27. oktober 2012 Energi- og miljøredegørelse

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Stamblad for Gjøl Skole og Fritidscenter praktisk

Stamblad for Gjøl Skole og Fritidscenter praktisk Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger; Vil gerne arbejde med affaldssortering fremover,

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2008

Energi- og miljøredegørelse 2008 Region Syddanmark Energi- og miljøredegørelse 2008 regionsyddanmark.dk Forord Energi- og miljøredegørelse 2008 er den 2. energi- og miljøredegørelse, der er udarbejdet i henhold til Regler for byggeri

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2008 Region Syddanmark

Energi- og miljøredegørelse 2008 Region Syddanmark Område: Økonomi Udarbejdet af: Bjarne Knudsen Afdeling: Bygningsafdelingen E-mail: Bjarne.Knudsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/12599 Telefon: 76631691 Dato: 25. september 2009 Energi- og miljøredegørelse

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Halsnæs Kommune Opgørelse af CO 2 og energi til Klimakommune for året 2011 Ændringsbladet for 2011 Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Dato: 3.juni 2012 DISUD Institut for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 15/31180 Udgivet januar 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2009

Energi- og miljøredegørelse 2009 Region Syddanmark Energi- og miljøredegørelse 2009 regionsyddanmark.dk Forord Energi- og miljøredegørelse 2009 er den 3. energi- og miljøredegørelse, der er udarbejdet i henhold til Regler for byggeri

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2013 Region Syddanmark

Energi- og miljøredegørelse 2013 Region Syddanmark Område: Økonomi Udarbejdet af: Ejnar Nielsen Afdeling: Bygningsafdelingen E-mail: ejnar.nielsen@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 29201432 Dato: 18. juli 2014 Energi- og miljøredegørelse 2013 Region Syddanmark

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bakkedraget 59B 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2016 Til den 21. januar 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for

Energi- og miljøredegørelse for Energi- og miljøredegørelse for 2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 1. Forord: Energi- og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere