Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2009-2010"

Transkript

1 Virksomhedsplan S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning

2 2 Indledning: For at tilgodese og tilstræbe en optimal involvering af medarbejderne i processen og dermed i udarbejdelsen af indholdet i virksomhedsplanen, og med det formål at understøtte en større sammenhæng på tværs af afdelingerne, har alle medarbejdere på tværs af Familiesektionen, Familiecenter Sabroegaarden og Multi været samlet til udarbejdelsen af fælles mission, vision og værdier. Herefter har hver enkelt enhed arbejdet videre ud fra vedtagne retningslinier og vejledning, herunder hensyntagen til Skive kommunes overordnede værdier. Sammenskrivningen er sket afdelingsvis, hvor der er sket en koordinering i ledergruppen på tværs af afdelingerne. HR har været med som konsulenter og processtyrere i hele forløbet. Præsentation af Sabroegaarden: Sabroegaarden er en del af Familiecenter Sabroegaarden. Sabroegaarden har overordnet reference til souschefen i Familieafdelingen. Sabroegaardens døgnafdeling er en døgninstitution (Lov om social service 66 stk. 1 nr. 5, jfr. 67), der efter henvisning fra kommunen, modtager børn i alderen 0 12 år. Familiecenter Sabroegaardens spæd- og småbørnsordning er Skive kommunes tilbud til 0 2 årige spæd- og småbørn. Børnene anbringes midlertidigt hos en godkendt plejefamilie. Familiecenter Sabroegaardens spæd- og småbørnsteam varetager denne opgave. Der er tilknyttet 3 medarbejdere. Sabroegaarden består af følgende medarbejdere: 1 afdelingsleder, 1 socialrådgiver, 1 psykolog (p.t. ekstern psykolog, Vibeke Mikkelsen, der laver de psykologiske undersøgelser på børnene), 7 pædagoger på fuld tid, 1 pædagog på halv tid, 2 pædagogmedhjælpere der varetager vågen nattevagt funktionen, 2 pædagogstuderende, 1 pedel (servicemedarbejder) og 1 deltidsansat (16 timer) servicemedarbejder til rengøring. Et administrativt team (vagtplan, lønindberetning, lomme- og tøjpenge, budget, rapportskrivning og lignende). Der er 6 tilkaldevikarer tilknyttet.

3 3 Primære arbejdsopgaver: Opgaveløsning ud fra handleplaner udarbejdet af kommunen. Samarbejde med anbringende kommune. Pædagogiske observationer og udarbejdelse af rapporter. Psykologiske undersøgelser. Kontaktpædagog teamfunktion: Varetager og tilrettelægger arbejdet omkring det enkelte barn. Alle de praktiske og pædagogiske gøremål, der er i en meget stor familie. Forældresamarbejde, besøg og overvåget samvær. Samarbejde med netværk, skole, kammerater, læge, sygehus, sundhedsplejen og sports- og fritidsklubber. Særlige vilkår og udfordringer: Den 1. januar 2007 overgik Sabroegaarden til Skive kommune fra Viborg Amt som følge af kommunalreformen. Sabroegaarden har den samme målgruppe af børn (0 12 år), og dens nærmeste leder (afdelingsleder) og personalegruppen har været ansat i mange år, så der har været færre forandringer end hos mange andre medarbejdere i kommunen. Akut modtagelse af børn. Overbelægning. Faktuelle data: Sabroegaarden har: Familiecenter Sabroegaarden har et lokalt MED udvalg, der har udarbejdet forskellige personalepolitikker, bl.a. sygdoms- og fraværspolitik. Hjemmeside. Tilbudsportal. 1 Tillidsrepræsentant. 1 Arbejdsmiljørepræsentant. 1 Ansættelsesudvalg. Personalemøde hver 14. dag (4 timer), hvoraf 1 time er kollegial supervision. Vikarmøde vikarpleje.

4 4 Det pædagogiske personale har gennemgået Sabroegaardens efteruddannelse i: Seksuelle overgreb. Sorg og krise. Kollegial supervision. Tidlig følelsesmæssige skader hos børn. Der er i 2008 gennemført: Det pædagogiske personale har gennemgået Sabroegaardens efteruddannelse i anerkendende tilgang og miljøterapi med børn ved Lars Rosborg. MUS samtaler. Gennemført og afsluttet APV. Kostpolitik. Handleplan i krisesituationer. I forbindelse med 25 års jubilæum i januar 2009 er der en artikel i Gnisten i november Mission, vision og værdigrundlag: Mission: At fremme positive udviklingsmuligheder gennem tidlig og forebyggende indsats for børn, unge og deres familier. Vision: At fremme et godt børneliv, som giver mulighed for et selvstændigt og bæredygtigt voksenliv. Udmøntning af værdigrundlag: I Skive kommune skal det daglige arbejde for alle medarbejdere basere sig på det fælles værdigrundlag: Udvikling. Trivsel. Ordentlighed.

5 5 Et miljøterapeutisk, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til børn, forældre, samarbejdspartnere og kolleger. Præget af: Åbenhed, ærlighed og hjælpsomhed. Som lægger op til: Medansvar, engagement, motivation, loyalitet og samarbejde. Med fokus på: Miljøterapi, anerkendelse, arbejdsmiljø, arbejdsglæde, sundhed og kompetenceudvikling. Med plads til: Kreativitet, sjov, glæde, alvor og forskellighed. Vore værdier skal indgå i den fælles værdimæssige ramme for den sammenhængende børnepolitik i Skive kommune hvor alt arbejde omkring børn, unge og familier tager afsæt i følgende værdier: Mål: At børn er de voksnes ansvar, og forældrene har det primære ansvar for deres børn. At familierne og deres netværk inddrages som aktive dialog- og samarbejdspartnere. At familierne og deres netværk mødes med åbenhed og respekt. At indsatsen tager udgangspunkt i familiens/barnets ressourcer og de nære relationer. At alt arbejde med børn og unge tager udgangspunkt i mindste indgrebsprincippet og nærhedsprincippet. Det er Skive kommunes overordnede målsætning, at alle børn og unge skal mærke, at de er uundværlige, værdsatte og respekterede.

6 6 Det er derfor forventelig, at ALLE voksne i Skive kommune: Forældre, naboer, foreningsledere, lærere, pædagoger og familie forholder sig til opdrageransvaret og den forpligtethed, der er forbundet hermed. Målsætningen er derfor: At indsatsen har høj faglighed, er kvalificeret, helhedsorienteret og har barnet i centrum. At der samarbejdes tværfagligt. At der forebygges så tidligt som muligt. At der ydes en udvidet indsats, der specielt tager sigte på de udsatte børn og unge. Strategiske temaer : Overordnede strategiske temaer i Skive kommune: Effektivitet. Attraktiv arbejdsplads. God ledelse. Kommunikation. Endvidere er der udvalgt tre obligatoriske indsatsområder, som skal ses i sammenhæng med de overordnede temaer: Sygefravær (attraktiv arbejdsplads). Dialog med brugere, borgere og organisationer. Presse og medier (kommunikation). Effektivitet: Vi har haft fokus på: Fælles supervision af ekstern supervisor. Miljøterapi, anerkendelse. Kompetenceudvikling. Fokus på pædagogiske rapporter. Fleksibilitet i forhold til overbelægning. Implementering af miljøterapi.

7 7 Attraktiv arbejdsplads: Vi vil have fokus på: Efteruddannelse. Kollegial supervision. Ekstern supervision. Personalepolitik, sygdoms- og personalepolitik. Sundhedsordning. MUS samtaler. APV undersøgelse. Kollegial sparring. Vidensdeling udnytte hinandens kompetencer. Langtidsplanlægning af vagtplaner. Vikarpleje. God ledelse: Synlig og tydelig ledelse. Anerkendende tilgang. Højt informationsniveau. Åben, forandringsparat og nytænkende. Fokus på trivsel hos den enkelte og gruppen. Aktiv i traditions- og kulturformidling. Fokus på at manifestere Sabroegaarden. Kommunikation presse og medier : Hvilke resultater vil vi nå: Sabroegaarden vil være kendt i omverdenen, således at rekrutteringsmuligheder er optimale. Vi vil have fokus på faglighed og dygtighed. Den gode udvikling i Sabroegaardens arbejde skal spredes. Der skal skabes viden i lokalsamfundet om Sabroegaardens virke og nytteværdi. Nedsætte et presseudvalg, der primært beskæftiger sig med PR. Fejre 25 års bygningsjubilæum i januar Hjemmesiden.

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner 2011 Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner Gældende: private opholdssteder og døgninstitutioner for sårbare børn og unge Udfører: Det socialfaglige konsulentteam v.

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet Sarliaq Institutionens mail: info@sarliaq.gl. Adresse: Lisbethindsgavlip Aqq.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere