Internationale muligheder skal udnyttes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale muligheder skal udnyttes"

Transkript

1 2012 #02 Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring Model peger på indsatser mod oversvømmelse Innovativt design optimerer rådnetank Kullavik Renseanlæg får robuste renseprocesser

2 Internationale muligheder skal udnyttes Danmark skal investere i innovative vandløsninger og fremme vandeffektivitet for at opnå bæredygtig vækst. Samtidig skal vi sikre vandsektoren bedre adgang til demonstrationsanlæg, så virksomhedernes udviklingsprojekter hurtigere bliver til teknologier, som kan afsættes på det internationale marked. Det er nogle af konklusionerne i to rapporter, som Erhvervspanelet for Grøn Omstilling og Vækstteamet for Vand Bio og Miljøløsninger for nylig har afleveret til regeringen. Begge rapporter er markante opfordringer til at handle i en situation, hvor det globale behov for innovative vandløsninger vokser, uden at danske virksomheder drager maksimal fordel af mulighederne. Nøglen til atter at vinde terræn i den internationale konkurrence ligger i et stærkt hjemmemarked. Ser vores udenlandske kunder, at løsninger og teknologier fungerer på danske anlæg, har vi et meget bedre udgangspunkt for at overbevise om, at det samme vil være tilfældet andre steder. Dette nummer af KrügerNyt fortæller om projekter, hvor de anvendte løsninger og teknologier i flere tilfælde er udviklet i samarbejde med danske forsyninger og solgt her i landet for siden at blive eksporteret. Det gælder Actiflo -processen, der renser for fosfor, suspenderet stof og COD, samt STAR til styring af afløb og renseanlæg. STAR er i øjeblikket implementeret på 50 forsyninger i otte lande. Senest er Gas Top, som er vores aktuelle design for rådnetanke, blevet solgt til anlæg i Ungarn og Spanien. Fremtiden repræsenteres af udviklingsprojektet METSAM, hvor vi sammen med Københavns Energi, Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre arbejder på at forbedre forsyningernes regnvarsel og opnå klimasikring gennem optimal styring af kloakker og renseanlæg i oplandet. Krüger er en virksomhed, som i kraft af mange års intensivt udviklingsarbejde har et godt greb om de internationale markeder. Klimaudfordringerne er globale, og ved at fokusere på bæredygtighed og klimatilpasning i vores løsninger og teknologier kan vi yderligere styrke vores position. Derfor er vi glade for de to rapporters opfordringer til investeringer i innovative vandløsninger samt ikke mindst flere demonstrationsanlæg, så vores internationale kunder kan se, at vores løsninger også virker i praksis. Mulighederne for bæredygtig vækst som resultat af ny international fremgang for dansk vandteknologi er til stede og skal udnyttes. Men først skal rammerne på plads og de gode ideer føres ud i livet. God læselyst! Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark KrügerNyt digitalt Husk at KrügerNyt også kan læses på Ønsker du at modtage tidsskriftet direkte i din mailboks? Send os besked på 2

3 Samarbejde om spildevandsteknologi klar til nye landvindinger Udviklingsprojektet METSAM har gjort de deltagende forsyninger og renseanlæg bedre til at udnytte spildevandssystemets kapacitet. Men ledninger og bassiner har fortsat uudnyttede potentialer. I dag har spildevandsanlæggene Lynetten og Spildevandscenter Avedøre to timer til at indstille sig på et kommende regnvejr. Det er et stort fremskridt i forhold til tidligere, hvor vejrdata ikke var integreret i styringen. Står det til produktchef Tine Önnerth, Krüger, er der imidlertid endnu større fremskridt i vente. De seneste to år har hun deltaget i det såkaldte METSAM-projekt, der har til formål at reducere risikoen for overløb fra kloakker og renseanlæg og har resulteret i det nye to timers varsel. Hun siger: Vi sigter mod at komme op på 48 timer, som er et optimalt varsel, når vi taler om gennemsnitlige regnhændelser, og har netop ansøgt Miljøministeriet om støtte til at gøre styringen endnu mere præcis. Tine Önnerth understreger, at det eksisterende spildevandssystem ikke er dimensioneret til at håndtere sværere regnhændelser, f.eks. skybrud, og at selv den bedste styring ikke alene kan forhindre oversvømmelser. Dog kan styring også under disse omstændigheder begrænse størrelsen af overløb fra kloakker og renseanlæg eller lede dem hen, hvor de gør mindst mulig skade. Styrer på tværs af anlæg og systemer METSAM-projektet går tilbage til 2010, hvor Udviklingssamarbejdet, der består af Københavns Energi, Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre, gik sammen med Krüger om at integrere styringen på tværs af anlæg og systemer. METSAM står for MiljøEffektiv Teknologi til intelligent SAMstyring af spildevandssystemer. Tine Önnerth siger: I stedet for at styre de enkelte kloakker og renseanlæg hver for sig koblede vi styringen sammen og satte den i forbindelse med en vejrradar. Når systemet ved, at det om to timer begynder at regne over byens centrum, kan det f.eks. tilpasse niveauet i bassinerne under Skt. Annæ Plads, så vi undgår overløb til havnen. Samtidig kan renseanlægget, i dette tilfælde Lynetten, forberede sig på de øgede vandmængder ved at omstille til regndrift, inden vandet kommer. Vejrmodellerne skal udvikles Første del af METSAM-projektet, som også blev medfinansieret af Miljøministeriet, blev afrapporteret i juni Det nye to timers varsel er et vigtigt resultat. Samtidig har det vist sig, at STAR Control, som Krüger udviklede til brug på individuelle renseanlæg, fungerer særdeles godt på tværs af enheder og systemer. Det samme gælder vores system til overvågning af afløbssystemer, Sewer- View, der har forbedret overblikket hos de deltagende forsyninger. Nu skal vi se på vejrmodellerne, samle flere data og gøre systemerne robuste. METSAM har i første omgang betydning for borgerne i Københavnsområdet, der kommer til at opleve færre overløb efter nedbør. Senere kan det komme borgere i andre danske og europæiske byer til gode, slutter Tine Önnerth og henviser blandt andet til, at Krüger har præsenteret muligheder med STAR for Berliner Wasserbetriebe, der står for kloakker og renseanlæg i den tyske hovedstad med 3,4 mio. indbyggere. Kontakt Tine Önnerth, 3

4 Helsinge fremtidssikrer drikkevand De smarte filtermaterialer løftes lettere under skylningen. Desuden er de mere effektive på grund af det porøse materiales større overflade. Projektleder Jens Ejnar Kristensen, Krüger styring, som Krüger foreslog i deres handlingsplan. Igen var der tale om tre initiativer: Filtrene skulle forsynes med lettere filtermaterialer fra Filtralite Pejlingen af værkets boringer skulle gøres automatisk, og data overføres med V-Leax GPRS gennem mobilnettet SRO-anlægget skulle opdateres med V-Opera med henblik på optimal styring samt V-History, der sikrer nemt overskuelige driftsrapporter Samlet gennemgang af behandlingsprocessen på Helsinge Vandværk udløste en handlingsplan, som bragte vandkvaliteten i overensstemmelse med lovkrav og opdaterede teknologien. I lighed med andre steder i Nordsjælland er råvandet i indvindingsområdet omkring Helsinge en udfordring for driftspersonalet. På et tidspunkt inden for de seneste år har målinger af behandlet råvand endda vist værdier over de lovfæstede kvalitetskrav i forhold til farvetal, ammonium, nitrit, NVOC og kim. Driftsleder Lars Thomsen, Helsinge Vandværk, husker godt den konkrete situation: Vi havde mistanke til flere forskellige forhold, men bad Krüger lave en komplet procesgennemgang, så vi fik et samlet overblik. under 0,1 mg/l, inden vandet ledes til forfiltrene, forklarer projektleder Jens Ejnar Kristensen, Krüger. Han fortsætter: Ved at sløjfe den gamle reaktionstank afkorter vi vandets vej frem til filtrene. Det forbedrer filterprocesserne og reducerer værkets driftsomkostninger. Recirkulering af vandet fra rentvandstanken øger ilttilførslen, så nitrifikationsprocessen kan forløbe uden brug af mellemfiltrering. Helsinge Vandværk bringes up to date Næste led handlede om at fremtidssikre de gode resultater. Som Lars Thomsen siger: Vi ville blandt andet gerne forbedre filterskylningen, men kunne også se fordele i at komme online i forhold til overvågning og De smarte filtermaterialer løftes lettere under skylningen. Desuden er de mere effektive på grund af det porøse materiales større overflade, siger Jens Ejnar Kristensen. Lars Thomsen fremhæver især det nye SRO-anlæg, fordi det giver ham og hans driftsassistent bedre overblik og letter den daglige styring. Den samlede renovering af Helsinge Vandværk sluttede i Til gengæld fortsætter arbejdet med at forbedre kvalitet og forsyningssikkerhed. I øjeblikket overvejer værket således blandt andet at indføre Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) i samarbejde med Krüger. Kontakt Jens Ejnar Kristensen, Resultatet var en prioriteret handlingsplan, som lagde op til at gennemføre én indsats ad gangen, således at effekten kunne evalueres undervejs. Samtidig skulle eventuelle ombygninger mv. foregå uden afbrydelser af produktionen. Mikrobiologisk måleudstyr styrker vandforsyningens egenkontrol Vandkvaliteten svarer atter til lovkrav Første led i planen havde til formål at bringe det behandlede råvand i overensstemmelse med lovens krav. Det indbefattede tre initiativer: Installering af nyt COPLATOR iltningssystem Sløjfning af gammel reaktionsbeholder Recirkulering af vand fra rentvandstanken Vi har særdeles gode erfaringer med COPLATOREN, der i Helsinges tilfælde har bidraget væsentligt til at reducere det naturligt høje metanindhold i råvandet til Med en håndfuld prøveglas i baglommerne kan driftsfolkene selv udtage vandprøver og blandt andet få hurtig indikation på forurening. Tecta B16 er et nyudviklet apparatur til automatisk måling af coliforme bakterier og E. colibakterier i vandprøver. Normalt kræver mikrobiologiske målinger medvirken af et akkrediteret laboratorium, som skal møde op på forsyningen og udtage et antal prøver, før de kan analysere indholdet og levere et resultat. Med Tecta kan driftsfolk, efter en kort instruktion, gøre arbejdet selv og have et resultat senest efter 18 timer. Styrken ved metoden er, at den er så enkel, fortæller senioringeniør Rasmus Boe-Hansen, der er Krügers ekspert på området. Man tager prøveglasset, som indeholder et vækstmedie, fylder det med vand og placerer det i et analyseapparat, hvor det belyses med ultraviolet lys. Er prøven positiv, kan det ses inden for timer. Understøtter Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed Tecta er udviklet af Krügers canadiske 4

5 Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring tage problematiske boringer og anlæg ud af drift end at svække forbrugernes tillid til kvaliteten. Projektleder Jens Ejnar Kristensen, Krüger, siger: I det aktuelle tilfælde var myndighederne imidlertid med på at give en midlertidig tilladelse, simpelthen fordi de kunne se en pointe i ikke at overbelaste de eksisterende grundvandsmagasiner, som er sårbare. Nu kan forsyningen sende vandet ud til forbrugerne i stedet for at lede det ud i kloakken. Mobilt UV-anlæg sikrer, at råvand, som er behandlet i det nye Ullerup Vandværk, midlertidigt kan sendes til det gamle vandværk og videre ud til forbrugerne. Normalt går der måneder, nogle gange op til et halvt år, før nye vandværker er skyllet fri for kim, og vandet kan sendes ud til forbrugerne. Ullerup Vandværk har leveret fra dag ét. Det skyldes det mobile Trojan UV-behandlingsanlæg, som vi har lejet af Krüger, forklarer driftschef Henrik Blomhøj, Halsnæs Vandforsyning. Efter normal råvandsbehandling i det nye vandværk fjerner UV-anlægget uønskede bakterier, som endnu ikke fanges af sandfiltrene. Derpå sender rentvandspumper vandet videre til det eksisterende vandværk, som fjerner jern, mangan og ammonium, hvorefter det kan tappes af forbrugere. Sparer grundvand og kilowattimer I modsætning til mange andre lande har vi i Danmark ikke tradition for at UVbehandle vores drikkevand. Dels har vi adgang til rent grundvand, dels vil vi hellere Det nye Ullerup Vandværk har en kapacitet på 2 x 60 m 3 /t. Med en estimeret indkøringstid på et halvt år regner Henrik Blomhøj med, at brugen af det mobile UV-anlæg giver en besparelse på m 3 eller mindst kw/t. Indkøringen af det nye Ullerup Vandværk startede 1. august Procesdesignet er udformet af Krüger. Kontakt Jens Ejnar Kristensen, søsterselskab Endetec, som er ved at få det godkendt af de amerikanske miljømyndigheder. Men den vej vil Krüger ikke gå i Danmark: Tecta skal supplere den obligatoriske myndighedskontrol, ikke erstatte den, siger Rasmus Boe-Hansen og henviser til et demonstrationsprojekt, som Krüger for nylig har gennemført i samarbejde med Nordvand og Københavns Energi. Formålet med projektet var at afdække, hvordan Tecta kan inddrages i forsyningernes egenkontrol, dvs. rutineovervågning, ibrugtagning af anlæg og ledninger samt kildesporing ved mistanke om forurening. Om konklusionerne siger Rasmus Boe- Hansen: Tecta gør det muligt for driftspersonalet at reagere proaktivt på konkrete udfordrin- ger og understøtter f.eks. Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed. Tecta gør det muligt for driftspersonalet at reagere proaktivt Det er vigtigt, fordi det bidrager til at på konkrete udfordringer og sikre forbrugerne rent drikkevand. understøtter f.eks. Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed. Tecta B16 er tilgængelig på det Senioringeniør Rasmus danske marked fra Boe-Hansen, Krüger november Kontakt Rasmus Boe-Hansen, 5

6 Spildevandsselskab styrker strategisk planlægning Workshop med fokus på risici sikrede medarbejdernes opbakning til Billund Spildevands kommende strategiplan. Allerede inden den kommende strategiplan for Billund Spildevand A/S er afsluttet, er dens tanker godt på vej ind i organisationens dagligdag. Samtidig har de bagvedliggende analyser nuanceret forudsætningerne for den kommunale spildevandsplan. Projektet startede i sommeren Krüger vandt opgaven, fordi deres tilbud udfordrede os fagligt og indeholdt tanker om processen, som stemte med vores værdigrundlag. Og så var de ikke bange for den stramme tidsplan, fortæller projektleder Bjarne Clausen, Billund Spildevand A/S. Billund Spildevand skal tænke langsigtet. Samtidig skal de tilpasse sig skiftende vilkår, som de ikke har indflydelse på, supplerer afdelingschef Per Ørskov, Krüger. Begge dele er der taget højde for i den plan, som vi fremlægger. Åbnede for nye muligheder Henover sommeren har Krügers medarbejdere bearbejdet data om renseanlæg, pumpestationer og trykledningsanlæg. Per Ørskov fortæller: Vi gennemgik et omfattende historisk materiale og var ude at se på forholdene. Selskabets medarbejdere har et indgående kendskab til de lokale udfordringer og forsynede os med værdifulde iagttagelser. Resultatet gav input til en workshop for ledere og medarbejdere, som fandt sted primo oktober. Udgangspunktet var de mulige risici, som anlæg, pumper og ledninger er udsat for. Det var en tilgang, der fik alle med i diskussionen og åbnede for prioriteringer, som vi ikke havde set, hvis vi f.eks. kun havde talt i Vi får en innovativ, dynamisk og langsigtet strategiplan, sådan som vi har bedt om. Processen er helt rigtig for os, og analysen har allerede bidraget med input til kommunens spildevandsplan. Bjarne Clausen, projektleder, Billund Spildevand A/S løsninger, siger Bjarne Clausen. Overdragelsen af rapporter, økonomiske modeller mv. finder sted på et møde for alle projektets deltagere, hvor Krüger fremlægger planen og giver feedback på den tidligere workshop. Bjarne Clausen slutter: Vi får en innovativ, dynamisk og langsigtet strategiplan, sådan som vi har bedt om. Processen er helt rigtig for os, og analysen har som sagt allerede bidraget med input til kommunens spildevandsplan. Kontakt Per Ørskov, Model peger på indsatser mod oversvømmelse Herlev Kloak A/S sætter ind for at genoprette servicemål, der er kommet under pres som følge af ekstreme nedbørshændelser. Sømose Å i Herlev Kommune udspringer i den lokale Sømose og løber langs kommunegrænsen til Ballerup mod syd til Harrestrup Å. Inden for de seneste år har voldsom nedbør skabt situationer, hvor åen ikke har kunnet modtage de store mængder vand fra kloaksystemet. Projektleder Ole Steenbjerg Olesen, Herlev Kloak A/S, siger: Vi har et servicemål, der siger, at overløb må indtræffe hvert femte år. I dag sker det hvert andet år. Blandt andet vores erhvervskvarter er flere gange blevet ramt af oversvømmelser. Som et første skridt på vejen bad de berørte forsyninger og kommuner i efteråret 2011 Krüger om at opbygge og kalibrere en model over Sømose Å, inkl. selve Sømosen og det m 3 store Hanevadbassin. Projektingeniør Søren Feilberg Rasmussen, Krüger, fortæller: Vi har set på hele vandsystemet og koblet modellen til overløbssystemerne, så vi kan beregne scenarier for stuvningsniveauer i rørene. I lyset heraf har vi foreslået konkrete indsatser. Satser på langsigtede løsninger Blandt de indsatser, som forsyningen overvejer, er at inddrage Hanevadbassinet, der i dag blandt andet bruges af Vestforbrænding som reservoir for kølevand i tilfælde af brand. Søren Feilberg Rasmussen siger: Selvom Vestforbrænding fortsat anvender reservoiret, kan der opnås større kapacitet ved at sænke vandstanden forud for regnvejr. Desuden er det muligt at gøre bassinet større og etablere ekstra volumen i de grønne bælter langs åen. Herlev Kloak er interesseret i langsigtede løsninger og forudser store investeringer. Ole Steenbjerg Olesen slutter: Hanevadbassinet er et af de aktiver, vi ser på. Men vi er først lige begyndt. Hen ad vejen bliver der formentlig også behov for at udskifte dele af det eksisterende kloaksystem med større rør. Det vil ikke undre mig, hvis vi over en ti års periode kommer op på en samlet investering på 50 mio. kr. Kontakt Søren Feilberg Rasmussen, 6

7 Spildevandsselskab lever op til særligt strenge krav Ambitiøst projekt kan reducere Mølleåværkets udledning af næringsstoffer med en tredjedel. Inden for ganske få måneder vil fiskene i Øresund ud for Strandmøllen kunne mærke en markant forbedring af vandkvaliteten. Det skyldes den udvidelse af det oprindelig PE store renseanlæg Mølleåværket, der med Krüger som totalrådgiver netop nu er ved at blive sat i drift. Men effekten kan blive endnu større, hvis projektet gennemføres som planlagt fra starten. Ideen kommer fra Naturstyrelsen, der i sin tid foreslog ejerkredsen bag Mølleåværket A/S et NATURA 2000-projekt med det formål at pumpe renset spildevand tilbage til Furesø og på den måde fordoble vandgennemstrømningen i Mølleåsystemet. Administrerende direktør Per Plannthin, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, siger: Vi så store muligheder i projektet, der ville forbedre levevilkårene for dyr og planter ikke blot i Øresund, men hele vejen derud. Udfordringen var, at spildevandet nu skulle renses, så det levede op til endnu strengere kvalitetskrav, som næsten er på drikkevandsniveau. Beslutningen om at udvide værket, samtidig med at renseprocesserne blev forbedret, traf selskabet i Vi kunne se, at behovet for at samle diverse kloakafledninger ét sted voksede, valget faldt naturligt på Mølleåværket, og da vi var i gang med at bygge om, var det oplagt at gå skridtet videre, siger Per Plannthin. MBR- og MBBR-processerne gør udslaget Mølleåværket ejes af Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte Kommuner. Anlægget blev opført i og er senere udvidet i flere omgange. Kravene til det moderniserede anlæg er for BOD 3,5 mg/l, kvælstof < 2,5 mg/l (maks kg pr. år svarende 1,8 mg/l) og fosfor 0,04 mg/l for den del, der ledes til Furesø og videre tilbage til Mølleåen. Nøglen til at opnå den nødvendige rensekvalitet ligger i MBR- eller Membrane Bio Reactor- og MBBR- eller Moving Bed Biofilm Reactor-processerne, som supplerer den eksisterende rensning efter BioDenitroprincippet, forklarer afdelingschef Karsten Holm Jørgensen, Krüger. Efter ophold i denitrifikationsanlægget sendes afløbet nu også til efterdenitrifikation i et selvstændigt tankanlæg og videre til et membrananlæg, hvor partikler, bakterier, vira mv. opfanges af plasticfibre med 0,04 µm huller. Kan idriftsættes til årsskiftet Efter den seneste udvidelse har Mølleåværket en kapacitet på PE og kan håndtere spildevandet fra de fire kommuner et godt stykke tid ud i fremtiden. Foreløbig skal spildevandet dog fortsat gennem en tre km lang rørledning langs Mølleåen og ud i Øresund. Naturstyrelsen har godkendt anlægget, så i princippet kan vi begynde at sende vand tilbage til Furesø, når udvidelsen er i fuld drift ved årsskiftet. Om det sker til den tid, beror i øjeblikket på Natur- og Miljøklagenævnet, der behandler en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening, forklarer Per Plannthin. Gennemføres projektet i dets fulde udstrækning, vil Mølleåværkets nuværende udledning af næringsstoffer til Øresund falde med en tredjedel. Kontakt Karsten Holm Jørgensen, 7

8 Innovativt design optimerer rådnetank Faxe Renseanlæg forbereder sig på en fremtid med større slamproduktion og sikrer økonomi, gasproduktion og arbejdsmiljø. Vi er overbeviste om, at Krügers Gas Top giver os den fremtidssikrede rådnetank, som vi har brug for, både i forhold til kapacitet og drift, siger driftschef Lars E. Hansen, Faxe Spildevand A/S, der netop nu følger arbejdet med at indkøre den renoverede tank. Den oprindelige rådnetank stammer fra 1967, hvor Faxe Renseanlæg blev opført. Tanken blev sidste gang tømt i Efter så mange års drift talte sandsynligheden for, at bygværk og maskindele i rådnetanken var påvirket af det aggressive miljø. Samtidig mente vi, at sandpåfyldning i årenes løb havde resulteret i mindre procesvolumen, siger Lars E. Hansen. I lyset heraf bad Faxe Spildevand i efteråret 2011 Krüger udarbejde et skitseprojekt, der belyste mulighederne for at renovere og fremtidssikre tanken. Forsyningens krav knyttede sig til økonomi, gasproduktion og arbejdsmiljø, men også den forventede slamproduktion var vigtig. Lars E. Hansen siger: Allerede i dag sker det, at vi må opgive at sende dele af slamproduktionen gennem rådnetanken, og vi forventer yderligere pres på kapaciteten de kommende år. Krügers Gas Top giver os den fremtidssikrede rådnetank, som vi har brug for, både i forhold til kapacitet og drift. Fuld modernisering Krügers analyser pegede på tre scenarier, blandt hvilke Faxe Spildevand foretrak en løsning, som renoverede rådnetanken og udvidede den fra 500 til 600 m 3. Projektleder Fini Tiedt, Krüger, siger: Ideen var at udskifte den øverste koniske del af den eksisterende betontank med en plan cylindrisk betontop monteret med en Gas Top i rustfrit stål, som er Krügers aktuelle bud på design af rådnetanke. Betontanken har ingen gaszone, hvilket giver maksimal udnyttelse af volumen og Driftschef Lars E. Hansen, Faxe Spildevand A/S minimerer risikoen for korrosion. Derudover gør han opmærksom på, at designet giver nem adgang til service og understøtter sikkert arbejdsmiljø. Blandt andet kan omrøreren tages op og rådnetanken tømmes for sand og flydeslam, mens anlægget er i drift, ligesom alle installationer kan tilgås udefra. Gas Toppen vinder på alle kritiske punkter, og vi glæder os til, at anlægget ved årsskiftet er indkørt i fuld drift, slutter Lars E. Hansen, Faxe Spildevand. Kontakt Fini Tiedt, Riga styrker spildevandsbehandling væsentlig årsag til, at vi vandt udbuddet. Men også prisen har spillet en rolle. Krüger m.fl. introducerer robust renseproces på Letlands største renseanlæg og bringer anlægget på niveau med aktuelle udledningskrav. Det er en enkel, men effektiv proces, der er årsag til, at Daugavgriva-renseanlægget ved den lettiske hovedstad Riga fra årsskiftet lever op til skærpede rensekrav fra de lokale miljømyndigheder. Samtidig har anlægget fået forøget sin kapacitet med mere end 30 procent, så det fremover kan rense spildevand svarende til over 1 mio. PE. Projektleder Angel Jover, Krüger, forklarer: Vi leverer en nøglefærdig løsning, som modsvarer kundens behov. Udfordringen er at optimere den biologiske rensning, samtidig med at vi genbruger så store dele af de eksisterende strukturer og maskindele som muligt. Vores robuste procesteknologier var en Daugavgriva er et aktiv slam-anlæg, hvor spildevandet gennemgår en mekanisk forrensning, inden det sendes gennem de biologiske procestanke. Ud over at optimere rensningen og tilpasse de eksisterende bygværker installerer Krüger et nyt styresystem på værket. Rensekravene er < 25 mg/l fosfor, < 10 mg/l kvælstof, < 25 mg/l BOD, < 125 mg/l COD og < 35 mg/l suspenderet materiale. 8

9 Kullavik Renseanlæg får robuste renseprocesser Udledningskravet er for fosfor < 0,4 mg/l og for kvælstof< 10 mg/l. Det rensede spildevand føres gennem en ledning 835 m ud i Askim-fjorden, hvor det udledes i en dybde på 14 m. Krüger og VA Ingenjörerna fremtidssikrer renseanlæg i Kungsbacka Kommune syd for Göteborg med unikke Krüger-teknologier. Indbyggerne i den lille svenske kystby Kullavik syd for Göteborg vil ikke høre meget til larmende lastbiler, mens arbejdet med at udvide det lokale renseanlæg foregår. Til gengæld vil resultaterne være så meget desto mere mærkbare, når de nye faciliteter om små to år er fuldt idriftsatte, og den positive effekt på vandkvaliteten i Askimfjorden ud for byen viser sig. Baggrunden for projektet, som efter afsluttet udbudsproces gik i gang i sommeren 2012, er skærpede udledningskrav fra miljømyndighederne i Hallands Län kombineret med kommunens forventninger til befolkningsudviklingen i lokalområdet. Vi foreslog en løsning, hvor vi holder os inden for det hidtil bebyggede område, men til gengæld bruger nogle meget robuste og kompakte teknologier, som sikrer, at bygherren når sine mål, forklarer direktør Anders Haarbo, Krüger. Kullavik ligger i et meget naturskønt område ud til Askimfjorden og Kattegat, og vores evne til at udnytte den eksisterende plads maksimalt har klart været medvirkende til, at vi vandt udbuddet. Fleksibelt og driftsikkert design Det nyrenoverede renseanlæg er projekteret til en kapacitet på PE. Den biologiske del har en kapacitet på 800 m 3 /t og bygger på Hybas -processen, der er udviklet af Krügers svenske datterselskab AnoxKaldnes. Den kemiske del har en kapacitet på 1200 m 3 /t og bygger på Actiflo, som også er en unik Krüger-teknologi. Anders Haarbo siger: Hybas er en kombination af en traditionel aktiv slam-proces og en MBBR- eller Moving Bed Biofilm Reactor-proces, der effektivt fjerner fosfor og kvælstof. Den kræver et meget lille tankvolumen og er derfor særlig velegnet på Kullavik, hvor vi har begrænset plads til rådighed. Actiflo processen fjerner primært fosfor, suspenderet stof og COD og er ligeledes en yderst kompakt teknologi. Både den biologiske og den kemiske del af anlægget er udformet i to linjer af hensyn til driftssikkerhed og fleksibilitet. Den kemiske del etableres som den første, dvs. før den biologiske del opgraderes: Kunden kræver, at en vis rensning finder sted, mens anlægsarbejderne foregår. Derfor etablerer vi først den kemiske del og anvender den, mens vi ændrer den biologiske del af anlægget. Senere kobler vi de to dele af anlægget sammen og opnår derved total rensekapacitet. Skånsom byggeproces Det renoverede Kullavik Renseanlæg er designet af Krüger, mens selskabets svenske datterselskab VA Ingenjörerna står for kundekontakt og siteaktiviteter. Specialister fra AnoxKaldnes deltager i implementeringen af den biologiske rensning. Fordi vores kompakte løsning, trods en betydelig kapacitetsudvidelse, ikke kræver større areal end de eksisterende bygværker, kommer aktiviteterne på byggepladsen kun i begrænset omfang til at påvirke omgivelserne, slutter Anders Haarbo. Kontakt Anders Haarbo, Enkel og effektiv proces Kernen i det nye anlæg er Krügers BioDenipho -proces, der er særlig velegnet til at fjerne kvælstof og fosfor i spildevand, men også er meget effektiv i forhold til BOD, ammoniak og suspenderede stoffer. Processen er meget enkel og derfor også billig og driftssikker, siger Angel Jover og forklarer: Ringkanalen består af en anaerob tank placeret før to forbundne biologiske tanke og en efterklaringstank. De biologiske tanke kører alternerende og er udstyret med belufter, tilløbsfordeler og udløbskammer. Også på Riga anvendes STAR til optimering af renseanlæggets processer og maksimal udnyttelse af anlæggets kapacitet under kraftig regn. Projektet gennemføres i et samarbejde med Krügers lokale datterselskab, Krüger SIA, og afleveres til kunden i december Kontraktsummen er på 60 mio. kr. Renoveringen foregår, mens det eksisterende anlæg er i delvis drift. Kontakt Angel Jover, 9

10 Rengøring af vandanlæg understøtter kvalitetssikring Krüger Aquacare rengør vandanlæg på afdeling for udvikling af blødermedicin, efter at anlægget er ombygget som følge af amerikanske myndighedskrav. Alle loops skal rengøres grundigt, før vi tager vandanlægget i brug efter at have ændret det, siger udstyrsansvarlig John Schaldemose, Novo Nordisk A/S. Han er ansvarlig for vandanlægget på Novos udviklingsafdeling for blødermedicin i Hillerød, hvor antallet af prøvehaner af eksporthensyn er blevet tilpasset amerikanske myndighedskrav. John Schaldemose siger: Vi har nu installeret prøvehaner på samtlige tappesteder på anlægget. Selvom vi tager mange forholdsregler under indskæring på anlægget, er det uundgåeligt, at vi efterlader metalspåner og urenheder i rørene. Initialrengøring, som vi kalder det, er en del af vores kvalitetssikring. Opgaven løses af Krüger Aquacare, som har lang specialisterfaring inden for området, og som Novo i Hillerød har samarbejdet med gennem flere år. Vi medbringer de nødvendige kemikalier og gennemfører selve rengøringen i overensstemmelse med Novos procedurer, så dokumentationen er i orden, siger salgskonsulent Freddie Marcussen, Krüger Aquacare. Arbejdet foregår om natten Vand er et afgørende råstof i Novos udvikling af blødermedicin. Anlægget i Hillerød er et såkaldt WFI-distributionsanlæg bestående af i alt seks loops, der forsynes fra to hovedtanke på hver 15 m 3. WFI står for Water For Injection og svarer til demineraliseret eller ultrarent vand. Krüger Aquacare rengjorde samtlige loops i løbet af en uge. Af hensyn til det daglige arbejde i fabrikken foregik arbejdet om natten. Freddie Marcussen siger: Vi starter med at skylle med WFI-vand og affedter derpå med lud. Så får anlægget endnu en gang WFI-vand, hvorpå det skylles igennem med citronsyre, som gør rørene blanke. Herefter får anlægget et slutskyl med WFI-vand. Anlægget meldes klar til produktion, når de udtagne vandprøver er ph-neutrale og har ringe ledningsevne. Rengøringen fandt sted medio september Kontakt Freddie Marcussen, Aalborg Sygehus sikrer sig mod driftsstop på vandanlæg Dobbelt vandanlæg til laboratorieanalyser indebærer markant forbedring af driftsikkerheden på Klinisk Biokemisk Afdeling ved Aalborg Sygehus. Risikoen for driftsstop er blevet betydeligt mindre, efter at vores nye dobbelte vandanlæg fra Krügers søsterselskab ELGA Labwater er installeret. Det konstaterer medicotekniker Hans Peter Holmby, der til daglig har ansvaret for drift af vandanlæg på Aalborg Sygehus. Typisk benytter analyseafdelinger på danske sygehuse løsninger med ét vandanlæg, som er tilpasset den enkelte afdelings totale forbrug af ultrarent vand. Det er løsninger, som er sårbare ved driftsstop, ikke mindst når de sker uventet som følge af tekniske fejl. Nogle sygehuse har derfor valgt at understøtte anlægget med manuel backup. Det giver en vis tid til at udbedre fejl, men kræver særlig uddannelse at håndtere og fjerner ikke behovet for kostbart teknisk beredskab. Styrker patientsikkerhed og økonomi Det er disse problemer, som Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Sygehus og Krüger Aqaucare sætter ind overfor med det nye anlæg fra ELGA Labwater. Installationen omfatter således ikke ét, men to vandanlæg med en kapacitet på hver 200 l/t. Anlæggene er tilsluttet to 350 liters reservoirer i parallelt loop, som forsyner tre analyselinjer med i alt fire tappesteder. Sætter det ene anlæg ud som følge af tekniske fejl, eller er det midlertidigt standset i forbindelse med service, tager det andet anlæg over. Det letter personalets arbejde og sparer penge til vagtberedskab og servicebesøg. Sidst, men ikke mindst mindsker det ri- 10

11 Anodenet sikrer Langelandsbroen Katodisk beskyttelse udført af Krüger Aquacare er årsagen til, at bilister fortsat trygt kan køre over den 50 år gamle bro mellem Langeland og Fyn. Metoden går ud på at fjerne det ydre betonlag på samtlige broens 20 piller for dernæst at beklæde dem med et strømførende anodenet. Derved igangsættes en katodisk proces, der hurtigt og kosteffektivt bremser korrosion af broens jernarmering. Montering af anodenet på Langelandsbroen startede i 2008 og er det hidtil mest omfattende projekt af sin art i Danmark. I første omgang fokuserede vi på de øverste to meter af pillerne, men konstaterede undervejs, at nedbrydningsprocessen var langt mere omfattende end først antaget, forklarer projektleder Franck Villumsen, Krüger Aquacare, der forventer, at arbejdet sikoen for forsinkelser i behandlingen af patienterne. Salgsingeniør Mette Linding Nielsen, Krüger Aquacare, står for leverancen. Hun siger: Indtil videre har vi solgt lignende installationer til blandt andet sygehusene i Silkeborg og Køge, og flere ordrer er på vej. Anlægget i Aalborg er det største og giver os værdifulde erfaringer, som også kommer andre kunder til gode. Kontakt Mette Linding Nielsen, først kan afsluttes i sommeren Anodenettet, som har en spænding på 24 volt, vil til den tid dække et areal på i alt 8000 m 2. Når nettet er monteret, beklædes pillerne med et nyt lag beton, hvorefter broen fremstår som ny. Levetid fordobles Langelandsbroen blev opført i perioden og blev første gang renoveret i perioden Det foregik med traditionelle metoder, hvor beskadigede bygningsdele fjernes og erstattes. Udgifterne var betydelige, og efter få år viste det sig desuden, at kvaliteten af det udførte arbejde ikke var optimal. Saltholdigt vand kunne fortsat trænge ind gennem revner i kanten af reparationsområderne og ødelægge armeringen. Men selv et mere vellykket reparationsarbejde Risikoen for driftsstop er blevet betydeligt mindre, efter at vores nye dobbelte vandanlæg fra ELGA Labwater er installeret. Medicotekniker Hans Peter Holmby, Aalborg Sygehus kunne i modsætning til katodisk beskyttelse ikke have standset nedbrydningen, forklarer Franck Villumsen. Derudover indeholder den oprindelige beton uforholdsmæssigt meget salt, fordi man i sin tid brugte brakvand til at blande den. Det var ganske lovligt, da broen blev opført, men altså uheldigt i forhold til korrosionsrisikoen. Med katodisk beskyttelse får Vejdirektoratet, som ejer Langelandsbroen, forlænget anlæggets levetid med op til 50 år. Budgettet for den samlede renovering er på 75 mio. kr. Broens nutidsværdi er estimeret til 500 mio. kr. Flere projekter undervejs Krüger Aquacare har udført katodisk beskyttelse på en række betonanlæg i Danmark, blandt andet Svendborgsundbroen. Modsat beskyttelsen af Langelandsbroen var der her tale om et mindre projekt. Til gengæld var det nok så kritisk, eftersom korrosionen havde angrebet broens lejer og medført, at en større betonskal i 2008 faldt af og ramte en kommunal vej under broen. Franck Villumsen siger: Vi blev færdige med lejerne på Svendborgsundbroen i midten af oktober i år og regner med, at vi til næste år skal videre med Siøsundbroen. Senere skal vi formentlig ned på havbunden og se på fundamenterne for samtlige de tre sydfynske broer. Langelandsbroen, Svendborgsundbroen og Siøsundbroen forbinder Fyn, Tåsinge, Siø og Langeland og er på henholdsvis 774, 1220 og 558 meter. De befærdes dagligt af op til biler. Kontakt Franck Villumsen, 11

12 Vi havde brug for ekspertbistand. Det fik vi fra Krüger Aquacare, som anbefalede, at vi gennemgik hele vandsystemet på skolen, men at vi først så på bruserummene i idrætshallen. Projektleder Karin Adriansen, Københavns Kommunes Ejendomme Skolebørn beskyttet mod legionella Hurtig reaktion inddæmmede problemer med legionella på københavnsk kommuneskole og gav tid til at finde kilden. Alarmlyset blinkede rødt, da personalet i foråret 2012 konstaterede, at vandet på tandklinikken ved Skolen på Islands Brygge indeholdt legionella. Som en nødvendig foranstaltning standsede klinikken sit arbejde, ligesom embedslægen blev involveret. Opgaven med at udrede problemet landede hos projektleder Karin Adriansen fra Københavns Kommunes Ejendomme: Vi havde brug for ekspertbistand. Det fik vi fra Krüger Aquacare, som anbefalede, at vi gennemgik hele vandsystemet på skolen, men at vi først så på bruserummene i idrætshallen. Bruserum er en oplagt risikozone, fordi legionella typisk smitter gennem luftvejene, f.eks. ved indånding af små inficerede vanddråber. Brusehoveder med specialfiltre kunne fjerne risikoen, indtil vi fandt kilden, forklarer afdelingschef Eskild Beiter, Krüger Aquacare, hvis teknikere satte filtrene op med dags varsel. Sikker metode Skolen på Islands Brygge blev opført i 1971 og er siden udvidet flere gange. Den har godt 800 elever og 80 ansatte. Vi har identificeret en række mulige årsager, blandt andet nogle døde ender i rørsystemet. Dem er vi i gang med at lukke. Samtidig har vi benyttet sommerferien til at desinficere anlægget, forklarer ikke efterlader kemikalier i rørene. Som en Karin Adriansen og henviser til den mobile ekstra sikkerhed kontrolleres vandkvaliteten efter behandlingen. Oxiperm-generator, som Krüger Aquacare har stillet til rådighed. Tandklinikken på Skolen på Islands Brygge Ideen i anlægget er at tilsætte ekstremt åbnede igen efter skolernes efterårsferie. små mængder af klordioxid, der er meget effektiv mod legionella, forklarer Eskild Kontakt Eskild Beiter, Beiter. Han understreger, at behandlingen Lokalkendskab betaler sig Tæt samarbejde med Krüger Aquacare nitrogen til aftagere primært på Sjælland bidrog til, at Air Liquides nye produktion og skal i den forbindelse bruge vand fra af nitrogen modtog myndighedernes den nærliggende Tissø til køleformål. højeste anerkendelse for miljøindsats. Air Liquide valgte at inddrage os på et tidligt tidspunkt i processen. Udfordringen Air Liquide er verdens største producent er, at vi har at gøre med overfladevand, af industrigasser. I Danmark er virksomheden netop nu ved at indkøre en anlægget. Samtidig skal vi overholde kom- som skal behandles, så det ikke beskadiger ny fabrik i Kalundborg, som Krüger munens udledningskrav, siger salgsingeniør Aquacare har leveret vandanlægget til. Leif Rübner-Petersen, Krüger Aquacare. Opgaven var at sammensætte anlæg og kemikalier, så vi kunne opnå de nødvendige miljøgodkendelser. Krüger stof 500 mg/l, COD 240 mg/l, kvælstof 20,5 Udledningskravene er for suspenderet Aquacare har samarbejdet med tilsvarende industrier i området og kender de mg/l, fosfor 2 mg/l og bromclorid 0,3 mg/l. lokale udfordringer, forklarer projektchef Dosering stemmer med myndighedskrav Søren Behrens Sørensen, Air Liquide Air Liquides nye vandbehandlingsanlæg Danmark A/S. har en kapacitet på 7 m 3 /t. Udstyret omfatter blandt andet UV-anlæg mod bakterievækst i indgående vand, Fabrikken i Kalundborg skal fremstille blødgøringsanlæg 12

13 Renseanlæg fik brug for mere kapacitet Hurtig indsats skaffer Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium nødvendig ekstra kapacitet og giver tid til at finde en langsigtet løsning. Selvom Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium nær Videbæk har en kapacitet på PE, er det langt fra tilstrækkeligt til at håndtere de mængder af industrispildevand, som anlægget skal rense de kommende år. Netop nu overvejer Arla tilbud på en større udvidelse af anlægget, som imidlertid følger efter en nødvendig mindre udvidelse iværksat allerede før sommerferien. Driftsassistent Viggo Eriksen siger: Baggrunden var, at myndighederne skærpede kravene, samtidig med at vores virksomheder voksede hurtigere end forventet. Vi måtte skaffe tid, så en Vi er glade for Krügers hurtige indsats, som skaffer os den nødvendige ekstra kapacitet, mens vi overvejer næste skridt. Driftsassistent Viggo Eriksen, Arla Foods langsigtet løsning kunne komme på plads. Myndighedskravene lyder på 4 mg/l for Total N og 0,3 mg/l for Total P. Opgaven landede hos Krüger, hvor projektleder Ole Hermann fik ansvaret for at løse den: Vi foreslog to Hydrotech-filtre med en forbedret styring af luftningstankene og forøget lufttilførsel samme sted. Dermed kan vi her og nu opfylde de nye myndighedskrav og behandle den stigende mængde spildevand fra Arlas industrianlæg. Indgår i langsigtet løsning Hydrotech-teknologien er en mekanisk selvrensende filterløsning, der renser for suspenderet stof og de deri bundne næringsstoffer. I det aktuelle tilfælde foreslog Krüger to filtre på hver især 800 m 3 /t, hvorved renseanlægget fik fuld reservekapacitet. Filtrene er udviklet af Krügers svenske datterselskab, Hydrotech. Styringen af luftningstankene baseres på onlinemåling af ammonium- og nitratindholdet i afløbet. Det sikrer, at udløbsværdierne altid er optimerede, siger Ole Hermann, der gør opmærksom på, at onlinemåling også formindsker driftsomkostningerne, eftersom beluftningsfaserne kun aktiveres, når der er procesmæssige behov. Udvidelsen giver Arla 20 procent højere rensekapacitet og er fuldt implementeret i De anvendte teknologier kan umiddelbart integreres med den kommende større udvidelse. Vi er glade for Krügers hurtige indsats, som skaffer os den nødvendige ekstra kapacitet, mens vi overvejer næste skridt, slutter driftsassistent Viggo Eriksen. Kontakt Ole Hermann, samt doseringspumper, som for alle deles vedkommende er leveret af Krüger. Kemikalierne kommer fra HYDREX, der ejes af Krügers franske moderselskab Veolia Water og beskytter mod kalkaflejringer, korrosion, begroninger og bakterievækst i anlægget. Leif Rübner-Petersen siger: I første omgang koncentrerede vi os om at finde en sammensætning, som var optimal i forhold til korrosionsbeskyttelse og vandkvalitet. Efter at have været i dialog med kommunen måtte vi dog genoverveje løsningen. Bekymringen gik på stoffer som fosfor, triazol, isotiatolin og bromclorid. Noget kunne vi fjerne, andet forekom i mængder, som var så små, at de lå under de naturlige forekomster. Vi fandt en løsning med god effekt og opfyldte kommunens krav. Miljøgodkendelsen, som dog omfatter betydeligt flere forhold end vandbehandling, forelå i sommeren Byggeriet gik i gang efteråret samme år. Anerkendelse for miljøindsats Air Liquide har været aktiv på det danske marked siden 1906 og driver foruden de to fabrikker i Kalundborg og Hedensted en række distributionsanlæg rundt om i landet. August 2012 var der miljøtilsyn på fabrikken i Kalundborg, der blev klassificeret på niveau 1, dvs. som en virksomhed, der ved stor egenindsats har bragt sig på forkant i miljøarbejdet. Det er et resultat, som vi er stolte af, og som understreger gevinsten ved vores samarbejde med Krüger Aquacare, slutter Søren Behrens Sørensen. Air Liquide Danmark A/S blev miljø-certificeret i henhold til ISO standarden i Den nye fabrik i Kalundborg forventes at koste 100 mio. kr. Krüger Aquacare har i en årrække leveret udstyr og kemikalier til Air Liquides fabrik i Hedensted. Som følge af det seneste samarbejde står Krüger Aquacare også for de fremtidige leverancer af services og kemikalier til fabrikken i Kalundborg. Kontakt Leif Rübner-Petersen, 13

14 Forbedret onlinemåling gav nye muligheder Spildevandsselskab fik pålagt at indsamle data til kommunens varsling af badevandskvalitet, men fik også selv glæde af informationerne. Onlinemåling af overløb og vandstand kombineret med visualisering i SewerView er årsagen til, at Kolding Spildevand A/S nu har bedre overblik over overløbshændelser i kloaksystemet. Krüger var rådgiver på projektet, som blev realiseret i foråret Til en begyndelse var det imidlertid ikke spildevandsselskabet, der skulle bruge de indsamlede måledata. Nej, det var Kolding Kommune, der ønskede at forbedre sit badevandsvarsel. Men da teknologien først var implementeret, var det nærliggende at undersøge, hvordan vi selv kunne få glæde af den, fortæller afdelingsleder Robert Schmidt, Kolding Spildevand A/S. Opdaterer information hvert andet minut I henhold til EU s Badevandsdirektiv er danske kommuner forpligtet til at informere om vandkvaliteten på de lokale badestrande. Direktivet anbefaler, at antallet af E.colibakterier ikke overstiger 500 cfu pr. 100 ml, mens tallet for enterokokker er 185 cfu pr. 100 ml. I dag indsamles data ved målinger gange i løbet af månederne maj-september, hvilket imidlertid svarer til at have øjebliksbilleder, som i princippet kan have ændret sig minutter efter, at nogen har taget en vandprøve. Desuden går der typisk fem dage, før prøveresultatet foreligger fra laboratoriet. Nikolaj Mølbye, projektleder hos Krüger, siger: Vores teknologi registrerer overløb og vandstand i bygværkerne med to minutters mellemrum døgnet rundt. Den information kan Kolding Kommune bruge til online at beregne bakteriekoncentrationen på de lokale badestrande. Visualiserer data i SeverView I lighed med en række andre forsyninger benytter Kolding Spildevand SeverView, som er et overvågningssystem til kloakker udviklet af Krüger. Systemet blev implementeret i 2011 som led i selskabets bestræbelser på at mindske antallet af aflastninger til Kolding Å. Eftersom vi allerede benyttede SeverView, var det nærliggende at sige ja til Krügers forslag om at kanalisere data fra de nye onlinemålere ind i den daglige overvågning af kloaksystemet og på den måde give os et bedre overblik, siger Robert Schmidt. Nikolaj Mølbye supplerer: Det krævede, at vi opgraderede den daværende software bag SeverView med nye funktionaliteter. Spildevandsselskabet får nu vist overløb og overløbsflow på en række strategisk udvalgte bygværker så tæt på realtid som muligt. Det forkorter reaktionstiden. Kolding Spildevands nye onlineovervågning blev sat i funktion sidst på sommeren Badevandsvarslet aktiveres fra sommeren 2013, hvor det kan tilgås med en app over mobilnettet eller via kommunens hjemmeside. Kontakt Nikolaj Mølbye, 14

15 Solrød satser på bedre styring Behovet for øget hydraulisk kapacitet fik Solrød Renseanlæg til at investere i det Krüger-udviklede styresystem STAR. til fordel for det nyere STAR Control, som blandt andet vores kolleger på naboanlægget i Mosede benytter. Udgifterne til afgifter, elektricitet og dosering af eksternt kulstof reduceres med kr./år Som i andre byer i Danmark Forbedrer hydraulik, har borgerne i Solrød de seneste år opleveret Vi er overbeviste om, at STAR bidrager biologi og økonomi STAR er Krügers unikke et stigende antal overløb fra kloakker forårsaget af voldsomme regnskyl. I afgørende til at mindske antallet af overløb fra kloakkerne i Solrød Kommune. Samtidig opnår vi nogle driftsøkonomiske fordele, som gør vores system til styring af afløb og renseanlæg. Det patenterede system er Solrød har det typisk drejet sig om udbygget med en i mellemtiden investering endnu mere fordelagtig. to til tre hændelser række moduler, som Driftsleder Finn Christensen, om året, hvor f.eks. kan sammensættes parcelhusejere har Solrød Renseanlæg ud fra forsyningens haft vand i kældrene. konkrete behov. Det vil vi gerne bidrage I Solrøds tilfælde foreslog til at undgå, fortæller driftsleder vi at kombinere basismodulet Finn Christensen, Solrød Renseanlæg, med specialmoduler til driftsbesparelser og da vi også under normale vejrforhold og regnhændelser. Dermed blev vi i stand kunne bruge mere hydraulisk kapacitet, til at opfylde forsyningens krav, samtidig var det nærliggende at få Krüger til at se med at vi tilbød en række forbedringer i vores anlæg efter i sømmene. forhold til biologisk behandling og ressourceforbrug, siger procesingeniør Henrik Solrød Renseanlæg blev opført i og A. Rønnow Thomsen, Krüger. er dimensioneret til PE. Styringen af de biologiske processer sker med et STAR giver Solrød Renseanlæg tre væsentlige ældre system fra Krüger, STYR, som Finn fordele: Christensen har været glad for i mange år. Umiddelbart forestillede han sig, at det Anlæggets hydrauliske kapacitet forøges skulle opgraderes for at hente den nødvendige fra til m 3 /t eller med 55 pro- ekstra kapacitet. Han siger: cent, for biodelens vedkommende fra Målet var at øge kapaciteten med godt 700 til m 3 /t eller med 65 procent 50 procent. Efter at Krüger havde gennemgået Anlæggets biologiske kapacitet øges hele anlægget, kunne vi imidlertid fra PE (BOD) til PE se, at der var potentialer i at forlade STYR (BOD) Dertil kommer, at regnhændelser kan styres automatisk i modsætning til tidligere, hvor flere styringshåndtag var delvist manuelle og derfor krævede tilstedeværelse. Fælles platform i Greve Solrød Forsyning Implementeringen af STAR på Solrød Renseanlæg afsluttes primo 2013 og understøttes af en række ændringer i diverse bygværker. Krüger er bygherrerådgiver og står for udbuddet. Finn Christensen, Solrød Renseanlæg, slutter: Vi er overbeviste om, at STAR bidrager afgørende til at mindske antallet af overløb fra kloakkerne i Solrød Kommune. Samtidig opnår vi nogle driftsøkonomiske fordele, som gør vores investering endnu mere fordelagtig. Solrød Renseanlæg ejes af Greve Solrød Forsyning A/S, der blev stiftet i 2011 ved en sammenlægning af de respektive byers tidligere selvstændige forsyninger. Efter implementering af STAR i Solrød styrer begge selskabets renseanlæg på samme platform og kan blandt andet optimere i forhold til vagtplaner mv. Mosede Renseanlæg har benyttet STAR siden Kontakt Henrik A. Rønnow Thomsen, 15

16 Ny direktør i Krüger A/S Anders Haarbo (42 år) er pr. 1. oktober udnævnt til direktør og Vice President i Krüger. Med reference til administrerende direktør Ole Røsdahl får han blandt andet ansvaret for international forretningsudvikling samt industriaktiviteter generelt. Anders kommer fra en stilling som administrerende direktør for Krügers svenske datterselskab VA Ingenjörerna AB. Kontakt Anders Haarbo, Krüger Stafetten får nordisk deltagelse Krügers svømmestævne for hold er et populært arrangement blandt både svømmere og publikum. I år fik vi for første gang også tilmeldinger fra Sverige, og vi kan se, at stadig flere københavnere stiller sig op langs kanalerne rundt om Christianborg og hepper på svømmerne, siger HR- og kommunikationschef Anne Abraham, Krüger, der står for arrangementet sammen med Dansk Svømmeunion. Krüger Stafetten 2012 fandt sted sidste lørdag i august og blev vundet af Jyderne i tiden 23 min. og 48 sek. 33 hold eller 132 svømmere havde tilmeldt sig. Ingeniørarbejder udført af blandt andet Krüger for Københavns Energi er årsagen til, at der kan bades i Københavns Havn det meste af året. Kontakt Anne Abraham, Krüger fortsætter international fremgang Netop nu forhandler Krüger kontrakter på en række store internationale projekter, som vi glæder os til at fortælle om i kommende numre af KrügerNyt. Det drejer sig blandt om et nyt vandværk i Vietnam, tre nye slamtørringsanlæg i Frankrig og USA samt jordrensningsprojekter i Vietnam og Spanien. Præmien var en ipad Vinderen af lodtrækning blandt bidragyderne til fosforvejledning blev fejret af kolleger. Det blev Karin Refsgaard fra Kolding Spildevand A/S, der vandt lodtrækningen blandt bidragyderne til datagrundlaget for Miljøstyrelsens ECO-Innovationsprojekt Vejledning om genanvendelse af fosfor i spildevand. Præmien var en IPad, som projektets leder, viceafdelingschef Vibeke Borregaard, Krüger, overrakte under fornøjelige omstændigheder på Karins arbejdsplads. Andre bidragydere modtog biografbilletter. 34 forsyninger og 94 renseanlæg svarende til en belastning på godt 3,5 mio. PE rapporterede om indhold af næringsstoffer i spildevand og slam. Vejledningen foreligger til årsskiftet. Kontakt Anne Abraham, Kontakt Vibeke Borregaard, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf KrügerNyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, administrerende direktør: Redaktør: Anne Abraham, HR og kommunikationschef: Layout: Refleks, refleksdesign.dk Oplag: stk.

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

BioKube kan benyttes i et sommerhus. BioKube kan benyttes i et sommerhus. Typegodkendelsen dækker ikke direkte brugen af minirenseanlæg i sommerhuse. By- og Landskabsstyrelsen udtaler at det er fabrikanten af den pågældende type minirenseanlæg,

Læs mere

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak!

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Greve Solrød Forsyning gør sig klar til kampen mod fremtidens kraftige regnskyl. Midlet er avancerede kontrol- og regnstyringssystemer

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi

Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi - Samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg Ole Fritz Adeler Agenda Definition af samstyring og miljøeffektiv teknologi Radar, prognose og varsling Styring af Spildevandssystem

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Anvendelse af sekundavand Industrielle symbioser (vand) Ref.: GEUS 1 Hvorfor skal vi arbejde på hele vandets kredsløb? Fordi vi skal

Læs mere

Q&A: Fra Bæk til Bælt

Q&A: Fra Bæk til Bælt Q&A: Fra Bæk til Bælt Svar på spørgsmål fra projektets interessenter. Generelt om projektet Hvorfor udledning i Lillebælt? Vandmiljøet i Lillebælt er så stærkt, at det kun i meget ringe grad bliver påvirket

Læs mere

PrEstigEProjEkt for biofos Læs mere På s. 2 kildepladsmodel optimering af kildepladser Læs mere På s. 3

PrEstigEProjEkt for biofos Læs mere På s. 2 kildepladsmodel optimering af kildepladser Læs mere På s. 3 FORSYN nyhedsbrev til FORSYNINGSSELSKABER #8 maj 2014 Prestigeprojekt for Biofos Forøget rådnetankskapacitet giver grønnere profil Læs mere på s. 2 Kildepladsmodel Optimering af kildepladser Læs mere på

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Risikostyring i vandforsyningen

Risikostyring i vandforsyningen Risikostyring i vandforsyningen Hans-Jørgen Albrechtsen Professor, Cand. scient, PhD Vand i Byer, HA3 Klimausikkerhed TI, Taastrup 17. Sep. 2010 Er der risiko? ust 20 Borgerne i Tune fik ren besked på

Læs mere

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Bilag 1 Bilag 1 1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger 1.1.1 Omkostninger ved eksist. udbygning af renseanlæg > 15.000 PE

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Kvalitetssikring på vandværker

Kvalitetssikring på vandværker Kvalitetssikring på vandværker Ingeniørteam har udviklet et enkelt og økonomisk attraktivt ledelsessystem for indførelse af kvalitetssikring på vandværker i Danmark 27-10-2014 Proceskonsulent Hans Jørgen

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Langagervej 2 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse til midlertidig UV-behandling

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Aquatex Water Management

Aquatex Water Management Aquatex Water Management Fjerner bakterier Renser for belægninger i anlæg til Drikkevand, køl, varme, ventilation, pools hos Vandværker, søfarten, offshore, industri, ejendomme I Danmark, Sverige, Norge

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning?

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Vand i byer Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Præsentation ved adm. direktør Bo Nørbjerg og projektleder Bjarne Lange Odense, 11. september 2012 Fakta om Glostrup Antal

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed.

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Pilotanlægget Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling Om os BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. BIOFOS er ejet af 15 ejerkommuner. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

Læs mere

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Janne Pedersen, Diatom A/S Produktchef, Filterløsninger Cand.agro. 1 Diatom A/S er et handelsselskab, der blev etableret i 1966 som

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv rensning af regnvand 01 1 Forurenet regnvand et voksende problem I takt med at antallet af områder med

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand Mål og resultater i 2016 udkast (bilag 6b) Bilag Xa Vores ejer 2011 År-tildato 1 Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand : 5,0 mio. kr. scenter: 20,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 10,3 mio. : 19,7

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

TREFOR udskifter vandledningen i din vej

TREFOR udskifter vandledningen i din vej Rent drikkevand i hanen til dig. TREFOR gør en indsats for at sikre rent drikkevand til fremtiden TREFOR udskifter vandledningen i din vej energi til livet Hvorfor udskiftes vandledningen? Som kunde kan

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 1 Indhold 1. Kort præsentation af BIOFOS 2. Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Handlingsplan for hospitalsspildevand

Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Nationalt og international er hospitalsspildevand et nyt område, som langsomt er ved at få en øget opmærksomhed. Der er imidlertid

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland

Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland Carsten Thirsing Procesingeniør Miljø og plan 1 SAMDUS Dansk Vand Konference 2016 2016.11.01 BIOFOS

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere