BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR

2

3 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under brug af liften. Liften er fremstillet efter, og overholder, alle gældende forskrifter på produktionstidspunktet. Under almindelige brugsbetingelser er det ikke muligt at betjene liften "forkert". Har De spørgsmål eller ønsker angående Deres DENKA LIFT er De meget velkommen til at kontakte Deres lokale forhandler. Tak for at De valgte en DENKA LIFT som Deres nye lift. Med venlig hilsen DENKA LIFT A/S Højvang Holbæk. Tlf Fax

4

5 Indholdsfortegnelse 1. FORORD BESKRIVELSE AF LIFTEN SIKKERHEDSREGLER BRUG AF LIFTEN FØR BRUG BETJENINGSPANELER OPSTILLING STYREKASSE PÅ KRØJEBOM OPSTILLING AF LIFTEN BETJENING AF HYDRAULISKE STØTTEBEN BETJENING FRA BETJENINGSPANELET NEDTAGNING AF LIFTEN REDUCERET TRANSPORT BREDE SELVKØRING TRANSPORT AF LIFTEN LØFT OG SURRING AF LIFTEN VED ALTERNATIV TRANSPORT NØDBETJENING AF LIFT FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE HYDRAULISK SYSTEM ELEKTRISK SYSTEM ELEKTRISK SIKKERHEDSSYSTEM MEKANISK SMØRESKEMA LABELS BESKRIVELSE AF LIFTEN TEKNISK DATA HYDRAULISK SYSTEM BESKRIVELSE AF ELSYSTEMET ENDESTOP MÅLSKITSER Målskitse DK8 JR 10 HSB Målskitse DK8 JR ARBEJDSDIAGRAMMER Arbejdsdiagram DK 8 JR10 HSB Arbejdsdiagram DK8 JR Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 5 af 40

6 1. Forord DENKA LIFT type DK8JR10/12 er en lille og handy lift, DK8JR10/12 kaldes ofte for "Junior", liften er designet til arbejdsopgaver under trange pladsforhold. Nøgleordene for DK8JR10/12 er smidighed, enkel betjening, gennemført kvalitet og stor alsidighed. Dette er baggrunden for liftens store succes. Denne brugsvejledning indeholder anvisninger for, alle varianter og alle typer af ekstra udstyr. Er de i tvivl om, hvilket udstyr deres lift er forsynet med, kontroller da Liftens identifikationspapirer, som er leveret med liften. HSB type betegnelsen dækker over en lift med hydrauliske støtteben. De skal altid sikre dem, at liften anvendes i overensstemmelse med de forskrifter, der er i denne brugsvejledning, samt de instruktioner der er påklæbet på liften.! Anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med denne brugsanvisning, skal først godkendes skriftligt af DENKA LIFT A/S. Enhver DENKA LIFT opfylder de strengeste sikkerhedsnormer, og er bygget ifølge maskindirektivet. Samt deraf følgende normer. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 6 af 40

7 1.1 Beskrivelse af liften På denne sider forklares en del funktioner og begreber, som anvendes i den efterfølgende brugsvejledning, hvis der ønskes yderligere oplysninger se da afsnit 10. Kørsels retning højre Krøjning moduret (Højre) Betjening fra kurv Horisonterings cylinder Venstre Krøjning meduret (venstre) Bomrør 2 Bomrør 1 UD Bom cylinder IND OP Tipcylinder Løftestang, lang Løftestang, kort NED Betjening fra Krøjebom Støttehjul Krøjebom Betjening af støtteben Støttebenscylinder Støtteben Støttebensfod Fodplade Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 7 af 40

8 2 Sikkerhedsregler Liftens konstruktion og styresystem sikrer brugeren mod uheld under normale driftsbetingelser. Dette betyder dog ikke at De skal være uopmærksom i Deres brug af liften. Endvidere er det vigtigt, at De overholder forskrifterne i denne brugsanvisning. Det er ikke tilladt at omgå liftens sikkerhedsfunktioner.! Fejlbetjening eller forkert anvendelse af liften kan medføre havari, personskade og livsfare. Sikkerhedsregler 1. Læs og forstå brugsanvisningen samt de instruktioner der er påklæbet liften. 2. Liften må kun bruges af personer, der har fået instruktion i brug af liften. 3. Liften må aldrig anvendes af personer under 18 år. 4. Liften må aldrig anvendes af personer, der er påvirket af alkohol eller medicin. 5. For at forhindre uautoriseret brug må liften aldrig efterlades uaflåst. 6. Der skal være en instrueret person til at foretage en eventuel nødsænkning fra jorden. 7. Anvend aldrig en defekt lift. 8. Før brug skal der foretages en kontrol af liftens sikkerhedsudstyr. 9. Vægten i kurven må aldrig overstige 120 kg. (eller 1 mand + 40 Kg) 10. Sidekræfter i kurven må ikke overstige 200N. 11. Liften skal altid opstilles korrekt i vatter. og på bæredygtigt underlag. 12. Liften må aldrig opstilles på en skråning der overstiger 5º = 8,75% hældning. 13. Ved parkering på skrånende terræn skal der anvendes stopklodser under hjulene. 14. Ophold og færdsel under kurven skal forhindres, da der kan være fare for nedfaldne genstande. 15. Liften skal kontrolleres for korrekt opstilling, inden brug genoptages. 16. Ved opstilling på offentlige steder skal der etableres tydelig afmærkning eller afspærring af arbejdsområdet. 17. Operatøren skal ved brug af liften sikre at tredje mand ikke kan komme i klemningsfare. 18. Under brug skal det sikres at lågen i kurven er sikkert lukket og stigen oppe. 19. Liften må ikke anvendes som kran. 20. Belastningen i kurven må aldrig forøges, når bommen er ude af transportstilling. 21. Forlad aldrig kurven medens den er i hævet position. 22. Sid eller stå aldrig på kurvens gelænder. 23. Forøg aldrig arbejdshøjden med stiger, planker eller lign. 24. Monter aldrig plader eller andet som kan forøge vindarealet på kurven eller bommen. 25. Materialer og værktøj skal anbringes sikkert i kurven. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 8 af 40

9 26. Undgå kontakt eller kollision med faste opstandere/bygninger. 27. Ved arbejde nær strømførende luftledninger skal sikkerhedsafstande overholdes. 28. Liften må ikke anvendes i eksplosionsfarligt miljø. 29. Liften må aldrig anvendes hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/sek. (vindstyrke 6 efter Beauforts skala ). 30. Liften må aldrig anvendes i tordenvejr. 31. Liften må ikke udsættes for sandblæsning eller ekstrem vand påvirkning. Ved højtryksrensning skal det undgås at der sprøjtes direkte på de elektriske dele. 32. Under opladning udvikler batterierne eksplosiv gas og må derfor aldrig oplades nær gnister eller åben ild. 33. Overhold altid tidspunktet for årligt sikkerhedseftersyn. Ved arbejde i nærheden af spændingsførende El-forsyningsanlæg må hverken personer eller personløftere, efter gældende "Stærkstrømsreglement" komme nærmere end de viste afstande. Kræver arbejdet mindre afstande, skal den, der forestår arbejdet, i forvejen træffe aftale med El-leverandøren om, hvorledes arbejdet skal udføres. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 9 af 40

10 3. Brug af liften 3.1 Før brug! Al brug af liften skal ske i overensstemmelse med denne brugsanvisning, samt de instruktioner der er påklæbet liften. For at kunne anvende liften sikkert, er det vigtigt, at følge de instruktioner der er i denne brugsanvisning. Og de instruktioner der er påklæbet liften. I afsnit 8 findes en oversigt der gør det muligt at kontrollere om alle instruktioner forefindes på maskinen. Alle brugere skal derfor som minimum have gennemlæst denne brugsanvisning eller have modtaget oplæring af en rutineret bruger. Kontroller altid inden ibrugtagning at: - tidsfrist for sikkerhedseftersyn ikke er overskredet. - alle betjeningsgreb er intakte. - alle påklæbede instruktioner er læselige. - der ikke er lækager fra det hydrauliske system. - der ikke er synlige skader på hydraulikslanger og rør. - der ikke er synlige skader på træktøj, hjul, chassis, krøjebom, bom eller kurv. - lyspanel virker. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 10 af 40

11 3.2 Betjeningspaneler Betjeningssteder Pos. Funktion. 1. Betjeningspanel i kurv. (Nødstop afbryder al styring) 2. Styrekasse på Krøjebom. (Nødstop afbryder al styring). 3. Libelle 4. Nødbetjening af lift. (krøjning) 5. Nødbetjening af lift. (bom) 6. Betjeningsgreb for støtteben.! Inden brug af liften skal den være opstillet korrekt, se afsnit 3.3 Ved opstilling i længere tid på samme sted skal det kontrolleres, om liften stadig står i vatter, og at alle støtteben har kontakt med jorden inden arbejdet genoptages. Anvend aldrig en defekt lift. Hvis der opstår mistanke om, eller der opdages fejl eller skader, skal kurven straks bringes ned. Alle fejl og skader skal udbedres inden liften genanvendes. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 11 af 40

12 3.3 Opstilling Før opstilling Kontroller altid at underlaget er bæredygtigt, og har en hældning på mindre end 5º = 8,75% Understøtning Ved opstilling på andet end befæstet areal skal der for at fordele belastningen anvendes underlagsplader under støttebenene. Belastningen på et enkelt støtteben kan komme op på 750 kg (7,5 kn) under brug. Derfor skal følgende anbefalinger følges. Underlag af: Minimum areal af understøtning. Fladetryk: Asfalt, beton eller fliser: Ingen særlig understøtning. 21 N/cm 2 Solopvarmet asfalt: 28 mm plade på min. 40 x 40 cm. 4,6 N/cm 2 Tør fast græsplæne eller fastkørt grus: Løs jord, våd græsplæne eller andet ikke fast underlag: Is: 28 mm plade på min. 40 x 40 cm. 4,6 N/cm 2 Opstil aldrig liften på dette underlag, da selv en mindre sætning af underlaget kan være farligt. Opstil aldrig liften på ren is. Hvis det bliver nødvendig at udligne niveauforskelle med opklodsning, skal det sikres, at denne ikke kan skride. Da belastningen på et støtteben kan variere fra 750 kg under brug af liften, er der fare for, at en opklodsning kan arbejde sig løs. Kontroller at krøjebommen ved krøjning ikke kan kollidere med faste genstande, såsom mur eller lign, samt bevægelige ting som kraner, skibe, biler osv. Som minimum skal støttebenskvadratet være frit. Se målskitse afsnit 10.5.! Ved opstilling på offentlige steder, skal arbejdsområdet afmærkes tydeligt, og evt. afspærres. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 12 af 40

13 3.4 Styrekasse på krøjebom Liftens styrekasse er placeret under afdækningen forest på krøjebommen. Betjeningen af liften foregår via et flytbart betjeningspanel der kan tilsluttes multistikket på styrekassen eller i et tilsvarende stik ved kurven. Når liften ikke anvendes bør betjeningspanelet opbevares under skærmen på venstre side af krøjebommen. A B C D A B C D Nøgleafbryder. Nødstop: Tryk for at aktivere. Drej med uret for at inaktivere. Stik til betjeningspanel, (et tilsvarende findes ved kurven.) Kontrollamper Gul: 230V tilsluttet. Grøn: Center stilling. Grøn: Støtteben O.K. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 13 af 40

14 3.5 Opstilling af liften Opstilling af liften 1 Træk håndbremsen. Stilles liften på skrånende areal skal der altid anvendes stopklodser. 2. Flyt lyspanelet fra kurven. 3. Tilslut Netkabel. 4. Åben til styrekassen på krøjebommen og drej nøgleafbryderen mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position "ST. BEN". Hydraulikpumpen starter. 5. Med reguleringshåndtagene som er placeret ved bageste venstre støtteben sænkes først de forreste støtteben ned for at beskytte støttehjulet mod overlast. Alle 4 støtteben skal sænkes, til hjulene er fri af jorden og den grønne lampe i styrekassen mærket " STØTTEBEN OK" lyser. Den nemmeste og hurtigste måde at opnå korrekt opstilling på er ved altid at betjene støttebenene parvis. 6. Fortsæt med at justere støttebenene til liften er i vatter, ved brug af den indbyggede libelle. Kontroller at alle støtteben har kontakt med jorden. Det er en god ide at afslutte opstillingen ved kortvarigt at påvirke alle fire betjeninger samtidigt med et tryk nedad. Derved udlignes trykforskelle imellem de forskellige ben. Ved opstilling i længere tid på samme sted vil der altid være fare for en vis sætning af underlaget og/eller støttebenene, og derfor skal det kontrolleres, om liften stadig står i vatter og alle støtteben har kontakt med jorden inden arbejdet genoptages. 7. Stil nøgleafbryderen mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position "LIFT" eller " 0 " alt efter hvor liften skal betjenes fra. Pumpen stopper. 8. Flyt betjeningspanelet til det sted hvor liften skal betjenes fra. Liften er nu klar til brug. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 14 af 40

15 3.6 Betjening af hydrauliske støtteben Liften opstilles ved betjening af manøvrepulten, der er placeret ved forreste støtteben i venstre side. A B C D E Funktion af håndtag på manøvrepult. A Libelle B Forreste støtteben til højre. C Forreste støtteben til venstre. D Bagerste støtteben til højre. E Bagerste støtteben til venstre. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 15 af 40

16 3.7 Betjening fra betjeningspanelet Liften er forsynet med et løst betjeningspanel som kan tilsluttes på styrekassen eller i kurven, inden liften startes flyttes betjenings panelet til det sted hor betjeningen ønske udført fra. Betjening fra krøjebommen bør kun bruges når kurven er ubemandet, eller i en nødsituation, da det kan være svært at overskue kurvens bevægelser. Kontroller at lågen i kurven er sikkert lukket, og at stigen er oppe inden brug af liften. A B C D E F G H Funktion af trykknapper på betjeningspanel A Horntryk B Bommen OP. C Bommen NED. D Bommen UD. E Bommen IND. F Liften krøjer med uret. G Liften krøjer mod uret. H NØDSTOP: Tryk for at aktivere. Drej med uret for at deaktivere. Liften er udstyret med høj og lav hastighed. Lav hastighed opnås ved at trykke knapperne på betjeningspanelet halvt ned og høj hastighed ved at trykke knapperne helt ned. Bevægelsen af bommen er automatisk reduceret til lav hastighed i liftens øverste arbejdsområde. For at få en så rolig bevægelse af kurven som muligt bør der kun bruges en funktion af gangen. Anvend op før ud og ind før ned. Når cylindrene når deres endeposition, slip da trykknapperne. Inden og under brug af liften skal det kontrolleres, at der ikke er personer der er i fare for at blive klemt mod krøjebom, bom eller kurv. Hold altid god afstand til bevægelige ting som lastbiler, kraner, skibe osv. da et sammenstød med disse kan medføre livsfare. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 16 af 40

17 3.8 Nedtagning af liften Før støttebenene kan løftes skal bommen være i transportstilling. Forsøg aldrig at løfte støttebenene før bommen er i transportstilling. For at få bommen i transportstilling, skal følgende gøres 1. Bommen køres helt ind. og ned. 2. Der krøjes til midterpositionen. Dette indikeres af de 2 gule markeringer. Klargøring til transport 1. Træk håndbremsen. Står liften på skrånende areal anvendes stopklodser. 2. Kontroller at der ikke er noget under trailerliften der kan komme i klemme. 3. Løft de bagerste støtteben først for at undgå overlast på støttehjulet. 4. Stil kontakten mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position " 0 " 5. Tag altid nøglen ud af nøgleafbryderen. 6. Monter lyspanel. 7. Fjern løst værktøj og lign. fra kurven. Luk alle kasser og kontroller at de ikke kan åbnes under transport. Liften er nu klar til transport se afsnit 4. for instruktion for tilkobling af bil. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 17 af 40

18 3.9 Reduceret transport brede Skærme Hvis liften skal skubbes igennem smalle passager kan hjulakslerne skubbes ind og derved reducere liftens bredde. Bredden kan reduceres på to måder til henholdsvis 1050mm og 750mm bredde. Det er ofte en fordel at fjerne hjulskærmene ved transport igennem smalle passager. Skærmene fjernes ved at løsne gummi stroppen der er placeret på bagsiden af hjulet/skærmen. Skærmen kan herefter løftes af. 1050mm 750mm Løft hjulene fri af underlaget ved hjælp af støttebenene, (se evt. afsnit om opstilling). Fjern låseboltene på begge hjulaksler. Drej låsepalene 1/2 omgang. Skub hjulene ind indtil låsepalen kan låse i næste hak. Løft hjulene fri af underlaget ved hjælp af støttebenene (se evt. afsnit om opstilling). Afmonter hjulskærmene. Fjern låsebolten på højre hjulaksel. Drej låsepalen 1/2 omgang. Skub hjulakslen ind indtil låsepalen kan låse i sidste hul. Fjern låsebolten på venstre hjulaksel. Drej låsepalen 1/2 omgang. Træk hjulakslen helt ud, drej den en 1/2 omgang og monter det i det bagerste konsol. løft hårnålen af og skub hjulakslen helt ind. monter hårnålen igen. Liften er i transport stilling når hjulene er i yderste stilling. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 18 af 40

19 Efter brug af selvkøringen 1. Drej nøgleafbryderen i styrekassen mærket "0 / LIFT / ST. BEN" til position "0". 2. Træk håndbremsen. 3. Vip selvkøringsstanderen tilbage. 4. Ved hjælp af nødbetjeningshåndtaget, presses kørerullerne mod dækkene indtil låsene kan frigøres. 5. Løft op i låsene. 6. Lad kørerullerne glide fri af hjulene. Der er ingen låsemekanisme til at holde kørerullerne fri af hjulene. Dette varetages af en fjeder inde i konstruktionen. Husk at ligge nødbtjeningshåndtaget tilbage i styrekassen efter frakobling af kørerullerne.! Kontroller altid at kørerullerne er fri af hjulene, inden liften transporteres efter en bil. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 20 af 40

20 4 Transport af liften I forbindelse med transport af liften skal man være opmærksom på at tyngdepunktet ligger højere på en lift end på en almindelig trailer. udvis derfor særlig forsigtighed ved høj fart. og nedsæt hastigheden i sving, på ujævn kørebane og over kantstene. Ved Transport skal nationale regler efterleves. Inden man kører med trailerliften, skal det kontrolleres, at den er klargjort til transport. Se afsnit 3.8 for instruktioner om klargøring til transport. Efter evt. trafikskader bør liften efterses for strukturskader af særlig sagkyndig montør. Vedrørende liftens transportmål og vægte se Afsnit 10.1 Tilkobling Afkobling Liften tilkobles det trækkende køretøjs trækanordning. Efter tilkobling løftes støttehjul og el-stik til kørelys samt sikkerhedswire monteres. Kontroller at håndbremsen er slækket. Demonter el-stik og sikkerhedswire. Træk håndbremsen. Støttehjulet sænkes og ved samtidigt træk i koblingshåndtag og nedskruning af støttehjul frigøres kuglekoblingen. Stilles liften på skrånende areal, skal der altid anvendes stopklodser. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 21 af 40

21 5 Løft og surring af liften ved alternativ transport Liften må løftes med stropper placeret på de angivne steder. Der skal anvendes 2 stk. stropper af en længde på min. 2 meter og en bæreevne på min. 500 Kg pr. stk. Liften skal under transporten være surret på de angivne steder. Der må ikke surres omkring bommen. Hvis der ønskes en kort transport længde kan krøjebommen drejes 180 o henover trækstangen, Kan låses med en surring imellem støtteben og bom. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 22 af 40

22 6 Nødbetjening af lift Hvis der sker fejl på det elektriske system kan kurven bringes ned ved hjælp af nødsænkningen. Da nødsænkningen kun kan betjenes fra krøjebommen, skal der altid være en person tilstede, som kan udføre denne opgave. Nødsænkning Strømmen til liften skal Afbrydes inden der nødbetjenes. 1. Krøjning : Sæt håndsvinget på snekkegearets ekstra akseltap og drej mod højre ell. venstre. 2. Bommen ned: Håndbetjening på tipcylinderen, mærket "NØDSÆNK" skrues med uret og nødsænkning starter Efter nødsænkning skrues håndbetjeningen mod uret til stop. Bemærk. Kurven horisonterer ikke under ovenstående procedure. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 23 af 40

23 7 Fejlfinding Fejl Årsag Afhjælpning Liften inaktiv Nøglen i nøgleafbryder fjernet Nøglen stilles i pos. 1. (ingen funktion overhoved) eller står i pos. 0. Nødstop kurv/chassis trykket ind. Udløs nødstop. Nettilslutning er ikke isat Tilslut netkabel El-fejl / hydraulikfejl Tilkald sagkyndig service montør. Chassis inaktivt. Prioteringsknap på betjeningspanel Prioteringsknap i pos. chassis (motor kører ikke) er ikke i pos. chassis. Liften inaktiv. Prioteringsknap "KURV/CHASSIS/ST.BEN" på Prioteringsknappens stilling ændres. betjeningspanel står forkert. Bom er inaktiv. Liftens støtteben har ikke alle fuld kontakt med underlaget. Løft liften ved samtidigt tryk på alle 4 betjenings greb, til de hydrauliske støtteben. Fejl på endestop E20,E21,E22 eller E23 på støttebenene. Tilkald sagkyndig servicemontør. Kurv horisonterer ikke. Fejl i kurvehorisontering. Tilkald sagkyndig servicemontør. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 24 af 40

24 8 Vedligeholdelse Med en lift som er en personløfter, er det vigtigt altid at være opmærksom på ændringer i liftens kondition det uanset, at man følger den foreskrevne vedligeholdelse. Gennemgå daglig liften for at kontrollere at den er forsvarlig i brug og vedligehold den regelmæssigt for at opnå den længste levetid. Ved udskiftning af dele på liften skal der bruges originale reservedele. Liften er fremstillet så den kræver mindst mulig vedligeholdelse. 8.1 Hydraulisk system Justering af sikkerheds- og overtryksventiler må ikke ændres, med mindre det er ifølge skriftlig aftale med DENKA LIFT A/S. Alle sikkerheds og overtryksventiler er fra fabrikken forseglet. Brydes denne forsegling bortfalder garantien. Kontroller inden brug hydraulik slanger og rør for skader og lækager fra samlinger. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages skader. Kontroller hver 14. dag oliestanden i krøjebommen. Der skal være olie i oliestandsglasset, når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Hvis der mangler olie skal der efterfyldes med den anbefalede olietype (se afsnit 10.1). Efterfyld og kontroller kun når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Kontroller hver 2. måned at hydrauliksystemet fungerer. Tryk på "IND" kontakten i styrekassen på krøjebommen, og aflæs samtidig trykket på manometret. Trykket skal være omkring bar. Hvis trykket er lavere kan det skyldes at pumpen eller batterierne er slidt: Et højere tryk indikere problemer med ventilerne. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 25 af 40

25 8.2 Elektrisk system Sikkerhedsfunktioner må ikke justeres eller ændres, med mindre det er ifølge skriftlig aftale med DENKA LIFT A/S. Kontroller jævnligt ledninger og elektrisk udstyr for skader. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages skader. Kontroller lyspanelet for funktion, samt at stik og kabel er ubeskadiget. Skift evt. pære hvis nødvendigt. Liften bør oplades helt efter brug. Kontroller jævnligt batterierne for korrekt væskestand. Hvis det er nødvendigt efterfyldes med destilleret vand. Har batterierne stort vandforbrug så kontakt DENKA LIFT s serviceafdeling. 8.3 Elektrisk sikkerhedssystem Kontroller hver 2. måned at det elektriske sikkerhedssystem fungere. Følgende procedure vil på en hurtig måde kontrollere de væsentlige sikkerhedssystemer. Støtteben Kontroller Støttebenskontakterne ved at prøve at betjene liftens funktioner uden at et eller flere støtteben er slået ned. Det må ikke være muligt at betjene nogen af liftens funktioner. Støttebensovervågning Kontroller Støttebensovervågningen ved at køre alle 4 støtteben ned indtil de er cm over jorden, derved må lampen "støtteben" ikke lyse. Kør støtteben 1 ned indtil det løfter liften, og trykker med min. 40 Kg (Kontroller evt. med vægt) derved må lampen ikke lyse. Gentag for støtteben 2-4. Kør alle støtteben ned og løft hele liften så hjulene går fri af jorden, påvirk alle 4 betjeningshåndtag kortvarigt nedad så trykket udlignes, derefter skal lampen "støtteben" lyse. Horisontering Kontroller Kurvehorisonteringen ved fra krøjebommen og med ubemandet kurv at køre bommen op til ca. 45 O, bemærk at kurven horisonterer korrekt. Afbryd derefter strømmen til horisonteringensanlægget ved at fjerne sikringen F3 fra styrekassen, Der er 230V på klemmerne inde i styrekassen derfor skal tilslutning til lysnettet afbrydes inden styrekassen åbnes. Kør bommen op. Bommen skal stoppe når kurven er mere end 10 O ude af niveau, kør derefter bommen ned, bommen skal stoppe når kurven er mere end 10 O ude af niveau. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 26 af 40

26 Nødstop Genplacer sikringen i styrekassen og kontroller derefter at horisonteringssystemet fungerer korrekt. Monter styrepanelet i multistikket på vinkelarmen. Aktiver nødstop og prøv herefter at betjene liftfunktionerne Funktionerne må da ikke være aktive. Monter herefter styrepanelet i multistikket på styrekassen og aktiver igen nødstop. Prøv herefter at betjene liftfunktionerne Funktionerne må da ikke være aktive. Det må ikke være muligt at betjene liften med et nødstop trykket ind. Tilkald autoriseret montør hvis liften ikke opfører sig som beskrevet. 8.4 Mekanisk Bærende dele må ikke udskiftes eller ændres, med mindre det er ifølge skriftlig aftale med DENKA LIFT A/S. Årligt sikkerhedseftersyn Rengør liften efter brug, særlig bommen og kurven, for at undgå unødvendigt slid. Kontroller at drænhuller i kurvebunden er åbne. Ved brug af højtryksrenser må der ikke sprøjtes direkte på de elektriske dele. Kontroller liften inden brug, for revner og skader på chassis, krøjebom, bom og kurv. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages skader. Smøring i henhold til smøreskema (afsnit 8.5) Krøjekrans smøres årligt med fedt. Der skal smøres med forsigtighed da der ellers vil kunne komme fedt i krøje bremsen. For at fordele fedet skal der skiftevis smøres og krøjes. Efter smøring bør overskydende fedt indvendigt i krøjekransen aftørres. Glideflader på bomrør rengøres og påføres et tyndt lag molykote fedt. Det årlige hovedeftersyn (sikkerhedseftersyn), som skal foretages på liften jf. Arbejdstilsynet, skal udføres af sagkyndigt personale. liften skal hvert år til et årligt sikkerhedseftersyn jf. Arbejdstilsynet. Er tiden for det årlige sikkerhedseftersyn overskredet må liften ikke anvendes. Liften skal være forsynet med et mærke der fortæller hvornår det er tid for det årlige sikkerhedseftersyn. Rengøring af liften Liften rengøres på samme måde som var det en bil og de samme rengøringsmidler kan også anvendes. Er det nødvendigt, at bruge rensevæsker for at rengøre liften skal man være opmærksom på at den ikke skader lak, gummi og tekst på de Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 27 af 40

27 påklæbede instruktioner. Der må gerne bruges højtryksrenser forudsat at der ikke sprøjtes direkte på de elektriske dele. Husk at smøre liften efterfølgende. se afsnit 8.5. Klargøring til opbevaring Opbevaring af liften Liften smøres, Batterier efterfyldes om nødvendigt, batterier oplades helt (isæt nettilslutning), dæk aflastes, alle cylindre skal være kørt helt ind, og liften tildækkes hvis den opbevares udendørs. Det er en god idé at konservere lakken med et egnet lakkonserverings middel. Generelt bør liften opbevares så køligt som muligt dog frost frit. Batterier bør kontrolleres og efterfyldes, om nødvendigt, hver anden måned. Ved længere tids opbevaring er det en god idé med jævne mellemrum at aktivere alle liftfunktionerne så der sker, en motionering af alle bevægelige dele, samt en kraftig afladning af batterierne, hvorefter batterierne bør genoplades. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 28 af 40

28 8.5 Smøreskema Nr. Antal smøresteder Bemærkning Smøres hver 14. dag eller efter behov, samt inden evt. opbevaring. 1 4 Støtteben Fedtsmøres 2 8 Støttebenscylinder Fedtsmøres 3 4 Løftestænger ved krøjebom Fedtsmøres 4 2 Tipcylinder Fedtsmøres 5 4 Løftestænger ved bom Fedtsmøres 6 1 Bomcylinder Fedtsmøres 7 1 Bomrør Fedtsmøres 8 2 Horisonteringscylinder Fedtsmøres 9 1 Kurveophæng Fedtsmøres 14 2 Påløbsbremse Fedtsmøres Smøres årligt 15 4 Krøjekrans Fedtsmøres Se instruktion afsnit 8.4 Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 29 af 40

29 9 Labels 6 DK8 JR 10 HSB / JR Pos Varenr Antal Beskrivelse 1 Unik (DK) 1 Typeskilt (DA ) 2 Unik (EL) 1 Identifikationslabel NØDSTOP Tekst for lamper Forskudt hjulaksel - sikring Sikkerhedsforskrifter Tekst for betjeningsknapper Pil for bomstøttestilling Nm Denka Lift logo m. junior Ved nødsænk drej Nødbetjening Instruktionsbog- Læs instruktionsbogen igennem B 1 Bio-olie /Bio-oil/ Bio-Öl Biohyd SE-S 22 BP A 1 Olie/ Oil/ Öl Bartran HV Sikkerhedseftersyn Ved transport skal hjulene være i yderste pos Løftekrog Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 30 af 40

30 Dæktryk - 40 psi/ 2,75 bar støttebenstryk Kp Låsestang/støtteben Max last 120 Kg Sidekræfter i kurv max. 200N OBS! Før drift kontroller at aftagelig kurv OBS! Liften må kun benyttes med sikkerhedsbælte Vigtig! / Løft ikke her/ kun til fastgørelse Arbejdsdiagram DK8JR10 Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 31 af 40

31 10 Beskrivelse af Liften 10.1 Teknisk data Alment Chassis/krøjebom: Fremstillet i kvalitets stål, sandblæst og malet. Maling Pulver eller vådlak. Farve (standard) Ral 3002 Bom: 2- rørs Stål bom. Støtteben: 4 stk. hydrauliske støtteben. Fælg: 4"J x 13H" Dæktype: Radial 155 R13 Dæktryk: 40 psi - 2,75 bar Aksel: AL-KO Kober B 1200 Træk: ø50 trækkugle, AL-KO Kober AK 160 Koblings tryk: JR10= 60 Kg, JR10= 65 Kg Påløbsbremse: AL-KO 90 s/3 Støttehjul: Caravelle, tryk: 40 psi - 2,75 bar Transportmål: Længde 5,0 m Højde 2,1 m ( 1,82 m uden kurv og støttebens fødder ) Bredde 1,4 m Øvrige mål se målskitse afsnit 9.4 og arbejdsdiagram afsnit 9.5 Vægt JR10 HSB = 910 Kg JR12= 985 Kg For nøjagtig vægtangivelse se liftens typeskilt, idet vægten varierer alt efter udstyr. Hydraulisk udrustning Drivenhed: Hydraulikolie til BP Bartran HV22 eller tilsvarende hydraulik olie, som opfylder DIN driftssystemet del 3 eller ISO 6743/4 kategori HV-normerne. Hydraulikoliens viskositet skal opfylde ISO-VG 22 Tankkapacitet ca. 20 l. Driftssystemets ca. 25 l. kapacitet Temperaturer. liften kan anvendes ved temperaturer mellem -20 til +50 C dog bør der skiftes olie ved ekstrem høje eller ekstrem lave temperaturer. Elektrisk udrustning Styrespænding: Nettilslutning Strømudtag i kurv: 24 V 230 V 10 A 230 V, 1200 W, fungerer når liften er tilsluttet nettet. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 32 af 40

BRUGSANVISNING DL 16 DL 18 DL 21 DL21I. 0401051 Version 130301

BRUGSANVISNING DL 16 DL 18 DL 21 DL21I. 0401051 Version 130301 BRUGSANVISNING DL 16 DL 18 DL 21 DL21I 0401051 Version 130301 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Dansk oversættelse Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd 656 North Taoyuan Road, Ninghai 315600, Zhejiang, P.R. China EF-overensstemmelseserklæring I overensstemmelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING ROYAL Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...11 Tekniske specifikationer...12 Husk før De

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

1 - Lys på campingvognen

1 - Lys på campingvognen 1 - Lys på campingvognen Du kender det sikkert pæren er lige skiftet men alligevel virker baglyset ikke! Typisk er der tale om en bagatel en smule ir på polskoene eller på pærens fatning. Når vognen står

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...10 Tekniske specifikationer...11

Læs mere

AUTOMATISERING ROBOTTER SPECIALMASKINER SERVICEPROGRAM EGATEC A/S. Hvidkjærvej 3 5250 Odense SV. Tlf. +45 2192 2293

AUTOMATISERING ROBOTTER SPECIALMASKINER SERVICEPROGRAM EGATEC A/S. Hvidkjærvej 3 5250 Odense SV. Tlf. +45 2192 2293 SERVICEPROGRAM Hvidkjærvej 3 FORMÅL EGATEC SERVICEPROGRAM EGATECs maskiner og anlæg er bygget til at holde i rigtigt mange år. Vi har anlæg på over 10 år som stadig kører effektivt og tjener penge til

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere