BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR

2

3 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under brug af liften. Liften er fremstillet efter, og overholder, alle gældende forskrifter på produktionstidspunktet. Under almindelige brugsbetingelser er det ikke muligt at betjene liften "forkert". Har De spørgsmål eller ønsker angående Deres DENKA LIFT er De meget velkommen til at kontakte Deres lokale forhandler. Tak for at De valgte en DENKA LIFT som Deres nye lift. Med venlig hilsen DENKA LIFT A/S Højvang Holbæk. Tlf Fax

4

5 Indholdsfortegnelse 1. FORORD BESKRIVELSE AF LIFTEN SIKKERHEDSREGLER BRUG AF LIFTEN FØR BRUG BETJENINGSPANELER OPSTILLING STYREKASSE PÅ KRØJEBOM OPSTILLING AF LIFTEN BETJENING AF HYDRAULISKE STØTTEBEN BETJENING FRA BETJENINGSPANELET NEDTAGNING AF LIFTEN REDUCERET TRANSPORT BREDE SELVKØRING TRANSPORT AF LIFTEN LØFT OG SURRING AF LIFTEN VED ALTERNATIV TRANSPORT NØDBETJENING AF LIFT FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE HYDRAULISK SYSTEM ELEKTRISK SYSTEM ELEKTRISK SIKKERHEDSSYSTEM MEKANISK SMØRESKEMA LABELS BESKRIVELSE AF LIFTEN TEKNISK DATA HYDRAULISK SYSTEM BESKRIVELSE AF ELSYSTEMET ENDESTOP MÅLSKITSER Målskitse DK8 JR 10 HSB Målskitse DK8 JR ARBEJDSDIAGRAMMER Arbejdsdiagram DK 8 JR10 HSB Arbejdsdiagram DK8 JR Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 5 af 40

6 1. Forord DENKA LIFT type DK8JR10/12 er en lille og handy lift, DK8JR10/12 kaldes ofte for "Junior", liften er designet til arbejdsopgaver under trange pladsforhold. Nøgleordene for DK8JR10/12 er smidighed, enkel betjening, gennemført kvalitet og stor alsidighed. Dette er baggrunden for liftens store succes. Denne brugsvejledning indeholder anvisninger for, alle varianter og alle typer af ekstra udstyr. Er de i tvivl om, hvilket udstyr deres lift er forsynet med, kontroller da Liftens identifikationspapirer, som er leveret med liften. HSB type betegnelsen dækker over en lift med hydrauliske støtteben. De skal altid sikre dem, at liften anvendes i overensstemmelse med de forskrifter, der er i denne brugsvejledning, samt de instruktioner der er påklæbet på liften.! Anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med denne brugsanvisning, skal først godkendes skriftligt af DENKA LIFT A/S. Enhver DENKA LIFT opfylder de strengeste sikkerhedsnormer, og er bygget ifølge maskindirektivet. Samt deraf følgende normer. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 6 af 40

7 1.1 Beskrivelse af liften På denne sider forklares en del funktioner og begreber, som anvendes i den efterfølgende brugsvejledning, hvis der ønskes yderligere oplysninger se da afsnit 10. Kørsels retning højre Krøjning moduret (Højre) Betjening fra kurv Horisonterings cylinder Venstre Krøjning meduret (venstre) Bomrør 2 Bomrør 1 UD Bom cylinder IND OP Tipcylinder Løftestang, lang Løftestang, kort NED Betjening fra Krøjebom Støttehjul Krøjebom Betjening af støtteben Støttebenscylinder Støtteben Støttebensfod Fodplade Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 7 af 40

8 2 Sikkerhedsregler Liftens konstruktion og styresystem sikrer brugeren mod uheld under normale driftsbetingelser. Dette betyder dog ikke at De skal være uopmærksom i Deres brug af liften. Endvidere er det vigtigt, at De overholder forskrifterne i denne brugsanvisning. Det er ikke tilladt at omgå liftens sikkerhedsfunktioner.! Fejlbetjening eller forkert anvendelse af liften kan medføre havari, personskade og livsfare. Sikkerhedsregler 1. Læs og forstå brugsanvisningen samt de instruktioner der er påklæbet liften. 2. Liften må kun bruges af personer, der har fået instruktion i brug af liften. 3. Liften må aldrig anvendes af personer under 18 år. 4. Liften må aldrig anvendes af personer, der er påvirket af alkohol eller medicin. 5. For at forhindre uautoriseret brug må liften aldrig efterlades uaflåst. 6. Der skal være en instrueret person til at foretage en eventuel nødsænkning fra jorden. 7. Anvend aldrig en defekt lift. 8. Før brug skal der foretages en kontrol af liftens sikkerhedsudstyr. 9. Vægten i kurven må aldrig overstige 120 kg. (eller 1 mand + 40 Kg) 10. Sidekræfter i kurven må ikke overstige 200N. 11. Liften skal altid opstilles korrekt i vatter. og på bæredygtigt underlag. 12. Liften må aldrig opstilles på en skråning der overstiger 5º = 8,75% hældning. 13. Ved parkering på skrånende terræn skal der anvendes stopklodser under hjulene. 14. Ophold og færdsel under kurven skal forhindres, da der kan være fare for nedfaldne genstande. 15. Liften skal kontrolleres for korrekt opstilling, inden brug genoptages. 16. Ved opstilling på offentlige steder skal der etableres tydelig afmærkning eller afspærring af arbejdsområdet. 17. Operatøren skal ved brug af liften sikre at tredje mand ikke kan komme i klemningsfare. 18. Under brug skal det sikres at lågen i kurven er sikkert lukket og stigen oppe. 19. Liften må ikke anvendes som kran. 20. Belastningen i kurven må aldrig forøges, når bommen er ude af transportstilling. 21. Forlad aldrig kurven medens den er i hævet position. 22. Sid eller stå aldrig på kurvens gelænder. 23. Forøg aldrig arbejdshøjden med stiger, planker eller lign. 24. Monter aldrig plader eller andet som kan forøge vindarealet på kurven eller bommen. 25. Materialer og værktøj skal anbringes sikkert i kurven. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 8 af 40

9 26. Undgå kontakt eller kollision med faste opstandere/bygninger. 27. Ved arbejde nær strømførende luftledninger skal sikkerhedsafstande overholdes. 28. Liften må ikke anvendes i eksplosionsfarligt miljø. 29. Liften må aldrig anvendes hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/sek. (vindstyrke 6 efter Beauforts skala ). 30. Liften må aldrig anvendes i tordenvejr. 31. Liften må ikke udsættes for sandblæsning eller ekstrem vand påvirkning. Ved højtryksrensning skal det undgås at der sprøjtes direkte på de elektriske dele. 32. Under opladning udvikler batterierne eksplosiv gas og må derfor aldrig oplades nær gnister eller åben ild. 33. Overhold altid tidspunktet for årligt sikkerhedseftersyn. Ved arbejde i nærheden af spændingsførende El-forsyningsanlæg må hverken personer eller personløftere, efter gældende "Stærkstrømsreglement" komme nærmere end de viste afstande. Kræver arbejdet mindre afstande, skal den, der forestår arbejdet, i forvejen træffe aftale med El-leverandøren om, hvorledes arbejdet skal udføres. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 9 af 40

10 3. Brug af liften 3.1 Før brug! Al brug af liften skal ske i overensstemmelse med denne brugsanvisning, samt de instruktioner der er påklæbet liften. For at kunne anvende liften sikkert, er det vigtigt, at følge de instruktioner der er i denne brugsanvisning. Og de instruktioner der er påklæbet liften. I afsnit 8 findes en oversigt der gør det muligt at kontrollere om alle instruktioner forefindes på maskinen. Alle brugere skal derfor som minimum have gennemlæst denne brugsanvisning eller have modtaget oplæring af en rutineret bruger. Kontroller altid inden ibrugtagning at: - tidsfrist for sikkerhedseftersyn ikke er overskredet. - alle betjeningsgreb er intakte. - alle påklæbede instruktioner er læselige. - der ikke er lækager fra det hydrauliske system. - der ikke er synlige skader på hydraulikslanger og rør. - der ikke er synlige skader på træktøj, hjul, chassis, krøjebom, bom eller kurv. - lyspanel virker. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 10 af 40

11 3.2 Betjeningspaneler Betjeningssteder Pos. Funktion. 1. Betjeningspanel i kurv. (Nødstop afbryder al styring) 2. Styrekasse på Krøjebom. (Nødstop afbryder al styring). 3. Libelle 4. Nødbetjening af lift. (krøjning) 5. Nødbetjening af lift. (bom) 6. Betjeningsgreb for støtteben.! Inden brug af liften skal den være opstillet korrekt, se afsnit 3.3 Ved opstilling i længere tid på samme sted skal det kontrolleres, om liften stadig står i vatter, og at alle støtteben har kontakt med jorden inden arbejdet genoptages. Anvend aldrig en defekt lift. Hvis der opstår mistanke om, eller der opdages fejl eller skader, skal kurven straks bringes ned. Alle fejl og skader skal udbedres inden liften genanvendes. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 11 af 40

12 3.3 Opstilling Før opstilling Kontroller altid at underlaget er bæredygtigt, og har en hældning på mindre end 5º = 8,75% Understøtning Ved opstilling på andet end befæstet areal skal der for at fordele belastningen anvendes underlagsplader under støttebenene. Belastningen på et enkelt støtteben kan komme op på 750 kg (7,5 kn) under brug. Derfor skal følgende anbefalinger følges. Underlag af: Minimum areal af understøtning. Fladetryk: Asfalt, beton eller fliser: Ingen særlig understøtning. 21 N/cm 2 Solopvarmet asfalt: 28 mm plade på min. 40 x 40 cm. 4,6 N/cm 2 Tør fast græsplæne eller fastkørt grus: Løs jord, våd græsplæne eller andet ikke fast underlag: Is: 28 mm plade på min. 40 x 40 cm. 4,6 N/cm 2 Opstil aldrig liften på dette underlag, da selv en mindre sætning af underlaget kan være farligt. Opstil aldrig liften på ren is. Hvis det bliver nødvendig at udligne niveauforskelle med opklodsning, skal det sikres, at denne ikke kan skride. Da belastningen på et støtteben kan variere fra 750 kg under brug af liften, er der fare for, at en opklodsning kan arbejde sig løs. Kontroller at krøjebommen ved krøjning ikke kan kollidere med faste genstande, såsom mur eller lign, samt bevægelige ting som kraner, skibe, biler osv. Som minimum skal støttebenskvadratet være frit. Se målskitse afsnit 10.5.! Ved opstilling på offentlige steder, skal arbejdsområdet afmærkes tydeligt, og evt. afspærres. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 12 af 40

13 3.4 Styrekasse på krøjebom Liftens styrekasse er placeret under afdækningen forest på krøjebommen. Betjeningen af liften foregår via et flytbart betjeningspanel der kan tilsluttes multistikket på styrekassen eller i et tilsvarende stik ved kurven. Når liften ikke anvendes bør betjeningspanelet opbevares under skærmen på venstre side af krøjebommen. A B C D A B C D Nøgleafbryder. Nødstop: Tryk for at aktivere. Drej med uret for at inaktivere. Stik til betjeningspanel, (et tilsvarende findes ved kurven.) Kontrollamper Gul: 230V tilsluttet. Grøn: Center stilling. Grøn: Støtteben O.K. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 13 af 40

14 3.5 Opstilling af liften Opstilling af liften 1 Træk håndbremsen. Stilles liften på skrånende areal skal der altid anvendes stopklodser. 2. Flyt lyspanelet fra kurven. 3. Tilslut Netkabel. 4. Åben til styrekassen på krøjebommen og drej nøgleafbryderen mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position "ST. BEN". Hydraulikpumpen starter. 5. Med reguleringshåndtagene som er placeret ved bageste venstre støtteben sænkes først de forreste støtteben ned for at beskytte støttehjulet mod overlast. Alle 4 støtteben skal sænkes, til hjulene er fri af jorden og den grønne lampe i styrekassen mærket " STØTTEBEN OK" lyser. Den nemmeste og hurtigste måde at opnå korrekt opstilling på er ved altid at betjene støttebenene parvis. 6. Fortsæt med at justere støttebenene til liften er i vatter, ved brug af den indbyggede libelle. Kontroller at alle støtteben har kontakt med jorden. Det er en god ide at afslutte opstillingen ved kortvarigt at påvirke alle fire betjeninger samtidigt med et tryk nedad. Derved udlignes trykforskelle imellem de forskellige ben. Ved opstilling i længere tid på samme sted vil der altid være fare for en vis sætning af underlaget og/eller støttebenene, og derfor skal det kontrolleres, om liften stadig står i vatter og alle støtteben har kontakt med jorden inden arbejdet genoptages. 7. Stil nøgleafbryderen mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position "LIFT" eller " 0 " alt efter hvor liften skal betjenes fra. Pumpen stopper. 8. Flyt betjeningspanelet til det sted hvor liften skal betjenes fra. Liften er nu klar til brug. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 14 af 40

15 3.6 Betjening af hydrauliske støtteben Liften opstilles ved betjening af manøvrepulten, der er placeret ved forreste støtteben i venstre side. A B C D E Funktion af håndtag på manøvrepult. A Libelle B Forreste støtteben til højre. C Forreste støtteben til venstre. D Bagerste støtteben til højre. E Bagerste støtteben til venstre. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 15 af 40

16 3.7 Betjening fra betjeningspanelet Liften er forsynet med et løst betjeningspanel som kan tilsluttes på styrekassen eller i kurven, inden liften startes flyttes betjenings panelet til det sted hor betjeningen ønske udført fra. Betjening fra krøjebommen bør kun bruges når kurven er ubemandet, eller i en nødsituation, da det kan være svært at overskue kurvens bevægelser. Kontroller at lågen i kurven er sikkert lukket, og at stigen er oppe inden brug af liften. A B C D E F G H Funktion af trykknapper på betjeningspanel A Horntryk B Bommen OP. C Bommen NED. D Bommen UD. E Bommen IND. F Liften krøjer med uret. G Liften krøjer mod uret. H NØDSTOP: Tryk for at aktivere. Drej med uret for at deaktivere. Liften er udstyret med høj og lav hastighed. Lav hastighed opnås ved at trykke knapperne på betjeningspanelet halvt ned og høj hastighed ved at trykke knapperne helt ned. Bevægelsen af bommen er automatisk reduceret til lav hastighed i liftens øverste arbejdsområde. For at få en så rolig bevægelse af kurven som muligt bør der kun bruges en funktion af gangen. Anvend op før ud og ind før ned. Når cylindrene når deres endeposition, slip da trykknapperne. Inden og under brug af liften skal det kontrolleres, at der ikke er personer der er i fare for at blive klemt mod krøjebom, bom eller kurv. Hold altid god afstand til bevægelige ting som lastbiler, kraner, skibe osv. da et sammenstød med disse kan medføre livsfare. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 16 af 40

17 3.8 Nedtagning af liften Før støttebenene kan løftes skal bommen være i transportstilling. Forsøg aldrig at løfte støttebenene før bommen er i transportstilling. For at få bommen i transportstilling, skal følgende gøres 1. Bommen køres helt ind. og ned. 2. Der krøjes til midterpositionen. Dette indikeres af de 2 gule markeringer. Klargøring til transport 1. Træk håndbremsen. Står liften på skrånende areal anvendes stopklodser. 2. Kontroller at der ikke er noget under trailerliften der kan komme i klemme. 3. Løft de bagerste støtteben først for at undgå overlast på støttehjulet. 4. Stil kontakten mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position " 0 " 5. Tag altid nøglen ud af nøgleafbryderen. 6. Monter lyspanel. 7. Fjern løst værktøj og lign. fra kurven. Luk alle kasser og kontroller at de ikke kan åbnes under transport. Liften er nu klar til transport se afsnit 4. for instruktion for tilkobling af bil. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 17 af 40

18 3.9 Reduceret transport brede Skærme Hvis liften skal skubbes igennem smalle passager kan hjulakslerne skubbes ind og derved reducere liftens bredde. Bredden kan reduceres på to måder til henholdsvis 1050mm og 750mm bredde. Det er ofte en fordel at fjerne hjulskærmene ved transport igennem smalle passager. Skærmene fjernes ved at løsne gummi stroppen der er placeret på bagsiden af hjulet/skærmen. Skærmen kan herefter løftes af. 1050mm 750mm Løft hjulene fri af underlaget ved hjælp af støttebenene, (se evt. afsnit om opstilling). Fjern låseboltene på begge hjulaksler. Drej låsepalene 1/2 omgang. Skub hjulene ind indtil låsepalen kan låse i næste hak. Løft hjulene fri af underlaget ved hjælp af støttebenene (se evt. afsnit om opstilling). Afmonter hjulskærmene. Fjern låsebolten på højre hjulaksel. Drej låsepalen 1/2 omgang. Skub hjulakslen ind indtil låsepalen kan låse i sidste hul. Fjern låsebolten på venstre hjulaksel. Drej låsepalen 1/2 omgang. Træk hjulakslen helt ud, drej den en 1/2 omgang og monter det i det bagerste konsol. løft hårnålen af og skub hjulakslen helt ind. monter hårnålen igen. Liften er i transport stilling når hjulene er i yderste stilling. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 18 af 40

19 Efter brug af selvkøringen 1. Drej nøgleafbryderen i styrekassen mærket "0 / LIFT / ST. BEN" til position "0". 2. Træk håndbremsen. 3. Vip selvkøringsstanderen tilbage. 4. Ved hjælp af nødbetjeningshåndtaget, presses kørerullerne mod dækkene indtil låsene kan frigøres. 5. Løft op i låsene. 6. Lad kørerullerne glide fri af hjulene. Der er ingen låsemekanisme til at holde kørerullerne fri af hjulene. Dette varetages af en fjeder inde i konstruktionen. Husk at ligge nødbtjeningshåndtaget tilbage i styrekassen efter frakobling af kørerullerne.! Kontroller altid at kørerullerne er fri af hjulene, inden liften transporteres efter en bil. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 20 af 40

20 4 Transport af liften I forbindelse med transport af liften skal man være opmærksom på at tyngdepunktet ligger højere på en lift end på en almindelig trailer. udvis derfor særlig forsigtighed ved høj fart. og nedsæt hastigheden i sving, på ujævn kørebane og over kantstene. Ved Transport skal nationale regler efterleves. Inden man kører med trailerliften, skal det kontrolleres, at den er klargjort til transport. Se afsnit 3.8 for instruktioner om klargøring til transport. Efter evt. trafikskader bør liften efterses for strukturskader af særlig sagkyndig montør. Vedrørende liftens transportmål og vægte se Afsnit 10.1 Tilkobling Afkobling Liften tilkobles det trækkende køretøjs trækanordning. Efter tilkobling løftes støttehjul og el-stik til kørelys samt sikkerhedswire monteres. Kontroller at håndbremsen er slækket. Demonter el-stik og sikkerhedswire. Træk håndbremsen. Støttehjulet sænkes og ved samtidigt træk i koblingshåndtag og nedskruning af støttehjul frigøres kuglekoblingen. Stilles liften på skrånende areal, skal der altid anvendes stopklodser. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 21 af 40

21 5 Løft og surring af liften ved alternativ transport Liften må løftes med stropper placeret på de angivne steder. Der skal anvendes 2 stk. stropper af en længde på min. 2 meter og en bæreevne på min. 500 Kg pr. stk. Liften skal under transporten være surret på de angivne steder. Der må ikke surres omkring bommen. Hvis der ønskes en kort transport længde kan krøjebommen drejes 180 o henover trækstangen, Kan låses med en surring imellem støtteben og bom. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 22 af 40

22 6 Nødbetjening af lift Hvis der sker fejl på det elektriske system kan kurven bringes ned ved hjælp af nødsænkningen. Da nødsænkningen kun kan betjenes fra krøjebommen, skal der altid være en person tilstede, som kan udføre denne opgave. Nødsænkning Strømmen til liften skal Afbrydes inden der nødbetjenes. 1. Krøjning : Sæt håndsvinget på snekkegearets ekstra akseltap og drej mod højre ell. venstre. 2. Bommen ned: Håndbetjening på tipcylinderen, mærket "NØDSÆNK" skrues med uret og nødsænkning starter Efter nødsænkning skrues håndbetjeningen mod uret til stop. Bemærk. Kurven horisonterer ikke under ovenstående procedure. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 23 af 40

23 7 Fejlfinding Fejl Årsag Afhjælpning Liften inaktiv Nøglen i nøgleafbryder fjernet Nøglen stilles i pos. 1. (ingen funktion overhoved) eller står i pos. 0. Nødstop kurv/chassis trykket ind. Udløs nødstop. Nettilslutning er ikke isat Tilslut netkabel El-fejl / hydraulikfejl Tilkald sagkyndig service montør. Chassis inaktivt. Prioteringsknap på betjeningspanel Prioteringsknap i pos. chassis (motor kører ikke) er ikke i pos. chassis. Liften inaktiv. Prioteringsknap "KURV/CHASSIS/ST.BEN" på Prioteringsknappens stilling ændres. betjeningspanel står forkert. Bom er inaktiv. Liftens støtteben har ikke alle fuld kontakt med underlaget. Løft liften ved samtidigt tryk på alle 4 betjenings greb, til de hydrauliske støtteben. Fejl på endestop E20,E21,E22 eller E23 på støttebenene. Tilkald sagkyndig servicemontør. Kurv horisonterer ikke. Fejl i kurvehorisontering. Tilkald sagkyndig servicemontør. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 24 af 40

24 8 Vedligeholdelse Med en lift som er en personløfter, er det vigtigt altid at være opmærksom på ændringer i liftens kondition det uanset, at man følger den foreskrevne vedligeholdelse. Gennemgå daglig liften for at kontrollere at den er forsvarlig i brug og vedligehold den regelmæssigt for at opnå den længste levetid. Ved udskiftning af dele på liften skal der bruges originale reservedele. Liften er fremstillet så den kræver mindst mulig vedligeholdelse. 8.1 Hydraulisk system Justering af sikkerheds- og overtryksventiler må ikke ændres, med mindre det er ifølge skriftlig aftale med DENKA LIFT A/S. Alle sikkerheds og overtryksventiler er fra fabrikken forseglet. Brydes denne forsegling bortfalder garantien. Kontroller inden brug hydraulik slanger og rør for skader og lækager fra samlinger. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages skader. Kontroller hver 14. dag oliestanden i krøjebommen. Der skal være olie i oliestandsglasset, når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Hvis der mangler olie skal der efterfyldes med den anbefalede olietype (se afsnit 10.1). Efterfyld og kontroller kun når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Kontroller hver 2. måned at hydrauliksystemet fungerer. Tryk på "IND" kontakten i styrekassen på krøjebommen, og aflæs samtidig trykket på manometret. Trykket skal være omkring bar. Hvis trykket er lavere kan det skyldes at pumpen eller batterierne er slidt: Et højere tryk indikere problemer med ventilerne. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 25 af 40

25 8.2 Elektrisk system Sikkerhedsfunktioner må ikke justeres eller ændres, med mindre det er ifølge skriftlig aftale med DENKA LIFT A/S. Kontroller jævnligt ledninger og elektrisk udstyr for skader. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages skader. Kontroller lyspanelet for funktion, samt at stik og kabel er ubeskadiget. Skift evt. pære hvis nødvendigt. Liften bør oplades helt efter brug. Kontroller jævnligt batterierne for korrekt væskestand. Hvis det er nødvendigt efterfyldes med destilleret vand. Har batterierne stort vandforbrug så kontakt DENKA LIFT s serviceafdeling. 8.3 Elektrisk sikkerhedssystem Kontroller hver 2. måned at det elektriske sikkerhedssystem fungere. Følgende procedure vil på en hurtig måde kontrollere de væsentlige sikkerhedssystemer. Støtteben Kontroller Støttebenskontakterne ved at prøve at betjene liftens funktioner uden at et eller flere støtteben er slået ned. Det må ikke være muligt at betjene nogen af liftens funktioner. Støttebensovervågning Kontroller Støttebensovervågningen ved at køre alle 4 støtteben ned indtil de er cm over jorden, derved må lampen "støtteben" ikke lyse. Kør støtteben 1 ned indtil det løfter liften, og trykker med min. 40 Kg (Kontroller evt. med vægt) derved må lampen ikke lyse. Gentag for støtteben 2-4. Kør alle støtteben ned og løft hele liften så hjulene går fri af jorden, påvirk alle 4 betjeningshåndtag kortvarigt nedad så trykket udlignes, derefter skal lampen "støtteben" lyse. Horisontering Kontroller Kurvehorisonteringen ved fra krøjebommen og med ubemandet kurv at køre bommen op til ca. 45 O, bemærk at kurven horisonterer korrekt. Afbryd derefter strømmen til horisonteringensanlægget ved at fjerne sikringen F3 fra styrekassen, Der er 230V på klemmerne inde i styrekassen derfor skal tilslutning til lysnettet afbrydes inden styrekassen åbnes. Kør bommen op. Bommen skal stoppe når kurven er mere end 10 O ude af niveau, kør derefter bommen ned, bommen skal stoppe når kurven er mere end 10 O ude af niveau. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 26 af 40

26 Nødstop Genplacer sikringen i styrekassen og kontroller derefter at horisonteringssystemet fungerer korrekt. Monter styrepanelet i multistikket på vinkelarmen. Aktiver nødstop og prøv herefter at betjene liftfunktionerne Funktionerne må da ikke være aktive. Monter herefter styrepanelet i multistikket på styrekassen og aktiver igen nødstop. Prøv herefter at betjene liftfunktionerne Funktionerne må da ikke være aktive. Det må ikke være muligt at betjene liften med et nødstop trykket ind. Tilkald autoriseret montør hvis liften ikke opfører sig som beskrevet. 8.4 Mekanisk Bærende dele må ikke udskiftes eller ændres, med mindre det er ifølge skriftlig aftale med DENKA LIFT A/S. Årligt sikkerhedseftersyn Rengør liften efter brug, særlig bommen og kurven, for at undgå unødvendigt slid. Kontroller at drænhuller i kurvebunden er åbne. Ved brug af højtryksrenser må der ikke sprøjtes direkte på de elektriske dele. Kontroller liften inden brug, for revner og skader på chassis, krøjebom, bom og kurv. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages skader. Smøring i henhold til smøreskema (afsnit 8.5) Krøjekrans smøres årligt med fedt. Der skal smøres med forsigtighed da der ellers vil kunne komme fedt i krøje bremsen. For at fordele fedet skal der skiftevis smøres og krøjes. Efter smøring bør overskydende fedt indvendigt i krøjekransen aftørres. Glideflader på bomrør rengøres og påføres et tyndt lag molykote fedt. Det årlige hovedeftersyn (sikkerhedseftersyn), som skal foretages på liften jf. Arbejdstilsynet, skal udføres af sagkyndigt personale. liften skal hvert år til et årligt sikkerhedseftersyn jf. Arbejdstilsynet. Er tiden for det årlige sikkerhedseftersyn overskredet må liften ikke anvendes. Liften skal være forsynet med et mærke der fortæller hvornår det er tid for det årlige sikkerhedseftersyn. Rengøring af liften Liften rengøres på samme måde som var det en bil og de samme rengøringsmidler kan også anvendes. Er det nødvendigt, at bruge rensevæsker for at rengøre liften skal man være opmærksom på at den ikke skader lak, gummi og tekst på de Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 27 af 40

27 påklæbede instruktioner. Der må gerne bruges højtryksrenser forudsat at der ikke sprøjtes direkte på de elektriske dele. Husk at smøre liften efterfølgende. se afsnit 8.5. Klargøring til opbevaring Opbevaring af liften Liften smøres, Batterier efterfyldes om nødvendigt, batterier oplades helt (isæt nettilslutning), dæk aflastes, alle cylindre skal være kørt helt ind, og liften tildækkes hvis den opbevares udendørs. Det er en god idé at konservere lakken med et egnet lakkonserverings middel. Generelt bør liften opbevares så køligt som muligt dog frost frit. Batterier bør kontrolleres og efterfyldes, om nødvendigt, hver anden måned. Ved længere tids opbevaring er det en god idé med jævne mellemrum at aktivere alle liftfunktionerne så der sker, en motionering af alle bevægelige dele, samt en kraftig afladning af batterierne, hvorefter batterierne bør genoplades. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 28 af 40

28 8.5 Smøreskema Nr. Antal smøresteder Bemærkning Smøres hver 14. dag eller efter behov, samt inden evt. opbevaring. 1 4 Støtteben Fedtsmøres 2 8 Støttebenscylinder Fedtsmøres 3 4 Løftestænger ved krøjebom Fedtsmøres 4 2 Tipcylinder Fedtsmøres 5 4 Løftestænger ved bom Fedtsmøres 6 1 Bomcylinder Fedtsmøres 7 1 Bomrør Fedtsmøres 8 2 Horisonteringscylinder Fedtsmøres 9 1 Kurveophæng Fedtsmøres 14 2 Påløbsbremse Fedtsmøres Smøres årligt 15 4 Krøjekrans Fedtsmøres Se instruktion afsnit 8.4 Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 29 af 40

29 9 Labels 6 DK8 JR 10 HSB / JR Pos Varenr Antal Beskrivelse 1 Unik (DK) 1 Typeskilt (DA ) 2 Unik (EL) 1 Identifikationslabel NØDSTOP Tekst for lamper Forskudt hjulaksel - sikring Sikkerhedsforskrifter Tekst for betjeningsknapper Pil for bomstøttestilling Nm Denka Lift logo m. junior Ved nødsænk drej Nødbetjening Instruktionsbog- Læs instruktionsbogen igennem B 1 Bio-olie /Bio-oil/ Bio-Öl Biohyd SE-S 22 BP A 1 Olie/ Oil/ Öl Bartran HV Sikkerhedseftersyn Ved transport skal hjulene være i yderste pos Løftekrog Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 30 af 40

30 Dæktryk - 40 psi/ 2,75 bar støttebenstryk Kp Låsestang/støtteben Max last 120 Kg Sidekræfter i kurv max. 200N OBS! Før drift kontroller at aftagelig kurv OBS! Liften må kun benyttes med sikkerhedsbælte Vigtig! / Løft ikke her/ kun til fastgørelse Arbejdsdiagram DK8JR10 Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 31 af 40

31 10 Beskrivelse af Liften 10.1 Teknisk data Alment Chassis/krøjebom: Fremstillet i kvalitets stål, sandblæst og malet. Maling Pulver eller vådlak. Farve (standard) Ral 3002 Bom: 2- rørs Stål bom. Støtteben: 4 stk. hydrauliske støtteben. Fælg: 4"J x 13H" Dæktype: Radial 155 R13 Dæktryk: 40 psi - 2,75 bar Aksel: AL-KO Kober B 1200 Træk: ø50 trækkugle, AL-KO Kober AK 160 Koblings tryk: JR10= 60 Kg, JR10= 65 Kg Påløbsbremse: AL-KO 90 s/3 Støttehjul: Caravelle, tryk: 40 psi - 2,75 bar Transportmål: Længde 5,0 m Højde 2,1 m ( 1,82 m uden kurv og støttebens fødder ) Bredde 1,4 m Øvrige mål se målskitse afsnit 9.4 og arbejdsdiagram afsnit 9.5 Vægt JR10 HSB = 910 Kg JR12= 985 Kg For nøjagtig vægtangivelse se liftens typeskilt, idet vægten varierer alt efter udstyr. Hydraulisk udrustning Drivenhed: Hydraulikolie til BP Bartran HV22 eller tilsvarende hydraulik olie, som opfylder DIN driftssystemet del 3 eller ISO 6743/4 kategori HV-normerne. Hydraulikoliens viskositet skal opfylde ISO-VG 22 Tankkapacitet ca. 20 l. Driftssystemets ca. 25 l. kapacitet Temperaturer. liften kan anvendes ved temperaturer mellem -20 til +50 C dog bør der skiftes olie ved ekstrem høje eller ekstrem lave temperaturer. Elektrisk udrustning Styrespænding: Nettilslutning Strømudtag i kurv: 24 V 230 V 10 A 230 V, 1200 W, fungerer når liften er tilsluttet nettet. Brugsanvisning DK8JR10 HSB / JR12 side 32 af 40

BRUGSANVISNING DL 16 DL 18 DL 21 DL21I. 0401051 Version 130301

BRUGSANVISNING DL 16 DL 18 DL 21 DL21I. 0401051 Version 130301 BRUGSANVISNING DL 16 DL 18 DL 21 DL21I 0401051 Version 130301 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig

Læs mere

BRUGSANVISNING DLX15. Version 121104

BRUGSANVISNING DLX15. Version 121104 BRUGSANVISNING DLX15 Version 121104 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT DLX15. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under brug af

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

MODEL MANISCOPIC Denne manual Tlf. Jyllandsafd Tlf. Sjællandsafd

MODEL MANISCOPIC Denne manual Tlf. Jyllandsafd Tlf. Sjællandsafd BRUGERMANUAL FOR MODEL MANISCOPIC Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør. Adresse Tlf. nr.. Fax nr.. Sælger. Tlf. nr.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Brugervejledning Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Årgang 2017 Anvendelse Kistevognen er konstrueret til at hente, bringe og løfte på kisterne. Enten direkte fra bedemandens

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Sikkerheds regler og brugerinstruktioner

Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Brugermanual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner samt overholde Arbejdstilsynets

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning Brovst klovbeskæringsboks

Brugsanvisning Brovst klovbeskæringsboks Betjening af frontlåge Frontspil Betjening af frontspil Betjening af spil for mavebælte Hæve/sænke boks Betjening spil for venstre forben Understøtningsklods venstre forben Kæde for højdeindstilling af

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Solift Klovbeskæringsboks

Solift Klovbeskæringsboks Brugsanvisning Varenr.: 9042790 Solift Klovbeskæringsboks Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Solift klovbeskæringsboks Varenr.: 9042790 Beskrivelse: Klovbeskæringsboksen

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport.

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Ideel løsning ved ejendomsfornyelse. Elevatorliften kan leveres med ønsket løftehøjde op til 20 meter. Kan monteres hvor

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere