Forord Lise Nygaard Jensen Dorrit Thode Torben Mark Lene Riger-Kusk Frede Brunø Helle Faber Kirsten Mathiasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Lise Nygaard Jensen Dorrit Thode Torben Mark Lene Riger-Kusk Frede Brunø Helle Faber Kirsten Mathiasen"

Transkript

1 Forord Med denne mappe ønsker Nøvling Samråd at præsentere landsbyen Nøvling for nye indbyggere i byen. På de følgende sider kan du derfor hente gode lokale informationer om både foreningslivet i byen og byens mange små og store handlende/erhvervsdrivende. Nøvling Samråd er et organ for alle foreninger i Nøvling, og på nuværende tidspunkt har følgende foreninger valgt at være aktive i Samrådet: Nøvling Fodboldklub, Nøvling Forsamlingshus, Nøvling Borgerforening, Nøvling Skole og Menighedsrådet ved Nøvling kirke. Men der er mange flere foreninger i Nøvling hvem de er, og hvad de laver, kan du bl.a. læse om her i mappen. Derudover består mappen af en Vejviser med navne og adresser på diverse lokale erhvervsaktive nøvlingboere både professionelle og amatører. Her finder du alt fra autoreparation til honningavler, og fra gaveartikler til entreprenører. Nærværende udgave af Nøvling-mappen er blevet til i løbet af efteråret Vi forsøger hele tiden at ajourføre mappen. Derfor er vi altid glade for en henvendelse, hvis noget skal ændres, eller hvis noget nyt skal optages i mappen. Hold dig derfor ikke tilbage med at kontakte én af nedenstående, hvis du synes, der mangler noget eller nogen. Og gem mappen, da der kan komme opdaterede sider, så har du altid en aktuel Nøvling-håndbog i huset. Seneste opdateret version kan findes på byens hjemmeside. Derudover er det altid en god ide at kigge ind på Nøvling bys hjemmeside og holde øje med og benytte byens opslagskasse på det gamle frysehus overfor Forsamlingshuset. Da denne mappe er en del af den velkomst, vi gerne vil give til nye medborgere i byen, hører samrådet meget gerne fra dig, hvis du får nye naboer. Så sørger vi for at udbringe denne mappe samt en velkomsthilsen. Indhold: Bogbussen FDF Fællesspisning Gistrup Square Dance Club Lokalhistorisk Forening Nøvling Borgerforening Nøvling Fodboldklub Nøvling Folkedanserforening Nøvling Forsamlingshus Nøvling Menighedsråd Nøvling Skole Nøvling Vandværk Vejviser Lise Nygaard Jensen, Nøvling Forsamlingshus tlf , Dorrit Thode, Nøvling Fodboldklub tlf , Torben Mark, Nøvling Fodboldklub tlf , Lene Riger-Kusk, Nøvling Menighedsråd tlf , Frede Brunø, Nøvling Borgerforening Tlf , Helle Faber, Nøvling Skole Tlf , Kirsten Mathiasen, Lokalhistorisk Forening Tlf

2 Bogbussen Bogbussen har holdeplads i Nøvling ved den gamle Brugs-bygning Tider: Mandag kl Torsdag kl Du kan ringe til bogbussen i åbningstiden: Bogbussen er Det nordjyske Landsbiblioteks rullende afdeling. I bogbussen kan du låne bøger tidsskrifter, musik, playstations-spil, cd-rom er, lydbøger, videoer og dvd-film. For at låne i bogbussen skal voksne som personligt lånerkort anvende et sygesikringsbevis tilknyttet en selvvalgt PIN-kode. Børn og unge under 18 år har ret til at låne, hvis én af forældrene udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket. Du kan bestille materialer eller kontakte bibliotek / bogbus via eller På hjemmesiden finder du flere oplysninger om bogbussen. Læs bla. om nye materialer i bogbussen eller se vejledning i bestilling og fornyelse af lån. På gensyn i Bogbussen dit lokale bibliotek.

3 FDF Visse Ladegaard, Visse FDF Visse Tider: Kig ind på vores hjemmeside: og i opslagskassen på frysehuset. Anette Bundgaard Christensen Tlf: / FDF er: Bygge huler, blive beskidt og høre historier. Snitte med dolk, bygge bål og få det til at brænde. Lave teater, synge og høre om Gud. Være på løb, lægge forbindinger og slukke ildebrande. Sommerlejr, julelejr og weekendture. Solnedgange og sove under åben himmel. Bygge med rafter, gå i kirke og sejle i kano. Ligge på glasskår, sove i bivuak og bede aftenbøn. Klatre i træer, bage snobrød og hygge sig om bålet samt friluftsliv, kammeratskab og grineflip FDF er simpelthen noget man er ikke bare noget man går til Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredsledelsen eller tjekke

4 Fællesspisning Pauseområdet, Nøvling Skole. Tider: En gang om måneden fra august til juni. Starter kl. 18 og slutter som regel omkring kl Det er altid muligt at se de aktuelle datoer for fællesspisning i opslagskassen på det gamle frysehus, samt på Helene og Martin Jensen, Opalvej Hanne og Niels Schyberg, Rubinvej Gennem mange år har der været tradition for fællesspisning i Nøvling. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi skiftes til at lave mad. På forhånd har et par familier meldt sig som kokke. De har så retten til at bestemme menuen, og skal også dække bord og rydde op. Vi andre bidrager ved selv at medbringe service og drikkevarer, og skal så blot nyde maden og det hyggelige samvær! Det koster 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn over 4 år at deltage i fællesspisning. Pengene lægges i en kuvert og afleveres senest om søndagen inden fællesspisningen hos en af kontaktpersonerne. Vel mødt til fællesspisning!

5 Gistrup Square Dance Club Nøvling Forsamlingshus Tider: Mandag kl Sæsonen starter ca. 1. september og slutter omkring 1. april. Formand: Kaj M. Jensen, Spiren 43,, tlf , PR/caller: Erik Petersen, Lyngtoften 13, tlf , Klubben virker for at udbrede New Style squaredans i Gistrup og omegn. Derudover arrangerer vi workshops i square dance på en weekendtur, holder afslutningsfest, hvor andre klubber bliver inviteret samt deltager i andre klubbers arrangementer. Kontingent: 350 kr. pr. halvsæson. 1.års dansere har gratis prøvemåned i september.

6 Lokalhistorisk Forening Perlevej 10, Nøvling Skole i den sydlige ende af pavillonen. Tider: Arkivet er åbent hver onsdag kl og første mandag i måneden kl samt efter aftale med formanden eller arkivlederen. Arkivet er lukket i skolernes ferie. Formand Poul Madsen, Sæderup Arkivleder, Kirsten Mathiasen Nøvling sogns lokalhistoriske forening blev stiftet i 1987 med det formål at samle og registrere det indkomne materiale, der belyser sognets fortid. Alt skulle samles og opbevares i et arkiv, og arkivet åbnede samme år, først i et lille værelse i en tidligere lærerbolig, senere flyttede arkivet i bedre og større lokaler på Nøvling skole i den sydlige ende af pavillonen, Perlevej 10, Nøvling. Foreningen / arkivet omfatter både Gistrup Nøvling Visse (det gamle Nøvling sogn), nu er Gistrup et selvstændigt sogn. Arkivet modtager gerne alt, hvad der omhandler fortiden, så som billeder af huse, gårde og personer, samt personlige papirer, skøder, pantebreve og aftægtskontrakter. Forhandlingsprotokoller og regnskabsbøger fra nedlagte eller eksisterende foreninger fortæller også om fortiden. I årenes løb er der blevet samlet godt 1000 billeder, rigtig mange arkivalier samt en del avisudklip om stort og småt fra området. Det, der sker i dag, er jo fortid i morgen. Alle er velkomne til at besøge os. På gensyn!

7 Nøvling Borgerforening Aktiviteterne afholdes som regel i forsamlingshuset eller på skolen. Tider: Aktiviteterne er spredt over hele året se nedenfor. Martin Mølholm, formand, I Nøvling Borgerforening arbejder vi for at varetage Nøvlings interesser i forhold til omverdenen, specielt i forhold til Aalborg Kommune. Borgerforeningen arrangerer også forskellige arrangementer hen over året. Borgerforeningen har løbende kontakt med kommunen, f.eks. omkring trafikforholdene i Nøvling og i forhold til vedligeholdelse og forbedring af de rekreative områder. I løbet af året har Borgerforeningen følgende arrangementer: Landsbydag: Afholdes en lørdag sidst i maj. Der startes med morgenkaffe i forsamlingshuset, derefter er der Markedsdag bag forsamlingshuset og om aftenen er der fest. Sct. Hans: Afholdes 23. juni i forsamlingshuset. Der sælges grillstegt gris, holdes båltale og tændes bål. Aftenen slutter med kaffe og lagkage. Børnedisco: Afholdes en fredag sidst i august i skolens gymnastiksal. Holdes i forbindelse med starten på fællesspisning og fodboldklubbens årlig fodboldturnering. Juletræsfest: Afholdes i forsamlingshuset i begyndelsen af december. Der er forskellige aktiviteter for hele familien, der bliver fortalt historier, danset om juletræet og selvfølgelig kommer julemanden på besøg. I november holder Borgerforeningen generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Hvert år er 2 medlemmer på valg. Medlemskab af foreningen koster p.t. 60 kr. pr. husstand pr. år og 35 kr. for enlige pr. år. Se også hjemmesiden:

8 Nøvling Fodboldklub Vi har et dejligt klubhus, der er placeret ved fodboldbanen bag skolen. Omklædnings- og toiletfaciliteter låner vi af skolen. Træningstider: Se på hjemmesiden og i opslagskassen for de præcise tider. Eller ring til kontaktpersonerne. Torben Mark, formand Glenn Wiebenson, ungdomsformand Hanne Petersen, gymnastik Therese Svanholm, dans Klubben er en lille klub i lokalsamfundet, der har det overordnede mål, at det sociale er i højsædet. Dvs. at medlemmer af klubben deltager på lige vilkår. Vi har formuleret en målsætning for ungdomsafdelingen, der lyder, at: klubben skal give alle børn mulighed for at spille fodbold og i trygge rammer bibringe dem en sund og positiv udvikling, såvel på det fodboldmæssige som på det menneskelige plan. Gennem skabelse af en positiv klubfølelse hos ungdommen, at knytte den enkelte tættere til klubben, for herigennem at skabe et socialt samvær til glæde for alle i klubben. Klubben har hold i de fleste af ungdomsrækkerne, både piger og drenge. Vi har et serie-hold, der gør sig i de lavere rækker. Endvidere har klubben et oldboyshold, der spiller syv-mands kampe. Vi har et hold damespillere, der gør det rigtig godt. Hver mandag aften i vinterhalvåret sveder gymnasterne i gymnastiksalen. Og endelig har klubben en flok piger, der øver sportsdans / cheerleading hver torsdag. I alt har klubben ca. 100 medlemmer. Har du lyst til at deltage i klubbens aktiviteter, så kontakt en fra klubben eller mød op til en træningsaften. Kig på klubbens hjemmeside for yderligere information:

9 Nøvling Folkedansere Nøvling Forsamlingshus. Tider: Vi danser torsdage kl Sæsonen starter midt i september og slutter omkring påske. Lene Korsgaard, formand, tlf Folkedans er dans, spillemands musik, god motion og hyggeligt samvær. Folkedans er for alle, så tag en partner under armen og kom og vær med. Vi har plads til mange flere. Folkedans er det også de gamle dragter? Ja, men langt de fleste dansere har ingen dragt. De gamle dragter er et kapitel for sig. Vi er en lille flok i Nøvling, der er blevet interesseret i de gamle dragter. Vi har lavet sy-hold og selv syet dragter. Vi bliver nok aldrig færdige, så der er mulighed for at være med, hvis lysten skulle melde sig. Folkedans er også LIEGSTOUW (bal). Vi tager til liegstouw hos andre foreninger, og holder også selv en. Nogle er med ofte, og andre en gang imellem. Det er helt op til én selv, hvor meget samvær, motion, dans og musik man har lyst til. STÆVNER og KURSER: arrangeres rundt om forskellige steder, og det er muligt at deltage, lidt eller meget, alt efter tid, lyst og mulighed. Så tag hinanden under armen, danseskoene i tasken og så af sted. Alle er velkomne uanset alder. Dog har vi ikke et børnehold, men kan der blive børn nok til et hold, vil vi gerne starte et.

10 Nøvling Forsamlingshus Forsamlingshuset er beliggende centralt i byen på adressen Nøvlingvej 135, Nøvling Udlejning af forsamlingshuset: Oda Pedersen Formand: Jesper Mølbak Nøvling Forsamlingshus er det lokale festlokale og samlingssted. Det første forsamlingshus blev bygget i 1906, og det nuværende hus er bygget i Huset har gennem årene været en uundværlig del af Nøvling, og vil forhåbentlig være det i mange år fremover. Forsamlingshuset lejes bl.a. ud til folkedans og squaredans, til møder og generalforsamlinger, men selvfølgelig først og fremmest til private fester. Prisen for leje, af den store sal, er: fredag lørdag kr. 1000,- lørdag søndag kr. 1800,- fredag søndag kr. 2100,- lørdag mandag kr. 2100,- Lejeperioden er fra første dag kl. 12 til sidste dag kl. 09. Ønsker man at leje den lille sal, afhænger det af, om den store sal er udlejet. Forsamlingshuset er under konstant fornyelse. Senest er der indkøbt nye borde og stole, og salene er blevet malet. Fremover skal garderoben og toiletterne renoveres, og der skal males og moderniseres i resten af huset. Se forsamlingshusets hjemmeside, med bla. udlejningskalender:

11 Nøvling Menighedsråd Aktiviteterne foregår selvfølgelig oftest i kirken, men også i menighedshuset Toften ved siden af kirken. Tider: Der er normalt gudstjeneste i Nøvling kirke hver søn- og helligdag. For præcise tidspunkter må man holde sig orienteret via kirkebladet, dagspressen samt Nøvling Kirkes hjemmeside Præsten i Nøvling: Lene Riger-Kusk, Nøvling Skolevej 10, Nøvling, Menighedsrådsformand: Niels Anker Nielsen, Graveren i Nøvling: Jens Sørensen, Kirkekontoret for Nøvling sogn er fælles med Gunderup og Gistrup sogne og har adressen: Gunderupvej 1, Gunderup,, Nøvling sogn, som dækker byerne Nøvling og Visse med opland, er en del af Gunderup-Nøvling- Gistrup pastorat. Der er tilknyttet tre præster, som bor i henholdsvis Gunderup, Nøvling og Gistrup. Nøvling menighedsråd er som alle andre menighedsråd en demokratisk valgt forsamling bestående af otte medlemmer. Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Menighedsrådets opgaver er mange. Det spænder fra vedligeholdelse af den gamle kirke (Nøvling kirke er 900 år gammel), over arbejdsgiver for kirkens ansatte, til arrangør af kirkens forskellige aktiviteter. Konfirmanderne fra sognet går til præst i Nøvling og bliver konfirmeret i Nøvling. Elever på 3. klassetrin bliver tilbudt minikonfirmand-undervisning. Der er børnekirkekor ved kirken. Kirkens organist arrangerer en række koncerter i løbet af året. Et udvalg under menighedsrådet arrangerer bl.a. sogneeftermiddage, sogneaftener, foredragsrækker samt kirke for småfolk. Sammen med Gunderup og Gistrup sogne tilbydes babysalmesang. Nøvling menighedsråd udgiver sammen med menighedsrådet i Gunderup et Kirkeblad fire gange om året. Det postomdeles til alle husstande i sognet. Heri kan man bl.a. læse, hvornår der er gudstjeneste, hvem der sidder i menighedsrådet, hvilke arrangementer der finder sted i Nøvling sogn m.v.

12 Nøvling Skole, DUS og Børnehave Nøvling Skole Vej 5-7, Tider: Skolen er åben daglig fra kl til ca DUS har åben fra kl til 8.00 og fra kl til (16.30 om fredagen). Børnehaven har åben fra kl til17.00 (16.30 om fredagen). DUS 1½ har åbent to eftermiddage om ugen fra til Skolen (skolesekretær Mariane Dohm Børsting) (omstilling til flere numre) Skoleleder Helle Faber Viceinspektør Mona Bach Sørensen Teknisk Serviceleder Per Christensen DUS og børnehave DUS Fællesleder / børnehaveleder: Helle Hyldgaard Kristensen Skolen er en landsbyordning. Det betyder, at der er tilknyttet en børnehave og DUS til skolen. Skolen er byens største arbejdsplads. De oprindelige bygninger er fra Stor ombygning i 2000 med bl.a. nye faglokaler og bibliotek/læringscenter. Skolen har ca. 150 elever fra Bh.kl. til 6. kl. Der er 12 lærere og 1 børnehave-klasseleder. DUS en har ca. 90 børn og 6 ansatte pædagoger. Børnehaven har 30 pladser og 5 ansatte pædagoger. Skolen ligger midt i et naturskønt område med stor ny legeplads og grønne områder, som bruges meget i undervisningen. Se mere på

13 Nøvling Vandværk I/S Selve vandværket befinder sig på Perlevej umiddelbart før skolen. Jørgen H. Jensen, formand Kim Tranholm, kasserer Ekstra aflæsning af måler, brud på vandrør mv. henvendelse til Niels Peter Kjølby, vandværksbestyrer Nøvling Vandværk blev oprettet i 1893, som et af de første landsby-vandværker herhjemme. Der skal aflæses vandure i juni og december. Der udsendes selvaflæsnings kort, som skal være kassereren i hænde senest 5 juli og 5 januar. Analyseresultaterne udsendes som regel sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til den seneste analyse kan knyttes kommentarerne: Analyseresultaterne af prøvetagning 16. marts 2006 viste, at vandværket overholder kvalitetskravene. Analysen viste også, at hårdheden er 15,2 dh. Når værdierne ligger mellem dh, defineres vandet som middelhårdt.

14 Vejviser Autoreparation Auto 85 - Bil- og MC Center v/ Jesper Andersen Nøvlingvej 178, Nøvling JBK Auto v/ Jimmy Bersang Oppelstrupvej 11, Nøvling Nøvling Autoværksted v/ Søren Huse Pedersen Fax: Nøvlingvej 127, Nøvling Behandlere Klassisk homøopati v/ Randi Valsted, Nøvlingvej 123b, Nøvling Krop & Terapi v/ Michael Nørgaard Olesen Nøvlingvej 160, Nøvling Beklædning Butik Højsletgaard - tøj til kvinder v/ Lene Kalstrup Andersen Nøvlingvej 199, Nøvling

15 Brugskunst, Gaveartikler, Malerier mv. Abstrakte malerier v/ Pia Kjølbye Diamantvej 11, Nøvling Malerier v/ Lone Mikaelsen Nøvlingparken 17 Boutique Nørgaard v/ Heidi Nørgaard Olesen Nøvlingvej 152, Nøvling Jordemodertasken Tasker, tæpper, varmepuder mm v/ Lise Jensen Oppelstrupvej 15 El-installatører IDE-EL v/ Per Westergaard Nøvlingvej 94 Entreprenører JTS v/ Jens Toft Gultentorpvej 46 O. Holland Aps v/ Ove Holland Nøvlingvej 164, Nøvling

16 Frisører Salon v/ Marian Andersen Hadsundvej 334 Honningsalg Biavler v/ Ruth og Ole Andersen Nøvlingvej 136, Nøvling Institutioner, dagplejere mv. Nøvling Skole Nøvling Skolevej 5, Nøvling DUS, Nøvling Skole Børnehaven, Nøvling Skole Kommunale dagplejere i Nøvling Oda Pedersen Lis Jensen Kontakt Pladsanvisningen i Aalborg Kommune (omstilling) Privat dagpleje Nøvling v/ Anne-Marie Nielsen Nøvlingvej 126

17 Jordbær, juletræer mv. Jordbær, kartofler, ærter, juletræer og pyntegrønt: v/ Jens Chr. Andersen Nøvlingvej 199, Nøvling Juletræer og pyntegrønt v/ Mette Klitgaard og Ole Andreassen Gultentorpvej 28 Maskinstationer Gistrup Maskinstation Nøvlingvej 87 Nøvling Maskinstation Nøvlingvej 195, Nøvling Møbler, interiør mv. Eventyrlige Værelser Nøvlingvej 130 Nøvling Tapetshop.dk v/ Mette Solskov Kirkeageren 25, Nøvling

18 Pc reparation/ Web Nordjysk Pc service v/ Jens Sørensen Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tømrere Sanco v/ Henrik Jensen Nøvling Kirkevej 20, Nøvling

Nøvlingen. december 2010

Nøvlingen. december 2010 Nøvlingen december 2010 Nøvlingen - Indhold Nyt fra Samrådet - Nøvling festuge... 3 Tak til sponsorer - Nøvling festuge... 4 Nyt fra fodboldklubben... 6 Borgerforeningen opsætter juletræ... 7 Forsamlingshuset...

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Nøvlingen. Februar 2012. Kom til fastelavnsfest i Nøvling, læs mere på bagsiden

Nøvlingen. Februar 2012. Kom til fastelavnsfest i Nøvling, læs mere på bagsiden Nøvlingen Februar 2012 Kom til fastelavnsfest i Nøvling, læs mere på bagsiden Nøvlingen - Indhold Nøvling festuge... 3 Nyt fra samrådet... 4 Nyt fra skolen... 6 Endelig blev isen klar... 9 Opslagstavlen...

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nøvlingen NO 3 2008. Der blæst en vældig vind den dav u fra vest

Nøvlingen NO 3 2008. Der blæst en vældig vind den dav u fra vest Nøvlingen NO 3 2008 Der blæst en vældig vind den dav u fra vest Auto 85 havde igen sensommertræf med rigtig mange unge og ældre, der kom på deres prægtige maskiner. Så mange blev de, at 2000 pølser hurtigt

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer Longomontanus December 2011 Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer December måneds storme har vist, hvilke enorme kræfter naturen råder over.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere