Forord Lise Nygaard Jensen Dorrit Thode Torben Mark Lene Riger-Kusk Frede Brunø Helle Faber Kirsten Mathiasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Lise Nygaard Jensen Dorrit Thode Torben Mark Lene Riger-Kusk Frede Brunø Helle Faber Kirsten Mathiasen"

Transkript

1 Forord Med denne mappe ønsker Nøvling Samråd at præsentere landsbyen Nøvling for nye indbyggere i byen. På de følgende sider kan du derfor hente gode lokale informationer om både foreningslivet i byen og byens mange små og store handlende/erhvervsdrivende. Nøvling Samråd er et organ for alle foreninger i Nøvling, og på nuværende tidspunkt har følgende foreninger valgt at være aktive i Samrådet: Nøvling Fodboldklub, Nøvling Forsamlingshus, Nøvling Borgerforening, Nøvling Skole og Menighedsrådet ved Nøvling kirke. Men der er mange flere foreninger i Nøvling hvem de er, og hvad de laver, kan du bl.a. læse om her i mappen. Derudover består mappen af en Vejviser med navne og adresser på diverse lokale erhvervsaktive nøvlingboere både professionelle og amatører. Her finder du alt fra autoreparation til honningavler, og fra gaveartikler til entreprenører. Nærværende udgave af Nøvling-mappen er blevet til i løbet af efteråret Vi forsøger hele tiden at ajourføre mappen. Derfor er vi altid glade for en henvendelse, hvis noget skal ændres, eller hvis noget nyt skal optages i mappen. Hold dig derfor ikke tilbage med at kontakte én af nedenstående, hvis du synes, der mangler noget eller nogen. Og gem mappen, da der kan komme opdaterede sider, så har du altid en aktuel Nøvling-håndbog i huset. Seneste opdateret version kan findes på byens hjemmeside. Derudover er det altid en god ide at kigge ind på Nøvling bys hjemmeside og holde øje med og benytte byens opslagskasse på det gamle frysehus overfor Forsamlingshuset. Da denne mappe er en del af den velkomst, vi gerne vil give til nye medborgere i byen, hører samrådet meget gerne fra dig, hvis du får nye naboer. Så sørger vi for at udbringe denne mappe samt en velkomsthilsen. Indhold: Bogbussen FDF Fællesspisning Gistrup Square Dance Club Lokalhistorisk Forening Nøvling Borgerforening Nøvling Fodboldklub Nøvling Folkedanserforening Nøvling Forsamlingshus Nøvling Menighedsråd Nøvling Skole Nøvling Vandværk Vejviser Lise Nygaard Jensen, Nøvling Forsamlingshus tlf , Dorrit Thode, Nøvling Fodboldklub tlf , Torben Mark, Nøvling Fodboldklub tlf , Lene Riger-Kusk, Nøvling Menighedsråd tlf , Frede Brunø, Nøvling Borgerforening Tlf , Helle Faber, Nøvling Skole Tlf , Kirsten Mathiasen, Lokalhistorisk Forening Tlf

2 Bogbussen Bogbussen har holdeplads i Nøvling ved den gamle Brugs-bygning Tider: Mandag kl Torsdag kl Du kan ringe til bogbussen i åbningstiden: Bogbussen er Det nordjyske Landsbiblioteks rullende afdeling. I bogbussen kan du låne bøger tidsskrifter, musik, playstations-spil, cd-rom er, lydbøger, videoer og dvd-film. For at låne i bogbussen skal voksne som personligt lånerkort anvende et sygesikringsbevis tilknyttet en selvvalgt PIN-kode. Børn og unge under 18 år har ret til at låne, hvis én af forældrene udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket. Du kan bestille materialer eller kontakte bibliotek / bogbus via eller På hjemmesiden finder du flere oplysninger om bogbussen. Læs bla. om nye materialer i bogbussen eller se vejledning i bestilling og fornyelse af lån. På gensyn i Bogbussen dit lokale bibliotek.

3 FDF Visse Ladegaard, Visse FDF Visse Tider: Kig ind på vores hjemmeside: og i opslagskassen på frysehuset. Anette Bundgaard Christensen Tlf: / FDF er: Bygge huler, blive beskidt og høre historier. Snitte med dolk, bygge bål og få det til at brænde. Lave teater, synge og høre om Gud. Være på løb, lægge forbindinger og slukke ildebrande. Sommerlejr, julelejr og weekendture. Solnedgange og sove under åben himmel. Bygge med rafter, gå i kirke og sejle i kano. Ligge på glasskår, sove i bivuak og bede aftenbøn. Klatre i træer, bage snobrød og hygge sig om bålet samt friluftsliv, kammeratskab og grineflip FDF er simpelthen noget man er ikke bare noget man går til Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredsledelsen eller tjekke

4 Fællesspisning Pauseområdet, Nøvling Skole. Tider: En gang om måneden fra august til juni. Starter kl. 18 og slutter som regel omkring kl Det er altid muligt at se de aktuelle datoer for fællesspisning i opslagskassen på det gamle frysehus, samt på Helene og Martin Jensen, Opalvej Hanne og Niels Schyberg, Rubinvej Gennem mange år har der været tradition for fællesspisning i Nøvling. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi skiftes til at lave mad. På forhånd har et par familier meldt sig som kokke. De har så retten til at bestemme menuen, og skal også dække bord og rydde op. Vi andre bidrager ved selv at medbringe service og drikkevarer, og skal så blot nyde maden og det hyggelige samvær! Det koster 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn over 4 år at deltage i fællesspisning. Pengene lægges i en kuvert og afleveres senest om søndagen inden fællesspisningen hos en af kontaktpersonerne. Vel mødt til fællesspisning!

5 Gistrup Square Dance Club Nøvling Forsamlingshus Tider: Mandag kl Sæsonen starter ca. 1. september og slutter omkring 1. april. Formand: Kaj M. Jensen, Spiren 43,, tlf , PR/caller: Erik Petersen, Lyngtoften 13, tlf , Klubben virker for at udbrede New Style squaredans i Gistrup og omegn. Derudover arrangerer vi workshops i square dance på en weekendtur, holder afslutningsfest, hvor andre klubber bliver inviteret samt deltager i andre klubbers arrangementer. Kontingent: 350 kr. pr. halvsæson. 1.års dansere har gratis prøvemåned i september.

6 Lokalhistorisk Forening Perlevej 10, Nøvling Skole i den sydlige ende af pavillonen. Tider: Arkivet er åbent hver onsdag kl og første mandag i måneden kl samt efter aftale med formanden eller arkivlederen. Arkivet er lukket i skolernes ferie. Formand Poul Madsen, Sæderup Arkivleder, Kirsten Mathiasen Nøvling sogns lokalhistoriske forening blev stiftet i 1987 med det formål at samle og registrere det indkomne materiale, der belyser sognets fortid. Alt skulle samles og opbevares i et arkiv, og arkivet åbnede samme år, først i et lille værelse i en tidligere lærerbolig, senere flyttede arkivet i bedre og større lokaler på Nøvling skole i den sydlige ende af pavillonen, Perlevej 10, Nøvling. Foreningen / arkivet omfatter både Gistrup Nøvling Visse (det gamle Nøvling sogn), nu er Gistrup et selvstændigt sogn. Arkivet modtager gerne alt, hvad der omhandler fortiden, så som billeder af huse, gårde og personer, samt personlige papirer, skøder, pantebreve og aftægtskontrakter. Forhandlingsprotokoller og regnskabsbøger fra nedlagte eller eksisterende foreninger fortæller også om fortiden. I årenes løb er der blevet samlet godt 1000 billeder, rigtig mange arkivalier samt en del avisudklip om stort og småt fra området. Det, der sker i dag, er jo fortid i morgen. Alle er velkomne til at besøge os. På gensyn!

7 Nøvling Borgerforening Aktiviteterne afholdes som regel i forsamlingshuset eller på skolen. Tider: Aktiviteterne er spredt over hele året se nedenfor. Martin Mølholm, formand, I Nøvling Borgerforening arbejder vi for at varetage Nøvlings interesser i forhold til omverdenen, specielt i forhold til Aalborg Kommune. Borgerforeningen arrangerer også forskellige arrangementer hen over året. Borgerforeningen har løbende kontakt med kommunen, f.eks. omkring trafikforholdene i Nøvling og i forhold til vedligeholdelse og forbedring af de rekreative områder. I løbet af året har Borgerforeningen følgende arrangementer: Landsbydag: Afholdes en lørdag sidst i maj. Der startes med morgenkaffe i forsamlingshuset, derefter er der Markedsdag bag forsamlingshuset og om aftenen er der fest. Sct. Hans: Afholdes 23. juni i forsamlingshuset. Der sælges grillstegt gris, holdes båltale og tændes bål. Aftenen slutter med kaffe og lagkage. Børnedisco: Afholdes en fredag sidst i august i skolens gymnastiksal. Holdes i forbindelse med starten på fællesspisning og fodboldklubbens årlig fodboldturnering. Juletræsfest: Afholdes i forsamlingshuset i begyndelsen af december. Der er forskellige aktiviteter for hele familien, der bliver fortalt historier, danset om juletræet og selvfølgelig kommer julemanden på besøg. I november holder Borgerforeningen generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Hvert år er 2 medlemmer på valg. Medlemskab af foreningen koster p.t. 60 kr. pr. husstand pr. år og 35 kr. for enlige pr. år. Se også hjemmesiden:

8 Nøvling Fodboldklub Vi har et dejligt klubhus, der er placeret ved fodboldbanen bag skolen. Omklædnings- og toiletfaciliteter låner vi af skolen. Træningstider: Se på hjemmesiden og i opslagskassen for de præcise tider. Eller ring til kontaktpersonerne. Torben Mark, formand Glenn Wiebenson, ungdomsformand Hanne Petersen, gymnastik Therese Svanholm, dans Klubben er en lille klub i lokalsamfundet, der har det overordnede mål, at det sociale er i højsædet. Dvs. at medlemmer af klubben deltager på lige vilkår. Vi har formuleret en målsætning for ungdomsafdelingen, der lyder, at: klubben skal give alle børn mulighed for at spille fodbold og i trygge rammer bibringe dem en sund og positiv udvikling, såvel på det fodboldmæssige som på det menneskelige plan. Gennem skabelse af en positiv klubfølelse hos ungdommen, at knytte den enkelte tættere til klubben, for herigennem at skabe et socialt samvær til glæde for alle i klubben. Klubben har hold i de fleste af ungdomsrækkerne, både piger og drenge. Vi har et serie-hold, der gør sig i de lavere rækker. Endvidere har klubben et oldboyshold, der spiller syv-mands kampe. Vi har et hold damespillere, der gør det rigtig godt. Hver mandag aften i vinterhalvåret sveder gymnasterne i gymnastiksalen. Og endelig har klubben en flok piger, der øver sportsdans / cheerleading hver torsdag. I alt har klubben ca. 100 medlemmer. Har du lyst til at deltage i klubbens aktiviteter, så kontakt en fra klubben eller mød op til en træningsaften. Kig på klubbens hjemmeside for yderligere information:

9 Nøvling Folkedansere Nøvling Forsamlingshus. Tider: Vi danser torsdage kl Sæsonen starter midt i september og slutter omkring påske. Lene Korsgaard, formand, tlf Folkedans er dans, spillemands musik, god motion og hyggeligt samvær. Folkedans er for alle, så tag en partner under armen og kom og vær med. Vi har plads til mange flere. Folkedans er det også de gamle dragter? Ja, men langt de fleste dansere har ingen dragt. De gamle dragter er et kapitel for sig. Vi er en lille flok i Nøvling, der er blevet interesseret i de gamle dragter. Vi har lavet sy-hold og selv syet dragter. Vi bliver nok aldrig færdige, så der er mulighed for at være med, hvis lysten skulle melde sig. Folkedans er også LIEGSTOUW (bal). Vi tager til liegstouw hos andre foreninger, og holder også selv en. Nogle er med ofte, og andre en gang imellem. Det er helt op til én selv, hvor meget samvær, motion, dans og musik man har lyst til. STÆVNER og KURSER: arrangeres rundt om forskellige steder, og det er muligt at deltage, lidt eller meget, alt efter tid, lyst og mulighed. Så tag hinanden under armen, danseskoene i tasken og så af sted. Alle er velkomne uanset alder. Dog har vi ikke et børnehold, men kan der blive børn nok til et hold, vil vi gerne starte et.

10 Nøvling Forsamlingshus Forsamlingshuset er beliggende centralt i byen på adressen Nøvlingvej 135, Nøvling Udlejning af forsamlingshuset: Oda Pedersen Formand: Jesper Mølbak Nøvling Forsamlingshus er det lokale festlokale og samlingssted. Det første forsamlingshus blev bygget i 1906, og det nuværende hus er bygget i Huset har gennem årene været en uundværlig del af Nøvling, og vil forhåbentlig være det i mange år fremover. Forsamlingshuset lejes bl.a. ud til folkedans og squaredans, til møder og generalforsamlinger, men selvfølgelig først og fremmest til private fester. Prisen for leje, af den store sal, er: fredag lørdag kr. 1000,- lørdag søndag kr. 1800,- fredag søndag kr. 2100,- lørdag mandag kr. 2100,- Lejeperioden er fra første dag kl. 12 til sidste dag kl. 09. Ønsker man at leje den lille sal, afhænger det af, om den store sal er udlejet. Forsamlingshuset er under konstant fornyelse. Senest er der indkøbt nye borde og stole, og salene er blevet malet. Fremover skal garderoben og toiletterne renoveres, og der skal males og moderniseres i resten af huset. Se forsamlingshusets hjemmeside, med bla. udlejningskalender:

11 Nøvling Menighedsråd Aktiviteterne foregår selvfølgelig oftest i kirken, men også i menighedshuset Toften ved siden af kirken. Tider: Der er normalt gudstjeneste i Nøvling kirke hver søn- og helligdag. For præcise tidspunkter må man holde sig orienteret via kirkebladet, dagspressen samt Nøvling Kirkes hjemmeside Præsten i Nøvling: Lene Riger-Kusk, Nøvling Skolevej 10, Nøvling, Menighedsrådsformand: Niels Anker Nielsen, Graveren i Nøvling: Jens Sørensen, Kirkekontoret for Nøvling sogn er fælles med Gunderup og Gistrup sogne og har adressen: Gunderupvej 1, Gunderup,, Nøvling sogn, som dækker byerne Nøvling og Visse med opland, er en del af Gunderup-Nøvling- Gistrup pastorat. Der er tilknyttet tre præster, som bor i henholdsvis Gunderup, Nøvling og Gistrup. Nøvling menighedsråd er som alle andre menighedsråd en demokratisk valgt forsamling bestående af otte medlemmer. Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Menighedsrådets opgaver er mange. Det spænder fra vedligeholdelse af den gamle kirke (Nøvling kirke er 900 år gammel), over arbejdsgiver for kirkens ansatte, til arrangør af kirkens forskellige aktiviteter. Konfirmanderne fra sognet går til præst i Nøvling og bliver konfirmeret i Nøvling. Elever på 3. klassetrin bliver tilbudt minikonfirmand-undervisning. Der er børnekirkekor ved kirken. Kirkens organist arrangerer en række koncerter i løbet af året. Et udvalg under menighedsrådet arrangerer bl.a. sogneeftermiddage, sogneaftener, foredragsrækker samt kirke for småfolk. Sammen med Gunderup og Gistrup sogne tilbydes babysalmesang. Nøvling menighedsråd udgiver sammen med menighedsrådet i Gunderup et Kirkeblad fire gange om året. Det postomdeles til alle husstande i sognet. Heri kan man bl.a. læse, hvornår der er gudstjeneste, hvem der sidder i menighedsrådet, hvilke arrangementer der finder sted i Nøvling sogn m.v.

12 Nøvling Skole, DUS og Børnehave Nøvling Skole Vej 5-7, Tider: Skolen er åben daglig fra kl til ca DUS har åben fra kl til 8.00 og fra kl til (16.30 om fredagen). Børnehaven har åben fra kl til17.00 (16.30 om fredagen). DUS 1½ har åbent to eftermiddage om ugen fra til Skolen (skolesekretær Mariane Dohm Børsting) (omstilling til flere numre) Skoleleder Helle Faber Viceinspektør Mona Bach Sørensen Teknisk Serviceleder Per Christensen DUS og børnehave DUS Fællesleder / børnehaveleder: Helle Hyldgaard Kristensen Skolen er en landsbyordning. Det betyder, at der er tilknyttet en børnehave og DUS til skolen. Skolen er byens største arbejdsplads. De oprindelige bygninger er fra Stor ombygning i 2000 med bl.a. nye faglokaler og bibliotek/læringscenter. Skolen har ca. 150 elever fra Bh.kl. til 6. kl. Der er 12 lærere og 1 børnehave-klasseleder. DUS en har ca. 90 børn og 6 ansatte pædagoger. Børnehaven har 30 pladser og 5 ansatte pædagoger. Skolen ligger midt i et naturskønt område med stor ny legeplads og grønne områder, som bruges meget i undervisningen. Se mere på

13 Nøvling Vandværk I/S Selve vandværket befinder sig på Perlevej umiddelbart før skolen. Jørgen H. Jensen, formand Kim Tranholm, kasserer Ekstra aflæsning af måler, brud på vandrør mv. henvendelse til Niels Peter Kjølby, vandværksbestyrer Nøvling Vandværk blev oprettet i 1893, som et af de første landsby-vandværker herhjemme. Der skal aflæses vandure i juni og december. Der udsendes selvaflæsnings kort, som skal være kassereren i hænde senest 5 juli og 5 januar. Analyseresultaterne udsendes som regel sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til den seneste analyse kan knyttes kommentarerne: Analyseresultaterne af prøvetagning 16. marts 2006 viste, at vandværket overholder kvalitetskravene. Analysen viste også, at hårdheden er 15,2 dh. Når værdierne ligger mellem dh, defineres vandet som middelhårdt.

14 Vejviser Autoreparation Auto 85 - Bil- og MC Center v/ Jesper Andersen Nøvlingvej 178, Nøvling JBK Auto v/ Jimmy Bersang Oppelstrupvej 11, Nøvling Nøvling Autoværksted v/ Søren Huse Pedersen Fax: Nøvlingvej 127, Nøvling Behandlere Klassisk homøopati v/ Randi Valsted, Nøvlingvej 123b, Nøvling Krop & Terapi v/ Michael Nørgaard Olesen Nøvlingvej 160, Nøvling Beklædning Butik Højsletgaard - tøj til kvinder v/ Lene Kalstrup Andersen Nøvlingvej 199, Nøvling

15 Brugskunst, Gaveartikler, Malerier mv. Abstrakte malerier v/ Pia Kjølbye Diamantvej 11, Nøvling Malerier v/ Lone Mikaelsen Nøvlingparken 17 Boutique Nørgaard v/ Heidi Nørgaard Olesen Nøvlingvej 152, Nøvling Jordemodertasken Tasker, tæpper, varmepuder mm v/ Lise Jensen Oppelstrupvej 15 El-installatører IDE-EL v/ Per Westergaard Nøvlingvej 94 Entreprenører JTS v/ Jens Toft Gultentorpvej 46 O. Holland Aps v/ Ove Holland Nøvlingvej 164, Nøvling

16 Frisører Salon v/ Marian Andersen Hadsundvej 334 Honningsalg Biavler v/ Ruth og Ole Andersen Nøvlingvej 136, Nøvling Institutioner, dagplejere mv. Nøvling Skole Nøvling Skolevej 5, Nøvling DUS, Nøvling Skole Børnehaven, Nøvling Skole Kommunale dagplejere i Nøvling Oda Pedersen Lis Jensen Kontakt Pladsanvisningen i Aalborg Kommune (omstilling) Privat dagpleje Nøvling v/ Anne-Marie Nielsen Nøvlingvej 126

17 Jordbær, juletræer mv. Jordbær, kartofler, ærter, juletræer og pyntegrønt: v/ Jens Chr. Andersen Nøvlingvej 199, Nøvling Juletræer og pyntegrønt v/ Mette Klitgaard og Ole Andreassen Gultentorpvej 28 Maskinstationer Gistrup Maskinstation Nøvlingvej 87 Nøvling Maskinstation Nøvlingvej 195, Nøvling Møbler, interiør mv. Eventyrlige Værelser Nøvlingvej 130 Nøvling Tapetshop.dk v/ Mette Solskov Kirkeageren 25, Nøvling

18 Pc reparation/ Web Nordjysk Pc service v/ Jens Sørensen Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tømrere Sanco v/ Henrik Jensen Nøvling Kirkevej 20, Nøvling

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Nøvlingen. Februar 2012. Kom til fastelavnsfest i Nøvling, læs mere på bagsiden

Nøvlingen. Februar 2012. Kom til fastelavnsfest i Nøvling, læs mere på bagsiden Nøvlingen Februar 2012 Kom til fastelavnsfest i Nøvling, læs mere på bagsiden Nøvlingen - Indhold Nøvling festuge... 3 Nyt fra samrådet... 4 Nyt fra skolen... 6 Endelig blev isen klar... 9 Opslagstavlen...

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

33. årgang - nr. 2 - april 2015

33. årgang - nr. 2 - april 2015 33. årgang - nr. 2 - april 2015 Carsten Egø Nielsen holdt foredrag til åbent arkiv. Se mere på side 8. 1 AVREBJERG NYT udgives af H Havrebjerg. Medlemskab af Havrebjerg Sogneforening koster kr. 100 pr.

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014 LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 3 September 2014 Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene Nordvang Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup Tlf.: 60 48 79 64 sija@dbmail.dk

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 141-26. årgang juni 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. i m. s b. t t. - o. N i

Stouby Bladet. Nr. 141-26. årgang juni 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. i m. s b. t t. - o. N i t 1 Stouby Bladet - i samarbejde med stouby.nu St o fe r e m u te s b n dl i m y - o er e g t godt s Stoubyl te ø gennem Alfred d be N i a t el t p b å o s id e m e g se n o ø 7, s s s n a S if 6 m o te

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

NUMMER 8 JUNI 2014 GOD SANKT HANS FEST OG GOD SOMMER

NUMMER 8 JUNI 2014 GOD SANKT HANS FEST OG GOD SOMMER k o n t a k t e n NUMMER 8 JUNI 2014 GOD SANKT HANS FEST OG GOD SOMMER Selv om sommeren officielt starter med juni, er det først rigtig sommer med sommersolhvervet efterfulgt af Sankt Hans fester. I sognet

Læs mere

Dyrlægen i Stouby. Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation

Dyrlægen i Stouby. Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation 1 Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk r musik man gaard- Få designet og syet nyt tøj - eller det gamle repareret hos Ni-Design v / Ingeborg Sejr, Vejlevej

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Side 13. jystrup valsølille sogneblad. højdepunktet. Nr. 2 2015 19/5-30/8 36. årgang

Side 13. jystrup valsølille sogneblad. højdepunktet. Nr. 2 2015 19/5-30/8 36. årgang Side 13 Side 13 jystrup valsølille sogneblad højdepunktet Nr. 2 2015 19/5-30/8 36. årgang bynyt foreningskavalkade Amatørteaterforeningen SØ- HOLMSCENEN Kultur- og Teaterhuset Ålbækvej 2, 4174 Søholmscenens

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Gadefodbold 2013 20. årgang nr. 3 September - Oktober - November 2013

Gadefodbold 2013 20. årgang nr. 3 September - Oktober - November 2013 Gadefodbold 2013 20. årgang nr. 3 September - Oktober - November 2013 Kilden - Sogneblad for Manna & Thise Udgives af: Thise forsamlingshus, Manna-Thise Pensionistforening, Thise Idrætsforening, Lokalhistorisk

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN udgives af Fællesvirke Vest udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 23. ÅRGANG 2. UDGAVE SEPTEMBER 2010 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Marianne Thuesen 30568244 Oplag: 375 Forside: Motiv fra

Læs mere