Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister..."

Transkript

1 Sognenyt 2/2013 April - Juni Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Konfirmandlister...side 8 Holtum Å ved Hygildvej

2 Engene Ved eng forstås de naturlige fugtige områder der oftest findes langs søer og åer. De græsbevoksede, træfrie enge vi kender og forstår som eng er ikke naturlige. De er i mere eller mindre grad udviklet under og påvirket af menneskets indgriben gennem århundreders pleje med inddigning og udgrøftning og ved høslet og afgræsning. Her bjergede man en stor del af kvægets vinterfoder, og den bonde der ikke havde eng var ilde stedt. Udtrykket eng er agers moder betyder at man hentede foderet i engen, og den deraf producerede gødning blev brugt på agermarken til kornproduktion. En af de største påvirkninger af engene skete da man i 1800tallet etablerede overrislingsanlæg. Formålet med overrislingen var ikke bare at tilføre vand, men også at tilføre nærigsstoffer. Man konstaterede dog, at der ikke var den gødningsvirkning i vandet man havde forestillet sig. Overrislingen af det relative lune åvand i de tidlige forårsmåneder fremmede en tidlig græsvækst og gav derved mulighed for en større græsproduktion. Vandingseng i Hedegård. Her ses hvordan jorden er hvælvet op, nærmest som højryggede agre. Vandet blev ledt gennem renden øverst på bedet, og skulle så risle gennem græsset til afløbsrenderne og derfra tilbage i vandløbet. Ved at jorden blev hævet op over afløbsrenderne opnåede man også en dræningningsvirkning på vandlidende områder. I de overenskomster der blev lavet i forbindelse kollektive anlæg, blev der beskrevet hvor meget vand de enkelte lodsejere måtte tage og hvornår. At det også var for gødningstilførselens skyld at der blev etableret vandingsenge, ses deraf, at der blev vandet sent i efteråret og tidlig om foråret, altså i perioder hvor græsset ikke havde behov for vand. Her i sognet var man forholdsvis tidlig med på engvandingen om end i lille målestok. I 1845 bliver der tinglyst en kontrakt mellem Selvejergårdmand Søren Jonasen af Meldharild (han havde den gård der er kendt som Harrild Vandmølle) som ejer, og Gårdmand Jørgen Pedersen ejer af Usseltoft i Brande Sogn (gården Usseltoft havde en næsten ½ km lang engstrækning mellem Ane Jensdatters eng og Vester Harrilds eng), samt Ane Jensdatter, enke efter afdøde gårdmand Niels Christensen i Meldharild, som lejere. (Det var en gård der lå på den anden side åen, over for vandmøllen og blev kaldt Fruens Gård. Den lå hvor nu Åhuset ligger). Kontrakten lyder: Jeg Søren Jonasen bortlejer herved fra mig og efterkommende ejere af min gård til Jørgen Pedersen og Ane Jensdatter fra 1. november S. Å. at regne, den over min gårds mark løbende bæk Melharild bæk kaldet (det er Kvindebæk), for at lejerne eller deres efterkommende gårdes ejere må bruge og afbenytte bækken eller vandløbet ligesom de finde for godt, til derfra at henlede vandet på deres enge eller på hvad anden måde de bedst vide, vil og kan hvad vandet fra bækken. Når de vil have vandet fra bækken ledet til deres enge at grave en grøft fra bækken over min mark til Ane Jensdatters jord hvilken grøft dog ikke må være bredere end 5 kvarter og ej dybere end 6 kvarter. Derimod forpligter jeg Jørgen Pedersen og jeg Ane Jensdatter som lejere os såvelsom vore gårdes efterkommende ejere til at ene for begge og begge for en at levere Søren Jonasen årlig i leje af ovenstående bæk eller vandløb 5 rigsdaler sølv. Den erlægges på hans bopæl hvert års 1. november. 1. gang 1. november d. å. For at få det samlede engstrækning overrislet 2

3 skulle der graves en kanal på ca. 1 km. Jeg har intet kenskab til om projektet blev gennemført. Hedeselskabet er nok mest kendt for opdyrkning af hede til landbrugsjord og plantageplantning, men, og det var nok især i begyndelsen, etablerede selskabet mange engvandingsprojekter. Der blev oprettet skoler, hvor der blev uddannet engmestre, som kunne anlægge vandingsenge. I begyndelsen af 1900tallet var der ikke en eng, hvor der ikke var lavet overrisling, hvis der var mulighed derfor. Man skal ikke langt op i 1900tallet før de første anlæg gik af brug. Det var meget arbejdskraftkrævende at vedligeholde anlæggene. Rislerenderne skulle tilses og passes, så vandet hele tiden sivede jævnt ud over arealet. Og da man fik slåmaskinen, havde man ikke de samme muligheder som med høleen, at slå græsset på den ujævne flade. Dæmningen med sluseanlæg ved Hygildvej. I 1874 blev der med Hedeselskabets medvirken etableret et større kollektivt engvandingssystem ved Holtum å. Hvor Hygildvej passerer Holtum å kan man se rester at det stemmeanlæg der skulle stuve vandet op, så det løb ind i den gravede kanal, der endnu ligger her på åens sydside. Og da kanalen har mindre fald end åen, har den hævet sig adskillige meter over åen når den når til Harrild Vandmølle. Her blev vandet, ved hjælp af en akvædukt, ført over på åens nordside. Skjern å ved Givevej. Her ses tydelig hvad der sker hvis engene ikke bliver afgræsset (bliver givet tilbage til naturen). Engen til venstre bliver afgræsset med kvier, mens den til højre ikke har været afgræsset de sidste ca. ti år. Arealet er fuldstændig tilgroet med tagrør. Senere vil pil, som så småt har indfundet sig, sammen med andre træarter invadere området. Det vi forstår ved engflora, engkabbeleje og gøgeurter for blot at nævne nogle, vil fuldstændig forsvinde. Jens Jonassen Akvædukten ved rastepladsen i Harrild. Nu var vandet ført så højt op, at det var muligt at vande agerjorden. Kanalen fortsætter nogle kilometer endnu til Fasterholt. 3

4 Andagt - En glad begyndelse Det er påske. Jesus er opstanden. Han lever. Det gør ikke døden mindre gådefuld eller tragisk, når vi oplever, at den fravrister os dem, vi holder af. Sorgen er ikke mindre smertefuld, afmagten ikke mindre afmægtig. Døden er stadigvæk en fjende, selv i de situationer, hvor den optræder som den store udfrier. Men den er nu en besejret fjende. Besejret af Kristus. Derfor er alting anderledes. Fordi det blev påske. Fordi Jesus opstod fra de døde. Det var med både afmagt, sorg og håbløshed, at kvinderne tidligt om morgenen den første dag i ugen gik ud for at se til graven. Da skete jordskælvet, og en engel væltede stenen fra graven og satte sig på den som en triumferende hån overfor døden, og til kvinderne sagde han: Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Her slutter historien, men Mattæus fortæller i sit evangelium videre, at da kvinderne var på vej væk fra graven, kom Jesus dem i møde og sagde: God morgen! Det vakte en del postyr, da den nye oversættelse i sin tid havde skiftet det noget mere højtidelige Vær hilset! ud med det mere almindelige God morgen! Hvorfor skal alting forfladiges? Men hvor var det godt, at man fastholdt oversættelsen. Der er jo ingen der i deres vildeste fantasi kunne drømme om i dag at sige Vær hilset det bruges da vist kun som en morsomhed. Men det bedste ved oversættelsen er, at et God morgen! jo netop forkynder den store forandring midt i al afmagt, håbløshed og sorg. Med Jesu opstandelse er der begyndt en ny dag, en ny tid, hvor døden er en besejret fjende trods al sin hærgen. Jesu opstandelse er ikke en happy ending på historien, men en glad begyndelse. Glædelig påske. 4

5 Kalenderen Indlevering af stof til næste kirkeblad senest 3. juni til kirkekontoret Samfundet, Ejstrup v/ Peter Jørgensen, Tykskovvej 20, 7361 Ejstrupholm, tlf Samfundet, Gludsted v/ Gunnar Kviesgaard, Enghavevej 40, 7361 Ejstrupholm, tlf April Onsdag d. 3. kl : Forklaringsmøde i konfirmandstuen Torsdag d. 4. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Christian Poulsen, Snejbjerg. Emne: Den samme i går og i dag- i lyset af påsken Uge 15: Bibelkredsene mødes i hjemmene Lørdag d. 13. og søndag d. 14.: Sognelejr på Hestlund Efterskole Mandag d. 15. kl : Eftermiddagsmøde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede Torsdag d. 18. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Jacob Legarth, Ringgive. Emne: Guds vilje i mit liv. Om hvordan Gud leder os mennesker Tirsdag d. 23. kl : Fællesmøde i Gludsted Missionshus v/ fritidsforkynder Jacob Østergaard, Aulum. En aften fælles med IMU Onsdag d. 24. april kl : Forklaringsmøde i konfirmandstuen Maj Torsdag d. 2. kl : Ejstrup Missionshus fødselsdagsfest. Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing taler over emnet: Fra Kristi Himmelfart til pinse. Torsdag d. 2. kl : Møde i Gludsted Missionshus. MAF, evangelisk fælleskirkelig flyvende missionsforening, kommer på besøg og fortæller om deres arbejde Uge 20: Bibelkredsene mødes i hjemmene Bibelkredsene: Ønsker man at være med i en af bibelkredsene, enten i Ejstrup eller i Gludsted kan man henvende sig til: Peter Jørgensen, tlf eller Gunnar Kviesgaard, tlf Mandag d. 13. kl : Bibeltime i Ejstrup Missionshus. Afg. 8 Torsdag d. 23. kl : Møde i Ejstrup missionshus v/ missionær Børge Bækgaard, Herning og LM`s seniorkor Søndag d. 26.: Fælles udflugt for Ejstrup og Gludsted IM. Nærmere program følger Torsdag d. 30. kl : Gludsted IM besøger bostedet Sydhjørnet i Vamdrup. Bostedet er drevet af Karin og Knud Dideriksen. Afg. fra Gludsted Missionshus kl Torsdag d. 30. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ læge Hanne Christensen, Christiansfeld. Emne: Kristen læge i Etiopien. Juni Torsdag d. 6. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum. Emne: Gud har talt til os. Indsamling af årsgave til Indre Mission Uge 24: Bibelkredsene mødes i hjemmene Søndag d. 23. kl : Fælles Sct. Hans fest hos Hanne og Bjarne Sørensen, Ikastvej 2. Torsteen Nielsen, Engesvang taler. Børneklubben, Gludsted v/ Bente Kristensen, Gludstedvej 34, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hver mandag kl (fra oktober til påske se ugeavisen for datoer) Bedemøde i Gludsted Missionshus Tirsdag i ulige uger kl Alle er velkommen. Dansk Røde Kors besøgstjeneste Hvis du har lyst at få en besøgsven / selv være besøgsven: Kontakt Ulla Jonassen tlf / Så formidler Røde Kors kontakt Besøgsvenner spreder glæde - og bliver selv beriget 5

6 Vær frisk i FDF Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Mødetid: Onsdag kl puslinge 5-7 år Onsdag kl resten af klasserne på Pioner gården Givevej 63. Evt. spørgsmål på tlf Karsten Berg, Kirkebakken 29, 7362 Hampen - for drenge og piger fra 5 år og opefter. Juniorklubben, Gludsted v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf , Samles hver mandag kl i missionshuset (se ugeavisen for datoer) Børneklubben, Ejstrup v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf Mødes fredage kl i konfirmandstuen (se ugeavisen for datoer). IMU, Ejstrup Gludsted henviser til IMU Give/Brande Kontaktperson: Caroline Skovbjerg, tlf Ådalens Afkom, Ejstrupholm Ejstrupholm Gruppen - Ådalens Afkom indbyder året rundt alle til at prøve, hvor skønt det er at være spejder... - Se Hvad gør man???? Ved fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til kirkekontoret/sognepræsten og dermed CPR. Er fødslen sket uden jordmoder skal moderen anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage. Ugifte forældrepar afleverer en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Relevante blanketter kan findes på www. personregistrering.dk Ved dåb og navngivning: Forældrene henvender sig til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm og aftaler dåbstidspunkt og tidspunkt for dåbssamtale. Ved dåbssamtalen oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. I tilfælde af navngivning uden dåb udfyldes navngivningsformular, som afleveres på kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm. Formularen kan hentes på eller kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Tidsfrist for navngivning er et halvt år. Ved vielse: Parret aftaler i god tid ved henvendelse til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12. Prøvelsesattest afhentes på Rådhuset og medbringes sammen med dåbsattest, navne og adresser på to vidner ved vielsessamtalen. Ved begravelse: Dødsfald anmeldes til kirkekontoret inden to dage. Anmeldelse og aftale af tidspunkt for begravelse kan ske ved, at bedemanden kontakter kirkekontoret. Samtaler med sognepræsten: Ønsker man besøg af sognepræsten - henvendelse på tlf for aftale om tidspunkt og sted. Kirkekontoret i Ejstrup/Gludsted Sogne: Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm tlf

7 Danske kirkedage maj! 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet Menneske, hvor er du? Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Blandt hovednavnene er den norske Utøyapræst, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen At rejse sig efter en rystelse med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Den palæstinensiske biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan kan også høres på kirkedagene. Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede fællessamlinger. De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve tante Andante samt klovnen Ib. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? - i Aalborg maj 2013! Læs mere på og på facebook.com/kirkedage Kirkedagenes arrangører håber, at mange sogne og provstier vil prioritere deltagelse i Danske Kirkedage og f.eks. arrangere fælles busture til Aalborg, så alle i de enkelte menigheder får en chance for at møde den kirkelige mangfoldighed og alle de forskellige kirkelige foreninger, trossamfund og interesseorganisationer, der samles til Danske Kirkedage. Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år som det største tværkirkelige arrangement i Danmark. 60 kirkelige organisationer og kirkesamfund står bag. Christian Roar Pedersen Pr-udvalget Danske Kirkedage Telefon:

8 Konfirmation i Ejstrup Kirke Søndag den 28. april 2013 kl Tobias Kort Larsen, Sigvej 17, 7361 Ejstrupholm 2. Mads Voldby Sørensen, Lærkevej 12, 7361 Ejstrupholm 3. Nicolai Mørkholt Madsen, Birkevej 120, 7361 Ejstrupholm 4. Tobias Schjermer, Birkevej 102, 7361 Ejstrupholm 5. Oliver Breinbjerg Bundgaard, Søndergade 11B, 7361 Ejstrupholm 6. Mads Lund Jensen, Lærkevej 7, 7361 Ejstrupholm 7. Patrick Nordmark Hansen, Ahornvej 64, 7361 Ejstrupholm 8. Anders Emborg, Rørbækvej 40, 7361 Ejstrupholm 9. Lawrence Nicoline Cataquis Kristensen, Brogade 3, 7361 Ejstrupholm 10. Victor Vendler Birk, Hjøllundvej 31 A,7361 Ejstrupholm 11. Frederikke Viktoria Rahbek Østrup, Kejlstrupvej 13,7361 Ejstrupholm 12. Emilie Holm Hansen, Vestervang 14, 7361 Ejstrupholm 13. Ellen Rosenberg, Krejbjergvej 28, 7361 Ejstrupholm 14. Malene Visgaard Lauritsen, Birkevej 94, 7361 Ejstrupholm 15. Anna Karlsen Lauge, Hjøllundvej 31 A, 7361 Ejstrupholm 16. Johanne Thorup Jacobsen, Lindevænget 31, 7361 Ejstrupholm 17. Linea Topp Jakobsen, Grønningen 24, 7361 Ejstrupholm 18. Denice Clémen Aaen, Givevej 44, 7361 Ejstrupholm Konfirmation i Ejstrup Kirke Søndag d. 28. april 2013 kl Mathias Franch Korsgaard, Birkevej 64, 7361 Ejstrupholm 20. Bjarke Toksvig Jahn, Birkevej 118, 7361 Ejstrupholm 21. Malte Lyager Nielsen, Birkevej 108, 7361 Ejstrupholm 22. Casper Kvortrup Mikkelsen, Åbrinken 12, 7361 Ejstrupholm 23. Sean Patrick Grønbæk Lonergan, Engbækparken 36, 7361 Ejstrupholm 24. Morten Vestergaard Skov, Ahornvej 38, 7361 Ejstrupholm 25. Nikolaj Vingum Jensen, Bakkedraget 7, 7361 Ejstrupholm 26. Frederik Bruun Gravesen, Ahornvej 66, 7361 Ejstrupholm 27. Cecilie Bech Rasmussen, Horsensvej 15, 8766 Nørre Snede 28. Tanja Hansine Sørensen, Jernbanegade 9, 7361 Ejstrupholm 29. Kathrine Eltong Frederiksen, Birkevej 110, 7361 Ejstrupholm 30. Helene Myllerup Nielsen, Hedegårdvej 32, 7361 Ejstrupholm 31. Miranda Camilla Elkjær-Christensen, Gyvelvej 51, 7361 Ejstrupholm 32. Marlene Kirkedal Olesen, Enghavevej 2, 7361 Ejstrupholm 8

9 Konfirmation i Gludsted Kirke Søndag den 5. maj 2013 kl Denni Timmermann Mortensen, Hjøllundvej 27, 7361 Ejstrupholm 2. Tobias Eriksen, Engvej 8, 7361 Ejstrupholm 3. Mathilde Kempf Jensen, Nørretoften 6, 7361 Ejstrupholm 4. Nadja Skovgård Jensen, Hjøllundvej 6B, 7361 Ejstrupholm Konfirmeres i Hampen Kirke Søndag den 28. april 2013 kl Kim Benjamin Hansen, Østergade 8, 7361 Ejstrupholm 2. Christian Bolther, Gyvelvej 4, 7361 Ejstrupholm 3. Nicoline Øgaard Laursen, Gludstedvej 24, 7362 Hampen Aflevering af telegrammer Menighedsrådene vil igen i år sørge for fordeling af telegrammer til konfirmanderne. Søndag d. 28. april kan der afleveres telegrammer m.m. i Ejstrup Missionshus fra kl Vær opmærksom på, at telegrammer og gaver til det hold, der konfirmeres i Ejstrup kirke kl. 9 skal være afleveret i Ejstrup Missionshus senest kl Der kan afleveres telegrammer, gaver m.m. i Gludsted Missionshus søndag d. 5. maj fra kl og frem til kl Menighedsrådene ønsker hermed konfirmanderne og deres forældre hjertelig tillykke med dagen og Guds velsignelse fremover 9

10 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne På kan du se masser af fotos fra sognenes arrangementer og bl.a. læse om: Babysalmesang Spaghettigudstjenester Børneklubprogram Minikonfirmander Kirkekor Sognecafé Arrangementer & gudstjenester Menighedsråd og valg Friluftsgudstjenester Under byfesten kan man komme til gudstjeneste for alle aldre. Det sker i anlægget i Ejstrup ved springvandet fredag d. 26. april kl De kirkelige børne- og ungdomsforeninger er særligt indbudte til at bidrage. Spejderne står igen i år for lune alterbrød. Søndag d. 2. juni kl afholdes friluftsgudstjeneste i Gludsted på trekanten ved Isenbjergvej. Friluftsgudstjenesten er samtidig afslutning for året minikonfirmander i Gludsted. Menighedsrådene er værter ved kirkekaffe ved begge arrangementer med rundstykker i det fri. Begge søndage afholdes der kun denne ene gudstjeneste. Husk noget at sidde på. Power Of Light! Midt i vintermørket oplystes Gludsted Kirke af masser af levende lys, da der den 16. januar var ungdomskirke for alle nysgerrige! Ca. 85 personer var kommet frem gennem det smukke snelandskab og nød en aften med varm atmosfære og gribende toner fra bandet Power of Light, der var trådt sammen til lejligheden. Egnens unge fra ca. 10 år og opefter fyldte godt i kirken nogle var FDF ere, andre spej- 10

11 dere og konfirmander, IMU ere og Juniorklubmedlemmer e.a. En del modige voksne var også mødt frem, og alle virkede til at nyde den intense og velklingende musik, den fængende prædiken samt de store ord og storslåede billeder, som aftenen bød på. Efter en times program var der café i kirken, og alle fik et Danmission-lys med hjem, som reminder om, at man skal bringe lyset videre her i verden Ungdomsgudstjeneste-netværket, som består af unge og voksne fra Gludsted, Ejstrupholm, Hampen og Nørre Snede-området, har en storslået ung-aften i tankerne, som vil finde sted den i Gludsted. Gejsten fra Power of Light-arrangementet skal føres videre! Lene Yde Teen-kirke med koncerter Ungdomsnetværket (for Nørre Snede, Hampen, Ejstrup og Gludsted Kirker) har den store ære at modtage kr. fra Y s Men s julemærkesalg i kommunen. Den flotte donation skal gå til at arrangere netværkets næste arrangement: En stor koncert med 2 kristne ungdomsbands den 8. november. Denne gang drejer det sig om et fredag-aftenarrangement, der begynder med en kristen rockkoncert i Gludsted Sognegård, hvorefter der vil være lidt teenager-mad, og endelig kan man sidst på aftenen vælge mellem natkirke med Power of Light i Gludsted Kirke eller caféhygge i sognegården. Målgruppen er klasse, men alle er hjerteligt velkomne. Netværket inviterer særligt unge fra Nørre Snede, Klovborg, Hampen, Ejstrup, Gludsted og disse byers nabosogne. Arrangørerne vil sørge for bustransport fra minimum de 4 førstnævnte sogne, så konfirmander, FDF er, spejdere, IMU ere mfl. har nem adgang til arrangementet. Der vil gå en lille tid endnu, før det kan røbes, hvem det først-optrædende band skal være, for netværket har to gode navne på hånden, og de skal nu lave yderligere research af hensyn til at vælge det helt rette band til den 8.11.! Lene Yde Gudstjenester på Solbakken Tirsdag d. 2. april v/ altergang Tirsdag d. 16. april v/ Tirsdag d. 30. april v/ Tirsdag d. 14. maj v/ altergang Tirsdag d. 28. maj v/ Tirsdag d. 11. juni v/ Tirsdag d. 25. juni v/ altergang Alle gudstjenester begynder kl Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne Indsamlinger Indre Mission kr. 100,00 Lokal Røde Kors, julehjælp - 867,50 Det danske Bibelselskab - 410,00 Kirkens Korshæ - 450,00 Y-mens klubberne i Danmark - 40,00 Danmarks folkekirkelige - 645,00 søndagsskoler Folkekirkens Nødhjælp, Gludsted ,50 (husstandsindsamling) Folkekirkens Nødhjælp, Ejstrup ,00 (husstandsindsamling) 11

12 Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted Kirke søndag d. 10. februar Arr. Gludsted Friskole og Gludsted Menighedsråd Fastelavnsfesten startede med fastelavnsgudstjeneste kl. 14 i Gludsted kirke ved sognepræst. En gudstjeneste med masser af god sang, forkyndelse, forskellige indslag og med fint besøg af Johannes Døber. Kirken var fyldt godt op med både børn og voksne, og en del børn havde taget udfordringen op og deltog i mange forskellige og flotte udklædninger. Efterfølgende tøndeslagning i Sognegården med besøg af Sally Sørøver, som hyggede med børnene ved tøndeslagning og uddeling af præmier til kattekonger og dronninger. Sally Sørøver fik også æren af at kåre de tre bedste udklædte, efter at forældre og andre gæster havde afgivet deres stemmer. Som afslutning samledes adskillige børn sig omkring Sally Sørøver igen, da det viste sig, at hun havde masser af balloner i lommen. Hurtigt blev der pustet liv til forskellige sjove ballondyr, som børnene glade tog med sig hjem. Ingeborg Kviesgaard 12

13 Sognelejr Der bliver igen en sognelejr på Hestlund Efterskole d april Det er en lejr for alle, både børn og voksne, ta familien med og oplev en efterskole for en weekend. Pris: Voksne (16+) 200 kr. Børn (3+) 100 kr. Voksne kun lørdag 120 kr. Tilmelding senest 2. april til: Ragna: tlf Jens Christian: tlf Kirkekorets Sommerkoncert, Gludsted søndag d. 16. juni kl Denne sommeraften synger koret et bredt udsnit af, hvad vi har arbejdet med det sidste års tid. Omkring 15 sangglade piger»fyrer den af««der bliver sunget sange, salmer, ballader og swing. Og publikum får lejlighed til at synge med på en håndfuldt af årstidens bedste sange. Samtidig har kommende korsangere mulighed for at høre hvad vi laver i koret. Der er optagelse af nye medlemmer, når vi starter efter sommerferien d. 15. august. Organist og korleder Poul Mørk-Hansen Koncert i Ejstrupholm Kirke med Jochen Brusch og Silkeborg Kammerorkester Onsdag d. 29. maj, kl Silkeborg Kammerorkester har i mange år haft et meget spændende samarbejde med den internationalt kendte violinist Jochen Brusch. Han er også særdeles kendt i det midtjyske, da han i en årrække var en del af Herning Stadstrio. Orkestret har haft besøg af Jochen Brusch adskillige gange i de senere år, og vi var på turné sammen med ham i Sydtyskland for et par år siden. Denne gang skal vi spille bl.a. Foråret fra Vivaldis Årstiderne Men Jochen vil sammen med violinisten Niels Kaas og cellisten Johan Hansen og så spille en Concerto Grosso af Vivaldi. Desuden vil Jochen foran orkestret spille nogle bravourstykker af f.eks. Paganini. Silkeborg Kammerorkester vil også spille Bach, nemlig hans Brandenburger Koncert nr. 3. Go fornøjelse! Hans Holm 13

14 Sogneindsamling i Ejstrup sogn Stor tak til de ca. 25 indsamlere og de øvrige hjælpere der gjorde årets sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps sultbekæmpelse mulig. Også en varm tak for venlig modtagelse hos ejstrupholmerne, og for hver en krone I har støttet det vigtige arbejde med. Ved indsamlingen i Ejstrup sogn indkom ,00 kr. Det er ca. 10 % af hvad der blev indsamlet i Ikast Brande Kommune. Et flot resultat. På billederne fra indsamlingen ser vi en frisk indsamler og de øvrige indsamlere var også gæve. På billedet fra sandwichbordet ser vi, at turen i den bidende kulde trættede lidt, så vi fladede ud til lidt mundgodt efterfølgende. Venlig hilsen Lene Yde, sognemedhjælper Sogneindsamling i Gludsted sogn Ved indsamlingen i Gludsted sogn indkom 7.229,50 kr. En rigtig stor tak til de, som tog sig tid til at hjælpe med indsamlingen. Også en stor tak til borgerne i Gludsted sogn, som tog rigtig godt imod de forfrosne indsamlere, og gav et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp. 14

15 Spaghetti-gudstjeneste 14./6. Mød sjove personer Syng, sans, se og le Få børnemad og overraskelse! BØRN GRATIS VOKSNE 25,- Fre. 14./6. kl. 17 i Ejstrup Kirke Spaghetti-gudstjeneste 14./ mad & hygge i Konfirmandstuen Mød bare op! Mød sjove personer Syng, sans, se og le Få børnemad og overraskelse! BØRN GRATIS VOKSNE 25,- Fre. 14./6. kl. 17 i Ejstrup Kirke mad & hygge i Konfirmandstuen Mød bare op! 15

16 Kom til musikalsk legestue - For private og kommunale dagplejere med børn Syng, dans, mærk rytmen i kroppen og glæden ved musikken. Lær børnevenlige sange og salmer at kende. Vær med til at spille på små instrumenter - og brug alle sanser! For Gr. 2 i Ejstrupholm 5./4. kl i Konfirmandstuen For Gr. 1 i Ejstrupholm 12./4.. kl i Konfirmandstuen For alle dagplejere i Gludsted 16./4. kl i Klubhuset Mød bare op VH. Sognemedhjælper Lene Yde (Tlf Sig til hvis flere private dagplejere ønsker at deltage på sigt.) 16

17 Baby-salmesang i Ejstrup Kirke Vi er i gang med en ny række babysalmesangs-formiddage for 0-1 årige børn og deres voksne i Ejstrup Kirke. Er du forælder, bedsteforælder eller én, der passer en baby, er du og den lille velkomne til babysalmesang, som er et gratis tilbud her i Ejstrup, Gludsted, Nørre Snede og Hampen Sogne. Nogle gange deltager mødregrupper samlet, men man kan sagtens komme selv og blive en del af det glade selskab, uanset om man er far/ mor eller en anden nær omsorgsperson for babyen. Man kan komme en enkelt gang eller man kan komme mange gange frit valg. Lettilgængeligt og sjovt Det kræver kun nysgerrighed og positiv tilgang at være med. Alle kan let være med, også selvom man måske ikke kender de børnevenlige salmer og sange på forhånd, og selvom man måske har en forsigtig sangstemme. Trivsel for alle aldre, sanseberigelse og glade toner går op i en højere enhed, når små og store mødes på torsdage om formiddagen kl. ca Berig det nye år med sang Uanset hvor man bor, kan man deltage i babysalmesang i Ejstrup Kirke i disse uger: 10,11,12,14,15,16,17, 18. Der er babysalmesangs-gudstjeneste i Nr. Snede Kr. Himmelfartsdag d. 9. maj. Denne gudstjeneste er for småbørn, familiemedlemmer og andre interesserede. Reserver gerne formiddagen! Nørre Snede & Hampens organist Rita Olesen og Gludsted & Ejstrupholms sognemedhjælper Lene Yde samarbejder om alle babysalmesangsarrangementer. Tilmelding og spørgsmål vedr. babysalmesang rettes til Lene Yde på Lene Yde 17

18 Kirkegården Vinteren er ved at være på held, - og dog, i skrivende stund er det stadig hvidt derude og temperatur under 0. Men vi er nu ved at vågne op af vinterdvale, og der er lidt aktivitet på kirkegården. Grandækningen gik efter planen. Vi blev færdige til tiden, og vi fik også fjernet blade inden sneen kom. Ekstrem vinteren udeblev i år, men vi har haft lange perioder med lidt sne og både dags- og nattefrost, så det har sat lidt begrænsninger for udeaktivitet. Så igen i år har vi haft god tid til vinterrengøring i div. huse, derudover er der i værkstedet blevet bygget en kirke. På kontoret er priser for 2013 blevet rettet til, og vi har arbejdet med et nyt beregningssystem for vedligeholdelses-aftaler. Den nye Folder for både Gludsted og Ejstrup Kirkegård er også rettet til, den kan afhentes på kirkegårdskontoret. I folderen kan man bl.a. læse lidt om de muligheder der er på kirkegården samt priser på renholdelse af et gravsted. Som før nævnt, er vi lidt i gang. Vi er begyndt med at få væltet nogle store træer på kirkegården, og når vi kan komme i jorden, begynder vi med at få nedlagte gravsteder ryddet. Gran vil blive fjernet inden påske, men da påsken ligger tidlig i år, bliver forårsblomster først plantet ud efter påske. Ellers byder foråret på arbejdsopgaver som nyanlæg og renovering af gravsteder. Der skal evt. også udskiftes udgåede planter. Ja, forår er jo plantetid, og selvom det er fristende, så vi vil lige minde om, at der IKKE må plantes i Skoven. Belægningen på gangstien op til kirken i Ejstrup skal udskiftes. Hvis vejret tillader det, ville vi gerne ha lagt den nye belægning, inden travlheden melder sig for alvor. Vi kan derfor advare om, at det kommer til at rode lidt omkring kirken i løbet af foråret. Vores kirkeklokke- kunstprojekt i Gludsted er desværre blevet forsinket, men så kan vi jo stadig nå at høre, om der er nogen, der har nogle marksten, I vil af med. Vinterferie er afholdt, og vi føler os klar til at komme i gang med forårsarbejdet, så I er velkommen til at komme og besøge os og se, hvad vi går og laver, eller hvis der er en opgave på jeres gravsted, I gerne vil have løst. Vel mødt Kirkegårdspersonalet 18

19 Adresser: Sognepræst (kbf) Provst, Præstegårdsvej 12, Ejstrupholm Tlf , Sognepræst, Bygaden 61, Levring, 8620 Kjellerup Tlf , Kordegn: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkesangere: Ejstrup: Birgitte Bang-Madsen, Brandevej 6, 8766 Nørre Snede Tlf Erik Hansen, Lindevænget 40, Ejstrupholm Tlf Gludsted: Inga Fog, Falkevej 9, 8766 Nørre Snede Tlf Birgitte Bang-Madsen, Brandevej 6, 8766 Nørre Snede Tlf Organist: Ejstrup og Gludsted: Poul Mørk-Hansen, Frisbækvej 10, 8766 Nørre Snede, Tlf Graver Ejstrup og Gludsted Erik Hansen Lindevænget 40, Ejstrupholm Kontor: Stationsvej 33, Tlf Gravermedhjælpere: Elisabeth S. Rasmussen, Jagtvej 2, 7361 Ejstrupholm, Tlf Peder Jørgensen Fasterholdtvej Ejstrupholm Tlf Kontor: Kirkegårdskontoret, Ejstrupholm. Tlf Menighedsrådsformænd: Ejstrup: Jens Jonassen, Hedegårdvej 9, Ejstrupholm, Tlf Gludsted: Karl Erik (Kalle) Jensen Birkevænget 10, Gludsted Tlf Regnskabsfører: Ejstrup: Karen Marie Andersen Engvej 10, Gludsted Tlf Gludsted: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkeværger: Ejstrup: Vivian Knudsen Pedersen, Smedevænget 4, Ejstrupholm, Tlf / Gludsted: Martin Andersen Engvej 10, Gludsted Tlf Sognemedhjælper Lene Yde Kirkegade 10, Ejstrupholm Tlf, Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) hver mandag kl FM 93,5 mhz (97,8 mhz på bynettet i Nørre-Snede) Optagelse (søndag) Sted (kirke) 7. april Klovborg 14. april Gludsted 21. april Hampen 28. april Ejstrup 5. maj Klovborg 12. maj Hampen 19. maj Nørre Snede 26. maj Ejstrup 2. juni Nørre Snede 9. juni Klovborg 16. juni Ejstrup 23. juni Hampen 30. juni Gludsted Hver fredag kl : MM Master Music musik for unge fra den kristne musikscene. Ejstrup Lokal TV sender gudstjeneste fra Ejstrup Kirke kl. 20 de to første søndage hver måned. Indre Mission Telefonandagt - åben hele døgnet - ny hver dag - på 2 minutter - med fuld anonymitet Tlf Gratis SMS-andagt. Send SMS med teksten tilmeld andagt til Folkekirkeligt TV Kanal Midt Vest Man Præstens værksted Tirs Udsendelse 1 Ons Præstens værksted (G) Tors Udsendelse 2 Tors Præstens værksted (G) Fre Præstens værksted (G) Lør Udsendelse 1 (G) Søn Udsendelse 2 (G) FK-TV, Herning / 19

20 GUDSTJENESTELISTE Dato Ejstrup Kirke Gludsted Kirke Dag i kirkeåret Indsamling 1 april 9.00 Anden påskedag 7. april s.e. påske 14. april s.e. påske 21. april s.e. påske 26. april Friluftsgudstjeneste Bededag 28. april 9 og 11 og Konfirmation s.e. påske 5. maj og Konfirmation 5.s.e. påske 9. maj Kristi Himmelfartsdag 12. maj s.e. påske 19. maj 9.00 Pinsedag Danske Sømands- og udlandskirker 20. maj 9.00 Anden pinsedag 26. maj Trinitatis søndag 29. maj Koncert juni Friluftsgudstjeneste 1.s.e. trin. 9. juni s.e. trin. Israels Missionen 14. juni 16. juni 23. juni 30. juni Spaghettigudstjeneste Koncert s.e. trin. 4.s.e. trin. 5.s.e. trin. Nørre Snede Bogtrykkeri, tlf

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet. menneske, hvor er du? Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: april, maj, juni 2013

Kirkebladet. menneske, hvor er du? Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: april, maj, juni 2013 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne april, maj, juni 2013 tema: menneske, hvor er du? 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nr. 1/2015 - Januar - Marts Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

En fæstehusmand. Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) lokalradioen hver mandag kl. 20.00. Ejstrup Lokal TV

En fæstehusmand. Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) lokalradioen hver mandag kl. 20.00. Ejstrup Lokal TV En fæstehusmand Den vækstfilosofi vort samfund er baseret på, opstod i 1700 tallet. Jo, kongen og statsmagten har altid ønsket større områder og mere ejendom. Disse ønsker forsøgtes opfyldt ved krige,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

KirkeNyt 3. Kvartal 2015

KirkeNyt 3. Kvartal 2015 Gudstjenesteoversigt 2015 Søndag Vinding Vind Præst 5.7. 5.s.e.trin. 10.30 9.00 MM 12.7. 6.s.e.trin. 9.00 10.30 MM 19.7. 7.s.e.trin. 9.00 Aulum præst 26.7. 8.s.e.trin. 10.30 Aulum præst 2.8. 9.s.e.trin.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Solnedgang. Fyraftensang. Kirkekaffe 9. 20.00 CHO. 12. 6.s.e.trin 10.45 POK 9.00 CHO 10.30 CHO. 5. 5.s.e.trin 10.45 CHO 10.45 SAA 9.

Solnedgang. Fyraftensang. Kirkekaffe 9. 20.00 CHO. 12. 6.s.e.trin 10.45 POK 9.00 CHO 10.30 CHO. 5. 5.s.e.trin 10.45 CHO 10.45 SAA 9. Nordsalling-Fur pastorat Helligdag Fur Glyngøre Sæby Vile Selde Åsted Junget Thorum Juni 3. 17.00 CHO Fyraftensang 7. 1.s.e.trin 9.00 BHC 10.45 SAA 10.30 BHC 14. 2.s.e.trin 10.45 CHO 9.00 CHO 10.30 BHC

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen Sognenyt Indholdsoversigt Breve fortæller historie v/ Jens Jonassen...side 2 Et samfund skal behandles på hvordan vi behandler de svageste...side 3 Andagt v/...side 5 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Nr. 4/2014 - Oktober - December

Nr. 4/2014 - Oktober - December Nr. 4/2014 - Oktober - December Læs bl.a Filmaften i Klovborg Kino Lyngsbo-lejr 2014 Med Tommy og Martin på rejse Billede fra Sommerfest 2014 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Gudstjeneste på Solbakken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44.

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. årgang Læs om Påskens under...s. 2 Musikgudstjeneste...s. 3 Turen går til Australien...s. 3 Babysalmesang...s. 3 Sogneudflugt...s.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kærlighed fra Gud er det store bud, er det eneste, jeg ved bliv i kærlighed, og du har Guds fred, thi Gud selv er kærlighed!

Kærlighed fra Gud er det store bud, er det eneste, jeg ved bliv i kærlighed, og du har Guds fred, thi Gud selv er kærlighed! HERLEV KIRKE Aug sept okt nov 2015 42.årgang nr.3 Det afgørende valg Vi har for nyligt haft folketings valg her i Danmark, som vi skal have mindst hvert fjerde år. Valget er anledning til forskellige overvejelser.

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere