Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister..."

Transkript

1 Sognenyt 2/2013 April - Juni Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Konfirmandlister...side 8 Holtum Å ved Hygildvej

2 Engene Ved eng forstås de naturlige fugtige områder der oftest findes langs søer og åer. De græsbevoksede, træfrie enge vi kender og forstår som eng er ikke naturlige. De er i mere eller mindre grad udviklet under og påvirket af menneskets indgriben gennem århundreders pleje med inddigning og udgrøftning og ved høslet og afgræsning. Her bjergede man en stor del af kvægets vinterfoder, og den bonde der ikke havde eng var ilde stedt. Udtrykket eng er agers moder betyder at man hentede foderet i engen, og den deraf producerede gødning blev brugt på agermarken til kornproduktion. En af de største påvirkninger af engene skete da man i 1800tallet etablerede overrislingsanlæg. Formålet med overrislingen var ikke bare at tilføre vand, men også at tilføre nærigsstoffer. Man konstaterede dog, at der ikke var den gødningsvirkning i vandet man havde forestillet sig. Overrislingen af det relative lune åvand i de tidlige forårsmåneder fremmede en tidlig græsvækst og gav derved mulighed for en større græsproduktion. Vandingseng i Hedegård. Her ses hvordan jorden er hvælvet op, nærmest som højryggede agre. Vandet blev ledt gennem renden øverst på bedet, og skulle så risle gennem græsset til afløbsrenderne og derfra tilbage i vandløbet. Ved at jorden blev hævet op over afløbsrenderne opnåede man også en dræningningsvirkning på vandlidende områder. I de overenskomster der blev lavet i forbindelse kollektive anlæg, blev der beskrevet hvor meget vand de enkelte lodsejere måtte tage og hvornår. At det også var for gødningstilførselens skyld at der blev etableret vandingsenge, ses deraf, at der blev vandet sent i efteråret og tidlig om foråret, altså i perioder hvor græsset ikke havde behov for vand. Her i sognet var man forholdsvis tidlig med på engvandingen om end i lille målestok. I 1845 bliver der tinglyst en kontrakt mellem Selvejergårdmand Søren Jonasen af Meldharild (han havde den gård der er kendt som Harrild Vandmølle) som ejer, og Gårdmand Jørgen Pedersen ejer af Usseltoft i Brande Sogn (gården Usseltoft havde en næsten ½ km lang engstrækning mellem Ane Jensdatters eng og Vester Harrilds eng), samt Ane Jensdatter, enke efter afdøde gårdmand Niels Christensen i Meldharild, som lejere. (Det var en gård der lå på den anden side åen, over for vandmøllen og blev kaldt Fruens Gård. Den lå hvor nu Åhuset ligger). Kontrakten lyder: Jeg Søren Jonasen bortlejer herved fra mig og efterkommende ejere af min gård til Jørgen Pedersen og Ane Jensdatter fra 1. november S. Å. at regne, den over min gårds mark løbende bæk Melharild bæk kaldet (det er Kvindebæk), for at lejerne eller deres efterkommende gårdes ejere må bruge og afbenytte bækken eller vandløbet ligesom de finde for godt, til derfra at henlede vandet på deres enge eller på hvad anden måde de bedst vide, vil og kan hvad vandet fra bækken. Når de vil have vandet fra bækken ledet til deres enge at grave en grøft fra bækken over min mark til Ane Jensdatters jord hvilken grøft dog ikke må være bredere end 5 kvarter og ej dybere end 6 kvarter. Derimod forpligter jeg Jørgen Pedersen og jeg Ane Jensdatter som lejere os såvelsom vore gårdes efterkommende ejere til at ene for begge og begge for en at levere Søren Jonasen årlig i leje af ovenstående bæk eller vandløb 5 rigsdaler sølv. Den erlægges på hans bopæl hvert års 1. november. 1. gang 1. november d. å. For at få det samlede engstrækning overrislet 2

3 skulle der graves en kanal på ca. 1 km. Jeg har intet kenskab til om projektet blev gennemført. Hedeselskabet er nok mest kendt for opdyrkning af hede til landbrugsjord og plantageplantning, men, og det var nok især i begyndelsen, etablerede selskabet mange engvandingsprojekter. Der blev oprettet skoler, hvor der blev uddannet engmestre, som kunne anlægge vandingsenge. I begyndelsen af 1900tallet var der ikke en eng, hvor der ikke var lavet overrisling, hvis der var mulighed derfor. Man skal ikke langt op i 1900tallet før de første anlæg gik af brug. Det var meget arbejdskraftkrævende at vedligeholde anlæggene. Rislerenderne skulle tilses og passes, så vandet hele tiden sivede jævnt ud over arealet. Og da man fik slåmaskinen, havde man ikke de samme muligheder som med høleen, at slå græsset på den ujævne flade. Dæmningen med sluseanlæg ved Hygildvej. I 1874 blev der med Hedeselskabets medvirken etableret et større kollektivt engvandingssystem ved Holtum å. Hvor Hygildvej passerer Holtum å kan man se rester at det stemmeanlæg der skulle stuve vandet op, så det løb ind i den gravede kanal, der endnu ligger her på åens sydside. Og da kanalen har mindre fald end åen, har den hævet sig adskillige meter over åen når den når til Harrild Vandmølle. Her blev vandet, ved hjælp af en akvædukt, ført over på åens nordside. Skjern å ved Givevej. Her ses tydelig hvad der sker hvis engene ikke bliver afgræsset (bliver givet tilbage til naturen). Engen til venstre bliver afgræsset med kvier, mens den til højre ikke har været afgræsset de sidste ca. ti år. Arealet er fuldstændig tilgroet med tagrør. Senere vil pil, som så småt har indfundet sig, sammen med andre træarter invadere området. Det vi forstår ved engflora, engkabbeleje og gøgeurter for blot at nævne nogle, vil fuldstændig forsvinde. Jens Jonassen Akvædukten ved rastepladsen i Harrild. Nu var vandet ført så højt op, at det var muligt at vande agerjorden. Kanalen fortsætter nogle kilometer endnu til Fasterholt. 3

4 Andagt - En glad begyndelse Det er påske. Jesus er opstanden. Han lever. Det gør ikke døden mindre gådefuld eller tragisk, når vi oplever, at den fravrister os dem, vi holder af. Sorgen er ikke mindre smertefuld, afmagten ikke mindre afmægtig. Døden er stadigvæk en fjende, selv i de situationer, hvor den optræder som den store udfrier. Men den er nu en besejret fjende. Besejret af Kristus. Derfor er alting anderledes. Fordi det blev påske. Fordi Jesus opstod fra de døde. Det var med både afmagt, sorg og håbløshed, at kvinderne tidligt om morgenen den første dag i ugen gik ud for at se til graven. Da skete jordskælvet, og en engel væltede stenen fra graven og satte sig på den som en triumferende hån overfor døden, og til kvinderne sagde han: Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Her slutter historien, men Mattæus fortæller i sit evangelium videre, at da kvinderne var på vej væk fra graven, kom Jesus dem i møde og sagde: God morgen! Det vakte en del postyr, da den nye oversættelse i sin tid havde skiftet det noget mere højtidelige Vær hilset! ud med det mere almindelige God morgen! Hvorfor skal alting forfladiges? Men hvor var det godt, at man fastholdt oversættelsen. Der er jo ingen der i deres vildeste fantasi kunne drømme om i dag at sige Vær hilset det bruges da vist kun som en morsomhed. Men det bedste ved oversættelsen er, at et God morgen! jo netop forkynder den store forandring midt i al afmagt, håbløshed og sorg. Med Jesu opstandelse er der begyndt en ny dag, en ny tid, hvor døden er en besejret fjende trods al sin hærgen. Jesu opstandelse er ikke en happy ending på historien, men en glad begyndelse. Glædelig påske. 4

5 Kalenderen Indlevering af stof til næste kirkeblad senest 3. juni til kirkekontoret Samfundet, Ejstrup v/ Peter Jørgensen, Tykskovvej 20, 7361 Ejstrupholm, tlf Samfundet, Gludsted v/ Gunnar Kviesgaard, Enghavevej 40, 7361 Ejstrupholm, tlf April Onsdag d. 3. kl : Forklaringsmøde i konfirmandstuen Torsdag d. 4. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Christian Poulsen, Snejbjerg. Emne: Den samme i går og i dag- i lyset af påsken Uge 15: Bibelkredsene mødes i hjemmene Lørdag d. 13. og søndag d. 14.: Sognelejr på Hestlund Efterskole Mandag d. 15. kl : Eftermiddagsmøde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede Torsdag d. 18. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Jacob Legarth, Ringgive. Emne: Guds vilje i mit liv. Om hvordan Gud leder os mennesker Tirsdag d. 23. kl : Fællesmøde i Gludsted Missionshus v/ fritidsforkynder Jacob Østergaard, Aulum. En aften fælles med IMU Onsdag d. 24. april kl : Forklaringsmøde i konfirmandstuen Maj Torsdag d. 2. kl : Ejstrup Missionshus fødselsdagsfest. Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing taler over emnet: Fra Kristi Himmelfart til pinse. Torsdag d. 2. kl : Møde i Gludsted Missionshus. MAF, evangelisk fælleskirkelig flyvende missionsforening, kommer på besøg og fortæller om deres arbejde Uge 20: Bibelkredsene mødes i hjemmene Bibelkredsene: Ønsker man at være med i en af bibelkredsene, enten i Ejstrup eller i Gludsted kan man henvende sig til: Peter Jørgensen, tlf eller Gunnar Kviesgaard, tlf Mandag d. 13. kl : Bibeltime i Ejstrup Missionshus. Afg. 8 Torsdag d. 23. kl : Møde i Ejstrup missionshus v/ missionær Børge Bækgaard, Herning og LM`s seniorkor Søndag d. 26.: Fælles udflugt for Ejstrup og Gludsted IM. Nærmere program følger Torsdag d. 30. kl : Gludsted IM besøger bostedet Sydhjørnet i Vamdrup. Bostedet er drevet af Karin og Knud Dideriksen. Afg. fra Gludsted Missionshus kl Torsdag d. 30. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ læge Hanne Christensen, Christiansfeld. Emne: Kristen læge i Etiopien. Juni Torsdag d. 6. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum. Emne: Gud har talt til os. Indsamling af årsgave til Indre Mission Uge 24: Bibelkredsene mødes i hjemmene Søndag d. 23. kl : Fælles Sct. Hans fest hos Hanne og Bjarne Sørensen, Ikastvej 2. Torsteen Nielsen, Engesvang taler. Børneklubben, Gludsted v/ Bente Kristensen, Gludstedvej 34, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hver mandag kl (fra oktober til påske se ugeavisen for datoer) Bedemøde i Gludsted Missionshus Tirsdag i ulige uger kl Alle er velkommen. Dansk Røde Kors besøgstjeneste Hvis du har lyst at få en besøgsven / selv være besøgsven: Kontakt Ulla Jonassen tlf / Så formidler Røde Kors kontakt Besøgsvenner spreder glæde - og bliver selv beriget 5

6 Vær frisk i FDF Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Mødetid: Onsdag kl puslinge 5-7 år Onsdag kl resten af klasserne på Pioner gården Givevej 63. Evt. spørgsmål på tlf Karsten Berg, Kirkebakken 29, 7362 Hampen - for drenge og piger fra 5 år og opefter. Juniorklubben, Gludsted v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf , Samles hver mandag kl i missionshuset (se ugeavisen for datoer) Børneklubben, Ejstrup v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf Mødes fredage kl i konfirmandstuen (se ugeavisen for datoer). IMU, Ejstrup Gludsted henviser til IMU Give/Brande Kontaktperson: Caroline Skovbjerg, tlf Ådalens Afkom, Ejstrupholm Ejstrupholm Gruppen - Ådalens Afkom indbyder året rundt alle til at prøve, hvor skønt det er at være spejder... - Se Hvad gør man???? Ved fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til kirkekontoret/sognepræsten og dermed CPR. Er fødslen sket uden jordmoder skal moderen anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage. Ugifte forældrepar afleverer en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Relevante blanketter kan findes på www. personregistrering.dk Ved dåb og navngivning: Forældrene henvender sig til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm og aftaler dåbstidspunkt og tidspunkt for dåbssamtale. Ved dåbssamtalen oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. I tilfælde af navngivning uden dåb udfyldes navngivningsformular, som afleveres på kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm. Formularen kan hentes på eller kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Tidsfrist for navngivning er et halvt år. Ved vielse: Parret aftaler i god tid ved henvendelse til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12. Prøvelsesattest afhentes på Rådhuset og medbringes sammen med dåbsattest, navne og adresser på to vidner ved vielsessamtalen. Ved begravelse: Dødsfald anmeldes til kirkekontoret inden to dage. Anmeldelse og aftale af tidspunkt for begravelse kan ske ved, at bedemanden kontakter kirkekontoret. Samtaler med sognepræsten: Ønsker man besøg af sognepræsten - henvendelse på tlf for aftale om tidspunkt og sted. Kirkekontoret i Ejstrup/Gludsted Sogne: Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm tlf

7 Danske kirkedage maj! 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet Menneske, hvor er du? Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Blandt hovednavnene er den norske Utøyapræst, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen At rejse sig efter en rystelse med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Den palæstinensiske biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan kan også høres på kirkedagene. Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede fællessamlinger. De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve tante Andante samt klovnen Ib. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? - i Aalborg maj 2013! Læs mere på og på facebook.com/kirkedage Kirkedagenes arrangører håber, at mange sogne og provstier vil prioritere deltagelse i Danske Kirkedage og f.eks. arrangere fælles busture til Aalborg, så alle i de enkelte menigheder får en chance for at møde den kirkelige mangfoldighed og alle de forskellige kirkelige foreninger, trossamfund og interesseorganisationer, der samles til Danske Kirkedage. Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år som det største tværkirkelige arrangement i Danmark. 60 kirkelige organisationer og kirkesamfund står bag. Christian Roar Pedersen Pr-udvalget Danske Kirkedage Telefon:

8 Konfirmation i Ejstrup Kirke Søndag den 28. april 2013 kl Tobias Kort Larsen, Sigvej 17, 7361 Ejstrupholm 2. Mads Voldby Sørensen, Lærkevej 12, 7361 Ejstrupholm 3. Nicolai Mørkholt Madsen, Birkevej 120, 7361 Ejstrupholm 4. Tobias Schjermer, Birkevej 102, 7361 Ejstrupholm 5. Oliver Breinbjerg Bundgaard, Søndergade 11B, 7361 Ejstrupholm 6. Mads Lund Jensen, Lærkevej 7, 7361 Ejstrupholm 7. Patrick Nordmark Hansen, Ahornvej 64, 7361 Ejstrupholm 8. Anders Emborg, Rørbækvej 40, 7361 Ejstrupholm 9. Lawrence Nicoline Cataquis Kristensen, Brogade 3, 7361 Ejstrupholm 10. Victor Vendler Birk, Hjøllundvej 31 A,7361 Ejstrupholm 11. Frederikke Viktoria Rahbek Østrup, Kejlstrupvej 13,7361 Ejstrupholm 12. Emilie Holm Hansen, Vestervang 14, 7361 Ejstrupholm 13. Ellen Rosenberg, Krejbjergvej 28, 7361 Ejstrupholm 14. Malene Visgaard Lauritsen, Birkevej 94, 7361 Ejstrupholm 15. Anna Karlsen Lauge, Hjøllundvej 31 A, 7361 Ejstrupholm 16. Johanne Thorup Jacobsen, Lindevænget 31, 7361 Ejstrupholm 17. Linea Topp Jakobsen, Grønningen 24, 7361 Ejstrupholm 18. Denice Clémen Aaen, Givevej 44, 7361 Ejstrupholm Konfirmation i Ejstrup Kirke Søndag d. 28. april 2013 kl Mathias Franch Korsgaard, Birkevej 64, 7361 Ejstrupholm 20. Bjarke Toksvig Jahn, Birkevej 118, 7361 Ejstrupholm 21. Malte Lyager Nielsen, Birkevej 108, 7361 Ejstrupholm 22. Casper Kvortrup Mikkelsen, Åbrinken 12, 7361 Ejstrupholm 23. Sean Patrick Grønbæk Lonergan, Engbækparken 36, 7361 Ejstrupholm 24. Morten Vestergaard Skov, Ahornvej 38, 7361 Ejstrupholm 25. Nikolaj Vingum Jensen, Bakkedraget 7, 7361 Ejstrupholm 26. Frederik Bruun Gravesen, Ahornvej 66, 7361 Ejstrupholm 27. Cecilie Bech Rasmussen, Horsensvej 15, 8766 Nørre Snede 28. Tanja Hansine Sørensen, Jernbanegade 9, 7361 Ejstrupholm 29. Kathrine Eltong Frederiksen, Birkevej 110, 7361 Ejstrupholm 30. Helene Myllerup Nielsen, Hedegårdvej 32, 7361 Ejstrupholm 31. Miranda Camilla Elkjær-Christensen, Gyvelvej 51, 7361 Ejstrupholm 32. Marlene Kirkedal Olesen, Enghavevej 2, 7361 Ejstrupholm 8

9 Konfirmation i Gludsted Kirke Søndag den 5. maj 2013 kl Denni Timmermann Mortensen, Hjøllundvej 27, 7361 Ejstrupholm 2. Tobias Eriksen, Engvej 8, 7361 Ejstrupholm 3. Mathilde Kempf Jensen, Nørretoften 6, 7361 Ejstrupholm 4. Nadja Skovgård Jensen, Hjøllundvej 6B, 7361 Ejstrupholm Konfirmeres i Hampen Kirke Søndag den 28. april 2013 kl Kim Benjamin Hansen, Østergade 8, 7361 Ejstrupholm 2. Christian Bolther, Gyvelvej 4, 7361 Ejstrupholm 3. Nicoline Øgaard Laursen, Gludstedvej 24, 7362 Hampen Aflevering af telegrammer Menighedsrådene vil igen i år sørge for fordeling af telegrammer til konfirmanderne. Søndag d. 28. april kan der afleveres telegrammer m.m. i Ejstrup Missionshus fra kl Vær opmærksom på, at telegrammer og gaver til det hold, der konfirmeres i Ejstrup kirke kl. 9 skal være afleveret i Ejstrup Missionshus senest kl Der kan afleveres telegrammer, gaver m.m. i Gludsted Missionshus søndag d. 5. maj fra kl og frem til kl Menighedsrådene ønsker hermed konfirmanderne og deres forældre hjertelig tillykke med dagen og Guds velsignelse fremover 9

10 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne På kan du se masser af fotos fra sognenes arrangementer og bl.a. læse om: Babysalmesang Spaghettigudstjenester Børneklubprogram Minikonfirmander Kirkekor Sognecafé Arrangementer & gudstjenester Menighedsråd og valg Friluftsgudstjenester Under byfesten kan man komme til gudstjeneste for alle aldre. Det sker i anlægget i Ejstrup ved springvandet fredag d. 26. april kl De kirkelige børne- og ungdomsforeninger er særligt indbudte til at bidrage. Spejderne står igen i år for lune alterbrød. Søndag d. 2. juni kl afholdes friluftsgudstjeneste i Gludsted på trekanten ved Isenbjergvej. Friluftsgudstjenesten er samtidig afslutning for året minikonfirmander i Gludsted. Menighedsrådene er værter ved kirkekaffe ved begge arrangementer med rundstykker i det fri. Begge søndage afholdes der kun denne ene gudstjeneste. Husk noget at sidde på. Power Of Light! Midt i vintermørket oplystes Gludsted Kirke af masser af levende lys, da der den 16. januar var ungdomskirke for alle nysgerrige! Ca. 85 personer var kommet frem gennem det smukke snelandskab og nød en aften med varm atmosfære og gribende toner fra bandet Power of Light, der var trådt sammen til lejligheden. Egnens unge fra ca. 10 år og opefter fyldte godt i kirken nogle var FDF ere, andre spej- 10

11 dere og konfirmander, IMU ere og Juniorklubmedlemmer e.a. En del modige voksne var også mødt frem, og alle virkede til at nyde den intense og velklingende musik, den fængende prædiken samt de store ord og storslåede billeder, som aftenen bød på. Efter en times program var der café i kirken, og alle fik et Danmission-lys med hjem, som reminder om, at man skal bringe lyset videre her i verden Ungdomsgudstjeneste-netværket, som består af unge og voksne fra Gludsted, Ejstrupholm, Hampen og Nørre Snede-området, har en storslået ung-aften i tankerne, som vil finde sted den i Gludsted. Gejsten fra Power of Light-arrangementet skal føres videre! Lene Yde Teen-kirke med koncerter Ungdomsnetværket (for Nørre Snede, Hampen, Ejstrup og Gludsted Kirker) har den store ære at modtage kr. fra Y s Men s julemærkesalg i kommunen. Den flotte donation skal gå til at arrangere netværkets næste arrangement: En stor koncert med 2 kristne ungdomsbands den 8. november. Denne gang drejer det sig om et fredag-aftenarrangement, der begynder med en kristen rockkoncert i Gludsted Sognegård, hvorefter der vil være lidt teenager-mad, og endelig kan man sidst på aftenen vælge mellem natkirke med Power of Light i Gludsted Kirke eller caféhygge i sognegården. Målgruppen er klasse, men alle er hjerteligt velkomne. Netværket inviterer særligt unge fra Nørre Snede, Klovborg, Hampen, Ejstrup, Gludsted og disse byers nabosogne. Arrangørerne vil sørge for bustransport fra minimum de 4 førstnævnte sogne, så konfirmander, FDF er, spejdere, IMU ere mfl. har nem adgang til arrangementet. Der vil gå en lille tid endnu, før det kan røbes, hvem det først-optrædende band skal være, for netværket har to gode navne på hånden, og de skal nu lave yderligere research af hensyn til at vælge det helt rette band til den 8.11.! Lene Yde Gudstjenester på Solbakken Tirsdag d. 2. april v/ altergang Tirsdag d. 16. april v/ Tirsdag d. 30. april v/ Tirsdag d. 14. maj v/ altergang Tirsdag d. 28. maj v/ Tirsdag d. 11. juni v/ Tirsdag d. 25. juni v/ altergang Alle gudstjenester begynder kl Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne Indsamlinger Indre Mission kr. 100,00 Lokal Røde Kors, julehjælp - 867,50 Det danske Bibelselskab - 410,00 Kirkens Korshæ - 450,00 Y-mens klubberne i Danmark - 40,00 Danmarks folkekirkelige - 645,00 søndagsskoler Folkekirkens Nødhjælp, Gludsted ,50 (husstandsindsamling) Folkekirkens Nødhjælp, Ejstrup ,00 (husstandsindsamling) 11

12 Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted Kirke søndag d. 10. februar Arr. Gludsted Friskole og Gludsted Menighedsråd Fastelavnsfesten startede med fastelavnsgudstjeneste kl. 14 i Gludsted kirke ved sognepræst. En gudstjeneste med masser af god sang, forkyndelse, forskellige indslag og med fint besøg af Johannes Døber. Kirken var fyldt godt op med både børn og voksne, og en del børn havde taget udfordringen op og deltog i mange forskellige og flotte udklædninger. Efterfølgende tøndeslagning i Sognegården med besøg af Sally Sørøver, som hyggede med børnene ved tøndeslagning og uddeling af præmier til kattekonger og dronninger. Sally Sørøver fik også æren af at kåre de tre bedste udklædte, efter at forældre og andre gæster havde afgivet deres stemmer. Som afslutning samledes adskillige børn sig omkring Sally Sørøver igen, da det viste sig, at hun havde masser af balloner i lommen. Hurtigt blev der pustet liv til forskellige sjove ballondyr, som børnene glade tog med sig hjem. Ingeborg Kviesgaard 12

13 Sognelejr Der bliver igen en sognelejr på Hestlund Efterskole d april Det er en lejr for alle, både børn og voksne, ta familien med og oplev en efterskole for en weekend. Pris: Voksne (16+) 200 kr. Børn (3+) 100 kr. Voksne kun lørdag 120 kr. Tilmelding senest 2. april til: Ragna: tlf Jens Christian: tlf Kirkekorets Sommerkoncert, Gludsted søndag d. 16. juni kl Denne sommeraften synger koret et bredt udsnit af, hvad vi har arbejdet med det sidste års tid. Omkring 15 sangglade piger»fyrer den af««der bliver sunget sange, salmer, ballader og swing. Og publikum får lejlighed til at synge med på en håndfuldt af årstidens bedste sange. Samtidig har kommende korsangere mulighed for at høre hvad vi laver i koret. Der er optagelse af nye medlemmer, når vi starter efter sommerferien d. 15. august. Organist og korleder Poul Mørk-Hansen Koncert i Ejstrupholm Kirke med Jochen Brusch og Silkeborg Kammerorkester Onsdag d. 29. maj, kl Silkeborg Kammerorkester har i mange år haft et meget spændende samarbejde med den internationalt kendte violinist Jochen Brusch. Han er også særdeles kendt i det midtjyske, da han i en årrække var en del af Herning Stadstrio. Orkestret har haft besøg af Jochen Brusch adskillige gange i de senere år, og vi var på turné sammen med ham i Sydtyskland for et par år siden. Denne gang skal vi spille bl.a. Foråret fra Vivaldis Årstiderne Men Jochen vil sammen med violinisten Niels Kaas og cellisten Johan Hansen og så spille en Concerto Grosso af Vivaldi. Desuden vil Jochen foran orkestret spille nogle bravourstykker af f.eks. Paganini. Silkeborg Kammerorkester vil også spille Bach, nemlig hans Brandenburger Koncert nr. 3. Go fornøjelse! Hans Holm 13

14 Sogneindsamling i Ejstrup sogn Stor tak til de ca. 25 indsamlere og de øvrige hjælpere der gjorde årets sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps sultbekæmpelse mulig. Også en varm tak for venlig modtagelse hos ejstrupholmerne, og for hver en krone I har støttet det vigtige arbejde med. Ved indsamlingen i Ejstrup sogn indkom ,00 kr. Det er ca. 10 % af hvad der blev indsamlet i Ikast Brande Kommune. Et flot resultat. På billederne fra indsamlingen ser vi en frisk indsamler og de øvrige indsamlere var også gæve. På billedet fra sandwichbordet ser vi, at turen i den bidende kulde trættede lidt, så vi fladede ud til lidt mundgodt efterfølgende. Venlig hilsen Lene Yde, sognemedhjælper Sogneindsamling i Gludsted sogn Ved indsamlingen i Gludsted sogn indkom 7.229,50 kr. En rigtig stor tak til de, som tog sig tid til at hjælpe med indsamlingen. Også en stor tak til borgerne i Gludsted sogn, som tog rigtig godt imod de forfrosne indsamlere, og gav et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp. 14

15 Spaghetti-gudstjeneste 14./6. Mød sjove personer Syng, sans, se og le Få børnemad og overraskelse! BØRN GRATIS VOKSNE 25,- Fre. 14./6. kl. 17 i Ejstrup Kirke Spaghetti-gudstjeneste 14./ mad & hygge i Konfirmandstuen Mød bare op! Mød sjove personer Syng, sans, se og le Få børnemad og overraskelse! BØRN GRATIS VOKSNE 25,- Fre. 14./6. kl. 17 i Ejstrup Kirke mad & hygge i Konfirmandstuen Mød bare op! 15

16 Kom til musikalsk legestue - For private og kommunale dagplejere med børn Syng, dans, mærk rytmen i kroppen og glæden ved musikken. Lær børnevenlige sange og salmer at kende. Vær med til at spille på små instrumenter - og brug alle sanser! For Gr. 2 i Ejstrupholm 5./4. kl i Konfirmandstuen For Gr. 1 i Ejstrupholm 12./4.. kl i Konfirmandstuen For alle dagplejere i Gludsted 16./4. kl i Klubhuset Mød bare op VH. Sognemedhjælper Lene Yde (Tlf Sig til hvis flere private dagplejere ønsker at deltage på sigt.) 16

17 Baby-salmesang i Ejstrup Kirke Vi er i gang med en ny række babysalmesangs-formiddage for 0-1 årige børn og deres voksne i Ejstrup Kirke. Er du forælder, bedsteforælder eller én, der passer en baby, er du og den lille velkomne til babysalmesang, som er et gratis tilbud her i Ejstrup, Gludsted, Nørre Snede og Hampen Sogne. Nogle gange deltager mødregrupper samlet, men man kan sagtens komme selv og blive en del af det glade selskab, uanset om man er far/ mor eller en anden nær omsorgsperson for babyen. Man kan komme en enkelt gang eller man kan komme mange gange frit valg. Lettilgængeligt og sjovt Det kræver kun nysgerrighed og positiv tilgang at være med. Alle kan let være med, også selvom man måske ikke kender de børnevenlige salmer og sange på forhånd, og selvom man måske har en forsigtig sangstemme. Trivsel for alle aldre, sanseberigelse og glade toner går op i en højere enhed, når små og store mødes på torsdage om formiddagen kl. ca Berig det nye år med sang Uanset hvor man bor, kan man deltage i babysalmesang i Ejstrup Kirke i disse uger: 10,11,12,14,15,16,17, 18. Der er babysalmesangs-gudstjeneste i Nr. Snede Kr. Himmelfartsdag d. 9. maj. Denne gudstjeneste er for småbørn, familiemedlemmer og andre interesserede. Reserver gerne formiddagen! Nørre Snede & Hampens organist Rita Olesen og Gludsted & Ejstrupholms sognemedhjælper Lene Yde samarbejder om alle babysalmesangsarrangementer. Tilmelding og spørgsmål vedr. babysalmesang rettes til Lene Yde på Lene Yde 17

18 Kirkegården Vinteren er ved at være på held, - og dog, i skrivende stund er det stadig hvidt derude og temperatur under 0. Men vi er nu ved at vågne op af vinterdvale, og der er lidt aktivitet på kirkegården. Grandækningen gik efter planen. Vi blev færdige til tiden, og vi fik også fjernet blade inden sneen kom. Ekstrem vinteren udeblev i år, men vi har haft lange perioder med lidt sne og både dags- og nattefrost, så det har sat lidt begrænsninger for udeaktivitet. Så igen i år har vi haft god tid til vinterrengøring i div. huse, derudover er der i værkstedet blevet bygget en kirke. På kontoret er priser for 2013 blevet rettet til, og vi har arbejdet med et nyt beregningssystem for vedligeholdelses-aftaler. Den nye Folder for både Gludsted og Ejstrup Kirkegård er også rettet til, den kan afhentes på kirkegårdskontoret. I folderen kan man bl.a. læse lidt om de muligheder der er på kirkegården samt priser på renholdelse af et gravsted. Som før nævnt, er vi lidt i gang. Vi er begyndt med at få væltet nogle store træer på kirkegården, og når vi kan komme i jorden, begynder vi med at få nedlagte gravsteder ryddet. Gran vil blive fjernet inden påske, men da påsken ligger tidlig i år, bliver forårsblomster først plantet ud efter påske. Ellers byder foråret på arbejdsopgaver som nyanlæg og renovering af gravsteder. Der skal evt. også udskiftes udgåede planter. Ja, forår er jo plantetid, og selvom det er fristende, så vi vil lige minde om, at der IKKE må plantes i Skoven. Belægningen på gangstien op til kirken i Ejstrup skal udskiftes. Hvis vejret tillader det, ville vi gerne ha lagt den nye belægning, inden travlheden melder sig for alvor. Vi kan derfor advare om, at det kommer til at rode lidt omkring kirken i løbet af foråret. Vores kirkeklokke- kunstprojekt i Gludsted er desværre blevet forsinket, men så kan vi jo stadig nå at høre, om der er nogen, der har nogle marksten, I vil af med. Vinterferie er afholdt, og vi føler os klar til at komme i gang med forårsarbejdet, så I er velkommen til at komme og besøge os og se, hvad vi går og laver, eller hvis der er en opgave på jeres gravsted, I gerne vil have løst. Vel mødt Kirkegårdspersonalet 18

19 Adresser: Sognepræst (kbf) Provst, Præstegårdsvej 12, Ejstrupholm Tlf , Sognepræst, Bygaden 61, Levring, 8620 Kjellerup Tlf , Kordegn: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkesangere: Ejstrup: Birgitte Bang-Madsen, Brandevej 6, 8766 Nørre Snede Tlf Erik Hansen, Lindevænget 40, Ejstrupholm Tlf Gludsted: Inga Fog, Falkevej 9, 8766 Nørre Snede Tlf Birgitte Bang-Madsen, Brandevej 6, 8766 Nørre Snede Tlf Organist: Ejstrup og Gludsted: Poul Mørk-Hansen, Frisbækvej 10, 8766 Nørre Snede, Tlf Graver Ejstrup og Gludsted Erik Hansen Lindevænget 40, Ejstrupholm Kontor: Stationsvej 33, Tlf Gravermedhjælpere: Elisabeth S. Rasmussen, Jagtvej 2, 7361 Ejstrupholm, Tlf Peder Jørgensen Fasterholdtvej Ejstrupholm Tlf Kontor: Kirkegårdskontoret, Ejstrupholm. Tlf Menighedsrådsformænd: Ejstrup: Jens Jonassen, Hedegårdvej 9, Ejstrupholm, Tlf Gludsted: Karl Erik (Kalle) Jensen Birkevænget 10, Gludsted Tlf Regnskabsfører: Ejstrup: Karen Marie Andersen Engvej 10, Gludsted Tlf Gludsted: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkeværger: Ejstrup: Vivian Knudsen Pedersen, Smedevænget 4, Ejstrupholm, Tlf / Gludsted: Martin Andersen Engvej 10, Gludsted Tlf Sognemedhjælper Lene Yde Kirkegade 10, Ejstrupholm Tlf, Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) hver mandag kl FM 93,5 mhz (97,8 mhz på bynettet i Nørre-Snede) Optagelse (søndag) Sted (kirke) 7. april Klovborg 14. april Gludsted 21. april Hampen 28. april Ejstrup 5. maj Klovborg 12. maj Hampen 19. maj Nørre Snede 26. maj Ejstrup 2. juni Nørre Snede 9. juni Klovborg 16. juni Ejstrup 23. juni Hampen 30. juni Gludsted Hver fredag kl : MM Master Music musik for unge fra den kristne musikscene. Ejstrup Lokal TV sender gudstjeneste fra Ejstrup Kirke kl. 20 de to første søndage hver måned. Indre Mission Telefonandagt - åben hele døgnet - ny hver dag - på 2 minutter - med fuld anonymitet Tlf Gratis SMS-andagt. Send SMS med teksten tilmeld andagt til Folkekirkeligt TV Kanal Midt Vest Man Præstens værksted Tirs Udsendelse 1 Ons Præstens værksted (G) Tors Udsendelse 2 Tors Præstens værksted (G) Fre Præstens værksted (G) Lør Udsendelse 1 (G) Søn Udsendelse 2 (G) FK-TV, Herning / 19

20 GUDSTJENESTELISTE Dato Ejstrup Kirke Gludsted Kirke Dag i kirkeåret Indsamling 1 april 9.00 Anden påskedag 7. april s.e. påske 14. april s.e. påske 21. april s.e. påske 26. april Friluftsgudstjeneste Bededag 28. april 9 og 11 og Konfirmation s.e. påske 5. maj og Konfirmation 5.s.e. påske 9. maj Kristi Himmelfartsdag 12. maj s.e. påske 19. maj 9.00 Pinsedag Danske Sømands- og udlandskirker 20. maj 9.00 Anden pinsedag 26. maj Trinitatis søndag 29. maj Koncert juni Friluftsgudstjeneste 1.s.e. trin. 9. juni s.e. trin. Israels Missionen 14. juni 16. juni 23. juni 30. juni Spaghettigudstjeneste Koncert s.e. trin. 4.s.e. trin. 5.s.e. trin. Nørre Snede Bogtrykkeri, tlf

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Sognenyt. 1/2013 Januar - Marts

Sognenyt. 1/2013 Januar - Marts Sognenyt 1/2013 Januar - Marts Indholdsoversigt Lokalhistorie v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 5 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 8 Fortsættelse af krigsenkesagen fra 1864 Birthe Christensdatter

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Sognenyt. 2/2011 April - Juni. Ejstrup Missionshus

Sognenyt. 2/2011 April - Juni. Ejstrup Missionshus Sognenyt 2/2011 April - Juni Indholdsoversigt Ejstrup missionshus v/ Kaj Engedal...side 2 Andagt v/...side 5 Konfirmandliste...side 8 Ejstrup Missionshus Ejstrup Missionshus - 50 års JUBILÆUM Ejstrupholm

Læs mere

Nr. 2 April - Maj - Juni 2013 årgang 64

Nr. 2 April - Maj - Juni 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke Nr. 2 April - Maj - Juni 2013 årgang 64 1 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Sognenyt. 3/2012 Juli - September

Sognenyt. 3/2012 Juli - September Sognenyt 3/2012 Juli - September Indholdsoversigt Malmkær v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 7 Nyd den danske sommer Malmkær er navnet på et stort kærområde,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Nr. 2/2014 - April - Juni. Læs bl.a Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted Kirke Konfirmandliste

Nr. 2/2014 - April - Juni. Læs bl.a Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted Kirke Konfirmandliste Nr. 2/2014 - April - Juni Læs bl.a Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted Kirke Konfirmandliste Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Fastelavnssøndag i Gludsted I strålende farver og udklædninger deltog ca. 55

Læs mere

Sognenyt Nørre Snede - Hampen

Sognenyt Nørre Snede - Hampen 33333 3333333 3 Nr. 1 - december 2013 - januar 2014 Sognenyt Nørre Snede - Hampen v. Arne Kiel Nielsen Mange forskellige billeder kommer til os, når vi tænker på jul. Vi tænker måske tilbage på vores barndoms

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Nr. 4/2015 - Oktober - December

Nr. 4/2015 - Oktober - December Nr. 4/2015 - Oktober - December Læs bl.a Menighedsmøde Tak for tiden Filmaften i Klovborg Kino Afskedsreceptionen for Børge Terp Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Nr. 3/2014 - Juli - September

Nr. 3/2014 - Juli - September Nr. 3/2014 - Juli - September Læs bl.a En dejlig start på bededagsferien Fremtidige konfirmationer Billede fra sidste års sommerfest Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne En dejlig start på bededagsferien

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Sognenyt. 3/2013 Juli - September

Sognenyt. 3/2013 Juli - September Sognenyt 3/2013 Juli - September Indholdsoversigt Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 2 Koncerter...side 4 Brunkulseventyret på St. Bundgaard...side 13 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Babysalmesang

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Nr. 2/2015 - April - Juni

Nr. 2/2015 - April - Juni Nr. 2/2015 - April - Juni Læs bl.a Nyt telefon nr. til kirkegårdskontoret/graverne Konfirmandlisten Koncerter Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted Kirke Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Sognenyt. 1/2011 Januar - Marts. Præstegården klædt på til jul

Sognenyt. 1/2011 Januar - Marts. Præstegården klædt på til jul Sognenyt 1/2011 Januar - Marts Indholdsoversigt Frysehuse v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Nyt fra menighedsrådene...side 7 Præstegården klædt på til jul Frysehuset- et andelsprojekt Jeg er

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nr. 1/2015 - Januar - Marts Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkebladet. menneske, hvor er du? Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: april, maj, juni 2013

Kirkebladet. menneske, hvor er du? Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: april, maj, juni 2013 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne april, maj, juni 2013 tema: menneske, hvor er du? 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Nr. 3/2015 - Juli - September

Nr. 3/2015 - Juli - September Nr. 3/2015 - Juli - September Læs bl.a Ansættelse af ny sognepræst Afskedsreception Koncerter Spaghettigudstjeneste Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere