Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister..."

Transkript

1 Sognenyt 2/2013 April - Juni Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Konfirmandlister...side 8 Holtum Å ved Hygildvej

2 Engene Ved eng forstås de naturlige fugtige områder der oftest findes langs søer og åer. De græsbevoksede, træfrie enge vi kender og forstår som eng er ikke naturlige. De er i mere eller mindre grad udviklet under og påvirket af menneskets indgriben gennem århundreders pleje med inddigning og udgrøftning og ved høslet og afgræsning. Her bjergede man en stor del af kvægets vinterfoder, og den bonde der ikke havde eng var ilde stedt. Udtrykket eng er agers moder betyder at man hentede foderet i engen, og den deraf producerede gødning blev brugt på agermarken til kornproduktion. En af de største påvirkninger af engene skete da man i 1800tallet etablerede overrislingsanlæg. Formålet med overrislingen var ikke bare at tilføre vand, men også at tilføre nærigsstoffer. Man konstaterede dog, at der ikke var den gødningsvirkning i vandet man havde forestillet sig. Overrislingen af det relative lune åvand i de tidlige forårsmåneder fremmede en tidlig græsvækst og gav derved mulighed for en større græsproduktion. Vandingseng i Hedegård. Her ses hvordan jorden er hvælvet op, nærmest som højryggede agre. Vandet blev ledt gennem renden øverst på bedet, og skulle så risle gennem græsset til afløbsrenderne og derfra tilbage i vandløbet. Ved at jorden blev hævet op over afløbsrenderne opnåede man også en dræningningsvirkning på vandlidende områder. I de overenskomster der blev lavet i forbindelse kollektive anlæg, blev der beskrevet hvor meget vand de enkelte lodsejere måtte tage og hvornår. At det også var for gødningstilførselens skyld at der blev etableret vandingsenge, ses deraf, at der blev vandet sent i efteråret og tidlig om foråret, altså i perioder hvor græsset ikke havde behov for vand. Her i sognet var man forholdsvis tidlig med på engvandingen om end i lille målestok. I 1845 bliver der tinglyst en kontrakt mellem Selvejergårdmand Søren Jonasen af Meldharild (han havde den gård der er kendt som Harrild Vandmølle) som ejer, og Gårdmand Jørgen Pedersen ejer af Usseltoft i Brande Sogn (gården Usseltoft havde en næsten ½ km lang engstrækning mellem Ane Jensdatters eng og Vester Harrilds eng), samt Ane Jensdatter, enke efter afdøde gårdmand Niels Christensen i Meldharild, som lejere. (Det var en gård der lå på den anden side åen, over for vandmøllen og blev kaldt Fruens Gård. Den lå hvor nu Åhuset ligger). Kontrakten lyder: Jeg Søren Jonasen bortlejer herved fra mig og efterkommende ejere af min gård til Jørgen Pedersen og Ane Jensdatter fra 1. november S. Å. at regne, den over min gårds mark løbende bæk Melharild bæk kaldet (det er Kvindebæk), for at lejerne eller deres efterkommende gårdes ejere må bruge og afbenytte bækken eller vandløbet ligesom de finde for godt, til derfra at henlede vandet på deres enge eller på hvad anden måde de bedst vide, vil og kan hvad vandet fra bækken. Når de vil have vandet fra bækken ledet til deres enge at grave en grøft fra bækken over min mark til Ane Jensdatters jord hvilken grøft dog ikke må være bredere end 5 kvarter og ej dybere end 6 kvarter. Derimod forpligter jeg Jørgen Pedersen og jeg Ane Jensdatter som lejere os såvelsom vore gårdes efterkommende ejere til at ene for begge og begge for en at levere Søren Jonasen årlig i leje af ovenstående bæk eller vandløb 5 rigsdaler sølv. Den erlægges på hans bopæl hvert års 1. november. 1. gang 1. november d. å. For at få det samlede engstrækning overrislet 2

3 skulle der graves en kanal på ca. 1 km. Jeg har intet kenskab til om projektet blev gennemført. Hedeselskabet er nok mest kendt for opdyrkning af hede til landbrugsjord og plantageplantning, men, og det var nok især i begyndelsen, etablerede selskabet mange engvandingsprojekter. Der blev oprettet skoler, hvor der blev uddannet engmestre, som kunne anlægge vandingsenge. I begyndelsen af 1900tallet var der ikke en eng, hvor der ikke var lavet overrisling, hvis der var mulighed derfor. Man skal ikke langt op i 1900tallet før de første anlæg gik af brug. Det var meget arbejdskraftkrævende at vedligeholde anlæggene. Rislerenderne skulle tilses og passes, så vandet hele tiden sivede jævnt ud over arealet. Og da man fik slåmaskinen, havde man ikke de samme muligheder som med høleen, at slå græsset på den ujævne flade. Dæmningen med sluseanlæg ved Hygildvej. I 1874 blev der med Hedeselskabets medvirken etableret et større kollektivt engvandingssystem ved Holtum å. Hvor Hygildvej passerer Holtum å kan man se rester at det stemmeanlæg der skulle stuve vandet op, så det løb ind i den gravede kanal, der endnu ligger her på åens sydside. Og da kanalen har mindre fald end åen, har den hævet sig adskillige meter over åen når den når til Harrild Vandmølle. Her blev vandet, ved hjælp af en akvædukt, ført over på åens nordside. Skjern å ved Givevej. Her ses tydelig hvad der sker hvis engene ikke bliver afgræsset (bliver givet tilbage til naturen). Engen til venstre bliver afgræsset med kvier, mens den til højre ikke har været afgræsset de sidste ca. ti år. Arealet er fuldstændig tilgroet med tagrør. Senere vil pil, som så småt har indfundet sig, sammen med andre træarter invadere området. Det vi forstår ved engflora, engkabbeleje og gøgeurter for blot at nævne nogle, vil fuldstændig forsvinde. Jens Jonassen Akvædukten ved rastepladsen i Harrild. Nu var vandet ført så højt op, at det var muligt at vande agerjorden. Kanalen fortsætter nogle kilometer endnu til Fasterholt. 3

4 Andagt - En glad begyndelse Det er påske. Jesus er opstanden. Han lever. Det gør ikke døden mindre gådefuld eller tragisk, når vi oplever, at den fravrister os dem, vi holder af. Sorgen er ikke mindre smertefuld, afmagten ikke mindre afmægtig. Døden er stadigvæk en fjende, selv i de situationer, hvor den optræder som den store udfrier. Men den er nu en besejret fjende. Besejret af Kristus. Derfor er alting anderledes. Fordi det blev påske. Fordi Jesus opstod fra de døde. Det var med både afmagt, sorg og håbløshed, at kvinderne tidligt om morgenen den første dag i ugen gik ud for at se til graven. Da skete jordskælvet, og en engel væltede stenen fra graven og satte sig på den som en triumferende hån overfor døden, og til kvinderne sagde han: Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Her slutter historien, men Mattæus fortæller i sit evangelium videre, at da kvinderne var på vej væk fra graven, kom Jesus dem i møde og sagde: God morgen! Det vakte en del postyr, da den nye oversættelse i sin tid havde skiftet det noget mere højtidelige Vær hilset! ud med det mere almindelige God morgen! Hvorfor skal alting forfladiges? Men hvor var det godt, at man fastholdt oversættelsen. Der er jo ingen der i deres vildeste fantasi kunne drømme om i dag at sige Vær hilset det bruges da vist kun som en morsomhed. Men det bedste ved oversættelsen er, at et God morgen! jo netop forkynder den store forandring midt i al afmagt, håbløshed og sorg. Med Jesu opstandelse er der begyndt en ny dag, en ny tid, hvor døden er en besejret fjende trods al sin hærgen. Jesu opstandelse er ikke en happy ending på historien, men en glad begyndelse. Glædelig påske. 4

5 Kalenderen Indlevering af stof til næste kirkeblad senest 3. juni til kirkekontoret Samfundet, Ejstrup v/ Peter Jørgensen, Tykskovvej 20, 7361 Ejstrupholm, tlf Samfundet, Gludsted v/ Gunnar Kviesgaard, Enghavevej 40, 7361 Ejstrupholm, tlf April Onsdag d. 3. kl : Forklaringsmøde i konfirmandstuen Torsdag d. 4. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Christian Poulsen, Snejbjerg. Emne: Den samme i går og i dag- i lyset af påsken Uge 15: Bibelkredsene mødes i hjemmene Lørdag d. 13. og søndag d. 14.: Sognelejr på Hestlund Efterskole Mandag d. 15. kl : Eftermiddagsmøde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede Torsdag d. 18. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ sognepræst Jacob Legarth, Ringgive. Emne: Guds vilje i mit liv. Om hvordan Gud leder os mennesker Tirsdag d. 23. kl : Fællesmøde i Gludsted Missionshus v/ fritidsforkynder Jacob Østergaard, Aulum. En aften fælles med IMU Onsdag d. 24. april kl : Forklaringsmøde i konfirmandstuen Maj Torsdag d. 2. kl : Ejstrup Missionshus fødselsdagsfest. Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing taler over emnet: Fra Kristi Himmelfart til pinse. Torsdag d. 2. kl : Møde i Gludsted Missionshus. MAF, evangelisk fælleskirkelig flyvende missionsforening, kommer på besøg og fortæller om deres arbejde Uge 20: Bibelkredsene mødes i hjemmene Bibelkredsene: Ønsker man at være med i en af bibelkredsene, enten i Ejstrup eller i Gludsted kan man henvende sig til: Peter Jørgensen, tlf eller Gunnar Kviesgaard, tlf Mandag d. 13. kl : Bibeltime i Ejstrup Missionshus. Afg. 8 Torsdag d. 23. kl : Møde i Ejstrup missionshus v/ missionær Børge Bækgaard, Herning og LM`s seniorkor Søndag d. 26.: Fælles udflugt for Ejstrup og Gludsted IM. Nærmere program følger Torsdag d. 30. kl : Gludsted IM besøger bostedet Sydhjørnet i Vamdrup. Bostedet er drevet af Karin og Knud Dideriksen. Afg. fra Gludsted Missionshus kl Torsdag d. 30. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ læge Hanne Christensen, Christiansfeld. Emne: Kristen læge i Etiopien. Juni Torsdag d. 6. kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum. Emne: Gud har talt til os. Indsamling af årsgave til Indre Mission Uge 24: Bibelkredsene mødes i hjemmene Søndag d. 23. kl : Fælles Sct. Hans fest hos Hanne og Bjarne Sørensen, Ikastvej 2. Torsteen Nielsen, Engesvang taler. Børneklubben, Gludsted v/ Bente Kristensen, Gludstedvej 34, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hver mandag kl (fra oktober til påske se ugeavisen for datoer) Bedemøde i Gludsted Missionshus Tirsdag i ulige uger kl Alle er velkommen. Dansk Røde Kors besøgstjeneste Hvis du har lyst at få en besøgsven / selv være besøgsven: Kontakt Ulla Jonassen tlf / Så formidler Røde Kors kontakt Besøgsvenner spreder glæde - og bliver selv beriget 5

6 Vær frisk i FDF Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Mødetid: Onsdag kl puslinge 5-7 år Onsdag kl resten af klasserne på Pioner gården Givevej 63. Evt. spørgsmål på tlf Karsten Berg, Kirkebakken 29, 7362 Hampen - for drenge og piger fra 5 år og opefter. Juniorklubben, Gludsted v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf , Samles hver mandag kl i missionshuset (se ugeavisen for datoer) Børneklubben, Ejstrup v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf Mødes fredage kl i konfirmandstuen (se ugeavisen for datoer). IMU, Ejstrup Gludsted henviser til IMU Give/Brande Kontaktperson: Caroline Skovbjerg, tlf Ådalens Afkom, Ejstrupholm Ejstrupholm Gruppen - Ådalens Afkom indbyder året rundt alle til at prøve, hvor skønt det er at være spejder... - Se Hvad gør man???? Ved fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til kirkekontoret/sognepræsten og dermed CPR. Er fødslen sket uden jordmoder skal moderen anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage. Ugifte forældrepar afleverer en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Relevante blanketter kan findes på www. personregistrering.dk Ved dåb og navngivning: Forældrene henvender sig til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm og aftaler dåbstidspunkt og tidspunkt for dåbssamtale. Ved dåbssamtalen oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. I tilfælde af navngivning uden dåb udfyldes navngivningsformular, som afleveres på kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm. Formularen kan hentes på eller kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Tidsfrist for navngivning er et halvt år. Ved vielse: Parret aftaler i god tid ved henvendelse til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12. Prøvelsesattest afhentes på Rådhuset og medbringes sammen med dåbsattest, navne og adresser på to vidner ved vielsessamtalen. Ved begravelse: Dødsfald anmeldes til kirkekontoret inden to dage. Anmeldelse og aftale af tidspunkt for begravelse kan ske ved, at bedemanden kontakter kirkekontoret. Samtaler med sognepræsten: Ønsker man besøg af sognepræsten - henvendelse på tlf for aftale om tidspunkt og sted. Kirkekontoret i Ejstrup/Gludsted Sogne: Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm tlf

7 Danske kirkedage maj! 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet Menneske, hvor er du? Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Blandt hovednavnene er den norske Utøyapræst, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen At rejse sig efter en rystelse med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Den palæstinensiske biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan kan også høres på kirkedagene. Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede fællessamlinger. De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve tante Andante samt klovnen Ib. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? - i Aalborg maj 2013! Læs mere på og på facebook.com/kirkedage Kirkedagenes arrangører håber, at mange sogne og provstier vil prioritere deltagelse i Danske Kirkedage og f.eks. arrangere fælles busture til Aalborg, så alle i de enkelte menigheder får en chance for at møde den kirkelige mangfoldighed og alle de forskellige kirkelige foreninger, trossamfund og interesseorganisationer, der samles til Danske Kirkedage. Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år som det største tværkirkelige arrangement i Danmark. 60 kirkelige organisationer og kirkesamfund står bag. Christian Roar Pedersen Pr-udvalget Danske Kirkedage Telefon:

8 Konfirmation i Ejstrup Kirke Søndag den 28. april 2013 kl Tobias Kort Larsen, Sigvej 17, 7361 Ejstrupholm 2. Mads Voldby Sørensen, Lærkevej 12, 7361 Ejstrupholm 3. Nicolai Mørkholt Madsen, Birkevej 120, 7361 Ejstrupholm 4. Tobias Schjermer, Birkevej 102, 7361 Ejstrupholm 5. Oliver Breinbjerg Bundgaard, Søndergade 11B, 7361 Ejstrupholm 6. Mads Lund Jensen, Lærkevej 7, 7361 Ejstrupholm 7. Patrick Nordmark Hansen, Ahornvej 64, 7361 Ejstrupholm 8. Anders Emborg, Rørbækvej 40, 7361 Ejstrupholm 9. Lawrence Nicoline Cataquis Kristensen, Brogade 3, 7361 Ejstrupholm 10. Victor Vendler Birk, Hjøllundvej 31 A,7361 Ejstrupholm 11. Frederikke Viktoria Rahbek Østrup, Kejlstrupvej 13,7361 Ejstrupholm 12. Emilie Holm Hansen, Vestervang 14, 7361 Ejstrupholm 13. Ellen Rosenberg, Krejbjergvej 28, 7361 Ejstrupholm 14. Malene Visgaard Lauritsen, Birkevej 94, 7361 Ejstrupholm 15. Anna Karlsen Lauge, Hjøllundvej 31 A, 7361 Ejstrupholm 16. Johanne Thorup Jacobsen, Lindevænget 31, 7361 Ejstrupholm 17. Linea Topp Jakobsen, Grønningen 24, 7361 Ejstrupholm 18. Denice Clémen Aaen, Givevej 44, 7361 Ejstrupholm Konfirmation i Ejstrup Kirke Søndag d. 28. april 2013 kl Mathias Franch Korsgaard, Birkevej 64, 7361 Ejstrupholm 20. Bjarke Toksvig Jahn, Birkevej 118, 7361 Ejstrupholm 21. Malte Lyager Nielsen, Birkevej 108, 7361 Ejstrupholm 22. Casper Kvortrup Mikkelsen, Åbrinken 12, 7361 Ejstrupholm 23. Sean Patrick Grønbæk Lonergan, Engbækparken 36, 7361 Ejstrupholm 24. Morten Vestergaard Skov, Ahornvej 38, 7361 Ejstrupholm 25. Nikolaj Vingum Jensen, Bakkedraget 7, 7361 Ejstrupholm 26. Frederik Bruun Gravesen, Ahornvej 66, 7361 Ejstrupholm 27. Cecilie Bech Rasmussen, Horsensvej 15, 8766 Nørre Snede 28. Tanja Hansine Sørensen, Jernbanegade 9, 7361 Ejstrupholm 29. Kathrine Eltong Frederiksen, Birkevej 110, 7361 Ejstrupholm 30. Helene Myllerup Nielsen, Hedegårdvej 32, 7361 Ejstrupholm 31. Miranda Camilla Elkjær-Christensen, Gyvelvej 51, 7361 Ejstrupholm 32. Marlene Kirkedal Olesen, Enghavevej 2, 7361 Ejstrupholm 8

9 Konfirmation i Gludsted Kirke Søndag den 5. maj 2013 kl Denni Timmermann Mortensen, Hjøllundvej 27, 7361 Ejstrupholm 2. Tobias Eriksen, Engvej 8, 7361 Ejstrupholm 3. Mathilde Kempf Jensen, Nørretoften 6, 7361 Ejstrupholm 4. Nadja Skovgård Jensen, Hjøllundvej 6B, 7361 Ejstrupholm Konfirmeres i Hampen Kirke Søndag den 28. april 2013 kl Kim Benjamin Hansen, Østergade 8, 7361 Ejstrupholm 2. Christian Bolther, Gyvelvej 4, 7361 Ejstrupholm 3. Nicoline Øgaard Laursen, Gludstedvej 24, 7362 Hampen Aflevering af telegrammer Menighedsrådene vil igen i år sørge for fordeling af telegrammer til konfirmanderne. Søndag d. 28. april kan der afleveres telegrammer m.m. i Ejstrup Missionshus fra kl Vær opmærksom på, at telegrammer og gaver til det hold, der konfirmeres i Ejstrup kirke kl. 9 skal være afleveret i Ejstrup Missionshus senest kl Der kan afleveres telegrammer, gaver m.m. i Gludsted Missionshus søndag d. 5. maj fra kl og frem til kl Menighedsrådene ønsker hermed konfirmanderne og deres forældre hjertelig tillykke med dagen og Guds velsignelse fremover 9

10 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne På kan du se masser af fotos fra sognenes arrangementer og bl.a. læse om: Babysalmesang Spaghettigudstjenester Børneklubprogram Minikonfirmander Kirkekor Sognecafé Arrangementer & gudstjenester Menighedsråd og valg Friluftsgudstjenester Under byfesten kan man komme til gudstjeneste for alle aldre. Det sker i anlægget i Ejstrup ved springvandet fredag d. 26. april kl De kirkelige børne- og ungdomsforeninger er særligt indbudte til at bidrage. Spejderne står igen i år for lune alterbrød. Søndag d. 2. juni kl afholdes friluftsgudstjeneste i Gludsted på trekanten ved Isenbjergvej. Friluftsgudstjenesten er samtidig afslutning for året minikonfirmander i Gludsted. Menighedsrådene er værter ved kirkekaffe ved begge arrangementer med rundstykker i det fri. Begge søndage afholdes der kun denne ene gudstjeneste. Husk noget at sidde på. Power Of Light! Midt i vintermørket oplystes Gludsted Kirke af masser af levende lys, da der den 16. januar var ungdomskirke for alle nysgerrige! Ca. 85 personer var kommet frem gennem det smukke snelandskab og nød en aften med varm atmosfære og gribende toner fra bandet Power of Light, der var trådt sammen til lejligheden. Egnens unge fra ca. 10 år og opefter fyldte godt i kirken nogle var FDF ere, andre spej- 10

11 dere og konfirmander, IMU ere og Juniorklubmedlemmer e.a. En del modige voksne var også mødt frem, og alle virkede til at nyde den intense og velklingende musik, den fængende prædiken samt de store ord og storslåede billeder, som aftenen bød på. Efter en times program var der café i kirken, og alle fik et Danmission-lys med hjem, som reminder om, at man skal bringe lyset videre her i verden Ungdomsgudstjeneste-netværket, som består af unge og voksne fra Gludsted, Ejstrupholm, Hampen og Nørre Snede-området, har en storslået ung-aften i tankerne, som vil finde sted den i Gludsted. Gejsten fra Power of Light-arrangementet skal føres videre! Lene Yde Teen-kirke med koncerter Ungdomsnetværket (for Nørre Snede, Hampen, Ejstrup og Gludsted Kirker) har den store ære at modtage kr. fra Y s Men s julemærkesalg i kommunen. Den flotte donation skal gå til at arrangere netværkets næste arrangement: En stor koncert med 2 kristne ungdomsbands den 8. november. Denne gang drejer det sig om et fredag-aftenarrangement, der begynder med en kristen rockkoncert i Gludsted Sognegård, hvorefter der vil være lidt teenager-mad, og endelig kan man sidst på aftenen vælge mellem natkirke med Power of Light i Gludsted Kirke eller caféhygge i sognegården. Målgruppen er klasse, men alle er hjerteligt velkomne. Netværket inviterer særligt unge fra Nørre Snede, Klovborg, Hampen, Ejstrup, Gludsted og disse byers nabosogne. Arrangørerne vil sørge for bustransport fra minimum de 4 førstnævnte sogne, så konfirmander, FDF er, spejdere, IMU ere mfl. har nem adgang til arrangementet. Der vil gå en lille tid endnu, før det kan røbes, hvem det først-optrædende band skal være, for netværket har to gode navne på hånden, og de skal nu lave yderligere research af hensyn til at vælge det helt rette band til den 8.11.! Lene Yde Gudstjenester på Solbakken Tirsdag d. 2. april v/ altergang Tirsdag d. 16. april v/ Tirsdag d. 30. april v/ Tirsdag d. 14. maj v/ altergang Tirsdag d. 28. maj v/ Tirsdag d. 11. juni v/ Tirsdag d. 25. juni v/ altergang Alle gudstjenester begynder kl Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne Indsamlinger Indre Mission kr. 100,00 Lokal Røde Kors, julehjælp - 867,50 Det danske Bibelselskab - 410,00 Kirkens Korshæ - 450,00 Y-mens klubberne i Danmark - 40,00 Danmarks folkekirkelige - 645,00 søndagsskoler Folkekirkens Nødhjælp, Gludsted ,50 (husstandsindsamling) Folkekirkens Nødhjælp, Ejstrup ,00 (husstandsindsamling) 11

12 Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted Kirke søndag d. 10. februar Arr. Gludsted Friskole og Gludsted Menighedsråd Fastelavnsfesten startede med fastelavnsgudstjeneste kl. 14 i Gludsted kirke ved sognepræst. En gudstjeneste med masser af god sang, forkyndelse, forskellige indslag og med fint besøg af Johannes Døber. Kirken var fyldt godt op med både børn og voksne, og en del børn havde taget udfordringen op og deltog i mange forskellige og flotte udklædninger. Efterfølgende tøndeslagning i Sognegården med besøg af Sally Sørøver, som hyggede med børnene ved tøndeslagning og uddeling af præmier til kattekonger og dronninger. Sally Sørøver fik også æren af at kåre de tre bedste udklædte, efter at forældre og andre gæster havde afgivet deres stemmer. Som afslutning samledes adskillige børn sig omkring Sally Sørøver igen, da det viste sig, at hun havde masser af balloner i lommen. Hurtigt blev der pustet liv til forskellige sjove ballondyr, som børnene glade tog med sig hjem. Ingeborg Kviesgaard 12

13 Sognelejr Der bliver igen en sognelejr på Hestlund Efterskole d april Det er en lejr for alle, både børn og voksne, ta familien med og oplev en efterskole for en weekend. Pris: Voksne (16+) 200 kr. Børn (3+) 100 kr. Voksne kun lørdag 120 kr. Tilmelding senest 2. april til: Ragna: tlf Jens Christian: tlf Kirkekorets Sommerkoncert, Gludsted søndag d. 16. juni kl Denne sommeraften synger koret et bredt udsnit af, hvad vi har arbejdet med det sidste års tid. Omkring 15 sangglade piger»fyrer den af««der bliver sunget sange, salmer, ballader og swing. Og publikum får lejlighed til at synge med på en håndfuldt af årstidens bedste sange. Samtidig har kommende korsangere mulighed for at høre hvad vi laver i koret. Der er optagelse af nye medlemmer, når vi starter efter sommerferien d. 15. august. Organist og korleder Poul Mørk-Hansen Koncert i Ejstrupholm Kirke med Jochen Brusch og Silkeborg Kammerorkester Onsdag d. 29. maj, kl Silkeborg Kammerorkester har i mange år haft et meget spændende samarbejde med den internationalt kendte violinist Jochen Brusch. Han er også særdeles kendt i det midtjyske, da han i en årrække var en del af Herning Stadstrio. Orkestret har haft besøg af Jochen Brusch adskillige gange i de senere år, og vi var på turné sammen med ham i Sydtyskland for et par år siden. Denne gang skal vi spille bl.a. Foråret fra Vivaldis Årstiderne Men Jochen vil sammen med violinisten Niels Kaas og cellisten Johan Hansen og så spille en Concerto Grosso af Vivaldi. Desuden vil Jochen foran orkestret spille nogle bravourstykker af f.eks. Paganini. Silkeborg Kammerorkester vil også spille Bach, nemlig hans Brandenburger Koncert nr. 3. Go fornøjelse! Hans Holm 13

14 Sogneindsamling i Ejstrup sogn Stor tak til de ca. 25 indsamlere og de øvrige hjælpere der gjorde årets sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps sultbekæmpelse mulig. Også en varm tak for venlig modtagelse hos ejstrupholmerne, og for hver en krone I har støttet det vigtige arbejde med. Ved indsamlingen i Ejstrup sogn indkom ,00 kr. Det er ca. 10 % af hvad der blev indsamlet i Ikast Brande Kommune. Et flot resultat. På billederne fra indsamlingen ser vi en frisk indsamler og de øvrige indsamlere var også gæve. På billedet fra sandwichbordet ser vi, at turen i den bidende kulde trættede lidt, så vi fladede ud til lidt mundgodt efterfølgende. Venlig hilsen Lene Yde, sognemedhjælper Sogneindsamling i Gludsted sogn Ved indsamlingen i Gludsted sogn indkom 7.229,50 kr. En rigtig stor tak til de, som tog sig tid til at hjælpe med indsamlingen. Også en stor tak til borgerne i Gludsted sogn, som tog rigtig godt imod de forfrosne indsamlere, og gav et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp. 14

15 Spaghetti-gudstjeneste 14./6. Mød sjove personer Syng, sans, se og le Få børnemad og overraskelse! BØRN GRATIS VOKSNE 25,- Fre. 14./6. kl. 17 i Ejstrup Kirke Spaghetti-gudstjeneste 14./ mad & hygge i Konfirmandstuen Mød bare op! Mød sjove personer Syng, sans, se og le Få børnemad og overraskelse! BØRN GRATIS VOKSNE 25,- Fre. 14./6. kl. 17 i Ejstrup Kirke mad & hygge i Konfirmandstuen Mød bare op! 15

16 Kom til musikalsk legestue - For private og kommunale dagplejere med børn Syng, dans, mærk rytmen i kroppen og glæden ved musikken. Lær børnevenlige sange og salmer at kende. Vær med til at spille på små instrumenter - og brug alle sanser! For Gr. 2 i Ejstrupholm 5./4. kl i Konfirmandstuen For Gr. 1 i Ejstrupholm 12./4.. kl i Konfirmandstuen For alle dagplejere i Gludsted 16./4. kl i Klubhuset Mød bare op VH. Sognemedhjælper Lene Yde (Tlf Sig til hvis flere private dagplejere ønsker at deltage på sigt.) 16

17 Baby-salmesang i Ejstrup Kirke Vi er i gang med en ny række babysalmesangs-formiddage for 0-1 årige børn og deres voksne i Ejstrup Kirke. Er du forælder, bedsteforælder eller én, der passer en baby, er du og den lille velkomne til babysalmesang, som er et gratis tilbud her i Ejstrup, Gludsted, Nørre Snede og Hampen Sogne. Nogle gange deltager mødregrupper samlet, men man kan sagtens komme selv og blive en del af det glade selskab, uanset om man er far/ mor eller en anden nær omsorgsperson for babyen. Man kan komme en enkelt gang eller man kan komme mange gange frit valg. Lettilgængeligt og sjovt Det kræver kun nysgerrighed og positiv tilgang at være med. Alle kan let være med, også selvom man måske ikke kender de børnevenlige salmer og sange på forhånd, og selvom man måske har en forsigtig sangstemme. Trivsel for alle aldre, sanseberigelse og glade toner går op i en højere enhed, når små og store mødes på torsdage om formiddagen kl. ca Berig det nye år med sang Uanset hvor man bor, kan man deltage i babysalmesang i Ejstrup Kirke i disse uger: 10,11,12,14,15,16,17, 18. Der er babysalmesangs-gudstjeneste i Nr. Snede Kr. Himmelfartsdag d. 9. maj. Denne gudstjeneste er for småbørn, familiemedlemmer og andre interesserede. Reserver gerne formiddagen! Nørre Snede & Hampens organist Rita Olesen og Gludsted & Ejstrupholms sognemedhjælper Lene Yde samarbejder om alle babysalmesangsarrangementer. Tilmelding og spørgsmål vedr. babysalmesang rettes til Lene Yde på Lene Yde 17

18 Kirkegården Vinteren er ved at være på held, - og dog, i skrivende stund er det stadig hvidt derude og temperatur under 0. Men vi er nu ved at vågne op af vinterdvale, og der er lidt aktivitet på kirkegården. Grandækningen gik efter planen. Vi blev færdige til tiden, og vi fik også fjernet blade inden sneen kom. Ekstrem vinteren udeblev i år, men vi har haft lange perioder med lidt sne og både dags- og nattefrost, så det har sat lidt begrænsninger for udeaktivitet. Så igen i år har vi haft god tid til vinterrengøring i div. huse, derudover er der i værkstedet blevet bygget en kirke. På kontoret er priser for 2013 blevet rettet til, og vi har arbejdet med et nyt beregningssystem for vedligeholdelses-aftaler. Den nye Folder for både Gludsted og Ejstrup Kirkegård er også rettet til, den kan afhentes på kirkegårdskontoret. I folderen kan man bl.a. læse lidt om de muligheder der er på kirkegården samt priser på renholdelse af et gravsted. Som før nævnt, er vi lidt i gang. Vi er begyndt med at få væltet nogle store træer på kirkegården, og når vi kan komme i jorden, begynder vi med at få nedlagte gravsteder ryddet. Gran vil blive fjernet inden påske, men da påsken ligger tidlig i år, bliver forårsblomster først plantet ud efter påske. Ellers byder foråret på arbejdsopgaver som nyanlæg og renovering af gravsteder. Der skal evt. også udskiftes udgåede planter. Ja, forår er jo plantetid, og selvom det er fristende, så vi vil lige minde om, at der IKKE må plantes i Skoven. Belægningen på gangstien op til kirken i Ejstrup skal udskiftes. Hvis vejret tillader det, ville vi gerne ha lagt den nye belægning, inden travlheden melder sig for alvor. Vi kan derfor advare om, at det kommer til at rode lidt omkring kirken i løbet af foråret. Vores kirkeklokke- kunstprojekt i Gludsted er desværre blevet forsinket, men så kan vi jo stadig nå at høre, om der er nogen, der har nogle marksten, I vil af med. Vinterferie er afholdt, og vi føler os klar til at komme i gang med forårsarbejdet, så I er velkommen til at komme og besøge os og se, hvad vi går og laver, eller hvis der er en opgave på jeres gravsted, I gerne vil have løst. Vel mødt Kirkegårdspersonalet 18

19 Adresser: Sognepræst (kbf) Provst, Præstegårdsvej 12, Ejstrupholm Tlf , Sognepræst, Bygaden 61, Levring, 8620 Kjellerup Tlf , Kordegn: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkesangere: Ejstrup: Birgitte Bang-Madsen, Brandevej 6, 8766 Nørre Snede Tlf Erik Hansen, Lindevænget 40, Ejstrupholm Tlf Gludsted: Inga Fog, Falkevej 9, 8766 Nørre Snede Tlf Birgitte Bang-Madsen, Brandevej 6, 8766 Nørre Snede Tlf Organist: Ejstrup og Gludsted: Poul Mørk-Hansen, Frisbækvej 10, 8766 Nørre Snede, Tlf Graver Ejstrup og Gludsted Erik Hansen Lindevænget 40, Ejstrupholm Kontor: Stationsvej 33, Tlf Gravermedhjælpere: Elisabeth S. Rasmussen, Jagtvej 2, 7361 Ejstrupholm, Tlf Peder Jørgensen Fasterholdtvej Ejstrupholm Tlf Kontor: Kirkegårdskontoret, Ejstrupholm. Tlf Menighedsrådsformænd: Ejstrup: Jens Jonassen, Hedegårdvej 9, Ejstrupholm, Tlf Gludsted: Karl Erik (Kalle) Jensen Birkevænget 10, Gludsted Tlf Regnskabsfører: Ejstrup: Karen Marie Andersen Engvej 10, Gludsted Tlf Gludsted: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkeværger: Ejstrup: Vivian Knudsen Pedersen, Smedevænget 4, Ejstrupholm, Tlf / Gludsted: Martin Andersen Engvej 10, Gludsted Tlf Sognemedhjælper Lene Yde Kirkegade 10, Ejstrupholm Tlf, Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) hver mandag kl FM 93,5 mhz (97,8 mhz på bynettet i Nørre-Snede) Optagelse (søndag) Sted (kirke) 7. april Klovborg 14. april Gludsted 21. april Hampen 28. april Ejstrup 5. maj Klovborg 12. maj Hampen 19. maj Nørre Snede 26. maj Ejstrup 2. juni Nørre Snede 9. juni Klovborg 16. juni Ejstrup 23. juni Hampen 30. juni Gludsted Hver fredag kl : MM Master Music musik for unge fra den kristne musikscene. Ejstrup Lokal TV sender gudstjeneste fra Ejstrup Kirke kl. 20 de to første søndage hver måned. Indre Mission Telefonandagt - åben hele døgnet - ny hver dag - på 2 minutter - med fuld anonymitet Tlf Gratis SMS-andagt. Send SMS med teksten tilmeld andagt til Folkekirkeligt TV Kanal Midt Vest Man Præstens værksted Tirs Udsendelse 1 Ons Præstens værksted (G) Tors Udsendelse 2 Tors Præstens værksted (G) Fre Præstens værksted (G) Lør Udsendelse 1 (G) Søn Udsendelse 2 (G) FK-TV, Herning / 19

20 GUDSTJENESTELISTE Dato Ejstrup Kirke Gludsted Kirke Dag i kirkeåret Indsamling 1 april 9.00 Anden påskedag 7. april s.e. påske 14. april s.e. påske 21. april s.e. påske 26. april Friluftsgudstjeneste Bededag 28. april 9 og 11 og Konfirmation s.e. påske 5. maj og Konfirmation 5.s.e. påske 9. maj Kristi Himmelfartsdag 12. maj s.e. påske 19. maj 9.00 Pinsedag Danske Sømands- og udlandskirker 20. maj 9.00 Anden pinsedag 26. maj Trinitatis søndag 29. maj Koncert juni Friluftsgudstjeneste 1.s.e. trin. 9. juni s.e. trin. Israels Missionen 14. juni 16. juni 23. juni 30. juni Spaghettigudstjeneste Koncert s.e. trin. 4.s.e. trin. 5.s.e. trin. Nørre Snede Bogtrykkeri, tlf

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Attende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2013 2 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Vidstrup Borgerforening...........

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby Juni - august 2014 Sognebladet for Skæve og Hørby Hvad hedder du? For først når man kender navnet, har man noget at forholde sig til. Navnet er det der adskiller en person fra mængden. Så når man hører

Læs mere

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I JUNI I NR. 10 I 2013 I 37. ÅRGANG I

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I JUNI I NR. 10 I 2013 I 37. ÅRGANG I HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I JUNI I NR. 10 I 2013 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM POSTEN I 10.2013 2

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere