Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole"

Transkript

1 Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole

2 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø Skoleleder Jeg tror, at alle vi, der har vores faste gang på skolen, har en helt klar fornemmelse af, hvad Sct. Mariæ Skole er og bør være, men vi er også meget bevidste om, at vi og skolen er del af en verden, der er i konstant udvikling, og for at kunne tackle denne udfordring tror jeg, det er helt nødvendigt af fastholde sin identitet, at fastholde de grundlæggende værdier. Enhver institution er grundlæggende de mennesker, der på et givet tidspunkt tegner denne. Sct. Mariæ Skole er derfor først og fremmest den bestyrelse, det personale,

3 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 3 de elever og de familier, der er på skolen, og her må jeg sige, at skolen er velsignet med en positiv og loyal bestyrelse, et kompetent og engageret personale samt positive og nærværende elever og forældre. Sct. Mariæ er en glad skole, og jeg mener, at den meget kort kan karakteriseres med ordene: En glad skole med både ånd og niveau. Sct. Mariæ Skole blev etableret i 1899 af Kamillianerordenen. Skolen holdt i begyndelsen til i beskedne lokaler på Kastetvej 11, og de første år havde skolen blot 8 elever. Herefter fulgte en omskiftelig tilværelse på skiftende adresser: I 1901 flytter skolen til Kastetvej 5 og senere til Korsgade 37, og i 1906 er skolen kommet til Holbergsgade. Først i 1909 etableres skolen på den nuværende adresse med 68 elever. I 1966 indviedes skolens hovedbygning, men skolen havde dog problemer med at fastholde elevtallet, og i 1970 var der blot 50 elever på skolen, og en lukning af skolen var overhængende. Men grundet en stor indsats af skolens daværende nye leder Gert-Ryom Hansen, en god forældreopbakning, en generel voksende opbakning til holdningsskoler, en åbning mod det omgivende samfund mv. lykkedes det at vende udviklingen, og i 1981 fik Sct. Mariæ Skole sin første 10. klasse og har siden været en enstrenget skole fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen har i dag ca. 275 elever og oplever en vedvarende stor søgning, og der er ventelister til alle klassetrin. Sct. Mariæ Skole er således en katolsk skole med mere end 110 års tradition og erfaring at bygge på. Men samtidig bestræber vi os på at være en skole til tiden, der vedvarende

4 4 Velkommen til Sct. Mariæ Skole udvikler sig og forsøger at leve op til de forventninger, der stilles fra f.eks. medarbejdere, forældre, myndigheder og ikke mindst fra elevernes side. Vi er således i en kontinuerlig udviklingsproces, men udviklingen skabes på baggrund af det bedste fra vores fortid. Vi er beliggende centralt i Aalborg, hvor vi har skabt et trygt miljø for elevernes skolegang. Vores virke bygger på et katolsk kristent menneskesyn, hvilket præger vores tanker og handlinger i hverdagen. Eleverne på vores skole repræsenterer en mangfoldighed af kulturer og kirkeretninger, og vi ser denne menneskelige og kulturelle mangfoldighed og rigdom som et af vores positive kendetegn. Vores skolemiljø er præget af en hverdag, hvor det er en inspiration og styrke, at vi sammen har så meget at lære hinanden. Miljøet på Sct. Mariæ Skole er præget af tryghed, nærhed og omsorg i fællesskabet med hinanden. Vi forsøger at skabe optimale betingelser for et skoleforløb på et højt fagligt niveau. Skolens personale bestræber sig på at give eleverne både lyst og læring. Det er endvidere kendetegnende for os, at musikken indtager en central rolle på skolen. Vi synger morgensang hver dag vi har 3 sangkor og to Bigbands, og mange af eleverne modtager instrumentundervisning på skolen - aktiviteter der både samler elever fra forskellige klassetrin og samtidig bidrager til en alsidighed i måden at skabe indlæring på. Omkring musikken på skolen kan det nævnes, at små 60 elever spiller i skolens bigbands, og at der er et tilsvarende antal elever i skolens tre kor. Musik handler i højere grad om, hvad der binder sammen, end hvad der adskiller, og dette er ligeledes en helt grundlæggende værdi på Sct. Mariæ Skole, at vi alle vores forskelligheder og særpræg til trods er ligeværdige og unikke dele af Guds skaberværk. I vores moderne samfund er der et stort behov for faglighed, men der er måske først og fremmest behov for kreativitet, improvisation og fællesskab, og det kan netop findes i musikken.

5 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 5 Kunsten/musikken, er ikke en luksus, men er på mange måder lige så livsnødvendig for os alle som vand og ilt. Dette gælder ikke mindst på en skole som vores, hvor vi gerne vil tilgodese alle sider af elevernes personlighed. Vi kan kun skabe en rigtig god skole, når samarbejdet mellem børnenes hjem og skolen er velfungerende. Derfor forventer vi, at forældrene tager aktiv del i og medansvar for at deres børns skolegang kan blive en positiv oplevelse. Forældrenes engagement og en åben og positiv dialog med personalet er helt nødvendig for, at vi kan skabe en skole, hvor eleverne opnår selvforståelse, selvrespekt og kærlighed til andre. Nogle af de centrale værdier på skolen er således ansvarlighed, fællesskab, fremstrakte hænder og kærlighed. Det er en stor glæde, at arbejde på en skole, hvor hver dag åbnes med fælles morgensang, og hvor det er helt naturligt at diskutere kristendom, etik, moral og menneskesyn på en dagligdags og fordomsfri måde. Det specielt katolske opleves i dagligdagen nok af de fleste som åbenhed, imødekommenhed og omsorg, men også i glæde og i et positivt menneskesyn. På Sct. Mariæ Skole skal der ikke blot være en god»disciplin«og en god faglig undervisning, men skolen skal derudover fremme en vi-kultur og ikke en jeg-kultur. Skolen henter sin inspiration fra den kristne tro og anerkender derfor hvert barns unikke værdi og bygger på den faste overbevisning, at i Guds øjne er alle mennesker ligeværdige. Skolen drager omsorg for den svage elev og betoner den enkeltes ansvar for det omgivende samfund. Det forsøger vi på Sct. Mariæ Skole. Poul Erik Hovelsø Skoleleder Vi lever i en verden, der i den grad fokuserer på det individuelle og det egocentriske, men det er helt nødvendigt, at vi alle ser længere end vores egen lille livsverden og tager et medansvar for hinanden og vores næste! Vi håber, at vores elever kan tage næstekærlighed og generøsitet med ud i verden.

6 6 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Det handler om det hele Af Jesper Fich I Danmark trives en forestilling om, at»katolsk«betyder»almindelig«. Som f.eks.»den hellige almindelige kirke«. Men den oversættelse er ikke blevet konfirmeret hos katolikkerne. Det ville være mere dækkende, hvis man sagde:»det som handler om det hele.«når Sct. Mariæ skole er en katolsk skole, så er det meningen, at det skal brede sig ud i hele skolens hverdag. Det er altså ikke nok, at det katolske er en kæphest for særligt interesserede, som især katolikkerne kan ride på, hvis de synes, det er særligt sjovt. Nej, i stedet for kæphesten, så ville billedet med gæret i en dej være mere rammende. Ingen kan efter bagningen få øje på gæren, men hvis den ikke havde været der, var resultatet sandelig et andet. Derfor er Sct. Mariæ skole som katolsk skole et fælles anliggende for alle ansatte, så kristendom med dens budskab om kærlighed og frihed kan være levende. Når man ansætter en lærer til at undervise, f.eks. i dansk, så vil man gå ud fra, at læreren har en forestilling om, hvordan man f.eks. skal lære børn at læse. Det er en hel videnskab. Der findes masser af teorier og mange læsebogssystemer. Men det ene er ikke lige så godt som det andet. Det forventer man, at læreren har gjort sig klart, ellers ville det være halsløs gerning at ansætte en lærer. Man forventer, at læreren har et fagsyn. Men bag de forskellige fagsyn, står der lige så mange menneskesyn ideer om dannelse og vejen dertil. Der går en lige linje fra et menne-

7 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 7 skes måde at tænke om sig selv og de andre, til de valg vi foretager, spontant eller velgennemtænkt. Den måde, vi tænker og tror om livet og alle de store spørgsmål, præger altså substantielt, selvom vi under vore himmelstrøg tit hører, at den slags er en privatsag. Min overbevisning og min tro er ganske vist personligt min, men den er aldrig privat. Som katolikker har vi ikke noget imod, at det er umuligt at oprette en grænselinje her, for»det handler jo om det hele.«i en verden, hvor det bliver stadig mere nødvendigt at kunne redegøre for, hvorfor man gør, som man gør, er det en stærk force at være bevidst om linjerne. Som katolsk skole er det derfor aldrig tilfredsstillende at drysse lidt kristendom som kolorit på livet her og der i betrængte situationer. For det handler jo om det hele. Nej, vi sætter os det høje og paradoksale mål at sende mætte børn ud af skolen med en sund livsappetit i behold. Jesper Fich På vores skole vil vi gerne lære eleverne at se linjerne, for uden dem går sammenhængskraften i den enkeltes liv i stykker, så det kun forbliver på overfladen.

8 8 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Børneliv 2012 Af Peter Korslund En skole der er mere end 110 å gammel Gisp! Sikken en gammel tante! Den tanke kunne man umiddelbart få, hvis man ikke kendte Sct. Mariæ Skole bedre. Men skolen har vist sig langtidsholdbar og har langt fra overskredet sidste salgsdato tværtimod. Skolens udfordringer vil altid være at holde fast i nogle fundamentale værdier, samtidig med at nye værdier skal udvikles i takt med det samfund, den er en del af. Her er børnene vores fælles fokus og fælles ansvar. Vi skal ruste børnene til at kunne indgå i den aktuelle nutid og forberede dem på den formodede fremtid. Det mest sikre er, at kravene til vores børn ændres over tid. Familien vil altid være det primære opdragelsessted i denne proces, støttet af dagpleje, børnehaver, skoler og fritidsinstitutioner. Forholdene for børnenes opvækst har imidlertid ændret sig meget. De har i gennemsnit tilbragt mere og mere tid i institutioner. Således var et barn gennem et

9 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 9 helt liv ca timer i institution i 70 erne. Dette tal steg til timer i 80 erne, og var på for børn i 90 erne. Dette behøver vi ikke kun at betragte som et problem, men det medfører, at det vi kan kalde»mor og Far arbejdet«altså barnets grundlæggende opdragelse, i stigende grad sker med hjælp fra andre uden for familien. Samtidig har familiestrukturerne været under forandring, bl.a. som konsekvens af flere skilsmisser. Børnenes opvækstvilkår i dag afviger således fra den, deres egne forældre og lærere har som baggrund. Det medfører i dag, at skolen og forældrene skal arbejde tæt sammen og blive enige om, hvad det er, vi finder vigtigt. Vi voksne skal repræsentere holdnings- og handlingsmæssige værdier og være synlige i barnets liv. Skolen skal således på den ene side være et sted for læring, så barnet kan tilegne sig viden og blive til»noget«, og på den anden side være en del af dannelsesprocessen så barnet udvikler sig og bliver til»nogen«. Skolen er her en væsentlig medspiller i dannelsen af de små personligheder, vi som forældre overlader i dens varetægt. Når vi som forældre har valgt Sct. Mariæ Skole til vores børn, har vi på forhånd vurderet, at skolen repræsenterer de værdier og grundholdninger, vi ønsker vores børn skal møde og præges af. Men også en mere end 114-år gammel skole skal udvikle sig! Tidligere dyder som flid, pligt og lydighed afløses eller suppleres nu af digitalitet og kreativitet. Så selv om vores børn i dag får en masse SMS er vil der være én SMS, de aldrig glemmer, og som er med til at præge dem positivt resten af livet. Den SMS der står for Sct. Mariæ Skole. Peter Korslund

10 10 Velkommen til Sct. Mariæ Skole At skifte skole Af Eva Fischer Da vi en sommer pludselig blev ringet op om, at nu var der en plads til vores dreng, var glæden stor, men vi kunne også se, at det var en stor udfordring for en dreng på vej i 8.klasse at skifte skole. For os var det meget et spørgsmål om at få hævet det faglige niveau, idet vi i det meste af hans skolegang har ment, at han ikke blev udfordret nok. For en dreng på 14 år er det helt andre livsvigtige spørgsmål, så som forholdet til kammeraterne der tæller! En anden stor hurdle var valget af fremmedsprog. Han havde haft fransk i 1 år, mens hans kommende klassekammerater havde haft tysk i to år. Mange skoler havde meldt fra her, men ikke på SMS, her var det ikke noget problem. Tysklæreren Jette blev ham en uvurderlig støtte, gav ham ekstra timer, og i løbet af ganske kort tid var han helt med. Der var mange lektier, meget mere end vi var vant til, men vi havde aldrig problemer med at få drengen til at lave dem, han havde virkelig fået lysten til at lære tilbage. Vi oplevede i det hele taget en skole med stor faglighed og lærere med en faglig stolthed, der helt naturligt smitter af på eleverne. Jeg husker en dag i 8. klasse, hvor han kom hjem og sagde, at han simpelthen ikke kunne forstå, hvordan nogen i klassen turde lade være med at lave deres dansk. Jeg spurgte ham, om det var fordi de fik mange skældud for ikke at have tingene i orden.»nej mor, det er meget værre, Hans bliver simpelthen så skuffet.«der var heller ingen problemer med at falde

11 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 11 til i klassen, alle tog imod ham med åbne arme, og skoleskiftet blev virkelig en succesoplevelse. Et ekstra plus var, at vores søn havde spillet saxofon i en del år, og straks blev optaget i skolens Bigband, et helt unikt band, der er drevet af en gejst og et engagement, der gør, at børnene får en masse oplevelser, samtidig med de lærer kunsten at spille sammen. Den største oplevelse i»vores«tid på skolen var koncertturneen til Californien i 2007, hvor de rejste, spillede og oplevede i 2 uger. Samværet i Bigbandet var også noget helt for sig vi følte faktisk, at vi som forældre også var medlemmer og havde rigtig mange gode timer sammen, børn og voksne, blandt andet når det gjaldt om at samle penge ind til at muliggøre rejserne. og stemningsfyldt afslutning på skolen. Det var med vemod, at vi måtte sige farvel til den skole, som har givet mig beviset på, at man stadig kan drive skole både med hjerne og med hjerte. Vi har 3 børn, og sammenlagt har vi gennemgået 31 år i grundskolen med dem. Her i bagklogskabens klare lys fortryder vi kun en ting, nemlig at vi ikke valgte SMS for 20 år siden tænk sig at have været en»del af familien«i alle de år og været vidende om, at vi havde givet vores 3 børn den bedst mulige skolegang. Men måske netop fordi vi kender til andre knap så heldige måder at drive skole på, er vi meget opmærksomme på det helt særlige ved SMS, og meget taknemmelige over de 3 år vi trods alt fik. En stor tak til jer alle. Eva Fischer Emil fik kun 2 år på SMS, inden det gik videre på gymnasiet, men vi var heldige at score et ekstra år. Vores datter Tine, Emils tvillingesøster, ville have 10. klasse med, og det helt naturlige valg til det år var selvfølgelig SMS. Her fik hun et dejligt skoleår i en lille klasse, hvor skolen gjorde et rigtigt godt arbejde med at udskole de unge mennesker og ruste dem både menneskeligt og fagligt til ungdomsuddannelserne. Jeg var så heldig at være forældrerepræsentant i alle 3 år, og det var en oplevelse i sig selv. På de 4 årlige møder, hvor alle klasser var repræsenteret, og skolens ledelse var værter, fik vi nogle gode diskussioner og blev holdt godt opdateret om»tingenes tilstand«på skolen. Jeg følte, at jeg altid blev lyttet til som forælder og dermed havde reel indflydelse både på den korte og den lange bane. Sidst i juni var det så definitivt slut der kunne ikke trylles flere skolesøgende børn frem. Vi var igen til en dejlig

12 12 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Børnehaveklassen på Sct. Mariæ Skole Indledningsvis er det vigtigt at pointere, at Sct. Mariæ Skole som katolsk privatskole i princippet er underlagt fuldstændig samme krav til kvalitet og omfang af undervisningen, som er gældende i det offentlige skolesystem. Videre har vi tilknyttet de samme samarbejdspartnere som den offentlige skole fx skolesundhedsplejerske, skoletandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning mm. Når dette er sagt, har Sct. Mariæ Skole som fri grundskole en udstrakt grad af frihed til at organisere undervisningen og skolens dagligdag, som vi finder mest hensigtsmæssig. Vi tilbyder en børnehaveklasse, der giver en tryg og rolig overgang fra børnehave til det videre skoleforløb på Sct. Mariæ Skole Børnehaveklassen på Sct. Mariæ Skole har hver dag fem lektioner, og mødetiden er fra Der gives ugentlige timer i f.eks. idræt og musik på delehold. Der undervises i dansk og matematik, og der arbejdes ofte omkring større emnearbejder. Vores fritidsordning»børnegrotten«er hver dag åben fra til Her er børnene meget velkomne til at møde ind om morgenen, og de vil her møde en af de voksne fra børnehaveklassen. Dette tilbud er indtil videre gratis for alle skolens elever. Personalet omkring børnehaveklassen består af børnehaveklasselederen, en dansklærer og en assistent. Der vil således være to voksne omkring børnene det meste af dagen. Børnehaveklassen har eget lokale med udgang til egen lille legeplads, så børnene kan være i trygge og overskuelige omgivelser. Der har været en børnehaveklasse på Sct. Mariæ Skole siden 1967, og næsten alle elever og familier har efterfølgende vurderet året i børnehaveklassen særdeles positivt. Ud over den daglige undervisning vil der hver måned være en tur ud af huset til f.eks. Aal-

13 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 13 borg Tårnet, Lundby Krat, Zoo, landbrug etc. I september måned er der normalt tre sammenhængende dage i skoven, som ud over det faglige indhold også har en social funktion som»ryste sammen«tur for klassen. På udflugter er der altid to voksne med. Når Børnehaveklassen slutter, åbner skolens fritidsordning»børnegrotten«, der hver dag har åbent til kl Familierne kan dog også vælge kl som sluttidspunkt til en reduceret pris. Skønner skolen, at enkelte elever ikke har en alderssvarende begrebs eller sprogudvikling, forbeholder skolen sig ret til at pålægge eleverne at benytte Børnegrotten, da sprogudviklingen stimuleres meget i legen/samværet med de øvrige elever.

14 14 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse vil især være et velvalgt tilbud til de elever, der påtænker at begynde en gymnasial uddannelse efter grundskolen. Eleverne har flere muligheder for valg af ungdomsuddannelse efter niende klasse, men for mange elever er det reelle problem måske ikke så meget, hvorvidt eleverne kan blive

15 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 15 optaget på en evt. ungdomsuddannelse, men snarere et spørgsmål om elevernes muligheder for at gennemføre den valgte uddannelse med et godt resultat. På Sct. Mariæ Skole tilbyder et fast team af rutinerede lærere en høj faglighed i kernefagene dansk, matematik, fysik, tysk, engelsk, samfundsfag, kristendom, idræt og edb, og vi forventer, at eleverne efter 10. klasse går til 10. klasse prøven FS10. Timetallet i prøvefagene vil typisk være højere end på de fleste andre skoler. Som udgangspunkt er alle fagene i 10. kl. på Sct. Mariæ Skole obligatoriske, og der kan derfor kun dispenseres fra et fag, når helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Eleverne vil ved skoleårets start modtage en liste over datoer for skriftlige afleveringer. 10. klasse fokuserer også meget på elevernes fremtidige valg af uddannelse, og vi har derfor et tæt og godt samarbejde med UU-Aalborg, der arrangerer brobygning og erhvervspraktik for eleverne, og som kommer på skolen og tilbyder vejledning og information. Eleverne skal endvidere udarbejde en OSO opgave obligatorisk selvvalgt opgave der skal relatere til deres uddannelsesplan. Det er vigtigt, at eleverne opnår færdighed og rutine i brug af it, og vi forventer derfor, at eleverne har mulighed for adgang til pc. Skolen har et godt samarbejde med Ungdomsskolen, og i samarbejde med denne arrangeres bl.a. en lektiecafe, hvor eleverne kan få støtte til opgaveskrivning mv. Ud over den daglige undervisning vil der blive arrangeret forskellige ture, foredrag og andre arrangementer. I begyndelsen af skoleåret arrangeres en fem dages tur til Berlin. Turen koster ca kr., og eleverne skal endvidere selv sørge for lommepenge og måltider. Turen har både et socialt og studiemæssigt sigte. Der har været en 10. klasse på Sct. Mariæ Skole siden 1981, og næsten alle elever og familier, der har valgt 10. klasse på Sct. Mariæ Skole, har efterfølgende vurderet skoleåret særdeles positivt. Eleverne har generelt forbedret deres faglige niveau væsentligt, og de fleste giver endvidere udtryk for, at de er blevet mere selvstændige og modne. Netop omkring 10. klasse er det særdeles vigtigt, at eleverne og familierne foretager et bevidst valg og møder skolen med en positiv og åben indstilling.

16 16 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Musik skal der til Gert Nørgaard Vi vil gerne være noget særligt. Blive lagt mærke til på den gode måde, forstås! Sådan har vi det som mennesker, som by, som nation og selvfølgelig også som skole. Vi og vores skal ikke forveksles med andres. De amerikanske kvægavlere, eller cowboys, brændemærkede deres kvæg for at skelne det fra naboens. Heraf opstod begrebet branding allerede tilbage i 1800-tallet. Begrebet har, i de senere år, fået større og større betydning. Med fuldt overlæg lægger virksomheder minutiøse strategier for at skabe sig et bestemt ansigt udadtil. Dette taler man åbent om i det 21. århundrede, i skarp modsætning til ånden tilbage i 1970 erne, hvor lighedsfilosofien herskede. Jeg tør derfor, uden at blinke, erklære, at en del af Sct. Mariæ Skoles branding er, at mu-

17 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 17 sikken er i højsædet. Dette er ikke et resultat af, at nogle strateger i skolens bestyrelse har besluttet, at sådan skal det være. Derimod er det vokset ud af en række betydningsfulde forudsætninger i vores dagligdag: Skolens idégrundlag, nærheden i den lille skole samt kammeratskabet i og på tværs af klassen. Hertil kommer, at musiklivet oplever en fantastisk støtte og arbejdsindsats fra forældrekredsen og en uundværlig opbakning fra ledelse, lærerkollegium, Kulturskole og bestyrelse. Sct. Mariæ Skole afviger ikke fra normen i folkeskolen omkring timetal til den ordinære musikundervisning, men vi har traditioner omkring daglig morgensang (hvor man synger med). Vi har tæt på halvdelen af skolens elever til at synge med i et af de tre kor. Vi har ca. en femtedel af skolens elever til at spille i bigband (hovedsageligt på blæseinstrumenter) og i alt går op mod 40% af eleverne til undervisning på et instrument. For en del år siden var vores tidligere skoleleder Gert Ryom-Hansen ude for, at en af de små elever spurgte, om det var fordi, vi havde sådan et godt kor, at skolen hed»sang Mariæ Skole«. Udover»Sangskolen«Sankt Annæ - i København, tror jeg, at man skal lede længe ef-

18 18 Velkommen til Sct. Mariæ Skole ter en grundskole i Danmark med en statistik som ovenstående, men i Aalborg har vi altså»sang Mariæ Skole«. Et brændemærke ryster man ikke uden videre af sig. I dette tilfælde HELDIGVIS! For midt i den almindelige vækst, læring og dannelse finder vi det uhyre vigtigt, at børnene også tilegner sig et aktivt forhold til MUSIK og får deres musik-brand med ud i livet.»sang Mariæ Skole«Fordi sang: Styrker fællesskabet Skærper indlæringsevnen Bevæger sindet Taler til fantasien Stimulerer sproglig, motorisk og musikalsk udvikling

19 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 19 Sct. Mariæ Skole er en glad skole med både ånd og niveau Sct. Mariæ Skole tilbyder bl.a.: Overvejende enstrenget skole fra Børnehaveklasse til og med 10. klasse. Et engageret og positivt personale. Et nært, overskueligt og værdibaseret skolemiljø med traditioner. Rar og positiv omgangstone. Mangfoldighed. Høj faglighed. Tydelig fokus på musik i hverdagen (Morgensang, tre kor og to bigbands. Fint samarbejde med Aalborg Kulturskole). Godt forældresamarbejde/højt informationsniveau. Tidlig sprogstart (Engelsk fra 2. klasse og tysk fra 6. klasse). Daglig mødetid for alle elever og som minimum fem daglige lektioner på alle klassetrin. Gratis morgenpasning fra God vikardækning ved lærerfravær (Vikartimer læses primært af skolens egne lærere). Skolesvømning i 5. klasse. Mange deletimer: (F.eks. i fysik, musik, håndarbejde, hjemkundskab, sløjd, billedkunst, idræt). Gode idrætsfaciliteter med bl.a. stor moderne idrætshal. Rejser og ture på udvalgte klassetrin (F.eks. lejrskole i 8. klasse, Londontur i 9. klasse, Berlintur i 10. klasse). Gode undervisningsmaterialer. 2-lærerordning i Børnehaveklassen. Fritidsordning med åbningstid til kl Oktober 2012

20 Bidragydere Poul Erik Hovelsø: Skoleleder siden Viceskoleleder Lærer på skolen fra Gert Nørgaard Lærer på skolen fra 1981 og dirigent for Skolens bigbands siden oprettelsen i Jesper Fich : Katolsk sognepræst i Sct. Mariæ Kirke på Frederiksberg og teologisk konsulent for de katolske skoler. Peter Korslund: Tidligere forælder på skolen. Eva Fischer Tidligere forælder på skolen. Sct. Mariæ Skole Valdemarsgade Aalborg Telefon

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

SCT. MARIÆ SKOLE, Aalborg Uddannelsesplan for Sct. Mariæ Skole som praktikskole

SCT. MARIÆ SKOLE, Aalborg Uddannelsesplan for Sct. Mariæ Skole som praktikskole SCT. MARIÆ SKOLE, Aalborg Uddannelsesplan for Sct. Mariæ Skole som praktikskole Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon og mail Sct. Mariæ Skole Valdemarsgade 14, 9000 Aalborg 98 13 60 03 / kontoret@sct-mariae-skole.dk

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

S koleå re t

S koleå re t Skoleåret 2009 2010 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Eksternt tilsyn med Sct. Mariæ Skole

Eksternt tilsyn med Sct. Mariæ Skole Bestyrelsen Sct. Mariæ Skole Valdemarsgade 14 Postboks 1522 9100 Aalborg Eksternt tilsyn med Sct. Mariæ Skole 2016 24.11.2016 Tilsynet med Sct. Mariæ Skole, skolekode 851 053, er foretaget af certificeret

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 4. - 6. klasse på Randers Realskole Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 1 Udvikling med tradition Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med de mange muligheder, dét giver.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Skoleåret 2008 2009 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Forældreinformation om skolens undervisning

Forældreinformation om skolens undervisning Forældreinformation om skolens undervisning Skoleåret 2012-1 Nye fællesskaber Fra og med skoleåret 2012-1 bliver der en ny struktur på Glyngøre Skole. Det kommer blandt andet til at indebære at jeres barn

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var

Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august 1990. Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var der 32 elever. Allerede tre år efter køber Gjerndrup

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

7. - 9. KLASSE. på Randers Realskole

7. - 9. KLASSE. på Randers Realskole 7. - 9. KLASSE på Randers Realskole 1 VI TILBYDER DE BEDSTE MULIGHEDER - med en lang tradition for udvikling Unikke faciliteter og muligheder Randers Realskole er Danmarks største privatskole, og som en

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole

Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole Styrk din faglighed med 10. klasse på Dyhrs Skole Dyhrs Skole er en privat skole, som lægger vægt på høj faglighed og solid kvalitet i undervisningen. Vi tilbyder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at føre

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere