Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole"

Transkript

1 Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole

2 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø Skoleleder Jeg tror, at alle vi, der har vores faste gang på skolen, har en helt klar fornemmelse af, hvad Sct. Mariæ Skole er og bør være, men vi er også meget bevidste om, at vi og skolen er del af en verden, der er i konstant udvikling, og for at kunne tackle denne udfordring tror jeg, det er helt nødvendigt af fastholde sin identitet, at fastholde de grundlæggende værdier. Enhver institution er grundlæggende de mennesker, der på et givet tidspunkt tegner denne. Sct. Mariæ Skole er derfor først og fremmest den bestyrelse, det personale,

3 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 3 de elever og de familier, der er på skolen, og her må jeg sige, at skolen er velsignet med en positiv og loyal bestyrelse, et kompetent og engageret personale samt positive og nærværende elever og forældre. Sct. Mariæ er en glad skole, og jeg mener, at den meget kort kan karakteriseres med ordene: En glad skole med både ånd og niveau. Sct. Mariæ Skole blev etableret i 1899 af Kamillianerordenen. Skolen holdt i begyndelsen til i beskedne lokaler på Kastetvej 11, og de første år havde skolen blot 8 elever. Herefter fulgte en omskiftelig tilværelse på skiftende adresser: I 1901 flytter skolen til Kastetvej 5 og senere til Korsgade 37, og i 1906 er skolen kommet til Holbergsgade. Først i 1909 etableres skolen på den nuværende adresse med 68 elever. I 1966 indviedes skolens hovedbygning, men skolen havde dog problemer med at fastholde elevtallet, og i 1970 var der blot 50 elever på skolen, og en lukning af skolen var overhængende. Men grundet en stor indsats af skolens daværende nye leder Gert-Ryom Hansen, en god forældreopbakning, en generel voksende opbakning til holdningsskoler, en åbning mod det omgivende samfund mv. lykkedes det at vende udviklingen, og i 1981 fik Sct. Mariæ Skole sin første 10. klasse og har siden været en enstrenget skole fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen har i dag ca. 275 elever og oplever en vedvarende stor søgning, og der er ventelister til alle klassetrin. Sct. Mariæ Skole er således en katolsk skole med mere end 110 års tradition og erfaring at bygge på. Men samtidig bestræber vi os på at være en skole til tiden, der vedvarende

4 4 Velkommen til Sct. Mariæ Skole udvikler sig og forsøger at leve op til de forventninger, der stilles fra f.eks. medarbejdere, forældre, myndigheder og ikke mindst fra elevernes side. Vi er således i en kontinuerlig udviklingsproces, men udviklingen skabes på baggrund af det bedste fra vores fortid. Vi er beliggende centralt i Aalborg, hvor vi har skabt et trygt miljø for elevernes skolegang. Vores virke bygger på et katolsk kristent menneskesyn, hvilket præger vores tanker og handlinger i hverdagen. Eleverne på vores skole repræsenterer en mangfoldighed af kulturer og kirkeretninger, og vi ser denne menneskelige og kulturelle mangfoldighed og rigdom som et af vores positive kendetegn. Vores skolemiljø er præget af en hverdag, hvor det er en inspiration og styrke, at vi sammen har så meget at lære hinanden. Miljøet på Sct. Mariæ Skole er præget af tryghed, nærhed og omsorg i fællesskabet med hinanden. Vi forsøger at skabe optimale betingelser for et skoleforløb på et højt fagligt niveau. Skolens personale bestræber sig på at give eleverne både lyst og læring. Det er endvidere kendetegnende for os, at musikken indtager en central rolle på skolen. Vi synger morgensang hver dag vi har 3 sangkor og to Bigbands, og mange af eleverne modtager instrumentundervisning på skolen - aktiviteter der både samler elever fra forskellige klassetrin og samtidig bidrager til en alsidighed i måden at skabe indlæring på. Omkring musikken på skolen kan det nævnes, at små 60 elever spiller i skolens bigbands, og at der er et tilsvarende antal elever i skolens tre kor. Musik handler i højere grad om, hvad der binder sammen, end hvad der adskiller, og dette er ligeledes en helt grundlæggende værdi på Sct. Mariæ Skole, at vi alle vores forskelligheder og særpræg til trods er ligeværdige og unikke dele af Guds skaberværk. I vores moderne samfund er der et stort behov for faglighed, men der er måske først og fremmest behov for kreativitet, improvisation og fællesskab, og det kan netop findes i musikken.

5 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 5 Kunsten/musikken, er ikke en luksus, men er på mange måder lige så livsnødvendig for os alle som vand og ilt. Dette gælder ikke mindst på en skole som vores, hvor vi gerne vil tilgodese alle sider af elevernes personlighed. Vi kan kun skabe en rigtig god skole, når samarbejdet mellem børnenes hjem og skolen er velfungerende. Derfor forventer vi, at forældrene tager aktiv del i og medansvar for at deres børns skolegang kan blive en positiv oplevelse. Forældrenes engagement og en åben og positiv dialog med personalet er helt nødvendig for, at vi kan skabe en skole, hvor eleverne opnår selvforståelse, selvrespekt og kærlighed til andre. Nogle af de centrale værdier på skolen er således ansvarlighed, fællesskab, fremstrakte hænder og kærlighed. Det er en stor glæde, at arbejde på en skole, hvor hver dag åbnes med fælles morgensang, og hvor det er helt naturligt at diskutere kristendom, etik, moral og menneskesyn på en dagligdags og fordomsfri måde. Det specielt katolske opleves i dagligdagen nok af de fleste som åbenhed, imødekommenhed og omsorg, men også i glæde og i et positivt menneskesyn. På Sct. Mariæ Skole skal der ikke blot være en god»disciplin«og en god faglig undervisning, men skolen skal derudover fremme en vi-kultur og ikke en jeg-kultur. Skolen henter sin inspiration fra den kristne tro og anerkender derfor hvert barns unikke værdi og bygger på den faste overbevisning, at i Guds øjne er alle mennesker ligeværdige. Skolen drager omsorg for den svage elev og betoner den enkeltes ansvar for det omgivende samfund. Det forsøger vi på Sct. Mariæ Skole. Poul Erik Hovelsø Skoleleder Vi lever i en verden, der i den grad fokuserer på det individuelle og det egocentriske, men det er helt nødvendigt, at vi alle ser længere end vores egen lille livsverden og tager et medansvar for hinanden og vores næste! Vi håber, at vores elever kan tage næstekærlighed og generøsitet med ud i verden.

6 6 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Det handler om det hele Af Jesper Fich I Danmark trives en forestilling om, at»katolsk«betyder»almindelig«. Som f.eks.»den hellige almindelige kirke«. Men den oversættelse er ikke blevet konfirmeret hos katolikkerne. Det ville være mere dækkende, hvis man sagde:»det som handler om det hele.«når Sct. Mariæ skole er en katolsk skole, så er det meningen, at det skal brede sig ud i hele skolens hverdag. Det er altså ikke nok, at det katolske er en kæphest for særligt interesserede, som især katolikkerne kan ride på, hvis de synes, det er særligt sjovt. Nej, i stedet for kæphesten, så ville billedet med gæret i en dej være mere rammende. Ingen kan efter bagningen få øje på gæren, men hvis den ikke havde været der, var resultatet sandelig et andet. Derfor er Sct. Mariæ skole som katolsk skole et fælles anliggende for alle ansatte, så kristendom med dens budskab om kærlighed og frihed kan være levende. Når man ansætter en lærer til at undervise, f.eks. i dansk, så vil man gå ud fra, at læreren har en forestilling om, hvordan man f.eks. skal lære børn at læse. Det er en hel videnskab. Der findes masser af teorier og mange læsebogssystemer. Men det ene er ikke lige så godt som det andet. Det forventer man, at læreren har gjort sig klart, ellers ville det være halsløs gerning at ansætte en lærer. Man forventer, at læreren har et fagsyn. Men bag de forskellige fagsyn, står der lige så mange menneskesyn ideer om dannelse og vejen dertil. Der går en lige linje fra et menne-

7 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 7 skes måde at tænke om sig selv og de andre, til de valg vi foretager, spontant eller velgennemtænkt. Den måde, vi tænker og tror om livet og alle de store spørgsmål, præger altså substantielt, selvom vi under vore himmelstrøg tit hører, at den slags er en privatsag. Min overbevisning og min tro er ganske vist personligt min, men den er aldrig privat. Som katolikker har vi ikke noget imod, at det er umuligt at oprette en grænselinje her, for»det handler jo om det hele.«i en verden, hvor det bliver stadig mere nødvendigt at kunne redegøre for, hvorfor man gør, som man gør, er det en stærk force at være bevidst om linjerne. Som katolsk skole er det derfor aldrig tilfredsstillende at drysse lidt kristendom som kolorit på livet her og der i betrængte situationer. For det handler jo om det hele. Nej, vi sætter os det høje og paradoksale mål at sende mætte børn ud af skolen med en sund livsappetit i behold. Jesper Fich På vores skole vil vi gerne lære eleverne at se linjerne, for uden dem går sammenhængskraften i den enkeltes liv i stykker, så det kun forbliver på overfladen.

8 8 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Børneliv 2012 Af Peter Korslund En skole der er mere end 110 å gammel Gisp! Sikken en gammel tante! Den tanke kunne man umiddelbart få, hvis man ikke kendte Sct. Mariæ Skole bedre. Men skolen har vist sig langtidsholdbar og har langt fra overskredet sidste salgsdato tværtimod. Skolens udfordringer vil altid være at holde fast i nogle fundamentale værdier, samtidig med at nye værdier skal udvikles i takt med det samfund, den er en del af. Her er børnene vores fælles fokus og fælles ansvar. Vi skal ruste børnene til at kunne indgå i den aktuelle nutid og forberede dem på den formodede fremtid. Det mest sikre er, at kravene til vores børn ændres over tid. Familien vil altid være det primære opdragelsessted i denne proces, støttet af dagpleje, børnehaver, skoler og fritidsinstitutioner. Forholdene for børnenes opvækst har imidlertid ændret sig meget. De har i gennemsnit tilbragt mere og mere tid i institutioner. Således var et barn gennem et

9 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 9 helt liv ca timer i institution i 70 erne. Dette tal steg til timer i 80 erne, og var på for børn i 90 erne. Dette behøver vi ikke kun at betragte som et problem, men det medfører, at det vi kan kalde»mor og Far arbejdet«altså barnets grundlæggende opdragelse, i stigende grad sker med hjælp fra andre uden for familien. Samtidig har familiestrukturerne været under forandring, bl.a. som konsekvens af flere skilsmisser. Børnenes opvækstvilkår i dag afviger således fra den, deres egne forældre og lærere har som baggrund. Det medfører i dag, at skolen og forældrene skal arbejde tæt sammen og blive enige om, hvad det er, vi finder vigtigt. Vi voksne skal repræsentere holdnings- og handlingsmæssige værdier og være synlige i barnets liv. Skolen skal således på den ene side være et sted for læring, så barnet kan tilegne sig viden og blive til»noget«, og på den anden side være en del af dannelsesprocessen så barnet udvikler sig og bliver til»nogen«. Skolen er her en væsentlig medspiller i dannelsen af de små personligheder, vi som forældre overlader i dens varetægt. Når vi som forældre har valgt Sct. Mariæ Skole til vores børn, har vi på forhånd vurderet, at skolen repræsenterer de værdier og grundholdninger, vi ønsker vores børn skal møde og præges af. Men også en mere end 114-år gammel skole skal udvikle sig! Tidligere dyder som flid, pligt og lydighed afløses eller suppleres nu af digitalitet og kreativitet. Så selv om vores børn i dag får en masse SMS er vil der være én SMS, de aldrig glemmer, og som er med til at præge dem positivt resten af livet. Den SMS der står for Sct. Mariæ Skole. Peter Korslund

10 10 Velkommen til Sct. Mariæ Skole At skifte skole Af Eva Fischer Da vi en sommer pludselig blev ringet op om, at nu var der en plads til vores dreng, var glæden stor, men vi kunne også se, at det var en stor udfordring for en dreng på vej i 8.klasse at skifte skole. For os var det meget et spørgsmål om at få hævet det faglige niveau, idet vi i det meste af hans skolegang har ment, at han ikke blev udfordret nok. For en dreng på 14 år er det helt andre livsvigtige spørgsmål, så som forholdet til kammeraterne der tæller! En anden stor hurdle var valget af fremmedsprog. Han havde haft fransk i 1 år, mens hans kommende klassekammerater havde haft tysk i to år. Mange skoler havde meldt fra her, men ikke på SMS, her var det ikke noget problem. Tysklæreren Jette blev ham en uvurderlig støtte, gav ham ekstra timer, og i løbet af ganske kort tid var han helt med. Der var mange lektier, meget mere end vi var vant til, men vi havde aldrig problemer med at få drengen til at lave dem, han havde virkelig fået lysten til at lære tilbage. Vi oplevede i det hele taget en skole med stor faglighed og lærere med en faglig stolthed, der helt naturligt smitter af på eleverne. Jeg husker en dag i 8. klasse, hvor han kom hjem og sagde, at han simpelthen ikke kunne forstå, hvordan nogen i klassen turde lade være med at lave deres dansk. Jeg spurgte ham, om det var fordi de fik mange skældud for ikke at have tingene i orden.»nej mor, det er meget værre, Hans bliver simpelthen så skuffet.«der var heller ingen problemer med at falde

11 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 11 til i klassen, alle tog imod ham med åbne arme, og skoleskiftet blev virkelig en succesoplevelse. Et ekstra plus var, at vores søn havde spillet saxofon i en del år, og straks blev optaget i skolens Bigband, et helt unikt band, der er drevet af en gejst og et engagement, der gør, at børnene får en masse oplevelser, samtidig med de lærer kunsten at spille sammen. Den største oplevelse i»vores«tid på skolen var koncertturneen til Californien i 2007, hvor de rejste, spillede og oplevede i 2 uger. Samværet i Bigbandet var også noget helt for sig vi følte faktisk, at vi som forældre også var medlemmer og havde rigtig mange gode timer sammen, børn og voksne, blandt andet når det gjaldt om at samle penge ind til at muliggøre rejserne. og stemningsfyldt afslutning på skolen. Det var med vemod, at vi måtte sige farvel til den skole, som har givet mig beviset på, at man stadig kan drive skole både med hjerne og med hjerte. Vi har 3 børn, og sammenlagt har vi gennemgået 31 år i grundskolen med dem. Her i bagklogskabens klare lys fortryder vi kun en ting, nemlig at vi ikke valgte SMS for 20 år siden tænk sig at have været en»del af familien«i alle de år og været vidende om, at vi havde givet vores 3 børn den bedst mulige skolegang. Men måske netop fordi vi kender til andre knap så heldige måder at drive skole på, er vi meget opmærksomme på det helt særlige ved SMS, og meget taknemmelige over de 3 år vi trods alt fik. En stor tak til jer alle. Eva Fischer Emil fik kun 2 år på SMS, inden det gik videre på gymnasiet, men vi var heldige at score et ekstra år. Vores datter Tine, Emils tvillingesøster, ville have 10. klasse med, og det helt naturlige valg til det år var selvfølgelig SMS. Her fik hun et dejligt skoleår i en lille klasse, hvor skolen gjorde et rigtigt godt arbejde med at udskole de unge mennesker og ruste dem både menneskeligt og fagligt til ungdomsuddannelserne. Jeg var så heldig at være forældrerepræsentant i alle 3 år, og det var en oplevelse i sig selv. På de 4 årlige møder, hvor alle klasser var repræsenteret, og skolens ledelse var værter, fik vi nogle gode diskussioner og blev holdt godt opdateret om»tingenes tilstand«på skolen. Jeg følte, at jeg altid blev lyttet til som forælder og dermed havde reel indflydelse både på den korte og den lange bane. Sidst i juni var det så definitivt slut der kunne ikke trylles flere skolesøgende børn frem. Vi var igen til en dejlig

12 12 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Børnehaveklassen på Sct. Mariæ Skole Indledningsvis er det vigtigt at pointere, at Sct. Mariæ Skole som katolsk privatskole i princippet er underlagt fuldstændig samme krav til kvalitet og omfang af undervisningen, som er gældende i det offentlige skolesystem. Videre har vi tilknyttet de samme samarbejdspartnere som den offentlige skole fx skolesundhedsplejerske, skoletandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning mm. Når dette er sagt, har Sct. Mariæ Skole som fri grundskole en udstrakt grad af frihed til at organisere undervisningen og skolens dagligdag, som vi finder mest hensigtsmæssig. Vi tilbyder en børnehaveklasse, der giver en tryg og rolig overgang fra børnehave til det videre skoleforløb på Sct. Mariæ Skole Børnehaveklassen på Sct. Mariæ Skole har hver dag fem lektioner, og mødetiden er fra Der gives ugentlige timer i f.eks. idræt og musik på delehold. Der undervises i dansk og matematik, og der arbejdes ofte omkring større emnearbejder. Vores fritidsordning»børnegrotten«er hver dag åben fra til Her er børnene meget velkomne til at møde ind om morgenen, og de vil her møde en af de voksne fra børnehaveklassen. Dette tilbud er indtil videre gratis for alle skolens elever. Personalet omkring børnehaveklassen består af børnehaveklasselederen, en dansklærer og en assistent. Der vil således være to voksne omkring børnene det meste af dagen. Børnehaveklassen har eget lokale med udgang til egen lille legeplads, så børnene kan være i trygge og overskuelige omgivelser. Der har været en børnehaveklasse på Sct. Mariæ Skole siden 1967, og næsten alle elever og familier har efterfølgende vurderet året i børnehaveklassen særdeles positivt. Ud over den daglige undervisning vil der hver måned være en tur ud af huset til f.eks. Aal-

13 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 13 borg Tårnet, Lundby Krat, Zoo, landbrug etc. I september måned er der normalt tre sammenhængende dage i skoven, som ud over det faglige indhold også har en social funktion som»ryste sammen«tur for klassen. På udflugter er der altid to voksne med. Når Børnehaveklassen slutter, åbner skolens fritidsordning»børnegrotten«, der hver dag har åbent til kl Familierne kan dog også vælge kl som sluttidspunkt til en reduceret pris. Skønner skolen, at enkelte elever ikke har en alderssvarende begrebs eller sprogudvikling, forbeholder skolen sig ret til at pålægge eleverne at benytte Børnegrotten, da sprogudviklingen stimuleres meget i legen/samværet med de øvrige elever.

14 14 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse vil især være et velvalgt tilbud til de elever, der påtænker at begynde en gymnasial uddannelse efter grundskolen. Eleverne har flere muligheder for valg af ungdomsuddannelse efter niende klasse, men for mange elever er det reelle problem måske ikke så meget, hvorvidt eleverne kan blive

15 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 15 optaget på en evt. ungdomsuddannelse, men snarere et spørgsmål om elevernes muligheder for at gennemføre den valgte uddannelse med et godt resultat. På Sct. Mariæ Skole tilbyder et fast team af rutinerede lærere en høj faglighed i kernefagene dansk, matematik, fysik, tysk, engelsk, samfundsfag, kristendom, idræt og edb, og vi forventer, at eleverne efter 10. klasse går til 10. klasse prøven FS10. Timetallet i prøvefagene vil typisk være højere end på de fleste andre skoler. Som udgangspunkt er alle fagene i 10. kl. på Sct. Mariæ Skole obligatoriske, og der kan derfor kun dispenseres fra et fag, når helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Eleverne vil ved skoleårets start modtage en liste over datoer for skriftlige afleveringer. 10. klasse fokuserer også meget på elevernes fremtidige valg af uddannelse, og vi har derfor et tæt og godt samarbejde med UU-Aalborg, der arrangerer brobygning og erhvervspraktik for eleverne, og som kommer på skolen og tilbyder vejledning og information. Eleverne skal endvidere udarbejde en OSO opgave obligatorisk selvvalgt opgave der skal relatere til deres uddannelsesplan. Det er vigtigt, at eleverne opnår færdighed og rutine i brug af it, og vi forventer derfor, at eleverne har mulighed for adgang til pc. Skolen har et godt samarbejde med Ungdomsskolen, og i samarbejde med denne arrangeres bl.a. en lektiecafe, hvor eleverne kan få støtte til opgaveskrivning mv. Ud over den daglige undervisning vil der blive arrangeret forskellige ture, foredrag og andre arrangementer. I begyndelsen af skoleåret arrangeres en fem dages tur til Berlin. Turen koster ca kr., og eleverne skal endvidere selv sørge for lommepenge og måltider. Turen har både et socialt og studiemæssigt sigte. Der har været en 10. klasse på Sct. Mariæ Skole siden 1981, og næsten alle elever og familier, der har valgt 10. klasse på Sct. Mariæ Skole, har efterfølgende vurderet skoleåret særdeles positivt. Eleverne har generelt forbedret deres faglige niveau væsentligt, og de fleste giver endvidere udtryk for, at de er blevet mere selvstændige og modne. Netop omkring 10. klasse er det særdeles vigtigt, at eleverne og familierne foretager et bevidst valg og møder skolen med en positiv og åben indstilling.

16 16 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Musik skal der til Gert Nørgaard Vi vil gerne være noget særligt. Blive lagt mærke til på den gode måde, forstås! Sådan har vi det som mennesker, som by, som nation og selvfølgelig også som skole. Vi og vores skal ikke forveksles med andres. De amerikanske kvægavlere, eller cowboys, brændemærkede deres kvæg for at skelne det fra naboens. Heraf opstod begrebet branding allerede tilbage i 1800-tallet. Begrebet har, i de senere år, fået større og større betydning. Med fuldt overlæg lægger virksomheder minutiøse strategier for at skabe sig et bestemt ansigt udadtil. Dette taler man åbent om i det 21. århundrede, i skarp modsætning til ånden tilbage i 1970 erne, hvor lighedsfilosofien herskede. Jeg tør derfor, uden at blinke, erklære, at en del af Sct. Mariæ Skoles branding er, at mu-

17 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 17 sikken er i højsædet. Dette er ikke et resultat af, at nogle strateger i skolens bestyrelse har besluttet, at sådan skal det være. Derimod er det vokset ud af en række betydningsfulde forudsætninger i vores dagligdag: Skolens idégrundlag, nærheden i den lille skole samt kammeratskabet i og på tværs af klassen. Hertil kommer, at musiklivet oplever en fantastisk støtte og arbejdsindsats fra forældrekredsen og en uundværlig opbakning fra ledelse, lærerkollegium, Kulturskole og bestyrelse. Sct. Mariæ Skole afviger ikke fra normen i folkeskolen omkring timetal til den ordinære musikundervisning, men vi har traditioner omkring daglig morgensang (hvor man synger med). Vi har tæt på halvdelen af skolens elever til at synge med i et af de tre kor. Vi har ca. en femtedel af skolens elever til at spille i bigband (hovedsageligt på blæseinstrumenter) og i alt går op mod 40% af eleverne til undervisning på et instrument. For en del år siden var vores tidligere skoleleder Gert Ryom-Hansen ude for, at en af de små elever spurgte, om det var fordi, vi havde sådan et godt kor, at skolen hed»sang Mariæ Skole«. Udover»Sangskolen«Sankt Annæ - i København, tror jeg, at man skal lede længe ef-

18 18 Velkommen til Sct. Mariæ Skole ter en grundskole i Danmark med en statistik som ovenstående, men i Aalborg har vi altså»sang Mariæ Skole«. Et brændemærke ryster man ikke uden videre af sig. I dette tilfælde HELDIGVIS! For midt i den almindelige vækst, læring og dannelse finder vi det uhyre vigtigt, at børnene også tilegner sig et aktivt forhold til MUSIK og får deres musik-brand med ud i livet.»sang Mariæ Skole«Fordi sang: Styrker fællesskabet Skærper indlæringsevnen Bevæger sindet Taler til fantasien Stimulerer sproglig, motorisk og musikalsk udvikling

19 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 19 Sct. Mariæ Skole er en glad skole med både ånd og niveau Sct. Mariæ Skole tilbyder bl.a.: Overvejende enstrenget skole fra Børnehaveklasse til og med 10. klasse. Et engageret og positivt personale. Et nært, overskueligt og værdibaseret skolemiljø med traditioner. Rar og positiv omgangstone. Mangfoldighed. Høj faglighed. Tydelig fokus på musik i hverdagen (Morgensang, tre kor og to bigbands. Fint samarbejde med Aalborg Kulturskole). Godt forældresamarbejde/højt informationsniveau. Tidlig sprogstart (Engelsk fra 2. klasse og tysk fra 6. klasse). Daglig mødetid for alle elever og som minimum fem daglige lektioner på alle klassetrin. Gratis morgenpasning fra God vikardækning ved lærerfravær (Vikartimer læses primært af skolens egne lærere). Skolesvømning i 5. klasse. Mange deletimer: (F.eks. i fysik, musik, håndarbejde, hjemkundskab, sløjd, billedkunst, idræt). Gode idrætsfaciliteter med bl.a. stor moderne idrætshal. Rejser og ture på udvalgte klassetrin (F.eks. lejrskole i 8. klasse, Londontur i 9. klasse, Berlintur i 10. klasse). Gode undervisningsmaterialer. 2-lærerordning i Børnehaveklassen. Fritidsordning med åbningstid til kl Oktober 2012

20 Bidragydere Poul Erik Hovelsø: Skoleleder siden Viceskoleleder Lærer på skolen fra Gert Nørgaard Lærer på skolen fra 1981 og dirigent for Skolens bigbands siden oprettelsen i Jesper Fich : Katolsk sognepræst i Sct. Mariæ Kirke på Frederiksberg og teologisk konsulent for de katolske skoler. Peter Korslund: Tidligere forælder på skolen. Eva Fischer Tidligere forælder på skolen. Sct. Mariæ Skole Valdemarsgade Aalborg Telefon

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole. væ rdig Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 r u post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk fæ ll es sværdigrundlag s Ågård Efterskoles værdigrundlag

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære.

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Mit Billede Mit Navn Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt på skolen, blandt kammerater og senere hen i livet. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Ud fra

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere