Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole"

Transkript

1 Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole

2 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø Skoleleder Jeg tror, at alle vi, der har vores faste gang på skolen, har en helt klar fornemmelse af, hvad Sct. Mariæ Skole er og bør være, men vi er også meget bevidste om, at vi og skolen er del af en verden, der er i konstant udvikling, og for at kunne tackle denne udfordring tror jeg, det er helt nødvendigt af fastholde sin identitet, at fastholde de grundlæggende værdier. Enhver institution er grundlæggende de mennesker, der på et givet tidspunkt tegner denne. Sct. Mariæ Skole er derfor først og fremmest den bestyrelse, det personale,

3 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 3 de elever og de familier, der er på skolen, og her må jeg sige, at skolen er velsignet med en positiv og loyal bestyrelse, et kompetent og engageret personale samt positive og nærværende elever og forældre. Sct. Mariæ er en glad skole, og jeg mener, at den meget kort kan karakteriseres med ordene: En glad skole med både ånd og niveau. Sct. Mariæ Skole blev etableret i 1899 af Kamillianerordenen. Skolen holdt i begyndelsen til i beskedne lokaler på Kastetvej 11, og de første år havde skolen blot 8 elever. Herefter fulgte en omskiftelig tilværelse på skiftende adresser: I 1901 flytter skolen til Kastetvej 5 og senere til Korsgade 37, og i 1906 er skolen kommet til Holbergsgade. Først i 1909 etableres skolen på den nuværende adresse med 68 elever. I 1966 indviedes skolens hovedbygning, men skolen havde dog problemer med at fastholde elevtallet, og i 1970 var der blot 50 elever på skolen, og en lukning af skolen var overhængende. Men grundet en stor indsats af skolens daværende nye leder Gert-Ryom Hansen, en god forældreopbakning, en generel voksende opbakning til holdningsskoler, en åbning mod det omgivende samfund mv. lykkedes det at vende udviklingen, og i 1981 fik Sct. Mariæ Skole sin første 10. klasse og har siden været en enstrenget skole fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen har i dag ca. 275 elever og oplever en vedvarende stor søgning, og der er ventelister til alle klassetrin. Sct. Mariæ Skole er således en katolsk skole med mere end 110 års tradition og erfaring at bygge på. Men samtidig bestræber vi os på at være en skole til tiden, der vedvarende

4 4 Velkommen til Sct. Mariæ Skole udvikler sig og forsøger at leve op til de forventninger, der stilles fra f.eks. medarbejdere, forældre, myndigheder og ikke mindst fra elevernes side. Vi er således i en kontinuerlig udviklingsproces, men udviklingen skabes på baggrund af det bedste fra vores fortid. Vi er beliggende centralt i Aalborg, hvor vi har skabt et trygt miljø for elevernes skolegang. Vores virke bygger på et katolsk kristent menneskesyn, hvilket præger vores tanker og handlinger i hverdagen. Eleverne på vores skole repræsenterer en mangfoldighed af kulturer og kirkeretninger, og vi ser denne menneskelige og kulturelle mangfoldighed og rigdom som et af vores positive kendetegn. Vores skolemiljø er præget af en hverdag, hvor det er en inspiration og styrke, at vi sammen har så meget at lære hinanden. Miljøet på Sct. Mariæ Skole er præget af tryghed, nærhed og omsorg i fællesskabet med hinanden. Vi forsøger at skabe optimale betingelser for et skoleforløb på et højt fagligt niveau. Skolens personale bestræber sig på at give eleverne både lyst og læring. Det er endvidere kendetegnende for os, at musikken indtager en central rolle på skolen. Vi synger morgensang hver dag vi har 3 sangkor og to Bigbands, og mange af eleverne modtager instrumentundervisning på skolen - aktiviteter der både samler elever fra forskellige klassetrin og samtidig bidrager til en alsidighed i måden at skabe indlæring på. Omkring musikken på skolen kan det nævnes, at små 60 elever spiller i skolens bigbands, og at der er et tilsvarende antal elever i skolens tre kor. Musik handler i højere grad om, hvad der binder sammen, end hvad der adskiller, og dette er ligeledes en helt grundlæggende værdi på Sct. Mariæ Skole, at vi alle vores forskelligheder og særpræg til trods er ligeværdige og unikke dele af Guds skaberværk. I vores moderne samfund er der et stort behov for faglighed, men der er måske først og fremmest behov for kreativitet, improvisation og fællesskab, og det kan netop findes i musikken.

5 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 5 Kunsten/musikken, er ikke en luksus, men er på mange måder lige så livsnødvendig for os alle som vand og ilt. Dette gælder ikke mindst på en skole som vores, hvor vi gerne vil tilgodese alle sider af elevernes personlighed. Vi kan kun skabe en rigtig god skole, når samarbejdet mellem børnenes hjem og skolen er velfungerende. Derfor forventer vi, at forældrene tager aktiv del i og medansvar for at deres børns skolegang kan blive en positiv oplevelse. Forældrenes engagement og en åben og positiv dialog med personalet er helt nødvendig for, at vi kan skabe en skole, hvor eleverne opnår selvforståelse, selvrespekt og kærlighed til andre. Nogle af de centrale værdier på skolen er således ansvarlighed, fællesskab, fremstrakte hænder og kærlighed. Det er en stor glæde, at arbejde på en skole, hvor hver dag åbnes med fælles morgensang, og hvor det er helt naturligt at diskutere kristendom, etik, moral og menneskesyn på en dagligdags og fordomsfri måde. Det specielt katolske opleves i dagligdagen nok af de fleste som åbenhed, imødekommenhed og omsorg, men også i glæde og i et positivt menneskesyn. På Sct. Mariæ Skole skal der ikke blot være en god»disciplin«og en god faglig undervisning, men skolen skal derudover fremme en vi-kultur og ikke en jeg-kultur. Skolen henter sin inspiration fra den kristne tro og anerkender derfor hvert barns unikke værdi og bygger på den faste overbevisning, at i Guds øjne er alle mennesker ligeværdige. Skolen drager omsorg for den svage elev og betoner den enkeltes ansvar for det omgivende samfund. Det forsøger vi på Sct. Mariæ Skole. Poul Erik Hovelsø Skoleleder Vi lever i en verden, der i den grad fokuserer på det individuelle og det egocentriske, men det er helt nødvendigt, at vi alle ser længere end vores egen lille livsverden og tager et medansvar for hinanden og vores næste! Vi håber, at vores elever kan tage næstekærlighed og generøsitet med ud i verden.

6 6 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Det handler om det hele Af Jesper Fich I Danmark trives en forestilling om, at»katolsk«betyder»almindelig«. Som f.eks.»den hellige almindelige kirke«. Men den oversættelse er ikke blevet konfirmeret hos katolikkerne. Det ville være mere dækkende, hvis man sagde:»det som handler om det hele.«når Sct. Mariæ skole er en katolsk skole, så er det meningen, at det skal brede sig ud i hele skolens hverdag. Det er altså ikke nok, at det katolske er en kæphest for særligt interesserede, som især katolikkerne kan ride på, hvis de synes, det er særligt sjovt. Nej, i stedet for kæphesten, så ville billedet med gæret i en dej være mere rammende. Ingen kan efter bagningen få øje på gæren, men hvis den ikke havde været der, var resultatet sandelig et andet. Derfor er Sct. Mariæ skole som katolsk skole et fælles anliggende for alle ansatte, så kristendom med dens budskab om kærlighed og frihed kan være levende. Når man ansætter en lærer til at undervise, f.eks. i dansk, så vil man gå ud fra, at læreren har en forestilling om, hvordan man f.eks. skal lære børn at læse. Det er en hel videnskab. Der findes masser af teorier og mange læsebogssystemer. Men det ene er ikke lige så godt som det andet. Det forventer man, at læreren har gjort sig klart, ellers ville det være halsløs gerning at ansætte en lærer. Man forventer, at læreren har et fagsyn. Men bag de forskellige fagsyn, står der lige så mange menneskesyn ideer om dannelse og vejen dertil. Der går en lige linje fra et menne-

7 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 7 skes måde at tænke om sig selv og de andre, til de valg vi foretager, spontant eller velgennemtænkt. Den måde, vi tænker og tror om livet og alle de store spørgsmål, præger altså substantielt, selvom vi under vore himmelstrøg tit hører, at den slags er en privatsag. Min overbevisning og min tro er ganske vist personligt min, men den er aldrig privat. Som katolikker har vi ikke noget imod, at det er umuligt at oprette en grænselinje her, for»det handler jo om det hele.«i en verden, hvor det bliver stadig mere nødvendigt at kunne redegøre for, hvorfor man gør, som man gør, er det en stærk force at være bevidst om linjerne. Som katolsk skole er det derfor aldrig tilfredsstillende at drysse lidt kristendom som kolorit på livet her og der i betrængte situationer. For det handler jo om det hele. Nej, vi sætter os det høje og paradoksale mål at sende mætte børn ud af skolen med en sund livsappetit i behold. Jesper Fich På vores skole vil vi gerne lære eleverne at se linjerne, for uden dem går sammenhængskraften i den enkeltes liv i stykker, så det kun forbliver på overfladen.

8 8 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Børneliv 2012 Af Peter Korslund En skole der er mere end 110 å gammel Gisp! Sikken en gammel tante! Den tanke kunne man umiddelbart få, hvis man ikke kendte Sct. Mariæ Skole bedre. Men skolen har vist sig langtidsholdbar og har langt fra overskredet sidste salgsdato tværtimod. Skolens udfordringer vil altid være at holde fast i nogle fundamentale værdier, samtidig med at nye værdier skal udvikles i takt med det samfund, den er en del af. Her er børnene vores fælles fokus og fælles ansvar. Vi skal ruste børnene til at kunne indgå i den aktuelle nutid og forberede dem på den formodede fremtid. Det mest sikre er, at kravene til vores børn ændres over tid. Familien vil altid være det primære opdragelsessted i denne proces, støttet af dagpleje, børnehaver, skoler og fritidsinstitutioner. Forholdene for børnenes opvækst har imidlertid ændret sig meget. De har i gennemsnit tilbragt mere og mere tid i institutioner. Således var et barn gennem et

9 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 9 helt liv ca timer i institution i 70 erne. Dette tal steg til timer i 80 erne, og var på for børn i 90 erne. Dette behøver vi ikke kun at betragte som et problem, men det medfører, at det vi kan kalde»mor og Far arbejdet«altså barnets grundlæggende opdragelse, i stigende grad sker med hjælp fra andre uden for familien. Samtidig har familiestrukturerne været under forandring, bl.a. som konsekvens af flere skilsmisser. Børnenes opvækstvilkår i dag afviger således fra den, deres egne forældre og lærere har som baggrund. Det medfører i dag, at skolen og forældrene skal arbejde tæt sammen og blive enige om, hvad det er, vi finder vigtigt. Vi voksne skal repræsentere holdnings- og handlingsmæssige værdier og være synlige i barnets liv. Skolen skal således på den ene side være et sted for læring, så barnet kan tilegne sig viden og blive til»noget«, og på den anden side være en del af dannelsesprocessen så barnet udvikler sig og bliver til»nogen«. Skolen er her en væsentlig medspiller i dannelsen af de små personligheder, vi som forældre overlader i dens varetægt. Når vi som forældre har valgt Sct. Mariæ Skole til vores børn, har vi på forhånd vurderet, at skolen repræsenterer de værdier og grundholdninger, vi ønsker vores børn skal møde og præges af. Men også en mere end 114-år gammel skole skal udvikle sig! Tidligere dyder som flid, pligt og lydighed afløses eller suppleres nu af digitalitet og kreativitet. Så selv om vores børn i dag får en masse SMS er vil der være én SMS, de aldrig glemmer, og som er med til at præge dem positivt resten af livet. Den SMS der står for Sct. Mariæ Skole. Peter Korslund

10 10 Velkommen til Sct. Mariæ Skole At skifte skole Af Eva Fischer Da vi en sommer pludselig blev ringet op om, at nu var der en plads til vores dreng, var glæden stor, men vi kunne også se, at det var en stor udfordring for en dreng på vej i 8.klasse at skifte skole. For os var det meget et spørgsmål om at få hævet det faglige niveau, idet vi i det meste af hans skolegang har ment, at han ikke blev udfordret nok. For en dreng på 14 år er det helt andre livsvigtige spørgsmål, så som forholdet til kammeraterne der tæller! En anden stor hurdle var valget af fremmedsprog. Han havde haft fransk i 1 år, mens hans kommende klassekammerater havde haft tysk i to år. Mange skoler havde meldt fra her, men ikke på SMS, her var det ikke noget problem. Tysklæreren Jette blev ham en uvurderlig støtte, gav ham ekstra timer, og i løbet af ganske kort tid var han helt med. Der var mange lektier, meget mere end vi var vant til, men vi havde aldrig problemer med at få drengen til at lave dem, han havde virkelig fået lysten til at lære tilbage. Vi oplevede i det hele taget en skole med stor faglighed og lærere med en faglig stolthed, der helt naturligt smitter af på eleverne. Jeg husker en dag i 8. klasse, hvor han kom hjem og sagde, at han simpelthen ikke kunne forstå, hvordan nogen i klassen turde lade være med at lave deres dansk. Jeg spurgte ham, om det var fordi de fik mange skældud for ikke at have tingene i orden.»nej mor, det er meget værre, Hans bliver simpelthen så skuffet.«der var heller ingen problemer med at falde

11 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 11 til i klassen, alle tog imod ham med åbne arme, og skoleskiftet blev virkelig en succesoplevelse. Et ekstra plus var, at vores søn havde spillet saxofon i en del år, og straks blev optaget i skolens Bigband, et helt unikt band, der er drevet af en gejst og et engagement, der gør, at børnene får en masse oplevelser, samtidig med de lærer kunsten at spille sammen. Den største oplevelse i»vores«tid på skolen var koncertturneen til Californien i 2007, hvor de rejste, spillede og oplevede i 2 uger. Samværet i Bigbandet var også noget helt for sig vi følte faktisk, at vi som forældre også var medlemmer og havde rigtig mange gode timer sammen, børn og voksne, blandt andet når det gjaldt om at samle penge ind til at muliggøre rejserne. og stemningsfyldt afslutning på skolen. Det var med vemod, at vi måtte sige farvel til den skole, som har givet mig beviset på, at man stadig kan drive skole både med hjerne og med hjerte. Vi har 3 børn, og sammenlagt har vi gennemgået 31 år i grundskolen med dem. Her i bagklogskabens klare lys fortryder vi kun en ting, nemlig at vi ikke valgte SMS for 20 år siden tænk sig at have været en»del af familien«i alle de år og været vidende om, at vi havde givet vores 3 børn den bedst mulige skolegang. Men måske netop fordi vi kender til andre knap så heldige måder at drive skole på, er vi meget opmærksomme på det helt særlige ved SMS, og meget taknemmelige over de 3 år vi trods alt fik. En stor tak til jer alle. Eva Fischer Emil fik kun 2 år på SMS, inden det gik videre på gymnasiet, men vi var heldige at score et ekstra år. Vores datter Tine, Emils tvillingesøster, ville have 10. klasse med, og det helt naturlige valg til det år var selvfølgelig SMS. Her fik hun et dejligt skoleår i en lille klasse, hvor skolen gjorde et rigtigt godt arbejde med at udskole de unge mennesker og ruste dem både menneskeligt og fagligt til ungdomsuddannelserne. Jeg var så heldig at være forældrerepræsentant i alle 3 år, og det var en oplevelse i sig selv. På de 4 årlige møder, hvor alle klasser var repræsenteret, og skolens ledelse var værter, fik vi nogle gode diskussioner og blev holdt godt opdateret om»tingenes tilstand«på skolen. Jeg følte, at jeg altid blev lyttet til som forælder og dermed havde reel indflydelse både på den korte og den lange bane. Sidst i juni var det så definitivt slut der kunne ikke trylles flere skolesøgende børn frem. Vi var igen til en dejlig

12 12 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Børnehaveklassen på Sct. Mariæ Skole Indledningsvis er det vigtigt at pointere, at Sct. Mariæ Skole som katolsk privatskole i princippet er underlagt fuldstændig samme krav til kvalitet og omfang af undervisningen, som er gældende i det offentlige skolesystem. Videre har vi tilknyttet de samme samarbejdspartnere som den offentlige skole fx skolesundhedsplejerske, skoletandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning mm. Når dette er sagt, har Sct. Mariæ Skole som fri grundskole en udstrakt grad af frihed til at organisere undervisningen og skolens dagligdag, som vi finder mest hensigtsmæssig. Vi tilbyder en børnehaveklasse, der giver en tryg og rolig overgang fra børnehave til det videre skoleforløb på Sct. Mariæ Skole Børnehaveklassen på Sct. Mariæ Skole har hver dag fem lektioner, og mødetiden er fra Der gives ugentlige timer i f.eks. idræt og musik på delehold. Der undervises i dansk og matematik, og der arbejdes ofte omkring større emnearbejder. Vores fritidsordning»børnegrotten«er hver dag åben fra til Her er børnene meget velkomne til at møde ind om morgenen, og de vil her møde en af de voksne fra børnehaveklassen. Dette tilbud er indtil videre gratis for alle skolens elever. Personalet omkring børnehaveklassen består af børnehaveklasselederen, en dansklærer og en assistent. Der vil således være to voksne omkring børnene det meste af dagen. Børnehaveklassen har eget lokale med udgang til egen lille legeplads, så børnene kan være i trygge og overskuelige omgivelser. Der har været en børnehaveklasse på Sct. Mariæ Skole siden 1967, og næsten alle elever og familier har efterfølgende vurderet året i børnehaveklassen særdeles positivt. Ud over den daglige undervisning vil der hver måned være en tur ud af huset til f.eks. Aal-

13 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 13 borg Tårnet, Lundby Krat, Zoo, landbrug etc. I september måned er der normalt tre sammenhængende dage i skoven, som ud over det faglige indhold også har en social funktion som»ryste sammen«tur for klassen. På udflugter er der altid to voksne med. Når Børnehaveklassen slutter, åbner skolens fritidsordning»børnegrotten«, der hver dag har åbent til kl Familierne kan dog også vælge kl som sluttidspunkt til en reduceret pris. Skønner skolen, at enkelte elever ikke har en alderssvarende begrebs eller sprogudvikling, forbeholder skolen sig ret til at pålægge eleverne at benytte Børnegrotten, da sprogudviklingen stimuleres meget i legen/samværet med de øvrige elever.

14 14 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse vil især være et velvalgt tilbud til de elever, der påtænker at begynde en gymnasial uddannelse efter grundskolen. Eleverne har flere muligheder for valg af ungdomsuddannelse efter niende klasse, men for mange elever er det reelle problem måske ikke så meget, hvorvidt eleverne kan blive

15 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 15 optaget på en evt. ungdomsuddannelse, men snarere et spørgsmål om elevernes muligheder for at gennemføre den valgte uddannelse med et godt resultat. På Sct. Mariæ Skole tilbyder et fast team af rutinerede lærere en høj faglighed i kernefagene dansk, matematik, fysik, tysk, engelsk, samfundsfag, kristendom, idræt og edb, og vi forventer, at eleverne efter 10. klasse går til 10. klasse prøven FS10. Timetallet i prøvefagene vil typisk være højere end på de fleste andre skoler. Som udgangspunkt er alle fagene i 10. kl. på Sct. Mariæ Skole obligatoriske, og der kan derfor kun dispenseres fra et fag, når helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Eleverne vil ved skoleårets start modtage en liste over datoer for skriftlige afleveringer. 10. klasse fokuserer også meget på elevernes fremtidige valg af uddannelse, og vi har derfor et tæt og godt samarbejde med UU-Aalborg, der arrangerer brobygning og erhvervspraktik for eleverne, og som kommer på skolen og tilbyder vejledning og information. Eleverne skal endvidere udarbejde en OSO opgave obligatorisk selvvalgt opgave der skal relatere til deres uddannelsesplan. Det er vigtigt, at eleverne opnår færdighed og rutine i brug af it, og vi forventer derfor, at eleverne har mulighed for adgang til pc. Skolen har et godt samarbejde med Ungdomsskolen, og i samarbejde med denne arrangeres bl.a. en lektiecafe, hvor eleverne kan få støtte til opgaveskrivning mv. Ud over den daglige undervisning vil der blive arrangeret forskellige ture, foredrag og andre arrangementer. I begyndelsen af skoleåret arrangeres en fem dages tur til Berlin. Turen koster ca kr., og eleverne skal endvidere selv sørge for lommepenge og måltider. Turen har både et socialt og studiemæssigt sigte. Der har været en 10. klasse på Sct. Mariæ Skole siden 1981, og næsten alle elever og familier, der har valgt 10. klasse på Sct. Mariæ Skole, har efterfølgende vurderet skoleåret særdeles positivt. Eleverne har generelt forbedret deres faglige niveau væsentligt, og de fleste giver endvidere udtryk for, at de er blevet mere selvstændige og modne. Netop omkring 10. klasse er det særdeles vigtigt, at eleverne og familierne foretager et bevidst valg og møder skolen med en positiv og åben indstilling.

16 16 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Musik skal der til Gert Nørgaard Vi vil gerne være noget særligt. Blive lagt mærke til på den gode måde, forstås! Sådan har vi det som mennesker, som by, som nation og selvfølgelig også som skole. Vi og vores skal ikke forveksles med andres. De amerikanske kvægavlere, eller cowboys, brændemærkede deres kvæg for at skelne det fra naboens. Heraf opstod begrebet branding allerede tilbage i 1800-tallet. Begrebet har, i de senere år, fået større og større betydning. Med fuldt overlæg lægger virksomheder minutiøse strategier for at skabe sig et bestemt ansigt udadtil. Dette taler man åbent om i det 21. århundrede, i skarp modsætning til ånden tilbage i 1970 erne, hvor lighedsfilosofien herskede. Jeg tør derfor, uden at blinke, erklære, at en del af Sct. Mariæ Skoles branding er, at mu-

17 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 17 sikken er i højsædet. Dette er ikke et resultat af, at nogle strateger i skolens bestyrelse har besluttet, at sådan skal det være. Derimod er det vokset ud af en række betydningsfulde forudsætninger i vores dagligdag: Skolens idégrundlag, nærheden i den lille skole samt kammeratskabet i og på tværs af klassen. Hertil kommer, at musiklivet oplever en fantastisk støtte og arbejdsindsats fra forældrekredsen og en uundværlig opbakning fra ledelse, lærerkollegium, Kulturskole og bestyrelse. Sct. Mariæ Skole afviger ikke fra normen i folkeskolen omkring timetal til den ordinære musikundervisning, men vi har traditioner omkring daglig morgensang (hvor man synger med). Vi har tæt på halvdelen af skolens elever til at synge med i et af de tre kor. Vi har ca. en femtedel af skolens elever til at spille i bigband (hovedsageligt på blæseinstrumenter) og i alt går op mod 40% af eleverne til undervisning på et instrument. For en del år siden var vores tidligere skoleleder Gert Ryom-Hansen ude for, at en af de små elever spurgte, om det var fordi, vi havde sådan et godt kor, at skolen hed»sang Mariæ Skole«. Udover»Sangskolen«Sankt Annæ - i København, tror jeg, at man skal lede længe ef-

18 18 Velkommen til Sct. Mariæ Skole ter en grundskole i Danmark med en statistik som ovenstående, men i Aalborg har vi altså»sang Mariæ Skole«. Et brændemærke ryster man ikke uden videre af sig. I dette tilfælde HELDIGVIS! For midt i den almindelige vækst, læring og dannelse finder vi det uhyre vigtigt, at børnene også tilegner sig et aktivt forhold til MUSIK og får deres musik-brand med ud i livet.»sang Mariæ Skole«Fordi sang: Styrker fællesskabet Skærper indlæringsevnen Bevæger sindet Taler til fantasien Stimulerer sproglig, motorisk og musikalsk udvikling

19 Velkommen til Sct. Mariæ Skole 19 Sct. Mariæ Skole er en glad skole med både ånd og niveau Sct. Mariæ Skole tilbyder bl.a.: Overvejende enstrenget skole fra Børnehaveklasse til og med 10. klasse. Et engageret og positivt personale. Et nært, overskueligt og værdibaseret skolemiljø med traditioner. Rar og positiv omgangstone. Mangfoldighed. Høj faglighed. Tydelig fokus på musik i hverdagen (Morgensang, tre kor og to bigbands. Fint samarbejde med Aalborg Kulturskole). Godt forældresamarbejde/højt informationsniveau. Tidlig sprogstart (Engelsk fra 2. klasse og tysk fra 6. klasse). Daglig mødetid for alle elever og som minimum fem daglige lektioner på alle klassetrin. Gratis morgenpasning fra God vikardækning ved lærerfravær (Vikartimer læses primært af skolens egne lærere). Skolesvømning i 5. klasse. Mange deletimer: (F.eks. i fysik, musik, håndarbejde, hjemkundskab, sløjd, billedkunst, idræt). Gode idrætsfaciliteter med bl.a. stor moderne idrætshal. Rejser og ture på udvalgte klassetrin (F.eks. lejrskole i 8. klasse, Londontur i 9. klasse, Berlintur i 10. klasse). Gode undervisningsmaterialer. 2-lærerordning i Børnehaveklassen. Fritidsordning med åbningstid til kl Oktober 2012

20 Bidragydere Poul Erik Hovelsø: Skoleleder siden Viceskoleleder Lærer på skolen fra Gert Nørgaard Lærer på skolen fra 1981 og dirigent for Skolens bigbands siden oprettelsen i Jesper Fich : Katolsk sognepræst i Sct. Mariæ Kirke på Frederiksberg og teologisk konsulent for de katolske skoler. Peter Korslund: Tidligere forælder på skolen. Eva Fischer Tidligere forælder på skolen. Sct. Mariæ Skole Valdemarsgade Aalborg Telefon

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Venskaber og sociale kompetencer

Venskaber og sociale kompetencer Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Venskaber og sociale kompetencer Januar 2010 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Februar 2010 4 Fra redaktøren:

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere