Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1

2 2

3 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen 10 International Seamens Club 12 Sømandscaféen 13 Kalundborg Sømandsmission 14 Esbjerg Sømandsmission Arken 15 Grønland 16 Nuuk 17 Sisimiut 18 Aasiaat 19 Qaqortoq 20 Sømandshjem i Danmark 21 Sømandshjemmet Bethel 22 Hotel Frederikshavn Sømandshjem 23 Hanstholm Sømandshjem 24 Hotel Aalborg 25 Fredericia Sømandshjem 26 Svendborg Søfartsskole 27 Færøsk Sømandsmission 28 Hotel Klaksvik 29 Hotel Ørkin 30 Broderkredsen på Havet 31 Økonomi Hovedbestyrelsen 35 Hovedkontoret 36 Sømandsmissionærer og cafémedarbejder 37 Pensionerede medarbejdere 38 Fritidsmedarbejdere 39 3

4 Indenlandsk Sømandsmission Mail: Hermed udsendes 16. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til Indenlandsk Sømandsmission Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med at gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag, idet vi indberetter til SKAT. Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Du kan tegne testamente til Sømandsmissionens arbejde. Vi takker for enhver testamentarisk gave, som vi vil bruge til at dele evangeliet ud i det maritime miljø. Fordelen ved testamentariske gaver er, at de er fritaget for arvegift derfor går pengene ubeskåret til arbejdet. Sømandsmissionen er behjælpelig med at oprette dit testamente, og du er velkommen til at kontakte generalsekretær Frede Ruby Østergård for yderligere information og vejledning. Kontakt Frede Ruby Østergård på tlf eller Vejle,

5 Årsberetning Formand Hans Peter Kristensen Generalsekretær Frede Ruby Østergård For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle. 1. Timotheus 2,5-6b Den gamle dame har fået endnu et år på bagen, men når vi nu skal gøre status over det forløbne år, kan vi ikke mærke, at hun er et godt stykke over 100 år hun er fuld af liv og gode ideer. Vi mærker konstant, at verden drejer rundt, og derfor er vores opgave at tilpasse arbejdet, så vi fortsat når vores mission på den bedste måde Evangeliet til søfolk og fiskere. Den éne vej er en af de helt grundlæggende sandheder i Paulus breve, og det er en sandhed enhver døbt skal leve efter og forkynde med sit liv i ord og gerninger. Grunden til, at vores mission er blevet så gammel, ligger i, at den følger den sandhed. Uanset om vi sidder klar til samtale på Bethel, forkynder i en sognegård, tager imod en gæst på sømandshjemmet, laver regnskaber, kreerer julegaver og vi kunne blive ved, så peger det hen på, at der kun er én vej til Gud gennem Jesus Kristus. Det er desværre en sandhed, som vi konstant bliver udfordret på; fx af tanken om, at det er den samme Gud i alle religioner eller tanken om, at du skal gøre det på denne måde, for at Gud vil være sammen med dig. Begge dele er falsk kristendom i forhold til det Bibelen fortæller os. I Sømandsmissionen ved vi, at der kun er én vej for et menneske til samvær med Gud gennem Jesus at der kun er ét sted vi kan få vejledning og fokus i de store spørgsmål Guds ord at der kun er én person der skal have æren, når arbejdet lykkes Gud Fader, Søn og Helligånd at der kun er én plads vi kan sætte os på, når arbejdet og vi selv mislykkes Gud Faders skød Det er det fokus der må styre vores beslutninger og handlinger fra bestyrelse til frivillig, og derfor kan det fx være svært at balancere mellem reelle markedsøkonomiske facts, åndeligt overblik og hedt hjerteblod. Nye vedtægter Som noget nyt har Årsberetningen erstattet Formandens hilsen og Generalsekretærens årsberetning som en følge af de reviderede vedtægter fra sidste år. Blandt andet var der behov for at tydeliggøre, hvordan vores venner egentlig var tilknyttet foreningen, og det har resulteret i, at vi nu afholder et decideret årsmøde, hvor formanden aflægger en beretning assisteret af generalsekretæren. Det er også blevet præciseret, at enhver kan blive medlem af Sømandsmissionens Venner og derved medlem af Sømandsmissionen, ved enten at abonnere på Sømandsmissionens blad eller ved at give et bidrag på min. 200 kr. De tidligere vedtægter var fra 1996 og trængte til at blive gennemgået af hovedbestyrelsen. Sømandsmissionærer Sømandsmissionærernes arbejdsår kan generelt opdeles i to sommerhalvåret og resten af året. For sømandsmissionærerne begynder sommerhalvåret i maj, hvor de tager på togt med de sejlende kaffestuer. Her kan vi opleve, at søfolk, fiskere og andre kommer på besøg hos os til forskel fra resten af året, hvor vi primært må opsøge dem på deres 5

6 hjemmebane. Vi møder primært søfolk og fiskere på skibene i Under denne overskrift vil vi også gerne nævne, at vi har nogle ulønnede i denne tjeneste også i Kalundborg og Esbjerg. Vi siger tak for jeres store engagement i arbejdet, og håber det må være til velsignelse for jer også. Vi vil meget gerne komme på besøg i jeres sømandskreds, sogn, kreds eller invitere jer på besøg på Bethelskibet eller Duen, når de er i nærheden af jer så kontakt os endeligt, så vi kan få en aftale. Jørgen B. Knudsen har andetsteds i årbogen skrevet om livet som sømandsmissionær. 40 år i Sømandsmissionen 15. juni 2013 fejrede Jørgen Erik Larsen 40-års-jubilæum i Sømandsmissionen. Anny og Jørgen Erik begyndte som bestyrerpar i Sisimiut/Holsteinsborg og efter seks år i Grønland kom de til Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor de var bestyrerpar i hen ved 10 år. Herefter blev Jørgen Erik Larsen sømandsmissionær med bopæl i Sorø, hvor parret stadig holder til. Sømandsmissionen er meget taknemmelig for den store indsats de begge har ydet i tjenesten, og det er skønt, at Jørgen Erik stadig lægger et stort engagement i arbejdet. Bethel og Duen For anden gang stævnede Duen ud på sommertogt det var Bethels syvende sommertogt. Vi oplever fortsat Guds velsignelse over arbejdet. Vi oplever, at Gud møder mennesker med evangeliet på skibene, og heldigvis oplever vi også at flere frivillige arbejder med og det er der brug for. Her i beretningen har vi behov for at sige tak til de frivillige, som bruger tid på skibene. Vi ved, at skibene ikke ville være åbent så mange dage om året uden jeres hjælp! Tak også for forsyninger af kage, kartofler mv., som matroserne får det er uvurderligt for arbejdet. Se også stykket om skibene andetsteds i Årbogen. Ferieholdene og Aggershøj Livet på Aggershøj har været noget anderledes det sidste år, da det ikke kun har været rammen for ferieholdene som sædvanligt. Fra sidste efterår og til udgangen af juni havde Margit og Simon en stor flok HF-søfartselever på værelserne skønt, at de kunne møde Sømandsmissionen allerede under uddannelsen. Som noget andet nyt havde vi i foråret et nyt tilbud på menuen forårshøjskole på Aalborg Sømandshjem. Tilbuddet var tænkt som et tilbud til enkerne, så vi kunne være med dem udenfor sommerperioden, og samtidigt indbød vi bredt, så andre kunne være med i arrangementet. Det blev en succes, som vi vil arbejde videre på. På Aggershøj er vi også afhængige af flere hænder i arbejdet, og vi har oplevet, at flere har sagt kan I bruge mig skønt, at det er lykkedes at få flere frivillige engageret i arbejdet. Tak for en uvurderlig hjælp. Se også stykket om Aggershøj andetsteds i Årbogen. Ny sømandscafé Vi har talt længe om udfordringerne ved at drive sømandshjem, og derfor er det skønt at kunne sige velkommen til et nyt stykke arbejde i Sømandsmissionen. Under afviklingen af sømandshjemmet i Hvide Sande arbejdede bestyrelsen for sømandshjemmet på salget og en ny gruppe gik i gang med at se på, hvilket arbejde der var grundlag for at lave i Hvide Sande de skulle tænke indhold frem for selve lokalerne. De skulle overtage de formålsbestemte opgaver. Afgørende for virkeliggørelsen var de lokale kræfter fx støtter de lokale genbrugsfolk fra Kirken Korshær økonomisk og kommunen fortsætter sin støtte til gengæld for en lignende ydelse som tidligere. I første omgang fik det navnet Det lille Sømandshjem, men er endt med at hedde Sømandscaféen. I forsommeren begyndte Ruth Brik Christensen som leder af caféen, og vi glæder os over, at de er kommet godt i gang. Selve formen for arbejdet er ikke ukendt i Sømandsmissionen, da Århus Sømandshjem for en del år siden blev til en sømandscafé. Og i Strandby har man skabt Det bette Sømandshjem udelukkende drevet af ulønnede medarbejdere. Sommertur med Felix Rejser For første gang har vi arrangeret en sommertur til Grønland med Felix Rejser, og den blev fuldtegnet. Det blev en fantastisk tur til Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq, hvor deltagerne mødte Grønland set med Sømandsmissionens øjne. Der er mange ting at komme i brand for, når man møder Grønland, og det var også meningen. Jørgen Erik Larsen var sammen med Frede Ruby Østergård rejseleder på turen. Sømandshjemmene Vi arbejder på, at vi må have velholdte og veldrevne sømandshjem i Grønland, så vi fortsat kan være til stede med kirkens dagligstue i det grønlandske samfund. På HB-mødet i juni 2013 blev det besluttet at bevillige penge til renovering i Sisimiut og tilbygning i Aasiaat. 6

7 I løbet af foråret blev der indført fælles bookingsystem for de fire grønlandske sømandshjem, som gerne skulle tage nogle byrder fra medarbejderne. Systemet er også indført på 3 af de danske sømandshjem, og dermed kan der ske et samarbejde mellem de danske og grønlandske sømandshjem. Markedsføring er en vigtig post på to-do-sedlen, og i foråret fik de grønlandske sømandshjem ny hjemmeside det var både tiltrængt og godt for markedsføringen. For første gang så vidt vi ved afholdte vi et fælles konvent for medarbejderne i Danmark og Grønland. Det var en god oplevelse at mødes med alle Sømandsmissionens ansatte og lederne af de danske sømandshjem i nogle dage. I efteråret 2013 får hvert sømandshjem i Grønland besøg af en sømandsmissionær i 14 dage, og vi håber, at det både kan være med til at nå længere ud med evangeliet og være med til at give en åndelig optankning til vores udsendte medarbejdere på sømandshjemmene. Det er første gang vi prøver det, og vi håber på, at det kommer til at give god mening efterfølgende. Ansættelsesmæssigt er der kommet nyt bestyrerpar i Sisimiut. Nanna og Erik Ramballe Hansen rejste fra Danmark i november 2012, for at bestyre sømandshjemmet i Sisimiut. De seneste par år har vi oplevet en større interesse for assistentstillingerne i Grønland. Det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Det er dejligt at flere og flere opdager muligheden og får lyst til et arbejde i Sømandsmissionen. Juli er den måned, hvor der bliver skiftet mest ud, og vi oplevede at skulle sige nej til yderst kvalificerede unge. Det er selvfølgelig ikke rart, men vi kunne så henvise til, at vi har ledige pladser til januar Som antydet ovenfor, så er antallet af Sømandshjem i Danmark faldet det sidste år. Både Hvide Sande Sømandshjem og Hanstholm Sømandshjem er blevet solgt, og der er dermed 4 sømandshjem. Det var ikke lette beslutninger for bestyrelserne, men de har trods alt kunne se tilbage på sømandshjemmenes mange års tjeneste i Guds riges arbejde det må vi glæde os over, og så handle på de nye muligheder. Vi vil gerne sige tak for den store opgave, som bestyrelser, bestyrere og assistenter har haft i det forløbne år. VI takker også de personer/par, som har givet en hånd med som afløsere i kortere eller længere tid et sømandshjem kan ikke stå tomt! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Kaja og Arne Jensen, Jørgen Skovsgaard Pedersen, Kristina og Morten Michaelsen samt Connie og Michael Jensen. Sømandskredse Sømandskredsene skal have en stor tak for medleven i form af forbøn, gaver til søfolk med videre. Vi kan mærke, at I lever med i arbejdet. I den første uge af august fik vi endnu et postkort, som siger tak for gave et forsinket tak. Søfolkene bider mærke i jule-markeringen, og vi mener, at det fortsat er vigtigt at sørge for julehilsnerne. Derfor vil vi også sige tak for, at der stadig bliver sørget for pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok tak for indsatsen. Samarbejde med Broderkredsen Nu har vi i 2½ år lavet blad sammen med Broderkredsen på Havet, og det har været et godt samarbejde. Vi er glade for samarbejdet med Broderkredsen, hvorfra der også er en del frivillige på fx skibene en uundværlig hjælp. Tak for samarbejdet og lad os udbygge det i fremtiden. Ansatte Det seneste år har været et meget stabilt år på medarbejderfronten både blandt missionærer og kontorpersonalet. Dog er der kommet en enkel mere til, da Henrik Søgaard Jørgensen fra Videbæk er ansat som sømandsmissionær i sommermånederne på Bethel og Duen. Vi oplever et godt arbejdsfællesskab, som holder fokus på formålet med arbejdet. Vi vil gerne sige tak for indsatsen i det forløbne år vi glæder os til det nye! Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. I år er der en enkelt, som vi må mindes i årsberetningen. Den 5. januar 2013 døde Henning Thalund, 83 år gammel. Henning Thalund blev i 1976 ansat som forstander på Svendborg Søfartsskole. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære hans minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem ham gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være hans minde. Bed og arbejd Gentagelse er godt, når det er vigtigt og det er denne underoverskrift! Så derfor vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at Sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. 7

8 En sømandsmissionærs hverdag Sømandsmissionær Jørgen Knudsen Arbejdet i Guds Rige kræver tid og tålmodighed. Det gælder også for en sømandsmissionær. I det år som er gået siden jeg begyndte som sømandsmissionær, har jeg lært, at det ikke handler om hvor meget jeg når og hvor mange jeg får snakket med, men at jeg har TID til at lytte til og tale med, de mennesker som Gud sender på min vej, for at jeg skal møde dem. Efeserbrevet 2,10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Igen og igen har jeg fået lov til at erfare sandheden i disse ord i mit daglige arbejde. Jeg har oplevet at Gud i den grad har lagt det tilrette for mig, som jeg skal gøre. Særligt tænker jeg på et besøg på en Bulker i Fredericia havn, men det kræver mere plads at fortælle om det, end jeg har her. Den oplevelse blev et kæmpe stort vidnesbyrd for mig om, at Gud nogle gange sætter os til opgaver og giver os muligheder, som er helt utænkelige for os. Arbejdsdagene er meget forskellige. Jeg prøver at planlægge min dagligdag så godt som muligt. Fx forsøger jeg at få møder tilrettelagt, så de ikke ligger for meget oven i hinanden. I efteråret, vinter og foråret går det meste af tiden med havnebesøg og møder, og om sommeren gælder det Bethel og Duen. Og som noget nyt til efteråret skal jeg 14 dage til Sisimiut som sømandsmissionær. Jeg forsøger at nå Aarhus og Fredericia havne 1 gang om ugen. Begge steder er der sømandshjem og jeg har et fantastisk godt samarbejde med begge hjem. I Aarhus tager jeg sømandshjemmets bus og kører på skibsbesøg kl. 13, for at besøge de skibe som ligger i havnen. Kl. 19 kører jeg så igen rundt for at hente dem som gerne vil besøge sømandshjemmet. Aftenen går så med at søfolkene skyper med familien eller hygger sig med hinanden, snakker og spiller billard. Og pludselig er der også tid til en snak hen over disken om, hvem Jesus er. Sidst på aftenen kører jeg hjem igen med sømændene og på sådan en tur kan man faktisk godt nå, at få snakket lidt! I Aarhus får jeg rigtig god støtte, vejledning og oplæring af bestyrer Paw Ankjær. Vi har brugt meget tid på at snakke i årets løb. For mig giver det god mening, at jeg også kan bruge tid på mine kollegaer både missionærerne, medarbejderne på sømandshjemmene og dem på kontoret i Vejle. I Fredericia er jeg altid lige inde på sømandshjemmet for at få en kop kaffe og printe nogle nyheder til sømændene på deres eget sprog. Og så kører jeg rundt på havnen og besøger skibene. Et besøg kan tage fra 2 minutter til 2 timer, alt efter hvad besætningen har tid til. Her skal jeg have tid. Mange gange bliver jeg budt en kop kaffe eller et måltid mad. De spiser godt! En sømand fra Fiji øerne sagde til mig en dag: Hvor er det godt at snakke med én som er interesseret i os som mennesker, og ikke kun taler med os om praktiske ting. Så er der en række mindre havne i mit område, havne som jeg desværre ikke når oftere end ca. 1 gang om måneden. På disse havne besøger jeg skibe og snakker med folk som er på havnen. Og så besøger jeg nogle skure hvor havnenes folk mødes for at snakke, drikke kaffe og få én øl eller en sodavand! Jeg bliver rigtig godt modtaget i disse skure. Det at jeg kommer fra Sømandsmissionen er en fantastisk døråbner og de vil gerne have bladene liggende. Det er svært at få en personlig snak i skuret, men så sker det at jeg møder en af dem, et andet sted på havnen. Så kan vi snakke. Mit arbejde er også at møde alle jer som støtter Sømandsmissionen med forbøn, julegaver og penge. Det at komme rundt i sømandskredse, missionshuse og kirker nyder jeg rigtig meget. Både fordi jeg møder mange dejlige mennesker, fordi jeg får lov til at tale om Jesus og fordi jeg kan fortælle om mit arbejde. Arbejdet indeholder også noget udvalgsarbejde fx planlægning af årsmødet. Ja, og så er der medarbejderkonvet og skibene. Bethel og Duen er utrolig vigtige, for her er der TID. TID til at møde mennesker, tid til snak, tid til at være blandt folk på havnen. Tak for jeres forbøn! Sømandsmissionær Jørgen Knudsen 8

9 Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Fax Bestyrerpar Margit og Simon Ambrosen Margit f Simon f g Længst mod øst på Ærø, ligger der det skønneste sted i byen Marstal. Det er naturligvis Sømandsmissionens feriehjem Aggershøj. Vi har nu boet på Aggershøj i 2 år, og vi og børnene føler os mere og mere hjemme hernede. Valentin på 4½ år står for at flytte børnehave i løbet af sommeren til øens naturbørnehave. Lilje på 2½ år går i dagpleje, hvor hun elsker at være sammen med min Heidi, som hun siger. Siden sidste år, er vi også blevet velsignet med en søn mere. Han hedder Joash og er for det meste en glad og smilende dreng. Sommerens travlhed er hos os rigtig godt i gang. De første sømands- og fiskerenker er taget hjem fra et dejligt ferieophold på Ærø, og endnu flere står for tur. Vi ønsker gennem ferieopholdene, at nå vores piger med Guds ord og at Gud vil virke gennem det og røre dem. Hver dag startes med flaghejsning, morgenkaffe og andagt; en dejlig start på en ny dag givet af Gud. Dagen er til pigernes egen disposition, men vi har ofte forslag til ture og aktiviteter, som vi tilbyder dem at komme med på, gerne med en kaffekurv i hånden. Ellers nyder vi den dejlige atmosfære her på stedet, gerne i havestolene der er placeret mange steder rundt omkring i den store have. Efter aftensmaden er der tid til aftensang i kirken, gåture eller hygge og strik i den gamle stue, indtil aftenskaffen bliver serveret. Efter kaffen holder Simon en lidt længere andagt og vi synger en masse sange sammen, til vores piger skal hjem og i seng som de siger. Det sidste halve års tid, har vi haft lejet vores værelser ud til HF-søfartselever. Det har været et spændende møde med disse unge mennesker og dejligt allerede at kunne præsentere Sømandsmissionens arbejde for dem, før de er begyndt at sejle. Vi har haft inviteret de unge studerende over til lagkagebanko, julehygge og anden hygge i løbet af den tid de har været hos os. Vi arbejder nu videre på, hvordan vi kan gøre og være mere for disse unge kommende sømænd i løbet af den næste tid. I skrivende stund er vores børneklub gået på sommerferie. Vi takker for det nu 1½ år, børnene trofast er kommet hos os og hygget, sunget og hørt bibelhistorier. Vi står for meget gerne at ville have en juniorklub op at køre også, men er i stor ledermangel Bed gerne Gud om at dette må lykkes. Vi har i løbet af det sidste år afholdt Kristendomskursus.dk. Det har været nogle meget givende samlinger, hvor vi har kunnet mødes en stykker. Vi har efterfølgende kunnet oprette en lille bibelkreds, hvilket betyder rigtig meget for os. En stor tak skal lyde til alle jer frivillige der har hjulpet os i arbejdet på Aggershøj! Fra den mindste småkage der er bagt, til store fældede træer, maling, rengøring, madlavning, havearbejde og meget meget mere. I er virkelig Aggershøjs Venner! Vi glæder os til besøg af jer sømandskredse og andre der allerede har planlagt en tur ned til os i løbet af efteråret og foråret. Der er stadig ledige weekender hernede, hvis nogen skulle have lyst til et ophold. Med venlig hilsen Valentin, Lilje, Joash, Simon og Margit 9

10 Bethel og Duen Tlf Mail: Endnu et år hvor vi er kommet rundt med skibene Bethel og Duen i de danske havne. Det har været godt at møde jer der følger os og lever med i arbejdet. Tak for jeres trofaste medleven. Tak for økonomisk støtte og ikke mindst tak for forbøn. I er uundværlige i arbejdet med at møde mennesker i det maritime miljø med evangeliet. Vi er blevet rigtig godt modtaget af havnens folk, i de forskellige havne vi har besøgt. Vi forsøger at opbygge et godt forhold til dem, fordi det er meget vigtigt for at få et godt ophold i den enkelte havn, at have et godt samspil med dem. En del af havnene beder os om at komme igen, hvilket vi glæder os meget over. En anden vigtig forudsætning for et godt togt er, at besætningen har et godt samarbejde om bord, hvilket vi oplever. Vi er forskellige, men netop det er en styrke. Vi har en fælles opgave og et glædeligt budskab, som skal gives videre. Den største styrke er, at vi ikke går i egen kraft, men i Guds. Igen i år har vi ansat en ekstra mand til at være med på skibene. Vi er glade for at Henrik Jørgensen, Videbæk har sagt ja til denne opgave. Besætningerne består ikke kun af lønnede, men også af ulønnede medarbejdere. Mange tak til jer der bruger tid og kræfter på at flytte skibene fra havn til havn, og til at være med om bord. Tak for samarbejdet. I er uundværlige i dette arbejde. Vi arbejder løbende på at forbedre forholdene om bord på Bethel og Duen til glæde for vore gæster. Vi har planer om at videreføre arbejdet med møderummet på Bethel, på dækket. Det skal isoleres, og centralvarmen om bord skal udvides til rummet. Gulvet bliver gjort plant, fordelt i to sektioner og borde og stole bliver fæstet til gulvet. Det giver os mulighed for på sigt at udvide sejlsæsonen. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, Romerbrevet kapitel 8 vers 1. Derfor forkynder vi Kristus. Alle som vil, skal høre det. Det er vores kald. Vi takker Gud for at vi også dette år, har fået lov til at forkynde det og se at det bærer frugt. 10

11 Sæsonmedarbejder på skibene Frivillige medarbejdere på skibene: Henrik Søgaard Jørgensen Hølletvej Videbæk Mobil Mail: Ansat som sømandsmissionær fra maj 2013 oktober 2013 Konrad Ruby Iversen Vesterhavsvej 33, Agger 7770 Vestervig Tlf Bent Krogh Vesterhavsgade Thyborøn Tlf Jørgen Nielsen Langelandsgade Ringkøbing Tlf Claus Korsholm Spangen 5, Harridslev 8930 Randers NØ Tlf Kristen Broe Furvej Thyborøn Tlf

12 International Seamens Club Sverigesgade Aarhus C Tlf Mail: Bestyrer Paw Ankjær Formand Aage Christensen Tlf Mail: Sømandshjemmet har i det forgangne år besøgt ca skibe på havnen, hvor besætningerne primært har været filippinske, russiske, ukrainske og polske. Foruden vort normale servicearbejde med skibsbesøg og aflevering af lokale nyheder samt transport til og fra vor klub, har vi, i indeværende år, arrangeret ture til Den Gamle By og Aros. Vi har arrangeret dags ture til indkøbscentre. Vi har forestået indkøb af speciel mad til filippinere og indonesere. Vi har forestået køb af elektronik samt andre små fornødenheder til søfolk. Vi har været på sygebesøg hos en skadekommen sømand. Vi har byttet bøger for danske rederier. Både danske, russiske, engelske og polske bøger. Ca søfolk besøger vor klub på et år. Dvs. vi transporterer 3000 personer frem og tilbage mellem skib, sømandsklub og byen i løbet af et år. Vi har været meget heldige med have en frivillig stab, som har været meget stabile. Sidste tilgang til frivillig teamet er sømandsmissionær Jørgen Knudsen, som vi har opbygget et rigtig godt forhold til og samabejede med. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde en missionær til vores serivce på Aarhus Havn. 12

13 Sømandscaféen Bredgade Hvide Sande Bestyrer Ruth Brik Christensen Hvide Sande Sømandshjem er solgt - Sømandscaféen er åbnet I 80 år har der været et samlingssted på Sømandshjemmet i Hvide Sande, hvor fiskere og byens befolkning har kunnet mødes. Det vil der fortsat være. Vi er glade for, at det har været muligt at leje de nuværende lokaliteter i cafeteriet til Sømandscaféen. Sømandshjemmet er solgt og en tid med et sømandshjem der tilbød et måltid mad, en overnatning og mulighed for at holde familiefester og andre arrangementer er slut. Det har haft stor betydning for byen igennem tiden. Der er grund til at sige en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til, at Sømandshjemmet har været det samlingssted, det har været. Tak til bestyrere, medarbejdere og de mange frivillige hænder i bestyrelsen og i det daglige arbejde på sømandshjemmet med servering og meget andet. Sømandsmissionen er fortsat i Hvide Sande, hvor vi ønsker at møde mennesker med evangeliet, samvær og hjælp til selvhjælp. Fremover vil Sømandscaféen være et samlingssted, hvor fiskere og alle kan mødes i café og nyde kaffe, the og vand med forskelligt tilbehør. Der vil blive arrangeret forskellige hygge- og temaaftner. Til at lede Sømandscaféen har vi ansat Ruth Brik Christensen, som sammen med styregruppen og andre frivillige vil arbejde på at gøre det til et samlingssted, som kan være til glæde for mange i Hvide Sande. Det er vort ønske at det skal være et fristed, hvor man kan komme som man er. Finn Løvlund 13

14 Kalundborg Sømandsmission Solbakken Kalundborg Tlf Mail: Editha og Jens Chr. Seeberg Editha f Jens Chr. f Siden sidste sommer har Kalundborg Havn igen været igennem en aktiv og delvis dramatisk udvikling. Den planlagte hurtigfærge fik en så langsom sagsbehandling hos myndighederne, at hele projektet kuldsejlede. Ærgerligt for alle parter. Til gengæld er der kommet godt gang i containertrafikken, så samlet set kan havnen stadig i en krisetid se fremgang i aktiviteter og økonomi. Og aarhusfærgen blev i stedet til en stor langsomtsejlende Slowboat to Aarhus. Sømandsmissionen her har også oplevet nye og spændende ting, idet vi har fået ekstra nærkontakt med et stort tankskib V8 Stealth. Skibet opererer ud fra Kalundborg og vi har løbende kontakt med kaptajn og besætning. Det startede egentlig med uddeling af julegaver til den 24 mands store besætning, der alle kommer fra Indien. Den venlige kaptajn ombord tilhører den etniske Seikh gruppe der har sit hellige tempel i Nordindien. Og i januar kom den nye kaptajn der tilhører den meget interessante Thomas kirke i Indien. Vi fik hurtigt et meget tæt og positivt samarbejde med George Shahjan, hvis familie har været medlem af denne urkirke mange generationer tilbage. Som navnet antyder er kirken direkte startet af apostlen Thomas ca. år 52. Det er blevet til mange gode samtaler om denne kirkes betydning undertiden mens vi spiste dejlig stærk indisk mad sammen ombord. Og Thomas fortsatte sin missionsgerning fra Indien og formåede at sende nye missionærer både til Indonesien og Kina. Venskabet med kaptajn George er meget inspirerende vi har meget at drøfte når han vender tilbage efter sin ferie. I mellemtiden har en 3. kaptajn taget over også en meget venlig Seikh, som vi har fået rigtig god kontakt til. Hans familiehistorie er krydret med personer der har kæmpet i den engelske hær som officerer. Både under Boxeropstanden i Kina og under 2. Verdenskrig i Burma mod japanerne. Har man ører og øjne åbne under skibsbesøg, kan et enkelt skibs besætning rumme indhold til mange gode samtaler. Vel at mærke samtaler hvor vi kan tale dybsindig om de vigtige emner i livet. Det er gennem disse samtaler Kristus bringes videre i gerning og ånd. Kaptajn George Shahjan M/T V8 Stealth og Jens Chr. Seeberg taler om kirkehistorie. Bemærk de flotte strikkede tophuer leveret af Jørgen Erik Larsen strikket på Sjælland. Foto: Editha Seeberg 14

15 Esbjerg Sømandsmission Arken Strandbygade Esbjerg Tlf Mail: Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen f Tlf Frivillig Svend-Aage Smidt f En sømand er kommet for at købe et kort med et bibelord printet på, som han vil sende til en ven. Han er kommet ind på Arken, fordi han ved at der er et fristed for sømænd og at der er en boghandel med kristen litteratur. Brevet skriver han imens han er på Arken og jeg får en samtale med ham. Det er et eksempel på, hvad Arken tilbyder og bliver brugt til af sømænd, der kommer på Esbjerg havn. Kontakten til familie og venner betyder meget for sømanden, der er på langfart på søen i flere måneder ad gangen. Computeren med mulighed for at tale gratis i telefon via Skype eller ved en opdatering på Facebook giver den mulighed, så afsavnet ved sømandslivet mindskes. Behovet for at servicere sømændene med velfærdsydelser er mindre end tidligere, da de på mange skibe har så gode forhold, at de får dækket dette behov på skibet. Men på trods af dette og de forbedrede muligheder for at have løbende kontakt med familien er der en ting, der stadig er behov for. Det er samtale og fællesskab med andre. Derfor har vi på Arken, når vi besøger besætningerne på de anløbne skibe og når de besøger os, fokus på at der skal være god tid til samtale og til bare at lytte til den/dem vi møder. Det er stadig et ensomt liv at være sømand, og så kan det være godt at dele sorger og glæder med en anden end en fra besætningen. I skrivende stund er vi i gang med at finde mere kristent litteratur på engelsk til uddeling. Det er vi fordi vi ønsker at give evangeliet om Jesus Kristus videre til dem vi møder på havnen. Sømandsmissionens vigtigste opgave har altid været og vil altid være, at forkynde det glædelige budskab om frelse med håb om evigt liv. Mange af dem vi møder på skibene i Esbjerg kommer fra andre nationaliteter og forstår ikke dansk, men de fleste forstår engelsk. Derfor ønsker vi at have mere litteratur på engelsk, som vi kan give til besætningerne. 15

16 Grønland Sømandsmissionen driver fire sømandshjem i Grønland. Det gør vi, fordi Evangeliet til Søfolk og Fiskere ikke kun gælder for danskere, men også for Grønlændere og naturligvis for alle andre, som Sømandsmissionen kommer i kontakt med søfolk eller ej. Sømandshjemmene kan bidrage i lokalsamfundet med at være et sted, som ikke kun er alkoholfrit, men også et sted, hvor man kan møde medmenneskelig omsorg og varme. Det sker, når man som gæst på sømandshjemmet møder medarbejdere, som har tid til en snak, og som viser ægte interesse midt i deres travle arbejdsdag. Det er enkelt at have en sådan målsætning, og nemt at skrive, men i praksis er det en stor udfordring og en vanskelig ting at virkeliggøre, for arbejdsdagen er netop travl og lang på et sømandshjem. Sømandshjemmene kan bidrage med et kristent miljø, hvor mennesker ved, at de er velkomne, og hvor de ved, at der er mulighed for en snak om Gud og tro, når sådanne spørgsmål trænger sig på. Sømandshjemmene arbejder på at udbygge deres synlighed i lokalsamfundene. Det sker bl.a. ved invitationer til arrangementer på sømandshjemmene og ved at være en del af havnemiljøet m.m. Vi er dybt taknemmelige for, at vi har gode og initiativrige bestyrere på vores sømandshjem, mennesker, som giver en kortere eller længere periode af deres liv for Grønland og Sømandsmissionen. Det er også med stor glæde at vi modtager ansøgninger fra unge mennesker, som har lyst til at give et halvt eller helt år som assistenter i Grønland. Det er vores håb, at deres ophold vil være med til at give dem kærlighed til Grønland og til Sømandsmissionen. Her i denne sommer begynder 8 unge mennesker deres ophold som assistenter. Størsteparten af sømandshjemmenes medarbejdere er lokale grønlændere, som også i høj grad er med til at skabe det rette miljø, og som kan være med til at vise danskerne til rette i en grønlandsk kultur. Økonomisk set har 2012 været et tilfredsstillende år for sømandshjemmene, og i mindre grad også Der har været en opgangsperiode for olie- og mineraleftersøgninger, men det er som om, de store virksomheder i 2012 er mere tilbageholdende med deres investeringer, og det mærkes straks på en lavere omsætning. Vi er dog optimistiske og tror på, at det vil vende igen i løbet af de kommende år. Det tales og skrives der meget om i de grønlandske medier, og der er meget, som skal tages stilling til miljøhensyn og -risici, etik vedr. udvinding af uran, Grønlands afhængighed af andre lande og multinationale virksomheder og meget andet. Vi har store investeringer i renovering af bygninger foran os. Det er nødvendigt for at bevare sømandshjemmene som attraktive spise- og overnatningssteder for gæsterne. Vores medarbejdere på sømandshjemmene har brug for meget forbøn. De står i en vanskelig opgave, hvor tid og kræfter ikke altid står mål med de gode ønsker og visioner, som bestyrere og assistenter så klart viser, at de har. Bed om, at de må se det meningsfyldte og finde glæde i det daglige arbejde. Bed om, at de må få, hvad de har brug for hver eneste dag af kræfter, lyst, frimodighed og evner. 16

17 Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Postbox Nuuk Tlf Fax Mail: Bestyrerpar Vera og Jesper Kjeldmann Det seneste år er gået uden de store vedligeholdelsesopgaver. Det har givet os god tid til at være til stede for vores rigtig mange gæster. Både boende og kursister. Her må vi også takke vores gode og stabile personale for en super indsats. Uden en god medarbejderflok, ville det være svært, at få en travl hverdag til at hænge sammen. Også Kristian Tidemand, skal takkes for de andagter og bibeltimer, han har holdt i årets løb. Når folk fra Sømandsmissionen og andre med interesse for sømandshjemmet kommer forbi, får vi et friskt åndeligt pust. Det er dejligt at høre andre fortælle om livet med Jesus. Uden disse besøg, kunne vi godt gå hen og blive lidt åndeligt fattige. Fra Sømandsmissionen har vi haft besøg af Jens Vindum for budgetlægning samt velfærdsbesøg. Frede har været forbi, for at præsentere Anette Ingemansen og hendes mand Bjarne. Alle friske folk med en god historie i baglommen. I maj måned var Heimamissionen fra Færøerne på besøg i 10 dage. Fire mænd og to damer, fyldte sømandshjemmet med sang, musik og andagter. Det var fjerde år i træk de var på besøg. Vi håber på deres årlige besøg fremover. Missionærerne fra Heimamissionen er meget vellidt her i Nuuk, og alle vil gerne have et besøg af dem. Inclusive skibene i havnen. Vi siger stor tak for missionærernes, altid gode humør og hjertevarme væremåde. Vera har haft to ture til Rigshospitalet med to kompliserede operationer i hovedet. Der har været nogle alvorlige bivirkninger af hendes sygdomsforløb. Hun er i skrivende stund, ved at være helt på toppen igen og livsglæden er vendt tilbage. Vi takker for forbøn under hendes sygdomsfoløb. Glæder os stadig over at være i Grønland. Kærlig hilsen og Guds fred. Vera & Jesper Kjeldmann, Nuuk Sømandshjem. 17

18 Sømandshjemmet Sisimiut/Holsteinborg Postbox Sisimiut Tlf Fax Mail: Bestyrerpar Nanna og Erik Hansen For tiden ser vi med fascination at naturen grønnes og for os, der kun kender Sisimiut som snelandskab, er det der sker ligesom et under! Vi blev godt modtaget da vi landede i november. Personalet havde været igennem en omskiftelig tid med gode afløsere men vi fornemmede hurtigt, at her var en medarbejderflok, der ville stedet! Det som overordnet optager os her på Sømandshjemmet i Sisimiut, er at skabe relationer, sprede gode historier, oplevelser og evangelium både lokalt i byen og til vores gæster. Vi forsøger derfor jævnligt at afholde forskellige arrangementer på Sømandshjemmet og vi oplever, at det giver positive dønninger i byen. Banko er altid et hit, og det blev det også, da vi inviterede til adventshygge, juleaften og påskeklip. Vi har netop fået kr. af Lions til at holde juleaften for her i 2013, hvilket vi tager som en anerkendelse for vores arbejde. Mindst en gang i ugen går vi på havnen og deler kaffe ud, tager på skibsbesøg, og får en snak med dem vi møder. Vore røde jakker er efterhånden kendt dernede. Vore assistenter besøger jævnligt plejehjem og børnehjem de vil gerne gøre en forskel, så det er godt at mærke deres iver. Nanna synger ugentligt med nogle af de indsatte i fængselet, så positive ringe spredes også her dog bag låste døre Vi er begyndt at sælge hundeslædeture, hvilket både lokale og vores gæster på Sømandshjemmet har glæde af, ligeledes tilbyder vi cykeludlejning, vandre- og sejlture. Meget er heldigvis også ved det gamle. Der serveres mad både i og nogle dage ud af huset, der bliver stadig rakt massevis af spejlæg over disken hver dag, verdensbegivenhederne bliver drøftet af stamgæsterne og der drikkes kandevis af kaffe! I privaten går det godt. Vore børn Andrea og Maria nyder Sisimiut - Maria snakker grønlandsk og lugter af tørfisk når kun kommer fra vuggestue, og Andrea elsker at klatre i fjeldene. Vi forbereder os på en tiltrængt renovering af cafeteria, reception og indgangsparti. Dette skal gøre Sømandshjemmet mere tidsvarende, så vi også i fremtiden har et sted at sprede gode historier, oplevelser og evangelium fra. 18

19 Sømandshjemmet Aasiaat/Egedesminde Postbox Aasiaat Tlf Fax Mail: Bestyrerpar Mia og Johannes Jensen Vinteren var igen i år meget hård, og temperaturer nede på minus 30 grader gjorde, at havet frøs til helt til Canada, og det har medvirket til, at sommeren var længe undervejs. Vintermørket, hvor solen slet ikke kommer frem, varer ca. 1 ½ måned, og denne tid kan godt være lidt sej at komme igennem. Netop derfor fejrer man også, at solen igen vender tilbage. Dette gøres ved, at alle børn i byen samles på et højt punkt og sammen synger I østen stiger solen op. Lige nu viser Aasiaat sig fra sin smukkeste side. Havnen lige foran sømandshjemmet er fyldt med store isfjelde, hvilket ellers ikke er så normalt. Pukkelhvalerne har igen gjort deres entré, og midnatssolen gør sit til, at naturen virker helt fortryllende smuk. I det forgangne år er dagligstuen blevet totalrenoveret og fungerer nu som mødelokale og dagligstue. Mange gæster nyder det nye lokale, som også bliver værdsat i forbindelse med konferencer. Værelserne i annekset har også fået en overhaling. Der er kommet nye gulvtæpper, blevet malet, og generelt blevet moderniseret, så de lever op til tidens krav. Det store olie- og mineeventyr lader stadig vente på sig, men byens erhvervsfolk gør sig mange tanker og forberedelser, så byen er klar, hvis de store selskaber vælger at bruge Aasiaat som udgangspunkt for deres efterforskning. Hvordan det kommer til at gå, og hvilken påvirkning det vil få for sømandshjemmet, er uvist. Der kommer stadig mange gæster og spiser i cafeteriet, og der er stadig mange stamgæster, for hvem sømandshjemmet er blevet deres andet hjem. Vores lille datter bliver ofte passet af gæsterne i cafeteriet, hvilket giver en god atmosfære og gør stedet meget hjemligt. I det forgangne år er der blevet søsat nogle tiltag ud fra sømandshjemmet. Nogle assistenter tager hver uge en tur til anstalten og holder kor med de indsatte. Derudover er der fredagscafé i dagligstuen for gymnasieeleverne, gudstjeneste om søndagen, og der har også været afholdt julebanko, julearrangement og Sankt Hans. Vi ser med stor forventning og glæde frem til endnu et år. Noomi, Mia & Johannes 19

20 Sømandshjemmet Qaqortoq/Julianehåb Postbox Qaqortoq Tlf Fax Mail: Bestyrer Aksel Lynge Nielsen Qaqortoq er fortsat præget af stagnation, og sukker fortsat efter opstart af nye aktiviteter, til at sætte hjulene i gang i Sydgrønland. Sidste år gik vi i hi. Vi nedjusterede vore udbud og åbningstider i cafeteriaet, så vi kunne spare på lønomkostningerne. Dette har ført til et bedre økonomisk resultat. Med den reducerede bemanding, 3 deltidsansatte, er det svært at klare de udsving i arbejdsmængden der forekommer. Eksempelvis skulle vi i juni bespise godt 70 fodboldspillere i 3 dage oven i den almindelige drift. Vi har i perioder udlejet alle værelser og må sige nej til flere reservationer. Omvendt er der andre perioder med meget lav belægning. Vender vi blikket lidt fremad, ser vi mulighed for øget omsætning inden for konference området. Vore bygninger slides og trænger til renovering. Der er ikke brugt penge til istandsættelse i meget lang tid. Selvom vi nok er det mindste Sømandshjem med de færreste muligheder for at tjene penge, har vi store udfordringer på grund af kæmpe sociale problemer i samfundet. Til trods for de materielle og menneskelige udfordringer ved driften af Sømandshjemmet, er der fortsat et stort behov for hjælp til mennesker i lokalsamfundet, der ikke har meget at gøre godt med. Således kom der 24 børn og 25 voksne ud af 79 inviterede til vort juleaftens arrangement på Sømandshjemmet den 24/ Vi har også etableret et samarbejde med Kommunens socialkontor og nogle færinger, der har bygget en lejrskole for børn her, i en fjord uden for Qaqortoq, om at aflaste de hårdest ramte børnefamilier med et lejrophold i slutningen af august Opholdet søges gennemført ved hjælp af frivillighed, mad fra Sømandshjemmet og økonomiske midler fra Lions Club i Qaqortoq. Færingerne har også etableret en børnebibelklub, der har arrangementer på Sømandshjemmet hver søndag eftermiddag. Vi ønsker alle et godt årsmøde. Sømandshjemmet i Qaqortoq 20

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

KamillianerGaardens Hospice

KamillianerGaardens Hospice s Hospice Årsberetning 2014 2 Indhold Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte Bjørnes Grafisk opsætning: Kim Winge Dagen Tryk:

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014 10 år med Svanegrupperne Akutboliger for unge Indsats for udenlandske kvinder Formandens beretning 2014-2015 Af Lisbeth Trinskær, formand for

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov Nr. 5 2008 155. årgang hvorfor ikke [ ] Kasper Klarskov Tiden var inde... [ ] Lola Skagen [ ] Lina Lundegaard Efter i en årrække at have arbejdet i det private erhvervsliv er Lars Midtgaard nu vendt tilbage

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere