Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1

2 2

3 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen 10 International Seamens Club 12 Sømandscaféen 13 Kalundborg Sømandsmission 14 Esbjerg Sømandsmission Arken 15 Grønland 16 Nuuk 17 Sisimiut 18 Aasiaat 19 Qaqortoq 20 Sømandshjem i Danmark 21 Sømandshjemmet Bethel 22 Hotel Frederikshavn Sømandshjem 23 Hanstholm Sømandshjem 24 Hotel Aalborg 25 Fredericia Sømandshjem 26 Svendborg Søfartsskole 27 Færøsk Sømandsmission 28 Hotel Klaksvik 29 Hotel Ørkin 30 Broderkredsen på Havet 31 Økonomi Hovedbestyrelsen 35 Hovedkontoret 36 Sømandsmissionærer og cafémedarbejder 37 Pensionerede medarbejdere 38 Fritidsmedarbejdere 39 3

4 Indenlandsk Sømandsmission Mail: Hermed udsendes 16. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til Indenlandsk Sømandsmission Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med at gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag, idet vi indberetter til SKAT. Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Du kan tegne testamente til Sømandsmissionens arbejde. Vi takker for enhver testamentarisk gave, som vi vil bruge til at dele evangeliet ud i det maritime miljø. Fordelen ved testamentariske gaver er, at de er fritaget for arvegift derfor går pengene ubeskåret til arbejdet. Sømandsmissionen er behjælpelig med at oprette dit testamente, og du er velkommen til at kontakte generalsekretær Frede Ruby Østergård for yderligere information og vejledning. Kontakt Frede Ruby Østergård på tlf eller Vejle,

5 Årsberetning Formand Hans Peter Kristensen Generalsekretær Frede Ruby Østergård For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle. 1. Timotheus 2,5-6b Den gamle dame har fået endnu et år på bagen, men når vi nu skal gøre status over det forløbne år, kan vi ikke mærke, at hun er et godt stykke over 100 år hun er fuld af liv og gode ideer. Vi mærker konstant, at verden drejer rundt, og derfor er vores opgave at tilpasse arbejdet, så vi fortsat når vores mission på den bedste måde Evangeliet til søfolk og fiskere. Den éne vej er en af de helt grundlæggende sandheder i Paulus breve, og det er en sandhed enhver døbt skal leve efter og forkynde med sit liv i ord og gerninger. Grunden til, at vores mission er blevet så gammel, ligger i, at den følger den sandhed. Uanset om vi sidder klar til samtale på Bethel, forkynder i en sognegård, tager imod en gæst på sømandshjemmet, laver regnskaber, kreerer julegaver og vi kunne blive ved, så peger det hen på, at der kun er én vej til Gud gennem Jesus Kristus. Det er desværre en sandhed, som vi konstant bliver udfordret på; fx af tanken om, at det er den samme Gud i alle religioner eller tanken om, at du skal gøre det på denne måde, for at Gud vil være sammen med dig. Begge dele er falsk kristendom i forhold til det Bibelen fortæller os. I Sømandsmissionen ved vi, at der kun er én vej for et menneske til samvær med Gud gennem Jesus at der kun er ét sted vi kan få vejledning og fokus i de store spørgsmål Guds ord at der kun er én person der skal have æren, når arbejdet lykkes Gud Fader, Søn og Helligånd at der kun er én plads vi kan sætte os på, når arbejdet og vi selv mislykkes Gud Faders skød Det er det fokus der må styre vores beslutninger og handlinger fra bestyrelse til frivillig, og derfor kan det fx være svært at balancere mellem reelle markedsøkonomiske facts, åndeligt overblik og hedt hjerteblod. Nye vedtægter Som noget nyt har Årsberetningen erstattet Formandens hilsen og Generalsekretærens årsberetning som en følge af de reviderede vedtægter fra sidste år. Blandt andet var der behov for at tydeliggøre, hvordan vores venner egentlig var tilknyttet foreningen, og det har resulteret i, at vi nu afholder et decideret årsmøde, hvor formanden aflægger en beretning assisteret af generalsekretæren. Det er også blevet præciseret, at enhver kan blive medlem af Sømandsmissionens Venner og derved medlem af Sømandsmissionen, ved enten at abonnere på Sømandsmissionens blad eller ved at give et bidrag på min. 200 kr. De tidligere vedtægter var fra 1996 og trængte til at blive gennemgået af hovedbestyrelsen. Sømandsmissionærer Sømandsmissionærernes arbejdsår kan generelt opdeles i to sommerhalvåret og resten af året. For sømandsmissionærerne begynder sommerhalvåret i maj, hvor de tager på togt med de sejlende kaffestuer. Her kan vi opleve, at søfolk, fiskere og andre kommer på besøg hos os til forskel fra resten af året, hvor vi primært må opsøge dem på deres 5

6 hjemmebane. Vi møder primært søfolk og fiskere på skibene i Under denne overskrift vil vi også gerne nævne, at vi har nogle ulønnede i denne tjeneste også i Kalundborg og Esbjerg. Vi siger tak for jeres store engagement i arbejdet, og håber det må være til velsignelse for jer også. Vi vil meget gerne komme på besøg i jeres sømandskreds, sogn, kreds eller invitere jer på besøg på Bethelskibet eller Duen, når de er i nærheden af jer så kontakt os endeligt, så vi kan få en aftale. Jørgen B. Knudsen har andetsteds i årbogen skrevet om livet som sømandsmissionær. 40 år i Sømandsmissionen 15. juni 2013 fejrede Jørgen Erik Larsen 40-års-jubilæum i Sømandsmissionen. Anny og Jørgen Erik begyndte som bestyrerpar i Sisimiut/Holsteinsborg og efter seks år i Grønland kom de til Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor de var bestyrerpar i hen ved 10 år. Herefter blev Jørgen Erik Larsen sømandsmissionær med bopæl i Sorø, hvor parret stadig holder til. Sømandsmissionen er meget taknemmelig for den store indsats de begge har ydet i tjenesten, og det er skønt, at Jørgen Erik stadig lægger et stort engagement i arbejdet. Bethel og Duen For anden gang stævnede Duen ud på sommertogt det var Bethels syvende sommertogt. Vi oplever fortsat Guds velsignelse over arbejdet. Vi oplever, at Gud møder mennesker med evangeliet på skibene, og heldigvis oplever vi også at flere frivillige arbejder med og det er der brug for. Her i beretningen har vi behov for at sige tak til de frivillige, som bruger tid på skibene. Vi ved, at skibene ikke ville være åbent så mange dage om året uden jeres hjælp! Tak også for forsyninger af kage, kartofler mv., som matroserne får det er uvurderligt for arbejdet. Se også stykket om skibene andetsteds i Årbogen. Ferieholdene og Aggershøj Livet på Aggershøj har været noget anderledes det sidste år, da det ikke kun har været rammen for ferieholdene som sædvanligt. Fra sidste efterår og til udgangen af juni havde Margit og Simon en stor flok HF-søfartselever på værelserne skønt, at de kunne møde Sømandsmissionen allerede under uddannelsen. Som noget andet nyt havde vi i foråret et nyt tilbud på menuen forårshøjskole på Aalborg Sømandshjem. Tilbuddet var tænkt som et tilbud til enkerne, så vi kunne være med dem udenfor sommerperioden, og samtidigt indbød vi bredt, så andre kunne være med i arrangementet. Det blev en succes, som vi vil arbejde videre på. På Aggershøj er vi også afhængige af flere hænder i arbejdet, og vi har oplevet, at flere har sagt kan I bruge mig skønt, at det er lykkedes at få flere frivillige engageret i arbejdet. Tak for en uvurderlig hjælp. Se også stykket om Aggershøj andetsteds i Årbogen. Ny sømandscafé Vi har talt længe om udfordringerne ved at drive sømandshjem, og derfor er det skønt at kunne sige velkommen til et nyt stykke arbejde i Sømandsmissionen. Under afviklingen af sømandshjemmet i Hvide Sande arbejdede bestyrelsen for sømandshjemmet på salget og en ny gruppe gik i gang med at se på, hvilket arbejde der var grundlag for at lave i Hvide Sande de skulle tænke indhold frem for selve lokalerne. De skulle overtage de formålsbestemte opgaver. Afgørende for virkeliggørelsen var de lokale kræfter fx støtter de lokale genbrugsfolk fra Kirken Korshær økonomisk og kommunen fortsætter sin støtte til gengæld for en lignende ydelse som tidligere. I første omgang fik det navnet Det lille Sømandshjem, men er endt med at hedde Sømandscaféen. I forsommeren begyndte Ruth Brik Christensen som leder af caféen, og vi glæder os over, at de er kommet godt i gang. Selve formen for arbejdet er ikke ukendt i Sømandsmissionen, da Århus Sømandshjem for en del år siden blev til en sømandscafé. Og i Strandby har man skabt Det bette Sømandshjem udelukkende drevet af ulønnede medarbejdere. Sommertur med Felix Rejser For første gang har vi arrangeret en sommertur til Grønland med Felix Rejser, og den blev fuldtegnet. Det blev en fantastisk tur til Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq, hvor deltagerne mødte Grønland set med Sømandsmissionens øjne. Der er mange ting at komme i brand for, når man møder Grønland, og det var også meningen. Jørgen Erik Larsen var sammen med Frede Ruby Østergård rejseleder på turen. Sømandshjemmene Vi arbejder på, at vi må have velholdte og veldrevne sømandshjem i Grønland, så vi fortsat kan være til stede med kirkens dagligstue i det grønlandske samfund. På HB-mødet i juni 2013 blev det besluttet at bevillige penge til renovering i Sisimiut og tilbygning i Aasiaat. 6

7 I løbet af foråret blev der indført fælles bookingsystem for de fire grønlandske sømandshjem, som gerne skulle tage nogle byrder fra medarbejderne. Systemet er også indført på 3 af de danske sømandshjem, og dermed kan der ske et samarbejde mellem de danske og grønlandske sømandshjem. Markedsføring er en vigtig post på to-do-sedlen, og i foråret fik de grønlandske sømandshjem ny hjemmeside det var både tiltrængt og godt for markedsføringen. For første gang så vidt vi ved afholdte vi et fælles konvent for medarbejderne i Danmark og Grønland. Det var en god oplevelse at mødes med alle Sømandsmissionens ansatte og lederne af de danske sømandshjem i nogle dage. I efteråret 2013 får hvert sømandshjem i Grønland besøg af en sømandsmissionær i 14 dage, og vi håber, at det både kan være med til at nå længere ud med evangeliet og være med til at give en åndelig optankning til vores udsendte medarbejdere på sømandshjemmene. Det er første gang vi prøver det, og vi håber på, at det kommer til at give god mening efterfølgende. Ansættelsesmæssigt er der kommet nyt bestyrerpar i Sisimiut. Nanna og Erik Ramballe Hansen rejste fra Danmark i november 2012, for at bestyre sømandshjemmet i Sisimiut. De seneste par år har vi oplevet en større interesse for assistentstillingerne i Grønland. Det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Det er dejligt at flere og flere opdager muligheden og får lyst til et arbejde i Sømandsmissionen. Juli er den måned, hvor der bliver skiftet mest ud, og vi oplevede at skulle sige nej til yderst kvalificerede unge. Det er selvfølgelig ikke rart, men vi kunne så henvise til, at vi har ledige pladser til januar Som antydet ovenfor, så er antallet af Sømandshjem i Danmark faldet det sidste år. Både Hvide Sande Sømandshjem og Hanstholm Sømandshjem er blevet solgt, og der er dermed 4 sømandshjem. Det var ikke lette beslutninger for bestyrelserne, men de har trods alt kunne se tilbage på sømandshjemmenes mange års tjeneste i Guds riges arbejde det må vi glæde os over, og så handle på de nye muligheder. Vi vil gerne sige tak for den store opgave, som bestyrelser, bestyrere og assistenter har haft i det forløbne år. VI takker også de personer/par, som har givet en hånd med som afløsere i kortere eller længere tid et sømandshjem kan ikke stå tomt! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Kaja og Arne Jensen, Jørgen Skovsgaard Pedersen, Kristina og Morten Michaelsen samt Connie og Michael Jensen. Sømandskredse Sømandskredsene skal have en stor tak for medleven i form af forbøn, gaver til søfolk med videre. Vi kan mærke, at I lever med i arbejdet. I den første uge af august fik vi endnu et postkort, som siger tak for gave et forsinket tak. Søfolkene bider mærke i jule-markeringen, og vi mener, at det fortsat er vigtigt at sørge for julehilsnerne. Derfor vil vi også sige tak for, at der stadig bliver sørget for pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok tak for indsatsen. Samarbejde med Broderkredsen Nu har vi i 2½ år lavet blad sammen med Broderkredsen på Havet, og det har været et godt samarbejde. Vi er glade for samarbejdet med Broderkredsen, hvorfra der også er en del frivillige på fx skibene en uundværlig hjælp. Tak for samarbejdet og lad os udbygge det i fremtiden. Ansatte Det seneste år har været et meget stabilt år på medarbejderfronten både blandt missionærer og kontorpersonalet. Dog er der kommet en enkel mere til, da Henrik Søgaard Jørgensen fra Videbæk er ansat som sømandsmissionær i sommermånederne på Bethel og Duen. Vi oplever et godt arbejdsfællesskab, som holder fokus på formålet med arbejdet. Vi vil gerne sige tak for indsatsen i det forløbne år vi glæder os til det nye! Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. I år er der en enkelt, som vi må mindes i årsberetningen. Den 5. januar 2013 døde Henning Thalund, 83 år gammel. Henning Thalund blev i 1976 ansat som forstander på Svendborg Søfartsskole. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære hans minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem ham gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være hans minde. Bed og arbejd Gentagelse er godt, når det er vigtigt og det er denne underoverskrift! Så derfor vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at Sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. 7

8 En sømandsmissionærs hverdag Sømandsmissionær Jørgen Knudsen Arbejdet i Guds Rige kræver tid og tålmodighed. Det gælder også for en sømandsmissionær. I det år som er gået siden jeg begyndte som sømandsmissionær, har jeg lært, at det ikke handler om hvor meget jeg når og hvor mange jeg får snakket med, men at jeg har TID til at lytte til og tale med, de mennesker som Gud sender på min vej, for at jeg skal møde dem. Efeserbrevet 2,10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Igen og igen har jeg fået lov til at erfare sandheden i disse ord i mit daglige arbejde. Jeg har oplevet at Gud i den grad har lagt det tilrette for mig, som jeg skal gøre. Særligt tænker jeg på et besøg på en Bulker i Fredericia havn, men det kræver mere plads at fortælle om det, end jeg har her. Den oplevelse blev et kæmpe stort vidnesbyrd for mig om, at Gud nogle gange sætter os til opgaver og giver os muligheder, som er helt utænkelige for os. Arbejdsdagene er meget forskellige. Jeg prøver at planlægge min dagligdag så godt som muligt. Fx forsøger jeg at få møder tilrettelagt, så de ikke ligger for meget oven i hinanden. I efteråret, vinter og foråret går det meste af tiden med havnebesøg og møder, og om sommeren gælder det Bethel og Duen. Og som noget nyt til efteråret skal jeg 14 dage til Sisimiut som sømandsmissionær. Jeg forsøger at nå Aarhus og Fredericia havne 1 gang om ugen. Begge steder er der sømandshjem og jeg har et fantastisk godt samarbejde med begge hjem. I Aarhus tager jeg sømandshjemmets bus og kører på skibsbesøg kl. 13, for at besøge de skibe som ligger i havnen. Kl. 19 kører jeg så igen rundt for at hente dem som gerne vil besøge sømandshjemmet. Aftenen går så med at søfolkene skyper med familien eller hygger sig med hinanden, snakker og spiller billard. Og pludselig er der også tid til en snak hen over disken om, hvem Jesus er. Sidst på aftenen kører jeg hjem igen med sømændene og på sådan en tur kan man faktisk godt nå, at få snakket lidt! I Aarhus får jeg rigtig god støtte, vejledning og oplæring af bestyrer Paw Ankjær. Vi har brugt meget tid på at snakke i årets løb. For mig giver det god mening, at jeg også kan bruge tid på mine kollegaer både missionærerne, medarbejderne på sømandshjemmene og dem på kontoret i Vejle. I Fredericia er jeg altid lige inde på sømandshjemmet for at få en kop kaffe og printe nogle nyheder til sømændene på deres eget sprog. Og så kører jeg rundt på havnen og besøger skibene. Et besøg kan tage fra 2 minutter til 2 timer, alt efter hvad besætningen har tid til. Her skal jeg have tid. Mange gange bliver jeg budt en kop kaffe eller et måltid mad. De spiser godt! En sømand fra Fiji øerne sagde til mig en dag: Hvor er det godt at snakke med én som er interesseret i os som mennesker, og ikke kun taler med os om praktiske ting. Så er der en række mindre havne i mit område, havne som jeg desværre ikke når oftere end ca. 1 gang om måneden. På disse havne besøger jeg skibe og snakker med folk som er på havnen. Og så besøger jeg nogle skure hvor havnenes folk mødes for at snakke, drikke kaffe og få én øl eller en sodavand! Jeg bliver rigtig godt modtaget i disse skure. Det at jeg kommer fra Sømandsmissionen er en fantastisk døråbner og de vil gerne have bladene liggende. Det er svært at få en personlig snak i skuret, men så sker det at jeg møder en af dem, et andet sted på havnen. Så kan vi snakke. Mit arbejde er også at møde alle jer som støtter Sømandsmissionen med forbøn, julegaver og penge. Det at komme rundt i sømandskredse, missionshuse og kirker nyder jeg rigtig meget. Både fordi jeg møder mange dejlige mennesker, fordi jeg får lov til at tale om Jesus og fordi jeg kan fortælle om mit arbejde. Arbejdet indeholder også noget udvalgsarbejde fx planlægning af årsmødet. Ja, og så er der medarbejderkonvet og skibene. Bethel og Duen er utrolig vigtige, for her er der TID. TID til at møde mennesker, tid til snak, tid til at være blandt folk på havnen. Tak for jeres forbøn! Sømandsmissionær Jørgen Knudsen 8

9 Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Fax Bestyrerpar Margit og Simon Ambrosen Margit f Simon f g Længst mod øst på Ærø, ligger der det skønneste sted i byen Marstal. Det er naturligvis Sømandsmissionens feriehjem Aggershøj. Vi har nu boet på Aggershøj i 2 år, og vi og børnene føler os mere og mere hjemme hernede. Valentin på 4½ år står for at flytte børnehave i løbet af sommeren til øens naturbørnehave. Lilje på 2½ år går i dagpleje, hvor hun elsker at være sammen med min Heidi, som hun siger. Siden sidste år, er vi også blevet velsignet med en søn mere. Han hedder Joash og er for det meste en glad og smilende dreng. Sommerens travlhed er hos os rigtig godt i gang. De første sømands- og fiskerenker er taget hjem fra et dejligt ferieophold på Ærø, og endnu flere står for tur. Vi ønsker gennem ferieopholdene, at nå vores piger med Guds ord og at Gud vil virke gennem det og røre dem. Hver dag startes med flaghejsning, morgenkaffe og andagt; en dejlig start på en ny dag givet af Gud. Dagen er til pigernes egen disposition, men vi har ofte forslag til ture og aktiviteter, som vi tilbyder dem at komme med på, gerne med en kaffekurv i hånden. Ellers nyder vi den dejlige atmosfære her på stedet, gerne i havestolene der er placeret mange steder rundt omkring i den store have. Efter aftensmaden er der tid til aftensang i kirken, gåture eller hygge og strik i den gamle stue, indtil aftenskaffen bliver serveret. Efter kaffen holder Simon en lidt længere andagt og vi synger en masse sange sammen, til vores piger skal hjem og i seng som de siger. Det sidste halve års tid, har vi haft lejet vores værelser ud til HF-søfartselever. Det har været et spændende møde med disse unge mennesker og dejligt allerede at kunne præsentere Sømandsmissionens arbejde for dem, før de er begyndt at sejle. Vi har haft inviteret de unge studerende over til lagkagebanko, julehygge og anden hygge i løbet af den tid de har været hos os. Vi arbejder nu videre på, hvordan vi kan gøre og være mere for disse unge kommende sømænd i løbet af den næste tid. I skrivende stund er vores børneklub gået på sommerferie. Vi takker for det nu 1½ år, børnene trofast er kommet hos os og hygget, sunget og hørt bibelhistorier. Vi står for meget gerne at ville have en juniorklub op at køre også, men er i stor ledermangel Bed gerne Gud om at dette må lykkes. Vi har i løbet af det sidste år afholdt Kristendomskursus.dk. Det har været nogle meget givende samlinger, hvor vi har kunnet mødes en stykker. Vi har efterfølgende kunnet oprette en lille bibelkreds, hvilket betyder rigtig meget for os. En stor tak skal lyde til alle jer frivillige der har hjulpet os i arbejdet på Aggershøj! Fra den mindste småkage der er bagt, til store fældede træer, maling, rengøring, madlavning, havearbejde og meget meget mere. I er virkelig Aggershøjs Venner! Vi glæder os til besøg af jer sømandskredse og andre der allerede har planlagt en tur ned til os i løbet af efteråret og foråret. Der er stadig ledige weekender hernede, hvis nogen skulle have lyst til et ophold. Med venlig hilsen Valentin, Lilje, Joash, Simon og Margit 9

10 Bethel og Duen Tlf Mail: Endnu et år hvor vi er kommet rundt med skibene Bethel og Duen i de danske havne. Det har været godt at møde jer der følger os og lever med i arbejdet. Tak for jeres trofaste medleven. Tak for økonomisk støtte og ikke mindst tak for forbøn. I er uundværlige i arbejdet med at møde mennesker i det maritime miljø med evangeliet. Vi er blevet rigtig godt modtaget af havnens folk, i de forskellige havne vi har besøgt. Vi forsøger at opbygge et godt forhold til dem, fordi det er meget vigtigt for at få et godt ophold i den enkelte havn, at have et godt samspil med dem. En del af havnene beder os om at komme igen, hvilket vi glæder os meget over. En anden vigtig forudsætning for et godt togt er, at besætningen har et godt samarbejde om bord, hvilket vi oplever. Vi er forskellige, men netop det er en styrke. Vi har en fælles opgave og et glædeligt budskab, som skal gives videre. Den største styrke er, at vi ikke går i egen kraft, men i Guds. Igen i år har vi ansat en ekstra mand til at være med på skibene. Vi er glade for at Henrik Jørgensen, Videbæk har sagt ja til denne opgave. Besætningerne består ikke kun af lønnede, men også af ulønnede medarbejdere. Mange tak til jer der bruger tid og kræfter på at flytte skibene fra havn til havn, og til at være med om bord. Tak for samarbejdet. I er uundværlige i dette arbejde. Vi arbejder løbende på at forbedre forholdene om bord på Bethel og Duen til glæde for vore gæster. Vi har planer om at videreføre arbejdet med møderummet på Bethel, på dækket. Det skal isoleres, og centralvarmen om bord skal udvides til rummet. Gulvet bliver gjort plant, fordelt i to sektioner og borde og stole bliver fæstet til gulvet. Det giver os mulighed for på sigt at udvide sejlsæsonen. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, Romerbrevet kapitel 8 vers 1. Derfor forkynder vi Kristus. Alle som vil, skal høre det. Det er vores kald. Vi takker Gud for at vi også dette år, har fået lov til at forkynde det og se at det bærer frugt. 10

11 Sæsonmedarbejder på skibene Frivillige medarbejdere på skibene: Henrik Søgaard Jørgensen Hølletvej Videbæk Mobil Mail: Ansat som sømandsmissionær fra maj 2013 oktober 2013 Konrad Ruby Iversen Vesterhavsvej 33, Agger 7770 Vestervig Tlf Bent Krogh Vesterhavsgade Thyborøn Tlf Jørgen Nielsen Langelandsgade Ringkøbing Tlf Claus Korsholm Spangen 5, Harridslev 8930 Randers NØ Tlf Kristen Broe Furvej Thyborøn Tlf

12 International Seamens Club Sverigesgade Aarhus C Tlf Mail: Bestyrer Paw Ankjær Formand Aage Christensen Tlf Mail: Sømandshjemmet har i det forgangne år besøgt ca skibe på havnen, hvor besætningerne primært har været filippinske, russiske, ukrainske og polske. Foruden vort normale servicearbejde med skibsbesøg og aflevering af lokale nyheder samt transport til og fra vor klub, har vi, i indeværende år, arrangeret ture til Den Gamle By og Aros. Vi har arrangeret dags ture til indkøbscentre. Vi har forestået indkøb af speciel mad til filippinere og indonesere. Vi har forestået køb af elektronik samt andre små fornødenheder til søfolk. Vi har været på sygebesøg hos en skadekommen sømand. Vi har byttet bøger for danske rederier. Både danske, russiske, engelske og polske bøger. Ca søfolk besøger vor klub på et år. Dvs. vi transporterer 3000 personer frem og tilbage mellem skib, sømandsklub og byen i løbet af et år. Vi har været meget heldige med have en frivillig stab, som har været meget stabile. Sidste tilgang til frivillig teamet er sømandsmissionær Jørgen Knudsen, som vi har opbygget et rigtig godt forhold til og samabejede med. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde en missionær til vores serivce på Aarhus Havn. 12

13 Sømandscaféen Bredgade Hvide Sande Bestyrer Ruth Brik Christensen Hvide Sande Sømandshjem er solgt - Sømandscaféen er åbnet I 80 år har der været et samlingssted på Sømandshjemmet i Hvide Sande, hvor fiskere og byens befolkning har kunnet mødes. Det vil der fortsat være. Vi er glade for, at det har været muligt at leje de nuværende lokaliteter i cafeteriet til Sømandscaféen. Sømandshjemmet er solgt og en tid med et sømandshjem der tilbød et måltid mad, en overnatning og mulighed for at holde familiefester og andre arrangementer er slut. Det har haft stor betydning for byen igennem tiden. Der er grund til at sige en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til, at Sømandshjemmet har været det samlingssted, det har været. Tak til bestyrere, medarbejdere og de mange frivillige hænder i bestyrelsen og i det daglige arbejde på sømandshjemmet med servering og meget andet. Sømandsmissionen er fortsat i Hvide Sande, hvor vi ønsker at møde mennesker med evangeliet, samvær og hjælp til selvhjælp. Fremover vil Sømandscaféen være et samlingssted, hvor fiskere og alle kan mødes i café og nyde kaffe, the og vand med forskelligt tilbehør. Der vil blive arrangeret forskellige hygge- og temaaftner. Til at lede Sømandscaféen har vi ansat Ruth Brik Christensen, som sammen med styregruppen og andre frivillige vil arbejde på at gøre det til et samlingssted, som kan være til glæde for mange i Hvide Sande. Det er vort ønske at det skal være et fristed, hvor man kan komme som man er. Finn Løvlund 13

14 Kalundborg Sømandsmission Solbakken Kalundborg Tlf Mail: Editha og Jens Chr. Seeberg Editha f Jens Chr. f Siden sidste sommer har Kalundborg Havn igen været igennem en aktiv og delvis dramatisk udvikling. Den planlagte hurtigfærge fik en så langsom sagsbehandling hos myndighederne, at hele projektet kuldsejlede. Ærgerligt for alle parter. Til gengæld er der kommet godt gang i containertrafikken, så samlet set kan havnen stadig i en krisetid se fremgang i aktiviteter og økonomi. Og aarhusfærgen blev i stedet til en stor langsomtsejlende Slowboat to Aarhus. Sømandsmissionen her har også oplevet nye og spændende ting, idet vi har fået ekstra nærkontakt med et stort tankskib V8 Stealth. Skibet opererer ud fra Kalundborg og vi har løbende kontakt med kaptajn og besætning. Det startede egentlig med uddeling af julegaver til den 24 mands store besætning, der alle kommer fra Indien. Den venlige kaptajn ombord tilhører den etniske Seikh gruppe der har sit hellige tempel i Nordindien. Og i januar kom den nye kaptajn der tilhører den meget interessante Thomas kirke i Indien. Vi fik hurtigt et meget tæt og positivt samarbejde med George Shahjan, hvis familie har været medlem af denne urkirke mange generationer tilbage. Som navnet antyder er kirken direkte startet af apostlen Thomas ca. år 52. Det er blevet til mange gode samtaler om denne kirkes betydning undertiden mens vi spiste dejlig stærk indisk mad sammen ombord. Og Thomas fortsatte sin missionsgerning fra Indien og formåede at sende nye missionærer både til Indonesien og Kina. Venskabet med kaptajn George er meget inspirerende vi har meget at drøfte når han vender tilbage efter sin ferie. I mellemtiden har en 3. kaptajn taget over også en meget venlig Seikh, som vi har fået rigtig god kontakt til. Hans familiehistorie er krydret med personer der har kæmpet i den engelske hær som officerer. Både under Boxeropstanden i Kina og under 2. Verdenskrig i Burma mod japanerne. Har man ører og øjne åbne under skibsbesøg, kan et enkelt skibs besætning rumme indhold til mange gode samtaler. Vel at mærke samtaler hvor vi kan tale dybsindig om de vigtige emner i livet. Det er gennem disse samtaler Kristus bringes videre i gerning og ånd. Kaptajn George Shahjan M/T V8 Stealth og Jens Chr. Seeberg taler om kirkehistorie. Bemærk de flotte strikkede tophuer leveret af Jørgen Erik Larsen strikket på Sjælland. Foto: Editha Seeberg 14

15 Esbjerg Sømandsmission Arken Strandbygade Esbjerg Tlf Mail: Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen f Tlf Frivillig Svend-Aage Smidt f En sømand er kommet for at købe et kort med et bibelord printet på, som han vil sende til en ven. Han er kommet ind på Arken, fordi han ved at der er et fristed for sømænd og at der er en boghandel med kristen litteratur. Brevet skriver han imens han er på Arken og jeg får en samtale med ham. Det er et eksempel på, hvad Arken tilbyder og bliver brugt til af sømænd, der kommer på Esbjerg havn. Kontakten til familie og venner betyder meget for sømanden, der er på langfart på søen i flere måneder ad gangen. Computeren med mulighed for at tale gratis i telefon via Skype eller ved en opdatering på Facebook giver den mulighed, så afsavnet ved sømandslivet mindskes. Behovet for at servicere sømændene med velfærdsydelser er mindre end tidligere, da de på mange skibe har så gode forhold, at de får dækket dette behov på skibet. Men på trods af dette og de forbedrede muligheder for at have løbende kontakt med familien er der en ting, der stadig er behov for. Det er samtale og fællesskab med andre. Derfor har vi på Arken, når vi besøger besætningerne på de anløbne skibe og når de besøger os, fokus på at der skal være god tid til samtale og til bare at lytte til den/dem vi møder. Det er stadig et ensomt liv at være sømand, og så kan det være godt at dele sorger og glæder med en anden end en fra besætningen. I skrivende stund er vi i gang med at finde mere kristent litteratur på engelsk til uddeling. Det er vi fordi vi ønsker at give evangeliet om Jesus Kristus videre til dem vi møder på havnen. Sømandsmissionens vigtigste opgave har altid været og vil altid være, at forkynde det glædelige budskab om frelse med håb om evigt liv. Mange af dem vi møder på skibene i Esbjerg kommer fra andre nationaliteter og forstår ikke dansk, men de fleste forstår engelsk. Derfor ønsker vi at have mere litteratur på engelsk, som vi kan give til besætningerne. 15

16 Grønland Sømandsmissionen driver fire sømandshjem i Grønland. Det gør vi, fordi Evangeliet til Søfolk og Fiskere ikke kun gælder for danskere, men også for Grønlændere og naturligvis for alle andre, som Sømandsmissionen kommer i kontakt med søfolk eller ej. Sømandshjemmene kan bidrage i lokalsamfundet med at være et sted, som ikke kun er alkoholfrit, men også et sted, hvor man kan møde medmenneskelig omsorg og varme. Det sker, når man som gæst på sømandshjemmet møder medarbejdere, som har tid til en snak, og som viser ægte interesse midt i deres travle arbejdsdag. Det er enkelt at have en sådan målsætning, og nemt at skrive, men i praksis er det en stor udfordring og en vanskelig ting at virkeliggøre, for arbejdsdagen er netop travl og lang på et sømandshjem. Sømandshjemmene kan bidrage med et kristent miljø, hvor mennesker ved, at de er velkomne, og hvor de ved, at der er mulighed for en snak om Gud og tro, når sådanne spørgsmål trænger sig på. Sømandshjemmene arbejder på at udbygge deres synlighed i lokalsamfundene. Det sker bl.a. ved invitationer til arrangementer på sømandshjemmene og ved at være en del af havnemiljøet m.m. Vi er dybt taknemmelige for, at vi har gode og initiativrige bestyrere på vores sømandshjem, mennesker, som giver en kortere eller længere periode af deres liv for Grønland og Sømandsmissionen. Det er også med stor glæde at vi modtager ansøgninger fra unge mennesker, som har lyst til at give et halvt eller helt år som assistenter i Grønland. Det er vores håb, at deres ophold vil være med til at give dem kærlighed til Grønland og til Sømandsmissionen. Her i denne sommer begynder 8 unge mennesker deres ophold som assistenter. Størsteparten af sømandshjemmenes medarbejdere er lokale grønlændere, som også i høj grad er med til at skabe det rette miljø, og som kan være med til at vise danskerne til rette i en grønlandsk kultur. Økonomisk set har 2012 været et tilfredsstillende år for sømandshjemmene, og i mindre grad også Der har været en opgangsperiode for olie- og mineraleftersøgninger, men det er som om, de store virksomheder i 2012 er mere tilbageholdende med deres investeringer, og det mærkes straks på en lavere omsætning. Vi er dog optimistiske og tror på, at det vil vende igen i løbet af de kommende år. Det tales og skrives der meget om i de grønlandske medier, og der er meget, som skal tages stilling til miljøhensyn og -risici, etik vedr. udvinding af uran, Grønlands afhængighed af andre lande og multinationale virksomheder og meget andet. Vi har store investeringer i renovering af bygninger foran os. Det er nødvendigt for at bevare sømandshjemmene som attraktive spise- og overnatningssteder for gæsterne. Vores medarbejdere på sømandshjemmene har brug for meget forbøn. De står i en vanskelig opgave, hvor tid og kræfter ikke altid står mål med de gode ønsker og visioner, som bestyrere og assistenter så klart viser, at de har. Bed om, at de må se det meningsfyldte og finde glæde i det daglige arbejde. Bed om, at de må få, hvad de har brug for hver eneste dag af kræfter, lyst, frimodighed og evner. 16

17 Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Postbox Nuuk Tlf Fax Mail: Bestyrerpar Vera og Jesper Kjeldmann Det seneste år er gået uden de store vedligeholdelsesopgaver. Det har givet os god tid til at være til stede for vores rigtig mange gæster. Både boende og kursister. Her må vi også takke vores gode og stabile personale for en super indsats. Uden en god medarbejderflok, ville det være svært, at få en travl hverdag til at hænge sammen. Også Kristian Tidemand, skal takkes for de andagter og bibeltimer, han har holdt i årets løb. Når folk fra Sømandsmissionen og andre med interesse for sømandshjemmet kommer forbi, får vi et friskt åndeligt pust. Det er dejligt at høre andre fortælle om livet med Jesus. Uden disse besøg, kunne vi godt gå hen og blive lidt åndeligt fattige. Fra Sømandsmissionen har vi haft besøg af Jens Vindum for budgetlægning samt velfærdsbesøg. Frede har været forbi, for at præsentere Anette Ingemansen og hendes mand Bjarne. Alle friske folk med en god historie i baglommen. I maj måned var Heimamissionen fra Færøerne på besøg i 10 dage. Fire mænd og to damer, fyldte sømandshjemmet med sang, musik og andagter. Det var fjerde år i træk de var på besøg. Vi håber på deres årlige besøg fremover. Missionærerne fra Heimamissionen er meget vellidt her i Nuuk, og alle vil gerne have et besøg af dem. Inclusive skibene i havnen. Vi siger stor tak for missionærernes, altid gode humør og hjertevarme væremåde. Vera har haft to ture til Rigshospitalet med to kompliserede operationer i hovedet. Der har været nogle alvorlige bivirkninger af hendes sygdomsforløb. Hun er i skrivende stund, ved at være helt på toppen igen og livsglæden er vendt tilbage. Vi takker for forbøn under hendes sygdomsfoløb. Glæder os stadig over at være i Grønland. Kærlig hilsen og Guds fred. Vera & Jesper Kjeldmann, Nuuk Sømandshjem. 17

18 Sømandshjemmet Sisimiut/Holsteinborg Postbox Sisimiut Tlf Fax Mail: Bestyrerpar Nanna og Erik Hansen For tiden ser vi med fascination at naturen grønnes og for os, der kun kender Sisimiut som snelandskab, er det der sker ligesom et under! Vi blev godt modtaget da vi landede i november. Personalet havde været igennem en omskiftelig tid med gode afløsere men vi fornemmede hurtigt, at her var en medarbejderflok, der ville stedet! Det som overordnet optager os her på Sømandshjemmet i Sisimiut, er at skabe relationer, sprede gode historier, oplevelser og evangelium både lokalt i byen og til vores gæster. Vi forsøger derfor jævnligt at afholde forskellige arrangementer på Sømandshjemmet og vi oplever, at det giver positive dønninger i byen. Banko er altid et hit, og det blev det også, da vi inviterede til adventshygge, juleaften og påskeklip. Vi har netop fået kr. af Lions til at holde juleaften for her i 2013, hvilket vi tager som en anerkendelse for vores arbejde. Mindst en gang i ugen går vi på havnen og deler kaffe ud, tager på skibsbesøg, og får en snak med dem vi møder. Vore røde jakker er efterhånden kendt dernede. Vore assistenter besøger jævnligt plejehjem og børnehjem de vil gerne gøre en forskel, så det er godt at mærke deres iver. Nanna synger ugentligt med nogle af de indsatte i fængselet, så positive ringe spredes også her dog bag låste døre Vi er begyndt at sælge hundeslædeture, hvilket både lokale og vores gæster på Sømandshjemmet har glæde af, ligeledes tilbyder vi cykeludlejning, vandre- og sejlture. Meget er heldigvis også ved det gamle. Der serveres mad både i og nogle dage ud af huset, der bliver stadig rakt massevis af spejlæg over disken hver dag, verdensbegivenhederne bliver drøftet af stamgæsterne og der drikkes kandevis af kaffe! I privaten går det godt. Vore børn Andrea og Maria nyder Sisimiut - Maria snakker grønlandsk og lugter af tørfisk når kun kommer fra vuggestue, og Andrea elsker at klatre i fjeldene. Vi forbereder os på en tiltrængt renovering af cafeteria, reception og indgangsparti. Dette skal gøre Sømandshjemmet mere tidsvarende, så vi også i fremtiden har et sted at sprede gode historier, oplevelser og evangelium fra. 18

19 Sømandshjemmet Aasiaat/Egedesminde Postbox Aasiaat Tlf Fax Mail: Bestyrerpar Mia og Johannes Jensen Vinteren var igen i år meget hård, og temperaturer nede på minus 30 grader gjorde, at havet frøs til helt til Canada, og det har medvirket til, at sommeren var længe undervejs. Vintermørket, hvor solen slet ikke kommer frem, varer ca. 1 ½ måned, og denne tid kan godt være lidt sej at komme igennem. Netop derfor fejrer man også, at solen igen vender tilbage. Dette gøres ved, at alle børn i byen samles på et højt punkt og sammen synger I østen stiger solen op. Lige nu viser Aasiaat sig fra sin smukkeste side. Havnen lige foran sømandshjemmet er fyldt med store isfjelde, hvilket ellers ikke er så normalt. Pukkelhvalerne har igen gjort deres entré, og midnatssolen gør sit til, at naturen virker helt fortryllende smuk. I det forgangne år er dagligstuen blevet totalrenoveret og fungerer nu som mødelokale og dagligstue. Mange gæster nyder det nye lokale, som også bliver værdsat i forbindelse med konferencer. Værelserne i annekset har også fået en overhaling. Der er kommet nye gulvtæpper, blevet malet, og generelt blevet moderniseret, så de lever op til tidens krav. Det store olie- og mineeventyr lader stadig vente på sig, men byens erhvervsfolk gør sig mange tanker og forberedelser, så byen er klar, hvis de store selskaber vælger at bruge Aasiaat som udgangspunkt for deres efterforskning. Hvordan det kommer til at gå, og hvilken påvirkning det vil få for sømandshjemmet, er uvist. Der kommer stadig mange gæster og spiser i cafeteriet, og der er stadig mange stamgæster, for hvem sømandshjemmet er blevet deres andet hjem. Vores lille datter bliver ofte passet af gæsterne i cafeteriet, hvilket giver en god atmosfære og gør stedet meget hjemligt. I det forgangne år er der blevet søsat nogle tiltag ud fra sømandshjemmet. Nogle assistenter tager hver uge en tur til anstalten og holder kor med de indsatte. Derudover er der fredagscafé i dagligstuen for gymnasieeleverne, gudstjeneste om søndagen, og der har også været afholdt julebanko, julearrangement og Sankt Hans. Vi ser med stor forventning og glæde frem til endnu et år. Noomi, Mia & Johannes 19

20 Sømandshjemmet Qaqortoq/Julianehåb Postbox Qaqortoq Tlf Fax Mail: Bestyrer Aksel Lynge Nielsen Qaqortoq er fortsat præget af stagnation, og sukker fortsat efter opstart af nye aktiviteter, til at sætte hjulene i gang i Sydgrønland. Sidste år gik vi i hi. Vi nedjusterede vore udbud og åbningstider i cafeteriaet, så vi kunne spare på lønomkostningerne. Dette har ført til et bedre økonomisk resultat. Med den reducerede bemanding, 3 deltidsansatte, er det svært at klare de udsving i arbejdsmængden der forekommer. Eksempelvis skulle vi i juni bespise godt 70 fodboldspillere i 3 dage oven i den almindelige drift. Vi har i perioder udlejet alle værelser og må sige nej til flere reservationer. Omvendt er der andre perioder med meget lav belægning. Vender vi blikket lidt fremad, ser vi mulighed for øget omsætning inden for konference området. Vore bygninger slides og trænger til renovering. Der er ikke brugt penge til istandsættelse i meget lang tid. Selvom vi nok er det mindste Sømandshjem med de færreste muligheder for at tjene penge, har vi store udfordringer på grund af kæmpe sociale problemer i samfundet. Til trods for de materielle og menneskelige udfordringer ved driften af Sømandshjemmet, er der fortsat et stort behov for hjælp til mennesker i lokalsamfundet, der ikke har meget at gøre godt med. Således kom der 24 børn og 25 voksne ud af 79 inviterede til vort juleaftens arrangement på Sømandshjemmet den 24/ Vi har også etableret et samarbejde med Kommunens socialkontor og nogle færinger, der har bygget en lejrskole for børn her, i en fjord uden for Qaqortoq, om at aflaste de hårdest ramte børnefamilier med et lejrophold i slutningen af august Opholdet søges gennemført ved hjælp af frivillighed, mad fra Sømandshjemmet og økonomiske midler fra Lions Club i Qaqortoq. Færingerne har også etableret en børnebibelklub, der har arrangementer på Sømandshjemmet hver søndag eftermiddag. Vi ønsker alle et godt årsmøde. Sømandshjemmet i Qaqortoq 20

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 15. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere