Inspirationsmateriale til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til undervisning Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Udviklet af: Jette C. Svenningsen SOSU Nord Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU 9000 Aalborg Tlf.: S i d e 1 21

2 Uddannelsens titel: Generel hygiejne i social- og pædagogisk arbejde Inspirationsmaterialet er udviklet af: Jette Christine Svenningsen, SOSU Nord, Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU , Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi Endvidere tilknyttet følgende af EPOS FKBere: 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge Arbejdsfunktioner Hygiejne har siden Florence Nightingales tid været aktuel på sygehusene, hvor hun satte fokus på renlighed hos de syge. Da Ian Flemming opdagede penicillinet og det kom i anvendelse under 2. verdenskrig, kunne infektioner helbredes. Siden da dukkede problematikken omkring multiresistente bakterier op. Man fik igen øjnene op for, at hygiejnen og dermed forebyggelsen af infektioner, har en stor betydning i behandlingen og plejen af patienterne på sygehusene. På sygehusene har man gennem flere år haft kendskab til de multiresistente bakterier, som de senere år også optræder i daginstitutioner, private hjem, hjemmeplejen, svinebesætninger m.m. Der er fokus på, hvordan man undgår spredning af smitten af multiresistente bakterier som f.eks. MRSA f.eks. i sektorovergange. Som følge heraf, er der kommet langt større fokus på hygiejne, specielt i institutioner, og hvor der færdes mange mennesker. Det er såvel udgiftstungt og med store menneskelige omkostninger, når infektioner med multiresistente bakterier får lov til at sprede sig. I de nye uddannelsesbekendtgørelser er niveauet givetvis øget omkring hygiejne. Dette betyder, at personalet, der ikke er uddannet efter den nye uddannelses bekendtgørelse, har brug for at blive opkvalificeret på området. Fra Sundhedsstyrelsens side er der også øget fokus på at forbedre hygiejnen i den offentlige sektor. I 2012 har de udgivet forebyggelsespakken Hygiejne. Heri er der en lang række af anbefalinger til, hvordan man kan højne hygiejnen i kommunerne, på tværs af kommunale forvaltninger, på sygehuse og hos praktiserende læger. S i d e 2 21

3 Deltagerforudsætninger Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med såvel offentlige som private serviceydelser inden for social- og sundhedssektoren samt det pædagogiske område. Deltagerne kan være faglærte såvel som ufaglærte, og derfor kan der være stor forskel på deres forudsætninger. Deltagerne kan komme fra f.eks. institutioner eller dagpleje, hvor der ikke er tilknyttet sundhedspersonale og kun har kendskab til hygiejne, som de har erhvervet fra egen folkeskolegang, oplysningskampagner m.m. Variationen af deltagerforudsætningerne er derfor meget store. Det kan anbefales, at man afvikler uddannelsen for deltagere, som er inden for det samme arbejdsfelt, enten for det pædagogiske felt eller for det sundhedsfaglige område. Relevante uddannelser at kombinere med Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Borgere med kronisk sygdom Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Forebyggelse og sundhedsfremme Hospicemetoder i praksis Medicinadministration Medvirken til rehabilitering Omsorg for personer med demens Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Sårpleje, medvirken ved sårpleje Tidlig opsporing af sygdomstegn Ideer til tilrettelæggelse Denne uddannelse anbefales afholdt som et samlet 2 dages forløb eller som et splitforløb over 4 dage. Fordelen ved at afholde det som splitforløb, kan være at deltagerne kan tage prøver af mikroorganismer første dage, hvor resultatet først kan aflæses efter 3 døgn. Det kan anbefales at undervisningen er praksisnær, og der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen. Der er lagt op til at deltagerne bringer et dilemma ind i undervisningen fra egen hverdag. Undervisningen kan med fordel foregå i lokaler, hvor der er mulighed for praktiske øvelser. Der bør endvidere være et varmeskab til rådighed til at placere podningerne i. Der lægges op til at deltagerne medbringer eventuelle hygiejniske regningslinjer eller nedskrevne hygiejnepolitikker fra deres arbejdssted. Det anbefales at have et klassesæt af naturfagsbøger fra social og sundhedshjælper eller assistentuddannelsen til rådighed. Det kan ligeledes anbefales, at der er computere/ipad med internetadgang til deltagerne. Fordelingerne af temaerne kan være således: Dag 1: tema 1 som indledning, tema 2 og tema 3 Dag 2: tema 4 og 5 jævnt fordelt S i d e 3 21

4 Temaer: Temaoversigt: 1: Historien Lovgivning Forebyggelsespakken Statens Serum Institut, SSI Det overordnede samfundets rammer og det samfundsmæssige - Tema 2: Naturvidenskabelig: 1. Mikroorganismer 2. Smittemåder og smitteveje 3. Smittekæden 4. Resistens 5. Multiresistente bakterier 6. Antibiotika Tema 3: Afbrydelse af smitteveje: 1. Håndhygiejne 2. Luftbåren smitte, fødevarer, forebyggelse af stikkeskader, 3. Værnemidler isolation 4. Personlig hygiejne 5. Rengøring Tema 4: Mest almindelige vira, sygdomme og forebyggelsen af dem. Multiresistente bakterier MRSA, ESBL, clostridium dificile bekæmpelsen heraf, brug af antibiotika og hvordan man forebygger spredning. Tema 5: Hverdagens dilemmaer Tema 1: Mikrobiologiens og hygiejnens historie. Baggrunden til nutidens fokus på hygiejniske principper og forebyggelse af infektioner. Forslag til indhold i undervisningen: Der kan henvises til Klinisk mikrobiologi, infektioner, immunologi og sygehushygiejne 1 hvori der gennemgås hvilken betydning Florence Nightingale, Ignaz Semnmelweis, Joseph Lister og Ian Flemming har haft og det bl.a. er derfor vores praksis er som nu. Deltagerne præsenteres for: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om Hygiejne Lovgivning 1 Møller, Jens Kjølseth: Klinisk Mikrobiologi, Infektioner, immunologi og sygehushygiejne, Gads forlag, 2010 S i d e 4 21

5 Statens Serum Institut, SSI. Hvilken rolle har de og hvad laver de? Hjemmesiden, e- læring og deres udgivelser. Kommunernes hygiejnepolitik, hygiejneudvalg og retningslinjer Statens Serum Institut overvåger hygiejnen på landsplan og udfører prævalensundersøgelser. Hvilke udfordringer og dilemmaer har deltagerne oplevet i deres hverdag i forhold til at overholde hygiejniske principper? Dilemmaerne kan noteres og bruges på 2. dagen, hvor de tages op igen og der reflekteres over det, i forhold til den viden deltagerne har erhvervet sig på uddannelsen. Tema 2 Naturvidenskabelig: Mikroorganismer: Forskellige typer af mikroorganismer, deres funktion, naturlig forekomst og deres livsvilkår. Forslag til indhold i undervisningen: Se filmen: En farlig mundfuld 2 Teorioplæg om mikroorganismer findes alle steder, og at vi ikke kan leve uden. Hvor de forskellige mikroorganismer forekommer normalt, og hvilke der er på gennemrejse. Vis evt. et billede af en krop, hvor der er påtegnet, hvor vi har de forskellige bakterier Gruppearbejde: Med udgangspunkt i faglitteratur f.eks. kapitel 8 i Naturfag 1 3 eller videns søgning på internettet, får hver gruppe et af emnerne: bakterier, virus, svampe og parasitter. Deltagerne skal beskrive: Vækstbetingelser/livsbetingelser, Navne på bakterier/vira/svampe/parasitter Hvor de findes Hvordan de bekæmpes. Hvad forstås ved rent og hvad er definition på sterilitet? Fremlæggelse gerne i ekspertgrupper eller ved cafemetode eller andet, som giver mulighed for dialog og på den måde få delt viden. 2 DR1, En farlig mundfuld 1998, varighed 30 minutter 3 Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 1, Munksgaard Danmark 2. udgave, 3. oplag, 2013 og Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 2, Munksgaard Danmark 1. udgave, 3. oplag, 2014 S i d e 5 21

6 Spørgsmålene i undervisningsmaterialet kan bruges som repetition. Smittemåder og smitteveje: Hvordan foregår smitte, hvordan undgår vi smitte og hvilke fokusområder skal vi have i daglig praksis Forslag til indhold i undervisningen: Læs i Naturfag 1 (fodnote 3), side om smittemåder og smitteveje. Teoretisk oplæg om smittemåder og smitteveje, med inddragelse af eksempler på sygdomme og hvordan de smitter. Forslag: stafylokokker, pneumokokker, e-coli og norovirus. (Det er væsentligt at holde sig stringent til emnet håndhygiejne kommer i tema 3) Forslag til aktiviteter: Tag udgangspunkt i Bræksyg robot belyser Roskildesyge, Hold fingrene fra sodavandsautomaten og Filmen En farlig mundfuld (som vises dag 1), samt deltagernes egen hverdag. Deltagerne laver brainstorm over hvilke områder, der er i den daglige praksis: Hvilke faldgrupper og steder, skal man have ekstra opmærksomhed rettet imod. Søgning på nettet f.eks. s hjemmeside om Hr. og fru. Gammelgaard. Hvor er der smitteveje. Øvelse: Deltagerne kan lave podninger af håndtag, under negle, toiletsæder, telefoner, tastaturer m.m. i hver deres lille petriskål. Skålene mærkes med hvad der er podet fra, navn, dato og klokkeslæt og placeres i varmeskab til senere aflæsning. Smittestafetten: brug Glitter-bug-creme, uv-lampe og mørke i lokalet. Opdel holdet i grupper af ca. 8 personer og stå i en rundkreds: en person, nr. 1 smører glitterbug på tomlen, trykker naboens tommel nr. 2, nr. 2 trykker tommel med nabo nr. 3 som trykker tommeltot med nr. 4 osv. Sluk lyset i lokalet og se hvor mange personer, der har cremen på tommeltotten. Man kan tage billeder at resultatet, og det kan måske bruges til senere brug. Denne lille øvelse, kan bruges som overgang til at snakke om smittekæden. Print smittekæden: %20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Poster/A4%20Poster%20Nr%2016% 20-%20Smittek%C3%A6den%20-%20Sept% ashx Formålet: skitsere sammenhængen mellem mikroorganismerne og hvor man skal være opmærksom og hvor man kan bryde kæden. Resistens, multiresistente bakterier og brugen af antibiotika: Hvad er resistens og hvordan undgår vi resistensudvikling Se filmen: DR2, Viden om: De resistente bakterier, 15. november 2005, film af 30 minutters varighed. S i d e 6 21

7 Deltagerne skal finde hjemmesiderne: %20eksempler.aspx Deltagerne skal med egne ord skrive svarene ned på spørgsmålene: Hvad er resistens? Hvad er mulitresistente bakterier? Hvilke mulitresistente bakterier kender I? Til hvilke sygdomme skal man bruge antibiotika, og til hvilke sygdomme har antibiotika ingen effekt? Diskuter med naboen, hvad du selv gør for at minimere brugen af antibiotika og hvorfor man bør være bevidst om at medvirke til at reducere brugen! Hvad gør I hjemme på arbejdspladsen i forhold til brugen af antibiotika? Hvordan vejleder I beboere, pårørende, forældre og andre i forhold til brugen af antibiotika? Tema 3 Afbrydelse af smitteveje: Håndhygiejne: To forslag til undervisning: - 1. Giv et oplæg om håndhygiejne, hvornår der bør udføres håndhygiejne, dels med håndsprit og dels med vand og sæbe. Hvordan og hvor lang tid tager det, ved brug af vand og sæbe: hvilken sæbe bruges, hvad bør hænderne tørres i m.m. Herunder inddrages også begrundelsen for brugen af handsker. - Deltagerne går i 2-mandsgrupper, hvor den ene vasker hænder og den anden observerer og udfylder checklisten fra undervisningsmaterialet til at observere proceduren ud fra. - Herefter lave test med glitter bug og ultraviolet lampe før og efter håndvask: Deltagerne søger information på: g.aspx Læs om håndhygiejne og besvar spørgsmål fra afsnittet: opgaver og undervisningsmaterialer. Øvelse: observer 2 og 2 hvordan deltagerne vasker hænderne og hvordan deltagerne spritter hænderne. Tag tid for længden af proceduren og noter på skemaet fra undervisningsmaterialet. Vask dels som man plejer, og som man bør gøre. Øvelse: deltagerne får glitterbug på hænderne, vasker og ser resultatet. S i d e 7 21

8 Man kan her fotografere resultaterne af forsøget til senere brug. Luftbåren smitte: Gennemgå de mest almindelige mikroorganismer, der kan smitte gennem luftvejene. Hvilke anbefalinger er der i forhold til host og nys, og hvordan håndteres brugt papirlommetørklæder. Brug: artiklen fra sygeplejersken nr 2/2013: Bræksyg robot belyser Roskildesyge og andre billeder, hvor det fint illustreres hvor meget et nys/opkast spreder sig, og dermed illustrerer hvor stor afstand man skal holde, for at undgå at få overført smitten. Alimentær smitte: Udgangspunkt i filmen En farlig mundfuld og Gruppearbejde: brainstorm og noter, hvilke områder fra egen praksis deltagerne mener, der giver risiko for alimentær smitte og derefter opsamling på klassen, hvor grupperne præsenterer deres resultat. Smitte efter stik: Insekter, nåle m.m. hvor huden bliver brudt og der efterfølgende er risiko for infektion. Smitte overført gennem seksuel kontakt. Kort gennemgang af disse to emner. Tema 4 Mest almindelige vira, sygdomme og forebyggelsen af dem. Multiresistente bakterier MRSA, ESBL, clostridium dificile bekæmpelsen heraf, brug af antibiotika og hvordan man forebygger spredning. Formålet med temaet er, at deltagerne får kendskab til de mest almindelige multiresistente bakterier, kan handle hensigtsmæssigt herpå og kan anvende værnemidler. Gruppearbejde om emnerne: Vira herunder børnesygdomme, gastroenteritis(norovirus) og forkølelse MRSA ESBL Clotridium dificile med binært toxin Hiv og/eller hepatitis Tuberkulose Fnat lus børnesår Øjenbetændelse Børneorm toksoplasmose Meningitis S i d e 8 21

9 Beskriv mikroorganismen (bakterie, virus, svampe eller parasitter), levevilkår (det generelle), smittemåder, symptomer, inkubationstid, hvor længe smitten varer, hvordan sygdommen/mikroorganismen bekæmpes. Hvilke forholdsregler: hvordan brydes smittevejene, information til omgivelserne, værnemidler, service, daglig rengøring, tøjvask, affaldshåndtering, dokumenter, transport af borgeren, hjælpemidler m.m. Øvelse: 4 eller 5 arbejdsstationer, af minutters varighed: 1) Isolation 2) Spisesituation og oprydning 3) Vask af urinvejene bl.a. hos blebrugere/kateterbrugere 4) Personlig pleje 5) Rengøringsopgaver af lifte, sejl, seler, bloksukkerapparater m.m. Deltagerne deles i grupper og får følgende roller: 1-2 som udfører den givne opgave, 1-2 som er observatør og noterer i skemaet i undervisningsmaterialet. Opgaveløsningen filmes med ipad som anvendes til brug til evaluering Cases og observationsskemaer findes under opgaver og undervisningsmaterialer. Tema 5 Hverdagens dilemmaer. Formålet med temaet er, at deltagerne kan forholde sig til hverdagens dilemmaer i egen praksis. Der tages udgangspunkt i dilemmaer fra dag 1, hvor deltagerne kan udarbejde en handlingsplan for, hvad de vil gå hjem handle på og hvordan de vil gribe det an. Temaerne må meget gerne være handlingsorienterede i deres titel. S i d e 9 21

10 Opgaver og undervisningsmaterialer. Opgave til tema 2 - naturvidenskab: Repetitionsspørgsmål til mikroorganismer. Man kan printe arket, klippe spørgsmålene og deltagerne trækker på skift et kort og svarer. Hvad er mikroorganismer nævn de 4 forskellige Nævn 6 vækstbetingelser som mikroorganismer er afhængige af Beskriv hvordan en bakterie ser ud Hvordan trives bakterier bedst Hvordan kan bakterier bekæmpes Nævn 3 forskellige bakterier og hvilke sygdomme du ser den forårsager Hvor ofte deler bakterier sig Hvordan trives en virus bedst Hvad er virus Hvordan kan virus bekæmpes Giv 3 eksempler på virus du kender Hvor findes der svampe Hvordan trives svampe bedst Nævn 3 forskellige steder hvor kan have svampeinfektion på/i kroppen Hvordan bekæmpes svampeinfektioner Hvad er parasitter Hvordan trives parasitter Nævn 2 forskellige sygdomme hvor det er parasitter der er årsagen S i d e 10 21

11 Tema 3 afbrydelse af smitteveje: Spørgsmål til håndhygiejne: Beskriv hvilke bakterier, der er normal hudflora på vores hænder. Beskriv hvornår du bør udføre håndhygiejne? Hvor lang til bør det vare at vaske hænderne med vand og sæbe? Hvad er formålet med vask med vand og sæbe? Hvilken temperatur skal vandet have? Hvilken slags sæbe skal bruges? Hvordan og med hvad bør du tørre dine hænder? Hvornår bruger man håndklæder? Hvornår og hvordan lukker du vandhanen? Hvornår bør du udføre håndhygiejne med sprit ethanol 85% tilsat glycerol? Hvilken virkning har glycerol, som er tilsat spritten? Hvad er formålet med at afspritte hænder? Beskriv proceduren for afspritning af hænderne! S i d e 11 21

12 Hvor lang tid bør det tage at spritte sine hænder? Beskriv hvor på hænderne du skal være ekstra opmærksom på at der skal vaskes/sprittes! Beskriv hvorfor du ikke må bære ringe og ure, samt have kunstige negle eller neglelak på. S i d e 12 21

13 Tema 3 afbrydelse af smitteveje: Observationsskema til udførelsen af håndhygiejne: Deltageren har ringe, ure, eller andre smykker på Deltageren har kortklippende negle, hel og intakt hud Deltageren har neglelak på eller kunstige negle Ja Nej Ikke relevant Kommentar Deltageren fugter hænderne med kuldslået vand Der er sæbe og engangshåndklæder tilstede Deltagerne tager sæbe på hænderne Deltageren er grundig med at vaske hænderne kommer omkring tommelfinger, mellem fingrene, fingerspidserne og håndled Deltageren bruger 30 sekunder på vask af hænderne Deltageren skyller sæben af Deltageren tørrer hænderne i papirhåndklæde Deltageren lukker vandhanen med håndklæde Hænderne er ikke synligt forurenede Der bruges 2-5 ml sprit Spritten gnides i min. 30 sekunder til hænderne er tørre Der gnides alle stederne på hænderne tommel, mellem fingrene, fingerspidser, håndled S i d e 13 21

14 Tema 4 Case 1 til borger i isolation. Du arbejder på et plejecenter, hvor Peter Hansen på 84 år bor. Peter har gigt og er gangbesværet. Han får hjælp til personlig pleje og til rengøringsopgaver. Peter har fået diarre og det er fastslået, at årsagen er Clostridium difficile med binært toxin(giftstof) (en tarmbakterie som smitter ved direkte kontakt med den smittede og indirekte kontakt med genstande og kontaktflader). Peter Hansen er derfor midlertidig isoleret. Du skal ind til Peter Hansen og udføre følgende opgaver: Hjælpe ham ud af sengen Han skal have bukser og trøje på Du skal serverer mad for ham. Der er fokus på hygiejnen: hvordan du iklæder dig værnemidlerne, udfører opgaven hos Peter Hansen, hvornår du udfører håndhygiejne og til slut hvordan du tager værnemidlerne af. Se vejledningen: påtagning og aftagning af værnemidler. (NIR isolation: bilag 2) Der er én der spiller Peter Hansen, en deltager skal udføre opgaven og resten af deltagerne er observatører og noterer deres observationer på nedenstående skema. S i d e 14 21

15 Observationsskema til udførelse af opgaver vedrørende isolation Ja Nej Ikke relevant Kommentar Tager værnemidlerne på ifølge skemaet Udfører håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Bruger handsker til opgaveløsningen Der mulighed for at udføre håndhygiejne ved en håndvask Bruger deltageren 30 sekunder på vaske af hænderne Der er sæbe og engangshåndklæder tilstede Isolationsudstyret tages af efter forskrifterne Er omhyggelig med at vende det forurenede indad Udfører håndhygiejne efter aftagning af værnemidler S i d e 15 21

16 Case 2 til borger med Spisesituation og oprydning og rengøring herefter. Du er i en specialinstitution og har med multihandicappede børn at gøre. Der er 5 børn i alderen år på stuen de 4 af børnene er kørestolsbrugere. Du er tilknyttet et barn som savler, hoster og er noget forkølet. Barnet er kørestolsbruger og bliver liftet. Barnet har ikke feber. Opgaven er at du skal: hælde yoghurt op i en skål give et barn yoghurt rydde op Der er fokus på din håndhygiejne, hygiejnen i forbindelse med, at du forbereder maden og rydder op. Derudover skal I have fokus på den tætte kontakt, du kan have med barnet og din arbejdsdragt, når der samtidig er 4 andre børn på stuen. I kan have en dukke eller én som spiller barn, én deltager skal hjælpe med mad og resten er observatører. Observationsskema af udførelse af opgaver vedrørende spisesituation: Ja Nej Ikke Håndhygiejne udføres før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker relevant Kommentar Har rene hænder når yoghurt findes frem Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Bruges der handsker til opgaveløsningen Har forklæde på Når barnet nyser bruges lommetørklæde som kasseres direkte i affaldsspand Der mulighed for at udføre håndhygiejne ved en håndvask Udfører håndhygiejne efter oprydningen af youghurt Andet: S i d e 16 21

17 Case 3 Borger som skal have udført vask af urinvejene. Borgere er blebrugere, kateterbrugere eller lignende. Til rådighed: plejedukke eller en model med urinvejene. Opgaven er: skifte ble med/uden afføring vaske urinveje, hvor der er installeret blærekateter Der er fokus på forberedelse, hygiejniske arbejdsmetoder, selve proceduren fra rent til urent. Her kan man komme ind på SIK, RIK, suprapubiskateter, poseskift, urinkolber, uridom og prøvetagning. Observationsskema til udførelse af opgaverne vedrørende urinveje: Ja Nej Ikke Der udføres håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Spørg deltageren: har du fået undervisning i og oplæring af vask af urinveje? Deltageren tager handsker på relevant Kommentar Deltageren finder alle remedier frem Håndhygiejne udføres korrekt mellem opgaverne Deltageren bruger handsker til hele opgaveløsningen Hvis deltageren har glemt noget: Deltageren tager handskerne af, udfører håndhygiejne inden der hentes glemte ting Der vaskes fra urinrøret og udefter Bruger kun engansvaskeklude én gang, kasserer denne og tager en ny Kateter fikseres på mave og pose placeres under blærehøjde Der anvendes tilbageløbsventil med afløbsstuds Andet: S i d e 17 21

18 Case 4: Personlig pleje En plejedukke i en seng. Opgaven er: Udføre vask af ansigt, overkrop og ben. Skift af sengetøj. Der er fokus på hygiejnen i opgaveudførelsen og de generelle hygiejniske forholdsregler. Observationsskema af udførelse vask af plejedukke: Udføres der håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Deltageren har opsat hår, arbejdsdragt på, og overholder uniformsetikette Deltageren finder alle remedier frem Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Deltageren vasker fra rent til urent Deltageren bruger handsker til hele opgaveløsningen Hvis deltageren har glemt noget: Deltageren tager handskerne af, udfører håndhygiejne inden der hentes glemte ting Deltageren er opmærksom på det rene og det urene i arbejdsgangen Har en affaldspose til at smide de urene artikler i umiddelbart efter brug Placerer urent sengetøj i snavsetøjspose umiddelbart efter det er taget af Skift af sengetøj obs. det ikke røre arbejdsdragten I skifter arbejdsdragten på arbejdspladsen når i møder og inden i går hjem fra arbejde Arbejdsdragten bliver vasket på arbejdspladsen Andet: Ja Nej Ikke relevant Kommentar S i d e 18 21

19 Case 5: Rengøringsopgave Remedier, apparatur, utensilier m.m. som bruges i jeres hverdag skal rengøres. Der kan være termometer, blodsukkerapparat, bloktryksapparat, lift, sejl, kørestol, toiletstol, rollator, puslepuder, legetøj, tæpper eller toilet og håndvask. Der er stillet diverse rengøringsartikler, handsker og klude til rådighed. Opgaven: Vælge hvad I vil gøre rent Vælge rengøringsmidler og klude Udføre opgaven Der er i hæftet: NIR for rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler anbefalinger for området. Observationskema af udførelsen af opgaver vedrørende rengøring af remedier: Ja Nej Ikke relevant Udføres der håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Der er vejledninger til, hvordan effekten rengøres Deltageren vælger relevante rengøringsmidler til opgaven Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Deltageren bruger handsker til hele opgaveløsningen Deltageren er opmærksom på det rene og det urene i arbejdsgangen Deltageren er opmærksom på, at det ikke rører arbejdsdragten Der er anvisninger på, hvordan apparaturet rengøres i jeres praksis Andet: Kommentar S i d e 19 21

20 Litteraturliste Bøger: Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 1, Munksgaard Danmark 2. udgave, 3. oplag, 2013 Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 2, Munksgaard Danmark 1. udgave, 3. oplag, 2014 Ladegaard, Mette Bill: Prinsessen, der ikke ville vaske hænder, 2012 Møller, Jens Kjølseth: Klinisk Mikrobiologi, Infektioner, immunologi og sygehushygiejne, Gads forlag, 2010 Runesen Rune, Chemnitz Dorthea og Ravn Helle: Naturfag 1, Gads forlag 2013 Vagn- Hansen, Per: Sundhed, miljø og hygiejne i pædagogisk arbejde, Munksgaard Danmark 1.udgave, 2005 Worning, Peder: Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden, Fadl`s forlag, København, 2014 Udgivelser: Komiteen for Sundhedsoplysning, Undgå smitte, 2009, 1. oplag, 2. udgave Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne, Statens Serum Institut, 1. udgave 2013 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, Statens Serum Institut, 1 udgave 2014 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdommer, herunder isolation, Statens Serum Institut, 4. udgave 2011 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler, Statens Serum Institut, 1. udgave 2014 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, Statens Serum Institut, 1. udgave 2014 Smitsomme sygdomme hos børn og unge, Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v., Sundhedsstyrelsen 2013 Vejledning om HIV (human immundefekt virus) og hepatitis B og C Virus. Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsnet og på andre arbejdspladser, Sundhedsstyrelsen 2013 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, Sundhedsstyrelsen 2012 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, Sundhedsstyrelsen 2011 S i d e 20 21

21 Artikler: Sygeplejersken 7/2010: Håndvask i skoletiden udsætter elevernes sygefravær Sygeplejersken 16/2010: Lavt sygefravær hos daginstitutionsbørn ved en hygiejnepolitik Sygeplejersken 18/2010: Hold fingrene fra sodavandsautomaten Sygeplejersken 3/2012: Håndsprit, et brugbart supplement til håndvask i skolen Sygeplejersken 2/2013: Brækrobot belyser Roskildesyge Sygeplejersken 8/2014: Den personlige hygiejnes historie Hjemmesider: 1. marts marts marts marts marts marts er.aspx Film: DR1, Body Bio 10-12, Blodets og kroppens immunforsvar. Tegnefilm om immunforsvaret af 20 minutters varighed. DR 1992 DR1, En farlig mundfuld 1998, varighed 30 minutter DR2, Viden om: De resistente bakterier, 15. november 2005, film af 30 minutters varighed. Rene rutiner 2008, De forenede Dampvaskerier 2008 film om MRSA på ca 7 minutter S i d e 21 21

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus bakterier på huden og specielt i næsen Næsen klør gennemsnitlig 37 gange om dagen STAFYLOKOKKER

Læs mere

Mikroorganismer og hygiejne

Mikroorganismer og hygiejne Mikroorganismer og hygiejne Læringsmål: Viden om hvad mikroorganismer er. Viden om hvor mikroorganismer findes. Viden om hvordan kroppen bekæmper mikroorganismer. Viden om man undgår at blive smittet med

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

Hygiejne Årsrapport 2015. Af hygiejnesygeplejersken i Ældre & Sundhed

Hygiejne Årsrapport 2015. Af hygiejnesygeplejersken i Ældre & Sundhed Hygiejne Årsrapport 2015 Af hygiejnesygeplejersken i Ældre & Sundhed Indledning Det overordnede formål med den infektionshygiejniske indsats i Lolland Kommune er at forebygge infektioner, bryde smittekæden

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste 2017 Center for Læring, Fritid og Sundhed De hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste er udarbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske

Læs mere

Hygiejnebesøg i Bukkebruse

Hygiejnebesøg i Bukkebruse Hygiejnebesøg i Bukkebruse Torsdag den 9. august 2012 Deltagere: Annemarie Hempel, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Mandag den 20. august 2012 Deltagere: Mette Thomsen, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring Hygiejne Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Hygiejne

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation Anne Kjerulf Statens Serum Institut NIR OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER Personalevejledning om hygiejne Redaktion: Pia Luciw, Sus Larsen og Anita Ristorp, 2003, revideret 2005 Illustrationer: Gurli Feilberg, 2002 Layout og tryk: FAF Tryk Formål

Læs mere

Hvornår er barnet rask/syg?

Hvornår er barnet rask/syg? Hvornår er barnet rask/syg? Dagtilbud og Sundhedstjenesten 2 Til forældre Vi ved at sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og vi ved at små børns infektioner er påvist som årsag til ca.

Læs mere

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling Indledning En sygehusafdeling skal være så ren som overhovedet muligt for at minimere risikoen for sårinfektioner. Derfor er der visse forholdsregler, som skal overholdes.

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har onsdag den 31. juli 2013 for anden gang været på besøg i Kongebroen, afdeling Frejasvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog

Læs mere

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste 3.1 Tjekliste Eleverne skal lære følgende: - At udføre korrekt håndvask med lunkent/varmt vand og sæbe - At identificere steder på deres hænder, de ikke får vasket tilstrækkeligt f.eks. ved neglene eller

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Uniforms- og håndhygiejne

Uniforms- og håndhygiejne Til medarbejdere Uniforms- og håndhygiejne Vælg billede Vælg farve Medicinsk Afdeling Uniforms- og håndhygiejne Uniformshygiejne Uniformshygiejnen skal forhindre smittespredning fra patient til personale

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Frederikshavn kommune

Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune Årsrapport 2014 Handlingsplan 2015 Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Tlf. 97 66 50 00 birgitte.pedersen@rn.dk [Udgivelsesdato] Årsrapport Hygiejne Koordinations Udvalget

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder

Læs mere

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital E-mail: annemand@rm.dk Infektionshygiejne i et historisk perspektiv

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Hygiejniske retningslinier

Hygiejniske retningslinier Hygiejniske retningslinier Godkendt 10 juni 2009 Virksomhedslederne Ældreområdet og sygeplejen Social & Sundhed 2009 Varde kommune Dok 578543 Sag 255 165 1 Indholdsfortegnelse side Generelt om hygiejne

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 13. juni 2014 for anden gang været på besøg i Skovlyhuset, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Hanne Pico og kommunallæge

Læs mere

Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring. Undervisningshæftet giver et indblik i, hvorfor det er vigtigt at gøre rent.

Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring. Undervisningshæftet giver et indblik i, hvorfor det er vigtigt at gøre rent. Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet giver et indblik i, hvorfor det er vigtigt at gøre rent. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU

Læs mere

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09. SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION Hygiejnisk retningslinje Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.05 SPECIELLE RETNINGSLINIER ISOLATION

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne De 5 regioners aftale om Region Fra sundhedsaftale Hvilke ydelser Hovedstaden Sundhedsaftale 2011-2014: Der er således et væsentligt behov for at få formaliseret samarbejdet mellem regionen og den enkelte

Læs mere

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013 Infektionshygiejne Oktober 2013 Region Hovedstaden Infektionshygiejne Personalevejledning Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. juli 2014 for anden gang været på besøg i Søvej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Laila Ritzau og kommunallæge

Læs mere

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige)

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) BØRN OG UNGE Layout og tryk: Grafisk Afdeling, Horsens Kommune Denne pjece handler om håndhygiejne og er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere RENE ORD OM RENE HÆNDER En pjece til daginstitutioner og dagplejere 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 Hygiejne i dagligdagen... 3 Ved smitsom sygdom... 4 Om personalets hygiejne... 5 Hygiejne og indeklima

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for almindelige penicilliner mod stafylokok. Almindelige stafylokokker, dvs.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Hygiejneindsatsen i Køge Kommune

Hygiejneindsatsen i Køge Kommune Hygiejneindsatsen i Køge Kommune Køge Kommune i tal Ca. 58.000 indbyggere Kommunens samlede areal er på 25.600 ha. Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Udvikling Betina Paaske Social- og Sundhedsdirektør

Læs mere

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september Generelle infektionshygiejniske forholdsregler Temaeftermiddag 5. september Dagens program 12.30 12.40: Velkommen 12.40 13.15: Quiz 13.15 13.45: Generelle infektionshygiejniske forholdsregler 13.45 14.15:

Læs mere

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.D. Videnscenter for Svineproduktion Landbrug og Fødevarer 1 Min plan Lidt

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Ny teknologi infektionshygiejniske udfordringer! www.regionmidtjylland.dk Smittekæden 5. Smitteudgang Defekt hud, slimhinder, mave-tarmkanal, luftveje, urinveje 6. Smittemodtager

Læs mere

Isolationsregimer og resistente bakterier

Isolationsregimer og resistente bakterier Isolationsregimer og resistente bakterier HOC Fokus Netværk 4. September 2017 Infektionshygiejnisk Enhed Præsentation Navn/afsnit Hvilke afsnit har du været på tidligere? Erfaring med isolationspatienter

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev. Januar kvartal 2007

Nyhedsbrev. Januar kvartal 2007 Nyhedsbrev Januar kvartal 2007 Siden sidst Det nye år er allerede godt i gang. Siden sidst har der været udbrud af Norovirus på samtlige hospitaler omkring os - samt i de sidste uger på flere afdelinger

Læs mere