2008 Udgivet den 13. november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008 Udgivet den 13. november 2008"

Transkript

1 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november november Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2009 af satserne efter følgende love: Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj ) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj ) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september ) Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). 7) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober ) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 31. januar ) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar ) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2008, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 9. september ) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april ) Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni ) Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 30. oktober 2008 Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de seksten nævnte love, som pågældende tabel angår. 2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar december 2009, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel. Vejledningen afløser vejledning nr. 65 af 14. november 2007 om regulering pr. 1. januar 2008 af satser på Socialministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 68 af 29. november 2007, og vejledning nr. 5 af 8. februar Satserne i vejledning nr. 50 af 29. august 2008 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2009 er indarbejdet uændret i vejledningen. Velfærdsministeriet, den 10. november 2008 P.M.V. CHRISTIAN SCHØNAU / Eva Pedersen Velfærdsmin., j.nr BI000327

2 Indholdsfortegnelse Lov om individuel boligstøtte TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser Bilag 1 Lov om aktiv socialpolitik TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp Lov om social pension førtidspension TABEL 5: Førtidspension TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SAP Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. førtidspension før TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg TABEL TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SAP 11: Førtidspension før fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser Lov om social pension folkepension TABEL 12: Folkepension TABEL 13: Folkepension varmetillæg TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag TABEL 17: Børnetilskud TABEL 18: Børnebidrag Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) TABEL 19: Dagtilbud egenbetaling og tilskud TABEL 20: Dagtilbud - tilskud til pasning Lov om social service TABEL 21: Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud Lov om social service TABEL 22: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse TABEL 23: Social service børn og unge, døgnophold TABEL 24: Social service personlig og praktisk hjælp, ledsagelse TABEL 25: Social service voksne, botilbud TABEL 26: Social service hjælpemidler og biler TABEL 27: Social service den centrale refusionsordning 2

3 Lov om friplejeboliger TABEL 28: Friplejeboligloven - takster for serviceydelser Lov om leje TABEL 29: Privat leje Lov om midlertidig regulering af boligforholdene TABEL 30: Boligreguleringsloven Lov om leje af almene boliger TABEL 31: Almen leje Lov om almene boliger m.v. TABEL 32: Almene boliger mv. fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love Lov om byfornyelse og udvikling af byer TABEL 33: Byfornyelse og udvikling af byer Lov om byfornyelse (tidligere lov) TABEL 34: Byfornyelse (tidligere lov) Tværgående TABEL 35: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer Lov om kommunernes styrelse TABEL 36: Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv TABEL 37: Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn Lov om regioner TABEL 38: Vederlag og diæter for varetagelsen af regionale hverv Sats-tabeller TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk. - varme 71,00 - varmt vand 22,50 - elforbrug 53,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov 10, stk. - vandafgift 11,75 - vandafledningsafgift 17,25 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 53,50 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 26,50 3

4 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 27,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk.1, nr. 4) 9. Tillægget til boligudgiften (lov 21, stk.1, 1. pkt.) Indkomstgrænse (lov 21, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for barn (lov 21, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 21, stk Maksimal årlig boligydelse (lov 23, stk Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 15. Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov 24 e, stk Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov og 34) 17. Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk. 18. Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) 960 TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk. - varme 67,00 - varmt vand 21,25 - elforbrug 50,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov 10, stk. - vandafgift 11,25 - vandafledningsafgift 16,25 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 50,50 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 25,00 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 25,75 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk. 1, nr. 4) 9. Indkomstgrænse (lov 22, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for barn (lov 22, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 22, stk Maksimal årlig boligsikring (lov 23, stk Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov 24 e, stk

5 15. Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov og 34) 16. Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) 912 TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser kr. årlig pct. 1. Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov 56) - lejligheder enkeltværelser tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn Kompensationsordning Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse) Opregulering af personlig indkomst (lov 8, stk. 4) - Modtagere af folkepension eller førtidspension - 3,1 - Andre - 4,0 Jf. 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 2, stk. 4, i lov nr af 27. december Jf. 51, stk. 2, 2. pkt., jf. 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte. Jf. 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 5, nr. 3, og 9 i lov nr af 27. december ) Jf. 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr af 14. december Satserne er kundgjort i bkg. nr. 934 af 19. september TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp kr. Ydelser (lov 85 a) 1. Engangsbeløb v. årsindtægt under kr Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Beregningsgrundlag (lov 85 a) 11. I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts TABEL 5: Førtidspension 5

6 kr. årlig kr. mdl. 1. Førtidspension, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 8) Førtidspension, andre (lov 49, stk. 1, nr. 8) TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov 49, stk. 1, nr. 9) 2. Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov 49, stk. 1, nr Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov , stk. 1, nr Fradrag, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 10) Fradrag, gifte/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 10) Nedsættelse 6. Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 32 c, stk Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever - 15 har ret til pension (lov 32 c, stk. Bortfaldsgrænser 8. Indtægt bortfald af førtidspension, enlig Indtægt bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist 10. Indtægt bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist 11. Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen Tabellens satser gælder for personer, der har fået påbegyndt sag om pension efter den 1. januar Førtidspension reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. kr. årlig kr. mdl. 1. Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 a) Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov 33 a) Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 b) Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov 33 b) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister. TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 48, stk. 1, nr Pensionstillæg, reelt enlige (lov 48, stk. 1, nr

7 3. Pensionstillæg, andre (lov 48, stk. 1, nr Invaliditetsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 7) Invaliditetsydelse (lov 48, stk. 1, nr. 8) Erhvervsudygtighedsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 9) Førtidsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 10) Bistandstillæg (lov 48, stk. 1, nr Plejetillæg (lov 48, stk. 1, nr Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov Ægteskabstillæg Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 13. Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 14. Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov 14, stk ) 17. Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov 14, stk. 5) 18. Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov 14, stk. 5) 19. Formuegrænse, helbredstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 14) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni Jf. 15 og 16, stk. 2, i bkg. nr af 13. december TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg Gift/samlevende årlig Enlig årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag kr kr. pr. voksen over to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 4) 262,50 øre 262,50 øre 7

8 Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens 26, stk. 2. Jf. kap. 6 i bkg. nr af 13. december ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SAP kr. årlig kr. mdl. 1. Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister. TABEL 11: Førtidspension før fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov 48, stk. 1, nr Fradrag ved grundbeløb, gift (lov 48, stk. 1, nr Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov 48, stk. 1, nr. 4) 4. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 5) 6. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov , stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 6) Nedsættelse 8. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov , stk. 9. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, - 15 nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 10. Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget - 30 (lov 29, stk. 11. Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk

9 12. Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 420 kr. - 1 i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. Bortfaldsgrænser 13. Indtægt bortfald af grundbeløb, enlig Indtægt bortfald af grundbeløb, gift Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med pensionist 18. Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med ikke-pensionist 19. Indtægt bortfald af pensions- og ægteskabstillæg Indtægt bortfald af personligt tillæg, enlig Indtægt bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens 26, stk. 2. Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket TABEL 12: Folkepension kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr Pensionstillæg, reelt enlige (lov 49, stk. 1, nr Pensionstillæg, andre (lov 49, stk. 1, nr Den supplerende pensionsydelse (lov 72 d, stk Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov 59-72c) 6. Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov 34-72c) 7. Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse(lov 49, stk. 1, nr. 7) TABEL 13: Folkepension varmetillæg Gift/samlevende årlig Enlig årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 9

10 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag kr kr. pr. voksen over to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 262,50 øre 262,50 øre Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens 29, stk. 2. Jf. kap. 6 i bkg. nr af 13. december Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser kr. årlig kr. mdl. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov 69, stk. 1. Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov 69, stk. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov 69, stk. 3. Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 1/1-84 (lov 69, stk. 5. Opsættelse 1/2 år Opsættelse 1 år Opsættelse 1 1/2 år Opsættelse 2 år Opsættelse 2 1/2 år Opsættelse 3 år Diverse tillæg 11. Invaliditetstillæg (lov Husligt bistandstillæg (lov Ægteskabstillæg Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist. Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov 49, stk. 1, nr. 4) 3. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 5)

11 4. Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov 49, stk. 1, nr. 5) 5. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov , stk. 1, nr. 6) 6. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov 72 d, stk. 8. Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov 72 d, stk. Nedsættelse 9. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundl. (lov 31, - 30 stk. 10. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, - 15 nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 11. Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget - 30 (lov 31, stk. 12. Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for - 1 hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 13. Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 420 kr. - 1 i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. Bortfaldsgrænser 14. Indtægt bortfald af grundbeløb Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikkepensionist Indtægt bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig Indtægt bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre Indtægt bortfald af pensions- og ægteskabstillæg Indtægt bortfald af personligt tillæg, enlig Indtægt bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens 29, stk.2. Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket. 11

12 Ved indtægter ved personligt arbejde kan fradrages op til kr. i indtægter ved personligt arbejde ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg, personligt tillæg/helbredstillæg og den supplerende pensionsydelse. De anførte bortfaldbeløb for disse ydelser angi-ver indkomsten efter denne eventuelt er reduceret med dette fradrag på op til kr. TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent År/ Må Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2006/2007 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens 15 e, stk. 4, og 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj TABEL 17: Børnetilskud kr. årligt kr. kvartal kr. en gang 1. Ordinært børnetilskud (lov Ekstra børnetilskud (lov Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk. 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov 4, stk. 6. Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov , stk. 4) 7. Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov 10c)

13 10. Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov 10c) 11. Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikkeenlig forsørger (lov 10c) TABEL 18: Børnebidrag kr. årligt kr. halvår kr. kvartal kr. én gang 1. Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14) 2. Normalbidrag til børn, tillæg (lov ) 3. Normalbidrag ved fødsel (lov 15) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15) TABEL 19: Dagtilbudsloven - egenbetaling og tilskud kr. årligt Dagtilbud indtil skolestart (lov 4 1. Til børn indtil skolestart: Indtægt under kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 2. Til børn indtil skolestart: Indtægt kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 3. Til børn indtil skolestart: Indtægt kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver kr. stigning i indtægten 4. Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter 5. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 6. Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud) 7. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud 8. Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. friplads- pct ,75-0,

14 tilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen. Fritidshjem - børn i skolealderen (lov 6 9. Til børn i skolealderen: Indtægt under kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 10. Til børn i skolealderen: Indtægt kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 11. Til børn i skolealderen: Indtægt kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver kr. stigning i indtægten 12. Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter 13. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 14. Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud) 15. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud 16. Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen. Klubtilbud (lov 76) 17. Indtægt under kr., egenbetaling i pct. af fuld takst ,50-0,

15 18. Indtægt kr., egenbetaling - 5 i pct. af fuld takst. 19. Indtægt kr., forhøjelse - 1 af egenbetalingen for hver kr. stigning i indtægten. 20. Indtægt og over, egenbetaling i pct. af fuld takst. 21. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét. 22. Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling 23. Søskenderabat, øvrige pladser, i pct af normal betaling Jf. bkg.nr. 979 af 23. juli 2007 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og ind-hentelse af børneattester m.v. Ved dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fripladstilskudsprocenten på grundlag af den billigste af a) eller b), hvor a) er opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det kon-krete dagtilbud i udførerkommunen. Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes. TABEL 20: Dagtilbudsloven tilskud til pasning kr. årligt pct. Privat pasning (lov 83 og 85) 1. Tilskudsmaksimum i forhold til dokumenteret - 75 pasningsudgift 2. Tilskudsminimum i forhold til billigste, - 75 alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift) 3. Søskendetilskud ved brug af privat - 85 pasning efter 83, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud Pasning af egne børn (lov 88-89) 4. Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand) 5. Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold - 85 til billigste, alderssvarende dag- tilbudsplads (nettodriftsudgift) Jf. 25 i bkg. nr. 979 af 23. juli 2007 (dagtilbudsbekendtgørelsen) TABEL 21: Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud kr. årligt pct. 1. Supplerende tilskud, maksimalt (lov 39, stk

16 2. Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov 39, stk. 3. Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov 39, stk. 4) 4. Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasningsorlov ved manglende dagtilbudsplads (lov 40, stk. 5. Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum ( 40 stk. 4) TABEL 22: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse kr. årlig kr. mdl. pct. Merudgiftsydelse 1. Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov 41, stk. 2. Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov 41, stk. 3. Minimum, merudgifter (lov 41, stk Tabt arbejdsfortjeneste (lov 42, stk. 4. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering - - 3,1 5. Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse - - 1,0 6. Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ,5 Ledsagelse (lov 45, stk. 5) 7. Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum Jf i bkg. nr af 15. oktober TABEL 23: Social service børn og unge, døgnophold kr. årlig kr. døgn Formidlet døgnophold, kost og logi (lov 142, stk.8) 1. Under 10 år, pr. barn Over 10 år, pr. barn For 3. og 4. barn/ung uanset alder Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov 159) 4. Indtægtsgrænse Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag) Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2. Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni

17 Jf. 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 909 af 3. september TABEL 24: Social service personlig og praktisk hjælp kr. årlig kr. mdl. kr. time. Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov 79, stk. 3, Fradragsbeløb, enlige Fradragsbeløb, ægtepar Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar Betaling ved indtægt under kr. efter fradrag - - 0,00 6. Betaling ved indtægt kr. efter fradrag - - 3,00 7. Forhøjelse af betaling pr kr. indkomst over - - 1, Maksimal betaling ,00 Ledsagelse (lov 97, stk. 7) 9. Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov 118, stk. 10. Løn Pasning af døende 11. Plejevederlag, maksimum (lov 120, stk , Basisbeløb (lov 120, stk Jf. bkg. nr. 616 af 15. juni Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 65 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. TABEL 25: Social service voksne, botilbud kr. årlig kr. mdl. pct. Betaling ved botilbud (lov Betalingsandel af boligomkostninger Betalingsandel af indkomst op til kr Betalingsandel af indkomst over kr Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under kr. 6. Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over kr pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. lovens 192. Jf. bkg. nr af 12. december 2006, som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar TABEL 26: Social service hjælpemidler og biler kr. årlig kr. én gang Støtte til diverse hjælpemidler (lov 112, stk.4 og 6) 1. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

18 3. Almindeligt fodtøj, tilskud Høreapparat, maksimalt tilskud Prisliste fra Kennedy Centret (lov 112, stk.6) 5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige Natkikkert Lupbriller Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer Brilleglas og stel, almindelige styrker Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende 12. Medicinske filterglas med styrke Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser Akryløjenproteser Støtte til køb af bil (lov 114, stk. 1 og 4) 16. Bilstøtte, lån, max Bilstøtte, indkomstgrundlag Bilstøtte, automatgear Jf. bkg. nr. 987 af 6. august Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår. 4) Jf. bkg. nr. 615 af 15. juni 2006, som ændret ved bkg. nr. 585 af 7. juni TABEL 27: Social service den centrale refusionsordning pct. Den centrale refusionsordning efter lovens Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt 3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 Jf. bkg. nr af 10. oktober TABEL 28: Friplejeboligloven takster for serviceydelser note 1 og 2 kr. pr. døgn kr. pr. time 1. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: - Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger 2. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: timers hjælp pr. 4 uger 3. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Maks

19 - Flere end 106 timers hjælp pr. 4 uger 4. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: - Indirekte omkostninger pr. lejer 5. Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service Træning i henhold til lov om social service Ledsagelse i henhold til lov om social service Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service 102 Taksterne er til brug for afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen for friplejeboligleverandørens levering af serviceydelser efter lov om social service, der leveres i henhold til lov om friplejeboliger nr. 90 af 31. januar Jf. bkg. Nr. 751 af 12. juli TABEL 29: Privat leje kr. årlig kr. én gang 1. Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m 2 (lov 22, 40 - stk. 2. Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov 45, stk. 5, 46 b, stk. 2, 46 q, stk. 3. Godtgørelse ved råderet (lov 62 a, stk. 5) - Egenbetaling ved godtgørelse Maksimum for godtgørelse Minimum for godtgørelse Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov 63 a, stk Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov 64, stk. 10) 6. Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse 87 - af forbedringsarbejder 7. Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov 93, stk. Jf. 4, stk. 4, i bkg. nr 709 af 9. september 1997 TABEL 30: Boligreguleringsloven kr. årlig kr. én pct. gang 1. Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov 5, stk. - Værdiforøgelse pr. m2 overstiger: Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger: Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov 7, stk. 4) 3. Tillæg til afkast (lov 9, stk. 7) - - 4,2 19

20 4. Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov 18, - - 4,2 stk. 5. Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov 18 b, - - 4,2 stk. 6. Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov 23, stk. 7. Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov 26, stk. 8. Gebyr for sager til huslejenævn (lov 39, stk Gebyr for sager til ankenævn (lov 44, stk. 4) TABEL 31: Almen leje kr. 1. Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov 90, stk Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov 102, stk. 128 Jf. 88, stk. 5, i bkg. nr. 641 af 15. juni 2006 TABEL 32: Almene boliger mv. fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love kr. årlig faktor 1. Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment - 3,32 boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger (lov 187) 2. Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende 30,14 - ungdomsboliginstitutioner, studieåret , pr. m2 (lov 187) 3. Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, 52,71 - studieåret , pr. m2 (lov 187) Jf. 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendt-gørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august Jf. 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. okotber 2008, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr af 16. december TABEL 33: Byfornyelse og udvikling af byer 1. Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov 15, stk. 2. Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov 61, stk. kr TABEL 34: Byfornyelse (tidligere lov) kr. pr. kvm. pct. 20

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere