2008 Udgivet den 13. november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008 Udgivet den 13. november 2008"

Transkript

1 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november november Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2009 af satserne efter følgende love: Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj ) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj ) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september ) Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). 7) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober ) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 31. januar ) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar ) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2008, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 9. september ) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april ) Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni ) Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 30. oktober 2008 Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de seksten nævnte love, som pågældende tabel angår. 2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar december 2009, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel. Vejledningen afløser vejledning nr. 65 af 14. november 2007 om regulering pr. 1. januar 2008 af satser på Socialministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 68 af 29. november 2007, og vejledning nr. 5 af 8. februar Satserne i vejledning nr. 50 af 29. august 2008 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2009 er indarbejdet uændret i vejledningen. Velfærdsministeriet, den 10. november 2008 P.M.V. CHRISTIAN SCHØNAU / Eva Pedersen Velfærdsmin., j.nr BI000327

2 Indholdsfortegnelse Lov om individuel boligstøtte TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser Bilag 1 Lov om aktiv socialpolitik TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp Lov om social pension førtidspension TABEL 5: Førtidspension TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SAP Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. førtidspension før TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg TABEL TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SAP 11: Førtidspension før fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser Lov om social pension folkepension TABEL 12: Folkepension TABEL 13: Folkepension varmetillæg TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag TABEL 17: Børnetilskud TABEL 18: Børnebidrag Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) TABEL 19: Dagtilbud egenbetaling og tilskud TABEL 20: Dagtilbud - tilskud til pasning Lov om social service TABEL 21: Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud Lov om social service TABEL 22: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse TABEL 23: Social service børn og unge, døgnophold TABEL 24: Social service personlig og praktisk hjælp, ledsagelse TABEL 25: Social service voksne, botilbud TABEL 26: Social service hjælpemidler og biler TABEL 27: Social service den centrale refusionsordning 2

3 Lov om friplejeboliger TABEL 28: Friplejeboligloven - takster for serviceydelser Lov om leje TABEL 29: Privat leje Lov om midlertidig regulering af boligforholdene TABEL 30: Boligreguleringsloven Lov om leje af almene boliger TABEL 31: Almen leje Lov om almene boliger m.v. TABEL 32: Almene boliger mv. fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love Lov om byfornyelse og udvikling af byer TABEL 33: Byfornyelse og udvikling af byer Lov om byfornyelse (tidligere lov) TABEL 34: Byfornyelse (tidligere lov) Tværgående TABEL 35: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer Lov om kommunernes styrelse TABEL 36: Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv TABEL 37: Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn Lov om regioner TABEL 38: Vederlag og diæter for varetagelsen af regionale hverv Sats-tabeller TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk. - varme 71,00 - varmt vand 22,50 - elforbrug 53,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov 10, stk. - vandafgift 11,75 - vandafledningsafgift 17,25 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 53,50 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 26,50 3

4 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 27,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk.1, nr. 4) 9. Tillægget til boligudgiften (lov 21, stk.1, 1. pkt.) Indkomstgrænse (lov 21, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for barn (lov 21, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 21, stk Maksimal årlig boligydelse (lov 23, stk Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 15. Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov 24 e, stk Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov og 34) 17. Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk. 18. Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) 960 TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk. - varme 67,00 - varmt vand 21,25 - elforbrug 50,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov 10, stk. - vandafgift 11,25 - vandafledningsafgift 16,25 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 50,50 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 25,00 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 25,75 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk. 1, nr. 4) 9. Indkomstgrænse (lov 22, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for barn (lov 22, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 22, stk Maksimal årlig boligsikring (lov 23, stk Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov 24 e, stk

5 15. Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov og 34) 16. Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) 912 TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser kr. årlig pct. 1. Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov 56) - lejligheder enkeltværelser tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn Kompensationsordning Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse) Opregulering af personlig indkomst (lov 8, stk. 4) - Modtagere af folkepension eller førtidspension - 3,1 - Andre - 4,0 Jf. 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 2, stk. 4, i lov nr af 27. december Jf. 51, stk. 2, 2. pkt., jf. 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte. Jf. 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 5, nr. 3, og 9 i lov nr af 27. december ) Jf. 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr af 14. december Satserne er kundgjort i bkg. nr. 934 af 19. september TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp kr. Ydelser (lov 85 a) 1. Engangsbeløb v. årsindtægt under kr Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Beregningsgrundlag (lov 85 a) 11. I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts TABEL 5: Førtidspension 5

6 kr. årlig kr. mdl. 1. Førtidspension, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 8) Førtidspension, andre (lov 49, stk. 1, nr. 8) TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov 49, stk. 1, nr. 9) 2. Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov 49, stk. 1, nr Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov , stk. 1, nr Fradrag, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 10) Fradrag, gifte/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 10) Nedsættelse 6. Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 32 c, stk Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever - 15 har ret til pension (lov 32 c, stk. Bortfaldsgrænser 8. Indtægt bortfald af førtidspension, enlig Indtægt bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist 10. Indtægt bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist 11. Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen Tabellens satser gælder for personer, der har fået påbegyndt sag om pension efter den 1. januar Førtidspension reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. kr. årlig kr. mdl. 1. Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 a) Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov 33 a) Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 b) Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov 33 b) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister. TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 48, stk. 1, nr Pensionstillæg, reelt enlige (lov 48, stk. 1, nr

7 3. Pensionstillæg, andre (lov 48, stk. 1, nr Invaliditetsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 7) Invaliditetsydelse (lov 48, stk. 1, nr. 8) Erhvervsudygtighedsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 9) Førtidsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 10) Bistandstillæg (lov 48, stk. 1, nr Plejetillæg (lov 48, stk. 1, nr Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov Ægteskabstillæg Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 13. Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 14. Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov 14, stk ) 17. Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov 14, stk. 5) 18. Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov 14, stk. 5) 19. Formuegrænse, helbredstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 14) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni Jf. 15 og 16, stk. 2, i bkg. nr af 13. december TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg Gift/samlevende årlig Enlig årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag kr kr. pr. voksen over to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 4) 262,50 øre 262,50 øre 7

8 Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens 26, stk. 2. Jf. kap. 6 i bkg. nr af 13. december ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SAP kr. årlig kr. mdl. 1. Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister. TABEL 11: Førtidspension før fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov 48, stk. 1, nr Fradrag ved grundbeløb, gift (lov 48, stk. 1, nr Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov 48, stk. 1, nr. 4) 4. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 5) 6. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov , stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 6) Nedsættelse 8. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov , stk. 9. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, - 15 nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 10. Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget - 30 (lov 29, stk. 11. Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk

9 12. Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 420 kr. - 1 i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. Bortfaldsgrænser 13. Indtægt bortfald af grundbeløb, enlig Indtægt bortfald af grundbeløb, gift Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med pensionist 18. Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med ikke-pensionist 19. Indtægt bortfald af pensions- og ægteskabstillæg Indtægt bortfald af personligt tillæg, enlig Indtægt bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens 26, stk. 2. Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket TABEL 12: Folkepension kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr Pensionstillæg, reelt enlige (lov 49, stk. 1, nr Pensionstillæg, andre (lov 49, stk. 1, nr Den supplerende pensionsydelse (lov 72 d, stk Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov 59-72c) 6. Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov 34-72c) 7. Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse(lov 49, stk. 1, nr. 7) TABEL 13: Folkepension varmetillæg Gift/samlevende årlig Enlig årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 9

10 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag kr kr. pr. voksen over to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 262,50 øre 262,50 øre Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens 29, stk. 2. Jf. kap. 6 i bkg. nr af 13. december Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser kr. årlig kr. mdl. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov 69, stk. 1. Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov 69, stk. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov 69, stk. 3. Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 1/1-84 (lov 69, stk. 5. Opsættelse 1/2 år Opsættelse 1 år Opsættelse 1 1/2 år Opsættelse 2 år Opsættelse 2 1/2 år Opsættelse 3 år Diverse tillæg 11. Invaliditetstillæg (lov Husligt bistandstillæg (lov Ægteskabstillæg Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist. Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov 49, stk. 1, nr. 4) 3. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 5)

11 4. Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov 49, stk. 1, nr. 5) 5. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov , stk. 1, nr. 6) 6. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov 72 d, stk. 8. Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov 72 d, stk. Nedsættelse 9. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundl. (lov 31, - 30 stk. 10. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, - 15 nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 11. Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget - 30 (lov 31, stk. 12. Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for - 1 hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 13. Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 420 kr. - 1 i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. Bortfaldsgrænser 14. Indtægt bortfald af grundbeløb Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikkepensionist Indtægt bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig Indtægt bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre Indtægt bortfald af pensions- og ægteskabstillæg Indtægt bortfald af personligt tillæg, enlig Indtægt bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens 29, stk.2. Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket. 11

12 Ved indtægter ved personligt arbejde kan fradrages op til kr. i indtægter ved personligt arbejde ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg, personligt tillæg/helbredstillæg og den supplerende pensionsydelse. De anførte bortfaldbeløb for disse ydelser angi-ver indkomsten efter denne eventuelt er reduceret med dette fradrag på op til kr. TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent År/ Må Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2006/2007 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens 15 e, stk. 4, og 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj TABEL 17: Børnetilskud kr. årligt kr. kvartal kr. en gang 1. Ordinært børnetilskud (lov Ekstra børnetilskud (lov Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk. 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov 4, stk. 6. Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov , stk. 4) 7. Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov 10c)

13 10. Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov 10c) 11. Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikkeenlig forsørger (lov 10c) TABEL 18: Børnebidrag kr. årligt kr. halvår kr. kvartal kr. én gang 1. Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14) 2. Normalbidrag til børn, tillæg (lov ) 3. Normalbidrag ved fødsel (lov 15) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15) TABEL 19: Dagtilbudsloven - egenbetaling og tilskud kr. årligt Dagtilbud indtil skolestart (lov 4 1. Til børn indtil skolestart: Indtægt under kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 2. Til børn indtil skolestart: Indtægt kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 3. Til børn indtil skolestart: Indtægt kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver kr. stigning i indtægten 4. Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter 5. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 6. Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud) 7. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud 8. Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. friplads- pct ,75-0,

14 tilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen. Fritidshjem - børn i skolealderen (lov 6 9. Til børn i skolealderen: Indtægt under kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 10. Til børn i skolealderen: Indtægt kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 11. Til børn i skolealderen: Indtægt kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver kr. stigning i indtægten 12. Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter 13. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 14. Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud) 15. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud 16. Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen. Klubtilbud (lov 76) 17. Indtægt under kr., egenbetaling i pct. af fuld takst ,50-0,

15 18. Indtægt kr., egenbetaling - 5 i pct. af fuld takst. 19. Indtægt kr., forhøjelse - 1 af egenbetalingen for hver kr. stigning i indtægten. 20. Indtægt og over, egenbetaling i pct. af fuld takst. 21. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét. 22. Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling 23. Søskenderabat, øvrige pladser, i pct af normal betaling Jf. bkg.nr. 979 af 23. juli 2007 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og ind-hentelse af børneattester m.v. Ved dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fripladstilskudsprocenten på grundlag af den billigste af a) eller b), hvor a) er opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det kon-krete dagtilbud i udførerkommunen. Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes. TABEL 20: Dagtilbudsloven tilskud til pasning kr. årligt pct. Privat pasning (lov 83 og 85) 1. Tilskudsmaksimum i forhold til dokumenteret - 75 pasningsudgift 2. Tilskudsminimum i forhold til billigste, - 75 alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift) 3. Søskendetilskud ved brug af privat - 85 pasning efter 83, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud Pasning af egne børn (lov 88-89) 4. Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand) 5. Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold - 85 til billigste, alderssvarende dag- tilbudsplads (nettodriftsudgift) Jf. 25 i bkg. nr. 979 af 23. juli 2007 (dagtilbudsbekendtgørelsen) TABEL 21: Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud kr. årligt pct. 1. Supplerende tilskud, maksimalt (lov 39, stk

16 2. Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov 39, stk. 3. Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov 39, stk. 4) 4. Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasningsorlov ved manglende dagtilbudsplads (lov 40, stk. 5. Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum ( 40 stk. 4) TABEL 22: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse kr. årlig kr. mdl. pct. Merudgiftsydelse 1. Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov 41, stk. 2. Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov 41, stk. 3. Minimum, merudgifter (lov 41, stk Tabt arbejdsfortjeneste (lov 42, stk. 4. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering - - 3,1 5. Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse - - 1,0 6. Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ,5 Ledsagelse (lov 45, stk. 5) 7. Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum Jf i bkg. nr af 15. oktober TABEL 23: Social service børn og unge, døgnophold kr. årlig kr. døgn Formidlet døgnophold, kost og logi (lov 142, stk.8) 1. Under 10 år, pr. barn Over 10 år, pr. barn For 3. og 4. barn/ung uanset alder Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov 159) 4. Indtægtsgrænse Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag) Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2. Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni

17 Jf. 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 909 af 3. september TABEL 24: Social service personlig og praktisk hjælp kr. årlig kr. mdl. kr. time. Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov 79, stk. 3, Fradragsbeløb, enlige Fradragsbeløb, ægtepar Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar Betaling ved indtægt under kr. efter fradrag - - 0,00 6. Betaling ved indtægt kr. efter fradrag - - 3,00 7. Forhøjelse af betaling pr kr. indkomst over - - 1, Maksimal betaling ,00 Ledsagelse (lov 97, stk. 7) 9. Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov 118, stk. 10. Løn Pasning af døende 11. Plejevederlag, maksimum (lov 120, stk , Basisbeløb (lov 120, stk Jf. bkg. nr. 616 af 15. juni Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 65 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. TABEL 25: Social service voksne, botilbud kr. årlig kr. mdl. pct. Betaling ved botilbud (lov Betalingsandel af boligomkostninger Betalingsandel af indkomst op til kr Betalingsandel af indkomst over kr Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under kr. 6. Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over kr pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. lovens 192. Jf. bkg. nr af 12. december 2006, som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar TABEL 26: Social service hjælpemidler og biler kr. årlig kr. én gang Støtte til diverse hjælpemidler (lov 112, stk.4 og 6) 1. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

18 3. Almindeligt fodtøj, tilskud Høreapparat, maksimalt tilskud Prisliste fra Kennedy Centret (lov 112, stk.6) 5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige Natkikkert Lupbriller Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer Brilleglas og stel, almindelige styrker Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende 12. Medicinske filterglas med styrke Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser Akryløjenproteser Støtte til køb af bil (lov 114, stk. 1 og 4) 16. Bilstøtte, lån, max Bilstøtte, indkomstgrundlag Bilstøtte, automatgear Jf. bkg. nr. 987 af 6. august Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår. 4) Jf. bkg. nr. 615 af 15. juni 2006, som ændret ved bkg. nr. 585 af 7. juni TABEL 27: Social service den centrale refusionsordning pct. Den centrale refusionsordning efter lovens Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt 3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 Jf. bkg. nr af 10. oktober TABEL 28: Friplejeboligloven takster for serviceydelser note 1 og 2 kr. pr. døgn kr. pr. time 1. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: - Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger 2. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: timers hjælp pr. 4 uger 3. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Maks

19 - Flere end 106 timers hjælp pr. 4 uger 4. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: - Indirekte omkostninger pr. lejer 5. Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service Træning i henhold til lov om social service Ledsagelse i henhold til lov om social service Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service 102 Taksterne er til brug for afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen for friplejeboligleverandørens levering af serviceydelser efter lov om social service, der leveres i henhold til lov om friplejeboliger nr. 90 af 31. januar Jf. bkg. Nr. 751 af 12. juli TABEL 29: Privat leje kr. årlig kr. én gang 1. Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m 2 (lov 22, 40 - stk. 2. Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov 45, stk. 5, 46 b, stk. 2, 46 q, stk. 3. Godtgørelse ved råderet (lov 62 a, stk. 5) - Egenbetaling ved godtgørelse Maksimum for godtgørelse Minimum for godtgørelse Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov 63 a, stk Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov 64, stk. 10) 6. Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse 87 - af forbedringsarbejder 7. Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov 93, stk. Jf. 4, stk. 4, i bkg. nr 709 af 9. september 1997 TABEL 30: Boligreguleringsloven kr. årlig kr. én pct. gang 1. Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov 5, stk. - Værdiforøgelse pr. m2 overstiger: Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger: Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov 7, stk. 4) 3. Tillæg til afkast (lov 9, stk. 7) - - 4,2 19

20 4. Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov 18, - - 4,2 stk. 5. Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov 18 b, - - 4,2 stk. 6. Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov 23, stk. 7. Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov 26, stk. 8. Gebyr for sager til huslejenævn (lov 39, stk Gebyr for sager til ankenævn (lov 44, stk. 4) TABEL 31: Almen leje kr. 1. Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov 90, stk Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov 102, stk. 128 Jf. 88, stk. 5, i bkg. nr. 641 af 15. juni 2006 TABEL 32: Almene boliger mv. fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love kr. årlig faktor 1. Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment - 3,32 boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger (lov 187) 2. Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende 30,14 - ungdomsboliginstitutioner, studieåret , pr. m2 (lov 187) 3. Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, 52,71 - studieåret , pr. m2 (lov 187) Jf. 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendt-gørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august Jf. 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. okotber 2008, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr af 16. december TABEL 33: Byfornyelse og udvikling af byer 1. Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov 15, stk. 2. Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov 61, stk. kr TABEL 34: Byfornyelse (tidligere lov) kr. pr. kvm. pct. 20

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Analyse af kommuner med relativt stor indsats Titel: Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere