2008 Udgivet den 13. november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008 Udgivet den 13. november 2008"

Transkript

1 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november november Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2009 af satserne efter følgende love: Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj ) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj ) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september ) Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). 7) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober ) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 31. januar ) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar ) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2008, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 9. september ) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april ) Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni ) Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 30. oktober 2008 Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de seksten nævnte love, som pågældende tabel angår. 2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar december 2009, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel. Vejledningen afløser vejledning nr. 65 af 14. november 2007 om regulering pr. 1. januar 2008 af satser på Socialministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 68 af 29. november 2007, og vejledning nr. 5 af 8. februar Satserne i vejledning nr. 50 af 29. august 2008 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2009 er indarbejdet uændret i vejledningen. Velfærdsministeriet, den 10. november 2008 P.M.V. CHRISTIAN SCHØNAU / Eva Pedersen Velfærdsmin., j.nr BI000327

2 Indholdsfortegnelse Lov om individuel boligstøtte TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser Bilag 1 Lov om aktiv socialpolitik TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp Lov om social pension førtidspension TABEL 5: Førtidspension TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SAP Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. førtidspension før TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg TABEL TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SAP 11: Førtidspension før fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser Lov om social pension folkepension TABEL 12: Folkepension TABEL 13: Folkepension varmetillæg TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag TABEL 17: Børnetilskud TABEL 18: Børnebidrag Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) TABEL 19: Dagtilbud egenbetaling og tilskud TABEL 20: Dagtilbud - tilskud til pasning Lov om social service TABEL 21: Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud Lov om social service TABEL 22: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse TABEL 23: Social service børn og unge, døgnophold TABEL 24: Social service personlig og praktisk hjælp, ledsagelse TABEL 25: Social service voksne, botilbud TABEL 26: Social service hjælpemidler og biler TABEL 27: Social service den centrale refusionsordning 2

3 Lov om friplejeboliger TABEL 28: Friplejeboligloven - takster for serviceydelser Lov om leje TABEL 29: Privat leje Lov om midlertidig regulering af boligforholdene TABEL 30: Boligreguleringsloven Lov om leje af almene boliger TABEL 31: Almen leje Lov om almene boliger m.v. TABEL 32: Almene boliger mv. fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love Lov om byfornyelse og udvikling af byer TABEL 33: Byfornyelse og udvikling af byer Lov om byfornyelse (tidligere lov) TABEL 34: Byfornyelse (tidligere lov) Tværgående TABEL 35: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer Lov om kommunernes styrelse TABEL 36: Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv TABEL 37: Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn Lov om regioner TABEL 38: Vederlag og diæter for varetagelsen af regionale hverv Sats-tabeller TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk. - varme 71,00 - varmt vand 22,50 - elforbrug 53,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov 10, stk. - vandafgift 11,75 - vandafledningsafgift 17,25 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 53,50 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 26,50 3

4 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 27,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk.1, nr. 4) 9. Tillægget til boligudgiften (lov 21, stk.1, 1. pkt.) Indkomstgrænse (lov 21, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for barn (lov 21, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 21, stk Maksimal årlig boligydelse (lov 23, stk Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 15. Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov 24 e, stk Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov og 34) 17. Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk. 18. Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) 960 TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk. - varme 67,00 - varmt vand 21,25 - elforbrug 50,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov 10, stk. - vandafgift 11,25 - vandafledningsafgift 16,25 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 50,50 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 25,00 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 25,75 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk. 1, nr. 4) 9. Indkomstgrænse (lov 22, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for barn (lov 22, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 22, stk Maksimal årlig boligsikring (lov 23, stk Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov 24 e, stk

5 15. Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov og 34) 16. Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) 912 TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser kr. årlig pct. 1. Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov 56) - lejligheder enkeltværelser tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn Kompensationsordning Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse) Opregulering af personlig indkomst (lov 8, stk. 4) - Modtagere af folkepension eller førtidspension - 3,1 - Andre - 4,0 Jf. 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 2, stk. 4, i lov nr af 27. december Jf. 51, stk. 2, 2. pkt., jf. 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte. Jf. 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 5, nr. 3, og 9 i lov nr af 27. december ) Jf. 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr af 14. december Satserne er kundgjort i bkg. nr. 934 af 19. september TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp kr. Ydelser (lov 85 a) 1. Engangsbeløb v. årsindtægt under kr Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Engangsbeløb ved årsindtægt Beregningsgrundlag (lov 85 a) 11. I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts TABEL 5: Førtidspension 5

6 kr. årlig kr. mdl. 1. Førtidspension, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 8) Førtidspension, andre (lov 49, stk. 1, nr. 8) TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov 49, stk. 1, nr. 9) 2. Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov 49, stk. 1, nr Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov , stk. 1, nr Fradrag, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 10) Fradrag, gifte/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 10) Nedsættelse 6. Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 32 c, stk Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever - 15 har ret til pension (lov 32 c, stk. Bortfaldsgrænser 8. Indtægt bortfald af førtidspension, enlig Indtægt bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist 10. Indtægt bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist 11. Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen Tabellens satser gælder for personer, der har fået påbegyndt sag om pension efter den 1. januar Førtidspension reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. kr. årlig kr. mdl. 1. Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 a) Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov 33 a) Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 b) Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov 33 b) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister. TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 48, stk. 1, nr Pensionstillæg, reelt enlige (lov 48, stk. 1, nr

7 3. Pensionstillæg, andre (lov 48, stk. 1, nr Invaliditetsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 7) Invaliditetsydelse (lov 48, stk. 1, nr. 8) Erhvervsudygtighedsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 9) Førtidsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 10) Bistandstillæg (lov 48, stk. 1, nr Plejetillæg (lov 48, stk. 1, nr Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov Ægteskabstillæg Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 13. Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 14. Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov 14, stk ) 17. Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov 14, stk. 5) 18. Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov 14, stk. 5) 19. Formuegrænse, helbredstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 14) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni Jf. 15 og 16, stk. 2, i bkg. nr af 13. december TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg Gift/samlevende årlig Enlig årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( ( kr.) kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag kr kr. pr. voksen over to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 4) 262,50 øre 262,50 øre 7

8 Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens 26, stk. 2. Jf. kap. 6 i bkg. nr af 13. december ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SAP kr. årlig kr. mdl. 1. Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister. TABEL 11: Førtidspension før fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov 48, stk. 1, nr Fradrag ved grundbeløb, gift (lov 48, stk. 1, nr Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov 48, stk. 1, nr. 4) 4. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 5) 6. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov , stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 6) Nedsættelse 8. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov , stk. 9. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, - 15 nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 10. Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget - 30 (lov 29, stk. 11. Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk

9 12. Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 420 kr. - 1 i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. Bortfaldsgrænser 13. Indtægt bortfald af grundbeløb, enlig Indtægt bortfald af grundbeløb, gift Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med pensionist 18. Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med ikke-pensionist 19. Indtægt bortfald af pensions- og ægteskabstillæg Indtægt bortfald af personligt tillæg, enlig Indtægt bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens 26, stk. 2. Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket TABEL 12: Folkepension kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr Pensionstillæg, reelt enlige (lov 49, stk. 1, nr Pensionstillæg, andre (lov 49, stk. 1, nr Den supplerende pensionsydelse (lov 72 d, stk Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov 59-72c) 6. Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov 34-72c) 7. Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse(lov 49, stk. 1, nr. 7) TABEL 13: Folkepension varmetillæg Gift/samlevende årlig Enlig årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 9

10 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag kr kr. pr. voksen over to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 262,50 øre 262,50 øre Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens 29, stk. 2. Jf. kap. 6 i bkg. nr af 13. december Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser kr. årlig kr. mdl. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov 69, stk. 1. Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov 69, stk. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov 69, stk. 3. Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 1/1-84 (lov 69, stk. 5. Opsættelse 1/2 år Opsættelse 1 år Opsættelse 1 1/2 år Opsættelse 2 år Opsættelse 2 1/2 år Opsættelse 3 år Diverse tillæg 11. Invaliditetstillæg (lov Husligt bistandstillæg (lov Ægteskabstillæg Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist. Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov 49, stk. 1, nr. 4) 3. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 5)

11 4. Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov 49, stk. 1, nr. 5) 5. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov , stk. 1, nr. 6) 6. Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov 72 d, stk. 8. Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov 72 d, stk. Nedsættelse 9. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundl. (lov 31, - 30 stk. 10. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, - 15 nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 11. Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget - 30 (lov 31, stk. 12. Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for - 1 hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 13. Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 420 kr. - 1 i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. Bortfaldsgrænser 14. Indtægt bortfald af grundbeløb Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før Indtægt bortfald af pensionstillæg, enlig Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist Indtægt bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikkepensionist Indtægt bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig Indtægt bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre Indtægt bortfald af pensions- og ægteskabstillæg Indtægt bortfald af personligt tillæg, enlig Indtægt bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens 29, stk.2. Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket. 11

12 Ved indtægter ved personligt arbejde kan fradrages op til kr. i indtægter ved personligt arbejde ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg, personligt tillæg/helbredstillæg og den supplerende pensionsydelse. De anførte bortfaldbeløb for disse ydelser angi-ver indkomsten efter denne eventuelt er reduceret med dette fradrag på op til kr. TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent År/ Må Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2006/2007 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens 15 e, stk. 4, og 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj TABEL 17: Børnetilskud kr. årligt kr. kvartal kr. en gang 1. Ordinært børnetilskud (lov Ekstra børnetilskud (lov Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk. 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov 4, stk. 6. Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov , stk. 4) 7. Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov 10c)

13 10. Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov 10c) 11. Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikkeenlig forsørger (lov 10c) TABEL 18: Børnebidrag kr. årligt kr. halvår kr. kvartal kr. én gang 1. Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14) 2. Normalbidrag til børn, tillæg (lov ) 3. Normalbidrag ved fødsel (lov 15) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15) TABEL 19: Dagtilbudsloven - egenbetaling og tilskud kr. årligt Dagtilbud indtil skolestart (lov 4 1. Til børn indtil skolestart: Indtægt under kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 2. Til børn indtil skolestart: Indtægt kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 3. Til børn indtil skolestart: Indtægt kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver kr. stigning i indtægten 4. Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter 5. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 6. Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud) 7. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud 8. Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. friplads- pct ,75-0,

14 tilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen. Fritidshjem - børn i skolealderen (lov 6 9. Til børn i skolealderen: Indtægt under kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 10. Til børn i skolealderen: Indtægt kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads 11. Til børn i skolealderen: Indtægt kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver kr. stigning i indtægten 12. Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter 13. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 14. Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud) 15. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud 16. Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen. Klubtilbud (lov 76) 17. Indtægt under kr., egenbetaling i pct. af fuld takst ,50-0,

15 18. Indtægt kr., egenbetaling - 5 i pct. af fuld takst. 19. Indtægt kr., forhøjelse - 1 af egenbetalingen for hver kr. stigning i indtægten. 20. Indtægt og over, egenbetaling i pct. af fuld takst. 21. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét. 22. Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling 23. Søskenderabat, øvrige pladser, i pct af normal betaling Jf. bkg.nr. 979 af 23. juli 2007 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og ind-hentelse af børneattester m.v. Ved dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fripladstilskudsprocenten på grundlag af den billigste af a) eller b), hvor a) er opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det kon-krete dagtilbud i udførerkommunen. Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes. TABEL 20: Dagtilbudsloven tilskud til pasning kr. årligt pct. Privat pasning (lov 83 og 85) 1. Tilskudsmaksimum i forhold til dokumenteret - 75 pasningsudgift 2. Tilskudsminimum i forhold til billigste, - 75 alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift) 3. Søskendetilskud ved brug af privat - 85 pasning efter 83, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud Pasning af egne børn (lov 88-89) 4. Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand) 5. Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold - 85 til billigste, alderssvarende dag- tilbudsplads (nettodriftsudgift) Jf. 25 i bkg. nr. 979 af 23. juli 2007 (dagtilbudsbekendtgørelsen) TABEL 21: Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud kr. årligt pct. 1. Supplerende tilskud, maksimalt (lov 39, stk

16 2. Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov 39, stk. 3. Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov 39, stk. 4) 4. Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasningsorlov ved manglende dagtilbudsplads (lov 40, stk. 5. Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum ( 40 stk. 4) TABEL 22: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse kr. årlig kr. mdl. pct. Merudgiftsydelse 1. Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov 41, stk. 2. Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov 41, stk. 3. Minimum, merudgifter (lov 41, stk Tabt arbejdsfortjeneste (lov 42, stk. 4. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering - - 3,1 5. Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse - - 1,0 6. Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ,5 Ledsagelse (lov 45, stk. 5) 7. Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum Jf i bkg. nr af 15. oktober TABEL 23: Social service børn og unge, døgnophold kr. årlig kr. døgn Formidlet døgnophold, kost og logi (lov 142, stk.8) 1. Under 10 år, pr. barn Over 10 år, pr. barn For 3. og 4. barn/ung uanset alder Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov 159) 4. Indtægtsgrænse Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag) Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2. Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni

17 Jf. 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 909 af 3. september TABEL 24: Social service personlig og praktisk hjælp kr. årlig kr. mdl. kr. time. Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov 79, stk. 3, Fradragsbeløb, enlige Fradragsbeløb, ægtepar Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar Betaling ved indtægt under kr. efter fradrag - - 0,00 6. Betaling ved indtægt kr. efter fradrag - - 3,00 7. Forhøjelse af betaling pr kr. indkomst over - - 1, Maksimal betaling ,00 Ledsagelse (lov 97, stk. 7) 9. Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov 118, stk. 10. Løn Pasning af døende 11. Plejevederlag, maksimum (lov 120, stk , Basisbeløb (lov 120, stk Jf. bkg. nr. 616 af 15. juni Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 65 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. TABEL 25: Social service voksne, botilbud kr. årlig kr. mdl. pct. Betaling ved botilbud (lov Betalingsandel af boligomkostninger Betalingsandel af indkomst op til kr Betalingsandel af indkomst over kr Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under kr. 6. Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over kr pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. lovens 192. Jf. bkg. nr af 12. december 2006, som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar TABEL 26: Social service hjælpemidler og biler kr. årlig kr. én gang Støtte til diverse hjælpemidler (lov 112, stk.4 og 6) 1. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

18 3. Almindeligt fodtøj, tilskud Høreapparat, maksimalt tilskud Prisliste fra Kennedy Centret (lov 112, stk.6) 5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige Natkikkert Lupbriller Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer Brilleglas og stel, almindelige styrker Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende 12. Medicinske filterglas med styrke Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser Akryløjenproteser Støtte til køb af bil (lov 114, stk. 1 og 4) 16. Bilstøtte, lån, max Bilstøtte, indkomstgrundlag Bilstøtte, automatgear Jf. bkg. nr. 987 af 6. august Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår. 4) Jf. bkg. nr. 615 af 15. juni 2006, som ændret ved bkg. nr. 585 af 7. juni TABEL 27: Social service den centrale refusionsordning pct. Den centrale refusionsordning efter lovens Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt 3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 Jf. bkg. nr af 10. oktober TABEL 28: Friplejeboligloven takster for serviceydelser note 1 og 2 kr. pr. døgn kr. pr. time 1. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: - Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger 2. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: timers hjælp pr. 4 uger 3. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Maks

19 - Flere end 106 timers hjælp pr. 4 uger 4. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social Maks service 83 og 87: - Indirekte omkostninger pr. lejer 5. Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service Træning i henhold til lov om social service Ledsagelse i henhold til lov om social service Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service 102 Taksterne er til brug for afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen for friplejeboligleverandørens levering af serviceydelser efter lov om social service, der leveres i henhold til lov om friplejeboliger nr. 90 af 31. januar Jf. bkg. Nr. 751 af 12. juli TABEL 29: Privat leje kr. årlig kr. én gang 1. Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m 2 (lov 22, 40 - stk. 2. Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov 45, stk. 5, 46 b, stk. 2, 46 q, stk. 3. Godtgørelse ved råderet (lov 62 a, stk. 5) - Egenbetaling ved godtgørelse Maksimum for godtgørelse Minimum for godtgørelse Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov 63 a, stk Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov 64, stk. 10) 6. Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse 87 - af forbedringsarbejder 7. Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov 93, stk. Jf. 4, stk. 4, i bkg. nr 709 af 9. september 1997 TABEL 30: Boligreguleringsloven kr. årlig kr. én pct. gang 1. Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov 5, stk. - Værdiforøgelse pr. m2 overstiger: Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger: Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov 7, stk. 4) 3. Tillæg til afkast (lov 9, stk. 7) - - 4,2 19

20 4. Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov 18, - - 4,2 stk. 5. Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov 18 b, - - 4,2 stk. 6. Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov 23, stk. 7. Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov 26, stk. 8. Gebyr for sager til huslejenævn (lov 39, stk Gebyr for sager til ankenævn (lov 44, stk. 4) TABEL 31: Almen leje kr. 1. Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov 90, stk Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov 102, stk. 128 Jf. 88, stk. 5, i bkg. nr. 641 af 15. juni 2006 TABEL 32: Almene boliger mv. fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love kr. årlig faktor 1. Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment - 3,32 boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger (lov 187) 2. Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende 30,14 - ungdomsboliginstitutioner, studieåret , pr. m2 (lov 187) 3. Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, 52,71 - studieåret , pr. m2 (lov 187) Jf. 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendt-gørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august Jf. 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. okotber 2008, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr af 16. december TABEL 33: Byfornyelse og udvikling af byer 1. Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov 15, stk. 2. Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov 61, stk. kr TABEL 34: Byfornyelse (tidligere lov) kr. pr. kvm. pct. 20

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område VEJ nr 9039 af 23/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område VEJ nr 11367 af 30/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6665 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere