Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27 Blodhundenes år - BMI 30

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Fællesbladet, politik og annoncer Af og til bliver vi spurgt om principperne for Fællesbladet, så her kommer de: Bladet er et apolitisk organ, og Fællesrådet, der står bag bladet, er uden partipolitiske bindinger. Vi optager gerne annoncer i bladet, der er relevante for vort lokalområde. Men vi har den begrænsning, at de højst må være på fire blokke a 30 x 60 mm. Denne begrænsning er indført, da vi ikke vil have, at bladet udvikler sig til et reklameblad. Hovedindholdet i bladet er og skal være dels artikler fra Fællesrådets medlemmer, hvoraf nogle er faste bidragsydere, og dels lokalrelevante artikler om stort og småt. Og her ARTIKLER 3 Liv i de gamle dele af Beder og Malling 3 Bering-Beder-vejen 4 Nyt boligområde i Malling 4 Hold Sandmosevej lukket 11 Nyt navn til pensionistforening 11 Læserbrev 16 Billard i Malling 18 En epoke slutter i Fulden Blomsterstudie 23 Forskønnelsestiltag 23 Lokalhistorisk forening Beder-Malling under besættelsen 26 Bogskab i Egelund BorgerCenter 27 Spejdernes loppemarked 27 Stor opbakning til Ajstrup Forsamlingshus 28 Flagdage i 2015 i Beder-Malling 28 Spiren håber på gensyn i 2016 Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27 Blodhundenes år - BMI 30 modtager vi meget gerne bidrag. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at redigere i det tilsendte. Vi er heldigvis i den positive situation, at vi ofte får mere stof, end vi kan få plads til i bladet. Så vi er nødt til at vælge, hvad der bliver bragt i et givet nummer. Nogle gange kan en artikel derfor komme til at vente et nummer eller to, før den bliver bragt. Venlig hilsen redaktionen INDHOLD FASTE RUBRIKKER 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole 16 Nyt fra biblioteket 17 Beder Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat 29 Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 39 Telefonliste Foto: Dan Zachariassen Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2

3 Liv i de gamle dele af Beder og Malling Af Jørgen F. Bak Fællesrådet DE CENTRALE DELE af Beder og Malling var tidligere fyldt med små forretninger og virksomheder, og der var liv og aktivitet stort set døgnet rundt. Nu er der blevet meget stille, og områderne har et slidt præg. Aarhus kommune skal hvert fjerde år lave en planstrategi, som beskriver de overordnede rammer for udviklingen i kommunen. Som et element i dette arbejde blev der den 2. marts afholdt en workshop om Aarhus i 2030 og Og her var vi blevet udvalgt som et eksempel på bymidteliv i de små bysamfund i form af en vision kaldet Beder-Malling Bio-local Hovedelementet i visonen er helt at nytænke de centrale dele af Beder, herunder at give Beder Station en mere central rolle. Den ligger jo uheldigt i dag i den vestlige udkant af byen, og når vi har fået en letbane, bør det være en meget mere aktiv del af byen. Det kunne man forestille sig i form af at etablere en torvehal i tilknytning til stationen med små forretninger, et par værksteder, og et lille kontormiljø. Et beboelsesstrøg med etagehuse og rækkehuse hen til og over det nuværende butikstorv, der åbner sig mod gaderummet, vil kunne danne en aktiv øst-vest akse i byen. Før man farer i blækhuset og begynder at skrive om overgreb på den private ejendomsret, må man lige stoppe op og notere sig, at det er en vision: et idéforslag, hvor man har brugt et konkret eksempel som illustration. Der er umiddelbart ingen planer om, at visionen skal realiseres. Men på den anden side: måske vil det være en rigtig god idé at gå mere radikalt til værks end vi er vant til, når vi laver planer for vore byers fremtid. Bering-Beder-vejen bør starte ved Egelund Af Jørgen F. Bak Fællesrådet FÆLLESRÅDET for Beder, Malling og Ajstrup sendte sammen med de øvrige fire fællesråd i Aarhus Syd en fælles udtalelse om Bering-Beder-vejen, hvor der ikke var anbefaling af en af de tre linieføringer, men blot en indtrængende anmodning til byrådet om snarest muligt at finde anlægsbevillinger til vejen. Fællesrådet supplerede den fælles udtalelse med følgende to kommentarer af særlig interesse for den østlige del af vejen: Tilslutning til Beder Landevej i Øst Grundforslaget beskriver, at vejen starter i en rundkørsel på Oddervej. Vi vil anmode om, at man medtager tilvalgsmuligheden Forlængelse til Beder Landevej. Der er flere grunde til dette ønske: 1) Der arbejdes med at udvikle Egelund til et idræts- og kulturcenter (Egelund BorgerCenter) for hele området, blandt andet med biblioteks- og borgerservicefunktioner. Her vil forlængelsen være en rigtig nyttig adgangsforbedring. 2) Adgangen fra Beder uden tilvalget af forlængelsen vil kraftigt forøge antallet af venstresving ved Damgårds Allés udmunding i Oddervej. Det er farligt, da der ikke er anlagt den ønskede rundkørsel. Det kan undgås ved at anlægge forlængelsen. 3) På lignende vis vil det give en ekstra mulighed for adgangen fra Malling, hvor der ikke er en højreudkørselsshunt på Holmskovvej. Anlæggelse af pendlerplads Det vil være naturligt at anlægge en plads, hvor pendlere kan parkere, ved den planlagte rundkørsel, hvor den nye vej skal begynde, da det ligger lige ved siden af trinbrættet ved Egelund og derfor er et optimalt sted for skiftet til letbanen. Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk 3

4 Forberedelse af nyt boligområde i Malling Af Jørgen F. Bak Fællesrådet AARHUS KOMMUNE har sat gang i en forundersøgelse af at bebygge hele området syd for Krekærlundsvej helt ned til Synnedrupvej. Området er i den eksisterende kommuneplan udlagt til byvækst, og nu er det tanken at tage hul på dette område. Arbejdet er først lige sat i gang, så der er endnu ingen detaljer om, hvordan man forestiller sig Udskrevet: at udnytte 13:32:26området. Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:3739 Der er således endnu ingen opdeling i, Aarhus Kommune hvilken type bebyggelse man tænker på, eller hvorledes veje og stier kunne tænkes at forløbe i området. Hold Sandmosevej i Skåde lukket Af Jørgen F. Bak Fællesrådet ALMINDELIGVIS beskæftiger vi os mest med det, der sker her i lokalområdet. Men man skal jo også kunne komme til og fra Beder-Malling. Derfor har vi stor interesse i lukningen af Sandmosevej på toppen af Langballebakken og forlængelsen af venstresvingsbanen mod Ringvej Syd. Lukningen er i første omgang et forsøg, og kommunen vil efterfølgende vurdere effekten af lukningen. Allerede nu kan vi konstatere at det er en fantastisk forbedring for afviklingen af morgentrafikken. Der spares nemt over 5 minutter i køretiden til Aarhus eller Ringvej Syd. Så vi finder, at forsøget allerede nu har vist, at det er den rigtige beslutning. Vi håber samtidig på, at man snarest mulig vil finde pengene til at føre en tosporet løsning helt frem til Ringvej Syd. Der er nu kun en kort strækning hvor den indsnævres til ét spor. Den strækning virker som en meget begrænsende flaskehals på morgentrafikken. Det er jo en velkendt trafikteknisk løsning, at hovedfærdselsårer skal have så få tilkørsler som muligt. Det giver den mest effektive trafikafvikling. Og Oddervej er vigtig for alle os, der bor i Beder-Malling, samt for Mårslet, Odder med videre. Vejen har altså et meget stort opland. Som man sandsynligvis har set i aviserne, er der i Højbjerg meget stor lokal modstand mod lukningen. Men billedet er ikke entydigt. Der er også mange især dem, der bor på selve Sandmosevej der bifalder lukningen, for vejen er ikke bygget til så stor en gennemkørende trafik. Og dens nærhed til Skåde skole gør, at det er godt at det bliver en fredelig vej. Beboerne i området skal i stedet anvende Ny Moesgårdvej, der i det bymæssige område er en fremragende, nærmest facadeløs vej. For enkelte giver det en lidt længere køretur men på den anden side slipper de for at sidde og vente på Sandmosevej for at kunne komme ud på Oddervej. Så alt i alt er lukningen af Sandmosevej en god og rigtig løsning, der generer nogle få i begrænset omfang og hjælper på trafikafviklingen for rigtig mange. 4

5 Nr. 142 MARTS-MAJ 2015 DAGENS PROGRAM Kristi himmelfarts dag fejres torsdag den 14. maj i Beder kirke og sognegård. Dagen begynder med gudstjeneste kl i kirken, som vil være blomstersmykket af Helen Lyngaa. Efter gudstjenesten, omkring kl , holdes fernisering i sognegården. Udstillingen vil herefter være åben indtil kl Kl bydes på musikalsk underholdning i sognegården med Cecillie Boris Fleggaard og Camilla Overgaard. Dagen slutter med aftensang i kirken kl , hvor programmet vil byde på læsninger, fællessang og orgelklang. Årets kunstudstilling i Beder sognegård Kunstner Villads Nana Egholm Villadsen under kunstnernavnet Villads. En kunstner der hovedsageligt arbejder med akryl, akvarel og tusch på både papir, maleri og skulptur. Motiverne i værkerne er detaljerige og farvefyldte. De har hver sit fantasifulde univers, der indeholder motiver, som både børn og voksne kan gå på opdagelse i. Kristi himmelfarts dag Værk af Nana Egholm Villadsen Smykkedesign af Line Fredsted Line Fredsted har taget grundforløbet af guldsmeduddannelsen i Fredericia og går nu på KEA i København på linjen professionsbachelor i smykker, teknologi og business. Hun designer klassiske stilrene smykker i hovedsageligt sølv med et pift af farvede sten. Smykker der kan bruges til både hverdag og festlige lejligheder. Fingerring og ørestikker af Line Fredsted Nana og Line er vokset op i Beder-Malling og mødte hinanden gennem kirkens børnekor i tredje klasse. Som gamle veninder finder de inspiration hos hinanden, og sidste år fik de ideen at begynde og udstille sammen, hvilket blev realiseret i Malling sognegård. Line og Nana kender Cecillie gennem det kreative studiemiljø i Aarhus, og sidste år var hun forbi deres udstilling og optræde med sine egne numre. Cecillies stemme skabte en god stemning til udstillingen, og de tre piger vil sammen gerne gentage succesen fra sidste år. Pilefletterne Ane og Eva Ane Lyngsgaard har siden 2000 været leder af kursuscenteret Pileriet, Blegindvej, Hørning. Ane er uddannet lærer, men har siden 1993 arbejdet med pileflet. I 1996 tog hun sin kunstneriske uddannelse fra Aarhus Kunstakademi. Ane arrangerer kurser og underviser, og hun har været med på utallige udstillinger i ind- og udland, også mange censurerede udstillinger. Eva Seidenfaden er uddannet lærer med formning, træ og metalsløjd i Hun har arbejdet med pileflet siden 1984 som udøvende kurvefletter, kunstner og underviser. Hun har etableret et internationalt pilecenter på Vissinggaard ved Brædstrup. Her har der siden 1989 været afholdt kurser med lærere fra ind- og udland, afholdt internationale symposier med flet som hovedtema og "Store Pileog Kurvedag" - et samlingssted for kurvemagere og kunstnere til fagligt samvær forbundet med en udstillings- og markedsdag. Dette arrangement har været afholdt 6 gange. Perigord af Eva Seidenfaden Eva har, ligesom Ane, deltaget i udstillinger i ind- og udland, og sammen har de to kunstnere stået for fletteprojekter for kvinder i Zambia og Zimbabwe. Projekterne har bl.a. det formål at løfte de lokale kvinders indtjeningsmuligheder. Begge kunstnere arrangerer kurser i Zimbabwe også i foråret 2015, og derfor kan de ikke selv være til stede på udstillingen Kristi Himmelfartsdag. Men vi kan se et udvalg af deres værker, som også er til salg, og vi får mulighed for at se en film som omhandler projektet i Zimbabwe. Musikalsk underholdning Cecillie Boris Fleggaard er 22 år og går på MGK's klassiske sanglinje i Århus. Hun vil til udstillingen blive akkompagneret af guitarist Camilla Overgaard, og de vil udover at performe nogle klassiske numre måske også spille lidt rytmisk. Der er gratis entré. Vel mødt til en på flere måder kunstnerisk markering af Kristi himmelfarts dag! 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Mariæ bebudelsesdag Brian Ravn Pedersen Luk 1,26-38 Søndag , kl Palmesøndag Emmy Haahr Jensen Matt 21,1-9 Torsdag , kl Skærtorsdag Brian Ravn Pedersen Matt 26,17-30 Fredag , kl Langfredag Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Liturgisk gudstjeneste Søndag , kl Påskedag Emmy Haahr Jensen Mark 16,1-8 Mandag , kl Anden påskedag Brian Ravn Pedersen Luk 24,13-35 Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 20,19-31 Søndag , kl s. e. påske Emmy Haahr Jensen Joh 10,11-16 Kirkefrokost Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 16,16-22 Fredag , kl Konfirmation 7. A Emmy Haahr Jensen Lørdag , kl Konfirmation 7. B Brian Ravn Pedersen Lørdag , kl Konfirmation 7. C Brian Ravn Pedersen Søndag , kl Konfirmation 7. D Emmy Haahr Jensen Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 16,23b-28 Kirkekaffe fortsættes i næste spalte fortsat fra forrige spalte Torsdag , kl Kristi himmelfarts dag Emmy Haahr Jensen Mark 16,14-20 Se den foregående side Søndag , kl s. e. påske Emmy Haahr Jensen Joh 15,26-16,4 Eskegården 7/4 og 5/5 kl Fredag den 1. maj kl : 7.A Tobias Rauff Bjørnholt Jens Christian Mølgaard Christensen Anders Lund Lyngsø Molte Kroun Parkvil Viktor Tholstrup Skjøth Magnus Blandfort Willer Caroline Frandsen Emilia Gordon Clara Thorup Jønsson Elfrida Marie Stensgaard Løhndorf Sofie Nors Madsen Ida Obel Magnussen Hanne Aagaard Nielsen Signe Bang Nielsen Andrea Steen Steffensen Nanna Steen Steffensen Pernille Buus Søgaard Lørdag den 2. maj kl. 9.30: 7.B Emil Blaabjerg Fangel Anders Hassager Anders Lyngfeldt Jensen Carl Nors Mathiassen Anton Skjoldborg Therkelsen Laura Noe Helligsø Bach Line Haudrum Grann Emma Kolind Kjerkegaard Katrine Marie Laursen Louise Buskov Møller Johanne Surbhi Dyberg Simonsen Maria Sodemann Påskekollekt Hvad der lægges i kirkens indsamlingsbøsse i forbindelse med højmesserne i påskeugen, dvs. fra palmesøndag til anden påskedag, vil udelukkende gå til KFUM og KFUK i Danmark. KFUM og KFUK står for en stor del af det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Danmark. Konfirmationer Årets konfirmationer finder sted Store Bededag og de følgende to dage. Der er i år tre 7.-klasser (7.X, 7.Y og 7.Z) på Beder Skole som resultat af sammenlægningerne af 6.A, 6.B, 6.C og 6.D, som eleverne var fordelt på i forrige skoleår. Konfirmationerne gennemføres imidlertid som om klassesammenlægningerne ikke har fundet sted. Derfor bruges herunder de fingerede betegnelser A, B, C og D om årets fire konfirmationshold. Lørdag den 2. maj kl : 7.C Alexander Marquard Agerboe Oliver Skovsgaard Buch Nichlas Alexander Foged Tobias Grunnet Kristensen Anton Schou Larsen Andreas Mortensen Casper Rudy Olsen Lucas From Rasmussen Malte Volquartzen Lærke Fan Møller Abel Caroline Bols Bligaard Katrine Børsting Hofman Pernille Torp Kristensen Sif Just Mikkelsen Sif Bjørn Nielsen Laura Saporito Maria Stegmann Strøeh Mille Kjærulf Winther Søndag den 3. maj kl : 7.D Frederik Nørgaard Eskildsen Marcus Brehm Ginnerup Jonas Ladefoged Hansen Emil Alexander Bundgaard Hasselbrinck Gustav Skyum Skovgaard Jensen Emil Jentoft Kramer Niels Beier Pedersen Bastian Brorsbøl Romby Rasmus Demant Sparbo Sarah Elisabeth Andersen Malene Søltoft Bang Alma Buch Bjerre Sofia Riis Eriksen Anne-Sophie Kvistgaard-Aaholm Laura Ross Caroline Sarto Sigrid Spange Højbjerre Thomsen 6

7 Optakt til påsken Palmesøndag d. 29. marts kl En musikalsk optakt til påsken: En klassisk afdeling for orgel, bevægende sig over i "nordisk klang" og jazzificerede salmer mm. for klaver og kontrabas. Dertil fællessang af gamle og helt nye påskesalmer. Forårskoncert i Beder kirke Onsdag den 20. maj kl Vi får besøg af to garvede og alsidige musikere: Erling Lindgren (tv), organist ved Lemvig kirke, jazzpianist, underviser og komponist især af folkelige og kirkelige sange, er repræsenteret med 12 melodier i Højskolesangbogen. Morten Hansen (th), kontrabassist, ansat i Aalborg Symfoniorkester i en lang årrække, nu underviser ved musikskoler og aktiv i forskellige ensembler. Efter den musikalske optakt i kirken er alle velkomne til at gå med over i sognegården til lidt mundgodt og hyggeligt samvær. Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Bemærk dog, at næste Mandagstræf er fremrykket til at finde sted den 30. marts på grund af påsken. Mandag den 30. marts: Peder Stougaard: Min barndom på et børnehjem. Myter omkring det at bo på et børnehjem. Peter Stougaard boede på Peter Sabroes Børnehjem i Skive, og det var et godt sted at være. Hvad kendetegner et godt hjem? Peter Stougaard fortæller stort og småt om sit barndomshjem. Med Chrysilliskoret Danske sange af Carl Nielsen for kor. Cantique de Jean Racine for kor og harpe og desuden sommerlige og smukke nordiske korsatser og harpesolo med Joost Schelling. Lørdag d. 21. marts kl Højskoledag Onsdag d. 25. marts kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 29. marts kl Optakt til påsken Mandag d. 30. marts kl Mandagstræf Onsdag d. 8. april kl Studiekreds Søndag d. 19. april Kirkefrokost Entré: kr. 50,- Pinsegudstjeneste i Hørhaven - med fælles frokost i det grønne Mandag den 25. maj kl Også i år holder Søndre Provsti friluftsgudstjeneste i Hørhaven 2. pinsedag med sogne fra den sydlige del af Aarhus, for at glædes over det fællesskab, Helligånden skaber mellem os. I lighed med tidligere år arrangeres der gratis bustransport fra Beder til Hørhaven - og tilbage igen. Kl : Afgang fra Beder sognegård Kl : Afgang fra Hørhaven Medbring et tæppe eller en stol at sidde på! I Hørhaven er der ingen kirkebænke, og græsset kan være vådt. Efter gudstjenesten byder Beder Menighedsråd på en gratis frokost bestående af sandwich, øl og vand. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Kom med hele din familie, tag venner og naboer med og nyd pinsens og sommerens glæde i fællesskab med andre. Vi glæder os til at se jer! Vel mødt! Kalenderen: marts - maj Torsdag d. 23. april kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 10. maj Kirkekaffe Torsdag d. 14. maj Kristi himmelfarts dag Onsdag d. 20. maj kl Forårskoncert Mandag d. 25. maj kl Pinsegudstjeneste i Hørhaven 7

8 Døbte siden sidst Noah René Sommer Andersen BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf Studiekredsen EMNE KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Kristendommens rolle i dagens Danmark Studiekredsen mødes for sidste gang i dette forår onsdag den 8. april i Beder sognegård kl Bogen, der arbejdes med, er Og også Thomas var med af Bruno Rasmussen. Enhver er velkommen til at være med. Man kan blot møde op i sognegården på mødeaftenen. Tak til forårets minikonfirmander 2. søndag efter påske, den 19. april kl holder vi afslutning for forårets minikonfirmander. Vi mødes i kirken kl. 11 til gudstjeneste, hvor børnene medvirker. Kl. ca. 12 samles vi i sognegården til en let frokost. Her får minikonfirmanderne overrakt en gave fra kirken til minde om forløbet som minikonfirmand. Bedsteforældre og søskende er velkomne - både i kirken og i sognegården. I et forløb på 3½ måned har børnene været med i forskellige aktiviteter i kirken og i sognegården. Ud over det ugentlige møde for hver klasse, har børn og forældre sagt ja-tak til at være med ved Kyndelmisse, Fastelavn, "Kend din Kirke" og nu til sidst afslutningsfesten, som begynder med morgenkaffe/juice og rundstykker i sognegården, inden alle deltager i søndagsgudstjenesten. NAVNE OG ADRESSER 3. B i sognegården Det har været en glæde for os at lære børnene at kende og at opleve deres energi og lyst til at synge, lytte til bibelhistorier og - ikke mindst - til at gå på opdagelse i vores gamle, smukke kirke. Dejligt var det også, at så mange havde lyst og mod til at optræde på de skrå brædder i kirkerummet ved "Kend din Kirke". Tak til alle minikonfirmander for jeres gode humør. Og ikke mindst: Tak til alle I forældre, som trofast er mødt op for at være sammen med jeres barn i kirken og i sognegården. Velkommen til nye minikonfirmander Tilbuddet om at blive minikonfirmand i skoleåret 2015/16 henvender sig til alle børn i 3. klasse på Beder skole. Tilbuddet er gratis og foregår en gang om ugen efter skoletid. Vi har hold fra skoleårets begyndelse i august og indtil jul, og hold igen fra januar og indtil tiden efter påske. I begyndelsen af juni måned vil alle børn, som efter sommerferien skal gå i 3. klasse, få et brev fra kirken med mulighed for at tilmelde sig på de nye hold, der begynder i august. SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Søndag 22. marts kl. 13:00-15:00 Vandets Dag. Åbent hus på: Malling Vandværk. Søndag 22. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Tirsdag 24. marts kl. 14:00 Sønderjysk kagebord. Pris: 50 kr. Caféen Lokalcenter Eskegården. Fredag 27. marts kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest fredagen før. Lørdag 28. marts kl. 13:00 Gymnastikopvisning. Egelundhallen. Onsdag 1.april kl. 9:00 Mødested: Egelund. Hørhaven / kuperet terræn. Veterantrav. Onsdag 8. april kl. 19:30 Generalforsamling på: Malling Vandværk. Søndag 19. april kl. 9:30-12:00 HOLD-RENT DAG. Mødested Malling: Holmskovvej 10. Mødested Beder: Skolens P-Plads. Søndag 19. april kl. 14:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Torsdag 23. april kl. 19:30 Forårskkoncert, fællessang og det sore østjyske kagebord Entré 25 kr. Cantabile-koret. Malling Sognegård. Fredag 24. april kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest fredagen før. Onsdag 29. april kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Sondrup Bakker. Veterantrav. Torsdag 30. april kl. 19:30 Generalforsamling i Egelund. BMI badminton. Lørdag 9. maj kl. 13:00-17:00 og Søndag 10. maj kl. 10:00-13:00 Spejdernes Loppemarked. Sted: Malling Skole. Se mere på: Søndag 10. maj kl. 19:30 Forårskoncert i Malling kirke Kvindekoret Englevild. Onsdag 13. maj kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Årslev Engsø. Veterantrav. Onsdag 20. maj kl. 19:30 Shades of Blue. Efterskolen for Scenekunst. Entre 165 kr. BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, Se også Fællesrådets hjemmeside: BederMallingAjstrup Nybyggeri & renovering Efterisolering af tagrum Genvex boligventilation Tag/Gulve/Vinduer Totalentrepriser Skoleparken Beder Tlf VI Torsdag 9. april kl. 16:00 Film i Malling Bio og spisning på Malling Kro. Se side 23. Lokalhistorisk Forening. Onsdag 15. april kl. 9:00 Mødested: Egelund. Lisbjerg Skov/ kuperet terræn. Veterantrav. Tirsdag 5. maj Bustur m. middag og sejltur på Haderslev Fjord til Årø. Tilm el Danske Seniorer Beder-Malling. Lørdag 9. maj kl. 10:00-16:00 Loppemarked. Ajstrup Forsamlingshus. Ring , hvis du har lopper, vi må få. Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Kom til Hold rent-dag Søndag den 19. april kl Vi starter med morgenkaffe kl og samler derefter affald til kl Mødested Malling: Holmskovvej 10 Mødested Beder: Skolens P-plads Vel mødt til et par hyggelige timer rundt på stier og veje i vort lokalområde. Din indsats vil hjælpe med til at holde naturen forårsklar. Malling Private Dagpleje Pasning i kærlige omgivelser med ro, til at gro.. Helle Gregersen Lundshøjgårdsvej Vær med, hvor der også sker noget! Kontakt Helle Aagaard, tlf

10 LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder Område Syd: hverdage kl Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J Brugerrådets og Husværtens kontor Tlf man-tors. Kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Træffes torsdage kl på Husværtens kontor. Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, tlf Træffes man-tors. Kl Caféens åbningstider Hverdage kl Weekend og helligdage kl Tlf træffes kl Sundhedsenheden Område Syd Træffes på tlf hverdage kl Sundhedsklinik / Eskegården Åbningstider: man, tirs, ons og fre. kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf , hverdage kl Inge Lise Hansen - ny tovholder for Besøgstjenesten i Beder-Malling Som ny tovholder for Besøgstjenesten i Beder-Malling området vil jeg arbejde på at videreføre det gode arbejde, som min forgænger på området har gjort, og glæder mig til samarbejdet med de frivillige, som gennem årene har gjort et stort stykke arbejde. Jeg vil arbejde ud fra Lokalcenter Eskegården, i tæt samarbejde med frivilligkoordinator Pia Koller. Jeg har boet i Fløjstrup i 23 år, er uddannet pædagog, og har arbejdet med børn og unge i alle aldre. Nu hvor jeg er stoppet på arbejdsmarkedet, har jeg valgt at bruge noget tid på frivilligt arbejde. I ca. 1½ år har jeg været tilknyttet Caféen på Eskegården som frivillig hjælper. Det har været en spændende tid, hvor jeg har lært en masse mennesker fra lokalområdet at kende. Jeg oplever, at der sker mange ting for den ældre generation, og der er rigtig mange gode tilbud på og omkring Eskegården. Et af dem er Besøgstjenesten, hvor borgere kan få en besøgsven, som enten kan komme på besøg til en snak over en kop kaffe, gå en tur eller andet. Der er masser af muligheder. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Der er allerede et korps af frivillige, men jeg håber, at rigtig mange vil melde sig til tjenesten. Jeg kan træffes på: tlf eller mail Inge Lise Hansen, Poppelvænget 2, 8330 Beder Sønderjysk kagebord i caféen ved Lokalcenter Eskegården Tirsdag den 24. marts kl Pris: 50 kroner Frivillige cykelpiloter efterlyses til Rickshaw-cyklen i Malling Der er bevilget penge fra Aarhus Kommune til indkøb af en Rickshaw-cykel med motor på. Cyklen er et spændende nyt friluftstilbud til borgerne i plejeboligerne ved Starupvej 9 i Malling og andre interesserede ældre eller handicappede borgere og deres pårørende. Der efterlyses frivillige cykelpiloter, der bliver grundigt lært op til opgaven, inden de cykler ud i den skønne natur omkring Malling. Cyklen giver borgere uden mulighed for selv at bevæge sig ud i naturen, en enestående chance for at opleve vinden i håret og mærke de forskellige årstider på tæt hold. Hvis du vil vide mere om dette nye tilbud, er du velkommen til at kontakte Pia Koller på tlf Generationsugen Igen i år fejrer vi brobygning mellem generationerne i Aarhus kommune. Det bliver i ugen fra den 13. april 19. april, hvor der arrangeres forskellige aktiviteter på hhv. Lokalcenter Eskegården, plejeboligerne Starupvej 9 i Malling og Kristiansgården i Beder. 10

11 Fredagsspisning på Eskegården Fredagsspisning er sidste fredag i måneden fra januar til april kl. 18:00. Efter princip først til mølle Fredag d. 27. marts kl.18:00 Fredag d. 24. april kl.18:00 Fællesspisning på Eskegården. Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. kl. 12:00 fredagen før. I Pensionistforeningen har fået nyt navn Ved generalforsamlingen tirsdag d. 27. januar på Eskegården var der ca. 65 deltagere. En fornøjelse med så stort et fremmøde. Gunhild Harpsøe, Ingrid Meldgaard (Tull) og Karl Voss blev genvalgt. Linda Nielsen nyvalgt som suppleant. Revisor Knud Erik Breinholt, genvalgt. Bestyrelsen har konstitueret sig med: Formand Jens Karl Rasmussen, næstformand Lina Sørensen, kasserer Ingrid Meldgaard (Tull), sekretær Johanne Jochumsen. Øvrige i bestyrelsen er Karl Voss, Hans Therkelsen og Gundhild Harpsøe. Nyt navn Beder Malling Pensionistforening blev stiftet i Det nye navn er: Danske Seniorer Beder-Malling. Efter generalforsamlingen viste Jørn Westergaard fra De Graa Busser lysbilleder fra bl.a. bustur til Altes Land. Sommerens planlagte udflugter & rejser: 5. maj: Sejltur på Haderslev Fjord fra Haderslev til Aarø. Middag ombord. Tilmelding og betaling kr. 565,- senest d. 22. april juni: 5-dags tur til Vrådal i Norge. Tilmelding og betaling af depositum 500 kr. senest d. 8. april august: 4-dagstur til Nordjylland & Læsø. Tilmelding og betaling af depositum 500 kr. senest d. 9. juni oktober: Det Vestlige Sønderjylland: Besøg på ECCOs hovedkvarter i Bredebro og Hjemsted Oldtidspark i Skærbæk. Middag & Kaffe på Skærbæk Fritidscenter. Tilmelding til Lina ell. Johanne Danske Bank, Odder. Reg. nr Kontonr Nordea Bank, Beder. Reg. nr Kontonr LÆSERBREV Hvor mange dagligvarebutikker skal der være i Beder-Malling-området? Af Ib Chr. Christensen Norsmindevej 90, Malling I FÆLLESBLADET kunne man læse, at der skulle komme endnu en dagligvarebutik, Rema, i Malling. Hvorfor det? Jeg har svært ved at forstå Fællesrådets det ville være godt med flere dagligvarebutikker i Malling -holdning. Indenfor 5 minutters kørsel i Beder-Malling har vi 2 Fakta,1 Netto, 2 brugsforeninger, 1 kiosk,1 bager. Derforuden handler borgerne også ind i Odder og Aarhus i stor stil. Brugsen i Malling har lige udvidet forretningen. I brugsen er der f.eks. en slagter - som i Beder brugs - fagfolk man kan spørge til råds - i modsætning til lavpriskonceptet med skoleelever, der sætter varer på hylder. Alt i alt må mange butikker med ens udbud give mindre omsætning til alle. Frem for at være bevidstløse borgere må vi være bevidste om nærmiljøet - hvad betyder så det? Støt de forretninger, der med deres tilstedeværelse gør Beder- Malling til andet end en soveby med indkøbsmuligheder. Altså snup en med det hele hos pølsemanden, gå i Biffen hos Per, spis på kroen, køb blomster, tag brød med hjem fra bageren - støt butikker, der gør noget for os. Ha også en mening om, hvorvidt vi skal have en Rema 1000 med deres tivoli-logo, en Lidl, en Løvbjerg - ja, find selv på flere dagligvarebutikker, vi ikke har brug for. Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på eller tlf Se også Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: 11

12 Idræt som prøvefag Af Mette Kierbye Hansen og Rikke Klostergaard, idrætslærere FRA I ÅR er idræt blevet et prøvefag i folkeskolen, hvilket betyder, at idræt er et udtræksfag på lige fod med fx mundtlig matematik, engelsk og samfundsfag. I 8. og 9. klasse betyder det ligeledes, at der gives standpunktskarakter i faget. Hvordan foregår prøven efter 9. år? Hvis en klasse bliver udtrukket til idræt, skal de 8 uger inden prøven i fællesskab med deres idrætslærer lave et program ud fra et overordnet tema. Et tema kan fx være køn og idræt, idræt og sundhed, idræt i et historisk perspektiv mm. Programmet er desuden bygget op om 2 udtrukne indholdsområder. Eleverne går til prøve i grupper på mellem 2 og 5 elever. Prøven er både praktisk og teoretisk, og der gives én samlet karakter til hver elev. Indholdsområder i idræt Indholdsområderne, der kan trækkes til prøven er: redskabsaktiviteter, dans og udtryk, kropsbasis, boldbasis og boldspil, atletik og fysisk træning. Idet idrætsprøvens indholdsområder trækkes tilfældigt, bør indholdsområderne også vægtes ligeligt i undervisningen. Det betyder bl.a. at elever og lærere skal vænne sig til et andet og bredere fokus i idrætsundervisningen - at boldspil og især de færdige boldspil i højere grad skal dele pladsen og tiden med fagets andre indholdsområder. Standpunkt og bedømmelse i idræt Standpunktskarakteren og prøvekarakteren i idræt gives som en samlet vurdering af elevens engagement, færdigheder og udvikling indenfor faget. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at eleven kun udmærker sig som en super god fodbold - eller håndboldspiller. For at opnå en god karakter skal eleven også engagere sig i de øvrige indholdsråder og flytte sig rent færdighedsmæssigt. Det at eleven udvikler sig inden for de forskellige indholdsområder vægtes højt. Fra undervisningsministeriets side er det et krav, at elever, der i perioder har funktionsnedsættelser eller kroniske funktionsnedsættelser, skal deltage på det niveau, det er muligt - også til en eventuel prøve. Idrætsundervisning og ikke et fodboldfrikvarter Det er en udfordring for alle, elever såvel som lærere, at idræt er blevet et prøvefag, idet prøven som beskrevet stiller nye krav til undervisningen i idræt. Som idrætslærere ser vi dog mange positive elementer i, at idrætsfaget bliver sidestillet med skolens øvrige fagrække gennem en prøve for faget. Tidligere er idrætsfaget af nogle blevet betragtet som et frikvarter - Et sted hvor en gruppe elever kunne føle sig snydt, hvis ikke læreren låste op til boldskabet og råbte fodbold. De nye krav til idrætsundervisningens bredde tilgodeser flere forskellige indgangsvinkler til idræt. Det kan gøre flere elever interesserede og engagerede i idræt. - Det er ikke kun boldmestring, der tæller, nu skal der også danses! Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard, formand Malene Gade, næstformand Alex Paul Schmidt Niels Tange Møllmann Hanna Timmermann Gunhild Maiken Ravn Dagmar Grummesgaard Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder

13 Besøg af forfatteren Glenn Ringtved Af Ida Jansen og Sarah Smidt, 6.c DEN 20. JANUAR kom Glenn Ringtved og holdt foredrag for hele mellemtrinnet. Han fortalte, hvordan han skriver sine bøger. F.eks. at i nogle af hans bøger har han skrevet på noget, han har oplevet, og så har han fundet på noget, så den blev mere spændende - andre bøger skriver han med hurtigskrivning. Foredraget var rigtig spændende. Man lærte, hvordan han skriver sine bøger, og hvordan man gør dem mere spændende. Når han skriver bøger, lever han sig rigtig meget ind i personen - f.eks. når personen i bogen vil bande, skriver han det også i bogen. Han har over 200 ufærdige historier på Lektiecafé - på tværs af generationer Af Per Bisgaard Viceskoleleder/pædagogisk leder sin computer. En af de bøger, han har skrevet, tog han 7 år om at få udgivet. Vi synes, at han er en god forfatter, der MED DEN NYE folkeskolelov blev der indført lektiecaféer på skolerne. Lektiecaféerne på Malling Skole er organiseret i skolens 3 afdelinger, hvor børnene har mulighed for at læse deres lektier og opleve faglig fordybelse med hjælp fra deres lærer. Lektiecaféen er placeret sidst på skoledagen, og der er stor søgning til den. Som et led i samarbejdet med lokalområdet - den åbne skole, kom vi på ideen, om det var muligt at få frivillige voksne til at hjælpe i lektiecaféerne i indskolingen og på mellemtrinnet. Jeg skrev et indlæg i Fællesbladet, hvor jeg bad interesserede om at melde sig. Der meldte sig hurtigt 9 interesserede personer, hvor størsteparten er personer, der har forladt arbejdsmarkedet: 6 kvinder og 3 mænd. Vi fik aftalt hvilke dage og tidspunkter, de enkelte kunne hjælpe, og projektet blev sat igang. Børnene viser stor glæde ved arrangementet, og der er læring på tværs af generationer. De frivillige samarbejder med lærerne og tilbyder børnene omsorg, tryghed og anerkendelse. Vi er meget glade for det engagement de 9 frivillige hjælpere har vist. De er med til at skabe en god stemning i lektiecaféen og et trygt læringsrum for børnene, som er vigtig for børnenes faglige støtte og udvikling. Hvis der er flere i lokalområdet, der har lyst til at møde glade børn på Malling Skole og at gøre en forskel, så skriv eller ring til skolen!! Det er ikke nødvendigt med særlige kompetencer, kun at du kan lide at være sammen med børn, og har lyst til at hjælpe dem med skolearbejde. I samarbejde med den frivillige finder vi aldersgruppe og tidspunkt for arbejdet. Efter mit møde med frivilliggruppen i december, hvor vi talte om projektet, blev der udtrykt stor glæde blandt de frivillige, og at det frivillige arbejde også var udviklende for dem. To af skolens frivillige beretter I EFTERÅRET så jeg i Fællesbladet, at Malling Skole søgte lektiehjælpere til deres nyoprettede lektiecafé. Det måtte jeg prøve. Mine egne børnebørn bor skriver nogle rigtig gode bøger. Så vi vil gerne anbefale hans bøger. Især En god dreng og Kings of Jutland. langt væk, så det var en god anledning til at andre kunne bruge mig. Det har jeg ikke fortrudt et eneste øjeblik. I min cafe er der ca. 15 børn, og jeg møder kl til Jeg har selv valgt at komme 3 gange om ugen. Jeg kan frit vælge dage fra, hvis jeg har andre planer. Når jeg kommer bestemmer læreren, hvem der har brug for mig. Jeg er hverken lærer eller pædagog, men det er heller ikke meningen. Nogle vil gerne læse højt for mig. Andre synes, at det er en hjælp, at jeg bare sidder der, når de skal genfortælle en historie. Atter andre, når de regner matematikopgaver. Jeg tror, at det giver en slags tryghed med mit nærvær. Min opgave er at opmuntre dem til at komme i gang med lektierne, rose dem, når de får noget fra hånden og ikke mindst se deres glæde over, at de sagtens kan. Mvh. Lis Hygom JEG STARTEDE som frivillig lektiehjælper i AI7 på Malling skole i starten af 2015, og jeg elsker det. Jeg er frivillig, fordi jeg elsker børn, jeg har selv 4, og nu har jeg så fået 20 mere - ikke 2 dage er ens med klassen, hvilket gør arbejdet utroligt spændende: er de trætte, friske, glade, eller i hopla - alt kan ske. Ungerne er fantastiske, hvilket gør, at jeg hver gang går glad hjem og glæder mig, til vi ses igen. Mvh Anniqa Helena Adamsen 13

14 Det bliver godt nok noget andet! sætter fokus på det, skolen egentlig kan og skal kerneopgaven (at lære børn en række færdigheder og kompetencer). Af Hanne Gammelgaard Jensen Skoleleder Malling Skole FOLKESKOLEREFORMEN stiller fornyede krav til lærernes kompetencer i undervisningen. Derfor er det i de kommende år en vigtig opgave, at understøtte lærerne i udviklingen af arbejdet med at tilrettelægge undervisningen med afsæt i læringsmål. Som indledning til dette arbejde mødtes lærerne fra Beder og Malling Skole til en fageftermiddag med lektor og ph.d. i uddannelsesforskning Bodil Nielsen, der er specialist på området. Hvorfor fokus på læringsmål? Eleverne lærer generelt mere, når de ved hvilke læringsmål, de skal sigte mod. Elever trives ved at kende mål og vide, hvad læreren tager som tegn på, at de mere eller mindre har lært det, der var målet. Altså at gøre det muligt/tydeligere for eleverne at kunne følge egen faglige udvikling. Forskningen viser, at netop disse forhold er afgørende for, at elever får det størst mulige læringsudbytte af undervisningen. Fokusskift - fra mål for undervisningen til læringsmål Undervisningsministeriet har udarbejdet forenklede Fælles Mål for alle fag. Disse træder i kraft fra skoleåret 2015/16. Det er en ændring fra mål for undervisningen til læringsmål. Læringsmål er mål for, hvad eleverne skal kunne altså mål for elevernes læringsudbytte. Læringsmålene skal være styrende for valg af emner og aktiviteter. Altså en ændring fra fokus på hvad eleverne skal lave til fokus på, hvad eleverne skal lære. Tidligere var der i vejledninger fra ministeriet fokus på, at lærerne skulle motivere eleverne og give dem nogle gode oplevelser gennem undervisningen. Derfor fik læringsmålene tidligere en tilbagetrukket rolle, måske kun i baghovedet af lærerne, fordi motivationen og oplevelserne var det primære. Ændre tænkningen Lærernes opgave ved planlægningen bliver altså, at ændre tænkningen fra emner og aktiviteter som udgangspunkt for undervisningen, til læringsmål som styrende for planlægningen. En ændret tænkning fra: Hvad kan fange dem? til: Hvilke eksempler, opgaver m.m. kan de lære af som også kan fange dem? Der sker en forenkling, det centrale i fagene får fokus. Bodil Nielsen fremhævede i oplægget for lærerne at arbejde med læringsmål At ændre kultur tager tid At arbejde med læringsmålsstyret undervisning er et langt sejt træk. Det kræver noget nyt af os alle - elever, personale, forældre og skoleledelse. Det næste trin er, at vi nu er i gang med at blive fortrolige med de nye forenklede Fælles Mål. Vi er en del af Undervisningsministeriets udviklingsprogram: Fokus på læringsmålsstyret undervisning her i foråret. Vi deltager i udviklingsprogrammet med dansk og matematik på alle klassetrin og de naturfaglige fag og de humanistiske fag på mellemtrinnet og i udskolingen. Udviklingsprogrammet har fokus på, hvordan læringsmålsstyret undervisning bedst planlægges, gennemføres og evalueres med udgangspunkt i de forenklede Fælles Mål. Vejledere, ressourcepersoner og os i skoleledelsen har været på et halvdagsseminar i læringsmålsstyret undervisning. Nu skal en række lærere på heldagsseminar i fag/fagblokke. Endvidere får vi en startpakke med div. planlægningsværktøj. Derefter vil vi udarbejde en konkret plan for, hvordan vi tilrettelægger det begyndende arbejde med læringsmål i skoleåret 15/16. Vi tager et skridt ad gangen 14

15 En god skole og et godt skoleliv Et fælles ansvar Af Alex Schmidt og Per Lysgaard Skolebestyrelsen En appetitvækker til forårets dialogmøder for forældre JEG TROR, En god skole og et godt skoleliv er en målsætning, vi alle kan blive enige om. Hvis vi forældre blev spurgt om vores overordnede forventninger til vores børns skoleliv, vil mange nok komme frem med noget tilsvarende. Det er netop dette forventningsspil, vi i skolebestyrelsen vil have fokus på her i foråret. Hovedpointen i dette forventningsspil er, at forventningerne går begge veje Eller rettere: alle veje mellem skolens hovedaktører: Personale, forældre og elever. Hvis vi som forældre vil have en god skole, må vi også erkende, at skole ikke kun er noget, man går til. En god skole er bygget op omkring et velfungerende samarbejde, og gensidige forventninger. Det er heldigvis ikke ny viden på Malling Skole, men temaet har nok gavn af at blive taget frem til debat en gang i mellem. Skolereformen forpligter skolebestyrelsen til at formulere en række principper for skolen, og herunder bl.a. Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem. Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at vi ikke kun får udarbejdet et princip for at efterleve lovens krav, men at vi får skabt en ramme for et godt gensidigt samarbejde mellem skolen og hjemmene. For at gøre dette bæredygtigt, er det vigtigt, at alle vi forældre spiller ind. Derfor vil vi gerne se jer til et dialogmøde den 23. april, hvor vi har inviteret psykologen Jens Andersen. Jens Andersen har sin spidskompetence inden for Skole-, Børn- & Ungeområdet og er mester i at kombinere sin faglighed og sin lune nordjyske humor. Der er derfor lagt op til en spændende og inspirerende aften omkring den rolle og det ansvar, vi Motorisk træning - et tilbud i Malling SFO og skole Af Michael Lee og Gitte Nygaard I SAMARBEJDE med neuro-optometrist Thomas Kirkfeldt fra Billund har Malling Skole startet et indlæringstilbud, da vi ønsker at give børn med indlæringsvanskeligheder en bedre forudsætning for indlæring. Det gør vi gennem motorisk, sansemotorisk og øjenmotorisk træning. Indlæringstræningen gør at børnenes evne til at koncentrere sig, fokusere og indlære øges. En sidegevinst er, at barnets selvtillid og selvindsigt øges på den måde, at hvis man træner og øver sig i noget, så bliver man bedre. Også selvom det i starten er svært, så giver vi ikke op. Altså få lidt fightergen op i børnene. Vi tager udgangspunkt i grundmotorisk træning, som består i styrkelse af labyrintsansen, muskel-ledsansen og taktilsansen. Træningen fordeles mellem skole, SFO og hjemmet, men den primære indsats ligger i skoletiden. Træningsperioden forløber over 4 måneder, hvor der trænes hver dag i en lektion (45 min. ) Alle mennesker har små systemfejl, som gør, at der er nogle ting, der er svære, som fx læsning, koncentration, fokusering mm. Ved hjælp af træning kan man afhjælpe disse problemer. Vi ved også at 80 % af al sansestimulation går gennem øjnene og har direkte forbindelse til hjernen, så øjenmotorisk træning er derfor et vigtigt aspekt i vores træning. Så ved at gennemføre grundlæggende motorisk fundaments træning både motorisk og øjenmotorisk sætter vi barnets indlæringsmotor op i gear og hjælper dem, så de har større chance for at kunne modtage den undervisning, som de tilbydes. Vi har netop afsluttet første kuld, og med udsagn fra forældre og test, som har som forældre, og hvad vi som forældre faktisk kan betyde for ikke bare vores egne, men også hinandens børn. Som man nok kan se ud fra ovenstående, er skolereformen ikke kun noget, der startede den 11. august. Siden skoleårets start har skolen og skolepersonalet lagt et stort arbejde i at efterleve både egne og skolereformens ambitioner for en god skole. Mange ting er lykkedes, andre er ikke men skolen gør en stor indsats for at tilpasse bedst muligt løbende. For at sikre forældredialogen i processen afholder skolebestyrelsen og skolen i samarbejde et dialogmøde om skolereformen den 2/6. Her er temaet evaluering af skoleåret og ikke mindst en orientering om, hvordan skoledage kommer til at forløbe fremadrettet. Kom og vær med til forårets arrangementer, så vi sammen kan medvirke til at skabe en endnu bedre skole. Thomas har været med til at lave, er det meget positive resultater. Alle drengene er gået flere gear op, og der har været en mærkbar forbedring på blandt andet koncentration, øjenmotorik, som jo danner grundlag for god læsning, generel motorisk forbedring, øget selvværd, og så er børnene blevet bedre til at holde fokus. Næste hold starter i uge 8. 15

16 Vognmand H. J. Thomsen ApS 8330 Beder Tlf.: Mobil IV Nyt fra Biblioteket DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER RING: FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET Dan Bolig SAMARBEJDER MED NORDEA Aarhus Glarmesteri BUTIKSRUDER - AUTORUDER Døgn- og weekendvagt PÅ Beder-Malling Bibliotek er vi glade for, at borgerne benytter biblioteket meget i den ubetjente åbningstid, og at de er så gode til at reservere materialer via bibliotekerne på Aarhus hjemmeside. Vi kan se, at der er mange besøg især i weekenderne i den ubetjente åbningstid, og det er rart for os, personalet, at vide, at borgerne passer godt på biblioteket, når vi ikke er der. Beder-Malling Bibliotek skal gerne være et attraktivt sted for borgerne, hvor der er en hyggelig biblioteksstemning, selvom der ikke er personale til stede. Derfor opfordrer vi alle til at rydde op efter sig, når biblioteket forlades, og at lægge de afleverede biblioteksmaterialer omhyggeligt ned i de blå/sorte afleveringskasser eller på afleveringshylderne, fremfor at smide biblioteksmaterialerne tilfældigt på plads. Det vil være med til at skabe en endnu bedre atmosfære på biblioteket. Som noget nyt lægger Beder-Malling Bibliotek lokaler til en nystartet bogklub/læsekreds. Det er lokale kvinder, der står bag denne littære klub. I Bogklubben læses der mange forskellige forfattere og genrer. Til bog-møderne diskuteres det læste, og der udveksles meninger og synspunkter om litteraturen og andre ting, der kan relateres til det litterære emne. Bogklubben mødes hver sjette uge på Beder-Malling Bibliotek. De søger flere medlemmer, så hvis du har lyst til at læse og diskutere skønlitteratur med andre, så er bogklubben lige noget for dig. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke bøger klubben skal læse i foråret, så hvis du har idéer til romaner, er dine forslag meget velkomne. Hvis du vil melde dig ind i bogklubben eller blot have mere information, skal du skrive til bibliotekar Louise Ryge Petersen på mail aarhus.dk. Flere har sagt: Sjovt med billard i Malling Af Ole Krabbe Olesen Døre og vinduer i træ og alu. DS mærket TERMORUDER - BLYRUDER Ved glasskade ring Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder MALLING TURISTBUSSER Sofielystvej 15, 8340 Malling Tlf.: Giro ANNE OLSEN Vognmand 16 DET ER en arbejdsgruppe på foreløbig Kaj Clausen og Ole Krabbe Olesen enige i. Derfor søger de lokaler, billardbord, diverse udstyr og en kaffemaskine til at opstart af billard i Malling. Kaj Clausen er tidligere Horsens-mester i keglebillard. Interesserede kan kontakte Kaj Clausen på mail: eller Ole Krabbe Olesen på: Du kan give dine kommentarer på bloggen: Se også Fællesrådets hjemmesider: og

17 Ny skoleleder på Beder Skole Beder Skoles nye skoleleder vil gerne sætte retning for skolen og definere, hvad det er, vi vil, og hvordan det kan lade sig gøre. Mange bolde i spil Den nye skolereform blev skudt hurtigt fra start, og det var en meget presset arbejdsproces. Der var mange bolde, der skulle i spil. Nu er vi blevet klogere og har flere ideer til, hvordan reformen også kan være. Lars ønsker, at skolen er åben og sørger for at tage den nødvendige dialog. Det kræver, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvad det er forældrene efterspørger. Forældrene skal sige det til os i stedet for, at vi hører det på vandrørene. Det er den eneste måde, vi kan lave en bedre skole på, når vi er i dialog med alle parter. Rum for mere aktivitet En af Lars styrker er, at han har let ved at sætte sig i børnenes sted. Børn lærer ikke på samme måde, og han er meget stor tilhænger af, at skolen angriber læring fra forskellige retninger. Det er den nye skolereform et godt udgangspunkt for. Der er rum for mere aktivitet i undervisningen. Læring, der ikke er doceret, men oplevet læring. Man lærer ved at gøre. Lars Lykkegaard er 45 år og bor i Aarhus. I fritiden bygger han sommerhus ved Norsminde sammen med sin mand Casper og sin datter Karla på syv år. Det er et godt afbræk fra alt det akademiske arbejde. Af Pia Nyrup Boudigaard LARS LYKKEGAARD tiltrådte 1. december 2014 som ny skoleleder på Beder Skole. Han kommer fra Rosenvangskolen i Viby, hvor han har været hele sit professionelle liv. Først otte år som lærer, og derefter otte år som pædagogisk leder. Lars havde ønske om at prøve noget nyt og gerne i et mindre lokalsamfund, hvor skolen er en del af det hele. Han vil gerne have lokalsamfundet udenfor ind på skolen og omvendt. Skolen er næsten midt i byen, og vi skal være et åbent og aktivt sted, som bruges af folk. Vi er sammen om en opgave skolen, foreningerne, erhvervslivet der går ud på at gøre det godt for eleverne og skabe de bedste rammer for dem. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Elisabeth Halse Hans Jørgen Hansen Lene Søgaard Andersen Maria Danø Marie Stenild Petersen Oluf Jensen Susanne Storm Formand for SFO - forældrerådet Poul Erik Holst Karvonen

18 En epoke slutter i Fulden Blomsterstudie Tove Kjær Boisen Tekst og foto: Dan Zachariassen redaktionen Henning Boisen med sin model af en af flyhistoriens ikoner: DC3 Ruth Kjær TRE RASKE markedsdage her i foråret, og 22. marts, hvor der bliver solgt ud af det store varelager, bliver de sidste åbningsdage i Fulden Blomsterstudie. Det er ingen tvivl om, at for mange beboere her i Beder-Malling-området, og for den sags skyld også for mange andre, bliver forberedelserne til årets store højtider, jul og påske, i den grad sat i forbindelse med et besøg i Fulden Blomsterstudie, og derfor er det da heller ikke sært, at mange efterhånden oplever, at sådan har det altid været. Det er selvfølgeligt ikke rigtigt, men sådan har det været gennem de seneste 37 år, siden Tove Kjær Boisen i 1978 for første gang slog dørene op i sit blomsterstudie. Det er indrettet i fødehjemmet Fulden Overgård, der ligger midt i den lille landsby Fulden få kilometer nord-øst for Beder. Tove, der er uddannet indenfor blomsterbinding og blomsterdekoration, er ikke den eneste i familien, der bærer en kunstnerisk åre. Det gør også begge hendes søstre, Esther Kjær Geiger, der er kunstmaler, og Ruth Kjær, der er skulptør, og derfor faldt det da også helt naturligt, at søstrene blev en del af Blomsterstudiet. Det skete i 1987, og siden har stedet også fungeret som galleri med udstilling af blomsterdekorationer, malerier og skulpturer. I øvrigt har også deres kusine Else været en del af teamet. Hun har primært stået for salget. Når åbningstiden har været begrænset til bare 28 dage om året, skyldes det blandt andet, at Tove siden 1993 har været fuldtidsansat som lærer på blomsterbinderafdelingen på Dansk Center for Jordbrugsuddannelse,- skolen som vi lokale i daglig tale stadig kalder for Beder Gartnerskole, - og derfor er det klart, at en yderligere åbningstid hjemme i Fulden ikke har været mulig. I øvrigt har kombinationen mellem arbejdet som lærer og jobbet som selvstændig været en stor fordel for Tove, der gennem alle årene på den måde har haft en helt unik mulighed for at kunne følge med i alle de nyeste trends indenfor blomsterkunst. Der har også været en femte spiller med på sidelinjen, for Toves mand, Henning Boisen, har gennem mange år været Esther Kjær Geiger kendt for sine helt fantastiske hjemmebyggede modelfly, og det har betydet, at mange mænd og drenge er fulgt med til Fulden, når blomsterstudiet har holdt åbent, hvor der så også har været åbent hus i Hennings værksted og i hangaren, hvor de utrolige modelfly har kunnet opleves. Beslutningen om at lukke har søstrene truffet i fællesskab, forstået på den måde, at når en af dem besluttede sig for, at, nu skal det altså være, så ville de slutte sammen, og den tid er så kommet nu. Det er altså ingen dramatik i den beslutning. De er blot enige om at sætte tempoet ned. For Tove og Henning Boisen, der ejer Fulden Overgård, betyder beslutningen om at lukke Fulden Blomsterstudie, at de nu må overveje, hvad der skal ske med stedet. Foruden stuehuset og længerne, som huser forretningen og Hennings værksted, drives de 40 tønder land agerjord også, men i dagens Danmark er et landbrug i den størrelse ikke noget, man kan leve af, så både Tove og Henning er indstillet på, at de på et tidspunkt er nødt til at flytte fra gården. Hvordan og hvornår er endnu under overvejelse, men forberedelserne er i gang. Nu afvikler Tove sin forretning, og Henning har også erkendt, at der fremover næppe heller bliver plads til hans store samling af fly, og derfor er han også så småt gået i gang med at sælge ud. I sandhed en epoke der slutter! 18

19 Kirke & Sogn Nr. 114 Marts - maj 2015 Årgang 27 Kirken er dit hus og mit hus KIRKEN ER DIT HUS OG MIT HUS og i Malling arbejder vi på, at også sognehuset er en aktiv del af kirken og kirkens virke. Derfor glæder det os medarbejdere ved kirken såvel som menighedsrådet, at udvidelsen af sognegården snart er færdig. Som præst så håber jeg at alle sognebørn ved, at sognegården såvel som kirken er jeres hus. Kirken kan noget. Det er et skørt, skønt og fantastisk hus. Vi søger til kirken, når vi søger vore rødder. Mange af Danmarks kirker er meget gamle. De er et vidnesbyrd om, hvem vi er som folk, og hvor vi kommer fra. Her er gammel og ny kunst, her er spændende historier og spor af fortidens mennesker. Og det er ikke et museum for svunden liv, men et levende hus, hvor mennesker af i dag færdes og sætter deres spor. Og så længe kirken er til, er kirkens bygninger også vore huse, bygget til at rumme vore glæder og sorger. Derfor denne opfordring: Brug kirken og sognegården og kirkens præster. Det gør sognet heldigvis også og derfor kan jeg sige: TAK FOR ÅRET DER GIK!. I skrivende stund er det præcis et år siden, at jeg flyttede til Malling. Det har været et vildt år og jeg har med stor begejstring oplevet, at Malling kirke er flittigt brugt. Kirken er i brug hele året og i mange forskellige anledninger. Vi har åbent hver eneste søndag året rundt, men der foregår meget mere end gudstjeneste om søndagen. Min familie og jeg er faldet godt til. Det er godt at bo i Malling og det er et dejligt sted at være med til at lave kirke og være kirke! Sognepræst, Christine Bugge Nyt fra menighedsrådet Hurra vi bygger om, blev der skrevet på plakater for nogle måneder siden. Og ja - vi bygger om, og det går godt fremad. Vi er nu kommet så langt, at det gamle stuehus er genopstået som en smuk og dejlig ramme om det daglige arbejde for medarbejderne. I skrivende stund er næsten alle møbler kommet på plads, papkasser med flytterod står fint og pænt på gulvet men om ganske få dage er alt sat på plads, og en ny dagligdag er begyndt. Vore sale er jo tidligere bygget om, og er taget i brug her er lidt udfordringer med akustikken som vore dygtige rådgivere er i færd med at finde en løsning på. Beder har givet tilsagn om at yde hjælp af forskellig slags, hvor de kan. Derfor skal der lyde en stor tak til både menighedsråd og ansatte ved Beder Kirke. Så vi er færdige i begge ender, og mangler kun det der er i midten, men det er også meget væsentligt, for her kommer vort nye køkken, omklædning, bad og toiletter for medarbejderne og ikke mindst den nye indgang, nye toiletter og garderobe for alle jer der kommer i sognegården. Mens de sidste byggearbejder foregår, vil adgangen til medarbejdernes kontor og til salene skulle ske ad midlertidige veje, ligesom toiletterne er midlertidige men det har været væsentligt for os, at sognegården er i daglig drift, mens der bygges om, således vi alle kan mærke og høre at der arbejdes. Vi glæder os til at vi sammen med alle jer, der bruger sognegården, kan komme i de nyrenoverede lokaler.vi håber neget, at Mallings nye sognegård springer ud sammen med bøgen og når græsset bliver grønt, vil vi holde en indvielse så derfor følg med på vor hjemmeside og i lokalaviserne. PS: Ikke alt er som det plejer, vor sognekoordinator er på barsel, og har fået en lille pige og derfor har vi fået Lene Aagaard Nielsen som barselsvikar frem til udgangen af året. Gorm Nørmark-Larsen, Barselsvikar for sognekoordinatoren Mit navn er Lene Aagaard Nielsen, og jeg skal være barselsvikar for Anne-Katrine Ladefoged resten af Jeg er uddannet antropolog og har to andre jobs som landsleder i Wycliffe Danmark og gudstjenestemedhjælper i Skjoldhøj Kirke. Jeg bor i Hasle og er en ivrig amatørskuespiller i min fritid. Jeg glæder mig meget til at blive en del af Malling Kirke. 19

20 Forårskoncert i Malling Kirke Søndag den 10. maj kl Kvindekoret Englevild Christiane Bayer Hvas, klaver Kirse Westerberg, violin Winni Kilsgaard, dirigent Englevild Kvindekoret Englevild og solister vil fejre komponisten Carl Nielsens 150 års fødselsdag og forfatteren Halfdan Rasmussens 100 års fødselsdag med nogle af de korsange og fællessange, som er kendte og elsket af mange - og også nogle af de sange, der fortjener at blive mere kendt. Dertil andet godt fra korsangens verden og instrumentale indslag for violin og klaver. Læs mere på Måltidsfællesskab på skærtorsdag Torsdag den 2. april kl indbyder Malling Kirke til måltidsfællesskab i anledning af skærtorsdag. Der indledes med en kort stemningsfyldt andagt i kirken, hvorefter der vil blive serveret et påskemåltid, som vi nyder sammen i fællesskab. Kom og vær med til en stemningsfyldt aften i kirken og tag familien og naboen med. Pris: Voksne kr. 75, børn fra 7 år kr. 25, børn under 7 år spiser gratis. Tilmelding pr. mail til senest den 24. marts. Torsdagstræf Ved Torsdagstræf samles vi om foredrag/underholdning/musik og sang fra Højskolesangbogen, samt hyggeligt samvær omkring kaffebordet. Kaffe med brød koster 20 kr. Torsdag den 16. april Dronningens fødselsdag! Monarkiet: fortid, nutid og fremtid Kongehuset befinder sig mellem fortid og fremtid og eksisterer alene i kraft af dets evne til at virke som nationalt samlingssymbol i nutiden. Det moderne monarkis Foto: Billed-Bladet fundament er folkets opbakning, og det er primært monarken, der skal sikre denne. Men hvilke krav stilles der i grunden til en moderne regent i et konstitutionelt monarki som det danske? Hvilken rolle spiller kongehuset i samfundet? Er dets eksistens truet, eller er fremtiden sikret med det populære kronprinsepar? Vi får besøg af Jon Bloch Skipper, som er cand.mag. i historie med speciale i kongehusets historie. Han er forfatter til en række populærhistoriske bøger om emnet og optræder som royalekspert i medierne. Han har desuden virket som konsulent på en række royalhistoriske projekter samt skrevet, redigeret og bidraget til bøger om bl.a. udenrigspolitik, erhvervshistorie og Danmarks historie. Siden 2008 har han været tilknyttet BILLED-BLADET som redaktør af den kongelige brevkasse. Kom og vær med til en festlig fejring af Dronningens fødselsdag - hvor vi har lidt ekstra godt til ganen i Malling sognegård. Sognedag Sognedag med kirkefrokost i Malling Sognegård Søndag den 12. april kl Afholdes årets menighedsmøde for hele menigheden som sognedag med kirkefrokost i sognegården. Sognedagen afholdes i forlængelse af søndagens gudstjeneste i Malling Kirke kl Efter gudstjenesten indbydes alle til et let traktement i sognegården. På sognedagen er menighedsrådet og kirkens præster til stede, og der vil blive informeret om det forgangne år i Malling Kirke og skuet frem mod aktiviteterne i og omkring kirken i 2015, ligesom det vil være muligt at få en rundvisning i den nye sognegård. Der vil være rig mulighed for at komme med ris og ros, ligesom det vil være en god anledning til at komme med ideer og forslag til arbejdspunkter, der fremadrettet ønskes varetaget af menighedsrådet. Kom og vær med i Malling laver vi kirke sammen! 20

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Eskegården Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Eskegården 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 TRÆVÆRKSTED 4 HUMØRKLUBBEN 4 FÆLLESSPISNING 4 HYGGEKLUBBEN

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 29-10-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse Nyhedsbrev nr. 2 S September 2015 35. årg SeptemberNyt UP-COMMING BANDS Planet Emily`s på Øse Forældredøgn Kunst i skov og tunnel Storm P Personlige insekter og postkort Efterskolernes dag Kalender for

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere