Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

2 Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk af specialister VISOs rådgivningstilbud En typisk sagsgang

3 Hvad er VISO? Et nationalt specialrådgivningstilbud under Socialstyrelsen Tilbyder specialiseret viden og erfaring fra praksis Yder gratis rådgivning fra eksperter og praktikere i det landsdækkende specialistnetværk Bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. Hvem kan bruge VISO? Kommuner, regioner og specialinstitutioner/-tilbud Borgere

4 Hvornår kan du bruge VISO? Brug VISO, hvis din kommune har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. Få rådgivning fra praktikere og eksperter i sager om: Udsatte børn, unge og voksne. Børn, unge og voksne med handicap. VISOs rådgivning omfatter: Personsager/enkeltsager. Grupper af borgere med samme problemstilling.

5 VISO - en netværksorganisation Specialisterne i det landsdækkende netværk er VISOs rygrad Over 100 specialister fra hele landet er med i netværket Netværkets specialister kan blive inddraget i en sag/henvendelse Specialisterne er: Kommunale Regionale Selvejende Private VISO Specialister

6 Specialisternes fagområder Eksempler på specialister: Center for Hjerneskade, København Vejlefjord Taleinstituttet, Ålborg Specialrådgivningen, Holbæk Specialrådgivningen for Småbørn, Odense Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

7 VISO tilbyder rådgivning Personsager Et individuelt tilrettelagt rådgivningsforløb om borgerens konkrete problemstilling og behov. Fokus på, hvad den relevante støtte til borgeren kan omfatte. Grupper af borgere med samme problemstilling Udvikling af tilbud og støtte til en gruppe af personer med samme problemstilling. Rådgivning om specialundervisning og specialpædagogisk bistand sker på baggrund af henvendelse fra PPR, skole eller børnehave.

8 VISO tilbyder udredning Udredning VISO kan bistå med en afdækning og beskrivelse af borgerens situation eller af undervisningsbehovet. Det er den kommunale forvaltning, som kan anmode om en udredning. Handler det om specialundervisning, giver VISO alene bistand til kommunens egen udredning.

9 Typer af problemstillinger Børne- og ungeområdet Autismespektrum Opmærksomhedsforstyrrelse Hjerneskade Udviklingshæmning Udadreagerende adfærd Omsorgssvigt

10 En typisk sagsgang Rådgivning sker i direkte dialog med henvender. 1 Kommune, specialtilbud eller borger henvender sig til VISO. Henvendelse kan ske telefonisk, på mail eller via henvendelsesskema. Brug VISO, når din kommune har brug for supplerende ekspertise, viden og erfaring. 3 Specialister fra netværket leverer rådgivning og/eller udredning eller bistand til udredning. Hvis en samtale ikke er nok aftaler VISO konkrete ydelser med en eller flere specialister. 2 Sagen drøftes med en VISO-konsulent. Nogle gange er en samtale med VISOkonsulenten nok til, at du kan komme videre.

11 Kommunen er ansvarlig myndighed VISOs rådgivning er vejledende. Det er altid kommunens beslutning hvilke indsatser, der bliver sat i værk i en borgers sag. VISO rådgiver om, hvad et tilbud bør indeholde, men kan ikke pege på et konkret tilbud. VISO rådgiver ikke i forhold til juridiske spørgsmål.

12 Spørg os Når samme sag har flere problemkomplekser. Hvis din kommune har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring om særlige problemstillinger. Ringe effekt af sædvanlige metoder og hidtidige indsatser. Behov for støtte til den rette proces i sagsbehandlingen. Støtte til samarbejde mellem kommune, borgere og pårørende.

13 Efterspørgsel på VISOs viden Behov for konkrete redskaber og metoder Flerhed af problemstillinger hos personen Særligt udtalt problemstilling Behov for viden om problemstillingen/målgruppen Andet 41 pct. 39 pct. 29 pct. 20 pct. 15 pct. Tabel: De fem hyppigst forekommende problemstillinger i henvendelser til VISO i Hver henvendelse vil dog typisk indeholde flere forskellige problemstillinger.

14 Efterspørgsel på VISO i henvendelser i 2011 svarer til 10 % stigning i forhold til % flere henvendelser på børneområdet i forhold til 2010 ca. 2/3 af henvendelserne har fået tilstrækkelig sparring via en VISO-konsulent er blevet til rådgivningsforløb i VISO s specialistnetværk 26 % af henvendelserne var fra borgere Henvendelserne fordeler sig på: Børn og Unge: 38 % Voksne: 41 % Specialundervisning: 16 % * 5 % er Ikke kategoriseret, hvilket fx er rådgivning om grupper, der ikke entydigt kan henføres til en enkelt kategori

15 Case Henvender: En større kommune 6-årige Mohammed har pådraget sig en erhvervet hjerneskade og epilepsi. Mohammed bliver let ked af det og vred. Kontakten til andre børn er vanskelig. Børnehaven ønsker rådgivning, da de ikke tidligere har haft børn med erhvervet hjerneskade. Der er en god kontakt til hjemmet, men det er ikke altid det lykkes at videreføre børnehavens strategier i hjemmet. Børnehaven mangler viden om problemstillingen og ønsker konkrete redskaber. Aftalt VISO-ydelse: VISO-specialisterne Center for Hjerneskade og Etnisk Rådgivningscenter NOOR yder udredning med efterfølgende rådgivning.

16 Case Henvender: PPR i en større kommune. Anne er 17 år. For 4 år siden blev hun behandlet for meningitis. Sygdommen har medført, at Anne har svært ved at huske, hun kan ikke længere overskue at lave mad, hvilket hun kunne før sygdommen. Det tager længere tid for Anne at lave lektier. Anne startede på handelsskolen sidste år, men måtte erkende, at det var for tidligt, hun kom derfor tilbage til 10.kl. Anne er lige startet på handelsskole igen. Anne og forældre vil gerne have rådgivning ift., hvordan de bedst støtter op om Annes videre udvikling. Aftalt VISO-ydelse: VISO-specialist Center for Hjerneskade, hvor der er aftalt et VISO forløb der har fokus på rådgivning til forældre og Anne.

17 Case Henvender: sagsbehandler i en mindre kommune Sofie er 2 år gammel, da dagplejemor en dag finder Sofie bevidstløs i havebassinet. Sofie udskrives efter få dages indlæggelse, da der ikke findes tegn på særlige problematikker. Hun starter derefter op i dagpleje igen. Sofie går nu i 7. kl. og forældrene oplever, at der er daglige opgaver, som Sofie har svært ved at udføre, hun har manglende initiativ og virker svær at motivere. Forældrene har på eget initiativ fået Sofie neuropsykologisk udredt ved privatpraktiserende psykolog, da de er i tvivl, om Sofies problemer skyldes almindelige teen-age adfærd, eller om det er tegn på skader efter drukneulykken. Aftalt VISO-ydelse: Børnecentret for Rehabilitering tilbyder rådgivning til Sofie og forældre med henblik på strategier til, hvordan de kan håndtere de problematikker, Sofie og forældrene oplever.

18 VISOs vidensfunktion VISO foretager en systematisk vidensopsamling fra personsagerne Vidensfunktionen indsamler, bearbejder, udvikler og formidler viden og metoder inden for VISOs fagområder. Vidensfunktionen varetages i tæt samarbejde med Socialstyrelsens Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Henvender har behov for konkrete redskaber og metoder VISO afdækker, hvilken viden der bliver efterspurgt for at kvalificere egen rådgivning og stille den relevante viden til rådighed for kommunerne

19 Mere information Læs mere på socialstyrelsen.dk/viso eller ring til VISO på tlf.:

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere