Vaarst i kommuneplan 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vaarst i kommuneplan 09"

Transkript

1 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August

2 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til Muldbjergene, Vildmosen og i godt vejr til Hals Barre. Vaarst er godt placeret midt mellem de store Østhimmerlandske naturområder og storbyen Aalborg. Her er det inden for kort afstand muligt at få det bedste af begge dele: Naturen i fuld skala og byens kulturog servicetilbud. Afstanden til Aalborg Midtby er 19 km. Universitetet ligger ca. 10 km borte, og det store erhvervsområde i Aalborg Øst med Grønlandshavn, Vindmøllevingefabrik og Bankocenter ligger ligeledes kun 11 km borte. Inden for 15 minutters transporttid vil Vaarst erne om nogle år få adgang til mindst arbejdspladser. For nu kommer Nordjyllands største hospital inden for 10 minutter med flere end nye arbejdspladser. Alene det at være nabo til et universitet, Naturparken i Vildmosen, 2 golfbaner, Lindenborg Ådal og tæt på Limfjorden og Kattegatkysten er vel et tilstrækkeligt argument for at udvikle Vaarst til en moderne bosætningsby og med hospitalet som nabo taler alt for at opbygge en ny byvækstmodel for Aalborg kommunes sydøstlige område. Vaarst er parat til at tage mod denne udfordring. Kun få byer har gennem årene gjort sig så klar til at opfange en udvikling, som nu endelig ser ud til at blive realiseret. Vaarst har sammen med Fjellerad etableret et moderne kraftvarmeværk, som fyret med Biogas er det mest miljørigtige energianlæg i Aalborg kommune. Andelsboligforeningen Vaarst Vestervang er berømmet af alle og har modtaget Aalborg kommunes miljøpris. Vaarst var først med almene boliger i kommunens landsbyer, og på mange andre områder har Vaarst vist vejen. Vaarst har tre gange modtaget prisen Årets landsby. Allerede i Generalplanen fra 1974 blev det foreslået, at Aalborg skulle have 4 byudviklingsretninger: Mod vest over Frejlev mod Nibe, mod syd over Svenstrup mod Støvring, mod øst over Klarup mod Storvorde og mod sydøst over Gistrup mod Fjellerad/Vaarst. I den nye kommuneplan vil man satse på en uskøn variant, hvor alene den sydøstlige vækstretning udelukkes den vækstretning, hvor hospitalet placeres. Et nyt regionssygehus i korridoren vil ændre drastisk på områdets muligheder for fremtidig udbygning. Et sygehus vil også være springbræt for en attraktiv boligudbygning. Med et nyt sygehus, et stort universitet, et stort antal følgevirksomheder og hele industriområdet i Aalborg Øst er der et væsentligt potentiale for bosætning i nær tilknytning til naturen ved Lindenborg Ådal. Det nye sygehus vil ligge inden for cykelafstand. Det er vigtigt, at Vaarst får andel i boligudbygningen allerede fra starten for at kunne fastholde den eksisterende service. Det må naturligvis foregå i et roligt tempo, hvis en sådan byudvikling skal have organisk karakter. Derfor skal byudviklingen startes op allerede nu, inden hospitalet er klar til at modtage ansatte og patienter om ca. 10 år. For Vaarst vil 5 10 boliger om året give en sådan rolig udvikling. Udbygningen bør ske i et aktivt samvirke mellem kommune, lokalsamfund og private investorer. 2

3 Vaarst - det nærmeste man kommer muligheden for at bo på landet og dog i en bymæssig sammenhæng. Den landskabelige beliggenhed på randen mellem bakkelandskabet og Lindenborg Ådal er med til at gøre Vaarst til et attraktivt sted at bo. Lufthavn Aalborg arbejdspladser Gigantium AAU Nyt Hospital City Syd Golf Lystbådehavn Støvring 15 min Vaarst Lindenborg Vildmosen Rold Skov Golf Badestrand Vaarst har gennem 100 år været et markant centrum for aktivitet i Østhimmerland. Med jernbanen mellem Aalborg og Hadsund blev korn- og foderstof, savværk og maskinfabrik lokaliseret i Vaarst. Det medførte i alt ca. 250 arbejdspladser, som gav omsætning i byens mange butikker og håndværk. I dag er Vaarst stadig centralt placeret. Inden for 15 minutters kørsel er der i dag mindst arbejdspladser, universitet, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter. Med det nye hospital vil der være flere end arbejdspladser inden for rækkevidde. Så Vaarst er værd at satse på! 3

4 Forslaget til byroller Opdel den gamle Sejlflod kommune som man vil lad Vaarst uden for. Analyserer man data fra PLAN09 ser man tydeligt, at Kongerslev og Nr. Kongerslev danner et bypar. I øst er der kystbysamarbejdet og i nord et bybånd med Storvorde og Klarup som de centrale byer. Vaarst og Fjellerad har ikke tilknytning til den gamle Sejlflod kommune. Forslaget til kommuneplan 09 rummer for syd-øst området en række helt uforståelige bymønsterovervejelser. Tilsyneladende er det tanken, at Vaarst og Fjellerad skal danne et bymønsterfællesskab med den gamle Sejlflod kommune. Ved flere møder er spørgsmålet: Hvilke oplysninger har Aalborg kommune om de relationer, som har ført til dette planforslag forblevet ubesvaret. De kommunale planlæggere kan ikke svare. Det er også umuligt at svare på for der findes ikke sådanne relationer. Vi skal derfor protestere mod forsalget om at lade Vaarst (og Fjellerad) indgå i et opland for Storvorde for (som onde tunger siger) at skabe et tilstrækkeligt formelt grundlag for Storvorde til, at byen kan kaldes en hovedby. Vi har intet mod Storvorde, mod hvem vi har spillet mange fodboldkampe, men Vaarst fremtid skal ikke bestemmes ud fra fejlagtige analysekonklusioner. Vaarst og Fjellerad har siden den første kommuneplan og også i et århundrede før hørt sammen med Gistrup og Nøvling i det, vi kan kalde den gamle Gunderup-Nøvling kommune. Disse relationer er der stadig i bl.a. skolesammenhæng, idrætssamarbejde og kollektiv trafik. Der er to veje mod Aalborg fra Vaarst-Fjellerad-Gunderup. Den ene er Hadsund Landevej mod universitetsområdet og Gistrup. Den enden er Nøvlingvej, som stadig flere benytter for at komme til den vigtige Sydvestlige del af Aalborg. Slet Vaarst fra sammenhængen med Kongerslev og Storvorde. Vore relationer følger Hadsund Landevej mod Gistrup, Universitetsområdet, det kommende regionshospital og videre mod Aalborg. Vaarst ønsker at spille en rolle som lokalt center for det nærmeste opland. I en række forhold foregår dette i et samarbejde med Fjellerad. Det gælder bl.a. Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk og Vaarst Fjellerad Boldklub. Dette samarbejde er af praktisk art og til fordel for begge parter. Tilsvarende er der samarbejde med Gistrup om f.eks. idræt. Et sådan græsrodssamarbejde kan udmærket etableres med bysamfund i den gamle Sejlflod kommune, dersom der er behov og ønske derom. Men det er ikke en kommuneplan-opgave. Det vil være naturligt, dersom Gudum og Vaarst i højere grad knyttes sammen, ligesom Torderup og Vaarst i dag har et glimrende samarbejde. 4

5 Grundlag for planen for Vaarst Ser man på regionplanens registrering af landskabet omkring Vaarst, er der næppe tvivl om, at vi har ret i vores gentagne udsagn om, at Vaarst er et endog meget smukt beliggende sted på kanten af Lindenborg og Romdrup Ådal. Det er klart, at mange potentielle boligsøgende og byggende gerne vil bosætte sig et sådant sted, hvis de kan komme i gang. Indtil nu har Aalborg kommune ikke været aktiv i den sammenhæng. Nogle af de vigtige rekreative aktiviteter, som er knyttet til Vaarst er Lystfiskerforeningen, Hesteklubben og Himmerlands Cykelklub. Derudover har Vaarst og Omegns Borgerforening udlån af kanoer til foreningens medlemmer, så de kan udnytte mulighederne på Lindenborg Å. Gennem Vaarst går også de regionale stiforbindelser mod Aalborg, mod Hadsund og mod Gudumholm. Med denne nærhed til natur på den ene side og nærhed til Aalborg Øst på den anden virker det overraskende, at kommuneplanen ikke udpeger Vaarst som et område med vækstpotentiale. Men ser man ordentligt efter i Plan09 materialet, er det tydeligt, at fejlophobningen har gjort sit udslag. Vi vil derfor benytte lejligheden til at korrigere. Sådan skal vurderingen af byvækstpotentialet se ud: Nær til Aalborg 1 Nærhed til centerby 2 Funktionsdækning Infrastruktur/Tilgængelighed Nærhed til skov eller strand 3 Eksisterende rummelighed Væsentlige kulturmiljøer Befolkningsudvikling Udvikling som bosted Tilfredshed med bosted Attraktion som bosted Ønske om byvækst Sum af faktorer Samlet vurdering af vækstpotentiale

6 1. Vaarst er nærmere Aalborg end f.eks. Nibe med 22 km mod Vaarst19 km. Til Aalborg Øst 10 km. 2. Vaarst er kun 7,5 km fra Gistrup ligesom Grindsted i forhold til Vodskov. 3. Vaarst har skov midt i byen og Lindenborg Ådal lige uden for døren. Hvad med V. Hassing og Mou? På denne måde kommer Vaarst godt og vel på linie med byer som Gudumholm, Langholt, Mou og Tylstrup som by med noget vækstpotentiale. Det mener vi godt, vi kan stå inde for. Vi skal derfor anmode om, at Vaarst bliver karakteriseret på linie med ovennævnte byer. Når vi nu er ved fejlretningen, så har Vaarst faktisk dagpleje. Og hvad er der galt med bogbus. Mange i f.eks. Gistrup ønsker at fastholde bogbussen. Se det glade byansigt i sydøstområdet. Det er Vaarst. Alle de glade bysamfund forventer, at Aalborg Byråd følger op på det positive resultat af analyserne og støtter op omkring den ønskede byudvikling. Vaarst glæder sig til at bidrage til den positive udvikling i landdistriktet i Aalborg kommune. Derfor skal vi med i kredsen af byer med noget vækstpotentiale. En Vision for Vaarst I forbindelse med den seneste kommuneplanrevision gav rådmand Henrik Thomsen inspiration til at arbejde videre med en vision for Vaarst. Med støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje kunne den efterfølgende vision præsenteres for offentligheden konsulent var Sven Allan Jensens Tegnestue. Alle der har været præsenteret for planen har udtrykt stor begejstring. Her var endelig en plan, som satte det at bo på landet ind i en sammenhæng og holdt fast i de særlige muligheder for dyrehold og plads. Ligeledes er der skabt rammer for en helt ny boform i sammenhæng med skovrejsning. Når så afstanden til Aalborgs store byudviklingsområde i Aalborg øst og det kommende hospital tages i betragtning, kan det næsten ikke gøres bedre. Fremtidens Vaarst er en landsby, som om 10 år har mindst 600 indbyggere voksende til et robust bysamfund, som kan fungere stabilt som ramme for det gode liv i landlige omgivelser. Det er en by med stor aktivitet på stadion, klubhuset er udvidet, og Vaarst Landsbybad opvarmes af overskudsvarme fra kraftvarmeværket. Friskolen har det godt, men lidt trangt. Børnehaven er fyldt til sidste plads, en købmand klarer sig. Der bygges 5-10 boliger om året i de udpegede udbygningsområder, og et par håndværksvirksomheder har slået sig ned i erhvervsområdet. 6

7 Der kan læses mere i Vaarst oplæg til Planstrategi, som vedlægges. Helhedsplan for Vaarst Boliger i Grusgraven Grusgraven er et unikt rekreativt område med byskoven langs randen mod nord og med udsigt over landskabet mod syd. Den inderste del er udlagt til offentligt formål ligesom de omliggende skovklædte bakker. I 2008 er der etableret et grusgravsudvalg, som arbejder på at anvende grusgraven til samlingssted for forskellige rekreative anvendelser. Dette arbejde er mundet ud i, at projektet er kategoriseret som et fyrtårnsprojekt, og der er med tilskud fra kommunen lavet et forslag til anvendelsen af området. 7

8 I den gældende lokalplan er den yderste del af Grusgraven udlagt til boligformål. Der kan bygges såvel parcelhuse som dobbelthuse. Der kan bygges ejerboliger eller andels- og udlejningsboliger. Arealet er i byzone. Der er bygget 6 almene boliger af Aalborg Boligselskab af Aalborg kommune har udbudt arealet til salg. Det er ærgerligt, at kommunen ikke selv medvirker ved realiseringen af boliger på dette fantastiske sted. Vi opfordrer kommunen til i samarbejde med borgerforeningen at gå ind i realiseringen af et antal boliger forrest i grusgraven. Vestergaards Mark Det har i al tidligere planlægning været Aalborg kommunes mening, at den fremtidige udvikling skulle ske på Vestergaards Mark syd øst for byen. Dette er gentaget i flere kommuneplaner. Her er plads til mange boliger, dersom hele arealet udlægges til parcelhuse, men der er også andre muligheder. Vaarst er netop så langt fra Aalborg, at det er tilladt at lave landbrugsparceller. Det er en boform vi har stor succes med. Vi håber derfor på, at Aalborg kommune vil gå ind i en helhedsløsning for arealet med henblik på udstykning til en variation af boformer. Arealet er i landzone og er for en del optaget i den eksisterende kommuneplan. Umiddelbart kan der udstykkes 7 parcelhusgrunde langs Gudumvej. Disse parcelhusgrunde kan byggemodnes uden store omkostninger. Der skal dog en lokalplan til. Dersom der kan ske en udstykning af parcellerne på den inderste del af Vestergaards mark, vil borgerforeningen til næste kommuneplanrevision fremsætte ønske om yderligere udlæg af areal. Vaarst Engvej I området ved kraftvarmeværket på Vaarst Engvej er der i kommuneplanen udlagt arealer til landbrugsparceller. Arealet er i byzone. Aalborg kommune ejer jorden, og den østligste del er udbudt til salg. En privat har budt på arealet. Et mindre areal er overtaget af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk til sikring af fremtidige udvidelsesmuligheder. Der resterer et areal svarende til 4 jordbrugsparceller bag kraftvarmeværket. Borgerforeningen ønsker at fastholde dette areal til jordbrugsparceller (se efterfølgende skitse, som er præsenteret for rådmanden). Arealet skal altså ikke tilbageføres til landzone, men indgå i en lokalplan for de i alt 8 jordbrugsparceller. 8

9 Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk har erhvervet Arealet frem til vejen. Privat person har budt på arealet matr. Nr. 1y. Hensigt at udstykke arealet i 4 jordbrugsparceller. 2. etape af området udlagt til jordbrugsparceller matr. Nr. 2ax. Arealet er ikke udbudt til salg, men der er interesserede. Det er af stor vigtighed, at arealet med landbrugsparceller bliver fastholdt i kommuneplanen. Dels kan det give kommunen en indtægt ved salg af areal, men det er endnu mere vigtigt for Vaarst, som kan styrke sin position som hesteby. DLG har netop åbnet en ny butik i kæden Land og Fritid i de eksisterende og nu istandsatte bygninger på matr. Nr. 2as. Det retter sig bl.a. mod hobbylandbrug og andre med dyrehold. Det viste forslag til udstykning er tidligere forevist i Teknik og Miljø. Vaarst Vesterskov Der er mange småskove omkring Vaarst. Med Vaarst Vesterskov vil man få en udvidelse af skovområdet og mulighed for forskellige boformer i skoven. Der kunne f.eks. være tale om et skovbofællesskab eller skovboliger på selvstændige skovparceller. Projektet er principgodkendt af grundejer, som overvejer selv at videreudvikle projektet. Projektet er inspireret af Rådmand Henrik Thomsen og indgår som et projekt af særlig karakter med henblik på boliger i skovbevoksning. Området er ikke præcist placeret, men vil hovedsageligt omfatte dele af matr.nr. 7t, Vaarst by. På arealet er udarbejdet en skitse til bebyggelse, som naturligvis skal udvikles yderligere bl.a. i samarbejde med Aalborg kommune. Se efterfølgende skitse. 9

10 Illustration af mulig skovhus bebyggelse Byggegrund på Gudumvej Gudumvej, matr. Nr 22h ønskes af ejer udlagt til boligformål, enten som en slags landbrugsparcel med et delareal i byzone i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, så ejer kan opføre en bolig med tilhørende udhuse. Det noteres, at der er en krydsende kloakledning på den sydlige del af arealet, som reducerer den reelle udnyttelsesmulighed. Alternativt som almindelig byzonejord til udstykning af flere grunde. Den nærmere udformning og afgrænsning aftales med ejer. 10

11 Forslag til areal i byzone Gudumvej, matr. Nr. 22h 11

12 DLG-grunden Efter at have genoptaget aktiviteten i Vaarst, vil DLG gerne være en aktiv medspiller i byens udvikling. DLG overvejer derfor seriøst at udstykke den nordlige del af matr. nr. 2as til byggegrunde. Det kræver naturligvis en afklaring af bl.a. de miljømæssige forhold. Byomdannelse I mange af kommunens landsbyer er der behov for byomdannelse. Især landbrugsbygninger ligger ofte ubenyttede hen. Vi skal foreslå igangsat en konkret byomdannelsesproces for de viste ejendomme 11a, 26a og 27d (evt. 6m). De to ejere er begge meget interesserede i at komme i gang med en byomdannelsesproces for området med henblik på at området kan overgå til boligformål. Vi støtter dette initiativ, idet arealet ligger meget centralt i Vaarst. 12

13 Byudvikling Etape 1 Etape 2 Vi ønsker, at Aalborg kommune skal føre en aktiv jordpolitik, så der hele tiden er byggemodnede arealer til rådighed for de, der gerne vil bosætte sig i Vaarst. I mange år har Aalborg kommune reelt været ene om at eje byggemoden jord i Vaarst. Vestergaards Mark (se tegning på forrige side) er velegnet til byudvikling. Hvis Aalborg kommune overtog arealet ville der være kontrol over udviklingen i de kommende år, udviklingsplanen kunne realiseres etapevis, og der kunne etableres et bæredygtigt bysamfund i den syd-østlige del af kommunen tæt på det nye storhospital. Arealet er særdeles velegnet til udbygning. Det kan deles i etaper. Langs østsiden løber den regionale cykelsti til Hadsund. I stien er placeret den afskærende kloakledning til Aalborg Øst rensningsanlæg. I Gudumvej mod vest er placeret el, vand og fjernvarmeledninger. Arealet er således lige til at gå til. 13

14 Afslutning Vaarst har mange uudnyttede muligheder, for at tilflyttere kan få et godt sted at bo. Såvel de offentlige som private servicevirksomheder vil alle kunne bruge flere beboere. Derfor er det frustrerende, at der intet sker på de kommunalt ejede arealer. Vi håber derfor, at der nu kan skabes grobund for en kommunal indsats for flere beboere i Vaarst. Så skal vi nok gøre, hvad vi kan. Med venlig hilsen, Søren Ejnar Kristensen, fmd 14

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Vaarst Fjellerad april 2009 1 Vaarst og Fjellerad er måske de to landsbyer i Aalborg kommune, som bedst forener muligheden for at

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Giv dine synspunkter til kende...

Giv dine synspunkter til kende... Giv dine synspunkter til kende... i forbindelse med forarbejdet til Kommuneplan 2009-2021 Indhold Forord fra borgmesteren Indledning Din indflydelse Idéer til arealudlæg til boliger og erhverv Assens By

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

LOKAL PLAN 03-020 FEBRUAR 1991

LOKAL PLAN 03-020 FEBRUAR 1991 . LOKAL PLAN 03-020 FEBRUAR 1991 GISTRUP OMRADET GISTRUP LANDOMRADE.d BOLIGER PA LANDBRuGSPARCELLER I VAARST MAGISTRATENS 2.AFD. AALBORG KOMMUNE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Område

Læs mere

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted Grindsted Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning Grindsted i korte træk Oprindeligt landsby opstået langs Uggerhalnevej på nordsiden af Hammer Bakker. Attraktiv rekreativ beliggenhed

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN FORSIDEBILLEDE: LETBANE I BERN PÅ DENNE SIDE : BILLEDE FRA LETBANE I MULHOUSE ANALYSE - FUNKTIONELLE

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 Kærup Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til: Byudviklingsplan. for. Storvorde/Sejlflod

Forslag til: Byudviklingsplan. for. Storvorde/Sejlflod Forslag til: Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod Debat om: forslag til Ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod - Kommuneplantillæg nr. 8.009 Forslaget til ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Boligby med 2.600 indbyggere, kraftig befolkningsvækst og god funktionsdækning

Boligby med 2.600 indbyggere, kraftig befolkningsvækst og god funktionsdækning Frejlev Boligby med 2.600 indbyggere, kraftig befolkningsvækst og god funktionsdækning Frejlev i korte træk Oprindeligt en lille landsby, hvor udbygningen først begyndte i 1960 erne. I dag bosætningssatellit

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Del 4:

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Byudvikling i Aalborg

Byudvikling i Aalborg Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Byudvikling i Aalborg Hvordan ser diskussionen om yderområder ud fra Aalborg Kommune? Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen Næstformand i

Læs mere

Børnehave i Skovsbo - forundersøgelse

Børnehave i Skovsbo - forundersøgelse Kultur og Planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 18 05 Kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Børnehave i Skovsbo - forundersøgelse 24. april 2007 Udvalget for

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening. Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km.

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening.  Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km. Tvis Borgerforening Holstebro Kommune LAG Holstebro U d v i k l i n g s p l a n f o r T V I S 2 0 3 0 Landskabsbælte 1,1 km Herningvej Fremtidig omfartsvej www.pulsen.dk 2 UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR

Læs mere

KIPLINGS ALLÉ 9260 Gistrup 57 attraktive grunde i naturskønne omgivelser

KIPLINGS ALLÉ 9260 Gistrup 57 attraktive grunde i naturskønne omgivelser KIPLINGS ALLÉ 9260 Gistrup 57 attraktive grunde i naturskønne omgivelser Aalborg er beliggende 7 km sydøst for Aalborg centrum. Den nordjyske by er den fjerdestørste i Danmark og har et omfattende og levende

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup.

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. GÅET 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. Vi har af omveje fundet ud af, at der for nogle få uger siden er indgivet forslag til

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere