Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen"

Transkript

1 Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

2 Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske organisation... 2 Ledelse i Thisted Kommune... 3 Børne og Familieforvaltningen... 4 Stillingen... 6 Ansættelsesvilkår... 9 Tidsplan... 9

3 Indledning Thisted Kommunes undervisningschef har fået nyt job som børne- og undervisningsdirektør i Hjørring Kommune, hvorfor stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november Thisted Kommunes HR-afdeling er tovholder på den indledende del af rekrutteringsprocessen i tæt samarbejde med direktøren for Børne- og Familieforvaltningen. Kommunen har indgået aftale med Mercuri Urval om løbende sparring samt bistand i rekrutteringsprocessen i forhold til den afsluttende del. Foreliggende job- og personprofil er udarbejdet af HR-afdelingen på baggrund af drøftelser i ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget består af: Lars Sloth - Direktør, Børne- og Familieforvaltningen Morten Lund - Repræsentant fra afdelingschefgruppen Claus Bøegh - Skoleleder Johannes Nicolajsen - Skoleleder Phillip L. Brand - Repræsentant fra forvaltnings-med Merete H. Gregersen - Repræsentant fra lokal-med Ansættelsesudvalgets opgave er at bidrage til foreliggende job- og personprofil, at deltage i udvælgelse af indkomne ansøgninger, deltage i både 1.- og 2. samtalerunde samt slutteligt bidrage til beslutning om ansættelse i samarbejde med forvaltningens direktør. Direktøren for forvaltningen har den formelle ansættelseskompetence. Kontakt Lars Sloth, direktør Børne- og Familieforvaltningen på telefon eller , hvis du ønsker en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Der kan endvidere rettes henvendelse til kommunens HRafdeling vedrørende opklarende og praktiske spørgsmål på telefon Stillingen søges via Thisted Kommunes hjemmeside Ansøgningsfrist: 10. september 2014 kl samtalerunde: 17. september 2014 Tests foretaget af Mercuri Urval: 22. september 2014 og 26. september samtalerunde: 29. september

4 Thisted Kommune Thisted Kommune har indbyggere og er en del af Region Nordjylland. Kommunen opstod ved kommunalreformen i 2007 som en sammenlægning af kommunerne Thisted, Sydthy og Hanstholm og er geografisk Danmarks 6. største kommune med et samlet areal på kvadratkilometer. Indenfor ca. en times kørsel fra Thisted finder man Aalborg, Åbybro, Brønderslev, Hjørring, Holstebro, Struer, Skive og Viborg. Kommunen er begunstiget af noget af Danmarks mest storslåede natur i egnen mellem det vilde Vesterhav og den blidere Limfjord. Det ultimative Vesterhav har vi ved Klitmøller, der er kendt som Cold Hawaii og som tiltrækker surfere fra hele Nordeuropa, der jager den ultimative bølge. Kommunen har en markant profil på klimaområdet og forventes at være CO2 neutral allerede i Det er på verdensplan en førende kommune, hvor solog vindenergi er en kæmpe faktor i den udvikling. Placeringen af Danmarks nationale testcenter for vindmøller i Østerild er bare en naturlig konsekvens af dette. Kommunen som arbejdsplads beskæftiger ca medarbejdere. Jævnfør sidste gennemførte trivselsundersøgelse, er alle medarbejdere generelt glade for at gå på arbejde, og de oplever en god arbejdsplads og et velfungerende MED-system, der prioriteres højt af ledelsesorganisationen. Den politiske organisation Den politiske organisation består af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og 4 fagudvalg; Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Familieudvalget. Det politiske samarbejde er respektfuldt og ordentligt. Der er en rigtig god politisk tone, hvor man taler pænt til hinanden, uanset om man er enige eller ej, hvilket er med til at skabe positive signaler ned gennem den administrative organisation. Den administrative/organisatoriske organisation Der er 3 direktører i direktionen, der ledes af kommunaldirektøren. Direktionen og afdelingscheferne udgør kommunens strategiske chefgruppe, der mødes jævnligt. Undervisningschefen indgår i den strategiske chefgruppe. Foruden de 3 direktørområder/forvaltninger, rummer kommunen 3 centrale centre, som servicerer alle kommunens afdelinger og arbejdspladser. De 3 centre er Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi og Løn samt Center for It og Digitalisering. 2

5 Kommunes organisering illustreres ved følgende organisationsdiagram: Ledelse i Thisted Kommune I 2012 gennemførte Thisted Kommune en omfattende proces for udarbejdelse af kommunens ledelsesgrundlag med deltagelse af medarbejdere i MEDsystemet og alle lederne i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlaget er opbygget således, at der inden for hvert enkelt ledelsesniveau er nogle tydeligt definerede forventninger til lederen/chefens rolle og ledelsesstil. Dette knyttes op på begreberne kapabiliteter, adfærd og resultater. (Bilag 1) 3

6 Børne og Familieforvaltningen I Børne- og Familieforvaltningen er der ca fastansatte medarbejdere og et budget i 2014 på 782 mio. kr. Børne- og Familieforvaltningen indeholder 3 afdelinger: Dagtilbud og PPR, Børne- og Familierådgivningen, samt Undervisning- og Fritidsafdelingen. Der foregår på nuværende tidspunkt overvejelser omkring fritidsområdets fremtidige organisatoriske placering. Indtil videre vil direktøren for forvaltningen varetage ledelsen af det samlede fritidsområde, således at den nye undervisningschefs fokus udelukkende vil være undervisningsområdet. Organisationen ser pt. således ud: Børne- og familiedirektør Asylområdet Dagtilbud og PPR Undervisningog Fritidsafdeling Børne- og Familierådgivning Stab Stab Stab PPR Folkeskoler Fritid Behandler-sektion Dagpleje De kommunale haller Sagsbehandlersektion Dagtilbud Område Nord Kommunikationscenter Sundhedsplejen Dagtilbud Sprogskolen Tandplejen Område Midt Dagtilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Område Syd Ungdomsskolen 4

7 I Undervisnings- og Fritidsafdelingen er der ansat 17 medarbejdere med en kombination af konsulenter og administrative medarbejdere. Når man tæller skolerne og andre eksterne enheder med, bliver undervisningschefen øverste personaleleder for ca. 900 medarbejdere og med et budget på 468 mio. kr. Den fysiske adresse for afdelingen er på Thisted Rådhus, Asylgade 30, 7700 Thisted. Det er også her undervisningschefen vil have sin daglige gang. Kerneydelser i Undervisning- og Fritidsafdelingen: Folkeskolerne (17 skoler pr. 1. august 2014) Skolefritidsordningerne Specialundervisning Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne og børn Ungdomsskolen Sprogcenter Thisted Opgaverne omkring kommunens haller og foreninger 5

8 Stillingen Undervisningschefens ansvar og overordnede opgaver Undervisningschefen varetager ledelsen af Undervisningsafdelingen. Undervisningschefen deltager desuden aktivt i det tværgående arbejde i forvaltningen. Som undervisningschef referer du til direktøren for Børne- og Familieforvaltningen, og det forventes, at du aktivt bruger direktøren og chefgruppen i forvaltningen som sparringspartnere i det daglige. I chefgruppen involverer du dig på tværs af fagområder, og har en oprigtig interesse i at bidrage til den samlede forvaltnings udvikling. Thisted Kommune har et yderst velfungerende skolevæsen, som både er stort og dynamisk - men alligevel ikke større, end at der er en meget kort vej fra teori til handling. Selvom du som undervisningschef opererer på det strategiske niveau, må du også indstille dig på at meget af arbejdet foregår i marken, hvor du agerer sparringspartner for skolelederne, hvorved du også altid har rig mulighed for at se resultaterne af dine indsatser - populært sagt vil du som undervisningschef i Thisted Kommune have hands-on i forhold til dine arbejdsopgaver. Thisted Kommune er en LP-kommune, hvor alle skoler arbejder med LP-modellen. Fra dag ét skal undervisningschefen vie sin opmærksomhed til at: Implementere udviklingsplanerne der politisk vedtages i november (Bilag 2) Facilitere nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med folkeskolereformen og holde processen i gang, således at det løbende arbejde med reformen gennemføres med succes og efter hensigterne. Efter det første år forventes det, at: Udviklingsplanerne er færdigimplementeret. Der er skabt et tillidsfuldt forhold til skolelederne, eksterne samarbejdspartnere, herunder de faglige organisationer, samt det politiske udvalg. At der fortsat er fokus på den løbende implementering af folkeskolereformen. Der er arbejdet med folkeskolens målsætning og evaluering. 6

9 Undervisningschefen skal derudover hele tiden have fokus på at bevare og videreudvikle det høje faglige niveau på folkeskoleområdet, ved at være en tydelig leder, der med respekt formår at udfordre vores i forvejen dygtige og selvstændige skoleledere. Thisted Kommune ønsker en initiativrig undervisningschef, der både mestrer at igangsætte projekter samt dernæst at følge dem til dørs. At kunne styre driften, og i den forbindelse være i stand til at prioritere, således at linjen/ den fastlagte kurs følges vil også have betydning for ansættelsesudvalgets vurdering. Endvidere skal undervisningschefen løbende: Invitere til dialog med- og reel inddragelse af skolelederne. Turde inddrage viden både tværfagligt og fra eksterne samarbejdspartnere, samt videreføre de tillidsfulde og resultatorienterede relationer. Bidrage til et tæt og værdifuldt samarbejde med MED-organisationen. I Thisted Kommune ønsker vi, at vores undervisningschef fortsat er positiv synlig på landkortet i forhold til debatten om den danske folkeskole. Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund Den ideelle kandidat behøver ikke være læreruddannet, men det vil være nødvendigt at have et mangeårigt indgående kendskab til folkeskolens virke eventuelt gennem forvaltningserfaring. Man hverken kan eller skal være supersagsbehandler på de faglige felter, som man får ansvaret for. Men det er nødvendigt at have en faglig erfaring, hvor man har bevæget sig på undervisningsområdet og har forståelse for at koble teori til praksis. Vigtigst er det, at man som undervisningschef kan lide og udviser respekt for de mennesker, der har valgt at vie deres arbejdsliv til dette fagområde. Som chef skal man have fokus på ledelse og skal kunne dokumentere ledelseserfaring. Det er ønskeligt, at man har en lederuddannelse på minimum diplomniveau eller tilsvarende. Vi lægger vægt på, at vores undervisningschef er procesorienteret med evner til at lytte og tage ind. Ledelse og kommunikation skal falde naturligt både opad og nedad i organisationen, blandt andet ved at udfordre og give input samt sætte mål og retninger og finde veje for gennemførelse af politiske beslutninger. Person-/lederprofil Som vores kommende undervisningschef skal du have stærke relationskompetencer. Du skal have analytiske evner i forhold til at kunne gennemarbejde oplæg og fremlægge sager for det politiske niveau. Dermed er det nødvendigt 7

10 med forståelse for økonomistyring og budgetlægning. Ikke på regnedrengsniveau, men som almindeligt ledelsesredskab. Stillingen kræver personlig robusthed. Du skal turde stå ved at være leder, selvom alle ikke altid er enige i det, du gør. Samtidig er det dog vigtigt, at du arbejder pragmatisk, løsningsorienteret, og søger samarbejdet. Som undervisningschef skal du være bevidst om, at du er rollemodel og troværdig i dit daglige virke. Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil også kigge efter: Gode kommunikations- og formidlingsevner. Personlig integritet og en god portion ordentlighed. Evnen til hurtigt at sætte sig ind i nye arbejdsområder. Evnen til at skabe tillid omkring ens person og virke. Evnen til at træffe beslutninger og omsætte disse i handlinger. Flair for at kunne formulere sig kort, klart og præcist. 8

11 Ansættelsesvilkår Stillingen forventes aflønnet på et årligt lønniveau på omkring kr pension (18,75 %). Stillingen besættes på ordinære vilkår. Tidsplan 21. august 10. september 2014 Annoncering 10. september kl Ansøgningsfrist 12. september 2014 Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 17. september samtalerunde 22. september og 26. september 2014 Test, ledervurdering og referencetagning ved Mercuri Urval 29. september 2014 Rapportering og 2. samtalerunde 29. september 30. september 2014 Forhandling og ansættelse Snarest muligt Ansættelse 9

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

IT-chef Hvidovre Kommune

IT-chef Hvidovre Kommune IT-chef Hvidovre Kommune August 2012 Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af en

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til

Læs mere