Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro"

Transkript

1 Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

2

3 INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget ville stå for finansieringen og afholde tre borgermøder, hvor man i fællesskab fandt frem til en fælles drøm for landsbyens fremtid. Alle kommunens landsbyer havde indtil slutningen af september, mulighed for at ansøge på deres landsbys vegne om at være med i pilotprojektet. Landsbyerne Voerså, Lyngså og Præstbro sendte en fælles ansøgning til Distriktsudvalgets pilotprojekt for landsbyplaner. De tre byer har forud for landsbyplanprojektet arbejdet tæt sammen for at beholde den lokale skole, Stensnæsskolen i Voerså. Dette samarbejde mellem de tre byer begyndte for over ti år siden. DRØMMEN ER AT UDVIKLE EN ATTRAK- TIV BOSÆTNING VED Å, HAV OG BAKKER. OMRÅDETS ATTRAKTIONSVÆRDI FOR SÅVEL FASTBOENDE, TURISTER OG POTENTIELLE TIL- FLYTTERE SKAL UNDERSTØTTES GENNEM AT: A) FREMME OG SYNLIGGØRE OMRÅDETS NATURVÆRDIER GENNEM EN BÆREDYGTIG UDNYTTELSE OG BENYTTELSE AF DISSE. B) SYNLIGGØRE OG UDBREDE KENDSKA- BET TIL OMRÅDETS KULTURHISTORISKE- OG LANDSKABELIGE VÆRDIER C) FREMME SAMARBEJDE OG FÆLLESSKAB MED UDGANGSPUNKT I SKOLE, KIRKE, FORENINGSLIV SAMT ERHVERVSLIV. D) SIKRE, AT OMRÅDETS BASALE FUNK- TIONER OG FACILITETER ER TIDSSVARENDE, AF HØJ KVALITET OG TILSTRÆKKELIGE TIL AT UNDERSTØTTE ET HVERDAGSLIV I OMRÅDET. Samarbejdet mellem de tre byer handler om meget andet end skolen. Der er fokus på at forbedre lokalsamfundet til gavn for både lokale og tilrejsende. Muligheden for at lave en plan for landsbyerne, er derfor en rigtig god mulighed for at fortsætte det arbejde, der allerede er i gang, samt udbygge samarbejdet mellem de tre landsbyers borgerforeninger. Hytter til leje og shelters til fri afbenyttelse i Præstbro. 3

4 VOERSÅ, LYNGSÅ OG PRÆSTBRO LANDSBYPLAN

5 INDHOLD 6 ARBEJDSPROCES 8 LANDSBYPROFIL 24 POTENTALER OG UDFORDRINGER 26 DRØMMEN 28 HANDLINGSKATALOG 5

6 6 ARBEJDSPROCES FORUD FOR DET FØRSTE MØDE ER DER LAVET EN PROFIL AF VOERSÅ, LYNGSÅ OG PRÆSTBRO. 1. MØDE: DRØMME OG STATUS RESULTATER FRA DET 1. MØDE INDSÆTTES I LANDSBYPLANEN 2. MØDE: LOKALT POTENTIALE OG ALMENE TENDENSER RESULTATER FRA DET 2. MØDE INDSÆTTES I LANDSBYPLANEN 3. MØDE: DRØM OG HANDLING RESULTATER FRA DET 3. MØDE INDSÆTTES I LANDSBYPLANEN OFFENTLIGGØRELSE AF LANDSBYPLANEN DET FØRSTE MØDE: DRØMME OG STATUS Alle drømme og ideer for landsbyen skal på bordet, både de store vilde ideer, og dem om de små ting i hverdagen. DET ANDET MØDE: LOKALT POTENTIALE OG ALMENE TENDENSER En ekstern konsulent holder oplæg om, hvordan byen opfattes, når man kommer udefra. Konsulenten vil desuden snakke om generelle tendenser i samfundet, og sætte fokus på de udfordringer, som landsbyerne står over for. Oplægget skal give inspiration til workshoppen og stof til eftertanke. De nye input skal hjælpe i processen med at afdække problemstillingerne/udfordringerne, se nye muligheder og potentialer i landsbyen og nå frem til en fælles drøm for landsbyens fremtid. OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LANDSBYPLANEN UDARBEJDES VOERSÅ, LYNGSÅ OG PRÆSTBRO LANDSBYPLAN 2014 DET TREDJE MØDE: DRØM OG HANDLING På det tredje møde bliver planens endelige indhold diskuteret. Den drøm, som blev valgt på det andet møde, skal viderebearbejdes og finpudses. Herefter skal der være en dialog om, hvordan planen skal implementeres i det daglige, og hvordan den kan bruges som planlægningsredskab fremadrettet.

7 Arbejdet med landsbyplanen på borgermøderne. 7

8 8 LANDSBYPROFIL En af gårdene i Lyngså. LOKAL INFRASTRUKTUR Vejnettet i området for Voerså, Lyngså og Præstbro er generelt veludbygget og tilfredsstillende for bilisterne. Byerne Voerså og Lyngså er forbundet med dobbeltsidet cykelsti. Denne benyttes flittigt af lokale, især skolebørn og motionister. Der er en gangsti fra Voerså by til Voerså Jollehavn. I Lyngså forventes det, at en såkaldt hjertesti bliver anlagt inden for nær fremtid. De nærmeste jernbanestationer er Frederikshavn og Aalborg. Der er ca. en halv times transport til hver. Der er som sådan ikke strækninger, der er specielt besværlige for biltrafikken. Voerså-Lyngså er berørt af meget tung trafik til og fra områderne nord for Lyngså. Strækningerne mellem Lyngså og Sæby, Voerså-Aså og Voerså-Præstbro vurderes som farlige for cyklister og fodgængere, da det her er tilladt for bilister at køre med høj hastighed. Der er ikke cykel- og gangstier på disse strækninger. Med hensyn til IT-infrastruktur er der velfungerende fiberforbindelser med høj hastighed i alle tre byer. LOKALE HERLIGHEDSVÆRDIER Området for Voerså, Lyngså og Præstbro rummer en bred vifte af naturområder. Nogle af de mest markante er hedeområderne i Voerså Hede området og indlandsklitterne syd for Voerså. Derudover er der store områder, der aldrig har været opdyrket, og som rummer såvel geologiske, biologiske og kulturelle spor. Det er blandt andet i sommerhusområderne mellem Nørre- og Sønderklit, og i sommerhusområderne i det gamle rimmer-dopper-landskab mellem Madsgård ved Lyngså og Nordost ved Voerså. Voerså og Præstbro ligger ned til Voer Å, som giver mulighed for lystfiskeri, kano- og kajaksejlads. Lyngså og Voerså ligger ved kysten, og har derfor let ad- Legepladsen i Lyngså. gang til to af de mest karakteristiske kystlandskaber i Danmark, nemlig sandstrande med klitter og strandenge med lavvandede vader. Størstedelen af disse områder er beskyttet af Natura2000-bestemmelserne, og reservatet mellem Voerså og Stensnæs af Jagt- og Sejladsregulering. Områderne omkring Stensnæs har en enestående dynamik og et rigt fugleliv, som giver store muligheder for naturoplevelser ud over det sædvanlige. Kysten er populær hos kite-surfere og rummer gode potentialer inden for lystfiskeri, havkajak-

9 Bålplads og overnatningsmulighed i Voerså. sejlads o.a. Derudover er der langs kysten gode badestrande for børnefamilier. Ved Rugtved mellem Voerså og Fæbroen, Donsted Kær og omkring Voergård slot findes store og gamle skovområder, hvis historie går langt tilbage i tiden. Yngre skovområder med nåletræer er særligt dominerende i trekant-området mellem Lyngså-Mølholt og Dyrheden. Denne type skov vidner om de store skovrejsninger på hederne i slutningen af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet. Tidligere satte områdets natur betingelserne for at overleve, men i dag udgør de et vigtigt aktiv for de lokales jagt og fiskeri og for de mere generelt naturinteresserede. Det vurderes, at områdets natur er af stor betydning, både når det handler om at fastholde lokalbefolkningen, og om at tiltrække nye beboere til området. Af kulturelle seværdigheder i området kan nævnes borgruinen ved Gl. Rugtved, som har voldanlæg tilbage fra Dr. Margrethe d. 1 s tid, Voergaard Slot, og et utal af gamle kæmpehøje langs højdedragene fra Holt Bjerg over Albæk Bakker. Områdets tre byer rummer tre vidt forskellige landsbytyper: Lyngså med tydelige præg af at være bygget op om landbruget og gårdene, Præstbro som den tidligere stationsby, og Voerså, som er bygget op omkring adgangen til åen og havet, og med landbrug og fiskeri som livsnerve. Voerså har over 700 års historie som by, og kroen bestod i mere end 300 år. Talrige fund i området giver vidnesbyrd om stor handelsaktivitet helt tilbage i og før Vikingetiden, dvs. over 1000 år tilbage. Byen rummer endvidere et specielt bymiljø i den gamle bydel Østerbyen. REGIONAL BELIGGENHED Østkystvejen (rute 541) gennem Voerså og Lyngså giver let og sikker adgang til Sæby mod nord, samt Aså og Dronninglund mod syd. Der er fra både Voerså og Præstbro let adgang til motorvejen ved Flauenskjold-afkørslen. Rute 589 giver let og hurtig transport på cirka en halv time til Aalborg-området, herunder også Aalborg Lufthavn og Banegård. De nærmeste store byer er Dronninglund og Sæby, som begge ligger cirka 15 kilometer fra Voerså og Præstbro. Fra Lyngså er der kortere til Sæby. Byerne ligger omtrent 35 km fra Frederikshavn og 45 kilometer fra Aalborg. De primære arbejdspladser i området ligger i landbruget og hos skolen i Voerså. Desuden rummer området en lang række små erhvervsvirksomheder, der tilsammen giver beskæftigelse til over 30 personer. I Lyngså findes en række private erhvervsdrivende inden for især håndværk, havearbejde o.a., PMU uddannelsescenter og XL-byg Trælast, tilsammen omkring 20 arbejdspladser. I Præstbro beskæftiger en række håndværkere sammen med Præstbro Maskiner lidt over 20 mand. BORGERNES INDIVIDUELLE RESSOURCER Der bor per 3. kvartal 2014 samlet godt 1924 indbyggere i området Albæk-Lyngså sogn. Lidt over halvdelen af befolkningen bor i de tre byer, fordelt på 556 i Voerså, 249 i Præstbro og 246 i Lyngså. Det formodes, at egnens befolkningssammensætning fortsat er god. Der er mange unge, som vælger at blive boende og få børn i området. På landsplan siger tallene fra Danmarks Statistik, at der er cirka 23 % af befolkningen i Danmark, som er i aldersklassen 0-19 år. På baggrund af sognestatistikken kan det ses, at den tilsvarende aldersgruppe i Albæk-Lyngså Sogn er 22 % af den samlede befolkning i sognet. 9

10 10 Fodboldklubben i Lyngså. Der er dog en fortsat udfordring i at fastholde denne statistik. Derudover er der også en udfordring i at kunne tiltrække folk udefra, og i at øge diversiteten i befolkningssammensætningen. Området er i dag kendetegnet ved, at en stor del af beboerne er født i lokalområdet, og mange unge bliver i området, hvor familien bor. Der er dog også mange unge, som søger længerevarende uddannelser i universitetsbyerne. De fraflytter området og vender ikke tilbage, da der i området er mangel på den type arbejdspladser. En betydelig del af flytningerne i området foregår mellem byerne, og mellem oplandet og byerne, men der er også tilflyttere fra Dybvad- Hørby-Agersted-områderne. I Voerså og Præstbro er der nogen tilflytning af folk med studieeller arbejdsmæssig tilknytning til Aalborgområdet. Befolkningen i området består af et bredt udvalg af private erhvervsdrivende inden for landbrug og håndværk, lønarbejdere inden for private og offentlige virksomheder, pensionister og folk på diverse overførselsindkomster. Der findes mange ufaglærte i området. Uddannelsesniveauet er overvejende korte- og mellemlange uddannelser, men der findes også flere højtuddannede, som overvejende pendler til Aalborg-området og i nogen grad til Frederikshavn, og som udfører en del af arbejdet fra hjemmearbejdspladser. Der har siden foråret 2014 været igangsat et initiativ med henblik på øget samarbejdet mellem borgere og foreninger i området, og med henblik på at udvikle en fælles plan for området. Der har i den sammenhæng været nedsat en række arbejdsgrupper med deltagelse af mere end 25 forskellige personer ud over borgerforeningerne. Det er borgerforeningernes egen opfattelse og erfaring fra initiativer i forskelligt regi, at der er en stor lokal velvilje til at tage fat, når der er et behov og når der kaldes på folk. Det er dog også erfaringen, at initiativet til aktiviteter ligger på personer i området. Derudover er der med befolkningens sammensætning få med erfaring i at styre processerne, særligt hvis projekterne bliver for store eller komplicerede, eller for papirstunge. Til de tunge opgaver er der en meget stor kreds af meget loyale bysbørn, som ikke er bosiddende i området længere, men som hjælper med de kompetencer de har, når konkrete projekter skal gennemføres. Klitter ved stranden nær Lyngså.

11 Branddammen i Lyngså. FÆLLESSKABETS RESSOURCER Der er generelt et meget højt antal foreninger i området. Ud over de lokale borgerforeninger er det primært idrætsforeningerne og de lokalhistoriske grupper, som rummer de højeste medlemstal. Meget af foreningslivet foregår på tværs af byerne. Særligt de mange aktiviteter, som foregår omkring skolen, idrætshallen og banerne i Voerså, må betegnes som fælles på tværs af byerne. Nogle af de fællesaktiviteter, som foregår på tværs af byerne, har inden for de seneste år omfattet f.eks. Skt. Hans arrangementer, Voerså-revy, Lyngså Marked, Voerså Bluesklubs arrangement, Fodboldskole/Idrætsuge Voerså, Middelalderdage på Voergård samt forskellige fællesspisnings-arrangementer, Harmonikatræf på Voerså Havn, Kirsebær-dag o.m.a. I alle tre byer er der aktivitetspladser med legefaciliteter for børnene. Der har indtil i år været årlige fællesmøder og -arrangementer omkring Den Lokalt Forankrede Skole, et projekt for at skaben en fælles hjemmeside for de tre byer. Fra august 2014 er der dog indgået aftale mellem borgerforeningerne i de tre byer, om at man mindst to gange årligt fremover vil udvide aktiviteterne omkring den lokalt forankrede skole, og afholde fællesmøder eller landsbyråd, som vil sikre en højere grad af koordinering og erfaringsudveksling mellem byerne. Disse møder skulle også gerne skabe grundlag for udvikling af fællesinitiativer mellem byerne. Til de fælles aktiviteter er der meget varierende tilslutning. BYGNINGER OG DET FÆLLES BYRUM Huspriserne i området varierer meget. De dyreste boliger er godt beliggende ejendomme i oplandet, særligt omkring Albæk-Mølholt Bakker, og boliger med havudsigt og/eller å-adgang i Voerså. Typiske priser på enkelthuse i byerne ligger i størrelsesordenen og opad, med nogen variation afhængigt af tilstand og beliggenhed. Der findes få tomme boliger i Voerså og Lyngså. I Præstbro ligger et par gamle huse på hovedgaden, som har stået tomme i flere år, der er dog bevilliget penge til nedrivning af disse. I Voerså er omsætningen på boliger generelt god, der har de seneste mange år næsten årligt blevet bygget nyt. Der er på hovedgaden typisk nogle få huse, som er af dårlig kvalitet og hyppigt til salg. I Lyngså bliver husene normalt også omsat. I Præstbro er handelsaktiviteten lavere. Småejendomme og lystejendomme i bakkeområderne i oplandet er relativt let omsatte. Der findes i alle 3 byer enkelte boliger, Hovedgaden i Præstbro. som er i dårlig stand. Flere af dem, fordi ejeren eller beboeren af forskellige grunde, fx alder, økonomi, psykisk tilstand eller andet, ikke erkender eller magter vedligeholdelsen. Øvrige boliger i området syntes umiddelbart at have et middel-højt vedligeholdelsesniveau. Arealerne omkring skolen og idrætspladsen benyttes til fællesarrangementer. Der er i Voerså endvidere fællesarealer med borde, bænke, legeplads og toiletadgang mv. på den gamle havn, den nye havn og krogrunden. På krogrunden er der etableret bålhytte og stor scene/ trappe, som står til rådighed for byen og oplandets borgere. Der er også et mindre torv midt i Voerså, samt et mindre anlæg i byens nordlige del. 11

12 12 I Lyngså er etableret legeplads med bålsted og overdækket hytte, endvidere er der to branddamme i byen, som ofte er lokalt mål for ture. I Præstbro er der etableret bålhytte i forbindelse med p-plads og landingsplads for kanoer på vestsiden af byen. I byens Natur- og Idrætspark er der en dejlig legeplads, multibane til forskellige boldspil, petanquebaner samt shelters, hytter og bålplads. Parken danner ramme om forskellige arrangementer i årets løb. SERVICETILBUD Egnen rummer en fælles skole, Stensnæsskolen i Voerså, der har fungeret som centralskole i området siden landsbyskolerne blev sammenlagt i Skolen rummer idrætshal, udendørs sportsbaner, multibane mv. Der er i tilknytning til skolen etableret børnehave, SFO-bygning mv. som er i samdrift med skolen. Alle tre byer har oplevet lukning af deres lokale købmænd indenfor de seneste 4 år. Der findes en sommeråben købmand i sommerhusområdet ved Sønder Klit. Eneste aktive butikker i området er Trælast i Lyngså, Motorcykel og cykelforhandler i Voerså og akvarieforretningen i Præstbro. I Voerså findes en sæsonåben cafe i forbindelse med kano-udlejningen ved Å-cafeen. Desuden er der frisør i alle tre byer. Der er medicin-udlevering i Trælasten i Lyngså. I alle tre byer er der klubhuse for idrætsforeningerne. I Lyngså er der endvidere fælleshus i Værestedet og nybygget menighedshus ved Lyngså Kirke. I Præstbro ligger foreningshuset ved stadion. Præstbro Kro kan lejes til foreningsarrangementer. I Voerså er der samlingslokale i byens gamle skole, hvor den lokalhistoriske forening holder til. Endvidere har den lokale spejdertrop Knud Søhane et klubhus med værkstedsbygninger mv. Voerså idrætsforening har et stort klubhus i tilknytning til Skolens idrætshal, der også benyttes til indendørssport. Desuden har byens foreninger som helhed rådighed over mødelokale med adgang til computerrum på Stensnæsskolen. Voerså Jollehavn rummer endvidere en bygning med køkken og mødefaciliteter. Der er to kirker i området, som betjenes af den samme præst; kirken i Albæk og kirken i Lyngså. Ingen af byerne har posthus eller bibliotek. Bogbussen har betjent Holtbjerg, Voerså og Præstbro. Præstbro bysten.

13 LANDSBYPROFIL - KORT OPSUMMERET Lokal infrastruktur: Veludbygget vejnet På nogle strækninger er der cykelsti i begge retninger, på andre veje er der ingen cykelsti Busbindelse til Sæby og Aalborg i hverdagen, ikke i weekenden God fiberforbindelse inden for byzonen, dårlig forbindelse uden or byzonen Lokal herlighedsværdi: -Hedeområde -Indlandsklitterne- -Rimmer-dopper-landskab -Voer Å -Strand -Mose -Fuglereservat -Fugletårn -Legeplads -Havnemole -Jernaldermarker Naturen holder på beboere og trækker nye til Regional beliggenhed: Dronninglund og Sæby ligger cirka 15 kilometer fra Voerså og Præstbro. Byerne ligger omtrent 35 km. fra Frederikshavn og 45 kilometer fra Aalborg, ideelt for pendlere De primære arbejdspladser i området ligger i landbruget og hos skolen i Voerså. Borgernes individuelle ressourcer: 1924 indbyggere i området sogn Albæk-Lyngså Der er mange unge som vælger at blive boende og få børn i området. Alle befolkningsgrupper er repræsenteret Initiativ til aktiviteter hviler på de samme personer Fællesskabets ressourcer: Højt antal foreninger Aktioviteter på tværs af byerne Voerså: Minimum 22 Lyngså: Minimum 8 Præstbro: Minimum 9 Bygninger og det fælles byrum: Varierende huspriser: Huse og grunde i Voerså med adgang til åen og/eller udsigt over havet handles for oppe omkring 2 mio kroner. Typisk pris i området er fra og opad For nyligt er det det lokale plejehjem i Præstbro blevet lukket, pt. er der ingen planer for ejendommen. Servicetilbud: -Stensnæsskolen i Voerså -Børnehave -Håndværkere i området -Dagpleje -Containerplads/genbrug -To kirker i området -Fælles- og klubhuse -Mødelokaler -Små forretninger- gårdbutikker med basale dagligvarer- lokale råvarer Kraftvarme- og vandværker i Voerså, Præstbro samt Rugtved Vandværk Indidviduel opvarmning Borgeruin ved Gl. Rugtved, Voergaard Slot Kæmpehøje Der er ledige erhvervsarealer og parcelgrunde til udstykning som er godkendt af kommunen Ikke en god busforbindelse på Nordostvej, der er telebus - men der er ikke nok information om det Tilkoblet rensningsanlægget i Sæby. Erhvervsdrivende i området 13

14 14 VOERSÅ: INDBYGGERTAL Gennem de sidste ti år er indbyggertallet i Voerså faldet fra i alt 597 til 541. Inden for de forskellige aldersgrupper er der dog forskellige tendenser: I aldersgruppen fra nul til to år har der været et fald fra 2004 til 2009, men derefter er antallet steget, og alt i alt har der været en svag stigning fra 2004 til Hos de 16-årige er der kommet en enkelt mere til over ti år. Ud over disse to grupper er der sket et fald i antallet af personer i alle andre aldersgrupper under 60 år. For grupperne over 60, er der en svag stigning. Dette kan skyldes, at personerne i denne gruppe ikke har arbejdsmæssige grunde til at forlade Voerså. Derudover kan det forventes, at denne gruppe vil vokse yderligere efterhånden, som tiden går, og flere bliver ældre. Indbyggertal år år år år år år år år år år år I alt: Havnen i Voerså.

15 LYNGSÅ: INDBYGGERTAL I Lyngså har der også overordnet været et fald i antallet af indbyggere de sidste ti år, fra 245 indbyggere i 2004 til 209 i Ligesom i Voerså er der sket en stigning i aldersgruppen over 60 år, men det ser lidt anderledes ud for de yngre generationer. Antallet af personer i gruppen 17 til 24, er steget fra ti personer til 17 personer. Dette kan enten være personer, som voksede ud af aldersgrupperne år, eller det kan være tilflyttere. I sidstnævnte tilfælde er de enten flyttet til byen sammen med deres forældre, eller flyttet hjemmefra og til Lyngså. I de yngre grupper er der sket mere eller mindre markante fald i de forskellige aldersgrupper. De voldsomste fald finder man i grupperne 3-5, og år. I gruppen 3-5 år er der sket et fald på 80% da antallet af personer i gruppen er faldet fra ti til to. For de årige er der 66% Indbyggertal færre i gruppen, og for de årige er der 46% færre. Den sidstnævnte gruppe, 25-39, er den gruppe, hvor flest er på arbejdsmarkedet. Faldet i antal personer i denne gruppe kan skyldes flytninger som følge af jobskifte. Denne gruppe indeholder også mange forældre i børnefamilier. Det kan skyldes mulighederne for skolegang og fritidsaktiviteter, at der ikke er kommet flere tilflyttere til byen. 0-2 år år år år år år år år år år år Ved fuglereservatet nær Lyngså. I alt:

16 16 PRÆSTBRO: INDBYGGERTAL Overordnet har der været et fald i antallet af indbyggere i Præstbro over de sidste ti år. Inden for de forskellige aldersgrupper er der dog forskelle. For aldersgrupperne fra nul til ni år er der sket et fald, som er størst for de yngste. For grupperne ti til 15 er der derimod sket en svag stigning. Kurven knækker hos de 16-årige, men hos gruppen er der igen sket en stigning, dog kun på en. I grupperne er der i forholdet til antallet af personer i disse grupper ikke sket den store udvikling. I modsætning til Voerså og Lyngså er der i Præstbro sket et fald i antallet af personer over 75. Tallene kan tyde på, at der ikke flytter så mange børnefamilier med småbørn til byen. Dem i gruppen år kan tyde være tilflyttere, men der er også den mulighede at børnene bare er blevet ældre i de familier der allerede bor i byen. Indbyggertal år år år år år år år år år år år I alt: Busskur i Præstbro.

17 Vægaleri i Voerså. Personer pr. adresse i Lyngså VOERSÅ: INDBYGGERE PR. ADRESSE Udviklingen på antallet af personer, som bor på samme adresse fra 2004 til 2013 er skrevet i tabellen nederst. Hvis der på den samme adresse bor flere familier, eller der er flere lejligheder, vil antallet af beboere i de forskellige lejligheder blive slået sammen i tabellen. Tallene viser, hvor mange adresser i Voerså, der er beboet af en, to, tre personer o.s.v. Fra 2004 til 2013 er antallet af beboede adresser i Voerså steget fra 252 til 265. Inden for antallet af adresser beboet af mellem en og tre personer er der sket en stigning, derimod er antallet af adresser beboet med fire personer og opefter faldet. Stigningen af antallet af adresser med en beboer kan skyldes, at antallet af ældre stiger. Hvor huset før har været beboet af et ægtepar, kan det være, at den ene part er gået bort siden 2004, og den anden part har valgt at blive boende på adressen I alt: Stigningen i antallet af adresser med to beboere på kan være steget som følge af, at børnene er flyttet hjemmefra. Samme grund kan være årsag til, at antallet af adresser med fire eller flere beboere på er faldende. Hvis dette er tilfældet, betyder det også, at der ikke kommer flere børnefamilier til, der kan holde tallet konstant. Antallet af adresser med over seks personer kan både være store børnefamilier eller adresser med flere lejemål på. Antallet af disse er også faldet. LYNGSÅ: INDBYGGERE PR. ADRESSE Antallet af beboede adresser i Lyngså er faldet fra 119 til 115 fra 2004 til Faldet er sket jævnt ud over de forskellige grupper. Der er sket en stigning på én for adresser med henholdsvis en, tre og seks personer. Der er to færre adresser med henholdsvis to og fire beboere, og der er tre færre adresser med fem beboere på. Personer pr. adresse i Voerså I alt:

18 18 Personer pr. adresse I alt: PRÆSTBRO: INDBYGGERE PR. ADRESSE I Præstbro er antallet af beboede adresser faldet fra 125 i 2004 til 115 til Udviklingen inden for adresser med én beboer i Præstbro skiller sig igen ud fra Voerså og Lyngså. I Præstbro er antallet nemlig faldet. Antallet af adresser med tre og fire beboere er faldende i Præstbro. Det kan tyde på, at kun få børnefamilier flytter til Præstbro. Derimod er der sket en stor stigning af adresser med to beboere. Det kan skyldes, at der nu kun bor to tilbage på adressen efter at børnene er flyttet hjemmefra. Hovedgaden i Præstbro.

19 19

20 20 Gårdbutik BEBOERNES FÆRDEN I VOERSÅ Beboerne i området gør flittigt brug af Voerså. Det blev synligt gennem en opgave, som borgere fik på det første møde vedrørende landsbyplanen for Voerså, Lyngså og Præstbro. Dette blev gjort ved, at de fremmødte fik et kort over hver af de tre landsbyer, og fik til opgave at sætte prikker, hvor de havde opholdt sig eller haft et ærinde inden for de sidste 14 dage. Det kunne både være ærinder ud af pligt eller fornøjelse, for eksempel ved postkassen, busstoppestedet, skoven for at gå en tur med hunden eller fodboldklubben for at se en kamp eller for selv at spille. Ved siden af skolen ligger Voerså Hallen med tilhørende udendørsarealer til sport. Børnehaven ligger i samme område. Der er der flere steder i Voerså, som beboerne ofte benytter, herunder lossepladsen, gårdbutikken på Østkystvejen og broen over åen. Dette viser, at Voerså er en by med plads til både de praktiske gøremål og fornøjlelser. Losseplads Åen På kortet til venstre er antallet af besøgende de forskellige steder illustreret ved, at der er sat ring om stedet. Tykkelsen på stregen illustrerer, hvor mange der besøgte dette område. Størrelsen på ringen angiver området som er blevet besøgt. De to mest besøgte steder i Voerså er havnen og området omkring skolen. På havnen er det både havnen og klubhuset, som borgerne har ærinder til. Her er der også toiletfaciliteter til fri afbenyttelse.

21 BEBOERNES FÆRDEN I LYNGSÅ Lyngså er det den selvejende institution Værestedet, der er det sociale samlingssted. I Værestedet er der legestue for dagplejerne, møder i den lokalhistoriske forening og aktiviteter i seniorklubben. Klubhuset er også flittigt brugt. Her er der tilhørende fodbold- og tennisbaner. Der kommer også mange på stranden øst for Lyngså, selvom det på tidspunktet for undersøgelsen ikke var badesæson. Øvelsen blev udført i oktober måned. Stranden 21

22 22 BEBOERNES FÆRDEN I PRÆSTBRO I Præstbro er der tre steder, som primært bliver besøgt af beboerne: Broen over åen, Præstbro Stadion og den gamle købmandsbutik, hvor der nu er akvarieforretning. Præstbro Stadion ligger i udkanten af byen. Her er der boldbaner, og klubhuset benyttes af flere forskellige foreninger. Voer Å går lige udenfor Præstbro og forbinder byen med Voerså, som ligger længere nede ad åen. Der er mulighed for at overnatte i bivuak eller hytte, hvis man kommer til Præstbro i kano. Den gamle købmandsforretning er i efteråret 2014 omdannet til en akvarieforretning, men ligger stadig med sin blå farve som en af de markante bygninger, man først får øje på, når man kommer til Præstbro vestfra.

23 REJSETID På kortet til venstre er rejsetiden i bil fra Voerså, Lyngså og Præstbro markeret. Fra de tre byer er der halvanden times kørsel til Skagen. Der er kun 45 minutter til Aalborg og 20 minutter til Dronninglund. Den korte afstand fra de tre byer til Aalborg er til gavn for dem, som arbejder i byen, men som ønsker at bo tæt på naturen. De tre byer ligger i umiddelbar nærhed af motorvejen E45. Ud over den nemme adgangsvej til Aalborg er der heller ikke langt til Frederikshavn eller Sæby. Fra Frederikshavn er der hovedvej til Hjørring. Hjallerup og Brønderslev ligger også i overskuelig afstand fra Voerså, Lyngså og Præstbro. Både Voerså og Lyngså ligger nær kysten. I Voerså er der en havn, hvor turister kan lægge til med egen båd. Præstbro ligger længere inde i landet. Ved Lyngså er der strand i umiddelbar nærhed af byen. Præstbro og Voerså er forbundet af Voer Å. Det er muligt at sejle i kano. I begge byer er det muligt at slå lejr og overnatte i shelters eller hytter, når man kommer sejlende af åen. 23

24 24 POTENTIALER OG UDFORDRINGER For at få en professionel vurdering af potentialerne i Voerså, Lyngså og Præstbro blev Robert Mogensen fra COWI indbudt i arbejdet med landsbyplanen. Han har også bidraget som udenforstående ved at se andre sider af byerne. Robert Mogensen er uddannet arkitekt med afgang fra Århusskolen i 1973 og har derefter været ansat på bygningstegnestuer flere steder i Danmark. Han arbejder på nuværende tidspunkt i afdelingerne for byplan og byfornyelse i både Herning og Thisted kommune, samt som konsulent inden for arkitektfaget. Ud over det, arbejder han selvstændigt som freelancer. Roberts spidskompetence er sammenhængen mellem landskab, kulturhistorie og arkitektur. GENERELT FOR LANDSBYER Historien bag de danske landsbyer rækker langt tilbage. Der, hvor historien for alvor begynder at have indvirkning på situationen for landsbyerne anno 2014, er i : På dette tidspunkt er købstæderne de store byer i Danmark. Købstæderne er handelsbyerne, hvor der bliver handlet med landbrugsvarer og råmaterialer. De større landsbyer forsyner markedet i købstaden med råvarer. Til gengæld kan de forhandle sig til alt andet, de behøver i dagligdagen. På dette tidspunkt begynder industrialiseringen også at tage fart, men landbruget er stadig hovederhverv. 1914: Første Verdenskrig kaster Europa ud i et magtmæssigt kaos. På dette tidspunkt er folk i Danmark begyndt at flytte fra landet og ind til byerne. Der er dog stadig en god balance mellem land og by. Købstæderne og de omkringliggende landsbyer samarbejder stadig. 1964: Efter Anden Verdenskrig kommer der et økonomisk opsving. På dette tidspunkt vokser de fire største danske byer sig endnu større. Landsbyerne bliver derimod mindre, da flere og flere flytter fra landet til byerne. 2014: I dag er der få, som beskæftiger sig med landbrug i forhold til for 150 år siden. Byerne har vokset sig store, og de funktioner, som førhen lå i landsbyerne forsvinder efterhånden: Skolen, erhverv, forretninger og andre servicetilbud. Det er ikke alle steder i landet, hvor situationen for landområderne og landsbyerne er lige vanskelig. Fra Skagen og ned langs Vestkysten, på Langeland og henover den sydlige del af Sjælland, Lolland og Falster er der et langstrakt område, som er blevet benævnt som Den Rådne Banan. Det er de områder i Danmark, hvor livet på landet er værst ramt. POTENTIALER Robert Mogensen anbefaler, at de tre landsbyer indtænker både det praktiske, økonomiske og æstetiske ind i fremtiden for området. Landsbyplanen skal bidrage til det praktiske i at bo i lige netop dette område. Samtidig skal det rent økonomisk også kunne lade sig gøre at gennemføre projekterne i planen. Æstetikken skal også medtages. Det er mange gange den synlige tilstand af byen, der danner grundlag for gæsters og mulige tilflytteres indtryk af byen. De tre landsbyer supplerer hinanden godt. Der er de to byer ved kysten, Voerså og Lyngså, og Præstbro, som ligger længere inde i landet. Hver landsby har sine fortrin og særegne egenskaber. De tre byer er forbundet gennem Voer Å og områdets historiske bygninger. Fra Voergaard løber Voer Å gennem landskabet til Præstbro, og derfra til Voerså, hvor den løber ud i havet. For at kunne nå målene i landsbyplanen, har det betydning, at der er en fælles drøm, som holder sammen på det hele. Hvis der er for

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping

Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Projektgrundlag for Jyderup Fondens etablering af restaurant, vandrehjem og campingplads ved Skarresø i Jyderup Udarbejdet af arbejdsgruppen for Jyderup

Læs mere

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Kysten Kysten med mange gemmesteder Aalbæk Havn Bratten Strand Hirsholmene Jerup Strand Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Rugholm Å Strandby Enge Strandby Havn Voerså Havn De

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere