Betjeningsvejledning. Alarm System AS-200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Alarm System AS-200"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Alarm System AS-200 Status: 1.0 März 2015 // Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D Niederlauer

2 Indholdsoversigt Funktioner Betjeningspanel Alarm panel forside LCD display Alarm panel bagside Lednings porte Funktionsindstillinger Initialisering Indstillinger Forlad Indstillinger Fabriksindstillinger Tilføj Fjernbetjening Fjern Fjernbetjening Tilføj Alarm Zone Fjern Alarm Zone Skift Password Skift Operation Password Skift Program Password Ur indstillinger Timing indstillinger Tids Armering Tids Disarm Tids Control Trådløs Transmission Programmering af trådløs sirene Tids indstillinger for Armerings forsinkelse Tids indstillinger for Alarm forsinkelse Alarm Nummer indstilling Fjern Telefon Number SMS Modtager Nummer indstiling Fjern SMS Modtager Nummer Alarm Zone Programmering Home Arm Alarm Zone Indstilling Stemme Optagelse Armering/Disarmering Sirene Lyd Indstillinger Sirene Indstillinger i Nødstilfælde Hjælp Mode SMS Beskeder for Armering/Disarmering Aktivering/deaktivering af tale Tale for andre indstillinger Indstillinger for Sabotage-Panel-Alarm Afprøvning af IMEI SMS-meddelelse ved nødstilfælde/gendannelse Betjening System status Fjernbetjening Ude alarm Home Alarm Deaktivering Nødstilfælde Hjælp Besvar Alarm Kald Fjernstyring Telefon Funktion Alarm Optagelse Tjekning af GSM-signal Specifikationer Indeholder Pleje og vedligeholdelse Funktioner og indstillingskommandoer Funktioner 4 kabel og 99 kabelløse overvågningsprogrammer LCD billedskærm med tidsdisplay Tale til alle funktioner 3 grupper for tidsaktivering/deaktivering Kan gemme 6 telefonnumre; ved alarm bliver opkald udført automatisk Kan gemme 3 SMS numre, ved alarm sendes automatisk en SMS 12 V udgang Alarmknap på bagsiden af panelet, for udløsning af alarmen ved afmontering 10 sekunders automatisk opkaldsoptagelse Indbygget intelligent tale Indbyggede intelligente engelske meddelelser Sender SMS for aktivering/deaktivering af Alarm-optagelser Indstillinger til Aktiverings- og forsinkelsestid Brugeren kan lave opkald via panelet Tastefunktion udenfor/hjemme/via fjernbetjening Alarm for overfald, brand, gas, dør, rum, vindue, balkon Realtime, forsinkelse, 24-timers???? Umgehung der Überwachung Flere enheder kan enkelt tilføjes trådløst Aktivering/deaktivering af skærm via fjernbetjening SMS-Alarm ved strømudfald og genetablering Indbygget Ni-HM batterier 02 DANSK DANSK 03

3 Betjeningspanel Betjeningspanel Benyt den kabelløse forbindelse til at tilføje sensorerne. Stil alarm-sensorne centralt i det ønskede område. Vær opmærksom på, at der ikke må være genstande i metal i nærheden. Betonvægge og branddøre kan ligeledes give forstyrrelser/gener. Bagside Alarmpanel Sabotage Alarm knap Til Montering Forside Alarmpanel Power Switch DC 12V Input SIM Kort Mikrofon Tastatur Føring af kabel Kabeltilførsel Aktiver PCB Home Alarm Status indikator Opkald SOS Knap Højtaler LCD display Alarm Status indikator Clock/ Zone Arm/Disarm Brand Alarm Gas Alarm Vindues Alarm Dør Alarm SOS Entré Alarm Balkon Alarm Boundary Alarm 04 DANSK DANSK 04

4 Betjeningspanel Funktionsindstillinger Lednings porte SPK+ Note: SPK - LB+ LB - P1 GND P2 1 SPK+ Positiv Sirene (rød kabel) 2 SPK - Negativ Sirene (sort kabel) GND 3 LB+ Positiv to-vejs højtaler (rød kabel) 4 LB - Negativ to-vejs højtaler (sort kabel) 5 P1 12 V Udgang (1) 6 GND Jord 7 P2 12 V Udgang (2) 8 GND Jord 9 Z1 Sensor 1 (zone nummer: 95) 10 GND Jord 11 Z2 Sensor 2 (zone nummer: 96) 12 GND Jord 13 Z3 Sensor 3 (zone nummer: 97) 14 GND Jord 15 Z4 Sensor 4 (zone nummer: 98) 1. LB+ and LB- are to connect external speaker. If you think the internal speaker is not loud enough, please contact us for professional speakers. 2. Connect one cable of the wired sensor to GND and the other to Z1/Z2/Z3/Z4. 3. Please pay attention to the siren connection SPK+ and SPK-. Do not mix the two cables together when connecting. Otherwise, it damage the transistor in the main panel. Z1 GND Z2 GND Z3 GND Z4 1. Initialisering Læg SIM-kortet i. Sæt adapter i 12 V udgangen. Tænd nu for enheden. Tidsdisplayet viser 12:00. GSM-symbolet begynder at blinke. Enheden starter GSMforbindelsen med en lang biptone.enheden er nu i aktiv tilstand. 2. Indstillinger Tast nu det 4-cifrede password på panelets tastefelt (fabriksindstilling 8888).Tryk # for at bekræfte indtastningen. Enheden bekræfter nu med tale. På samme tid begynder displayet (SET) at lyse. Displayet viser nu (0000). Her vises nu de forskellige kommandoer vist med cifre. Denne visning forbliver, hvis ingen taste bliver trykket på, i 40 sekunder. Note: Ved at trykke CALL, kan du slette det indtastede. Systemets Standard password er Forlad indstillinger Tryk på * og samtidigt # for at forlade menuen. Displayet (SET) vil holde op med at lyse, og dette bekræftes med en signaltone. Fabriksindstillinger Indtast i deaktiveret tilstand Bekræft med #. Alle LED-lamper vil lyse i 2 sekunder. Dette bekræftes med en signaltone. Tilføj fjernbetjening Fjernbetjeningen, som er leveret, er allerede tilføjet. Yderligere fjernbetjeninger skal tilføjes. I program-tilstand indtastes 20. Derforuden skal kanalen til fjernbetjeningen vælges (1-8). Bekræft med #. Dette bekræftes med signaltone og tale. Symbolet viser, at enheden er klar. Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er nu tilføjet. Operations Metode: 20 a A a # Operations Metode: XXXX a # XXXX Indikerer den 4-cifrede password. 06 DANSK DANSK 07

5 Funktionsindstillinger A Indikerer: 1~8 Fjernbetjenings numre. Du kan tilføje Max. 8 fjernbetjeninger 6. Fjern Fjernbetjening Fjernbetjeningen kan efter sletning ikke mere bruges. I program-tilstand indtastes 21. Derefter vælges kanalen, som fjernbetjeningen ligger på (1-8). Bekræft med #. Enheden bekræfter med signaltone og tale. Operations metode: 21 A # A Indikerer: 1~8 Fjernbetjenings numre. 7. Tilføjelse af alarmzoner Den trådløse PIR og dør-sensoren er allerede forbundet med enheden. Yderligere sensorer skal tilføjes. I program-tilstandindtastes 23. Derefter vælges alarmzone (01-99). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Dette symbol viser, at enheden er klar. Tryk på en tilfældig taste på sensoren eller aktiver sensoren. Enheden er nu forbundet. Funktionsindstillinger 9. Ændring af bruger-password Skift Operation Password. Operation-passwordet bliver brugt ved deaktivering. Standard: 1234 I program-tilstand indtastes 30. Efterfølgende indtastes det nye 4-cifrede brugerpassword. Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: 30 a XXXX a # XXXX: Ny 4-cifret password Eksempel: Skift system password til 1012 Forklaring: 30 a 1012 a # Skift Program Password. Operations metode: 23 a XX a # XX Indikerer: 01~99 alarm zone nummer 8. Sletning af alarmzone Sensoren er ikke længere aktiv, efter sletning. I program-tilstand indtastes 24. Derefter vælges kanalen, som sensoren ligger på (01-99). Bekræft med #. Enheden bekræfter med signaltone og tale. Forklaring: 24 XX # XX: 01~99 alarm zone nummer Program password er det password, man skal indtaste, for at komme ind i System-setup. Standard: 8888 I program-tilstand indtastes 31. Efterfølgende indtastes det nye 4-cifrede password. Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med en signaltone og tale. Forklaring: 31 a XXXX a # XXXX: den nye 4-cifrede password Eksempel: change the system password to 2846 Forklaring: 31 a 2846 a # Note: The Operation password og program password kan ikke indstilles til at være det samme nummer 08 DANSK DANSK 09

6 Funktionsindstillinger 10. Indstilling af tid/klokkeslet I program-tilstand indtastes 32. Så indtastes i de første 2 indtastningssteder året AA, i de næste 2 måned BB. De efterfølgende 2 er til dagen CC. Derefter de 2 næste for time DD, efterfølgende 2 for minutter EE, og de 2 sidste for sekunder FF. Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: 32 a AA a BB a CC a DD a EE a FF a # AA: År BB: Måned CC: Dag DD: Time EE: Minut FF: Sekunder Eksempel: Set tid som 15:35:40, d.1. Okt., 2009 Forklaring: 32 a 09 a 10 a 01 a 15 a 35 a 40 a # 11. Timer-funktion Aktiveringstid I program-tilstand indtastes Så indtastes i de første 2 indtastningssteder ønsket time AA. Næste 2 steder ønsket minut BB. Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: XX a AA a BB a # XX : Program valg 33, 34, 35 AA : Timer BB : Minutter Eksempel: Sæt alarm tid til 22:45 Forklaring: 33 a 22 a 45 a # Funktionsindstillinger Deaktivering-tid I program-tilstand indtastes Så indtastes i de første 2 indtastningssteder ønsket time AA. Næste 2 steder ønsket minut BB. Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: XX a AA a BB a # XX : Program valg 36, 37, 38 AA : Timer BB : Minutter Eksempel: Stil tid til 07:55 Forklaring: 36 a 07 a 55 a # Tidsindstillet aktivering/deaktivering I program-tilstand indtastes 39. Efterfølgende input for aktivering eller deaktivering 1/0. Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: 39 a 0/1 a # 0: Slå tidsindstilling fra 1: Slå tidsindstilling til Eksempel: Slå tidsindstilling til Operating method: 39 a 1 a # Note: Hvis tidsindstillet aktivering er slået til, vil ur ikonet vises. 10 ENGLISH ENGLISH 11

7 Funktionsindstillinger 12. Trådløs transmission I program-tilstand indtastes 41. Efterfølgende indtastes koden for aktivering eller deaktivering (1/0). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Den trådløse transmitering er nu etableret. Forklaring: 41 a 0/1 a # 0: Trådløs transmission fra 1: Trådløs transmission til Eksempel: Tænd for trådløs transmission Forklaring: 41 a 1 a # Når man har aktiveret denne funktion, gøres efterfølgende, for at forbinde sirenen med enheden. Tryk # 411 og stil sirenen i nærheden. Afsluttende trykkes 0 # på panelet. Lad sirene stå i ca. 3 sekunder, så forbindelse bliver etableret. 13. Programmering af trådløs sirene I program-tilstand indtastes 43. Efterfølgende program nummer (01-99). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: 43 a A a# A : Program-nummer 01~99 Eksempel: Sæt Program-nummer til 10 Forklaring: 43 a 10 a# 14. Tidsindstilling/forsinkelse (standard 60 sekunder) I program-tilstand indtastes 44. Efterfølgende indtastes de ønskede sekunder (01-99). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: 44 AA # AA : Alarm forsinkelses tid 01~99 Sekunder Eksempel: Sæt forsinkelse til 99 sekunder Operating method: # Funktionsindstillinger Denne indstilling er kun tilgængelig via panelet. Fjernbetjening og SMS-service indeholder ikke tidsindstillelse/forsinkelse. 15. Tidsindstilling af Alarmforsinkelse (standard 40 sekunder) I program-tilstand indtastes 45. Efterfølgende de ønskede sekunder ( Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: 45 a AA a # AA : 01~99 Sekunder Eksempel: Sæt forsinkelse til 65 sekunder Forklaring: 45 a 65 a # Alarmforsinkelsen er kun aktiv, når den relevante zone er valgt, som en alarm forsinkelse. 16. Alarm telefonnummer I program-tilstand indtastes Efterfølgende indtastes det ønskede telefonnummer (mobil eller fastnet). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: XX a YY YY a # XX : 1-6 alarm bruger numre 51~56 YY YY : Ønsket Telefonnummer Eksempel: Sæt som telefonnummer Forklaring: 51 a a # Telefonnummeret må max være 15 cifre langt 12 DANSK DANSK 13

8 Funktionsindstillinger 17. Sletning af alarm telefonnummer I program-tilstand indtastes Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: XX a # XX : 1-6 alarm bruger nummer 51~56 Eksempel: Slet 3. alarm nummer fra system Forklaring: 53 a # Funktionsindstillinger 19. Sletning af SMS-alarm telefonnummer I program-tilstand indtastes Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: XX a # XX : SMS program nummer 57~59 Eksempel: Slet SMS nummer, tilhørende program nr. 57 Forklaring: 57 a # 18. Indstilling af SMS-alarm telefonnummer Når alarmen udløses, sender enheden automatisk en SMS til de indtastede telefonnumre. Der kan maksimalt indtastes 3 telefonnumre. I program-tilstand indtastes Efterfølgende indtastede telefonnummer. Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: XX a YY YY a # XX : Program nummer 1-3 (57-59) YY YY : SMS modtager nummer Eksempel: Indstil som første modtager nummer Forklaring: 57 a a # 20. Indstilling af alarmzone Ændring af egenskaber for alarmzone. I program-tilstand indtastes 60. Efterfølgende vælges alarmzone nummeret (01-99). Derefter vælges typen af alarmzonen (1-4). Slutteligt vælges den ønskede alarmtype (1-8). Sirenen tændes (TIL/FRA 0/1). Bekræft med #. Dette bekræftes med signaltone og tale. Forklaring: 60 a AA a B a C a D a # AA: Alarmzone 01~99 betyder zone 1 til zone 99 B: Alarm zone type 1: real-time alarm zone 2: 40 sekunders forsinkelses alarm zone 3: 24 timers alarm zone 4: bypass alarm zone sms nummeret må max. være 15 cifre C: alarm type 1 SOS Alarm 2 Brænd Alarm 3 Gas Lækage Alarm 4 Dør Alarm 5 Entré Alarm 6 Vindues Alarm 7 Balkon Alarm 8 Grænse Alarm D: sirene ON/OFF: 0 OFF, 1 ON Denne indstilling er mulig for alle sensorerne også kabelsensoren. Eksempel: Sæt alarm zone 12 til 24-timer, brænd alarm og sirene til Forklaring: 60 a 12 a 3 a 2 a 1 a # 14 DANSK DANSK 15

9 Funktionsindstillinger 21. Overvågning af hjem Her kan vælges, hvilke sensorer, der skal være aktiv, når man er hjemme. I programtilstand indtastes 61. Efterfølgende vælges den pågældende zone (01-99). Slutteligt vælges den ønskede alarmindstilling (0/1). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med signaltone og tale. Forklaring: 61 a XX a A a # XX : 01~99 er alarm zone 1 til alarm zone 99 A : 0: ingen Alarm under Home funktion 1: Alarm under Home funktion Eksempel: Sæt sensor i alarm zone 11 til at lyde, når aktiveret Operation: 61 a 11 a 1 a # Eksempel: Sæt sensor i alarm zone 12 til ikke at lyde, også når i HOME mode Forklaring: 61 a 12 a 0 a # Efter denne indstilling, og du aktiverer Home arm, vil sensor i zone 55 ikke virke Funktionsindstillinger 23. Aktivering/deaktivering af sirene Efter aktivering af denne funktion, giver sirenen en kort signaltone. Efter deaktivering, giver sirenen 2 korte signaltoner. I program-tilstand indtastes 75. Sirenen vælges til/fra med (0/1). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med en signaltone og tale. Forklaring: 750 a # eller 751 a # 0: Lyd OFF, (system standard: 0) 1: Lyd ON Eksempel: Sæt arm/disarm sirene alarm lyd til ON. Froklaring: 751 # 24. Sirene indstillinger i nødstilfælde Ved at trykke på nødstilfælde-tasten giver enheden straks alarm. Man kan vælge om sirenen skal være til eller fra. I program-tilstand tastes 76, hvorefter cifferet for til eller fra vælges (1/0). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med en signaltone og tale. Forklaring: 76 a A a # A : 0: sirene fra i SOS mode 1: sirene til SOS mode System standard: 0 sirene fra Overvågning af hjem kan bruges på alle zonerne. 22. Lydoptagelse I program-status indtastes 701. Bekræft med #. Enheden sender en signaltone og viser det på displayet. Efter 10 sekunders nedtælling starter lydoptagelsen. Tal i ca. 30 cm afstand højt og tydeligt. 10 sekunder senere kommer en signaltone, og optagelsen stopper og det indtalte bliver gentaget. Eksempel: send SMS når alarm Forklaring: 761 # 25. SMS-besked for aktivering/deaktivering (standard: fra) I program-tilstand indtastes 77. Efterfølgende tastes cifferet for til eller fra (1/0). Bekræft med #. Dette bekræftes af enheden med en signaltone og tale. Forklaring: 77 a 0 a # or 77 a 1 a # 0: ingen SMS når aktiveret/deaktiveret (standard) 1: SMS når aktiveret/deaktiveret Forklaring: 701 a # 16 DANSK DANSK 17

10 Funktionsindstillinger 26. Aktivering/deaktivering af tale Enheden har automatisk tale ved aktivering, deaktivering, som man kan deaktivere. I program-tilstand indtastes 83. Efterfølgende cifferet for til eller fra (0/1). Dette bekræftes af enheden med en signaltone og tale. Forklaring: 83 a 0/1 a # 1: Aktiverer Tale når Slåes til og fra (Standard) 0: Deaktiverer Tale når Slåes til og fra Eksempel: Slå Tale Fra Forklaring: 83 a 0 a # 27.Tale for andre indstillinger For alle andre indstillinger, kan man, deaktivere den automatiske tale. I programtilstand indtastes 84. Efterfølgende indtastes cifferet for til eller fra (1/0). Dette bekræftes med en signaltone og tale. Funktionsindstillinger 28. Indstillinger for Sabotage-Panel-Alarm På bagsiden af panelet er der en knap til sabotage-alarm. Hvis man har sat panelet op på væggen med den dertil leverede holder (leveret i standardpakken), er denne knap trykket ind, efter endt montering. Hvis nogen efterfølgende forsøger at fjerne panelet fra væggen, hopper denne knap ud og udløser en automatisk alarm. I program-tilstand indtastes 84. Efterfølgende tastes cifferet for til eller fra (1/0). Dette bekræftes af enheden med en signaltone og tale. Forklaring: 87 a 0/1 a # 0: Sabotage alarm Fra (factory default) 1: Sabotage alarm Til Eksempel: Sabotage alarm Til Forklaring: 87 a 1 a # Alarm SMS er Zone 99 Forklaring: 84 a 0/1 a # 1: Tale for alle instillinger (Standard) 0: Deaktiver Tale Eksempel: Sæt Tale Fra Forklaring: 84 a 0 a # 29. Afprøvning af IMEI I program-tilstand tastes 88. Bekræft med #. Den 15-cifrede IMEI-code vises nu i Displayet i 4 intervaller. 30. SMS-meddelelse ved nødstilfælde/gendannelse Ved et nødstilfælde slukkes displayet. Det interne batteri fortsætter med at forsyne enheden. Enheden sender nu en SMS til det indtastede nummer. 18 ENGLISH ENGLISH 19

11 Betjening 1. System status Aktiveret Overvågningszoner. Alarm når sensor bliver udløst Hjem/aktiveret. Sensor udløses kun i bestemte zoner. Deaktiveret Overvågningszoner. Alarm ikke aktiveret. Program-tilstand. I denne tilstand bliver kan alarmer ikke udløses. 2. Fjernbetjening Fjernbetjeningen kan anvendes til aktivering/deaktivering. Lukket lås symbol = Aktivering Åben lås symbol = Deaktivering Blits symbol = Hjem/aktivering Klokke symbol = I nødstilfælde udløser tryk på denne alarm 3. Aktivering Når en sensor bliver udløst, starter alarmen straks. Tryk på ARM på panelet. Enheden tæller ned i 60 sekunder samt en signaltone. ARM lyser. Aktivering er udført med succes. Fjernbetjening: Tryk på lås-symbolet, og aktiveringen er udført. SMS remote operation: SMS kommandoen er: Remote Control Password (Standard: 1234) + [1] Derefter modtages en SMS med følgende tekst: System armed Betjening 4. Hjem/aktivering Hjem/aktivering bruges, som en garanti for sikkerhed, mens man er hjemme. Kun en del af sensorerne arbejde, f.eks. vinduer, balkon, grænsesensorer. Her kan man aktivere de før indstillede zoner. Indtastning på panel: Tryk på HOME -tasten Fjernbetjening: Tryk på blits-symbolet 5. Deaktivering Man kan stoppe alarmen, når denne er blevet udløst. Derforuden kan man deaktivere anlægget. Herefter bliver der ikke, trods udløsning af sensorer, udløst alarm. (Undtagen 24-timers alarmzone). Indtast bruger password på panelet (standard: 1234) og bekræft med #. Anlægget er nu deaktiveret. Indtastning på panelet: Tast system password og bekræft med # Fjernbetjening: Tryk på åben lås symbolet på fjernbetjeningen SMS fjernstyring: SMS kommandoen er: Fjernbetjening Password (standard:1234) + 2 TIP SMS-ordren kan kun styres fra de 3 tidligere indtastede mobilnumre. 6. Nødstilfælde Tryk på SOS-tasten på panelet, eller klokke -tasten på fjernbetjeningen, eller den trådløse nødstilfælde-knap. Enheden udløser alarmen øjeblikkeligt og laver opkald til de angivne telefonnumre. 20 DANSK DANSK 21

12 Betjening 7. Alarm opkald Enheden laver opkald til de førindtastede telefonnumre. Hvis opkaldet ikke modtages, vælger enheden det næste telefonnummer. Dette gør enheden 3x efter hinanden. Modtages opkaldet, høres tale Man nu via nummer-tasterne på telefonen styre enheden. Tryk * : Læs alarm-informationerne Tryk 1 : Stopper alarmen og denne stiller sig aktiv. Opkaldene stopper. Tryk 2 : Stopper alarmen og denne stiller sig deaktiv. Opkaldene stopper. Tryk 3 : Sirenen stopper. Enheden er aktiv i 60 sekunder. Tryk igen på 3, og enheden er igen aktiv i 60 sekunder. Tryk 4 : Enheden starter 60 sekunders samtaleanlæg Tryk 5 : 12V udgang til Tryk 6 : 12V udgang fra Ovenstående koder for aktivering, deaktivering og output kontrol, kan man også gøre via SMS. SMS beskeden lyder: operation password (standard: 1234) + 1/2/5/6. Betjening For hvert tal, som indtastes, høres en signalbekræftelse. Hvis man ikke hører denne, indtastes ordren igen. 9. Telefon-funktion I deaktiveret tilstand kan man også foretage opkald. Vælg nummeret på displayet, og tryk (CALL). Efter samtalen kan man lægge på med nyt tryk på (CALL). Enheden er fortsat deaktiveret. 10. Alarm-optagelse I deaktiveret tilstand indtastes *0#. Enheden bekræfter med signaltone. Efter visning af alarmen og den udløste zone, vises det nøjagtige tidspunkt for alarmen. Ved at indtaste 2, kan man se, de tidligere udløste alarmer. Ved at indtaste 8, kan man vende tilbage, Tryk *# for at forlade menuen. Eksempel: Overvågnings zone 51, nr 7 sensor; alarm tid: 12:10, 1. August Fjernstyring Ring til enhedens telefonnummer. Efter en kort ringetone, høres en stemme Vær venlig at indtaste password. Indtast password. Nu kan man indtaste følgende kommandoer. Er passwordet forkert siger stemmen Forkert password, indtast igen Tryk 1 : Aktivering af enheden. Tale = System armed Tryk 2 : Deaktivering af enheden. Tale = System disarmed Tryk 3 : Enheden er aktiv i 60 sekunder. Tryk igen på 3, og enheden er på ny aktiv i 60 sekunder Tryk 4 : Enheden starter 60 sekunders samtaleanlæg Tryk 5 : 12V udgang til Tryk 6 : 12 V udgang fra Ovenstående ordre kan også sendes via SMS. Ordre hertil: Bruger password (standard: 1234) + 1/2/5/6 Sådan vil du se Alarm tiden Kan også ses på SMS (Max: Seneste 9 optagelser ). SMS kommando: Password (standard: 1234) + [3] Eksempel: Alarm optagelse: NO1 Zone: 05 TIME: :37 (Indikerer første optagelse: trådløs zone 5 alarm tid) NO9 Zone: 19 Time: :45 (Indikerer 9. optagelse: trådløs zone 19 alarm tid) 22 DANSK DANSK 23

13 Betjening 11. Tjekning af GSM-signal Før installering af enheden, skal man teste modtagelsen. Hertil indtastes 81. Bekræft med #. Der kommer en signaltone og diplayet viser 00+XX. (XX viser GSM signalet). Anvisningen går fra Viser enheden 07, skiftes beliggenhed.) Dette symbol viser signalstyrken. Når styrken angives med 0-7, vises dette symbol ikke. Ved 8-15, blinker dette symbol. Hvis styrken er højere end 16, kommer dette symbol frem uden at blinke. Eksempel: Hvis signal styrken er 12, vil det se sådan her ud: Specifikationer Strøm: Standby Current: Alarming Current: GSM band: Wireless Frequency: AC 220V±10% DC 12V (Built-in NI-HI) rechargeable battery < 60 ma < 450 ma 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 868 MHz / 433 MHz Wireless receiving sensitivity: 5 m V/m Anti-interference: 1 V/m (Frequency range: MHz) Working Temperature: 10 ~ +40 Humidity: 90% (no fog) Wireless detectors: 99 pcs Alarm Zone Aktivitet Home/Aktiv Typ Alarm Information Zone 1 aktiv deaktiv real-time Dør alarm Ja Zone 2 aktiv deaktiv real-time Entré alarm Ja Zone 3 aktiv deaktiv real-time Vindues alarm Ja Zone 4 aktiv aktiv real-time Balkon alarm Ja Zone 5 aktiv aktiv 24 timer Brænd alarm Ja Zone 6 aktiv aktiv 24 timer Gas alarm Ja Emergency button aktiv aktiv 24 timer Nød alarm Nej Zone 7-99 aktiv deaktiv real-time Nød alarm Ja Wire defense zone aktiv deaktiv real-time Nød alarm Ja Tamper alarm zone (99) aktiv aktiv 24 timer Nød alarm Ja Program Password 8888 Fjernbetjening On Operation Password 1234 Sirene Off Sirene Siren sound time 180 sek. Home Appliance Optional Indeholder Main panel 1 stk, Fjernbetjening 2 stk, Sirene 1 stk, Trådløs PIR sensor 1 stk, Trådløs Dør sensor 1 stk, Power adapter (DC 12V/1.2A) 1 stk, Back-up batteri 1 stk Bruger Manual 1 stk.tysk Dansk kan hentes som PDF på 24 DANSK DANSK 25

14 Pleje og vedligeholdelse Følgende anbefalinger bør følges, for at opfylde garantiforpligtelserne og for at forlænge levetiden for anlægget. Alle dele og tilbehør skal opbevares udenfor børns rækkevidde Alarmanlægget skal altid opbevares tørt. Enhver væske, som f.eks. regn og fugtighed, vil kunne føre til beskadigelse af anlægget Snavs vil også kunne beskadige anlægget Anlægget må ikke placeret varmt. Dette vil afkorte levetiden. Beskadige batterier eller endda smelte kunststofdele. Anlægget må ikke placeret i ekstrem kulde, da dette kan føre til kondensvand. Det anbefales løbende at teste anlægget Pleje og vedligeholdelse Installer alarm-systemet i nærheden af soveværelset eller kontoret Hvis alarm systemet ikke benyttes i længere tid, tages dette fra strømforsyningen Forsøg ikke selv at reparere, det kan føre til beskadigelser Lad ikke alarm-systemet falde ned, da dette kan føre til beskadigelser Indtast ikke alarmopkaldsnumre, såsom 110 og 112 eller telefonnumre til politi uden tilladelse. Læs brugsanvisningen grundigt. Skulle alarmsystemet ikke fungere korrekt, vil vi gøre vores bedste for, at løse problemet hurtigst muligt. Afprøv enhedens panel hver 3. måned: 1. Aktivering/deaktivering 2. Vælges telefonnumrerne rigtigt? 3. Arbejder sensorerne rigtigt? 4. Arbejder Back-up batterier korrekt? Ekstra tilbehør til systemet Afprøve sensorerne hver måned: 1. Udløser sensorerne korrekt? 2. Afprøv alle batterier i sensorerne 3. Afprøv forbindelsen af sensorerne til panelets Afprøv SIM-kort: 1. Afprøv SIM-kortet, f.eks. netværksignal 2. Sluk for PIN-koden 3. Opbevar password og SIM-kortnummer sikkert Trådløs Udendørs Flash Siren Dør sensor Fjernbetjening Røg Detector Gas Detector PIR Detector 26 DANSK DANSK 27

15 Funktioner og indstillingskommandoer Funktioner og indstillingskommandoer Operation Commands Function Description Remarks [Program Password]+[#] Enter settings Default password: 8888 [*] + [#] Enter settings [20] + [1~8] + [#] Coding of Remote Controller Max 8 remote controllers [21] + [1~8] + [#] Delete Remote Controller [23] + [01~99] + [#] Coding of Defense Zones Defense Zones Number: 01~99 [24] + [01~99] + [#] Delete Defense Zones Defense Zones Number: 01~99 [30] + [Password] + [#] Change Program Password Default: 1234 [31] + [Password] + [#] Change Program Default: 8888 Password [32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF] + [#] System Time Setting [AA]: year [BB]: month[cc]: date [DD]: hour [EE]: minute [FF]: second [33~35] + [AA] + Timely Arm [BB] + [#] [36~38] + [AA] + Timely Disarm [BB] + [#] [39] + [0/1] + [#] Timing Control: turn on/ off the function of timely arm/disarm [41] + [0/1] + [#] Wireless Transmission Control 3 groups of auto arm time [AA]: hour [BB]: minute 3 groups of auto disarm time [AA]: hour [BB]: minute 0: OFF 1: ON 0: OFF 1: ON [42] + [01~99] + [#] Wireless Siren Coding Encryption Siren coding number: 01~99 [44] + [01~99] + [#] Out Arm Delay Time Setting Default: 60seconds [45] + [01~99] + [#] Alarm Delay Time Setting Default: no delay [51]~[56] + Alarm Number Setting 6 groups of alarming user number Phone number + [#] [51]~[56] + [#] Delete Phone Number [57]~[59] + SMS Receiving Number Setting 3 groups of SMS receiving number Phone number + [#] [57]~[59] + [#] Delete SMS Receiving Number [60] + [AA] + [B] + [C] + [D] + [#] Defense Zone Programming AA: Defense zone number: [01~99] B: Defense zone type: [1] real-time [2] 40 seconds delay [3] 24 hours [4] bypass C: Defense zone location: [1] SOS Alarm [2] Fire Alarm [3] Gas Leak Alarm [4] Door Alarm [5] Hall Alarm [6] Window Alarm [7] Balcony Alarm [8] Boundary Alarm D: Siren ON/OFF [0] OFF [1] ON [61] + [01~12] + [0/1] + [#] Home Arm Defense Zone Setting Defense zone number: 01~12; [0] Home arm but not alarm; [1] Home arm and alarm [70] + [1] + [#] Voice Recording 10 seconds [75] + [0/1] + [#] Siren Setting [0]: off (default); [1]: on [76] + [0/1] + [#] Siren Setting in Emergency Help [0]: off (default); [1]: on mode [77] + [1/0] + [#] SMS Notification for Arm/ Disarm [81] + [#] GSM Signal Checking Intensity: (if its less than 07, you should change place.) [83] + [0/1] + [#] Arm/ Disarm Voice Prompt [0]: off; [1]: on (default) [84] + [0/1] + [#] Voice Prompt for All Settings [0]: off; [1]: on (default) [88] + [#] IMEI Checking [AA]: year [BB]: month[cc]: date [DD]: hour [EE]: minute [FF]: second [*] + [0] + [#] Alarming Record Checking Press 2: upturn Press 8: downturn Press [*#]: Exit [ ] + [#] Factory Reset Use with caution [operation password] + [1] Arm by SMS Default operation password: 1234 [operation password] + [2] Disarm by SMS Default operation password: 1234 [operation password] + [3] Alarm Record Checking by SMS Default operation password: 1234 [operation password] + [4] Turn on 12V output Default operation password: 1234 [operation password] + [5] Turn on 12V output Default operation password: 1234 Note: The last five functions could be realized only when the GSM signal intensity reaches 20. Declaration of Conformity This attesting conformity with the following directives / standards: Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108 / EC EN 55013: A1: A2: 2006 EN 55020: 2007 EN : A1: A2:2009 EN :2008 Low Voltage Directive 2006/95/EG EN 60065: A1: A11: DANSK DANSK 29

16 Status: 1.0 March 2015 // Der tages forbehold for tekniske ændringer, trykfejl og stavefejl. Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D Niederlauer

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Mini alarm v.6.11 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om alarmpanel side 5 4.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM-SWITCH GSM Remote Controller

GSM-SWITCH GSM Remote Controller GSM-SWITCH GSM Remote Controller Bruger Manual Dansk Beskrivelse: GSM WT-9003 systemet er et enkelt relæ system med normalt åben og lukket relæ. Dette er en billig løsning til en bred vifte af applikationer,

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk TK102-2 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK102-2. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt.

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input. Instruktion til opsætning af SMS modul type GSM 220B Montering: Montering af GSM med en styring: FGC 313 eller 23 Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System 1 SSI-9002 GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System Bruger vejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 I/O Port GND Udtryk 2 Udtryk 1 Modem RXD TXD Sort Rød Grøn Gul Port telefon Indgang 2 Indgang 1 3 SSIHuset

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-02 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-02 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere