Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER"

Transkript

1 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER

2 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 2 Kvinder bryder grænser ligestilling og arbejdsmarked i EU Informations Forlag og forfatterne 2005 Sats: Mediefabrikken Omslag: sgl/mediefabrikken Trykt hos Clemenstrykkeriet ISBN: udgave, 1. oplag Printed in Denmark 2005 Informations Forlag, St. Kongensgade 40C, 1264 København K.

3 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 3 RED. BRITTA THOMSEN KVINDER BRYDER GRÆNSER 10 KVINDER FORTÆLLER LIGESTILLING OG ARBEJDSMARKED I EU INFORMATIONS FORLAG

4 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 4

5 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 Britta Thomsen Indledning Maria do Ceu Cunha Det fremmede land: billeder og virkelighed Maria Helena André EU og ligestilling Lone Yalcinkaya Lones forvandling Stavroula Demetriades En græsk kvindes karriere i Europa Annegrethe Rasmussen Europa som arbejdsplads Karen Sjørup Fra husmoder til fuldtidsarbejdende Diane Payne Irsk EU-medlemsskab og kvindernes nye muligheder Helen Wilkinson Fra ansat til entreprenør Kinga Lohmann Kvinder i Polen før og efter demokratiseringen

6 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 6 6

7 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 7 FORORD Gennem en stor del af mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med europæisk samarbejde. I løbet af den tid har jeg mødt mange interessante mennesker fra hele Europa og derigennem fået indblik i kvinders vilkår i andre europæiske lande. De mange berigende samtaler har gjort det lysende klart for mig: Det europæiske projekt fremmer ligestillingen. Da den nuværende Kommissionsformand José Manuel Barroso i september 2004 præsenterede sit forslag til en ny kommission over for Det Europæiske Parlament, var den italienske minister Rocco Buttiglione kandidat til kommissærposten for Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed. Rocco Buttiglione var kendt for tidligere at have givet udtryk for et gammeldags kvindesyn, og den forargelse, Buttigliones holdninger vakte blandt parlamentets medlemmer, viste med al tydelighed, at kønsdiskrimination er uforeneligt med de værdier, Den Europæiske Union bygger på. Lige siden den spæde begyndelse på det europæiske samarbejde har EU med en række forskellige værktøjer forsøgt at forbedre kvinders vilkår i medlemslandene og forsøgt at skabe grobund for ligestilling. Her har det fælles europæiske lovgivningsarbejde været et centralt element. Udgangspunktet for EU s lovgivning om ligestilling er artikel 1159 i Rom-traktaten fra 1957, der har som målsætning at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder gennem påbud om lige løn for samme arbejde. Den bestemmelse blev dog først effektivt håndhævet i 1970 erne, da Europadomstolen gennem nogle skelsættende domme satte handling bag ordene. Senere er ligestillingen kommet på den europæiske dagsorden i slutningen af 1990 erne i EU s retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik. Her har medlemsstaterne forpligtet sig til at inkorporere kønsaspektet inden for alle politikområder i forhold til arbejdsmarkedet, og de har accepteret at gribe ind i forhold til løngabet mellem kvinder og mænd og det kønsopdelte arbejdsmarked.

8 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 8 8 Udover lovgivningsarbejdet har EU også iværksat en række programmer og initiativer, der har hjulpet kvinder især i forhold til deres position på arbejdsmarkedet. Det bedste eksempel er måske EU s Socialfond, hvor projekter, der kan bidrage til en større ligestilling mellem kønnene i arbejdssammenhæng, prioriteres højt. I den nære fremtid vil vi også se etableringen af et europæisk videnscenter for ligestilling. Det hidtil tydeligste tegn på EU s vilje til at skabe ligestilling mellem kønnene finder man imidlertid i Den Europæiske Unions Charter om Grundliggende Rettigheder, som de europæiske stats- og regeringschefer vedtog i Nice den 7. december Under artikel 23 slås det fast, at: Der skal sikres ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn. Princippet om ligestilling er ikke til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, der giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele. Jeg har altid opfattet vidensdeling mellem medlemsstaterne som en af de helt store fordele ved det europæiske samarbejde. Gennem denne bog er det mit mål at bidrage til den danske offentligheds forståelse af kvinders situation i de andre europæiske lande og samtidig at være med til at sætte fokus på den positive indflydelse, som samarbejdet har haft for kvindesagen. Mit store netværk af kvinder fra forskellige europæiske lande har givet mig en privilegeret mulighed for at sammensætte et materiale, der ikke er almindeligt kendt i Danmark. Jeg har taget kontakt til nogle af mine nærmeste samarbejdspartnere gennem de sidste år og bedt dem hver skrive en artikel til en antologi om kvinder i Europa. Oplægget til de enkelte forfattere har været frit. Hver enkelt skribent er ud fra eget professionelle virke og individuelle livsforløb blevet bedt om at bidrage til en beskrivelse af, hvordan kvinders situation har forandret sig i løbet af de sidste 40 år, og hvordan internationaliseringen og i særdeleshed det europæiske samarbejde har påvirket den udvikling. Alle indlæg i denne bog er skrevet af kvinder, der lever i hjertet af den forandringsfase både professionelt og eksistentielt. Det er kvinder, der på hver deres måde er gået forrest i skabelsen af en ny europæisk kvindeidentitet, og resultatet af deres arbejde til bogen er en samling meget forskellige artikler, der som små ruder tilsammen danner en mosaik af moderne europæiske kvinder. Det centrale tema for bogen er forholdene for kvinder på det europæiske arbejdsmarked og sammenhængen og til tider modsætningen mellem en kvindes erhvervskarriere og hendes familieliv. De to emner er naturligvis nært beslægtede, og ifølge forfatterne ligger løsningen i, at kvinder kan få indfriet deres ønsker om lige muligheder her. Der er mange mennesker, der fortjener tak i forbindelse med udgivelsen af

9 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 9 9 denne bog. Først og fremmest er jeg taknemmelig for de ni skribenters bidrag. Derudover vil jeg gerne sige tak til Nævnet vedrørende EU-oplysning, for både at have gjort det økonomisk muligt at realisere min idé, og for den store tålmodighed Nævnets medarbejdere har vist i bogens tilblivelsesfase. Samtidig vil jeg gerne takke Jette Erikson-Benroes for hendes dedikation til at samle alle de løse tråde og Kirsten Brosbøl for hendes iver i forhold til at holde forfatterne til ilden. I slutfasen har Mathias Pedersen været en god sparringspartner, og endelig fortjener Informations Forlag stor tak for deres sublime udgivelsesarbejde. I mine øjne har ligestilling og demokrati altid været begreber, der bør anskues som to sider af samme mønt. Argumentet er uhyre simpelt, for hvordan kan man betragte et samfund som demokratisk, hvis over halvdelen står uden for indflydelse? København, februar 2005 Britta Thomsen

10 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side BRITTA THOMSEN MEDLEM AF EUROPA PARLAMENTET FOR SOCIALDEMOKRATIET Britta Thomsen er født i 1954 i Aalborg. Hun er uddannet som cand.mag. i historie og portugisisk fra Aarhus Universitet. Britta Thomsen har været medlem af Europa Parlamentet for S siden Tidligere har hun arbejdet med efteruddannelse og systemeksport i Europa. Hun har blandt andet været ansat i HK Forbundet med turisme og servicesektoren som hovedområder. Britta etablerede sin egen konsulentvirksomhed i 2001, som lavede undersøgelser af det europæiske arbejdsmarked. Britta Thomsen bor i København. Hun har en datter på 27 år.

11 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 11 BRITTA THOMSEN INDLEDNING DANMARK EN LIGESTILLINGSUTOPI? I Danmark har vi næsten alle sammen gennem de seneste årtier haft en opfattelse af, at vi for længst har indført ligestilling. Danske kvinder vandt kønskampen i halvfjerdserne, og nu handler sagen mere om, at vi må i gang med at hjælpe kvinder med anden etnisk baggrund til at opnå de samme muligheder, som danske kvinder har haft i årevis. Der er da også god grund til at være optimister på kvindesagens vegne, hvis man ser på udviklingen inden for de sidste 30 år. Kvinderne har opnået en høj grad af ligestilling på en lang række felter, og i en europæisk sammenhæng har danske kvinders ofte meget frigjorte adfærd gjort stort indtryk på kvinder fra specielt de sydeuropæiske lande. En dansk kvinde, der rejser på ferie alene til de sydeuropæiske strande og bader topløs, vidner om en social autonomi, der på de breddegrader tidligere var usædvanlig. I Danmark går kvinderne også ud alene om aftenen, scorer, bliver gift og skilt igen jo vi bestemmer selv, og det er ligestilling. Samtidig fik vi fri abort tidligere end i de fleste andre europæiske lande, hvor der som bekendt stadig er seks lande, der lovgiver mod en kvindes ret til at vælge. De danske rødstrømper fokuserede i 1970 erne på privatsfæren som omdrejningspunktet for kvindekampen. Når danskere i dag oplever, at ligestillingen har det godt i Danmark hænger det sammen med, at kvinderne netop inden for privatsfæren har overtaget. I Danmark er det samtidig lykkedes at involvere mændene så meget i husarbejdet, at danske mænd er blandt de førende i EU, når det drejer sig om at bidrage til det daglige arbejde i hjemmet. I 1960 erne strømmede de danske kvinder for alvor ud på arbejdsmar-

12 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side INDLEDNING kedet med det resultat, at næsten alle kvinder nu er aktive på arbejdsmarkedet, og at Danmark har en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder. Efter vi fik implementeret EU s ligelønsdirektiv i 1976 i Danmark er ligelønsdebatten næsten forsvundet sammen med diskussionerne om ligestilling på arbejdsmarkedet. Kvinderne var blevet synlige på arbejdsmarkedet, og nogle mente ligefrem, at det for eksempel var et problem med feminiseringen af den offentlige sektor. Vi er så overbeviste om, at den danske ligestilling er en succeshistorie, at vi helt glemmer at spørge, hvilke jobs, kvinderne så har opnået. Vi skriver 2005, men trods mange års kønskamp i Danmark eksisterer det kønsopdelte arbejdsmarked fortsat. Jeg oplever det selv hver uge, når jeg sætter mig i SAS-maskinen til Bruxelles, Aalborg eller hvor turen nu går til. De mørkklædte mænd dominerer, og vi er kun enkelte kvinder på vej til arbejde. Lønforskelle mellem kvinder og mænd og forskellene på kønnenes uddannelsesniveau i Danmark er blandt verdens mindste. Derfor undrer det mine udenlandske kolleger meget, at Danmark samtidig har Europas mest kønsopdelte arbejdsmarked med en høj grad af ulighed mellem kvinder og mænd. Hvorfor indebærer den berømte danske lighed ikke kønslighed på arbejdsmarkedet?, spørger de undrende. I Danmark findes der et arbejdsmarked for kvinder og et for mænd. I 2004 kunne man læse i Ugebrevet A4, at kvinderne kun er repræsenteret i ca. 35 procent af samtlige brancher. 1 Det handler ikke kun om, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt i forhold til brancher. Mænd og kvinder har også hver deres hierarkiske position. Professor Erik Jørgen Hansen konkluderer i en bog fra 2002, at den mindst privilegerede gruppe i Danmark hovedsageligt udgøres af kvinder, idet kvinder udfører langt de fleste af de mindst eftertragtede og lavest betalte jobs. 2 Et tydeligt eksempel på den situation er forholdene i den kommunale sektor. Her er 78 procent af de ansatte kvinder, men der er kun 12 procent kvindelige ledere. En nyere undersøgelse om forholdene i statsadministrationen viser, at der rekrutteres lige mange af hvert køn til jobs som fuldmægtige, men så snart man begynder at stige i graderne, vender kurven i mændenes favør. 3 Vil du være noget ved kunsten, så vær mand. Den konklusion er nærliggende at drage på baggrund af en undersøgelse af Statens Kunstfonds legater til danske kunstnere, som netop er foretaget. En gennemgang af de seneste 20 års uddeling af stipendier, arbejdslegater og livsvarige ydel-

13 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 13 BRITTA THOMSEN 13 ser fra Statens Kunstfond viser, at broderparten af kunststøtten havner i lommerne på de mandlige kunstnere. 4 Helt galt er det gået inden for forskningsverdenen. Her er danske kvinder klart underrepræsenteret i forhold til mange af deres europæiske kvindelige kolleger på alle niveauer. 5 Sydeuropæiske kvindelige forskere har fortalt mig, at de bliver spurgt om, hvem de er gift med, når de deltager i konferencer om naturvidenskabelige emner i Danmark. Den udbredte opfattelse i Danmark er, at forskning i særdeleshed naturvidenskabelig forskning er domæne for mænd. Er det fordi danske kvinder er født med gener, der gør os mindre kvikke? Ja, en enkelt forsker fra Århus Universitet har faktisk fremført et synspunkt af den karakter. Der lyder for tiden et ramaskrig i pressen, fordi kvinderne nu udgør over halvdelen af de studerende ved de lange videregående læreanstalter. Faktisk er de danske tal noget nær de laveste i Europa. Feminiseringen af de videregående uddannelser er i øvrigt ikke blot et europæisk fænomen, men en verdensomspændende tendens. Mine politiker-kolleger fra andre lande i Europa udtrykker ofte en vis overraskelse over, at der i Danmark ikke er mange kvindelige ledere inden for en række traditionelle kvindeerhverv. Både i Sydeuropa og Østeuropa er det for eksempel almindeligt, at chefen for den regionale arbejdsformidling er en kvinde det ser man ikke herhjemme. Også i fagforbund, der er domineret af kvinder eksempelvis HK Forbundet og FOA ville man forvente, at der blev valgt kvindelige ledere, men heller ikke den danske fagbevægelse har udmærket sig ved at give plads til kvinderne. I mine kollegers øjne virker det underligt, at kvinderne i Danmark næsten kun kan blive ledere, når det drejer sig om dagsinstitutioner og plejehjem. I den private sektor ser det imidlertid ikke bedre ud, og en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation viser, at Danmark indtager en absolut bundplacering i Norden. Kun 17,4% af virksomhederne har kvinder i direktionen, mens tallene for de øvrige nordiske lande alle ligger over 60%. 6 Samtidig kunne Børsen for nylig berette om, hvordan den danske bankverdens ledelse stort set er renset for kvinder. Konklusionerne fra magtudredningen fra 2003 taler da også sit tydelige sprog. Den viste, at mere end 88% af magthaverne i Danmark er mænd, 7 og i den seneste befolkningsundersøgelse fra FN, kommer Danmark også ind på en beskeden 23. plads, når det drejer sig om kvinders plads i hierarkiet på arbejdsmarkedet i Europa. Til gengæld kan danske kvinder

14 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side INDLEDNING være stolte af at være stærkt repræsenterede i det politiske liv, sammenlignet med vores europæiske medsøstre. Danmark har faktisk Europas højeste repræsentation af kvinder i folkevalgte organer. 8 Et fænomen der tyder på, at vælgerne (heraf er mere end halvdelen også kvinder) gerne vil have flere kvinder til magten. Ligeløn er et andet område, hvor det går relativt godt i Danmark. Med et løngab mellem kønnene på 15 procent ligger Danmark en smule over gennemsnittet for de 15 gamle EU-lande, skønt vi er langt bagefter lande som Portugal og Italien. 9 Forskellen på mænd og kvinders løn er naturligvis stadig et væsentligt problem, skønt det ikke står højt på dagsordenen i den danske debat. En anden kilde til økonomisk ulighed mellem kønnene er det danske pensionssystem. Danmark er ikke alene det land, der har det mest privatiserede pensionssystem, men også et af de lande, der har de mindst regulerede pensionssystemer. Efter at danskere nu i højere grad sætter deres lid til arbejdsmarkedspensioner og private indbetalinger til deres alderdom, forstærkes de uligheder, der hersker på arbejdsmarkedet, ind i pensionisttilværelsen. For det første fordi kvinder, som sagt, tjener mindre, dernæst fordi kvinder har længere barselsperioder, hvilket nedsætter den samlede pension og sidst men ikke mindst på grund af kvindernes længere levealder. 10 Selv om vi tror os sikre på ligestilling i Danmark, går det faktisk ikke så godt. Og hvad værre er, der er ikke meget fokus på problemstillingen. En grund til miseren er, at vi gennem årtier har overbevist os selv og hinanden om, at vi da har ligestilling, og det i sådan en grad at vi tilsyneladende tillader os at overhøre henstillinger fra EU om, at vi for eksempel må gøre noget ved det kønsopdelte arbejdsmarked herhjemme. Retter man derimod blikket mod de andre nordiske lande, finder man en meget større beslutsomhed for at skabe ligestilling. I både Sverige og Norge er der for eksempel indført kvoteordninger, der sikrer en stærk repræsentation af kvinder i bestyrelser og i det politiske system. Manglen på dansk initiativ findes på alle niveauer i samfundet. Lad mig nævne et konkret eksempel. Da en forsker fra Universitetet i Sheffield i 2002 undersøgte arbejdsmarkedsforholdene i Nordjylland, blev han overrasket over, at trods den vækst, som Nordjylland oplevede i 90 erne, fik kvinderne fortrinsvis de usikre og ufaglærte jobs. Derfor undersøgte han medarbejderpolitikken hos en af områdets største arbejdsgivere; Ålborg kommune. Og han kalder sine fund alarmerende tendenser. Hos kommunen er 75 procent af arbejdsstyrken kvinder, men kommunens afde-

15 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 15 BRITTA THOMSEN 15 linger er meget kønsopdelte. For eksempel er der dobbelt så mange mænd som kvinder ansat i den tekniske forvaltning, mens der i socialforvaltningen er tre gange så mange kvinder som mænd. Og selv om kvinderne er i overtal, sidder mændene på lederposterne. Med hensyn til lønninger får kvinderne kun 90 procent af mændenes for det samme arbejde vel og mærke. Dertil kommer, at kvindeledigheden i Nordjylland er betydelig højere end for mænd. Det, der overrasker forskeren mest, er, at ingen gør noget ved problemet. Der er ikke en politik, der forsøger at løse problemet. Ingen spørger, hvordan man kan promovere bedre integration af kvinder på arbejdsmarkedet og samtidig mindske kønsopdelingen. Han nævner til sammenligning, at man i tilsvarende byer i Storbritannien er i fuld gang med netop at rette op på disse problemer. Derfor spørger han kommunens ansvarlige, hvad de har tænkt sig at gøre ved problemet, og foreslår, at de begynder at integrere kønsaspektet i deres arbejdsmarkedspolitik. Men svaret lyder: Det bruger vi ikke her. 11 Et stort problem i forhold til at vitalisere den danske ligestillingsdebat er, at vi mangler viden om forholdene for kvinder og mænd herhjemme. I den forbindelse hjælper det naturligvis ikke, at den nuværende regering har nedlagt Videnscenter for Ligestilling, såvel som vi i Danmark har afsat meget få ressourcer til forskning i kønsproblematikker. En af forfatterne til en artikel i denne bog, Karen Sjørup, har netop i forbindelse med sit livslange arbejde for kvindesagen været leder af det nu nedlagte videnscenter. I hendes artikel bliver der sat yderligere fokus på de danske problemstillinger. Hun indleder sit bidrag med et historisk rids af udviklingen i forhold til ligestillingen. Udgangspunktet tager hun i årene efter oliekrisen, hvor der var en stor dansk bekymring for, om den stigende arbejdsløshed skulle resultere i at kvinderne efter at være kommet ud på arbejdsmarkedet, nu igen blev henvist til at arbejde i hjemmet. Som Karen Sjørup fortæller, blev der fra rødstrømpebevægelsens side indledt en massiv kampagne imod kvindearbejdsløshed med det resultat, at kvindernes plads på arbejdsmarkedet blev konsolideret. I stedet fik kvinderne bedre uddannelser, og mange blev ansat i den offentlige sektor. Faktisk overhalede de danske kvinder i løbet af 30 år mændene med hensyn til uddannelse. Karen Sjørup gør det imidlertid klart, at danske kvinders høje uddannelsesniveau endnu ikke har resulteret i en udligning af lønforskellene mellem kønnene eller i, at kvinder har fået samme andel i de betydningsfulde positioner som mænd.

16 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side INDLEDNING PORTUGISISKE KVINDER TAGER AFFÆRE Jeg begyndte at interessere mig for kvinders vilkår i andre lande, da jeg som ung rejste ud og oplevede andre kulturer. Her gik turen først til Portugal, hvor jeg i 1974 boede som ung rødstrømpe hos en portugisisk familie. Det var umiddelbart efter Nellikerevolutionen, der bragte 48 års diktatur til ende. Under diktaturet i Portugal var statsmagtens ideologiske grundlag blevet overladt til den katolske kirke, der stod for en kvindeundertrykkende ideologi, som blandt andet medførte, at kvinderne i mange år ikke havde stemmeret og skulle have mandens tilladelse til at få et pas. Da jeg kom til Portugal, oplevede jeg kvinderne som undertrykte. Familien og især moderen dominerede de unge pigers adfærd. Da jeg var udlænding, blev det accepteret, at jeg overnattede ude, røg cigaretter og gik ud med studiekammerater om aftenen. En adfærd som var forbudt for husets døtre specielt hvis nogen så det. Senere fandt jeg ud af, at hvis døtrene rejste til udlandet, måtte de gerne slippe sig selv lidt mere løs, for det vigtigste var nemlig, at naboerne ikke så noget. Det var et samfund med stærk social kontrol. Jeg boede i byen. På landet og specielt blandt de dårligst stillede var kontrollen endnu stærkere, for der havde man ikke andet end æren at skilte med. Så de portugisiske kvinder fandt dengang for 30 år siden deres skandinaviske medsøstre vanvittigt frigjorte. Samtidig blev jeg forundret over kvindernes rolle i forhold til arbejdsmarkedet. De unge piger, der ikke måtte ryge ved bordet, studerede med største selvfølgelighed kemi og økonomi ved højere læreanstalter. Jeg fandt også ud af, at det ikke blot var langt mere almindeligt end i Danmark, at portugisiske kvinder dengang fik universitetsuddannelse. Det var endda ofte naturvidenskabeligt baserede uddannelser, og resultatet var gode pladser til kvinderne i karrieresystemet. Portugals første og indtil nu eneste kvindelige statsminister i 1976, Maria Lourdes Pintasilgo, uddannede sig allerede i 1953 til kemiingeniør. Den portugisiske middelklasses kvinder har altid haft råd til og tradition for at ansætte andre kvinder til at hjælpe sig i hjemmet. Det var derfor tidligt almindeligt for disse kvinder at lægge vægten på deres karrieremæssige udfoldelse frem for på det huslige arbejde. Kvinderne var aktive inden for områder som apoteker, socialforsorg, arbejdsmarked og skolevæsen allerede inden diktaturets fald. I dag er disse kvinder rollemodeller på arbejdsmarkedet for de moderne unge piger. De yngre får ikke mange børn, for de har ikke råd til at få dem passet, men de uddanner sig til gengæld som aldrig før. Selv i økonomisk dårligt stillede familier bliver alle tænkelige midler sat ind på at

17 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 17 BRITTA THOMSEN 17 hjælpe børnene til uddannelse. Portugal er efter USA det land, der blandt OECD-landene har den højeste sociale mobilitet. Mange unge veluddannede kvinder, som jeg har mødt gennem mit arbejde, kommer fra familier, hvor enten moderen eller begge forældre er analfabeter. Det stiller store krav til de unge piger, fordi de skal hjælpe forældrene med alt lige fra at udfylde selvangivelsesskemaer til at forklare indholdet i aftenens tvavis. Portugal havde op til Nellikerevolutionen ført krige i kolonierne i Afrika, hvilket havde medført, at mændene skulle gøre militærtjeneste i 4 år. Det trak en overgang de portugisiske mænd ud af arbejdsmarkedet, og den situation gjorde det muligt for kvinderne at få en fod indenfor i de mere prestigefyldte brancher og erhverv. Samtidig var der mange mænd, som emigrerede til Frankrig og efterlod familien hjemme, så moderen måtte træde i karakter som familieoverhoved. Da krigene i Afrika hørte op, og mændene kom tilbage, overlod kvinderne ikke bare de nyerhvervede muligheder til dem, tværtimod trykkede de speederen i bund. Resultatet er, at portugisiske kvinder i dag 30 år senere ligger øverst i internationale statistikker, når det gælder karrierejobs. 12 Den offentlige sektor er domineret af kvindelige ledere, for i Portugal bliver man nemlig både ansat og forfremmet i forhold til sit karaktergennemsnit og omfanget af efteruddannelse. Kvinderne er departementschefer, AF-regionsdirektører og afdelingsledere. I Portugal taler man nu ligefrem om, at der skal ydes en speciel indsats over for mænd, fordi 65 procent af de studerende ved de højere læreanstalter i dag er kvinder. Til gengæld er portugisiske kvinder ikke særligt engagerede, når det kommer til politik. Selv om der langsomt begynder at komme flere kvindelige borgmestre, så er politik så absolut mændenes domæne. For øjeblikket er kun 10 procent af medlemmerne af parlamentet kvinder. Jeg har prøvet at finde ud af hvorfor, og en af forklaringerne lyder, at mændene ikke bryder sig om, at deres koner går ud om aftenen for at deltage i så mandsdominerede fora. Med en erhvervsfrekvens der er på linje med mændenes og meget højere end i andre sydeuropæiske lande, er de portugisiske kvinder et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at ændre et arbejdsmarked inden for en kort årrække. Og det er ikke tilfældigt, at det er Portugal, der stiller med en kvindelig næstformand til det europæiske LO (ETUC). Hun hedder Maria Helena André og har skrevet en af artiklerne her i bogen. Hun tilhører om nogen den moderne generation af portugisiske kvinder og har i dag et stort ansvar for udviklingen af den europæiske ligestillingspolitik. Hendes bidrag til bogen handler om EU s betydning for ligestilling i Europa samt om de hovedområder som den europæiske fagbe-

18 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side INDLEDNING vægelse skal beskæftige sig mere med de kommende år, nemlig; beskæftigelsespolitikken, kvindernes stilling i fagbevægelsen og ligeløn. POLEN MELLEM KOMMUNISME, LIBERALISME OG KATOLICISME Efter mine rejser til Portugal begyndte jeg at lave mere systematiske undersøgelser af kvindernes situation i Europa, og det kom der mange overraskelser ud af. Jeg husker, at jeg tilbage i 1988 i et nummer af tidsskriftet Omverdenen læste en artikel af Uffe Østergård om den franske statsminister Mitterands kvinder. Uffe Østergård skrev, at Mitterand kun omgav sig med kvindelige rådgivere og eksperter. Jeg tænkte, at hvis en dansk statsminister dengang skulle have de samme tilbøjeligheder, så ville det ikke være muligt at realisere ønsket, fordi der ikke var en tilstrækkelig mængde at vælge fra. I et andet hjørne af Europa fandt jeg til min store overraskelse ud af, at kvinderne på nogle områder også var mere markante, end vi er vant til herhjemmefra. Da jeg tilbage først i 1990 erne begyndte at arbejde med eksport af danske uddannelsessystemer til Polen, mødte jeg for første gang en kultur, hvor kvinderne som oftest var bedre uddannede end deres mænd. Mændene sejlede eksempelvis som fiskere på fjerne have og kom kun hjem en gang imellem, andre arbejdede i industrien eller sværindustrien, mens nogle gjorde karriere i militæret. Kvinderne derimod havde gode stillinger som gymnasielærere, rektorer eller kontorchefer i ministerier. Kinga Lohmann, der er en central ressourceperson i forhold til ligestillingsspørgsmål i både Polen og i resten af Østeuropa, forklarer i sin artikel her i bogen baggrunden for mine observationer. Som hun fortæller, eksisterede der i 1970 erne i Polen et kvoteringssystem, der gav børn fra bonde- og arbejderfamilier stipendier til videregående uddannelser, ligesom børn fra økonomisk ringe stillede familier også blev tilgodeset. I familierne valgte man ofte at lade drengene afslutte deres skolegang med en teknisk eksamen, da der var behov for dem i praktiske erhverv og i landbrugssektoren. Det var pigerne, der fik stipendierne, så de fik studentereksamen, og de dygtigste blev sendt på universitetet. Senere kunne de så vende tilbage og for eksempel få en stilling som lærerinde og derved sikre familien en ekstra indtægt. Resultatet er i dag en højt uddannet kvindelig arbejdsstyrke, der på visse punkter er bedre rustet til det europæiske arbejdsmarked end de mandlige polakker. Men der er også en bagside af medaljen, opdagede jeg. Det undrede mig, at kvinderne i høj grad var ansvarlige for børneopdragelse og for at

19 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 19 BRITTA THOMSEN 19 varte deres mænd op trods deres generelt højere uddannelse. Ifølge Kinga Lohmann bærer den katolske kirke en stor del af ansvaret. Samtidig påpeger hun, at den patriarkalske tankegang også havde stor indflydelse under kommunismen, hvor manden sås som den primære forsøger, mens kvinder på trods af deres omfattende erhvervsaktivitet blev betragtet som sekundær arbejdskraft. Et incitament til at bevare uligheden mellem kønnene var, at mandeerhvervene i sværindustrien blev meget bedre betalt end job i service-, sundheds-, uddannelses- og fremstillingssektorerne, hvor kvinderne dominerede. Efter murens fald er kvindernes situation i Polen ifølge Lohmann forværret. Det er stadig kvinder, der er ansvarlige for børn og hjem og i og med, at mange af de offentlige pasningstilbud er bortfaldet, må mange kvinder gå hjemme. Blot 37 procent af børn i 3-6-årsalderen går i børnehave, mens kun 2 procent af børn under tre år bliver passet uden for hjemmet. Med sin modstand mod abort, prævention og seksualundervisning er den katolske kirke, der efter 1989 har fået stadig større indflydelse, med til yderligere at svække kvinders muligheder. Alt i alt er resultatet, at polske kvinders erhvervsfrekvens er faldet fra 54 procent i 1992 til 48 procent i 2002, og der findes stadig væsentlige lønforskelle mellem mænd og kvinder, ligesom kvinder er overrepræsenterede blandt de lavtlønnede grupper. NYE VINDE OVER IRLAND Når jeg her i bogen har valgt at inddrage et eksempel fra Irland, er det fordi, at udviklingen dér også er et vidnesbyrd om, at det er muligt at ændre på forholdene for kvinder inden for en relativ kort årrække. Ligesom Polen har Irland traditionelt været et stærkt katolsk land, og kvindesynet var, hvad man herhjemme ville betegne gammeldags. Forfatteren til artiklen om kvindernes situation i Irland, sociologen Diane Payne, forklarer, hvordan det traditionelle kvindesyn i Irland har påvirket lovgivningen. Frem til 1973, da Irland som Danmark blev medlem af EF, slog forfatningen fast, at staten var forpligtet til at arbejde for at sikre, at kvinder ikke af økonomiske årsager blev tvunget til at påtage sig arbejde, der betød, at de forsømte deres pligter i hjemmet. Lovteksten blev understøttet af den såkaldte marriage bar en lov, der gav private såvel som offentlige arbejdsgivere fri proces til at fyre en kvinde, når hun blev gift. Forholdene for irske kvinder har forandret sig meget de seneste 30 år, og udviklingen er i vid udstrækning en følge af landets optagelse i EU.

20 Metteskorr 10/02/05 15:03 Side INDLEDNING Som Diane Payne forklarer i sin artikel, var en række direktiver, der blev vedtaget i Ministerrådet, og i særdeleshed den linie der blev lagt af EFdomstolen i Luxembourg med til at ændre den irske lovgivning relativt hurtigt. Begreber som lige løn for lige arbejde, barselsorlov, børnepasning, sexchikane og kønsdiskrimination blev del af irske politikeres og embedsmænds ordforråd, og resultatet var ifølge Diane Payne umiskendeligt. I 1972 var en kvindes gennemsnitsløn 57 procent af mændenes, i 1980 var tallet steget til 69 procent, og i 1998 var gennemsnitslønnen 75 procent af mændenes. Samtidig er kvinders erhvervsfrekvens blevet mere end fordoblet i løbet af samme periode. Et område, hvor der imidlertid ikke har været den store udvikling, er børnepasning. Irland har stadigvæk Europas laveste erhvervsfrekvens for kvinder med børn under fem år, og kvinder med mere end et barn vil desuden som hovedregel have tendens til at fravælge erhvervsarbejde. NÅR KVINDER KRYDSER GRÆNSER Denne bog handler ikke kun om kvinders sociale mobilitet, men også om kvinder, der rejser ud og gør karriere i andre lande. Altså om kvinder som krydser geografiske grænser. Immigrationsbølgerne fra de mindre udviklede lande til de rigere, den fri bevægelighed af arbejdskraft inden for EU og de mange nye muligheder for at søge arbejde i internationale organisationer har givet kvinder muligheder, der for blot få år siden var helt utænkelige. Som man kan se i denne bog, kan kvinder, der flytter fra et land til et andet, ofte forbedre deres levevilkår og opnå en plads på arbejdsmarkedet, der ellers ikke ville være inden for rækkevidde. Tag nu for eksempel unge kvindelige efterkommere af indvandrere. De klarer sig overalt i Europa markant bedre end drengene i uddannelsessystemet. At deres forældre flyttede, har givet dem nye muligheder, fordi de er sluppet fri af undertrykkende bånd og regler i deres oprindelseskultur. Tidligere var emigranter fortrinsvis mænd, mens kvinderne kom til i forbindelse med familiesammenføring. I dag er situationen en anden. Kvinder emigrerer nu i lige så stor udstrækning som mænd for at skabe sig nye muligheder. 13 Men selv om man får bedre økonomiske vilkår, end der hvor man kommer fra, kan de menneskelige omkostninger være store. Familier må omstille sig, hvis de ikke skal splittes, og det kan være et vanskeligt valg for en kvinde at vælge sin egen fremtid, hvis det indebærer, at hun samtidig afskærer sig fra de dele af sin fortid, som hun værdsætter. Selv om første generation af emigranter ofte må nøjes med samfundets

Omsorgens nye hænder

Omsorgens nye hænder Kina: Mænd gider ikke netværke med dem, og de får de dårligste job. Læs førstehåndsberetning om kvindeliv i verdens nye stormagt. Bryster: 17-årige Maria Høeg fik sat Danmark på den anden ende, da hun

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 Tema: Arbejdende fattige Indholdsfortegnelse Arbejdende fattige Tema: Arbejdende fattige Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand:

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 8Oktober 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Ligestilling I dette nr.: Leder af Naser Khader Kandidatpræsentation: Christian Friis Bach Reportage fra

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet Fremtid i velfærd kongres 2 FREMTID I VELFÆRD Indhold Det socialdemokratiske velfærdssamfund...4-7 Den danske velfærdsmodel...8-11 Kort resume: New Zealand

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kvinder og velfærd i Vestnorden

Kvinder og velfærd i Vestnorden Kvinder og velfærd i Vestnorden Karin Jóhanna L. Knudsen, MarieKathrine Poppel Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (redaktør) TemaNord 2010:578 Kvinder

Læs mere

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et studie blandt gamle hjemløse i Danmark af George W. Leeson HSBC Senior Research Fellow Deputy Director Oxford Institute of Ageing University of Oxford

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND?

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? En antologi om ligeløn i Danmark 10:12 Redigeret af: Mette Deding Helle Holt 10:12 HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND? EN ANTOLOGI OM

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

FORTIDENS TJENESTE- PIGER OG NUTIDENS AU PAIRS? HAR DE NOGET TIL FÆLLES?

FORTIDENS TJENESTE- PIGER OG NUTIDENS AU PAIRS? HAR DE NOGET TIL FÆLLES? 66 ARBEJDERHISTORIE NR. 2 2010 FORTIDENS TJENESTE- PIGER OG NUTIDENS AU PAIRS? HAR DE NOGET TIL FÆLLES? Af Helle Stenum I artiklen sammenlignes nutidens lovgivning, diskurs og erfaringer for lønnede, live-in

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension KØN, KULTUR & POLITIK TEMA: Kvinder og pension ÅRGANG 122 NR. 5 DECEMBER 2006 Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres

Læs mere

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Indledning... 3 En historisk kongres... 4 Regeringen angriber lønmodtagerne... 5 Forfejlet beskæftigelsespolitik...

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere