Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1"

Transkript

1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1 Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard

2 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU , version Af Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard Copyright: Udgivet af: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse DTU Transport Bygningstorvet 116B 2800 Kgs. Lyngby 2

3 1. Dokumentation af TU-data Dette notat dokumenterer de leverede data i datasættet TU version 1, som omfatter data fra perioden maj 2006 til 31. december For den mest opdaterede dokumentation af nyeste TU-data henvises til vores hjemmeside. Nærværende notat følger så vidt muligt datasættet og opdateres ikke herefter. 3

4 2. Interviewsession Et interview om en given dato med en given respondent. Transportvaneundersøgelsen er baseret på interview med 1 person om 1 dags adfærd. På personniveau haves derfor baggrundsoplysninger om personen kombineret med en række oplysninger om den aktuelle dag samt vægtning af datasættet. Tabellen svarer dermed i grundtræk til den tidligere IP tabel. SessionId Primærnøgle for interview Oprindelse: Teknisk Entydig identifikation af det enkelte interview. InterviewType Interviewtype Variabeltype: enum interviewtype Oprindelse: Teknisk id interviewtype Beskrivelse 0 Internet Interview selvudfyldt af respondenten via internettet. 1 Rekonstrueret interview Oprindelige interview indeholder alvorlige fejl, som er løst ved en komplet rekonstruktion. 2 Telefon Telefoninterview 3 Special Data fra specialundersøgelser bærer denne type, men medtages ikke i officielle datasæt. 20 Kombi Kombinationsinterview: start web, slut telefon DiaryDate Dato for turdagbogen Oprindelse: Teknisk Dato som antal dage siden Til analyser er det normalt mest praktisk at anvende de afledte variable DiaryYear, DiaryMonth, DiaryWeekday. 4

5 DiaryYear År for turdagbogen Årstal 2006, 2007, PseudoYear Forskudt år Variabeltype: Tekst Årstal 2006/7, 2012/13 År for turdagbogen, forskudt således at der kan drages fuld nytte af de første data fra Idet TU blev genstartet i maj 2006, sker opdelingen pr. 1. maj (=ferieåret). DiaryMonth Måned for turdagbogen Variabeltype: enum maaned id maaned 1 januar 2 februar 3 marts 4 april 5 maj 6 juni 7 juli 8 august 9 september 10 oktober 11 november 12 december DiaryWeekday Ugedag for turdagbogen Variabeltype: enum ugedag 5

6 id ugedag 1 mandag 2 tirsdag 3 onsdag 4 torsdag 5 fredag 6 lørdag 7 søndag Ugedag for turdagbogen, hvor ugedag er kalenderugedagen uden hensyn til helligdage. DiaryDaytype Dagtype for turdagbogen Variabeltype: enum dagtype id dagtype Beskrivelse 11 Alm. Hverdag "ma-to" Hverdage, hvor næste dag også er hverdag 12 Fredag og hverdag før helligdag 13 Særlige hverdage Hverdag, som udover den normale pendlertrafik også er præget af udrejsetrafik til weekend eller helligdag. Mandag-onsdag i påskeugen, fredag efter Kr.luftfart, 1. maj, hverdage mellem jul og nytår (Dagene er karakteriseret ved principielt at være hverdage, men at flertallet af landets arbejdspladser er helt eller delvis lukket) 23 Lørdag Kun lørdage, som ikke er helligdage 32 Søndag og sidste helligdag før hverdag Fridag/helligdag, som er præget af hjemrejsetrafik efter weekend eller helligdag. 33 Helligdag eller søndag, hvor næste dag er lø/sø/hellig Fridag/helligdag uden særlig hjemrejsetrafik.. Interviewets trafikdato omsat til dagtype. Helligdage er defineret som: 1/1, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st.bededag, kr.luftfart, 2.pinsedag, 5/6, 24/12, 25/12 og 26/12. Feltet anvendes til analyser, hvor der afgrænses til bestemte dagtyper, fx hverdage. Videre kan kombinationer af md, ugedag og dagtype anvendes som mere avancerede kalendermæssige kriterier. Exempelvis er hverdage, ikke juli kendetegnet ved DiaryDaytype ={11,12}, DiaryMonth!=7." HomeAdrNUTS Bolig, NUTS Variabeltype: Tekst nuts2006 6

7 Spørgsmål: Hvor bor De/du? NUTS 2006 id nuts2006 DK011 DK012 DK013 DK014 DK021 DK022 DK031 DK032 DK041 DK042 DK050 Byen København (København og Amager) Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland (omtrent gl. Roskilde Amt) Vest- og Sydsjælland (øvrige region Sjælland) Fyn Sydjylland Vestjylland (vestlige region Midtjylland) Østjylland (østlige region Midtjylland) Nordjylland Idet alle respondenter bor i Danmark er HomeAdrNUTS reelt en opdeling af respondenterne efter region og delregion. HomeAdrMunCode Bolig, kommune Variabeltype: enum kommunekode Oprindelse: Teknisk Spørgsmål: Hvor bor De/du? Kommunekode, efter kommunalreformen id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: HomeAdrOldMuncode Bolig, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel 7

8 Spørgsmål: Hvor bor De/du? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. id 101 København kommunekodegammel 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: HomeAdrCityCode Bolig, bykode Variabeltype: enum CityCode Spørgsmål: Hvor bor De/du? Bykode efter samme definition som KMS/DST id CityCode 1100 Hovedstadsområdet Roskilde Kolding Vejle Odense Randers Aalborg Herning Århus Esbjerg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. HomeAdrCitySize Bolig, bystørrelse 8

9 Spørgsmål: Hvor bor De/du? Indbyggertal Bystørrelse (DiaryYear) iflg Danmarks Statistik, Statistikbanken. HomeAdrNTMzone Bolig, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Hvor bor De/du? Zonenummer i Landstrafikmodellen HomeAdrNearestStation Bolig, nærmeste station Variabeltype: Tekst Stationsnavn Nærmeste station, uanset denne stations betjening. Feltet dannes ikke for steder i de 5 ø- kommuner (Bornholm, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø). HomeAdrDistNearestStation Bolig, afstand til nærmeste station Variabeltype: Decimaltal Talenhed: km Luftlinieafstand til nærmeste station, uanset denne stations betjening. Feltet dannes ikke for steder i de 5 ø-kommuner (Bornholm, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø). RespSex Køn Variabeltype: enum knip Spørgsmål: Køn? id knip 1 Mand/dreng 9

10 id knip 2 Kvinde/pige RespYearBorn Fødselsår Spørgsmål: Hvilket år er De/du født? 4 cifret årstal [ ] RespAgeSimple Respondentens alder ud fra fødselsår Alder, [9-85] år Respondentens alder beregnet uden hensyn til fødselsdato, men udelukkende udfra årstal. Det kan siges, at respondenten fylder/fyldte RespAgeSimple år i DiaryYear. RespAgeCorrect Respondentens alder ud fra fødselsdato Alder, [9-85] år Respondentens alder på trafikdatoen, beregnet ud fra den præcise fødselsdato. OBS: Ikke for alle ældre data, idet fødselsdato ikke er tilgængelig i alle tilfælde. RespMainOccup Hovedbeskæftigelse Variabeltype: enum stilip5 Spørgsmål: Hvad er Deres/din hovedbeskæftigelse? id stilip5 1 Skoleelev 2 Studerende 3 Lærling, elev 10

11 id stilip5 10 Pensionist, folkepension, førtidspension 11 Arbejdsløs 12 Efterlønsmodtager 15 Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 20 'Hjemmegående', ude af erhverv i øvrigt 22 Værnepligtig 30 Lønmodtager 50 Selvstændig 52 Medhjælpende ægtefælle RespEduLevel Uddannelsesniveau Variabeltype: enum uddan Spørgsmål: Hvad er Deres/din uddannelse? id uddan klasse 2 8. klasse 3 9. klasse klasse 5 Studentereksamen, HF 6 HHX, HTX, Erhvervsgymnasial 9 Anden skoleuddannelse 11 Erhversfaglig (svendebrev mv) 12 Kort videregående (1½-2 år) 13 Mellemlang videregående (2-5 år) 14 Lang videregående (mindst 5 år) Højeste gennemførte uddannelse PrimOccMuncode Beskæftigelsessted, kommune Variabeltype: enum kommunekode Oprindelse: Teknisk Spørgsmål: Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? Kommunekode, efter kommunalreformen. id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 11

12 id kommunekode 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: Særlige kommunekoder: 997 Kontinentalsoklen og 999 Udlandet. PrimOccOldMuncode Beskæftigelsessted, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel Spørgsmål: Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. id 101 København kommunekodegammel 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: PrimOccNTMzone Beskæftigelsessted, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? Zonenummer i Landstrafikmodellen 12

13 WorkHoursPw Antal ugentlige arbejdstimer Spørgsmål: Hvor mange timer arbejder De/du om ugen? Timer, [0-168] WorkHourType Tilrettelæggelse af arbejdstid Variabeltype: enum arbtidform Spørgsmål: Hvordan tilrettelægges Deres/din arbejdstid? id arbtidform 1 Faste mødetider, samme hver dag 2 Faste mødetider, varierer dag for dag 3 Flextidsordning med bunden tid/fixtid 4 Fuld flextid WorkPubPriv Offentlig eller privat ansat? Variabeltype: enum privoffansat Spørgsmål: Angiv typen af virksomhed/ansættelsessted? id 1 Privat privoffansat 2 Offentlig 3 Andet, mellemformer WorkatHomeDayspM Hjemmearbejdsdage Spørgsmål: Hvor mange dage har De/du udelukkende arbejdet derhjemme indenfor den seneste måned? 13

14 Dage pr måned, [0-31] SduMuncode Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt, kommune Variabeltype: enum kommunekode Spørgsmål: Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Kommunekode, efter kommunalreformen. id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: SduOldMuncode Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel Spørgsmål: Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. id 101 København kommunekodegammel 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 14

15 id kommunekodegammel 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: SduNTMzone Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Zonenummer i Landstrafikmodellen GISdistHW Beregnet afstand mellem hjem og beskæftigelsessted Variabeltype: Decimaltal Talenhed: km Luftlinieafstand hjem-beskæftigelsessted kmarbud Angivet afstand til beskæftigelsessted Spørgsmål: Hvor langt har De/du til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Talenhed: km Spørgsmål udgået fra spørgeskema pr. 30. januar 2009, men bibeholdes indtil videre i datasæt. HwDayspW Antal pendlerdage Spørgsmål: Hvor mange dage om ugen rejser De/du normalt mellem hjem og Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? 15

16 Dage pr uge, [0-7] HwDaysReason Årsag til færre pendlerdage Variabeltype: enum baaarsag Spørgsmål: Hvad er årsagen til at De/du kun rejser mellem hjem og arbejde [HwDayspW] dage om ugen? id baaarsag Beskrivelse -35 Deltidsansat -30 Arbejdsplads er hjemadressen 3 Koncentrerer fuld arbejdstid på færre dage 4 Arbejder hjemme 6 Tager hjemmefra til møder, kunder, patienter etc 8 Overnatter på tjenestested/arbejdsplads 46 Arbejder hjemme og tager derfra til møder/kunder/patienter Værdi fra efterkodningen: Det antages, at respondenten arbejder færre dage om ugen, fordi han/hun er deltidsansat. Værdi fra efterkodningen: Spørgsmål om pendlerdage udgået, idet det er samme sted. Tillægsspørgsmål til respondenter, der angiver at pendle mindre end 5 dage pr uge. WorkParkPoss Parkeringsforhold ved beskæftigelsessted Variabeltype: enum pmulighed Spørgsmål: Hvilket udsagn beskriver bedst (bil-) parkeringen ved Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? id pmulighed Beskrivelse 1 Arbejdsgiver stiller fast plads til rådighed Svarmulighed kun for lønmodtagere 2 Anden fast plads til min bil Svarmulighed kun for lønmodtagere 3 Fast plads til min bil Svarmulighed ikke for lønmodtagere 11 Altid plads, gratis parkering 12 Normalt plads, gratis parkering 13 Sjældent/aldrig plads, men gratis 22 Normalt plads, tidsbegrænset (bilen skal flyttes i løbet af dagen) 23 Sjældent/aldrig plads, og tidsbegrænset 31 Altid plads, men kun mod betaling 32 Normalt plads, men kun mod betaling 33 Sjældent/aldrig plads, og kun mod betaling 16

17 RespHasBicycle Cykelejerskab Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Har De/du cykel? id 1 Ja janej 2 Nej RespHasSeasonTicket Periodekort Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Har De/du bus/tog kort? id 1 Ja janej 2 Nej Periodekort/pendlerkort/månedskort til kollektiv trafik RespHasDrivlic Kørekort Variabeltype: enum korekort Spørgsmål: Har De/du kørekort? id korekort Beskrivelse -18 Person under 18 år Værdi tilføjet i efterbehandlingen. 1 Ja 2 Nej, har aldrig haft 3 Har haft Kørekort til almindelig personbil (kategori B). RespDrivlicYear 17

18 Erhvervelsesår for kørekort Spørgsmål: Hvilket år fik De/du kørekort? 4 cifret årstal Kun for respondenter, som har eller har haft kørekort. RespIsMemCarshare Medlem af delebilsklub Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Er De/du medlem af en delebilsklub? id 1 Ja janej 2 Nej Spørgsmål stillet i denne form siden 3. februar For tidligere data er feltet rekonstrueret udfra biltabellen, CarOwnership=delebil. HousehNumCars Bilrådighed i husstand Spørgsmål: Hvor mange biler råder Deres/din husstand over til daglig? Antal biler, 0 ved ingen HousehCarOwnership Bilejerskab i husstand Antal biler, 0 ved ingen Antal biler, som er ejet eller leaset af husstanden. Handicap Handicap 18

19 Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Har De/du et handicap, der giver begrænsninger i Deres/din transport? id 1 Ja janej 2 Nej HousehAccomodation Bolig, type Variabeltype: enum boform Spørgsmål: Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Boligtype? id boform 1 Fritliggende parcelhus 2 Rækkehus, kædehus 3 Etagebolig 4 Landejendom 5 Kollegium 6 Andet HousehAccOwnOrRent Bolig, ejerforhold Variabeltype: enum ejelejebolig Spørgsmål: Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Ejerforhold? id ejelejebolig 1 Ejerbolig 2 Leje 3 Andel IncRespondent Egen indkomst, årets priser 19

20 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din egen bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncRespondent2000 Egen indkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din egen bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncSpouse Ægtefælleindkomst, årets priser Spørgsmål: Hvordan er Deres/din ægtefælles bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncSpouse2000 Ægtefælleindkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din ægtefælles bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncNuclFamily Kernefamilieindkomst, årets priser 20

21 Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. Kernefamiliens samlede bruttoindkomst, beregnet udfra øvrige indkomstoplysninger og husstandens sammensætning. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. IncNuclFamily2000 Kernefamilieindkomst, pristal 2000 Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Kernefamiliens samlede bruttoindkomst, beregnet udfra øvrige indkomstoplysninger og husstandens sammensætning. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. IncFamily Familieindkomst, årets priser Spørgsmål: Hvordan er Deres/din families samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncFamily2000 Familieindkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din families samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved 21

22 Forbrugerprisindexet. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncHouseh Hustandens indkomst, årets priser Spørgsmål: Hvordan er Deres/din husstands samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncHouseh2000 Hustandens indkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din husstands samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. NuclFamType Respondentens kernefamilietype Variabeltype: enum NuclFamType id NuclFamType 22

23 id NuclFamType 10 Enlig 11 Enlig med barn/børn 20 Par 21 Par med barn/børn Respondentens familietype, betragtet som kernefamilie. Kernefamilien omfatter kun den del af familien, der passer i mønsteret far, mor og børn, efter følgende, prioriterede regler: 1. Hvis respondenten har hjemmeboende barn / barn af samlever, men ikke børnebørn eller svigerbørn, består kernefamilien af respondenten, plus dennes evt. ægtefælle/samlever og deres børn under 25 år. 2. Hvis respondenten er under 25 år og bor med sin far eller mor, men hverken ægtefælle/samlever, egne børn eller børnebørn, består kernefamilien af respondenten plus evt. søskende under 25 år, far og mor. 3. I øvrige tilfælde består kernefamilien af respondenten og dennes evt. ægtefælle/samlever. Øvrige familiemedlemmer betragtes som udenfor kernefamilien. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. PosInFamily Position i kernefamilien Variabeltype: enum PositionInFamily id PositionInFamily Beskrivelse 10 Enlig 11 Ældst i par 12 Yngst i par 20 Barn i kernefamilie under 25 år Respondentens position i kernefamilien, som respondenten pr definition selv tilhører. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumPers Antal personer i kernefamilien Samlet antal personer i kernefamilien. 23

24 Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumAdults Antal voksne i kernefamilie Antal personer Antal voksne (AgeSimple>=18) i kernefamilien. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumPers1084 Antal personer år i kernefamilie Antal personer Antal personer år (AgeSimple>=10 & AgeSimple<85) i kernefamilien. Ved udtræk, hvor antallet af kernefamilier anvendes som enhed, skal SessionWeight / NuclFamNumPers1084 anvendes som vægt. Årsagen er at store familier er hyppigere repræsenteret end få, da samplingen sker på personniveau. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumDrivLic Antal personer med kørekort i kernefamilie Antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i kernefamilien. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. FamNumPers Antal personer i familien 24

25 Antal personer Samlet antal personer i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. FamNumAdults Antal voksne i familien Antal personer Antal voksne (AgeSimple>=18) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. FamNumPers1084 Antal personer år i familien Antal personer Antal personer år (AgeSimple>=10 & AgeSimple<85) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. SessionWeight / FamNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal familier. FamNumDrivLic Antal personer med kørekort i familien Antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. HousehNumPers Antal personer i husstanden Spørgsmål: Hvor mange personer bor der i husstanden? Antal personer HousehNumAdults 25

26 Antal voksne i husstanden Antal personer Antal voksne (AgeSimple>=18) i husstanden. HousehNumPers1084 Antal personer år i husstanden Antal personer Antal personer år (AgeSimple>=10 & AgeSimple<85) i husstanden. SessionWeight / HousehNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal husstande. HousehNumDrivlic Antal personer med kørekort i husstanden Antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i husstanden. DayStartNUTS Dagens start, NUTS Variabeltype: Tekst nuts2006 Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? NUTS 2006 id nuts2006 DE300 DE600 DEF DEF01 DEF0C DK011 DK012 DK013 DK014 Berlin Hamburg Schleswig-Holstein Flensburg, Kreisfreie Stadt Schleswig-Flensburg (Flensborg omegn mv) Byen København (København og Amager) Københavns omegn Nordsjælland Bornholm 26

27 id DK021 DK022 DK031 DK032 DK041 DK042 DK050 NO011 SE110 SE224 nuts2006 Østsjælland (omtrent gl. Roskilde Amt) Vest- og Sydsjælland (øvrige region Sjælland) Fyn Sydjylland Vestjylland (vestlige region Midtjylland) Østjylland (østlige region Midtjylland) Nordjylland Oslo Stockholms län Skåne län DayStartMuncode Dagens start, kommune Variabeltype: enum kommunekode Oprindelse: Teknisk Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? Kommunekode, efter kommunalreformen. id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: Særlige kommunekoder: 997 Kontinentalsoklen og 999 Udland. DayStartOldMuncode Dagens start, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. 27

28 id kommunekodegammel 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: DayStartCityCode Dagens start, bykode Variabeltype: enum CityCode Spørgsmål: Hvor bor De/du? Bykode efter samme definition som KMS/DST id CityCode 1100 Hovedstadsområdet Roskilde Kolding Vejle Odense Randers Aalborg Herning Århus Esbjerg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. DayStartNTMzone Dagens start, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? Zonenummer i Landstrafikmodellen 28

29 DayStartJourneyRole Dagens start: plads i turkæden Variabeltype: enum journeyrole id journeyrole Beskrivelse 0 Turkædeudgangspunktet 1 Primærophold Turens destination er opholdet med længste varighed på turkæden. Angiver hvorvidt dagens start er turkædeudgangspunktet (0) eller primær ophold på første turkæde (1) DayStartPurp Formål ved dagens start Variabeltype: enum Purp12 Spørgsmål: Vælg venligst formålet/aktiviteten på dette sted? id Purp12 Beskrivelse 1 Eget hjem 11 Arbejdsplads (normale arbejdssted / arb.givers adresse) 12 Skolen / det faste uddannelsessted Egen bopæl. Man kan have flere hjemadresser, derfor ikke nødvendigvis adressen fra trin 1. Den faste arbejdsplads, hvortil der er en fast tilknytning. Det er muligt at have flere arbejdspladser og samme arbejdsgiver kan have flere adresser. Men det er et sted, hvortil der er fast, arbejdsmæssig tilknytning. Skole/uddannelse på selve skolen/uddannelsesstedet. 13 Fritidshjem, ungdomsklub, SFO 21 Hente/bringe personer direkte ved aktivitet 22 Hente/bringe personer ved transportmiddel Formålet med opholdet er at hente/bringe personer, direkte ved en aktivitet. Selve aktiviteten kan være sport, skole eller meget andet. Formålet med opholdet er at hente/bringe personer, som ankommer eller afrejser med et andet transportmiddel. - Det kan være ved station, havn, busstoppested, P-plads mv. Personen, der blev hentet/bragt havde ikke noget selvstændigt formål her. 23 Hente/bringe ting Opholdets hovedformål er selve tingen. 31 Indkøb 32 Andet ærinde (bank, bibliotek, bilværksted osv) 33 Social/sundhed (besøg hos læge, sygehus, jobcenter etc) Opholdet omhandler egen sundhed eller sociale 29

30 id Purp12 Beskrivelse situation. 39 Skoleudflugt, excursion, lejrskole, studietur Uddannelse, som ikke foregår på det faste skole/uddannelsessted. Exempler: Skoleudflugt, lejrskole, excursion, studietur (som deltager) 41 Besøge familie/venner 42 Idræt- og sportsudøvelse 43 Forlystelse (biograf, cafe, restaurant, sportstilskuer, kirke mv) Generelt alle fritidsaktiviteter med passiv deltagelse. Det behøver ikke være sjovt. Kategorien omfatter både fine restaurantbesøg og begravelser. 44 Sommerhus, kolonihave 45 Gåtur, løbetur, cykeltur, køretur (turen var formål i sig selv) Fritidstur, som er formål i sig selv. 46 Ferie, udflugt 47 Møder i privat sammenhæng Private møder med banken, skolen, børnehaven, jobsamtaler etc. 49 Anden fritidsaktivitet (Aftenskole, spejder osv) Organiserede fritidsaktiviteter, frivillige jobs, aftenskole, spejdermøde etc. 51 Møder, konferencer (erhverv) Møder/kursus/konferenceaktivitet i erhvervsmæssig sammenhæng 52 Kunde- eller klientbesøg (Som en del af mit job) Eget, vidensbaserede erhverv udøves ved besøg på en række adresser. Exempel: sælger, der besøger en kunde. 53 Erhvervsservice, håndværk (Det er mit job) Eget, praktiske erhverv udøves ved besøg på en række adresser. Exempel: elektriker, der udskifter en stikkontakt. 54 Forretningsrejse, andre erhvervsture Øvrige ture i erhvervsmæssig sammenhæng. - Exempel: Skolelærer på lejrskole. 61 Erhvervstransport af gods, postbud, avisbud Transporterhverv: Lastbilchauffør eller lign. Opholdet er et stop undervejs på ruten. 62 Erhvervstransport af personer Erhverv: Buschauffør, togfører, stewardesse, kaptajn eller lign. Opholdet er et stop undervejs på ruten. 64 Anden erhvervstransport/erhvervstrafik uden egentlige ophold Erhvervsture med formål i sig selv, som ikke er gods eller persontransport. Exempler: Politipatrulje, Vejopmåling, Køreskolelærer. Interview med dagens start = hjemadressen efterkodes med 1/hjem, medmindre andet vides. For data fra 2006 og 2007 forekommer NULL-værdier, idet spørgsmålet var med frivilligt svar. RespNotripReason Årsag til ingen ture Variabeltype: enum notripreason Spørgsmål: Hvad var årsagen til at De/du ingen ture havde [diarydate]? id notripreason Beskrivelse 30

31 id notripreason Beskrivelse 11 Sygdom 12 Kan ikke forlade hjemmet af helbredsmæssige årsager eller pga handicap 13 Var bare ikke ude hele dagen Værdi anvendt til 10. december (Udlandet hele dagen) Teknisk værdi, som tilføjes i efterbehandlingen 131 Arbejdede hjemme hele dagen og var ikke ude Værdi anvendt fra 10. december Var bare ikke ude Værdi anvendt fra 10. december NightsAway Antal nætter ude Antal nætter For dagstart ude: Antal nætter ude, beregnet efter udrejsedato. Værdien anvendes for 15 eller flere nætter. TotalNumTrips Antal ture som rå antal af records Antal ture, 0 for ingen Antal ture i databasemæssig forstand. NumTripsCorr Antal ture, korrigeret Antal ture, 0 for ingen Antal ture, hvor udlandsture tælles som 1 tur, uanset at der er 2 records, og hvor antal stop i den forenklede erhvervstur er korrekt medtalt. NumTripsCorr bør normalt anvendes som turantal i analyser, idet der herved korrigeres for dobbeltregning af udlandsture og for forskellene i dataindsamling vedr. erhvervsture. NumTripsExclComTrans Antal ture, uden erhvervstransport 31

1 Indledning og overordnede betragtninger

1 Indledning og overordnede betragtninger NOTAT Vedr. Variabeldeklaration for Transportvaneundersøgelsen Fra Hjalmar Christiansen, ModelCentret 4. marts 2010 HjC 1 Indledning og overordnede betragtninger Dette notat dokumenterer de enkelte variable

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Agenda Kort introduktion til den danske transportvaneundersøgelse (TU) Historien bag Vigtige

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen Danskernes rejsevaner ved lange rejser Mette Aagaard Knudsen Analyse af karakteristika for lange rejser Indledende analyse af danskeres rejser Baggrundsviden til overnatningsmodellen i NTM Grundlæggende

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Løbenr... Aalborg Universitet, Sektionen for By- og Trafikplanlægning Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Aalborg Universitet udfører for tiden en undersøgelse i hovedstadsområdet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Udviklingen i cykelandelen i kommunerne Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Cyklen er med knap 15% af alle ture en vigtig del af det danske

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Den nye Transportvaneundersøgelse

Den nye Transportvaneundersøgelse Vejforum 2010 Den nye Transportvaneundersøgelse Transportvaneundersøgelsen (TU) blev relanceret i 2006 med en ny og forbedret spørgeteknik og dataopsamlingsmetode. Datakvaliteten, datamængden og ikke mindst

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Danske Torpare medlemsanalyse 2015

Danske Torpare medlemsanalyse 2015 Danske Torpare medlemsanalyse 2015 1) * Angiv hvor du har din hjemadresse. Danmark Sverige Andet land Husstandsstørrelse (antal personer registreret på adressen) 2) * Voksne 3) Børn (0-17) 4) * Postnummer

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK US 06 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr... OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten Besøg nr. Dato dd/mm.. Ugedag Tidspunkt på dagen -timer / : / : / : / : /

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

FynBus. Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune. Statusrapport. Juni 2009 UDKAST

FynBus. Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune. Statusrapport. Juni 2009 UDKAST FynBus Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune Statusrapport Juni 2009 UDKAST COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk FynBus Kollektiv trafikplan

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter Awww.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK sæson 03.01. 22.06.2012 og 13.08.2012

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere