Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1"

Transkript

1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1 Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard

2 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU , version Af Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard Copyright: Udgivet af: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse DTU Transport Bygningstorvet 116B 2800 Kgs. Lyngby 2

3 1. Dokumentation af TU-data Dette notat dokumenterer de leverede data i datasættet TU version 1, som omfatter data fra perioden maj 2006 til 31. december For den mest opdaterede dokumentation af nyeste TU-data henvises til vores hjemmeside. Nærværende notat følger så vidt muligt datasættet og opdateres ikke herefter. 3

4 2. Interviewsession Et interview om en given dato med en given respondent. Transportvaneundersøgelsen er baseret på interview med 1 person om 1 dags adfærd. På personniveau haves derfor baggrundsoplysninger om personen kombineret med en række oplysninger om den aktuelle dag samt vægtning af datasættet. Tabellen svarer dermed i grundtræk til den tidligere IP tabel. SessionId Primærnøgle for interview Oprindelse: Teknisk Entydig identifikation af det enkelte interview. InterviewType Interviewtype Variabeltype: enum interviewtype Oprindelse: Teknisk id interviewtype Beskrivelse 0 Internet Interview selvudfyldt af respondenten via internettet. 1 Rekonstrueret interview Oprindelige interview indeholder alvorlige fejl, som er løst ved en komplet rekonstruktion. 2 Telefon Telefoninterview 3 Special Data fra specialundersøgelser bærer denne type, men medtages ikke i officielle datasæt. 20 Kombi Kombinationsinterview: start web, slut telefon DiaryDate Dato for turdagbogen Oprindelse: Teknisk Dato som antal dage siden Til analyser er det normalt mest praktisk at anvende de afledte variable DiaryYear, DiaryMonth, DiaryWeekday. 4

5 DiaryYear År for turdagbogen Årstal 2006, 2007, PseudoYear Forskudt år Variabeltype: Tekst Årstal 2006/7, 2012/13 År for turdagbogen, forskudt således at der kan drages fuld nytte af de første data fra Idet TU blev genstartet i maj 2006, sker opdelingen pr. 1. maj (=ferieåret). DiaryMonth Måned for turdagbogen Variabeltype: enum maaned id maaned 1 januar 2 februar 3 marts 4 april 5 maj 6 juni 7 juli 8 august 9 september 10 oktober 11 november 12 december DiaryWeekday Ugedag for turdagbogen Variabeltype: enum ugedag 5

6 id ugedag 1 mandag 2 tirsdag 3 onsdag 4 torsdag 5 fredag 6 lørdag 7 søndag Ugedag for turdagbogen, hvor ugedag er kalenderugedagen uden hensyn til helligdage. DiaryDaytype Dagtype for turdagbogen Variabeltype: enum dagtype id dagtype Beskrivelse 11 Alm. Hverdag "ma-to" Hverdage, hvor næste dag også er hverdag 12 Fredag og hverdag før helligdag 13 Særlige hverdage Hverdag, som udover den normale pendlertrafik også er præget af udrejsetrafik til weekend eller helligdag. Mandag-onsdag i påskeugen, fredag efter Kr.luftfart, 1. maj, hverdage mellem jul og nytår (Dagene er karakteriseret ved principielt at være hverdage, men at flertallet af landets arbejdspladser er helt eller delvis lukket) 23 Lørdag Kun lørdage, som ikke er helligdage 32 Søndag og sidste helligdag før hverdag Fridag/helligdag, som er præget af hjemrejsetrafik efter weekend eller helligdag. 33 Helligdag eller søndag, hvor næste dag er lø/sø/hellig Fridag/helligdag uden særlig hjemrejsetrafik.. Interviewets trafikdato omsat til dagtype. Helligdage er defineret som: 1/1, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st.bededag, kr.luftfart, 2.pinsedag, 5/6, 24/12, 25/12 og 26/12. Feltet anvendes til analyser, hvor der afgrænses til bestemte dagtyper, fx hverdage. Videre kan kombinationer af md, ugedag og dagtype anvendes som mere avancerede kalendermæssige kriterier. Exempelvis er hverdage, ikke juli kendetegnet ved DiaryDaytype ={11,12}, DiaryMonth!=7." HomeAdrNUTS Bolig, NUTS Variabeltype: Tekst nuts2006 6

7 Spørgsmål: Hvor bor De/du? NUTS 2006 id nuts2006 DK011 DK012 DK013 DK014 DK021 DK022 DK031 DK032 DK041 DK042 DK050 Byen København (København og Amager) Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland (omtrent gl. Roskilde Amt) Vest- og Sydsjælland (øvrige region Sjælland) Fyn Sydjylland Vestjylland (vestlige region Midtjylland) Østjylland (østlige region Midtjylland) Nordjylland Idet alle respondenter bor i Danmark er HomeAdrNUTS reelt en opdeling af respondenterne efter region og delregion. HomeAdrMunCode Bolig, kommune Variabeltype: enum kommunekode Oprindelse: Teknisk Spørgsmål: Hvor bor De/du? Kommunekode, efter kommunalreformen id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: HomeAdrOldMuncode Bolig, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel 7

8 Spørgsmål: Hvor bor De/du? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. id 101 København kommunekodegammel 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: HomeAdrCityCode Bolig, bykode Variabeltype: enum CityCode Spørgsmål: Hvor bor De/du? Bykode efter samme definition som KMS/DST id CityCode 1100 Hovedstadsområdet Roskilde Kolding Vejle Odense Randers Aalborg Herning Århus Esbjerg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. HomeAdrCitySize Bolig, bystørrelse 8

9 Spørgsmål: Hvor bor De/du? Indbyggertal Bystørrelse (DiaryYear) iflg Danmarks Statistik, Statistikbanken. HomeAdrNTMzone Bolig, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Hvor bor De/du? Zonenummer i Landstrafikmodellen HomeAdrNearestStation Bolig, nærmeste station Variabeltype: Tekst Stationsnavn Nærmeste station, uanset denne stations betjening. Feltet dannes ikke for steder i de 5 ø- kommuner (Bornholm, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø). HomeAdrDistNearestStation Bolig, afstand til nærmeste station Variabeltype: Decimaltal Talenhed: km Luftlinieafstand til nærmeste station, uanset denne stations betjening. Feltet dannes ikke for steder i de 5 ø-kommuner (Bornholm, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø). RespSex Køn Variabeltype: enum knip Spørgsmål: Køn? id knip 1 Mand/dreng 9

10 id knip 2 Kvinde/pige RespYearBorn Fødselsår Spørgsmål: Hvilket år er De/du født? 4 cifret årstal [ ] RespAgeSimple Respondentens alder ud fra fødselsår Alder, [9-85] år Respondentens alder beregnet uden hensyn til fødselsdato, men udelukkende udfra årstal. Det kan siges, at respondenten fylder/fyldte RespAgeSimple år i DiaryYear. RespAgeCorrect Respondentens alder ud fra fødselsdato Alder, [9-85] år Respondentens alder på trafikdatoen, beregnet ud fra den præcise fødselsdato. OBS: Ikke for alle ældre data, idet fødselsdato ikke er tilgængelig i alle tilfælde. RespMainOccup Hovedbeskæftigelse Variabeltype: enum stilip5 Spørgsmål: Hvad er Deres/din hovedbeskæftigelse? id stilip5 1 Skoleelev 2 Studerende 3 Lærling, elev 10

11 id stilip5 10 Pensionist, folkepension, førtidspension 11 Arbejdsløs 12 Efterlønsmodtager 15 Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 20 'Hjemmegående', ude af erhverv i øvrigt 22 Værnepligtig 30 Lønmodtager 50 Selvstændig 52 Medhjælpende ægtefælle RespEduLevel Uddannelsesniveau Variabeltype: enum uddan Spørgsmål: Hvad er Deres/din uddannelse? id uddan klasse 2 8. klasse 3 9. klasse klasse 5 Studentereksamen, HF 6 HHX, HTX, Erhvervsgymnasial 9 Anden skoleuddannelse 11 Erhversfaglig (svendebrev mv) 12 Kort videregående (1½-2 år) 13 Mellemlang videregående (2-5 år) 14 Lang videregående (mindst 5 år) Højeste gennemførte uddannelse PrimOccMuncode Beskæftigelsessted, kommune Variabeltype: enum kommunekode Oprindelse: Teknisk Spørgsmål: Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? Kommunekode, efter kommunalreformen. id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 11

12 id kommunekode 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: Særlige kommunekoder: 997 Kontinentalsoklen og 999 Udlandet. PrimOccOldMuncode Beskæftigelsessted, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel Spørgsmål: Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. id 101 København kommunekodegammel 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: PrimOccNTMzone Beskæftigelsessted, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? Zonenummer i Landstrafikmodellen 12

13 WorkHoursPw Antal ugentlige arbejdstimer Spørgsmål: Hvor mange timer arbejder De/du om ugen? Timer, [0-168] WorkHourType Tilrettelæggelse af arbejdstid Variabeltype: enum arbtidform Spørgsmål: Hvordan tilrettelægges Deres/din arbejdstid? id arbtidform 1 Faste mødetider, samme hver dag 2 Faste mødetider, varierer dag for dag 3 Flextidsordning med bunden tid/fixtid 4 Fuld flextid WorkPubPriv Offentlig eller privat ansat? Variabeltype: enum privoffansat Spørgsmål: Angiv typen af virksomhed/ansættelsessted? id 1 Privat privoffansat 2 Offentlig 3 Andet, mellemformer WorkatHomeDayspM Hjemmearbejdsdage Spørgsmål: Hvor mange dage har De/du udelukkende arbejdet derhjemme indenfor den seneste måned? 13

14 Dage pr måned, [0-31] SduMuncode Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt, kommune Variabeltype: enum kommunekode Spørgsmål: Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Kommunekode, efter kommunalreformen. id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: SduOldMuncode Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel Spørgsmål: Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. id 101 København kommunekodegammel 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 14

15 id kommunekodegammel 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: SduNTMzone Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Zonenummer i Landstrafikmodellen GISdistHW Beregnet afstand mellem hjem og beskæftigelsessted Variabeltype: Decimaltal Talenhed: km Luftlinieafstand hjem-beskæftigelsessted kmarbud Angivet afstand til beskæftigelsessted Spørgsmål: Hvor langt har De/du til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Talenhed: km Spørgsmål udgået fra spørgeskema pr. 30. januar 2009, men bibeholdes indtil videre i datasæt. HwDayspW Antal pendlerdage Spørgsmål: Hvor mange dage om ugen rejser De/du normalt mellem hjem og Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? 15

16 Dage pr uge, [0-7] HwDaysReason Årsag til færre pendlerdage Variabeltype: enum baaarsag Spørgsmål: Hvad er årsagen til at De/du kun rejser mellem hjem og arbejde [HwDayspW] dage om ugen? id baaarsag Beskrivelse -35 Deltidsansat -30 Arbejdsplads er hjemadressen 3 Koncentrerer fuld arbejdstid på færre dage 4 Arbejder hjemme 6 Tager hjemmefra til møder, kunder, patienter etc 8 Overnatter på tjenestested/arbejdsplads 46 Arbejder hjemme og tager derfra til møder/kunder/patienter Værdi fra efterkodningen: Det antages, at respondenten arbejder færre dage om ugen, fordi han/hun er deltidsansat. Værdi fra efterkodningen: Spørgsmål om pendlerdage udgået, idet det er samme sted. Tillægsspørgsmål til respondenter, der angiver at pendle mindre end 5 dage pr uge. WorkParkPoss Parkeringsforhold ved beskæftigelsessted Variabeltype: enum pmulighed Spørgsmål: Hvilket udsagn beskriver bedst (bil-) parkeringen ved Deres/dit uddannelsessted/arbejdsplads/tjenestested? id pmulighed Beskrivelse 1 Arbejdsgiver stiller fast plads til rådighed Svarmulighed kun for lønmodtagere 2 Anden fast plads til min bil Svarmulighed kun for lønmodtagere 3 Fast plads til min bil Svarmulighed ikke for lønmodtagere 11 Altid plads, gratis parkering 12 Normalt plads, gratis parkering 13 Sjældent/aldrig plads, men gratis 22 Normalt plads, tidsbegrænset (bilen skal flyttes i løbet af dagen) 23 Sjældent/aldrig plads, og tidsbegrænset 31 Altid plads, men kun mod betaling 32 Normalt plads, men kun mod betaling 33 Sjældent/aldrig plads, og kun mod betaling 16

17 RespHasBicycle Cykelejerskab Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Har De/du cykel? id 1 Ja janej 2 Nej RespHasSeasonTicket Periodekort Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Har De/du bus/tog kort? id 1 Ja janej 2 Nej Periodekort/pendlerkort/månedskort til kollektiv trafik RespHasDrivlic Kørekort Variabeltype: enum korekort Spørgsmål: Har De/du kørekort? id korekort Beskrivelse -18 Person under 18 år Værdi tilføjet i efterbehandlingen. 1 Ja 2 Nej, har aldrig haft 3 Har haft Kørekort til almindelig personbil (kategori B). RespDrivlicYear 17

18 Erhvervelsesår for kørekort Spørgsmål: Hvilket år fik De/du kørekort? 4 cifret årstal Kun for respondenter, som har eller har haft kørekort. RespIsMemCarshare Medlem af delebilsklub Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Er De/du medlem af en delebilsklub? id 1 Ja janej 2 Nej Spørgsmål stillet i denne form siden 3. februar For tidligere data er feltet rekonstrueret udfra biltabellen, CarOwnership=delebil. HousehNumCars Bilrådighed i husstand Spørgsmål: Hvor mange biler råder Deres/din husstand over til daglig? Antal biler, 0 ved ingen HousehCarOwnership Bilejerskab i husstand Antal biler, 0 ved ingen Antal biler, som er ejet eller leaset af husstanden. Handicap Handicap 18

19 Variabeltype: enum janej Spørgsmål: Har De/du et handicap, der giver begrænsninger i Deres/din transport? id 1 Ja janej 2 Nej HousehAccomodation Bolig, type Variabeltype: enum boform Spørgsmål: Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Boligtype? id boform 1 Fritliggende parcelhus 2 Rækkehus, kædehus 3 Etagebolig 4 Landejendom 5 Kollegium 6 Andet HousehAccOwnOrRent Bolig, ejerforhold Variabeltype: enum ejelejebolig Spørgsmål: Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Ejerforhold? id ejelejebolig 1 Ejerbolig 2 Leje 3 Andel IncRespondent Egen indkomst, årets priser 19

20 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din egen bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncRespondent2000 Egen indkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din egen bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncSpouse Ægtefælleindkomst, årets priser Spørgsmål: Hvordan er Deres/din ægtefælles bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncSpouse2000 Ægtefælleindkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din ægtefælles bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncNuclFamily Kernefamilieindkomst, årets priser 20

21 Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. Kernefamiliens samlede bruttoindkomst, beregnet udfra øvrige indkomstoplysninger og husstandens sammensætning. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. IncNuclFamily2000 Kernefamilieindkomst, pristal 2000 Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Kernefamiliens samlede bruttoindkomst, beregnet udfra øvrige indkomstoplysninger og husstandens sammensætning. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. IncFamily Familieindkomst, årets priser Spørgsmål: Hvordan er Deres/din families samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncFamily2000 Familieindkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din families samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved 21

22 Forbrugerprisindexet. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncHouseh Hustandens indkomst, årets priser Spørgsmål: Hvordan er Deres/din husstands samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. IncHouseh2000 Hustandens indkomst, pristal 2000 Spørgsmål: Hvordan er Deres/din husstands samlede bruttoindkomst? Talenhed:.000 DKK Bruttoindkomst, tusinde kroner pr år, omregnet til prisniveau 2000 ved Forbrugerprisindexet. Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. NuclFamType Respondentens kernefamilietype Variabeltype: enum NuclFamType id NuclFamType 22

23 id NuclFamType 10 Enlig 11 Enlig med barn/børn 20 Par 21 Par med barn/børn Respondentens familietype, betragtet som kernefamilie. Kernefamilien omfatter kun den del af familien, der passer i mønsteret far, mor og børn, efter følgende, prioriterede regler: 1. Hvis respondenten har hjemmeboende barn / barn af samlever, men ikke børnebørn eller svigerbørn, består kernefamilien af respondenten, plus dennes evt. ægtefælle/samlever og deres børn under 25 år. 2. Hvis respondenten er under 25 år og bor med sin far eller mor, men hverken ægtefælle/samlever, egne børn eller børnebørn, består kernefamilien af respondenten plus evt. søskende under 25 år, far og mor. 3. I øvrige tilfælde består kernefamilien af respondenten og dennes evt. ægtefælle/samlever. Øvrige familiemedlemmer betragtes som udenfor kernefamilien. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. PosInFamily Position i kernefamilien Variabeltype: enum PositionInFamily id PositionInFamily Beskrivelse 10 Enlig 11 Ældst i par 12 Yngst i par 20 Barn i kernefamilie under 25 år Respondentens position i kernefamilien, som respondenten pr definition selv tilhører. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumPers Antal personer i kernefamilien Samlet antal personer i kernefamilien. 23

24 Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumAdults Antal voksne i kernefamilie Antal personer Antal voksne (AgeSimple>=18) i kernefamilien. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumPers1084 Antal personer år i kernefamilie Antal personer Antal personer år (AgeSimple>=10 & AgeSimple<85) i kernefamilien. Ved udtræk, hvor antallet af kernefamilier anvendes som enhed, skal SessionWeight / NuclFamNumPers1084 anvendes som vægt. Årsagen er at store familier er hyppigere repræsenteret end få, da samplingen sker på personniveau. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. NuclFamNumDrivLic Antal personer med kørekort i kernefamilie Antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i kernefamilien. Kernefamilien kan antages at være identisk med begrebet 'E-familie' hos Danmarks Statistik. FamNumPers Antal personer i familien 24

25 Antal personer Samlet antal personer i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. FamNumAdults Antal voksne i familien Antal personer Antal voksne (AgeSimple>=18) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. FamNumPers1084 Antal personer år i familien Antal personer Antal personer år (AgeSimple>=10 & AgeSimple<85) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. SessionWeight / FamNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal familier. FamNumDrivLic Antal personer med kørekort i familien Antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. HousehNumPers Antal personer i husstanden Spørgsmål: Hvor mange personer bor der i husstanden? Antal personer HousehNumAdults 25

26 Antal voksne i husstanden Antal personer Antal voksne (AgeSimple>=18) i husstanden. HousehNumPers1084 Antal personer år i husstanden Antal personer Antal personer år (AgeSimple>=10 & AgeSimple<85) i husstanden. SessionWeight / HousehNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal husstande. HousehNumDrivlic Antal personer med kørekort i husstanden Antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i husstanden. DayStartNUTS Dagens start, NUTS Variabeltype: Tekst nuts2006 Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? NUTS 2006 id nuts2006 DE300 DE600 DEF DEF01 DEF0C DK011 DK012 DK013 DK014 Berlin Hamburg Schleswig-Holstein Flensburg, Kreisfreie Stadt Schleswig-Flensburg (Flensborg omegn mv) Byen København (København og Amager) Københavns omegn Nordsjælland Bornholm 26

27 id DK021 DK022 DK031 DK032 DK041 DK042 DK050 NO011 SE110 SE224 nuts2006 Østsjælland (omtrent gl. Roskilde Amt) Vest- og Sydsjælland (øvrige region Sjælland) Fyn Sydjylland Vestjylland (vestlige region Midtjylland) Østjylland (østlige region Midtjylland) Nordjylland Oslo Stockholms län Skåne län DayStartMuncode Dagens start, kommune Variabeltype: enum kommunekode Oprindelse: Teknisk Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? Kommunekode, efter kommunalreformen. id kommunekode 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 630 Vejle 730 Randers 751 Århus Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: Særlige kommunekoder: 997 Kontinentalsoklen og 999 Udland. DayStartOldMuncode Dagens start, gammel kommune Variabeltype: enum kommunekodegammel Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner. 27

28 id kommunekodegammel 101 København 147 Frederiksberg 265 Roskilde 461 Odense 561 Esbjerg 615 Horsens 621 Kolding 631 Vejle 751 Århus 851 Aalborg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. Se eksternt link for fuldstændig liste: DayStartCityCode Dagens start, bykode Variabeltype: enum CityCode Spørgsmål: Hvor bor De/du? Bykode efter samme definition som KMS/DST id CityCode 1100 Hovedstadsområdet Roskilde Kolding Vejle Odense Randers Aalborg Herning Århus Esbjerg Kun udvalgte værdier vises i tabellen ovenfor. DayStartNTMzone Dagens start, zone i Landstrafikmodellen Spørgsmål: Vi begynder der, hvor De/du var, da [diarydate] startede? Zonenummer i Landstrafikmodellen 28

29 DayStartJourneyRole Dagens start: plads i turkæden Variabeltype: enum journeyrole id journeyrole Beskrivelse 0 Turkædeudgangspunktet 1 Primærophold Turens destination er opholdet med længste varighed på turkæden. Angiver hvorvidt dagens start er turkædeudgangspunktet (0) eller primær ophold på første turkæde (1) DayStartPurp Formål ved dagens start Variabeltype: enum Purp12 Spørgsmål: Vælg venligst formålet/aktiviteten på dette sted? id Purp12 Beskrivelse 1 Eget hjem 11 Arbejdsplads (normale arbejdssted / arb.givers adresse) 12 Skolen / det faste uddannelsessted Egen bopæl. Man kan have flere hjemadresser, derfor ikke nødvendigvis adressen fra trin 1. Den faste arbejdsplads, hvortil der er en fast tilknytning. Det er muligt at have flere arbejdspladser og samme arbejdsgiver kan have flere adresser. Men det er et sted, hvortil der er fast, arbejdsmæssig tilknytning. Skole/uddannelse på selve skolen/uddannelsesstedet. 13 Fritidshjem, ungdomsklub, SFO 21 Hente/bringe personer direkte ved aktivitet 22 Hente/bringe personer ved transportmiddel Formålet med opholdet er at hente/bringe personer, direkte ved en aktivitet. Selve aktiviteten kan være sport, skole eller meget andet. Formålet med opholdet er at hente/bringe personer, som ankommer eller afrejser med et andet transportmiddel. - Det kan være ved station, havn, busstoppested, P-plads mv. Personen, der blev hentet/bragt havde ikke noget selvstændigt formål her. 23 Hente/bringe ting Opholdets hovedformål er selve tingen. 31 Indkøb 32 Andet ærinde (bank, bibliotek, bilværksted osv) 33 Social/sundhed (besøg hos læge, sygehus, jobcenter etc) Opholdet omhandler egen sundhed eller sociale 29

30 id Purp12 Beskrivelse situation. 39 Skoleudflugt, excursion, lejrskole, studietur Uddannelse, som ikke foregår på det faste skole/uddannelsessted. Exempler: Skoleudflugt, lejrskole, excursion, studietur (som deltager) 41 Besøge familie/venner 42 Idræt- og sportsudøvelse 43 Forlystelse (biograf, cafe, restaurant, sportstilskuer, kirke mv) Generelt alle fritidsaktiviteter med passiv deltagelse. Det behøver ikke være sjovt. Kategorien omfatter både fine restaurantbesøg og begravelser. 44 Sommerhus, kolonihave 45 Gåtur, løbetur, cykeltur, køretur (turen var formål i sig selv) Fritidstur, som er formål i sig selv. 46 Ferie, udflugt 47 Møder i privat sammenhæng Private møder med banken, skolen, børnehaven, jobsamtaler etc. 49 Anden fritidsaktivitet (Aftenskole, spejder osv) Organiserede fritidsaktiviteter, frivillige jobs, aftenskole, spejdermøde etc. 51 Møder, konferencer (erhverv) Møder/kursus/konferenceaktivitet i erhvervsmæssig sammenhæng 52 Kunde- eller klientbesøg (Som en del af mit job) Eget, vidensbaserede erhverv udøves ved besøg på en række adresser. Exempel: sælger, der besøger en kunde. 53 Erhvervsservice, håndværk (Det er mit job) Eget, praktiske erhverv udøves ved besøg på en række adresser. Exempel: elektriker, der udskifter en stikkontakt. 54 Forretningsrejse, andre erhvervsture Øvrige ture i erhvervsmæssig sammenhæng. - Exempel: Skolelærer på lejrskole. 61 Erhvervstransport af gods, postbud, avisbud Transporterhverv: Lastbilchauffør eller lign. Opholdet er et stop undervejs på ruten. 62 Erhvervstransport af personer Erhverv: Buschauffør, togfører, stewardesse, kaptajn eller lign. Opholdet er et stop undervejs på ruten. 64 Anden erhvervstransport/erhvervstrafik uden egentlige ophold Erhvervsture med formål i sig selv, som ikke er gods eller persontransport. Exempler: Politipatrulje, Vejopmåling, Køreskolelærer. Interview med dagens start = hjemadressen efterkodes med 1/hjem, medmindre andet vides. For data fra 2006 og 2007 forekommer NULL-værdier, idet spørgsmålet var med frivilligt svar. RespNotripReason Årsag til ingen ture Variabeltype: enum notripreason Spørgsmål: Hvad var årsagen til at De/du ingen ture havde [diarydate]? id notripreason Beskrivelse 30

31 id notripreason Beskrivelse 11 Sygdom 12 Kan ikke forlade hjemmet af helbredsmæssige årsager eller pga handicap 13 Var bare ikke ude hele dagen Værdi anvendt til 10. december (Udlandet hele dagen) Teknisk værdi, som tilføjes i efterbehandlingen 131 Arbejdede hjemme hele dagen og var ikke ude Værdi anvendt fra 10. december Var bare ikke ude Værdi anvendt fra 10. december NightsAway Antal nætter ude Antal nætter For dagstart ude: Antal nætter ude, beregnet efter udrejsedato. Værdien anvendes for 15 eller flere nætter. TotalNumTrips Antal ture som rå antal af records Antal ture, 0 for ingen Antal ture i databasemæssig forstand. NumTripsCorr Antal ture, korrigeret Antal ture, 0 for ingen Antal ture, hvor udlandsture tælles som 1 tur, uanset at der er 2 records, og hvor antal stop i den forenklede erhvervstur er korrekt medtalt. NumTripsCorr bør normalt anvendes som turantal i analyser, idet der herved korrigeres for dobbeltregning af udlandsture og for forskellene i dataindsamling vedr. erhvervsture. NumTripsExclComTrans Antal ture, uden erhvervstransport 31

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-12, version 1 Hjalmar Christiansen og Britt Zoëga Skougaard 31.1.2013 Side 1 af 97 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 2

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 2 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 2 Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard 18.6.2015 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-14,

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration TU 2006-10, version 2

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration TU 2006-10, version 2 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 13, 2016 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration TU 2006-10, version 2 Christiansen, Hjalmar; Haunstrup, Brian Publication date: 2011 Document Version Også

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-10, version 1

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-10, version 1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 06, 2015 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-10, version 1 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2010 Document Version Publisher's PDF, also

Læs mere

1 Indledning og overordnede betragtninger

1 Indledning og overordnede betragtninger NOTAT Vedr. Variabeldeklaration for Transportvaneundersøgelsen Fra Hjalmar Christiansen, ModelCentret 4. marts 2010 HjC 1 Indledning og overordnede betragtninger Dette notat dokumenterer de enkelte variable

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 1

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 25, 2015 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 1 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2010 Document Version Publisher final version

Læs mere

Modernisering af Transportvaneundersøgelsen. Hjalmar Christiansen, DTU Transport

Modernisering af Transportvaneundersøgelsen. Hjalmar Christiansen, DTU Transport Modernisering af Transportvaneundersøgelsen Hjalmar Christiansen, DTU Transport Transportvaneundersøgelsens formål At kortlægge danskernes transportvaner Afgrænsninger: - 10-84 årige med bopæl i Danmark

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-13, version 1 Hjalmar Christiansen & Britt Zöega Skougaard 19.2.2014 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-13,

Læs mere

1 Kort intro om Transportvaneundersøgelsen

1 Kort intro om Transportvaneundersøgelsen NOTAT Til Trafikdage 2009 Vedr. Modernisering af Transportvaneundersøgelsen Fra Hjalmar Christiansen, DTU Transport august 2009 1 Kort intro om Transportvaneundersøgelsen Transportvaneundersøgelsen (ofte

Læs mere

Dokumentation af spørgeskema for Transportvaneundersøgelsen 2015

Dokumentation af spørgeskema for Transportvaneundersøgelsen 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 24, 2016 Dokumentation af spørgeskema for Transportvaneundersøgelsen 2015 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2015 Link to publication Citation (APA): Christiansen,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Agenda Kort introduktion til den danske transportvaneundersøgelse (TU) Historien bag Vigtige

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010.

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010. Februar 2010 Lille stigning i boligudbuddet i februar 54.286 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af februar 2010. Udbuddet fordelte sig med 37.064 parcel- og rækkehuse, 8.747

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Ved udgangen af oktober 2016 var der på landsplan 57.578 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.109 parcel- og rækkehuse, 7.244

Læs mere

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2016 var der på landsplan 53.978 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.084 parcel- og rækkehuse, 6.659 ejerlejligheder

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Februar 2013 Månedsstigning i antallet af ejerboliger til salg Ved udgangen af februar 2013 var der på landsplan 57.782 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.749 parcel- og rækkehuse,

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Udpendling fra Roskilde kommune

Udpendling fra Roskilde kommune Udpendling fra Roskilde kommune Notat udarbejdet af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning for Niras Januar 2012 1 Indhold 0. Indledning... 5 1. I hvilke gamle kommuner og sogne

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010.

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010. Juli 2011 Større boligudbud 71.485 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juli 2011. Udbuddet er fordelt på 47.357 parcel- og rækkehuse, 11.532 ejerlejligheder og 12.596 fritidshuse.

Læs mere

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010.

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010. Juni 2011 Større boligudbud 70.968 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juni 2011. Udbuddet er fordelt på 47.183 parcel- og rækkehuse, 11.295 ejerlejligheder og 12.490 fritidshuse.

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

TU 1996-97. Resultater fra transportvaneundersøgelsen

TU 1996-97. Resultater fra transportvaneundersøgelsen TU 1996-97 Resultater fra transportvaneundersøgelsen Rapport 193 1999 TU 1996-97 Resultater fra transportvaneundersøgelsen Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93

Læs mere

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse.

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse. Marts 2011 Stadig større boligudbud end sidste år 61.946 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af marts 2011. Udbuddet er fordelt på 41.666 parcel- og rækkehuse, 9.783 ejerlejligheder

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Transportvaner i Odense Kommune

Transportvaner i Odense Kommune Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Af Søren

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Landstrafikmodellens struktur

Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Indeni Landstrafikmodellen Efterspørgsel, person Efterspørgsel, gods Forudsætninger Langsigtet efterspørgsel Lokalisering

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken For Transportministeriet Potentiale for vækst i togtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Togets markedsandel og konkurrenceposition 4 2.1 Generelle tendenser 4 2.2 Turformål 7 2.3 Geografi 10

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. NÆRBO undersøgelsen Spørgeskema Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. Det tager ca. 25 minutter

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af sammenhængen mellem by, infrastruktur og cykling.

Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af sammenhængen mellem by, infrastruktur og cykling. Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet (tasn@vd.dk) Hans Skov-Petersen, Inst. For Geovidenskab og Naturressourceforvaltning, KU Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Danskernes rejser. Linda Christensen, DTU Transport LCH@DTU.transport.dk. Trafikdage i Aalborg 2011

Danskernes rejser. Linda Christensen, DTU Transport LCH@DTU.transport.dk. Trafikdage i Aalborg 2011 Danskernes rejser Linda Christensen, DTU Transport LCH@DTU.transport.dk Trafikdage i Aalborg 2011 Ferie- og forretningsrejseundersøgelsen Gennemført løbende siden 1995, men med 3 delvis forskellige metoder

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU Øresundsundersøgelsen 2015 Hjalmar Christiansen Transport DTU Formål for Øresundsundersøgelsen At skabe et konsistent billede af trafikken over Øresund Alle transportformer Alle operatører På en ensartet

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere