Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock"

Transkript

1 Easy-808/808A Manual 1

2 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual grundigt før du påbegynder installation eller brug. Easy2Access A/S er ikke ansvarlig for nogen fejl der er forårsaget af fejlinstallation eller ukorrekt brug. Easy2Access A/S Slotsgade 63, 3400 Hillerød Denmark. Tel:

3 Montage Vejledning 1. Dele Kontroller venligst at alle nedenstående dele er i kassen hvor du har købt produktet. Hvis der mangler noget kontakt da venligst Easy2Access A/S service center eller den forretning hvor produktet er købt. Easy2Access A/S har professionelle installatører der gerne udfører installationen for dig. Kontakt Easy2Access A/S på for nærmere aftale herom. 1 x Yder lås 1 x Inder lås 2 x gummipakninger 5 x nøgler 3

4 Skruer 2. Nødvendigt værktøj 3 x Alkaline batterier 1 Boremaskine 3 Stemmejern 5 Borsæt 2 Hammer 4 Skruetrækker 6 Fein Cut 7 Tusch til opmærkning 3. Forberedelser Vigtigt! Kontroller at låsen passer på døren og låsekassen inden der bores. Placer pakningen på døren og marker alle huller på døren. Bor de nødvendige installationshuller ifølge pakningen i døren. Husk at fjerne låsekassen før der bores. De flytbare gevindstykker til låsen, påsættes bagstykket af låsen før montage. Ente 4

5 med 1 stk. under firkantpalen eller med 1 på hver side af palen. Benyttes der en på hver side af palen. Skal trekantstykket monteres, inden bagsiden påsættes. 4. Tilpasning af låsen til dørtykkelse. TILPAS FIRKANTPALLEN TIL DØRTYKKELSEN. Tilpas firkantpalen til den korrekte dørtykkelse, efter målene på palen. Benyt en nedstryger eller andet værktøj der kan klippe i metal. Bemærk: 1) Vær omhyggelig med afkortningen af palen, da forkert længde kan beskadige låsen. Garantien bortfalder hvis palen er forkert afkortet. 2) Hvis dørtykkelsen er stører end 90 mm, så kontakt venligst Easy2Access A/S, eller din lokale forhandler og bestil en ekstra lang pal. 5. Installation A. Installation af yderlåsen. 5

6 1. Husk at benytte gummipakning på ydersiden og placer gummipakningen på bagsiden af ydersiden før montage. 2. Vær omhyggelig med at kontrollere at de 2 pile på firkant palen peger op! NB! Låsen virker IKKE hvis palen ikke vendes korrekt. 3. Vær omhyggelig med at riglen er tilbagetrukket. 4. Palen puttes igennem firkant hullet til fallen. 5. Ledningerne puttes igennem hullet over låsekassen (Diameter: 35mm). NB! Passer låsen ikke på låsekassen skal denne byttes eller det anbefales at låsen monteres af Easy2Access A/S professionelle montører. B. Installation af inderlåsen. 1. Placer gummipakningen til bagsiden omhyggeligt på låsen. 2. Sammenkoble ledningerne fra ydersiden med ledningerne fra indersiden og vær omhyggelig med at ledningerne ikke klemmes under installationen. 3. Vær omhyggelig med at pilen på indersiden af spindlen peger op. 4. Inder spindlen sammenkobles med firkant pallen fra ydersiden. 5. Forsigtigt sættes inder og underside sammen, så alle gevind og skruehuller er placeret ud for hinanden. 6. Tag fat i håndtaget for at kontrollere at fallen kan åbnes. 7. Låsen skrues sammen med de 2 små skruer igennem hullerne i batteriboksen. 8. Derefter skrues den nederste lange skrue i under håndtaget på indersiden. 6

7 9. Indsæt de 3 medfølgende batterier i låsen. NB! Benyttes der en forkert type batterier virker låsen ikke korrekt. 10. Monter batteridækslet på låsen. 11. NB! Den medfølgende trekant skal benyttes til montagen, hvor låsens nederste gevindstykke ikke passer igennem låsekassen. Trekanten monteres på indersiden, inden bagstykket påsættes. C. Sidste kontrol før låsen tages i brug.. NB: Efter endt installation og før brug af produktet vær venlig at læse de efterfølgende tips: Benyt kun nye high-quality AA batterier til låsen. Bevæg håndtaget op og ned. Håndtaget og fallen SKAL kunne bevæge sig let og ubesværet. Hvis dette ikke er tilfældet se efter løsningen i afsnittet for problemløsning. Indtast fabrikskoden på låsen (123#). Kører motoren i låsen og det ydre håndtag tilkobles så døren kan åbnes er låsen monteret korrekt og døren kan lukkes. Låsen kan betjene 3-punkt låsen i døren ved at håndtaget løftes. Benyttes låsen til en alm. låsekasse hvor riglen ikke betjenes, kan selve låsekassen udskiftes så denne også betjenes af låsen. Kontakt Easy2Access A/S for yderlig information. Easy2Access A/S eller dennes forhandler har alarmsystemer der kan benyttes sammen med låsen. 7

8 BRUGEN AF FINGERAFTRYKSLÅSEN Opsætning af låsen og indkodning af fingeraftryk Indkodning af fingeraftryk Indlæsning af første fingeraftryk (Administrator). Tryk på ADD knappen. Låsen er klar til at modtage det første fingeraftryk efter den grønne LED lampe har lyst og du har hørt 1 beep. Når skanneren lyser grønt, placeres fingeren på skanneren med et fast tryk. Når skannerlampens lys slukker, fjernes fingeren igen. Dette gentages så fingeren bliver indlæst ialt 3 gange. Fingeraftrykket er godkendt og korrekt indlæst når der høres et langt beep og den grønne lampe slukker. Første fingeraftryk (Administrator) har automatisk nr. 01. Nr. 01, 02 og 03 er alle Administrator og har adgang til indlæsning/ indkodning/sletning af bruger på låsen. Indlæsning af flere administrator fingeraftryk. Tryk på ADD knappen. Låsen er klar til at modtage det første fingeraftryk efter den grønne LED lampe har lyst og du har hørt 1 beep. Når skanneren lyser grønt, placeres gyldig administrator finger på skanneren med et fast tryk. Når skannerlampens lys slukker, fjernes fingeren igen. Når der høres 2 beep er administratoren godkendt og der gives adgang til programmeringen af låsen. Tryk det nye ID nummer på tastaturet (ydersiden), f.eks 02. Hvis det indtastede ID nummer er ledigt høres et beep. Når skanneren lyser grønt, placeres fingeren (fra den nye administrator) på skanneren med et fast tryk. Når skannerlampens lys slukker, fjernes fingeren igen. Dette gentages så fingeren bliver indlæst ialt 3 gange. Fingeraftrykket er godkendt og korrekt indlæst når der høres et langt beep. Ved fejl vil du høre 3 beep og fingeren skal indlæses igen. Fejler processen igen, benyt da venligst en anden finger. Indlæsning af brugere Tryk på ADD knappen. Låsen er klar til at modtage det første fingeraftryk efter den grønne LED lampe har lyst og du har hørt 1 beep. Når skanneren lyser grønt, placeres gyldig administrator finger på skanneren med et fast tryk. Når skannerlampens lys slukker, fjernes fingeren igen. Når der høres 2 beep er administratoren godkendt og der gives adgang til programmeringen af låsen. Tryk det nye ID nummer på tastaturet (ydersiden), fek.s. 04. Hvis det indtastede ID nummer er ledigt høres et beep. Når skanneren lyser grønt, placeres fingeren (fra den nye bruger) på skanneren med et fast tryk. Når skannerlampens lys slukker, fjernes fingeren igen. Dette gentages så fingeren 8

9 bliver indlæst ialt 3 gange. Fingeraftrykket er godkendt og korrekt indlæst når der høres et langt beep. Herefter kan evt. indtastes endnu en ny bruger på samme måde, men med et nyt ID nummer. Ved fejl vil du høre 3 beep og fingeren skal indlæses igen. Fejler processen igen, benyt da venligst en anden finger. ID nummer fra nr. 04 til 99 er alle brugere og har ikke adgang til programmeringen Husk at lave en liste med udleveret ID numre, for senere sletning. Indkodningen afsluttes ved at trykke på * og der høres 3 beep og 3 røde blink vil ses. Sletning af fingeraftryk Tryk på DEL knappen for at starte slette funktionen. Den røde LED vil blive tændt og skanneren vil give et kort grønt blink.. Når skanneren lyser grønt konstant, placer da venligst administrator fingeren på skanneren og flyt denne når lyset slukker. Når den grønne LED blinker er der givet adgang til slette funktionen. Indkod det ID nummer på den bruger som ønskes slettet. Hvis dette er nr. 04, tastes dette på det udvendige tastatur. Når der høres et langt beep, er administratoren/brugeren slettet. Herefter kan man evt. slette endnu en ny bruger på samme måde, men med et nyt ID nummer. Ved fejl vil du høre 3 beep og processen skal gentages. Sletningen afsluttes ved at trykke på * og der høres 3 beep og 3 røde blink vil ses. Indlægning af koder Låsen kan have 99 individuelle koder, fra yder siden. Alle cifre fra 0 til 9 kan benyttes og koden kan indeholde fra 1 til 10 cifre. Fabrikskoden er 123#. Opret den 1 Masterkode, tryk::* ADD (Grøn LED blinker) 01 (Grøn LED blinker)+ Ny PINKODE + *( Grøn LED blinker) + Ny PINKODE igen + *. Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt beep. Så er indtastningen lykkedes; Hvis den røde LED blinker er indtastningen slået fejl. Bemærk: Låsen bliver i programmeringsmoden i ca. 5sek. Efter sidste indtastning så det er muligt at kode flere koder ind direkte efter hinanden, man skal blot trykke det nye Id nr. F.eks. 02 for anden masterkode, og koden man ønsker + * grøn led blinker, gentag koden + * Grøn led blinker og der høres et langt beep. Opret den 2 Masterkode, tryk::* + Master 1 koden + ADD (Grøn LED blinker) 02 +(Grøn LED blinker) Ny PINKODE + *( Grøn LED blinker) + Ny PINKODE igen + *. Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt beep. Så er indtastningen lykkedes; Hvis den røde LED blinker er indtastningen slået fejl. Opret Brugerkoder fra nr. 03 til 99, tryk::*+ 1 af Masterkoderne + ADD( Grøn LED blinker) 02-9 (Grøn LED blinker) + Ny PINKODE + *( Grøn LED blinker) + Ny 9

10 PINKODE igen + *. Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt beep. Så er indtastningen lykkedes; Hvis den røde LED blinker er indtastningen slået fejl. Bemærk: 1. + er kun en markering af den næste indtastning, IKKE en knap der skal trykkes.. Sletning af en PINKODE Tryk *+ en af Masterkoderne + DEL (grøn led blinker og rød led lyser konstant) + nummeret på den kode der skal slettes Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres fire korte beep. Så er indtastningen lykkedes; Hvis den røde LED blinker er indtastningen slået fejl. Bemærk: Masterkoderne kan IKKE slettes de kan kun ændres. Ændring af Master-kode. Tryk * + den nuværende Master-kode + ADD + 01 NY master-kode * NY masterkode * - Master-koden er nu ændret til NY. Konstant åben funktion. Denne funktion gør det muligt at man kan lade døren være oplåst så længe man ønsker det, den låser ikke før du taster koden igen, indlæser fingeraftryk, eller trykker på power knappen på indersiden. For aktivering af konstant åben funktion. Tryk #1 + en af Masterkoderne + # (Grøn LED blinker) + 1. Når den grønne LED blinker og der høres et langt bip, er funktionen aktiveret og brugeren kan efter indtastning af en kode, gå ind og ud af døren uden brug af koder. EKS. Med fabrikskoden : #1123#1 Vær opmærksom på at døren i konstant åben funktion vil forblive åben indtil man selv husker at aflåse igen, ved enten indtastning af kode fingeraftryk eller indvendig power knap. Funktionen virker ved at den skiftevis enten låser eller åbner i denne mode.. Bemærk: Brugen af konstant åben funktion kan muligvis medføre at aflåsning af ejendommen kan blive glemt. Derfor anbefales denne ikke i det daglige. Låsen er ved købet sat til automatisk aflåsning udefra. Aktivering af automatisk aflåsning. 10

11 Denne funktion får din lås til automatisk at låse ca. 5 sek. efter åbning. Tryk #1 + en af Masterkoderne + # (Grøn LED blinker) + 0. Når den grønne LED blinker og der høres et langt bip, er låsen tilbage I automatisk låsnings tilstand og bruger kan herefter ikke åbne døren uden brug af koder. EKS.: #1123#0 Anti hærværks/indbruds funktion Tryk #2 + en af Masterkoderne + # (Grøn LED blinker) + 1 for at aktivere funktionen. Når den grønne LED blinker igen og der høres et langt beep, er funktionen aktiveret. Tryk #2 + en af Masterkoderne + # (Grøn LED blinker) + 0 for at deaktivere funktionen. Når den grønne LED blinker igen, er funktionen deaktiveret. Bemærk: Denne funktion træder I kraft hvis der indtastes en forkert kode 5 gange efter hinanden. Herefter vil låsen blive blokeret I 5 minutter og vil ikke kunne benytte I denne periode. Åbning af låsen fra ydersiden. Den runde PWR knap på ydersiden aktiverer det blå natlys på kodetastaturet og giver brugeren et godt overblik over knapperne om natten. Nat lyset vil være aktiveret i maksimalt 3 sekunder efter hver tastning. Tast en gyldig kode. Når du kan høre at motoren har kørt, kan døren åbnes. Bemærk: Hvis låsen benyttes sammen med et af vores alarmsystemer vil der samtidig blive send et trådløst signal der frakobler alarmsystemet og døren vil kunne åbnes uden at alarmsystemet skal frakobles yderligere. Låsen kan opsættes i tre forskellige sikkerhedsniveauer 1. 1:N (standart) I denne funktion kan låsen frit åbnes enten med kode eller fingeraftryk. Denne funktion er den mest brugervenlige, hurtigste og mest fleksible at bruge i det daglige. Sikkerheden er god så længe man ved hvem der har koder til døren. 2. 1:1 Hvis man vælger denne opsætning skal brugeren taste sit bruger ID og derefter verificere sit fingeraftryk for at kunne låse døren op. Sikkerheden er stor i denne opsætning 3. P & F Hvis man vælger denne opsætning skal brugeren først taste sin pinkode og derefter verificere sit fingeraftryk for at låse op. Sikkerheden er størst her hvis koden er på flere cifre. 11

12 1. 1:N (Standart) Tast #3 (Grøn led blinker) + masterkode + # (rød led blinker en gang or grøn tre gange) +0 Når den grønne led lyser og du høre et langt pip er låsen i sat i 1:N opsætning, hvis den røde blinker tre gange er det mislykket. 2. 1:1 (en til en) Tast #3 (Grøn led blinker) + masterkode + # (rød led blinker en gang or grøn tre gange) +1 Når den grønne led lyser og du høre et langt pip er låsen i sat i 1:N opsætning, hvis den røde blinker tre gange er det mislykket. 2. P&F (Pinkode & fingeraftryk) 3. Tast #3 (Grøn led blinker) + masterkode + # (rød led blinker en gang or grøn tre gange) Når den grønne led lyser og du høre et langt pip er låsen i sat i 1:N opsætning, hvis den røde blinker tre gange er det mislykket Åbning af låsen med nøgle Åbning af låsen med nøgle er kun beregnet som en nødåbning og ikke en funktion der må anvendes i dagligdagen. Nøglen drejes en ¼ omgang fra lodret til vandret stilling og døren kan åbnes. Nøglen bliver låst så den ikke kan tages ud eller glemmes i låsen. Drej nøglen tilbage til udgangspunktet efter åbning af døren og låsen er låst igen. Vigtigt. Når der mærkes modstand, må der ikke fortsat drejes, da dette kan ødelægge cylinderen. Åbnes låsen med nøgle, skal låsen lukkes med nøgle igen, før den fungerer elektronisk. Opsætning af låsen på indersiden. Indersiden kan kun have 1 PINKODE. Låsen er ved modtagelsen sat i åben tilstand fra indersiden. ÆNDRING af Pinkoden. Tryk: * *(Grøn LED blinker) + Ny PINKODE + *( Grøn LED blinker) + Ny PINKODE igen + *. Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt beep. Så er indtastningen lykkedes. Hvis den røde LED blinker er indtastningen slået fejl. 12

13 Bemærk: PINKODEN på indersiden er den samme uanset pinkoderne på ydersiden og denne ændres ikke selv om pinkoderne på ydersiden ændres. Nulstilling af låsen Nulstilling af låsen kan kun gøres af autoriseret montører. Kontakt venligst Easy2Access A/S på eller på for yderlig information. Easy-808 G2 sammen med Easy2Access A/S alarmsystem Tilkoble alarmsystemet fra indersiden. 1) Med en IR sensor: Tast den indvendige pinkode + * for at udsende et tilkoblingssignal til alarmen. Efter 10 sekunder sendes tilkoblings signalet og du vil høre 1 kort beep og se den røde LED blinke en gang fra låsen; Når signalet er modtaget med succes, vil du høre et kort beep og se den rode lampe på alarmsystemet blive tændt. 2) Uden en IR sensor: Tast den indvendige pinkode + * + * for at udsende et tilkoblingssignal til alarmen. Efter 10 sekunder sendes tilkoblings signalet og du vil høre 2 korte beep og se den røde LED blinke en gang fra låsen; Når signalet er modtaget med succes, vil du høre et kort beep og se den rode lampe på alarmsystemet blive tændt. Bemærk; Indtastes den samme kode igen frakobles alarmsystemet straks. Frakoble alarmsystemet fra indersiden Hvis alarmsystemet ønskes frakoblet fra indersiden, tast den indvendige pinkode + *, eller # for at udsende et frakoblingssignal til alarmen. Når signalet er udsendt med succes, vil du høre 1 kort beep og se den grønne LED blinke engang fra låsen og alarmsystemet er frakoblet. Udgang uden at tilkoble alarmsystemet med inderhåndtaget i åben position Tryk på PWR knappen på indersiden. 3 sekunder efter der er trykket på PWR knappen vil yderhåndtaget blive tilkoblet i 5 sekunder. Herefter kan 3-punkt-låsen aktiveres. Når tiden er udløbet vil yderhåndtaget blive låst automatisk. Udgang og tilobling af alarmsystemet Når der er en IR-sensor I rummet, tast den indvendige pinkode + * Efter 10 sekunder 13

14 frakobles inderhåndtaget og der udsendes et tilkoblings signal til alarmsystemet. Hvis 3-punkt-låsen skal aktiveres samtidig, tast de indvendige pinkoden + * eller # + PWR knappen og 3 sekunder efter der er trykket på PWR knappen vil yderhåndtaget blive tilkoblet i 5 sekunder. Herefter kan 3-punkt-låsen aktiveres. Når tiden er udløbet vil yder- og inderhåndtag blive låst automatisk og der udsendes et tilkoblings signal til alarmsystemet. Når der ikke er en IR-sensor I rummet, tast de indvendige pinkoden + * + * efter 10 sekunder frakobles inderhåndtaget og der udsendes et tilkoblings signal til alarmsystemet. Hvis 3-punkt-låsen skal aktiveres samtidig, tast de indvendige pinkoden + * + * + PWR knappen og 3 sekunder efter der er trykket på PWR knappen vil yderhåndtaget blive tilkoblet i 5 sekunder. Herefter kan 3-punkt-låsen aktiveres. Når tiden er udløbet vil yder- og inderhåndtag blive låst automatisk og der udsendes et tilkoblings signal til alarmsystemet. Udgang med inderhåndtaget i låst position og alarmsystemet frakoblet 1) Hvis du ønsker at tilkoble 3-punkt-låsen efter udgang, tast den indvendige pinkode + # + PWR knappen for at aktivere det indvendige håndtag så du kan gå ud. 3 sekunder efter at PWR knappen er aktiveret, er yderhåndtaget tilkoblet i 5 sekunder. Herefter låser både inder- og yderhåndtaget igen. 2) Hvis du ikke ønsker at tilkoble 3-punkt-låsen efter udgang, tast den indvendige pinkode + #, efter 10 sekunder frakobles det indvendige håndtag. Frakobling af inderhåndtaget uden udgang og uden tilkobling af alarmsystemet Tast den indvendige pinkode + # + #, herefter frakobles håndtaget så udgang ikke er muligt. Bemærk; Denne funktion anbefales man kun at benytte med største forsigtighed, da svigt i elektronikken kan betyde at man ikke kan komme ud. Det anbefales kun at benytte denne funktion hvis man har flere udgange. Batteriskift Når spændingen er lavere end 3.3V, vil låsen begynde at udsende en alarm der betyder at batterierne SKAL skiftes. Du vil høre 8 beep og se den røde lampe blinke. 14

15 Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning 1 2 Låsen åbner ikke ordentligt efter at korrekt pinkode er indtastet. Håndtaget køre for stramt. 1. Mangler strøm 2. Koblingen virker ikke 3. Elektronik fejl 4. Firkantpalen er ikke monteret korrekt 1.Firkantpalen har ikke den korrekte længde. 2.Låsen er ikke placeret korrekt på døren. 1. Skift batterier. 2. Kontakt Easy2Access A/S. 3. Kontakt Easy2Access A/S. 4. Kontroller firkantpalen, fortsætter problemet kontakt Easy2Access A/S. 1. Benyt en korrekt firkantpal. 2.Juster låsen på døren, fortsætter problemet kontakt Easy2Access A/S. 3 4 Alarm til og frakobling virker ikke. Indv. håndtag kan ikke låse. 1.Det elektroniske trådløse modul i låsen virker ikke. 2. Antennen er ikke trukket ud. 3. Alarmen er placeret for tæt på en elektrisk forstyrrelse f.eks. PC eller TV. 1. Forkert inder pinkode. 2.Den indvendige kobling er forkert monteret. 1. Kontakt Easy2Access A/S. 2. Træk antennen ud. 3. Flyt alarmsystemets modtager. 1. Indtast den korrekte pinkode. 2. Juster den indvendige kobling. 15

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

TAK FOR DU HAR VALGT AT KØBET ET EASY2ACCESS PRODUKT VI HÅBER DET VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER.

TAK FOR DU HAR VALGT AT KØBET ET EASY2ACCESS PRODUKT VI HÅBER DET VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER. 2 TAK FOR DU HAR VALGT AT KØBET ET EASY2ACCESS PRODUKT VI HÅBER DET VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER. Denne manual gælder til: EASY-905 G2 BT www.easy2access.net www.e2a.net INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Monteringsvejledning. www.e2a.net

Monteringsvejledning. www.e2a.net Monteringsvejledning www.e2a.net Nøglefri adgang Tak fordi du valgte et Easy2Access produkt, vi håber du må bliver glad for det. For at give dig de bedste forudsætninger til at komme godt fra start har

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning LP-805

Garantibevis og brugervejledning LP-805 Garantibevis og brugervejledning LP-805 Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens biometriske dørlås. Husk: Dette er en helt ny måde at få adgang på, og låsen skal lige, som med

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING Ref OP-0012-A April 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. ÅBNING AF LÅSEN......3 1.1 Åbning ved brug af brugerkode eller masterkode... 3 1.2 Åbning ved brug

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog Codoor CD3500 DK Teknisk Håndbog Copyright Februari 2002 Bewator AB, Solna, Sverige Materiale fra den tekniske vejledning til CD3500 må kun kopieres med forudgående skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Brugervejledning Nøgleskab KC48E

Brugervejledning Nøgleskab KC48E Brugervejledning Nøgleskab KC48E Tillykke med dit nye nøgleskab. Her kan du læse om - Betjening af skabet - Ændring af masterkoden - Udskiftning af batteri - Fastboltning af skabet - Programmering af ekstrafunktioner

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

CODY UNI 1/1, er afløseren for den gamle Cody 1/1 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

CODY UNI 1/3, er afløseren for den gamle Cody 1/3 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS. Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS.   Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ComboGard Pro Setup Software eller gennem en serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Samlevejledning Møbel - Høj

Samlevejledning Møbel - Høj TTICCO Samlevejledning Møbel - Høj Fritstående & indbygget Kommode, reol & skab Solo, duo & trio Godt i gang Husk Beskyt underlag og møbel? Værktøj? + = www.atticco.dk Tlf.: +45 23 29 79 47 Værktøj du

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual:

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Hovedguide til Sargent & Greenleaf Compotronic 6124, 6125 & Titan, flerbruger (Multiply User)

Hovedguide til Sargent & Greenleaf Compotronic 6124, 6125 & Titan, flerbruger (Multiply User) Hovedguide til Sargent & Greenleaf Compotronic 6124, 6125 & Titan, flerbruger (Multiply User) 6124 & 6125 Titan Indhold: Afsnit: 1: Låsen. 2: Hovedkode (Master Code) 3: Managerkode (Supervisor Code) 4:

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur 1 22.10.2013 Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur Op til 1000 brugere 3 adgangsformer 5 cifret adgangskode SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening Læs vejledningen grundigt og gem den Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Forberedelse 5 3 Registrering 6 3.1 Registrere tastaturet til Smart Hub 6 3.2 Registrering af nøglebrik 6 3.3 Skift

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 30

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 30 Quick-guide Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Slagfast sikkerhedscylinder Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Anvendelse... 4 Beregning af tilbehør... 14 Nye komponenter... 7 Klargøring udvendig cylinder... 8 Klargøring

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt Øvelse 1 Her kan du få afprøvet nogle af de almindelige funktioner. I samarbejde med "sidemanden", og en manual, skal du afprøve så mange af nedenstående funktioner

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Sikker kodelås AHV2010

Sikker kodelås AHV2010 Sikker kodelås AHV2010 Installations - og brugervejledning. BA0682 Indledning. AHV2010 er en elektronisk kodelås for en dør. Den består af en tastaturenhed, som placeres udenfor adgangen, og en lille central,

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere