DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY"

Transkript

1 DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY Sociale medier OG politisk engagement i Danmark // RAPPORT 2016 Luca Rossi // Sander Schwartz // Martina Mahnke Hovedfund Sociale medier er hverdagspraksis for mange danskere, men aktivitetsniveau og typen af aktiviteter varierer. danskere bruger primært sociale medier til at læse indhold fra andre. De bruges i mindre grad til at producere originalt indhold eller til at interagere med indhold, som er produceret af andre. Unge danskere i Danmark er stærkere repræsenteret og mere aktive på sociale medier end andre aldersgrupper. Generationen mellem 20 og 39 år er mere interesseret end andre grupper i at bruge Facebook til at diskutere politik med fremmede som ikke er familie, venner eller kollegaer. Særligt på Facebook er der en overvægt af brugere, som definerer deres kommunikation som privat og som bruger platformen til at kommunikere med private kontakter såsom venner og familie. Generelt set er det ikke så ofte, at danskerne diskuterer politik med fremmede på sociale medier, og at dette fører til, at de ændrer syn på et politisk emne. Men der er en mindre gruppe, som siger de gør dette. Danskere har altid været hurtige til at anvende nye teknologier, så som sociale medier. Da Facebook blev åbnet for den brede befolkning, blev Danmark hurtigt et af de lande i verden med den højeste andel af brugere per indbyggere. Men danskernes interesse i sociale medier er ikke ligeligt fordelt på alle platforme. Eksempelvis er Twitter langt fra at være lige så populær som Facebook i den brede befolkning, selvom det langsomt er blevet en poppulær platform inden for visse grupper af medieinteresserede, især danske politikere og journalister. Desuden er det værd at se nærmere på, hvad det vil sige at bruge en social medieplatform. Mange danskere bruger primært sociale medier til at læse frem for at producere originalt indhold. Studier Danmark er et unikt land, for studier af det demokratiske potentiale for offentlig politisk debat og engagement, fordi danskerne er stærkt repræsenterede, ikke mindst på Facebook. Tidligere studier har fokuseret på sociale mediers demokratisk potentiale eller har kritiseret sociale mediers mulige negative indflydelse på kvaliteten af den offentlige debat. Resultaterne fra dette survey understøtter ikke tydeligt nogle af disse to yderpunkter. I stedet præsenteres en række ligheder med, hvad vi ved fra tidligere undersøgelser af social interaktion offline 1 : generelt set er danskerne ikke særligt åbne for at diskutere politik i offentlige sammenhænge. Dette bør ikke fortolkes som at sociale medier ikke lever op til et demokratisk af online adfærd har tidligere lært os, at det er normalt at forvente en stor gruppe passive læsere af online indhold (såkaldte lurkers ), som produceres af en lille gruppe mere aktive brugere. Selvom det er blevet nemmere Sociale medier Facebook Twitter Profil 72.4 % 13.1 % Daglig brug 74.2 % 6.1 % Daglig brug (alle) 8 % 4,9 % at generere indhold via sociale medieplatforme som Facebook, så er det godt at være Instagram 1.8 % 10.% 8,2 % Snapchat 14.9 % 12.6% 9,8 % opmærksom på, at de læserelaterede aktiviteter på disse platforme stadig er langt mere LinkedIn 2.9 % 3.6% 2,82 % hyppig adfærd, end det er at bidrage med eget indhold. Tabel 1: Brugerprofiler på sociale medier samt daglig brug (Baseret på spørgsmålene: På hvilke sociale medier har du en brugerprofil? and Hvor ofte bruger du følgende sociale medier? ; n=193) 1 Bl.a.: Eliasoph, N. (1998). Avoiding Politics: How Americans Produce Apathy in Everyday Life. Cambridge University Press. 1

2 potentiale; i stedet bør vi forstå sociale medier som en forlængelse af offline interaktion. Sociale medier har ændret måden, vi kommunikerer og interagerer på. Digitalisering af disse interaktioner giver os et bredere publikum, end vi tidligere har haft adgang til, og muliggør kommunikation, som er mere uafhængig af tid og rum. Men i takt med at sociale medier optages som en del af hverdagspraksis, er det også naturligt at brugsmønstre tilpasses hverdagsbehov og -interesser. Sociale medier i danskernes hverdagsliv Sociale medier, såsom Facebook, Twitter og Instagram, er blevet faste elementer i hverdagens medievaner for mange danskere. Alligevel er der forskel på, hvordan sociale medier bliver brugt både internt i landet og i sammenligning med andre lande. Som nation er danskere et Facebook-entusiastisk land. Derimod er Twitter stadig mest brugt i bestemte grupper af befolkningen såsom blandt medieeksperter, journalister og politikere, og mindre populært i den brede befolkning. Denne forskel mellem den velkendte platform Facebook og mikrobloggingsiden Twitter er interessant i sammenligning med eksempelvis data fra USA. Ifølge vores undersøgelse har 13% af den danske befolkning en Twitterprofil; I USA viser en undersøgelse fra PEW 2, at 23% af amerikanerne har en Twitterprofil. Til sammenligning er forskellen lig nul, når vi ser på på Facebookplatformen. I begge lande har 72% af befolkningen en profil. Man kan få et mere detaljeret billede ved at se nærmere på demografien for danske brugere af sociale medier. Sociale netværk som Facebook viser en bred brugerbase, i det mindste i relation til alder, mens andre platforme såsom Instagram og Snapchat anvendes af en specifik del af populationen. Snapchat er det mest tydelige eksempel med en bemærkelsesværdig høj procent på 82% brugere i aldersgruppen 16 til 19 og 2% i den næste aldersgruppe (20 til 29). Til sammenligning bliver Facebook brugt af 91% i den yngste aldersgruppe og i den næste. Denne data viser en modsatrettet proces: på den ene side ser vi en normalisering af Facebook. Facebook er ikke længere det nye spændende sted, primært for de unge, men er nået ud til alle målgrupper. Facebook er blevet en essentiel teknologi i vores hverdag, og at platformen ikke længere kun gør sig gældende for en den del af befolkningen, som er unge såkaldte early adopters. På den anden side er der mere tydelig overvægt af bestemte aldersgrupper på visse platforme, hvor sociale medier således stadig kan spille en bestemt rolle for specifikke dele af befolkningen. Særligt på Facebook er aldersdistributionen bred med mange ældre og aktive brugere. Men selv på Facebook er der stadig en stærk overvægt af brugere i aldersgrupperne under 30, selvom skævvridningen er langt mere tydeligt på Instagram og Snapchat. Baseret på ovenstående er det interessant at se nærnere på, hvordan de forskellige platforme faktisk bliver anvendt. Det er vanskeligt at undersøge praktisk brug med en kvantitativ tilgang. Alligevel spørges der i dette spørgeskema ind til, hvordan mange danskere engagerer sig i forskellige typer aktiviteter på de forskellige platforme. Målet er ikke at klassificere brugere baseret på deres aktivitet men at beskrive, hvor meget hver platform er anvendt til a) at producere originalt indhold, b) interagere med indhold produceret af andre eller c) læse indhold produceret af andre brugere men uden at interagere. Disse tre dimensioner er identificeret gennem specifikke spørgsmål for hvert socialt medie og efterfølgende opsummeret i et indeks, som udtrykker, hvor ofte en bestemt type aktivitet er udført. Det bør nævnes, at alle tre typer aktiviteter, som vi har identificeret, ikke dækker det fulde spektrum af, hvad brugere kan foretage sig på sociale medier. Desuden er de tre typer aktiviteter ikke gensidigt eksluderende. Derfor er det teoretisk set muligt at forestille sig brugere, som både producerer originalt indhold, interagerer med indhold produceret af andre og læser uden at interagere Figur 1: Frekvensen af original indholdsproduktion på Facebook, Twitter og Instagram ( sjældent/aldrig, mindre ofte, dagligt/ugentligt) (Baseret på tre separate spørgsmål: Hvor ofte bruger du Facebook/Twitter/ Instagram til følgende aktiviteter? n (Facebook) = 114, n (Twitter) =208, n (Instagram) = 22) Rarely/Never 2 Duggan, Maeve. (201). Mobile Messaging and Social Media 201. Pew Research Center. 2

3 Figur 1 viser frekvensen af original indholdsproduktion for Facebook, Twitter og Instagram. Det er interessant at observere, hvordan Instagram er den platform, som viser den højeste frekvens af original indholdsproduktion blandt de tre platforme (I alt 2% producerer indhold dagligt/ugentligt eller mindre ofte). Til sammenligning siger 17% af Facebookbrugere, at de producerer originalt indhold lige ofte, mens det kun er 7% af Twitterbrugerne, der siger dette. i Danmark er en langt mere kompleks størrelse, end de brugere som gør sig selv synlige via produktion af originalt indhold eller via interaktion med andres indhold. En stor del af den akademiske forskning har af praktiske årsager fokuseret på mere eller mindre aktive brugere. Men det er vigtigt at anerkende tilstedeværelsen af den stille læser, som ikke gør sig selv synlig via indholdsproduktion eller store mængder interaktion Rarely/Never Rarely/Neve Figur 2: Frekvensen af, hvor ofte Facebook, Twitter og Instagram bliver brugt til at interagere med andres indhold ( sjældent/aldrig, minde ofte, daglig/ugentligt; Baseret på tre separate spørgsmål: Hvor ofte bruger du Facebook/Twitter/Instagram til følgende aktiviteter? n(facebook)=114, n(twitter) = 208, n(instagram) = 22) Figur 3: Frekvensen af, hvor ofte Facebook, Twitter og Instagram bliver brugt kun til at læse indhold ( sjældent/aldrig, minde ofte, daglig/ ugentligt; Baseret på tre separate spørgsmål: Hvor ofte bruger du Facebook/Twitter/Instagram til følgende aktiviteter? n (Facebook)=114, n (Twitter) = 208, n(instagram) = 22) Figur 2 viser en lignende tendens i relation til brug af sociale medier til at interagere med indhold produceret af andre. Desuden viser Instagram igen den højeste værdi med 28% af brugerne, som interagerer med andres indhold på daglig eller ugentlig basis. Den kombinerede analyse af figur 1 og 2 viser, at det er relativt sjældent, at brugere producerer originalt indhold og interagerer med andres indhold. Selvom der tydeligvis er brugere, som gør dette ofte, så repræsenterer denne gruppe ikke en stor del af hele brugerbasen. Indenfor dette præmis er analysen af figur 3 meget informativ. En læserorienteret aktivitet på sociale medier er mere hyppig i undersøgelsen, hvor 69% af Facebookbrugere, 63% af Instagrambrugere, og 28% af Twitterbrugere gør dette på daglig eller ugentlig basis. Analysen af de tre figurer indikerer, at sociale medier bliver brugt oftest til passiv aktivitet såsom at læse indhold, frem for til de mere aktive typer af brug, som kun en mindre del af befolkningen engagerer sig i ofte (såsom original indholdsproduktion og interaktion). Dette resultat er relevant i studiet af danskeres sociale mediebrug, og bør understreges. Det lader ti,l at brugere af sociale medier Politisk debat online: Mellem private beskeder og offentlige ytringer Den følgende sektion fokuserer på en anden del af undersøgelsen, som retter sig mod offentlig politisk debat på sociale medier. Offentlig debat er her defineret som brugere, der diskuterer politik online med fremmede, som således ikke er private kontakter så som venner, familie og kollegaer. I takt med sociale mediers stigende popularitet har forskere overvejet om internettet kan medføre en mere aktivt deltagende og deliberativ offentlighed med løbende politisk debat mellem borgere. Nogle af de tidlige studier var muligvis optimistiske omkring et revolutionerende potentiale, eftersom mennesker normalt er forsigtige med at diskutere politik og kontroversielle emner i større sociale grupper. Platforme såsom Twitter og Instagram er typisk offentligt tilgængelige via deres tekniske arkitektur. Andre platforme såsom Facebook er et sted mellem semioffentlig og semi-privat alt efter den individuelle brugers personlige privatlivsindstillinger. Endeligt er Snapchat den mest private platform i udgangspunktet, eftersom hver besked normalt er rettet mod en enkelt modtager 3

4 Det jeg skriver på Facebook er offentlig kommunikation eller en gruppe, hvorefter indholdet forsvinder efter at være blevet set. Selvom unge early adopters muligvis har eksperimenteret mere med deres brug af sociale medier, såsom Facebook i en tidlig fase, så er det forventeligt, at deres aktivitet efterhånden tilpasser sig deres hverdag og normale sociale interaktion. Det er især forventeligt i takt med, at platformen bliver mere populær og netværket af venner udvides til familie og kollegaer osv. En af undersøgelsens interesser var, hvorvidt danskere oplever deres online kommunikation som offentlig eller privat. Spørgsmålet om personlig fortolkning af privatliv på Facebook viser sig at være vanskeligt at besvarel. Dette ses tydeligt, når vi spørger ind til, hvor respondenterne positionerer sig i en semantisk differential baseret på de to modsatrettede påstande: Det, jeg skriver på at forstå deres kommunikation via Facebook som privat, mens yngre grupper har en mere sammensat forståelse af deres kommunikation, som ikke kan generaliseres som privat eller offentlig. De fleste sociale medieplatforme tillader brugere at interagere med en lang række forskellige sociale grupper lige fra gode venner og familie til sekundært bekendte eller endda fremmede online. Andre studier har pointeret, at vi er mere trygge ved at diskutere politik med venner i mindre sociale grupper og typisk offline 3. Politiske holdninger betragtes ofte som særlig ømtålelig, personlig information. Mange mennesker ønsker ikke at dele deres politiske holdninger i store sociale grupper, fordi det kan være stigmatiserende og føre til konfrontationer, der opdeler netværket i enige og uenige. På den anden side kan politiske Facebook, er offentlig kommunikation og Det, jeg skriver på Facebook, er privat kommunikation (se figur 4). Her kan vi identificere to hovedgrupper af respondenter - den ene gruppering befinder sig i midten uden at Pla$orm Facebook Twi3er Din egen blog O*e 1 Sjældent 31,0 % 6,6 % 4,7 % Aldrig 9,0 % 93,4 % 9,3 % hælde mest til det ene eller det andet (27%), Blog 1,7 % 1,7 % 82,6 % den anden store gruppe mener klart, at det er 3 % 23,7 % 73,4 % privat (28%). Dette tyder på, at flest danskere mener, at Facebook kommunikation hælder mod at blive opfattet som privat. Men den store grupper i midten, som hverken hælder til, at det mest er privat eller offentligt, kan Online avis Diskussionforum Andre online tjenester 3,6 % 3,4 % 2,0 % 26,3 % 21,9 % 1,0 % 70,1 % 7,3 % 83,0 % også være en gruppe, som ikke ønsker at definere deres interaktioner på Facebook efter en Tabel 2: Hvor ofte diskuterer danskere politik med fremmede online? (Baseret på spørgsmålet: Hvor ofte diskuterer du politik med andre, som ikke er dine venner, familie og kolleger, gennem en eller flere af de følgende kanaler? ; n=193) binær forståelse af enten eller. Når vi ser nærmere på aldersdistributionen, er der en lille stigning i brugere, som mener, at deres kommunikation på Facebook er privat i takt med en stigning i alder. Det modsatte er tilfældet med brugere, der positionerer sig i midten af skalaen mellem offentlig og privat. En forsigtig fortolkning af denne tendens kan være, at ældre er mere tilbøjelige til debatter på tværs af forskellige sociale og politiske grupper være gode for demokratiet, fordi de giver folk mulighed for at overveje nye perspektiver på politiske emner. I følge tabel 2 siger et mindretal af respondenterne, at de diskuterer politik med fremmede på sociale medier. Facebook er tydeligvis det relativt mest populære sted for politisk debat, særligt hvis man kigger på de respondenter, 30 28,08 27,38 2 som siger, at de gør det ofte. Ud af alle respondenter siger 1, at de ofte diskuterer politik med fremmede på Facebook, og 31% siger, at de gør det, men sjældent. 20 Sammenlignet med andre online fora er Facebook klart 17,76 1 den platform, hvor flest siger, at de diskuterer politik med 14,04 12,74 10 fremmede. Men det er også væsentligt at nævne, at 9% siger, at de aldrig gør dette på Facebook. Til sammenligning 0 er der blandt Twitterbrugerne 93,4%, som siger de al- drig diskuterer politik på denne platform med fremmede, og kun 6,6% som siger, at de gør det en sjælden gang. I Figur 4: Det jeg skriver på Facebook er privat/offentlig kommunikation (n (Facebook) = 114) stedet for Twitter er online aviser det næstmest populære sted at diskutere politik med fremmede, efterfulgt af dis- Det jeg skriver på Facebook er privat kommunikation 3 Index Danmark/Gallup 1. Halvår 201, Kulturstyrelsens rapportering om mediernes udvikling i Danmark

5 at de mest aktive brugere findes i Alder Hele Ofte Til tider Sjældent Aldrig tiden aldersgruppen 20 til 39. Denne aldersgruppe 16 til 19 14,3 % 28,6 % 7,1 % har den højeste andel af respondenterr, som siger, at de diskuterer ofte, og den mindste andel af 20 til 29 22,6 % 6,4 % 32,2 % 38,7 % 30 til 39 16,2 % 16,2 % 32,4 % 3,1 % respondenter, som siger, at de aldrig 40 til 49 1,7 % 12,3 % 10, % 19,3 % 6,1 % diskuterer politik med fremmede. 0 til 9 1,8 % 8,3 % 7,4 % 2,9 % 6, % Vi har også spurgt ind til, hvor mange 60 til 69 > 70 1,0 % 6,7 % 6,2 %,9 %,2 % 23,0 % 19,8 % 64,4 % 67,7 % mennesker, der siger, at de har ændret syn på et politisk spørgsmål Tabel 3: Hvor ofte diskuterer brugere politik på Facebook med fremmede (Efter alder) (Baseret på spørgsmålet: Hvor ofte diskuterer du politik med andre, som ikke er dine venner, familie og kolleger, gennem en eller flere af de følgende kanaler? ; n=193) kussionsfora og . 3,6% siger, at de ofte diskuterer politik med fremmede via online aviser, og 26,3% siger, at de gør det, men sjældent. På online diskussionsfora er tallene henholdvis 3,4% og 21,9%. Vi fandt også en overraskende stor gruppe, som siger, at de diskuterer politik med fremmede over , henholdvis 3% og 23,7%. Det er interessant at notere, at Twitter faktisk er den platform, efter en diskussion med fremmede online. % siger, at de aldrig har ændret syn på et politisk spørgsmål efter en diskussion med fremmede online, og således er der 4%, som angiver, at de har gjort dette på et tidspunkt. 2% siger, at de sjældent har ændret syn på et politisk spørgsmål, mens 14% siger, at de gør det af og til, og % siger, at de gør det ofte. Vi kan således konkludere, at de fleste, som diskuterer politik med fremmede på Facebook, siger de aldrig ændrer deres syn på politiske spørgsmål. På den anden side er der 2, som siger, at de gør dette sjældent eller ofte. hvor næstflest siger, at de aldrig diskuterer politik med fremmede (lavest er egen blog ). Dette skyldes dog i høj grad det lave antal af danskere, som er aktive på Twitter Aldrig/meget sjældent generelt. Sjældent 2 Som nævnt er Facebook således det sted online, hvor flest danskere diskuterer politik med fremmede. Igen er dette forventeligt alene på grund af platformens store Af og til 14 popularitet. Til sammenligning vil brugere ofte blive nødt til at oprette sig som nye brugere for at kommentere på en blog, en online avis eller et diskussionsforum. I stedet Ofte Hele tiden giver Facebook mulighed for at brugere kan engagere sig i debatter spontant, når de støder på dem gennem deres daglige brug af platformen. Derfor er det interessant at se nærmere på debatten særligt på denne platform. Undersøgelsen viser, når vi inddeler respondenterne efter alder, Figure : Har du ændret syn på et politisk spørgsmål efter at have deltaget i en politisk diskussion online? (Baseret på respondenter, som ikke svarede at de aldrig deltager i politiske diskussioner med fremmede online; n = 279) Repræsentativ stikprøve af den danske befolkning over 1 år (repræsentativ ifølge: køn, alder, region, uddannelse). Datainsamling: November 201 // N: 193 respondenter // Konfidensniveau: 9% // Fejlmargen: 3% DECIDIS er et forskningsnetværk fra IT Universitetet i København. Hovedformålet med dette internationale netværk er at analysere og forstå de løbende ændringer i det digitale samfund. Vi mener, at forskningen har et stort ansvar til at følge med og belyse sociale og kulturelle konsekvenser af kommunikationsteknologiers hastige udvikling og øgede rolle i samfundet samt deres relevans for demokratiet. Derfor er kernen, som forener arbejdet og interesseområderne for de deltagende forskere, at undersøge den løbende udvikling af de måder, hvorpå borgere som individer og i grupper interagerer i og med det digitale samfund. Mere information om DECIDIS: blogit.itu.dk/decidis

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti.

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti. Hvordan involverer du dig i [Politik - og international] på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Brudt ned på politisk tilhørsforhold - "Stemte sidst" 8 4 8 52 1 4 4 4 2 2 1 4 45 42 18

Læs mere

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige Nedbrudt på alder. 1-1-årige 9 9 1 1 1 1 Venner/familie Underholdning Interesser/hobby Andre nyheder Krig, katastrofer, Politik - dansk og 9 19 1 Kendte personer Sport Kommercielt indhold Kilde: Index

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Facebook er elsket af narcisisster

Facebook er elsket af narcisisster Facebook er elsket af narcisisster Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 20. oktober 2008 kl. 04:00 Din profil på internetsiden Facebook fortæller om, hvor narcissistisk du er. Spørgsmålet er, om Facebook

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

It-sikkerhedskomitéen

It-sikkerhedskomitéen It-sikkerhedskomitéen Beskyttelse af børn og unge på online sociale netværkstjenester Børn og unge har stor glæde af de nye online sociale netværkstjenester, men deres oplevelser på disse tjenester er

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Sæt strøm på dit kvarter

Sæt strøm på dit kvarter Sæt strøm på dit kvarter Tværgående erfaringer Denne artikel går på tværs af de mange cases, der er blevet indsamlet under projektet: Sæt strøm på dit kvarter. Læs om borgernes og planlæggernes nye roller

Læs mere

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Digitale kanaler 18-12-2013 Svarprocent: 51 / 47 1 Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed med kommunes digitale kanaler Gennemført i november 2013 overfor

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Medieudviklingen 2015

Medieudviklingen 2015 DR Medieudviklingen 2015 Danskernes brug af de elektroniske medier SÅ LANG TID BRUGER DANSKERNE PÅ MEDIER 2 t 52 min 2 t 25 min 2 t 1 min Tv Net Radio Kilde: TNS Gallup TV-Meter, TNS Gallup Radio-Meter,

Læs mere

Content Marketing i Danmark 2016

Content Marketing i Danmark 2016 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Kom/IT hjemmeside rapport

Kom/IT hjemmeside rapport Kom/IT hjemmeside rapport Nichlas Nielsen 9/9/2015 Contents Arbejdsformer og metoder... 3 Målgrupper... 4 Segmentering og livstil... 4 Arbejdsformer og metoder Fase 1: jeg har valgt at lave en hjemmeside

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Sociale medier og Emailmarketing

Sociale medier og Emailmarketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. Introduktion til arbejdet med sociale medier 3. Betalt 4. Organisk 5. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje

Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje Mange kommuner oplever, at borgernes engagement i lokaldemokratiet er faldende, men undersøgelser viser, at to tredjedele af befolkningen er interesseret, eller

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

ByBlioteket. - et lavthængende byudviklings- og bogprojekt

ByBlioteket. - et lavthængende byudviklings- og bogprojekt ByBlioteket - et lavthængende byudviklings- og bogprojekt Eksisterende eksempler Koncept Projektet vil skabe frie boghylder i det offentlige rum med bøger, som frit kan tages med hjem eller efterlades

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Vejledning til efterskole.dk Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Indhold KOM GODT I GANG... 5 PRIS... 6 LEDIGE PLADSER... 7 UNDERVISNINGSTILBUD TIL SØGNING... 8 UNDERVISNINGSTILBUD TIL PRÆSENTATION...

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

DET GODE LIV/TYSKLAND

DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV Tyskland Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og

Læs mere