Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker"

Transkript

1 Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen Befolknings- og forbrugsforhold 15

3 Vurderinger og konsekvenser 3

4 Vurderinger og konsekvenser MT Højgård har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at vurdere de omsætningsmæssige konsekvenser for den eksisterende detailhandel ved etablering af to nye discountbutikker i Sorgenfri bymidte øst. Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for Analysen og vurderingerne er foretaget i forhold den nuværende og fremtidige konkurrencesituation på dagligvaremarkedet generelt, herunder de forskellige operatører og deres butiks- og prisprofiler. Ligeledes er der taget hensyn til etablering af dagligvarebutikker i markedsområdet. Det vurderes desuden, hvorledes etableringen vil påvirke de lokale forbrugeres indkøbsforhold. Vurderingerne er foretaget på baggrund af en VVM analyse for Sorgenfri Stationscenter Dagligvareudbuddet i området I Sorgenfri Torv var der i dagligvarebutikker, heriblandt discountbutikken Netto og supermarkedet Irma samt en række fødevarespecialbutikker som bager, fiskehandel og apoteksudsalg. Den samlede dagligvareomsætning blev i 2014 vurderet til 192 mio. kr. incl. moms. Herudover lå 5 udvalgsvarebutikker i Sorgenfri Torv med et bruttoareal på i alt knap m 2. Disse var en boghandler, dametøjsbutik, cykelhandler, optiker og en fotohandler. Virum bymidte bestod af Geels Plads og Virum Torv. Her lå 13 dagligvarebutikker med en vurderet samlet omsætning på 194 mio. kr. Her lå supermarkedet SuperBest, discountbutikken Fakta og en række fødevarespecialbutikker. Herudover var her 9 udvalgsvarebutikker. Her lå blandt andet en farvehandel, optik, fotohandel, boligtekstil, dyrefoder og genbrug. I Virum og Sorgenfri bydele i øvrigt lå et par mindre supermarkeder samt et par tankstationer. I det øvrige markedsområde lå Brede lokalcenter knap 3 km fra Sorgenfri Torv med discountbutikken Netto samt et par dagligvarespecialbutikker og en genbrugsbutik. Samlet set var der 34 dagligvarebutikker i Virum, Sorgenfri og Brede. Det regionale udbudspunkt Kgs. Lyngby ligger godt 3 km fra Sorgenfri Torv. Markedsunderlaget I Sorgenfri bydel boede omkring personer i 2014, hvilket forventes at stige med 9 % til knap personer i Det samlede dagligvareforbrug i Sorgenfri bydel var 224 mio. kr. i 2014, hvilket forventes at stige med 11 % til 248 mio. kr. i I Virum bydel boede personer i 2014, hvilket forventes at stige 3 % til personer. Det samlede dagligvareforbrug var 524 mio. kr. i 2014 i Virum bydel, hvilket forventes at stige til 549 mio. kr. i

5 Vurderinger og konsekvenser Forudsætninger og metode Horisontåret er fastlagt til Der beregnes for to forskellige alternativer: et 0-alternativ og et Hoved-alternativ. Der er alene foretaget en beregning af konsekvenser for dagligvarer. Udvalgsvarer omsættes i et begrænset omfang i discountbutikker. Derfor vurderes konsekvenserne ved etablering af en discountbutik at være marginale i forhold til det samlede marked. 0-alternativ Der etableres ikke yderligere detailhandel ved Sorgenfri Station eller ved Sorgenfri Torv. Hoved-alternativ I Hoved-alternativet etableres 2 discountbutikker på den østlige side af Sorgenfri Station i Sorgenfri bymidte, mens detailhandelen ved Sorgenfri Torv med discountbutikken Netto i Sydtorvet og Irma på Nordtorvet forudsættes værende uændret. På Polititiorvet på Humletoftevej etableres en discountbutik på maksimalt m 2. På pendlerparkeringspladsen ved Sorgenfri Station etableres en discountbutik på m 2. Begge discountbutikker forudsættes at være en af de markedsledende kæder. Det forudsættes optimale tilkørsels- og parkeringsforhold. Forudsætninger i øvrigt Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger: - I Virum etableres to nye dagligvarebutikker på Frederiksdalsvej ved Virum Station. Her etableres discountbutikken Rema 1000 samt et supermarked på hver til m 2 med tilhørende mulighed for lager i kælderen. - Lyngby Storcenter udvides med i alt m 2. Udvidelsen vil kun i meget begrænset omfang indeholde dagligvarebutikker og da kun i form af mindre specialbutikker. - I Kgs. Lyngby etableres et varehus på m 2 og en discountbutik på m 2 i den østlige ende af Lyngby Hovedgade (umiddelbart nord for Omfartsvejen). - På Kanalvej etableres et højprofileret supermarked på knap m 2 samt nogle caféer og spisesteder. - Detailhandelen i Holte i Rudersdal kommune ventes ikke i nævneværdig grad udbygget. - For så vidt angår den fremtidige konkurrencesituation på dagligvareområdet i øvrigt, er det i denne analyse forudsat, at der ikke etableres andre større dagligvarebutikker frem til 2021 i markedsområdet. - Befolkningsudviklingen i Lyngby-Taarbæk kommune følger befolkningsprognose

6 Vurderinger og konsekvenser - Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en begrænset mængdemæssig stigning i forbruget pr. person frem til Handel med dagligvarer via internettet forudsættes i 2021 at udgøre ca. 2 % af den samlede dagligvareomsætning. Metode Med udgangspunkt i omsætnings- og forbrugsforudsætningerne udarbejdes et indkøbsmønster for Dette gøres på grundlag af en rekognoscering af butiksudbuddet i markedsområdet samt beregninger dagligvareforbruget i det potentielle markedsområde samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser. I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2021, og der fås en omsætning for Denne omsætning vil butikkerne teoretisk opnå, såfremt forbrugernes indkøbsmønster er uændret fra 2014 frem til Derefter vurderes de nye projekters indflydelse, ændringerne i detailhandelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til På denne baggrund fremkommer omsætningen, såfremt de to discountbutikker ikke etableres i Sorgenfri bymidte øst. Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad etableringen af de nye discountbutikker vil påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i butikkerne i det øvrige markedsområde. Konsekvenser I nedenstående tabel vises konsekvenserne af etableringen af to discountbutikker i Sorgenfri bymidte øst for detailhandelen i markedsområdet. De fremtidige omsætninger i 2021 er et udtryk for et omsætningsniveau og skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i priser. Tabel 1.1 og figur 1.1 viser dagligvareomsætningen i markedsområdet i 2014 samt den vurderede dagligvareomsætning i 0-alternativet og i Hovedalternativet. Eksempelvis viser tabel 1.1 og figur 1.1, at dagligvareomsætningen i Sorgenfri Torv var 192 mio. kr. i Hvis discountbutikken ikke etableres (0-alternativet), forventes dagligvareomsætningen at falde til 168 mio. kr. i Hvis discountbutikkerne etableres i Sorgenfri bymidte øst (Hoved-alternativet), vurderes dagligvareomsætningen i Sorgenfri Torv at være 128 mio. kr. i Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsfald for dagligvarebutikkerne på Sorgenfri Torv i forhold til 0-alternativet på 40 mio. kr. svarende til en et fald på 24 %. Nedenstående tal skal ikke ses som ICP s eksakte vurdering, men som niveauer for den fremtidige omsætning. 6

7 Vurderinger og konsekvenser Tabel 1.1 Udviklingen i dagligvareomsætningen i markedsområdet (mio. kr. inkl. moms i 2014-priser) Omsætning 2014* Omsætning 2021 Omsætning 2021 Konsekvens Konsekvens 0-alternativ Hoved-alternativ (mio. kr.) (mio. kr.) 2 discountbutikker Sorgenfri Torv % Sorgenfri bymidte i alt % Virum bymidte % Virum/Sorgenfri i øvrigt % Lokalcenter Brede % Kgs. Lyngby 981 ** ** % Lyngby-Taarbæk i øvrigt 396 ** ** -2 <-1% Lyngby Taarbæk i alt ** ** +3 - Udenfor ** ** ** -3 - * Vurderet på baggrund af seneste detailhandelsanalyse samt oplysninger om større dagligvarebutikkers omsætning ** ej opgjort Figur 1.1 illustrerer udviklingen i dagligvareomsætningen i markedsområder fordelt på Sorgenfri bymidte bestående af Sorgenfri Torv og de to discountbutikker ved Sorgenfri Station samt Virum bymidte, lokalcenter Brede og i Virum/Sorgenfri i øvrigt. Figur 1.1 Udviklingen i dagligvareomsætningen i Sorgenfri, Virum og Brede (mio. kr. inkl. moms i 2014-priser) 2 discountbutikker Sorgenfri Torv Sorgenfri bymidte i alt Virum bymidte Virum/Sorgenfri i øvrigt Lokalcenter Brede Hoved-alternativ alternativ

8 Vurderinger og konsekvenser Figur 1.2 illustrerer konsekvenserne for dagligvareomsætningen, det vil sige forskellen på dagligvareomsætningen i 2021 uden etablering af to discountbutikker i Sorgenfri bymidte øst (0-alternativet) og med etablering af de to nye discountbutikker (Hoved-alternativet). Figur 1.2 Konsekvenser for dagligvareomsætningen (mio. kr. inkl. moms i priser) 2 discountbutikker 97 Sorgenfri Torv -40 Sorgenfri bymidte i alt 57 Virum bymidte -25 Virum/Sorgenfri i øvrigt -3 Lokalcenter Brede -3 Kgs. Lyngby -22 Kommunen i øvrigt -2 Udenfor Dagligvarer alternativet Forbrugerne køber generelt dagligvarer så tæt på bopælen som muligt, især hvis det rigtige udbud tilbydes lokalt. Derfor forventes dagligvarebutikkerne i Sorgenfri ikke i væsentlig grad at miste omsætning på trods af styrkelsen af dagligvareudbuddet i Kgs. Lyngby. Den generelle strukturudvikling, hvor mindre dagligvarebutikker lukker på bekostning af de større dagligvarebutikker, forventes at fortsætte. Ikke mindst de øgede åbningstider med åbent til 22 hverdag og søndags-åbent hos discountbutikkerne og varehusene vil få betydning for omsætningen og dermed antallet af mindre dagligvarebutikker og tankstationer. Hvis der ikke etableres en discountbutik ved Sorgenfri Station, forventes dagligvareomsætningen i Sorgenfri Torv at falde knap 13 % i perioden 2014 til 2021 til 168 mio. kr. i Dette skyldes primært en styrkelse af dagligvareudbuddet i Virum bymidte med etablering af discountbutikken Rema 1000 samt endnu et supermarked. Hermed vil indkøbsforholdene i Virum blive forbedret væsentligt. 8

9 Vurderinger og konsekvenser Dagligvarer 2021 Hoved-alternativet Etablering af en discountbutik på m 2 på pendlerparkeringspladsen og en dagligvarebutik på m 2 på Polititorvet i Sorgenfri bymidte øst vil forbedre indkøbsforholdene i Sorgenfri, men forventes at få konsekvenser for de øvrige dagligvarebutikker i markedsområdet. De to discountbutikker forventes at opnå en dagligvareomsætning på i alt 97 mio. kr. i Begge discountbutikker vil få stor synlighed fra Humletoftvej, samt en god tilgængelighed direkte til parkeringsplads og butikken. Adgangsforholdene til den eksisterende Netto kan opleves vanskelige, da der ikke på samme måde er direkte afgang fra Hummeltoftevej eller Grønnevej. Ligeledes opleves parkeringsforholdene til den eksisterende Irma på Nordtorvet som problematiske. Derfor er det ICP s vurdering at en del forbrugere vil vælge de nye discountbutikker frem for de eksisterende større dagligvarebutikker på Sorgenfri Torv. Sorgenfri Torv forventes hermed at opnå en dagligvareomsætning på 128 mio. kr. i 2021 i Hoved-alternativet, hvilket vil betyde et omsætningsfald på i alt 40 mio. kr., svarende til et fald på 24 % i forhold til 0-alternativet. Omsætningsnedgangen vil betyde forringede driftsvilkår især i Netto og Irma, men det er ikke ICP s vurdering at de eksisterende butikkerne vil være lukningstruede. Samlet set vil dagligvareudbuddet i Sorgenfri bymidte dog blive styrket ved etableringen af de to discountbutikker. Således vurderes den samlede dagligvareomsætning i Sorgenfri bymidte at stige med 57 mio. kr. i 2021 svarende til en stigning på 34 %. Dagligvareomsætningen i Sorgenfri bymidte i alt forventes at stige fra 168 mio. kr. i 0-alternativet til 225 mio. kr. i Hoved-alternativet. Etableringen af to nye discountbutikker betyder, at borgerne i især Sorgenfri bydel vil få forbedret deres indkøbsmuligheder med et bredere udvalg af dagligvarebutikker. ICP vurderer, at den samlede lokalkøbsandel for dagligvarer, som er et udtryk for, hvor stor en andel forbrugerne køber lokalt, vil blive styrket i Sorgenfri bymidte i alt. Borgerne især i Sorgenfri bydel vil i højere grad at købe deres dagligvarer i Sorgenfri bymidte, men det øgede udbud af dagligvarer i Sorgenfri vil ligeledes i nogen grad tiltrække forbrugere, som i dag handler i Virum bydel. Dagligvareomsætningen i Virum bymidte forventes hermed at falde 25 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald i dagligvareomsætningen på 9 %. Omsætningen forventes ikke at blive taget en bestemt butik, men forventes at få betydning for alle dagligvarebutikker i Virum bymidte. De eksisterende dagligvarebutikker forventes at få forringet deres driftsvilkår, men ICP vurderer ikke, at det vil betyde lukningstruede butikker i Virum bymidte. I Virum og Sorgenfri bydele i øvrigt forventes dagligvareomsætningen at falde 3 mio. kr. i 2021, hvis Sorgenfri bymidte styrkes med to discountbutikker. Det forventes, at de eksisterende dagligvarebutikker mister 7 % af deres omsætning, men det vurderes ikke at betyde lukningstruede butikker. Lokalcenter Brede med Netto og en række fødevarespecialbutikker tiltrækker især forbrugerne fra et begrænset næropland. Den geografiske placering i et boligområde med forholdsvise vanskelige adgangsforhold fra Sorgenfri betyder, at Brede Torv i mindre grad vil blive påvirket af udbygningen af Sorgenfri bymidte. Det forventes dog, at Brede Torv mister 3 mio. kr. i 2021 svarende til en reduktion på 6 % i forhold til 0-alternativet. 9

10 Vurderinger og konsekvenser Det vurderes, at 23 % af dagligvareomsætningen i discountbutikken vil blive taget fra dagligvarebutikkerne i Kgs. Lyngby. Dagligvareomsætningen i Kgs. Lyngby forventes at falde 22 mio. kr. i 2021 i forhold til 0-alternativet, hvilket svarer til et fald på 2 % i 2021 i forhold til 0-alternativet. Omsætningen vurderes ikke at blive taget fra én bestemt butik, men vil få betydning for alle dagligvarebutikker i Kgs. Lyngby. Det vurderes, at dagligvarebutikkerne generelt vil få forringet deres driftsvilkår, men det betyder ikke, at butikkerne bliver lukningstruede. Butikkerne i Lyngby-Taarbæk kommune i øvrigt forventes ikke i nævneværdiggrad at blive påvirket med et fald på 2 mio. kr. En styrkelse af dagligvareudbuddet i Sorgenfri forventes at få marginal betydning for dagligvarebutikkerne uden for Lyngby-Taarbæk kommune. Enkelte forbrugerne i Virum forventes i mindre grad at foretage dagligvareindkøb i Holte Midtpunkt til fordel for det styrkede udbud i Sorgenfri bymidte. I alt vurderes 3 mio. kr. at blive flyttet fra dagligvarebutikker uden for kommunen. Heraf vurderes langt størstedelen at blive taget fra Holte Midtpunkt. 10

11 Detailhandelen i markedsområdet 11

12 Detailhandelen i markedsområdet ICP har i marts 2015 foretaget en rekognoscering af butiksudbuddet i Sorgenfri og Virum. På baggrund af rekognosceringen og tidligere analyser af detailhandelen i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt viden om udviklingen i omsætningen i de større butikker er butiksudbuddet i det primære markedsområde til Sorgenfri bymidte beskrevet i nedenstående. Antal butikker I nedenstående tabel 2.1 vises antallet af butikker i Virum og Sorgenfri bydele samt Brede lokalcenter. I Sorgenfri bydel er der i alt 9 dagligvarebutikker. Heraf er langt hovedparten placeret i Sorgenfri bymidte. Her ligger supermarkedet Irma, discountbutikken Netto samt en bager, fiskehandel, apoteksudsalg, blomsterbutik og en helsebutik. Herudover ligger der en tankstation. Virum bymidte, som består af Virum Torv og Geels Plads, rummer i alt 13 dagligvarebutikker. Her ligger supermarkedet SuperBest, discountbutikken Fakta samt en ostehandel, Matas, en vinhandler, en slagter, en kaffe/the butik, en slikbutik samt frugt og grønt. Herudover ligger der 9 udvalgsvarebutikker. I Brede lokalcenter er der 7 dagligvarebutikker og en udvalgsvarebutik. Her ligger discountbutikken Netto, en slagter, en fiskehandel, en bager, et apoteksudsalg, en vinhandler og en kiosk, samt en genbrugsbutik. I Virum bydel i øvrigt ligger en DagligBrugsen, et Irma supermarked og 3 tankstationer Tabel 2.1 Antal butikker 2015 i markedsområdet Dagligvarer Udvalgsvarer I alt Sorgenfri bymidte Sorgenfri bydel i øvrigt Sorgenfri i alt Virum bymidte Kongevejen lokalcenter Parcelvej lokalcenter Virum i øvrigt Virum i alt Brede lokalcenter

13 Detailhandelen i markedsområdet I det øvrige Lyngby er de væsentligste dagligvarebutikker varehuset Føtex og supermarkederne SuperBest og Irma i Kgs. Lyngby. Herudover tiltrækker varehuset Kvickly og supermarkedet Irma i Holte Midtpunkt også kunder fra Virum. Der er 32 dagligvarebutikker og 231 udvalgsvarebutikker i Kgs. Lyngby, mens der er 27 dagligvarebutikker og 13 udvalgsvarebutikker i Lyngby- Taarbæk i øvrigt. Omsætning Tal for omsætningen i 2014 er vurderet på baggrund af tidligere detailhandelsanalyser og viden om de enkelte dagligvarebutikkers omsætning i Udvalgsvareomsætningerne er justeret i forhold til den tidligere detailhandelsanalyse for Lyngby-Taarbæk kommune, i forhold til den generelle prismængde udvikling. Tabel 2.3 Vurderet omsætningen i mio. kr. incl. moms i 2014 Dagligvarer Udvalgsvarer Sorgenfri bymidte Virum bymidte Virum/Sorgenfri i øvrigt 73 * Brede lokalcenter 70 * Primære markedsområde i alt 529 * Den samlede dagligvareomsætning i markedsområdet Virum, Sorgenfri og Brede var i 2014 omkring 529 mio. kr. Heraf udgjorde dagligvareomsætningen i Sorgenfri bymidte 36 %, mens dagligvareomsætningen i Virum bymidte udgjorde 37 %. I den øvrige del af området vurderes dagligvareomsætningen at være ca. 143 mio. kr. i I Kgs. Lyngby er dagligvareomsætningen vurderet til at være ca. 981 mio. kr. i 2014, mens udvalgsvareomsætningen vurderes at være omkring mio. kr. 13

14 Detailhandelen i markedsområdet 14

15 Befolknings- og forbrugsforhold 15

16 Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for vurderinger af konsekvenserne for detailhandelen ved etablering af de to nye discountbutikker i Sorgenfri bymidte øst er det nuværende og fremtidige forbrug af dagligvarer og udvalgsvarer beregnet for de forskellige områder i det potentielle markedsområde. Områderne er illustreret i nedenstående figur 3.1. Figur 3.1 Bydele i markedsområdet Virum Lundtofte Lyngby i øvrigt Sorgenfri Lyngby Datagrundlag og horisontår Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP s bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomstog befolkningsforhold fra Danmarks Statistik og Lyngby-Taarbæk kommune. Der er endvidere anvendt den seneste befolkningsprognose for Lyngby-Taarbæk kommune. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2014 samt horisontåret

17 Befolknings- og forbrugsforhold Befolknings- og indkomstforhold Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i Lyngby-Taarbæk kommune. Der bor i alt ca personer i Sorgenfri bydel, hvilket forventes at stige 9 % i perioden 2014 til 2021 til knap personer. I Virum bydel bor personer i Befolkningstallet i Virum forventes at stige ca. 3 % i perioden 2014 til 2021 til ca personer. I Lundtofte bydel bor personer, hvilket forventes at stige 1 % til personer i I Lyngby-Taarbæk kommune i alt bor personer, hvilket forventes at stige med 7 % i perioden 2014 til 2021 til personer. Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i markedsområdet (antal personer) Sorgenfri bydel Virum bydel Lundtofte bydel Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk i øvrigt Niveauer for husstandsindkomst Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand. Niveauet for den gennemsnitlige husstandsindkomst i Virum Sorgenfri ligger på omkring kr., hvilket er en del over landsgennemsnittet (ca kr.). Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Lyngby-Taarbæk kommune er 2,08 personer pr. husstand, hvilket er omkring landsgennemsnittet på 2,05. 17

18 Befolknings- og forbrugsforhold Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er dagligvareforbruget for 2014 og 2021 beregnet. Det samlede dagligvareforbrug er omkring 1,8 mia. kr. i Lyngby-Taarbæk kommune, jf. figur 3.3. Det forventes, at det samlede dagligvareforbrug i kommunen stiger ca. 11 % i perioden 2014 til Således forventes det samlede dagligvareforbrug i Lyngby-Taarbæk kommune at være knap 2,0 mia. kr. i I Sorgenfri bydel var dagligvareforbruget ca. 224 mio. kr. i 2014, mens dagligvareforbruget i Virum bydel var ca. 524 mio. kr. i Dagligvareforbruget forventes at stige ca. 11 % i perioden 2014 til 2021 i Sorgenfri, mens det forventes at stige ca. 5 % i bydelen Virum. Stigningerne i dagligvareforbruget skyldes både en forventet stigning i befolkningstallet samt en begrænset stigning i det generelle dagligvareforbrug. Fig. 3.3 Udviklingen i forbruget af dagligvarer i alt (mio. kr.) Sorgenfri bydel Virum bydel Lundtofte bydel Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk i øvrigt

19 Befolknings- og forbrugsforhold Det samlede udvalgsvareforbrug var omkring 1,4 mia. kr. i Lyngby-Taarbæk kommune, hvilket forventes at stige 21 % i perioden 2014 til 2021 til 1,7 mia. kr. I Sorgenfri bydel var udvalgsvareforbruget ca. 184 mio. kr. i 2014, hvilket forventes at stige 19 % til 219 mio. kr. i I Virum bydel forventes udvalgsvareforbruget at stige 13 % fra 432 mio. kr. i 2014 til 486 mio. kr. i Fig. 3.4 Udviklingen i forbruget af udvalgsvarer i alt (mio. kr.) Sorgenfri bydel Virum bydel Lundtofte bydel Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk i øvrigt

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 05-03-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Sorgenfri Torv. Konsekvenser ved en udvidelse

Sorgenfri Torv. Konsekvenser ved en udvidelse Sorgenfri Torv Konsekvenser ved en udvidelse November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Lyngby-Taarbæk kommune 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 16 4. Den

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Odense 23 3. Befolknings-

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 LOKALPLAN 261 - Hummeltoftevej 14 LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 HUMMELTOFTESKOLEN 9. MAJ 2016 Program 19:00 Velkomst v. Simon Pihl Sørensen 19:10 Lokalplan 268 Hummeltoftevej 47 v. Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik Marsk Centret Etablering af en dagligvarebutik Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12 Vurderinger og konsekvenser

Læs mere

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen Værløse Bymidte Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udvikling af detailhandelen i Værløse 3 2. Detailhandelen i Værløse 18 3. Nuværende og fremtidig konkurrencesituation

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Halsnæs Kommune Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen i markedsområdet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune 19. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Hvidovre kommune 19 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Frederikssund Kommune Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Februar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Journalnr. : 20101210135 Byplanafdelingen Dato... : 01.09.2011 Ref... : hjo og anpp

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Journalnr. : 20101210135 Byplanafdelingen Dato... : 01.09.2011 Ref... : hjo og anpp LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Journalnr. : 20101210135 Byplanafdelingen Dato... : 01.09.2011 Ref.... : hjo og anpp R E F E R A T af møde om Borgermøde om Sorgenfri Torvs fremtid den 31. august

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 15-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Halsnæs kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser Solrød Kommune Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger - udviklingsmuligheder 3 Vurderinger og konsekvenser 7 Detailhandelen i Solrød kommune 27 Befolknings-

Læs mere

Frederikssundsvej 272. Vurdering af konsekvenser for detailhandelen

Frederikssundsvej 272. Vurdering af konsekvenser for detailhandelen Frederikssundsvej 272 Vurdering af konsekvenser for detailhandelen Marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 17 3. Konkurrencesituationen 25 4.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere Distributionskanal Rynkeby A/S producent af juice Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Detaillist (f.eks. SuperBest) Forbrugere Fig. 22.1 Distributionskanal for Rynkeby juice. Distribution Distribution

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Sorgenfri stationscenter Hummeltoftevej

Sorgenfri stationscenter Hummeltoftevej Sorgenfri stationscenter Hummeltoftevej Indkaldelse af ideer og forslag til ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri stationscenter Indkaldelse af ideer og forslag til indholdet

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

SORGENFRI TORV. SCHAUMANN DEVELOPMENT FEBRUAR 2011 + H4 Arkitekter + BM Arkitekter ApS + Via Trafik. Version 02-1a

SORGENFRI TORV. SCHAUMANN DEVELOPMENT FEBRUAR 2011 + H4 Arkitekter + BM Arkitekter ApS + Via Trafik. Version 02-1a SORGENFRI TORV SCHAUMANN DEVELOPMENT FEBRUAR 2011 + H4 Arkitekter + BM Arkitekter ApS + Via Trafik Version 02-1a Sorgenfri Torv, Danmarks ældste butikstorv fra 1956 og 1965, blev i 1998 overtaget af 9

Læs mere

Sædding Centret. Vurdering af udviklingsmulighederne

Sædding Centret. Vurdering af udviklingsmulighederne Sædding Centret Vurdering af udviklingsmulighederne April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 23 Vurderinger

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg Kommune Analyse af detailhandelen Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode, begreber og definitioner 3 Hovedanbefalinger 9 Status på detailhandelen i Silkeborg kommune 10 Udviklingen i detailhandelen

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT JANUAR 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 16 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 20 BUTIKSANALYSE 48 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 54 OPLANDSANALYSE 64 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 68 ORDFORKLARING

Læs mere

Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune 2014 Statusrapport

Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune 2014 Statusrapport Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune 2014 Statusrapport Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning: 1. Indledning: Baggrund og metode 5 2. Sammenfatning 11 3. Dagligvarer i

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Januar 2013 Baggrund og metode Institut for Center-Planlægning (ICP) er blevet bedt om at foretage en bymidteafgrænsning i henhold til Bekendtgørelse nr. 1093 af 11.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden Skive Kommune Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvensanalyse og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Skive by 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Lejre Kommune. Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune

Lejre Kommune. Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune Lejre Kommune Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune 29. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konklusioner 3 2. Detailhandel i Lejre kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 25 4. Handelsbalance

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite...

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite... Side 1 af 5 Dagsordenspunkt Funktioner Forslag til Lokalplan 144 for bolig- og detailhandelsområde Usserød Kongevej 61-67 og Tillæg 1 til Helhedsplan 2009-2020 Sagsnr Sagen afgøres i Bilag Funktioner 08/6815

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 18-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen Esbjerg Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 Fremtidig centerstruktur 4 2. Konsekvenser ved flytning af butikker 11 Etablering af

Læs mere